Aanmelden met Microsoft
Meld u aan of maak een account.
Hallo,
Selecteer een ander account.
U hebt meerdere accounts
Kies het account waarmee u zich wilt aanmelden.
Voorbeelden van veelgebruikte formules in lijsten

Het gebruik van formules in berekende kolommen in lijsten kan helpen bij het toevoegen aan bestaande kolommen, zoals het berekenen van de btw op een prijs. Deze kunnen worden gecombineerd om gegevens programmatisch te valideren. Als u een berekende kolom wilt toevoegen, klikt u op + kolom toevoegen en selecteert u Vervolgens Meer.

Opmerking: Berekende velden kunnen alleen op hun eigen rij worden uitgevoerd, zodat u niet kunt verwijzen naar een waarde in een andere rij of kolommen in een andere lijst of bibliotheek. Opzoekvelden worden niet ondersteund in een formule en de id van de zojuist ingevoegde rij kan niet worden gebruikt omdat de id niet bestaat wanneer de formule wordt verwerkt.

Wanneer u formules invoert, tenzij anders is opgegeven, zijn er geen spaties tussen trefwoorden en operatoren.

Het volgende is geen volledige lijst. Als u alle formules wilt weergeven, raadpleegt u de alfabetische lijst aan het einde van dit artikel.

Selecteer een kop hieronder om deze te openen en gedetailleerde instructies te zien. 

U kunt de volgende formules gebruiken om de voorwaarde van een instructie te testen waarbij het resultaat Ja of Nee is, een alternatieve waarde zoals OK of Niet OK te testen of een lege waarde of een streepje retourneren om een Null-waarde weer te geven.

Controleren of een getal groter of kleiner is dan een ander getal

Gebruik de functie ALS om deze vergelijking uit te voeren.

Kolom1

Kolom2

Formule

Beschrijving (mogelijk resultaat)

15000

9000

=[Kolom1]>[Kolom2]

Is Kolom1 groter dan Kolom2? (Ja)

15000

9000

=ALS([Kolom1]<=[Kolom2]; "OK"; "Niet OK")

Is Kolom1 kleiner dan of gelijk aan Kolom2? (Niet OK)

Een logische waarde retourneren na het vergelijken van de inhoud van kolommen

Gebruik de functiesEN, OF en NIET om een logische waarde (Ja of Nee) als retourwaarde te krijgen.

Kolom1

Kolom2

Kolom3

Formule

Beschrijving (mogelijk resultaat)

15

9

8

=EN([Kolom1]>[Kolom2]; [Kolom1]<[Kolom3])

Is 15 groter dan 9 en kleiner dan 8? (Nee)

15

9

8

=OF([Kolom1]>[Kolom2]; [Kolom1]<[Kolom3])

Is 15 groter dan 9 of kleiner dan 8? (Ja)

15

9

8

=NIET([Kolom1]+[Kolom2]=24)

Is 15 plus 9 niet gelijk aan 24? (Nee)

Gebruik de functies ALS, EN en OF als u een retourwaarde wilt op basis van een andere berekening, of als u een andere retourwaarde wilt dan Ja of Nee.

Kolom1

Kolom2

Kolom3

Formule

Beschrijving (mogelijk resultaat)

15

9

8

=ALS([Kolom1]=15; "OK"; "Niet OK")

Als de waarde in Kolom1 gelijk is aan 15, is de retourwaarde "OK". (OK)

15

9

8

=ALS(EN([Kolom1]>[Kolom2]; [Kolom1]<[Kolom3]); "OK"; "Niet OK")

Als 15 groter is dan 9 en kleiner dan 8, dan "OK" als resultaat geven. (Niet OK)

15

9

8

=ALS(OF([Kolom1]>[Kolom2]; [Kolom1]<[Kolom3]); "OK"; "Niet OK")

Als 15 groter is dan 9 of kleiner dan 8, dan "OK" als resultaat geven. (OK)

Nullen weergeven als lege waarden of als streepjes

Voer een eenvoudige berekening uit als u een nul wilt weergeven. Gebruik de functie ALS om een lege waarde of een streepje als retourwaarde weer te geven.

Kolom1

Kolom2

Formule

Beschrijving (mogelijk resultaat)

10

10

=[Kolom1]-[Kolom2]

Tweede getal afgetrokken van het eerste (0)

15

9

=ALS([Kolom1]-[Kolom2];"-";[Kolom1]-[Kolom2])

Geeft als resultaat een streepje als de waarde nul is (-)

Foutwaarden in kolommen verbergen

Gebruik de functie ISFOUT als u in plaats van een foutwaarde een streepje, #N/B of NB wilt weergeven.

