Skróty klawiaturowe w aplikacjach

Windows 10

Skróty klawiaturowe to klawisze lub kombinacje klawiszy, które zapewniają inny sposób na wykonanie czynności zwykle wykonywanych za pomocą myszy.

W wielu aplikacjach, takich jak Zdjęcia, Groove i Mapy, skróty są wyświetlane w etykietce narzędzia, gdy wskaźnik myszy jest przytrzymywany na przycisku. W innych aplikacjach, takich jak Paint, WordPad i pakiet Office, naciśnięcie klawisza Alt lub F10 powoduje wyświetlenie poleceń oznaczonych skrótami klawiaturowymi. Jeśli w menu znajduje się podkreślona litera, naciśnięcie klawisza Alt w połączeniu z tą literą ma taki sam skutek co kliknięcie tego elementu menu. Na przykład aby utworzyć nowy obraz w programie Paint, naciśnij klawisz Ctrl+N.

Poniżej przedstawiono typowe skróty klawiaturowe niektórych aplikacji firmy Microsoft, które są wbudowane w system Windows 10. Obejmuje to aplikacje Microsoft Edge, Kalkulator, Pasek gry, Groove, Mapy, Paint, Zdjęcia, Muzyka i telewizja oraz WordPad.


Skróty klawiaturowe w programie Microsoft Edge


Skrót klawiaturowyDziałanie
Ctrl+D
Dodanie bieżącej witryny do ulubionych lub listy do przeczytania
Ctrl+I
Otwarcie okienka ulubionych
Ctrl+J
Otwarcie okienka pobierania
Ctrl+H
Otwarcie okienka historii
Ctrl+P
Wydrukowanie bieżącej strony
Ctrl+F
Znalezienie elementu na stronie
Alt+C
Otwarcie Cortany
Ctrl+Shift+R
Przejście do widoku do czytania
Ctrl+TOtwarcie nowej karty
Ctrl+Shift+TPonowne otwarcie ostatnio zamkniętej karty
Ctrl+W lub Ctrl+F4Zamknięcie aktywnej karty
Ctrl+KZduplikowanie karty
Ctrl+NOtwarcie nowego okna
Ctrl+Shift+POtwarcie nowego okna przeglądania InPrivate
Ctrl+TabPrzejście do następnej karty
Ctrl+Shift+TabPrzejście do poprzedniej karty
Ctrl+1, 2, 3 itd.Przejście do karty o określonym numerze
Ctrl+9Przejście do ostatniej karty
Ctrl+plus (+)Powiększenie (25%)
Ctrl+minus (-)Pomniejszenie (25%)
Ctrl+0Zresetowanie wartości skalowania
Backspace lub Alt+strzałka w lewoPrzejście wstecz
Alt+strzałka w prawoPrzejście dalej
F5 lub Ctrl+ROdświeżenie strony
EscZatrzymanie ładowania strony
CTRL+L lub F4 lub Alt+DWybranie paska adresu
Ctrl+Shift+LOtwarcie zapytania paska adresu w nowej karcie
Ctrl+EOtwarcie zapytania wyszukiwania na pasku adresu
Ctrl+EnterDodanie ciągu „www.” na początku i „.com” na końcu tekstu wpisywanego na pasku adresu
Ctrl+kliknięcieOtwarcie linku w nowej karcie
Ctrl+Shift+kliknięcieOtwarcie linku w nowej karcie i przejście do tej karty
Alt+Shift+kliknięcieOtwarcie linku w nowym oknie 
Ctrl+Shift+M Rozpoczęcie tworzenia notatek internetowych
Ctrl+Alt+M Skopiowanie zaznaczonej zawartości do notatki internetowej
F12Otwarcie narzędzi programistycznych F12  
Ctrl+U Wyświetlenie źródła
F6 Przełączenie fokusu między zawartością strony internetowej a paskiem adresu
F7 Włączenie przeglądania przy użyciu kursora dla aktywnej karty
Ctrl+Shift+Delete Wyświetlenie ustawień kontroli w celu wyczyszczenia danych przeglądania


Skróty klawiaturowe aplikacji Kalkulator


Skrót klawiaturowyDziałanie
Alt+1
Przełączenie do trybu Standardowy
Alt+2
Przełączenie do trybu Naukowy
Alt+3
Przełączenie do trybu Programisty
Ctrl+M
Przechowanie w pamięci
Ctrl+P
Dodanie do pamięci
Ctrl+Q
Odjęcie z pamięci
Ctrl+R
Wywołanie z pamięci
Ctrl+L
Wyczyszczenie pamięci
F9Wybranie pozycji ±
RWybranie pozycji 1/x
@Obliczenie pierwiastka kwadratowego
DeleteWybranie pozycji CE
Ctrl+HWłączenie lub wyłączenie historii obliczeń
Strzałka w góręPrzeniesienie do góry na liście historii
Strzałka w dółPrzeniesienie w dół na liście historii
Ctrl+Shift+DWyczyszczenie historii
F3Wybranie opcji DEG w trybie Naukowy
F4Wybranie opcji RAD w trybie Naukowy
F5Wybranie opcji GRAD w trybie Naukowy
Ctrl+GWybranie opcji 10x w trybie Naukowy
Ctrl+OWybranie opcji cosh w trybie Naukowy
Ctrl+SWybranie opcji sinh w trybie Naukowy
Ctrl+TWybranie opcji tanh w trybie Naukowy
Shift+SWybranie opcji sin-1 w trybie Naukowy
Shift+OWybranie opcji cos-1 w trybie Naukowy
Shift+TWybranie opcji tan-1 w trybie Naukowy
Ctrl+YWybranie opcji y√x w trybie Naukowy
DWybranie opcji Mod w trybie Naukowy
LWybranie opcji log w trybie Naukowy
MWybranie opcji dms w trybie Naukowy
Wybranie opcji ln w trybie Naukowy
Ctrl+NWybranie opcji ex w trybie Naukowy
OWybranie opcji cos w trybie Naukowy
PWybranie opcji Pi w trybie Naukowy
QWybranie opcji x2 w trybie Naukowy
SWybranie opcji sin w trybie Naukowy
TWybranie opcji tan w trybie Naukowy
VWybranie opcji F-E w trybie Naukowy
Wybranie opcji Exp w trybie Naukowy
Y, ^Wybranie opcji xy w trybie Naukowy
#Wybranie opcji x3 w trybie Naukowy
;Wybranie opcji Int w trybie Naukowy
!Wybranie opcji n! w trybie Naukowy
F2Wybranie opcji DWORD w trybie Programisty
F3Wybranie opcji WORD w trybie Programisty
F4Wybranie opcji BYTE w trybie Programisty
F5Wybranie opcji HEX w trybie Programisty
F6Wybranie opcji DEC w trybie Programisty
F7Wybranie opcji OCT w trybie Programisty
F8Wybranie opcji BIN w trybie Programisty
F12Wybranie opcji QWORD w trybie Programisty
A-FWybranie opcji A-F w trybie Programisty
JWybranie opcji RoL w trybie Programisty
KWybranie opcji RoR w trybie Programisty
< Wybranie opcji Lsh w trybie Programisty  
>Wybranie opcji Rsh w trybie Programisty
%Wybranie opcji Mod w trybie Programisty
|Wybranie opcji Or w trybie Programisty
^Wybranie opcji Xor w trybie Programisty
~Wybranie opcji Not w trybie Programisty
&Wybranie opcji And w trybie Programisty
SpacjaPrzełączenie wartości bitowej w trybie Programisty


Skróty klawiaturowe dotyczące paska gry


Skrót klawiaturowyDziałanie
Klawisz z logo Windows +G
Otwarcie paska gry po otwarciu gry
Klawisz logo Windows  +Alt+G
Nagranie ostatnich 30 sekund
Klawisz logo Windows  +Alt+R
Rozpoczęcie lub zatrzymanie nagrywania
Klawisz logo Windows  +Alt+Print Screen
Utworzenie zrzutu ekranu gry
Klawisz logo Windows  +Alt+T
Pokazanie/ukrycie czasomierza nagrywania


Skróty klawiaturowe aplikacji Groove


 Skrót klawiaturowy Czynność
 Ctrl+P Odtworzenie lub wstrzymanie
 Ctrl+F Przejście do następnego utworu
 Ctrl+B Ponowne odtworzenie bieżącego utworu/przejście do poprzedniego utworu
 F9 Zwiększenie głośności
 F8 Zmniejszenie głośności
 F7 Wyciszenie
 Ctrl+Enter Zaznaczenie elementu i przejście do trybu zaznaczania
 Ctrl+A Zaznaczenie wszystkiego
 Delete Usunięcie wybranych elementów
 Ctrl+Shift+P Odtworzenie wybranego elementu
 Ctrl+T Włączenie lub wyłączenie powtarzania
 Ctrl+H Włączenie lub wyłączenie losowego odtwarzania
 Ctrl+Q Wyszukiwanie


Skróty klawiaturowe aplikacji Mapy


 Skrót klawiaturowy Czynność
Klawisze strzałekPrzesuwanie mapy w dowolnym kierunku
Ctrl+klawisz plus lub minus (+ lub -)Powiększenie lub pomniejszenie
Ctrl+strzałka w prawo lub w lewoObrócenie
 Ctrl+strzałka w górę lub w dółPrzechylenie
Klawisze + lub -Powiększenie lub pomniejszenie widoku miast w 3D
Page Up lub Page DownPrzejście dalej lub bliżej w widoku miast w 3D
Ctrl+YPrzełączanie widoków map między widokiem z lotu ptaka i widokiem drogi
Ctrl+HomeWyśrodkowanie mapy względem bieżącej lokalizacji
Ctrl+DUzyskanie wskazówek dojazdu
Ctrl+FWyszukiwanie
Ctrl+MZminimalizowanie aktywnej karty
Ctrl+PDrukowanie
Ctrl+TPokazanie lub ukrycie ruchu drogowego
BackspacePrzejście wstecz
Ctrl+HUdostępnianie
Ctrl+LPrzeniesienie fokusu na mapę
Ctrl+WZamknięcie aktywnej karty
Ctrl+TabPrzejście do następnej karty
Ctrl+Shift+TabPrzejście do poprzedniej karty
Ctrl+SPokazywanie lub ukrywanie widoku Streetside
Ctrl+CSkopiowanie do schowka


