Van toepassing op:

Microsoft .NET Framework 4.6 Microsoft .NET Framework 4.6.1 Microsoft .NET Framework 4.6.2 Microsoft .NET Framework 4.7 Microsoft .NET Framework 4.7.1 Microsoft .NET Framework 4.7.2

BELANGRIJK Controleer of u de vereiste updates hebt geïnstalleerd in de sectie Hoe u deze update kunt downloaden voordat u deze update installeert. 

BELANGRIJKSommige klanten die Windows Server 2008 R2 SP1 gebruiken en hun MAK-invoegcode (Multiple Activation Key) voor ESU hebben geactiveerd vóór de installatie van de updates van 14 januari 2020, moeten hun productcode mogelijk opnieuw activeren. Activering op de betreffende apparaten is slechts eenmaal vereist.  Zie dit blogbericht voor informatie over activering.

BELANGRIJK WSUS scan cab files will continue to be available for Windows 7 SP1 and Windows Server 2008 R2 SP1. Als u een subset hebt van apparaten met deze besturingssystemen zonder ESU, worden deze mogelijk niet-compatibel in de hulpprogramma's voor patchbeheer en naleving.

BELANGRIJK Klanten die de Extended Security Update (ESU) hebben gekocht voor on-premises versies van deze besturingssystemen, moeten de procedures in KB4522133 volgen om beveiligingsupdates te kunnen blijven ontvangen nadat de uitgebreide ondersteuning op 14 januari 2020 is beëindigd. Zie KB4497181voor meer informatie over ESU en welke versies worden ondersteund.

BELANGRIJK Vanaf 15 januari 2020 wordt een melding op volledig scherm weergegeven met een beschrijving van het risico dat Windows 7 Service Pack 1 blijft gebruiken nadat het einde van de ondersteuning is bereikt op 14 januari 2020. De melding blijft op het scherm staan totdat u daarmee werkt. Deze melding wordt alleen weergegeven in de volgende versies van Windows 7 Service Pack 1:

OpmerkingDe melding wordt niet weergegeven op machines of computers die lid zijn van een domein in kioskmodus.

BELANGRIJK Vanaf augustus 2019 vereisen updates voor .NET Framework 4.6 en hoger voor Windows Server 2008 R2 SP1 en Windows 7SP1 ondersteuning voor SHA-2-code ondertekening. Zorg ervoor dat u alle meest recente Windows-updates hebt voordat u deze update gaat toepassen om installatieproblemen te voorkomen. Zie KB 4474419voor meer informatie over ondersteuning voor het ondertekenen van SHA-2-code.

BELANGRIJK Voor alle updates voor .NET Framework 4.7.2, 4.7.1, 4.7, 4.6.2, 4.6.1 en 4.6 moet de d3dcompiler_47.dll-update zijn geïnstalleerd. Het is raadzaam de meegeleverde update voor d3dcompiler_47.dll te installeren voordat u deze update installeert. Zie KB 4019990d3dcompiler_47.dll meer informatie over de nieuwe d3dcompiler_47.dll.

BELANGRIJK Als u een taalpakket installeert nadat u deze update hebt geïnstalleerd, moet u deze update opnieuw installeren. U wordt daarom aangeraden alle taalpakketten te installeren die u nodig hebt voordat u deze update installeert. Zie Taalpakketten toevoegen aan Windows voor meer informatie.

Samenvatting

Beveiligingsverbeteringen

ClickOnce downloadt geen toepassingen meer van niet-vertrouwde servers die gebruikmaken van NTLM-verificatie, maar mislukt met 'Verificatie mislukt'. Sites in de zones Lokaal intranet en Vertrouwde websites blijven gewoon geverifieerd.

