Jesteś obecnie w trybie offline. Czekamy na ponowne połączenie z Internetem.

Opis programów SUS (Software Update Services) i WSUS (Windows Server Update Services) zmienia się w materiałach z roku 2014

Ten artykuł dotyczy wyłącznie wydań dostępnych w witrynie Windows Update w sieci Web.Artykuł nie dotyczy wydań aktualizacji zabezpieczeń produktów nieobsługiwanych przez witrynę Windows Update.
Streszczenie
Niniejszy artykuł jest przeznaczony dla administratorów usług Windows Server Update Services (WSUS), Windows Update oraz Microsoft Update.Artykuł zawiera zbiorczą listę zmian zawartości udostępnionych dla usług WSUS, Windows Update i Microsoft Update.Administratorzy mogą korzystać z listy jako krótkiego przewodnika po zmianach zawartości, dokonanych podczas rutynowych synchronizacji, oraz jako wyjaśnienia tych zmian.Te informacje będą aktualizowane albo w ramach procesu regularnych aktualizacji przeprowadzanych w każdy drugi i czwarty wtorek miesiąca, albo w przypadku wydania każdej niezapowiedzianej aktualizacji.Ten artykuł zawiera listę zmian wprowadzonych od dnia 6 stycznia 2014 r. włącznie. Nie ma w nim informacji o zmianach wprowadzonych przed tą datą.Aby uzyskać więcej informacji dotyczących zmian wprowadzonych przed 6 stycznia 2014 r., zobacz sekcję „Informacje”.
WPROWADZENIE
Ten artykuł zawiera listę skumulowaną zmian zawartości Windows Update udostępnionych za pośrednictwem witryn Windows Update i Microsoft Update oraz programu Windows Server Update Services (WSUS) od dnia 6 stycznia 2014 r. włącznie.
Więcej informacji

Wtorek, 14 października 2014

Podsumowanie nowej i zmienionej zawartości, której wydanie zaplanowano na wtorek, 14 października 2014.

Nowa zawartość dotycząca zabezpieczeń:

 • Aktualizacja zabezpieczeń dla systemów Windows Embedded Standard 7, Windows 7 i Windows Server 2008 R2 (KB2949927)

  Ustawienia regionalne:Wszystkie
  Wdrożenie:Aktualizacje ważne/automatyczne, WSUS i wykaz
  Klasyfikacja:Aktualizacje zabezpieczeń
  Zastępuje:
  • KB2524375 w systemie Windows 7
  • KB2534366 w systemie Windows 7
  • KB2607712 w systemie Windows 7
  • KB2616676 w systemie Windows 7
  • KB2639308 w systemie Windows 7
  • KB2641690 w systemie Windows 7
  • KB2677070 w systemie Windows 7
  • KB2679255 w systemie Windows 7
  • KB2718704 w systemie Windows 7
  • KB2749655 w systemie Windows 7
  • KB2847077 w systemie Windows Server 2008 R2
  • KB2862966 w systemach Windows Embedded Standard 7 i Windows Server 2008 R2
  Platformy docelowe:Windows Embedded Standard 7, Windows 7 i Windows Server 2008 R2
  Szacunkowe rozmiary plików:
  • Aktualizacja systemu Windows Embedded Standard 7/Windows 7/Windows Server 2008 R2 x64:~ 41 571 KB
  • Aktualizacja systemu Windows Embedded Standard 7/Windows 7:~ 25 013 KB
  • Aktualizacja systemu Windows Server 2008 R2 IA-64:~ 16 953 KB
  Opis:
  W produkcie oprogramowania firmy Microsoft wykryto problem z zabezpieczeniami, który może mieć wpływ na używany system.Można chronić system przed tym zagrożeniem, instalując tę aktualizację firmy Microsoft.Aby uzyskać pełną listę problemów, które zostały uwzględnione w tej aktualizacji, zapoznaj się z odpowiednim artykułem z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base.Po zainstalowaniu tej aktualizacji może być konieczne ponowne uruchomienie systemu.
  http://support.microsoft.com/kb/2949927 (strona może być w języku angielskim)
 • Aktualizacja zabezpieczeń dla systemów Windows 8, Windows RT i Windows Server 2012 (KB2973501)

  Ustawienia regionalne:Wszystkie
  Wdrożenie:Aktualizacje ważne/automatyczne, WSUS i wykaz
  Klasyfikacja:Aktualizacje zabezpieczeń
  Platformy docelowe:Windows 8, Windows RT* i Windows Server 2012
  Szacunkowe rozmiary plików:
  • Aktualizacja systemu Windows 8/Windows Server 2012 x64:~ 8 380 KB
  • Aktualizacja systemu Windows 8:~ 5 108 KB
  • Aktualizacja systemu Windows RT:~ 3 487 KB
  Opis:
  W produkcie oprogramowania firmy Microsoft wykryto problem z zabezpieczeniami, który może mieć wpływ na używany system.Można chronić system przed tym zagrożeniem, instalując tę aktualizację firmy Microsoft.Aby uzyskać pełną listę problemów, które zostały uwzględnione w tej aktualizacji, zapoznaj się z odpowiednim artykułem z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base.Po zainstalowaniu tej aktualizacji może być konieczne ponowne uruchomienie systemu.
  http://support.microsoft.com/kb/2973501 (strona może być w języku angielskim)
 • Aktualizacja zabezpieczeń dla systemów Windows 8.1, Windows RT 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows RT, Windows Server 2012, Windows Embedded Standard 7, Windows 7 i Windows Server 2008 R2 (KB2977292)

  Ustawienia regionalne:Wszystkie
  Wdrożenie:Aktualizacje ważne/automatyczne, WSUS i wykaz
  Klasyfikacja:Aktualizacje zabezpieczeń
  Platformy docelowe:Windows 8.1, Windows RT* 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows RT*, Windows Server 2012, Windows Embedded Standard 7, Windows 7 i Windows Server 2008 R2
  Szacunkowe rozmiary plików:
  • Aktualizacja systemu Windows 8.1:~ 282 KB
  • Aktualizacja systemu Windows 8.1/Windows Server 2012 R2 x64:~ 464 KB
  • Aktualizacja systemu Windows RT 8.1:~ 283 KB
  • Aktualizacja systemu Windows 8/Windows Server 2012 x64:~ 444 KB
  • Aktualizacja systemu Windows 8:~ 287 KB
  • Aktualizacja systemu Windows RT:~ 276 KB
  • Aktualizacja systemu Windows Embedded Standard 7/Windows 7:~ 166 KB
  • Aktualizacja systemu Windows Embedded Standard 7/Windows 7/Windows Server 2008 R2 x64:~ 284 KB
  • Aktualizacja systemu Windows Server 2008 R2 IA-64:~ 377 KB
  Opis:
  W produkcie oprogramowania firmy Microsoft wykryto problem z zabezpieczeniami, który może mieć wpływ na używany system.Można chronić system przed tym zagrożeniem, instalując tę aktualizację firmy Microsoft.Aby uzyskać pełną listę problemów, które zostały uwzględnione w tej aktualizacji, zapoznaj się z odpowiednim artykułem z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base.Po zainstalowaniu tej aktualizacji może być konieczne ponowne uruchomienie systemu.
  http://support.microsoft.com/kb/2977292 (strona może być w języku angielskim)
 • Aktualizacja zabezpieczeń dla systemów Windows Embedded Standard 7, Windows 7 i Windows Server 2008 R2 (KB2984972)

  Ustawienia regionalne:Wszystkie
  Wdrożenie:Aktualizacje ważne/automatyczne, WSUS i wykaz
  Klasyfikacja:Aktualizacje zabezpieczeń
  Zastępuje:KB2982378 w systemach Windows Embedded Standard 7, Windows 7 i Windows Server 2008 R2
  Platformy docelowe:Windows Embedded Standard 7, Windows 7 i Windows Server 2008 R2
  Szacunkowe rozmiary plików:
  • Aktualizacja systemu Windows Embedded Standard 7/Windows 7/Windows Server 2008 R2 x64:~ 11 441 KB
  • Aktualizacja systemu Windows Embedded Standard 7/Windows 7:~ 6 936 KB
  • Aktualizacja systemu Windows Server 2008 R2 IA-64:~ 10 382 KB
  Opis:
  W produkcie oprogramowania firmy Microsoft wykryto problem z zabezpieczeniami, który może mieć wpływ na używany system.Można chronić system przed tym zagrożeniem, instalując tę aktualizację firmy Microsoft.Aby uzyskać pełną listę problemów, które zostały uwzględnione w tej aktualizacji, zapoznaj się z odpowiednim artykułem z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base.Po zainstalowaniu tej aktualizacji może być konieczne ponowne uruchomienie systemu.
 • Aktualizacja zabezpieczeń dla systemów Windows Embedded Standard 7, Windows 7 i Windows Server 2008 R2 (KB2984976)

  Ustawienia regionalne:Wszystkie
  Wdrożenie:Aktualizacje ważne/automatyczne, WSUS i wykaz
  Klasyfikacja:Aktualizacje zabezpieczeń
  Platformy docelowe:Windows Embedded Standard 7, Windows 7 i Windows Server 2008 R2
  Szacunkowe rozmiary plików:
  • Aktualizacja systemu Windows Embedded Standard 7/Windows 7/Windows Server 2008 R2 x64:~ 6 319 KB
  • Aktualizacja systemu Windows Embedded Standard 7/Windows 7:~ 3 944 KB
  Opis:
  W produkcie oprogramowania firmy Microsoft wykryto problem z zabezpieczeniami, który może mieć wpływ na używany system.Można chronić system przed tym zagrożeniem, instalując tę aktualizację firmy Microsoft.Aby uzyskać pełną listę problemów, które zostały uwzględnione w tej aktualizacji, zapoznaj się z odpowiednim artykułem z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base.Po zainstalowaniu tej aktualizacji może być konieczne ponowne uruchomienie systemu.
  http://support.microsoft.com/kb/2984976 (strona może być w języku angielskim)
 • Aktualizacja zabezpieczeń dla systemów Windows Embedded Standard 7, Windows 7 i Windows Server 2008 R2 (KB2984981)

  Ustawienia regionalne:Wszystkie
  Wdrożenie:Aktualizacje ważne/automatyczne, WSUS i wykaz
  Klasyfikacja:Aktualizacje zabezpieczeń
  Zastępuje:KB2913751 w systemach Windows 7 i Windows Server 2008 R2
  Platformy docelowe:Windows Embedded Standard 7, Windows 7 i Windows Server 2008 R2
  Szacunkowe rozmiary plików:
  • Aktualizacja systemu Windows Embedded Standard 7/Windows 7/Windows Server 2008 R2 x64:~ 4 472 KB
  • Aktualizacja systemu Windows Embedded Standard 7/Windows 7:~ 2 124 KB
  Opis:
  W produkcie oprogramowania firmy Microsoft wykryto problem z zabezpieczeniami, który może mieć wpływ na używany system.Można chronić system przed tym zagrożeniem, instalując tę aktualizację firmy Microsoft.Aby uzyskać pełną listę problemów, które zostały uwzględnione w tej aktualizacji, zapoznaj się z odpowiednim artykułem z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base.Po zainstalowaniu tej aktualizacji może być konieczne ponowne uruchomienie systemu.
  http://support.microsoft.com/kb/2984981 (strona może być w języku angielskim)
 • Aktualizacja zabezpieczeń programu Flash Player w programie Internet Explorer w systemach Windows 8.1, Windows RT 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows RT i Windows Server 2012 (KB3001237)

  Ustawienia regionalne:Wszystkie
  Wdrożenie:Aktualizacje ważne/automatyczne, WSUS i wykaz
  Klasyfikacja:Aktualizacje zabezpieczeń
  Zastępuje:KB2987114 w systemach Windows 8.1, Windows RT 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows RT i Windows Server 2012
  Platformy docelowe:Windows 8.1, Windows RT* 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows RT* i Windows Server 2012
  Szacunkowe rozmiary plików:
  • Aktualizacja programu Flash Player w programie Internet Explorer w systemie Windows 8.1:~ 8 458 KB
  • Aktualizacja programu Flash Player w programie Internet Explorer w systemie Windows 8.1/Windows Server 2012 R2 x64:~ 17 587 KB
  • Aktualizacja programu Flash Player w programie Internet Explorer w systemie Windows RT 8.1:~ 6 981 KB
  • Aktualizacja programu Flash Player w programie Internet Explorer w systemie Windows 8/Windows Server 2012 x64:~ 28 770 KB
  • Aktualizacja programu Flash Player w programie Internet Explorer w systemie Windows 8:~ 10 612 KB
  • Aktualizacja programu Flash Player w programie Internet Explorer w systemie Windows RT:~ 6 982 KB
  Opis:
  W produkcie oprogramowania firmy Microsoft wykryto problem z zabezpieczeniami, który może mieć wpływ na używany system.Można chronić system przed tym zagrożeniem, instalując tę aktualizację firmy Microsoft.Aby uzyskać pełną listę problemów, które zostały uwzględnione w tej aktualizacji, zapoznaj się z odpowiednim artykułem z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base.Po zainstalowaniu tej aktualizacji może być konieczne ponowne uruchomienie systemu.
  http://support.microsoft.com/kb/3001237 (strona może być w języku angielskim)
 • MS14-056:Skumulowana aktualizacja zabezpieczeń programu Internet Explorer (KB2987107)

  Ustawienia regionalne:Wszystkie
  Wdrożenie:Windows Update, Microsoft Update, Aktualizacje ważne/automatyczne, WSUS i wykaz
  Klasyfikacja:Aktualizacje zabezpieczeń
  Ocena ważności:
  • Krytyczna:Windows 8.1, Windows RT 8.1, Windows 8, Windows RT, Windows Embedded Standard 7, Windows 7, Windows Vista i Windows XP Embedded
  • Średnia:Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 i Windows Server 2003
  Zastępuje:MS14-052 (KB2977629) w systemach Windows 8.1, Windows RT 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows RT, Windows Server 2012, Windows Embedded Standard 7, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003 i Windows XP Embedded
  Platformy docelowe:Windows 8.1, Windows RT* 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows RT*, Windows Server 2012, Windows Embedded Standard 7, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003 i Windows XP Embedded
  Szacunkowe rozmiary plików:
  • Aktualizacja programu Internet Explorer 11 w systemie Windows 8.1:~ 23 859 KB
  • Aktualizacja programu Internet Explorer 11 w systemie Windows 8.1/Windows Server 2012 R2 x64:~ 45 097 KB
  • Aktualizacja programu Internet Explorer 11 w systemie Windows RT 8.1:~ 24 509 KB
  • Aktualizacja programu Internet Explorer 10 w systemie Windows 8/Windows Server 2012 x64:~ 37 943 KB
  • Aktualizacja programu Internet Explorer 10 w systemie Windows 8:~ 17 745 KB
  • Aktualizacja programu Internet Explorer 10 w systemie Windows RT:~ 14 725 KB
  • Aktualizacja programu Internet Explorer 8 w systemie Windows Embedded Standard 7/Windows 7/Windows Server 2008 R2 x64:~ 18 635 KB
  • Aktualizacja programu Internet Explorer 9 w systemie Windows Embedded Standard 7/Windows 7:~ 14 363 KB
  • Aktualizacja programu Internet Explorer 8 w systemie Windows Embedded Standard 7/Windows 7:~ 9 531 KB
  • Aktualizacja programu Internet Explorer 9 w systemie Windows Embedded Standard 7/Windows 7/Windows Server 2008 R2 x64:~ 29 605 KB
  • Aktualizacja programu Internet Explorer 10 w systemie Windows Embedded Standard 7/Windows 7 z dodatkiem Service Pack 1:~ 20 511 KB
  • Aktualizacja programu Internet Explorer 10 w systemie Windows Embedded Standard 7/Windows 7/Windows Server 2008 R2 dla systemów opartych na procesorach x64 z dodatkiem Service Pack 1:~ 42 778 KB
  • Aktualizacja programu Internet Explorer 11 w systemie Windows Embedded Standard 7/Windows 7/Windows Server 2008 R2 dla systemów opartych na procesorach x64:~ 43 353 KB
  • Aktualizacja programu Internet Explorer 11 w systemie Windows Embedded Standard 7/Windows 7:~ 21 960 KB
  • Aktualizacja programu Internet Explorer 8 w systemie Windows Server 2008 R2 IA-64:~ 24 213 KB
  • Aktualizacja programu Internet Explorer 9 w systemie Windows Server 2008/Windows Vista x64:~ 29 608 KB
  • Aktualizacja programu Internet Explorer 8 w systemie Windows Server 2008/Windows Vista:~ 9 957 KB
  • Aktualizacja programu Internet Explorer 7 w systemie Windows Server 2008 IA-64:~ 18 717 KB
  • Aktualizacja programu Internet Explorer 7 w systemie Windows Server 2008/Windows Vista:~ 7 724 KB
  • Aktualizacja Instalatora dynamicznego programu Internet Explorer 8 w systemie Windows Server 2008/Windows Vista x64:~ 19 537 KB
  • Aktualizacja programu Internet Explorer 9 w systemie Windows Server 2008/Windows Vista:~ 14 359 KB
  • Aktualizacja programu Internet Explorer 7 w systemie Windows Server 2008/Windows Vista x64:~ 14 777 KB
  • Aktualizacja programu Internet Explorer 8 w systemie Windows Server 2003 x64:~ 22 387 KB
  • Aktualizacja programu Internet Explorer 8 w systemie Windows Server 2003:~ 9 423 KB
  • Aktualizacja programu Internet Explorer 7 w systemie Windows Server 2003 IA-64:~ 25 329 KB
  • Aktualizacja programu Internet Explorer 6 w systemie Windows Server 2003 IA-64:~ 14 016 KB
  • Aktualizacja programu Internet Explorer 6 w systemie Windows Server 2003 x64:~ 10 805 KB
  • Aktualizacja programu Internet Explorer 7 w systemie Windows Server 2003:~ 8 460 KB
  • Aktualizacja programu Internet Explorer 7 w systemie Windows Server 2003 x64:~ 19 975 KB
  • Aktualizacja programu Internet Explorer 6 w systemie Windows Server 2003:~ 4 430 KB
  • Aktualizacja programu Internet Explorer 6 w systemach WEPOS i POSReady 2009:~ 4 310 KB
  • Aktualizacja programu Internet Explorer 7 w systemach WEPOS i POSReady 2009:~ 8 466 KB
  • Aktualizacja programu Internet Explorer 8 w systemach WEPOS i POSReady 2009:~ 9 432 KB
  Opis:
  W produkcie oprogramowania firmy Microsoft wykryto problem z zabezpieczeniami, który może mieć wpływ na używany system.Można chronić system przed tym zagrożeniem, instalując tę aktualizację firmy Microsoft.Aby uzyskać pełną listę problemów, które zostały uwzględnione w tej aktualizacji, zapoznaj się z odpowiednim artykułem z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base.Po zainstalowaniu tej aktualizacji może być konieczne ponowne uruchomienie systemu.
  http://support.microsoft.com/kb/2987107 (strona może być w języku angielskim)
 • MS14-057:Aktualizacja zabezpieczeń programu Microsoft .NET Framework 2.0 z dodatkiem SP2 w systemach Windows Server 2008 i Windows Vista (KB2968292)

