Verteller is een schermlezende app die is ingebouwd in Windows 11, dus u hoeft niets te downloaden of te installeren. In deze handleiding wordt beschreven hoe u Verteller gebruikt met Windows zodat u apps kunt gaan gebruiken, surfen op het web en meer. 

Onder de inhoudsopgave is een sectie over de nieuwe opties in Verteller.

Opmerking: Deze handleiding is beschikbaar als Een Word-document en een PDF-bestand(alleen in het Engels). Als u extra talen of indelingen wilt verkrijgen, neem dan contact op met de Answer Desk.

Wilt u weten hoe u Verteller gebruikt om dingen te doen in Office-apps, zoals Outlook en Word? Bekijk de artikelen op deze pagina: Een schermlezer gebruiken met Office apps.

Volg deze koppelingen om te leren hoe u een schermlezer gebruikt om dingen te doen in Windows 11:

Inhoudsopgave

Hoofdstuk

Inhoud

Hoofdstuk 1: Kennismaking met Verteller

Een overzicht van Verteller, waaronder hoe u Verteller start en stopt.

Hoofdstuk 2: Basisbeginselen voor Verteller

Hoe u zich verplaatst in het scherm, hoe u apps zoekt en opent, hoe u kunt wijzigen wat Verteller leest en hoe u de spreeksnelheid en het volume aanpast.

Hoofdstuk 3: Scanmodus gebruiken

Informatie over het gebruik van de scanmodus om te navigeren door apps, e-mail en het web.

Hoofdstuk 4: Tekst lezen

Informatie over het lezen van tekst en het verkrijgen van informatie over tekst, zoals lettertype, tekstkleur en leestekens.

Hoofdstuk 5: Navigatie

Informatie over het verkrijgen van meer informatie over de app of de pagina die u verkent met Verteller-weergaven.

Hoofdstuk 6: Verteller gebruiken met de aanraakfunctie

Informatie over het gebruik van Verteller met de aanraakfunctie, met inbegrip van basisbewegingen.

Hoofdstuk 7: Verteller aanpassen

Informatie over de manier waarop u kunt wijzigen hoe Verteller wordt gestart, over hoe u kunt bepalen hoeveel feedback u hoort tijdens het typen, over hoe u Verteller-opdrachten wijzigt en over hoe u TTS-software (tekst-naar-spraak) van derden gebruikt.

Hoofdstuk 8: Verteller gebruiken met braille

Informatie over het gebruik van Verteller met een beeldscherm dat braillepatroon kan vernieuwen.

Bijlage A: Ondersteunde talen en stemmen

Een lijst met de ondersteunde talen en de TTS-stemmen die beschikbaar zijn in Verteller.

Bijlage B: Toetsenbordopdrachten en aanraakbewegingen voor Verteller

Een lijst met toetsenbordopdrachten en aanraakbewegingen voor Verteller.

Bijlage C: Ondersteunde braille-schermen

Een lijst met braillebeeldschermen die worden ondersteund door Verteller.

Bijlage D: Gebruikershandleidingen voor eerdere versies van Verteller

Gebruikershandleidingen voor eerdere versies van Verteller

Bijlage E: Verteller-geluiden

Een lijst van de geluiden die Verteller gebruikt en wat die geluiden betekenen.

Wat is er nieuw

Versie uitgebracht in oktober 2021

Als u Microsoft-feedback wilt geven, drukt u op Verteller + Alt + F terwijl Verteller wordt uitgevoerd.

Tip: De Verteller-toets is een wijzigingstoets in de Verteller-opdrachten. De toetsen Caps Lock en Insert fungeren beiden standaard als Verteller-toets. Ga voor meer informatie over de Verteller-toets naar Hoofdstuk 2: Basisbeginselen voor Verteller of Bijlage B: Toetsenbordopdrachten en aanraakbewegingen voor Verteller.

Nieuwe of opvallende opdrachten

Nieuwe Verteller-opdrachten in Windows 11

Drie keer tikken met 2 vingers: contextmenu's verwijderen (imiteert de Escape-toets)

Nieuwe veelgebruikte Windows Sneltoetsen in Windows 11

 • Windows logotoets + A: hiermee opent u Snel Instellingen

 • Windows logotoets + C: wordt geopend Teams chat

 • Windows logotoets + N: systeemmeldingscentrum wordt geopend

 • Windows logotoets + W: hiermee opent u Widgets

 • Ctrl +E: hiermee wordt zoeken in de meeste apps geopend

 • Ctrl +F: Hiermee opent u de zoekfunctie in de Windows store

Veelgebruikte sneltoetsen voor toegankelijkheid voor Verteller en Toegankelijkheid

 • Verteller + Ctrl + D: de webpaginabron van een koppeling downloaden

 • Verteller + S: Een webpaginaoverzicht downloaden

 • Verteller + S tweemaal snel: het dialoogvenster Webpaginaoverzicht en populaire koppelingen downloaden

 • Verteller + H: Het lezen van kolomkoppen Outlook in- of uitschakelen

 • Verteller + Alt + F: Feedback geven over Verteller

 • Windows logotoets + Plusteken (+): Vergrootglas openen

 • Windows logotoets + U: startpagina met toegankelijkheidsinstellingen

Voor een lijst met de sneltoetsen die u in Windows kunt gebruiken, raadpleegt u Sneltoetsen in Windows. Voor een lijst met sneltoetsen in Windows apps raadpleegt u Sneltoetsen in apps. Voor een lijst met sneltoetsen in andere Windows ondersteunende technologieën raadpleegt u Windows sneltoetsen voor toegankelijkheid.

Andere functies die nieuw zijn in de laatste versies van Verteller

E-mailverbeteringen in Outlook en Windows Mail

Gebruik de Scanmodus om e-mails te lezen

De Scanmodus wordt automatisch ingeschakeld wanneer u een e-mail opent. Gebruik de pijltoetsen en andere opdrachten in de Scanmodus (net als op het web) om te navigeren.

E-mails worden automatisch gelezen

Wanneer u een e-mail opent, begint Verteller met lezen. Er zijn geen opdrachten vereist.

Pik de belangrijke info eruit en sla de ruis over

In Outlook leest Verteller het volgende:de status van een e-mail (ongelezen, doorgestuurd, etc.), wie het heeft verzonden, de onderwerpregel en andere kenmerken van de e-mail die belangrijk of uniek zijn. (Verteller leest bijvoorbeeld wel als een e-mail is gemarkeerd, maar niet dat een e-mail niet is gemarkeerd).

Verteller leest geen onnodige tabelgegevens, zoals dat er vijf lege kolommen zijn, en de kolomkoppen worden niet standaard gelezen. U kunt het voorlezen van kolomkoppen in Outlook in- of uitschakelen door op Verteller+H te drukken.

Webverbeteringen

Geen nutteloze hyperlinks meer

Verteller geeft u de titel van de webpagina voor een koppeling. Druk op Verteller+Ctrl+D en Verteller neemt de URL van de hyperlink die u gebruikt en verzendt deze naar een onlineservice die de paginatitel aan Verteller doorgeeft. En wanneer de focus zich op een afbeelding bevindt, wordt met de opdracht Verteller + Ctrl + D een beschrijving van de afbeelding weergegeven. Als u alle onlineservices wilt uitschakelen die door Verteller worden gebruikt, kunt u deze functie uitschakelen in verteller-instellingen.

Een snel overzicht van een webpagina krijgen

Hoor een webpaginaoverzicht met het aantal koppelingen, oriëntatiepunten en koppen door op Verteller+S te drukken.

Populaire koppelingen en volledig overzicht van de webpagina

Druk op Verteller + twee keer snel S om een dialoogvenster op het scherm te openen met de volgende informatie: het aantal koppelingen, oriëntatiepunten en koppen op een pagina en een lijst met veelgebruikte koppelingen voor een pagina (populaire koppelingen zijn de koppelingen op de pagina met de meeste engagement).

Webpagina's worden automatisch gelezen

Verteller leest webpagina's automatisch vanaf de bovenkant van de pagina.

