Przejdź do głównej zawartości
Pomoc techniczna
Zaloguj się przy użyciu konta Microsoft
Zaloguj się lub utwórz konto.
Witaj,
Wybierz inne konto.
Masz wiele kont
Wybierz konto, za pomocą którego chcesz się zalogować.

W tym rozdziale opisano tryb nawigacji i czytania o nazwie tryb skanowania. Tryb skanowania umożliwia poruszanie się po aplikacjach, wiadomościach e-mail i stronach internetowych za pomocą klawiszy strzałek. Ponadto umożliwia czytanie tekstu oraz przechodzenie bezpośrednio do nagłówków, linków, tabel i punktów orientacyjnych przy użyciu popularnych skrótów klawiaturowych.

Tryb skanowania — podstawy

Aby włączyć lub wyłączyć tryb skanowania, naciśnij klawisze Narrator + spacja.

Porada: Klawisz Narratora jest klawiszem modyfikatora w poleceniach Narratora. Zarówno klawisze Caps Lock, jak i Insert domyślnie służą jako klawisz Narratora. Aby uzyskać więcej informacji na temat klawisza Narratora, przejdź do pozycji Rozdział 2: Podstawowe informacje o Narratorzelub Załącznik B: Polecenia klawiaturowe i gesty dotykowe Narratora.

Gdy tryb skanowania jest włączony, umożliwia poruszanie się po aplikacjach i stronach internetowych za pomocą klawiszy Strzałka w górę i Strzałka w dół. Naciśnij klawisz Enter lub spacji, aby aktywować element, którego chcesz użyć, taki jak przycisk w aplikacji, link na stronie internetowej lub pole tekstowe. 

Tryb skanowania włącza się automatycznie podczas korzystania z Poczta, Program Outlook, Microsoft Edge, Google Chrome i Firefox. Włącza się również automatycznie po otwarciu dowolnej aplikacji Windows, w której została włączona wcześniej.  

Jeśli wyłączysz tryb skanowania dla aplikacji, pozostanie wyłączony w tej aplikacji, aż go ponownie włączysz. Tryb skanowania wyłącza się automatycznie w polach edycji, dzięki czemu można wprowadzać w nich tekst. Aby wznowić tryb skanowania i zamknąć pole edycji, naciśnij ponownie klawisze Strzałka w górę lub Strzałka w dół.

Polecenia trybu skanowania

Po włączeniu trybu skanowania możesz poruszać się po aplikacjach i stronach internetowych za pomocą następujących klawiszy.

Uwaga: Jeśli w trybie skanowania słychać przerwy w mówieniu, może to być spowodowane zatrzymywaniem się Narratora na znakach interpunkcyjnych. Aby Narrator mówił o tej interpunkcji, zwiększ poziom szczegółowości znaków interpunkcyjnych, naciskając klawisze Narrator + Alt + lewy nawias kwadratowy ([) lub Narrator + Alt + prawy nawias kwadratowy (]).

