Aanmelden met Microsoft
Meld u aan of maak een account.
Hallo,
Selecteer een ander account.
U hebt meerdere accounts
Kies het account waarmee u zich wilt aanmelden.
Een nieuwsbrief maken met Publisher

U kunt Publisher gebruiken om een nieuwsbrief te maken en te verzenden.

Een nieuwsbrief maken

 1. Klik op Standaard > Nieuwsbrieven en blader omlaag naar de categorie Nieuwsbrieven.

  (Klik in Publisher 2010 op Nieuwsbrieven onder Populairste.)

 2. Selecteer een sjabloon en klik onder Aanpassen op het gewenste kleuren- en lettertypeschema.

 3. Klik op de gewenste set met bedrijfsgegevens of maak een nieuwe set.

 4. Kies Over één pagina onder Opties als u uw nieuwsbrief op één pagina of dubbelzijdig wilt afdrukken, of kies Dubbele pagina als u een ontwerp wilt gebruiken met tegenoverliggende pagina's en u de nieuwsbrief wilt afdrukken op tabloid-formaat.

 5. Schakel het selectievakje Adres van de klant toevoegen in als u, bij verzending per post, het adres van de klant in de nieuwsbrief zelf wilt opnemen, in plaats van op een afzonderlijke envelop te zetten.

 6. Klik op Maken.

 7. Wijzig de sjabloon als u onderdelen wilt opnemen die u opnieuw wilt gebruiken in toekomstige nieuwsbrieven, zoals een titel en logo.

 8. Sla de nieuwe sjabloon op, navigeer in het dialoogvenster Opslaan als dat verschijnt naar de gewenste locatie en map en kies Publisher-sjabloon in het vak Opslaan als.

  uw publicatie opslaan als sjabloon voor toekomstig gebruik.

Tip: U kunt een standaardlocatie opgeven voor het opslaan van sjablonen. Ga naar Bestand > Opties > Opslaan en voer het pad in naar de map waarin u al uw sjablonen wilt opslaan in Standaardlocatie van persoonlijke sjablonen. Als u dit doet, is ook een nieuw tabblad met de naam Aangepast beschikbaar als u een nieuwe publicatie maakt; deze bevat al uw persoonlijke sjablonen.

Als u uw nieuwsbrief wilt wijzigen, kunt u pagina's toevoegen aan een nieuwsbrief of Pagina's uit een nieuwsbrief verwijderen. U kunt ook Een nieuwsbrief afdrukken op papier van 11x17-formaat of papier- en verzendkosten vermijden door e-mailnieuwsbrieven te maken en te verzenden.

Ontwerpwijzigingen aanbrengen in de lay-out

 • Klik op het tabblad Paginaontwerp op Opties en klik vervolgens op het aantal kolommen dat u op elke pagina wilt weergeven.

  Op de binnenpagina's (bijvoorbeeld pagina 2 en 3 van een nieuwsbrief met vier pagina's) wordt de optie Een pagina selecteren om te wijzigen weergegeven. Klik op Links binnenpagina of Rechts binnen pagina en klik vervolgens voor elke pagina op een van de volgende indelingen: 3 artikelen, Agenda, Bestelformulier, Antwoordformulier of Registratieformulier.

Werken met de tekst

Als u al een set met bedrijfsgegevens hebt gemaakt, wordt een gedeelte van de tekst van de tijdelijke aanduiding automatisch vervangen door uw zakelijke contactgegevens en uw logo.

Opmerking: De bedrijfsgegevens vervangen niet automatisch tekst van tijdelijke aanduidingen in de sjablonen die u van Office Online downloadt. Als u de tijdelijke aanduidingen voor namen, adressen en logo's wilt vervangen door uw bedrijfsgegevens, klikt u op de smarttagknop Knopvlak voor een item met bedrijfsgegevens, zoals de bedrijfsnaam of het adres, en klikt u vervolgens op Bijwerken van bedrijfsgegevensset. (De infolabelknop wordt weergegeven wanneer u tekst of een logo aanwijst.)

 1. Voer voor elk blok met tekst van tijdelijke aanduidingen een van de volgende handelingen uit:

  • Selecteer de tekst van de tijdelijke aanduiding en typ uw eigen tekst.

  • Klik met de rechtermuisknop om de tekst van de tijdelijke aanduiding te selecteren en wijs Tekst wijzigen in het snelmenu aan. Klik op Tekstbestand, klik op het bestand met de tekst die u wilt gebruiken en klik vervolgens op OK.

   Opmerking: In de meeste gevallen wordt de grootte van de tekst automatisch aangepast aan het tekstvak. Als de titel van een artikel bijvoorbeeld te lang is, wordt de tekst automatisch kleiner gemaakt zodat deze past.

 2. Pas de tekengrootte aan. Ga op een van de volgende manieren te werk:

  • U kunt voorkomen dat de tekst automatisch wordt aangepast aan een tekstvak dat niet is gekoppeld aan andere tekstvakken. Hiervoor klikt u op het tekstvak en klikt u op het tabblad Hulpmiddelen voor tekstvakken | Opmaak op Tekst passend maken >AutoAanpassen niet gebruiken.

  • Als u de tekengrootte handmatig wilt wijzigen, selecteert u de tekst en klikt u vervolgens op een nieuwe tekengrootte in de lijst Tekengrootte op het tabblad Hulpmiddelen voor tekstvakken | Opmaak.

Zie het Engelstalige artikel Fit text in a text box (Tekst aanpassen aan een tekstvak) voor meer informatie over het werken met tekst.

Werken met de afbeeldingen

 • Klik met de rechtermuisknop op de afbeelding van de tijdelijke aanduiding, wijs Afbeelding wijzigen aan en klik op Afbeelding wijzigen. Kies een nieuwe afbeelding uit een van de beschikbare bronnen in het dialoogvenster Afbeeldingen invoegen en klik vervolgens op Invoegen.

  Tip: Als u Afbeelding wijzigen niet ziet wanneer u met de rechtermuisknop klikt, klikt u eenmaal op de tijdelijke aanduiding voor de afbeelding totdat u witte cirkels ziet rond het kader van de afbeelding. Klik nogmaals op de afbeelding totdat u grijze cirkels ziet met daarin x's rond de afbeelding zelf. Klik vervolgens met de rechtermuisknop op de afbeelding.

Zie Tips voor het werken met afbeeldingen voor meer informatie over het werken met afbeeldingen.

Zie ook

Tips voor het werken met afbeeldingen

Tips voor het schrijven van effectieve marketingpublicaties

Tips voor het afdrukken van uw publicatie

Een sjabloon in Publisher zoeken, maken of wijzigen

Meer nieuwsbriefsjablonen zoeken op Microsoft Creatie

Waarom nieuwsbrieven deel moeten uitmaken van uw groeistrategie

Uw nieuwsbrief maken

Het ontwerp van de nieuwsbrief kiezen en aanpassen

 1. Start Publisher.

 2. Klik in de lijst Publicatietypen op Nieuwsbrieven.

 3. Klik onder Nieuwsbrieven op Nieuwere ontwerpen of Klassieke ontwerpen.

 4. Ga op een van de volgende manieren te werk:

  • Klik op de voorbeeldafbeelding van het gewenste nieuwsbriefontwerp.

   De nieuwsbriefsjabloon Profiel is het beginpunt voor de nieuwsbrief die in dit artikel wordt weergegeven.

  • U kunt meer sjabloonontwerpen voor nieuwsbrieven zoeken op Microsoft Office Online.

   Hoe?

   Belangrijk: Voordat u op Office Online kunt zoeken naar sjablonen, moet u verbinding hebben met internet.

   1. Typ een trefwoord in het vak Sjablonen zoeken. Typ bijvoorbeeld nieuwsbrieven. Klik in de lijst op Op Microsoft Office Online en klik vervolgens op de groene knop Zoeken.

    Opmerking: Het vak Sjablonen zoeken bevindt zich boven de kop Nieuwsbrieven.

   2. Klik op de gewenste sjabloon.

 5. Kies de gewenste opties om het ontwerp aan te passen.

  Opmerking: Als u een sjabloon gebruikt die u hebt gedownload van Office Online, kunt u het ontwerp pas aanpassen nadat u de publicatie hebt geopend.

  Voer een van de volgende handelingen uit:

  • Klik onder Aanpassen op het gewenste kleuren- en lettertypeschema.

  • Klik onder Aanpassen op de gewenste set met bedrijfsgegevens of maak een nieuwe set.

  • Klik onder Opties op Over één pagina als u uw nieuwsbrief enkelzijdig wilt afdrukken. Kies Dubbele pagina als u een ontwerp wilt gebruiken met tegenoverliggende pagina's en u de nieuwsbrief dubbelzijdig of op tabloid-formaat wilt afdrukken.

  • Schakel het selectievakje Adres van de klant toevoegen onder Opties in als het adres van de klant op de nieuwsbrief zelf wilt gebruiken voor het verzenden per post, in plaats van op een afzonderlijke envelop.

