Een Alva braillebeeldscherm gebruiken met Verteller

Verteller ondersteunt de volgende Alva braillebeeldschermen in de Windows 10-makersupdate. Zie voor meer informatie over braille in Verteller Hoofdstuk 8: Verteller gebruiken met braille.

Zie voor een lijst met alle ondersteunde braillebeeldschermen Bijlage C: Ondersteunde braillebeeldschermen.

Ondersteunde Alva braillebeeldschermen

ABT [3nn] en Delphi [4nn] (groot)

Gebruik de volgende opdrachten met Verteller wanneer u uw Alva ABT [3nn] en [4nn] Delphi (groot) model gebruikt.

Notities: 

 • De twee lange toetsen hebben de naam Links en Rechts.

 • De kleine toetsen direct links en rechts daarvan hebben de naam Omhoog en Omlaag.

 • De drie kleine toetsen aan de linkerkant hebben de naam Prog, Home en Aanwijzer.

 • De drie kleine toetsen aan de rechterkant hebben de naam Aanwijzer 2, Home 2 en Prog 2.


Actie van Verteller

Beeldschermknoppen

Primaire actie

 • Routeringstoets

Secundaire actie

 • Prog + Omhoog

 • Aanwijzer

Contextmenu weergeven

 • Prog + Home

 • Prog + Home + Pijl-omhoog

 • Aanwijzer

Braille rechts pannen

 • Rechts

Braille links pannen

 • Links

Braille Home

 • Home + Links

Braille End

 • Home + Rechts

Braille volgende

 • Omlaag

Braille vorige

 • Omhoog

Braille eerst

 • Startpagina

 • Home + Omhoog

Braille laatst

 • Home + Omlaag

Navigatiemodus selecteren

 • Prog + Aanwijzer

Start tekstselectie bij opgegeven teken

 • Prog + Routeringstoets

Uit Klembord plakken bij aanwijzer

 • Prog + Home + Omlaag


ABT [3nn] en Delphi [4nn] (klein)

Gebruik de volgende opdrachten met Verteller wanneer u uw Alva ABT [3nn] en [4nn] Delphi (klein) model gebruikt.

Notities: 

 • De twee lange toetsen hebben de naam Links en Rechts.

 • De kleine toetsen direct links en rechts daarvan hebben de naam Omhoog en Omlaag.

 • De drie kleine toetsen aan de linkerkant hebben de naam Prog, Home en Aanwijzer.


Actie van Verteller

Beeldschermknoppen

Primaire actie

 • Routeringstoets

Secundaire actie

 • Prog + Omhoog

 • Aanwijzer

Contextmenu weergeven

 • Prog + Home

 • Prog + Home + Pijl-omhoog

 • Aanwijzer

Braille rechts pannen

 • Rechts

Braille links pannen

 • Links

Braille Home

 • Home + Links

Braille End

 • Home + Rechts

Braille volgende

 • Omlaag

Braille vorige

 • Omhoog

Braille eerst

 • Startpagina

 • Home + Omhoog

Braille laatst

 • Home + Omlaag

Navigatiemodus selecteren

 • Prog + Aanwijzer

Start tekstselectie bij opgegeven teken

 • Prog + Routeringstoets

Uit Klembord plakken bij aanwijzer

 • Prog + Home + Omlaag


BC640, BC624

Gebruik de volgende opdrachten met Verteller wanneer u uw Alva model BC640, BC624 gebruikt.

Notities: 

 • Er zijn vier ETouch-toetsen: twee aan beide uiteinden van tekstcelgebied. Elke toets heeft een subnaam op basis van de kant waarop deze zich bevindt (Links, Rechts) en van de positie aan die zijde (Achter, Voor). De twee Achter-toetsen worden aangeduid met twee verticale balken. De twee Voor-toetsen worden aangeduid met één horizontale balk.

 • Er is een Smartpad voor het tekstcelgebied. De buitenste toets aan de linkerkant, die wordt aangeduid met drie horizontale balken. heeft de subnaam F1. De binnenste toets aan de linkerkant, die wordt aangeduid met één horizontale balk, heeft de subnaam F2. De binnenste toets aan de rechterkant, die wordt aangeduid met één verticale balk, heeft de subnaam F3. De buitenste toets aan de rechterkant, die wordt aangeduid met drie verticale balken. heeft de subnaam F4. De toetsen in het midden vormen een pad met vijf richtingen:

 • De ronde toets in het midden heeft de subnaam Enter.

 • De korte, dunne toetsen die daaromheen een vierkant vormen, hebben de subnamen Links, Rechts, Omhoog en Omlaag.

 • De vijf duimtoetsen aan de voorkant, hebben, van links naar rechts, de subnamen Links, Omhoog, Home, Omlaag, Rechts. De Home-toets wordt aangeduid met een verticale balk in het midden. De linkertoets wordt aangeduid met een verticale balk vlak bij de linkerrand. De rechtertoets wordt aangeduid met een verticale balk vlak bij de rechterrand. De Omhoog-toets wordt aangeduid met een horizontale balk langs de bovenrand. De Omlaag-toets wordt aangeduid met een horizontale balk langs de onderrand.


Actie van Verteller

Beeldschermknoppen

Primaire actie

 • Routeringstoets

 • Duim links + Duim rechts

 • Spatie + punt 1 + punt 2 + punt 3 + punt 6

Secundaire actie

 • Twee aangrenzende routeringstoetsen

 • ETouch linksvoor + ETouch rechtsachter

 • Spatie + punt 2 + punt 3 + punt 4

 • ETouch linksachter + Duim omlaag

 • Duim Home

Contextmenu weergeven

 • Twee aangrenzende routeringstoetsen

 • ETouch linksachter + ETouch rechtsachter + ETouch rechtsvoor

 • Spatie + punt 1 + punt 4 + punt 5

 • Spatie + punt 1 + punt 4 + punt 5 + punt -2

 • Spatie + punt 1 + punt 4 + punt 5 + punt 7

 • ETouch linksachter + Duim omhoog

 • Duim Home

Braille rechts pannen

 • Duim rechts

Braille links pannen

 • Duim links

Braille Home

 • ETouch linksachter

Braille End

 • ETouch rechtsachter

Braille volgende

 • Duim omlaag

Braille vorige

 • Duim omhoog

Braille eerst

 • Duim links + Duim omhoog

Braille laatst

 • Duim links + Duim omlaag

Navigatiemodus selecteren

 • ETouch linksvoor + ETouch rechtsvoor

 • Spatie + punt 1 + punt 2 + punt 3 + punt 4

Start tekstselectie bij opgegeven teken

 • ETouch linksachter + routeringstoets 1

Tekstselectie beëindigen en naar Klembord kopiëren

 • ETouch rechtsachter + routeringstoets 1

Uit Klembord plakken bij aanwijzer

 • Smartpad Enter

 • ETouch rechtsachter + ETouch rechtsvoor

 • Spatie + punt 1 + punt 3 + punt 4 + punt 6

Wisselknop brailletoetsenbord

 • Spatie + punt 1 + punt 3

 • Spatie + punt 1 + punt 3 + punt 8

 • Spatie + punt 1 + punt 3 + punt 7


BC680

Gebruik de volgende opdrachten met Verteller wanneer u uw Alva model BC680 gebruikt.

Notities: 

 • Er zijn vier ETouch-toetsen: twee aan beide uiteinden van tekstcelgebied. Elke toets heeft een subnaam op basis van de kant waarop deze zich bevindt (Links, Rechts) en van de positie aan die zijde (Achter, Voor). De twee Achter-toetsen worden aangeduid met twee verticale balken. De twee Voor-toetsen worden aangeduid met één horizontale balk.

 • Er zijn twee Smartpads voor het tekstcelgebied. De buitenste toets aan de linkerkant, die wordt aangeduid met drie horizontale balken. heeft de subnaam F1. De binnenste toets aan de linkerkant, die wordt aangeduid met één horizontale balk, heeft de subnaam F2. De binnenste toets aan de rechterkant, die wordt aangeduid met één verticale balk, heeft de subnaam F3. De buitenste toets aan de rechterkant, die wordt aangeduid met drie verticale balken. heeft de subnaam F4. De toetsen in het midden vormen een pad met vijf richtingen:

  • De ronde toets in het midden heeft de subnaam Enter.

  • De korte, dunne toetsen die daaromheen een vierkant vormen, hebben de subnamen Links, Rechts, Omhoog en Omlaag.

 • Er is een groep van vijf duimtoetsen aan beide uiteinden van de voorkant. De buitenste toets van elke groep heeft de subnaam Home. De vier binnenste toetsen van elke groep hebben, van links naar rechts, de subnamen Links, Omhoog, Omlaag, Rechts. De Home-toets wordt aangeduid met een verticale balk in het midden. De linkertoets wordt aangeduid met een verticale balk vlak bij de linkerrand. De rechtertoets wordt aangeduid met een verticale balk vlak bij de rechterrand. De Omhoog-toets wordt aangeduid met een horizontale balk langs de bovenrand. De Omlaag-toets wordt aangeduid met een horizontale balk langs de onderrand.