Kwaliteits- en betrouwbaarheidsverbeteringen

CLR1

- Adressen van een probleem met een crash in COM-interop om het resultaat van de uitzondering uit het geheugen op de juiste manier te retourneren

- Verbeterde ondersteuning voor het opsschoonen van persoonlijke tijdelijke certificaatsleutels

WPF2

- Verbeterde spellingcontrole zodat woorden als 'etc.' en 'bijv.' niet meer als spelfouten worden geïdentificeerd wanneer spellingcontrole is ingeschakeld in WPF TextBox of RichTextBox

- Lost een probleem op met een null-verwijzingscrash in automatiseringscode, als gevolg van opnieuw inenten wanneer u opnieuw verbinding maakt met een extern bureaublad.


1 Common Language Runtime (CLR)
2 Windows Presentation Foundation (WPF)

Bekende problemen in deze update

Symptoom

Deze update wordt niet geïnstalleerd en het retourneert een of beide van de volgende foutberichten:

  • -2146762495

  • Een vereist certificaat valt niet binnen de geldigheidstermijn wanneer het wordt gecontroleerd aan de hand van de huidige systeemklok of de tijdstempel in het ondertekende bestand.

Workaround

Dit probleem is opgelost in de meest recente beveiligings- en kwaliteitsrol voor .NET Framework. 

Aanvullende informatie over deze update

De volgende artikelen bevatten aanvullende informatie over deze update, omdat deze betrekking heeft op afzonderlijke productversies.

  • 4576628 Beschrijving van de beveiligings- en kwaliteitsupdate voor .NET Framework 3.5.1, 4.5.2, 4.6, 4.6.1, 4.6.2, 4.7, 4.7.1, 4.7.2, 4.8 voor Windows 7 SP1 en Windows Server 2008 R2 SP1 (KB4576628)

  • 4576631 Beschrijving van de beveiligings- en kwaliteitsupdate voor .NET Framework 2.0, 3.0, 4.5.2, 4.6 voor Windows Server 2008 SP2 (KB4576631)

De update downloaden en installeren

Voordat u deze update installeert

Vereiste:

Om deze update toe te passen, moet .NET Framework 4.6, 4.6.1, 4.6.2, 4.7, 4.7.1, 4.7.2 zijn geïnstalleerd.

U moet de onderstaande updates installeren en uw apparaat opnieuw opstarten voordat u de meest recente rollup installeert. Door deze updates te installeren, wordt de betrouwbaarheid van het updateproces verbeterd en worden mogelijke problemen beperkt tijdens het installeren van het rollup-programma en het toepassen van beveiligingsproblemen van Microsoft.

  1. De servicestackupdate van 12 maart 2019 (SSU)(KB4490628). Als u het zelfstandige pakket voor deze SSU wilt downloaden, zoekt u het in de Microsoft Update-catalogus. Deze update is vereist voor het installeren van updates die alleen met SHA-2 zijn ondertekend.

  2. De nieuwste SHA-2-update(KB4474419)is uitgebracht op 10 september 2019. Als u Windows Update gebruikt, krijgt u automatisch de nieuwste SHA-2-update te zien. Deze update is vereist voor het installeren van updates die alleen met SHA-2 zijn ondertekend. Zie voor meer informatie over sha-2-updates, 2019 SHA-2 Code Signing Support requirement voor Windows en WSUS.

  3. Het Extended Security Updates (ESU) Licensing Preparation Package(KB4538483)is uitgebracht op 11 februari 2020. Het pakket voor het voorbereiden van ESU-licenties wordt aan u aangeboden vanuit WSUS. Zoek het pakket in de Microsoft Update-catalogus om het zelfstandige pakket voor het voorbereiden van ESU-licenties te verkrijgen.

Deze update installeren

Releasekanaal

Beschikbaar

Volgende stap

Windows Update en Microsoft Update

Ja

Geen. Deze update wordt automatisch gedownload en geïnstalleerd vanuit Windows Update als u een ESU-klant bent.

Microsoft Update-catalogus

Ja

Ga naar de website van de Microsoft Update-catalogus om het zelfstandige pakket voor deze update te downloaden.

