Rozwiązywanie problemów z dźwiękiem w systemie Windows 10


Uruchomienie narzędzia do rozwiązywania problemów z dźwiękiem

 • Aby rozwiązać problemy z dźwiękiem, spróbuj użyć narzędzia do rozwiązywania problemów z dźwiękiem. Czasami może ono rozwiązać problem audio automatycznie.
 • Aby uruchomić narzędzie do rozwiązywania problemów, naciśnij przycisk Start , wpisz narzędzie do rozwiązywania problemów z dźwiękiem, z listy wyników wybierz pozycję Znajdź i rozwiąż problemy z odtwarzaniem audio, a następnie wybierz pozycję Dalej. Zostanie wyświetlony monit o wybór urządzenia, z którym występują problemy.
  Narzędzie do rozwiązywania problemów z dźwiękiem
 • Jeśli uruchomienie narzędzia do rozwiązywania problemów nie pomoże, zobacz kolejne sekcje, aby uzyskać dodatkowe wskazówki dotyczące rozwiązywania problemów.

Naprawianie sterownika audio

 • Aktualizowanie sterownika audio
  • Wybierz przycisk Start , wpisz ciąg Menedżer urządzeń, a następnie z wyników wyszukiwania wybierz tę pozycję.

  • Wybierz strzałkę obok pozycji Kontrolery dźwięku, wideo i gier, aby ją rozwinąć. 

  • Kliknij prawym przyciskiem myszy kartę dźwiękową, a następnie wybierz opcję Właściwości.

  • Wybierz kartę Sterownik, a następnie wybierz pozycję Aktualizuj sterownik.

  • Jeśli system Windows nie wykryje nowego sterownika, poszukaj go w witrynie internetowej producenta urządzenia i wykonaj podane w niej instrukcje.

 • Odinstalowywanie sterownika audio
  • W oknie Menedżer urządzeń kliknij prawym przyciskiem myszy (lub naciśnij i przytrzymaj) nazwę sterownika audio, a następnie wybierz pozycję Odinstaluj.

  • Uruchom ponownie urządzenie, a system Windows spróbuje ponownie zainstalować sterownik.

 • Jeśli to nie pomoże, użyj ogólnego sterownika audio dostarczonego z systemem Windows. Oto odpowiednia procedura:
  • W Menedżerze urządzeń kliknij prawym przyciskiem myszy (lub naciśnij i przytrzymaj) sterownik audio.

  • Następnie wybierz opcję  Aktualizuj sterownik > Przeglądaj mój komputer w poszukiwaniu oprogramowania sterownika > Pozwól mi wybrać z listy dostępnych sterowników na moim komputerze, wybierz opcję Urządzenie zgodne ze standardem High Definition Audio, a następnie Dalej

  • Postępuj zgodnie z instrukcjami, aby go zainstalować.

 • Jeśli to nie pomoże, zobacz następne sekcje w celu uzyskania dodatkowych informacji o rozwiązywaniu problemów.

Sprawdzanie kabli i głośności

 • Wypróbuj następujące rozwiązania:
  • Sprawdź połączenia głośników i słuchawek pod kątem luźnych odcinków kabli lub nieprawidłowych wtyczek.

  • Sprawdź poziomy zasilania i głośności, a następnie zwiększ poziomy wszystkich regulatorów głośności.

  • Niektóre głośniki i aplikacje mogą mieć własne kontrolki głośności i może być konieczne ich sprawdzenie.

  • Podłącz do innego portu USB.

  • Pamiętaj, że głośniki prawdopodobnie nie będą działać po podłączeniu słuchawek.

 • Jeśli przewody i głośność są prawidłowe, zobacz kolejne sekcje w celu uzyskania dodatkowych informacji o rozwiązywaniu problemów.

Ustawianie urządzenia domyślnego

 • Jeśli łączysz się z urządzeniem audio za pomocą portu USB lub HDMI, może trzeba będzie ustawić to urządzenie jako domyślne.
  • Wybierz przycisk Start wpisz Dźwięk, a następnie wybierz z listy wyników Dźwięk.
  • Na karcie Odtwarzanie wybierz urządzenie, a następnie Ustaw jako domyślne.
 • Jeśli ustawienie urządzenia domyślnego nie pomoże, zobacz kolejne sekcje, aby uzyskać dodatkowe wskazówki dotyczące rozwiązywania problemów.

