Przejdź do głównej zawartości
Pomoc techniczna
Zaloguj się przy użyciu konta Microsoft
Zaloguj się lub utwórz konto.
Witaj,
Wybierz inne konto.
Masz wiele kont
Wybierz konto, za pomocą którego chcesz się zalogować.

W tym rozdziale przedstawiono nawigowanie w Narratorze za pomocą klawiatury. Obejmuje to poruszanie się po ekranie, znajdowanie i otwieranie aplikacji oraz zmienianie zakresu informacji odczytywanych przez Narratora. Podano również podstawowe informacje dotyczące wyłączania mowy oraz dostosowywania jej szybkości i głośności.

Tryb skanowania oferuje jeszcze więcej opcji nawigacji. Omówimy to w rozdziale 3: Używanie trybu skanowania

Klawisze Tab, strzałek i Enter  

W systemie Windows klawisz Tab i klawisze strzałek umożliwiają poruszanie się po aplikacjach i stronach internetowych. Gdy dotrzesz do czegoś, czego chcesz użyć, takiego jak link, naciśnij klawisz Enter. Możesz również używać klawiszy Tab, strzałek i Enter do przechodzenia między elementami, takimi jak pola wyboru i przyciski, i interakcji z nimi. 

Klawisz Narratora 

Można wybrać klawisz modyfikujący do stosowania w poleceniach Narratora. Zarówno Caps lock, jak i Insert domyślnie są używane jako klawisz Narratora. Można użyć dowolnego z nich w każdym poleceniu, w którym wykorzystywany jest klawisz Narratora. Odwołania do klawisza Narratora są w poleceniach przedstawione jako „Narrator”. Klawisz Narratora można zmienić w ustawieniach tego programu.

Uwaga: Jeśli używasz klawiatury japońskiej ze 106 klawiszami, domyślnymi klawiszami Narratora są Insert i NonConvert. 

Poznawanie klawiatury za pomocą funkcji Uczenie się danych wejściowych

Funkcja uczenia na podstawie danych wejściowych informuje, jaki klawisz naciskasz na klawiaturze i jakie polecenie Narratora jest z nim skojarzone. Włącz lub wyłącz uczenie się danych wejściowych, naciskając klawisze Narrator + 1 (klawisz numer 1).

Typowe polecenia Narratora 

Zatrzymanie czytania przez Narratora 

Naciśnij klawisz Ctrl, aby w dowolnym momencie zatrzymać odczytywanie przez Narratora.

Zwiększanie głośności lub przyspieszanie mówienia przez Narratora 

Aby zmienić głośność Narratora 

  • Naciśnij narrator + Ctrl + znak plus (+) lub Narrator + Ctrl + Dodaj (na klawiaturze numerycznej), aby zwiększyć głośność.

  • Naciśnij narrator + Ctrl + znak minus (-) lub Narrator + Ctrl + odejmowanie (na klawiaturze numerycznej), aby zmniejszyć głośność.

Aby zmienić szybkość mowy generowanej przez Narratora 

  • Naciśnij Narrator + znak plus (+) lub Narrator + znak minus (-).

    Uwaga: Polecenia zawierające znak plus (+) i znak minus (-) odnoszą się do klawisza fizycznego i nie wymagają klawisza Shift jako modyfikatora. Jeśli nie występuje jawne wywołanie, nie trzeba uwzględniać klawisza Shift przed znakiem równości, aby był on znakiem plus takim samym, jak podczas pisania znaku plus. W przypadku używania polecenia głośności Narratora (przykład podany powyżej) klawisze Narrator + Ctrl + znak równości (=) stanowią polecenie formalne, a nie klawisze Narrator + Ctrl + Shift + znak równości (=).  

Przełączanie głosu Narratora

Możesz szybko przełączać się między zainstalowanymi głosami Narratora, używając następujących skrótów:

  • Naciśnij narrator + Alt + znak plus (+), aby przełączyć się do następnego głosu Narratora.

  • Naciśnij narrator + Alt + znak minus (-), aby przełączyć się do poprzedniego głosu Narratora.

