Znajdowanie utraconego telefonu lub urządzenia

Znajdź mój telefon

Zgubione urządzenie może przysporzyć wielu stresów. Możesz ich uniknąć dzięki usłudze Znajdź mój telefon — zarówno wtedy, gdy telefon faktycznie zaginął, jak i wtedy, gdy po prostu wpadł między poduszki na kanapie. Ta bezpłatna usługa dostępna na stronie account.microsoft.com/devices umożliwia zadzwonienie na telefon, zablokowanie, wymazanie go, a także wskazanie telefonu Windows Phone na mapie.

Aby pierwszy raz zalogować się do usługi Znajdź mój telefon

Zanim zaczniesz korzystać z usługi Znajdź mój telefon, zaloguj się na telefonie na swoim koncie Microsoft.

 1. Przejdź na stronę account.microsoft.com/devices. Jeśli zostanie wyświetlony monit o zalogowanie się, użyj tego samego konta Microsoft, które zostało użyte do zalogowania się na telefonie.
 2. Wybierz telefon, który chcesz znaleźć, a następnie kliknij pozycję Znajdź mój telefon.

Aby znaleźć swój telefon

 1. Przejdź na stronę account.microsoft.com/devices. Jeśli zostanie wyświetlony monit o zalogowanie się, użyj tego samego konta Microsoft, które zostało użyte do zalogowania się na telefonie.
 2. Wybierz telefon, który chcesz znaleźć, a następnie kliknij pozycję Znajdź mój telefon.
 3. Zostanie wyświetlona mapa z lokalizacją Twojego telefonu. Możesz powiększyć lub pomniejszyć mapę, aby poprawić widok.


Aby zadzwonić na swój telefon

 1. Przejdź na stronę account.microsoft.com/devices. Jeśli zostanie wyświetlony monit o zalogowanie się, użyj tego samego konta Microsoft, które zostało użyte do zalogowania się na telefonie.
 2. Wybierz telefon, na który chcesz zadzwonić lub który chcesz zablokować, a następnie kliknij pozycję Znajdź mój telefon.
 3. Wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Aby zadzwonić na swój telefon, kliknij pozycję Zadzwoń, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami. Telefon zadzwoni, nawet jeśli głośnik jest wyłączony lub włączone są wibracje.
  • Aby zablokować telefon i wyświetlić komunikat na ekranie blokady, kliknij pozycję Zablokuj, a następnie wykonaj instrukcje. Jeśli nie masz jeszcze hasła skonfigurowanego na telefonie, musisz je wprowadzić, ponieważ umożliwia ono odblokowanie telefonu po jego odzyskaniu.

Aby wymazać dane na swoim telefonie

Jeśli masz pewność, że nie odzyskasz swojego telefonu albo masz na nim poufne informacje, które chcesz zabezpieczyć przed odzyskaniem telefonu, możesz zdalnie wymazać dane na telefonie.

 1. Przejdź na stronę account.microsoft.com/devices. Jeśli zostanie wyświetlony monit o zalogowanie się, użyj tego samego konta Microsoft, które zostało użyte do zalogowania się na telefonie.
 2. Wybierz telefon, który chcesz wymazać, a następnie kliknij pozycję Znajdź mój telefon.
 3. Kliknij pozycję Wymaż.
 4. Jeśli masz całkowitą pewność, że chcesz to zrobić, zaznacz pole wyboru Wszystko gotowe do wymazania danych z telefonu, a następnie kliknij pozycję Wymaż.


Aby zmienić ustawienia usługi Znajdź mój telefon

Skonfiguruj usługę Znajdź Mój telefon, aby zapisywała Twoją lokalizację co kilka godzin, dzięki czemu łatwiej znajdziesz swój telefon. Te ustawienia należy zmienić na telefonie, a nie na komputerze.

 1. W obszarze Lista aplikacji naciśnij pozycję Ustawienia > Aktualizacje i zabezpieczenia > Znajdź mój telefon.
 2. Zaznacz poniższe pole wyboru:

  Zapisuj lokalizację mojego telefonu okresowo i przed wyczerpaniem się baterii, aby ułatwić jego znalezienie. Funkcja Znajdź mój telefon może co kilka godzin zapisywać informacje o lokalizacji telefonu. Dzięki temu będzie możliwe wskazanie na mapie ostatniego znanego położenia telefonu, nawet jeśli urządzenie znajdzie się poza zasięgiem lub rozładuje się jego bateria.

Ochrona przed zresetowaniem

Niektóre nowsze modele telefonów z systemem Windows Phone umożliwiają użycie Ochrony przed zresetowaniem — bezpłatnej usługi dostępnej w witrynie account.microsoft.com, która zapewnia dodatkową ochronę. Uniemożliwia ona łatwe zresetowanie lub używanie telefonu, jeśli trafi on w niepowołane ręce. Aby dowiedzieć się więcej, zobacz temat Ochrona telefonu.

Znajdź moje urządzenie

Funkcja Znajdź moje urządzenie umożliwia znalezienie urządzenia na mapie (działa analogicznie do funkcji Znajdź mój telefon). Ta bezpłatna usługa dostępna na stronie account.microsoft.com/devices okresowo pobiera informacje dotyczące lokalizacji urządzenia, aby umożliwić jego wyświetlenie na mapie.

Aby zmienić ustawienia usługi Znajdź moje urządzenie

Skonfiguruj usługę Znajdź moje urządzenie, aby zapisywała Twoją lokalizację co kilka godzin, dzięki czemu łatwiej znajdziesz swoje urządzenie. Aby zmienić te ustawienia, sprawdź, czy masz włączone główne ustawienie lokalizacji na urządzeniu i czy logowanie do urządzenia nastąpiło za pomocą Twojego konta Microsoft.

 1. Zaloguj się do urządzenia jako administrator.
 2. Na urządzeniu przejdź do ekranu startowego, a następnie wybierz pozycję Ustawienia > Aktualizacje i zabezpieczenia > Znajdź moje urządzenie.
 3. Włącz ustawienie Znajdź moje urządzenie.

Aby znaleźć swoje urządzenie

 1. Przejdź na stronę account.microsoft.com/devices. Jeśli zostanie wyświetlony monit o zalogowanie się, użyj tego samego konta Microsoft, które zostało użyte do zalogowania się do urządzenia.
 2. Wybierz urządzenie, które chcesz znaleźć, a następnie kliknij pozycję Znajdź moje urządzenie.
 3. Zostanie wyświetlona mapa z lokalizacją Twojego urządzenia.
Właściwości

Identyfikator artykułu: 11579 — ostatni przegląd: 22.08.2016 — zmiana: 4

Opinia