Aanmelden met Microsoft
Meld u aan of maak een account.
Hallo,
Selecteer een ander account.
U hebt meerdere accounts
Kies het account waarmee u zich wilt aanmelden.

Van toepassing op:

Microsoft .NET Framework 4.8

BELANGRIJK Controleer of u de vereiste updates hebt geïnstalleerd in de sectie Hoe u deze update kunt downloaden voordat u deze update installeert. 

BELANGRIJKSommige klanten die Windows Server 2008 R2 SP1 gebruiken en hun MAK-invoegcode (Multiple Activation Key) voor ESU hebben geactiveerd vóór de installatie van de updates van 14 januari 2020, moeten hun productcode mogelijk opnieuw activeren. Activering op de betreffende apparaten is slechts eenmaal vereist.  Zie dit blogbericht voor informatie over activering.

BELANGRIJK WSUS scan cab files will continue to be available for Windows 7 SP1 and Windows Server 2008 R2 SP1. Als u een subset hebt van apparaten met deze besturingssystemen zonder ESU, worden deze mogelijk niet-compatibel in de hulpprogramma's voor patchbeheer en naleving.

BELANGRIJK Klanten die de Extended Security Update (ESU) hebben gekocht voor on-premises versies van deze besturingssystemen, moeten de procedures in KB4522133 volgen om beveiligingsupdates te kunnen blijven ontvangen nadat de uitgebreide ondersteuning op 14 januari 2020 is beëindigd. Zie KB4497181voor meer informatie over ESU en welke versies worden ondersteund.

BELANGRIJK Vanaf 15 januari 2020 wordt een melding op volledig scherm weergegeven met een beschrijving van het risico dat Windows 7 Service Pack 1 blijft gebruiken nadat het einde van de ondersteuning is bereikt op 14 januari 2020. De melding blijft op het scherm staan totdat u daarmee werkt. Deze melding wordt alleen weergegeven in de volgende versies van Windows 7 Service Pack 1:

OpmerkingDe melding wordt niet weergegeven op machines of computers die lid zijn van een domein in kioskmodus.

BELANGRIJK Vanaf augustus 2019 vereisen updates voor .NET Framework 4.6 en hoger voor Windows Server 2008 R2 SP1 en Windows 7SP1 ondersteuning voor SHA-2-code ondertekening. Zorg ervoor dat u alle meest recente Windows-updates hebt voordat u deze update gaat toepassen om installatieproblemen te voorkomen. Zie KB 4474419voor meer informatie over ondersteuning voor het ondertekenen van SHA-2-code.

Samenvatting

Beveiligingsverbeteringen

Er is sprake van een onrechtmatige toegangsprobleem wanneer ASP.NET of .NET Framework-webtoepassingen die op IIS worden uitgevoerd, de toegang tot in de cache opgeslagen bestanden onjuist toestaan. Een aanvaller die misbruik heeft gemaakt van dit beveiligingsprobleem, zou toegang kunnen krijgen tot beperkte bestanden. Om dit beveiligingsprobleem te kunnen misbruiken, moet een aanvaller een speciaal opgeslagen verzoek verzenden naar een getroffen server. De update lost dit beveiligingsprobleem op door te ASP.NET de manier waarop aanvragen door .NET Framework worden verwerkt.

Ga naar de volgende veelvoorkomende beveiligingslekken en blootstellingen (CVE) voor meer informatie over de beveiligingsproblemen.

Kwaliteits- en betrouwbaarheidsverbeteringen

CLR1

- Een wijziging in .NET Framework 4.8 heeft een regressielijn veroorzaakt in bepaalde EnterpriseServices-scenario's waarbij een object met een enkel thread-object kan worden beschouwd als een bovengelijnd object dat kan worden beschouwd als een blokkering. Deze wijziging identificeert objecten met één discussielijn nu op de juiste manier en voorkomt deze fout.

- Lost een probleem op in een vergadering met IBC-profielgegevens, waardoor Ngen-werkerprocessen vastvallen en terugvallen op volledige oorspronkelijke afbeeldingen.

- Adressen die zelden vast komen te staan en die kunnen optreden tijdens het afbreken van threadbezorging.

SQL

- SqlBulkCopy.WriteToServer kan ertoe leiden dat transacties in de SQL-tabellen in het geheugen mislukken. De client ziet mogelijk een uitzondering met het bericht 'Time-out uitvoering verlopen. De time-outperiode is verstreken vóór het voltooien van de bewerking of de server reageert niet.' SqlBulkCopy.WriteToServer stuurde een Attention-token (annuleringsbericht) na het verzenden van gegevens naar SQL Server, waardoor de server de transactie voor tabellen in het geheugen annuleert.

ASP.NET

- Gebruik FIPS-compatibele hashes in ASP.Net telemetriegegevens.

- Lost een probleem op waarbij 'Niet gespecificeerd' geen toegestane waarde in de configuratie was voor het kenmerk cookieSameSite van de secties verificatie van formulieren en de configuratie van de sessietoestand.

WPF2

- Lost een probleem op wanneer spellingcontrole is ingeschakeld in WPF TextBox of RichTextBox, worden woorden zoals 'etc', 'bijv.' onjuist geïdentificeerd als spelfouten.

- Lost een probleem op wanneer sommige Per-Monitor Aware WPF-toepassingen die worden uitgevoerd op .NET 4.8, af en toe een crash kunnen ondervinden met uitzondering vanSystem.ComponentModel.Win32Exception.

- Hiermee wordt een probleem opgelost waarbij TextBlock steeds opnieuw doorloopt (andere beslissingen neemt bij regelafbrekingen) tijdens het maken van een druk-en-klaartest of tijdens de meting. De symptomen zijn ontbrekende tekst en het vastlooptijdslekken van FailFast tijdens het tekstverwerkingsproces.

- Lost een probleem op met een fout in de renderthread veroorzaakt doordat HostVisual de doellijn in de verkeerde thread verbreekt.

- Deze optie heeft betrekking op een probleem dat vast blijft hangen tijdens het schuiven in een TreeView waarvan de boom niet uniform is, in die zin dat substructuuren van de kinderen van een bepaald knooppunt nogal verschillen.

- Lost een probleem op met een crash die kan optreden bij het sluiten van knopinfo die weer op andere regels is afgesloten door gebruikerscode.

- Als een HwndHost de visuele structuur verlaat, wordt er een stack-trace gemaakt. Dit is duur, en meestal onnodig. De logica wordt nu gewijzigd om de stack-trace alleen te maken als de afwijkende voorwaarde optreedt.

- Lost een geheugenlekken op in System.Speech.SpeechSynthesizer.

- Met de opdracht Kopiëren van DataGrid wordt een uitzondering veroorzaakt als het klembord van het systeem door een ander proces is vergrendeld. Dit loopt vast, omdat er meestal geen app-code op de stapel staat om de uitzondering te pakken. Het gedrag van Tekstvak (en andere apps zoals Kladblok, Word, browsers) in deze situatie is het stil mislukken: er wordt niets gekopieerd naar het Klembord, maar geen uitzondering. Een WPF-app kan zich nu voor dit gedrag instellen door het volgende in te stellen in het app.config bestand:

<appSettings>

<add key="ShouldThrowOnDataGridCopyOrCutFailure" value="false"/>

</appSettings>

- Lost een probleem op bij het maken van het interne model voor een FixedPage-document. Sommige tekst werd in de verkeerde volgorde weergegeven voor bewerkingsbewerkingen zoals selectie en kopiëren/plakken.

WCF3

- Wanneer u een UPN Windows-gebruikersnaam gebruikt met de notatie die vergelijkbaar is met username@dns.domain in de eigenschap username van een NetworkCredential bij het gebruik van NetTcpBinding of NetNamedRegistrding, zou WCF de gebruikersnaam en het dns.domein ten onrechte splitsen in de eigenschappen UserName en Domain. Dit is in sommige gevallen ongeldig, waardoor verificatie mislukt. Deze oplossing verwijdert de wijziging van de referenties wanneer u een UPN-gebruikersnaam gebruikt. De wijziging kan opnieuw worden ingeschakeld door het AppSetting -naamfix 'wcf:enableLegacyUpnUsernameFix' in te stellen op waar.

Net-bibliotheken

- Dit adresseert een geheugenlekken in HttpListener.

Winforms

- Adressen van een probleem met de status DataGridView IsReadOnlyaccessibility: Verteller en andere toegankelijke hulpprogramma's kondigen de status van alleen-lezen cellen dienovereenkomstig aan.

- Deze toepassing heeft betrekking op een regressie in .NET Framework 4.8 wanneer toepassingen die het celtype DataGridView-keuzelijst met invoervak gebruiken en zijn gekozen voor toegankelijkheid op niveau 3, mogelijk af en toe vast crashen bij het bewerken van de cel.

- Adressen van een probleem in ClickOnce RFC3161 tijdstempelverificatiecode.

Toegankelijkheidsverbeteringen voor Winforms

In deze release worden nieuwe toegankelijkheidsverbeteringen toegevoegd waar uw toepassing zich voor kan kiezen. Deze wijzigingen zijn standaard uitgeschakeld. Toepassingen die zich hebben ingesteld voor toegankelijkheidsfuncties die werden geïntroduceerd in .NET 4.8 en eerder, kunnen de volgende compatibiliteitsschakel naar het configuratiebestand van de toepassing toevoegen:

"Switch.UseLegacyAccessibilityFeatures.4=false"

Als een toepassing is bedoeld voor .NET 4.8, voegt u de volgende sectie AppContextSwitchOverrides toe:

<?xml version="1.0" encoding+"utf-8" ?>
<configuration>
<startup>
<supportedRuntime version="v4.0" sku=".NETFramework,Versionv4.8"/;
</startup>
<runtime>
<!-- AppContextSwitchOverrides value attribute is in the form of 'key1=true|false;key2=true|false -->
<AppContextSwitchOverrides value="Switch.UseLegacyAccessibilityFeatures.4=false" />
</runtime>
</configuration>

Als een toepassing is gericht op een eerdere versie van het framework en zich heeft toegevoegd aan de eerder uitgebrachte sets met toegankelijkheidsfuncties, voegt u één"Switch.UseLegacyAccessibilityFeatures.4=false"-schakelopties toe aan de bestaande sectieAppContextSwitchOverridestoegankelijkheidssectie:

<?xml version="1.0" encoding+"utf-8" ?>
<configuration>
<startup>
<supportedRuntime version="v4.0" sku=".NETFramework,Versionv4.7"/;
</startup>
<runtime>
<!-- AppContextSwitchOverrides value attribute is in the form of 'key1=true|false;key2=true|false -->
<AppContextSwitchOverrides value=Switch.UseLegacyAccessibilityFeatures=false|Switch.UseLegacyAccessibilityFeatures.2=false|Switch.UseLegacyAccessibilityFeatures.3=false|Switch.UseLegacyAccessibilityFeatures.4=false"/>
</runtime>
</configuration>

Toegankelijkheidsverbeteringen voor Winforms in deze release zijn:

- Dit is een probleem opgelost met de aankondiging dat items en categorieën met eigenschapGrid door schermlezers zijn uitgevouwen/samengevouwen.

- De toegankelijke patronen van het eigenschappenrasterbesturingselement en de binnenste elementen zijn bijgewerkt.

- De toegankelijke namen van de binnenste elementen van het eigenschappenraster zijn bijgewerkt om deze correct aan te kondigen door de schermlezer.

- Toegankelijke eigenschappen voor de EigenschappengridView-besturingselementen voor adresseringsgebonden rechthoek

- Hiermee kunnen schermlezers de keuzelijst met invoervak van DataGridView correct uit- of samengevouwen aankondigen.


1 Common Language Runtime (CLR)
2 Windows Presentation Foundation (WPF)
3 Windows Communication Foundation

Bekende problemen in deze update

Symptoom

Windows Presentation Framework (WPF)-toepassingen die twee of meer HostVisual-elementen gebruiken die behoren tot een gemeenschappelijke thread, waarbij beide HostVisual-elementen op ongeveer hetzelfde moment de verbinding met hun visuele doel moeten verbreken, mislukt e-mail met de volgende fout:

Uitzonderingstype: System.COMException
Bericht: UCEERR_RENDERTHREADFAILURE (HRESULT 0x88980406)
Callstack: bovenste frame is System.Windows.Media.Composition.DUCE+Channel.SyncFlush()

Workaround

U kunt de problematische oplossing uitschakelen door de AppContext-schakelknop in te Switch.System. Windows.Media.HostVisual.DisconnectsOnWrongThread' op true, met behulp van een van de methoden die hier worden beschreven.  Hiermee wordt de app blootstellen aan de oorspronkelijke fout, dus u moet de schakelknop verwijderen zodra een fix is gepubliceerd via een komende update.