Kolom1

Kolom2

Formule

Beschrijving (mogelijk resultaat)

10

0

=[Kolom1]/[Kolom2]

Resulteert in een fout (#DEEL/0)

10

0

=ALS(ISFOUT([Kolom1]/[Kolom2]);"NB";[Kolom1]/[Kolom2])

Retourneert NB wanneer het een foutwaarde betreft

10

0

=ALS(ISFOUT([Kolom1]/[Kolom2]);"-";[Kolom1]/[Kolom2])

Retourneert een streepje wanneer het een foutwaarde betreft

Controleren op lege velden

U kunt de ISBLANK-formule gebruiken om lege velden te zoeken.

Kolom1

Formule

Beschrijving (mogelijk resultaat)

"Kwallenbonen"

=ISBLANK([Kolom1]

Retourneert Ja of Nee, indien leeg of niet

"Staal"

=ALS(ISBLANK([Kolom1]), "Niet OK", "OK")

Vul uw eigen keuzes in- ten eerste is indien leeg, tweede zo niet

Zie IS-functies voor meer IS-functies.

U kunt de volgende formules gebruiken om berekeningen uit te voeren op basis van datums en tijden, zoals het optellen van een aantal dagen, maanden of jaren bij een datum, of het converteren van een tijd naar een decimale waarde.

Datums optellen

Gebruik de operator voor optellen (+) om een aantal dagen bij een datum op te tellen.

Opmerking: Wanneer u met datums werkt, moet u het type van de retourwaarde voor de berekende kolom instellen op Datum en tijd.

Kolom1

Kolom2

Formule

Beschrijving (resultaat)

9-6-07

3

=[Kolom1]+[Kolom2]

Telt 3 dagen op bij 9-6-07 (12-6-07)

10-12-08

54

=[Kolom1]+[Kolom2]

Telt 54 dagen op bij 10-12-2008 (2-2-2009)

Gebruik de functies DATUM, JAAR, MAAND enDAG om een aantal maanden bij een datum op te tellen.

Kolom1

Kolom2

Formule

Beschrijving (resultaat)

9-6-07

3

=DATUM(JAAR([Kolom1]);MAAND([Kolom1])+[Kolom2];DAG([Kolom1]))

Telt 3 maanden op bij 9-6-07 (9-9-07)

10-12-08

25

=DATUM(JAAR([Kolom1]);MAAND([Kolom1])+[Kolom2];DAG([Kolom1]))

Telt 25 maanden op bij 10-12-2008 (10-1-2011)

Gebruik de functies DATUM, JAAR, MAAND enDAG om een aantal jaren bij een datum op te tellen.

Kolom1

Kolom2

Formule

Beschrijving (resultaat)

9-6-07

3

=DATUM(JAAR([Kolom1])+[Kolom2];MAAND([Kolom1]);DAG([Kolom1]))

Telt 3 jaar op bij 9-6-07 (9-6-10)

10-12-08

25

=DATUM(JAAR([Kolom1])+[Kolom2];MAAND([Kolom1]);DAG([Kolom1]))

Telt 25 jaar op bij 10-12-2008 (10-12-2033)

Gebruik de functies DATUM, JAAR, MAAND enDAG om een combinatie van dagen, maanden en jaren bij een datum op te tellen.

Kolom1

Formule

Beschrijving (resultaat)

9-6-07

=DATUM(JAAR([Kolom1])+3;MAAND([Kolom1])+1;DAG([Kolom1])+5)

Telt 3 jaar, 1 maand en 5 dagen op bij 9-6-07 (14-7-10)

10-12-08

=DATUM(JAAR([Kolom1])+1;MAAND([Kolom1])+7;DAG([Kolom1])+5)

Telt 1 jaar, 7 maanden en 5 dagen op bij 10-12-08 (15-7-10)

Het verschil tussen twee datums berekenen

Gebruik de functie DATUMVERSCHIL om deze berekening uit te voeren.

Kolom1

Kolom2

Formule

Beschrijving (resultaat)

1-1-1995

15-6-1999

=DATUMVERSCHIL([Kolom1]; [Kolom2];"d")

Geeft als resultaat het aantal dagen tussen de twee datums (1626)

1-1-1995

15-6-1999

=DATUMVERSCHIL([Kolom1]; [Kolom2];"jm")

Geeft als resultaat het aantal maanden tussen de datums, waarbij geen rekening wordt gehouden met het jaar (5)

1-1-1995

15-6-1999

=DATUMVERSCHIL([Kolom1]; [Kolom2];"jd")

Geeft als resultaat het aantal dagen tussen de datums, waarbij geen rekening wordt gehouden met het jaar (165)

Het verschil tussen twee tijden berekenen

Gebruik de operator voor aftrekken (-) en de functie TEKST als u het resultaat wilt weergeven in de standaardtijdnotatie (uren:minuten:seconden). Deze methode werkt alleen als de uren geen waarde hebben groter dan 24 en de minuten en seconden geen waarde groter dan 60.

