Rozdział 6: Dostosowywanie Narratora

W tym rozdziale przedstawiono dostosowywanie Narratora do własnych potrzeb, w tym zmienianie sposobu uruchamiania Narratora i liczby komunikatów słyszanych podczas pisania, konfigurowanie ściszania dźwięków z innych aplikacji podczas używania Narratora oraz zmienianie poleceń Narratora na wybrane przez siebie skróty klawiaturowe. Dostępne są także szczegółowe informacje na temat dodawania głosów do Narratora przy użyciu oprogramowania innych firm służącego do zamiany tekstu na mowę (TTS).

Większość opcji jest dostępna w ustawieniach Narratora. Aby je znaleźć, przy włączonym Narratorze otwórz jego ustawienia na pasku zadań.

Ustawienia obejmują cztery kategorie: ogólne, nawigację, głos i polecenia.


Ustawienia ogólne

 • Włącz skrót umożliwiający uruchomienie Narratora. Możesz włączać i wyłączać Narratora, naciskając klawisze logo Windows + Enter na klawiaturze lub naciskając przycisk Windows + przycisk zwiększania głośności na urządzeniu dotykowym.
 • Zablokuj klawisz Narratora (Caps Lock). Nie musisz naciskać klawisza Narratora (Caps Lock), aby wprowadzić polecenie. W celu na przykład przejścia do następnego linku, naciśnij klawisz L zamiast klawiszy Caps Lock + L.
 • Słuchaj znaków podczas pisania. Wpisywane znaki są natychmiast odczytywane. Tę opcję można również włączyć, naciskając klawisze Caps Lock + F12.
 • Słuchaj wpisywanych wyrazów. Wpisywane wyrazy są natychmiast odczytywane.
 • Czytaj błędy Narratora oznajmiane głosem. Narrator odczytuje błędy, takie jak „brak następnego punktu orientacyjnego” lub „brak następnego elementu”.
 • Wyróżnij kursor. Kursor jest wyróżniony za pomocą niebieskiego pola fokusu.
 • Odtwarzaj podpowiedzi dźwiękowe. Narrator odtwarza dźwięk w przypadku wykonywania czynności, takich jak przełączenie między oknami, otwarcie menu Start albo przejście do kolejnego lub poprzedniego elementu.
 • Odczytaj wskazówki interfejsu. Narrator odczytuje wskazówki dotyczące interakcji z elementami.
 • Przycisz inne aplikacje. Głośność dźwięków pochodzących z innych aplikacji jest zmniejszona, aby słyszeć komunikaty Narratora.
 • Zachowaj powiadomienia. Powiadomienia można zachować przez okres od 30 sekund do 10 minut.

Ustawienia nawigacji

 • Czytaj zawartość ekranu i wykonuj na nim czynności przy użyciu myszy. Po włączeniu tej opcji Narrator odczytuje informacje dotyczące elementów, na których umieszczono wskaźnik myszy. Aby przenieść wskaźnik myszy, użyj klawiatury numerycznej.
 • Aktywuj klawisze na klawiaturze dotykowej po zdjęciu palca. Znaki są wprowadzane po zdjęciu palca z klawiatury dotykowej.
 • Kursor Narratora śledzi fokus klawiatury. Gdy ta funkcja jest włączona, Narrator śledzi fokus klawiatury podczas korzystania z klawisza Tab, kursora lub innych klawiszy nawigacji.
 • Włącz śledzenie kursora Narratora przez punkt wstawiania. Gdy ta funkcja jest włączona, Narrator przenosi punkt wstawiania tekstu podczas nawigowania według widoków, takich jak znaki i wyrazy.
 • Wybierz tryb ruchu kursora w Narratorze. Dostępne są dwa tryby: normalny i zaawansowany. W trybie normalnym Narrator przechodzi między różnymi elementami, na przykład linkami czy tabelami. W trybie zaawansowanym przemieszczanie kursora Narratora odbywa się za pośrednictwem programowej reprezentacji aplikacji przy użyciu czterech klawiszy strzałek.

Ustawienia głosu

 • Szybkość. Możesz dostosować szybkość mowy generowanej przez Narratora.
 • Głośność. Możesz dostosować głośność mowy generowanej przez Narratora.
 • Wysokość głosu. Możesz dostosować wysokość głosu generowanego przez Narratora.
 • Wybierz inny głos. Możesz wybrać inny głos w swoim języku.

Szybsza emisja głosu

Narrator generuje mowę ze średnią maksymalną szybkością równą około 400 słów na minutę. Jednak w przypadku poniższych głosów szybkość mowy osiąga około 800 słów na minutę:

 • Microsoft David Mobile
 • Microsoft Zira Mobile
 • Microsoft Mark Mobile

Dodatkowe głosy

Narratora można używać razem z syntezatorami mowy opartymi na interfejsie SAPI 5. Po zainstalowaniu głosów pojawią się one na liście głosów do wyboru.

Poniżej przedstawiono wybrane oprogramowanie innych dostawców:

Ustawienia poleceń

Dostosowanie skrótów klawiaturowych zapewnia lepsze sterowanie i pozwala korzystać z udoskonaleń w zakresie obsługi:

Dostosowywanie skrótu klawiaturowego Narratora

 1. Wybierz polecenie do dostosowania.
 2. Wybierz pozycję Zmień skrót klawiaturowy dla polecenia.
 3. W oknie Wprowadzanie skrótu klawiaturowego wprowadź skrót klawiaturowy, którego chcesz używać. Naciśnij dowolną kombinację klawiszy modyfikujących (Ctrl, Shift, Alt, Caps Lock lub klawisz logo Windows) w połączeniu z klawiszem niemodyfikującym. Klawisze funkcyjne i klawisze klawiatury numerycznej są używane bez klawiszy modyfikujących.

Wybierz pozycję Przywróć domyślne aby przywrócić domyślne ustawienia dla wszystkich poleceń.


Dalej: Dodatek A: Lista obsługiwanych języków w Narratorze

Powrót do spisu treści

Właściwości

Identyfikator artykułu: 22818 — ostatni przegląd: 14.09.2016 — zmiana: 3

Opinia