Oglądanie elementów na ekranie przez Lupę

Windows 10

Lupa jest narzędziem umożliwiającym powiększenie całego ekranu lub jego części, dzięki czemu lepiej widać wyświetlane wyrazy i obrazy. Oferuje ono różne ustawienia, co umożliwia dostosowanie do określonych potrzeb.

Otwieranie Lupy

Aby otworzyć Lupę przy użyciu klawiatury, naciśnij klawisze logo Windows i + (znak plus). Aby otworzyć ją przy użyciu ekranu dotykowego lub myszy, przejdź do pozycji Start , potem Ustawienia > Ułatwienia dostępu > Lupa, a następnie przesuń suwak w obszarze Lupa w celu jej włączenia.

Jeśli nie zmieniono ustawień, Lupa zostanie otwarta w widoku pełnoekranowym.

Zamykanie Lupy

Aby zakończyć działanie Lupy, naciśnij klawisze logo Windows + Esc lub wybierz ikonę lupy , a następnie wybierz przycisk Zamknij na pasku narzędzi Lupy.

Zmienianie widoków Lupy

Za pomocą myszy można używać Lupy w trzech różnych widokach: pełnoekranowym, obiektywu i zadokowanym. Wypróbuj każdy z tych trybów, aby sprawdzić, którego chcesz używać.

W widoku pełnoekranowym jest powiększony cały ekran. Prawdopodobnie po powiększeniu nie będzie można przeglądać całego ekranu jednocześnie, ale przesuwanie wskaźnika po ekranie za pomocą myszy pozwala wyświetlać wszystkie obszary ekranu. Jeśli korzystasz z ekranu dotykowego, podczas używania Lupy przy krawędziach ekranu będzie wyświetlane białe obramowanie. Aby poruszać się po ekranie, przeciągnij palcem lub myszą wzdłuż obramowania.

W widoku obiektywu poruszanie się po ekranie polega na przesuwaniu lupy.

Widok zadokowany działa na pulpicie. W tym widoku lupa jest zadokowana do części ekranu. Podczas poruszania się po ekranie fragmenty ekranu są powiększane w obszarze dokowania, nawet jeśli główna część ekranu pozostaje bez zmian.

Dostosowywanie Lupy

Zmień sposób działania Lupy przy użyciu przycisków powiększania i pomniejszania (

Zoom in button
 i 
Zoom out button
), aby powiększyć lub pomniejszyć widok ekranu. Możesz też nacisnąć klawisze logo Windows i + (znak plus) lub klawisze logo Windows i - (minus), aby powiększyć lub pomniejszyć widok.

 1. Wybierz przycisk opcji Lupy
  Magnifier options button
  , aby zmienić poziom powiększenia, kolor lub ostrość.
 2. Naciśnij klawisze logo Windows i + (znak plus), aby otworzyć Lupę.
 3. Na pulpicie wybierz ikonę lupy , a następnie wybierz przycisk Opcje
  Magnifier options button
  .
 4. Wykonaj co najmniej jedną z następujących czynności:
  • Wybierz wartość powiększenia za pomocą suwaka. Wybrana wartość procentowa odpowiada przyrostowi powiększenia ekranu przez Lupę po kliknięciu przycisku Powiększ
   Zoom in button
   .
  • Zaznacz pole wyboru Włącz odwrócenie kolorów, aby odwrócić kolory na ekranie. Czasami odwrócenie kolorów ułatwia odczytanie tekstu.
  • Zaznacz pole wyboru, aby wybrać sposób ustawiania fokusu Lupy. Lupa może podążać za wskaźnikiem myszy, punktem wstawiania lub poleceniami klawiatury.

