Jak odświeżyć komputer, zresetować jego ustawienia do stanu początkowego albo przywrócić go do wcześniejszego stanu

Dotyczy: Windows 8.1

Jeśli występują problemy z komputerem:

  • Odśwież komputer: powoduje ponowne zainstalowanie systemu Windows przy zachowaniu plików i ustawień użytkownika. Pozwala także zachować aplikacje dostarczone z komputerem i aplikacje zainstalowane z Microsoft Store. 
  • Zresetowanie ustawień do stanu początkowego: spowoduje ponowne zainstalowanie systemu Windows, jednak z usunięciem plików osobistych, ustawień i aplikacji — z wyjątkiem aplikacji dostarczonych z komputerem. 
  • Przywracanie komputera do wcześniejszego stanu to sposób na cofnięcie ostatnio wprowadzonych zmian w systemie.

Jeśli występują problemy z uruchomieniem (rozruchem) komputera, zobacz Ustawienia uruchamiania systemu Windows (w tym tryb awaryjny)i przejdź do sekcji Przechodzenie do ekranu Ustawienia uruchamiania systemu Windows w środowisku odzyskiwania systemu Windows. Komputer można odświeżyć, zresetować jego ustawienia do stanu początkowego albo przywrócić go do wcześniejszego stanu za pomocą środowiska odzyskiwania systemu Windows.

Jeśli chcesz tworzyć kopie zapasowe swoich plików i odtwarzać je za pomocą narzędzia Historia plików, zobacz Konfigurowanie dysku historii plików.

Przed rozpoczęciem odświeżania komputera lub resetowania jego ustawień do stanu początkowego

Jeśli zaczniesz odświeżać komputer lub resetować jego ustawienia do stanu początkowego, operacja ta zostanie w większości przypadków ukończona automatycznie. Jeśli jednak system Windows będzie potrzebował brakujących plików, pojawi się monit o włożenie nośnika odzyskiwania (zazwyczaj dysku DVD lub napędu przenośnego). W takim przypadku mogą być potrzebne różne rzeczy, zależnie od komputera.

Jeśli komputer został dostarczony z systemem Windows 8.1 lub Windows RT 8.1, będą potrzebne dyski lub napęd przenośny dostarczony z komputerem. Sprawdź informacje dołączone do komputera, aby ustalić, czy producent komputera wyposażył go w ten dysk lub nośnik. W niektórych sytuacjach użytkownik tworzy ten dysk lub nośnik podczas pierwszej konfiguracji komputera.

Jeśli nie takiego dysku ani nośnika, możesz utworzyć je samodzielnie. Potrzebujesz do tego dysku flash USB o pojemności co najmniej 16 GB. Posiadanie dysku odzyskiwania może ułatwić rozwiązanie problemów z komputerem nawet wtedy, gdy komputer się nie uruchamia. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Tworzenie dysku USB odzyskiwania.

Jeśli przeprowadzono uaktualnienie komputera do systemu Windows 8.1 lub Windows RT 8.1 za pomocą dysku DVD, użyj tego dysku. Jeśli nie masz nośnika z systemem Windows 8.1 lub Windows RT 8.1, skontaktuj się z pomocą techniczną firmy Microsoft.

Odświeżanie, resetowanie lub przywracanie

Kliknij dowolne z poniższych łączy, aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje.