Hieronder ziet u een aantal tips voor het verlengen van de levensduur van de batterij van de pc.

Wanneer batterijbesparing is ingeschakeld, wordt op uw pc verschillende functies uitgeschakeld die veel energie gebruiken, zoals het automatische synchroniseren van e-mail en de agenda, updates voor live-tegels en apps die u niet actief gebruikt. Het gebruik van batterijbesparing is de eenvoudigste manier om de levensduur van de batterij te verlengen.

Selecteer Start > Instellingen> Systeem> Power & batterij. Als u wilt dat batterij besparen wordt in gebruik wanneer de batterij onder een bepaald niveau valt, selecteert u Batterij besparen en kiest u vervolgens het batterijniveau dat u wilt. Als u batterij besparen nu wilt in- en uitschakelen tot de volgende keer dat u de pc aan sluit, selecteert u Nu in- en uitschakelen in De batterij-instellingen van Power & of selecteert u het pictogram Batterij in het systeemgebied en selecteert u de instelling Batterij besparen snel in Instellingen

Pas een aantal van de beeldscherminstellingen van uw pc aan om de levensduur van de batterij te verlengen. Bijvoorbeeld: 

Stel een kortere duur voor een actief beeldscherm in.

Selecteer Start> Instellingen > System > Power & batterij > Scherm en slaapstand. Voor Op batterijvermogen, schakel mijn scherm uit na, kies een kortere duur. 
Instellingen voor power-&-slaapstand openen

Verlaag de helderheid van het beeldscherm.

Selecteer Start > Instellingen> System> Display> Brightness. Schakelt het selectievakje Helderheid wijzigen automatisch uit wanneer de belichting wordt gewijzigd (als deze wordt weergegeven) en gebruik vervolgens de schuifregelaar Helderheid wijzigen om het beste helderheidsniveau in te stellen.
Weergave-instellingen openen

Vernieuw de schermvernieuwingssnelheid verlagen.

Een hogere vernieuwingssnelheid zorgt voor vloeiender beweging op uw beeldscherm, maar er wordt ook meer vermogen gebruikt. Als u de schermvernieuwingssnelheid wilt verlagen, selecteert u Start > Instellingen > System> Display> Advanced display. Selecteer voor Kies een vernieuwingsfrequentieeen lagere rente.

Kies aangepaste grafische opties voor een app.

Selecteer Start> Instellingen> System> Display> Graphics. Selecteer onder Aangepaste opties voor appseen app, selecteer Optiesen kies vervolgens Energie besparen.

Gebruik een donkere achtergrond.

Selecteer Start> Instellingen > Personalisatie> Achtergronden kies vervolgens een donkere afbeelding of donkere effen kleur.
Achtergrondinstellingen openen

Gebruik een donker thema.

Selecteer Start> Instellingen > Persoonlijke> Thema's > Huidigthema en kies vervolgens een donker thema.
Instellingen voor thema's openen

Pas enkele energie-instellingen van uw pc aan om de levensduur van de batterij te verlengen. Bijvoorbeeld: 

Laat Windows automatisch een aantal energie-instellingen voor u wijzigen.

Selecteer Start> Instellingen > System> Troubleshoot > Other troubleshootersen selecteer   vervolgens Uitvoeren naast Power. 

 Probleemoplosser openen

Stel een kortere duur in wanneer de pc in de slaapstand gaat.

Selecteer Start> Instellingen> System > Power & batterij > Scherm en slaapstand. Voor Op batterij, zet mijn apparaat in slaapstand na, kies een kortere duur.
Instellingen voor power-&-slaapstand openen

Wijzig de instelling voor achtergrondactiviteit voor sommige apps.

Met sommige apps kunt u achtergrondactiviteit beheren. Als u ziet dat een app veel batterij gebruikt wanneer deze op de achtergrond wordt uitgevoerd, kunt u de instelling wijzigen voor apps die deze toestaan. Selecteer Start> Instellingen> System> Power & battery> Battery usage. Zie onder Batterijgebruik per appwelke apps mogelijk meer batterij op de achtergrond gebruiken. Voor een app waarmee u de achtergrondactiviteit kunt beheren, selecteert u Meer opties (drie verticale puntjes) > Achtergrondactiviteit beheren. Wijzig op de pagina Instellingen voor die app de instelling voor Deze app op de achtergrond laten uitvoeren.

Sluit het deksel.

De meeste laptops gaan automatisch in de slaapstand wanneer u het deksel sluit. Als u dit wilt instellen, selecteert u Zoeken op de taakbalk, voert u Configuratiescherm inen selecteert u deze in de lijst met resultaten. Selecteer in het Configuratiescherm Power-opties > Kiezen wat het sluiten van het deksel doet.

