Jesteś obecnie w trybie offline. Czekamy na ponowne połączenie z Internetem.

MS15-115: Opis aktualizacji zabezpieczeń dla systemu Windows: 10 listopada 2015 roku.

WAŻNE: Ten artykuł został przetłumaczony przy użyciu oprogramowania firmy Microsoft do tłumaczenia maszynowego i może być poprawiony przy użyciu technologii Community Translation Framework (CTF). Firma Microsoft udostępnia artykuły tłumaczone maszynowo, poprawione przez społeczność, a także tłumaczone przez tłumaczy profesjonalnych, aby zapewnić dostęp do wszystkich artykułów w bazie wiedzy w wielu językach. Artykuły tłumaczone maszynowo i poprawione mogą zawierać błędy pisowni, składniowe i gramatyczne. Firma Microsoft nie ponosi odpowiedzialności za żadne nieścisłości, błędy ani szkody spowodowane przez niepoprawne tłumaczenia zawartości ani przez korzystanie z niej przez klientów. Więcej o strukturze CTF: http://support.microsoft.com/gp/machine-translation-corrections/pl.

Anglojęzyczna wersja tego artykułu to: 3097877
Streszczenie
Ta aktualizacja zabezpieczeń usuwa luki w zabezpieczeniach w systemie Windows. Najpoważniejsze z tych luk umożliwiają zdalne wykonywanie kodu podczas atakująca nakłoni użytkownika do otwarcia specjalnie spreparowanego dokumentu lub przejdź do niezaufanych sieci Web, zawierającej czcionki osadzone.

Aby dowiedzieć się więcej na temat luki w zabezpieczeniach, zobacz Biuletyn zabezpieczeń firmy Microsoft MS15-115.
Więcej informacji
Ważne
 • Wszystkich przyszłych aktualizacji zabezpieczeń, niezwiązana z zabezpieczeniami systemu Windows RT 8.1, 8.1 systemu Windows i systemu Windows Server 2012 R2 wymagają aktualizacji 2919355 do zainstalowania. Firma Microsoft zaleca zainstalowanie aktualizacji 2919355 na komputerze z Windows RT 8.1, Windows 8.1 lub systemu Windows Server 2012 R2, aby otrzymywać przyszłych aktualizacji.
 • Jeśli po zainstalowaniu tej aktualizacji zainstalowany zostanie pakiet językowy, należy ponownie zainstalować tę aktualizację. Dlatego zaleca się zainstalowanie pakietu językowego którego potrzebujesz przed zainstalowanie tej aktualizacji. Aby uzyskać więcej informacji zobacz Dodawanie pakietu językowego do systemu Windows.
Ta aktualizacja zabezpieczeń została ponownie wydana 11 listopada 2015 r. dla systemu Windows 7 i Windows Server 2008 R2 rozwiązać następujące problemy:
 • Usuwa awarii, które miały miejsce w wszystkie obsługiwane wersje programu Microsoft Outlook, gdy użytkownicy zostali czytanie niektórych wiadomości e-mail.
 • Rozwiązuje się zawiesza, które wystąpiły w obsługiwanych wersjach programów Microsoft PowerPoint podczas otwierania prezentacji programu PowerPoint.
 • Rozwiązuje się zawiesza, które wystąpiły w obsługiwanych wersjach programu Internet Explorer podczas przeglądania niektórych stron sieci web, takich jak pracy grupowej stron sieci web w programie Internet Explorer.
 • Rozwiązuje problemy, które wystąpiły podczas, gdy użytkownicy zostali logowanie się do systemu. Na przykład po ponownym uruchomieniu komputera użytkownik, a następnie naciśnięto klawisze Ctrl + Alt + Delete na ekranie logowania, ekran jaskrawy i następnie udał się czarne. Użytkownik nie może następnie kontynuować. Może to być logowania inne, podobne problemy związane z tym problemem.

Rozwiązanie dla klientów, którzy są w stanie zalogować się do swoich komputerów systemu Windows 7:

Jeśli nie można zalogować się do komputera z systemem Windows 7 z powodu znanego problemu wspomniano wcześniej, firma Microsoft zaleca, aby odinstalować aktualizację zabezpieczeń 3097877, a następnie zainstaluj najnowsze aktualizacje z Windows Update.

W poniższej sekcji przedstawiono sposób odinstalowania aktualizacji:

Opcja 1: Odłącz wszelkie urządzenia cyfrowego

Jeśli masz urządzenia cyfrowego, podłączone do komputera systemu Windows 7 (np. urządzenia Wacom), należy odłączyć urządzenie, a następnie kontynuuj logowania. Po zalogowaniu, zainstaluj najnowsze aktualizacje z Windows Update.

Opcja 2: Odzyskać ostatni punkt przywracania za pomocą narzędzia Przywracanie systemu

 1. Dostęp do opcji odzyskiwania systemu. Aby to zrobić, uruchom ponownie komputer i kilkakrotnie naciśnij klawisz F8 przed wyświetleniem logo systemu Windows. Jeśli zostanie wyświetlone logo systemu Windows, spróbuj ponownie. Poczekaj na wyświetlenie monitu logowania systemu Windows, a następnie wyłącz i ponownie uruchom komputer. Wszelkie dyskietki, dyski CD i DVD z komputera należy usunąć przed ponownym uruchomieniem.
 2. Wybierz opcję Napraw komputer.Napraw komputer
 3. Wybierz język, a następnie zaloguj się do komputera.Wybierz język

  Uwaga: Jeśli nie znasz hasła lokalnego, należy uruchomić za pomocą nośnika rozruchowego systemu Windows 7 DVD lub USB. Następnie dostęp do Opcji odzyskiwania systemu. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobu uzyskiwania nośnika rozruchowego systemu Windows 7 DVD lub USB odwiedź następującą stronę firmy Microsoft w sieci Web:
 4. Wybierz polecenie Przywracanie systemu z menu:
  Wybierz polecenie Przywracanie systemu z menu
 5. Przywracanie ostatniego punktu przywracania. Odinstalowuje aktualizację zabezpieczeń 3097877.
 6. Uruchom ponownie komputer w trybie normalnym.

Opcja 3: Odinstalować aktualizację zabezpieczeń 3097877 w wierszu polecenia

 1. Dostęp do opcji odzyskiwania systemu. Aby to zrobić, uruchom ponownie komputer i kilkakrotnie naciśnij klawisz F8 przed wyświetleniem logo systemu Windows. Jeśli zostanie wyświetlone logo systemu Windows, spróbuj ponownie. Poczekaj na wyświetlenie monitu logowania systemu Windows, a następnie wyłącz i ponownie uruchom komputer. Wszelkie dyskietki, dyski CD i DVD z komputera należy usunąć przed ponownym uruchomieniem.
 2. Wybierz opcję Napraw komputer. Odzyskiwanie systemu
 3. Wybierz język, a następnie zaloguj się do komputera.

  Uwaga: Jeśli nie znasz hasła lokalnego, należy uruchomić za pomocą nośnika rozruchowego systemu Windows 7 DVD lub USB. Następnie dostęp do Opcji odzyskiwania systemu. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobu uzyskiwania nośnika rozruchowego systemu Windows 7 DVD lub USB odwiedź następującą stronę firmy Microsoft w sieci Web:
 4. Wybierz polecenia z menu:
  Wybierz polecenia z menu
 5. W wierszu polecenia Uruchom następujące polecenie:
  dism /image:C:\ /get-packages
 6. Wyniki wyszukiwania dla aktualizacji zabezpieczeń 3097877.


  Uwaga: Nazwa pakietu w komputerze mogą różnić się od góry, ponieważ zależy od architektury Twojego komputera. Na przykład zamiast "x 86", możesz zobaczyć "amd64".

  Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobu ustalania, czy jest uruchomiona 32-bitowa czy 64-bitowa wersja systemu Windows kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
  827218Jak ustalić, czy na komputerze jest uruchomiona wersja 32-bitowa lub 64-bitowej wersji systemu operacyjnego Windows
 7. Nazwa pakietu skopiuj i wklej go, jak pokazano:
  dism /image:C:\ /remove-package /PackageName:Package_for_KB3097877~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.1
 8. Pojawi się komunikat informujący, że odinstalowywanie zakończyła się pomyślnie.
 9. Uruchom ponownie komputer w trybie normalnym.
Jak uzyskać i zainstalować aktualizację

Metoda 1: Usługi Windows Update

Ta aktualizacja jest dostępna za pośrednictwem witryny Windows Update. Po włączeniu funkcji automatycznego aktualizowania, ta aktualizacja zostanie pobrany i zainstalowany automatycznie. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobu włączania funkcji automatycznego aktualizowania zobaczAutomatyczne pobieranie aktualizacji zabezpieczeń.

Uwaga: Dla Windows RT i Windows RT 8.1, ta aktualizacja jest dostępna za pośrednictwem witryny Windows Update tylko.

Metoda 2: Centrum Pobierania firmy Microsoft

Pakiet autonomiczny aktualizacji można uzyskać za pośrednictwem Microsoft Download Center. Postępuj zgodnie z instrukcjami instalacji, na stronie pobierania, aby zainstalować tę aktualizację.

