Spis treści
×

Porada: Masz problemy ze swoim urządzeniem Surface? Spróbuj naprawić go za pomocą zestawu narzędzi diagnostycznych Surface.

Jeśli Surface nie chce się uruchomić albo dane odzyskiwania zostały usunięte, możesz użyć dysku odzyskiwania USB, aby uzyskać dostęp do narzędzia odzyskiwania i rozwiązać problemy. Na urządzeniu Surface znajdują się dane odzyskiwania systemu Windows, które możesz wykorzystać do odświeżenia go lub zresetowania do stanu fabrycznego. Jeśli Twoje urządzenie Surface faktycznie włącza się, zobacz Przywracanie systemu lub resetowanie urządzenia Surface.

Znajdź scenariusz, który najlepiej odpowiada Twojemu problemowi, a następnie wybierz rozwiązanie, aby uzyskać więcej informacji.

Scenariusz

Rozwiązanie

Mój Surface nie działa dobrze i muszę pobrać fabryczny obraz dysku odzyskiwania

Pobieranie obrazu odzyskiwania dla urządzenia Surface

Pobrałem(-am) już obraz odzyskiwania lub dostałem(-am) pocztą i muszę go użyć do zresetowania mojego urządzenia Surface

Jak zrestartować urządzenie Surface do ustawień fabrycznych przy użyciu pobranego obrazu odzyskiwania

Mój Surface działa dobrze i chcę teraz utworzyć dysk odzyskiwania na wypadek, gdyby kiedykolwiek był potrzebny.

Tworzenie i używanie własnego dysku odzyskiwania USB

Mam problemy z rozruchem dysku odzyskiwania

Jeżeli dysk USB odzyskiwania nie działa po podłączeniu do urządzenia Surface

Pobieranie i tworzenie fabrycznego obrazu odzyskiwania dla urządzenia Surface

Przed rozpoczęciem

Obraz dysku odzyskiwania umożliwia zresetowanie ustawienia Surface do ustawień fabrycznych oraz może pomóc w rozwiązywaniu problemów z urządzeniem Surface.

Jeśli urządzenie Surface nie działa i nie masz innego urządzenia z systemem Windows 11, które mogłoby posłużyć do pobrania fabrycznego obrazu odzyskiwania, możesz poprosić o wysłanie pocztą napędu USB do odzyskiwania systemu. Ta usługa nie jest dostępna w Chinach. Aby uzyskać dodatkowe informacje, skontaktuj się z nami.

Tworzenie dysku odzyskiwania za pomocą pobranego obrazu fabrycznego

Jeśli możesz używać urządzenia Surface albo masz inny komputer z systemem Windows 11, odwiedź stronę Pobieranie obrazu odzyskiwania dla urządzenia Surface. W tym miejscu wybierz swoje urządzenie Surface i pobierz plik .zip obrazu odzyskiwania dla wybranego urządzenia.

Ważne: Utworzenie dysku odzyskiwania spowoduje wykasowanie wszystkich danych przechowywanych na dysku USB. Przygotuj całkowicie pusty dysk USB lub przenieś wszystkie ważne danych z dysku USB do innego urządzenia magazynującego przed użyciem go do utworzenia dysku odzyskiwania.

Po pobraniu pliku zip obrazu odzyskiwania wykonaj poniższe czynności, aby utworzyć dysk odzyskiwania: 

 1. Sprawdź, czy urządzenie Surface jest wyłączone i podłączone do zasilania, a następnie włóż dysk USB odzyskiwania do portu USB. Jeśli możesz, użyj dysku USB 3.0 o pojemności co najmniej 16 GB.

 2. Wybierz pozycję Start, wprowadź tekst dysk odzyskiwania, a następnie na liście wyników wybierz pozycję Utwórz dysk odzyskiwania lub Dysk odzyskiwania. Może być konieczne wprowadzenie hasła administratora lub potwierdzenie dokonanego wyboru.

 3. W oknie Kontrola konta użytkownika wybierz przycisk Tak.

 4. Upewnij się, że pole wyboru Utwórz kopię zapasową plików systemowych na dysku odzyskiwania jest wyczyszczone i wybierz przycisk Dalej.