Kolom1

Kolom2

Formule

Beschrijving (resultaat)

9-6-07 10:35

9-6-07 15:30

=TEKST([Kolom2]-[Kolom1];"u")

De uren tussen twee tijden (4)

9-6-07 10:35

9-6-07 15:30

=TEKST([Kolom2]-[Kolom1];"u:mm")

De uren en minuten tussen twee tijden (4:55)

9-6-07 10:35

9-6-07 15:30

=TEKST([Kolom2]-[Kolom1];"u:mm:ss")

De uren, minuten en seconden tussen twee tijden (4:55:00)

Gebruik de functie INTEGER of de functies UUR, MINUUT of SECONDE als u het resultaat wilt weergeven als een totaal gebaseerd op een tijdseenheid.

Kolom1

Kolom2

Formule

Beschrijving (resultaat)

9-6-07 10:35

10-6-07 15:30

=INTEGER(([Kolom2]-[Kolom1])*24)

Aantal uren tussen twee tijden (28)

9-6-07 10:35

10-6-07 15:30

=INTEGER(([Kolom2]-[Kolom1])*1440)

Aantal minuten tussen twee tijden (1735)

9-6-07 10:35

10-6-07 15:30

=INTEGER(([Kolom2]-[Kolom1])*86400)

Aantal seconden tussen twee tijden (104100)

9-6-07 10:35

10-6-07 15:30

=UUR([Kolom2]-[Kolom1])

Het aantal uren tussen twee tijden, indien het verschil niet groter is dan 24 (4)

9-6-07 10:35

10-6-07 15:30

=MINUUT([Kolom2]-[Kolom1])

Het aantal minuten tussen twee tijden, indien het verschil niet groter is dan 60 (55)

9-6-07 10:35

10-6-07 15:30

=SECONDE([Kolom2]-[Kolom1])

Het aantal seconden tussen twee tijden, indien het verschil niet groter is dan 60 (0)

Tijden converteren

Gebruik de functie INTEGER om uren te converteren van de standaardtijdnotatie naar een decimaal getal.

Kolom1

Formule

Beschrijving (resultaat)

10:35

=([Kolom1]-INTEGER([Kolom1]))*24

Aantal uren vanaf 12:00 uur (10,583333)

12:15

=([Kolom1]-INTEGER([Kolom1]))*24

Aantal uren vanaf 12:00 uur (12,25)

Gebruik de operator voor delen en de functie TEKST om uren te converteren van een decimaal getal naar de standaardtijdnotatie (uren:minuten:seconden).

Kolom1

Formule

Beschrijving (resultaat)

23:58

=TEKST(Kolom1/24; "uu:mm:ss")

Het aantal uren, minuten en seconden sinds 0:00 (00:59:55)

2:06

=TEKST(Kolom1/24; "u:mm")

Het aantal uren en minuten sinds 0:00 (0:05)

Juliaanse datums invoegen

Een Juliaanse datum geeft een datumnotatie aan die een combinatie is van het huidige jaar en het aantal dagen sinds het begin van het jaar. 1 januari 2007 wordt bijvoorbeeld weergegeven als 2007001 en 31 december 2007 als 2007365. Deze notatie is niet gebaseerd op de Juliaanse kalender.

Gebruik de functies TEKST en DATUMWAARDE om een datum te converteren naar een Juliaanse datum.

Kolom1

Formule

Beschrijving (resultaat)

23-6-2007

=TEKST([Kolom1];"jj")&TEKST(([Kolom1]-DATUMWAARDE("1/1/"& TEKST([Kolom1];"jj"))+1);"000")

Datum in de Juliaanse datumnotatie met een jaar van twee cijfers (07174)

23-6-2007

=TEKST([Kolom1];"jjjj")&TEKST(([Kolom1]-DATUMWAARDE("1/1/"&TEKST([Kolom1];"jj"))+1);"000")

Datum in de Juliaanse datumnotatie met een jaar van vier cijfers (2007174)

Gebruik de constante 2415018,50 om een datum te converteren naar een Juliaanse datum zoals gebruikt in de astronomie. Deze formule werkt alleen voor datums na 1-3-1901 en indien u het datumsysteem 1900 gebruikt.

