Aanmelden met Microsoft
Meld u aan of maak een account.
Hallo,
Selecteer een ander account.
U hebt meerdere accounts
Kies het account waarmee u zich wilt aanmelden.

Dit artikel is bedoeld voor mensen die met Windows hun pc willen bedienen en tekst willen opstellen met hun stem. Dit artikel maakt deel uit van de toegankelijkheidsondersteuning voor Windows inhoudsset waar u meer informatie vindt over Windows toegankelijkheidsfuncties. Ga voor algemene hulp naar Startpagina Microsoft-ondersteuning.

Gebruik spraaktoegang om tekst te dicteren en symbolen en speciale tekens in te voegen met behulp van alleen spraakopdrachten. Spraaktoegang kan ook automatisch uw tekst interpuncteren en grof taalgebruik wegfilteren. Ga naar Lijst met spraaktoegangsopdrachten voor een lijst met spraaktoegangsopdrachten.

Spraaktoegang is een functie in Windows 11 waarmee iedereen zijn pc kan besturen en tekst kan schrijven met alleen zijn of haar stem en zonder internetverbinding. U kunt bijvoorbeeld met uw stem apps openen en schakelen tussen apps, op internet browsen en e-mail lezen en schrijven. Ga voor meer informatie naar Spraaktoegang gebruiken om je pc te beheren en tekst te schrijven met je stem.

Spraaktoegang is beschikbaar in Windows 11, versie 22H2 en hoger. Voor meer informatie over nieuwe functies in Windows 11 22H2 en het downloaden van de updates raadpleegt u Wat is er nieuw in recente Windows-updates. Weet u niet zeker welke versie van Windows u hebt? Zie: Windows-versie zoeken.

 In dit onderwerp

De focus verplaatsen naar een tekstvak

Als u tekst in een tekstvak wilt dicteren, verplaatst u eerst de focus naar het tekstvak.

Als u bijvoorbeeld wilt zoeken naar een specifieke instelling in de Windows Instellingen.

Om dit te doen

Gesproken opdracht

Voorbeeld

De cursor naar die specifieke locatie verplaatsen.

"Klik op een instelling zoeken"

"Weergave-instellingen"

De muiswijzer naar die specifieke locatie verplaatsen.

"Focus op het zoeken van een instelling"

"Weergave-instellingen"

Als u het label van een tekstvak niet weet, kunt u nummeroverlays gebruiken om de focus te verplaatsen. Zeg gewoon 'Getallen weergeven', gevolgd door het getal dat aan het tekstvak is gekoppeld. U kunt ook de muis verplaatsen om de focus op een tekstvak te krijgen. Voor meer informatie over het werken met de muis- of nummeroverlays gaat u naar De muis gebruiken met stemof naar de sectie 'Werken met items met nummeroverlays' in Spraak gebruiken om te communiceren met items op het scherm.

De spraaktoegangsopdracht 'Klik op een instelling zoeken' die wordt gebruikt in de internetinstellingen van Windows Network &.

U kunt de focus verplaatsen tussen meerdere tekstvakken en andere knoppen op een pagina met behulp van de opdrachten 'Druk op Tab' of 'Tab'.

Tijdens het opstellen van een e-mailbericht kunt u bijvoorbeeld de opdracht 'Druk op Tab' of 'Tab' gebruiken om de focus te verplaatsen tussen het veld Onderwerp en de hoofdtekst van het bericht. U kunt ook opgeven hoe vaak u op de Tab-toets wilt drukken. U kunt bijvoorbeeld 'Druk vijf keer op Tab' zeggen om de focus te verplaatsen naar het item dat vijf op de Tab-toets drukt. Ga naar Het toetsenbord gebruiken met stem voor meer informatie over het gebruik van spraak om met het toetsenbord te werken.

Het venster E-mail opstellen in E-mail met de opdracht Voor spraaktoegang 'Druk op tab'.

Tekst dicteren

Wanneer u de focus hebt verplaatst naar een tekstvak, kunt u beginnen met het dicteren van tekst met uw stem.

Om dit te doen

Gesproken opdracht

Tekst invoegen in een tekstvak.

"<De tekst die u wilt invoegen>"

Opmerking: Als u speciale woorden in een tekstvak wilt invoegen, zegt u 'Type' of 'Dicteren', gevolgd door de woorden die u wilt invoegen. Als u bijvoorbeeld de spraaktoegangsopdracht 'Wat kan ik zeggen' als tekst wilt typen (en niet de opdracht wilt uitvoeren), zegt u 'Typ Wat kan ik zeggen'.