 5. Wybierz dysk USB, a następnie wybierz pozycje Dalej > Utwórz.  Niektóre narzędzia muszą zostać skopiowane na dysk odzyskiwania, więc może to potrwać kilka minut.

 6. Gdy dysk odzyskiwania jest gotowy, wybierz pozycję Zakończ.

 7. Kliknij dwukrotnie pobrany wcześniej plik .zip z obrazem odzyskiwania, aby go otworzyć.

 8. Zaznacz wszystkie pliki w folderze zawierającym obraz odzyskiwania, skopiuj je na utworzony dysk USB odzyskiwania, a następnie wybierz opcję zamiany pliku w miejscu docelowym.

 9. Po zakończeniu kopiowania plików wybierz ikonę Bezpieczne usuwanie sprzętu i wysuwanie nośników na pasku zadań i wyjmij dysk USB.

Aby uzyskać informacje na temat korzystania z nowego dysku odzyskiwania, zobacz Opcje odzyskiwania w systemie Windows.

Przywracanie ustawień fabrycznych urządzenia Surface za pomocą dysku odzyskiwania

Zresetowanie urządzenia Surface spowoduje przywrócenie jego ustawień fabrycznych. Procedura usuwa wszystkie pliki osobiste, resetuje ustawienia i usuwa wszystkie aplikacje zainstalowane przez użytkownika.

Wideo: Resetowanie urządzenia Surface

Twoja przeglądarka nie obsługuje wideo. Zainstaluj Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player lub przeglądarkę Internet Explorer 9.

Uwaga: To wideo jest dostępne tylko w języku angielskim.

Przeprowadzanie rozruchu z napędu USB w celu zresetowania urządzenia Surface 

Zanim rozpoczniesz, upewnij się, że masz dostęp do kluczy produktów i plików instalacyjnych aplikacji klasycznych (np. pakietu Microsoft Office), które zamierzasz zainstalować ponownie po wykonaniu resetowania.

Gdy wszystko będzie gotowe, zresetuj urządzenie Surface, wykonując poniższe czynności: 

 1. Sprawdź, czy urządzenie Surface jest wyłączone i podłączone do zasilania, a następnie włóż dysk USB odzyskiwania do portu USB.

 2. Naciśnij i przytrzymaj przycisk zmniejszania głośności, jednocześnie naciskając i zwalniając przycisk zasilania.

 3. Kiedy pojawi się logo Microsoft lub Surface, zwolnij przycisk zmniejszania głośności.

 4. Po wyświetleniu monitu wybierz język oraz układ klawiatury.

 5. Wybierz Rozwiązywanie problemów , a następnie wybierz pozycję Odzyskaj z dysku. Jeżeli pojawi się monit z prośbą o wprowadzenie klucza odzyskiwania, wybierz polecenie Pomiń ten dysk widoczne u dołu ekranu.

  Na tym ekranie upewnij się, że jest zaznaczona opcja Rozwiązywanie problemów. Nie zaznaczaj opcji Użyj urządzenia. W przypadku wybrania opcji Użyj urządzenia urządzenie Surface będzie można ponownie uruchomić z dysku USB odzyskiwania i rozpocząć proces resetowania.
  Ekran Wybierz opcję umożliwiający restartowanie urządzenia Surface do ustawień fabrycznych przy użyciu pobranego obrazu odzyskiwania.

 6. Wybierz pozycję Usuń tylko moje pliki lub Całkowicie wyczyść dysk.

  Opcja wyczyszczenia dysku jest bezpieczniejsza, ale zajmuje dużo więcej czasu. Dysk należy wyczyścić na przykład przed oddaniem urządzenia Surface do recyklingu. Jeżeli będziesz dalej używać swojego urządzenia Surface, wystarczy usunąć pliki.

 7. Wybierz opcję Odzyskaj.
  W trakcie procesu resetowania urządzenie Surface zostanie uruchomione ponownie i pojawi się logo Surface. Może to potrwać kilka minut.

