Aanmelden met Microsoft
Meld u aan of maak een account.
Hallo,
Selecteer een ander account.
U hebt meerdere accounts
Kies het account waarmee u zich wilt aanmelden.

Tip:  Meer infoover Microsoft Forms of meteen aan de slagen maak een enquête, quiz of een poll aan. Wilt u een geavanceerdere huisstijl, vraagtypen en gegevensanalyse? Probeer Dynamics 365 Customer Voice.

Opmerking: Maakt u een enquête, poll of ander type formulier? Begin hier.

Als docent kunt u Microsoft Forms gebruiken om snel de voortgang van leerlingen te beoordelen en realtime feedback te krijgen door middel van toetsen die u ontwerpt en deelt met uw klas.

Uw browser biedt geen ondersteuning voor video. Installeer Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player of Internet Explorer 9.

Microsoft Forms bevat ook uitgebreide, realtime analyses die samenvattingsinformatie en resultaten voor individuele leerlingen/studenten bieden. U kunt de toetsresultaten exporteren naar Microsoft Excel voor een gedetailleerdere analyse.

Een nieuwe toets starten

 1. Selecteer + Nieuwe toets Nieuwe toets

 2. Voer een naam in voor uw toets en een optionele beschrijving.

  Opmerking: Toetstitels kunnen maximaal 90 tekens bevatten. Beschrijvingen kunnen maximaal 1000 tekens bevatten.

  Opmerking: Als u media wilt invoegen, selecteert u Media toevoegen.

  Opmerking: De toets wordt automatisch opgeslagen terwijl u deze maakt. 

Vragen toevoegen

 1. Selecteer + Nieuwe toevoegen om een nieuwe vraag toe te voegen aan uw toets.

 2. Kies wat voor soort vraag u wilt toevoegen, zoals vragen over Keuze, Tekst, Waardering of Datum . Selecteer Meer vraagtypen Vervolgkeuzelijst voor meer vraagtypen in Microsoft Forms voor vraagtypen Rangschikking, Likert, Bestand uploaden of Net Promoter Score® .

  Tip: Als u secties voor uw vragen wilt organiseren, selecteert u Sectie.

  Tip: U kunt uw tekst ook opmaken. Markeer een of meer woorden in uw titel of vragen en kies een van de volgende opties: Vet (sneltoets - CTRL/Cmd+B), Cursief (sneltoets - Ctrl/Cmd+I), Onderstrepen (sneltoets - Ctrl/Cmd+U), Tekstkleur, Tekengrootte, Nummering of Opsommingstekens.

 3. Gebruik het vraagtype Keuze als voorbeeld om uw vraag en antwoorden toe te voegen. Selecteer + Optie Toevoegen om meer antwoordopties toe te voegen.

  U kunt antwoordopties instellen voor 

  • Meerdere antwoorden

  • Vereist

  • (Meer opties)De knop Meer opties bestaat uit drie puntjes, zoals een beletselteken.

   (Meer opties)De knop Meer opties bestaat uit drie puntjes, zoals een beletselteken.biedt deze opties

  • Opties voor willekeurige volgorde

  • Vervolgkeuzelijst

  • Wiskunde

  • Ondertitel

  • Vertakking toevoegen

 4. Selecteer het selectievakje Juist antwoord naast het juiste antwoord of de juiste antwoorden.

 5. Opmerking: U kunt Alle van het bovenstaande of Geen van de bovenstaande als optie selecteren.

 6. Als u een antwoord wilt verwijderen, selecteert u de prullenbakknop ernaast. U kunt ook een verplichte vraag instellen of een meerkeuzevraag maken door de instellingen onderaan de vraag te wijzigen.

 7. Voeg een getal toe in het tekstvak Punten om een puntwaarde toe te wijzen voor een juist antwoord op de toetsvraag.

 8. Selecteer het pictogram Bericht naast een antwoord als u een bericht hiervoor wilt aanpassen. Respondenten zien het bericht wanneer ze dat antwoord hebben geselecteerd.

  Aangepast correct antwoordbericht in Microsoft Forms

 9. Als u wiskundige formules wilt weergeven, selecteert u Meer instellingen voor vraag Knop Meer opties > Wiskunde.

 10. Selecteer Een vergelijking invoeren om verschillende wiskundige symbolen en formuleopties te activeren voor gebruik in uw toets.

  Opties voor wiskundige vergelijkingen voor een toets in Microsoft Forms

  Tip: Selecteer het pictogram Vraag kopiëren in de rechterbovenhoek van een vraag om deze te dupliceren. Als u de volgorde van de vragen wilt wijzigen, klikt of tikt u op de pijl-omhoog of pijl-omlaag aan de rechterkant van elke vraag.

Een voorbeeld van uw toets bekijken

 1. Selecteer op een computer Pictogram VoorbeeldVoorbeeld om te zien hoe uw toets eruitziet. Selecteer op een mobielapparaat Pictogram Voorbeeldom te zien hoe uw toets eruitziet.