Windows Server Update Services (WSUS)

Ja

Deze update wordt automatisch gesynchroniseerd met WSUS als u Producten en Classificaties als volgt configureert:

Product:Windows 7 Service Pack 1, Windows Server 2008 R2 Service Pack 1, Windows Embedded Standard 7 Service Pack 1, Windows Embedded POSReady 7

Classificatie:beveiligingsupdates

Vereiste voor opnieuw opstarten

U moet de computer opnieuw opstarten nadat u deze update hebt toegepast als er getroffen bestanden worden gebruikt. Het is raadzaam alle .NET Framework-toepassingen af te sluiten voordat u deze update gaat toepassen.

Implementatiegegevens bijwerken

Ga naar het volgende artikel in de Microsoft Knowledge Base voor de implementatiedetails voor deze beveiligingsupdate:

20200908 Implementatiegegevens voor beveiligingsupdate: 8 september 2020

Verwijderingsgegevens bijwerken

Opmerking Het wordt niet aangeraden eventuele beveiligingsupdates te verwijderen. Als u deze update wilt verwijderen, gebruikt u het onderdeel Programma's en onderdelen in het Configuratiescherm.

Informatie over opnieuw opstarten bijwerken

Voor deze update is niet vereist dat het systeem opnieuw wordt opgestart nadat u deze hebt toegepast, tenzij bestanden die worden bijgewerkt, zijn vergrendeld of worden gebruikt.

Vervangende informatie bijwerken

Deze update vervangt eerder uitgebrachte updates 4570506.

Bestandsgegevens

Met de Engelse versie (Verenigde Staten) van deze software-update worden bestanden geïnstalleerd die de kenmerken hebben die in de volgende tabellen worden vermeld.