Tijdelijke oplossing 1


• Voeg de volgende vermelding toe aan het app.config om de problematische oplossing uit te schakelen in één toepassing.<runtime>     <AppContextSwitchOverrides value="Switch.System. Windows.Media.HostVisual.DisconnectsOnWrongThread=true"/>
</runtime>

Als de configuratie van uw toepassing al een vermelding heeft voor <AppContextSwitchOverrides>, moet u de nieuwe instelling binnen die vermelding toevoegen, gescheiden van andere schakelopties door een puntkomma:

   <AppContextSwitchOverrides value="Switch.SomeOtherSwitch=true; Switch.System.Windows.Media.HostVisual.DisconnectsOnWrongThread=true"/>

Tijdelijke oplossing 2


• Pas de volgende registersubsleutel toe om de problematische oplossing uit te schakelen voor alle WPF-toepassingen op de computer.
Waarschuwing
Er treden mogelijk ernstige problemen op als u het register onjuist wijzigt via de Register-editor of een andere methode. Bij deze problemen moet u mogelijk het besturingssysteem opnieuw installeren. Microsoft kan niet garanderen dat deze problemen kunnen worden opgelost. Wijzig het register op eigen risico.


Locatie: HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\.NETFramework\AppContext\
Naam: Switch.System. Media.HostVisual.DisconnectsOnWrongThread
Type: Tekenreeks
Waarde: waar

Op 64 bitsbesturingssystemen moet u ook een registersubsleutel met dezelfde naam, hetzelfde type en dezelfde waarde op de locatie toepassen: HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Wow6432Node\Microsoft\.NETFramework\AppContext\

Symptoom

Deze update wordt niet geïnstalleerd en het retourneert een of beide van de volgende foutberichten:

  • -2146762495

  • Een vereist certificaat valt niet binnen de geldigheidstermijn wanneer het wordt gecontroleerd aan de hand van de huidige systeemklok of de tijdstempel in het ondertekende bestand.

Workaround

Dit probleem is opgelost in de meest recente beveiligings- en kwaliteitsrol voor .NET Framework. 

Aanvullende informatie over deze update

De volgende artikelen bevatten aanvullende informatie over deze update, omdat deze betrekking heeft op afzonderlijke productversies.

  • 4570506 Beschrijving van de beveiligings- en kwaliteitsupdate voor .NET Framework 3.5.1, 4.5.2, 4.6, 4.6.1, 4.6.2, 4.7, 4.7.1, 4.7.2, 4.8 voor Windows 7 SP1 en Windows Server 2008 R2 SP1 (KB4570506)

De update downloaden en installeren

Voordat u deze update installeert

Vereiste:

Als u deze update wilt toepassen, moet .NET Framework 4.8 zijn geïnstalleerd.

U moet de onderstaande updates installeren en uw apparaat opnieuw opstarten voordat u de meest recente rollup installeert. Door deze updates te installeren, wordt de betrouwbaarheid van het updateproces verbeterd en worden mogelijke problemen beperkt tijdens het installeren van het rollup-programma en het toepassen van beveiligingsproblemen van Microsoft.

  1. De servicestackupdate van 12 maart 2019 (SSU)(KB4490628). Als u het zelfstandige pakket voor deze SSU wilt downloaden, zoekt u het in de Microsoft Update-catalogus. Deze update is vereist voor het installeren van updates die alleen met SHA-2 zijn ondertekend.

  2. De nieuwste SHA-2-update(KB4474419)is uitgebracht op 10 september 2019. Als u Windows Update gebruikt, krijgt u automatisch de nieuwste SHA-2-update te zien. Deze update is vereist voor het installeren van updates die alleen met SHA-2 zijn ondertekend. Zie voor meer informatie over sha-2-updates, 2019 SHA-2 Code Signing Support requirement voor Windows en WSUS.

  3. Het Extended Security Updates (ESU) Licensing Preparation Package(KB4538483)is uitgebracht op 11 februari 2020. Het pakket voor het voorbereiden van ESU-licenties wordt aan u aangeboden vanuit WSUS. Zoek het pakket in de Microsoft Update-catalogus om het zelfstandige pakket voor het voorbereiden van ESU-licenties te verkrijgen.

Deze update installeren

Releasekanaal

Beschikbaar

Volgende stap

Windows Update en Microsoft Update

Ja

Geen. Deze update wordt automatisch gedownload en geïnstalleerd vanuit Windows Update als u een ESU-klant bent.