Actie van Verteller

Beeldschermknoppen

Primaire actie

 • Routeringstoets

 • Duim links + Duim rechts

 • Spatie + punt 1 + punt 2 + punt 3 + punt 6

Secundaire actie

 • Twee aangrenzende routeringstoetsen

 • ETouch linksvoor + ETouch rechtsachter

 • Spatie + punt 2 + punt 3 + punt 4

 • ETouch linksachter + Duim omlaag

 • Duim Home

Contextmenu weergeven

 • Twee aangrenzende routeringstoetsen

 • ETouch linksachter + ETouch rechtsachter + ETouch rechtsvoor

 • Spatie + punt 1 + punt 4 + punt 5

 • Spatie + punt 1 + punt 4 + punt 5 + punt -2

 • Spatie + punt 1 + punt 4 + punt 5 + punt 7

 • ETouch linksachter + Duim omhoog

 • Duim Home

Braille rechts pannen

 • Duim rechts

Braille links pannen

 • Duim links

Braille Home

 • ETouch linksachter

Braille End

 • ETouch rechtsachter

Braille volgende

 • Duim omlaag

Braille vorige

 • Duim omhoog

Braille eerst

 • Duim links + Duim omhoog

Braille laatst

 • Duim links + Duim omlaag

Navigatiemodus selecteren

 • ETouch linksvoor + ETouch rechtsvoor

 • Spatie + punt 1 + punt 2 + punt 3 + punt 4

Start tekstselectie bij opgegeven teken

 • ETouch linksachter + routeringstoets 1

Tekstselectie beëindigen en naar Klembord kopiëren

 • ETouch rechtsachter + routeringstoets 1

Uit Klembord plakken bij aanwijzer

 • Smartpad Enter

 • ETouch rechtsachter + ETouch rechtsvoor

 • Spatie + punt 1 + punt 3 + punt 4 + punt 6

Wisselknop brailletoetsenbord

 • Spatie + punt 1 + punt 3

 • Spatie + punt 1 + punt 3 + punt 8

 • Spatie + punt 1 + punt 3 + punt 7


Optelec Easylink 12 Touch

Gebruik de volgende opdrachten met Verteller wanneer u uw Alva Optelec Easylink 12 Touch-model gebruikt.

Notities: 

 • De zes ronde toetsen bij de achterkant zijn een brailletoetsenbord.

 • Van links naar rechts heten ze punt 3, punt 2, punt 1, punt 4, punt 5, punt 6.

 • De drie lange functietoetsen heten, van links naar rechts, Shift, Spatie, Ctrl.

 • In deze tabel wordt Shift toegewezen aan punt 7 en Ctrl aan punt 8.

 • De joystick tussen de punt en de functietoetsen heeft vijf posities met de naam omhoog, omlaag, links, rechts, Enter.

 • De ronde schuiftoetsen aan beide uiteinden van het braillebeeldscherm heten links, rechts.


Actie van Verteller

Beeldschermknoppen

Primaire actie

 • Routeringstoets

 • Joystick Enter

 • Shift + Joystick Enter

Secundaire actie

 • Punt 2 + punt 3 + punt 4 + Joystick Enter

 • Schuif links + Schuif rechts + Joystick omlaag

 • Schuif links + Schuif rechts + Joystick Enter

Contextmenu weergeven

 • Punt 1 + Joystick Enter

 • Punt 1 + Joystick rechts

 • Punt 1 + Joystick links

 • Schuif links + Schuif rechts + Joystick omhoog

 • Schuif links + Schuif rechts

Braille rechts pannen

 • Schuif rechts

Braille links pannen

 • Schuif links

Braille Home

 • Shift + Joystick links

Braille End

 • Shift + Joystick rechts

Braille volgende

 • Schuif rechts + spatie

Braille vorige

 • Schuif links + spatie

Braille eerst

 • Shift + Joystick omhoog

Braille laatst

 • Shift + Joystick omlaag

Navigatiemodus selecteren

 • Punt 1 punt 2 + punt 3 + punt 4 + Joystick Enter

Start tekstselectie bij opgegeven teken

 • Ctrl + Joystick links

Tekstselectie beëindigen en naar Klembord kopiëren

 • Ctrl + Joystick rechts

Uit Klembord plakken bij aanwijzer

 • Ctrl + Joystick Enter


Satelliet [5nn] (groot)

Gebruik de volgende opdrachten met Verteller met het model van uw Alva Satellite [5nn] (groot).

Notities: 

 • De toetsenblokken aan beide kanten bovenaan hebben de naam Pad links en Pad rechts. De vier binnenste toetsen van elke pad hebben de subnamen links, rechts, omhoog en omlaag. De twee buitenste toetsen van elke pad hebben de subnamen F1 en F2.

 • De twee lange, platte toetsen heten Omhoog en Omlaag.

 • De twee lange, gebogen toetsen hebben de naam Links en Rechts.

 • De twee ronde toetsen hebben de naam Home en Aanwijzer.

 • De twee schuiftoetsen met drie posities hebben de naam Tumbler links en Tumbler rechts.


