Głośnik Microsoft Modern USB-C jest certyfikowanym urządzeniem dla usługi Microsoft Teams, które można używać z komputerem z systemem Windows 10/11. Jest to zaawansowany głośnik, który redukuje hałas dochodzący z otoczenia w celu zapewnienia doskonałego dźwięku podczas spotkań i rozmów w aplikacji Microsoft Teams — niezależnie od tego, czy pracujesz na stojąco czy siedząco. Ponadto jeśli nie uczestniczysz w spotkaniu ani nie prowadzisz rozmowy, możesz go używać do słuchania muzyki odtwarzanej na komputerze.

Aby rozpocząć jego użytkowanie, wyciągnij gumową zaślepkę (nr 2 na poniższym schemacie), która znajduje się pod spodem głośnika Microsoft Modern USB-C, rozwiń kabel USB-C w miejscu przechowywania kabla znajdującym się poniżej (nr 1 na poniższym schemacie), a następnie podłącz go do portu USB-C w komputerze z systemem Windows 10/11.

Przechowywanie kabla w głośniku Microsoft Modern USB-C

Orientowanie się w sposobie obsługi głośnika

Skorzystaj ze schematu, aby odszukać przyciski, których można używać na głośniku Microsoft Modern USB-C podczas spotkań i rozmów w aplikacji Microsoft Teams.

Przyciski głośnika Microsoft Modern USB-C

  1. Microsoft Teams

  2. Answer/End call (Odbierz/zakończ połączeń)

  3. Volume up (+) (Zwiększenie głośności (+))

  4. Volume down (-) (Zmniejszenie głośności (-))

  5. Mute (Wyciszanie)

  6. Złącze USB-C

Jak używać głośnika

Dowiedz się, jak skonfigurować głośnik Microsoft Modern USB-C i z niego korzystać w usłudze Microsoft Teams.

Twoja przeglądarka nie obsługuje wideo. Zainstaluj Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player lub przeglądarkę Internet Explorer 9.

Konfiguracja głośnika Microsoft Modern USB-C w aplikacji Teams

Po podłączeniu głośnika, możesz otworzyć aplikację Microsoft Teams i skonfigurować go w tym miejscu. Przycisk Microsoft Teams świeci się na biało po połączeniu głośnika z aplikacją Teams. 

  1. W usłudze Microsoft Teams wybierz pozycję Ustawienia i inne Ikona Więcej w aplikacji Teams po lewej stronie obrazka profilu u góry, a następnie wybierz pozycję Ustawienia .

  2. W obszarze Ustawienia wybierz pozycję Urządzenia.

  3. W obszarze Urządzenia audio wybierz pozycję Microsoft Modern USB-C Speaker. Po wybraniu głośnika należy go wybrać dla pozycji Głośnik i </c2>Mikrofonw sekcji Urządzenia audio.

Używanie głośnika podczas spotkań i rozmów w aplikacji Teams

Poniże opisano sposób korzystania z przycisków głośnika podczas rozmów i spotkań w usłudze Microsoft Teams po jej otwarciu na komputerze z systemem Windows 10/11.

Funkcja

Czynność

Wykonywanie połączenia

Naciśnij przycisk Microsoft Teams na głośniku, wybierz pozycję Połączenia w aplikacji Teams, wybierz numer telefonu osoby, z którą chcesz porozmawiać, a następnie wybierz pozycję Zadzwoń

Jeśli masz nieodebrane połączenia lub nowe wiadomości poczty głosowej, przejdź do ekranu Połączenia w aplikacji Teams.

Odbieranie połączenia

Naciśnij przycisk Answer/End call (Odbierz/zakończ połączenie).

Przycisk miga na biało, jeśli odbierane jest połączenie przychodzące i świeci się na biało podczas rozmowy.

Odrzucanie połączenia

Naciśnij i przytrzymaj przycisk Answer/End call (Odbierz/zakończ połączenie) na głośniku.

Dołączanie do spotkania

Naciśnij przycisk Microsoft Teams, aby otworzyć okno aplikacji Teams. Wybierz kolejno pozycje Kalendarz> spotkanie > Dołącz. Wybierz pozycję Dołącz teraz w aplikacji Teams, aby dołączyć do spotkania.

Przycisk Microsoft Teams zaświeci się krótko na biało i zgaśnie, gdy otrzymasz powiadomienie o rozpoczęciu się spotkania.

Wyciszanie siebie podczas rozmowy lub spotkania

Naciśnij przycisk Mute (Wyciszanie) podczas rozmowy lub spotkania. Przycisk Mute (Wyciszanie) zaświeci się na czerwono.

Aby wyłączyć wyciszenie, naciśnij ponownie przycisk Mute (Wyciszanie).

Mówienie przez chwilę w przypadku wyciszenia

Jeśli chcesz coś powiedzieć będąc w tym czasie wyciszonym, naciśnij i przytrzymaj przycisk Mute (Wyciszenie), powiedz coś od siebie, a następnie puść przycisk Mute (Wyciszanie).

Wyciszanie zostanie przywrócone po zwolnieniu przycisku Mute (Wyciszanie), a przycisk ponownie zacznie świecić na czerwono.
 

Dostosowywanie poziomu głośności podczas rozmowy lub spotkania

Naciśnij przycisk Volume up (+) (Zwiększenie głośności (+)) lub Volume down (-) (Zmniejszenie głośności (-)).

Kończenie połączenia lub opuszczanie spotkania

Naciśnij przycisk Answer/End call (Odbierz/zakończ połączeń) podczas rozmowy lub spotkania.

Pobieranie aplikacji Centrum akcesoriów firmy Microsoft

Aplikacja Centrum akcesoriów firmy Microsoft umożliwia dostosowywanie ustawień głośnika Microsoft Modern USB-C, aby w pełni wykorzystać jego możliwości. Możesz pobrać aplikację Centrum akcesoriów firmy Microsoft ze sklepu Microsoft Store i zainstalować ją na komputerze z systemem Windows 10/11.

Uzyskaj produkt od firmy Microsoft

Uwaga: Centrum akcesoriów firmy Microsoft nie jest dostępne dla systemu macOS.

Temat pokrewny

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów firmy Microsoft

Czy te informacje były pomocne?

Jak zadowalająca jest jakość tłumaczenia?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Dziękujemy za opinię!

×