  Ustawienia regionalne:Wszystkie
  Wdrożenie:Aktualizacje ważne/automatyczne, WSUS i wykaz
  Klasyfikacja:Aktualizacje zabezpieczeń
  Ocena ważności:Ważne
  Platformy docelowe:Windows Server 2008 i Windows Vista
  Szacunkowe rozmiary plików:
  • Aktualizacja programu Microsoft .NET Framework 2.0 z dodatkiem SP2 w systemie Windows Server 2008/Windows Vista dla systemów opartych na procesorach x64 z dodatkiem SP2:~ 1 226 KB
  • Aktualizacja programu Microsoft .NET Framework 2.0 z dodatkiem SP2 w systemie Windows Server 2008/Windows Vista x86 z dodatkiem SP2:~ 606 KB
  • Aktualizacja programu Microsoft .NET Framework 2.0 z dodatkiem SP2 w systemie Windows Server 2008 z dodatkiem SP2 dla systemów opartych na procesorach Itanium:~ 1 546 KB
  Opis:
  W produkcie oprogramowania firmy Microsoft wykryto problem z zabezpieczeniami, który może mieć wpływ na używany system.Można chronić system przed tym zagrożeniem, instalując tę aktualizację firmy Microsoft.Aby uzyskać pełną listę problemów, które zostały uwzględnione w tej aktualizacji, zapoznaj się z odpowiednim artykułem z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base.Po zainstalowaniu tej aktualizacji może być konieczne ponowne uruchomienie systemu.
  http://support.microsoft.com/kb/2968292 (strona może być w języku angielskim)
 • MS14-057:Aktualizacja zabezpieczeń programu Microsoft .NET Framework 3.5.1 w systemach Windows Embedded Standard 7, Windows 7 i Windows Server 2008 R2 (KB2968294)

  Ustawienia regionalne:Wszystkie
  Wdrożenie:Aktualizacje ważne/automatyczne, WSUS i wykaz
  Klasyfikacja:Aktualizacje zabezpieczeń
  Ocena ważności:Ważne
  Platformy docelowe:Windows Embedded Standard 7, Windows 7 i Windows Server 2008 R2
  Szacunkowe rozmiary plików:
  • Aktualizacja programu Microsoft .NET Framework 3.5.1 w systemie Windows Embedded Standard 7/Windows 7/Windows Server 2008 R2 dla systemów opartych na procesorach x64 z dodatkiem SP1:~ 1 201 KB
  • Aktualizacja programu Microsoft .NET Framework 3.5.1 w systemie Windows Embedded Standard 7/Windows 7 x86 z dodatkiem SP1:~ 588 KB
  • Aktualizacja programu Microsoft .NET Framework 3.5.1 w systemie Windows Server 2008 R2 z dodatkiem SP1 dla systemów opartych na procesorach Itanium:~ 1 511 KB
  Opis:
  W produkcie oprogramowania firmy Microsoft wykryto problem z zabezpieczeniami, który może mieć wpływ na używany system.Można chronić system przed tym zagrożeniem, instalując tę aktualizację firmy Microsoft.Aby uzyskać pełną listę problemów, które zostały uwzględnione w tej aktualizacji, zapoznaj się z odpowiednim artykułem z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base.Po zainstalowaniu tej aktualizacji może być konieczne ponowne uruchomienie systemu.
 • MS14-057:Aktualizacja zabezpieczeń programu Microsoft .NET Framework 3.5 w systemach Windows 8 i Windows Server 2012 (KB2968295)

  Ustawienia regionalne:Wszystkie
  Wdrożenie:Aktualizacje ważne/automatyczne, WSUS i wykaz
  Klasyfikacja:Aktualizacje zabezpieczeń
  Ocena ważności:Ważne
  Platformy docelowe:Windows 8 i Windows Server 2012
  Szacunkowe rozmiary plików:
  • Aktualizacja programu Microsoft .NET Framework 3.5 w systemie Windows 8:~ 55 KB
  • Aktualizacja programu Microsoft .NET Framework 3.5 w systemie Windows 8/Windows Server 2012 dla systemów opartych na procesorach x64:~ 89 KB
  Opis:
  W produkcie oprogramowania firmy Microsoft wykryto problem z zabezpieczeniami, który może mieć wpływ na używany system.Można chronić system przed tym zagrożeniem, instalując tę aktualizację firmy Microsoft.Aby uzyskać pełną listę problemów, które zostały uwzględnione w tej aktualizacji, zapoznaj się z odpowiednim artykułem z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base.Po zainstalowaniu tej aktualizacji może być konieczne ponowne uruchomienie systemu.
  http://support.microsoft.com/kb/2968295 (strona może być w języku angielskim)
 • MS14-057:Aktualizacja zabezpieczeń programu Microsoft .NET Framework 3.5 w systemach Windows 8.1 i Windows Server 2012 R2 (KB2968296)

  Ustawienia regionalne:Wszystkie
  Wdrożenie:Aktualizacje ważne/automatyczne, WSUS i wykaz
  Klasyfikacja:Aktualizacje zabezpieczeń
  Ocena ważności:Ważne
  Platformy docelowe:Windows 8.1 i Windows Server 2012 R2
  Szacunkowe rozmiary plików:
  • Aktualizacja programu Microsoft .NET Framework 3.5 w systemie Windows 8.1/Windows Server 2012 R2 dla systemów opartych na procesorach x64:~ 87 KB
  • Aktualizacja programu Microsoft .NET Framework 3.5 w systemie Windows 8.1:~ 56 KB
  Opis:
  W produkcie oprogramowania firmy Microsoft wykryto problem z zabezpieczeniami, który może mieć wpływ na używany system.Można chronić system przed tym zagrożeniem, instalując tę aktualizację firmy Microsoft.Aby uzyskać pełną listę problemów, które zostały uwzględnione w tej aktualizacji, zapoznaj się z odpowiednim artykułem z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base.Po zainstalowaniu tej aktualizacji może być konieczne ponowne uruchomienie systemu.
 • MS14-057:Aktualizacja zabezpieczeń programu Microsoft .NET Framework 2.0 z dodatkiem SP2 w systemach Windows Server 2008 i Windows Vista (KB2972098)

  Ustawienia regionalne:Wszystkie
  Wdrożenie:Aktualizacje ważne/automatyczne, WSUS i wykaz
  Klasyfikacja:Aktualizacje zabezpieczeń
  Ocena ważności:Krytyczna
  Zastępuje:MS12-016 (KB2633874) w systemach Windows Server 2008 i Windows Vista
  Platformy docelowe:Windows Server 2008 i Windows Vista
  Szacunkowe rozmiary plików:
  • Aktualizacja programu Microsoft .NET Framework 2.0 z dodatkiem SP2 w systemie Windows Server 2008/Windows Vista dla systemów opartych na procesorach x64 z dodatkiem SP2:~ 2 249 KB
  • Aktualizacja programu Microsoft .NET Framework 2.0 z dodatkiem SP2 w systemie Windows Server 2008 z dodatkiem SP2 dla systemów opartych na procesorach Itanium:~ 1 559 KB
  • Aktualizacja programu Microsoft .NET Framework 2.0 z dodatkiem SP2 w systemie Windows Server 2008/Windows Vista x86 z dodatkiem SP2:~ 2 246 KB
  Opis:
  W produkcie oprogramowania firmy Microsoft wykryto problem z zabezpieczeniami, który może mieć wpływ na używany system.Można chronić system przed tym zagrożeniem, instalując tę aktualizację firmy Microsoft.Aby uzyskać pełną listę problemów, które zostały uwzględnione w tej aktualizacji, zapoznaj się z odpowiednim artykułem z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base.Po zainstalowaniu tej aktualizacji może być konieczne ponowne uruchomienie systemu.
  http://support.microsoft.com/kb/2972098 (strona może być w języku angielskim)
 • MS14-057:Aktualizacja zabezpieczeń programu Microsoft .NET Framework 3.5.1 w systemach Windows Embedded Standard 7, Windows 7 i Windows Server 2008 R2 (KB2972100)

  Ustawienia regionalne:Wszystkie
  Wdrożenie:Aktualizacje ważne/automatyczne, WSUS i wykaz
  Klasyfikacja:Aktualizacje zabezpieczeń
  Ocena ważności:Krytyczna
  Zastępuje:MS12-016 (KB2633873) w systemach Windows Embedded Standard 7, Windows 7 i Windows Server 2008 R2
  Platformy docelowe:Windows Embedded Standard 7, Windows 7 i Windows Server 2008 R2
  Szacunkowe rozmiary plików:
  • Aktualizacja programu Microsoft .NET Framework 3.5.1 w systemie Windows Embedded Standard 7/Windows 7/Windows Server 2008 R2 dla systemów opartych na procesorach x64 z dodatkiem SP1:~ 1 930 KB
  • Aktualizacja programu Microsoft .NET Framework 3.5.1 w systemie Windows Embedded Standard 7/Windows 7 x86 z dodatkiem SP1:~ 1 919 KB
  • Aktualizacja programu Microsoft .NET Framework 3.5.1 w systemie Windows Server 2008 R2 z dodatkiem SP1 dla systemów opartych na procesorach Itanium:~ 1 275 KB
  Opis:
  W produkcie oprogramowania firmy Microsoft wykryto problem z zabezpieczeniami, który może mieć wpływ na używany system.Można chronić system przed tym zagrożeniem, instalując tę aktualizację firmy Microsoft.Aby uzyskać pełną listę problemów, które zostały uwzględnione w tej aktualizacji, zapoznaj się z odpowiednim artykułem z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base.Po zainstalowaniu tej aktualizacji może być konieczne ponowne uruchomienie systemu.
 • MS14-057:Aktualizacja zabezpieczeń programu Microsoft .NET Framework 3.5 w systemach Windows 8 i Windows Server 2012 (KB2972101)

  Ustawienia regionalne:Wszystkie
  Wdrożenie:Aktualizacje ważne/automatyczne, WSUS i wykaz
  Klasyfikacja:Aktualizacje zabezpieczeń
  Ocena ważności:Krytyczna
  Platformy docelowe:Windows 8 i Windows Server 2012
  Szacunkowe rozmiary plików:
  • Aktualizacja programu Microsoft .NET Framework 3.5 w systemie Windows 8/Windows Server 2012 dla systemów opartych na procesorach x64:~ 2 098 KB
  • Aktualizacja programu Microsoft .NET Framework 3.5 w systemie Windows 8:~ 2 088 KB
  Opis:
  W produkcie oprogramowania firmy Microsoft wykryto problem z zabezpieczeniami, który może mieć wpływ na używany system.Można chronić system przed tym zagrożeniem, instalując tę aktualizację firmy Microsoft.Aby uzyskać pełną listę problemów, które zostały uwzględnione w tej aktualizacji, zapoznaj się z odpowiednim artykułem z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base.Po zainstalowaniu tej aktualizacji może być konieczne ponowne uruchomienie systemu.
  http://support.microsoft.com/kb/2972101 (strona może być w języku angielskim)
 • MS14-057:Aktualizacja zabezpieczeń programu Microsoft .NET Framework 3.5 w systemach Windows 8.1 i Windows Server 2012 R2 (KB2972103)

  Ustawienia regionalne:Wszystkie
  Wdrożenie:Aktualizacje ważne/automatyczne, WSUS i wykaz
  Klasyfikacja:Aktualizacje zabezpieczeń
  Ocena ważności:Krytyczna
  Platformy docelowe:Windows 8.1 i Windows Server 2012 R2
  Szacunkowe rozmiary plików:
  • Aktualizacja programu Microsoft .NET Framework 3.5 w systemie Windows 8.1/Windows Server 2012 R2 dla systemów opartych na procesorach x64:~ 1 990 KB
  • Aktualizacja programu Microsoft .NET Framework 3.5 w systemie Windows 8.1:~ 1 979 KB
  Opis:
  W produkcie oprogramowania firmy Microsoft wykryto problem z zabezpieczeniami, który może mieć wpływ na używany system.Można chronić system przed tym zagrożeniem, instalując tę aktualizację firmy Microsoft.Aby uzyskać pełną listę problemów, które zostały uwzględnione w tej aktualizacji, zapoznaj się z odpowiednim artykułem z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base.Po zainstalowaniu tej aktualizacji może być konieczne ponowne uruchomienie systemu.
 • MS14-057:Aktualizacja zabezpieczeń programu Microsoft .NET Framework 2.0 z dodatkiem SP2 w systemach Windows Server 2003 i Windows XP Embedded (KB2972105)

  Ustawienia regionalne:Wszystkie
  Wdrożenie:Windows Update, Microsoft Update, Aktualizacje ważne/automatyczne, WSUS i wykaz
  Klasyfikacja:Aktualizacje zabezpieczeń
  Ocena ważności:Krytyczna
  Zastępuje:MS12-016 (KB2633880) w systemach Windows Server 2003 i Windows XP Embedded
  Platformy docelowe:Windows Server 2003 i Windows XP Embedded
  Szacunkowe rozmiary plików:
  • Aktualizacja programu Microsoft .NET Framework 2.0 z dodatkiem SP2 w systemie Windows Server 2003/Windows XP Embedded:~ 3 073 KB
  • Aktualizacja programu Microsoft .NET Framework 2.0 z dodatkiem SP2 w systemie Windows Server 2003 dla systemów opartych na procesorach x64:~ 5 291 KB
  • Aktualizacja programu Microsoft .NET Framework 2.0 z dodatkiem SP2 w systemie Windows Server 2003 IA-64:~ 5 446 KB
  Opis:
  W produkcie oprogramowania firmy Microsoft wykryto problem z zabezpieczeniami, który może mieć wpływ na używany system.Można chronić system przed tym zagrożeniem, instalując tę aktualizację firmy Microsoft.Aby uzyskać pełną listę problemów, które zostały uwzględnione w tej aktualizacji, zapoznaj się z odpowiednim artykułem z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base.Po zainstalowaniu tej aktualizacji może być konieczne ponowne uruchomienie systemu.
  http://support.microsoft.com/kb/2972105 (strona może być w języku angielskim)
 • MS14-057:Aktualizacja zabezpieczeń programu Microsoft .NET Framework 4 w systemach Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003 i Windows XP Embedded (KB2972106)

  Ustawienia regionalne:Wszystkie
  Wdrożenie:Windows Update, Microsoft Update, Aktualizacje ważne/automatyczne, WSUS i wykaz
  Klasyfikacja:Aktualizacje zabezpieczeń
  Ocena ważności:Krytyczna
  Zastępuje:MS11-069 (KB2539636) w systemach Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003 i Windows XP Embedded
  Platformy docelowe:Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003 i Windows XP Embedded
  Szacunkowe rozmiary plików:
  • Aktualizacja programu Microsoft .NET Framework 4 w systemie Windows 7/Windows Server 2008/Windows Vista/Windows Server 2003/Windows XP Embedded x86:~ 4 045 KB
  • Aktualizacja programu Microsoft .NET Framework 4 w systemie Windows 7/Windows Server 2008 R2/Windows Server 2008/Windows Vista/Windows Server 2003 x64:~ 4 089 KB
  • Aktualizacja programu Microsoft .NET Framework 4 w systemie Windows Server 2008 R2/Windows Server 2008/Windows Server 2003 dla systemów opartych na procesorach IA-64:~ 4 245 KB
  Opis:
  W produkcie oprogramowania firmy Microsoft wykryto problem z zabezpieczeniami, który może mieć wpływ na używany system.Można chronić system przed tym zagrożeniem, instalując tę aktualizację firmy Microsoft.Aby uzyskać pełną listę problemów, które zostały uwzględnione w tej aktualizacji, zapoznaj się z odpowiednim artykułem z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base.Po zainstalowaniu tej aktualizacji może być konieczne ponowne uruchomienie systemu.
  http://support.microsoft.com/kb/2972106 (strona może być w języku angielskim)
 • MS14-057:Aktualizacja zabezpieczeń programów Microsoft .NET Framework 4.5, 4.5.1 i 4.5.2 w systemach Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 i Windows Vista (KB2972107)

  Ustawienia regionalne:Wszystkie
  Wdrożenie:Aktualizacje ważne/automatyczne, WSUS i wykaz
  Klasyfikacja:Aktualizacje zabezpieczeń
  Ocena ważności:Krytyczna
  Platformy docelowe:Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 i Windows Vista
  Szacunkowe rozmiary plików:
  • Aktualizacja programów Microsoft .NET Framework 4.5, 4.5.1 i 4.5.2 w systemie Windows 7/Windows Server 2008 R2/Windows Server 2008/Windows Vista x64:~ 3 381 KB
  • Aktualizacja programów Microsoft .NET Framework 4.5, 4.5.1 i 4.5.2 w systemie Windows 7/Windows Server 2008/Windows Vista x86:~ 3 380 KB
  Opis:
  W produkcie oprogramowania firmy Microsoft wykryto problem z zabezpieczeniami, który może mieć wpływ na używany system.Można chronić system przed tym zagrożeniem, instalując tę aktualizację firmy Microsoft.Aby uzyskać pełną listę problemów, które zostały uwzględnione w tej aktualizacji, zapoznaj się z odpowiednim artykułem z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base.Po zainstalowaniu tej aktualizacji może być konieczne ponowne uruchomienie systemu.
  http://support.microsoft.com/kb/2972107 (strona może być w języku angielskim)
 • MS14-057:Aktualizacja zabezpieczeń programów Microsoft .NET Framework 4.5.1 i 4.5.2 w systemach Windows 8.1, Windows RT 8.1 i Windows Server 2012 R2 (KB2978041)

  Ustawienia regionalne:Wszystkie
  Wdrożenie:Aktualizacje ważne/automatyczne, WSUS i wykaz
  Klasyfikacja:Aktualizacje zabezpieczeń
  Ocena ważności:Krytyczna
  Platformy docelowe:Windows 8.1, Windows RT* 8.1 i Windows Server 2012 R2
  Szacunkowe rozmiary plików:
  • Aktualizacja programów Microsoft .NET Framework 4.5.1 i 4.5.2 w systemie Windows 8.1/Windows Server 2012 R2 x64:~ 2 454 KB
  • Aktualizacja programów Microsoft .NET Framework 4.5.1 i 4.5.2 w systemie Windows 8.1:~ 2 250 KB
  • Aktualizacja programów Microsoft .NET Framework 4.5.1 i 4.5.2 w systemie Windows 8.1 RT:~ 2 079 KB
  Opis:
  W produkcie oprogramowania firmy Microsoft wykryto problem z zabezpieczeniami, który może mieć wpływ na używany system.Można chronić system przed tym zagrożeniem, instalując tę aktualizację firmy Microsoft.Aby uzyskać pełną listę problemów, które zostały uwzględnione w tej aktualizacji, zapoznaj się z odpowiednim artykułem z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base.Po zainstalowaniu tej aktualizacji może być konieczne ponowne uruchomienie systemu.
  http://support.microsoft.com/kb/2978041 (strona może być w języku angielskim)
 • MS14-057:Aktualizacja zabezpieczeń programów Microsoft .NET Framework 4.5, 4.5.1 i 4.5.2 w systemach Windows 8, Windows RT i Windows Server 2012 (KB2978042)

  Ustawienia regionalne:Wszystkie
  Wdrożenie:Aktualizacje ważne/automatyczne, WSUS i wykaz
  Klasyfikacja:Aktualizacje zabezpieczeń
  Ocena ważności:Krytyczna
  Platformy docelowe:Windows 8, Windows RT* i Windows Server 2012
  Szacunkowe rozmiary plików:
  • Aktualizacja programów Microsoft .NET Framework 4.5, 4.5.1 i 4.5.2 w systemie Windows 8:~ 2 578 KB
  • Aktualizacja programów Microsoft .NET Framework 4.5, 4.5.1 i 4.5.2 w systemie Windows 8/Windows Server 2012 x64:~ 2 882 KB
  • Aktualizacja programów Microsoft .NET Framework 4.5, 4.5.1 i 4.5.2 w systemie Windows RT:~ 2 077 KB
  Opis:
  W produkcie oprogramowania firmy Microsoft wykryto problem z zabezpieczeniami, który może mieć wpływ na używany system.Można chronić system przed tym zagrożeniem, instalując tę aktualizację firmy Microsoft.Aby uzyskać pełną listę problemów, które zostały uwzględnione w tej aktualizacji, zapoznaj się z odpowiednim artykułem z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base.Po zainstalowaniu tej aktualizacji może być konieczne ponowne uruchomienie systemu.
  http://support.microsoft.com/kb/2978042 (strona może być w języku angielskim)
 • MS14-057:Aktualizacja zabezpieczeń programu Microsoft .NET Framework 2.0 z dodatkiem SP2 w systemach Windows Server 2008 i Windows Vista (KB2979568)

  Ustawienia regionalne:Wszystkie
  Wdrożenie:Aktualizacje ważne/automatyczne, WSUS i wykaz
  Klasyfikacja:Aktualizacje zabezpieczeń
  Ocena ważności:Ważne
  Platformy docelowe:Windows Server 2008 i Windows Vista
  Szacunkowe rozmiary plików:
  • Aktualizacja programu Microsoft .NET Framework 2.0 z dodatkiem SP2 w systemie Windows Server 2008 z dodatkiem SP2 dla systemów opartych na procesorach Itanium:~ 452 KB
  • Aktualizacja programu Microsoft .NET Framework 2.0 z dodatkiem SP2 w systemie Windows Server 2008/Windows Vista dla systemów opartych na procesorach x64 z dodatkiem SP2:~ 772 KB
  • Aktualizacja programu Microsoft .NET Framework 2.0 z dodatkiem SP2 w systemie Windows Server 2008/Windows Vista x86 z dodatkiem SP2:~ 727 KB
  Opis:
  W produkcie oprogramowania firmy Microsoft wykryto problem z zabezpieczeniami, który może mieć wpływ na używany system.Można chronić system przed tym zagrożeniem, instalując tę aktualizację firmy Microsoft.Aby uzyskać pełną listę problemów, które zostały uwzględnione w tej aktualizacji, zapoznaj się z odpowiednim artykułem z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base.Po zainstalowaniu tej aktualizacji może być konieczne ponowne uruchomienie systemu.
  http://support.microsoft.com/kb/2979568 (strona może być w języku angielskim)
 • MS14-057:Aktualizacja zabezpieczeń programu Microsoft .NET Framework 3.5.1 w systemach Windows Embedded Standard 7, Windows 7 i Windows Server 2008 R2 (KB2979570)

  Ustawienia regionalne:Wszystkie
  Wdrożenie:Aktualizacje ważne/automatyczne, WSUS i wykaz
  Klasyfikacja:Aktualizacje zabezpieczeń
  Ocena ważności:Ważne
  Platformy docelowe:Windows Embedded Standard 7, Windows 7 i Windows Server 2008 R2
  Szacunkowe rozmiary plików:
  • Aktualizacja programu Microsoft .NET Framework 3.5.1 w systemie Windows Embedded Standard 7/Windows 7 x86 z dodatkiem SP1:~ 703 KB
  • Aktualizacja programu Microsoft .NET Framework 3.5.1 w systemie Windows Embedded Standard 7/Windows 7/Windows Server 2008 R2 dla systemów opartych na procesorach x64 z dodatkiem SP1:~ 752 KB
  • Aktualizacja programu Microsoft .NET Framework 3.5.1 w systemie Windows Server 2008 R2 z dodatkiem SP1 dla systemów opartych na procesorach Itanium:~ 430 KB
  Opis:
  W produkcie oprogramowania firmy Microsoft wykryto problem z zabezpieczeniami, który może mieć wpływ na używany system.Można chronić system przed tym zagrożeniem, instalując tę aktualizację firmy Microsoft.Aby uzyskać pełną listę problemów, które zostały uwzględnione w tej aktualizacji, zapoznaj się z odpowiednim artykułem z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base.Po zainstalowaniu tej aktualizacji może być konieczne ponowne uruchomienie systemu.
 • MS14-057:Aktualizacja zabezpieczeń programu Microsoft .NET Framework 3.5 w systemach Windows 8 i Windows Server 2012 (KB2979571)

  Ustawienia regionalne:Wszystkie
  Wdrożenie:Aktualizacje ważne/automatyczne, WSUS i wykaz
  Klasyfikacja:Aktualizacje zabezpieczeń
  Ocena ważności:Ważne
  Platformy docelowe:Windows 8 i Windows Server 2012
  Szacunkowe rozmiary plików:
  • Aktualizacja programu Microsoft .NET Framework 3.5 w systemie Windows 8:~ 769 KB
  • Aktualizacja programu Microsoft .NET Framework 3.5 w systemie Windows 8/Windows Server 2012 dla systemów opartych na procesorach x64:~ 819 KB
  Opis:
  W produkcie oprogramowania firmy Microsoft wykryto problem z zabezpieczeniami, który może mieć wpływ na używany system.Można chronić system przed tym zagrożeniem, instalując tę aktualizację firmy Microsoft.Aby uzyskać pełną listę problemów, które zostały uwzględnione w tej aktualizacji, zapoznaj się z odpowiednim artykułem z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base.Po zainstalowaniu tej aktualizacji może być konieczne ponowne uruchomienie systemu.
  http://support.microsoft.com/kb/2979571 (strona może być w języku angielskim)
 • MS14-057:Aktualizacja zabezpieczeń programu Microsoft .NET Framework 3.5 w systemach Windows 8.1 i Windows Server 2012 R2 (KB2979573)

  Ustawienia regionalne:Wszystkie
  Wdrożenie:Aktualizacje ważne/automatyczne, WSUS i wykaz
  Klasyfikacja:Aktualizacje zabezpieczeń
  Ocena ważności:Ważne
  Platformy docelowe:Windows 8.1 i Windows Server 2012 R2
  Szacunkowe rozmiary plików:
  • Aktualizacja programu Microsoft .NET Framework 3.5 w systemie Windows 8.1:~ 715 KB
  • Aktualizacja programu Microsoft .NET Framework 3.5 w systemie Windows 8.1/Windows Server 2012 R2 dla systemów opartych na procesorach x64:~ 766 KB
  Opis:
  W produkcie oprogramowania firmy Microsoft wykryto problem z zabezpieczeniami, który może mieć wpływ na używany system.Można chronić system przed tym zagrożeniem, instalując tę aktualizację firmy Microsoft.Aby uzyskać pełną listę problemów, które zostały uwzględnione w tej aktualizacji, zapoznaj się z odpowiednim artykułem z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base.Po zainstalowaniu tej aktualizacji może być konieczne ponowne uruchomienie systemu.
  http://support.microsoft.com/kb/2979573 (strona może być w języku angielskim)
 • MS14-057:Aktualizacja zabezpieczeń programu Microsoft .NET Framework 2.0 z dodatkiem SP2 w systemach Windows Server 2003 i Windows XP Embedded (KB2979574)

  Ustawienia regionalne:Wszystkie
  Wdrożenie:Windows Update, Microsoft Update, Aktualizacje ważne/automatyczne, WSUS i wykaz
  Klasyfikacja:Aktualizacje zabezpieczeń
  Ocena ważności:Ważne
  Platformy docelowe:Windows Server 2003 i Windows XP Embedded
  Szacunkowe rozmiary plików:
  • Aktualizacja programu Microsoft .NET Framework 2.0 z dodatkiem SP2 w systemie Windows Server 2003/Windows XP Embedded:~ 1 492 KB
  • Aktualizacja programu Microsoft .NET Framework 2.0 z dodatkiem SP2 w systemie Windows Server 2003 dla systemów opartych na procesorach x64:~ 2 164 KB
  • Aktualizacja programu Microsoft .NET Framework 2.0 z dodatkiem SP2 w systemie Windows Server 2003 IA-64:~ 2 347 KB
  Opis:
  W produkcie oprogramowania firmy Microsoft wykryto problem z zabezpieczeniami, który może mieć wpływ na używany system.Można chronić system przed tym zagrożeniem, instalując tę aktualizację firmy Microsoft.Aby uzyskać pełną listę problemów, które zostały uwzględnione w tej aktualizacji, zapoznaj się z odpowiednim artykułem z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base.Po zainstalowaniu tej aktualizacji może być konieczne ponowne uruchomienie systemu.
  http://support.microsoft.com/kb/2979574 (strona może być w języku angielskim)
 • MS14-057:Aktualizacja zabezpieczeń programu Microsoft .NET Framework 4 w systemach Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003 i Windows XP Embedded (KB2979575)

  Ustawienia regionalne:Wszystkie
  Wdrożenie:Windows Update, Microsoft Update, Aktualizacje ważne/automatyczne, WSUS i wykaz
  Klasyfikacja:Aktualizacje zabezpieczeń
  Ocena ważności:Ważne
  Platformy docelowe:Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003 i Windows XP Embedded
  Szacunkowe rozmiary plików:
  • Aktualizacja programu Microsoft .NET Framework 4 w systemie Windows 7/Windows Server 2008/Windows Vista/Windows Server 2003/Windows XP Embedded x86:~ 2 421 KB
  • Aktualizacja programu Microsoft .NET Framework 4 w systemie Windows 7/Windows Server 2008 R2/Windows Server 2008/Windows Vista/Windows Server 2003 x64:~ 2 570 KB
  • Aktualizacja programu Microsoft .NET Framework 4 w systemie Windows Server 2008 R2/Windows Server 2008/Windows Server 2003 dla systemów opartych na procesorach IA-64:~ 2 795 KB
  Opis:
  W produkcie oprogramowania firmy Microsoft wykryto problem z zabezpieczeniami, który może mieć wpływ na używany system.Można chronić system przed tym zagrożeniem, instalując tę aktualizację firmy Microsoft.Aby uzyskać pełną listę problemów, które zostały uwzględnione w tej aktualizacji, zapoznaj się z odpowiednim artykułem z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base.Po zainstalowaniu tej aktualizacji może być konieczne ponowne uruchomienie systemu.
 • MS14-057:Aktualizacja zabezpieczeń programów Microsoft .NET Framework 4.5.1 i 4.5.2 w systemach Windows 8.1, Windows RT 8.1 i Windows Server 2012 R2 (KB2979576)

  Ustawienia regionalne:Wszystkie
  Wdrożenie:Aktualizacje ważne/automatyczne, WSUS i wykaz
  Klasyfikacja:Aktualizacje zabezpieczeń
  Ocena ważności:Ważne
  Platformy docelowe:Windows 8.1, Windows RT* 8.1 i Windows Server 2012 R2
  Szacunkowe rozmiary plików:
  • Aktualizacja programów Microsoft .NET Framework 4.5.1 i 4.5.2 w systemie Windows 8,1/Windows Server 2012 R2 dla systemów opartych na procesorach x64:~ 1 234 KB
  • Aktualizacja programów Microsoft .NET Framework 4.5.1 i 4.5.2 w systemie Windows 8.1:~ 871 KB
  • Aktualizacja programów Microsoft .NET Framework 4.5.1 i 4.5.2 w systemie Windows 8.1 RT:~ 635 KB
  Opis:
  W produkcie oprogramowania firmy Microsoft wykryto problem z zabezpieczeniami, który może mieć wpływ na używany system.Można chronić system przed tym zagrożeniem, instalując tę aktualizację firmy Microsoft.Aby uzyskać pełną listę problemów, które zostały uwzględnione w tej aktualizacji, zapoznaj się z odpowiednim artykułem z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base.Po zainstalowaniu tej aktualizacji może być konieczne ponowne uruchomienie systemu.
  http://support.microsoft.com/kb/2979576 (strona może być w języku angielskim)
 • MS14-057:Aktualizacja zabezpieczeń programów Microsoft .NET Framework 4.5, 4.5.1 i 4.5.2 w systemach Windows 8, Windows RT i Windows Server 2012 (KB2979577)

  Ustawienia regionalne:Wszystkie
  Wdrożenie:Aktualizacje ważne/automatyczne, WSUS i wykaz
  Klasyfikacja:Aktualizacje zabezpieczeń
  Ocena ważności:Ważne
  Platformy docelowe:Windows 8, Windows RT* i Windows Server 2012
  Szacunkowe rozmiary plików:
  • Aktualizacja programów Microsoft .NET Framework 4.5, 4.5.1 i 4.5.2 w systemie Windows 8/Windows Server 2012 x64:~ 947 KB
  • Aktualizacja programów Microsoft .NET Framework 4.5, 4.5.1 i 4.5.2 w systemie Windows 8:~ 883 KB
  • Aktualizacja programów Microsoft .NET Framework 4.5, 4.5.1 i 4.5.2 w systemie Windows RT:~ 630 KB
  Opis:
  W produkcie oprogramowania firmy Microsoft wykryto problem z zabezpieczeniami, który może mieć wpływ na używany system.Można chronić system przed tym zagrożeniem, instalując tę aktualizację firmy Microsoft.Aby uzyskać pełną listę problemów, które zostały uwzględnione w tej aktualizacji, zapoznaj się z odpowiednim artykułem z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base.Po zainstalowaniu tej aktualizacji może być konieczne ponowne uruchomienie systemu.
  http://support.microsoft.com/kb/2979577 (strona może być w języku angielskim)
 • MS14-057:Aktualizacja zabezpieczeń programów Microsoft .NET Framework 4.5, 4.5.1 i 4.5.2 w systemach Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 i Windows Vista (KB2979578)

