Aanmelden met Microsoft
Meld u aan of maak een account.
Hallo,
Selecteer een ander account.
U hebt meerdere accounts
Kies het account waarmee u zich wilt aanmelden.
Wiskundige vergelijkingen oplossen met de Wiskunde-assistent in OneNote

Schrijf of typ een wiskundig probleem en Wiskunde-assistent in OneNote lost dit voor u op door u te helpen snel de oplossing te vinden of u stapsgewijs te leren om zelf tot de oplossing te komen. Na het oplossen van de vergelijking zijn er vele opties om meer wiskundekennis op te doen met Wiskunde-assistent.

Uw browser biedt geen ondersteuning voor video. Installeer Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player of Internet Explorer 9.
Uw browser biedt geen ondersteuning voor video. Installeer Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player of Internet Explorer 9.

Opmerking: OneNote Desktop en OneNote voor iPad hebben een nieuw uiterlijk. Zorg ervoor dat u het tabblad met instructies hebt geselecteerd voor de OneNote-versie die u gebruikt. Het oplossen van vergelijkingen is alleen beschikbaar als u een Microsoft 365-abonnement hebt. Als u een Microsoft 365-abonnee bent, controleer dan of u de nieuwste versie van Office hebt.

Stap 1: Voer de vergelijking in

Schrijf of typ de vergelijking in het tabblad Tekenen. Gebruik het hulpmiddel Lasso Selecteren om een cirkel rond de vergelijking te tekenen. Selecteer vervolgens Wiskunde. Hiermee opent u het deelvenster Wiskunde-assistent.

Meer informatie: Een vergelijking maken met inkt of tekst.

Typ het aantal vragen voor de oefentest.

Stap 2: Los de vergelijking op.

Ga op een van de volgende manieren te werk om de huidige vergelijking op te lossen:

Klik of tik het vakje Selecteer een actie aan en kies vervolgens de gewenste actie van Wiskunde-assistent. De beschikbare keuzen in de vervolgkeuzelijst zijn afhankelijk van de geselecteerde vergelijking.

Meer informatie: controleer het tabblad Ondersteunde vergelijkingen van deze pagina. 

U kunt de oplossing bekijken die door OneNote wordt weergegeven onder de actie die u hebt geselecteerd. In het onderstaande voorbeeld wordt voor de geselecteerde optie Oplossen voor x de oplossing weergegeven.

De knop Stappen weergeven in het taakvenster Wiskunde

 • Als u wilt zien hoe OneNote het probleem heeft opgelost, klikt of tikt u op Stappen weergeven en selecteert de details van wat u wilt bekijken. De beschikbare keuzen in de vervolgkeuzelijst zijn afhankelijk van de geselecteerde vergelijking.

 • Als u de oplossingsstappen hardop wilt voorlezen, selecteert u Insluitende lezer Pictogram voor Insluitende lezer om deze vanuit OneNote te starten.

 • Genereer een oefentoets om dit type vergelijking te blijven oefenen.

Waarschuwing:  De oefentoets genereren is momenteel niet beschikbaar omdat we werken aan het optimaliseren van de ervaring. De mogelijkheid om oefenvragen te genereren, komt later dit jaar terug. 


Oplossingsstappen in het taakvenster Wiskunde-assistent

Tip: U kunt de oplossingsstappen naar elke gewenste plek op de pagina slepen.

Opmerking: Deze functie is alleen beschikbaar als u een Microsoft 365-abonnement hebt voor ondernemingen of onderwijs. Als u een Microsoft 365-abonnee bent, controleer dan of u de nieuwste versie van Office hebt.

Stap 1: Voer de vergelijking in

Schrijf of typ de vergelijking in het tabblad Tekenen. Gebruik het hulpmiddel Lasso Selecteren om een cirkel rond de vergelijking te tekenen.

schermopname van het gebruik van het hulpmiddel lasso selecteren om een handgeschreven vergelijking te omcirkelen

Selecteer vervolgens op het tabblad Tekenen de optie Wiskunde. Hiermee opent u het deelvenster Wiskunde-assistent.
 

Meer informatie:

schermopname van het wiskundige deelvenster van onenote desktop met de vergelijking (x+3)^2=4. In de sectie Een actie selecteren is de enige actie die beschikbaar is Oplossen voor x.

Stap 2: Los de vergelijking op.

Op basis van uw vergelijking worden opties voor acties opgegeven. Selecteer de gewenste actie. 

Uw vergelijking en de oplossing worden weergegeven in het deelvenster Wiskunde. 

Tip: Selecteer Wiskunde invoegen op pagina om de resultaten over te brengen naar de OneNote-pagina waaraan u werkt. 

Meer informatie: Controleer het tabblad Ondersteunde vergelijkingen van deze pagina. 

schermopname van het wiskundige deelvenster van onenote-bureaublad. de oplossing voor de vergelijking (x+3)^2=4 wordt weergegeven. Opties voor het weergeven van de stappen die moeten worden opgelost, zijn inclusief stappen met behulp van factoring, factoring door groepering, de kwadratische formule en het voltooien van het vierkant.

Stap 3: Leren van wiskundeassistent

Als u wilt weten hoe het probleem in OneNote is opgelost, selecteert u de methode die u wilt leren in de opgegeven opties. 

 • Stappen voor verschillende methoden worden gegeven op basis van uw vergelijking.  

Schermopname van het deelvenster Wiskunde in het bureaublad van OneNote. Er worden oplossingsstappen weergegeven voor het voltooien van de vierkantsmethode om op te lossen voor x.
 

Probleemtypen die worden ondersteund door wiskundeassistent

Wanneer u Wiskundige assistent gebruikt in OneNote, ziet u dat de vervolgkeuzelijst Een actie selecteren onder de vergelijking verandert, afhankelijk van de geselecteerde vergelijking. Hier volgen enkele van de ondersteunde probleemtypen, afhankelijk van de vergelijking die u probeert op te lossen.

Opmerking: Deze functie is alleen beschikbaar als u een Microsoft 365-abonnement hebt. Als u een Microsoft 365-abonnee bent, controleer dan of u de nieuwste versie van Office hebt.

Matrices

Voor een lijst met reële getallen worden alle onderstaande waarden ondersteund.
 

 • Evalueren

 • Sorteren

 • gemiddelde

 • Mediaan

 • modus

 • Som

 • Product

 • Grootste algemene factor

 • Least Common Multiple

 • Variantie

 • Standaarddeviatie

 • Minima

 • Maxima

  Een lijst met matrices in Math Assistant.

  Voor polynomen zijn de ondersteunde acties Greatest Common Factor en Least Common Multiple. U kunt ook Grafiek in 2D kiezen om de grafieken van al uw functies weer te geven.

  Lijst met matrices in Wiskunde-assistent

Expressies

Voor elke expressie zijn de beschikbare acties:

 • Evalueren

 • Controleren

 • Uitvouwen (indien van toepassing)

 • Factor (indien van toepassing)

 • Grafiek in 2D (alleen beschikbaar als er een variabele is)

 • Differentiëren (alleen beschikbaar als er een variabele is)

 • Integreren (alleen beschikbaar als er een variabele is)

  Een lijst met expressies in Math Assistant

Vergelijkingen en ongelijkheden

Voor vergelijkingen en ongelijkheden zijn de volgende acties beschikbaar:

 • Oplossen voor {uw variabele}

 • Grafiek Beide zijden in 2D: elk van de zijden van de gelijkheid of ongelijkheid wordt als een afzonderlijke functie weergegeven.

 • Grafiek in 2D: een grafiek van de vergelijking of ongelijkheidsoplossingen

 • Grafiekongelijkheid: markeert het oplossingsgebied op de grafiek

  Een vergelijking met een vervolgkeuzelijst met manieren om dit op te lossen.

Systemen

Het is belangrijk om een gelijk aantal vergelijkingen en variabelen te hebben om ervoor te zorgen dat de juiste functies beschikbaar zijn. Systemen kunnen op twee verschillende manieren worden geschreven: 

 1. Een onder elkaar, met of zonder een grote accolade voor hen

  Een systeemvergelijking geschreven met haken

 2. In één regel gedeeld door een komma


  Een systeemvergelijking geschreven met een komma

Derivaten en integralen

Derivaten kunnen worden geschreven met d/dx vóór de functie of met een priemteken.Voorbeeld van vergelijking van derivaten en integralen De beschikbare acties voor derivaten en integralen zijn:

 • Evalueren

 • Grafiek in 2D

 • Onderscheiden

 • Integreren (alleen voor derivaten)

  Voorbeeldvergelijking met oplossingsopties voor derivaten en integralen

Matrices

Matrices kunnen worden geschreven met vierkante of ronde haken. De volgende acties worden ondersteund voor matrices:

 • Evalueren

 • Determinant berekenen

 • Matrix omkeren

 • Tracering berekenen

 • Matrix transponeren

 • Matrixgrootte

 • Reductiematrix
Oplossingsopties voor Matrices Matrixvergelijkingen worden momenteel niet ondersteund.

Grafiek in polaire coördinaten

Als u een functie in polaire coördinaten wilt weergeven, moet r worden uitgedrukt als een functie van theta.

Voorbeeld van polarcoördinatengrafiek

Complexe modus

Opmerking: Selecteer Instellingen om te schakelen tussen reële getallen en complexe getallen.

Voor complexe expressies en getallen die imaginaire eenheid i bevatten, zijn de volgende acties beschikbaar.

 • Evalueren

 • Echt deel

 • Imaginair onderdeel

 • Conjugate

 • Modulus

 • Argument

 • Differentiëren (alleen als er een variabele is)

 • Integreren (alleen als er een variabele is)

  Oplossingsopties voor complexe modus

Meer informatie

Een wiskundetoets maken in Microsoft Forms

Een wiskundetoets genereren met de wiskunde assistent in OneNote

Wiskundige vergelijkingen oplossen met de wiskunde-assistent in OneNote

Meer hulp nodig?

Meer opties?

Verken abonnementsvoordelen, blader door trainingscursussen, leer hoe u uw apparaat kunt beveiligen en meer.

Community's helpen u vragen te stellen en te beantwoorden, feedback te geven en te leren van experts met uitgebreide kennis.

Was deze informatie nuttig?

Hoe tevreden bent u met de taalkwaliteit?
Wat heeft uw ervaring beïnvloed?
Als u op Verzenden klikt, wordt uw feedback gebruikt om producten en services van Microsoft te verbeteren. Uw IT-beheerder kan deze gegevens verzamelen. Privacyverklaring.

Hartelijk dank voor uw feedback.

×