Skróty klawiaturowe ułatwień dostępu pomagają w korzystaniu z komputera przy użyciu klawiatury lub urządzeń pomocniczych.

Poniżej przedstawiono listę skrótów klawiaturowych dla technologii Windows 11, takich jak Lupa, duży kontrast i inne.

Aby wyświetlić listę skrótów klawiaturowych i gestów dotykowych Narratora w systemie Windows 11, zobacz Polecenia klawiaturowe i gesty dotykowe Narratora.

Skróty klawiaturowe aplikacji Lupa

Wybierz skrót klawiaturowy

Aby to wykonać

Naciśnij klawisz logo Windows  + znak plusa (+)

Włączenie Lupy

Klawisz z logo systemu Windows  + Esc

Wyłączenie Lupy

Windows klawisz z logo + znak plus (+) lub znak minus (-)

Powiększanie lub pomniejszanie przy użyciu aplikacji Lupa

Ctrl + Alt + kółko przewijania myszy

Powiększanie i pomniejszanie za pomocą kółka przewijania myszy

Klawisz systemu Windows  + Ctrl + M

Otwarcie ustawień lupy

Ctrl + Alt + klawisze strzałek

Przesunięcie w kierunku określonym klawiszami strzałek

Ctrl + Alt + I

Odwrócenie kolorów

Ctrl + Alt + F

Przełączenie do widoku pełnoekranowego

Ctrl + Alt + L

Przełączenie do widoku lupy

Ctrl + Alt + D

Przełączenie do widoku zadokowanego

Ctrl+Alt+M

Przełączanie między widokami

Ctrl + Alt + R

Użyj myszy, aby zmienić rozmiar obiektywu

Shift + Alt + klawisze strzałek

Użyj klawiatury, aby zmienić rozmiar obiektywu

Ctrl + Alt + spacja

Szybkie wyświetlanie całego pulpitu, gdy korzystasz z widoku pełnoekranowego

Polecenia funkcji czytania na głos przez narzędzie Lupa

Kombinacja klawiszy

Aby to wykonać

Naciśnij klawisz logo Windows  + znak plusa (+)

Włączenie Lupy

Rozpoczęcie, wstrzymanie i wznawianie czytania

Klawisz modyfikujący + Enter

Zatrzymaj czytanie

Dowolny klawisz

Czytanie od wskaźnika myszy

Klawisz modyfikujący + kliknięcie lewym przyciskiem myszy

Przeczytanie poprzedniego zdania

Klawisz modyfikujący + H

Przeczytanie następnego zdania

Klawisz modyfikujący + K

Aby uzyskać więcej informacji o czytaniu przez narzędzie Lupa, zobacz Jak używać funkcji czytania przez narzędzie Lupa

Dodatkowe skróty klawiaturowe ułatwień dostępu

Kombinacja klawiszy

Aby to wykonać

Prawy Shift przez osiem sekund

Włączenie lub wyłączenie funkcji Klawisze filtru

Lewy Alt + lewy Shift + Print screen

Włączenie lub wyłączenie funkcji Duży kontrast

Lewy Alt + lewy Shift + Num lock

Włączenie lub wyłączenie funkcji Klawisze myszy

Shift pięć razy

Włączenie lub wyłączenie funkcji Klawisze trwałe

Num lock przez pięć sekund

Włączenie lub wyłączenie funkcji Klawisze przełączające

Ctrl + E

Otwórz wyszukiwanie (w większości aplikacji)

Klawisz logo Windows +A

Otwiera szybkie Ustawienia

Klawisz z logo systemu Windows  + Ctrl + C

Włącz lub wyłącz filtry kolorów

Klawisz z logo systemu Windows  + H

Otwiera okno funkcji pisania głosowego

Windows klawisz z logo firmy + Alt + H

Przenoszenie fokusu klawiatury na dialog wpisywania głosu

Klawisz z logo systemu Windows  + Ctrl + N

Otwieranie ustawień Narratora

Klawisz z logo systemu Windows  + Ctrl + S

Włącz Rozpoznawanie mowy Windows

Klawisz z logo systemu Windows  + Ctrl + O

Włączanie klawiatury ekranowej

Klawisz z logo systemu Windows  + U

Otwiera okno ułatwień Ustawienia

Windows klawisz z logo + W

Otwiera widżety

Dodatkowe skróty klawiaturowe

Skróty klawiaturowe ułatwień dostępu pomagają w korzystaniu z komputera przy użyciu klawiatury lub urządzeń pomocniczych.

