Przejdź do głównej zawartości
Pomoc techniczna
Zaloguj się przy użyciu konta Microsoft
Zaloguj się lub utwórz konto.
Witaj,
Wybierz inne konto.
Masz wiele kont
Wybierz konto, za pomocą którego chcesz się zalogować.

Ten dodatek zawiera listę poleceń klawiaturowych i gestów dotykowych dostępnych w najnowszej wersji Windows. 

Aby wyświetlić listę wszystkich innych skrótów klawiaturowych w Windows, zobacz Skróty klawiaturowe w systemie Windows. Aby wyświetlić listę skrótów klawiaturowych w aplikacjach Windows, zobacz Skróty klawiaturowe w aplikacjach.

Klawisz Narratora

Można wybrać klawisz modyfikujący do stosowania w poleceniach Narratora. Zarówno Caps lock, jak i Insert domyślnie są używane jako klawisz Narratora. Można użyć dowolnego z nich w każdym poleceniu, w którym wykorzystywany jest klawisz Narratora. Odwołania do klawisza Narratora są w poleceniach przedstawione jako „Narrator”. Klawisz Narratora można zmienić w ustawieniach tego programu.

Uwaga: jeśli używasz klawiatury japońskiej ze 106 klawiszami, domyślnymi klawiszami Narratora są Insert i NonConvert.

Polecenia klawiaturowe Narratora

Program Narrator ma dwa możliwe układy klawiatury: Standardowy i Starszy. Poniżej przedstawiono polecenia dla każdego z nich. Aby zapoznać się z poleceniami trybu skanowania, zobacz Rozdział 3: Używanie trybu skanowania.

Uwaga: Polecenia zawierające znak plus (+) i znak minus (-) odnoszą się do klawisza fizycznego i nie wymagają klawisza Shift jako modyfikatora. Jeśli nie występuje jawne wywołanie, nie trzeba uwzględniać klawisza Shift przed znakiem równości, aby był on znakiem plus takim samym, jak podczas pisania znaku plus. W przypadku używania polecenia głośności Narratora (przykład podany powyżej) klawisze Narrator + Ctrl + znak równości (=) stanowią polecenie formalne, a nie klawisze Narrator + Ctrl + Shift + znak równości (=).

Standardowy układ klawiatury

Polecenia ogólne

Naciśnij te klawisze

Aby wykonać tę operację

Klawisz z logo systemu Windows +Ctrl + Enter

Uruchamianie i zatrzymywanie Narratora

Narrator + Esc

Zakończenie działania Narratora

Narrator + 1

Włączanie/wyłączanie uczenia na podstawie danych wejściowych

Narrator + strzałka w prawo

Przejście do następnego elementu

Narrator + strzałka w lewo

Przejście do poprzedniego elementu

Narrator + Page Up
Ctrl + Narrator + strzałka w górę
Narrator + Page Down
Ctrl + Narrator + strzałka w dół

Zmiana widoku

Narrator + F1

Pokaż listę poleceń

Narrator + F2

Wyświetlenie poleceń dla bieżącego elementu

Narrator + Enter

Wykonanie akcji podstawowej

Narrator + Ctrl + Enter

Przełączenie trybu wyszukiwania

Narrator + F12

Odczytaj bieżącą datę i godzinę

Narrator + Ctrl + D

Opisz obraz przy użyciu usługi online, lub pobierz źródło strony sieci Web na podstawie linku

Narrator + S

Uzyskaj podsumowanie strony sieci Web

Narrator + dwa razy szybko S

Uzyskaj podsumowanie strony sieci web i popularne linki (okno dialogowe)

Narrator + Alt + F

Prześlij opinię dotyczącą Narratora

Narrator + Z

Zablokuj klawisz Narratora

Narrator + Ctrl + F12

Przełącz tryb dewelopera

Narrator + 3

Przekaż klawisze do aplikacji

Narrator + 4

Zmienianie trybu czytania wielkich liter

Narrator + Alt + M

Przełącz tryb myszy

Narrator + H

Włączanie lub wyłączanie odczytu nagłówków kolumn w programie Outlook

Dostosowywanie funkcji rozpoznawania mowy

Naciśnij te klawisze

Aby wykonać tę operację

Ctrl + Narrator + znak plus (+)
Ctrl + Narrator + Dodaj (na klawiaturze numerycznej)

Zwiększ głośność mowy

Ctrl + Narrator + znak minus (-)
Ctrl + Narrator + odejmowanie (na klawiaturze numerycznej)

Zmniejsz głośność mowy

Narrator + znak plus (+)

Zwiększ szybkość mowy

Narrator + znak minus (-)

Zmniejsz szybkość mowy

Narrator + Alt + znak plus (+)
Narrator + Alt + Dodaj (na klawiaturze numerycznej)

Przejście do następnego głosu

Narrator + Alt + znak minus (-)
Narrator + Alt + odejmowanie (na klawiaturze numerycznej)

Przejście do poprzedniego głosu

Narrator + Alt + lewy nawias kwadratowy ([)

Zmiana poprzedniego trybu czytania znaków interpunkcyjnych

Narrator + Alt + prawy nawias kwadratowy (])

Zmiana trybu czytania znaków interpunkcyjnych

Narrator + V

Zwiększ tryb szczegółowości

Shift + Narrator + V

Zmniejsz tryb szczegółowości

Narrator + 2

Przełącz odczytywanie znaków

Narrator + kreska ukośna (/)

Odczyt kontekstu

Narrator + Alt + ukośnik (/)

Ustaw szczegółowość kontekstu odczytu

Narrator + Ctrl + ukośnik (/)

Zmień kolejność kontekstu odczytu

Praca z tekstem i jego czytanie

Naciśnij te klawisze

Aby wykonać tę operację

Ctrl

Zatrzymaj czytanie

Narrator + Tab
Narrator + 5 (na klawiaturze numerycznej)

Czytaj element

Narrator + Tab dwa razy szybko
Narrator + 5 dwa razy szybko (na klawiaturze numerycznej)
Narrator + K dwa razy szybko
Narrator + Ctrl + 5 dwa razy szybko (na klawiaturze numerycznej)

