Vergaderingen aanmaken, bijwonen, en houden met Teams voor leren op afstand

Het maken, bijwonen en uitvoeren van vergaderingen is een belangrijke taak wanneer u een platform voor leren op afstand gebruikt. Afhankelijk van wie u bent en welk scenario u probeert te creëren, kunt u de onderstaande verzameling richtlijnen en informatie raadplegen voor het houden van vergaderingen met Microsoft Teams. 
 

Opmerking: Teams ondersteunt vergaderingen van maximaal 300 deelnemers.

Overstappen op online leren kan een nieuwe verzameling uitdagingen voor uw klas met zich meebrengen. Microsoft Teams kan u helpen vergaderingen te maken en te houden voor uw virtuele klaslokaal. Bekijk de verschillende onderwerpen of raadpleeg ons centrum voor leren op afstand voor meer hulp. 

Er zijn twee manieren waarop u een vergadering kunt plannen in Microsoft Teams: Gebruik de agenda, of gebruik de optie Nu vergaderen

Als u een vergadering wilt plannen met de agenda, volgt u deze stappen. 

 1. Ga naar Agenda aan de linkerkant van de app en selecteer Nieuwe vergadering in de rechterbovenhoek.

 2. Selecteer een tijdsbereik in de agenda. Er wordt een planningsformulier geopend.

 3. U kunt het planningsformulier gebruiken om uw vergadering een naam te geven, mensen uit te nodigen en details over de vergadering toe te voegen. Gebruik de Planningsassistent om een tijd te vinden die voor iedereen geschikt is.

 4. Als u alle details hebt ingevuld, selecteert u Opslaan. Hiermee wordt het planningsformulier gesloten en wordt een uitnodiging gestuurd naar ieders postvak IN in Outlook.

Als u de functie Nu vergaderen wilt gebruiken, bekijkt u Start onmiddellijk een vergadering met Nu vergaderen

U kunt elke vergaderingsdeelnemer een rol geven die beïnvloedt wat hij kan zien en doen wanneer hij aan een vergadering deelneemt. Een deelnemer kan bijvoorbeeld zijn microfoon en videocamera gebruiken en inhoud bekijken die anderen hebben gedeeld, maar niet zijn eigen inhoud delen of deelnemers toevoegen of verwijderen. Zie Rollen in een Teams-vergadering voor meer informatie over de verschillende rollen die u aan deelnemers kunt toewijzen. 

De rol van een deelnemer wijzigen:

 1. Open de vergadering vanuit uw agenda en selecteer Vergaderopties.

 2. Gebruik het vervolgkeuzemenu Wie mag presenteren om te kiezen aan wie u presentatormachtigingen wilt geven.

Als u een bestaand kanaal voor uw virtuele klaslokaal hebt, kunt u uw vergadering in dat kanaal maken. Selecteer het vervolgkeuzemenu Vergaderen in de rechterbovenhoek van het kanaalvenster en kies Een vergadering plannen.  

Tip: Als u in een bepaalde klas één of meer break-outgroepen wilt, kunt u een privékanaal gebruiken. Maak een privékanaal voor elke projectgroep, zodat u gemakkelijk en snel met elke projectgroep afzonderlijk kunt vergaderen. Zie Standaard- en privékanalen voor meer informatie over het maken van een privékanaal.  

Voordat de vergadering begint, kan het handig zijn informatie te verzenden over hoe vergaderingen werken en over verwacht gedrag en regels. 

Het is raadzaam om voor alle vergaderingen met leerlingen dezelfde verzameling instructies en dezelfde instellingen te gebruiken. Zo weten de leerlingen wat ze kunnen verwachten. 

U kunt bijvoorbeeld de volgende instructies opnemen in uw uitnodiging voor de vergadering. 

Deelnemen aan je online les:

 1. Klik op de koppeling Deelnemen met Microsoft Teams hieronder om naar je virtuele klaslokaal te gaan.

 2. Demp je microfoon en houd je video uitgeschakeld wanneer je deelneemt.

 3. Selecteer de knop Deelnemen om aan de vergadering deel te nemen.

 4. Klik op het pictogram Chatten om het chatvenster aan de zijkant te openen.

 5. Als je tijdens een les je hand wilt opsteken, typ je Hand omhoog in het chatvenster.

 6. Wanneer de docent klaar is om je vraag te horen, schakelt hij je microfoon in zodat je je vraag kunt stellen of aan het gesprek kunt bijdragen.

  En vergeet niet: Respecteer de rechten van andere leerlingen om ongestoord te kunnen leren. Alle school- en klaslokaalregels gelden online net zo goed als op school. 

Als u nog nooit eerder online vergaderingen hebt gehouden of bijgewoond, zal deze afdrukbare handleiding u helpen om snel de basistaken onder de knie te krijgen. 

De weergave aanpassen in een vergadering

Teams probeert te anticiperen op wat u in een vergadering wilt zien. Wanneer iemand begint te praten, laten we die persoon zien. Wanneer iemand inhoud deelt, laten we die inhoud zien.

