Przejdź do głównej zawartości

Ponowne instalowanie systemu Windows 10

Dotyczy: Windows 10

Jeśli masz problemy z systemem Windows 10 na komputerze lub chcesz mieć świeżą kopię systemu Windows 10 bez zbędnych starych plików lub aplikacji, możesz ponownie zainstalować system Windows 10, aby spróbować naprawić problemy i przywrócić komputer do bardziej uporządkowanego stanu.
 

Sprawdzanie miejsca na dysku

Jeśli komputer nie działa zgodnie z oczekiwaniami lub jeśli występują problemy z systemem Windows 10, może to być spowodowane brakiem miejsca na dysku. Przed wykonaniem czynności w celu ponownego zainstalowania systemu Windows 10 najpierw zwolnij miejsca na dysku i sprawdź, czy to rozwiąże problemy. Czynności opisano w artykule Zwalnianie miejsca na dysku w systemie Windows 10.

Przed rozpoczęciem

Typy ponownej instalacji systemu Windows 10

Na poniższym zestawieniu przedstawiono informacje na temat opcji, które można wybrać dla każdego typu ponownej instalacji w tym, co stanie się z aplikacjami, plikami, danymi osobowymi oraz jaka ilość miejsca na dysku jest wymagana do ponownej instalacji. To zestawienie umożliwia wybór odpowiedniej opcji ponownej instalacji systemu Windows 10.

W pierwszej kolejności użyj opcji Resetuj ustawienia systemu Windows 10 za pomocą nośnika instalacyjnego a następnie opcji Zainstaluj czysty system Windows 10 za pomocą nośnika instalacyjnego, jeśli będzie to konieczne. 

 

Typ ponownej instalacji Możliwe opcje ponownej instalacji Co dzieje się z Twoimi aplikacjami 

Co się dzieje z Twoimi danymi osobowymi przechowywanymi w obszarze \Użytkownicy

Co się dzieje z danymi przechowywanymi w innych folderach lub na innych dyskach  Wymagane miejsce na dysku 
Resetowanie ustawień systemu Windows 10
 
Zachowaj moje pliki 

Aplikacje niedostarczone z komputerem zostaną usunięte. 

Zachowane  Zachowane Średnie 
Resetowanie ustawień systemu Windows 10 Usuń wszystko  Aplikacje niedostarczone z komputerem zostaną usunięte.   Usunięte  Usunięte  Niskie
Zachowaj wszystko (domyślnie) Wszystkie aplikacje i ustawienia zostaną zachowane. Zachowane  Zachowane  Wysoka
Ponowne instalowanie systemu Windows 10 przy użyciu nośnika instalacyjnego Zachowaj dane osobowe Usunięto wszystkie aplikacje. Zachowane  Zachowane  Średnie
Ponowne instalowanie systemu Windows 10 przy użyciu nośnika instalacyjnego Nie zachowuj niczego Usunięto wszystkie aplikacje. Usunięte  Usunięte  Niskie

ND.

(Ta opcja ponownej instalacji usuwa i odtwarza wszystkie partycje dysku).

Usunięte  Usunięte  Usunięte  Bardzo niskie

 

Resetowanie ustawień systemu Windows 10

Ta opcja przywróci Twoje urządzenie do stanu, gdy zostało włączone po raz pierwszy. Zostaną usunięte pliki osobiste i zainstalowane programy, w zależności od tego, które pliki chcesz zachować. System Windows wykona wszystkie kroki automatycznie. Nie ma również konieczności użycia zewnętrznego urządzenia magazynującego. Zresetowanie urządzenia ma mniejszy wpływ niż opcja czystej instalacji, ale wymaga wystarczającej ilości miejsca na dysku. 

Możesz zresetować ustawienia do stanu początkowego w sekcji Ustawienia, na ekranie logowania lub przy użyciu dysku odzyskiwania albo nośnika instalacyjnego. Aby uzyskać instrukcje dotyczące resetowania ustawień systemu Windows 10, zobacz Resetowanie lub ponowna instalacja systemu Windows 10.

Jeśli komputer nie ma wystarczającej ilości miejsca na zresetowanie ustawień systemu Windows 10, otrzymasz powiadomienie. W tym przypadku wykonaj kroki z sekcji „Resetowanie ustawień systemu Windows 10 za pomocą narzędzia do tworzenia nośników”, aby ponownie zainstalować system Windows 10.

Ponowne instalowanie systemu Windows 10 przy użyciu nośnika instalacyjnego

Ta opcja użyje narzędzia, aby utworzyć nośnik instalacyjny, za pomocą którego można całkowicie wymazać dysk i zainstalować świeżą kopię systemu Windows 10. Tej opcja wymaga użycia zewnętrznego urządzenia magazynującego, takie jak dysk USB, i może wymagać wykonania paru dodatkowych czynności, ale usunie wszystko, zapewniając najczystszą instalację.  