Skróty klawiaturowe aplikacji Filmy i TV


 Skrót klawiaturowy Czynność
 Alt+EnterOdtwarzanie w widoku pełnoekranowym
 EscZamknięcie widoku pełnoekranowego
 EnterWybranie elementu w fokusie
Spacja
lub
Ctrl+P
Odtwarzanie lub wstrzymanie (gdy film jest w fokusie)
Alt+strzałka w lewo
lub
Klawisz logo Windows +Backspace 
Przejście wstecz
Ctrl+TWłączenie lub wyłączenie powtarzania
F7Wyciszenie dźwięku
F8Zmniejszenie głośności
F9Zwiększenie głośności 


Skróty klawiaturowe aplikacji Paint


Skrót klawiaturowyPolecenie
F11
Wyświetlenie obrazu w trybie pełnoekranowym
F12
Zapisanie obrazu jako nowego pliku
Ctrl+A
Zaznaczenie całego obrazu
Ctrl+B
Pogrubienie zaznaczonego tekstu
Ctrl+C
Skopiowanie zaznaczenia do Schowka
Ctrl+E
Otwarcie okna dialogowego Właściwości
Ctrl+G
Pokazanie lub ukrycie linii siatki
Ctrl+I
Zastosowanie kursywy do zaznaczonego tekstu
Ctrl+NUtworzenie nowego obrazu
Ctrl+OOtwarcie istniejącego obrazu
Ctrl+PWydrukowanie obrazu
Ctrl+RPokazanie lub ukrycie linijki
Ctrl+SZapisanie zmian w obrazie
Ctrl+UPodkreślenie zaznaczonego tekstu
Ctrl+VWklejenie zaznaczenia ze Schowka
Ctrl+WOtwarcie okna dialogowego Zmiana rozmiaru i pochylanie
Ctrl+XWycięcie zaznaczenia
Ctrl+YPonowne wprowadzenie zmiany
Ctrl+ZCofnięcie zmiany
Ctrl+plus (+)Zwiększenie szerokości pędzla, linii lub konturu kształtu o jeden piksel
Ctrl+minus (-)Zmniejszenie szerokości pędzla, linii lub konturu kształtu o jeden piksel
Ctrl+Page UpPowiększenie
Ctrl+Page DownPomniejszenie
Alt+F4Zamknięcie obrazu i jego okna aplikacji Paint
Strzałka w prawoPrzeniesienie zaznaczenia lub aktywnego kształtu o jeden piksel w prawo
Strzałka w lewoPrzeniesienie zaznaczenia lub aktywnego kształtu o jeden piksel w lewo
Strzałka w dółPrzeniesienie zaznaczenia lub aktywnego kształtu o jeden piksel w dół
Strzałka w góręPrzeniesienie zaznaczenia lub aktywnego kształtu o jeden piksel w górę
Shift+F10Wyświetlenie menu kontekstowego


Skróty klawiaturowe aplikacji Zdjęcia


Skrót klawiaturowyCzynność
Spacja (w obszarze Kolekcja)
Zaznaczenie elementu i przejście do trybu zaznaczania
Enter (w trybie zaznaczania)
Zaznaczenie elementu w trybie zaznaczania
Spacja (podczas wyświetlania zdjęcia)
Pokazanie lub ukrycie poleceń
Spacja (podczas wyświetlania wideo)
Odtworzenie lub wstrzymanie materiału wideo
Klawisze strzałek (w obszarze Kolekcja)
Przewinięcie w górę, w dół, w lewo lub w prawo
Klawisz strzałki w lewo lub klawisz strzałki w prawo (w przypadku jednego elementu lub pokazu slajdów)
Przejście do następnego lub poprzedniego elementu
Klawisze strzałek (w przypadku powiększonego zdjęcia)
Poruszanie się po zdjęciu
Ctrl+klawisz plus lub minus (+ lub -)Powiększenie lub pomniejszenie podczas wyświetlania zdjęcia
Ctrl+0Zresetowanie powiększenia zdjęcia
EscPowrót do poprzedniego ekranu
Ctrl+SZapis
Ctrl+PWydrukowanie
Ctrl+C Skopiowanie
CTRL+R (wyświetlanie lub edycja)Obrócenie zdjęcia
E (podczas wyświetlania zdjęcia)Poprawienie zdjęcia
CTRL+Z (edycja)Cofnięcie zmian
CTRL+Y (edycja)Ponowne wprowadzenie zmian
Ctrl+/ (edytowanie)Wyświetlenie oryginału
Shift+klawisze strzałek Zmiana rozmiaru obszaru przycięcia lub fokusu selektywnego
Ctrl+klawisze strzałek Przeniesienie obszaru przycięcia lub fokusu selektywnego  
F5 (podczas wyświetlania elementu)Uruchomienie pokazu slajdów
Alt+EnterWyświetlenie informacji o pliku
Ctrl+LUstawienie jako ekranu blokady
Ctrl+N (w widoku Albumy) Tworzenie nowego albumu
Ctrl+R (w widoku Albumy) Usunięcie albumu
Ctrl+D Dodanie wybranych elementów do albumu
Ctrl+U Usunięcie wybranych elementów z albumu