Kies een efficiëntere energiemodus.

Selecteer Start > Instellingen > Systeem > Power & batterij. Kies voor de Power-moduseen energiemodus die efficiënter is.

Deze optie is niet beschikbaar op alle pc's en is afhankelijk van uw pc-hardware en fabrikant.

Druk eenvoudig op de aan/uit-knop.

Op de meeste pc's kunt u uw weergave uitschakelen, afsluiten, slapen of sluimeren met een druk op de knop Power.

Als u wilt kiezen wat de aan/uit-knoppen doen, selecteert u Zoeken op de taakbalk, voert u Configuratiescherm in enselecteert u deze in de lijst met resultaten. Selecteer in het ConfiguratieschermPower-optiesen kies vervolgens wat de aan/uit-knoppen doen.

Kies verschillende batterijopties voor het afspelen van video's op batterij.

Selecteer Start> Instellingen> Apps> Video afspelen. Voor Batterijoptiesselecteert u Optimaliseren voor de levensduur van de batterij. Als u meer batterij wilt besparen, selecteert u het selectievakje Video afspelen met een lagere resolutie wanneer de batterij is opgeladen.

Andere dingen die u kunt doen

Houd uw pc aangesloten totdat deze volledig is opgeladen.

Als u het batterijniveau van uw pc wilt controleren, selecteert uInstellingen Systeem > Power & batterij. Bovenaan ziet u uw huidige batterijniveau en hoe het batterijniveau gedurende de dag verandert. 

Start uw pc opnieuw op.

Soms lost u hiermee problemen op die de levensduur van de batterij verkorten. Selecteer Starten selecteer vervolgens Power > Opnieuw starten.

Schakel de vliegtuigstand in als u geen internet, Bluetooth of andere draadloze communicatie nodig hebt.

Selecteer Start > Instellingen> Netwerk & enschakel de vliegtuigmodus in.
Instellingen vliegtuigmodus openen

Verwante onderwerpen

Wanneer batterijbesparing is ingeschakeld, wordt op uw pc verschillende functies uitgeschakeld die veel energie gebruiken, zoals het automatische synchroniseren van e-mail en de agenda, updates voor live-tegels en apps die u niet actief gebruikt. Het gebruik van batterijbesparing is de eenvoudigste manier om de levensduur van de batterij te verlengen.

Selecteer de Startknop en vervolgens Instellingen  > Systeem  > Batterij . Als u wilt dat batterijbesparing elke keer wordt ingeschakeld wanneer de batterij onder een bepaald niveau zakt, selecteert u Batterijbesparing automatisch inschakelen als capaciteit lager is dan: en stelt u dit in op het gewenste niveau. Als u batterijbesparing nu wilt inschakelen en wilt behouden totdat u de pc aansluit op een voedingsbron, schakelt u Status van batterijbesparing tot volgende keer opladen in.
Batterij besparen in Instellingen

Afbeelding van instellingen voor batterijbesparing

Pas een aantal van de beeldscherminstellingen van uw pc aan om de levensduur van de batterij te verlengen. Bijvoorbeeld: 

Stel een kortere duur voor een actief beeldscherm in.

Selecteer de knop Start en selecteer Instellingen > > Power & slaapstand . Kies een kortere duur onder Bij gebruik van batterijstroom uitschakelen na.
Instellingen voor power-&-slaapstand openen

Verlaag de helderheid van het beeldscherm.

Selecteer de knop Start en selecteer vervolgens Instellingen > Systeem > Weergave. Schakel Helderheid automatisch aanpassen als het licht verandert uit (als deze optie wordt weergegeven) en gebruik de schuifregelaar Helderheid wijzigen om de gewenste helderheid in te stellen.
Weergave-instellingen openen

Gebruik een donkere achtergrond.

Selecteer de knop Start, selecteer Instellingen > Personalisatie > Achtergrond en kies vervolgens een donkere afbeelding of donkere effen kleur.
Achtergrondinstellingen openen

Gebruik een donker thema.

Selecteer de knop Start, selecteer Instellingen > Instellingen voor persoonlijke instellingen> thema'> thema en kies vervolgens een donker thema.
Instellingen voor thema's openen

Pas enkele energie-instellingen van uw pc aan om de levensduur van de batterij te verlengen. Bijvoorbeeld: 

Laat Windows automatisch een aantal energie-instellingen voor u wijzigen.

Selecteer de knop Start en selecteer Instellingen > Beveiligingsupdate & > Problemen met > Power oplossen en selecteer vervolgens De probleemoplosser uitvoeren. 

