Słuchanie tekstu czytanego na głos przez Narratora

Dotyczy: Windows 10

Narrator odczytuje na głos tekst na ekranie komputera i opisuje zdarzenia, takie jak powiadomienia lub spotkania w kalendarzu, dzięki czemu można używać komputera bez monitora.

Aby włączyć lub wyłączyć Narratora, naciśnij przycisk z logo systemu Windows + Ctrl + Enter. Aby wyświetlić wszystkie polecenia Narratora, naciśnij klawisze Caps Lock + F1 po otwarciu Narratora. Jeśli urządzenie ma ekran dotykowy, naciśnij go trzy razy czterema palcami.

Szybkie działanie przy użyciu trybu skanowania


Tryb skanowania umożliwia szybką nawigację w aplikacjach i na stronach internetowych. Naciśnij klawisze Caps lock + Spacja, aby go włączyć lub wyłączyć.

Gdy tryb skanowania jest włączony, naciśnij klawisze strzałek w górę i w dół, aby przejść do następnego lub poprzedniego wiersza tekstu w aplikacji bądź na stronie internetowej. Przy użyciu klawiszy strzałek w prawo i w lewo możesz natomiast przejść do następnego lub poprzedniego znaku. Aby aktywować element, na przykład przycisk, naciśnij spację.

Możliwa jest też nawigacja słowo po słowie lub akapit po akapicie. Naciskaj klawisze Ctrl + Strzałka w lewo i Ctrl + Strzałka w prawo, aby przechodzić do kolejnych słów. Naciskaj klawisze Ctrl + Strzałka w górę i Ctrl + Strzałka w dół, aby przechodzić do kolejnych akapitów.

Ustawienia Narratora