Jesteś obecnie w trybie offline. Czekamy na ponowne połączenie z Internetem.

Jak ustalić, czy na komputerze jest uruchomiona 32-bitowa, czy 64-bitowa wersja systemu operacyjnego Windows

Zakończono świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows XP

Firma Microsoft zakończyła świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows XP 8 kwietnia 2014. Ta zmiana wpłynęła na Twoje aktualizacje oprogramowania i opcje zabezpieczeń. Dowiedz się, co to oznacza dla Ciebie i jak zapewnić sobie kontynuację ochrony.

Świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows Server 2003 zakończono 14 lipca 2015.

Firma Microsoft zakończyła świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows Server 2003 14 lipca 2015. Ta zmiana wpłynęła na Twoje aktualizacje oprogramowania i opcje zabezpieczeń. Dowiedz się, co to oznacza dla Ciebie i jak zapewnić sobie kontynuację ochrony.

WAŻNE: Ten artykuł został przetłumaczony przy użyciu oprogramowania firmy Microsoft do tłumaczenia maszynowego i może być poprawiony przy użyciu technologii Community Translation Framework (CTF). Firma Microsoft udostępnia artykuły tłumaczone maszynowo, poprawione przez społeczność, a także tłumaczone przez tłumaczy profesjonalnych, aby zapewnić dostęp do wszystkich artykułów w bazie wiedzy w wielu językach. Artykuły tłumaczone maszynowo i poprawione mogą zawierać błędy pisowni, składniowe i gramatyczne. Firma Microsoft nie ponosi odpowiedzialności za żadne nieścisłości, błędy ani szkody spowodowane przez niepoprawne tłumaczenia zawartości ani przez korzystanie z niej przez klientów. Więcej o strukturze CTF: http://support.microsoft.com/gp/machine-translation-corrections/pl.

Anglojęzyczna wersja tego artykułu to: 827218

Aby w dalszym ciągu otrzymywać aktualizacje zabezpieczeń dla systemu Windows, upewnij się, że używasz systemu Windows XP z dodatkiem Service Pack 3 (SP3). Więcej informacji można znaleźć w tej strony sieci Web firmy Microsoft: Obsługa kończące się w niektórych wersjach systemu Windows

WPROWADZENIE
Ten artykuł automatycznie określa, czy na komputerze jest uruchomiona 32-bitowa, czy 64-bitowa wersja systemu Windows. W tym artykule opisano również, jak ręcznie ustalić, czy na komputerze jest uruchomiona 32-bitowa, czy 64-bitowa wersja systemu Windows. Ogólnie rzecz biorąc, liczba bitów komputera wskazuje, ile danych komputer może przetwarzać, szybkość, z jaką może on przetwarzać dane i maksymalną pojemność pamięci. W celu zoptymalizowania wydajności komputera liczba bitów systemu operacyjnego zainstalowanego na komputerze powinna odpowiadać liczbie bitów komputera.
Jak ustalić, która wersja systemu Windows jest zainstalowana
Aby ustalić, która wersja systemu Windows jest zainstalowana, użyj jednej z następujących metod, odpowiednio do systemu operacyjnego.

Windows 8

Istnieją dwie metody, których można użyć do określenia, czy jest uruchomiona 32-bitowa, czy 64-bitowa wersja systemu Windows 8. Jeśli jedna metoda nie działa, należy spróbować innej metody.

Metoda 1: Wyświetl okno System w Panelu sterowania

 1. Przesuń palcem od prawej krawędzi ekranu w stronę środka ekranu, a następnie wybierz polecenie Szukaj. Jeśli używasz myszy, wskaż prawy dolny róg ekranu, a następnie kliknij Szukaj.
 2. Wpisz system w polu wyszukiwania, a następnie dotknij lub kliknij przycisk Ustawienia.
 3. Dotknij lub kliknij ikonęSystem.
 4. Jeśli jest uruchomiona 64-bitowa wersja systemu Windows 8, 64-bitowy system operacyjny jest wyświetlany w polu Typ systemu pod pozycją System . Jeśli jest uruchomiona wersja 32-bitowa systemu Windows 8, 32-bitowy system operacyjny jest wyświetlany w polu Typ systemu pod pozycją System .