Geluidsverbeteringen

Nieuwe geluiden weergeven voor veelvoorkomende acties

Verteller-geluiden zijn nu functioneler en reageren sneller. Geluiden worden nu bijvoorbeeld afgespeeld voor veelvoorkomende acties, zoals wanneer u op een koppeling klikt of de Scanmodus in- of uitschakelt. Als je geluiden voor algemene acties wilt beheren, ga je naar Verteller-instellingen. Als u de vertellergeluiden wilt horen, raadpleegt u Bijlage E: Vertellergeluiden.

Hoofdletters en woorden horen

Standaard worden hoofdletters in Verteller op dezelfde manier gelezen as als kleine letters. Dat betekent dat 'Woord', 'WOORD' en 'woord' allemaal hetzelfde klinken (ook al worden er verschillende hoofdletters gebruikt).

Als u wilt horen wanneer een letter een hoofdletter is, kan Verteller 'cap' zeggen voor de hoofdletter of de letter in een hogere toonhoogte lezen. Ga naar de sectie 'Wijzigen wat u hoort bij het lezen en bewerken' in Verteller-instellingen als u wilt wijzigen hoe Verteller omgaat met hoofdletters.

Lezen met Vergrootglas

Vergrootglas, de schermversterkende functie die wordt geleverd met Windows 11, leest nu tekst hardop voor. Dit kan handig zijn als u slechtziend bent en de tekst graag op verzoek hardop voor wilt laten lezen.  Zie Vergrootglas gebruiken om dingen op het scherm beter te zien voor meer informatie.

Startpagina Verteller

Telkens wanneer u Verteller inschakelt, wordt de startpagina van Verteller geopend. Hier vindt u alles dat u nodig hebt, van het wijzigen van de Verteller-instellingen tot het openen van Snelstart om de basisbeginselen te leren. En als de startpagina van Verteller is geminimaliseerd in het systeemvak, hoeft u er niet omheen te navigeren als u met Alt + Tab schakelt tussen zaken.

Voorlezen per zin

Verteller kan nu de volgende, huidige en voorgaande zin voorlezen. 'Voorlezen per zin' is beschikbaar ongeacht of u een toetsenbord, touchscreen of braille gebruikt.

'Zin' is ook de eigen Verteller-weergave. Druk op Verteller + PgUp of Verteller + PgDn als u de zinweergave wilt openen. Druk vervolgens op Verteller + Pijl-links om naar de vorige zin te gaan. Druk op Verteller + Pijl-rechts om naar de volgende zin te gaan.

U kunt deze nieuwe opdrachten op Braille-schermen gebruiken door in de opdrachtinvoermodus op de puntjes 2-3-4 of 2-3-4-7 te drukken. 

Nieuwe niveaus voor uitgebreidheid

Verteller beschikt over vijf niveaus voor uitgebreidheid die van invloed zijn op de hoeveelheid informatie die u hoort wanneer Verteller tekst leest, zoals websites, en wanneer u werkt met besturingselementen. Elk niveau wordt beschreven in Hoofdstuk 4, met een korte beschrijving van hoe u dit kunt gebruiken.

Scanmodus gebruiken in uw favoriete browser

De scanmodus wordt automatisch ingeschakeld in Google Chrome en Microsoft Edge.

Standaardtoetsenbordindeling

We wilden het eenvoudiger voor u maken om Verteller te leren gebruiken, dus hebben we een nieuwe standaardtoetsenbordindeling geïntroduceerd. De bijgewerkte indeling lijkt meer op de toetsenbordindeling die u mogelijk in andere schermlezers bent tegengekomen.

Toetsenbordopdrachten die worden genoemd in deze handleiding, zijn voor de nieuwe standaardtoetsenbordindeling. Enkele nieuwe opdrachten bevatten updates voor de pagina-, alinea-, regel-, woord- en tekenopdrachten van Verteller. U ziet ook nieuwe opdrachten zoals Zoeken in Verteller, een lijst met koppelingen, een lijst met koppen en een lijst met oriëntatiepunten. Voor bepaalde opdrachten kunt u nu het numerieke toetsenblok gebruiken.

U kunt alle nieuwe en bijgewerkte opdrachten verkennen in Bijlage B: Toetsenbordopdrachten en aanraakbewegingen voor Verteller. U kunt de scanmodus-opdrachten vinden in Hoofdstuk 3: Scanmodus gebruiken.

