Werkbladen in de afdrukstand Staand of Liggend afdrukken

Werkbladen in de afdrukstand Staand of Liggend afdrukken

Excel voor Microsoft 365, Excel 2019, Excel 2016, Excel 2013, Excel 2010

Standaard worden werkbladen in Microsoft Excel afgedrukt in staande afdrukstand (hoger dan breed). U kunt per werkblad de afdrukstand wijzigen in Liggend.

De afdrukstand wijzigen

 1. Selecteer het werkblad of de werkbladen waarvan u de afdrukstand wilt wijzigen.

  Tip: Wanneer er meerdere werkbladen zijn geselecteerd, verschijnt [Groep] in de titelbalk van het werkblad. Als u een selectie van meerdere werkbladen in een werkmap wilt annuleren, klikt u op een niet-geselecteerd werkblad. Als er geen niet-geselecteerd werkblad zichtbaar is, klikt u met de rechtermuisknop op de tab van een geselecteerd werkblad en klikt u op Groepering bladen opheffen.

 2. Klik op het tabblad Pagina-indeling in de groep Pagina-instelling op Afdrukstand en klik vervolgens op Staand of Liggend.

  Klik op Afdrukstand op het tabblad Thuis

  Notities: 

  • Als u geen printer hebt geïnstalleerd, wordt de optie Afdrukstand grijs weergegeven en kunt u deze niet selecteren. Als u dit wilt oplossen, moet u een printer installeren. De optie wordt ook grijs weergegeven als u de inhoud van een cel bewerkt. Als u dit wilt oplossen, drukt u op Enter om de wijzigingen te accepteren of op Esc om de wijzigingen te annuleren.

  • Omdat u de afdrukstand kunt instellen per werkblad, kunt u sommige werkbladen in een werkmap staand afdrukken en andere werkbladen in dezelfde werkmap liggend. U hoeft alleen de afdrukstand voor elk werkblad in te stellen en u kunt daarna Een werkblad of werkmap afdrukken.

De afdrukstand wijzigen wanneer u gaat afdrukken

 1. Selecteer het werkblad, de werkbladen of de werkbladgegevens die u wilt afdrukken.

 2. Klik op Bestand > Afdrukken.

 3. Klik in de vervolgkeuzelijst Afdrukstand onder Instellingen op Staande afdrukstand of Liggende afdrukstand.

 4. Als u klaar bent om te gaan afdrukken, klikt u op Afdrukken.

Een sjabloon maken waarin standaard de liggende afdrukstand wordt gebruikt

Als u tijd wilt besparen, kunt u een werkmap die is geconfigureerd voor afdrukken in de liggende afdrukstand opslaan als sjabloon. Deze sjabloon kunt u vervolgens gebruiken als sjabloon voor het maken van andere werkmappen.

De sjabloon maken

 1. Maak een werkmap.

 2. Selecteer het werkblad of de werkbladen waarvan u de afdrukstand wilt wijzigen.

  Werkbladen selecteren

  Gewenste selectie

  Werkwijze

  Eén blad

  Klik op de tab van het blad.

  Klik op de tab Blad

  Als de gewenste tab niet zichtbaar is, klikt u op de tabschuifknoppen tot de tab wordt weergegeven. Klik daarna op de gewenste tab.

  Klik op de tabschuifpijlen

  Twee of meer aangrenzende bladen

  Klik op de tab voor het eerste blad. Houd vervolgens Shift ingedrukt en klik op de tab voor het laatste werkblad dat u wilt selecteren.

  Twee of meer niet-aangrenzende bladen

  Klik op de tab voor het eerste blad. Houd vervolgens Ctrl ingedrukt en klik op de tabs van de overige bladen die u wilt selecteren.

  Alle bladen in een werkmap

  Klik met de rechtermuisknop op de tab voor een blad en klik vervolgens op Alle bladen selecteren.

  Opmerking: Wanneer er meerdere werkbladen zijn geselecteerd, verschijnt [Groep] in de titelbalk van het werkblad. Als u een selectie van meerdere werkbladen in een werkmap wilt annuleren, klikt u op een niet-geselecteerd werkblad. Als er geen niet-geselecteerd werkblad zichtbaar is, klikt u met de rechtermuisknop op de tab van een geselecteerd werkblad en klikt u op Groepering bladen opheffen.

 3. Klik op het tabblad Pagina-indeling in de groep Pagina-instelling op Afdrukstand en klik op Liggend.

  Klik op Afdrukstand op het tabblad Thuis

  Opmerking: Als u geen printer hebt geïnstalleerd, wordt de optie Afdrukstand grijs weergegeven en kunt u deze niet selecteren. Als u dit wilt oplossen, moet u een printer installeren. De optie wordt ook grijs weergegeven als u de inhoud van een cel bewerkt. Als u dit wilt oplossen, drukt u op Enter om de wijzigingen te accepteren of op Esc om de wijzigingen te annuleren.

 4. Breng zo nodig andere aanpassingen aan.

  Tip: Als u verschillende werkbladen tegelijk wilt aanpassen, kunt u de werkbladen tijdelijk groeperen, uw wijzigingen aanbrengen en vervolgens de groepering opheffen. Als u de werkbladen wilt groeperen, klikt u met de rechtermuisknop op een tab onder aan het werkblad. Klik in het snelmenu op Alle bladen selecteren. In de titelbalk wordt de naam weergegeven van de werkmap, gevolgd door het woord [Groep]. Wijzig vervolgens de afdrukstand naar liggend of breng desgewenst andere wijzigingen aan. Als u de groepering weer wilt opheffen, klikt u met de rechtermuisknop op een willekeurige tab en vervolgens op Groepering bladen opheffen (u kunt ook op een andere werkbladtab klikken).

 5. Klik op het tabblad Bestand.

 6. Klik op Opslaan als en selecteer de locatie waarop u het werkblad wilt opslaan. Klik bijvoorbeeld op Computer (of Deze pc in Excel 2016) en klik vervolgens op Bureaublad.

 7. Typ in het vak Bestandsnaam de naam die u voor de sjabloon wilt gebruiken.

 8. Klik in het vak Bestandstype op Excel-sjabloon (*.XLTX) of klik op Excel-sjabloon met macro's (*.XLTM) als de werkmap macro's bevat die u beschikbaar wilt maken in de sjabloon.

 9. Klik op Opslaan.

  De sjabloon wordt automatisch in de map Sjablonen geplaatst.

  Als u de sjabloon wilt gebruiken om een werkmap te maken, gaat u als volgt te werk (alleen voor Excel 2016, Excel 2013 en Excel 2010):

  1. Klik op Bestand > Nieuw.

  2. Klik op Persoonlijk.

  3. Klik op het pictogram of de naam van de opgeslagen sjabloon.

Naar boven

De afdrukstand van een pagina in het werkblad wijzigen

 1. Selecteer het werkblad of de werkbladen waarvan u de afdrukstand wilt wijzigen.

  Werkbladen selecteren

  Gewenste selectie

  Werkwijze

  Eén blad

  Klik op de tab van het blad.

  Tab van actief werkblad

  Als de gewenste tab niet zichtbaar is, klikt u op de tabschuifknoppen tot de tab wordt weergegeven. Klik daarna op de gewenste tab.

  Tabschuifknoppen

  Twee of meer aangrenzende bladen

  Klik op de tab voor het eerste blad. Houd vervolgens Shift ingedrukt en klik op de tab voor het laatste werkblad dat u wilt selecteren.

  Twee of meer niet-aangrenzende bladen

  Klik op de tab voor het eerste blad. Houd vervolgens Ctrl ingedrukt en klik op de tabs van de overige bladen die u wilt selecteren.

  Alle bladen in een werkmap

  Klik met de rechtermuisknop op de tab voor een blad en klik vervolgens op Alle bladen selecteren in het snelmenu.

  Opmerking: Wanneer er meerdere werkbladen zijn geselecteerd, verschijnt [Groep] in de titelbalk van het werkblad. Als u een selectie van meerdere werkbladen in een werkmap wilt annuleren, klikt u op een niet-geselecteerd werkblad. Als er geen niet-geselecteerd werkblad zichtbaar is, klikt u met de rechtermuisknop op de tab van een geselecteerd werkblad en klikt u in het snelmenu op Groepering bladen opheffen.

 2. Klik op het tabblad Pagina-indeling in de groep Pagina-instelling op Afdrukstand en klik vervolgens op Staand of Liggend.

  Afbeelding van Excel-lint

  Tip: Als u de randen van de afgedrukte pagina's duidelijker wilt zien, kunt u werken in de weergave Pagina-indeling (tabblad Weergave, groep Werkmapweergaven).

De afdrukstand wijzigen wanneer u gaat afdrukken

 1. Selecteer het werkblad, de werkbladen of de werkbladgegevens die u wilt afdrukken.

 2. Klik op de Microsoft Office-knop afbeelding office-knop en daarna op Afdrukken.

 3. Klik in het dialoogvenster Afdrukken op Eigenschappen.

 4. Klik in het eigenschappenvenster van de printer in het tabblad Indeling onder Afdrukstand op Staand of Liggend, en klik dan op OK.

 5. Als u klaar bent om te gaan afdrukken, klikt u op Afdrukken.

Opmerking: Als u geen printer hebt geïnstalleerd, wordt de optie Afdrukstand grijs weergegeven en kunt u deze niet selecteren. Als u dit wilt oplossen, moet u een printer installeren. De optie wordt ook grijs weergegeven als u bezig bent de inhoud van een cel te bewerken. Als u dit wilt oplossen, drukt u op ENTER om de wijzigingen te accepteren of op ESC om de wijzigingen te annuleren.

Een sjabloon maken waarin standaard de liggende afdrukstand wordt gebruikt

Als u tijd wilt besparen, kunt u een werkmap die is geconfigureerd voor afdrukken in de liggende afdrukstand opslaan als sjabloon. Deze sjabloon kunt u vervolgens gebruiken als sjabloon voor het maken van andere werkmappen.

