Webcompatibiliteitscontrole: schemafouten

Belangrijk    Access Services 2010 en Access Services 2013 worden verwijderd uit de volgende release van SharePoint. U wordt aangeraden geen nieuwe web-apps te maken en uw bestaande apps te migreren naar een ander platform, zoals Microsoft Power apps.

Dit artikel bevat schemafouten die u kunt tegenkomen bij het uitvoeren van de compatibiliteitscontrole en bevat informatie die u kunt helpen bij het oplossen van de fouten.

Zie het artikel Webcompatibiliteitscontrole: algemene fouten voor algemene informatie over fouten bij de compatibiliteitscontrole.

De wizard Opzoeken gebruiken om een opzoekveld te maken of te wijzigen

Veel schemafouten worden veroorzaakt door problemen met opzoekvelden. In deze procedures wordt uitgelegd hoe u de wizard Opzoeken start in de gegevensbladweergave om deze problemen op te lossen door een opzoekveld te maken of te wijzigen.

Een opzoekveld in de gegevensbladweergave maken

 1. Open de tabel waaraan u een opzoekveld wilt toevoegen en selecteer de laatste kolom met het label Klik om toe te voegen.

 2. Klik op de pijl naast Klik om toe te voegen en klik vervolgens op Opzoeken en relatie.

 3. Volg de stappen van de wizard Opzoeken om het opzoekveld te maken dat u nodig hebt.

Een opzoekveld in de gegevensbladweergave wijzigen

 1. Open de tabel en selecteer het opzoekveld dat u wilt wijzigen.

 2. Ga op een van de volgende manieren te werk:

  • Klik op het tabblad Velden in de groep Eigenschappen op Zoekacties wijzigen.

  • Klik met de rechtermuisknop op het opzoekveld en klik op Zoekacties wijzigen.

 3. Volg de stappen van de wizard Opzoeken om uw specifieke probleem op te lossen.

ACCWeb105003

Fouttekst    Kolomgegevenstype voor zoekactie op waardenlijst moet 'Tekst' zijn om compatibel te zijn met het web.

Wat betekent dit?    Voor de aangegeven opzoekactie wordt een lijst gebruikt die niet wordt ondersteund in een webdatabase. De lijst met waarden moet afhankelijk zijn van een tekstkolom op de server.

Wat moet u doen?    Open de tabel in de ontwerpweergave en wijzig het gegevenstype van het opzoekveld in Tekst. Als de ontwerpweergave niet beschikbaar is, verwijdert u het opzoekveld en gebruikt u de wizard Opzoeken om het opnieuw te maken.

Naar boven

ACCWeb105012

Fouttekst    Opzoekrijbronnen met componentclausules zijn niet compatibel met het web.

Wat betekent dit?    In het aangegeven opzoekveld wordt een query gebruikt die een WHERE-component bevat, die niet wordt ondersteund op het web.

Wat moet u doen?    Open de tabel in de ontwerpweergave en verwijder de WHERE-component uit de eigenschap Rijbron van het relevante opzoekveld. Als de ontwerpweergave niet beschikbaar is, verwijdert u het opzoekveld en gebruikt u de wizard Opzoeken om het opnieuw te maken.

Naar boven

ACCWeb105018

Fouttekst    Een primaire sleutel die een opzoekactie is, is niet compatibel met het web.

Wat betekent dit?    De aangegeven tabel heeft een primaire sleutel die een opzoekveld is dat verwijst naar een andere tabel, die niet wordt ondersteund op het web.

Wat moet u doen?    Open de tabel in de ontwerpweergave en wijzig de eigenschap Type besturingselement voor het opzoekveld in Tekstvak (op het tabblad Opzoek). Open vervolgens het venster Relaties en verwijder eventuele relaties waarin het opzoekveld zich aan de veel-kant van de relatie (de pijl wijst af van het opzoekveld).

Als de ontwerpweergave en het venster Relaties niet beschikbaar zijn, gaat u als volgt te werk:

 1. Een nieuwe lege database maken (geen webdatabase).

 2. Importeer de tabellen die u nodig hebt uit de oorspronkelijke database in de nieuwe database.

 3. De vereiste wijzigingen aanbrengen in de nieuwe database.

 4. Verwijder de tabellen in de oorspronkelijke database en importeer ze vervolgens uit de nieuwe database.

Naar boven

ACCWeb107000

Fouttekst    Veldgegevenstype is niet compatibel met het web.

Wat betekent dit?    Het aangegeven veld heeft een gegevenstype dat niet wordt ondersteund op het web, zoals OLE-object.

Wat moet u doen?    Maak het veld opnieuw als een van de ondersteunde gegevenstypen:

 • Tekst

 • Getal

 • Valuta

 • Ja/nee

 • Datum/tijd

 • Berekend veld

 • Bijlage

 • Hyperlink

 • Memo

 • Opzoeken

Naar boven

ACCWeb107001

Fouttekst    Samengestelde indexen zijn niet compatibel met het web.

Wat betekent dit?    De aangegeven tabel heeft een samengestelde primaire sleutel (een sleutel die uit meer dan één veld bestaat). U kunt een autonummeringsveld alleen gebruiken als primaire sleutel voor een webtabel. U kunt geen samengestelde indexen op het web gebruiken.

Wat moet u doen?    Als de samengestelde index een primaire sleutel is, maakt u een primaire autonummeringssleutel voor de aangegeven tabel. Maak vervolgens een recordvalidatieregel om ervoor te zorgen dat de gegevens in de oorspronkelijke velden uniek zijn.

Naar boven

ACCWeb107002

Fouttekst    Tabel met meer dan één bijlageveld is niet compatibel met het web.

Wat betekent dit?    De aangegeven tabel bevat meer dan één bijlageveld, waardoor een publicatiebewerking mislukt en daarom niet compatibel is met het web.

Wat moet u doen?    U kunt alle bijlagen voor elke record in één bijlageveld opslaan. Als u meer dan één bijlageveld per record nodig hebt, maakt u voor elk extra bijlageveld een nieuwe tabel die alleen het bijlageveld en een id-veld bevat en koppelt u vervolgens de nieuwe tabel en de oorspronkelijke tabel met behulp van de wizard Opzoeken.

Naar boven

ACCWeb107003

Fouttekst    Expressie Berekend veld heeft een invoerveld van een type dat niet compatibel is met het web, zoals AutoNummering, Memo of Binair.

Wat betekent dit?    In het aangegeven berekende veld wordt een berekening gebruikt die wordt gebruikt als invoer van een veld dat niet wordt ondersteund op het web.

Wat moet u doen?    Pas de berekening aan zodat alle invoervelden een van de volgende ondersteunde gegevenstypen hebben:

 • Tekst

 • Getal

 • Valuta

 • Ja/nee

 • Datum/tijd

 • Berekend veld

Naar boven

ACCWeb107004

Fouttekst    Het gegevenstype Berekend kolomresultaat is niet compatibel met het web.

Wat betekent dit?    Het resultaat van de berekening voor het aangegeven veld is een gegevenstype dat niet wordt ondersteund op het web.

Wat moet u doen?    Maak het berekende veld opnieuw, zodat het resulterende gegevenstype een van de volgende ondersteunde gegevenstypen is:

 • Tekst

 • Getal

 • Valuta

 • Ja/nee

 • Datum/tijd

Naar boven

ACCWeb107005

Fouttekst    Tabel met meer dan 220 velden is niet compatibel met het web.

Wat betekent dit?    De aangegeven tabel bevat meer dan 220 velden. U kunt een tabel met meer dan 220 velden niet publiceren naar het web.

Wat moet u doen?    Maak een nieuwe tabel om de extra velden te bevatten. Gebruik vervolgens de wizard Opzoeken om een nieuw veld te maken dat de nieuwe tabel koppelt aan de bestaande tabel.

Naar boven

ACCWeb107006

Fouttekst    Tabelnaam is een gereserveerde naam en is niet compatibel met het web.

Wat betekent dit?    De aangegeven tabelnaam is gereserveerd voor gebruik door SharePoint en wordt niet ondersteund op het web.

Wat moet u doen?    Vermijd het gebruik van een van de volgende gereserveerde tabelnamen:

 • UserInfo

 • Lijsten

 • Documenten

 • WebParts

 • ComMd

 • Webs

 • Werkstroom

 • WFTemp

 • Oplossingen

 • Rapportdefinities

 • MSysASO

Naar boven

ACCWeb107007

Fouttekst    Niet-gepubliceerde tabellen met opzoekingen naar gepubliceerde tabellen zijn niet compatibel met het web.

Wat betekent dit?    De aangegeven tabel is nog niet gepubliceerd en bevat een opzoekveld dat naar een gepubliceerde tabel wijst, waardoor publicatie wordt voorkomen.

Wat moet u doen?    Publiceer de niet-gepubliceerde tabel zonder een opzoekactie toe te voegen. U kunt de webdatabase synchroniseren om dit te bereiken. Nadat de nieuwe tabel is gepubliceerd, maakt u de gewenste opzoekactie naar de andere gepubliceerde tabel.

Naar boven

ACCWeb107008

Fouttekst    Aangepaste indelingen zijn niet compatibel met het web

Wat betekent dit?    Het aangegeven veld heeft een aangepaste valutanotatie, die niet wordt ondersteund op het web.