Opmerking: Voor het toetsenbord wordt meestal de standaardindeling gebruikt. Als u dit wilt wijzigen, gaat u naar Instellingen > Toegankelijkheid > Verteller en kiest u de oudere indeling. U kunt ook naar uw Verteller-instellingen gaan door op Windows logotoets + Ctrl +N te drukken. Nieuwe opdrachten in Verteller zijn niet beschikbaar in de oudere toetsenbordindeling omdat toetsaanslagen voor oudere opdrachten in strijd zijn met de toetsaanslagen voor de nieuwe functies in Verteller.

Verteller-instellingen openen

Verteller-toets

U kunt nu kiezen welke wijzigingstoets u wilt gebruiken in Verteller-opdrachten. De toetsen Caps Lock en Insert dienen beide als de standaardtoets voor Verteller. U kunt een van deze toetsen gebruiken voor elke opdracht die gebruikmaakt van de Verteller-toets. De Verteller-toets wordt in opdrachten gewoon 'Verteller' genoemd. U kunt instellingen voor de Verteller-toets wijzigen in Verteller-instellingen.

Bijgewerkte opdrachten voor Weergave wijzigen

Opdrachten voor Weergave wijzigen zijn nu toegewezen aan de toetsen Verteller + Page Up en Page Down. U kunt ook Weergave wijzigen kiezen door te drukken op Verteller + Ctrl + Pijl-omhoog en Pijl-omlaag.

Verbeteringen van de scanmodus

De opdrachten Primaire actie en Secundaire actie van de scanmodus zijn gewijzigd. Een Primaire actie kan worden uitgevoerd door te drukken op Enter of spatiebalk. U kunt een Secundaire actie voltooien door een Shift-toets toe te voegen aan een van deze toetsen (Shift + Enter of Shift + spatiebalk). Deze wijziging geldt ongeacht de toetsenbordindeling die u hebt geselecteerd.

Daarnaast zijn verschillende nieuwe toetsenbordopdrachten voor de scanmodus toegevoegd waarmee u tekst kunt selecteren. Zie Hoofdstuk 3: Scanmodus gebruiken voor meer informatie over deze nieuwe toetsenbordopdrachten.

Verteller is een schermlezer die in Windows 10 is ingebouwd. U hoeft dus niets te downloaden of te installeren. In deze handleiding wordt beschreven hoe u Verteller gebruikt met Windows zodat u apps kunt gaan gebruiken, surfen op het web en meer. 

Onder de inhoudsopgave is een sectie over de nieuwe opties in Verteller.

Opmerking: Deze handleiding is beschikbaar als Een Word-document en een PDF-bestand (alleen in het Engels). U kunt een versie van deze handleiding downloaden in braille (Us English non-UEB grade 2 braille). Als u extra talen of indelingen wilt verkrijgen, neem dan contact op met de Answer Desk.

Wilt u weten hoe u Verteller gebruikt om dingen te doen in Office-apps, zoals Outlook en Word? Bekijk de artikelen op deze pagina: Een schermlezer gebruiken met Office apps.

Inhoudsopgave

Hoofdstuk

Inhoud

Hoofdstuk 1: Kennismaking met Verteller

Een overzicht van Verteller, waaronder hoe u Verteller start en stopt.

Hoofdstuk 2: Basisbeginselen voor Verteller

Hoe u zich verplaatst in het scherm, hoe u apps zoekt en opent, hoe u kunt wijzigen wat Verteller leest en hoe u de spreeksnelheid en het volume aanpast.

Hoofdstuk 3: Scanmodus gebruiken

Informatie over het gebruik van de scanmodus om te navigeren door apps, e-mail en het web.

Hoofdstuk 4: Tekst lezen

Informatie over het lezen van tekst en het verkrijgen van informatie over tekst, zoals lettertype, tekstkleur en leestekens.

Hoofdstuk 5: Navigatie

Informatie over het verkrijgen van meer informatie over de app of de pagina die u verkent met Verteller-weergaven.

Hoofdstuk 6: Verteller gebruiken met de aanraakfunctie

Informatie over het gebruik van Verteller met de aanraakfunctie, met inbegrip van basisbewegingen.

Hoofdstuk 7: Verteller aanpassen

Informatie over de manier waarop u kunt wijzigen hoe Verteller wordt gestart, over hoe u kunt bepalen hoeveel feedback u hoort tijdens het typen, over hoe u Verteller-opdrachten wijzigt en over hoe u TTS-software (tekst-naar-spraak) van derden gebruikt.

Hoofdstuk 8: Verteller gebruiken met braille

Informatie over het gebruik van Verteller met een beeldscherm dat braillepatroon kan vernieuwen.

Bijlage A: Ondersteunde talen en stemmen

Een lijst met de ondersteunde talen en de TTS-stemmen die beschikbaar zijn in Verteller.

Bijlage B: Toetsenbordopdrachten en aanraakbewegingen voor Verteller

Een lijst met toetsenbordopdrachten en aanraakbewegingen voor Verteller.

Bijlage C: Ondersteunde braille-schermen

Een lijst met braillebeeldschermen die worden ondersteund door Verteller.

Bijlage D: Gebruikershandleidingen voor eerdere versies van Verteller

Gebruikershandleidingen voor eerdere versies van Verteller

Bijlage E: Verteller-geluiden

Een lijst van de geluiden die Verteller gebruikt en wat die geluiden betekenen.

Wat is er nieuw

Versie uitgebracht in 2020

Deze release bevat allerlei hulpmiddelen om dingen sneller te doen. Als u Microsoft-feedback wilt geven, drukt u op Verteller + Alt + F terwijl Verteller wordt uitgevoerd.

Tip: De Verteller-toets is een wijzigingstoets in de Verteller-opdrachten. De toetsen Caps Lock en Insert fungeren beiden standaard als Verteller-toets. Ga voor meer informatie over de Verteller-toets naar Hoofdstuk 2: Basisbeginselen voor Verteller of Bijlage B: Toetsenbordopdrachten en aanraakbewegingen voor Verteller.

E-mailverbeteringen in Outlook en Windows Mail

Gebruik de Scanmodus om e-mails te lezen

De Scanmodus wordt automatisch ingeschakeld wanneer u een e-mail opent. Gebruik de pijltoetsen en andere opdrachten in de Scanmodus (net als op het web) om te navigeren.

E-mails worden automatisch gelezen

Wanneer u een e-mail opent, begint Verteller met lezen. Er zijn geen opdrachten vereist.

Pik de belangrijke info eruit en sla de ruis over

In Outlook leest Verteller het volgende:de status van een e-mail (ongelezen, doorgestuurd, etc.), wie het heeft verzonden, de onderwerpregel en andere kenmerken van de e-mail die belangrijk of uniek zijn. (Verteller leest bijvoorbeeld wel als een e-mail is gemarkeerd, maar niet dat een e-mail niet is gemarkeerd).

Verteller leest geen onnodige tabelgegevens, zoals dat er vijf lege kolommen zijn, en de kolomkoppen worden niet standaard gelezen. Schakel kolomkoplezen in Outlook in of uit door op Verteller + H te drukken.

Webverbeteringen

Geen nutteloze hyperlinks meer

Verteller geeft u de titel van de webpagina voor een koppeling. Druk op Verteller + Ctrl + D en Verteller neemt de URL van de hyperlink die u gebruikt en verzendt deze naar een onlineservice die de paginatitel aan Verteller geeft. En wanneer de focus zich op een afbeelding bevindt, wordt met de opdracht Verteller + Ctrl + D een beschrijving van de afbeelding weergegeven. Als u alle onlineservicegebruik door Verteller wilt uitschakelen, kunt u ditin de Verteller-instellingen uitschakelen.

Een snel overzicht van een webpagina krijgen

Hoor een webpaginaoverzicht met het aantal koppelingen, oriëntatiepunten en koppen door op Verteller+S te drukken.

Populaire koppelingen en volledig overzicht van de webpagina

Druk op Verteller + twee keer snel S om een dialoogvenster op het scherm te openen met de volgende informatie: het aantal koppelingen, oriëntatiepunten en koppen op een pagina en een lijst met veelgebruikte koppelingen voor een pagina (populaire koppelingen zijn de koppelingen op de pagina met de meeste engagement).