Skróty klawiaturowe aplikacji WordPad


Skrót klawiaturowyPolecenie
F3
Wyszukanie następnego wystąpienia tekstu z okna dialogowego Znajdowanie
F12
Zapisanie dokumentu jako nowego pliku
Ctrl+1
Ustawienie pojedynczej interlinii
Ctrl+2
Ustawienie podwójnej interlinii
Ctrl+5
Ustawienie dla interlinii wartości 1,5 wiersza
Ctrl+A
Zaznaczenie wszystkiego
Ctrl+B
Pogrubienie zaznaczonego tekstu
Ctrl+CSkopiowanie zaznaczenia do Schowka
Ctrl+DWstawienie rysunku aplikacji Microsoft Paint
Ctrl+EWyrównanie tekstu do środka
Ctrl+FWyszukanie tekstu w dokumencie
Ctrl+HZamiana tekstu w dokumencie
Ctrl+IZastosowanie kursywy do zaznaczonego tekstu
Ctrl+JWyjustowanie tekstu
Ctrl+LWyrównanie tekstu do lewej
Ctrl+NUtworzenie nowego dokumentu
Ctrl+OOtwarcie istniejącego dokumentu
Ctrl+PWydrukowanie dokumentu
Ctrl+RWyrównanie tekstu do prawej
Ctrl+SZapisanie zmian w dokumencie
Ctrl+UPodkreślenie zaznaczonego tekstu
Ctrl+VWklejenie zaznaczenia ze Schowka
Ctrl+XWycięcie zaznaczenia
Ctrl+YPonowne wprowadzenie zmiany
Ctrl+ZCofnięcie zmiany
Ctrl+znak równości (=)Ustawienie zaznaczonego tekstu jako indeksu dolnego
Ctrl+Shift+znak równości (=)Ustawienie zaznaczonego tekstu jako indeksu górnego
Ctrl+Shift+znak większe niż (>)Zwiększenie rozmiaru czcionki
Ctrl+Shift+znak mniejsze niż (<)Zmniejszenie rozmiaru czcionki
Ctrl+Shift+AZmiana znaków na wersaliki
Ctrl+Shift+LZmiana stylu punktora
Ctrl+strzałka w lewoPrzesunięcie kursora o jeden wyraz w lewo
Ctrl+strzałka w prawoPrzesunięcie kursora o jeden wyraz w prawo
Ctrl+strzałka w góręPrzeniesienie kursora do poprzedniego wiersza
Ctrl+strzałka w dółPrzeniesienie kursora do następnego wiersza
Ctrl+HomePrzejście do początku dokumentu
Ctrl+EndPrzejście do końca dokumentu
Ctrl+Page UpPrzejście o jedną stronę w górę
Ctrl+Page DownPrzejście o jedną stronę w dół
Ctrl+DeleteUsunięcie następnego wyrazu
Alt+F4Zamknięcie aplikacji WordPad
Shift+F10Wyświetlenie menu kontekstowego

Dodatkowe skróty klawiaturowe

Windows 8.1


Poniższe skróty klawiaturowe są dostępne w systemie Windows 8.1.

Skróty klawiaturowe aplikacji Kalkulator

Poniższa tabela zawiera skróty klawiaturowe służące do pracy z aplikacją Kalkulator.

