Opcje odzyskiwania w systemie Windows 10

Dotyczy: Windows 10

Jeśli występują problemy z komputerem, poniższa tabela może pomóc w wyborze odpowiedniej opcji odzyskiwania. Aby uzyskać pomoc dotyczącą błędów powodujących wyświetlenie czarnego lub niebieskiego ekranu, zobacz Rozwiązywanie problemów typu czarny ekran lub Rozwiązywanie problemów typu niebieski ekran

 Problem  Zobacz sekcję
Komputer nie działa dobrze, a niedawno została zainstalowana aplikacja. Przywracanie z punktu przywracania systemu
Komputer nie działa dobrze, a niedawno została zainstalowana aktualizacja. Usuń zainstalowaną aktualizację systemu Windows.
Komputer nie działa dobrze, a minął już pewien czas od zainstalowana aplikacji, sterownika lub aktualizacji. Resetowanie ustawień do stanu początkowego
Komputer nie uruchamia się, a został utworzony dysk odzyskiwania. Przywracanie lub resetowanie komputera za pomocą dysku odzyskiwania
Komputer nie uruchamia się, a nie został utworzony dysk odzyskiwania. Przywracanie lub resetowanie komputera za pomocą nośnika instalacyjnego
Nie można uruchomić komputera, nie został utworzony dysk odzyskiwania, a resetowaniu ustawień komputera nie działa. Ponowne instalowanie systemu Windows 10 przy użyciu nośnika instalacyjnego
Chcesz ponownie zainstalować poprzedni system operacyjny. Powrót do poprzedniej wersji systemu Windows


Kliknij jedną z poniższych opcji odzyskiwania i postępuj zgodnie z instrukcjami, aby przywrócić prawidłowe działanie.