Poniżej znajduje się lista skrótów klawiaturowych funkcji ułatwień dostępu w systemie Windows 10, w tym umożliwiających skorzystanie z aplikacji Lupa, włączenie dużego kontrastu itp.

Aby wyświetlić listę skrótów klawiaturowych i gestów dotykowych aplikacji Narrator w systemie Windows 10, zobacz Polecenia wydawane z klawiatury i gesty dotykowe obsługiwane w Narratorze.

Skróty klawiaturowe aplikacji Lupa

Kombinacja klawiszy

Aby to wykonać

Naciśnij klawisz logo Windows  + znak plusa (+)

Włączenie Lupy

Klawisz z logo systemu Windows  + Esc

Wyłączenie Lupy

Windows klawisz z logo + znak plus (+) lub znak minus (-)

Powiększanie lub pomniejszanie przy użyciu aplikacji Lupa

Ctrl + Alt + kółko przewijania myszy

Powiększanie i pomniejszanie za pomocą kółka przewijania myszy

Klawisz systemu Windows  + Ctrl + M

Otwarcie ustawień lupy

Ctrl + Alt + klawisze strzałek

Przesunięcie w kierunku określonym klawiszami strzałek

Ctrl + Alt + I

Odwrócenie kolorów

Ctrl + Alt + F

Przełączenie do widoku pełnoekranowego

Ctrl + Alt + L

Przełączenie do widoku lupy

Ctrl + Alt + D

Przełączenie do widoku zadokowanego

Ctrl+Alt+M

Przełączanie między widokami

Ctrl + Alt + R

Użyj myszy, aby zmienić rozmiar obiektywu

Shift + Alt + klawisze strzałek

Użyj klawiatury, aby zmienić rozmiar obiektywu

Ctrl + Alt + spacja

Szybkie wyświetlanie całego pulpitu, gdy korzystasz z widoku pełnoekranowego

Polecenia funkcji czytania na głos przez narzędzie Lupa

Kombinacja klawiszy

Aby to wykonać

Naciśnij klawisz logo Windows  + znak plusa (+)

Włączenie Lupy

Rozpoczęcie, wstrzymanie i wznawianie czytania

Klawisz modyfikujący + Enter

Zatrzymaj czytanie

Dowolny klawisz

Czytanie od wskaźnika myszy

Klawisz modyfikujący + kliknięcie lewym przyciskiem myszy

Przeczytanie poprzedniego zdania

Klawisz modyfikujący + H

Przeczytanie następnego zdania

Klawisz modyfikujący + K

Aby uzyskać więcej informacji o czytaniu przez narzędzie Lupa, zobacz Jak używać funkcji czytania przez narzędzie Lupa

Dodatkowe skróty klawiaturowe ułatwień dostępu

Kombinacja klawiszy

Aby to wykonać

Prawy Shift przez osiem sekund

Włączenie lub wyłączenie funkcji Klawisze filtru

Lewy Alt + lewy Shift + Print screen

Włączenie lub wyłączenie funkcji Duży kontrast

Lewy Alt + lewy Shift + Num lock

Włączenie lub wyłączenie funkcji Klawisze myszy

Shift pięć razy

Włączenie lub wyłączenie funkcji Klawisze trwałe

Num lock przez pięć sekund

Włączenie lub wyłączenie funkcji Klawisze przełączające

Klawisz z logo systemu Windows  + U

Otwiera ustawienia ułatwień dostępu

Klawisz z logo systemu Windows  + Ctrl + C

Włącz lub wyłącz filtry kolorów

Klawisz z logo systemu Windows  + Ctrl + N

Otwieranie ustawień Narratora

Klawisz z logo systemu Windows  + Ctrl + S

Włącz Rozpoznawanie mowy Windows

Klawisz z logo systemu Windows  + Ctrl + O

Włączanie klawiatury ekranowej

Dodatkowe skróty klawiaturowe

Skróty klawiaturowe ułatwiające korzystanie z systemu Windows 8.1 przy użyciu klawiatury.

