Rozwiązywanie problemów z klawiaturami przewodowymi w przypadku braku odpowiedzi lub wpisywania niepoprawnych znaków

Zakończono świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows XP

Firma Microsoft zakończyła świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows XP 8 kwietnia 2014. Ta zmiana wpłynęła na Twoje aktualizacje oprogramowania i opcje zabezpieczeń. Dowiedz się, co to oznacza dla Ciebie i jak zapewnić sobie kontynuację ochrony.

Streszczenie
W tym artykule opisano sposób rozwiązywania problemów, które mogą występować podczas korzystania z klawiatur Microsoft wymienionych w sekcji „Informacje zawarte w tym artykule dotyczą”.
Więcej informacji
Podczas korzystania z klawiatury przewodowej może wystąpić co najmniej jeden z następujących problemów:
 • Klawiatura nie jest wykrywana.
 • Klawisze klawiatury nie działają.
 • Wpisywane są niepoprawne znaki.
 • Skróty klawiaturowe nie działają.
Aby obejść te problemy, należy zastosować poniższe metody, zależnie od sytuacji.

Klawiatura nie działa

Krok 1. Sprawdzenie połączenia

Jeśli klawiatura w ogóle nie działa, należy upewnić się, że jest poprawnie podłączona do komputera. Należy sprawdzić wszystkie wtyczki klawiatury, aby uzyskać pewność, że nie są poluzowane. Należy podłączyć klawiaturę do komputera przy użyciu innego portu USB.

Uwaga Należy podłączyć klawiaturę bezpośrednio do portu USB komputera, pomijając wszelkie replikatory portów, koncentratory USB, przełączniki KVM i inne podobne składniki. Jeśli problem zostanie rozwiązany, należy upewnić się, że źródłem problemu jest określone dodatkowe urządzenie do obsługi połączenia. Należy skontaktować się z producentem, aby sprawdzić, czy udostępnia on rozwiązanie umożliwiające korzystanie z urządzenia.

Jeśli jest używana przejściówka (PS/2 na USB lub PS/2 na AT), należy sprawdzić, czy jest to przejściówka dostarczona razem z klawiaturą i czy klawiatura umożliwia korzystanie z innego portu za pośrednictwem przejściówki. Na przykład klawiatura Internet Keyboard nie obsługuje przejściówek umożliwiających korzystanie z portu USB, a przejściówka PS/2 na USB nie będzie działać. Nie jest dostarczana z przejściówką.

Aby podłączyć klawiaturę do portu PS/2 lub odłączyć ją, wykonaj następujące czynności:
 1. Zakończ działanie komputera.
 2. Podłącz urządzenie do odpowiedniego portu. Upewnij się, że wtyczka jest prawidłowo umieszczona w złączu komputera.
 3. Uruchom ponownie komputer. System Microsoft Windows wykrywa zmianę, a następnie automatycznie instaluje sterowniki dla nowego portu.
Jeśli problem nadal występuje, należy podłączyć klawiaturę do innego komputera. Jeżeli klawiatura działa poprawnie po podłączeniu do innego komputera, być może port komputera, do którego była wcześniej podłączona, jest uszkodzony. W takim przypadku należy skontaktować się z producentem komputera, aby zapytać o metody naprawy lub wymiany uszkodzonego portu.

Jeśli klawiatura nie współpracuje poprawnie z innym komputerem, być może jest uszkodzona. W takim przypadku można wymienić uszkodzoną klawiaturę na nową, jeśli jej gwarancja jest jeszcze ważna. Aby uzyskać informacje dotyczące kontaktowania się z zespołem firmy Microsoft ds. elementów zamiennych, zapoznaj się z sekcją „Informacje”.

Jeśli klawiatura współpracuje z innym komputerem, należy przejść do kroku 2.

Krok 2. Pobranie i zainstalowanie najnowszego oprogramowania klawiatury

Aby pobrać najnowsze sterowniki dla używanej klawiatury, odwiedź następującą witrynę Microsoft Hardware w sieci Web: Jeśli problem nadal występuje, należy przejść do następnego kroku.