Uwaga: Jeśli wcześniej uaktualniono system Windows 11 Home do systemu Windows 11 Pro, na urządzeniu Surface będzie działać system Windows 11 Home. Ponieważ licencja cyfrowa została już kupiona, możesz uaktualnić system Windows 11 Home do systemu Windows 11 Pro bez dodatkowych opłat. Aby uaktualnić przy użyciu licencji cyfrowej dla systemu Windows 11 Pro, zobacz Uaktualnianie systemu Windows Home do systemu Windows Pro.

Tworzenie i używanie własnego dysku odzyskiwania USB

System Windows ma wbudowane narzędzie do tworzenia dysku USB odzyskiwania. Aby go utworzyć, konieczne jest użycie zewnętrznego dysku USB, na którym jest wystarczająco dużo miejsca do zapisania wszystkich danych odzyskiwania. Aby dowiedzieć się, jak utworzyć dysk USB odzyskiwania, zobacz temat Tworzenie dysku odzyskiwania.

Po zakończeniu tworzenia dysku odzyskiwania odłącz go za pomocą ikony Bezpieczne usuwanie sprzętu i wysuwanie nośników na pasku zadań systemu Windows.

Uwaga: Utworzenie dysku odzyskiwania spowoduje wykasowanie wszystkich danych przechowywanych na dysku USB. Pamiętaj o przeniesieniu wszystkich ważnych danych z dysku USB na inne urządzenie magazynujące przed użyciem go do utworzenia dysku odzyskiwania.

Podczas tworzenia dysku odzyskiwania możesz usunąć partycję odzyskiwania. Jeśli zdecydujesz się usunąć partycję odzyskiwania, to później, aby odświeżyć lub zresetować urządzenie Surface, będzie potrzebny dysk odzyskiwania USB. Przechowuj dysk w bezpiecznym miejscu. Najlepiej jest nie zapisywać na dysku odzyskiwania innych plików ani danych. 

Dysku odzyskiwania można także użyć, gdy system Windows wyświetli monit o pliki instalacyjne podczas próby odświeżenia lub zresetowania urządzenia Surface. Aby dowiedzieć się, jak korzystać z własnego dysku odzyskiwania, zobacz Opcje odzyskiwania w systemie Windows.

Jeżeli dysk USB odzyskiwania nie działa po podłączeniu do urządzenia Surface

Jeśli nie można wykonać rozruchu z dysku odzyskiwania USB lub nie widzisz opcji Odzyskaj z dysku, należy się upewnić, że funkcja w systemie BIOS urządzenia Surface rozruchu z urządzenia USB jest włączona lub skonfigurować kolejność rozruchu, tak aby dysk USB był pierwszą opcją. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz temat Uruchamianie tabletu Surface z urządzenia USB.

Powiązane tematy

Porada: Masz problemy ze swoim urządzeniem Surface? Spróbuj naprawić go za pomocą zestawu narzędzi diagnostycznych Surface.

Jeśli Surface nie chce się uruchomić albo dane odzyskiwania zostały usunięte, możesz użyć dysku odzyskiwania USB, aby uzyskać dostęp do narzędzia odzyskiwania i rozwiązać problemy. Na urządzeniu Surface znajdują się dane odzyskiwania systemu Windows, które możesz wykorzystać do odświeżenia go lub zresetowania do stanu fabrycznego. Jeśli Twoje urządzenie Surface faktycznie włącza się, zobacz Przywracanie systemu lub resetowanie urządzenia Surface.

Znajdź scenariusz, który najlepiej odpowiada Twojemu problemowi, a następnie wybierz rozwiązanie, aby uzyskać więcej informacji:

Scenariusz

Rozwiązanie

Mój Surface nie działa dobrze i muszę pobrać fabryczny obraz dysku odzyskiwania

Pobieranie obrazu odzyskiwania dla urządzenia Surface

Pobrałem(-am) już obraz odzyskiwania lub dostałem(-am) pocztą i muszę go użyć do zresetowania mojego urządzenia Surface

Jak zrestartować urządzenie Surface do ustawień fabrycznych przy użyciu pobranego obrazu odzyskiwania

Mój Surface działa dobrze i chcę teraz utworzyć dysk odzyskiwania na wypadek, gdyby kiedykolwiek był potrzebny.