Przeliterowanie elementu

Narrator + 0

Czytaj element — zaawansowane

Narrator + T

Czytanie tytułu okna

Narrator + W

Przeczytanie zawartości okna

Narrator + X

Powtórzenie frazy

Narrator + R

Przeczytanie od kursora

Ctrl + Narrator + R
Narrator + strzałka w dół

Rozpocznij czytanie dokumentu

Narrator + C

Czytaj dokument

Shift + Narrator + J
Narrator + Alt + Home

Przeczytanie tekstu od początku do kursora

Ctrl + Narrator + U

Przeczytanie poprzedniej strony

Ctrl + Narrator + I

Przeczytanie bieżącej strony

Ctrl + Narrator + O

Przeczytanie następnej strony

Ctrl + Narrator + J

Przeczytanie poprzedniego akapitu

Ctrl + Narrator + K

Przeczytanie bieżącego akapitu

Ctrl + Narrator + L

Przeczytanie następnego akapitu

Narrator + Ctrl + M

Przeczytanie poprzedniego zdania

Narrator + Ctrl + przecinek (,)

Przeczytanie bieżącego zdania

Narrator + Ctrl + kropka (.)

Przeczytanie następnego zdania

Narrator + U

Przeczytanie poprzedniego wiersza

Narrator + I
Narrator + strzałka w górę

Przeczytanie bieżącego wiersza

Narrator + O

Przeczytanie następnego wiersza

Narrator + J
Ctrl + Narrator + strzałka w lewo

Przeczytanie poprzedniego wyrazu

Narrator + K
Ctrl + Narrator + 5 (na klawiaturze numerycznej)

Przeczytanie bieżącego wyrazu

Narrator + L
Ctrl + Narrator + strzałka w prawo

Przeczytanie następnego wyrazu

Narrator + M

Przeczytanie poprzedniego znaku

Narrator + przecinek (,)
5 (klawiatura numeryczna)

Przeczytanie bieżącego znaku

Narrator + kropka (.)

Przeczytanie następnego znaku

Narrator + F

Odczytaj następną grupę informacji dotyczących formatowania

Shift + Narrator + F

Odczytaj poprzednią grupę informacji dotyczących formatowania

Narrator + B
Ctrl + Narrator + Home

Przejście na początek tekstu

Narrator + E
Ctrl + Narrator + End

Przejście na koniec tekstu

Narrator + Shift + strzałka w dół

Odczytaj zaznaczenie

Narrator + Shift + szybkie dwukrotne naciśnięcie strzałki w dół

Sprawdzanie pisowni w zaznaczeniu

Nawigowanie po tabelach

Naciśnij te klawisze

Aby wykonać tę operację

Ctrl + Alt + Home

Przeskocz do pierwszej komórki w tabeli

Ctrl + Alt + End

Przeskocz do ostatniej komórki w tabeli

Ctrl + Alt + strzałka w prawo

Przejdź do następnej komórki w wierszu

Ctrl + Alt + strzałka w lewo

Przejdź do poprzedniej komórki w wierszu

Ctrl + Alt + strzałka w dół

Przejdź do następnej komórki w kolumnie

Ctrl + Alt + strzałka w górę

Przejdź do poprzedniej komórki w kolumnie

Ctrl + Shift + Alt + strzałka w lewo

Przeczytanie nagłówka bieżącego wiersza

Ctrl + Shift + Alt + strzałka w górę

Przeczytanie nagłówka bieżącej kolumny

Ctrl + Shift + Alt + strzałka w prawo

Przeczytanie bieżącego wiersza

Ctrl + Shift + Alt + strzałka w dół

Przeczytanie bieżącej kolumny

Ctrl + Shift + Alt + ukośnik (/)
Ctrl + Shift + Alt + 5 (na klawiaturze numerycznej)

Czytaj kolumnę i wiersz, w których znajduje się Narrator

Ctrl + Alt + Page Up

Przejście do komórki tabeli

Ctrl + Alt + Page Down

Przejście do zawartości komórki

Polecenia fokusu Narratora

Naciśnij te klawisze

Aby wykonać tę operację

Narrator + Home

Przejście do pierwszego elementu w oknie

Narrator + End

Przejście do ostatniego elementu w oknie

Narrator + Backspace

Przejście o jeden element wstecz

Narrator + N

Przejście do głównego punktu orientacyjnego

Narrator + lewy nawias kwadratowy ([)
Narrator + odejmowanie (na klawiaturze numerycznej)

Przeniesienie kursora Narratora do kursora systemowego

Narrator + pojedynczy cudzysłów (')
Narrator + Dodaj (na klawiaturze numerycznej)

Ustawienie fokusu na elemencie

Narrator + A

Przejście do połączonego elementu

Shift + Narrator + A

Przejdź do zawartości z adnotacjami

Alt + Narrator + strzałka w górę

Przejdź do elementu nadrzędnego (gdy jest dostępna nawigacja strukturalna)

Alt + Narrator + strzałka w prawo

Przejdź do następnego elementu równorzędnego (gdy jest dostępna nawigacja strukturalna)

Alt + Narrator + strzałka w lewo

Przejdź do poprzedniego elementu równorzędnego (gdy jest dostępna nawigacja strukturalna)

Alt + Narrator + strzałka w dół

Przejdź do pierwszego elementu podrzędnego (gdy jest dostępna nawigacja strukturalna)

Narrator + F7

Lista linków

Narrator + F5

Lista punktów orientacyjnych

Narrator + F6

Lista nagłówków

Narrator + Ctrl + F

Znajdź za pomocą Narratora

Narrator + F3

Kontynuuj wyszukiwanie do przodu

Narrator + Shift + F3

Kontynuuj wyszukiwanie do tyłu

Polecenia klawiatury numerycznej

Naciśnij te klawisze

Aby wykonać tę operację

Narrator + Home

Przejście do pierwszego elementu w oknie

Narrator + End

Przejście do ostatniego elementu w oknie

Narrator + Alt + Home

Przeczytanie tekstu od początku do kursora

Ctrl + Narrator + Home

Przejście na początek tekstu

Ctrl + Narrator + End

Przejście na koniec tekstu

Narrator + strzałka w lewo

Przejście do poprzedniego elementu

Narrator + strzałka w prawo

Przejście do następnego elementu

Narrator + 5 (na klawiaturze numerycznej)