Kolom1

Formule

Beschrijving (resultaat)

23-6-2007

=[Kolom1]+2415018,50

Datum in de Juliaanse notatie, zoals gebruikt in de astronomie (2454274,50)

Datums weergeven als dag van de week

Gebruik de functies TEKST en WEEKDAG om datums te converteren naar tekst die de dag van de week aangeeft.

Kolom1

Formule

Beschrijving (mogelijk resultaat)

19-2-07

=TEKST(WEEKDAG([Kolom1]); "dddd")

Hiermee wordt de dag van de week voor deze datum berekend en de volledige naam van de dag geretourneerd (maandag)

3-1-08

=TEKST(WEEKDAG([Kolom1]); "ddd")

Hiermee wordt de dag van de week voor deze datum berekend en de afgekorte naam van de dag geretourneerd (don)

U kunt de volgende formules gebruiken voor een groot aantal wiskundige berekeningen, zoals: optellen, aftrekken, vermenigvuldigen en delen van getallen, berekenen van het gemiddelde of de mediaan van getallen, afronden van een getal, tellen van waarden.

Getallen optellen

Gebruik de operator voor optellen (+) of de functie SOM om getallen in twee of meer kolommen in een rij op te tellen.

Kolom1

Kolom2

Kolom3

Formule

Beschrijving (resultaat)

6

5

4

=[Kolom1]+[Kolom2]+[Kolom3]

Hiermee worden de waarden in de eerste drie kolommen opgeteld (15)

6

5

4

=SOM([Kolom1];[Kolom2];[Kolom3])

Hiermee worden de waarden in de eerste drie kolommen opgeteld (15)

6

5

4

=SOM(ALS([Kolom1]>[Kolom2]; [Kolom1]-[Kolom2]; 10); [Kolom3])

Als Kolom1 groter is dan Kolom2, wordt het verschil opgeteld bij Kolom3. Zo niet, wordt 10 opgeteld bij Kolom3 (5).

Getallen aftrekken

Gebruik de operator voor aftrekken (-) of de functie SOM met negatieve getallen om getallen in twee of meer kolommen in een rij af te trekken.

Kolom1

Kolom2

Kolom3

Formule

Beschrijving (resultaat)

15000

9000

-8000

=[Kolom1]-[Kolom2]

9000 aftrekken van 15000 (6000)

15000

9000

-8000

=SOM([Kolom1];[Kolom2];[Kolom3])

Hiermee worden de getallen in de eerste drie kolommen opgeteld, inclusief negatieve waarden (16000)

Het verschil tussen twee getallen berekenen als een percentage

Gebruik de functie ABS en de operatoren voor aftrekken (-) en delen (/).

Kolom1

Kolom2

Formule

Beschrijving (resultaat)

2342

2500

=([Kolom2]-[Kolom1])/ABS([Kolom1])

Percentagewijziging (6,75% of 0,06746)

Getallen vermenigvuldigen

Gebruik de operator voor vermenigvuldigen (*) of de functie PRODUCT om getallen in twee of meer kolommen in een rij te vermenigvuldigen.

Kolom1

Kolom2

Formule

Beschrijving (resultaat)

5

2

=[Kolom1]*[Kolom2]

Hiermee worden de getallen in de eerste twee kolommen vermenigvuldigd (10)

5

2

=PRODUCT([Kolom1];[Kolom2])

Hiermee worden de getallen in de eerste twee kolommen vermenigvuldigd (10)

5

2

=PRODUCT([Kolom1];[Kolom2];2)

Hiermee worden de getallen in de eerste twee kolommen en het getal 2 vermenigvuldigd (20)

Getallen delen

Gebruik de operator voor delen (/) om de getallen in twee of meer kolommen in een rij te delen.

Kolom1

Kolom2

Formule

Beschrijving (resultaat)

15000

12

=[Kolom1]/[Kolom2]

15000 delen door 12 (1250)

15000

12

=([Kolom1]+10000)/[Kolom2]

Hiermee worden 15000 en 10000 opgeteld en wordt het totaal gedeeld door 12 (2083)

Het gemiddelde van getallen berekenen

Het gemiddelde wordt ook wel het gemiddelde genoemd. Als u het gemiddelde van getallen in twee of meer kolommen in een rij wilt berekenen, gebruikt u de functie GEMIDDELDE .

Kolom1

Kolom2

Kolom3

Formule

Beschrijving (resultaat)

6

5

4

=GEMIDDELDE([Kolom1]; [Kolom2];[Kolom3])

Het gemiddelde van de getallen in de eerste drie kolommen (5)

6

5

4

=GEMIDDELDE(ALS([Kolom1]>[Kolom2]; [Kolom1]-[Kolom2]; 10); [Kolom3])

Als Kolom1 groter is dan Kolom2, wordt het gemiddelde berekend van het verschil en Kolom3. Zo niet, wordt het gemiddelde berekend van de waarde 10 en Kolom3 (2,5).