 Probleemoplosser openen

Stel een kortere duur in wanneer de pc in de slaapstand gaat.

Selecteer de knop Start en selecteer Instellingen > > Power & slaapstand .  Kies een kortere duur onder Bij gebruik van batterijstroom slaapstand van pc inschakelen na.
Instellingen voor power-&-slaapstand openen

Verbreek de verbinding met een Wi-Fi-netwerk wanneer de pc in de slaapstand staat.

Selecteer de knop Start en selecteer Instellingen > Systeem > Power & slaapstand >Wanneer mijn pc in slaapstand staat en op batterijvermogen, loskoppelt u van het netwerk. Wijzig de instelling in Altijd of Beheerd door Windows in plaats van Nooit

Deze optie is niet beschikbaar op alle pc's en is afhankelijk van de pc-hardware en fabrikant.

Sluit het deksel.

De meeste laptops gaan automatisch in de slaapstand wanneer u het deksel sluit. Als u dit wilt instellen, selecteert u de knop Start en selecteert u Instellingen > Systeem > Power & slaapstand > Extra energie-instellingen > Kies wat het sluiten van het deksel doet. 

Kies een lagere energiemodus.

Selecteer het pictogram Batterij aan de rechterkant van de taakbalk. Verminder het stroomverbruik door de schuifregelaar richting Langste levensduur van de batterij te verplaatsen.

Deze optie is niet beschikbaar op alle pc's en is afhankelijk van de pc-hardware en fabrikant.

Druk eenvoudig op de aan/uit-knop.

Op de meeste pc's kunt u het beeldscherm uitschakelen of de pc afsluiten of in de slaapstand of de sluimerstand zetten door op de aan/uit-knop te drukken.

Als u wilt kiezen wat de aan/uit-knoppen doen, selecteert u de knop Start en selecteert u vervolgens Instellingen > Systeem > Power & slaapstand > Extra energie-instellingen en vervolgens Kiezen wat de aan/uit-knoppen doen.

Verleng de levensduur van de batterij door te wijzigen hoe vaak uw pc wordt gesynchroniseerd, Bijvoorbeeld:

Synchroniseer minder vaak uw e-mail.

Selecteer de knop Start en selecteer vervolgens Instellingen > Accounts > E-mail & accounts.
E-mailinstellingen & openen

Selecteer het account dat u wilt wijzigen en selecteer vervolgens Beheren > Synchronisatie-instellingen voor postvak wijzigen. Kies een langer interval onder Nieuwe e-mail downloaden.

Synchroniseer alleen de relevante e-mail, agenda's en contactpersonen.

Het is niet verplicht om e-mail, agenda's of contactpersonen te synchroniseren.

Selecteer de knop Start en selecteer vervolgens Instellingen > Accounts > E-& accounts.  

Selecteer het account dat u wilt wijzigen en selecteer de knop Beheren en selecteer vervolgens Synchronisatie-instellingen voor postvak wijzigen. Selecteer onder Synchronisatieopties de optie E-mail, Agenda of Contactpersonen om deze uit te schakelen.

Andere dingen die u kunt doen

Houd uw pc aangesloten totdat deze volledig is opgeladen.

Als u het batterijniveau van uw pc wilt controleren, verplaatst u de muisaanwijzer over het batterijpictogram op de taakbalk of gaat u naar Instellingen > System > Battery

Start uw pc opnieuw op.

Soms lost u hiermee problemen op die de levensduur van de batterij verkorten. Selecteer de knop Start en selecteer vervolgens Power > Opnieuw starten. 

Schakel de vliegtuigstand in als u geen internet, Bluetooth of andere draadloze communicatie nodig hebt.

Selecteer de Startknop  en selecteer vervolgens Instellingen  > Netwerk en internet  > Vliegtuigstand en schakel de vliegtuigstand in.
Instellingen vliegtuigmodus openen

Microsoft Edge voor browsen gebruiken.

Tests tonen aan dat browsen in Windows 10 met Microsoft Edge in plaats van Chrome, Firefox of Opera de levensduur van de batterij na elke keer opladen met 36-53% verlengt.

Voor meer informatie over batterijen zie Surface-batterij wordt niet opgeladen of Surface werkt niet op batterijvoeding in Windows 10 of Pc laadt langzaam op of ontlaadt als deze op een stopcontact is aangesloten

Meer hulp nodig?

Deelnemen aan het gesprek
Vragen aan de community
Ondersteuning krijgen
Contact met ons opnemen

Was deze informatie nuttig?

Hoe tevreden bent u met de taalkwaliteit?
Wat heeft uw ervaring beïnvloed?

Bedankt voor uw feedback.

×