Microsoft Update-catalogus

Ja

Ga naar de website van de Microsoft Update-catalogus om het zelfstandige pakket voor deze update te downloaden.

Windows Server Update Services (WSUS)

Ja

Deze update wordt automatisch gesynchroniseerd met WSUS als u Producten en Classificaties als volgt configureert:

Product:Windows 7 Service Pack 1, Windows Server 2008 R2 Service Pack 1, Windows Embedded Standard 7 Service Pack 1, Windows Embedded POSReady 7

Classificatie:beveiligingsupdates

Vereiste voor opnieuw opstarten

U moet de computer opnieuw opstarten nadat u deze update hebt toegepast als er getroffen bestanden worden gebruikt. Het is raadzaam alle .NET Framework-toepassingen af te sluiten voordat u deze update gaat toepassen.

Implementatiegegevens bijwerken

Ga naar het volgende artikel in de Microsoft Knowledge Base voor de implementatiedetails voor deze beveiligingsupdate:

20200811 Implementatiegegevens voor beveiligingsupdate: 11 augustus 2020

Verwijderingsgegevens bijwerken

Opmerking Het wordt niet aangeraden eventuele beveiligingsupdates te verwijderen. Als u deze update wilt verwijderen, gebruikt u het onderdeel Programma's en onderdelen in het Configuratiescherm.

Informatie over opnieuw opstarten bijwerken

Voor deze update is niet vereist dat het systeem opnieuw wordt opgestart nadat u deze hebt toegepast, tenzij bestanden die worden bijgewerkt, zijn vergrendeld of worden gebruikt.

Vervangende informatie bijwerken

Deze update vervangt eerder uitgebrachte updates 4566517.

Bestandsgegevens

Met de Engelse versie (Verenigde Staten) van deze software-update worden bestanden geïnstalleerd die de kenmerken hebben die in de volgende tabellen worden vermeld.

x86

Bestandsnaam

Bestandsversie

Bestandsgrootte

Datum

Tijd

Aspnet_perf.dll

4.8.4210.0

36,224

22-jul-2020

00:28

aspnet_wp.exe

4.8.4210.0

39,816

22-jul-2020

00:28

clr.dll

4.8.4210.0

8,037,248

22-jul-2020

00:28

clrjit.dll

4.8.4210.0

553,848

22-jul-2020

00:28

dfdll.dll

4.8.4210.0

178,056

22-jul-2020

00:28

mscordacwks.dll

4.8.4210.0

1,307,528

22-jul-2020

00:28

mscordbi.dll

4.8.4210.0

1,188,736

22-jul-2020

00:28

mscoreei.dll

4.8.4180.0

581,920

22-jul-2020

00:28

mscorlib.dll

4.8.4210.0

5,670,792

22-jul-2020

00:28

Placeholder.dll

4.8.4210.0

18,312

22-jul-2020

00:28

VsVersion.dll

14.8.4210.0

11,648

22-jul-2020

00:28

PenIMC2_v0400.dll

4.8.4210.0

99,720

22-jul-2020

00:28

peverify.dll

4.8.4210.0

182,656

22-jul-2020

00:28

PresentationCore.dll

4.8.4210.0

3,671,424

22-jul-2020

00:28

PresentationFramework.dll

4.8.4210.0

6,269,816

22-jul-2020

00:28

PresentationFramework-SystemData.dll

4.8.4210.0

17,800

22-jul-2020

00:28

PresentationHost_v0400.dll

4.8.4210.0

233,856

22-jul-2020

00:28

PresentationHost_v0400.dll.mui

4.8.4210.0

77,704

22-jul-2020

00:28

PresentationNative_v0400.dll

4.8.4210.0

923,008

22-jul-2020

00:28

ReachFramework.dll

4.8.4110.0

677,656

22-jul-2020

00:28

ServiceMonikerSupport.dll

4.8.4210.0

24,448

22-jul-2020

00:28

SMDiagnostics.dll

4.8.4210.0

66,312

22-jul-2020

00:28

SOS.dll

4.8.4210.0

767,352

22-jul-2020

00:28

System.Speech.dll

4.8.4210.0

676,736

22-jul-2020

00:28

System.Activities.dll

4.8.4210.0

1,526,536

22-jul-2020

00:28

System.Activities.Presentation.dll

4.8.4180.0

2,127,136

22-jul-2020

00:28

System.Core.dll

4.8.4210.0

1,549,080

22-jul-2020

00:28

System.IdentityModel.dll

4.8.4210.0

1,086,720

22-jul-2020

00:28

System.IdentityModel.Services.dll

4.8.4210.0

191,352

22-jul-2020

00:28

System.Printing.dll

4.8.4110.0

399,640

22-jul-2020

00:28

System.Runtime.Serialization.dll

4.8.4210.0

1,047,296

22-jul-2020

00:28

System.ServiceModel.Channels.dll

4.8.4210.0

150,920

22-jul-2020

00:28

System.ServiceModel.Discovery.dll

4.8.4210.0

301,448

22-jul-2020

00:28

System.ServiceModel.dll

4.8.4210.0

6,381,832

22-jul-2020

00:28

System.ServiceModel.Internals.dll

4.8.4210.0

246,536

22-jul-2020

00:28

System.ServiceModel.WasHosting.dll

4.8.4210.0

33,160

22-jul-2020

00:28

System.Web.ApplicationServices.dll

4.8.4210.0

63,752

22-jul-2020

00:28

System.Web.Extensions.dll

4.8.4210.0

1,842,440

22-jul-2020

00:28

System.Windows.Forms.DataVisualization.dll

4.8.4210.0

1,712,512

22-jul-2020

00:28

System.Workflow.Activities.dll

4.8.4110.0

1,051,112

22-jul-2020

00:28

System.Workflow.ComponentModel.dll

4.8.4110.0

1,557,272

22-jul-2020

00:28

System.Workflow.Runtime.dll

4.8.4110.0

503,064

22-jul-2020

00:28

System.Configuration.dll

4.8.4190.0

421,536

22-jul-2020

00:28

System.Data.dll

4.8.4210.0

3,475,320

22-jul-2020

00:28

System.Deployment.dll

4.8.4210.0

1,594,120

22-jul-2020

00:28

System.dll

4.8.4210.0

3,552,520

22-jul-2020

00:28

System.Drawing.Design.dll

4.8.4210.0

125,192

22-jul-2020

00:28

System.Web.dll

4.8.4210.0

5,409,152

22-jul-2020

00:28

System.Windows.Controls.Ribbon.dll

4.8.4210.0

743,808

22-jul-2020

00:28

System.Windows.Forms.dll

4.8.4210.0

5,915,912

22-jul-2020

00:28

System.Xaml.dll

4.8.4210.0

632,072

22-jul-2020

00:28

UIAutomationClient.dll

4.8.4210.0

170,872

22-jul-2020

00:28

UIAutomationClientsideProviders.dll

4.8.4210.0

354,176

22-jul-2020

00:28

UIAutomationProvider.dll

4.8.4210.0

