Tworzenie punktu przywracania systemu


  • W polu wyszukiwania na pasku zadań wpisz frazę Utwórz punkt przywracania i wybierz ją z listy wyników.
  • Na karcie Właściwości systemu w sekcji Właściwości systemu wybierz pozycję Utwórz.

    Na karcie Ochrona systemu w oknie Właściwości systemu
  • Wprowadź opis punktu przywracania, a następnie wybierz kolejno pozycje Utwórz > OK.