Rozwiązywanie problemów z płytką dotykową w systemie Windows 10

Dotyczy: Windows 10

Jeśli płytka dotykowa nie działa, przyczyną może być brak sterownika lub korzystanie z jego nieaktualnej wersji.

  • W menu Start wyszukaj aplikację Menedżer urządzeń i zaznacz ją na liście wyników. W obszarze Mysz i inne urządzenia wskazujące wybierz płytkę dotykową, otwórz jej okno, wybierz kartę Sterownik i kliknij przycisk Aktualizuj sterownik. Jeśli system Windows nie wykrywa nowego sterownika, poszukaj go w witrynie internetowej producenta urządzenia i wykonaj podane w niej instrukcje.

  • Jeśli to nie pomoże, spróbuj odinstalować sterownik płytki dotykowej: otwórz aplikację Menedżer urządzeń, kliknij prawym przyciskiem myszy (lub naciśnij i przytrzymaj) sterownik płytki dotykowej i wybierz polecenie Odinstaluj. Uruchom ponownie urządzenie, a system Windows spróbuje ponownie zainstalować sterownik.

  • Jeśli to nie zadziała, spróbuj użyć sterownika ogólnego, który jest dostarczany z systemem Windows. W tym celu w aplikacji Menedżer urządzeń kliknij prawym przyciskiem myszy (lub naciśnij i przytrzymaj) sterownik płytki dotykowej > Aktualizuj oprogramowanie sterownika... > Przeglądaj mój komputer w poszukiwaniu oprogramowania sterownika > Pozwól mi wybrać z listy sterowników urządzeń na moim komputerze, wybierz pozycję Mysz zgodna z HID, wybierz opcję Dalej i postępuj zgodnie z instrukcjami, aby zainstalować sterownik.

  • Jeśli zmiana sterownika nie pomoże, problem może dotyczyć samej płytki dotykowej. W celu uzyskania pomocy skontaktuj się z producentem komputera.