  Ustawienia regionalne:Wszystkie
  Wdrożenie:Aktualizacje ważne/automatyczne, WSUS i wykaz
  Klasyfikacja:Aktualizacje zabezpieczeń
  Ocena ważności:Ważne
  Platformy docelowe:Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 i Windows Vista
  Szacunkowe rozmiary plików:
  • Aktualizacja programów Microsoft .NET Framework 4.5, 4.5.1 i 4.5.2 w systemie Windows 7/Windows Server 2008/Windows Vista x86:~ 1 677 KB
  • Aktualizacja programów Microsoft .NET Framework 4.5, 4.5.1 i 4.5.2 w systemie Windows 7/Windows Server 2008 R2/Windows Server 2008/Windows Vista x64:~ 1 781 KB
  Opis:
  W produkcie oprogramowania firmy Microsoft wykryto problem z zabezpieczeniami, który może mieć wpływ na używany system.Można chronić system przed tym zagrożeniem, instalując tę aktualizację firmy Microsoft.Aby uzyskać pełną listę problemów, które zostały uwzględnione w tej aktualizacji, zapoznaj się z odpowiednim artykułem z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base.Po zainstalowaniu tej aktualizacji może być konieczne ponowne uruchomienie systemu.
  http://support.microsoft.com/kb/2979578 (strona może być w języku angielskim)
 • MS14-058:Aktualizacja zabezpieczeń dla systemów Windows 8.1, Windows RT 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows RT, Windows Server 2012, Windows Embedded Standard 7, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003 i Windows XP Embedded (KB3000061)

  Ustawienia regionalne:Wszystkie
  Wdrożenie:Windows Update, Microsoft Update, Aktualizacje ważne/automatyczne, WSUS i wykaz
  Klasyfikacja:Aktualizacje zabezpieczeń
  Ocena ważności:Krytyczna
  Zastępuje:
  • MS14-015 (KB2930275) w systemach Windows 8.1, Windows RT 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows RT, Windows Server 2012, Windows Embedded Standard 7, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista i Windows Server 2003
  • MS14-039 (KB2973201) w systemie Windows Server 2008
  Platformy docelowe:Windows 8.1, Windows RT* 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows RT*, Windows Server 2012, Windows Embedded Standard 7, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003 i Windows XP Embedded
  Szacunkowe rozmiary plików:
  • Aktualizacja systemu Windows 8.1/Windows Server 2012 R2 x64:~ 1 935 KB
  • Aktualizacja systemu Windows 8.1:~ 1 669 KB
  • Aktualizacja systemu Windows RT 8.1:~ 1 697 KB
  • Aktualizacja systemu Windows 8/Windows Server 2012 x64:~ 2 269 KB
  • Aktualizacja systemu Windows 8:~ 1 882 KB
  • Aktualizacja systemu Windows RT:~ 1 592 KB
  • Aktualizacja systemu Windows Embedded Standard 7/Windows 7:~ 1 141 KB
  • Aktualizacja systemu Windows Embedded Standard 7/Windows 7/Windows Server 2008 R2 x64:~ 1 507 KB
  • Aktualizacja systemu Windows Server 2008 R2 IA-64:~ 2 981 KB
  • Aktualizacja systemu Windows Server 2008/Windows Vista:~ 1 026 KB
  • Aktualizacja systemu Windows Server 2008/Windows Vista x64:~ 1 345 KB
  • Aktualizacja systemu Windows Server 2008 IA-64:~ 2 682 KB
  • Aktualizacja systemu Windows Server 2003 IA-64:~ 3 285 KB
  • Aktualizacja systemu Windows Server 2003 x64:~ 2 486 KB
  • Aktualizacja systemu Windows Server 2003:~ 1 418 KB
  • Aktualizacja systemów WEPOS i POSReady 2009:~ 1 417 KB
  Opis:
  W produkcie oprogramowania firmy Microsoft wykryto problem z zabezpieczeniami, który może mieć wpływ na używany system.Można chronić system przed tym zagrożeniem, instalując tę aktualizację firmy Microsoft.Aby uzyskać pełną listę problemów, które zostały uwzględnione w tej aktualizacji, zapoznaj się z odpowiednim artykułem z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base.Po zainstalowaniu tej aktualizacji może być konieczne ponowne uruchomienie systemu.
  http://support.microsoft.com/kb/3000061 (strona może być w języku angielskim)
 • MS14-060:Aktualizacja zabezpieczeń dla systemów Windows 8.1, Windows RT 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows RT, Windows Server 2012, Windows Embedded Standard 7, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 i Windows Vista (KB3000869)

  Ustawienia regionalne:Wszystkie
  Wdrożenie:Aktualizacje ważne/automatyczne, WSUS i wykaz
  Klasyfikacja:Aktualizacje zabezpieczeń
  Ocena ważności:Ważne
  Zastępuje:MS12-005 (KB2584146) w systemach Windows Server 2008 i Windows Vista
  Platformy docelowe:Windows 8.1, Windows RT* 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows RT*, Windows Server 2012, Windows Embedded Standard 7, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 i Windows Vista
  Szacunkowe rozmiary plików:
  • Aktualizacja systemu Windows 8.1:~ 58 KB
  • Aktualizacja systemu Windows 8.1/Windows Server 2012 R2 x64:~ 81 KB
  • Aktualizacja systemu Windows RT 8.1:~ 60 KB
  • Aktualizacja systemu Windows 8:~ 67 KB
  • Aktualizacja systemu Windows 8/Windows Server 2012 x64:~ 91 KB
  • Aktualizacja systemu Windows RT:~ 60 KB
  • Aktualizacja systemu Windows Embedded Standard 7/Windows 7/Windows Server 2008 R2 x64:~ 88 KB
  • Aktualizacja systemu Windows Embedded Standard 7/Windows 7:~ 64 KB
  • Aktualizacja systemu Windows Server 2008 R2 IA-64:~ 109 KB
  • Aktualizacja systemu Windows Server 2008/Windows Vista x64:~ 91 KB
  • Aktualizacja systemu Windows Server 2008 IA-64:~ 107 KB
  • Aktualizacja systemu Windows Server 2008/Windows Vista:~ 68 KB
  Opis:
  W produkcie oprogramowania firmy Microsoft wykryto problem z zabezpieczeniami, który może mieć wpływ na używany system.Można chronić system przed tym zagrożeniem, instalując tę aktualizację firmy Microsoft.Aby uzyskać pełną listę problemów, które zostały uwzględnione w tej aktualizacji, zapoznaj się z odpowiednim artykułem z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base.Po zainstalowaniu tej aktualizacji może być konieczne ponowne uruchomienie systemu.
 • MS14-062:Aktualizacja zabezpieczeń systemów WEPOS i POSReady 2009 (KB2993254)

  Ustawienia regionalne:Wszystkie
  Wdrożenie:Windows Update, Microsoft Update, Aktualizacje ważne/automatyczne, WSUS i wykaz
  Klasyfikacja:Aktualizacje zabezpieczeń
  Ocena ważności:Ważne
  Platformy docelowe:Windows Server 2003 i Windows XP Embedded
  Szacunkowe rozmiary plików:
  • Aktualizacja systemu Windows Server 2003:~ 840 KB
  • Aktualizacja systemu Windows Server 2003 x64:~ 1 263 KB
  • Aktualizacja systemu Windows Server 2003 IA-64:~ 1 885 KB
  • Aktualizacja systemów WEPOS i POSReady 2009:~ 787 KB
  Opis:
  W produkcie oprogramowania firmy Microsoft wykryto problem z zabezpieczeniami, który może mieć wpływ na używany system.Można chronić system przed tym zagrożeniem, instalując tę aktualizację firmy Microsoft.Aby uzyskać pełną listę problemów, które zostały uwzględnione w tej aktualizacji, zapoznaj się z odpowiednim artykułem z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base.Po zainstalowaniu tej aktualizacji może być konieczne ponowne uruchomienie systemu.
  http://support.microsoft.com/kb/2993254 (strona może być w języku angielskim)
 • MS14-063:Aktualizacja zabezpieczeń systemów Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003 i Windows XP Embedded (KB2998579)

  Ustawienia regionalne:Wszystkie
  Wdrożenie:Windows Update, Microsoft Update, Aktualizacje ważne/automatyczne, WSUS i wykaz
  Klasyfikacja:Aktualizacje zabezpieczeń
  Ocena ważności:Ważne
  Platformy docelowe:Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003 i Windows XP Embedded
  Szacunkowe rozmiary plików:
  • Aktualizacja systemu Windows Server 2008/Windows Vista x64:~ 139 KB
  • Aktualizacja systemu Windows Server 2008/Windows Vista:~ 116 KB
  • Aktualizacja systemu Windows Server 2008 IA-64:~ 243 KB
  • Aktualizacja systemu Windows Server 2003 x64:~ 765 KB
  • Aktualizacja systemu Windows Server 2003:~ 569 KB
  • Aktualizacja systemu Windows Server 2003 IA-64:~ 1 199 KB
  • Aktualizacja systemów WEPOS i POSReady 2009:~ 569 KB
  Opis:
  W produkcie oprogramowania firmy Microsoft wykryto problem z zabezpieczeniami, który może mieć wpływ na używany system.Można chronić system przed tym zagrożeniem, instalując tę aktualizację firmy Microsoft.Aby uzyskać pełną listę problemów, które zostały uwzględnione w tej aktualizacji, zapoznaj się z odpowiednim artykułem z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base.Po zainstalowaniu tej aktualizacji może być konieczne ponowne uruchomienie systemu.
  http://support.microsoft.com/kb/2998579 (strona może być w języku angielskim)

Nowa zawartość niezwiązana z zabezpieczeniami:

 • Aktualizacja dla systemu Windows 7 (KB2952664)

  Ustawienia regionalne:Wszystkie
  Wdrożenie:Aktualizacje zalecane/automatyczne, WSUS i wykaz
  Klasyfikacja:Aktualizacja, niezwiązana z zabezpieczeniami
  Platformy docelowe:Windows 7
  Szacunkowe rozmiary plików:
  • Aktualizacja systemu Windows 7 x64:~ 2 673 KB
  • Aktualizacja systemu Windows 7:~ 2 428 KB
  Opis:
  Zainstalowanie tej aktualizacji rozwiązuje problemy w systemie Windows.Aby uzyskać pełną listę problemów, które zostały uwzględnione w tej aktualizacji, należy zapoznać się z odpowiednim artykułem z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base w celu uzyskania dodatkowych informacji.Po zainstalowaniu tego elementu może być wymagane ponowne uruchomienie komputera.
 • Aktualizacja dla systemów Windows 8.1, Windows RT 8.1 i Windows Server 2012 R2 (KB2989542)

  Ustawienia regionalne:Wszystkie
  Wdrożenie:Aktualizacje ważne/automatyczne, WSUS i wykaz
  Klasyfikacja:Aktualizacja o wysokim priorytecie, niezwiązana z zabezpieczeniami
  Platformy docelowe:Windows 8.1, Windows RT* 8.1 i Windows Server 2012 R2
  Szacunkowe rozmiary plików:
  • Aktualizacja systemu Windows 8.1/Windows Server 2012 R2 x64:~ 3 295 KB
  • Aktualizacja systemu Windows 8.1:~ 2 652 KB
  • Aktualizacja systemu Windows RT 8.1:~ 2 650 KB
  Opis:
  Zainstalowanie tej aktualizacji rozwiązuje problemy w systemie Windows.Aby uzyskać pełną listę problemów, które zostały uwzględnione w tej aktualizacji, należy zapoznać się z odpowiednim artykułem z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base w celu uzyskania dodatkowych informacji.Po zainstalowaniu tego elementu może być wymagane ponowne uruchomienie komputera.
 • Aktualizacja dla systemów Windows 7 i Windows Server 2008 R2 (KB2994023)

  Ustawienia regionalne:Wszystkie
  Wdrożenie:Aktualizacje zalecane/automatyczne, WSUS i wykaz
  Klasyfikacja:Aktualizacja, niezwiązana z zabezpieczeniami
  Zastępuje:KB2913751 w systemach Windows 7 i Windows Server 2008 R2
  Platformy docelowe:Windows 7 i Windows Server 2008 R2
  Szacunkowe rozmiary plików:
  • Aktualizacja systemu Windows 7:~ 2 125 KB
  • Aktualizacja systemu Windows 7/Windows Server 2008 R2 x64:~ 4 471 KB
  Opis:
  Zainstalowanie tej aktualizacji rozwiązuje problemy w systemie Windows.Aby uzyskać pełną listę problemów, które zostały uwzględnione w tej aktualizacji, należy zapoznać się z odpowiednim artykułem z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base w celu uzyskania dodatkowych informacji.Po zainstalowaniu tego elementu może być wymagane ponowne uruchomienie komputera.
 • Aktualizacja dla systemów Windows 8, Windows RT i Windows Server 2012 (KB2995387)

  Ustawienia regionalne:Wszystkie
  Wdrożenie:Aktualizacje opcjonalne/automatyczne, WSUS i wykaz
  Klasyfikacja:Aktualizacja, niezwiązana z zabezpieczeniami
  Platformy docelowe:Windows 8, Windows RT* i Windows Server 2012
  Szacunkowe rozmiary plików:
  • Aktualizacja systemu Windows 8/Windows Server 2012 x64:~ 19 785 KB
  • Aktualizacja systemu Windows 8:~ 10 161 KB
  • Aktualizacja systemu Windows RT:~ 6 260 KB
  Opis:
  Zainstalowanie tej aktualizacji rozwiązuje problemy w systemie Windows.Aby uzyskać pełną listę problemów, które zostały uwzględnione w tej aktualizacji, należy zapoznać się z odpowiednim artykułem z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base w celu uzyskania dodatkowych informacji.Po zainstalowaniu tego elementu może być wymagane ponowne uruchomienie komputera.
 • Aktualizacja dla systemów Windows 8.1, Windows RT 8.1 i Windows Server 2012 R2 (KB2995388)

  Ustawienia regionalne:Wszystkie
  Wdrożenie:Aktualizacje opcjonalne/automatyczne, WSUS i wykaz
  Klasyfikacja:Aktualizacja, niezwiązana z zabezpieczeniami
  Zastępuje:
  • KB2895614 w systemie Windows 8.1
  • KB2921482 w systemie Windows RT 8.1
  • KB2966407 w systemach Windows 8.1 i Windows Server 2012 R2
  Platformy docelowe:Windows 8.1, Windows RT* 8.1 i Windows Server 2012 R2
  Szacunkowe rozmiary plików:
  • Aktualizacja systemu Windows 8.1:~ 32 231 KB
  • Aktualizacja systemu Windows 8.1/Windows Server 2012 R2 x64:~ 62 788 KB
  • Aktualizacja systemu Windows RT 8.1:~ 31 431 KB
  Opis:
  Zainstalowanie tej aktualizacji rozwiązuje problemy w systemie Windows.Aby uzyskać pełną listę problemów, które zostały uwzględnione w tej aktualizacji, należy zapoznać się z odpowiednim artykułem z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base w celu uzyskania dodatkowych informacji.Po zainstalowaniu tego elementu może być wymagane ponowne uruchomienie komputera.
 • Aktualizacja dla systemów Windows 8.1, Windows RT 8.1 i Windows Server 2012 R2 (KB2998174)

  Ustawienia regionalne:Wszystkie
  Wdrożenie:Aktualizacje zalecane/automatyczne, WSUS i wykaz
  Klasyfikacja:Aktualizacja, niezwiązana z zabezpieczeniami
  Zastępuje:
  • KB2895614 w systemie Windows 8.1
  • KB2905029 w systemie Windows RT 8.1
  Platformy docelowe:Windows 8.1, Windows RT* 8.1 i Windows Server 2012 R2
  Szacunkowe rozmiary plików:
  • Aktualizacja systemu Windows 8.1:~ 6 136 KB
  • Aktualizacja systemu Windows 8.1/Windows Server 2012 R2 x64:~ 8 525 KB
  • Aktualizacja systemu Windows RT 8.1:~ 8 090 KB
  Opis:
  Zainstalowanie tej aktualizacji rozwiązuje problemy w systemie Windows.Aby uzyskać pełną listę problemów, które zostały uwzględnione w tej aktualizacji, należy zapoznać się z odpowiednim artykułem z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base w celu uzyskania dodatkowych informacji.Po zainstalowaniu tego elementu może być wymagane ponowne uruchomienie komputera.
  http://support.microsoft.com/kb/2998174 (strona może być w języku angielskim)
 • Aktualizacja dla systemów Windows 7 i Windows Server 2008 R2 (KB2998812)

