Historia aktualizacji systemów Windows 7 z dodatkiem SP1 i Windows Server 2008 R2 z dodatkiem SP1

Dotyczy: Windows 7 Service Pack 1Windows Server 2008 R2 Service Pack 1Windows Embedded Standard 7 Service Pack 1

Dowiedz się wszystkiego o aktualizacjach zabezpieczeń i niezwiązanych z zabezpieczeniami, które zostały udostępnione dla systemów Windows 7 z dodatkiem SP1 i Windows Server 2008 R2 z dodatkiem SP1 za pośrednictwem usługi Windows Update. Te aktualizacje zawierają rozwiązania problemów oraz poprawiają ogólną niezawodność systemu operacyjnego.

Pakiety zbiorcze aktualizacji systemu Windows 7 z dodatkiem Service Pack 1 (miesięczne pakiety zbiorcze aktualizacji i aktualizacje ograniczające się do zabezpieczeń) są stosowane domyślnie do następujących produktów Windows Embedded opartych na systemie Windows 7:

  • Windows Embedded Standard 7 z dodatkiem Service Pack 1.
  • Windows Embedded POSReady 7.
  • Windows Thin PC.

Jeśli pakiet zbiorczy aktualizacji nie będzie mieć zastosowania do produktu Windows Embedded, będzie to podane wprost.

W lewej części tej strony znajduje się lista wszystkich aktualizacji udostępnionych dla tej wersji systemu Windows. Zalecamy instalowanie wszystkich aktualizacji systemu Windows, które są dostępne dla danego urządzenia. Zainstalowanie najnowszej aktualizacji powoduje uzyskanie także wszelkich wcześniejszych aktualizacji, w tym wszelkich ważnych poprawek zabezpieczeń.

Bieżący stan systemu Windows 7 z dodatkiem SP1 i Windows Server 2008 R2 z dodatkiem SP1


Aby uzyskać najnowsze informacje dotyczące znanych problemów w systemach Windows i Windows Server, przejdź na Pulpit nawigacyjny kondycji wersji systemu Windows.