Naciśnij te klawisze

Aby wykonać tę operację

Narrator + spacja

Włącz lub wyłącz tryb skanowania

Wprowadź
Spacji

Akcja podstawowa

Shift + Enter
Shift + spacja

Akcja pomocnicza

Strona główna

Przejdź do pierwszego znaku w wierszu i przeczytaj go

End

Przejdź do ostatniego znaku w wierszu i przeczytaj go

P

Przeczytanie następnego akapitu

Shift + P

Przeczytanie poprzedniego akapitu

Ctrl + strzałka w dół

Przeczytanie następnego wiersza

Ctrl + strzałka w górę

Przeczytanie poprzedniego wiersza

Ctrl + strzałka w prawo

Przeczytanie następnego wyrazu

Ctrl + strzałka w lewo

Przeczytanie poprzedniego wyrazu

Strzałka w prawo

Przeczytanie następnego znaku

Strzałka w lewo

Przeczytanie poprzedniego znaku

Ctrl + Home

Przejdź do pierwszego wiersza tekstu i przeczytaj go

Ctrl + End

Przejdź do ostatniego wiersza tekstu i przeczytaj go

Strzałka w dół

Przejdź do następnego SMS-a lub elementu

Klawisz Strzałka w górę

Przejdź do poprzedniego SMS-a lub elementu

1

Przejdź do następnego nagłówka na poziomie 1

Shift + 1

Przejdź do poprzedniego nagłówka na poziomie 1

2

Przejdź do następnego nagłówka na poziomie 2

Shift + 2

Przejdź do poprzedniego nagłówka na poziomie 2

3

Przejdź do następnego nagłówka na poziomie 3

Shift + 3

Przejdź do poprzedniego nagłówka na poziomie 3

4

Przejdź do następnego nagłówka na poziomie 4

Shift + 4

Przejdź do poprzedniego nagłówka na poziomie 4

5

Przejdź do następnego nagłówka na poziomie 5

Shift + 5

Przejdź do poprzedniego nagłówka na poziomie 5

6

Przejdź do następnego nagłówka na poziomie 6

Shift + 6

Przejdź do poprzedniego nagłówka na poziomie 6

7

Przejdź do następnego nagłówka na poziomie 7

Shift + 7

Przejdź do poprzedniego nagłówka na poziomie 7

8

Przejdź do następnego nagłówka na poziomie 8

Shift + 8

Przejdź do poprzedniego nagłówka na poziomie 8

9

Przejdź do następnego nagłówka na poziomie 9

Shift + 9

Przejdź do poprzedniego nagłówka na poziomie 9

B

Przeskocz do następnego przycisku

Shift + B

Przeskocz do poprzedniego przycisku

C

Przeskocz do następnego pola kombi

Shift + C

Przeskocz do poprzedniego pola kombi

D

Przejdź do następnego punktu orientacyjnego

Shift + D

Przejdź do poprzedniego punktu orientacyjnego

E

Przeskocz do następnego pola edycji

Shift + E

Przeskocz do poprzedniego pola edycji

F

Przeskocz do następnego pola formularza

Shift + F

Przeskocz do poprzedniego pola formularza

G

Przejście do następnej grafiki lub obrazu

Shift + G

Przejście do poprzedniej grafiki lub obrazu

H

Przejście do następnego nagłówka

Shift + H

Przejście do poprzedniego nagłówka

I

Przejdź do następnego elementu

Shift + I

Przejdź do poprzedniego elementu

K

Przejście do następnego linku

Shift + K

Przejście do poprzedniego linku

R

Przeskocz do następnego przycisku opcji

Shift + R

Przeskocz do poprzedniego przycisku opcji

T

Przejście do następnej tabeli

Shift + T

Przejście do poprzedniej tabeli

X

Przejście do następnego pola wyboru

Shift + X

Przejście do poprzedniego pola wyboru

Zaznaczanie tekstu w trybie skanowania

Używaj tych poleceń podczas kopiowania tekstu z obszarów zawartości, takich jak witryny internetowe lub wiadomości e-mail.

Naciśnij te klawisze

Aby wykonać tę operację

Shift + strzałka w prawo

Zaznacz bieżący znak

Shift + strzałka w lewo

Zaznacz poprzedni znak

Ctrl + Shift + strzałka w prawo

Zaznacz bieżący wyraz

Ctrl + Shift + strzałka w lewo

Zaznacz poprzedni wyraz

Shift + strzałka w dół

Zaznacz bieżący wiersz

Shift + strzałka w górę

Zaznacz poprzedni wiersz

Ctrl + Shift + strzałka w dół

Zaznacz bieżący akapit

Ctrl + Shift + strzałka w górę

Zaznacz poprzedni akapit

Shift + Home

Zaznacz do początku wiersza

Shift + End

Zaznacz do końca wiersza

Ctrl + Shift + Home

Zaznacz do początku dokumentu

Ctrl + Shift + End

Zaznacz do końca dokumentu

Shift + Page Down

Zaznacz bieżącą stronę

Shift + Page Up

Zaznacz poprzednią stronę

F9

Oznaczenie początku lub końca bloku tekstu

F10

Zaznaczenie całego tekstu między znacznikiem a bieżącym punktem

Ctrl + C

Kopiuj zaznaczenie

Ctrl + X

Wytnij zaznaczenie

Ctrl + V

Wklej zaznaczenie

Ctrl + A

Zaznaczenie wszystkiego

Narrator + Shift + strzałka w dół

Odczytaj zaznaczenie

Narrator + Shift + szybkie dwukrotne naciśnięcie strzałki w dół

Sprawdzanie pisowni w zaznaczeniu

Dalej: Rozdział 4: Czytanie tekstu

Powrót do spisu treści

W tym rozdziale opisano tryb nawigacji i czytania o nazwie tryb skanowania. Tryb skanowania umożliwia poruszanie się po aplikacjach, wiadomościach e-mail i stronach internetowych za pomocą klawiszy strzałek. Ponadto umożliwia czytanie tekstu oraz przechodzenie bezpośrednio do nagłówków, linków, tabel i punktów orientacyjnych przy użyciu popularnych skrótów klawiaturowych.