Tworzenie i używanie własnego dysku odzyskiwania USB

Mam problemy z rozruchem dysku odzyskiwania

Jeżeli dysk USB odzyskiwania nie działa po podłączeniu do urządzenia Surface

Pobieranie i tworzenie fabrycznego obrazu odzyskiwania dla urządzenia Surface

Przed rozpoczęciem

Obraz dysku odzyskiwania umożliwia zresetowanie ustawienia Surface do ustawień fabrycznych oraz może pomóc w rozwiązywaniu problemów z urządzeniem Surface.

Jeśli Surface nie działa i nie masz na innego urządzenia z systemem Windows 10, który mógłby posłużyć do pobrania fabrycznego obrazu odzyskiwania, możesz poprosić o wysłanie pocztą napędu USB do odzyskiwania systemu. Ta usługa nie jest dostępna w Chinach. Aby uzyskać dodatkowe informacje, skontaktuj się z nami.

Tworzenie dysku odzyskiwania za pomocą pobranego obrazu fabrycznego

Jeśli możesz używać urządzenia Surface albo masz inne urządzenie z systemem Windows 10, odwiedź stronę Pobieranie obrazu odzyskiwania dla urządzenia Surface. W tym miejscu wybierz swoje urządzenie Surface i pobierz plik .zip obrazu odzyskiwania dla wybranego urządzenia.

Ważne: Utworzenie dysku odzyskiwania spowoduje wykasowanie wszystkich danych przechowywanych na dysku USB. Przygotuj całkowicie pusty dysk USB lub przenieś wszystkie ważne danych z dysku USB do innego urządzenia magazynującego przed użyciem go do utworzenia dysku odzyskiwania.

Po pobraniu pliku zip obrazu odzyskiwania wykonaj poniższe czynności, aby utworzyć dysk odzyskiwania: 

 1. Sprawdź, czy urządzenie Surface jest wyłączone i podłączone do zasilania, a następnie włóż dysk USB odzyskiwania do portu USB. Jeśli jest to możliwe, użyj dysku USB 3.0.

  Ten dysk USB powinien mieć pojemność co najmniej 16 GB. W przypadku urządzenia Surface RT lub Surface 2 wystarczy dysk USB o pojemności 8 GB.

 2. W polu wyszukiwania na pasku zadań wpisz tekst dysk odzyskiwania, a następnie na liście wyników wybierz pozycję Tworzenie dysku odzyskiwania lub Dysk odzyskiwania. Może być konieczne wprowadzenie hasła administratora lub potwierdzenie dokonanego wyboru.

 3. W oknie Kontrola konta użytkownika wybierz przycisk Tak.

 4. Upewnij się, że pole wyboru Utwórz kopię zapasową plików systemowych na dysku odzyskiwania jest wyczyszczone i wybierz przycisk Dalej.

 5. Wybierz dysk USB, a następnie wybierz pozycje Dalej > Utwórz.  Niektóre narzędzia muszą zostać skopiowane na dysk odzyskiwania, więc może to potrwać kilka minut.

 6. Gdy dysk odzyskiwania jest gotowy, wybierz pozycję Zakończ.

 7. Kliknij dwukrotnie pobrany wcześniej plik .zip z obrazem odzyskiwania, aby go otworzyć.

 8. Zaznacz wszystkie pliki w folderze zawierającym obraz odzyskiwania, skopiuj je na utworzony dysk USB odzyskiwania, a następnie wybierz opcję zamiany pliku w miejscu docelowym.

 9. Po zakończeniu kopiowania plików wybierz ikonę Bezpieczne usuwanie sprzętu i wysuwanie nośników na pasku zadań i wyjmij dysk USB.

Aby uzyskać informacje na temat korzystania z nowego dysku odzyskiwania, zobacz Opcje odzyskiwania w systemie Windows 10.

Przywracanie ustawień fabrycznych urządzenia Surface za pomocą dysku odzyskiwania

Zresetowanie urządzenia Surface spowoduje przywrócenie jego ustawień fabrycznych. Procedura usuwa wszystkie pliki osobiste, resetuje ustawienia i usuwa wszystkie aplikacje zainstalowane przez użytkownika.

Wideo: Resetowanie urządzenia Surface

Twoja przeglądarka nie obsługuje wideo. Zainstaluj Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player lub przeglądarkę Internet Explorer 9.