Metoda 2: Wyświetl okno Informacje o systemie

 1. Przesuń palcem od prawej krawędzi ekranu w stronę środka ekranu, a następnie wybierz polecenie Szukaj. Jeśli używasz myszy, wskaż prawy dolny róg ekranu, a następnie kliknij Szukaj.
 2. W polu wyszukiwania wpisz informacje o systemie.
 3. Dotknij lub kliknij przycisk System, dotknij lub kliknij przyciskInformacje o systemie, a następnie kliknijPodsumowanie systemu.
 4. Jeśli jest uruchomiona 64-bitowa wersja systemu Windows 8, informacja x64-based PC jest wyświetlana w polu Typ systemu w pozycji Element .
  Jeśli jest uruchomiona wersja 32-bitowa systemu Windows 8, informacja x86-based PC jest wyświetlana w polu Typ systemu w pozycji Element .
Jeśli za pomocą tych metod nie możesz ustalić, czy na komputerze jest uruchomiona 32-bitowa, czy 64-bitowa wersja systemu Windows 8, przejdź do sekcji „Następne kroki”.

System Windows Vista lub Windows 7

Jeśli masz system Windows Vista lub Windows 7, istnieją dwie metody określania, czy jest uruchomiona 32-bitowa, czy 64-bitowa wersja. Jeśli jedna metoda nie działa, należy spróbować innej metody.

Metoda 1: Wyświetl okno System w Panelu sterowania

 1. Kliknij przycisk Start Przycisk Start , typ System w polu Rozpocznij wyszukiwanie , a następnie kliknij system na liście Programy .
 2. System operacyjny jest wyświetlany w następujący sposób:
  • W przypadku 64-bitowej wersji systemu operacyjnego 64-bitowy system operacyjny jest wyświetlany w polu Typ systemu pod nagłówkiem System.
  • W przypadku 32-bitowych wersji systemu operacyjnego 32-bitowy system operacyjny jest wyświetlany w polu Typ systemu pod nagłówkiem System.

Metoda 2: Wyświetl okno Informacje o systemie

 1. Kliknij przycisk Start Przycisk Start , typ System w polu Rozpocznij wyszukiwanie , a następnie kliknij przycisk Informacje o systemie na liście Programy .
 2. Po wybraniu Podsumowanie systemu w oknie nawigacji system operacyjny jest wyświetlany w następujący sposób:
  • W przypadku 64-bitowej wersji systemu operacyjnego wartość x64-based PC jest wyświetlana w polu Typ systemu w pozycji Element.
  • Dla 32-bitowej wersji systemu operacyjnego w pozycji typ systemu jest wyswietlane komputer z procesorem x 86.
Jeśli nie można ustalić liczby bitów systemu operacyjnego za pomocą tych metod, przejdź do sekcji „Następne kroki”.


Wideo: Jak ustalić, czy jest uruchomiona 32-bitowa, czy 64-bitowa wersja systemu WindowsWindows XP

Jeśli masz system Windows XP, istnieją dwie metody do określenia, czy jest uruchomiona 32-bitowa, czy 64-bitowa wersja. Jeśli jedna metoda nie działa, należy spróbować innej metody.

Metoda 1: Wyświetl okno System w Panelu sterowania

 1. Kliknij przycisk Start, a następnie kliknij polecenie Uruchom.
 2. Wpisz sysdm.cpl, a następnie kliknij przycisk OK.
 3. Kliknij kartę Ogólne . System operacyjny jest wyświetlany w następujący sposób:
  • Dla 64-bitowej wersji systemu operacyjnego <b00> </b00>wersji Windows XP Professional x64 < year="">pojawia się w obszarze System.
  • 32-bitowej wersji systemu operacyjnego <b00> </b00>wersja systemu Windows XP Professional <Year></Year>pojawia się w obszarze System.
  Uwaga<Year></Year> jest symbolem zastępczym dla roku.

Metoda 2: Wyświetl okno Informacje o systemie

 1. Kliknij przycisk Start, a następnie kliknij polecenie Uruchom.
 2. Wpisz winmsd.exe, a następnie kliknij przycisk OK.
 3. Po wybraniu Podsumowanie systemu w oknie nawigacji zlokalizuj procesor w kolumnie Element, w okienku szczegółów. Zanotuj wartość.
  • Jeśli wartość, która odpowiada Procesorowi zaczyna się od x86, komputer pracuje na 32-bitowej wersji systemu Windows.
  • Jeśli wartość, która odpowiada Procesor zaczyna się od IA -64 lub AMD64komputerze jest uruchomiony 64-bitowej wersji systemu Windows.
Jeśli nie można ustalić liczby bitów systemu operacyjnego za pomocą tych metod, przejdź do sekcji „Następne kroki”.