41,856

22-jul-2020

00:28

UIAutomationTypes.dll

4.8.4210.0

215,928

22-jul-2020

00:28

webengine.dll

4.8.4210.0

19,320

22-jul-2020

00:28

webengine4.dll

4.8.4210.0

564,616

22-jul-2020

00:28

WindowsBase.dll

4.8.4210.0

1,298,808

22-jul-2020

00:28

WindowsFormsIntegration.dll

4.8.4180.0

105,248

22-jul-2020

00:28

WorkflowServiceHostPerformanceCounters.dll

4.8.4110.0

89,368

22-jul-2020

00:28

WPFFontCache_v0400.exe.mui

4.8.4210.0

12,160

22-jul-2020

00:28

WPFFontCache_v0400.exe

4.8.4210.0

19,864

22-jul-2020

00:28

wpfgfx_v0400.dll

4.8.4210.0

1,618,824

22-jul-2020

00:28

x64

Bestandsnaam

Bestandsversie

Bestandsgrootte

Datum

Tijd

Aspnet_perf.dll

4.8.4210.0

41,864

22-jul-2020

00:41

Aspnet_perf.dll

4.8.4210.0

36,224

22-jul-2020

00:28

aspnet_wp.exe

4.8.4210.0

45,448

22-jul-2020

00:41

aspnet_wp.exe

4.8.4210.0

39,816

22-jul-2020

00:28

clr.dll

4.8.4210.0

11,243,904

22-jul-2020

00:41

clr.dll

4.8.4210.0

8,037,248

22-jul-2020

00:28

clrjit.dll

4.8.4210.0

1,357,696

22-jul-2020

00:41

clrjit.dll

4.8.4210.0

553,848

22-jul-2020

00:28

compatjit.dll

4.8.4210.0

1,273,224

22-jul-2020

00:41

dfdll.dll

4.8.4210.0

214,912

22-jul-2020

00:41

dfdll.dll

4.8.4210.0

178,056

22-jul-2020

00:28

mscordacwks.dll

4.8.4210.0

1,801,088

22-jul-2020

00:41

mscordacwks.dll

4.8.4210.0

1,307,528

22-jul-2020

00:28

mscordbi.dll

4.8.4210.0

1,655,176

22-jul-2020

00:41

mscordbi.dll

4.8.4210.0

1,188,736

22-jul-2020

00:28

mscoreei.dll

4.8.4180.0

689,952

22-jul-2020

00:28

mscoreei.dll

4.8.4180.0

581,920

22-jul-2020

00:28

mscorlib.dll

4.8.4210.0

5,431,672

22-jul-2020

00:41

mscorlib.dll

4.8.4210.0

5,670,792

22-jul-2020

00:28

VsVersion.dll

14.8.4210.0

11,648

22-jul-2020

00:41

Placeholder.dll

4.8.4210.0

20,360

22-jul-2020

00:41

Placeholder.dll

4.8.4210.0

18,312

22-jul-2020

00:28

VsVersion.dll

14.8.4210.0

11,648

22-jul-2020

00:28

PenIMC2_v0400.dll

4.8.4210.0

120,712

22-jul-2020

00:41

PenIMC2_v0400.dll

4.8.4210.0

99,720

22-jul-2020

00:28

peverify.dll

4.8.4210.0

265,592

22-jul-2020

00:41

peverify.dll

4.8.4210.0

182,656

22-jul-2020

00:28

PresentationCore.dll

4.8.4210.0

3,648,384

22-jul-2020

00:41

PresentationCore.dll

4.8.4210.0

3,671,424

22-jul-2020

00:28

PresentationFramework.dll

4.8.4210.0

6,269,816

22-jul-2020

00:28

PresentationFramework-SystemData.dll

4.8.4210.0

17,800

22-jul-2020

00:28

PresentationHost_v0400.dll

4.8.4210.0

302,464

22-jul-2020

00:41

PresentationHost_v0400.dll.mui

4.8.4210.0

77,696

22-jul-2020

00:41

PresentationHost_v0400.dll

4.8.4210.0

233,856

22-jul-2020

00:28

PresentationHost_v0400.dll.mui

4.8.4210.0

77,704

22-jul-2020

00:28

PresentationNative_v0400.dll

4.8.4210.0

1,164,168

22-jul-2020

00:41

PresentationNative_v0400.dll

4.8.4210.0

923,008

22-jul-2020

00:28

ReachFramework.dll

4.8.4110.0

677,656

22-jul-2020

00:28

ServiceMonikerSupport.dll

4.8.4210.0

27,528

22-jul-2020

00:41

ServiceMonikerSupport.dll

4.8.4210.0

24,448

22-jul-2020

00:28

SMDiagnostics.dll

4.8.4210.0

66,312

22-jul-2020

00:28

SOS.dll

4.8.4210.0

921,472

22-jul-2020

00:41

SOS.dll

4.8.4210.0

767,352

22-jul-2020

00:28

System.Speech.dll

4.8.4210.0

676,736

22-jul-2020

00:28

System.Activities.dll

4.8.4210.0

1,526,536

22-jul-2020

00:28

System.Activities.Presentation.dll

4.8.4180.0

2,127,136

22-jul-2020

00:28

System.Core.dll

4.8.4210.0

1,549,080

22-jul-2020

00:28

System.IdentityModel.dll

4.8.4210.0

1,086,720

22-jul-2020

00:28