De mediaan van getallen berekenen

De mediaan is de centrale waarde van een geordende reeks getallen. Gebruik de functie MEDIAAN om de mediaan van een groep getallen te berekenen.

A

B

C

D

E

F

Formule

Beschrijving (resultaat)

10

7

9

27

0

4

=MEDIAAN(A; B; C; D; E; F)

De mediaan van de getallen in de eerste 6 kolommen (8)

Het kleinste of grootste getal in een bereik berekenen

Gebruik de functies MIN en MAX om het kleinste of grootste getal te berekenen in twee of meer kolommen in een rij.

Kolom1

Kolom2

Kolom3

Formule

Beschrijving (resultaat)

10

7

9

=MIN([Kolom1]; [Kolom2]; [Kolom3])

Kleinste getal (7)

10

7

9

=MAX([Kolom1]; [Kolom2]; [Kolom3])

Grootste getal (10)

Waarden tellen

Gebruik de functie AANTAL om numerieke waarden te tellen.

Kolom1

Kolom2

Kolom3

Formule

Beschrijving (resultaat)

Appel

12-12-07

=AANTAL([Kolom1]; [Kolom2]; [Kolom3])

Hiermee wordt geteld hoeveel kolommen numerieke waarden bevatten. Datum en tijd, tekst en Null-waarden worden niet meegeteld (0).

$12

#DEEL/0!

1,01

=AANTAL([Kolom1]; [Kolom2]; [Kolom3])

Hiermee wordt geteld hoeveel kolommen numerieke waarden bevatten. Fouten en logische waarden worden niet meegerekend (2).

Een getal verhogen of verlagen met een percentage

Gebruik de operator voor het percentage (%) om deze berekening uit te voeren.

Kolom1

Kolom2

Formule

Beschrijving (resultaat)

23

3%

=[Kolom1]*(1+5%)

Hiermee wordt het getal in Kolom1 verhoogd met 5% (24,15)

23

3%

=[Kolom1]*(1+[Kolom2])

Hiermee wordt het getal in Kolom1 verhoogd met het percentage in Kolom2: 3% (23,69)

23

3%

=[Kolom1]*(1-[Kolom2])

Hiermee wordt het getal in Kolom1 verlaagd met het percentage in Kolom2: 3% (22,31)

Een getal tot een bepaalde macht verheffen

Gebruik de operator voor het exponentteken (^) of de functie MACHT om deze berekening uit te voeren.

Kolom1

Kolom2

Formule

Beschrijving (resultaat)

5

2

=[Kolom1]^[Kolom2]

Hiermee wordt vijf in het kwadraat berekend (25)

5

3

=MACHT([Kolom1]; [Kolom2])

Hiermee wordt vijf tot de derde macht berekend (125)

Getallen afronden

Gebruik de functie AFRONDEN.NAAR.BOVEN, ONEVEN of EVEN om een getal naar boven af te ronden.

Kolom1

Formule

Beschrijving (resultaat)

20,3

=AFRONDEN.NAAR.BOVEN([Kolom1];0)

20,3 naar boven afronden op het dichtstbijzijnde gehele getal (21)

-5,9

=AFRONDEN.NAAR.BOVEN([Kolom1];0)

-5,9 naar boven afronden op het dichtstbijzijnde gehele getal (-5)

12,5493

=AFRONDEN.NAAR.BOVEN([Kolom1];02)

12,5493 naar boven afronden op het dichtstbijzijnde honderdste deel met twee decimalen (12,55)

20,3

=EVEN([Kolom1])

20,3 naar boven afronden op het dichtstbijzijnde even getal (22)

20,3

=ONEVEN([Kolom1])

20,3 naar boven afronden op het dichtstbijzijnde oneven getal (21)

Gebruik de functie AFRONDEN.NAAR.BENEDEN om een getal naar beneden af te ronden.

Kolom1

Formule

Beschrijving (resultaat)

20,3

=AFRONDEN.NAAR.BENEDEN([Kolom1];0)

20,3 naar beneden afronden op het dichtstbijzijnde gehele getal (20)

-5,9

=AFRONDEN.NAAR.BENEDEN([Kolom1];0)

-5,9 naar beneden afronden op het dichtstbijzijnde gehele getal (-6)

12,5493

=AFRONDEN.NAAR.BENEDEN([Kolom1];02)

Hiermee wordt 12,5493 naar beneden afgerond op het dichtstbijzijnde honderdste deel (twee decimale plaatsen) (12,54)

Gebruik de functie AFRONDEN om een getal af te ronden naar het dichtstbijzijnde getal of breukdeel.