Uwaga: To wideo jest dostępne tylko w języku angielskim.

Przeprowadzanie rozruchu z napędu USB w celu zresetowania urządzenia Surface 

Zanim rozpoczniesz, upewnij się, że masz dostęp do kluczy produktów i plików instalacyjnych aplikacji klasycznych (np. pakietu Microsoft Office), które zamierzasz zainstalować ponownie po wykonaniu resetowania.

Gdy wszystko będzie gotowe, zresetuj urządzenie Surface, wykonując poniższe czynności: 

 1. Sprawdź, czy urządzenie Surface jest wyłączone i podłączone do zasilania, a następnie włóż dysk USB odzyskiwania do portu USB.

 2. Naciśnij i przytrzymaj przycisk zmniejszania głośności, jednocześnie naciskając i zwalniając przycisk zasilania.

 3. Kiedy pojawi się logo Microsoft lub Surface, zwolnij przycisk zmniejszania głośności.

 4. Po wyświetleniu monitu wybierz język oraz układ klawiatury.

 5. Wybierz Rozwiązywanie problemów , a następnie wybierz pozycję Odzyskaj z dysku. Jeżeli pojawi się monit z prośbą o wprowadzenie klucza odzyskiwania, wybierz polecenie Pomiń ten dysk widoczne u dołu ekranu.

  Na tym ekranie upewnij się, że jest zaznaczona opcja Rozwiązywanie problemów. Nie zaznaczaj opcji Użyj urządzenia. W przypadku wybrania opcji Użyj urządzenia urządzenie Surface będzie można ponownie uruchomić z dysku USB odzyskiwania i rozpocząć proces resetowania.
  Ekran Wybierz opcję umożliwiający restartowanie urządzenia Surface do ustawień fabrycznych przy użyciu pobranego obrazu odzyskiwania.

 6. Wybierz pozycję Usuń tylko moje pliki lub Całkowicie wyczyść dysk.

  Opcja wyczyszczenia dysku jest bezpieczniejsza, ale zajmuje dużo więcej czasu. Dysk należy wyczyścić na przykład przed oddaniem urządzenia Surface do recyklingu. Jeżeli będziesz dalej używać swojego urządzenia Surface, wystarczy usunąć pliki.

 7. Wybierz opcję Odzyskaj.
  W trakcie procesu resetowania urządzenie Surface zostanie uruchomione ponownie i pojawi się logo Surface. Może to potrwać kilka minut.

Uwaga: Jeśli wcześniej uaktualniono system Windows 10 Home do systemu Windows 10 Pro, na urządzeniu Surface będzie działać system Windows 10 Home. Ponieważ licencja cyfrowa została już kupiona, możesz uaktualnić system Windows 10 Home do systemu Windows 10 Pro bez dodatkowych opłat. Aby uaktualnić przy użyciu licencji cyfrowej dla systemu Windows 10 Pro, zobacz Uaktualnianie systemu Windows Home do systemu Windows Pro.

Tworzenie i używanie własnego dysku odzyskiwania USB

System Windows ma wbudowane narzędzie do tworzenia dysku USB odzyskiwania. Aby go utworzyć, konieczne jest użycie zewnętrznego dysku USB, na którym jest wystarczająco dużo miejsca do zapisania wszystkich danych odzyskiwania. Aby dowiedzieć się, jak utworzyć dysk USB odzyskiwania, zobacz temat Tworzenie dysku odzyskiwania.

Po zakończeniu tworzenia dysku odzyskiwania odłącz go za pomocą ikony Bezpieczne usuwanie sprzętu i wysuwanie nośników na pasku zadań systemu Windows.

Uwaga: Utworzenie dysku odzyskiwania spowoduje wykasowanie wszystkich danych przechowywanych na dysku USB. Pamiętaj o przeniesieniu wszystkich ważnych danych z dysku USB na inne urządzenie magazynujące przed użyciem go do utworzenia dysku odzyskiwania.