Skrót klawiaturowy
Działanie
F1
Otwarcie Pomocy aplikacji Kalkulator
F2
Przeprowadzenie edycji historii obliczeń
Alt+1
Przełączenie do trybu Standardowy
Alt+2
Przełączenie do trybu Naukowy
Alt+3
Przełączenie do trybu Programisty
Alt+4
Przełączenie do trybu Statystyka
Alt+C
Otwarcie okienka obliczania daty
Ctrl+E
Otwarcie okienka obliczania daty
Ctrl+H
Włączenie lub wyłączenie historii obliczeń
Ctrl+L
Naciśnięcie przycisku MC
Ctrl+M
Naciśnięcie przycisku MS
Ctrl+P
Naciśnięcie przycisku M+
Ctrl+Q
Naciśnięcie przycisku M-
Ctrl+R
Naciśnięcie przycisku MR
Ctrl+U
Otwarcie okienka konwersji jednostek
Ctrl+Shift+D
Wyczyszczenie historii obliczeń
F9
Naciśnięcie przycisku +/–
R
Naciśnięcie przycisku 1/×
@
Naciśnięcie przycisku pierwiastka kwadratowego
Del
Naciśnięcie przycisku CE
Strzałka w górę
Przejście w górę historii obliczeń
Strzałka w dół
Przejście w dół historii obliczeń
Esc
Naciśnięcie klawisza C lub zatrzymanie edytowania historii obliczeń
Enter
Wykonanie ponownego obliczenia według historii obliczeń po edycji
F3
Wybranie pozycji Stopnie w trybie Naukowy
F4
Wybranie pozycji Radiany w trybie Naukowy
F5
Wybranie pozycji Gradusy w trybie Naukowy
Ctrl+B
Naciśnięcie przycisku 3√x w trybie Naukowy
Ctrl+G
Naciśnięcie przycisku 10x w trybie Naukowy
Ctrl+O
Naciśnięcie przycisku cosh w trybie Naukowy
Ctrl+S
Naciśnięcie przycisku sinh w trybie Naukowy
Ctrl+T
Naciśnięcie przycisku tanh w trybie Naukowy
Ctrl+Y
Naciśnięcie przycisku y√x w trybie Naukowy
D
Naciśnięcie przycisku Mod w trybie Naukowy
I
Naciśnięcie przycisku Inv w trybie Naukowy
L
Naciśnięcie przycisku log w trybie Naukowy
M
Naciśnięcie przycisku dms w trybie Naukowy
N
Naciśnięcie przycisku ln w trybie Naukowy
O
Naciśnięcie przycisku cos w trybie Naukowy
P
Naciśnięcie przycisku pi w trybie Naukowy
Q
Naciśnięcie przycisku x^2 w trybie Naukowy
S
Naciśnięcie przycisku sin w trybie Naukowy
T
Naciśnięcie przycisku tan w trybie Naukowy
V
Naciśnięcie przycisku F-E w trybie Naukowy
X
Naciśnięcie przycisku Exp w trybie Naukowy
Y
Naciśnięcie przycisku x^y w trybie Naukowy
#
Naciśnięcie przycisku x^3 w trybie Naukowy
;
Naciśnięcie przycisku Int w trybie Naukowy
!
Naciśnięcie przycisku n! w trybie Naukowy
F2
Wybranie opcji Dword w trybie Programisty
F3
Wybranie opcji Word w trybie Programisty
F4
Wybranie opcji Byte w trybie Programisty
F5
Wybranie opcji Hex w trybie Programisty
F6
Wybranie opcji Dec w trybie Programisty
F7
Wybranie opcji Oct w trybie Programisty
F8
Wybranie opcji Bin w trybie Programisty
F12
Wybranie opcji Qword w trybie Programisty
A-F
Naciskanie przycisków A-F w trybie Programisty
J
Naciśnięcie przycisku RoL w trybie Programisty
K
Naciśnięcie przycisku RoR w trybie Programisty
<
Naciśnięcie przycisku Lsh w trybie Programisty
>
Naciśnięcie przycisku Rsh w trybie Programisty
%
Naciśnięcie przycisku Mod w trybie Programisty
|
Naciśnięcie przycisku Or w trybie Programisty
&
Naciśnięcie przycisku And w trybie Programisty
Spacja
Przełączenie wartości bitowej w trybie Programisty
A
Naciśnięcie przycisku Średnia w trybie Statystyka
Ctrl+A
Naciśnięcie przycisku Średnia kwadratowa w trybie Statystyka
S
Naciśnięcie przycisku Suma w trybie Statystyka
Ctrl+S
Naciśnięcie przycisku Suma kwadratów w trybie Statystyka
T
Naciśnięcie przycisku Odchylenie standardowe w trybie Statystyka
Ctrl+T
Naciśnięcie przycisku Odwrotność odchylenia standardowego w trybie Statystyka
D
Naciśnięcie przycisku CAD w trybie Statystyka


Skróty klawiaturowe aplikacji Kalendarz

Poniższa tabela zawiera skróty klawiaturowe służące do pracy z aplikacją Kalendarz.