  Ustawienia regionalne:Wszystkie
  Wdrożenie:Aktualizacje zalecane/automatyczne, WSUS i wykaz
  Klasyfikacja:Aktualizacja, niezwiązana z zabezpieczeniami
  Platformy docelowe:Windows 7 i Windows Server 2008 R2
  Szacunkowe rozmiary plików:
  • Aktualizacja systemu Windows 7:~ 1 142 KB
  • Aktualizacja systemu Windows 7/Windows Server 2008 R2 x64:~ 1 516 KB
  • Aktualizacja systemu Windows Server 2008 R2 IA-64:~ 3 005 KB
  Opis:
  Zainstalowanie tej aktualizacji rozwiązuje problemy w systemie Windows.Aby uzyskać pełną listę problemów, które zostały uwzględnione w tej aktualizacji, należy zapoznać się z odpowiednim artykułem z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base w celu uzyskania dodatkowych informacji.Po zainstalowaniu tego elementu może być wymagane ponowne uruchomienie komputera.
 • Aktualizacja dla systemów Windows 8.1, Windows RT 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows RT, Windows Server 2012, Windows 7 i Windows Server 2008 R2 (KB3000988)

  Ustawienia regionalne:Wszystkie
  Wdrożenie:Aktualizacje zalecane/automatyczne, WSUS i wykaz
  Klasyfikacja:Aktualizacja, niezwiązana z zabezpieczeniami
  Zastępuje:
  • KB2699779 w systemach Windows 7 i Windows Server 2008 R2
  • KB2893519 w systemach Windows 8, Windows RT i Windows Server 2012
  Platformy docelowe:Windows 8.1, Windows RT* 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows RT*, Windows Server 2012, Windows 7 i Windows Server 2008 R2
  Szacunkowe rozmiary plików:
  • Aktualizacja systemu Windows 8.1:~ 1 759 KB
  • Aktualizacja systemu Windows 8.1/Windows Server 2012 R2 x64:~ 3 349 KB
  • Aktualizacja systemu Windows RT 8.1:~ 1 634 KB
  • Aktualizacja systemu Windows 8/Windows Server 2012 x64:~ 9 726 KB
  • Aktualizacja systemu Windows 8:~ 5 151 KB
  • Aktualizacja systemu Windows RT:~ 4 374 KB
  • Aktualizacja systemu Windows 7/Windows Server 2008 R2 x64:~ 3 349 KB
  • Aktualizacja systemu Windows 7:~ 1 844 KB
  • Aktualizacja systemu Windows Server 2008 R2 IA-64:~ 3 914 KB
  Opis:
  Zainstalowanie tej aktualizacji rozwiązuje problemy w systemie Windows.Aby uzyskać pełną listę problemów, które zostały uwzględnione w tej aktualizacji, należy zapoznać się z odpowiednim artykułem z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base w celu uzyskania dodatkowych informacji.Po zainstalowaniu tego elementu może być wymagane ponowne uruchomienie komputera.
 • Narzędzie Windows do usuwania złośliwego oprogramowania — październik 2014 (KB890830)/Narzędzie Windows do usuwania złośliwego oprogramowania — październik 2014 (KB890830) — wersja dla programu Internet Explorer

  Ustawienia regionalne:Wszystkie
  Wdrożenie:Windows Update, Microsoft Update, Aktualizacje ważne/automatyczne, WSUS i wykaz
  Klasyfikacja:Aktualizacja o wysokim priorytecie, niezwiązana z zabezpieczeniami, pakiety zbiorcze
  Zastępuje:KB890830 w systemach Windows 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows Server 2012, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003 i Windows XP
  Platformy docelowe:Windows 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows Server 2012, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003 i Windows XP
  Szacunkowe rozmiary plików:
  • Aktualizacja narzędzia Windows do usuwania złośliwego oprogramowania — październik 2014:~ 61 873 KB
  • Aktualizacja narzędzia Windows do usuwania złośliwego oprogramowania dla systemów opartych na procesorach x64 — październik 2014:~ 63 674 KB
  • Aktualizacja narzędzia Windows do usuwania złośliwego oprogramowania — październik 2014 — wersja dla programu IE:~ 30 937 KB
  Opis:
  Po pobraniu narzędzie jest uruchamiane jednokrotnie w celu sprawdzenia komputera pod kątem zainfekowania przez określone, najbardziej rozpowszechnione złośliwe oprogramowanie (w tym Blaster, Sasser i Mydoom) i ułatwia usunięcie wykrytych infekcji.W przypadku wykrycia infekcji po kolejnym uruchomieniu komputera w narzędziu zostanie wyświetlony raport o stanie.Nowa wersja narzędzia będzie oferowana co miesiąc.Aby uruchomić narzędzie ręcznie, należy pobrać jego kopię z witryny Centrum pobierania Microsoft lub uruchomić wersję trybu online z witryny microsoft.com. To narzędzie nie zastępuje programu antywirusowego.Aby chronić komputer, należy zainstalować oprogramowanie antywirusowe.
 • Aktualizacja dla systemu Windows 7 (KB2977759)

  Ustawienia regionalne:Wszystkie
  Wdrożenie:Aktualizacje zalecane/automatyczne, WSUS i wykaz
  Klasyfikacja:Aktualizacja, niezwiązana z zabezpieczeniami
  Platformy docelowe:Windows 7
  Szacunkowe rozmiary plików:
  • Aktualizacja systemu Windows 7:~ 2 738 KB
  • Aktualizacja systemu Windows 7 x64:~ 2 983 KB
  Opis:
  Zainstalowanie tej aktualizacji rozwiązuje problemy w systemie Windows.Aby uzyskać pełną listę problemów, które zostały uwzględnione w tej aktualizacji, należy zapoznać się z odpowiednim artykułem z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base w celu uzyskania dodatkowych informacji.Po zainstalowaniu tego elementu może być wymagane ponowne uruchomienie komputera.
 • Aktualizacja dla systemów Windows 8.1 i Windows 8 (KB2976978)

  Ustawienia regionalne:Wszystkie
  Wdrożenie:Aktualizacje zalecane/automatyczne, WSUS i wykaz
  Klasyfikacja:Aktualizacja, niezwiązana z zabezpieczeniami
  Platformy docelowe:Windows 8.1 i Windows 8
  Szacunkowe rozmiary plików:
  • Aktualizacja systemu Windows 8.1:~ 2 884 KB
  • Aktualizacja systemu Windows 8.1 x64:~ 3 161 KB
  • Aktualizacja systemu Windows 8:~ 2 941 KB
  • Aktualizacja systemu Windows 8 x64:~ 3 178 KB
  Opis:
  Zainstalowanie tej aktualizacji rozwiązuje problemy w systemie Windows.Aby uzyskać pełną listę problemów, które zostały uwzględnione w tej aktualizacji, należy zapoznać się z odpowiednim artykułem z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base w celu uzyskania dodatkowych informacji.Po zainstalowaniu tego elementu może być wymagane ponowne uruchomienie komputera.

Zmiany w istniejącej zawartości niezwiązanej z zabezpieczeniami:

 • Aktualizacja dla systemów Windows 7 i Windows Server 2008 R2 (KB2970228)

  • Zmieniono metadane.
  • Pliki binarne nie uległy zmianie.
  • Tej aktualizacji nie trzeba instalować ponownie.
  Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base
 • Aktualizacja programu Microsoft .NET Framework 3.5 w systemach Windows 8.1 i Windows Server 2012 R2 (KB3005628)

  • Zmieniono metadane.
  • Pliki binarne nie uległy zmianie.
  • Tej aktualizacji nie trzeba instalować ponownie.
  Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base
 • Aktualizacja dla systemów Windows 8, Windows RT i Windows Server 2012 (KB2975331)

  • Zmieniono metadane.
  • Pliki binarne nie uległy zmianie.
  • Tej aktualizacji nie trzeba instalować ponownie.
  Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base
 • Aktualizacja dla systemów Windows 8, Windows RT i Windows Server 2012 (KB2984005)

  • Zmieniono metadane.
  • Pliki binarne nie uległy zmianie.
  • Tej aktualizacji nie trzeba instalować ponownie.
  Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base
 • Aktualizacja dla systemów Windows 8.1, Windows RT 8.1 i Windows Server 2012 R2 (KB2984006)

  • Zmieniono metadane.
  • Pliki binarne nie uległy zmianie.
  • Tej aktualizacji nie trzeba instalować ponownie.
  Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base

Wtorek, 7 października 2014

Podsumowanie nowej i zmienionej zawartości, której wydanie zaplanowano na wtorek, 7 października 2014.

Nowa zawartość niezwiązana z zabezpieczeniami:

 • Aktualizacja programu Microsoft .NET Framework 3.5 (KB3005628)

  Ustawienia regionalne:Wszystkie
  Wdrożenie:Aktualizacje ważne/automatyczne, WSUS i wykaz
  Klasyfikacja:Aktualizacja o wysokim priorytecie, niezwiązana z zabezpieczeniami
  Platformy docelowe:Windows 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows 8 i Windows Server 2012
  Szacunkowe rozmiary plików:
  • Aktualizacja programu Microsoft .NET Framework 3.5 dla systemów opartych na procesorach x64:~ 290 KB
  • Aktualizacja programu Microsoft .NET Framework 3.5:~ 243 KB
  Opis:
  Zainstalowanie tej aktualizacji rozwiązuje problemy w systemie Windows.Aby uzyskać pełną listę problemów, które zostały uwzględnione w tej aktualizacji, należy zapoznać się z odpowiednim artykułem z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base w celu uzyskania dodatkowych informacji.Po zainstalowaniu tego elementu może być wymagane ponowne uruchomienie komputera.

Zmiany w istniejącej zawartości dotyczącej zabezpieczeń:

 • MS14-046:Aktualizacja zabezpieczeń programu Microsoft .NET Framework 3.5 w systemach Windows 8.1 i Windows Server 2012 R2 (KB2966828)
  • Zmieniono metadane.
  • Pliki binarne nie uległy zmianie.
  • Tej aktualizacji nie trzeba instalować ponownie.
  Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

Czwartek, 30 września 2014

Podsumowanie nowej i zmienionej zawartości, której wydanie zaplanowano na czwartek, 30 września 2014.

Nowa zawartość niezwiązana z zabezpieczeniami:

 • Aktualizacja dla systemu Windows 7 (KB3001554)

  Ustawienia regionalne:Wszystkie
  Wdrożenie:Aktualizacje zalecane/automatyczne, WSUS i wykaz
  Klasyfikacja:Aktualizacja, niezwiązana z zabezpieczeniami
  Zastępuje:KB2709981 w systemie Windows 7
  Platformy docelowe:
  Szacunkowe rozmiary plików:
  • Aktualizacja systemu Windows 7 dla systemów opartych na procesorach x64:~ 417 KB
  • Aktualizacja systemu Windows 7:~ 268 KB
  Opis:
  Zainstalowanie tej aktualizacji rozwiązuje problemy w systemie Windows.Aby uzyskać pełną listę problemów, które zostały uwzględnione w tej aktualizacji, należy zapoznać się z odpowiednim artykułem z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base w celu uzyskania dodatkowych informacji.Po zainstalowaniu tego elementu może być wymagane ponowne uruchomienie komputera.

Wtorek, 23 września 2014

Podsumowanie nowej i zmienionej zawartości, której wydanie zaplanowano na wtorek, 23 września 2014.

Nowa zawartość niezwiązana z zabezpieczeniami:

 • Aktualizacja dla systemu Windows 8.1 (KB2990967)

  Ustawienia regionalne:Wszystkie
  Wdrożenie:Aktualizacje zalecane/automatyczne, WSUS i wykaz
  Klasyfikacja:Aktualizacja, niezwiązana z zabezpieczeniami
  Platformy docelowe:Windows 8.1
  Szacunkowe rozmiary plików:
  • Aktualizacja systemu Windows 8.1:~ 56 KB
  • Aktualizacja systemu Windows 8.1 x64:~ 56 KB
  Opis:
  Zainstalowanie tej aktualizacji rozwiązuje problemy w systemie Windows.Aby uzyskać pełną listę problemów, które zostały uwzględnione w tej aktualizacji, należy zapoznać się z odpowiednim artykułem z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base w celu uzyskania dodatkowych informacji.Po zainstalowaniu tego elementu może być wymagane ponowne uruchomienie komputera.
 • Aktualizacja dla systemów Windows 8.1, Windows RT 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows RT, Windows Server 2012, Windows Embedded Standard 7, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003 i Windows XP Embedded (KB2998527)

  Ustawienia regionalne:Wszystkie
  Wdrożenie:Windows Update, Microsoft Update, Aktualizacje zalecane/automatyczne, WSUS i wykaz
  Klasyfikacja:Aktualizacja, niezwiązana z zabezpieczeniami
  Zastępuje:
  • KB2981580 w systemach Windows 8, Windows RT, Windows Server 2012, Windows Embedded Standard 7, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003 i Windows XP Embedded
  Platformy docelowe:Windows 8.1, Windows RT* 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows RT*, Windows Server 2012, Windows Embedded Standard 7, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003 i Windows XP Embedded
  Szacunkowe rozmiary plików:
  • Aktualizacja systemu Windows 8.1/Windows Server 2012 R2 x64:~ 373 KB
  • Aktualizacja systemu Windows 8.1:~ 278 KB
  • Aktualizacja systemu Windows RT 8.1:~ 321 KB
  • Aktualizacja systemu Windows 8/Windows Server 2012 x64:~ 773 KB
  • Aktualizacja systemu Windows 8:~ 496 KB
  • Aktualizacja systemu Windows RT:~ 321 KB
  • Aktualizacja systemu Windows Embedded Standard 7/Windows 7:~ 472 KB
  • Aktualizacja systemu Windows Embedded Standard 7/Windows 7/Windows Server 2008 R2 x64:~ 739 KB
  • Aktualizacja systemu Windows Server 2008 R2 IA-64:~ 162 KB
  • Aktualizacja systemu Windows Server 2008/Windows Vista:~ 495 KB
  • Aktualizacja systemu Windows Server 2008 IA-64:~ 178 KB
  • Aktualizacja systemu Windows Server 2008/Windows Vista x64:~ 595 KB
  • Aktualizacja systemu Windows Server 2003 x64:~ 704 KB
  • Aktualizacja systemu Windows Server 2003:~ 513 KB
  • Aktualizacja systemu Windows Server 2003 IA-64:~ 1 047 KB
  • Aktualizacja systemów WEPOS i POSReady 2009:~ 520 KB
  • Aktualizacja systemu Windows XP (niestandardowa pomoc techniczna):~ 520 KB
  Opis:
  Zainstalowanie tej aktualizacji rozwiązuje problemy w systemie Windows.Aby uzyskać pełną listę problemów, które zostały uwzględnione w tej aktualizacji, należy zapoznać się z odpowiednim artykułem z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base w celu uzyskania dodatkowych informacji.Po zainstalowaniu tego elementu może być wymagane ponowne uruchomienie komputera.

Zmiany w istniejącej zawartości dotyczącej zabezpieczeń:

 • MS14-052:Zbiorcza aktualizacja zabezpieczeń dla programu Internet Explorer 9 w systemie Windows Server 2008 R2 x64 (KB2977629)

  • Zmieniono metadane.
  • Pliki binarne nie uległy zmianie.
  • Tej aktualizacji nie trzeba instalować ponownie.
  Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base

Wtorek, 16 września 2014

Podsumowanie nowej i zmienionej zawartości, której wydanie zaplanowano na wtorek, 16 września 2014.

Zmiany w istniejącej zawartości dotyczącej zabezpieczeń:

 • MS14-046:Aktualizacja zabezpieczeń programu Microsoft .NET Framework 3.5 w systemach Windows 8 i Windows Server 2012 (KB2966827)

  • Zmieniono metadane.
  • Pliki binarne nie uległy zmianie.
  • Tej aktualizacji nie trzeba instalować ponownie.
  Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

Wtorek, 09.09.14

Podsumowanie nowej i zmienionej zawartości, której wydanie zaplanowano na wtorek, 09.09.14.