Ustalanie godziny, dnia tygodnia i daty 

Naciśnij klawisze Narrator + F12 , aby w dowolnym momencie sprawdzić godzinę, dzień tygodnia i datę.

Windows skrótów klawiaturowych 

System Windows i aplikacje systemu Windows udostępniają skróty klawiaturowe, których można używać razem z poleceniami Narratora. Na przykład naciśnij klawisz z logo systemu Windows, aby otworzyć menu Start, lub naciśnij klawisze logo Windows + A, aby otworzyć szybkie ustawienia. 

Aby uzyskać listę skrótów klawiaturowych, których można używać w systemie Windows, zobacz Skróty klawiaturowe w systemie Windows. Aby uzyskać listę skrótów klawiaturowych w aplikacjach systemu Windows, zobacz Skróty klawiaturowe w aplikacjach.Aby uzyskać listę skrótów klawiaturowych w innych technologiach pomocniczych systemu Windows, zobacz Skróty klawiaturowe ułatwień dostępu w systemie Windows.  

Poruszanie się po aplikacjach i stronach internetowych 

Znajdowanie i otwieranie aplikacji 

Aby szybko znaleźć aplikację wWindows 11, naciśnij klawisz logo Windows na klawiaturze, aby otworzyć menu Start i umieścić fokus w polu wyszukiwania. Następnie wpisz nazwę aplikacji, której szukasz, za pomocą klawiszy strzałek zaznacz ją na liście wyników wyszukiwania, a następnie naciśnij klawisz Enter, aby ją otworzyć. 

Przełączanie się między aplikacjami 

Aby przełączyć się między otwartymi aplikacjami na komputerze, przytrzymaj klawisz Alt i naciśnij klawisz Tab. Narrator odczyta nazwy otwartych aplikacji podczas przechodzenia między nimi. Gdy znajdziesz odpowiednią aplikację, zwolnij oba klawisze. 

Zawsze, gdy chcesz wiedzieć, która aplikacja lub okno ma fokus, naciśnij klawisze Narrator + T, aby przeczytać tytuł okna z fokusem. Aby odczytać tytuł i zawartość okna z fokusem, naciśnij klawisze Narrator + W.  

Pozwól Narratorowi pobrać informacje z Internetu 

Po nawiązaniu połączenia z Internetem Narrator może udostępnić ci więcej kontekstu dla obrazów, linków i stron internetowych, wysyłając je do Microsoft.

Uwaga: Aby wyłączyć te usługi, zobacz Zarządzanie danymi i usługami w ustawieniach Narratora.  

Hiperlinki 

Jeśli chcesz wiedzieć, dokąd prowadzi hiperlink, naciśnij klawisze Narrator + Ctrl + D, a Narrator powie Ci tytuł strony, do której prowadzi link. Ta funkcja działa dobrze w Internecie i aplikacjach poczty.   

Opisy obrazów 

Jeśli natkniesz się na obraz, który chcesz opisać, naciśnij klawisze Narrator + Ctrl + D. Narrator wyśle obraz do Microsoft, a następnie przeczyta opis obrazu. 

Podsumowanie strony internetowej 

Naciśnij klawisze Narrator + S , aby usłyszeć podsumowanie strony internetowej zawierające liczbę linków, punktów orientacyjnych i nagłówków.

Popularne linki i pełne podsumowanie strony sieci web 

Naciśnij klawisze Narrator + S dwa razy szybko, aby wyświetlić okno dialogowe na ekranie z następującymi informacjami: liczba linków, punktów orientacyjnych i nagłówków na stronie oraz lista popularnych linków do strony (popularne linki to linki na stronie, które są najczęściej klikane). 

Oświadczenie o ochronie prywatności firmy Microsoft

Dalej: Rozdział 3: Używanie trybu skanowania

Powrót do spisu treści

W tym rozdziale przedstawiono nawigowanie w Narratorze za pomocą klawiatury. Obejmuje to poruszanie się po ekranie, znajdowanie i otwieranie aplikacji oraz zmienianie zakresu informacji odczytywanych przez Narratora. Podano również podstawowe informacje dotyczące wyłączania mowy oraz dostosowywania jej szybkości i głośności.