Podczas tworzenia dysku odzyskiwania możesz usunąć partycję odzyskiwania. Jeśli zdecydujesz się usunąć partycję odzyskiwania, to później, aby odświeżyć lub zresetować urządzenie Surface, będzie potrzebny dysk odzyskiwania USB. Przechowuj dysk w bezpiecznym miejscu. Najlepiej jest nie zapisywać na dysku odzyskiwania innych plików ani danych. 

Dysku odzyskiwania można także użyć, gdy system Windows wyświetli monit o pliki instalacyjne podczas próby odświeżenia lub zresetowania urządzenia Surface. Aby dowiedzieć się, jak korzystać z własnego dysku odzyskiwania, zobacz Opcje odzyskiwania w systemie Windows 10. 

Jeżeli dysk USB odzyskiwania nie działa po podłączeniu do urządzenia Surface

Jeśli nie można wykonać rozruchu z dysku odzyskiwania USB lub nie widzisz opcji Odzyskaj z dysku, należy się upewnić, że funkcja w systemie BIOS urządzenia Surface rozruchu z urządzenia USB jest włączona lub skonfigurować kolejność rozruchu, tak aby dysk USB był pierwszą opcją. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz temat Uruchamianie tabletu Surface z urządzenia USB.

Powiązane tematy

Za pomocą dysku odzyskiwania USB możesz uruchomić urządzenie Surface, jeśli występują problemy lub chcesz zwolnić przestrzeń dyskową.

Na urządzeniu Surface znajdują się informacje o odzyskiwaniu systemu Windows, które możesz wykorzystać do odświeżenia go lub zresetowania do stanu fabrycznego. Te informacje odzyskiwania są przechowywane na specjalnej partycji odzyskiwania na urządzeniu Surface.

Skopiowanie lub przeniesienie tych danych na dysk USB oferuje dwie zalety:
 

 • Odzyskiwanie. Jeśli masz problem z uruchomieniem urządzenia Surface, możesz to zrobić za pomocą dysku odzyskiwania USB.

 • Zwolnienie przestrzeni dyskowej. Można zwolnić przestrzeń dyskową na urządzeniu Surface, usuwając informacje odzyskiwania i umieszczając ją na dysku USB. Ilość miejsca na dysku, który można zwolnić, zależy od urządzenia.

Ważne: Jeśli usuniesz dane odzyskiwania z urządzenia Surface po utworzeniu dysku odzyskiwania USB, pamiętaj, by przechowywać dysk odzyskiwania USB w bezpiecznym miejscu. Obraz odzyskiwania nie będzie już przechowywany na urządzeniu Surface, dlatego aby w przyszłości odświeżyć lub zresetować urządzenie Surface, potrzebny będzie dysk odzyskiwania USB.

Tworzenie dysku odzyskiwania

Urządzenie Surface ma wbudowane narzędzie do tworzenia dysku odzyskiwania USB. Aby utworzyć dysk odzyskiwania, konieczny będzie zewnętrzny dysk USB sformatowany w systemie FAT32, z wystarczającą ilością miejsca dostępnego magazynu dla wszystkich danych odzyskiwania.

Uwaga: Pliki odzyskiwania można również pobrać z witryny internetowej urządzenia Surface. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Pobieranie obrazu odzyskiwania dla urządzenia Surface.

 1. Przesuń palcem od prawej krawędzi do środka ekranu, a następnie dotknij opcji Wyszukaj.
  (Jeśli używasz myszy, wskaż prawy górny róg ekranu, przesuń wskaźnik myszy w dół, a następnie kliknij pozycję Wyszukiwanie).

 2. W polu wyszukiwania wprowadź tekst odzyskiwanie, a następnie w wynikach wyszukiwania naciśnij lub kliknij pozycję Odzyskiwanie, a następnie naciśnij lub kliknij pozycję Utwórz dysk odzyskiwania.

 3. W oknie dialogowym Kontrola konta użytkownika wybierz opcję Tak.

 4. Wybierz pozycję Kopiuj partycję odzyskiwania z komputera na dysk odzyskiwania, a następnie wybierz pozycję Dalej.

  Następny ekran pokaże, ile miejsca do magazynowania jest dostępnego na dysku USB.

 5. Wybierz pozycję Anuluj, aby zamknąć narzędzie dysku odzyskiwania.

Ważne: Utworzenie dysku odzyskiwania spowoduje wymazanie wszystkiego, co już znajduje się na dysku USB. Pamiętaj o przeniesieniu wszystkich ważnych danych z dysku USB do innego urządzenia magazynującego przed użyciem go do utworzenia dysku odzyskiwania urządzenia Surface.

 1. Podłącz dysk USB do komputera.

 2. Otwórz Eksploratora plików, kliknij prawym przyciskiem myszy dysk USB i wybierz pozycję Formatuj.

 3. Wybierz pozycję System plików > FAT32, a następnie wybierz pozycję Start.

 1. Podłącz zasilacz do urządzenia Surface, a następnie podłącz go do gniazdka elektrycznego.

 2. Podłącz dysk USB do portu USB w urządzeniu Surface.

 3. Przeciągnij palcem od prawej krawędzi do środka ekranu, a później dotknij lub kliknij opcję Wyszukaj.

 4. W polu wyszukiwania wprowadź tekst odzyskiwanie, a następnie w wynikach wyszukiwania naciśnij lub kliknij pozycję Odzyskiwanie, a następnie naciśnij lub kliknij pozycję Utwórz dysk odzyskiwania.

 5. W oknie dialogowym Kontrola konta użytkownika wybierz opcję Tak.

 6. Wybierz pozycję Kopiuj partycję odzyskiwania z komputera na dysk odzyskiwania, a następnie wybierz pozycję Dalej.

 7. Naciśnij lub kliknij dysk USB, które chcesz użyć, i wybierz pozycję Dalej.

 8. Naciśnij lub kliknij pozycję Utwórz.

  Obraz odzyskiwania i narzędzia do odzyskiwania zostaną skopiowane na dysk USB. Urządzenie Surface musi pozostać w stanie aktywności podczas procesu kopiowania, który trwa od 10 do 15 minut.

 9. Po skopiowaniu narzędzi odzyskiwania wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Wybierz pozycję Zakończ, jeśli chcesz zachować narzędzia do odzyskiwania na urządzeniu Surface.

  • Wybierz pozycję Usuń partycję odzyskiwania, jeśli chcesz usunąć narzędzia odzyskiwania z urządzenia Surface i zwolnić miejsce na dysku. Aby potwierdzić, wybierz pozycję Usuń, a po zakończeniu usuwania wybierz pozycję Zakończ.

 10. Usuń dysk USB z urządzenia Surface i przechowuj go w bezpiecznym miejscu.

  Najlepiej nie używać dysku odzyskiwania do przechowywania innych plików lub danych.

Ważne: Jeśli zdecydujesz się usunąć partycję odzyskiwania, to później, aby odświeżyć lub zresetować urządzenie Surface, będzie potrzebny dysk odzyskiwania USB.

Po utworzeniu dysku odzyskiwania można go użyć do uruchomienia urządzenia Surface, jeśli zajdzie taka potrzeba. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz temat Uruchamianie tabletu Surface z urządzenia USB.

Uruchom urządzenie Surface przy użyciu dysku odzyskiwania i wykonaj następujące kroki:

 1. Wybierz język.

 2. Wybierz układ klawiatury.

 3. Na ekranie Wybieranie opcji wybierz pozycję Rozwiązywanie problemów.

 4. Na ekranie Rozwiązywanie problemów wybierz pozycję Zresetuj komputer.

 5. Na ekranie Resetowanie komputera wykonaj następujące czynności:

  • Wybierz pozycję Dalej.

  • Wybierz opcję Tak, ponownie podziel dyski na partycje.

  • Wybierz pozycję Usuń tylko moje pliki lub Całkowicie wyczyść dysk.

  • Wybierz opcję Resetuj.

Aby upewnić się, że będzie można uruchomić urządzenie z dysku odzyskiwania, skonfiguruj kolejność uruchamiania w taki sposób, by dysk USB był na pierwszym miejscu. Więcej informacji znajdziesz w temacie Jak korzystać z systemu BIOS/interfejsu UEFI?

Powiązane tematy

Potrzebna dalsza pomoc?

Dołącz do dyskusji
Zapytaj społeczność
Uzyskaj pomoc techniczną
Kontakt z nami

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Dziękujemy za opinię!

×