Nowa zawartość dotycząca zabezpieczeń:

 • Aktualizacja zabezpieczeń programu Microsoft .NET Framework 4 w systemach Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003 i Windows XP Embedded (KB2894842)

  Ustawienia regionalne:Wszystkie
  Wdrożenie:Aktualizacje ważne/automatyczne, WSUS i wykaz
  Klasyfikacja:Aktualizacje zabezpieczeń
  Platformy docelowe:Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003 i Windows XP Embedded
  Szacunkowe rozmiary plików:
  • Aktualizacja programu Microsoft .NET Framework 4 w systemie Windows 7/Windows Server 2008/Windows Vista/Windows Server 2003/Windows XP Embedded x86:~ 6 591 KB
  • Aktualizacja programu Microsoft .NET Framework 4 w systemie Windows 7/Windows Server 2008 R2/Windows Server 2008/Windows Vista/Windows Server 2003 x64:~ 10 255 KB
  • Aktualizacja programu Microsoft .NET Framework 4 w systemie Windows Server 2008 R2/Windows Server 2008/Windows Server 2003 dla systemów opartych na procesorach IA-64:~ 10 691 KB
  Opis:
  W produkcie oprogramowania firmy Microsoft wykryto problem z zabezpieczeniami, który może mieć wpływ na używany system.Można chronić system przed tym zagrożeniem, instalując tę aktualizację firmy Microsoft.Aby uzyskać pełną listę problemów, które zostały uwzględnione w tej aktualizacji, zapoznaj się z odpowiednim artykułem z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base.Po zainstalowaniu tej aktualizacji może być konieczne ponowne uruchomienie systemu.
 • Aktualizacja zabezpieczeń programu Microsoft .NET Framework 2.0 z dodatkiem SP2 w systemach Windows Server 2003 i Windows XP Embedded (KB2894843)

  Ustawienia regionalne:Wszystkie
  Wdrożenie:Aktualizacje ważne/automatyczne, WSUS i wykaz
  Klasyfikacja:Aktualizacje zabezpieczeń
  Platformy docelowe:Windows Server 2003 i Windows XP Embedded
  Szacunkowe rozmiary plików:
  • Aktualizacja programu Microsoft .NET Framework 2.0 z dodatkiem SP2 w systemie Windows Server 2003 IA-64:~ 14 266 KB
  • Aktualizacja programu Microsoft .NET Framework 2.0 z dodatkiem SP2 w systemie Windows Server 2003/Windows XP Embedded:~ 7 352 KB
  • Aktualizacja programu Microsoft .NET Framework 2.0 z dodatkiem SP2 w systemie Windows Server 2003 dla systemów opartych na procesorach x64:~ 14 140 KB
  Opis:
  W produkcie oprogramowania firmy Microsoft wykryto problem z zabezpieczeniami, który może mieć wpływ na używany system.Można chronić system przed tym zagrożeniem, instalując tę aktualizację firmy Microsoft.Aby uzyskać pełną listę problemów, które zostały uwzględnione w tej aktualizacji, zapoznaj się z odpowiednim artykułem z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base.Po zainstalowaniu tej aktualizacji może być konieczne ponowne uruchomienie systemu.
 • Aktualizacja zabezpieczeń programu Microsoft .NET Framework 3.5.1 w systemach Windows Embedded Standard 7, Windows 7 i Windows Server 2008 R2 (KB2894844)

  Ustawienia regionalne:Wszystkie
  Wdrożenie:Aktualizacje ważne/automatyczne, WSUS i wykaz
  Klasyfikacja:Aktualizacje zabezpieczeń
  Platformy docelowe:Windows Embedded Standard 7, Windows 7 i Windows Server 2008 R2
  Szacunkowe rozmiary plików:
  • Aktualizacja programu Microsoft .NET Framework 3.5.1 w systemie Windows Embedded Standard 7/Windows 7/Windows Server 2008 R2 dla systemów opartych na procesorach x64 z dodatkiem SP1:~ 4 398 KB
  • Aktualizacja programu Microsoft .NET Framework 3.5.1 w systemie Windows Embedded Standard 7/Windows 7 x86 z dodatkiem SP1:~ 4 005 KB
  • Aktualizacja programu Microsoft .NET Framework 3.5.1 w systemie Windows Server 2008 R2 z dodatkiem SP1 dla systemów opartych na procesorach Itanium:~ 3 157 KB
  Opis:
  W produkcie oprogramowania firmy Microsoft wykryto problem z zabezpieczeniami, który może mieć wpływ na używany system.Można chronić system przed tym zagrożeniem, instalując tę aktualizację firmy Microsoft.Aby uzyskać pełną listę problemów, które zostały uwzględnione w tej aktualizacji, zapoznaj się z odpowiednim artykułem z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base.Po zainstalowaniu tej aktualizacji może być konieczne ponowne uruchomienie systemu.
 • Aktualizacja zabezpieczeń programu Microsoft .NET Framework 1.1 z dodatkiem SP1 w systemach Windows Server 2003 i Windows Server 2003 R2 x86 (KB2894845)

  Ustawienia regionalne:Wszystkie
  Wdrożenie:Aktualizacje ważne/automatyczne, WSUS i wykaz
  Klasyfikacja:Aktualizacje zabezpieczeń
  Platformy docelowe:Windows Server 2003
  Szacunkowe rozmiary plików:
  • Aktualizacja programu Microsoft .NET Framework 1.1 z dodatkiem SP1 w systemie Windows Server 2003 R2 x86:~ 1 276 KB
  Opis:
  W produkcie oprogramowania firmy Microsoft wykryto problem z zabezpieczeniami, który może mieć wpływ na używany system.Można chronić system przed tym zagrożeniem, instalując tę aktualizację firmy Microsoft.Aby uzyskać pełną listę problemów, które zostały uwzględnione w tej aktualizacji, zapoznaj się z odpowiednim artykułem z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base.Po zainstalowaniu tej aktualizacji może być konieczne ponowne uruchomienie systemu.
 • Aktualizacja zabezpieczeń programu Microsoft .NET Framework 2.0 z dodatkiem SP2 w systemach Windows Server 2008 i Windows Vista (KB2894847)

  Ustawienia regionalne:Wszystkie
  Wdrożenie:Aktualizacje ważne/automatyczne, WSUS i wykaz
  Klasyfikacja:Aktualizacje zabezpieczeń
  Platformy docelowe:Windows Server 2008 i Windows Vista
  Szacunkowe rozmiary plików:
  • Aktualizacja programu Microsoft .NET Framework 2.0 z dodatkiem SP2 w systemie Windows Server 2008/Windows Vista x86 z dodatkiem SP2:~ 6 268 KB
  • Aktualizacja programu Microsoft .NET Framework 2.0 z dodatkiem SP2 w systemie Windows Server 2008 z dodatkiem SP2 dla systemów opartych na procesorach Itanium:~ 4 692 KB
  • Aktualizacja programu Microsoft .NET Framework 2.0 z dodatkiem SP2 w systemie Windows Server 2008/Windows Vista dla systemów opartych na procesorach x64 z dodatkiem SP2:~ 6 662 KB
  Opis:
  W produkcie oprogramowania firmy Microsoft wykryto problem z zabezpieczeniami, który może mieć wpływ na używany system.Można chronić system przed tym zagrożeniem, instalując tę aktualizację firmy Microsoft.Aby uzyskać pełną listę problemów, które zostały uwzględnione w tej aktualizacji, zapoznaj się z odpowiednim artykułem z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base.Po zainstalowaniu tej aktualizacji może być konieczne ponowne uruchomienie systemu.
 • Aktualizacja zabezpieczeń programu Microsoft .NET Framework 3.5 w systemach Windows 8 i Windows Server 2012 (KB2894851)

  Ustawienia regionalne:Wszystkie
  Wdrożenie:Aktualizacje ważne/automatyczne, WSUS i wykaz
  Klasyfikacja:Aktualizacje zabezpieczeń
  Platformy docelowe:Windows 8 i Windows Server 2012
  Szacunkowe rozmiary plików:
  • Aktualizacja programu Microsoft .NET Framework 3.5 w systemie Windows 8/Windows Server 2012 dla systemów opartych na procesorach x64:~ 4 650 KB
  • Aktualizacja programu Microsoft .NET Framework 3.5 w systemie Windows 8:~ 4 269 KB
  Opis:
  W produkcie oprogramowania firmy Microsoft wykryto problem z zabezpieczeniami, który może mieć wpływ na używany system.Można chronić system przed tym zagrożeniem, instalując tę aktualizację firmy Microsoft.Aby uzyskać pełną listę problemów, które zostały uwzględnione w tej aktualizacji, zapoznaj się z odpowiednim artykułem z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base.Po zainstalowaniu tej aktualizacji może być konieczne ponowne uruchomienie systemu.
 • Aktualizacja zabezpieczeń programu Microsoft .NET Framework 3.5 w systemach Windows 8.1 i Windows Server 2012 R2 (KB2894852)

  Ustawienia regionalne:Wszystkie
  Wdrożenie:Aktualizacje ważne/automatyczne, WSUS i wykaz
  Klasyfikacja:Aktualizacje zabezpieczeń
  Platformy docelowe:Windows 8.1 i Windows Server 2012 R2
  Szacunkowe rozmiary plików:
  • Aktualizacja programu Microsoft .NET Framework 3.5 w systemie Windows 8.1/Windows Server 2012 R2 dla systemów opartych na procesorach x64:~ 4 301 KB
  • Aktualizacja programu Microsoft .NET Framework 3.5 w systemie Windows 8.1:~ 3 963 KB
  Opis:
  W produkcie oprogramowania firmy Microsoft wykryto problem z zabezpieczeniami, który może mieć wpływ na używany system.Można chronić system przed tym zagrożeniem, instalując tę aktualizację firmy Microsoft.Aby uzyskać pełną listę problemów, które zostały uwzględnione w tej aktualizacji, zapoznaj się z odpowiednim artykułem z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base.Po zainstalowaniu tej aktualizacji może być konieczne ponowne uruchomienie systemu.
 • Aktualizacja zabezpieczeń programu Microsoft .NET Framework 4.5 i 4.5.1 w systemach Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 i Windows Vista (KB2894854)

  Ustawienia regionalne:Wszystkie
  Wdrożenie:Aktualizacje ważne/automatyczne, WSUS i wykaz
  Klasyfikacja:Aktualizacje zabezpieczeń
  Platformy docelowe:Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 i Windows Vista
  Szacunkowe rozmiary plików:
  • Aktualizacja programów Microsoft .NET Framework 4.5 i 4.5.1 w systemie Windows 7/Windows Server 2008 R2/Windows Server 2008/Windows Vista x64:~ 11 177 KB
  • Aktualizacja programów Microsoft .NET Framework 4.5 i 4.5.1 w systemie Windows 7/Windows Server 2008/Windows Vista x86:~ 6 787 KB
  Opis:
  W produkcie oprogramowania firmy Microsoft wykryto problem z zabezpieczeniami, który może mieć wpływ na używany system.Można chronić system przed tym zagrożeniem, instalując tę aktualizację firmy Microsoft.Aby uzyskać pełną listę problemów, które zostały uwzględnione w tej aktualizacji, zapoznaj się z odpowiednim artykułem z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base.Po zainstalowaniu tej aktualizacji może być konieczne ponowne uruchomienie systemu.
 • Aktualizacja zabezpieczeń programu Microsoft .NET Framework 4.5 i 4.5.1 w systemach Windows 8, Windows RT i Windows Server 2012 (KB2894855)

  Ustawienia regionalne:Wszystkie
  Wdrożenie:Aktualizacje ważne/automatyczne, WSUS i wykaz
  Klasyfikacja:Aktualizacje zabezpieczeń
  Platformy docelowe:Windows 8, Windows RT* i Windows Server 2012
  Szacunkowe rozmiary plików:
  • Aktualizacja programów Microsoft .NET Framework 4.5 i 4.5.1 w systemie Windows 8/Windows Server 2012 dla systemów opartych na procesorach x64:~ 6 990 KB
  • Aktualizacja programów Microsoft .NET Framework 4.5 i 4.5.1 w systemie Windows 8:~ 6 141 KB Aktualizacja programów Microsoft .NET Framework 4.5 i 4.5.1 w systemie Windows RT:~ 4 584 KB
  Opis:
  W produkcie oprogramowania firmy Microsoft wykryto problem z zabezpieczeniami, który może mieć wpływ na używany system.Można chronić system przed tym zagrożeniem, instalując tę aktualizację firmy Microsoft.Aby uzyskać pełną listę problemów, które zostały uwzględnione w tej aktualizacji, zapoznaj się z odpowiednim artykułem z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base.Po zainstalowaniu tej aktualizacji może być konieczne ponowne uruchomienie systemu.
 • Aktualizacja zabezpieczeń programu Microsoft .NET Framework 4.5.1 w systemach Windows 8.1, Windows RT 8.1 i Windows Server 2012 R2 (KB2894856)

  Ustawienia regionalne:Wszystkie
  Wdrożenie:Aktualizacje ważne/automatyczne, WSUS i wykaz
  Klasyfikacja:Aktualizacje zabezpieczeń
  Platformy docelowe:Windows 8.1, Windows RT* 8.1 i Windows Server 2012 R2
  Szacunkowe rozmiary plików:
  • Aktualizacja programu Microsoft .NET Framework 4.5.1 w systemie Windows 8.1/Windows Server 2012 R2 dla systemów opartych na procesorach x64:~ 6 729 KB
  • Aktualizacja programu Microsoft .NET Framework 4.5.1 w systemie Windows 8.1:~ 5 597 KB Aktualizacja programu Microsoft .NET Framework 4.5.1 w systemie Windows RT 8.1:~ 4 351 KB
  Opis:
  W produkcie oprogramowania firmy Microsoft wykryto problem z zabezpieczeniami, który może mieć wpływ na używany system.Można chronić system przed tym zagrożeniem, instalując tę aktualizację firmy Microsoft.Aby uzyskać pełną listę problemów, które zostały uwzględnione w tej aktualizacji, zapoznaj się z odpowiednim artykułem z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base.Po zainstalowaniu tej aktualizacji może być konieczne ponowne uruchomienie systemu.
 • Aktualizacja zabezpieczeń dla systemów Windows Embedded Standard 7, Windows 7 i Windows Server 2008 R2 (KB2982378)

  Ustawienia regionalne:Wszystkie
  Wdrożenie:Aktualizacje ważne/automatyczne, WSUS i wykaz
  Klasyfikacja:Aktualizacje zabezpieczeń
  Zastępuje:KB2868725 w systemach Windows Embedded Standard 7, Windows 7 i Windows Server 2008 R2
  Platformy docelowe:Windows Embedded Standard 7, Windows 7 i Windows Server 2008 R2
  Szacunkowe rozmiary plików:
  • Aktualizacja systemu Windows Embedded Standard 7/Windows 7:~ 3 014 KB
  • Aktualizacja systemu Windows Embedded Standard 7/Windows 7/Windows Server 2008 R2 x64:~ 5 239 KB
  • Aktualizacja systemu Windows Server 2008 R2 IA-64:~ 4 436 KB
  Opis:
  W produkcie oprogramowania firmy Microsoft wykryto problem z zabezpieczeniami, który może mieć wpływ na używany system.Można chronić system przed tym zagrożeniem, instalując tę aktualizację firmy Microsoft.Aby uzyskać pełną listę problemów, które zostały uwzględnione w tej aktualizacji, zapoznaj się z odpowiednim artykułem z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base.Po zainstalowaniu tej aktualizacji może być konieczne ponowne uruchomienie systemu.
 • Aktualizacja zabezpieczeń programu Flash Player w programie Internet Explorer w systemach Windows 8.1, Windows RT 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows RT i Windows Server 2012 (KB2987114)

  Ustawienia regionalne:Wszystkie
  Wdrożenie:Aktualizacje ważne/automatyczne, WSUS i wykaz
  Klasyfikacja:Aktualizacje zabezpieczeń
  Zastępuje:KB2982794 w systemach Windows 8.1, Windows RT 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows RT i Windows Server 2012
  Platformy docelowe:Windows 8.1, Windows RT* 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows RT* i Windows Server 2012
  Szacunkowe rozmiary plików:
  • Aktualizacja programu Flash Player w programie Internet Explorer w systemie Windows 8.1:~ 8 442 KB
  • Aktualizacja programu Flash Player w programie Internet Explorer w systemie Windows 8.1/Windows Server 2012 R2 x64:~ 17 416 KB
  • Aktualizacja programu Flash Player w programie Internet Explorer w systemie Windows RT 8.1:~ 6 967 KB
  • Aktualizacja programu Flash Player w programie Internet Explorer w systemie Windows 8/Windows Server 2012 x64:~ 33 955 KB
  • Aktualizacja programu Flash Player w programie Internet Explorer w systemie Windows 8:~ 16 371 KB
  • Aktualizacja programu Flash Player w programie Internet Explorer w systemie Windows RT:~ 6 978 KB
  Opis:
  W produkcie oprogramowania firmy Microsoft wykryto problem z zabezpieczeniami, który może mieć wpływ na używany system.Można chronić system przed tym zagrożeniem, instalując tę aktualizację firmy Microsoft.Aby uzyskać pełną listę problemów, które zostały uwzględnione w tej aktualizacji, zapoznaj się z odpowiednim artykułem z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base.Po zainstalowaniu tej aktualizacji może być konieczne ponowne uruchomienie systemu.
 • MS14-052:Skumulowana aktualizacja zabezpieczeń programu Internet Explorer (KB2977629)

