Back-ups van uw pc maken en terugzetten

Voor informatie over het maken van back-ups en het terugzetten van afzonderlijke bestanden op een Windows-computer:

Informatie over het maken van een back-up en het terugzetten hiervan in Windows 10:

Teruggaan

U kunt op verschillende manieren een back-up van uw pc maken.

 1. Selecteer de knop Start en selecteer vervolgens Configuratiescherm> Systeem en onderhoud >Back-up en herstellen.

 2. Voer een van de volgende handelingen uit:

  • Als u Windows Back-up nog nooit hebt gebruikt of onlangs een upgrade van uw versie van Windows hebt uitgevoerd, selecteert u Back-up instellen en volgt u de aanwijzingen in de wizard.

  • Als u al eerder een back-up hebt gemaakt, kunt u wachten tot uw geplande back-up plaatsvindt of u kunt handmatig een nieuwe back-up maken door Nu een back-up maken te selecteren.

  • Als u al eerder een back-up hebt gemaakt, maar u wilt een nieuwe, volledige back-up maken in plaats van de oude versie bij te werken, selecteert u Nieuwe maken en Volledige back-up en volgt u de aanwijzingen in de wizard.

Opmerking: Maak geen back-ups van bestanden op de harde schijf waarop Windows is geïnstalleerd. Maak bijvoorbeeld geen back-ups van bestanden op een herstelpartitie. Bewaar media voor back-ups (externe harde schijven, dvd of cd's) altijd op een veilige plek om te voorkomen dat onbevoegde gebruikers toegang kunnen krijgen tot uw bestanden; een afzonderlijke brandveilige plek uit de buurt van uw computer wordt aanbevolen. U kunt ook overwegen om de gegevens op uw back-up te versleutelen.

Een systeemkopie maken

Systeemkopieën bevat alle gegevens van een bepaalde toestand van uw pc.

 1. Klik met de rechtermuisknop op de knop Start en selecteer vervolgens Configuratiescherm > Systeem en onderhoud >Back-up maken en herstellen.

 2. Kies in het linkerdeelvenster Een systeemkopie maken en volg de aanwijzingen in de wizard.  Beheerdersmachtiging vereist Als u wordt gevraagd om een beheerderswachtwoord of -bevestiging, typt u het wachtwoord of geeft u een bevestiging.

Opmerking: Als u een systeemkopie van een station wilt maken, moet het station geformatteerd zijn voor het gebruik van het bestandssysteem NTFS. Als u de systeemkopie opslaat op een harde schijf of USB-flashstation, moeten deze geformatteerd zijn voor het gebruik van het bestandssysteem NTFS.

Verschillende versies van systeemkopieën bewaren

U kunt meerdere versies van systeemkopieën bijhouden. Op interne en externe harde schijven worden oudere systeemkopieën verwijderd wanneer het station onvoldoende ruimte heeft. Om schijfruimte te helpen besparen, verwijdert u het best oudere systeemkopieën.

Als u uw systeemkopieën op een netwerklocatie opslaat, kunt u alleen de meest recente systeemkopie voor elke computer bewaren. Systeemkopieën worden opgeslagen onder station\WindowsImageBackup\computernaam\. Als u al een bestaande systeemkopie voor een computer hebt en u maakt een nieuwe voor dezelfde computer, zal de bestaande systeemkopie door de nieuwe worden overschreven.

Als u de oude systeemafbeelding wilt behouden, kunt u deze naar een andere locatie kopiëren voordat u de nieuwe systeemafbeelding maakt door deze stappen uit te voeren.

 1. Ga naar de locatie van de systeemkopie.

 2. Kopieer de map WindowsImageBackup naar een nieuwe locatie.

Een herstelpunt maken

U kunt een herstelpunt gebruiken om systeembestanden van uw computer te vervangen door een versie die u op een eerder tijdstip hebt opgeslagen. Herstelpunten worden automatisch elke week gemaakt door Systeemherstel en wanneer uw pc wijzigingen detecteert, zoals de installatie van een app of stuurprogramma.

U kunt als eerste een herstelpunt maken.

 1. Klik met de rechtermuisknop op de Startknop en selecteer Configuratiescherm > Systeem en onderhoud > Systeem.

 2. Selecteer in het linkerdeelvenster Systeembeveiliging.

 3. Selecteer het tabblad Systeembeveiliging en vervolgens Maken.

 4. Typ een beschrijving in het dialoogvenster Systeembeveiliging en selecteer vervolgens Maken.

Herstellen

 1. Klik met de rechtermuisknop op de knop Start  en selecteer vervolgens Configuratiescherm > Systeem en onderhoud > Back-up maken en terugzetten.

 2. Voer een van de volgende handelingen uit:

  • Als u uw bestanden wilt terugzetten, kiest u Mijn bestanden terugzetten.

  • Als u de bestanden van alle gebruikers wilt terugzetten, kiest u Bestanden van alle gebruikers terugzetten.

 3. Voer een van de volgende handelingen uit:

  • Als u wilt zoeken in de inhoud van de back-up, selecteert u Bladeren naar bestanden of Bladeren naar mappen. Als u naar mappen zoekt, kunt u de afzonderlijke bestanden in een map niet zien. Als u afzonderlijke bestanden wilt weergeven, gebruikt u de optie Bladeren naar bestanden.

  • Als u in de inhoud van de back-up wilt zoeken, selecteert u Zoeken, typt u (een deel van) een bestandsnaam en selecteert u vervolgens Zoeken.

Tip: Zoekt u bestanden of mappen die aan een specifieke gebruikersaccount zijn gekoppeld, dan kunt u uw zoekresultaten verbeteren door in het vak Zoeken naar de locatie van het bestand of de map te typen. Typ bijvoorbeeld jpg in het vak Zoeken naar als u wilt zoeken naar alle JPG-bestanden waarvan een back-up is gemaakt. Als u alleen wilt zoeken naar JPG-bestanden die aan de gebruiker Maarten zijn gekoppeld, typt u C:\Users\Maarten\JPG in het vak Zoeken naar. Gebruik jokertekens, zoals *.jpg, om te zoeken naar alle JPG-bestanden waarvan een back-up is gemaakt.

Een back-up terugzetten die op een andere computer is gemaakt

U kunt bestanden terugzetten vanaf een back-up die gemaakt is op een andere computer met Windows Vista of Windows 7.

 1. Selecteer de Startknop en selecteer vervolgens Configuratiescherm > Systeem en onderhoud > Back-up maken en terugzetten.

 2. Kies Een andere back-up selecteren waaruit de bestanden worden hersteld en volg de aanwijzingen in de wizard.  Beheerdersmachtiging vereist Als je om het beheerderswachtwoord of om een bevestiging wordt gevraagd, typ je het wachtwoord of geef je de bevestiging.

Bestanden zoeken die zijn teruggezet vanaf een back-up die op een andere computer is gemaakt

Als u bestanden terugzet vanaf een back-up die op een andere computer is gemaakt, worden de bestanden teruggezet in een map onder de naam van de gebruiker die is gebruikt om de back-up te maken. Als de gebruikersnamen verschillen, moet u naar de map gaan waarin de bestanden zijn teruggezet. Als uw gebruikersnaam bijvoorbeeld Menna is op de computer waarop de back-up is gemaakt, maar op de computer waarop de back-up wordt teruggezet is uw gebruikersnaam MennaS, dan worden de teruggezette bestanden opgeslagen in een map met de naam Menna.

Teruggezette bestanden zoeken:

 1. Selecteer de Startknop en selecteer vervolgens Computer.

 2. Dubbelklik op het pictogram van het station waarop de bestanden zijn opgeslagen, bijvoorbeeld C:\.

 3. Klik op de map Gebruikers. U ziet voor elk gebruikersaccount een map.

 4. Dubbelklik op de map voor de gebruikersnaam die is gebruikt om de back-up te maken. De teruggezette bestanden vindt u in verschillende mappen, op basis van hun oorspronkelijke locatie.

Bestanden terugzetten vanaf een bestandsback-up nadat uw computer is hersteld vanaf een systeemkopie

Nadat u uw computer hebt hersteld vanaf een systeemkopie, zijn er in een bestandsback-up mogelijk nieuwere versies van enkele van uw bestanden die u wilt terugzetten.

Als u bestanden wilt herstellen van een back-up van een bestand die is gemaakt nadat de back-up van de systeemafbeelding is gemaakt, volgt u deze stappen.

 1. Selecteer de Startknop  en vervolgens Configuratiescherm > Systeem en onderhoud > Back-up maken en terugzetten.

 2. Kies Een andere back-up selecteren waaruit de bestanden worden hersteldBeheerdersmachtiging vereist Als u wordt gevraagd om een beheerderswachtwoord of -bevestiging, typt u het wachtwoord of geeft u een bevestiging.

 3. Selecteer in Back-upperiode het datumbereik van de back-up die de bestanden bevat die u wilt terugzetten en volg de stappen in de wizard.

Meer hulp nodig?

Deelnemen aan het gesprek
Vragen aan de community
Ondersteuning krijgen
Contact met ons opnemen

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

×