Skrót klawiaturowyDziałanie
Ctrl+1 lub Ctrl+D
Pokazanie widoku dnia
Ctrl+2 lub Ctrl+O
Pokazanie widoku tygodnia roboczego
Ctrl+3 lub Ctrl+W
Pokazanie widoku tygodnia
Ctrl+4 lub Ctrl+M
Pokazanie widoku miesiąca
CTRL+T lub HomePrzejście do dnia dzisiejszego
Page upW widoku miesiąca przejście do poprzedniego miesiąca
 
W widoku tygodnia przejście do poprzedniego tygodnia
 
W widoku dnia przejście do poprzednich dwóch dni
Ctrl+HW widoku miesiąca przejście do poprzedniego miesiąca
 
W widoku tygodnia przejście do poprzedniego tygodnia
 
W widoku dnia przejście do poprzednich dwóch dni
Page downW widoku miesiąca przejście do poprzedniego miesiąca
 
W widoku tygodnia przejście do poprzedniego tygodnia
 
W widoku dnia przejście do poprzednich dwóch dni
Ctrl+JW widoku miesiąca przejście do poprzedniego miesiąca
 
W widoku tygodnia przejście do poprzedniego tygodnia
 
W widoku dnia przejście do poprzednich dwóch dni
Strzałka w prawoW widoku przejście do następnego dnia
Strzałka w lewoW widoku przejście do poprzedniego dnia
Strzałka w dółW widoku przejście do następnej godziny
Strzałka w góręW widoku przejście do poprzedniej godziny
EscPrzejście wstecz
Ctrl+SZapisanie lub wysłanie zdarzenia
Ctrl+P, zaznaczenie odpowiedniej pozycji przy użyciu strzałek w górę i w dółUtworzenie odpowiedzi na zdarzenie
Ctrl+DUsunięcie zdarzenia


Skróty klawiaturowe aplikacji Poczta

Poniższa tabela zawiera skróty klawiaturowe służące do pracy z aplikacją Poczta.

Skrót klawiaturowyDziałanie
Ctrl+R
Utworzenie odpowiedzi
Ctrl+Shift+R
Utworzenie odpowiedzi dla wszystkich
Ctrl+F
Przesłanie dalej
Ctrl+M
Przeniesienie elementu do innego folderu
Ctrl+JOznaczenie wiadomości jako wiadomości-śmiecia lub wyczyszczenie tego oznaczenia
Ctrl+Shift+UPokazanie tylko nieprzeczytanych wiadomości
Ctrl+Shift+APokazanie wszystkich wiadomości
Ctrl+Shift+EPokazanie opcji folderów
Ctrl+UOznaczenie elementów jako nieprzeczytanych
Ctrl+QOznaczenie elementów jako przeczytanych
Ctrl+AZaznaczenie wszystkich wiadomości
InsertOflagowanie wiadomości lub usunięcie flagi wiadomości
Ctrl+NUtworzenie nowej wiadomości
F5Synchronizacja
Alt+BUmieszczenie fokusu na przycisku UDW
Alt+CUmieszczenie fokusu na przycisku DW

Zaakceptowanie
Alt+DOdrzucenie
Alt+TUmieszczenie fokusu na przycisku Do

Wstępne zaakceptowanie
Alt+VOtwarcie zaproszenia w kalendarzu
Alt+SWysłanie poczty
Alt+IWstawienie załącznika
Ctrl+Shift+FWybranie czcionki
Ctrl+spacjaWyczyszczenie formatowania
Ctrl+YWykonanie ponownie
F4Wykonanie ponownie
Ctrl+[Zwiększenie rozmiaru czcionki o jeden punkt
Ctrl+]Zmniejszenie rozmiaru czcionki o jeden punkt
Ctrl+Shift+,Zwiększenie rozmiaru czcionki
Ctrl+KDodanie linku
Ctrl+EDo środka
Ctrl+LDo lewej
Ctrl+RDo prawej
Ctrl+Shift+LPunktory
Ctrl+MWcięcie zaznaczonego tekstu
Ctrl+Shift+MZmniejszenie wcięcia
Tab lub Shift+TabZwiększenie/zmniejszenie wcięcia, gdy jest zaznaczony tekst lub gdy fokus jest ustawiony na liście
Ctrl+’Akcent silny
Ctrl+,Akcent z cedillą
Ctrl+Shift+6Akcent cyrkumfleksowy
Ctrl+Shift+;Akcent z diaerezą
Ctrl+` Akcent słaby
Ctrl+Shift+7Akcent z ligaturą
Ctrl+Shift+2Akcent z kółkiem 
Ctrl+/Akcent z ukośnikiem
Ctrl+Shift+`Akcent z tyldą
Alt+Ctrl+Shift+1Odwrócony wykrzyknik
Alt+Ctrl+Shift+/Odwrócony znak zapytania


Skróty klawiaturowe aplikacji Kontakty

Poniższa tabela zawiera skróty klawiaturowe aplikacji Kontakty.

Skrót klawiaturowyDziałanie
Ctrl+N
Dodanie kontaktu
Ctrl+S
Zapisanie zmian
Delete
Usunięcie kontaktu
Ctrl+F
Dodanie kontaktu do elementów ulubionych
Ctrl+Shift+1Przypięcie kontaktu do ekranu startowego
EscPrzejście wstecz 
HomePrzejście na początek listy kontaktów
Page downPrzesunięcie się dalej na liście kontaktów
Page up Przesunięcie się do tyłu na liście kontaktów
End Przejście na koniec listy kontaktów


Skróty klawiaturowe aplikacji Wiadomości

Poniższa tabela zawiera skróty klawiaturowe służące do pracy z aplikacją Wiadomości.

