Jak odświeżyć komputer, zresetować jego ustawienia do stanu początkowego albo przywrócić go do wcześniejszego stanu

Jeśli występują problemy z komputerem, można spróbować odświeżyć komputer, zresetować jego ustawienia do stanu początkowego albo przywrócić go do wcześniejszego stanu. Odświeżenie komputera powoduje ponowne zainstalowanie systemu Windows przy zachowaniu plików i ustawień użytkownika. Pozwala także zachować aplikacje dostarczone z komputerem i aplikacje zainstalowane ze Sklepu Windows. Zresetowanie ustawień do stanu początkowego spowoduje ponowne zainstalowanie systemu Windows, jednak z usunięciem plików osobistych, ustawień i aplikacji — z wyjątkiem aplikacji dostarczonych z komputerem. Przywracanie komputera do wcześniejszego stanu to sposób na cofnięcie ostatnio wprowadzonych zmian w systemie.

Jeśli występują problemy z uruchomieniem (rozruchem) komputera, zobacz Ustawienia uruchamiania systemu Windows (w tym tryb awaryjny). Komputer można odświeżyć, zresetować jego ustawienia do stanu początkowego albo przywrócić go do wcześniejszego stanu za pomocą środowiska odzyskiwania systemu Windows.

Jeśli chcesz tworzyć kopie zapasowe swoich plików i odtwarzać je za pomocą narzędzia Historia plików, zobacz Konfigurowanie dysku historii plików.

Przed rozpoczęciem odświeżania komputera lub resetowania jego ustawień do stanu początkowego

Jeśli zaczniesz odświeżać komputer lub resetować jego ustawienia do stanu początkowego, operacja ta zostanie w większości przypadków ukończona automatycznie. Jeśli jednak system Windows będzie potrzebował brakujących plików, pojawi się monit o włożenie nośnika odzyskiwania (zazwyczaj dysku DVD lub napędu przenośnego). W takim przypadku mogą być potrzebne różne rzeczy, zależnie od komputera.

Jeśli komputer został dostarczony z systemem Windows 8.1 lub Windows RT 8.1, będą potrzebne dyski lub napęd przenośny dostarczony z komputerem. Sprawdź informacje dołączone do komputera, aby ustalić, czy producent komputera wyposażył go w ten dysk lub nośnik. W niektórych sytuacjach użytkownik tworzy ten dysk lub nośnik podczas pierwszej konfiguracji komputera.

Jeśli przeprowadzono uaktualnienie komputera do systemu Windows 8.1 lub Windows RT 8.1 za pomocą dysku DVD, użyj tego dysku. Jeśli nie masz nośnika z systemem Windows 8.1 lub Windows RT 8.1, skontaktuj się z pomocą techniczną firmy Microsoft.

 
Odświeżanie komputera bez utraty plików
Usuwanie wszystkich danych i ponowne instalowanie systemu Windows
Przywracanie komputera do stanu z wcześniejszego punktu w czasie
Uzyskiwanie dodatkowej pomocy na forach społeczności Microsoft
Właściwości

Identyfikator artykułu: 17085 — ostatni przegląd: 14.09.2016 — zmiana: 2

Windows 8.1

Opinia