Czytaj element

Narrator + 5 dwa razy szybko (na klawiaturze numerycznej)
Narrator + Ctrl + 5 dwa razy szybko (na klawiaturze numerycznej)

Przeliterowanie elementu

Narrator + strzałka w górę

Przeczytanie bieżącego wiersza

Narrator + strzałka w dół

Rozpocznij czytanie dokumentu

Ctrl + Narrator + strzałka w lewo

Przeczytanie poprzedniego wyrazu

Ctrl + Narrator + 5 ( klawiaturze numerycznej)

Przeczytanie bieżącego wyrazu

Ctrl + Narrator + strzałka w prawo

Przeczytanie następnego wyrazu

5 (na klawiaturze numerycznej)

Przeczytanie bieżącego znaku

Narrator + Page Up
Ctrl + Narrator + strzałka w górę

Zmiana widoku

Narrator + minus (na klawiaturze numerycznej)

Przeniesienie kursora Narratora do kursora systemowego

Narrator + plus (na klawiaturze numerycznej)

Ustawienie fokusu na elemencie

Ctrl + Narrator + plus (na klawiaturze numerycznej)

Zwiększ głośność mowy

Ctrl + Narrator + minus (na klawiaturze numerycznej)

Zmniejsz głośność mowy

Narrator + Alt + plus (na klawiaturze numerycznej)

Przejście do następnego głosu

Narrator + Alt + minus (na klawiaturze numerycznej)

Przejście do poprzedniego głosu

Narrator + Enter

Wykonanie akcji podstawowej

Narrator + Ctrl + Enter

Przełączenie trybu wyszukiwania

Starszy układ klawiatury

Polecenia ogólne

Naciśnij te klawisze

Aby wykonać tę operację

Klawisz z logo systemu Windows + Ctrl + N

Otwieranie ustawień Narratora

Klawisz z logo systemu Windows + Ctrl + Enter

Uruchamianie i zatrzymywanie Narratora

Narrator + Esc

Zatrzymanie Narratora

Narrator + 1

Włączanie/wyłączanie uczenia na podstawie danych wejściowych

Narrator + strzałka w prawo

Przejście do następnego elementu

Narrator + strzałka w lewo

Przejście do poprzedniego elementu

Narrator + strzałka w górę lub w dół

Zmiana widoku

Narrator + F1

Pokaż listę poleceń

Narrator + F2

Wyświetlenie poleceń dla bieżącego elementu

Narrator + Enter

Wykonanie akcji podstawowej

Narrator + Shift + Enter

Przełączenie trybu wyszukiwania

Narrator + C

Odczytaj bieżącą datę i godzinę

Narrator + Shift + D

Opisz obraz, używając usługi online

Narrator + E
Narrator + Alt + F

Prześlij opinię dotyczącą Narratora

Narrator + Z

Zablokuj klawisz Narratora

Narrator + Shift + F12

Przełącz tryb dewelopera

Narrator + X

Przekaż klawisze do aplikacji

Narrator + Num Lock

Włączenie lub wyłączenie trybu myszy

Szybkie naciśnięcie klawisza Caps Lock dwa razy

Włączenie lub wyłączenie funkcji Caps Lock

Dostosowywanie funkcji rozpoznawania mowy

Naciśnij te klawisze

Aby wykonać tę operację

Narrator + Page Up

Zwiększ głośność mowy

Narrator + Page Down

Zmniejsz głośność mowy

Narrator + znak plus (+)
Narrator + Dodaj (na klawiaturze numerycznej)

Zwiększ szybkość mowy

Narrator + znak minus (-)
Narrator + odejmowanie (na klawiaturze numerycznej)

Zmniejsz szybkość mowy

Narrator + Alt + znak plus (+)
Narrator + Alt + Dodaj (na klawiaturze numerycznej)

Przejście do następnego głosu

Narrator + Alt + znak minus (-)
Narrator + Alt + odejmowanie (na klawiaturze numerycznej)

Przejście do poprzedniego głosu

Narrator + Alt + lewy nawias kwadratowy ([)

Zmiana poprzedniego trybu czytania znaków interpunkcyjnych

Narrator + Alt + prawy nawias kwadratowy (])

Zmiana trybu czytania znaków interpunkcyjnych

Narrator + A
Narrator + Ctrl + znak plus (+)
Narrator + Ctrl + Dodaj (na klawiaturze numerycznej)

Zwiększ tryb szczegółowości

Narrator + Ctrl + znak minus (-)
Narrator + Ctrl + odejmowanie (na klawiaturze numerycznej)

Zmniejsz tryb szczegółowości

Narrator + F12

Przełącz odczytywanie znaków

Narrator + kreska ukośna (/)

Odczyt kontekstu

Alt + Narrator + kreska ukośna (/)

Zmienianie, ile kontekstu ma być odczytane (szczegółowość)

Narrator + Ctrl + ukośnik (/)

Zmień kolejność kontekstu odczytu

Praca z tekstem i jego czytanie

Naciśnij te klawisze

Aby wykonać tę operację

Ctrl

Zatrzymaj czytanie

Narrator + D

Czytaj element

Narrator + S

Przeliterowanie elementu

Narrator + 0 (zero)

Czytaj element — zaawansowane

Narrator + T

Czytanie tytułu okna

Narrator + W

Przeczytanie zawartości okna

Narrator + V

Powtórzenie frazy

Narrator + R

Przeczytanie od kursora

Narrator + M

Rozpocznij czytanie dokumentu

Narrator + H

Czytaj dokument

Narrator + Nawias kwadratowy zamykający (])

Przeczytanie tekstu od początku do kursora

Narrator + Shift + U

Przeczytanie poprzedniej strony

Narrator + Ctrl + U

Przeczytanie bieżącej strony

Narrator + U

Przeczytanie następnej strony

Narrator + Shift + I

Przeczytanie poprzedniego akapitu

Narrator + Ctrl + I

Przeczytanie bieżącego akapitu

Narrator + I

Przeczytanie następnego akapitu

Narrator + Ctrl + M

Przeczytanie poprzedniego zdania

Narrator + Ctrl + przecinek (,)

Przeczytanie bieżącego zdania

Narrator + Ctrl + kropka (.)