 2. Als u uw toets wilt testen, beantwoordt u de vragen in de preview-modus en selecteert u Verzenden.

 3. Als u uw toets wilt blijven bewerken, selecteert u Terug.

Een nieuwe toets starten

 1. Meld u aan bij Microsoft 365 met uw schoolaccount.

  Opmerking: Deze functie is alleen van toepassing op klasnotitieblokken of personeelsnotitieblokken voor Office 365 Education gebruikers. Meer informatie over OneNote Class Notebook en OneNote Staff Notebook.

 2. Open het OneNote-notitieblok waarin u een toets wilt invoegen.

 3. Selecteer op het tabblad Invoegen de optie Formulieren.

  Opmerking: De knop Formulieren is alleen beschikbaar voor Office 365 Education gebruikers. Meld u aan met uw schoolaccount om toegang te krijgen tot Formulieren in Webversie van OneNote.

 4. Het deelvenster Formulieren voor OneNote wordt geopend en vastgemaakt aan de rechterkant van het OneNote-notitieblok.

 5. Selecteer onder Mijn formulieren Knop toevoegenNieuwe toets.

 6. Er wordt een nieuw tabblad voor Microsoft Forms geopend in uw webbrowser.

 7. Selecteer de standaardtitel van de tijdelijke aanduiding en werk deze bij met uw eigen titel. Voeg desgewenst ook een beschrijving toe.

  Voorbeeld van titel en beschrijving voor een toets in Microsoft Forms

  Opmerking: Toetstitels kunnen maximaal 90 tekens bevatten. Beschrijvingen kunnen maximaal 1000 tekens bevatten.

  Opmerking: De toets wordt automatisch opgeslagen terwijl u deze maakt.

Vragen toevoegen

 1. Selecteer Knop toevoegenNieuwe toevoegen om een nieuwe vraag toe te voegen aan uw toets.

 2. Kies het type vraag dat u wilt toevoegen, zoals Keuze, Tekst, Waardering of Datum . Selecteer Meer vraagtypen Vervolgkeuzelijst voor meer vraagtypen in Microsoft Forms voor vraagtypen Rangschikking, Likert, Bestand uploaden of Net Promoter Score® . Als u secties voor uw vragen wilt organiseren, selecteert u Sectie.

  Opties voor vraagtype in Microsoft Forms

  Tip: U kunt uw tekst ook opmaken. Markeer een of meer woorden in uw titel of vragen en kies een van de volgende opties: Vet (sneltoets - CTRL/Cmd+B), Cursief (sneltoets - Ctrl/Cmd+I), Onderstrepen (sneltoets - Ctrl/Cmd+U), Tekstkleur, Tekengrootte, Nummering of Opsommingstekens.

Een voorbeeld van uw toets bekijken

 1. Selecteer Voorbeeld om te zien hoe uw toets eruitziet op een computer of mobiel apparaat.

 2. Als u uw toets wilt testen, beantwoordt u de vragen in de preview-modus en selecteert u verzenden.

 3. Als u uw toets wilt blijven bewerken, selecteert u Terug.

De zojuist gemaakte toets wordt boven aan de lijst Mijn formulieren weergegeven in het deelvenster Formulieren voor OneNote en kan worden ingesloten in uw OneNote-notitieblok. Meer informatie.

Meer informatie

Nu u de basisbeginselen hebt gemaakt, kunt u ook het formulierthema aanpassen, een afbeelding toevoegen aan een vraag, secties maken, vertakkingslogica gebruiken en meer.

Bekijk wat u nog meer kunt doen met Microsoft Forms.

Feedback voor Microsoft Forms

Wij horen graag van u! Als u feedback over Microsoft Forms wilt verzenden, gaat u naar de rechterbovenhoek van het formulier en selecteert u Meer formulierinstellingen Knop Meer opties > Feedback.

Zie ook

Een toetsthema wijzigen

De toetsinstellingen aanpassen

Uw toets naar uw leerlingen/studenten verzenden

De toetsresultaten controleren

Introductiecursus Microsoft Forms: authentieke beoordelingen maken

Aan de slag met een Microsoft Forms-sjabloon

Meer hulp nodig?

Meer opties?

Verken abonnementsvoordelen, blader door trainingscursussen, leer hoe u uw apparaat kunt beveiligen en meer.

Community's helpen u vragen te stellen en te beantwoorden, feedback te geven en te leren van experts met uitgebreide kennis.

Was deze informatie nuttig?

Hoe tevreden bent u met de taalkwaliteit?
Wat heeft uw ervaring beïnvloed?
Als u op Verzenden klikt, wordt uw feedback gebruikt om producten en services van Microsoft te verbeteren. Uw IT-beheerder kan deze gegevens verzamelen. Privacyverklaring.

Hartelijk dank voor uw feedback.

×