Wanneer u echter liever iets anders ziet, kunt u dat op een paar manieren aan Teams laten weten.

 • Schakelen tussen mensen en inhoud  Wanneer iemand een presentatie deelt, kunt u schakelen tussen de inhoud en de mensen in de ruimte door op de PowerPoint-presentatie of op de video te klikken.

 • Een video vastmaken  Klik met de rechtermuisknop op een video in de vergadering en selecteer Vastmaken. De video wordt dan weergegeven, ongeacht wie er op dat moment aan het woord is. U kunt meerdere video's vastmaken en op elk gewenst moment met de rechtermuisknop op een vastgemaakte video klikken en Losmaken selecteren.

 • Het kader van een video wijzigen  In Teams wordt uw video soms bijgesneden om beter op het scherm te passen. Als u dit wilt wijzigen, klikt u met de rechtermuisknop op de video en selecteert u Aanpassen aan kader om de hele video te zien. Als u een ingezoomde, bijgesneden video wilt zien, klikt u met de rechtermuisknop op de video en selecteert u Kader vullen.

Online klassen kunnen nieuw zijn voor u. Om uw online klaslokaalervaring effectiever te maken, kunt u het volgende overwegen: 

 • Hoe zult u de vergadering met leerlingen beginnen? Hebt u een aantal richtlijnen? Wilt u video toestaan? Moedigt u leerlingen aan met elkaar te chatten om vragen te beantwoorden, of moet de chat alleen voor rechtstreekse vragen tussen de leerlingen en docent dienen? Hebt u een systeem voor het opsteken van handen geïmplementeerd?

 • Begrijpen de leerlingen de etiquette voor online klassen? U kunt hen bijvoorbeeld een lijst geven zoals:

  • Geen afzonderlijke FaceTime-sessies.

  • Leerlingen die zich niet aan de regels houden, kunnen de online klas uitgestuurd worden.

  • Als video is toegestaan, moeten leerlingen dan hun achtergrond vervagen?

 • Hoe kunt u deelname aanmoedigen?

 • Hebt u een methode om na de online les te controleren hoe het met leerlingen gaat? Overweeg een afsluitende enquête of oefeningen die de leerlingen buiten de online klas kunnen doen om te verzekeren dat lessen goed zijn begrepen.

  • Als u een afsluitende ticket voor leerlingen wilt maken terwijl ze de online klas verlaten, probeer dan een quiz te maken met Microsoft Forms.

Het opnemen van een vergadering kan een waardevolle bron voor leerlingen en ouders/verzorgers zijn en kan leerlingen helpen het gepresenteerde materiaal beter te begrijpen en onthouden. Wanneer u een vergadering opneemt, worden er automatisch een doorzoekbare transcriptie en ondertiteling gemaakt. 

Als u een vergadering wilt opnemen, gaat u zodra de vergadering is begonnen naar Meer opties > Opname starten. Via Meer opties kunt u de opname ook stoppen. 

Gebruik de besturingselementen voor vergaderingen om instellingen en chat te beheren.

Nadat de vergadering is afgelopen, ontvangt u een e-mail met een koppeling naar de opname. De opname is zeven dagen lang beschikbaar in de chat of het kanaal.

Wanneer de online les voorbij is, kunt u de vergadering verlaten door op te hangen.

Online leren kan zowel uitdagend als spannend zijn voor leerlingen én docenten. Met Microsoft Teams kunnen docenten virtuele lessen geven, presentaties geven en zelfs discussiegroepen houden. 

Bekijk de verschillende onderwerpen op deze pagina om aan de slag te gaan met Microsoft Teams in uw virtuele klaslokalen. 

Wilt u een overzicht van hoe Microsoft Teams werkt? Bekijk dan deze video!

Uw browser biedt geen ondersteuning voor video.

Je ontvangt van je docent of schoolbeheerder een e-mailuitnodiging voor een online vergadering met de klas. Om deze te accepteren, klik je gewoon op het groene vinkje in de uitnodiging. 

Je kunt op verschillende manieren deelnemen aan je online les wanneer deze begint. 

 • Als je Teams al open hebt staan, zie je zodra je docent de vergadering begint een pop-upmelding rechts onderaan je scherm waarin staat dat de vergadering is begonnen. Selecteer Deelnemen om aan de vergadering deel te nemen.

 • Je kunt ook naar je Teams-agenda gaan. Al je online vergaderingen worden daar weergegeven. Om aan een vergadering deel te nemen, dubbelklik je op de vergadering en selecteer je rechts bovenaan Deelnemen.

 • Klik met de rechtermuisknop op de vergadering in je agenda en selecteer Online deelnemen.

Afhankelijk van hoe de vergadering is ingesteld, moet je mogelijk wachten tot je wordt toegelaten tot de online les. In dat geval zie je een bericht waarin staat dat je je momenteel in de lobby van de vergadering bevindt. Je docent zal je binnenkort toelaten. 