Przeczytanie następnego zdania

Narrator + Shift + O

Przeczytanie poprzedniego wiersza

Narrator + Ctrl + O

Przeczytanie bieżącego wiersza

Narrator + O

Przeczytanie następnego wiersza

Narrator + Shift + P

Przeczytanie poprzedniego wyrazu

Narrator + Ctrl + P

Przeczytanie bieżącego wyrazu

Narrator + P

Przeczytanie następnego wyrazu

Narrator + Shift + Nawias kwadratowy otwierający ([)

Przeczytanie poprzedniego znaku

Narrator + Ctrl + Nawias kwadratowy otwierający ([)

Przeczytanie bieżącego znaku

Narrator + Nawias kwadratowy otwierający ([)

Przeczytanie następnego znaku

Narrator + F

Odczytaj następną grupę informacji dotyczących formatowania

Shift + Narrator + F

Odczytaj poprzednią grupę informacji dotyczących formatowania

Narrator + Y

Przejście na początek tekstu

Narrator + B

Przejście na koniec tekstu

Narrator + J

Przeczytanie poprzedniego wyrazu

H (z włączonym trybem skanowania)

Przejście do następnego nagłówka

Shift + H (z włączonym trybem skanowania)

Przejście do poprzedniego nagłówka

Narrator + L

Przejście do następnego linku

Narrator + Shift + L

Przejście do poprzedniego linku

Narrator + Shift + strzałka w dół

Czytaj bieżące zaznaczenie

Nawigowanie po tabelach

Naciśnij te klawisze

Aby wykonać tę operację

Narrator + F3

Przejdź do następnej komórki w wierszu

Narrator + Shift + F3

Przejdź do poprzedniej komórki w wierszu

Narrator + F4

Przejdź do następnej komórki w kolumnie

Narrator + Shift + F4

Przejdź do poprzedniej komórki w kolumnie

Narrator + F10

Przeczytanie nagłówka bieżącego wiersza

Narrator + F9

Przeczytanie nagłówka bieżącej kolumny

Narrator + F8

Przeczytanie bieżącego wiersza

Narrator + F7

Przeczytanie bieżącej kolumny

Narrator + F5

Czytaj kolumnę i wiersz, w których znajduje się Narrator

Narrator + F6

Przejście do komórki tabeli

Narrator + Shift + F6

Przejście do zawartości komórki

Narrator + K

Przejście do następnej tabeli

Narrator + Shift + K

Przejście do poprzedniej tabeli

Polecenia fokusu Narratora

Naciśnij te klawisze

Aby wykonać tę operację

Narrator + Home

Przejście do pierwszego elementu w oknie

Narrator + End

Przejście do ostatniego elementu w oknie

Narrator + Backspace

Przejście o jeden element wstecz

Narrator + N

Przejście do głównego punktu orientacyjnego

Narrator + G

Przeniesienie kursora Narratora do kursora systemowego

Narrator + tylda (~)

Ustawienie fokusu na elemencie

Narrator + Insert

Przejście do połączonego elementu

Narrator + Shift + Insert

Przejdź do zawartości z adnotacjami

Ctrl + Narrator + strzałka w górę

Przejdź do elementu nadrzędnego (gdy jest dostępna nawigacja strukturalna)

Ctrl + Narrator + strzałka w prawo

Przejdź do następnego elementu równorzędnego (gdy jest dostępna nawigacja strukturalna)

Ctrl + Narrator + strzałka w lewo

Przejdź do poprzedniego elementu równorzędnego (gdy jest dostępna nawigacja strukturalna)

Ctrl + Narrator + strzałka w dół

Przejdź do pierwszego elementu podrzędnego (gdy jest dostępna nawigacja strukturalna)

Narrator + Q

Przenieś do ostatniego elementu w obszarze kontenera

Gesty dotykowe Narratora

Użyj tego gestu

Aby to wykonać

Dotknięcie lub przeciągnięcie jednym palcem

Przeczytanie tekstu pod palcem

Dwukrotne naciśnięcie lub przytrzymanie jednym palcem, a następnie naciśnięcie drugim palcem dowolnego miejsca na ekranie

Aktywowanie akcji podstawowej

Potrójne naciśnięcie lub przytrzymanie jednym palcem, a następnie podwójne naciśnięcie drugim palcem dowolnego miejsca na ekranie

Aktywowanie akcji pomocniczej

Przytrzymanie jednym palcem, a następnie naciśnięcie dwoma palcami dowolnego miejsca na ekranie

Rozpoczęcie przeciągania lub uzyskanie dodatkowych opcji klawiszy

Szybkie przesunięcie jednym palcem w lewo lub w prawo

Przejście do następnego lub poprzedniego elementu

Szybkie przesunięcie jednym palcem w górę lub w dół

Zmiana widoku

Jednokrotne naciśnięcie dwoma palcami

Zatrzymanie czytania przez Narratora

Jednokrotne naciśnięcie trzema palcami

Zmiana trybu pełnych informacji

Jednokrotne naciśnięcie czterema palcami

Wyświetlenie poleceń Narratora dla bieżącego elementu

Nacisnąć dwukrotnie dwoma palcami

Wyświetlenie menu kontekstowego

Trzykrotne naciśnięcie dwoma palcami

Odrzucanie menu kontekstowych (naśladując klawisz Escape)

Dwukrotne naciśnięcie trzema palcami

Przeczytanie atrybutów tekstu

Dwukrotne naciśnięcie czterema palcami

Włączenie trybu wyszukiwania

Trzykrotne naciśnięcie czterema palcami

Wyświetlenie wszystkich poleceń Narratora

Szybkie przesunięcie dwoma palcami w lewo, w prawo, w górę lub w dół

Przewinięcie

Szybkie przesunięcie trzema palcami w lewo lub w prawo

Przejście do następnego lub poprzedniego elementu tabulacji

Szybkie przesunięcie trzema palcami w górę

Przeczytanie zawartości bieżącego okna

Szybkie przesunięcie trzema palcami w dół

Rozpoczęcie czytania dostępnego tekstu

Szybkie przesunięcie czterema palcami w górę lub w dół

Włączenie lub wyłączenie powiększenia semantycznego (gdy jest obsługiwane)

Szybkie przesunięcie czterema palcami w lewo lub w prawo

Przeniesienie kursora Narratora na początek lub koniec jednostki

Dalej: Dodatek C: Obsługiwane monitory Braille'a

Powrót do spisu treści

Ten dodatek zawiera listę poleceń klawiaturowych i gestów dotykowych dostępnych w najnowszej wersji Windows. 