De sjabloon maken

 1. Een nieuwe werkmap maken

 2. Selecteer het werkblad of de werkbladen waarvan u de afdrukstand wilt wijzigen.

  Werkbladen selecteren

  Gewenste selectie

  Werkwijze

  Eén blad

  Klik op de tab van het blad.

  Tab van actief werkblad

  Als de gewenste tab niet zichtbaar is, klikt u op de tabschuifknoppen tot de tab wordt weergegeven. Klik daarna op de gewenste tab.

  Tabschuifknoppen

  Twee of meer aangrenzende bladen

  Klik op de tab voor het eerste blad. Houd vervolgens Shift ingedrukt en klik op de tab voor het laatste werkblad dat u wilt selecteren.

  Twee of meer niet-aangrenzende bladen

  Klik op de tab voor het eerste blad. Houd vervolgens Ctrl ingedrukt en klik op de tabs van de overige bladen die u wilt selecteren.

  Alle bladen in een werkmap

  Klik met de rechtermuisknop op de tab voor een blad en klik vervolgens op Alle bladen selecteren in het snelmenu.

  Tip: Wanneer er meerdere werkbladen zijn geselecteerd, verschijnt [Groep] in de titelbalk van het werkblad. Als u een selectie van meerdere werkbladen in een werkmap wilt annuleren, klikt u op een niet-geselecteerd werkblad. Als er geen niet-geselecteerd werkblad zichtbaar is, klikt u met de rechtermuisknop op de tab van een geselecteerd werkblad en klikt u in het snelmenu op Groepering bladen opheffen.

 3. Klik op het tabblad Pagina-indeling in de groep Pagina-instelling op Afdrukstand en klik op Liggend.

  Afbeelding van Excel-lint

  Opmerking: Als u geen printer hebt geïnstalleerd, wordt de optie Afdrukstand grijs weergegeven en kunt u deze niet selecteren. Als u dit wilt oplossen, moet u een printer installeren. De optie wordt ook grijs weergegeven als u bezig bent de inhoud van een cel te bewerken. Als u dit wilt oplossen, drukt u op ENTER om de wijzigingen te accepteren of op ESC om de wijzigingen te annuleren.

 4. Breng zo nodig andere aanpassingen aan.

  Tip: Als u een aantal werkbladen tegelijk wilt aanpassen, kunt u de werkbladen tijdelijk groeperen, uw wijzigingen aanbrengen en vervolgens de groepering opheffen. Als u de werkbladen wilt groeperen, klikt u met de rechtermuisknop op een tab onder aan het werkblad. Klik in het snelmenu op Alle bladen selecteren. In de titelbalk wordt de naam weergegeven van de werkmap, gevolgd door het woord [Groep]. Wijzig vervolgens de afdrukstand naar liggend of breng desgewenst andere wijzigingen aan. Als u de groepering weer wilt opheffen, klikt u met de rechtermuisknop op een willekeurige tab en vervolgens op Groepering bladen opheffen (u kunt ook op een andere werkbladtab klikken). Vergeet niet de groepering van de werkbladen op te heffen. Wanneer werkbladen gegroepeerd zijn, wordt alles wat u doet, uitgevoerd op alle werkbladen, wat waarschijnlijk niet uw bedoeling is.

 5. Klik op de Microsoft Office-knop afbeelding office-knop en klik vervolgens op Opslaan als.

 6. Typ in het vak Bestandsnaam de naam die u voor de sjabloon wilt gebruiken.

 7. Klik in het vak Bestandstype op Excel-sjabloon (*.XLTX) of klik op Excel-sjabloon met macro's (*.XLTM) als de werkmap macro's bevat die u beschikbaar wilt maken in de sjabloon.

 8. Klik op Opslaan.

  De sjabloon wordt automatisch in de map Sjablonen geplaatst.

  Tip: Als u een Excel-werkmap naar de map sjablonen kopiëert, kunt u die werkmap als een sjabloon gebruiken zonder deze op te slaan in de sjabloonsbestandsindeling (.xltx of .xltm). In Windows Vista vindt u de map Sjablonen meestal hier: C:\Gebruikers\<uw naam>\AppData\Roaming\Microsoft\Sjablonen. In Microsoft Windows XP staat de map Sjablonen meestal hier: C:\Documents and Settings\< uw naam>\Application Data\Microsoft\Templates.

 9. Als u de sjabloon wilt gebruiken om een nieuwe werkmap te maken, gaat u als volgt te werk:

  1. Klik op de Microsoft Office-knop afbeelding office-knop en klik vervolgens op Nieuw.

  2. Klik onder Sjablonen op Mijn sjablonen.

  3. Dubbelklik in het dialoogvenster Nieuw op de sjabloon die u net hebt gemaakt.

   In Excel wordt een nieuwe werkmap gemaakt die is gebaseerd op de sjabloon.

Naar boven

Meer hulp nodig?

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

×