Webpagina's worden automatisch gelezen

Verteller leest webpagina's automatisch vanaf de bovenkant van de pagina.

Geluidsverbeteringen

Nieuwe geluiden weergeven voor veelvoorkomende acties

Verteller-geluiden zijn nu functioneler en reageren sneller. Geluiden worden nu bijvoorbeeld afgespeeld voor veelvoorkomende acties, zoals wanneer u op een koppeling klikt of de Scanmodus in- of uitschakelt. Als je geluiden voor algemene acties wilt beheren, ga je naar Verteller-instellingen. Als u de vertellergeluiden wilt horen, raadpleegt u Bijlage E: Vertellergeluiden.

Hoofdletters en woorden horen

Standaard worden hoofdletters in Verteller op dezelfde manier gelezen as als kleine letters. Dat betekent dat 'Woord', 'WOORD' en 'woord' allemaal hetzelfde klinken (ook al worden er verschillende hoofdletters gebruikt).

Als u wilt horen wanneer een letter een hoofdletter is, kan Verteller 'cap' zeggen voor de hoofdletter of de letter in een hogere toonhoogte lezen. Ga naar de sectie 'Wijzigen wat u hoort bij het lezen en bewerken' in Verteller-instellingen als u wilt wijzigen hoe Verteller omgaat met hoofdletters.

Lezen met Vergrootglas

Vergrootglas, de schermvergrotingsfunctie die bij Windows 10 wordt geleverd, leest tekst nu hardop voor. Dit kan handig zijn als u slechtziend bent en de tekst graag op verzoek hardop voor wilt laten lezen.  Zie Vergrootglas gebruiken om dingen op het scherm beter te zien voor meer informatie.

Nieuwe of opvallende opdrachten

Verteller + Ctrl + D: de webpaginabron van een koppeling downloaden

Verteller + S: Een webpaginaoverzicht downloaden

Verteller + Stwice snel: het dialoogvenster Webpaginaoverzicht en populaire koppelingen downloaden

Verteller + H: De kolomkop Outlook in- of uitschakelen

Verteller + Alt + F: Feedback geven over Verteller

Windows logotoets+ Plusteken (+): Vergrootglas openen

Andere functies die nieuw zijn in de laatste versies van Verteller

Startpagina Verteller

Telkens wanneer u Verteller inschakelt, wordt de startpagina van Verteller geopend. Hier vindt u alles dat u nodig hebt, van het wijzigen van de Verteller-instellingen tot het openen van Snelstart om de basisbeginselen te leren. En als de startpagina van Verteller is geminimaliseerd in het systeemvak, hoeft u er niet omheen te navigeren als u met Alt + Tab schakelt tussen zaken.

Voorlezen per zin

Verteller kan nu de volgende, huidige en voorgaande zin voorlezen. 'Voorlezen per zin' is beschikbaar ongeacht of u een toetsenbord, touchscreen of braille gebruikt.

'Zin' is ook de eigen Verteller-weergave. Druk op Verteller + PgUp of Verteller + PgDn als u de zinweergave wilt openen. Druk vervolgens op Verteller + Pijl-links om naar de vorige zin te gaan. Druk op Verteller + Pijl-rechts om naar de volgende zin te gaan.

U kunt deze nieuwe opdrachten op Braille-schermen gebruiken door in de opdrachtinvoermodus op de puntjes 2-3-4 of 2-3-4-7 te drukken. 

Nieuwe niveaus voor uitgebreidheid

Verteller beschikt over vijf niveaus voor uitgebreidheid die van invloed zijn op de hoeveelheid informatie die u hoort wanneer Verteller tekst leest, zoals websites, en wanneer u werkt met besturingselementen. Elk niveau wordt beschreven in Hoofdstuk 4, met een korte beschrijving van hoe u dit kunt gebruiken.

Scanmodus gebruiken in uw favoriete browser

De scanmodus wordt automatisch ingeschakeld in Google Chrome en Microsoft Edge.

Standaardtoetsenbordindeling

We wilden het eenvoudiger voor u maken om Verteller te leren gebruiken, dus hebben we een nieuwe standaardtoetsenbordindeling geïntroduceerd. De bijgewerkte indeling lijkt meer op de toetsenbordindeling die u mogelijk in andere schermlezers bent tegengekomen.