Krok 3. Ponowne zainstalowanie sterowników w sposób ręczny

Aby usunąć i ponownie zainstalować sterowniki, wykonaj następujące czynności:
 1. Odłącz urządzenie od komputera.
 2. Wyłącz zasilanie urządzenia, jeżeli jest zasilane przy użyciu oddzielnego przewodu.
 3. Otwórz Menedżera urządzeń. Aby to zrobić, zastosuj jedną z następujących metod:
  • W systemie Windows Vista lub Windows 7 kliknij przycisk StartPrzycisk Start, wpisz ciąg urządzenia w polu Rozpocznij wyszukiwanie, a następnie kliknij pozycję Menedżer urządzeń na liście Programy. Jeśli zostanie wyświetlony monit o hasło administratora lub potwierdzenie, wpisz hasło lub kliknij przycisk Zezwalaj.
  • W systemie Windows XP kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Uruchom, wpisz devmgmt.msc, a następnie kliknij przycisk OK.
 4. Kliknij dwukrotnie pozycję Klawiatura, kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę używanej klawiatury, a następnie kliknij polecenie Odinstaluj.

  Uwaga Jeżeli odpowiednie urządzenie nie jest uwzględnione na liście, oznacza to, że urządzenie zostało usunięte automatycznie po odłączeniu urządzenia. Przejdź do następnego kroku.
 5. Uruchom ponownie komputer.
 6. Włącz urządzenie (jeśli to konieczne), a następnie podłącz je do komputera. Komputer wykryje urządzenie i zainstaluje ponownie jego sterowniki.

Klawisze nie działają prawidłowo

Jeśli klawisze nie działają prawidłowo, należy upewnić się, że wewnątrz klawiatury nie ma kurzu, brudu ani ciał obcych.

Odwróć klawiaturę, aby umożliwić usunięcie zanieczyszczeń, takich jak włosy, pozostałości produktów spożywczych czy kurz.

Firma Microsoft zaleca okresowe usuwanie kurzu z trudno dostępnych szczelin w klawiaturze za pomocą sprężonego powietrza.

W przypadku wylania napoju lub innej cieczy na klawiaturę należy natychmiast odwrócić klawiaturę, aby ciecz mogła wyciec, a następnie jak najdokładniej usunąć pozostałą ciecz. Z ponownym użyciem klawiatury należy się wstrzymać do czasu, aż zupełnie wyschnie.

Nie wolno demontować klawiatury. Demontowanie klawiatury może być przyczyną anulowania gwarancji producenta.

Uwaga Jeżeli jest konieczne użycie odkurzacza w pobliżu klawiatury, należy się upewnić, że odkurzacz jest zabezpieczony przed wyładowaniami elektrostatycznymi.

Wpisywane są niepoprawne znaki

Jeśli podczas korzystania z klawiatury są wpisywane niepoprawne znaki, należy wykonać procedurę podaną w sekcji „Klawisze nie działają prawidłowo”, aby wyczyścić klawiaturę i upewnić się, że pod klawiszami nie ma żadnych obiektów będących przyczyną tego problemu.

Jeżeli problem występuje nadal, należy podłączyć klawiaturę do innego komputera. Jeżeli klawiatura działa poprawnie po podłączeniu do innego komputera, być może port komputera, do którego była wcześniej podłączona, jest uszkodzony. W takim przypadku należy skontaktować się z producentem komputera, aby uzyskać informacje dotyczące naprawy lub wymiany uszkodzonego portu.

Jeśli klawiatura nie współpracuje poprawnie z innym komputerem, być może jest uszkodzona. W takim przypadku można wymienić uszkodzoną klawiaturę na nową, jeśli jej gwarancja jest jeszcze ważna.