Skróty klawiaturowe ułatwień dostępu

Poniższa tabela zawiera skróty klawiaturowe, które mogą ułatwić korzystanie z komputera.

Kombinacja klawiszy

Aby to wykonać

Prawy Shift przez osiem sekund

Włączenie lub wyłączenie funkcji Klawisze filtru

Lewy Alt + lewy Shift + Print Screen

Włączenie lub wyłączenie funkcji Duży kontrast

Lewy Alt + lewy Shift + Num Lock

Włączenie lub wyłączenie funkcji Klawisze myszy

Shift pięć razy

Włączenie lub wyłączenie funkcji Klawisze trwałe

Num Lock przez pięć sekund

Włączenie lub wyłączenie funkcji Klawisze przełączające

Klawisz z logo systemu Windows  + U

Otwarcie Centrum ułatwień dostępu

Skróty klawiaturowe aplikacji Lupa

Poniższa tabela zawiera skróty klawiaturowe służące do pracy z aplikacją Lupa.

Kombinacja klawiszy

Aby to wykonać

Klawisz z logo systemu Windows  + plus (+) lub minus (-)

Powiększenie lub pomniejszenie

Ctrl + Alt + spacja

Podgląd pulpitu w trybie pełnoekranowym

Ctrl + Alt + D

Przełączenie do trybu zadokowanego

Ctrl + Alt + F

Przełączanie do trybu pełnoekranowego

Ctrl + Alt + I

Odwrócenie kolorów

Ctrl + Alt + L

Przełączenie do trybu lupy

Ctrl + Alt + R

Zmiana rozmiaru lupy

Ctrl + Alt + klawisze strzałek

Przesunięcie w kierunku określonym klawiszami strzałek

Klawisz z logo systemu Windows  + Esc

Zakończenie działania aplikacji Lupa

Skróty klawiaturowe aplikacji Narrator

Poniższa tabela zawiera skróty klawiaturowe służące do pracy z aplikacją Narrator.

Kombinacja klawiszy

Aby to wykonać

Spacja lub Enter

Uaktywnienie bieżącego elementu

Klawisz Tab i klawisze strzałek

Poruszanie się po ekranie

Ctrl

Zatrzymaj czytanie

Caps Lock + D

Czytaj element

Caps Lock + M

Rozpoczęcie czytania

Caps Lock + H

Czytaj dokument

Caps Lock + V

Powtórzenie frazy

Caps Lock + W

Przeczytanie zawartości okna

Caps Lock + Page Up lub Page Down

Zwiększenie lub zmniejszenie głośności głosu

Caps Lock + plus (+) lub minus (-)

Zwiększenie lub zmniejszenie szybkości głosu

Caps Lock + Spacja

Wykonanie akcji domyślnej

Caps Lock + Strzałka w prawo lub Strzałka w lewo

Przejście do poprzedniego/następnego elementu

Caps Lock + F2

Wyświetlenie poleceń dla bieżącego elementu

Szybkie naciśnięcie klawisza Caps Lock dwa razy

Włączenie lub wyłączenie funkcji Caps Lock

Caps + Esc

Zakończenie działania Narratora

Skróty klawiaturowe aplikacji Narrator dla klawiatury dotykowej

Poniższa tabela zawiera skróty klawiaturowe służące do pracy z aplikacją Narrator na tablecie obsługującym dotyk czteropunktowy.

Kombinacja klawiszy

Aby to wykonać

Jednokrotne naciśnięcie dwoma palcami

Zatrzymanie czytania przez Narratora

Trzykrotne naciśnięcie czterema palcami

Wyświetlenie wszystkich poleceń aplikacji Narrator (w tym również poleceń nieuwzględnionych na tej liście)

Dwukrotne naciśnięcie

Aktywowanie akcji podstawowej

Trzykrotne naciśnięcie

Aktywowanie akcji pomocniczej

Dotknięcie lub przeciągnięcie jednym palcem

Przeczytanie zawartości znajdującej się pod palcami

Przesunięcie palcem w lewo lub w prawo

Przejście do następnego lub poprzedniego elementu

Szybkie przesunięcie dwoma palcami w lewo, w prawo, w górę lub w dół

Przewinięcie

Szybkie przesunięcie trzema palcami w dół

Rozpoczęcie czytania dostępnego tekstu

Dodatkowe skróty klawiaturowe

Skróty klawiaturowe ułatwiające korzystanie z systemu Windows 7 przy użyciu klawiatury.

Skróty klawiaturowe ułatwień dostępu

Poniższa tabela zawiera skróty klawiaturowe, które mogą ułatwić korzystanie z komputera.

Kombinacja klawiszy

Aby to wykonać

Prawy Shift przez osiem sekund

Włączenie lub wyłączenie funkcji Klawisze filtru

Lewy Alt + lewy Shift + Print Screen

Włączenie lub wyłączenie funkcji Duży kontrast

Lewy Alt + lewy Shift + Num Lock

Włączenie lub wyłączenie funkcji Klawisze myszy

Shift pięć razy

Włączenie lub wyłączenie funkcji Klawisze trwałe

Num Lock przez pięć sekund

Włączenie lub wyłączenie funkcji Klawisze przełączające

Windows klawisz z logo Obraz klawisza z logo systemu Windows + U

Otwarcie Centrum ułatwień dostępu

Skróty klawiaturowe aplikacji Lupa

Poniższa tabela zawiera skróty klawiaturowe służące do pracy z aplikacją Lupa.

Kombinacja klawiszy

Aby to wykonać

Windows klawisz z logo Obraz klawisza z logo systemu Windows + plus (+) lub minus (-)

Powiększenie lub pomniejszenie

Ctrl + Alt + spacja

Podgląd pulpitu w trybie pełnoekranowym

Ctrl + Alt + D

Przełączenie do trybu zadokowanego

Ctrl + Alt + F

Przełączanie do trybu pełnoekranowego

Ctrl + Alt + I

Odwrócenie kolorów

Ctrl + Alt + L

Przełączenie do trybu lupy

Ctrl + Alt + R

Zmiana rozmiaru lupy

Ctrl + Alt + klawisze strzałek

Przesunięcie w kierunku określonym klawiszami strzałek

Windows klawisz z logo Obraz klawisza z logo systemu Windows + Esc

Zakończenie działania aplikacji Lupa

Tworzenie skrótów klawiaturowych służących do otwierania programów

Możesz tworzyć skróty klawiaturowe służące do otwierania programów. Przed rozpoczęciem należy utworzyć skrót do programu, do którego chcesz przypisać skrót klawiaturowy. W tym celu otwórz folder zawierający plik wykonywalny programu, kliknij go prawym przyciskiem myszy, a następnie kliknij polecenie Utwórz skrót.

Aby uzyskać więcej informacji na temat tworzenia skrótów do programów, zobacz Tworzenie lub usuwanie skrótu.

  1. Znajdź skrót do programu, do którego chcesz utworzyć skrót klawiaturowy.

  2. Kliknij ten skrót prawym przyciskiem myszy, a następnie kliknij polecenie Właściwości.

  3. W oknie dialogowym Właściwości skrótu kliknij kartę Skrót.

  4. Kliknij w polu Klawisz skrótu, naciśnij klawisz, którego chcesz używać w połączeniu z klawiszami Ctrl + Alt (skróty klawiaturowe automatycznie zaczynają się od klawiszy Ctrl + Alt), a następnie kliknij przycisk OK. Wymagane są uprawnienia administratora Jeśli zostanie wyświetlony monit o hasło administratora lub potwierdzenie, wpisz hasło lub podaj potwierdzenie.

    Jeśli korzystasz z programu, w który również jest skrót klawiaturowy z taką samą kombinacją klawiszy jak skrót właśnie utworzony, ten skrót może nie działać.

Uwagi: 

  • Do momentu naciśnięcia klawisza w polu Klawisz skrótu jest wyświetlane słowo Brak, które zostanie zastąpione kombinacją Ctrl + Alt + naciśnięty klawisz.

  • Do tworzenia skrótu klawiaturowego nie można używać klawiszy Esc, Enter, Tab, Spacja, PrtScn, Shift ani Backspace.

Dodatkowe skróty klawiaturowe

Potrzebna dalsza pomoc?

Dołącz do dyskusji
Zapytaj społeczność
Uzyskaj pomoc techniczną
Kontakt z nami

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość tłumaczenia?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Dziękujemy za opinię!

×