Actie van Verteller

Beeldschermknoppen

Primaire actie

 • Routeringstoets

 • Rechterpad F2 + rechterpad rechts

Secundaire actie

 • Rechterpad rechts

 • Rechterpad omlaag

 • Startpagina

Contextmenu weergeven

 • Status 2B

 • Rechterpad omhoog

 • Aanwijzer

Braille rechts pannen

 • Rechts

Braille links pannen

 • Links

Braille Home

 • Home + Links

 • Rechtertumbler links

Braille End

 • Home + Rechts

 • Rechtertumbler rechts

Braille volgende

 • Omlaag

Braille vorige

 • Omhoog

Braille eerst

 • Home + Omhoog

 • Aanwijzer + omlaag

Braille laatst

 • Home + Omlaag

 • Aanwijzer + omlaag

Navigatiemodus selecteren

 • Rechterpad links

Start tekstselectie bij opgegeven teken

 • Rechterpad F1 + routeringstoets 1

Tekstselectie beëindigen en naar Klembord kopiëren

 • Rechterpad F2 + routeringstoets 2

Uit Klembord plakken bij aanwijzer

 • Rechterpad F2 + rechterpad links


Satelliet [5nn] (klein)

Gebruik de volgende opdrachten met Verteller bij uw Alva Satellite [5nn] (klein).

Notities: 

 • De toetsenblokken aan beide kanten bovenaan hebben de naam Pad links en Pad rechts. De vier binnenste toetsen van elke pad hebben de subnamen links, rechts, omhoog en omlaag. De twee buitenste toetsen van elke pad hebben de subnamen F1 en F2.

 • De twee lange, platte toetsen heten Omhoog en Omlaag.

 • De twee lange, gebogen toetsen hebben de naam Links en Rechts.

 • De twee ronde toetsen hebben de naam Home en Aanwijzer.


Actie van Verteller

Beeldschermknoppen

Primaire actie

 • Routeringstoets

 • Rechterpad F2 + rechterpad rechts

Secundaire actie

 • Rechterpad rechts

 • Rechterpad omlaag

 • Startpagina

Contextmenu weergeven

 • Status 2B

 • Rechterpad omhoog

 • Aanwijzer

Braille rechts pannen

 • Rechts

Braille links pannen

 • Links

Braille Home

 • Home + Links

Braille End

 • Home + Rechts

Braille volgende

 • Omlaag

Braille vorige

 • Omhoog

Braille eerst

 • Home + Omhoog

 • Aanwijzer + omlaag

Braille laatst

 • Home + Omlaag

 • Aanwijzer + omlaag

Navigatiemodus selecteren

 • Rechterpad links

Start tekstselectie bij opgegeven teken

 • Rechterpad F1 + routeringstoets 1

Tekstselectie beëindigen en naar Klembord kopiëren

 • Rechterpad F2 + routeringstoets 2

Uit Klembord plakken bij aanwijzer

 • Rechterpad F2 + rechterpad links


Voyager Protocol Converter

Gebruik de volgende opdrachten met Verteller bij uw Alva Voyager Protocol Converter.


Actie van Verteller

Beeldschermknoppen

Primaire actie

 • Routeringstoets

 • Duim 2 + punt 1 + punt 2 + punt 3 + punt 6

Secundaire actie

 • Twee aangrenzende routeringstoetsen

 • Duim 2 + punt 2 + punt 3 + punt 4

 • Duim 3 + omlaag

 • Links

Contextmenu weergeven

 • Twee aangrenzende routeringstoetsen

 • Links + omhoog

 • Duim 2 + punt 1 + punt 4 + punt 5

 • Duim 3 + omhoog

 • Rechts

Braille rechts pannen

 • Duim 4

Braille links pannen

 • Duim 1

Braille Home

 • Duim 4 + links

Braille End

 • Duim 4 + rechts

Braille volgende

 • Duim 3

Braille vorige

 • Duim 2

Braille eerst

 • Duim 1 + duim 2

 • Duim 4 + duim 2

Braille laatst

 • Duim 1 + duim 3

 • Duim 4 + duim 3

Navigatiemodus selecteren

 • Duim 2 + punt 1 + punt 2 + punt 3 + punt 4

Start tekstselectie bij opgegeven teken

 • Duim 1 + routeringstoets

Tekstselectie beëindigen en naar Klembord kopiëren

 • Duim 3 + routeringstoets

Uit Klembord plakken bij aanwijzer

 • Duim 2 + punt 1 + punt 3 + punt 4 + punt 6

 • Duim 2 + duim 3

Wisselknop brailletoetsenbord

 • Duim 2 + punt 1 + punt 3

 • Duim 2 + punt 1 + punt 3 + punt 8

 • Duim 2 + punt 1 + punt 3 + punt 7


Terug naar de Inhoudsopgave

Meer hulp nodig?

Deelnemen aan het gesprek
Vragen aan de community
Ondersteuning krijgen
Contact met ons opnemen

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagenten.

×