Kliknij łącze pobierania w Biuletyn zabezpieczeń firmy Microsoft MS15-115 że odnosi się do wersji systemu Windows, które są uruchomione.
Więcej informacji

Informacje o pliku

Wersja angielskojęzyczna (Stany Zjednoczone) tej aktualizacji oprogramowania instaluje pliki, których atrybuty wymieniono w poniższych tabelach. Daty i godziny odpowiadające tym plikom zostały podane w formacie uniwersalnego czasu koordynowanego (UTC, Coordinated Universal Time). Daty i godziny odpowiadające tym plikom na komputerze lokalnym są wyświetlane w formacie czasu lokalnego oraz z uwzględnieniem bieżącego czasu letniego (DST). Dodatkowo daty mogą ulec zmianie podczas wykonywania pewnych operacji na plikach.

Informacje o plikach systemu Windows Vista i Windows Server 2008

 • Pliki dotyczące określonego produktu, etapu rozwoju (SPn), i składnika usługi (LDR, GDR) można zidentyfikować przez sprawdzenie wersji pliku, jak pokazano w poniższej tabeli:
  WersjaProduktKamień milowySkładnik usługi
  6.0.6002. 19xxxWindows Vista z dodatkiem SP2 lub Windows Server 2008 z dodatkiem SP2SP2GDR
  6.0.6002. 23xxxWindows Vista z dodatkiem SP2 lub Windows Server 2008 z dodatkiem SP2SP2LDR
 • Składniki usługi GDR zawierają tylko te poprawki, które są szeroko wydane w celu rozwiązania występujących, krytycznych problemów. Usługi LDR zawierają nie tylko publicznie rozpowszechniane poprawki.
Uwaga: Pliki MANIFESTU (manifest) i pliki MUM (mum) instalowane są nie są wymienione.

Wszystkie obsługiwane wersje systemów Windows Vista i Windows Server 2008 opartych na architekturze x 86

Nazwa plikuWersja plikuRozmiar plikuDataCzasPlatforma
Win32k.sys6.0.6002.195252,068,48017-paź-201514:24x86
Win32k.sys6.0.6002.238352,076,16017-paź-201514:18x86
Gdiplus.dll5.2.6002.195251,748,99217-paź-201516:00x86
Gdiplus.dll5.2.6002.238351,748,99217-paź-201515:29x86
Gdiplus.dll6.0.6002.195251,839,61617-paź-201516:00x86
Gdiplus.dll6.0.6002.238351,839,61617-paź-201515:29x86

Dla wszystkich obsługiwanych wersji x 64 systemu Windows Vista i Windows Server 2008

Nazwa plikuWersja plikuRozmiar plikuDataCzasPlatforma
Win32k.sys6.0.6002.195252,798,59217-paź-201514:35x64
Win32k.sys6.0.6002.238352,801,15217-paź-201514:47x64
Gdiplus.dll5.2.6002.195252,193,92017-paź-201515:41x64
Gdiplus.dll5.2.6002.238352,194,43217-paź-201515:34x64
Gdiplus.dll6.0.6002.195252,425,34417-paź-201515:41x64
Gdiplus.dll6.0.6002.238352,425,85617-paź-201515:34x64
Gdiplus.dll5.2.6002.195251,748,99217-paź-201516:00x86
Gdiplus.dll5.2.6002.238351,748,99217-paź-201515:29x86
Gdiplus.dll6.0.6002.195251,839,61617-paź-201516:00x86
Gdiplus.dll6.0.6002.238351,839,61617-paź-201515:29x86

Dla wszystkich obsługiwanych wersji systemu Windows Server 2008 komputerów z procesorami IA-64

Nazwa plikuWersja plikuRozmiar plikuDataCzasPlatforma
Win32k.sys6.0.6002.195256,699,00817-paź-201514:25IA-64
Win32k.sys6.0.6002.238356,708,73617-paź-201514:23IA-64
Gdiplus.dll5.2.6002.195254,913,15217-paź-201515:23IA-64
Gdiplus.dll5.2.6002.238354,913,66417-paź-201514:59IA-64
Gdiplus.dll6.0.6002.195255,268,99217-paź-201515:23IA-64
Gdiplus.dll6.0.6002.238355,268,99217-paź-201514:59IA-64
Gdiplus.dll5.2.6002.195251,748,99217-paź-201516:00x86
Gdiplus.dll5.2.6002.238351,748,99217-paź-201515:29x86
Gdiplus.dll6.0.6002.195251,839,61617-paź-201516:00x86
Gdiplus.dll6.0.6002.238351,839,61617-paź-201515:29x86