Obsługa Lupy za pomocą ekranu dotykowego

Korzystając z Lupy, można wykonywać różne zadania na ekranie dotykowym:

 • Powiększanie i pomniejszanie widoku przez naciśnięcie rogów ekranu.
 • Poruszanie się po ekranie przez przeciąganie wzdłuż krawędzi ekranu.
 • Sprawdzanie, który fragment ekranu jest powiększany, przez naciśnięcie dwoma palcami krawędzi przeciwległych.
 • Zakończ działanie Lupy przez naciśnięcie przycisku Zamknij.

Windows 8.1

Lupa to przydatne narzędzie umożliwiające powiększenie całego ekranu lub jego części, dzięki czemu lepiej widać wyświetlane wyrazy i obrazy. Oferuje ono różne ustawienia, co umożliwia dostosowanie go do określonych potrzeb.

Korzystanie z Lupy

Lupę można szybko otworzyć i zamknąć, dzięki czemu można jej używać tylko wtedy, gdy jest potrzebna.

Aby otworzyć Lupę przy użyciu klawiatury

 1. Naciśnij klawisze logo Windows + „+” (znak plus).

 2. Jeśli nie zmieniono odpowiednich ustawień, Lupa zostanie otwarta w trybie pełnoekranowym.

Aby otworzyć Lupę przy użyciu dotyku lub myszy

 1. Szybko przesuń do środka od prawej krawędzi ekranu, naciśnij pozycję Ustawienia, a następnie naciśnij pozycję Zmień ustawienia komputera.
  (Jeśli używasz myszy, wskaż prawy górny róg ekranu, przesuń wskaźnik myszy w dół, kliknij pozycję Ustawienia, a następnie kliknij pozycję Zmień ustawienia komputera).

 2. Naciśnij lub kliknij pozycję Ułatwienia dostępu, naciśnij lub kliknij pozycję Lupa, a następnie w obszarze Lupa przesuń suwak, aby włączyć Lupę.

 3. Jeśli nie zmieniono odpowiednich ustawień, Lupa zostanie otwarta w trybie pełnoekranowym.

Aby zamknąć Lupę

Aby szybko zakończyć działanie Lupy, naciśnij klawisze logo Windows + Esc. Możesz też nacisnąć lub kliknąć ikonę lupy , a następnie nacisnąć lub kliknąć przycisk Zamknij na pasku narzędzi Lupy.

Zmienianie widoków Lupy

Jeśli korzystasz z myszy, możesz używać Lupy na kilka sposobów: w widoku pełnoekranowym, widoku obiektywu i widoku zadokowanym. Wypróbuj każdy z tych trybów, aby sprawdzić, którego chcesz używać.

 • Widok pełnoekranowy. W tym widoku jest powiększony cały ekran. Prawdopodobnie po powiększeniu nie będzie można przeglądać całego ekranu jednocześnie, ale przesuwanie wskaźnika po ekranie pozwala wyświetlać wszystkie obszary ekranu. Jeśli korzystasz z ekranu dotykowego, podczas używania Lupy przy krawędziach ekranu będzie wyświetlane białe obramowanie. Aby poruszać się po ekranie, przeciągnij palcem lub myszą wzdłuż obramowania.
 • Widok obiektywu. W tym widoku poruszanie się po ekranie polega na przesuwaniu lupy.
 • Widok zadokowany. Widok zadokowany działa na pulpicie systemu Windows. W tym widoku lupa jest zadokowana do części ekranu. Podczas poruszania się po ekranie fragmenty ekranu są powiększane w obszarze dokowania, nawet jeśli główna część ekranu pozostaje bez zmian.

Dostosowywanie Lupy

Sposób działania Lupy można zmienić. Na przykład za pomocą przycisków powiększania i pomniejszania (

Zoom in button
 i
Zoom out button
) można określić skalę powiększenia ekranu przez Lupę. Naciśnięcie klawiszy Windows + plus i Windows + minus na klawiaturze również pozwala szybko powiększyć i pomniejszyć widok. Aby zmienić ustawienia Lupy, możesz też wybrać przycisk opcji Lupy
Magnifier options button
.

