Aanmelden met Microsoft
Meld u aan of maak een account.
Hallo,
Select a different account.
U hebt meerdere accounts
Kies het account waarmee u zich wilt aanmelden.
Archiveren in Outlook voor Windows - Microsoft Ondersteuning
De map Archief is een van de standaardmappen in Outlook en kan niet worden hernoemd, verplaatst of verwijderd. Als u een POP- of IMAP-account gebruikt, zoals Gmail, Yahoo of iCloud, kunt u de locatie van de archiefmap wijzigen door Bestand > Postvakinstellingen > Hulpprogramma‘s > Archiefmap instellen te selecteren.
Van toepassing op: Outlook voor Microsoft 365, Outlook 2021, Outlook 2019
Uw Postvak IN organiseren met Archiveren, Opruimen en andere ...
Klik onder Mappen op de optie Archiveren. Als u een gearchiveerd bericht in de oorspronkelijke map wilt terugplaatsen, selecteert u het in de archiefmap, selecteert u Verplaatsen naar en selecteert u de map of typt u de naam van de map waar u het bericht naartoe wilt verplaatsen.
Van toepassing op: Office voor bedrijven, Office 365 voor Professionals en Kleine Bedrijven, De webversie van Outlook, Webversie van Outlook voor Exchange Server 2016
Oudere items automatisch archiveren - Microsoft Ondersteuning
Klik op Bestand > Opties > Geavanceerd. Klik onder AutoArchiveren op Instellingen voor AutoArchiveren. Schakel het selectievakje Elke n dagen in en geef hierbij op hoe vaak AutoArchiveren moet worden uitgevoerd. Kies andere gewenste opties, bijvoorbeeld als u oude items in Outlook wilt verwijderen in plaats van archiveren.
Van toepassing op: Outlook voor Microsoft 365, Outlook 2021, Outlook 2019, Outlook 2016, Outlook 2013, Outlook 2010, Outlook 2007
Archive in Outlook for Windows - Microsoft Support
For Microsoft 365, Outlook.com, and Exchange accounts, the Archive folder is one of Outlook's default folders, like Inbox, Sent Items, and the Deleted Items folder. This folder can't be deleted. If you use Outlook with an Exchange or Exchange Online account, folder policies such as retention policies apply to the Archive folder.
Van toepassing op: Outlook voor Microsoft 365, Outlook 2021, Outlook 2019
Hoe kan ik een e-mail archiveren? - Microsoft Ondersteuning
Tik op dit pictogram om het bericht te archiveren. U kunt Archiveren ook instellen als een veegoptie ( Instellingen > Veegopties) en vervolgens met uw vinger over de e-mail vegen die u wilt archiveren. Als u een bericht wilt archiveren wanneer het bericht is geopend, tikt u op het pictogram Archief in de rechterbovenhoek van het scherm.
Van toepassing op: Outlook voor Android, Outlook voor iOS
Uw Postvak IN ordenen - Microsoft Ondersteuning
Selecteer Archiveren als u het later mogelijk weer nodig hebt. Opmerking: U kunt ook met de rechtermuisknop op mappen klikken en bulkacties uitvoeren op deze mappen. Selecteer Leeg , Markeer alles als gelezen en wijs beleidsregels toe om te kiezen wanneer e-mailberichten in een map automatisch worden gearchiveerd.
Van toepassing op: De webversie van Outlook
Een Outlook-gegevensbestand (.PST) maken om uw informatie op te slaan ...
Kies in postvak IN Nieuwe items > Meer items > Outlook-gegevensbestand. Geef een bestandsnaam op. Om een wachtwoord toe te voegen, vinkt u het vak Optioneel wachtwoord toevoegen aan. Selecteer OK. Typ een wachtwoord in zowel de tekstvakken Wachtwoord en Bevestig uw wachtwoord en selecteer opnieuw OK.
Van toepassing op: Outlook voor Microsoft 365, Outlook 2021, Outlook 2019, Outlook 2016, Outlook 2013, Outlook 2010, Outlook 2007, Office.com
Wat is het verschil tussen verwijderen en archiveren?
Houd er rekening mee dat verwijderde berichten, afhankelijk van het beleid van uw e-mailprovider of bedrijf, mogelijk automatisch uit de prullenbak worden verwijderd (vaak na 30 dagen). De map Archief wordt nooit automatisch geleegd. E-mailberichten die u in de prullenbak of archiefmap ziet, kunnen terug worden verplaatst naar uw Postvak IN.
Van toepassing op: Outlook voor Android, Outlook voor iOS
Bewaarbeleid - Microsoft Ondersteuning
Gebruik de instellingen voor bewaarbeleid in Outlook Web App om een beleid toe te passen op uw berichten en de mappen in uw postvak. Het bewaarbeleid bepaalt hoelang uw berichten worden opgeslagen. Het archiefbeleid bepaalt hoelang berichten zich in een e-mailmap bevinden voordat deze naar een archief worden verplaatst.
Van toepassing op: Webversie van Outlook voor Exchange Server 2016, Webversie van Outlook voor Exchange-server 2019, Outlook Web App