x86

Bestandsnaam

Bestandsversie

Bestandsgrootte

Datum

Tijd

Aspnet_perf.dll

4.7.3650.0

35,720

31-jul-2020

21:07

aspnet_wp.exe

4.7.3650.0

39,304

31-jul-2020

21:07

clr.dll

4.7.3680.0

7,247,744

31-jul-2020

21:23

clrjit.dll

4.7.3680.0

515,968

31-jul-2020

21:23

dfdll.dll

4.7.3221.0

159,952

31-jul-2020

21:07

GlobalUserInterface.CompositeFont

186,009

31-jul-2020

21:07

mscordacwks.dll

4.7.3680.0

1,336,200

31-jul-2020

21:23

mscordbi.dll

4.7.3680.0

1,162,112

31-jul-2020

21:23

mscoreei.dll

4.7.3468.0

512,488

31-jul-2020

21:07

mscorlib.dll

4.7.3680.0

5,638,536

31-jul-2020

21:23

msvcp120_clr0400.dll

12.0.52519.0

485,576

31-jul-2020

21:23

msvcr120_clr0400.dll

12.0.52519.0

987,840

31-jul-2020

21:23

VsVersion.dll

14.7.3680.0

12,168

31-jul-2020

21:10

peverify.dll

4.7.3680.0

181,640

31-jul-2020

21:23

PresentationCore.dll

4.7.3680.0

3,632,008

31-jul-2020

21:10

PresentationFramework.dll

4.7.3680.0

6,243,200

31-jul-2020

21:07

PresentationFramework-SystemData.dll

4.7.3680.0

17,272

31-jul-2020

21:07

PresentationHost_v0400.dll

4.7.3680.0

207,232

31-jul-2020

21:10

PresentationHost_v0400.dll.mui

4.7.3680.0

77,688

31-jul-2020

21:10

PresentationNative_v0400.dll

4.7.3680.0

820,104

31-jul-2020

21:10

ReachFramework.dll

4.7.3570.0

677,656

31-jul-2020

21:07

ServiceMonikerSupport.dll

4.7.3620.0

30,192

31-jul-2020

21:07

SMDiagnostics.dll

4.7.3620.0

74,840

31-jul-2020

21:07

SMSvcHost.exe

4.7.3515.0

139,264

31-jul-2020

21:07

SOS.dll

4.7.3680.0

736,648

31-jul-2020

21:23

System.Speech.dll

4.7.3650.0

675,720

31-jul-2020

21:07

System.Activities.dll

4.7.3620.0

1,534,008

31-jul-2020

21:07

System.ComponentModel.DataAnnotations.dll

4.7.3221.0

127,400

31-jul-2020

21:07

System.Core.dll

4.7.3680.0

1,544,984

31-jul-2020

21:07

System.Data.Entity.dll

4.7.3221.0

4,035,664

31-jul-2020

21:07

System.DirectoryServices.AccountManagement.dll

4.7.3221.0

297,648

31-jul-2020

21:07

System.IdentityModel.dll

4.7.3620.0

1,095,736

31-jul-2020

21:07

System.IdentityModel.Services.dll

4.7.3620.0

199,160

31-jul-2020

21:07

System.Printing.dll

4.7.3570.0

374,032

31-jul-2020

21:07

System.Runtime.Serialization.dll

4.7.3620.0

1,057,336

31-jul-2020

21:07

System.ServiceModel.Channels.dll

4.7.3620.0

158,704

31-jul-2020

21:07

System.ServiceModel.Discovery.dll

4.7.3620.0

309,232

31-jul-2020

21:07

System.ServiceModel.dll

4.7.3620.0

6,324,792

31-jul-2020

21:07

System.ServiceModel.Internals.dll

4.7.3620.0

261,688

31-jul-2020

21:07

System.ServiceModel.Routing.dll

4.7.3221.0

132,208

31-jul-2020

21:07

System.ServiceModel.WasHosting.dll

4.7.3620.0

40,944

31-jul-2020

21:07

System.Web.ApplicationServices.dll

4.7.3650.0

63,768

31-jul-2020

21:07

System.Web.Extensions.dll

4.7.3650.0

1,842,968

31-jul-2020

21:07

System.Workflow.Activities.dll

4.7.3570.0

1,052,136

31-jul-2020

21:07

System.Workflow.ComponentModel.dll

4.7.3570.0

1,553,896

31-jul-2020

21:07

System.Workflow.Runtime.dll

4.7.3570.0

499,480

31-jul-2020

21:07

System.Runtime.Caching.dll

4.7.3221.0

109,864

