Korzystanie z narzędzia do rozwiązywania problemów z aktywacją

Dotyczy: Windows 10

Aktywacja pozwala zweryfikować, czy dana kopia systemu Windows jest oryginalna i nie została użyta na większej liczbie urządzeń, niż jest to dozwolone w postanowieniach licencyjnych dotyczących oprogramowania firmy Microsoft.

Jeśli nie możesz aktywować systemu Windows 10, narzędzie do rozwiązywania problemów z aktywacją może okazać się pomocne. Aby skorzystać z narzędzia do rozwiązywania problemów, wybierz przycisk Start , wybierz pozycję Ustawienia  > Aktualizacje i zabezpieczenia  > Aktywacja , a następnie wybierz pozycję Rozwiązywanie problemów.

Aby użyć tej opcji, musisz być zalogowanym administratorem. Jeśli nie jesteś administratorem, to aby uzyskać więcej informacji, zobacz temat Tworzenie konta użytkownika lub administratora lokalnego w systemie Windows 10. Opcja Rozwiązywanie problemów jest dostępna tylko wtedy, gdy kopia systemu Windows 10 (wersja 1607 lub nowsza) nie została aktywowana. Po aktywowaniu opcja zniknie.

Jeśli zostanie wyświetlony kod błędu, a żadne rozwiązania przedstawione poniżej nie pomogą, zobacz Uzyskiwanie pomocy dotyczącej błędów aktywacji systemu Windows. Jeśli narzędzie do rozwiązywania problemów nie rozwiąże problemu, skontaktuj się z pomocą techniczną.

Oto kilka problemów, które narzędzie do rozwiązywania problemów może rozwiązać: