Inhoudsopgave
×

De onderstaande secties bevatten informatie over de accounts die u gebruikt voor het installeren en activeren van nieuwere versies van Office. Voor hulp bij het instellen van bestaande e-mailaccounts in de Outlook-app voor toegang tot uw e-mail, agenda en contactpersonen, raadpleegt u het Helpcentrum van Outlook.

Waarom heb ik een Office-account nodig om me aan te melden?

Waarom heb ik een Office 365-account nodig om me aan te melden?

Er vindt een koppeling plaats tussen Office en uw account en hiermee wordt geverifieerd of u de gelicentieerde eigenaar van Office bent. Als u zich aanmeldt met uw account, kunt u:

  • Office installeren en activeren    Een Microsoft-account of werk- of schoolaccount is vereist voor het installeren en activeren vanMicrosoft 365 en versies van Office 2013 of hoger.

  • Verbinding maken met andere Microsoft-services    Zodra uw account aan uw Office-product is gekoppeld en afhankelijk van welke versie van Office u heeft, maakt uw account ook verbinding met verschillende Microsoft-producten en -diensten, zoals Office Online of OneDrive.

  • Office opnieuw installeren    Meld u aan bij uw accountportal en installeer Office opnieuw zonder een productsleutel of installatieschijf.

  • Bestanden maken en delen    Maak, bewerk en deel de bestanden die u hebt opgeslagen naar een Office-cloudservice zoals OneDrive

  • Office op meerdere apparaten gebruiken    Als u een Microsoft 365-abonnement hebt, kunt u Office ook op meer dan één apparaat installeren en gebruiken.

Wat is een Microsoft-account en een werk- of schoolaccount en hoe kom ik eraan?

Wat is een Microsoft-account?

Een Microsoft-account is een e-mailadres en wachtwoord die u voor Outlook.com, Hotmail-, Office, OneDrive, Skype, Xbox en Windows gebruikt. Wanneer u een Microsoft-account maakt, kunt u elk e-mailadres gebruiken als gebruikersnaam, ook adressen van Outlook.com, Yahoo! of Gmail.

Wat is een werk- of schoolaccount?

Als uw werk of school gebruikmaakt van Microsoft 365, heeft iemand zoals een globale beheerder voor Microsoft 365 u waarschijnlijk een unieke gebruikersnaam en een wachtwoord toegewezen. Dit is het account dat u gebruikt voor toegang tot uw werk- of school-e-mail en de webresources van uw organisatie.

Werk- of schoolaccounts zijn meestal gekoppeld aan Microsoft 365 voor Bedrijven-producten en worden doorgaans beheerd door dezelfde Microsoft 365-beheerder die verantwoordelijk is voor het toewijzen van gebruikersaccounts en Office-licenties aan mensen binnen de organisatie.

Microsoft-accounts

Een Microsoft-account is een gratis account dat u gebruikt voor toegang tot veel Microsoft-apparaten en -services, zoals de web-e-mailservice Outlook.com (ook wel bekend als hotmail.com, msn.com, live.com), Office Online-apps, Skype, OneDrive, Xbox Live, Bing, Windows of de Microsoft Store. U hebt waarschijnlijk al een Microsoft-account als u een van de volgende services gebruikt: Een Microsoft-account werd voorheen 'Windows Live ID' genoemd. Wanneer u een Microsoft-account maakt, kunt u elk e-mailadres gebruiken als gebruikersnaam, ook adressen van Outlook.com, Yahoo! of Gmail.

Als u al een e-mailadres en wachtwoord gebruikt om u aan te melden bij Microsoft-apparaten en -services zoals de hierboven vermelde items, hebt u al een Microsoft-account. Een van de voordelen van een Microsoft-account is dat u zich met één wachtwoord bij al uw Microsoft-services kunt aanmelden.

Microsoft-accounts zijn meestal gekoppeld aan Office voor Thuisgebruik-producten.

Meer informatie over Microsoft-accounts en hoe u die kunt beheren.

Zie Help bij uw Microsoft-account

Werk- of schoolaccounts

Als u op uw werk of school gebruikmaakt van Microsoft 365, heeft iemand zoals een algemene beheerder u waarschijnlijk een unieke gebruikersnaam en een wachtwoord toegewezen. U meldt u met dit werk- of schoolaccount aan om toegang te krijgen tot uw e-mail en andere webresources binnen uw organisatie.

Werk- of schoolaccounts zijn gekoppeld aan Microsoft 365 voor Bedrijven-producten en worden doorgaans beheerd door dezelfde beheerder die verantwoordelijk is voor het toewijzen van gebruikersaccounts en Office-licenties aan mensen binnen de organisatie.

Bent u beheerder en hebt u hulp nodig bij het beheren van gebruikersaccounts? Raadpleeg dan Gebruikers afzonderlijk of bulksgewijs toevoegen aan Office 365.

Hoe koppel ik mijn account aan Office?

Door een Microsoft-account of werk- of schoolaccount te koppelen aan Office kan Microsoft controleren of u een geldige Office-licentie hebt. Hoe u uw account en productcode van Office koppelt, is afhankelijk van uw Office-product en hoe u dat hebt verkregen. Deze koppeling is alleen nodig voor Microsoft 365-abonnementen en voor Office 2016- en Office 2013-producten zonder abonnement (zie Heb ik een account nodig voor Office 2010 of Office 2007?)

Selecteer de optie die het beste aansluit bij de wijze waarop u Office hebt verkregen.

Als u Office in een fysieke winkel hebt gekocht, is het product waarschijnlijk geleverd met een verpakking die een productcode bevat. Als u deze productcode inwisselt, wordt u gevraagd een bestaand Microsoft-account te gebruiken of een nieuw account te maken.

Dit is het account dat is gekoppeld aan Office als u Office hebt gekocht bij de online Microsoft Store en u zich hebt aangemeld om de aankoop te verrichten. Als u Office niet kunt installeren, hebt u mogelijk de stap voor inwisseling na uw aankoop gemist. Zie Ik heb Office zojuist gekocht. Waar kan ik mijn productcode invoeren?

Als iemand zijn Office-abonnement met u heeft gedeeld, heeft deze persoon u mogelijk een e-mail of sms-bericht gestuurd. Wanneer u zover bent dat u Office kunt installeren, wordt u gevraagd een bestaand Microsoft-account te gebruiken of een nieuw account te maken. Hoe kom ik aan een Microsoft-account?

Als u Office via uw werk of school gebruikt, hebt u waarschijnlijk een account toegewezen gekregen toen u bent begonnen. Dit is het account dat u gebruikt om u aan te melden bij Office.com.

Als u Office hebt gekocht maar iemand anders het product voor u heeft geïnstalleerd en diens account nu gekoppeld is aan Office in plaats van uw account, kunt u contact opnemen met ondersteuning. Zorg ervoor dat u uw aankoopbewijs bij de hand hebt.

Als u Office hebt gekocht via de Kortingsprogramma Microsoft Workplace(voorheen bekend als Home Use Program) van uw organisatie voor gebruik op een pc met Windows, hebt u geen account nodig om Office te activeren. U moet een productcode hebben ontvangen die u moet invoeren wanneer u wordt gevraagd om Office te activeren. Zie Office installeren of opnieuw installeren via het Microsoft Workplace Discount Program.

Waar moet ik me met mijn account aanmelden zodat ik Office (opnieuw) kan installeren?

Als u al een abonnement op Microsoft 365 hebt of Microsoft 365 op werk of op school gebruikt, meldt u zich op Office.com aan met het account dat is gekoppeld aan uw abonnement. Dit is waar u Office (opnieuw) kunt installeren en, afhankelijk van uw Office-product, is dit ook waar u uw abonnement beheert via Mijn account. De koppeling tussen uw account en uw Office-licentie is afhankelijk van hoe u Office hebt verkregen.

Door u aan te melden bij Office.com of bij de Office-bureaubladtoepassingen hebt u bovendien eenvoudig toegang tot alle bestanden die u hebt opgeslagen in cloudservices zoals OneDrive. Ga naar Aanmelden bij Office of Microsoft 365 voor meer informatie.

Als u alleen maar de stappen wilt weten voor het installeren van Office, gaat u naar:

Tips: 

  • Omdat sommige organisaties zowel Office-licenties als Office-installaties voor hun werknemers of studenten beheren, hoeft u mogelijk zelf niets te installeren. Maar als Office nog niet is geïnstalleerd of als u geen installatieoptie ziet na het aanmelden met uw werk- of schoolaccount bij Office.com, neemt u contact op met Microsoft 365-beheerder in uw organisatie.

  • Als u bent aangemeld met een Microsoft-account en geen optie ziet voor het installeren van Office, raadpleegt u de onderstaande sectie, 'Office is niet gekoppeld aan dit account'.

Heb ik een account nodig voor Office 2010 of Office 2007?

Accounts zijn niet vereist voor oudere versies van Office, zoals Office 2010 of Office 2007. Gebruik voor het (opnieuw) installeren van Office de schijf en productcode die bij uw aankoop zijn geleverd. Zie Office 2010 installeren en Office 2007 installeren voor meer informatie over het installeren van deze versies.

Kan ik de naam van mijn account wijzigen?

Microsoft-accounts

Zie De naam van uw Microsoft-account wijzigen voor meer informatie over het wijzigen van de naam van uw account.

Voor het beheren van andere aspecten van uw Microsoft-account meldt u zich aan bij account.microsoft.com of Help voor Microsoft-account.

Werk- of schoolaccounts

Neem voor werk- of schoolaccounts contact op met uw beheerder.

Als u de Microsoft 365-beheerder bent die de e-mailgebruikersaccounts beheert voor personen in uw organisatie, raadpleegt u Gebruikers en wachtwoorden in Microsoft 365 voor Bedrijven – Help voor beheerders.

Ik ben mijn gebruikersnaam of wachtwoord vergeten

Microsoft-accounts

Als u de gebruikersnaam of het wachtwoord niet meer weet voor het Microsoft-account dat u aan Office hebt gekoppeld, raadpleegt u Ik weet de gebruikersnaam of het wachtwoord niet meer voor het account dat ik met Office gebruik.

Werk- of schoolaccounts

Als iemand binnen uw organisatie u een werk- of school-e-mailaccount heeft toegewezen, gaat u naar Wachtwoordherstel. Neem contact op met de beheerder als u uw wachtwoord niet opnieuw kunt instellen. Mogelijk hebt u geen toestemming om uw eigen wachtwoord te wijzigen. Andere wijzigingen, zoals het wijzigen van uw gebruikersnaam, moeten ook door de beheerder worden gedaan.

Als u de beheerder bent die de e-mailgebruikersaccounts beheert voor personen in uw organisatie, raadpleegt u Gebruikers en wachtwoorden in Microsoft 365 voor Bedrijven – Help voor beheerders.

Mijn wachtwoord is juist, maar het werkt niet

Er zijn enkele dingen die u kunt controleren als uw wachtwoord niet lijkt te werken:

  • Controleer de spelling van uw e‑mailadres en wachtwoord.

  • Let erop dat CapsLock is uitgeschakeld omdat uw wachtwoord hoofdlettergevoelig is.

Als het wachtwoord nog steeds niet werkt, doet u het volgende, afhankelijk van uw account.

Microsoft-accounts

Voor Microsoft-accounts kunt u meer informatie vinden bij Help voor Microsoft-account.

Werk- of schoolaccounts

Neem voor werk- of schoolaccounts contact op met uw beheerder.

Als u de Microsoft 365-beheerder bent die de e-mailgebruikersaccounts beheert voor personen in uw organisatie, raadpleegt u Gebruikers en wachtwoorden in Microsoft 365 voor Bedrijven – Help voor beheerders.

Mijn account van Gmail, Yahoo!, enzovoort is een Microsoft-account, maar aanmelden lukt niet

Het biedt voordelen om van uw regulier e-mailaccount, zoals een Gmail- of Yahoo!-account ook een Microsoft-account te maken. Dat betekent één account minder om te moeten onthouden, of misschien wilt u juist bepaalde accounts voor bepaalde activiteiten gebruiken.

Accounts van Outlook.com, hotmail.com, live.com of msn.com worden beheerd door Microsoft en worden automatisch als Microsoft-accounts beschouwd. Dit betekent dat wijzigingen die u in dit account aanbrengt, worden doorgevoerd in alle Microsoft-services die u met uw account gebruikt, zoals Xbox, Skype en OneDrive.

Als u echter een Microsoft-account hebt gemaakt met een bestaand e-mailaccount dat door een andere e-mailprovider wordt beheerd, zoals een Gmail- of Yahoo!- account, worden wijzigingen die u in deze accounts aanbrengt via de bijbehorende providers, niet overgebracht naar Microsoft.

U hebt bijvoorbeeld een bestaand Gmail-, Yahoo!- of ander type account gebruikt om een Microsoft-account te maken, maar op een later tijdstip hebt u in uw account wijzigingen aangebracht, zoals een wijziging van uw wachtwoord of van andere persoonlijke gegevens via de instellingen van uw e-mailprovider, in dit geval Gmail of Yahoo!. De wijzigingen die u aanbrengt, worden niet automatisch doorgevoerd in uw Microsoft-account. Dit betekent dat het wachtwoord van uw Microsoft-account hetzelfde blijft als het wachtwoord dat u tijdens de registratie hebt opgegeven.

Als u wijzigingen in dit account wilt aanbrengen als een Microsoft-account, moet u dat doen via de instellingen van uw Microsoft-account. Meld u aan bij uw accountportal om te controleren of het account werkt. Zie Ik weet de gebruikersnaam of het wachtwoord niet meer voor het account dat ik met Office gebruik als u het wachtwoord van uw Microsoft-account opnieuw wilt instellen voor dit e-mailaccount.

Voor het beheren van andere aspecten van uw Microsoft-account, zoals naamswijzigingen of beveiligingsinstellingen, meldt u zich aan bij account.microsoft.com.

In een bericht wordt gemeld dat Office niet aan dit account is gekoppeld.

Zie foutbericht 'Dit is de juiste plek om Office te installeren en opnieuw te installeren' voor hulp bij dit bericht.

Meer hulp nodig?

Deelnemen aan het gesprek
Vragen aan de community
Ondersteuning krijgen
Contact met ons opnemen

Was deze informatie nuttig?

Hoe tevreden bent u met de taalkwaliteit?
Wat heeft uw ervaring beïnvloed?

Bedankt voor uw feedback.

×