Kolom1

Formule

Beschrijving (resultaat)

20,3

=AFRONDEN([Kolom1];0)

Hiermee wordt 20,3 naar beneden afgerond, omdat het breukdeel kleiner is dan 0,5 (20)

5,9

=AFRONDEN([Kolom1];0)

Hiermee wordt 5,9 naar boven afgerond omdat het deel achter de komma groter is dan 0,5 (6)

-5,9

=AFRONDEN([Kolom1];0)

Hiermee wordt 5,9 naar boven afgerond, omdat het breukdeel groter is dan 0,5 (6)

1,25

=AFRONDEN([Kolom1];1)

Hiermee wordt het getal afgerond op het dichtstbijzijnde tiende deel (één decimaal). Omdat het deel dat moet worden afgerond 0,05 of groter is, wordt het getal naar boven afgerond (1,3).

30,452

=AFRONDEN([Kolom1];2)

Hiermee wordt het getal afgerond op het dichtstbijzijnde honderdste deel (twee decimalen). Omdat het deel dat moet worden afgerond (0,002) kleiner is dan 0,005, wordt het getal naar beneden afgerond (30,45).

Gebruik de functies AFRONDEN, AFRONDEN.NAAR.BOVEN, AFRONDEN.NAAR.BENEDEN, INTEGER of LENGTE om een getal af te ronden op het significante cijfer groter dan 0.

Kolom1

Formule

Beschrijving (resultaat)

5492820

=AFRONDEN([Kolom1];3-LENGTE(INTEGER([Kolom1])))

Hiermee wordt het getal afgerond op 3 significante cijfers (5490000)

22230

=AFRONDEN.NAAR.BENEDEN([Kolom1];3-LENGTE(INTEGER([Kolom1])))

Hiermee wordt het onderste getal naar beneden afgerond op drie significante cijfers (22200)

5492820

=AFRONDEN.NAAR.BOVEN([Kolom1]; 5-LENGTE(INTEGER([Kolom1])))

Hiermee wordt het bovenste getal naar boven afgerond op vijf significante cijfers (5492900)

U kunt de volgende formules gebruiken om met tekst te werken, zoals combineren of samenvoegen van waarden uit meerdere kolommen, vergelijken van de inhoud van kolommen, verwijderen van tekens en spaties en herhalen van tekens.

Het gebruik van hoofdletters en kleine letters in tekst wijzigen

Gebruik de functie HOOFDLETTERS, KLEINE.LETTERS of BEGINLETTERS om in een tekst te wisselen tussen hoofdletters en kleine letters.

Kolom1

Formule

Beschrijving (resultaat)

ties Arts

=HOOFDLETTERS([Kolom1])

Hiermee wordt de tekst gewijzigd in hoofdletters (TIES ARTS)

ties Arts

=KLEINE.LETTERS([Kolom1]

Hiermee wordt de tekst gewijzigd in kleine letters (ties arts)

ties Arts

=BEGINLETTERS([Kolom1])

Hiermee wordt de tekst gewijzigd in alles beginhoofdletter (Ties Arts)

Voor- en achternamen combineren

Gebruik de operator En-teken (&) of de functie TEKST.SAMENVOEGEN om voor- en achternaam te combineren.

Kolom1

Kolom2

Formule

Beschrijving (resultaat)

Jeroen

Cool

=[Kolom1]&[Kolom2]

Hiermee worden de twee tekenreeksen gecombineerd (JeroenCool)

Jeroen

Cool

=[Kolom1]&" "&[Kolom2]

Hiermee worden de twee tekenreeksen gecombineerd en gescheiden door een spatie (Jeroen Cool)

Jeroen

Cool

=[Kolom2]&", "&[Kolom1]

Hiermee worden de twee tekenreeksen gecombineerd en gescheiden door een komma en een spatie (Cool, Jeroen)

Jeroen

Cool

=TEKST.SAMENVOEGEN([Kolom2]; ","; [Kolom1])

Hiermee worden de twee tekenreeksen gecombineerd en gescheiden door een komma (Cool,Jeroen)

Tekst en getallen uit verschillende kolommen combineren

Gebruik de functie TEKST.SAMENVOEGEN, de operator En-teken (&), of de functie TEKST in combinatie met de operator En-teken om tekst en getallen te combineren.

Kolom1

Kolom2

Formule

Beschrijving (resultaat)

Smit

28

=[Kolom1]&" verkocht "&[Kolom2]&" eenheden."