Toetsenbordopdrachten die worden genoemd in deze handleiding, zijn voor de nieuwe standaardtoetsenbordindeling. Enkele nieuwe opdrachten bevatten updates voor de pagina-, alinea-, regel-, woord- en tekenopdrachten van Verteller. U ziet ook nieuwe opdrachten zoals Zoeken in Verteller, een lijst met koppelingen, een lijst met koppen en een lijst met oriëntatiepunten. Voor bepaalde opdrachten kunt u nu het numerieke toetsenblok gebruiken.

U kunt alle nieuwe en bijgewerkte opdrachten verkennen in Bijlage B: Toetsenbordopdrachten en aanraakbewegingen voor Verteller. U kunt de scanmodus-opdrachten vinden in Hoofdstuk 3: Scanmodus gebruiken.

Opmerking: Voor het toetsenbord wordt meestal de standaardindeling gebruikt. Als u dit wilt wijzigen, gaat u naar Instellingen > Toegankelijkheid  > Verteller en kiest u de oudere indeling. U kunt nu op de Windows-logotoets  + Ctrl + N drukken om Verteller-instellingen te openen. Nieuwe opdrachten in Verteller zijn niet beschikbaar in de oudere toetsenbordindeling omdat toetsaanslagen voor oudere opdrachten in strijd zijn met de toetsaanslagen voor de nieuwe functies in Verteller.
Verteller-instellingen openen
 

Verteller-toets

U kunt nu kiezen welke wijzigingstoets u wilt gebruiken in Verteller-opdrachten. De toetsen Caps Lock en Insert dienen beide als de standaardtoets voor Verteller. U kunt een van deze toetsen gebruiken voor elke opdracht die gebruikmaakt van de Verteller-toets. De Verteller-toets wordt in opdrachten gewoon 'Verteller' genoemd. U kunt instellingen voor de Verteller-toets wijzigen in Verteller-instellingen.

Bijgewerkte opdrachten voor Weergave wijzigen

Opdrachten voor Weergave wijzigen zijn nu toegewezen aan de toetsen Verteller + Page Up en Page Down. U kunt ook Weergave wijzigen kiezen door te drukken op Verteller + Ctrl + Pijl-omhoog en Pijl-omlaag.

Verbeteringen van de scanmodus

De opdrachten Primaire actie en Secundaire actie van de scanmodus zijn gewijzigd. Een Primaire actie kan worden uitgevoerd door te drukken op Enter of spatiebalk. U kunt een Secundaire actie voltooien door een Shift-toets toe te voegen aan een van deze toetsen (Shift + Enter of Shift + spatiebalk). Deze wijziging geldt ongeacht de toetsenbordindeling die u hebt geselecteerd.

Daarnaast zijn verschillende nieuwe toetsenbordopdrachten voor de scanmodus toegevoegd waarmee u tekst kunt selecteren. Zie Hoofdstuk 3: Scanmodus gebruiken voor meer informatie over deze nieuwe toetsenbordopdrachten.

Feedback geven

Met uw feedback kunnen we Verteller verbeteren. Druk, terwijl Verteller is ingeschakeld, op Verteller + Alt + F om de Feedback-hub te openen voor het geven van feedback over Verteller. Voor technische ondersteuning voor Verteller of andere ondersteunende microsoft-technologie kunt u ook contact opnemen met de Microsoft Disability-Answer Desk.

Als u Microsoft aanvullende diagnose- en prestatiegegevens wilt sturen, drukt u op Windows-logotoets  + Ctrl + N om Verteller-instellingen te openen, selecteert u vervolgens de wisselknop onder Help ons Verteller te verbeteren en start u Verteller opnieuw.
Verteller-instellingen openen
 

Meer hulp nodig?

Deelnemen aan het gesprek
Vragen aan de community
Ondersteuning krijgen
Contact met ons opnemen

Was deze informatie nuttig?

Hoe tevreden bent u met de taalkwaliteit?
Wat heeft uw ervaring beïnvloed?

Bedankt voor uw feedback.

×