Je docent stuurt je waarschijnlijk een aantal richtlijnen en klasregels voordat je eerste online les begint. 

Hier volgen enkele algemene regels die zullen helpen je online les soepel te laten verlopen. 

 1. Schakel je videocamera en microfoon uit zodra je aan de vergadering deelneemt, tenzij je docent je heeft gevraagd ze ingeschakeld te laten. Klik hiervoor op de schuifregelaars voor de microfoon en videocamera en zet ze op 'Uit'. Je kunt ze tijdens de vergadering altijd weer inschakelen als de docent daarom vraagt.

 2. Als je docent wil dat je je videocamera inschakelt, vervaag dan je achtergrond. Zo hebben al je klasgenoten de beste leerervaring. Je hoeft je dan geen zorgen te maken dat een andere leerling wordt afgeleid door iets achter je of potentieel iets aanstootgevends ziet. Om je achtergrond te vervagen, klik je op de middelste schuifregelaar wanneer je aan de vergadering deelneemt. Aan de rechterkant van het scherm wordt dan een venster geopend met een aantal achtergrondopties. Kies Vervagen om details van alles achter je te vervagen.

 3. Gebruik de vergaderchat om vragen te stellen. Je docent heeft waarschijnlijk richtlijnen voor de beste manier om je hand op te steken, maar een algemene manier is op het pictogram Chatten in de vergadering te klikken en vervolgens Hand omhoog of Steekt hand op te typen. Vervolgens wacht je tot de docent je de beurt geeft.

Wanneer je deelneemt aan je online les, zie je verschillende besturingselementen die je helpen te interageren met je docent en andere leerlingen (wanneer dat is toegestaan). 

 • Als je de chat wilt gebruiken, klik je op het pictogram Chatten.

 • Typ je bericht in het chatvak, voeg tekst of emoji in en verzend je bericht. Zorg dat je je aan de regels van je docent houdt voor welke soorten berichten gepast zijn voor je online les. 

  U kunt de chatfunctie tijdens uw online les gebruiken.

Teams probeert te anticiperen op wat u in een vergadering wilt zien. Wanneer iemand begint te praten, laten we die persoon zien. Wanneer iemand inhoud deelt, laten we die inhoud zien.

Wanneer u echter liever iets anders ziet, kunt u dat op een paar manieren aan Teams laten weten.

 • Schakelen tussen mensen en inhoud  Wanneer iemand een presentatie deelt, kunt u schakelen tussen de inhoud en de mensen in de ruimte door op de PowerPoint-presentatie of op de video te klikken.

 • Een video vastmaken  Klik met de rechtermuisknop op een video in de vergadering en selecteer Vastmaken. De video wordt dan weergegeven, ongeacht wie er op dat moment aan het woord is. U kunt meerdere video's vastmaken en op elk gewenst moment met de rechtermuisknop op een vastgemaakte video klikken en Losmaken selecteren.

 • Het kader van een video wijzigen  In Teams wordt uw video soms bijgesneden om beter op het scherm te passen. Als u dit wilt wijzigen, klikt u met de rechtermuisknop op de video en selecteert u Aanpassenaan kader om de hele video te zien. Als u een ingezoomde, bijgesneden video wilt zien, klikt u met de rechtermuisknop op de video en selecteert u Kadervullen.

Als beheerder zijn er instellingen die u voor zowel leerlingen als docenten kunt beheren. U kunt vergaderingsbeleid voor uw hele organisatie instellen, evenals specifieke instellingen die van toepassing zijn op alle vergaderingen binnen uw organisatie. 

Vergaderingsbeleid wordt gebruikt om te bepalen welke functies er beschikbaar zijn voor zowel deelnemers als organisators van een vergadering. Enkele van de beleidsregels die u kunt instellen, zijn:

 • Cloudopnamen wel of niet toestaan

 • IP-video in- of uitschakelen

 • De modus Scherm delen in- of uitschakelen

 • De functie Whiteboard in- of uitschakelen

 • De functie Gedeelde notities in- of uitschakelen

Zie Vergaderingsbeleid beheren voor meer informatie over het instellen van vergaderingsbeleid. 

Er zijn verschillende vergaderingsinstellingen die u voor uw hele organisatie kunt configureren. Dit zijn onder andere:

 • Wel of niet toestaan dat anonieme gebruikers deelnemen aan vergaderingen

 • Aangepaste uitnodigingen voor vergaderingen maken. Aangepaste uitnodigingen voor vergaderingen kunnen bijvoorbeeld zodanig worden ontworpen dat ze klasregels bevatten die van toepassing zijn op alle online lessen.

Zie Vergaderingsinstellingen in Microsoft Teams beheren voor meer informatie over het wijzigen van vergaderingsinstellingen voor uw organisatie. 

Meer hulp nodig?

Uw vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Microsoft insiders

Was deze informatie nuttig?

Hoe tevreden bent u met de vertaalkwaliteit?
Wat heeft uw ervaring beïnvloed?

Bedankt voor uw feedback.

×