 1. Szybko przesuń palcem do środka od prawej krawędzi ekranu, a następnie naciśnij panel Wyszukiwanie.
  (Jeśli używasz myszy, wskaż prawy dolny róg ekranu, przesuń wskaźnik myszy w górę, a następnie kliknij panel Wyszukiwanie).

 2. W polu wyszukiwania wpisz Lupa, a następnie naciśnij lub kliknij pozycję Lupa.

 3. Przejdź do pulpitu systemu Windows i kliknij ikonę lupy .

 4. Kliknij przycisk Opcje

  Magnifier options button
  .

 5. Wykonaj co najmniej jedną z następujących czynności:

  • Wybierz wartość powiększenia za pomocą suwaka. Wybrana wartość procentowa odpowiada przyrostowi powiększenia ekranu przez Lupę po kliknięciu przycisku Powiększ

   Zoom in button
   .

  • Zaznacz pole wyboru Włącz odwrócenie kolorów, aby odwrócić kolory na ekranie. Czasami odwrócenie kolorów ułatwia odczytanie tekstu.

  • Zaznacz pole wyboru, aby wybrać sposób ustawiania fokusu Lupy. Lupa może podążać za wskaźnikiem myszy, punktem wstawiania lub poleceniami klawiatury.

Korzystanie z Lupy na ekranie dotykowym

Korzystając z Lupy na ekranie dotykowym, można wykonywać różne zadania:

 • Powiększanie i pomniejszanie widoku przez naciśnięcie rogów ekranu.

 • Poruszanie się po ekranie przez przeciąganie wzdłuż krawędzi ekranu.

 • Kończyć działanie Lupy, naciskając ikonę X.

 • Sprawdzanie, który fragment ekranu jest powiększany, przez naciśnięcie dwoma palcami krawędzi przeciwległych.

Windows 7

Lupa powiększa różne części ekranu i jest częścią Centrum ułatwień dostępu. Aby szybko ją otworzyć, kliknij przycisk Start, a następnie wpisz Lupa.

Możesz także zmienić rozdzielczość ekranu, aby dopasować przejrzystość, rozmiar i ilość rzeczy, które mieszczą się na ekranie. Aby dowiedzieć się więcej o dostosowywaniu rozdzielczości ekranu, zobacz Uzyskiwanie najlepszej jakości obrazu na monitorze.

Lupa może działać w trzech trybach:

 • Tryb pełnoekranowy. W trybie pełnoekranowym jest powiększony cały ekran. W zależności od rozmiaru ekranu i wybranego poziomu powiększenia cała zawartość ekranu może nie być widoczna jednocześnie.

 • Tryb obiektywu. W trybie obiektywu jest powiększony obszar wokół wskaźnika myszy. Powiększony obszar ekranu porusza się wraz ze wskaźnikiem myszy.

 • Tryb zadokowany. W trybie zadokowanym jest powiększona tylko część ekranu. Pozostała część pulpitu pozostaje bez zmian. Możesz wybrać obszar ekranu, który chcesz powiększyć.


Aby powiększyć elementy na ekranie

 1. Otwórz Lupę, klikając przycisk Start

  Obraz przedstawiający przycisk Start
  , pozycję Wszystkie programy, pozycję Akcesoria, pozycję Ułatwienia dostępu, a następnie pozycję Lupa.

 2. W menu Widoki kliknij tryb, którego chcesz użyć.

 3. Przesuń wskaźnik do części ekranu, którą chcesz powiększyć.

 

Aby wybrać obszar fokusu Lupy
Aby zmienić poziom powiększenia
Aby ustawić przyrost powiększenia
Aby ustawić rozmiar obiektywu
Aby włączyć odwrócenie kolorów
Aby wyświetlić pasek narzędzi Lupy


Właściwości

Identyfikator artykułu: 11542 — ostatni przegląd: 14.09.2016 — zmiana: 3

Opinia