Skrót klawiaturowyDziałanie
Ctrl+N
Rozpoczęcie nowej konwersacji
Ctrl+N
Wybranie kontaktów
Ctrl+E
Wybranie emotikona
Ctrl+>
Następna konwersacja
Ctrl+<Poprzednia konwersacja


Skróty klawiaturowe aplikacji Paint

Poniższa tabela zawiera skróty klawiaturowe służące do pracy z aplikacją Paint.

KlawiszDziałanie
F1
Otwarcie Pomocy aplikacji Paint
F11
Wyświetlenie obrazu w trybie pełnoekranowym
F12
Zapisanie obrazu jako nowego pliku
Ctrl+A
Zaznaczenie całego obrazu
Ctrl+BPogrubienie zaznaczonego tekstu
Ctrl+CSkopiowanie zaznaczenia do Schowka
Ctrl+EOtwarcie okna dialogowego Właściwości
Ctrl+GPokazanie lub ukrycie linii siatki
Ctrl+IZastosowanie kursywy do zaznaczonego tekstu
Ctrl+NUtworzenie nowego obrazu
Ctrl+OOtwarcie istniejącego obrazu
Ctrl+PWydrukowanie obrazu
Ctrl+RPokazanie lub ukrycie linijki
Ctrl+SZapisanie zmian w obrazie
Ctrl+UPodkreślenie zaznaczonego tekstu
Ctrl+VWklejenie zaznaczenia ze Schowka
Ctrl+WOtwarcie okna dialogowego Zmiana rozmiaru i pochylanie
Ctrl+XWycięcie zaznaczenia
Ctrl+YPonowne wprowadzenie zmiany
Ctrl+ZCofnięcie zmiany
Ctrl+plus (+)Zwiększenie szerokości pędzla, linii lub konturu kształtu o jeden piksel
Ctrl+minus (-)Zmniejszenie szerokości pędzla, linii lub konturu kształtu o jeden piksel
Ctrl+Page UpPowiększenie
Ctrl+Page DownPomniejszenie
Alt (lub F10) Wyświetlenie porad dotyczących klawiszy
Alt+F4Zamknięcie obrazu i jego okna aplikacji Paint
Strzałka w prawoPrzeniesienie zaznaczenia lub aktywnego kształtu o jeden piksel w prawo
Strzałka w lewoPrzeniesienie zaznaczenia lub aktywnego kształtu o jeden piksel w lewo
Strzałka w dółPrzeniesienie zaznaczenia lub aktywnego kształtu o jeden piksel w dół
Strzałka w góręPrzeniesienie zaznaczenia lub aktywnego kształtu o jeden piksel w górę
Shift+F10 Pokazanie bieżącego menu skrótów


Skróty klawiaturowe aplikacji Czytnik

Poniższa tabela zawiera skróty klawiaturowe służące do pracy z aplikacją Czytnik.

KlawiszPolecenie
F8
Użycie układu dwustronnego
Ctrl+R
Obrócenie pliku w prawo o 90 stopni
Ctrl+F
Wyszukanie tekstu w pliku
F7
Użycie trybu wyboru przy użyciu klawiatury
Ctrl+PWydrukowanie pliku
Ctrl+OOtwarcie pliku
Ctrl+WZamknięcie pliku
Ctrl+MPrzejście na stronę główną aplikacji Czytnik


Skróty klawiaturowe aplikacji Podłączanie pulpitu zdalnego

Poniższa tabela zawiera skróty klawiaturowe służące do pracy z aplikacją Podłączanie pulpitu zdalnego.

Skrót klawiaturowyDziałanie
Ctrl+Alt+Home
Przełączenie pasków aplikacji między komputerem zdalnym a komputerem lokalnym
Ctrl+Alt+strzałka w lewo
Przełączenie widoku do poprzedniej sesji (podczas wyświetlania sesji)
Ctrl+Alt+strzałka w prawo
Przełączenie widoku do następnej sesji (podczas wyświetlania sesji)
Ctrl+Alt+strzałka w górę
Przełączenie widoku do pierwszej sesji (podczas wyświetlania sesji)
Ctrl+Alt+strzałka w dółPrzełączenie widoku do ostatniej sesji (podczas wyświetlania sesji)


Skróty klawiaturowe aplikacji OneDrive

Poniższa tabela zawiera skróty klawiaturowe służące do pracy z aplikacją OneDrive.