Wyłączanie ulepszeń audio

 • Wykonaj następujące czynności:
  • Wybierz Start , wpisz Dźwięk w polu wyszukiwania, a następnie wybierz Panel sterowania dźwiękiem z listy wyników.

  • Na karcie Odtwarzanie kliknij prawym przyciskiem myszy (lub naciśnij i przytrzymaj) opcję Urządzenie domyślne i wybierz Właściwości.

  • Na karcie Rozszerzenia zaznacz opcję Wyłącz wszystkie efekty dźwiękowe i spróbuj jeszcze raz odtwarzać dźwięk za pomocą urządzenia audio.

  • Jeśli to nie zadziała, wybierz Anuluj i na karcie Odtwarzanie wybierz inne urządzenie domyślne (jeśli je masz), zaznacz pole wyboru Wyłącz wszystkie ulepszenia, a następnie spróbuj ponownie odtwarzać dźwięk. Wykonaj te czynności dla każdego urządzenia domyślnego.

 • Jeśli wyłączenie ulepszeń audio nie pomoże, zobacz kolejne sekcje, aby uzyskać dodatkowe wskazówki dotyczące rozwiązywania problemów.

Wypróbuj różne formaty audio

 • Wypróbuj następujące rozwiązania:
  • Wybierz przycisk Start , wpisz Dźwięk i wybierz panel sterowania dźwiękiem z listy wyników.

  • Na karcie Odtwarzanie kliknij prawym przyciskiem myszy (lub naciśnij i przytrzymaj) opcję Urządzenie domyślne i wybierz Właściwości.

  • Na karcie Zaawansowane w obszarze Domyślny Format zmień ustawienie, następnie ponów test urządzenia dźwiękowego. Jeśli to nie zadziała, spróbuj ponownie zmienić ustawienie.

 • Jeśli spróbowanie różnych formatów audio nie pomoże, zobacz kolejne sekcje, aby uzyskać dodatkowe wskazówki dotyczące rozwiązywania problemów.

Uruchom ponownie w celu zastosowania zainstalowanych aktualizacji

 • Wiele aktualizacji wymaga ponownego uruchomienia urządzenia. Zapisz swoją pracę i zamknij otwarte aplikacje.
 • Następnie naciśnij przycisk Start , wybierz polecenie Zasilanie , a następnie polecenie Zaktualizuj i uruchom ponownie lub Zaktualizuj i zamknij. Czy potrzebujesz pomocy z aktualizacjami systemu Windows? Dowiedz się, jak rozwiązać problemy z aktualizację systemu Windows 10.
 • Jeśli ponowne uruchomienie nie pomoże, zobacz kolejną sekcję, aby uzyskać dodatkowe wskazówki dotyczące rozwiązywania problemów.

Jeśli po zainstalowaniu aktualizacji nie jest emitowany dźwięk

Jeśli występują problemy z dźwiękiem po ostatniej aktualizacji, możesz spróbować wycofać sterownik audio do poprzedniej wersji, która działała.

 • Przywracanie sterownika audio
  • Uruchom komputer osobisty w trybie awaryjnym.
  • Wybierz przycisk Start , wpisz ciąg Menedżer urządzeń, a następnie z wyników wyszukiwania wybierz tę pozycję.
  • W obszarze Kontrolery dźwięku, wideo i gier, kliknij prawym przyciskiem myszy (lub naciśnij i przytrzymaj) kartę dźwiękową, a następnie wybierz opcję Właściwości.
  • Wybierz kartę Sterownik, a następnie wybierz pozycję Przywróć sterownik.
 • Przywracanie komputera z użyciem punktu przywracania systemu
  • Gdy firma Microsoft instaluje aktualizacje w Twoim systemie, tworzymy punkt przywracania systemu na wypadek problemów. Spróbuj wykonać przywracanie z tego punktu i zobacz, czy spowoduje to rozwiązanie problemów z dźwiękiem.
  • Aby uzyskać więcej informacji, zobacz temat Przywracanie z punktu przywracania systemu w artykule Opcje odzyskiwania w systemie Windows 10.