Tryb skanowania oferuje jeszcze więcej opcji nawigacji. Omówimy to w rozdziale 3: Używanie trybu skanowania.

Poznawanie Narratora z pomocą przewodnika Szybki start

Przewodnik Szybki start pomaga poznać podstawy obsługi programu Narrator. Przedstawiono tu sposób postępowania z nagłówkami i punktami orientacyjnymi, a nawet przykładową stronę internetową, aby pomóc Ci nauczyć się komfortowej obsługi Narratora w trybie online. Do przewodnika Szybki start możesz przejść w dowolnym momencie ze strony głównej Narratora, która jest wyświetlana po jego włączeniu.

Klawisze Tab, strzałek i Enter

W Windows poruszaj się po aplikacjach i stronach internetowych za pomocą klawisza Tab lub klawiszy strzałek. Gdy dotrzesz do czegoś, czego chcesz użyć, np. linku, naciśnij klawisz Enter. Możesz również używać klawiszy Tab, strzałek i Enter do przechodzenia między elementami, takimi jak pola wyboru i przyciski, i interakcji z nimi.

Klawisz Narratora

Można wybrać klawisz modyfikujący do stosowania w poleceniach Narratora. Zarówno Caps lock, jak i Insert domyślnie są używane jako klawisz Narratora. Można użyć dowolnego z nich w każdym poleceniu, w którym wykorzystywany jest klawisz Narratora. Odwołania do klawisza Narratora są w poleceniach przedstawione jako „Narrator”. Klawisz Narratora można zmienić w ustawieniach tego programu.

Uwaga: jeśli używasz klawiatury japońskiej ze 106 klawiszami, domyślnymi klawiszami Narratora są Insert i NonConvert.

Poznaj swoją klawiaturę

Funkcja uczenia na podstawie danych wejściowych informuje, jaki klawisz naciskasz na klawiaturze i jakie polecenie Narratora jest z nim skojarzone. Aby włączyć lub wyłączyć funkcję uczenia się na podstawie danych, naciśnij klawisze Narrator + 1 (klawisz z cyfrą 1).

Zatrzymanie czytania przez Narratora

Aby w dowolnym momencie zatrzymać odczytywanie przez Narratora, naciśnij klawisz Ctrl.

Zwiększanie głośności lub przyspieszanie mówienia przez Narratora

Aby zmienić głośność Narratora, naciśnij:

  • Narrator + Ctrl + znak plus (+) lub Narrator + Ctrl + plus (na klawiaturze numerycznej), aby zwiększyć głośność

  • Narrator + Ctrl + znak minus (-) lub Narrator + Ctrl + minus (na klawiaturze numerycznej), aby zmniejszyć głośność

Aby zmienić szybkość mówienia Narratora, naciśnij:

  • Narrator + znak plus (+) lub Narrator + znak minus (-).

Uwaga: Polecenia zawierające klawisze plus (+) i minus (-) odnoszą się do klawisza fizycznego i nie wymagają klawisza Shift jako modyfikatora. Jeśli nie występuje jawne wywołanie, nie trzeba uwzględniać klawisza Shift przed znakiem równości, aby był on znakiem plus takim samym, jak podczas pisania znaku plus. W przypadku używania polecenia głośności Narratora (przykład podany powyżej) klawisze Narrator + Ctrl + znak równości (=) stanowią polecenie formalne, a nie klawisze Narrator + Ctrl + Shift + znak równości (=).

Windows skrótów klawiaturowych

Windows i aplikacje Windows mają skróty klawiaturowe, których można używać razem z poleceniami Narratora. Na przykład naciśnij klawisz z logo systemu Windows, aby otworzyć menu Start, lub naciśnij klawisze logo Windows + A, aby otworzyć Centrum akcji.

Aby uzyskać listę skrótów klawiaturowych, których można używać w Windows, zobacz Skróty klawiaturowe w systemie Windows. Aby uzyskać listę skrótów klawiaturowych w aplikacjach Windows, zobacz Skróty klawiaturowe w aplikacjach. Aby uzyskać listę skrótów klawiaturowych w innych Windows technologii pomocniczych, zobacz Skróty klawiaturowe ułatwień dostępu w systemie Windows.

Poruszanie się po aplikacjach i stronach internetowych

Znajdowanie i otwieranie aplikacji

Aby szybko znaleźć aplikację w Windows 10, naciśnij klawisz z logo systemu Windows  na klawiaturze, aby otworzyć menu Start i umieścić fokus w polu wyszukiwania. Następnie wpisz nazwę aplikacji, której szukasz, za pomocą klawiszy strzałek zaznacz ją na liście wyników wyszukiwania, a następnie naciśnij klawisz Enter, aby ją otworzyć.

Przełączanie się między aplikacjami

Aby przełączyć się między otwartymi aplikacjami na komputerze, przytrzymaj klawisz Alt i naciśnij klawisz Tab. Narrator będzie wypowiadać nazwy otwartych aplikacji podczas przełączania się między nimi. Gdy znajdziesz odpowiednią aplikację, zwolnij oba klawisze.

Zawsze, gdy chcesz wiedzieć, która aplikacja lub okno ma fokus, naciśnij klawisze Narrator + T , aby przeczytać tytuł okna z fokusem. Aby przeczytać tytuł i zawartości okna, na którym jest ustawiony fokus, naciśnij klawisze Narrator + W

Ustalanie godziny, dnia tygodnia i daty

Aby sprawdzić godzinę, dzień tygodnia i datę w dowolnym momencie, naciśnij Narrator + F12.

Pozwól Narratorowi pobrać informacje z Internetu

Po nawiązaniu połączenia z Internetem Narrator może udostępnić ci więcej kontekstu dla obrazów, linków i stron internetowych, wysyłając je do Microsoft.

Uwaga: Aby wyłączyć te usługi, przejdź do obszaru Zarządzanie danymi i usługami w ustawieniach Narratora.

Hiperlinki

Aby poznać miejsce docelowe hiperlinku, naciśnij klawisze Narrator + Ctrl + D, a Narrator poda Ci tytuł strony, do której prowadzi link. Ta funkcja działa dobrze w Internecie i aplikacjach poczty.

Opisy obrazów

Jeśli napotkasz obraz, dla którego chcesz uzyskać opis, naciśnij klawisze Narrator + Ctrl + D. Narrator wyśle obraz do Microsoft, a następnie przeczyta opis obrazu.

Podsumowanie strony internetowej

Po naciśnięciu kombinacji Narrator + S można wysłuchać podsumowania strony sieci web zawierającego szereg linków, punktów orientacyjnych i nagłówków.

Popularne linki i pełne podsumowanie strony sieci web

Naciśnij klawisze Narrator + S dwa razy szybko , aby wyświetlić okno dialogowe na ekranie z następującymi informacjami: liczba linków, punktów orientacyjnych i nagłówków na stronie oraz lista popularnych linków do strony (popularne linki to linki na stronie, które są najczęściej klikane).

Oświadczenie o ochronie prywatności firmy Microsoft

Dalej: Rozdział 3: Używanie trybu skanowania

Powrót do spisu treści

Potrzebujesz dalszej pomocy?

Chcesz uzyskać więcej opcji?

Poznaj korzyści z subskrypcji, przeglądaj kursy szkoleniowe, dowiedz się, jak zabezpieczyć urządzenie i nie tylko.

Społeczności pomagają zadawać i odpowiadać na pytania, przekazywać opinie i słuchać ekspertów z bogatą wiedzą.

Znajdź rozwiązania typowych problemów lub uzyskaj pomoc od agenta pomocy technicznej.

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?
Jeśli naciśniesz pozycję „Wyślij”, Twoja opinia zostanie użyta do ulepszania produktów i usług firmy Microsoft. Twój administrator IT będzie mógł gromadzić te dane. Oświadczenie o ochronie prywatności.

Dziękujemy za opinię!

×