Skrót klawiaturowyDziałanie
Ctrl+A
Zaznaczenie wszystkiego
Ctrl+Alt+1
Zmiana widoku (szczegóły/miniatury)
Ctrl+U
Przekazanie
Ctrl+Shift+N
Nowy folder
EscWyczyszczenie zaznaczenia
Ctrl+OOtwarcie za pomocą
Ctrl+Alt+OWyświetlenie folderu
Ctrl+Shift+VSkopiowanie
Ctrl+Shift+YPrzeniesienie
Ctrl+SPobranie
Alt+strzałka w góręPrzejście w górę
F2Zmiana nazwy
F5Odświeżenie


Skróty klawiaturowe aplikacji Windows Journal

Poniższa tabela zawiera skróty klawiaturowe służące do pracy z aplikacją Windows Journal.

Skrót klawiaturowyDziałanie
F1
Otwarcie Pomocy aplikacji Windows Journal
F5
Odświeżenie listy notatek
F6
Przełączanie między listą notatek a notatką
F11
Wyświetlenie notatki w trybie pełnoekranowym
Ctrl+AZaznaczenie wszystkich elementów na stronie
Ctrl+CSkopiowanie zaznaczenia do Schowka
Ctrl+FWyszukanie tekstu w pliku
Ctrl+GPrzejście do strony
Ctrl+NRozpoczęcie tworzenia nowej notatki
Ctrl+OOtwarcie niedawno używanej notatki
Ctrl+PWydrukowanie notatki
Ctrl+SZapisanie zmian w notatce
Ctrl+VWklejenie zaznaczenia ze Schowka
Ctrl+XWycięcie zaznaczenia
Ctrl+YPonowne wprowadzenie zmiany
Ctrl+ZCofnięcie zmiany
Alt+F4Zamknięcie notatki i okna aplikacji Windows Journal
Ctrl+Shift+CWyświetlenie menu skrótów dla nagłówków kolumn na liście notatek
Ctrl+Shift+VPrzeniesienie notatki do określonego folderu


Skróty klawiaturowe aplikacji WordPad

Poniższa tabela zawiera skróty klawiaturowe służące do pracy z aplikacją WordPad.

KlawiszDziałanie
F1
Otwarcie Pomocy aplikacji WordPad
F3
Wyszukanie następnego wystąpienia tekstu z okna dialogowego Znajdowanie
F10
Wyświetlenie porad dotyczących klawiszy
F12
Zapisanie dokumentu jako nowego pliku
Ctrl+1Ustawienie pojedynczej interlinii
Ctrl+2Ustawienie podwójnej interlinii
Ctrl+5Ustawienie dla interlinii wartości 1,5 wiersza
Ctrl+AZaznaczenie całego dokumentu
Ctrl+BPogrubienie zaznaczonego tekstu
Ctrl+CSkopiowanie zaznaczenia do Schowka
Ctrl+DWstawienie rysunku aplikacji Microsoft Paint
Ctrl+EWyrównanie tekstu do środka
Ctrl+FWyszukanie tekstu w dokumencie
Ctrl+HZamiana tekstu w dokumencie
Ctrl+IZastosowanie kursywy do zaznaczonego tekstu
Ctrl+JWyjustowanie tekstu
Ctrl+LWyrównanie tekstu do lewej
Ctrl+NUtworzenie nowego dokumentu
Ctrl+OOtwarcie istniejącego dokumentu
Ctrl+PWydrukowanie dokumentu
Ctrl+RWyrównanie tekstu do prawej
Ctrl+SZapisanie zmian w dokumencie
Ctrl+UZapisanie zmian w dokumencie
Ctrl+VWklejenie zaznaczenia ze Schowka
Ctrl+XWycięcie zaznaczenia
Ctrl+YPonowne wprowadzenie zmiany
Ctrl+ZCofnięcie zmiany
Ctrl+=Ustawienie zaznaczonego tekstu jako indeksu dolnego
Ctrl+Shift+znak równości (=)Ustawienie zaznaczonego tekstu jako indeksu górnego
Ctrl+Shift+>Zwiększenie rozmiaru czcionki
Ctrl+Shift+<Zmniejszenie rozmiaru czcionki
Ctrl+Shift+AZmiana znaków na wersaliki
Ctrl+Shift+LZmiana stylu punktora
Ctrl+strzałka w lewoPrzesunięcie kursora o jeden wyraz w lewo
Ctrl+strzałka w prawoPrzesunięcie kursora o jeden wyraz w prawo
Ctrl+strzałka w góręPrzeniesienie kursora do poprzedniego wiersza
Ctrl+strzałka w dółPrzeniesienie kursora do następnego wiersza
Ctrl+HomePrzejście do początku dokumentu
Ctrl+EndPrzejście do końca dokumentu
Ctrl+Page UpPrzejście o jedną stronę w górę
Ctrl+Page DownPrzejście o jedną stronę w dół
Ctrl+DeleteUsunięcie następnego wyrazu
Alt+F4Zamknięcie aplikacji WordPad
Shift+F10Pokazanie bieżącego menu skrótów

Dodatkowe skróty klawiaturowe

Właściwości

Identyfikator artykułu: 13805 — ostatni przegląd: 11.10.2016 — zmiana: 4

Opinia