Przed rozpoczęciem czynności upewnij się, że masz:

 • Połączenie internetowe
 • Zewnętrzne urządzenie magazynujące, takie jak dysk USB, karta SD lub zewnętrzny dysk twardy z co najmniej 8 GB wolnego miejsca.

Tworzenie nośnika instalacyjnego

Najpierw utwórz nośnik instalacyjny, którego użyjesz do ponownego zainstalowania systemu Windows 10. 

 1. Upewnij się, że wykonano kopię zapasową wszystkich plików na danym urządzeniu, i zapisano ją na zewnętrznym urządzeniu magazynującym, takim jak dysk USB, karta SD lub dysk zewnętrzny lub pliki zostały przekazane do usługi OneDrive.
 2. Pobierz nośnik instalacyjny systemu Windows 10 na osobne zewnętrzne urządzenie magazynującego o rozmiarze 8 GB. W celu ukończenia pobierania cała zawartość na dysku zostanie usunięta. Przed przejściem dalej upewnij się więc, że dysk jest pusty. Oto jak to zrobić:
  1. Na działającym komputerze przejdź do witryny internetowej pobierania oprogramowania firmy Microsoft.
  2. Po zakończeniu pobierania otwórz narzędzie z pulpitu, a następnie wybierz opcję Tak, gdy wyświetli się pytanie, czy chcesz zezwolić narzędziu na wprowadzanie zmian w urządzeniu.
  3. Gdy pojawi się przewodnik konfiguracji systemu Windows 10, zaakceptuj postanowienia licencyjne i umowy.
  4. Wybierz opcję Utwórz nośnik instalacyjny (pamięć flash, dysk DVD lub plik ISO) z innego komputera, a następnie wybierz pozycję Dalej.
  5. Wybierz język, wersję i architekturę (64-bitową lub 32-bitową).
  6. Wykonaj kroki tworzenia nośnika instalacyjnego, a następnie wybierz przycisk Zakończ.

Ponowne instalowanie systemu Windows 10 na komputerze za pomocą nośnika instalacyjnego

Podłącz utworzony nośnik instalacyjny do komputera i ponownie zainstaluj system Windows 10. 

 1. Na stronie konfiguracji początkowej określ język i inne preferencje, a następnie wybierz pozycję Dalej. Jeśli nie widzisz ekranu konfiguracyjnego, komputer może nie być skonfigurowany do rozruchu z dysku. Sprawdź, czy w witrynie internetowej producenta komputera są informacje na temat zmiany kolejności rozruchu komputera, i ponów próbę.
 2. Wybierz pozycję Zainstaluj teraz.
 3. Na stronie Wprowadzanie klucza produktu i aktywowanie systemu Windows wprowadź klucz produktu, jeśli go masz. Jeśli system został uaktualniony do wersji Windows 10 bezpłatnie lub system Windows 10 został kupiony w Microsoft Store i aktywowany, wybierz pozycję Pomiń, a system Windows zostanie automatycznie aktywowany w późniejszym czasie. Aby uzyskać więcej szczegółowych informacji, zobacz Aktywacja w systemie Windows 10.
 4. Na stronie Postanowienia licencyjne wybierz pozycję Akceptuję postanowienia licencyjne (jeśli je akceptujesz), a następnie wybierz pozycję Dalej.
 5. Na stronie Jakiego typu instalację chcesz wykonać wybierz pozycję Niestandardowa.
 6. Na stronie Gdzie chcesz zainstalować system Windows wybierz partycję, odpowiednią opcję formatowania (jeśli jest to potrzebne), a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami.
 7. Po zakończeniu formatowania wybierz pozycję Dalej.
 8. Postępuj zgodnie z pozostałymi instrukcjami instalacyjnymi, aby zakończyć instalowanie systemu Windows 10.

Zainstaluj czysty system Windows 10 za pomocą nośnika instalacyjnego

Ta opcja użyje narzędzia, aby utworzyć nośnik instalacyjny, za pomocą którego można całkowicie wymazać dysk i zainstalować świeżą kopię systemu Windows 10. Tej opcja wymaga użycia zewnętrznego urządzenia magazynującego, takie jak dysk USB, i może wymagać wykonania paru dodatkowych czynności, ale usunie wszystko, zapewniając najczystszą instalację. Ten typ czystej instalacji usuwa i przywraca wszystkie partycje systemowe. Usunięte zostaną wszystkie pliki osobiste na urządzeniu oraz partycja na dysku twardym używana jako dysk odzyskiwania.

Przed rozpoczęciem czynności upewnij się, że masz:

 • Połączenie internetowe
 • Zewnętrzne urządzenie magazynujące, takie jak dysk USB, karta SD lub zewnętrzny dysk twardy z co najmniej 8 GB wolnego miejsca.

Tworzenie nośnika instalacyjnego

Najpierw utwórz nośnik instalacyjny, którego użyjesz do wykonania czystej instalacji systemu Windows 10. 

 1. Upewnij się, że wykonano kopię zapasową wszystkich plików na danym urządzeniu, i zapisano ją na zewnętrznym urządzeniu magazynującym, takim jak dysk USB, karta SD lub dysk zewnętrzny lub pliki zostały przekazane do usługi OneDrive.
 2. Pobierz nośnik instalacyjny systemu Windows 10 na osobne zewnętrzne urządzenie magazynującego o rozmiarze 8 GB. W celu ukończenia pobierania cała zawartość na dysku zostanie usunięta. Przed przejściem dalej upewnij się więc, że dysk jest pusty. Oto jak to zrobić:
  1. Na działającym komputerze przejdź do witryny internetowej pobierania oprogramowania firmy Microsoft.
  2. Po zakończeniu pobierania otwórz narzędzie z pulpitu, a następnie wybierz opcję Tak, gdy wyświetli się pytanie, czy chcesz zezwolić narzędziu na wprowadzanie zmian w urządzeniu.
  3. Gdy pojawi się przewodnik konfiguracji systemu Windows 10, zaakceptuj postanowienia licencyjne i umowy.
  4. Wybierz opcję Utwórz nośnik instalacyjny (pamięć flash, dysk DVD lub plik ISO) z innego komputera, a następnie wybierz pozycję Dalej.
  5. Wybierz język, wersję i architekturę (64-bitową lub 32-bitową).
  6. Wykonaj kroki tworzenia nośnika instalacyjnego, a następnie wybierz przycisk Zakończ.

Użycie nośnika instalacyjnego do wykonania czystej instalacji

Podłącz utworzony nośnik instalacyjny do komputera i wykonaj czystą instalację systemu Windows 10. 

 1. Wybierz przycisk Start  , a następnie wybierz kolejno opcje Ustawienia > Aktualizacja i zabezpieczenia  > Odzyskiwanie .
 2. W obszarze Uruchamianie zaawansowane wybierz pozycję Uruchom ponownie teraz.
 3. Wybierz pozycję Użyj urządzenia, a następnie wybierz urządzenie odpowiadające używanemu zewnętrznemu urządzeniu magazynującemu.
 1. Gdy pojawi się pierwszy ekran systemu Windows, wybierz opcje według swoich potrzeb, a następnie wybierz pozycję Dalej. 
 2. Wybierz opcję Zainstaluj teraz, a następnie zaznacz pole wyboru Akceptuję. Wybierz opcję Dalej, a następnie wybierz pozycję Niestandardowa: tylko zainstaluj system Windows (zaawansowane). Na urządzeniu zostanie wyświetlona lista dysków i partycji. Jeśli wyświetlonych jest wiele dysków, należy usunąć jedynie wszystkie partycje z dysku, na którym chcesz zainstalować system Windows.
 3. Zaznacz każdy dysk/partycję na liście i wybierz polecenie Usuń. Gdy zostanie wyświetlone powiadomienie Instalatora systemu Windows, wybierz pozycję OK.
 4. Wykonaj krok 5 dla każdego dysku na liście, z wyjątkiem tego z informacją Nieprzydzielone miejsce. Gdy skończysz, powinien zostać jedynie Dysk 0 Nieprzydzielone miejsce.
 5. Wybierz opcję Dalej.
 6. Ekran konfiguracji systemu Windows będzie teraz wyświetlał informację Instalowanie systemu Windows. Po zakończeniu instalacji urządzenie uruchomi się ponownie. W takim przypadku możesz uruchomić je z zewnętrznego urządzenia magazynującego. Jeśli początkowy ekran Instalatora systemu Windows wyświetla prośbę o wybranie języka/układu klawiatury, usuń zewnętrzne urządzenie magazynujące z urządzenia i wybierz opcję OK. Twoje urządzenie zostanie uruchomione ponownie.
 7. Po zakończeniu instalacji i ponownym uruchomieniu urządzenia, wybierz preferencje i ustawienia urządzenia.

ERROR: at System.Diagnostics.Process.Kill() at Microsoft.Support.SEOInfrastructureService.PhantomJS.PhantomJSRunner.WaitForExit(Process process, Int32 waitTime, StringBuilder dataBuilder, Boolean isTotalProcessTimeout)New URL: about:blank