31-jul-2020

21:07

System.Configuration.dll

4.7.3630.0

420,512

31-jul-2020

21:07

System.Data.dll

4.7.3630.0

3,470,632

31-jul-2020

21:07

System.Data.SqlXml.dll

4.7.3221.0

734,520

31-jul-2020

21:07

System.Deployment.dll

4.7.3221.0

879,408

31-jul-2020

21:07

System.DirectoryServices.Protocols.dll

4.7.3221.0

201,624

31-jul-2020

21:07

System.dll

4.7.3650.0

3,556,616

31-jul-2020

21:07

System.Drawing.dll

4.7.3221.0

600,864

31-jul-2020

21:07

System.Management.dll

4.7.3221.0

415,536

31-jul-2020

21:07

System.Net.Http.dll

4.7.3221.0

204,584

31-jul-2020

21:07

System.Runtime.Remoting.dll

4.7.3221.0

347,472

31-jul-2020

21:07

System.Security.dll

4.7.3221.0

325,928

31-jul-2020

21:07

System.Transactions.dll

4.7.3221.0

309,328

31-jul-2020

21:07

System.Web.dll

4.7.3650.0

5,409,160

31-jul-2020

21:07

System.Windows.Controls.Ribbon.dll

4.7.3680.0

739,208

31-jul-2020

21:07

System.Windows.Forms.dll

4.7.3515.0

5,238,920

31-jul-2020

21:07

System.Xaml.dll

4.7.3680.0

635,168

31-jul-2020

21:07

System.Xml.dll

4.7.3221.0

2,670,344

31-jul-2020

21:07

UIAutomationClient.dll

4.7.3680.0

170,888

31-jul-2020

21:07

UIAutomationClientsideProviders.dll

4.7.3680.0

354,184

31-jul-2020

21:07

UIAutomationProvider.dll

4.7.3680.0

41,864

31-jul-2020

21:07

UIAutomationTypes.dll

4.7.3680.0

213,896

31-jul-2020

21:07

webengine.dll

4.7.3650.0

17,792

31-jul-2020

21:07

webengine4.dll

4.7.3650.0

543,112

31-jul-2020

21:07

WindowsBase.dll

4.7.3680.0

1,289,096

31-jul-2020

21:07

WMINet_Utils.dll

4.7.3221.0

136,432

31-jul-2020

21:07

WorkflowServiceHostPerformanceCounters.dll

4.7.3570.0

89,880

31-jul-2020

21:07

WPFFontCache_v0400.exe.mui

4.7.3680.0

12,168

31-jul-2020

21:13

WPFFontCache_v0400.exe

4.7.3680.0

18,848

31-jul-2020

21:13

wpfgfx_v0400.dll

4.7.3680.0

1,338,760

31-jul-2020

21:10

Placeholder.dll

4.7.3680.0

17,800

31-jul-2020

21:10

PenIMC2_v0400.dll

4.7.3680.0

79,240

31-jul-2020

21:10

x64

Bestandsnaam

Bestandsversie

Bestandsgrootte

Datum

Tijd

Aspnet_perf.dll

4.7.3650.0

39,304

31-jul-2020

21:07

Aspnet_perf.dll

4.7.3650.0

35,720

31-jul-2020

21:07

aspnet_wp.exe

4.7.3650.0

43,920

31-jul-2020

21:07

aspnet_wp.exe

4.7.3650.0

39,304

31-jul-2020

21:07

clr.dll

4.7.3680.0

10,368,904

31-jul-2020

21:07

clr.dll

4.7.3680.0

7,247,744

31-jul-2020

21:23

clrjit.dll

4.7.3680.0

1,214,848

31-jul-2020

21:07

clrjit.dll

4.7.3680.0

515,968

31-jul-2020

21:23

compatjit.dll

4.7.3680.0

1,252,744

31-jul-2020

21:07

dfdll.dll

4.7.3221.0

191,696

31-jul-2020

21:07

dfdll.dll

4.7.3221.0

159,952

31-jul-2020

21:07

GlobalUserInterface.CompositeFont

186,009

31-jul-2020

21:07

mscordacwks.dll

4.7.3680.0

1,833,848

31-jul-2020

21:07

mscordacwks.dll

4.7.3680.0

1,336,200

31-jul-2020

21:23

mscordbi.dll

4.7.3680.0

1,615,240

31-jul-2020

21:07

mscordbi.dll

4.7.3680.0

1,162,112

31-jul-2020

21:23

mscoreei.dll

4.7.3468.0

631,272

31-jul-2020

21:07

mscoreei.dll

4.7.3468.0

512,488

31-jul-2020

21:07

mscorlib.dll

4.7.3680.0

5,420,424

31-jul-2020

21:07

mscorlib.dll