  Ustawienia regionalne:Wszystkie
  Wdrożenie:Windows Update, Microsoft Update, Aktualizacje ważne/automatyczne, WSUS i wykaz
  Klasyfikacja:Aktualizacje zabezpieczeń
  Ocena ważności:
  • Krytyczna:Windows 8, Windows RT, Windows Embedded Standard 7, Windows 7, Windows Vista i Windows XP Embedded
  • Średnia:Windows Server 2012, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 i Windows Server 2003
  Zastępuje:MS14-051 (KB2976627) w systemach Windows 8, Windows RT, Windows Server 2012, Windows Embedded Standard 7, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003 i Windows XP Embedded
  Platformy docelowe:Windows 8.1, Windows RT* 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows RT*, Windows Server 2012, Windows Embedded Standard 7, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003 i Windows XP Embedded
  Szacunkowe rozmiary plików:
  • Aktualizacja programu Internet Explorer 11 w systemie Windows 8.1/Windows Server 2012 R2 x64:~ 45 098 KB
  • Aktualizacja programu Internet Explorer 11 w systemie Windows 8.1:~ 23 826 KB
  • Aktualizacja programu Internet Explorer 11 w systemie Windows RT 8.1:~ 24 474 KB
  • Aktualizacja programu Internet Explorer 10 w systemie Windows 8:~ 17 803 KB
  • Aktualizacja programu Internet Explorer 10 w systemie Windows 8/Windows Server 2012 x64:~ 38233
  • Aktualizacja programu Internet Explorer 10 w systemie Windows RT:~ 14 719 KB
  • Aktualizacja programu Internet Explorer 11 w systemie Windows Embedded Standard 7/Windows 7/Windows Server 2008 R2 dla systemów opartych na procesorach x64:~ 41 418 KB
  • Aktualizacja programu Internet Explorer 10 w systemie Windows Embedded Standard 7/Windows 7 z dodatkiem Service Pack 1:~ 20512
  • Aktualizacja programu Internet Explorer 9 w systemie Windows Embedded Standard 7/Windows 7 x64:~ 29 721 KB
  • Aktualizacja programu Internet Explorer 10 w systemie Windows Embedded Standard 7/Windows 7/Windows Server 2008 R2 dla systemów opartych na procesorach x64 z dodatkiem Service Pack 1:~ 42 786 KB
  • Aktualizacja programu Internet Explorer 8 w systemie Windows Embedded Standard 7/Windows 7/Windows Server 2008 R2 x64:~ 18 647 KB
  • Aktualizacja programu Internet Explorer 8 w systemie Windows Embedded Standard 7/Windows 7:~ 9 532 KB
  • Aktualizacja programu Internet Explorer 11 w systemie Windows Embedded Standard 7/Windows 7:~ 21 002 KB
  • Aktualizacja programu Internet Explorer 9 w systemie Windows Embedded Standard 7/Windows 7:~ 14 447 KB
  • Aktualizacja programu Internet Explorer 8 w systemie Windows Server 2008 R2 IA-64:~ 24 217 KB
  • Aktualizacja programu Internet Explorer 7 w systemie Windows Server 2008/Windows Vista:~ 7 287 KB
  • Aktualizacja programu Internet Explorer 9 w systemie Windows Server 2008/Windows Vista:~ 14 445 KB
  • Aktualizacja programu Internet Explorer 9 w systemie Windows Server 2008/Windows Vista x64:~ 29 719 KB
  • Aktualizacja programu Internet Explorer 7 w systemie Windows Server 2008 IA-64:~ 17 960 KB
  • Aktualizacja Instalatora dynamicznego programu Internet Explorer 8 w systemie Windows Server 2008/Windows Vista:~ 9 957 KB
  • Aktualizacja Instalatora dynamicznego programu Internet Explorer 8 w systemie Windows Server 2008/Windows Vista x64:~ 19 533 KB
  • Aktualizacja programu Internet Explorer 7 w systemie Windows Server 2008/Windows Vista x64:~ 13 945 KB
  • Aktualizacja programu Internet Explorer 6 w systemie Windows Server 2003 x64:~ 10 808 KB
  • Aktualizacja Instalatora dynamicznego programu Internet Explorer 7 w systemie Windows Server 2003 x64:~ 19 971 KB
  • Aktualizacja Instalatora dynamicznego programu Internet Explorer 8 w systemie Windows Server 2003 x64:~ 22 378 KB
  • Aktualizacja Instalatora dynamicznego programu Internet Explorer 7 w systemie Windows Server 2003:~ 8 460 KB
  • Aktualizacja programu Internet Explorer 6 w systemie Windows Server 2003 IA-64:~ 14 016 KB
  • Aktualizacja programu Internet Explorer 6 w systemie Windows Server 2003:~ 4 429 KB
  • Aktualizacja Instalatora dynamicznego programu Internet Explorer 8 w systemie Windows Server 2003:~ 9 420 KB
  • Aktualizacja Instalatora dynamicznego programu Internet Explorer 7 w systemie Windows Server 2003 IA-64:~ 25 321 KB
  • Aktualizacja programu Internet Explorer 7 w systemach WEPOS i POSReady 2009:~ 8 466 KB
  • Aktualizacja programu Internet Explorer 8 w systemach WEPOS i POSReady 2009:~ 9 480 KB
  • Aktualizacja programu Internet Explorer 6 w systemach WEPOS i POSReady 2009:~ 4 309 KB
  • Aktualizacja programu Internet Explorer 6 w systemie Windows XP z dodatkiem Service Pack 3 (niestandardowa pomoc techniczna):~ 4 308 KB
  • Aktualizacja programu Internet Explorer 7 w systemie Windows XP z dodatkiem Service Pack 3 (niestandardowa pomoc techniczna):~ 8 467 KB
  • Aktualizacja programu Internet Explorer 8 w systemie Windows XP z dodatkiem Service Pack 3 (niestandardowa pomoc techniczna):~ 9 435 KB
  Opis:
  W produkcie oprogramowania firmy Microsoft wykryto problem z zabezpieczeniami, który może mieć wpływ na używany system.Można chronić system przed tym zagrożeniem, instalując tę aktualizację firmy Microsoft.Aby uzyskać pełną listę problemów, które zostały uwzględnione w tej aktualizacji, zapoznaj się z odpowiednim artykułem z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base.Po zainstalowaniu tej aktualizacji może być konieczne ponowne uruchomienie systemu.
 • MS14-053:Aktualizacja zabezpieczeń programu Microsoft .NET Framework 1.1 z dodatkiem SP1 w systemach Windows Server 2003 i Windows Server 2003 R2 x86 (KB2972207)

  Ustawienia regionalne:Wszystkie
  Wdrożenie:Aktualizacje ważne/automatyczne, WSUS i wykaz
  Klasyfikacja:Aktualizacje zabezpieczeń
  Ocena ważności:Ważna
  Zastępuje:MS14-009 (KB2898860) w systemie Windows Server 2003
  Platformy docelowe:Windows Server 2003
  Szacunkowe rozmiary plików:
  • Aktualizacja programu Microsoft .NET Framework 1.1 z dodatkiem SP1 w systemie Windows Server 2003 R2 x86:~ 3 380 KB
  Opis:
  W produkcie oprogramowania firmy Microsoft wykryto problem z zabezpieczeniami, który może mieć wpływ na używany system.Można chronić system przed tym zagrożeniem, instalując tę aktualizację firmy Microsoft.Aby uzyskać pełną listę problemów, które zostały uwzględnione w tej aktualizacji, zapoznaj się z odpowiednim artykułem z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base.Po zainstalowaniu tej aktualizacji może być konieczne ponowne uruchomienie systemu.
 • MS14-053:Aktualizacja zabezpieczeń programu Microsoft .NET Framework 3.5.1 w systemach Windows Embedded Standard 7, Windows 7 i Windows Server 2008 R2 (KB2972211)

  Ustawienia regionalne:Wszystkie
  Wdrożenie:Aktualizacje ważne/automatyczne, WSUS i wykaz
  Klasyfikacja:Aktualizacje zabezpieczeń
  Ocena ważności:Ważna
  Zastępuje:MS14-009 (KB2898857) w systemach Windows Embedded Standard 7, Windows 7 i Windows Server 2008 R2
  Platformy docelowe:Windows Embedded Standard 7, Windows 7 i Windows Server 2008 R2
  Szacunkowe rozmiary plików:
  • Aktualizacja programu Microsoft .NET Framework 3.5.1 w systemie Windows Embedded Standard 7/Windows 7 x86 z dodatkiem SP1:~ 7 743 KB
  • Aktualizacja programu Microsoft .NET Framework 3.5.1 w systemie Windows Embedded Standard 7/Windows 7/Windows Server 2008 R2 dla systemów opartych na procesorach x64 z dodatkiem SP1:~ 13 093 KB
  • Aktualizacja programu Microsoft .NET Framework 3.5.1 w systemie Windows Server 2008 R2 z dodatkiem SP1 dla systemów opartych na procesorach Itanium:~ 13 171 KB
  Opis:
  Wykryto problem z zabezpieczeniami, który umożliwia nieuwierzytelnionemu zdalnemu użytkownikowi atakującemu spowodowanie, że system przestanie odpowiadać.Można chronić system przed tym zagrożeniem, instalując tę aktualizację firmy Microsoft.Po zainstalowaniu tej aktualizacji może być konieczne ponowne uruchomienie systemu.
 • MS14-053:Aktualizacja zabezpieczeń programu Microsoft .NET Framework 3.5 w systemach Windows 8 i Windows Server 2012 (KB2972212)

  Ustawienia regionalne:Wszystkie
  Wdrożenie:Aktualizacje ważne/automatyczne, WSUS i wykaz
  Klasyfikacja:Aktualizacje zabezpieczeń
  Ocena ważności:Ważna
  Zastępuje:MS14-009 (KB2898866) w systemach Windows 8 i Windows Server 2012
  Platformy docelowe:Windows 8 i Windows Server 2012
  Szacunkowe rozmiary plików:
  • Aktualizacja programu Microsoft .NET Framework 3.5 w systemie Windows 8:~ 7 993 KB
  • Aktualizacja programu Microsoft .NET Framework 3.5 w systemie Windows 8/Windows Server 2012 dla systemów opartych na procesorach x64:~ 13 281 KB
  Opis:
  W produkcie oprogramowania firmy Microsoft wykryto problem z zabezpieczeniami, który może mieć wpływ na używany system.Można chronić system przed tym zagrożeniem, instalując tę aktualizację firmy Microsoft.Aby uzyskać pełną listę problemów, które zostały uwzględnione w tej aktualizacji, zapoznaj się z odpowiednim artykułem z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base.Po zainstalowaniu tej aktualizacji może być konieczne ponowne uruchomienie systemu.
 • MS14-053:Aktualizacja zabezpieczeń programu Microsoft .NET Framework 3.5 w systemach Windows 8.1 i Windows Server 2012 R2 (KB2972213)

  Ustawienia regionalne:Wszystkie
  Wdrożenie:Aktualizacje ważne/automatyczne, WSUS i wykaz
  Klasyfikacja:Aktualizacje zabezpieczeń
  Ocena ważności:Ważna
  Zastępuje:MS14-009 (KB2898868) w systemach Windows 8.1 i Windows Server 2012 R2
  Platformy docelowe:Windows 8.1 i Windows Server 2012 R2
  Szacunkowe rozmiary plików:
  • Aktualizacja programu Microsoft .NET Framework 3.5 w systemie Windows 8.1/Windows Server 2012 R2 dla systemów opartych na procesorach x64:~ 12 538 KB
  • Aktualizacja programu Microsoft .NET Framework 3.5 w systemie Windows 8.1:~ 7 618 KB
  Opis:
  W produkcie oprogramowania firmy Microsoft wykryto problem z zabezpieczeniami, który może mieć wpływ na używany system.Można chronić system przed tym zagrożeniem, instalując tę aktualizację firmy Microsoft.Aby uzyskać pełną listę problemów, które zostały uwzględnione w tej aktualizacji, zapoznaj się z odpowiednim artykułem z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base.Po zainstalowaniu tej aktualizacji może być konieczne ponowne uruchomienie systemu.
 • MS14-053:MS14-053: Aktualizacja zabezpieczeń programu Microsoft .NET Framework 2.0 z dodatkiem SP2 w systemie Windows Server 2003 (KB2972214)

  Ustawienia regionalne:Wszystkie
  Wdrożenie:Aktualizacje ważne/automatyczne, WSUS i wykaz
  Klasyfikacja:Aktualizacje zabezpieczeń
  Ocena ważności:Ważna
  Zastępuje:MS14-009 (KB2898856) w systemie Windows Server 2003
  Platformy docelowe:Windows Server 2003
  Szacunkowe rozmiary plików:
  • Aktualizacja programu Microsoft .NET Framework 2,0 z dodatkiem SP2 w systemie Windows Server 2003 x86:~ 13617
  • KB Aktualizacja programu Microsoft .NET Framework 2.0 z dodatkiem SP2 w systemie Windows Server 2003 dla systemów opartych na procesorach x64:~ 29 030 KB
  • Aktualizacja programu Microsoft .NET Framework 2.0 z dodatkiem SP2 w systemie Windows Server 2003 IA-64:~ 35 124 KB
  Opis:
  W produkcie oprogramowania firmy Microsoft wykryto problem z zabezpieczeniami, który może mieć wpływ na używany system.Można chronić system przed tym zagrożeniem, instalując tę aktualizację firmy Microsoft.Aby uzyskać pełną listę problemów, które zostały uwzględnione w tej aktualizacji, zapoznaj się z odpowiednim artykułem z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base.Po zainstalowaniu tej aktualizacji może być konieczne ponowne uruchomienie systemu.
 • MS14-053:Aktualizacja zabezpieczeń programu Microsoft .NET Framework 4 w systemach Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003 i Windows XP Embedded (KB2972215)

  Ustawienia regionalne:Wszystkie
  Wdrożenie:Aktualizacje ważne/automatyczne, WSUS i wykaz
  Klasyfikacja:Aktualizacje zabezpieczeń
  Ocena ważności:Ważna
  Zastępuje:MS14-009 (KB2898855) w systemach Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003 i Windows XP Embedded
  Platformy docelowe:Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003 i Windows XP Embedded
  Szacunkowe rozmiary plików:
  • Aktualizacja programu Microsoft .NET Framework 4 w systemie Windows 7/Windows Server 2008/Windows Vista/Windows Server 2003/Windows XP Embedded x86:~ 14 037 KB
  • Aktualizacja programu Microsoft .NET Framework 4 w systemie Windows 7/Windows Server 2008 R2/Windows Server 2008/Windows Vista/Windows Server 2003 x64:~ 26 426 KB
  • Aktualizacja programu Microsoft .NET Framework 4 w systemie Windows Server 2008 R2/Windows Server 2008/Windows Server 2003 dla systemów opartych na procesorach IA-64:~ 32 926 KB
  Opis:
  W produkcie oprogramowania firmy Microsoft wykryto problem z zabezpieczeniami, który może mieć wpływ na używany system.Można chronić system przed tym zagrożeniem, instalując tę aktualizację firmy Microsoft.Aby uzyskać pełną listę problemów, które zostały uwzględnione w tej aktualizacji, zapoznaj się z odpowiednim artykułem z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base.Po zainstalowaniu tej aktualizacji może być konieczne ponowne uruchomienie systemu.
 • MS14-053:Aktualizacja zabezpieczeń programów Microsoft .NET Framework 4.5 i 4.5.1 w systemach Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 i Windows Vista (KB2972216)

  Ustawienia regionalne:Wszystkie
  Wdrożenie:Aktualizacje ważne/automatyczne, WSUS i wykaz
  Klasyfikacja:Aktualizacje zabezpieczeń
  Ocena ważności:Ważna
  Platformy docelowe:Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 i Windows Vista
  Szacunkowe rozmiary plików:
  • Aktualizacja programów Microsoft .NET Framework 4.5, 4.5.1 i 4.5.2 w systemie Windows 7/Windows Server 2008/Windows Vista x86:~ 10 493 KB
  • Aktualizacja programów Microsoft .NET Framework 4.5, 4.5.1 i 4.5.2 w systemie Windows 7/Windows Server 2008 R2/Windows Server 2008/Windows Vista x64:~ 11 167 KB
  Opis:
  W produkcie oprogramowania firmy Microsoft wykryto problem z zabezpieczeniami, który może mieć wpływ na używany system.Można chronić system przed tym zagrożeniem, instalując tę aktualizację firmy Microsoft.Aby uzyskać pełną listę problemów, które zostały uwzględnione w tej aktualizacji, zapoznaj się z odpowiednim artykułem z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base.Po zainstalowaniu tej aktualizacji może być konieczne ponowne uruchomienie systemu.
 • MS14-053:Aktualizacja zabezpieczeń programu Microsoft .NET Framework 3.5.1 w systemach Windows Embedded Standard 7, Windows 7 i Windows Server 2008 R2 (KB2973112)

  Ustawienia regionalne:Wszystkie
  Wdrożenie:Aktualizacje ważne/automatyczne, WSUS i wykaz
  Klasyfikacja:Aktualizacje zabezpieczeń
  Ocena ważności:Ważna
  Zastępuje:MS13-004 (KB2756921) w systemach Windows Embedded Standard 7 i Windows 7
  Platformy docelowe:Windows Embedded Standard 7, Windows 7 i Windows Server 2008 R2
  Szacunkowe rozmiary plików:
  • Aktualizacja programu Microsoft .NET Framework 3.5.1 w systemie Windows Embedded Standard 7/Windows 7 x86 z dodatkiem SP1:~ 5 259 KB
  • Aktualizacja programu Microsoft .NET Framework 3.5.1 w systemie Windows Embedded Standard 7/Windows 7/Windows Server 2008 R2 dla systemów opartych na procesorach x64 z dodatkiem SP1:~ 5 302 KB
  • Aktualizacja programu Microsoft .NET Framework 3.5.1 w systemie Windows Server 2008 R2 z dodatkiem SP1 dla systemów opartych na procesorach Itanium:~ 3 501 KB
  Opis:
  W produkcie oprogramowania firmy Microsoft wykryto problem z zabezpieczeniami, który może mieć wpływ na używany system.Można chronić system przed tym zagrożeniem, instalując tę aktualizację firmy Microsoft.Aby uzyskać pełną listę problemów, które zostały uwzględnione w tej aktualizacji, zapoznaj się z odpowiednim artykułem z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base.Po zainstalowaniu tej aktualizacji może być konieczne ponowne uruchomienie systemu.
 • MS14-053:Aktualizacja zabezpieczeń programu Microsoft .NET Framework 3.5 w systemach Windows 8 i Windows Server 2012 (KB2973113)

