Een schermlezer gebruiken om in Access te bladeren en navigeren

Symbool Hardop lezen met het label Inhoud voor schermlezer. Dit onderwerp gaat over het gebruik van een schermlezer met Office

Dit artikel is bedoeld voor personen met een visuele beperking die een schermlezer gebruiken met de Office-producten en maakt deel uit van de inhoudset van het Toegankelijkheidscentrum van Office. Zie de startpagina van de Office-ondersteuning voor meer algemene hulp.

Gebruik Access toetsenbord en een schermlezer om de verschillende weergaven te verkennen en te navigeren en ertussen te navigeren. We hebben het getest met Verteller, JAWS en NVDS maar mogelijk werkt het ook met andere schermlezers, zolang ze voldoen aan de algemene toegankelijkheidsstandaarden en -technieken.

Notities: 

In dit onderwerp

Navigeren in de hoofdweergave

Als u wilt navigeren in Access en door de hoofdschermelementen wilt navigeren, drukt u op F6. De elementen zijn in volgorde:

 • Het hoofdinhoudsgebied

 • Het navigatiedeelvenster

 • De statusbalk

 • De linttabbladen

Navigeren in een schermelement

Als u binnen het huidige schermelement wilt gaan, drukt u op de Tab-toets (vooruit) of Shift+Tab (achteruit). Als u een item wilt selecteren, drukt u op Enter.

Als u wilt bladeren in menu's of tabellen, drukt u op de pijltoetsen. Als u bijvoorbeeld van kolom naar kolom in een tabel wilt gaan, drukt u op de pijl-rechts en pijl-links.

Navigeren op het linttabblad

De linttabbladen groepeert opties op basis van verschillende categorieën. De tabbladen in Access zijn bijvoorbeeld het tabblad Start met opties voor het toevoegen van records en opmaaktekst, het tabblad Maken voor het invoegen van nieuwe query's en rapporten en het tabblad Externe gegevens voor het importeren en exporteren van gegevens.

 • Als u naar de linttabbladen wilt gaan, drukt u op F6 of Shift+F6 totdat u het geselecteerde linttabblad hoort, bijvoorbeeld: 'Linttabbladen, Geselecteerd, tabblad Maken'.

 • Als u tussen de linttabbladen wilt gaan, drukt u op de pijl-links of pijl-rechts totdat u het geknipte tabblad hoort. Het tabblad is geselecteerd en het lint wordt weergegeven onder het tabblad.

 • U kunt ook de sneltoetsen gebruiken om naar een linttabblad te gaan en te selecteren. Zie Sneltoetsen voor Access voor meer informatie.

Navigeren op het lint

Het lint bevindt zich onder de rij met linttabbladen (JAWS noemt het het 'onderste lint'). Als u een tabblad selecteert, wordt er een lint speciaal voor tabbladen onder het tabblad weergegeven. Elk lint bevat opties die zijn ingedeeld in groepen. Als u bijvoorbeeld het tabblad Invoegen selecteert, kunt u verschillende items kiezen, zoals afbeeldingen of grafieken die u op het lint in uw dia wilt invoegen.

 • Als u vanaf het geselecteerde linttabblad naar het lint wilt gaan, drukt u op de Tab-toets. U hoort de eerste optie op het lint.

 • Als u op het lint wilt navigeren en tussen de opties op het lint wilt navigeren, drukt u op de Tab-toets.

 • Druk op Enter of op de spatiebalk om een optie te selecteren.

 • Druk op Alt+pijl-omlaag om een samengevouwen menu uit te vouwen.

 • U kunt ook de sneltoetsen gebruiken om naar het lint te gaan. Zie Sneltoetsen voor Access voor meer informatie.

Schakelen tussen weergaven

Naast de hoofdweergave heeft Access de volgende veelgebruikte weergaven:

 • Het menu Bestand, dat opties bevat, bijvoorbeeld voor het maken van een nieuwe database en het openen of opslaan van een bestaande database.

  • Druk op Alt+F om het menu Bestand te openen. U hoort: 'Bestand, info'.

  • Als u door het menu Bestand wilt navigeren, drukt u op de pijl-omhoog of pijl-omlaag totdat u het beste menu-item hoort. Druk vervolgens op Enter om het tabblad met verdere opties te openen.

  • Als u binnen het tabblad Verdere opties wilt navigeren, drukt u op de Tab-toets of Shift+Tab totdat u de 3e optie hoort.

  • Druk op Esc om het menu Bestand te sluiten en terug te gaan naar de hoofdweergave.

 • Het venster Opties, met Access instellingen, zoals persoonlijke instellingen, proeflezen en taalvoorkeuren.

  • Als u het venster Opties wilt openen, drukt u op Alt+F, T. U hoort: 'Access options window'. De focus ligt op het deelvenster optiecategorieën.

  • Als u door de optiecategorieën wilt navigeren, drukt u op de pijl-omlaag totdat u de naam hoort van de categorie die u wilt gebruiken.

  • Als u de focus naar de opties van de geselecteerde categorie wilt verplaatsen, drukt u op de Tab-toets.

  • Als u door de opties wilt navigeren, drukt u op de toetsen Pijl-omhoog en Pijl-omlaag totdat u de beste optie hoort. Druk vervolgens op Enter om deze te selecteren.

  • Als u het venster Opties wilt sluiten en wilt terugkeren naar de hoofdweergave, drukt u op de Tab-toets totdat u 'OK' hoort en drukt u op Enter. Druk op Esc om terug te keren naar de hoofdweergave zonder wijzigingen aan te brengen.

De functie Uitleg gebruiken

Als u snel een opdracht wilt vinden, kunt u Uitleg gebruiken. Bekijk deze video voor meer informatie over de functie Uitleg: Uitleg gebruiken om snel te kunnen werken met een schermlezer en het toetsenbord.

Volg deze stappen om Uitleg te gebruiken voor het zoeken van een opdracht:

 1. Selecteer de cel of het celbereik waarin u een actie wilt uitvoeren.

 2. Ga naar het veld bewerken van Uitleg door op Alt+Q te drukken.

 3. Typ de gewenste opdracht. Typ bijvoorbeeld 'opsommingstekens'.

 4. Gebruik de pijl-omlaag om door de resultaten te bladeren en druk op Enter om er een te selecteren.

Zie ook

Gebruik een schermlezer om Access te starten

Sneltoetsen voor Access

Een schermlezer gebruiken om tabellen te maken in Access-bureaubladdatabases

Een schermlezer gebruiken om een query te maken in Access-bureaubladdatabases

Technische ondersteuning voor personen met een beperking

Microsoft wil een optimale ervaring bieden voor al onze klanten. Als u een beperking hebt of als u vragen hebt met betrekking tot toegankelijkheid, kunt u voor technische hulp contact opnemen met Microsoft Disability Answer Desk. Het Disability Answer Desk-ondersteuningsteam is opgeleid in het gebruik van verschillende veelgebruikte hulptechnieken en kan assistentie verlenen in de Engelse, Spaanse, Franse en Amerikaanse gebarentaal. Ga naar de site van Microsoft Disability Answer Desk voor de contactgegevens voor uw regio.

Als u een commerciële of bedrijfsmatige gebruiker bent of werkt voor een overheidsinstantie, neemt u contact op met de Disability Answer Desk voor ondernemers.

Meer hulp nodig?

Uw vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Microsoft insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagenten.

×