Tryb skanowania — podstawy

Aby włączyć lub wyłączyć tryb skanowania, naciśnij klawisze Narrator + spacja.

Porada: Klawisz Narratora jest klawiszem modyfikatora w poleceniach Narratora. Zarówno klawisze Caps Lock, jak i Insert domyślnie służą jako klawisz Narratora. Aby uzyskać więcej informacji na temat klawiszy Narratora, przejdź do pozycji Rozdział 2: Podstawowe informacje o Narratorze lub Załącznik B: Polecenia klawiaturowe i gesty dotykowe Narratora.

Gdy tryb skanowania jest włączony, umożliwia poruszanie się po aplikacjach i stronach internetowych za pomocą klawiszy Strzałka w górę i Strzałka w dół. Naciśnij klawisz Enter lub spacji, aby aktywować element, którego chcesz użyć, taki jak przycisk w aplikacji, link na stronie internetowej lub pole tekstowe.

Tryb skanowania włącza się automatycznie, jeśli używasz programu Mail, Outlook, Microsoft Edge, Google Chrome lub Firefox. Włącza się również automatycznie w każdej aplikacji systemu Windows, w której został wcześniej włączony.

Jeśli wyłączysz tryb skanowania dla aplikacji, pozostanie wyłączony w tej aplikacji, aż go ponownie włączysz. Tryb skanowania wyłącza się automatycznie w polach edycji, dzięki czemu można wprowadzać w nich tekst. Aby wznowić tryb skanowania i zamknąć pole edycji, naciśnij ponownie klawisze Strzałka w górę lub Strzałka w dół.

Polecenia trybu skanowania

Po włączeniu trybu skanowania możesz poruszać się po aplikacjach i stronach internetowych za pomocą następujących klawiszy.

Uwaga: jeśli w trybie skanowania słychać przerwy w mówieniu, może to być spowodowane zatrzymywaniem się Narratora na znakach interpunkcyjnych. Aby Narrator wypowiadał napotykane znaki interpunkcyjne, można zwiększyć szczegółowość eksponowania znaków interpunkcyjnych, naciskając klawisze Narrator + Alt + znak plus (+) lub znak minus (-).

