Zie 314458voor een Microsoft Windows XP-versie van dit artikel.  

Samenvatting

In dit artikel wordt beschreven hoe u het Linux-besturingssysteem van uw computer kunt verwijderen en een Windows-besturingssysteem kunt installeren. In dit artikel wordt ook ervan uitgegaan dat Linux al op de harde schijf is geïnstalleerd met behulp van Linux native en Linux swap partitions die niet compatibel zijn met het Windows-besturingssysteem en dat er geen ruimte meer beschikbaar is op het station. Windows en Linux kunnen samen op dezelfde computer bestaan. Raadpleeg uw Linux-documentatie voor meer informatie.

Meer informatie

Als u Windows wilt installeren op een systeem waarop Linux is geïnstalleerd wanneer u Linux wilt verwijderen, moet u de partities die door het Linux-besturingssysteem worden gebruikt, handmatig verwijderen. U kunt de Windows-compatibele partitie automatisch maken tijdens de installatie van het Windows-besturingssysteem.Belangrijk: voordat u de stappen in dit artikel volgt, controleert u of u een opstartbare schijf of een opstartbare cd-rom hebt voor het Linux-besturingssysteem, omdat dit proces de Linux-besturingssysteem op uw computer volledig verwijdert. Als u het Linux-besturingssysteem op een later tijdstip wilt terugzetten, controleert u of u ook een goede back-up hebt gemaakt van alle informatie die op uw computer is opgeslagen. Daarnaast moet u een volledige versie hebben van het Windows-besturingssysteem dat u wilt installeren. Linux-bestandssystemen gebruiken een ' superblok keren ' aan het begin van een schijfpartitie om de basisgrootte, de vorm en de voorwaarde van het bestandssysteem te identificeren. Het Linux-besturingssysteem wordt algemeen geïnstalleerd op partitietype 83 (Linux native) of 82 (Linux swap). U kunt de configuratie van Linux (LILO Boot Manager) configureren om te beginnen:

 • De hoofdop start record (MBR) van de harde schijf.

 • De hoofdmap van de Linux-partitie.

Het hulpprogramma Fdisk dat deel uitmaakt van Linux kan worden gebruikt om de partities te verwijderen. (Er zijn ook andere hulpprogramma's die goed werken, zoals fdisk van MS-DOS 5,0 en hoger, of u kunt de partities verwijderen tijdens het installatieproces.) Linux van uw computer verwijderen en Windows installeren:

 1. Verwijder systeemeigen, swap-en opstartpartities die door Linux worden gebruikt:

  1. Start de computer met de installatie-cd van Linux, typ fdisk bij de opdrachtprompt en druk op ENTER.Opmerking: voor hulp bij het gebruik van het hulpprogramma Fdisk typt u m bij de opdrachtprompt en drukt u op ENTER.

  2. Typ p bij de opdrachtprompt en druk op ENTER om partitie-informatie weer te geven. Het eerste item in de lijst is harde schijf 1, informatie over de partitie 1, en het tweede item in de lijst is harde schijf 1, partitie 2-informatie.

  3. Typ d achter de opdrachtprompt en druk op ENTER. Vervolgens wordt u gevraagd naar het partitienummer dat u wilt verwijderen. Typ 1en druk op ENTER om partitienummer 1 te verwijderen. Herhaal deze stap totdat alle partities zijn verwijderd.

  4. Typ wen druk vervolgens op ENTER om deze informatie in de partitietabel te schrijven. Sommige foutberichten worden weergegeven wanneer er informatie wordt geschreven naar de partitietabel, maar deze is op dit moment niet significant, omdat de volgende stap de computer opnieuw opstart en vervolgens het nieuwe besturingssysteem installeert.

  5. Typ q bij de opdrachtprompt en druk op ENTER om het hulpprogramma Fdisk af te sluiten.

  6. Plaats een opstartbare diskette of een opstartbare CD-ROM voor het Windows-besturingssysteem op uw computer en druk vervolgens op CTRL + ALT + DELETE om de computer opnieuw te starten.

 2. Installeer Windows. Volg de installatie-instructies voor het Windows-besturingssysteem dat u op uw computer wilt installeren. Tijdens het installatieproces wordt u geholpen bij het maken van de juiste partities op uw computer.