Aby wyświetlić listę wszystkich innych skrótów klawiaturowych w Windows, zobacz Skróty klawiaturowe w systemie Windows. Aby wyświetlić listę skrótów klawiaturowych w aplikacjach Windows, zobacz Skróty klawiaturowe w aplikacjach.

Klawisz Narratora

Można wybrać klawisz modyfikujący do stosowania w poleceniach Narratora. Zarówno Caps lock, jak i Insert domyślnie są używane jako klawisz Narratora. Można użyć dowolnego z nich w każdym poleceniu, w którym wykorzystywany jest klawisz Narratora. Odwołania do klawisza Narratora są w poleceniach przedstawione jako „Narrator”. Klawisz Narratora można zmienić w ustawieniach tego programu.

Uwaga: jeśli używasz klawiatury japońskiej ze 106 klawiszami, domyślnymi klawiszami Narratora są Insert i NonConvert.

Polecenia klawiaturowe Narratora

Narrator ma dwa możliwe układy klawiatury: Standardowyi Starszy. Poniżej przedstawiono polecenia dla każdego z nich. Aby zapoznać się z poleceniami trybu skanowania, zobacz Rozdział 3: Używanie trybu skanowania.

Uwaga: Polecenia, które zawierają znaki plus (+) i minus (-), odwołują się do klucza fizycznego i nie wymagają klawisza Shift jako klawisza modyfikującego. Jeśli nie występuje jawne wywołanie, nie trzeba uwzględniać klawisza Shift przed znakiem równości, aby był on znakiem plus takim samym, jak podczas pisania znaku plus. W przypadku używania polecenia głośności Narratora (przykład podany powyżej) klawisze Narrator + Ctrl + znak równości (=) stanowią polecenie formalne, a nie klawisze Narrator + Ctrl + Shift + znak równości (=).

Standardowy układ klawiatury

Polecenia ogólne

Naciśnij te klawisze

Aby wykonać tę operację

Klawisz z logo systemu Windows +Ctrl + Enter

Uruchamianie i zatrzymywanie Narratora

Narrator + Esc

Zakończenie działania Narratora

Narrator + 1

Włączanie/wyłączanie uczenia na podstawie danych wejściowych

Narrator + strzałka w prawo

Przejście do następnego elementu

Narrator + strzałka w lewo

Przejście do poprzedniego elementu

Narrator + Page Up
Ctrl + Narrator + strzałka w górę
Narrator + Page Down
Ctrl + Narrator + strzałka w dół

Zmiana widoku

Narrator + F1

Pokaż listę poleceń

Narrator + F2

Wyświetlenie poleceń dla bieżącego elementu

Narrator + Enter

Wykonanie akcji podstawowej

Narrator + Ctrl + Enter

Przełączenie trybu wyszukiwania

Narrator + F12

Odczytaj bieżącą datę i godzinę

Narrator + Ctrl + D

Opisz obraz przy użyciu usługi online, lub pobierz źródło strony sieci Web na podstawie linku

Narrator + S

Uzyskaj podsumowanie strony sieci Web

Narrator + dwa razy szybko S

Uzyskaj podsumowanie strony sieci web i popularne linki (okno dialogowe)

Narrator + Alt + F

Prześlij opinię dotyczącą Narratora

Narrator + Z

Zablokuj klawisz Narratora

Narrator + Ctrl + F12

Przełącz tryb dewelopera

Narrator + 3

Przekaż klawisze do aplikacji

Narrator + Alt + M

Przełącz tryb myszy

Narrator + H

Włączanie lub wyłączanie odczytu nagłówków kolumn w programie Outlook

Dostosowywanie funkcji rozpoznawania mowy

Naciśnij te klawisze

Aby wykonać tę operację

Ctrl + Narrator + znak plus (+)
Ctrl + Narrator + Dodaj (na klawiaturze numerycznej)

Zwiększ głośność mowy

Ctrl + Narrator + znak minus (-)
Ctrl + Narrator + odejmowanie (na klawiaturze numerycznej)

Zmniejsz głośność mowy

Narrator + znak plus (+)

Zwiększ szybkość mowy

Narrator + znak minus (-)

Zmniejsz szybkość mowy

Alt + Narrator + odejmowanie (na klawiaturze numerycznej)
Alt + Narrator + znak minus (-)
Alt + Narrator + Dodaj (na klawiaturze numerycznej)
Alt + Narrator + znak plus (+)

Zmień tryb odczytu znaków interpunkcyjnych

Narrator + V

Zwiększ tryb szczegółowości

Shift + Narrator + V

Zmniejsz tryb szczegółowości

Narrator + 2

Przełącz odczytywanie znaków

Narrator + kreska ukośna (/)

Odczyt kontekstu

Alt + Narrator + kreska ukośna (/)

Ustaw szczegółowość kontekstu odczytu

Ctrl + Narrator + kreska ukośna (/)

Zmień kolejność kontekstu odczytu

Praca z tekstem i jego czytanie

Naciśnij te klawisze

Aby wykonać tę operację

Ctrl

Zatrzymaj czytanie

Narrator + Tab
Narrator + 5 (na klawiaturze numerycznej)

Czytaj element

Narrator + Tab dwa razy szybko
Narrator + 5 dwa razy szybko (na klawiaturze numerycznej)
Narrator + K dwa razy szybko
Narrator + Ctrl + 5 dwa razy szybko (na klawiaturze numerycznej)

Przeliterowanie elementu

Narrator + 0

Czytaj element — zaawansowane

Narrator + T

Czytanie tytułu okna

Narrator + W

Przeczytanie zawartości okna

Narrator + X

Powtórzenie frazy

Narrator + R

Przeczytanie od kursora

Ctrl + Narrator + R
Narrator + strzałka w dół

Rozpocznij czytanie dokumentu

Narrator + C

Czytaj dokument

Shift + Narrator + J
Narrator + Alt + Home

Przeczytanie tekstu od początku do kursora

Ctrl + Narrator + U

Przeczytanie poprzedniej strony

Ctrl + Narrator + I

Przeczytanie bieżącej strony

Ctrl + Narrator + O

Przeczytanie następnej strony

Ctrl + Narrator + J

Przeczytanie poprzedniego akapitu

Ctrl + Narrator + K

Przeczytanie bieżącego akapitu

Ctrl + Narrator + L

Przeczytanie następnego akapitu

Narrator + Ctrl + M

Przeczytanie poprzedniego zdania

Narrator + Ctrl + przecinek (,)

Przeczytanie bieżącego zdania

Narrator + Ctrl + kropka (.)