Aby przetestować działanie klawiszy klawiatury, należy użyć programu narzędziowego Microsoft Keyboard Diagnostics (MS Key), który jest dołączony do oprogramowania Microsoft IntelliType. Aby skorzystać z programu MS Key, należy wykonać podaną niżej procedurę.
Uwaga Narzędzie MS Key jest dołączane tylko do oprogramowania Microsoft IntelliType w wersji 1.1 i nowszych. Jeśli oprogramowanie Microsoft IntelliType nie jest zainstalowane, w celu zainstalowania go można odwiedzić następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:
 1. Uruchom program narzędziowy Microsoft Keyboard Diagnostics. Aby to zrobić, zastosuj jedną z następujących metod:
  • System Windows Vista lub Windows 7:
   1. Kliknij przycisk StartPrzycisk Start, kliknij polecenie Wszystkie programy, kliknij polecenie Akcesoria, a następnie kliknij polecenie Uruchom.
   2. W polu Otwórz wpisz mskey, a następnie kliknij przycisk OK.
  • System Windows XP:
   1. Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Uruchom, wpisz mskey w polu Otwórz, a następnie kliknij przycisk OK:
 2. Naciskając różne klawisze, sprawdź, czy odpowiadają one klawiszom wskazywanym w oknie programu MS Key.
 3. Po zakończeniu testu kliknij przycisk Exit.

  Jeśli program MS Key nie reaguje na naciskanie klawiszy, przetestuj klawiaturę na innym komputerze. Jeśli klawiatura nie współpracuje poprawnie z innym komputerem, zapoznaj się z sekcją „Informacje”, aby uzyskać informacje dotyczące kontaktowania się z zespołem firmy Microsoft ds. elementów zamiennych w celu wymiany klawiatury.
Materiały referencyjne
Aby uzyskać informacje dotyczące problemu ze skrótami klawiaturowymi lub klawiszami głośności, zobacz następujący artykuł z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
932875 Klawisze dostępu lub klawisze regulacji głośności na klawiaturze firmy Microsoft nie działają w oczekiwany sposób

Jak skontaktować się z zespołem firmy Microsoft ds. elementów zamiennych w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie

 • Stany Zjednoczone: (800) 360-7561, od poniedziałku do piątku, od 05:00 do 19:00 czasu pacyficznego.
 • Kanada: (800) 933-4750, od poniedziałku do piątku, od 05:00 do 19:00 czasu pacyficznego.
 • Klienci TTY: z firmą Microsoft można kontaktować się, korzystając z numeru telefonu (800) 718-1599, od poniedziałku do piątku, od 5:00 do 19:00 czasu pacyficznego.
Aby uzyskać więcej informacji dotyczących uzyskiwania części zamiennych, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
326246 Jak wymienić oprogramowanie i sprzęt firmy Microsoft, zamówić dodatki Service Pack i uaktualnienia produktów lub wymienić podręczniki użytkownika
1.00 mnkpro intelli type t-shoot MNK Pro
Właściwości

Identyfikator artykułu: 258826 — ostatni przegląd: 09/29/2011 02:26:00 — zmiana: 4.0

Microsoft Wireless Laser Desktop 7000, Microsoft Comfort Curve Keyboard 2000, Microsoft Digital Media Pro Keyboard, Microsoft Internet Keyboard Pro, Microsoft IntelliType Pro 6.1, Microsoft IntelliType Pro 6.0, Microsoft IntelliType Pro 5.5, Microsoft IntelliType Pro 5.4, Microsoft IntelliType Pro 5.3, Microsoft MultiMedia Keyboard, Microsoft Natural Keyboard Elite, Microsoft Natural Keyboard, Microsoft Natural Keyboard Pro, Microsoft Natural MultiMedia Keyboard, Microsoft Natural Ergonomic Keyboard 4000, Microsoft Office Keyboard, Microsoft Optical Desktop Elite for Bluetooth, Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Professional, Microsoft Reclusa, Microsoft Sidewinder X6 Keyboard, Microsoft Wired Desktop 600, Microsoft Wired Keyboard 500, Microsoft Wired Keyboard 600

 • dftsdahomeportal kbhardware kbhowto KB258826
Opinia