4.7.3680.0

5,638,536

31-jul-2020

21:23

msvcp120_clr0400.dll

12.0.52519.0

690,008

31-jul-2020

21:07

msvcp120_clr0400.dll

12.0.52519.0

485,576

31-jul-2020

21:23

msvcr120_clr0400.dll

12.0.52519.0

993,632

31-jul-2020

21:07

msvcr120_clr0400.dll

12.0.52519.0

987,840

31-jul-2020

21:23

VsVersion.dll

14.7.3680.0

12,168

31-jul-2020

21:07

VsVersion.dll

14.7.3680.0

12,168

31-jul-2020

21:10

peverify.dll

4.7.3680.0

253,832

31-jul-2020

21:07

peverify.dll

4.7.3680.0

181,640

31-jul-2020

21:23

PresentationCore.dll

4.7.3680.0

3,609,480

31-jul-2020

21:06

PresentationCore.dll

4.7.3680.0

3,632,008

31-jul-2020

21:10

PresentationFramework.dll

4.7.3680.0

6,243,200

31-jul-2020

21:07

PresentationFramework-SystemData.dll

4.7.3680.0

17,272

31-jul-2020

21:07

PresentationHost_v0400.dll

4.7.3680.0

270,728

31-jul-2020

21:06

PresentationHost_v0400.dll.mui

4.7.3680.0

77,696

31-jul-2020

21:06

PresentationHost_v0400.dll

4.7.3680.0

207,232

31-jul-2020

21:10

PresentationHost_v0400.dll.mui

4.7.3680.0

77,688

31-jul-2020

21:10

PresentationNative_v0400.dll

4.7.3680.0

1,102,728

31-jul-2020

21:06

PresentationNative_v0400.dll

4.7.3680.0

820,104

31-jul-2020

21:10

ReachFramework.dll

4.7.3570.0

677,656

31-jul-2020

21:07

ServiceMonikerSupport.dll

4.7.3620.0

32,240

31-jul-2020

21:07

ServiceMonikerSupport.dll

4.7.3620.0

30,192

31-jul-2020

21:07

SMDiagnostics.dll

4.7.3620.0

74,840

31-jul-2020

21:07

SMSvcHost.exe

4.7.3515.0

139,264

31-jul-2020

21:07

SOS.dll

4.7.3680.0

865,160

31-jul-2020

21:07

SOS.dll

4.7.3680.0

736,648

31-jul-2020

21:23

System.Speech.dll

4.7.3650.0

675,720

31-jul-2020

21:07

System.Activities.dll

4.7.3620.0

1,534,008

31-jul-2020

21:07

System.ComponentModel.DataAnnotations.dll

4.7.3221.0

127,400

31-jul-2020

21:07

System.Core.dll

4.7.3680.0

1,544,984

31-jul-2020

21:07

System.Data.Entity.dll

4.7.3221.0

4,035,664

31-jul-2020

21:07

System.DirectoryServices.AccountManagement.dll

4.7.3221.0

297,648

31-jul-2020

21:07

System.IdentityModel.dll

4.7.3620.0

1,095,736

31-jul-2020

21:07

System.IdentityModel.Services.dll

4.7.3620.0

199,160

31-jul-2020

21:07

System.Printing.dll

4.7.3570.0

374,552

31-jul-2020

21:07

System.Printing.dll

4.7.3570.0

374,032

31-jul-2020

21:07

System.Runtime.Serialization.dll

4.7.3620.0

1,057,336

31-jul-2020

21:07

System.ServiceModel.Channels.dll

4.7.3620.0

158,704

31-jul-2020

21:07

System.ServiceModel.Discovery.dll

4.7.3620.0

309,232

31-jul-2020

21:07

System.ServiceModel.dll

4.7.3620.0

6,324,792

31-jul-2020

21:07

System.ServiceModel.Internals.dll

4.7.3620.0

261,688

31-jul-2020

21:07

System.ServiceModel.Routing.dll

4.7.3221.0

132,208

31-jul-2020

21:07

System.ServiceModel.WasHosting.dll

4.7.3620.0

40,944

31-jul-2020

21:07

System.Web.ApplicationServices.dll

4.7.3650.0

63,768

31-jul-2020

21:07

System.Web.Extensions.dll

4.7.3650.0

1,842,968

31-jul-2020

21:07

System.Workflow.Activities.dll

4.7.3570.0

1,052,136

31-jul-2020

21:07

System.Workflow.ComponentModel.dll

4.7.3570.0

1,553,896

31-jul-2020

21:07