Przeczytanie następnego zdania

Narrator + U

Przeczytanie poprzedniego wiersza

Narrator + I
Narrator + strzałka w górę

Przeczytanie bieżącego wiersza

Narrator + O

Przeczytanie następnego wiersza

Narrator + J
Ctrl + Narrator + strzałka w lewo

Przeczytanie poprzedniego wyrazu

Narrator + K
Ctrl + Narrator + 5 (na klawiaturze numerycznej)

Przeczytanie bieżącego wyrazu

Narrator + L
Ctrl + Narrator + strzałka w prawo

Przeczytanie następnego wyrazu

Narrator + M

Przeczytanie poprzedniego znaku

Narrator + przecinek (,)
5 (klawiatura numeryczna)

Przeczytanie bieżącego znaku

Narrator + kropka (.)

Przeczytanie następnego znaku

Narrator + F

Odczytaj następną grupę informacji dotyczących formatowania

Shift + Narrator + F

Odczytaj poprzednią grupę informacji dotyczących formatowania

Narrator + B
Ctrl + Narrator + Home

Przejście na początek tekstu

Narrator + E
Ctrl + Narrator + End

Przejście na koniec tekstu

Narrator + Shift + strzałka w dół

Odczytaj zaznaczenie

Narrator + Shift + szybkie dwukrotne naciśnięcie strzałki w dół

Sprawdzanie pisowni w zaznaczeniu

Nawigowanie po tabelach

Naciśnij te klawisze

Aby wykonać tę operację

Ctrl + Alt + Home

Przeskocz do pierwszej komórki w tabeli

Ctrl + Alt + End

Przeskocz do ostatniej komórki w tabeli

Ctrl + Alt + strzałka w prawo

Przejdź do następnej komórki w wierszu

Ctrl + Alt + strzałka w lewo

Przejdź do poprzedniej komórki w wierszu

Ctrl + Alt + strzałka w dół

Przejdź do następnej komórki w kolumnie

Ctrl + Alt + strzałka w górę

Przejdź do poprzedniej komórki w kolumnie

Ctrl + Shift + Alt + strzałka w lewo

Przeczytanie nagłówka bieżącego wiersza

Ctrl + Shift + Alt + strzałka w górę

Przeczytanie nagłówka bieżącej kolumny

Ctrl + Shift + Alt + strzałka w prawo

Przeczytanie bieżącego wiersza

Ctrl + Shift + Alt + strzałka w dół

Przeczytanie bieżącej kolumny

Ctrl + Shift + Alt + ukośnik (/)
Ctrl + Shift + Alt + 5 (na klawiaturze numerycznej)

Czytaj kolumnę i wiersz, w których znajduje się Narrator

Ctrl + Alt + Page Up

Przejście do komórki tabeli

Ctrl + Alt + Page Down

Przejście do zawartości komórki

Polecenia fokusu Narratora

Naciśnij te klawisze

Aby wykonać tę operację

Narrator + Home

Przejście do pierwszego elementu w oknie

Narrator + End

Przejście do ostatniego elementu w oknie

Narrator + Backspace

Przejście o jeden element wstecz

Narrator + N

Przejście do głównego punktu orientacyjnego

Narrator + otwierający nawias kwadratowy ([)
Narrator + odejmowanie (na klawiaturze numerycznej)

Przeniesienie kursora Narratora do kursora systemowego

Narrator + pojedynczy cudzysłów (')
Narrator + Dodaj (na klawiaturze numerycznej)

Ustawienie fokusu na elemencie

Narrator + A

Przejście do połączonego elementu

Shift + Narrator + A

Przejdź do zawartości z adnotacjami

Alt + Narrator + strzałka w górę

Przejdź do elementu nadrzędnego (gdy jest dostępna nawigacja strukturalna)

Alt + Narrator + strzałka w prawo

Przejdź do następnego elementu równorzędnego (gdy jest dostępna nawigacja strukturalna)

Alt + Narrator + strzałka w lewo

Przejdź do poprzedniego elementu równorzędnego (gdy jest dostępna nawigacja strukturalna)

Alt + Narrator + strzałka w dół

Przejdź do pierwszego elementu podrzędnego (gdy jest dostępna nawigacja strukturalna)

Narrator + F7

Lista linków

Narrator + F5

Lista punktów orientacyjnych

Narrator + F6

Lista nagłówków

Narrator + Ctrl + F

Znajdź za pomocą Narratora

Narrator + F3

Kontynuuj wyszukiwanie do przodu

Narrator + Shift + F3

Kontynuuj wyszukiwanie do tyłu

Polecenia klawiatury numerycznej

Naciśnij te klawisze

Aby wykonać tę operację

Narrator + Home

Przejście do pierwszego elementu w oknie

Narrator + End

Przejście do ostatniego elementu w oknie

Narrator + Alt + Home

Przeczytanie tekstu od początku do kursora

Ctrl + Narrator + Home

Przejście na początek tekstu

Ctrl + Narrator + End

Przejście na koniec tekstu

Narrator + strzałka w lewo

Przejście do poprzedniego elementu

Narrator + strzałka w prawo

Przejście do następnego elementu

Narrator + 5 (na klawiaturze numerycznej)

Czytaj element

Narrator + 5 dwa razy szybko (na klawiaturze numerycznej)
Narrator + Ctrl + 5 dwa razy szybko (na klawiaturze numerycznej)

Przeliterowanie elementu

Narrator + strzałka w górę

Przeczytanie bieżącego wiersza

Narrator + strzałka w dół

Rozpocznij czytanie dokumentu

Ctrl + Narrator + strzałka w lewo

Przeczytanie poprzedniego wyrazu

Ctrl + Narrator + 5 ( klawiaturze numerycznej)