Als u woorden met hoofdletters of hoofdletters wilt dicteren, kunt u de opdracht Caps gebruiken. Met Caps access wordt bijvoorbeeld 'Access' ingevoegd bij de tekstcursor.

Als u een stuk tekst wilt toevoegen zonder witruimte voor die tekst, kunt u de opdracht 'Geen spatie' gebruiken. Als u bijvoorbeeld 'helloworld' wilt invoegen wanneer 'hallo' al is toegevoegd aan het tekstvak, kunt u 'Geen ruimtewereld' zeggen om de gewenste tekst op te halen. U kunt deze opdracht gebruiken, bijvoorbeeld bij het invoeren van gebruikersnamen en e-mail-id's.

Om dit te doen

Gesproken opdracht

Voorbeeld

Voeg tekst toe aan de cursor en geef de eerste letter van elk woord een hoofdletter.

"Caps <text>"

"Caps hello world"

Tekst invoegen op de cursor zonder witruimte voor de tekst. Als u bijvoorbeeld de tekst 'Peyton' hebt toegevoegd aan een tekstvak en vervolgens 'Davis' wilt invoegen, maar u geen spatie voor Davis wilt toevoegen. De uitvoer is 'PeytonDavis'.

"Geen spatie <tekst>"

"Geen ruimte Davis"

Opmerking: U kunt al gedicteerde tekst ook bewerken met behulp van de opdrachten 'Hoofdlettergebruik' en 'Geen spatie dat'. Ga naar Tekst bewerken met spraak voor meer informatie over deze opdrachten.

Niet-standaardwoorden spellen

Als u niet-standaardwoordenlijstwoorden moet invoeren die moeilijk te dicteren zijn, zoals namen van personen, gebruikersnamen of e-mailadressen, kunt u spellingopdrachten gebruiken om deze woorden eenmaal te dicteren en de herkenning ervan te verbeteren.

U kunt 'spell out' zeggen om het spellingvenster weer te geven. U kunt ook 'spell that' gebruiken om de laatste gedicteerde tekst te selecteren en het spellingvenster weer te geven. In dit spellingvenster kunt u letters, cijfers, symbolen, het fonetische alfabet en meer dicteren. U krijgt ook suggesties tijdens het spellen van de tekst. U kunt 'klik 1' zeggen om de tekst in te voeren die u hebt gespeld of 'klik op <nummer>' om een suggestie te kiezen (indien aanwezig). Alle woorden en woordgroepen die worden gedicteerd met behulp van de spellingervaring, worden toegevoegd aan de Windows-woordenlijst en worden weergegeven als suggesties wanneer u ze de volgende keer probeert te spellen.

Bijvoorbeeld:

  • Als u 'Peyton' wilt invoeren in het spellingvenster, zegt u snel achter elkaar het volgende: 'cap P', 'e', 'y', 't', 'o', 'n' gevolgd door 'klik op een' om in het tekstvak van de toepassing in te voeren.

Het spellingvenster bevindt zich boven op de Word-toepassing, met een leeg tekstvak en opties voor 'toetsenbord weergeven' of 'annuleren' met nummerlabels.

Spellingvenster met suggesties als er maar weinig tekens worden gedicteerd. De gebruiker heeft 'p' 'e' 'y' gedicteerd en de suggesties 'pey' en 'peyton' worden weergegeven met nummerlabels.

Standaard worden alle letters ingevoerd als kleine letters. Gebruik de opdracht 'cap' of 'caps' voorvoegsel om een hoofdletter in te voeren.

Voor een betere herkenning, zeg de letters snel achter elkaar.

Als u getallen wilt invoeren, gebruikt u het voorvoegsel 'drukken'. Zeg bijvoorbeeld 'druk op 2' om '2' in te voeren.

U kunt het fonetische alfabet van de NAVO gebruiken om de herkenning van de letters te verbeteren. Zeg bijvoorbeeld 'alfa' om 'a' in te voeren, 'bravo' om 'b' in te voeren, 'Charlie' om 'c' in te voeren, enzovoort. Raadpleeg Fonetische alfabetten, code en signalen van de NAVO voor meer informatie.

Als u andere woorden zegt dan het fonetische alfabet van de NAVO, wordt er niets ingevoerd in het spellingvenster. Als u bijvoorbeeld 'voorbeeld' zegt om 's' in plaats van 'Sierra' in te voeren, wordt er niets ingevoerd in het spellingvenster. 