Voorbeelden van Linux-partitietabellen

Eén SCSI-station

Device  Boot Start End Blocks Id System/dev/sda1 *  1  500 4016218 83 Linux native (SCSI hard drive 1, partition 1)/dev/sda2    501 522 176715 82 Linux swap  (SCSI hard drive 1, partition 2) 

Meerdere SCSI-stations

  Device Boot Start End Blocks Id System/dev/sda1  *  1  500 4016218 83 Linux native (SCSI hard drive 1, partition 1)/dev/sda2     501 522 176715 82 Linux swap  (SCSI hard drive 1, partition 2)/dev/sdb1     1  500 4016218 83 Linux native (SCSI hard drive 2, partition 1) 

Eén IDE station

  Device Boot Start End Blocks Id System/dev/hda1  *   1   500 4016218 83 Linux native (IDE hard drive 1, partition 1)/dev/hda2     501  522 176715 82 Linux swap  (IDE hard drive 1, partition 2) 

Meerdere IDE-drives

  Device  Boot Start End Blocks  Id System/dev/hda1   *   1  500 4016218 83 Linux native (IDE hard drive 1, partition 1)/dev/hda2      501 522 176715  82 Linux swap  (IDE hard drive 1, partition 2)/dev/hdb1      1  500 4016218 83 Linux native (IDE hard drive 2, partition 1) 

Daarnaast herkent Linux meer dan 40 verschillende partitietypen, zoals:

 • FAT 12 (type 01)

 • FAT 16 > 32 M primair (type 06)

 • FAT 16 Extended (type 05)

 • FAT 32 w/o LBA Primary (type 0b)

 • FAT 32 w/LBA primair (type 0c)

 • FAT 16 w/LBA (type 0E)

 • FAT 16 w/LBA Extended (type 0f)

Houd er rekening mee dat er andere manieren zijn om het Linux-besturingssysteem te verwijderen en Windows te installeren dan hierboven genoemd. De voorgaande methode wordt in dit artikel gebruikt omdat het Linux-besturingssysteem al functioneert en er geen ruimte meer is op de harde schijf. Er zijn methoden voor het wijzigen van de partitie formaten met software. Microsoft biedt geen ondersteuning voor Windows die is geïnstalleerd op partities die op deze manier zijn gemanipuleerd. Een andere manier om een besturingssysteem van de harde schijf te verwijderen en een ander besturingssysteem te installeren is een MS-DOS-versie van 5,0 of een latere versie van het besturingssysteem te gebruiken, een opstartschijf van Windows 95 of een opstartschijf van Windows 98 die het hulpprogramma Fdisk bevat. Voer het hulpprogramma Fdisk uit. Als u meerdere schijven hebt, zijn er vijf mogelijkheden. Gebruik optie 5 om de harde schijf met de partitie te selecteren die u wilt verwijderen. Of als u slechts één harde schijf hebt, kiest u optie 3 (' verwijderen van de partitie of een logisch station ') en kiest u optie 4 (niet-DOS-partitie verwijderen). Vervolgens ziet u de niet-DOS-partities die u wilt verwijderen. Het besturingssysteem Linux bevat meestal twee niet-DOS-partities, maar mogelijk zijn er nog meer. Wanneer u één partitie hebt verwijderd, kunt u dezelfde stappen gebruiken om andere geschikte niet-DOS-partities te verwijderen. Nadat de partities zijn verwijderd, kunt u partities maken en het gewenste besturingssysteem installeren. U kunt slechts één primaire partitie en een uitgebreide partitie met meerdere logische stations maken met behulp van fdisk in MS-DOS versie 5,0 en hoger, Windows 95 en Windows 98. De maximumgrootte van FAT16 primaire partities is 2 GB (GB). Het grootste formaat van het logische station in FAT16 is 2 GB. Als u meer informatie wilt, klikt u op het volgende artikelnummer om het artikel in de Microsoft Knowledge Base weer te geven:

105074 MS-DOS 6,2, vragen en antwoorden voor de partitioneringAls u Windows NT 4,0 of Windows 2000 installeert, kunnen de Linux-partities worden verwijderd en worden er nieuwe partities gemaakt en ingedeeld met het juiste bestandssysteem type tijdens het installatieproces. U kunt in Windows meer dan één primaire partitie maken. U kunt tijdens de installatie van het FAT16-bestandssysteem met behulp van de 4,0 meeste beperkingen voor het maken van een installatie met behulp van de installatie 4 GB maken Daarnaast worden de 4 GB-partities gebruikt voor een clustergrootte van 64-KB. Normaalgesproken wordt dit bestandssysteem tijdens de installatie meestal geconverteerd naar NTFS, zodat de bestandssystemen in MS-95 of Windows 98 worden 64 herkend. In Windows 2000, in tegenstelling tot Windows NT 4,0, wordt het bestandssysteem voor FAT32 herkend. Tijdens de installatie van Windows 2000 kunt u een groot FAT32-station maken. Wanneer de installatie is voltooid, kunt u het FAT32-station converteren naar NTFS.

Meer hulp nodig?

Uw vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Microsoft insiders

Was deze informatie nuttig?

Hoe tevreden bent u met de vertaalkwaliteit?
Wat heeft uw ervaring beïnvloed?

Bedankt voor uw feedback.

×