Hiermee wordt de inhoud van de formule gecombineerd in een zin (Smit verkocht 28 eenheden.)

Overeem

40%

=[Kolom1]&" verkocht "&TEKST([Kolom2];"0%")&" van de totale verkopen."

Hiermee wordt de inhoud van de formule gecombineerd in een zin (Overeem verkocht 40% van de totale verkopen.)

Opmerking: Met de functie TEKST wordt de opgemaakte waarde van Kolom2 toegevoegd en niet de onderliggende waarde, die 0,4 bedraagt.

Smit

28

=TEKST.SAMENVOEGEN([Kolom1];" verkocht ";[Kolom2];" eenheden.")

Hiermee wordt de inhoud van de formule gecombineerd in een zin (Smit verkocht 28 eenheden.)

Tekst combineren met een datum of tijd

Gebruik de functie TEKST en de operator En-teken (&) om tekst te combineren met een datum of tijd.

Kolom1

Kolom2

Formule

Beschrijving (resultaat)

Factuurdatum

05-jun-2007

="Afschriftdatum: "&TEKST([Kolom2]; "d-mmm-jjjj")

Hiermee wordt tekst gecombineerd met een datum (Afschriftdatum: 5-jun-2007)

Factuurdatum

05-jun-2007

=[Kolom1]&" "&TEKST([Kolom2]; "mmm-dd-jjjj")

Hiermee worden een tekst en een datum uit verschillende kolommen gecombineerd in één kolom (Factuurdatum 5-jun-2007)

Inhoud van kolommen vergelijken

Gebruik de functies GELIJK en OF om een kolom te vergelijken met een andere kolom of een lijst met waarden.

Kolom1

Kolom2

Formule

Beschrijving (mogelijk resultaat)

BD122

BD123

=GELIJK([Kolom1];[Kolom2])

Hiermee worden de eerste twee kolommen vergeleken (Nee)

BD122

BD123

=GELIJK([Kolom1]; "BD122")

Hiermee wordt de inhoud van Kolom1 vergeleken met de tekenreeks 'BD122' (Ja)

Controleren of een kolomwaarde of een deel daarvan overeenkomt met specifieke tekst

Gebruik de functies ALS, ZOEK, VIND.SPEC en ISGETAL om te controleren of een kolomwaarde of een deel daarvan overeenkomt met specifieke tekst.

Kolom1

Formule

Beschrijving (mogelijk resultaat)

Arts

=ALS([Kolom1]="Arts"; "OK"; "Niet OK")

Hiermee wordt gecontroleerd of Kolom1 de waarde Arts heeft (OK)

Arts

=ALS(ISGETAL(ZOEK("a";[Kolom1])); "OK"; "Niet OK")

Hiermee wordt gecontroleerd of Kolom1 de letter a bevat (OK)

BD123

=ISGETAL(VIND.ALLES("BD";[Kolom1]))

Hiermee wordt gecontroleerd of Kolom1 BD bevat (Ja)

Niet-lege kolommen tellen

Gebruik de functie AANTALARG om niet-lege kolommen te tellen.

Kolom1

Kolom2

Kolom3

Formule

Beschrijving (resultaat)

Verkoop

19

=AANTALARG([Kolom1]; [Kolom2])

Hiermee wordt het aantal niet-lege kolommen geteld (2)

Verkoop

19

=AANTALARG([Kolom1]; [Kolom2]; [Kolom3])

Hiermee wordt het aantal niet-lege kolommen geteld (2)

Tekens uit tekst verwijderen

Gebruik de functies LENGTE, LINKS en RECHTS om tekens uit tekst te verwijderen.

Kolom1

Formule

Beschrijving (resultaat)

Vitamine A

=LINKS([Kolom1];LENGTE([Kolom1])-2)

Hiermee worden 7 tekens (9-2) als resultaat gegeven, gerekend vanaf links (Vitamine)

Vitamine B1

=RECHTS([Kolom1]; LENGTE([Kolom1])-8)

Hiermee worden 2 tekens (10-8) als resultaat gegeven, gerekend vanaf rechts (B1)

Spaties verwijderen aan het begin en einde van een kolom

Gebruik de functie SPATIES.WISSEN om spaties uit een kolom te verwijderen.

Kolom1

Formule

Beschrijving (resultaat)

   Hoe is het?

=SPATIES.WISSEN([Kolom1])

Hiermee worden de spaties aan het begin en einde verwijderd (Hoe is het?)

Een teken in een kolom herhalen

Gebruik de functie HERHALING om een teken in een kolom te herhalen.

Formule

Beschrijving (resultaat)

=HERHALING(".";3)

Hiermee wordt een punt 3 maal herhaald (...)