Naciśnij te klawisze

Aby wykonać tę operację

Narrator + spacja

Włącz lub wyłącz tryb skanowania

Wprowadź
Spacji

Akcja podstawowa

Shift + Enter
Shift + spacja

Akcja pomocnicza

Strona główna

Przejdź do pierwszego znaku w wierszu i przeczytaj go

End

Przejdź do ostatniego znaku w wierszu i przeczytaj go

P

Przeczytanie następnego akapitu

Shift + P

Przeczytanie poprzedniego akapitu

Ctrl + strzałka w dół

Przeczytanie następnego wiersza

Ctrl + strzałka w górę

Przeczytanie poprzedniego wiersza

Ctrl + strzałka w prawo

Przeczytanie następnego wyrazu

Ctrl + strzałka w lewo

Przeczytanie poprzedniego wyrazu

Strzałka w prawo

Przeczytanie następnego znaku

Strzałka w lewo

Przeczytanie poprzedniego znaku

Ctrl + Home

Przejdź do pierwszego wiersza tekstu i przeczytaj go

Ctrl + End

Przejdź do ostatniego wiersza tekstu i przeczytaj go

Strzałka w dół

Przejdź do następnego SMS-a lub elementu

Klawisz Strzałka w górę

Przejdź do poprzedniego SMS-a lub elementu

1

Przejdź do następnego nagłówka na poziomie 1

Shift + 1

Przejdź do poprzedniego nagłówka na poziomie 1

2

Przejdź do następnego nagłówka na poziomie 2

Shift + 2

Przejdź do poprzedniego nagłówka na poziomie 2

3

Przejdź do następnego nagłówka na poziomie 3

Shift + 3

Przejdź do poprzedniego nagłówka na poziomie 3

4

Przejdź do następnego nagłówka na poziomie 4

Shift + 4

Przejdź do poprzedniego nagłówka na poziomie 4

5

Przejdź do następnego nagłówka na poziomie 5

Shift + 5

Przejdź do poprzedniego nagłówka na poziomie 5

6

Przejdź do następnego nagłówka na poziomie 6

Shift + 6

Przejdź do poprzedniego nagłówka na poziomie 6

7

Przejdź do następnego nagłówka na poziomie 7

Shift + 7

Przejdź do poprzedniego nagłówka na poziomie 7

8

Przejdź do następnego nagłówka na poziomie 8

Shift + 8

Przejdź do poprzedniego nagłówka na poziomie 8

9

Przejdź do następnego nagłówka na poziomie 9

Shift + 9

Przejdź do poprzedniego nagłówka na poziomie 9

B

Przeskocz do następnego przycisku

Shift + B

Przeskocz do poprzedniego przycisku

C

Przeskocz do następnego pola kombi

Shift + C

Przeskocz do poprzedniego pola kombi

D

Przejdź do następnego punktu orientacyjnego

Shift + D

Przejdź do poprzedniego punktu orientacyjnego

E

Przeskocz do następnego pola edycji

Shift + E

Przeskocz do poprzedniego pola edycji

F

Przeskocz do następnego pola formularza

Shift + F

Przeskocz do poprzedniego pola formularza

H

Przejście do następnego nagłówka

Shift + H

Przejście do poprzedniego nagłówka

I

Przejdź do następnego elementu

Shift + I

Przejdź do poprzedniego elementu

K

Przejście do następnego linku

Shift + K

Przejście do poprzedniego linku

R

Przeskocz do następnego przycisku opcji

Shift + R

Przeskocz do poprzedniego przycisku opcji

T

Przejście do następnej tabeli

Shift + T

Przejście do poprzedniej tabeli

X

Przejście do następnego pola wyboru

Shift + X

Przejście do poprzedniego pola wyboru

Zaznaczanie tekstu w trybie skanowania

Używaj tych poleceń podczas kopiowania tekstu z obszarów zawartości, takich jak witryny internetowe lub wiadomości e-mail.

Naciśnij te klawisze

Aby wykonać tę operację

Shift + strzałka w prawo

Zaznacz bieżący znak

Shift + strzałka w lewo

Zaznacz poprzedni znak

Ctrl + Shift + strzałka w prawo

Zaznacz bieżący wyraz

Ctrl + Shift + strzałka w lewo

Zaznacz poprzedni wyraz

Shift + strzałka w dół

Zaznacz bieżący wiersz

Shift + strzałka w górę

Zaznacz poprzedni wiersz

Ctrl + Shift + strzałka w dół

Zaznacz bieżący akapit

Ctrl + Shift + strzałka w górę

Zaznacz poprzedni akapit

Shift + Home

Zaznacz do początku wiersza

Shift + End

Zaznacz do końca wiersza

Ctrl + Shift + Home

Zaznacz do początku dokumentu

Ctrl + Shift + End

Zaznacz do końca dokumentu

Shift + Page Down

Zaznacz bieżącą stronę

Shift + Page Up

Zaznacz poprzednią stronę

F9

Oznaczenie początku lub końca bloku tekstu

F10

Zaznaczenie całego tekstu między znacznikiem a bieżącym punktem

Ctrl + C

Kopiuj zaznaczenie

Ctrl + X

Wytnij zaznaczenie

Ctrl + V

Wklej zaznaczenie

Ctrl + A

Zaznaczenie wszystkiego

Narrator + Shift + strzałka w dół

Odczytaj zaznaczenie

Narrator + Shift + szybkie dwukrotne naciśnięcie strzałki w dół

Sprawdzanie pisowni w zaznaczeniu


Dalej: Rozdział 4: Czytanie tekstu

Powrót do spisu treści

Potrzebujesz dalszej pomocy?

Chcesz uzyskać więcej opcji?

Poznaj korzyści z subskrypcji, przeglądaj kursy szkoleniowe, dowiedz się, jak zabezpieczyć urządzenie i nie tylko.

Społeczności pomagają zadawać i odpowiadać na pytania, przekazywać opinie i słuchać ekspertów z bogatą wiedzą.

Znajdź rozwiązania typowych problemów lub uzyskaj pomoc od agenta pomocy technicznej.

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?
Jeśli naciśniesz pozycję „Wyślij”, Twoja opinia zostanie użyta do ulepszania produktów i usług firmy Microsoft. Twój administrator IT będzie mógł gromadzić te dane. Oświadczenie o ochronie prywatności.

Dziękujemy za opinię!

×