U kunt de opdrachten voor tekstselectie, verwijdering en navigatie gebruiken met de eenheid 'tekens' in het spellingvenster. Bijvoorbeeld 'selecteer laatste twee tekens'. Raadpleeg Tekst met spraak selecteren voor meer informatie over de opdracht selecteren.

Om dit te doen

Gesproken opdracht

Schrijf tekst letter voor letter uit.

"Spelling"

Geselecteerde tekst of laatste gedicteerde tekst letter per letter spellen.

"Dat spellen"

Tip: Als u herkenningsfouten wilt corrigeren die zijn gemaakt met spraaktoegang, kunt u eerst de opdrachten 'corrigeer dat' of 'correct <tekst>' gebruiken en vervolgens spellingopdrachten gebruiken als er geen alternatieve tekstsuggesties voor u beschikbaar zijn om te corrigeren. Raadpleeg Tekst corrigeren met stem voor meer informatie over de correctieopdrachten.

Het schermtoetsenbord gebruiken

Net als bij de bovenstaande spellinginstructies kunt u het schermtoetsenbord met uw stem gebruiken om niet-standaardwoorden in te voeren. Gebruik deze ervaring met name in situaties zoals het invoeren van wachtwoorden waarbij u niet wilt dat de wachtwoordtekst wordt opgeslagen in de Windows-woordenlijst.

Als u bijvoorbeeld de naam 'Peyton' wilt typen, zegt u 'Toetsenbord weergeven'. Zeg vervolgens het nummer dat overeenkomt met de letter die u op het schermtoetsenbord moet typen. U ziet ook suggesties die worden weergegeven en bijgewerkt telkens wanneer u een teken typt. Wanneer u klaar bent, zegt u 'Toetsenbord verbergen' om het schermtoetsenbord te verbergen. 

Het Windows-schermtoetsenbord met de nummeroverlay voor spraaktoegang voor het spellen van een naam.

Om dit te doen

Gesproken opdracht

Het schermtoetsenbord weergeven.

"Toetsenbord weergeven"

Het toetsenbord verbergen.

"Toetsenbord verbergen"

U kunt ook het schermtoetsenbord gebruiken om een emoji in te voegen. Als u het emojimenu wilt openen, zegt u het nummer dat overeenkomt met de emojiknop. In het onderstaande voorbeeld kunt u 'Klik op 46' zeggen. 

Het Windows-schermtoetsenbord roept op en toont de emoji-knop met de nummeroverlay voor spraaktoegang.

Als u een emoji wilt invoegen vanuit het emoji-menu, zegt u het gewenste aantal emoji's. 

Tip: Als u met de tabtoets door verschillende bewerkbare velden wilt gaan, drukt u op Backspace of Delete om eventuele fouten op te lossen. Als u op Enter wilt drukken om naar een nieuwe regel te gaan, kunt u 'Tab', 'Backspace', 'Delete' of 'Enter' zeggen zonder 'Press' te zeggen vóór de opdracht. Ga naar Het toetsenbord gebruiken met stem voor meer informatie over het gebruik van het schermtoetsenbord met stem.

Symbolen en speciale tekens invoegen

Het volgende invoegen

Gesproken opdracht

. (Punt)

"Punt" of "Volledige stop"

, (komma)

"Komma"

? (Vraagteken)

"Vraagteken"

! (Uitroepteken)

"Uitroepteken" of "Uitroepteken"

's (Apostrof gevolgd door een s)

"Apostrof-s"

: (Dubbele punt)

"Dubbele punt"

; (Puntkomma)

"Puntkomma"

" (Links dubbel aanhalingsteken)

"Aanhalingstekens openen"

" (Dubbele aanhalingsteken rechts)

"Aanhalingstekens sluiten"

- (Afbreekstreepje)

"Afbreekstreepje"

... (Drie puntjes)

"Ellipsen" of "Punt, punt, punt"

' (Enkel aanhalingsteken links)

'Begin enkele offerte' of 'Eén aanhalingsteken openen'

' (Enkel aanhalingsteken rechts)

"Enkele aanhalingsteken beëindigen" of "Enkele offerte sluiten"

( (Haakje links)

"Haakje links" of "Haakje openen"

) (haakje rechts)

Haakje rechts of Haakje sluiten

[ (vierkante haak links)

"Haakje openen"

] (vierkante haak rechts)

"Haakje sluiten"

{ (accolade links)

"Accolade links" of "Accolade openen"

} (accolade rechts)

"Accolade rechts" of "Accolade sluiten"

* (sterretje)

"Sterretje"

\ (Backslash)

"Backslash"

/ (Slash)

"Slash naar voren"

| (Verticale balk)

"Verticaal staafteken" of "Sluisteken"

_ (Onderstrepingsteken)

"Onderstrepingsteken"

¶ (Alinea of pilcrowteken)

"Alineateken" of "Alineamarkering"

§ (sectieteken)

"Sectieteken"

& (Ampersand-teken)

"Ampersand" of "And sign"

@ (bij teken)

"Bij teken"

© (Copyrightteken)

"Copyright sign"

® (Geregistreerd teken)

"Geregistreerd teken"

° (Gradenteken)

"Gradensymbool"

% (procentteken)

"Procentteken"

# (nummerteken)

"Nummerteken" of "Pondteken"

+ (plusteken)

"Plusteken"

- (Minteken)

"Minteken"

x (vermenigvuldigingsteken)

"Vermenigvuldigingsteken"

÷ (scheidingsteken)

"Scheidingsteken"

= (gelijkteken)

"Gelijkteken"

< (kleiner dan-teken)

"Kleiner dan teken"

> (groter dan-teken)

"Groter dan-teken"

$ (Dollarteken)

"Dollarteken"

£ (Pond sterling teken)

"Pond sterling teken"

€ (Euroteken)

"Euroteken"

¥ (Yenteken)

"Yen teken"

Tip: U kunt het symbool of het speciale teken dat u wilt invoegen, samen met de rest van de tekst in één uiting dicteren. Zeg bijvoorbeeld 'Hallo komma hoe gaat het met het vraagteken' om 'Hallo, hoe gaat het met u?' in te voegen

Automatische interpunctie inschakelen

Met spraaktoegang wordt uw tekst automatisch onderbroken terwijl u deze dicteert. Automatische interpunctie is standaard uitgeschakeld. U kunt deze functie inschakelen vanaf de spraaktoegangsbalk.

  1. Als u automatische interpunctie wilt inschakelen, selecteert u op de spraaktoegangsbalk (Instellingen) > Opties beheren > Automatische interpunctie inschakelen.

Scheldwoordfilters gebruiken

Als spraaktoegang een grof woord vastlegt, wordt dit gemaskeerd in de spraakfeedback. Als er een scheldwoord wordt gedetecteerd tijdens het dicteren van tekst, wordt de gemaskeerde versie getypt. Deze optie is standaard ingeschakeld. U kunt het filteren op scheldwoorden in- of uitschakelen via de spraaktoegangsbalk.

  1. Als u het filteren op scheldwoorden wilt in- of uitschakelen, selecteert u op de spraaktoegangsbalk (Instellingen)> Opties beheren > Grof taalgebruik filteren.

Zie ook 

Tekst met spraak selecteren

Tekst corrigeren met spraak

Tekst bewerken met stem

Het toetsenbord met stem gebruiken

Spraak gebruiken om te communiceren met items op het scherm

Spraak gebruiken om te werken met Windows en apps

De muis gebruiken met stem

Aan de slag met spraaktoegang

Lijst met spraaktoegangsopdrachten

Veelgestelde vragen over spraaktoegang

Technische ondersteuning voor klanten met een beperking

Microsoft wil een optimale ervaring bieden voor al onze klanten. Als u een beperking hebt of als u vragen hebt met betrekking tot toegankelijkheid, kunt u voor technische hulp contact opnemen met Microsoft Disability Answer Desk. Het Disability Answer Desk-ondersteuningsteam is opgeleid in het gebruik van verschillende veelgebruikte hulptechnieken en kan assistentie verlenen in de Engelse, Spaanse, Franse en Amerikaanse gebarentaal. Ga naar de site van Microsoft Disability Answer Desk voor de contactgegevens voor uw regio.

Als u een commerciële of bedrijfsmatige gebruiker bent of werkt voor een overheidsinstantie, neemt u contact op met de Disability Answer Desk voor ondernemers.

Meer hulp nodig?

Meer opties?

Verken abonnementsvoordelen, blader door trainingscursussen, leer hoe u uw apparaat kunt beveiligen en meer.

Community's helpen u vragen te stellen en te beantwoorden, feedback te geven en te leren van experts met uitgebreide kennis.

Zoek oplossingen voor veelvoorkomende problemen of krijg hulp van een ondersteuningsagent.

Was deze informatie nuttig?

Hoe tevreden bent u met de taalkwaliteit?
Wat heeft uw ervaring beïnvloed?
Als u op Verzenden klikt, wordt uw feedback gebruikt om producten en services van Microsoft te verbeteren. Uw IT-beheerder kan deze gegevens verzamelen. Privacyverklaring.

Hartelijk dank voor uw feedback.

×