Przeczytanie bieżącego wyrazu

Ctrl + Narrator + strzałka w prawo

Przeczytanie następnego wyrazu

5 (na klawiaturze numerycznej)

Przeczytanie bieżącego znaku

Narrator + Page Up
Ctrl + Narrator + strzałka w górę

Zmiana widoku

Narrator + minus (na klawiaturze numerycznej)

Przeniesienie kursora Narratora do kursora systemowego

Narrator + plus (na klawiaturze numerycznej)

Ustawienie fokusu na elemencie

Ctrl + Narrator + plus (na klawiaturze numerycznej)

Zwiększ głośność mowy

Ctrl + Narrator + minus (na klawiaturze numerycznej)

Zmniejsz głośność mowy

Alt + Narrator + Dodaj
Alt + Narrator + odejmowanie

Zmień tryb odczytu znaków interpunkcyjnych

Narrator + Enter

Wykonanie akcji podstawowej

Narrator + Shift + Enter

Przełączenie trybu wyszukiwania

Starszy układ klawiatury

Polecenia ogólne

Naciśnij te klawisze

Aby wykonać tę operację

Klawisz z logo systemu Windows + Ctrl + N

Otwieranie ustawień Narratora

Klawisz z logo systemu Windows + Ctrl + Enter

Uruchamianie i zatrzymywanie Narratora

Narrator + Esc

Zatrzymanie Narratora

Narrator + 1

Włączanie/wyłączanie uczenia na podstawie danych wejściowych

Narrator + strzałka w prawo

Przejście do następnego elementu

Narrator + strzałka w lewo

Przejście do poprzedniego elementu

Narrator + strzałka w górę lub w dół

Zmiana widoku

Narrator + F1

Pokaż listę poleceń

Narrator + F2

Wyświetlenie poleceń dla bieżącego elementu

Narrator + Enter

Wykonanie akcji podstawowej

Narrator + Shift + Enter

Przełączenie trybu wyszukiwania

Narrator + C

Odczytaj bieżącą datę i godzinę

Narrator + Shift + D

Opisz obraz, używając usługi online

Narrator + E
Narrator + Alt + F

Prześlij opinię dotyczącą Narratora

Narrator + Z

Zablokuj klawisz Narratora

Narrator + Shift + F12

Przełącz tryb dewelopera

Narrator + X

Przekaż klawisze do aplikacji

Narrator + Num Lock

Włączenie lub wyłączenie trybu myszy

Szybkie naciśnięcie klawisza Caps Lock dwa razy

Włączenie lub wyłączenie funkcji Caps Lock

Dostosowywanie funkcji rozpoznawania mowy

Naciśnij te klawisze

Aby wykonać tę operację

Narrator + Page Up

Zwiększ głośność mowy

Narrator + Page Down

Zmniejsz głośność mowy

Narrator + znak plus (+)
Narrator + Dodaj (na klawiaturze numerycznej)

Zwiększ szybkość mowy

Narrator + znak minus (-)
Narrator + odejmowanie (na klawiaturze numerycznej)

Zmniejsz szybkość mowy

Narrator + Alt + znak plus (+)
Narrator + Alt + znak minus (-)
Narrator + Alt + Dodaj (na klawiaturze numerycznej)
Narrator + Alt + odejmowanie (na klawiaturze numerycznej)

Zmień tryb odczytu znaków interpunkcyjnych

Narrator + A
Narrator + Ctrl + znak plus (+)
Narrator + Ctrl + Dodaj (na klawiaturze numerycznej)

Zwiększ tryb szczegółowości

Narrator + Ctrl + znak minus (-)
Narrator + Ctrl + odejmowanie (na klawiaturze numerycznej)

Zmniejsz tryb szczegółowości

Narrator + F12

Przełącz odczytywanie znaków

Narrator + kreska ukośna (/)

Odczyt kontekstu

Alt + Narrator + kreska ukośna (/)

Zmienianie, ile kontekstu ma być odczytane (szczegółowość)

Ctrl + Narrator + kreska ukośna (/)

Zmień kolejność kontekstu odczytu

Praca z tekstem i jego czytanie

Naciśnij te klawisze

Aby wykonać tę operację

Ctrl

Zatrzymaj czytanie

Narrator + D

Czytaj element

Narrator + S

Przeliterowanie elementu

Narrator + 0 (zero)

Czytaj element — zaawansowane

Narrator + T

Czytanie tytułu okna

Narrator + W

Przeczytanie zawartości okna

Narrator + V

Powtórzenie frazy

Narrator + R

Przeczytanie od kursora

Narrator + M

Rozpocznij czytanie dokumentu

Narrator + H

Czytaj dokument

Narrator + Nawias kwadratowy zamykający (])

Przeczytanie tekstu od początku do kursora

Narrator + Shift + U

Przeczytanie poprzedniej strony

Narrator + Ctrl + U

Przeczytanie bieżącej strony

Narrator + U

Przeczytanie następnej strony

Narrator + Shift + I

Przeczytanie poprzedniego akapitu

Narrator + Ctrl + I

Przeczytanie bieżącego akapitu

Narrator + I

Przeczytanie następnego akapitu

Narrator + Ctrl + M

Przeczytanie poprzedniego zdania

Narrator + Ctrl + przecinek (,)

Przeczytanie bieżącego zdania

Narrator + Ctrl + kropka (.)