 6. Klik op Maken.

Ontwerpwijzigingen aanbrengen in de lay-out

 1. Klik in het taakvenster Paginaopties onder Kolommen op het aantal kolommen dat u op elke pagina wilt weergeven.

  Aantal kolommen wijzigen

  Op de binnenpagina's (bijvoorbeeld pagina's 2 en 3 van een nieuwsbrief met vier pagina's) wordt de lijst Een pagina selecteren om te wijzigen weergegeven. Klik op Links binnenpagina of Rechts binnen pagina en klik vervolgens voor elke pagina op een van de volgende indelingen: 3 artikelen, Agenda, Bestelformulier, Antwoordformulier of Registratieformulier.

  Zie Tekstkolommen instellen met lay-outhulplijnen voor meer informatie over het werken met kolommen.

 2. Klik onder Voorgestelde objecten op een optie om het betreffende object op de pagina in te voegen.

Werken met de tekst

Als u al een set met bedrijfsgegevens hebt gemaakt, wordt een gedeelte van de tekst van de tijdelijke aanduiding automatisch vervangen door uw zakelijke contactgegevens en uw logo.

Opmerking: De bedrijfsgegevens vervangen niet automatisch tekst van tijdelijke aanduidingen in de sjablonen die u van Office Online downloadt. Als u de tijdelijke aanduidingen voor namen, adressen en logo's wilt vervangen door uw bedrijfsgegevens, klikt u op de smarttagknop Knopvlak voor een item met bedrijfsgegevens, zoals de bedrijfsnaam of het adres, en klikt u vervolgens op Bijwerken van bedrijfsgegevensset. (De infolabelknop wordt weergegeven wanneer u tekst of een logo aanwijst.)

 1. Voer voor elk blok met tekst van tijdelijke aanduidingen een van de volgende handelingen uit:

  • Selecteer de tekst van de tijdelijke aanduiding en typ uw eigen tekst.

  • Klik met de rechtermuisknop om de tekst van de tijdelijke aanduiding te selecteren en wijs Tekst wijzigen aan. Klik op Tekstbestand, klik op het bestand met de tekst die u wilt gebruiken en klik vervolgens op OK.

   Tekst invoegen vanuit bestand

   Opmerking: In de meeste gevallen wordt de grootte van de tekst automatisch aangepast aan het tekstvak. Als de titel van een artikel bijvoorbeeld te lang is, wordt de tekst automatisch kleiner gemaakt zodat deze past.

 2. Pas de tekengrootte aan. Ga op een van de volgende manieren te werk:

  • U kunt voorkomen dat tekst automatisch wordt aangepast aan een tekstvak dat niet is gekoppeld aan andere tekstvakken. Hiervoor klikt u op het tekstvak, wijst u Tekst AutoAanpassen aan in het menu Opmaak en klikt u vervolgens op AutoAanpassen niet gebruiken.

  • Als u de tekengrootte handmatig wilt wijzigen, selecteert u de tekst en klikt u vervolgens op een nieuwe tekengrootte in de lijst Tekengrootte op de werkbalk Opmaak.

   Zie het Engelstalige artikel Fit text in a text box (Tekst aanpassen aan een tekstvak) voor meer informatie over het werken met tekst.

Zie Een afdruk samenvoegen en Tips voor het aanpassen van uw publicaties aan persoonlijke voorkeuren voor meer informatie over het aanpassen van uw nieuwsbrieven op basis van de geadresseerde.

Werken met de afbeeldingen

 1. Klik met de rechtermuisknop op de afbeelding van een tijdelijke aanduiding. Wijs Afbeelding wijzigen aan en klik vervolgens op de bron van de afbeelding.

  Tijdelijke afbeelding wijzigen

  Tip: Als u Afbeelding wijzigen niet ziet wanneer u met de rechtermuisknop klikt, klikt u eenmaal op de tijdelijke aanduiding voor de afbeelding totdat u witte cirkels ziet rond het kader van de afbeelding. Klik nogmaals op de afbeelding totdat u grijze cirkels ziet met daarin x's rond de afbeelding zelf. Klik vervolgens met de rechtermuisknop op de afbeelding.

 2. Kies de nieuwe afbeelding en klik op Invoegen.

Zie Tips voor het werken met afbeeldingen voor meer informatie over het werken met afbeeldingen.

Uw nieuwsbrief verspreiden

Nadat u een publicatie in Office Publisher 2007 hebt gemaakt, zijn er verschillende manieren waarop u de publicatie kunt verspreiden:

Als u maar een paar exemplaren afdrukt, kunt u uw nieuwsbrief afdrukken op uw desktopprinter. Als uw printer afdrukken op papier van 11 bij 17 inch (of tabloid-formaat) ondersteunt, kunt u een gevouwen nieuwsbrief maken met pagina's van 8,5 bij 11 inch. U kunt deze techniek gebruiken met elk gewenst publicatieformaat dat de helft is van het papierformaat.

De nieuwsbrief instellen voor afdrukken op een desktopprinter

 1. Open de nieuwsbriefpublicatie die u als een vouwbaar boekje wilt afdrukken.

 2. Klik in het taakvenster Publicatie opmaken onder Opties voor nieuwsbrief op Paginaformaat wijzigen.

 3. Klik in het dialoogvenster Pagina-instelling onder Lege paginaformaten op Boekjes. Klik vervolgens op Letter-boekje 8,5 x 11 inch.

 4. Klik op OK.

 5. Klik in het menu Bestand op Printerinstelling en klik vervolgens op het tabblad Publicatie- en papierinstellingen.

 6. Selecteer in de lijst Printernaam een printer waarop u papier van 11 bij 17 inch of papier van tabloid-formaat kunt afdrukken.

 7. Controleer onder Papier of het papierformaat 11 x 17 inch of tabloid is geselecteerd.

 8. Controleer onder Afdrukstand of Liggend is geselecteerd.

 9. Klik onder Afdrukopties op Boekje, zijvouw.

  Als de optie Boekje, zijvouw niet beschikbaar is, is het geselecteerde papierformaat wellicht te klein voor de pagina's. Zorg ervoor dat het papierformaat tweemaal het formaat van de pagina heeft.

  Onder Voorbeeld kunt u zien hoe twee van de pagina's er zullen uitzien wanneer ze op één vel van tabloid-formaat worden afgedrukt.

  Voorbeeld van printerinstelling voor boekje

 10. Klik op OK.

De nieuwsbrief afdrukken op een desktopprinter

 1. Klik in het menu Bestand op Afdrukvoorbeeld om uw werk te controleren en klik vervolgens op Sluiten.

 2. Klik in het menu Bestand op Afdrukken en klik vervolgens op het tabblad Publicatie- en papierinstellingen.

 3. Als uw printer ondersteuning biedt voor dubbelzijdig afdrukken, controleert u of Dubbelzijdig of Dubbelzijdig, korte kant draaien is geselecteerd onder Opties voor dubbelzijdig afdrukken.

 4. Geef in het vak Exemplaren het aantal exemplaren op dat u wilt afdrukken.

  Opmerking: Als u meerdere exemplaren van een nieuwsbrief wilt afdrukken waarvoor meerdere vellen papier nodig zijn, schakelt u het selectievakje Sorteren in als u de pagina's in elk exemplaar van uw afgedrukte publicatie in de juiste volgorde wilt houden.

 5. Klik onder Afdrukbereik op Alle pagina's.

 6. Selecteer eventueel andere opties die u wilt gebruiken en klik vervolgens op Afdrukken om de publicatie af te drukken.

Als u op tabloid-formaat afdrukt, drukt Office Publisher 2007 de eerste en laatste pagina op één zijde van het vel papier af, de tweede en op een na laatste pagina op de andere zijde van het vel papier enzovoort, zoals u hier kunt zien.

afdrukvolgorde

Als uw computer geen ondersteuning biedt voor dubbelzijdig afdrukken, wordt de wizard Printerinstelling in Publisher gestart en wordt u begeleid u bij het afdrukken van een exemplaar van uw publicatie in de juiste volgorde, zodat de eerste en laatste pagina op één vel papier worden afgedrukt, de tweede en op een na laatste pagina op een ander vel enzovoort. Wanneer u de pagina's achter elkaar afdrukt, ze vouwt en vervolgens aan elkaar niet of samenbindt, bevinden ze zich in de juiste volgorde.

Zie ook

Tips voor het afdrukken van uw publicatie

Tips voor het voorbereiden van uw publicatie voor een commerciële afdrukservice

Gebruik de wizard Inpakken en weggaan om een bestand op te slaan voor commercieel afdrukken

Een sjabloon in Publisher zoeken, maken of wijzigen

Waarom nieuwsbrieven deel moeten uitmaken van uw groeistrategie

Meer hulp nodig?

Meer opties?

Verken abonnementsvoordelen, blader door trainingscursussen, leer hoe u uw apparaat kunt beveiligen en meer.

Community's helpen u vragen te stellen en te beantwoorden, feedback te geven en te leren van experts met uitgebreide kennis.

Was deze informatie nuttig?

Hoe tevreden bent u met de taalkwaliteit?
Wat heeft uw ervaring beïnvloed?
Als u op Verzenden klikt, wordt uw feedback gebruikt om producten en services van Microsoft te verbeteren. Uw IT-beheerder kan deze gegevens verzamelen. Privacyverklaring.

Hartelijk dank voor uw feedback.

×