Wat moet u doen?    Gebruik een standaardvalutanotatie voor het veld. Stel de veldindeling in op Valuta of Euro met behulp van de vervolgkeuzeset Opmaak.

Naar boven

ACCWeb107009

Fouttekst    Slechts één van de eigenschap Lengte nul toestaan en Vereiste eigenschap moet zijn ingesteld op 'waar' om compatibel te zijn met het web.

Wat betekent dit?    Het aangegeven veld heeft zowel de eigenschappen Nullengte toestaan als Vereist ingesteld op Waar.

Wat moet u doen?    Zorg ervoor dat ten meeste een van de aangegeven eigenschappen is ingesteld op Waar. U kunt de ontwerpweergave gebruiken om deze eigenschappen te wijzigen.

Naar boven

ACCWeb107010

Fouttekst    Eigenschapswaarde moet zijn ingesteld op 'nee' om compatibel te zijn met het web.

Wat betekent dit?    De eigenschap Alleen toevoegen van het aangegeven hyperlinkveld is ingesteld op Ja, dat niet wordt ondersteund op het web.

Wat moet u doen?    Wijzig de eigenschap Alleen-appen in Nee.

Naar boven

ACCWeb107011

Fouttekst    De standaardwaarde moet leeg zijn om compatibel te zijn met het web.

Wat betekent dit?    Het aangegeven opzoekveld heeft een standaardwaarde in een opzoekquery of in een lijst met meerdere waarden, die niet worden ondersteund op het web.

Wat moet u doen?    Zorg ervoor dat dit het volgende is:

 • Er is geen standaardwaardeset voor de opzoekquery. of

 • Geen standaardwaardeset voor de lijst met opzoekwaarden waarmee meerdere waarden kunnen worden gebruikt

Naar boven

ACCWeb107012

Fouttekst    De standaardwaarde moet leeg zijn om compatibel te zijn met het web.

Wat betekent dit?    Het aangegeven hyperlinkveld heeft een standaardwaarde, die niet wordt ondersteund op het web.

Wat moet u doen?    Verwijder de standaardwaarde voor het hyperlinkveld.

Naar boven

ACCWeb107013

Fouttekst    Eigenschapswaarde is niet compatibel met het web.

Wat betekent dit?    Het aangegeven veld Getal heeft de eigenschap Notatie ingesteld op iets anders dan Algemeen getal, Percentage of Standaard. Alleen deze indelingen worden op internet ondersteund.

Wat moet u doen?    Wijzig de notatie van het veld in Algemeen getal, Percentage of Standaard.

Naar boven

ACCWeb107014

Fouttekst    Een tabel moet een primaire sleutel hebben en moet een getal met veldgrootte 'lang' zijn om compatibel te zijn met het web.

Wat betekent dit?    De aangegeven tabel heeft een van de volgende problemen:

 • De tabel heeft geen primaire sleutel.

 • Het gegevenstype van de primaire sleutel is niet Getal.

 • De primaire sleutel Veldgrootte is niet Lang.

Wat moet u doen?    Wijzig de bestaande primaire sleutel in de ontwerpweergave, zodat deze het juiste gegevenstype en veldgrootte heeft. of maak een nieuwe primaire sleutel voor de tabel met het gegevenstype AutoNummering. Als de ontwerpweergave niet beschikbaar is, maakt u een nieuwe tabel en voegt u de kolommen uit de oorspronkelijke tabel toe. zet vervolgens de oorspronkelijke tabel neer.

Naar boven

ACCWeb107015

Fouttekst    Eigenschapswaarde moet zijn ingesteld op 'onwaar' om compatibel te zijn met het web.

Wat betekent dit?    De eigenschap Uniek van het aangegeven memoveld is ingesteld op Waar, dat niet wordt ondersteund op het web.

Wat moet u doen?    Wijzig de waarde van Uniek in Onwaar.

Naar boven

ACCWeb107016

Fouttekst    Eigenschapswaarde moet zijn ingesteld op 'onwaar' om compatibel te zijn met het web.

Wat betekent dit?    De eigenschap Uniek van het aangegeven ja/nee-veld is ingesteld op Waar.

Wat moet u doen?    Wijzig de waarde van Uniek in Onwaar.

Naar boven

ACCWeb107017

Fouttekst    Eigenschapswaarde moet zijn ingesteld op 'onwaar' om compatibel te zijn met het web.

Wat betekent dit?    De eigenschap Uniek van het aangegeven hyperlinkveld is ingesteld op Waar, dat niet wordt ondersteund op het web.

Wat moet u doen?    Wijzig de waarde van Uniek in Onwaar.