System.Workflow.Runtime.dll

4.7.3570.0

499,480

31-jul-2020

21:07

System.Runtime.Caching.dll

4.7.3221.0

109,864

31-jul-2020

21:07

System.configuration.dll

4.7.3630.0

420,512

31-jul-2020

21:07

System.Data.dll

4.7.3630.0

3,532,584

31-jul-2020

21:07

System.Data.dll

4.7.3630.0

3,470,632

31-jul-2020

21:07

System.Data.SqlXml.dll

4.7.3221.0

734,520

31-jul-2020

21:07

System.Deployment.dll

4.7.3221.0

879,408

31-jul-2020

21:07

System.DirectoryServices.Protocols.dll

4.7.3221.0

201,624

31-jul-2020

21:07

System.dll

4.7.3650.0

3,556,616

31-jul-2020

21:07

System.Drawing.dll

4.7.3221.0

600,864

31-jul-2020

21:07

System.Management.dll

4.7.3221.0

415,536

31-jul-2020

21:07

System.Net.Http.dll

4.7.3221.0

204,584

31-jul-2020

21:07

System.Runtime.Remoting.dll

4.7.3221.0

347,472

31-jul-2020

21:07

System.Security.dll

4.7.3221.0

325,928

31-jul-2020

21:07

System.Transactions.dll

4.7.3221.0

311,048

31-jul-2020

21:07

System.Transactions.dll

4.7.3221.0

309,328

31-jul-2020

21:07

System.Web.dll

4.7.3650.0

5,392,256

31-jul-2020

21:07

System.Web.dll

4.7.3650.0

5,409,160

31-jul-2020

21:07

System.Windows.Controls.Ribbon.dll

4.7.3680.0

739,208

31-jul-2020

21:07

System.Windows.Forms.dll

4.7.3515.0

5,238,920

31-jul-2020

21:07

System.Xaml.dll

4.7.3680.0

635,168

31-jul-2020

21:07

System.XML.dll

4.7.3221.0

2,670,344

31-jul-2020

21:07

UIAutomationClient.dll

4.7.3680.0

170,888

31-jul-2020

21:07

UIAutomationClientsideProviders.dll

4.7.3680.0

354,184

31-jul-2020

21:07

UIAutomationProvider.dll

4.7.3680.0

41,864

31-jul-2020

21:07

UIAutomationTypes.dll

4.7.3680.0

213,896

31-jul-2020

21:07

webengine.dll

4.7.3650.0

19,328

31-jul-2020

21:07

webengine.dll

4.7.3650.0

17,792

31-jul-2020

21:07

webengine4.dll

4.7.3650.0

660,352

31-jul-2020

21:07

webengine4.dll

4.7.3650.0

543,112

31-jul-2020

21:07

WindowsBase.dll

4.7.3680.0

1,289,096

31-jul-2020

21:07

WMINet_Utils.dll

4.7.3221.0

188,144

31-jul-2020

21:07

WMINet_Utils.dll

4.7.3221.0

136,432

31-jul-2020

21:07

WorkflowServiceHostPerformanceCounters.dll

4.7.3570.0

101,656

31-jul-2020

21:07

WorkflowServiceHostPerformanceCounters.dll

4.7.3570.0

89,880

31-jul-2020

21:07

WPFFontCache_v0400.exe.mui

4.7.3680.0

12,168

31-jul-2020

21:23

WPFFontCache_v0400.exe.mui

4.7.3680.0

12,168

31-jul-2020

21:13

WPFFontCache_v0400.exe

4.7.3680.0

19,872

31-jul-2020

21:23

WPFFontCache_v0400.exe

4.7.3680.0

18,848

31-jul-2020

21:13

wpfgfx_v0400.dll

4.7.3680.0

1,758,600

31-jul-2020

21:06

wpfgfx_v0400.dll

4.7.3680.0

1,338,760

31-jul-2020

21:10

Placeholder.dll

4.7.3680.0

18,816

31-jul-2020

21:06

Placeholder.dll

4.7.3680.0

17,800

31-jul-2020

21:10

PenIMC2_v0400.dll

4.7.3680.0

97,672

31-jul-2020

21:06

PenIMC2_v0400.dll

4.7.3680.0

79,240

31-jul-2020

21:10

Informatie over beveiliging en beveiliging

Meer hulp nodig?

Uw vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Microsoft insiders

Was deze informatie nuttig?

Hoe tevreden bent u met de taalkwaliteit?
Wat heeft uw ervaring beïnvloed?

Bedankt voor uw feedback.

×