System Windows Server 2003

Jeśli masz system Windows Server 2003, istnieją dwie metody do określenia, czy jest uruchomiona wersja 32-bitowa czy 64-bitowa wersja. Jeśli jedna metoda nie działa, należy spróbować innej metody.

Metoda 1: Wyświetl okno System w Panelu sterowania

 1. Kliknij przycisk Start, a następnie kliknij polecenie Uruchom.
 2. Wpisz sysdm.cpl, a następnie kliknij przycisk OK.
 3. Kliknij kartę Ogólne . System operacyjny jest wyświetlany w następujący sposób:
  • Dla 64-bitowej wersji systemu operacyjnego <b00> </b00>Edition Windows Server 2003 Enterprise x64<b00> </b00> pojawia się w obszarze System.
  • 32-bitowej wersji systemu operacyjnego <b00> </b00>systemu Windows Server 2003 Enterprise Edition pojawia się w obszarze System.

Metoda 2: Wyświetl okno Informacje o systemie

 1. Kliknij przycisk Start, a następnie kliknij polecenie Uruchom.
 2. Wpisz winmsd.exe, a następnie kliknij przycisk OK.
 3. Po wybraniu Podsumowanie systemu w oknie nawigacji zlokalizuj procesor w kolumnie Element, w okienku szczegółów. Zanotuj wartość.
  • Jeśli wartość, która odpowiada Procesorowi zaczyna się od x86, komputer pracuje na 32-bitowej wersji systemu Windows.
  • Jeśli wartość, która odpowiada Procesorowi zaczyna się od EM64T lub IA-64, na komputerze jest uruchomiona 64-bitowa wersja systemu Windows.
Jeśli nie można ustalić liczby bitów systemu operacyjnego za pomocą tych metod, przejdź do sekcji „Następne kroki”.

Uwagi
 • Aby znaleźć liczbę bitów komputera, przejrzyj dokumentację dostarczoną z komputerem lub skontaktuj się z producentem sprzętu.
 • Komputery z procesorem Itanium firmy Intel można uruchomić tylko w 64-bitowych wersjach systemu Windows. Komputery z procesorem Itanium firmy Intel nie może uruchomić 32-bitowych wersji systemu Windows. Obecnie 64-bitowe wersje systemu Windows działają tylko na komputerach z procesorem Itanium i na komputerach z procesorem AMD64.
NASTĘPNE KROKI
Jeżeli tych metod nie można użyć do określenia wersji bitowej systemu operacyjnego, niniejszy artykuł nie okaże się w żaden sposób pomocny. Jako następny krok możesz poprosić kogoś o pomoc lub możesz skontaktować się z pomocą techniczną. Aby uzyskać informacje o tym, jak się z pomocą techniczną, przejdź do Pomoc techniczna firmy Microsoft .


Produkty innych firm omówione w tym artykule są wytwarzane przez producentów niezależnych od firmy Microsoft. Firma Microsoft nie udziela żadnych gwarancji, domyślnych ani żadnego innego rodzaju, odnośnie do wydajności lub niezawodności tych produktów.

Ostrzeżenie: ten artykuł przetłumaczono automatycznie

Właściwości

Identyfikator artykułu: 827218 — ostatni przegląd: 09/18/2016 00:57:00 — zmiana: 35.0

Microsoft Windows XP Professional, Microsoft Windows XP Tablet PC Edition, Microsoft Windows XP Media Center Edition 2005 Update Rollup 2, Microsoft Windows XP Home Edition, Windows Vista Enterprise 64-bit edition, Windows Vista Home Basic 64-bit edition, Windows Vista Home Premium 64-bit edition, Windows Vista Ultimate 64-bit edition, Windows Vista Business, Windows Vista Business 64-bit edition, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Premium Beta, Windows Vista Ultimate Beta, Windows Vista Starter, Windows Vista Ultimate, Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition for Itanium-Based Systems, Microsoft Windows Server 2003, Datacenter x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition for Itanium-based Systems, Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Standard x64 Edition, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise E, Windows 7 Enterprise N, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium E, Windows 7 Home Premium N, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional E, Windows 7 Professional N, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate E, Windows 7 Ultimate N, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Pro

 • kbexpertiseadvanced kbexpertiseinter kbinfo kbhowtomaster kbvideocontent kbcip kbmt KB827218 KbMtpl
Opinia