Przeczytanie następnego zdania

Narrator + Shift + O

Przeczytanie poprzedniego wiersza

Narrator + Ctrl + O

Przeczytanie bieżącego wiersza

Narrator + O

Przeczytanie następnego wiersza

Narrator + Shift + P

Przeczytanie poprzedniego wyrazu

Narrator + Ctrl + P

Przeczytanie bieżącego wyrazu

Narrator + P

Przeczytanie następnego wyrazu

Narrator + Shift + Nawias kwadratowy otwierający ([)

Przeczytanie poprzedniego znaku

Narrator + Ctrl + Nawias kwadratowy otwierający ([)

Przeczytanie bieżącego znaku

Narrator + Nawias kwadratowy otwierający ([)

Przeczytanie następnego znaku

Narrator + F

Odczytaj następną grupę informacji dotyczących formatowania

Shift + Narrator + F

Odczytaj poprzednią grupę informacji dotyczących formatowania

Narrator + Y

Przejście na początek tekstu

Narrator + B

Przejście na koniec tekstu

Narrator + J

Przeczytanie poprzedniego wyrazu

H (z włączonym trybem skanowania)

Przejście do następnego nagłówka

Shift + H (z włączonym trybem skanowania)

Przejście do poprzedniego nagłówka

Narrator + L

Przejście do następnego linku

Narrator + Shift + L

Przejście do poprzedniego linku

Narrator + Shift + strzałka w dół

Czytaj bieżące zaznaczenie

Nawigowanie po tabelach

Naciśnij te klawisze

Aby wykonać tę operację

Narrator + F3

Przejdź do następnej komórki w wierszu

Narrator + Shift + F3

Przejdź do poprzedniej komórki w wierszu

Narrator + F4

Przejdź do następnej komórki w kolumnie

Narrator + Shift + F4

Przejdź do poprzedniej komórki w kolumnie

Narrator + F10

Przeczytanie nagłówka bieżącego wiersza

Narrator + F9

Przeczytanie nagłówka bieżącej kolumny

Narrator + F8

Przeczytanie bieżącego wiersza

Narrator + F7

Przeczytanie bieżącej kolumny

Narrator + F5

Czytaj kolumnę i wiersz, w których znajduje się Narrator

Narrator + F6

Przejście do komórki tabeli

Narrator + Shift + F6

Przejście do zawartości komórki

Narrator + K

Przejście do następnej tabeli

Narrator + Shift + K

Przejście do poprzedniej tabeli

Polecenia fokusu Narratora

Naciśnij te klawisze

Aby wykonać tę operację

Narrator + Home

Przejście do pierwszego elementu w oknie

Narrator + End

Przejście do ostatniego elementu w oknie

Narrator + Backspace

Przejście o jeden element wstecz

Narrator + N

Przejście do głównego punktu orientacyjnego

Narrator + G

Przeniesienie kursora Narratora do kursora systemowego

Narrator + tylda (~)

Ustawienie fokusu na elemencie

Narrator + Insert

Przejście do połączonego elementu

Narrator + Shift + Insert

Przejdź do zawartości z adnotacjami

Ctrl + Narrator + strzałka w górę

Przejdź do elementu nadrzędnego (gdy jest dostępna nawigacja strukturalna)

Ctrl + Narrator + strzałka w prawo

Przejdź do następnego elementu równorzędnego (gdy jest dostępna nawigacja strukturalna)

Ctrl + Narrator + strzałka w lewo

Przejdź do poprzedniego elementu równorzędnego (gdy jest dostępna nawigacja strukturalna)

Ctrl + Narrator + strzałka w dół

Przejdź do pierwszego elementu podrzędnego (gdy jest dostępna nawigacja strukturalna)

Narrator + Q

Przenieś do ostatniego elementu w obszarze kontenera

Gesty dotykowe Narratora

Użyj tego gestu

Aby to wykonać

Dotknięcie lub przeciągnięcie jednym palcem

Przeczytanie tekstu pod palcem

Dwukrotne naciśnięcie lub przytrzymanie jednym palcem, a następnie naciśnięcie drugim palcem dowolnego miejsca na ekranie

Aktywowanie akcji podstawowej

Potrójne naciśnięcie lub przytrzymanie jednym palcem, a następnie podwójne naciśnięcie drugim palcem dowolnego miejsca na ekranie

Aktywowanie akcji pomocniczej

Przytrzymanie jednym palcem, a następnie naciśnięcie dwoma palcami dowolnego miejsca na ekranie

Rozpoczęcie przeciągania lub uzyskanie dodatkowych opcji klawiszy

Szybkie przesunięcie jednym palcem w lewo lub w prawo

Przejście do następnego lub poprzedniego elementu

Szybkie przesunięcie jednym palcem w górę lub w dół

Zmiana widoku

Jednokrotne naciśnięcie dwoma palcami

Zatrzymanie czytania przez Narratora

Jednokrotne naciśnięcie trzema palcami

Zmiana trybu pełnych informacji

Jednokrotne naciśnięcie czterema palcami

Wyświetlenie poleceń Narratora dla bieżącego elementu

Nacisnąć dwukrotnie dwoma palcami

Wyświetlenie menu kontekstowego

Dwukrotne naciśnięcie trzema palcami

Przeczytanie atrybutów tekstu

Dwukrotne naciśnięcie czterema palcami

Włączenie trybu wyszukiwania

Trzykrotne naciśnięcie czterema palcami

Wyświetlenie wszystkich poleceń Narratora

Szybkie przesunięcie dwoma palcami w lewo, w prawo, w górę lub w dół

Przewinięcie

Szybkie przesunięcie trzema palcami w lewo lub w prawo

Przejście do następnego lub poprzedniego elementu tabulacji

Szybkie przesunięcie trzema palcami w górę

Przeczytanie zawartości bieżącego okna

Szybkie przesunięcie trzema palcami w dół

Rozpoczęcie czytania dostępnego tekstu

Szybkie przesunięcie czterema palcami w górę lub w dół

Włączenie lub wyłączenie powiększenia semantycznego (gdy jest obsługiwane)

Szybkie przesunięcie czterema palcami w lewo lub w prawo

Przeniesienie kursora Narratora na początek lub koniec jednostki

Dalej: Dodatek C: Obsługiwane monitory Braille'a

Powrót do spisu treści

Potrzebujesz dalszej pomocy?

Chcesz uzyskać więcej opcji?

Poznaj korzyści z subskrypcji, przeglądaj kursy szkoleniowe, dowiedz się, jak zabezpieczyć urządzenie i nie tylko.

Społeczności pomagają zadawać i odpowiadać na pytania, przekazywać opinie i słuchać ekspertów z bogatą wiedzą.

Znajdź rozwiązania typowych problemów lub uzyskaj pomoc od agenta pomocy technicznej.

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?
Jeśli naciśniesz pozycję „Wyślij”, Twoja opinia zostanie użyta do ulepszania produktów i usług firmy Microsoft. Twój administrator IT będzie mógł gromadzić te dane. Oświadczenie o ochronie prywatności.

Dziękujemy za opinię!

×