System.IdentityModel.Services.dll

4.8.4210.0

191,352

22-jul-2020

00:28

System.Printing.dll

4.8.4110.0

400,152

22-jul-2020

00:28

System.Printing.dll

4.8.4110.0

399,640

22-jul-2020

00:28

System.Runtime.Serialization.dll

4.8.4210.0

1,047,296

22-jul-2020

00:28

System.ServiceModel.Channels.dll

4.8.4210.0

150,920

22-jul-2020

00:28

System.ServiceModel.Discovery.dll

4.8.4210.0

301,448

22-jul-2020

00:28

System.ServiceModel.dll

4.8.4210.0

6,381,832

22-jul-2020

00:28

System.ServiceModel.Internals.dll

4.8.4210.0

246,536

22-jul-2020

00:28

System.ServiceModel.WasHosting.dll

4.8.4210.0

33,160

22-jul-2020

00:28

System.Web.ApplicationServices.dll

4.8.4210.0

63,752

22-jul-2020

00:28

System.Web.Extensions.dll

4.8.4210.0

1,842,440

22-jul-2020

00:28

System.Windows.Forms.DataVisualization.dll

4.8.4210.0

1,712,512

22-jul-2020

00:28

System.Workflow.Activities.dll

4.8.4110.0

1,051,112

22-jul-2020

00:28

System.Workflow.ComponentModel.dll

4.8.4110.0

1,557,272

22-jul-2020

00:28

System.Workflow.Runtime.dll

4.8.4110.0

503,064

22-jul-2020

00:28

System.configuration.dll

4.8.4190.0

421,536

22-jul-2020

00:28

System.Data.dll

4.8.4210.0

3,542,400

22-jul-2020

00:41

System.Data.dll

4.8.4210.0

3,475,320

22-jul-2020

00:28

System.Deployment.dll

4.8.4210.0

1,594,120

22-jul-2020

00:28

System.dll

4.8.4210.0

3,552,520

22-jul-2020

00:28

System.Drawing.Design.dll

4.8.4210.0

125,192

22-jul-2020

00:28

System.Web.dll

4.8.4210.0

5,396,864

22-jul-2020

00:41

System.Web.dll

4.8.4210.0

5,409,152

22-jul-2020

00:28

System.Windows.Controls.Ribbon.dll

4.8.4210.0

743,808

22-jul-2020

00:28

System.Windows.Forms.dll

4.8.4210.0

5,915,912

22-jul-2020

00:28

System.Xaml.dll

4.8.4210.0

632,072

22-jul-2020

00:28

UIAutomationClient.dll

4.8.4210.0

170,872

22-jul-2020

00:28

UIAutomationClientsideProviders.dll

4.8.4210.0

354,176

22-jul-2020

00:28

UIAutomationProvider.dll

4.8.4210.0

41,856

22-jul-2020

00:28

UIAutomationTypes.dll

4.8.4210.0

215,928

22-jul-2020

00:28

webengine.dll

4.8.4210.0

21,384

22-jul-2020

00:41

webengine.dll

4.8.4210.0

19,320

22-jul-2020

00:28

webengine4.dll

4.8.4210.0

675,200

22-jul-2020

00:41

webengine4.dll

4.8.4210.0

564,616

22-jul-2020

00:28

WindowsBase.dll

4.8.4210.0

1,298,808

22-jul-2020

00:28

WindowsFormsIntegration.dll

4.8.4180.0

105,248

22-jul-2020

00:28

WorkflowServiceHostPerformanceCounters.dll

4.8.4110.0

102,672

22-jul-2020

00:28

WorkflowServiceHostPerformanceCounters.dll

4.8.4110.0

89,368

22-jul-2020

00:28

WPFFontCache_v0400.exe.mui

4.8.4210.0

12,160

22-jul-2020

00:41

WPFFontCache_v0400.exe.mui

4.8.4210.0

12,160

22-jul-2020

00:28

WPFFontCache_v0400.exe

4.8.4210.0

21,920

22-jul-2020

00:41

WPFFontCache_v0400.exe

4.8.4210.0

19,864

22-jul-2020

00:28

wpfgfx_v0400.dll

4.8.4210.0

2,050,424

22-jul-2020

00:41

wpfgfx_v0400.dll

4.8.4210.0

1,618,824

22-jul-2020

00:28

Informatie over beveiliging en beveiliging

Meer hulp nodig?

Meer opties?

Verken abonnementsvoordelen, blader door trainingscursussen, leer hoe u uw apparaat kunt beveiligen en meer.

Community's helpen u vragen te stellen en te beantwoorden, feedback te geven en te leren van experts met uitgebreide kennis.

Was deze informatie nuttig?

Hoe tevreden bent u met de taalkwaliteit?
Wat heeft uw ervaring beïnvloed?
Als u op Verzenden klikt, wordt uw feedback gebruikt om producten en services van Microsoft te verbeteren. Uw IT-beheerder kan deze gegevens verzamelen. Privacyverklaring.

Hartelijk dank voor uw feedback.

×