Kody błędów wyświetlane w Menedżerze urządzeń systemu Windows

Dotyczy: Windows 10 Pro released in July 2015Windows 8Windows 8 Enterprise

Podsumowanie


W tym artykule omówiono kody błędów generowane przez Menedżera urządzeń w systemie Windows. Prawdopodobnie ten artykuł został otwarty, ponieważ Menedżer urządzeń lub inne narzędzie (np. DXDiag) zgłosiło kod błędu i użytkownik nie wie, jak rozwiązać problem. Zawartość tego artykułu ułatwia znalezienie kodu błędu i prezentuje wskazówki pozwalające podjąć próbę usunięcia błędu.
Aby uzyskać rozwiązania ogólnych problemów w Menedżerze urządzeń, zobacz następujące artykuły:
W przypadku problemów z określonymi typami urządzeń, zobacz następujące artykuły:

Najpierw wypróbuj te kroki


Na początek spróbuj usunąć problem przy użyciu tych typowych rozwiązań:

Kody błędów wyświetlanych w Menedżerze urządzeń


Jeśli powyższe kroki nie pomogły w rozwiązaniu problemu lub ich wykonanie nie było możliwe, odszukaj kod błędu w tabeli poniżej i wykonaj zalecane instrukcje jego rozwiązania. Możesz też kliknąć dany kod błędu, by uzyskać bardziej szczegółowe informacje.

Uwaga Artykuł nie zawiera wszystkich kodów błędów generowanych przez Menedżera urządzeń. Jeśli wyświetlany kod błędu nie został tu wymieniony, możesz uzyskać wsparcie, kontaktując się z pomocą techniczną dostawcy urządzenia lub pomocą techniczną firmy Microsoft.

Jak znaleźć kod błędu wyświetlany w Menedżerze urządzeń
Kody błędów i sposoby rozwiązania problemu

 

Informacje


Więcej informacji na temat rozwiązywania problemów dotyczących konfliktu urządzeń przy użyciu Menedżera urządzeń można znaleźć w artykule Rozwiązywanie problemów dotyczących konfliktu urządzeń przy użyciu Menedżera urządzeń.