Naar boven

ACCWeb107018

Fouttekst    De gebonden kolom moet worden ingesteld op de primaire sleutel van de tabel en moet de eerste kolom zijn die compatibel is met het web.

Wat betekent dit?    Het aangegeven opzoekveld heeft een van de volgende problemen:

 • De gebonden kolom is ingesteld op een ander veld dan de primaire sleutel van de brontabel.

 • De gebonden kolom is niet de eerste kolom van de zoekactie.

Wat moet u doen?    Gebruik de wizard Opzoeken om het opzoekveld te wijzigen.

Naar boven

ACCWeb107019

Fouttekst    Eigenschapswaarde moet zijn ingesteld op 'ja' om compatibel te zijn met het web.

Wat betekent dit?    De eigenschap Limit To List van het aangegeven opzoekveld is ingesteld op Nee, maar het opzoekveld is geen lijst met waarden met één waarde en de eigenschapsinstelling is daarom niet compatibel met het web.

Wat moet u doen?    Gebruik de wizard Opzoeken om het opzoekveld te wijzigen. Zorg ervoor dat u het selectievakje Beperken tot lijst incheckt wanneer deze wordt weergegeven in de wizard.

Naar boven

ACCWeb107020

Fouttekst    Eigenschapswaarde moet leeg zijn om compatibel te zijn met het web.

Wat betekent dit?    De eigenschap Onderliggende velden koppelen van het aangegeven veld is niet leeg en daarom niet compatibel met het web.

Wat moet u doen?    Open de tabel in de ontwerpweergave en schakel de eigenschap Onderliggende velden koppelen uit. Stel vervolgens de eigenschap Subgegevensbladnaam in op [Auto] of [Geen]. Als de ontwerpweergave niet beschikbaar is, klikt u in de gegevensbladweergave op het tabblad Start in de groep Records op Meer,wijs Subgegevensbladaan en klik vervolgens op Verwijderen.

Naar boven

ACCWeb107021

Fouttekst    Eigenschapswaarde moet leeg zijn om compatibel te zijn met het web.

Wat betekent dit?    De eigenschap Hoofdvelden koppelen van het aangegeven veld is niet leeg en is daarom niet compatibile met het web.

Wat moet u doen?    Open de tabel in de ontwerpweergave en schakel de eigenschap Hoofdvelden koppelen uit. Stel vervolgens de eigenschap Subgegevensbladnaam in op [Auto] of [Geen]. Als de ontwerpweergave niet beschikbaar is, klikt u in de gegevensbladweergave op het tabblad Start in de groep Records op Meer,wijs Subgegevensbladaan en klik vervolgens op Verwijderen.

Naar boven

ACCWeb107022

Fouttekst    Eigenschapswaarde moet leeg zijn of ingesteld op 'auto' om compatibel te zijn met het web.

Wat betekent dit?    De eigenschap Subgegevensbladnaam van het aangegeven veld is niet ingesteld op [Auto] of [Geen] en is daarom niet compatibel met het web.

Wat moet u doen?    Open de tabel in de ontwerpweergave en stel de eigenschap Subgegevensbladnaam in op [Auto] of [Geen]. Als de ontwerpweergave niet beschikbaar is, klikt u in de gegevensbladweergave op het tabblad Start in de groep Records op Meer,wijs Subgegevensbladaan en klik vervolgens op Verwijderen.

Naar boven

ACCWeb107023

Fouttekst    Eigenschapswaarde moet worden opgegeven om compatibel te zijn met het web.

Wat betekent dit?    De eigenschap Kolombreedte van het aangegeven opzoekveld is leeg en daarom niet compatibel met het web.

Wat moet u doen?    Open de tabel in de ontwerpweergave en geef een waarde op voor Kolombreedte (op het tabblad Opzoekeigenschappen). Of selecteer de kolom in de gegevensbladweergave en klik op het tabblad Velden in de groep Eigenschappen op Opzoekingen wijzigen. Volg de stappen in de wizard Opzoeken.

Naar boven

ACCWeb107024

Fouttekst    Autonummering wordt niet ondersteund voor een ander veld, maar voor primaire sleutel.

Wat betekent dit?    Het aangegeven veld gebruikt een gegevenstype AutoNummering, maar is niet de primaire sleutel van de tabel en is daarom niet compatibel met het web.

Wat moet u doen?    Wijzig het gegevenstype van het veld in Getal. Als tijdelijke oplossing kunt u gegevensmacro's gebruiken om een vergelijkbare functionaliteit te bereiken. Wijzig het veld met deze eigenschap in de primaire sleutel in de ontwerpweergave of wijzig het gegevenstype in Getal.

Naar boven

Meer hulp nodig?

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagenten.

×