Informacje o plikach systemu Windows 7 i Windows Server 2008 R2

 • Pliki dotyczące określonego produktu, etapu rozwoju (RTM, SPn), i składnika usługi (LDR, GDR) można zidentyfikować przez sprawdzenie wersji pliku, jak pokazano w poniższej tabeli:
  WersjaProduktKamień milowySkładnik usługi
  6.1.7601. 18-xxxSystem Windows 7 lub Windows Server 2008 R2 SP1GDR
  6.1.7601. 23-xxxSystem Windows 7 lub Windows Server 2008 R2 SP1LDR
 • Składniki usługi GDR zawierają tylko te poprawki, które są szeroko wydane w celu rozwiązania występujących, krytycznych problemów. Usługi LDR zawierają nie tylko publicznie rozpowszechniane poprawki.
Uwaga: Pliki MANIFESTU (manifest) i pliki MUM (mum) instalowane są nie są wymienione.

Dla wszystkich obsługiwanych wersji systemu Windows 7 z procesorami x 86

Nazwa plikuWersja plikuRozmiar plikuDataCzasPlatforma
Win32k.sys6.1.7601.190542,386,94403-lis-201517:46x86
Win32k.sys6.1.7601.232592,395,64803-lis-201517:50x86
Gdiplus.dll5.2.7601.190541,723,90403-lis-201518:45x86
Gdiplus.dll5.2.7601.232591,723,90403-lis-201518:44x86
Gdiplus.dll6.1.7601.190541,625,60003-lis-201518:45x86
Gdiplus.dll6.1.7601.232591,627,13603-lis-201518:44x86

Dla wszystkich obsługiwanych wersji systemów Windows 7 i Windows Server 2008 R2 z procesorami x 64

Nazwa plikuWersja plikuRozmiar plikuDataCzasPlatforma
Win32k.sys6.1.7601.190543,211,26403-lis-201517:55x64
Win32k.sys6.1.7601.232593,214,84803-lis-201518:01x64
Gdiplus.dll5.2.7601.190542,294,27203-lis-201518:56x64
Gdiplus.dll5.2.7601.232592,294,27203-lis-201519:03x64
Gdiplus.dll6.1.7601.190542,166,78403-lis-201518:56x64
Gdiplus.dll6.1.7601.232592,167,29603-lis-201519:03x64
Gdiplus.dll5.2.7601.190541,723,90403-lis-201518:45x86
Gdiplus.dll5.2.7601.232591,723,90403-lis-201518:44x86
Gdiplus.dll6.1.7601.190541,625,60003-lis-201518:45x86
Gdiplus.dll6.1.7601.232591,627,13603-lis-201518:44x86

Dla wszystkich obsługiwanych wersji systemu Windows Server 2008 R2 z procesorami IA-64

Nazwa plikuWersja plikuRozmiar plikuDataCzasPlatforma
Win32k.sys6.1.7601.190547,505,40803-lis-201517:18IA-64
Win32k.sys6.1.7601.232597,513,60003-lis-201517:21IA-64
Gdiplus.dll5.2.7601.190544,924,92803-lis-201518:02IA-64
Gdiplus.dll5.2.7601.232594,924,92803-lis-201519:12IA-64
Gdiplus.dll6.1.7601.190544,603,90403-lis-201518:02IA-64
Gdiplus.dll6.1.7601.232594,605,44003-lis-201519:12IA-64
Gdiplus.dll5.2.7601.190541,723,90403-lis-201518:45x86
Gdiplus.dll5.2.7601.232591,723,90403-lis-201518:44x86
Gdiplus.dll6.1.7601.190541,625,60003-lis-201518:45x86
Gdiplus.dll6.1.7601.232591,627,13603-lis-201518:44x86

Informacje o plikach systemu Windows 8 i Windows Server 2012

 • Pliki dotyczące określonego produktu, etapu rozwoju (RTM, SPn), i składnika usługi (LDR, GDR) można zidentyfikować przez sprawdzenie wersji pliku, jak pokazano w poniższej tabeli:
  WersjaProduktKamień milowySkładnik usługi
  6.2.920 0,17xxxSystemu Windows 8, Windows RT lub systemu Windows Server 2008 R2RTMGDR
  6.2.920 0.21xxxSystemu Windows 8, Windows RT lub systemu Windows Server 2008 R2RTMLDR
 • Składniki usługi GDR zawierają tylko te poprawki, które są szeroko wydane w celu rozwiązania występujących, krytycznych problemów. Usługi LDR zawierają nie tylko publicznie rozpowszechniane poprawki.
Uwaga: Pliki MANIFESTU (manifest) i pliki MUM (mum) instalowane są nie są wymienione.

Dla wszystkich obsługiwanych wersji Windows 8 przeznaczonych dla komputerów z procesorami x 86

Nazwa plikuWersja plikuRozmiar plikuDataCzasPlatforma
Win32k.ptxmlNie dotyczy4,17211-paź-201200:38Nie dotyczy
Win32k.sys6.2.9200.175543,387,90417-paź-201513:29x86
Win32k.ptxmlNie dotyczy4,17225-lip-201220:33Nie dotyczy
Win32k.sys6.2.9200.216713,375,10417-paź-201513:22x86

Dla wszystkich obsługiwanych wersji systemu Windows Server 2012 i Windows 8 przeznaczonych dla komputerów z procesorami x 64

Nazwa plikuWersja plikuRozmiar plikuDataCzasPlatforma
Win32k.ptxmlNie dotyczy4,17211-paź-201200:37Nie dotyczy
Win32k.sys6.2.9200.175544,063,74417-paź-201513:28x64
Win32k.ptxmlNie dotyczy4,17225-lip-201220:29Nie dotyczy
Win32k.sys6.2.9200.216714,061,69617-paź-201513:20x64
Wow64_win32k.ptxmlNie dotyczy4,17212-lut-201300:14Nie dotyczy
Wow64_win32k.ptxmlNie dotyczy4,17212-lut-201300:09Nie dotyczy

Informacje o plikach Windows 8.1 i systemu Windows Server 2012 R2

 • Pliki dotyczące określonego produktu, etapu rozwoju (RTM, SPn), i składnika usługi (LDR, GDR) można zidentyfikować przez sprawdzenie wersji pliku, jak pokazano w poniższej tabeli:
  WersjaProduktKamień milowySkładnik usługi
  6.3.920 0,17xxxWindows RT 8.1, Windows 8.1 i system Windows Server 2012 R2RTMGDR
 • Składniki usługi GDR zawierają tylko te poprawki, które są szeroko wydane w celu rozwiązania występujących, krytycznych problemów.
Uwaga: Pliki MANIFESTU (manifest) i pliki MUM (mum) instalowane są nie są wymienione.

Dla wszystkich obsługiwanych wersji systemu Windows 8.1 opartych na procesorach x 86

Nazwa plikuWersja plikuRozmiar plikuDataCzasPlatforma
Win32k.ptxmlNie dotyczy4,21321-sie-201323:39Nie dotyczy
Win32k.sys6.3.9600.180933,521,53617-paź-201514:00x86

Dla wszystkich obsługiwanych wersji x 64 systemu Windows Server 2012 R2 i Windows 8.1

Nazwa plikuWersja plikuRozmiar plikuDataCzasPlatforma
Win32k.ptxmlNie dotyczy4,21322-sie-201306:44Nie dotyczy
Win32k.sys6.3.9600.180934,176,38417-paź-201514:19x64
Wow64_win32k.ptxmlNie dotyczy4,21321-sie-201323:39Nie dotyczy

Jak uzyskać pomoc i obsługę techniczną dla tej aktualizacji zabezpieczeń

Pomoc dotyczącą instalowania aktualizacji: Wsparcie dla usługi Microsoft Update

Rozwiązania zabezpieczeń dla zawodowych informatyków: Problemów z aktualizacjami zabezpieczeń i pomocy technicznej

Pomoc dotyczącą ochrony komputera z systemem Windows przed wirusami i złośliwym oprogramowaniem: Rozwiązanie i Centrum zabezpieczeń

Lokalne wsparcie według kraju: Obsługa międzynarodowa
złośliwy atakujący wykorzystać

Ostrzeżenie: ten artykuł przetłumaczono automatycznie

Właściwości

Identyfikator artykułu: 3097877 — ostatni przegląd: 11/20/2015 01:08:00 — zmiana: 3.0

Windows Server 2012 R2 Datacenter, Windows Server 2012 R2 Standard, Windows Server 2012 R2 Essentials, Windows Server 2012 R2 Foundation, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1, Windows RT 8.1, Windows Server 2012 Datacenter, Windows Server 2012 Standard, Windows Server 2012 Essentials, Windows Server 2012 Foundation, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Pro, Windows 8, Windows RT, Windows Server 2008 R2 Service Pack 1, Windows 7 Service Pack 1, Windows Server 2008 Service Pack 2, Dodatek Service Pack 2 do systemu Windows Vista

 • atdownload kbbug kbexpertiseinter kbfix kbsecbulletin kbsecurity kbsecvulnerability kbmt KB3097877 KbMtpl
Opinia