=HERHALING("-",10)

Hiermee wordt een streepje 10 maal herhaald (----------)

Alfabetische lijst met functies

Hier volgt een alfabetische lijst met koppelingen naar functies die beschikbaar zijn voor SharePoint gebruikers. Het bevat trigonometrische, statistische en financiële functies, evenals voorwaardelijke, datum-, wiskundige en tekstformules.

ABS, functie

BOOGCOS, functie

BOOGCOSH, functie

EN, functie

BOOGSIN, functie

BOOGSINH, functie

BOOGTAN, functie

BOOGTAN2, functie

GEMIDDELDE, functie

GEMIDDELDEA, functie

BETAVERD, functie

BETAINV, functie

BINOMIALE.VERD, functie

AFRONDEN.BOVEN, functie

TEKEN, functie

CHI.KWADRAAT, functie

KIEZEN, functie

CODE, functie

TEKST.SAMENVOEGEN, functie

BETROUWBAARHEID, functie

COS, functie

AANTAL, functie

AANTALARG, functie

CRIT.BINOM, functie

DATUM, functie

DATUMVERSCHIL, functie

DATUMWAARDE, functie

DAG, functie

DAGEN360, functie

DDB, functie

GRADEN, functie

EURO, functie

EVEN, functie

GELIJK, functie

EXPON.VERD, functie

FACULTEIT, functie

F.VERDELING, functie

FIND, functie

F.INVERSE, functie

FISHER, functie

VAST, functie

GAMMA.VERD, functie

GAMMA.INV, functie

GAMMA.LN, functie

MEETK.GEM, functie

HARM.GEM, functie

UUR, functie

HYPERGEO.VERD, functie

ALS, functie

INTEGER, functie

IBET, functie

IS, functies

LEFT, functie

Len, functie

LN, functie

LOG, functie

LOG10, functie

LOG.NORM.INV, functie

LOG.NORM.VERD, functie

KLEINE.LETTERS, functie

MAX, functie

Ik, functie

MEDIAAN, functie

MID, functie

MIN, functie

MINA, functie

MINUUT, functie

REST, functie

MAAND, functie

NEG.BINOM.VERD, functie

NORM.VERD, functie

STAND.NORM.VERD, functie

STAND.NORM.INV, functie

NIET, functie

NPER, functie

NHW, functie

ONEVEN, functie

OF, functie

BET, functie

MACHT, functie

PBET, functie

PRODUCT, functie

BEGINLETTERS, functie

HW, functie

RADIALEN, functie

REPLACE, functie

HERHALING, functie

RIGHT, functie

AFRONDEN, functie

AFRONDEN.NAAR.BENEDEN, functie

AFRONDEN.NAAR.BOVEN, functie

SEARCH, functie

SECONDE, functie

POS.NEG, functie

SIN, functie

SINH, functie

WORTEL, functie

NORMALISEREN, functie

STDEVA, functie

STDEVP, functie

STDEVPA, functie

SOM, functie

KWADRATENSOM, functie

SYD, functie

TANH, functie

T.VERD, functie

TEKST, functie

TIJD, functie

T.INV, functie

VANDAAG, functie

SPATIES.WISSEN, functie

WAAR, functie

HOOFDLETTERS, functie

USDOLLAR, functie

WAARDE, functie

VAR, functie

VARA, functie

VARP, functie

VARPA, functie

WEEKDAG, functie

WEIBULL, functie

JAAR, functie

Overige resources

Als u niet ziet wat u hier probeert te doen, controleert u of u dit wel kunt doen in Excel. Hier volgen enkele aanvullende bronnen. Sommige van deze versies kunnen betrekking hebben op oudere versies, zodat er verschillen kunnen zijn in de weergegeven gebruikersinterface. Items in het menu Siteacties in SharePoint staan nu bijvoorbeeld in het menu Instellingen office 365-instellingenknop - lijkt op een tandwiel naast uw naam .

Meer hulp nodig?

Meer opties?

Verken abonnementsvoordelen, blader door trainingscursussen, leer hoe u uw apparaat kunt beveiligen en meer.

Community's helpen u vragen te stellen en te beantwoorden, feedback te geven en te leren van experts met uitgebreide kennis.

Was deze informatie nuttig?

Hoe tevreden bent u met de taalkwaliteit?
Wat heeft uw ervaring beïnvloed?
Als u op Verzenden klikt, wordt uw feedback gebruikt om producten en services van Microsoft te verbeteren. Uw IT-beheerder kan deze gegevens verzamelen. Privacyverklaring.

Hartelijk dank voor uw feedback.

×