  Ustawienia regionalne:Wszystkie
  Wdrożenie:Aktualizacje ważne/automatyczne, WSUS i wykaz
  Klasyfikacja:Aktualizacje zabezpieczeń
  Ocena ważności:Ważna
  Zastępuje:MS13-004 (KB2756923) w systemach Windows 8 i Windows Server 2012
  Platformy docelowe:Windows 8 i Windows Server 2012
  Szacunkowe rozmiary plików:
  • Aktualizacja programu Microsoft .NET Framework 3.5 w systemie Windows 8/Windows Server 2012 dla systemów opartych na procesorach x64:~ 5 071 KB
  • Aktualizacja programu Microsoft .NET Framework 3.5 w systemie Windows 8:~ 5 014 KB
  Opis:
  W produkcie oprogramowania firmy Microsoft wykryto problem z zabezpieczeniami, który może mieć wpływ na używany system.Można chronić system przed tym zagrożeniem, instalując tę aktualizację firmy Microsoft.Aby uzyskać pełną listę problemów, które zostały uwzględnione w tej aktualizacji, zapoznaj się z odpowiednim artykułem z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base.Po zainstalowaniu tej aktualizacji może być konieczne ponowne uruchomienie systemu.
 • MS14-053:Aktualizacja zabezpieczeń programu Microsoft .NET Framework 3.5 w systemach Windows 8,1 i Windows Server 2012 (KB2973114)

  Ustawienia regionalne:Wszystkie
  Wdrożenie:Aktualizacje ważne/automatyczne, WSUS i wykaz
  Klasyfikacja:Aktualizacje zabezpieczeń
  Ocena ważności:Ważna
  Platformy docelowe:Windows 8.1 i Windows Server 2012 R2
  Szacunkowe rozmiary plików:
  • Aktualizacja programu Microsoft .NET Framework 3.5 w systemie Windows 8.1/Windows Server 2012 R2 dla systemów opartych na procesorach x64:~ 4 943 KB
  • Aktualizacja programu Microsoft .NET Framework 3.5 w systemie Windows 8.1:~ 4 895 KB
  Opis:
  W produkcie oprogramowania firmy Microsoft wykryto problem z zabezpieczeniami, który może mieć wpływ na używany system.Można chronić system przed tym zagrożeniem, instalując tę aktualizację firmy Microsoft.Aby uzyskać pełną listę problemów, które zostały uwzględnione w tej aktualizacji, zapoznaj się z odpowiednim artykułem z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base.Po zainstalowaniu tej aktualizacji może być konieczne ponowne uruchomienie systemu.
 • MS14-053:Aktualizacja zabezpieczeń programu Microsoft .NET Framework 3.0 z dodatkiem SP2 w systemie Windows Server 2003 (KB2973115)

  Ustawienia regionalne:Wszystkie
  Wdrożenie:Aktualizacje ważne/automatyczne, WSUS i wykaz
  Klasyfikacja:Aktualizacje zabezpieczeń
  Ocena ważności:Ważna
  Zastępuje:MS13-004 (KB2756918) w systemie Windows Server 2003
  Platformy docelowe:Windows Server 2003
  Szacunkowe rozmiary plików:
  • Aktualizacja programu Microsoft .NET Framework 3.0 z dodatkiem SP2 w systemie Windows Server 2003 x86:~ 20 791 KB
  • Aktualizacja programu Microsoft .NET Framework 3,0 z dodatkiem SP2 w systemie Windows Server 2003 dla systemów opartych na procesorach x64:~ 38 325 KB
  Opis:
  W produkcie oprogramowania firmy Microsoft wykryto problem z zabezpieczeniami, który może mieć wpływ na używany system.Można chronić system przed tym zagrożeniem, instalując tę aktualizację firmy Microsoft.Aby uzyskać pełną listę problemów, które zostały uwzględnione w tej aktualizacji, zapoznaj się z odpowiednim artykułem z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base.Po zainstalowaniu tej aktualizacji może być konieczne ponowne uruchomienie systemu.
 • MS14-053:Aktualizacja zabezpieczeń programu Microsoft .NET Framework 2.0 z dodatkiem SP2 w systemach Windows Server 2008 i Windows Vista (KB2974268)

  Ustawienia regionalne:Wszystkie
  Wdrożenie:Aktualizacje ważne/automatyczne, WSUS i wykaz
  Klasyfikacja:Aktualizacje zabezpieczeń
  Ocena ważności:Ważna
  Zastępuje:MS14-009 (KB2898858) w systemach Windows Server 2008 i Windows Vista
  Platformy docelowe:Windows Server 2008 i Windows Vista
  Szacunkowe rozmiary plików:
  • Aktualizacja programu Microsoft .NET Framework 2.0 z dodatkiem SP2 w systemie Windows Server 2008/Windows Vista x86 z dodatkiem SP2:~ 8 152 KB
  • Aktualizacja programu Microsoft .NET Framework 2.0 z dodatkiem SP2 w systemie Windows Server 2008/Windows Vista dla systemów opartych na procesorach x64 z dodatkiem SP2:~ 13 835 KB
  • Aktualizacja programu Microsoft .NET Framework 2.0 z dodatkiem SP2 w systemie Windows Server 2008 z dodatkiem SP2 dla systemów opartych na procesorach Itanium:~ 13 721 KB
  Opis:
  W produkcie oprogramowania firmy Microsoft wykryto problem z zabezpieczeniami, który może mieć wpływ na używany system.Można chronić system przed tym zagrożeniem, instalując tę aktualizację firmy Microsoft.Aby uzyskać pełną listę problemów, które zostały uwzględnione w tej aktualizacji, zapoznaj się z odpowiednim artykułem z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base.Po zainstalowaniu tej aktualizacji może być konieczne ponowne uruchomienie systemu.
 • MS14-053:Aktualizacja zabezpieczeń programu Microsoft .NET Framework 3.0 z dodatkiem SP2 w systemach Windows Server 2008 i Windows Vista (KB2974269)

  Ustawienia regionalne:Wszystkie
  Wdrożenie:Aktualizacje ważne/automatyczne, WSUS i wykaz
  Klasyfikacja:Aktualizacje zabezpieczeń
  Ocena ważności:Ważna
  Zastępuje:MS13-004 (KB2756919) w systemach Windows Server 2008 i Windows Vista
  Platformy docelowe:Windows Server 2008 i Windows Vista
  Szacunkowe rozmiary plików:
  • Aktualizacja programu Microsoft .NET Framework 3,0 z dodatkiem SP2 w systemie Windows Server 2008/Windows Vista dla systemów opartych na procesorach x64 z dodatkiem SP2:~ 11 944 KB
  • Aktualizacja programu Microsoft .NET Framework 3,0 z dodatkiem SP2 w systemie Windows Server 2008/Windows Vista x86 z dodatkiem SP2:~ 11 528 KB
  • Aktualizacja programu Microsoft .NET Framework 3,0 z dodatkiem SP2 w systemie Windows Server 2008 z dodatkiem SP2 dla systemów opartych na procesorach Itanium:~ 8 151 KB
  Opis:
  W produkcie oprogramowania firmy Microsoft wykryto problem z zabezpieczeniami, który może mieć wpływ na używany system.Można chronić system przed tym zagrożeniem, instalując tę aktualizację firmy Microsoft.Aby uzyskać pełną listę problemów, które zostały uwzględnione w tej aktualizacji, zapoznaj się z odpowiednim artykułem z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base.Po zainstalowaniu tej aktualizacji może być konieczne ponowne uruchomienie systemu.
 • MS14-053:Aktualizacja zabezpieczeń programów Microsoft .NET Framework 4.5.1 i 4.5.2 w systemach Windows 8.1, Windows RT 8.1 i Windows Server 2012 R2 (KB2977765)

  Ustawienia regionalne:Wszystkie
  Wdrożenie:Aktualizacje ważne/automatyczne, WSUS i wykaz
  Klasyfikacja:Aktualizacje zabezpieczeń
  Ocena ważności:Ważna
  Platformy docelowe:Windows 8.1, Windows RT* 8.1 i Windows Server 2012 R2
  Szacunkowe rozmiary plików:
  • Aktualizacja programów Microsoft .NET Framework 4.5.1 i 4.5.2 w systemie Windows 8.1:~ 10 589 KB
  • Aktualizacja programów Microsoft .NET Framework 4.5.1 i 4.5.2 w systemie Windows 8.1/Windows Server 2012 R2 x64:~ 13 529 KB
  • Aktualizacja programów Microsoft .NET Framework 4.5.1 i 4.5.2 w systemie Windows 8.1 RT:~ 8 614 KB
  Opis:
  W produkcie oprogramowania firmy Microsoft wykryto problem z zabezpieczeniami, który może mieć wpływ na używany system.Można chronić system przed tym zagrożeniem, instalując tę aktualizację firmy Microsoft.Aby uzyskać pełną listę problemów, które zostały uwzględnione w tej aktualizacji, zapoznaj się z odpowiednim artykułem z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base.Po zainstalowaniu tej aktualizacji może być konieczne ponowne uruchomienie systemu.
 • MS14-053:Aktualizacja zabezpieczeń programu Microsoft .NET Framework 4.5 i 4.5.1 w systemach Windows 8, Windows RT i Windows Server 2012 (KB2977766)

  Ustawienia regionalne:Wszystkie
  Wdrożenie:Aktualizacje ważne/automatyczne, WSUS i wykaz
  Klasyfikacja:Aktualizacje zabezpieczeń
  Ocena ważności:Ważna
  Platformy docelowe:Windows 8, Windows RT* i Windows Server 2012
  Szacunkowe rozmiary plików:
  • Aktualizacja programów Microsoft .NET Framework 4.5, 4.5.1 i 4.5.2 w systemie Windows 8/Windows Server 2012 x64:~ 10 820 KB
  • Aktualizacja programów Microsoft .NET Framework 4.5, 4.5.1 i 4.5.2 w systemie Windows 8:~ 10 370 KB
  • Aktualizacja programów Microsoft .NET Framework 4.5, 4.5.1 i 4.5.2 w systemie Windows RT:~ 8 586 KB
  Opis:
  W produkcie oprogramowania firmy Microsoft wykryto problem z zabezpieczeniami, który może mieć wpływ na używany system.Można chronić system przed tym zagrożeniem, instalując tę aktualizację firmy Microsoft.Aby uzyskać pełną listę problemów, które zostały uwzględnione w tej aktualizacji, zapoznaj się z odpowiednim artykułem z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base.Po zainstalowaniu tej aktualizacji może być konieczne ponowne uruchomienie systemu.
 • MS14-054:Aktualizacja zabezpieczeń dla systemów Windows 8.1, Windows RT 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows RT i Windows Server 2012 (KB2988948)

  Ustawienia regionalne:Wszystkie
  Wdrożenie:Aktualizacje ważne/automatyczne, WSUS i wykaz
  Klasyfikacja:Aktualizacje zabezpieczeń
  Ocena ważności:Ważna
  Zastępuje:KB2956037 w systemach Windows 8, Windows RT i Windows Server 2012
  Platformy docelowe:Windows 8.1, Windows RT* 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows RT* i Windows Server 2012
  Szacunkowe rozmiary plików:
  • Aktualizacja systemu Windows 8.1:~ 322 KB
  • Aktualizacja systemu Windows 8.1/Windows Server 2012 R2 x64:~ 400 KB
  • Aktualizacja systemu Windows RT 8.1:~ 339 KB
  • Aktualizacja systemu Windows 8/Windows Server 2012 x64:~ 513 KB
  • Aktualizacja systemu Windows 8:~ 327 KB
  • Aktualizacja systemu Windows RT:~ 332 KB
  Opis:
  W produkcie oprogramowania firmy Microsoft wykryto problem z zabezpieczeniami, który może mieć wpływ na używany system.Można chronić system przed tym zagrożeniem, instalując tę aktualizację firmy Microsoft.Aby uzyskać pełną listę problemów, które zostały uwzględnione w tej aktualizacji, zapoznaj się z odpowiednim artykułem z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base.Po zainstalowaniu tej aktualizacji może być konieczne ponowne uruchomienie systemu.

Nowa zawartość niezwiązana z zabezpieczeniami:

 • Aktualizacja dla systemów Windows 7 i Windows Server 2008 R2 (KB2977728)

  Ustawienia regionalne:Wszystkie
  Wdrożenie:Aktualizacje zalecane/automatyczne, WSUS i wykaz
  Klasyfikacja:Aktualizacja, niezwiązana z zabezpieczeniami
  Platformy docelowe:Windows 7 i Windows Server 2008 R2
  Szacunkowe rozmiary plików:
  • Aktualizacja systemu Windows 7/Windows Server 2008 R2 x64:~ 1 864 KB
  • Aktualizacja systemu Windows 7:~ 883 KB
  Opis:
  Zainstalowanie tej aktualizacji rozwiązuje problemy w systemie Windows.Aby uzyskać pełną listę problemów, które zostały uwzględnione w tej aktualizacji, należy zapoznać się z odpowiednim artykułem z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base w celu uzyskania dodatkowych informacji.Po zainstalowaniu tego elementu może być wymagane ponowne uruchomienie komputera.
 • Aktualizacja dla systemów Windows 7 i Windows Server 2008 R2 (KB2978092)

  Ustawienia regionalne:Wszystkie
  Wdrożenie:Aktualizacje zalecane/automatyczne, WSUS i wykaz
  Klasyfikacja:Aktualizacja, niezwiązana z zabezpieczeniami
  Platformy docelowe:Windows 7 i Windows Server 2008 R2
  Szacunkowe rozmiary plików:
  • Aktualizacja systemu Windows 7/Windows Server 2008 R2 x64:~ 1 416 KB
  • Aktualizacja systemu Windows 7:~ 598 KB
  Opis:
  Zainstalowanie tej aktualizacji rozwiązuje problemy w systemie Windows.Aby uzyskać pełną listę problemów, które zostały uwzględnione w tej aktualizacji, należy zapoznać się z odpowiednim artykułem z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base w celu uzyskania dodatkowych informacji.Po zainstalowaniu tego elementu może być wymagane ponowne uruchomienie komputera.
 • Aktualizacja dla systemów Windows 8 i Windows RT (KB2979501)

  Ustawienia regionalne:Wszystkie
  Wdrożenie:Aktualizacje zalecane/automatyczne, WSUS i wykaz
  Klasyfikacja:Aktualizacja, niezwiązana z zabezpieczeniami
  Zastępuje:KB2899190 w systemach Windows 8 i Windows RT
  Platformy docelowe:Windows 8 i Windows RT*
  Szacunkowe rozmiary plików:
  • Aktualizacja systemu Windows 8:~ 14 548 KB Aktualizacja systemu Windows 8 x64:~ 29 319 KB
  • Aktualizacja systemu Windows RT:~ 7 538 KB
  Opis:
  Zainstalowanie tej aktualizacji rozwiązuje problemy w systemie Windows.Aby uzyskać pełną listę problemów, które zostały uwzględnione w tej aktualizacji, należy zapoznać się z odpowiednim artykułem z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base w celu uzyskania dodatkowych informacji.Po zainstalowaniu tego elementu może być wymagane ponowne uruchomienie komputera.
 • Aktualizacja dla systemów Windows 8, Windows RT i Windows Server 2012 R2 (KB2981685)

  Ustawienia regionalne:Wszystkie
  Wdrożenie:Aktualizacje ważne/automatyczne, WSUS i wykaz
  Klasyfikacja:Aktualizacja o wysokim priorytecie, niezwiązana z zabezpieczeniami
  Zastępuje:KB2871777 w systemach Windows 8, Windows RT i Windows Server 2012
  Platformy docelowe:Windows 8, Windows RT* i Windows Server 2012
  Szacunkowe rozmiary plików:
  • Aktualizacja systemu Windows 8:~ 4 623 KB Aktualizacja systemu Windows 8/Windows Server 2012 x64:~ 10 385 KB
  • Aktualizacja systemu Windows RT:~ 9 178 KB
  Opis:
  Zainstalowanie tej aktualizacji rozwiązuje problemy w systemie Windows.Aby uzyskać pełną listę problemów, które zostały uwzględnione w tej aktualizacji, należy zapoznać się z odpowiednim artykułem z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base w celu uzyskania dodatkowych informacji.Po zainstalowaniu tego elementu może być wymagane ponowne uruchomienie komputera.
 • Aktualizacja dla systemów Windows 8, Windows RT i Windows Server 2012 (KB2984005)

  Ustawienia regionalne:Wszystkie
  Wdrożenie:Aktualizacje opcjonalne/automatyczne, WSUS i wykaz
  Klasyfikacja:Aktualizacja, niezwiązana z zabezpieczeniami
  Zastępuje:KB2893519 w systemach Windows 8, Windows RT i Windows Server 2012
  Platformy docelowe:Windows 8, Windows RT* i Windows Server 2012
  Szacunkowe rozmiary plików:
  • Aktualizacja systemu Windows 8:~ 9 096 KB
  • Aktualizacja systemu Windows 8/Windows Server 2012 x64:~ 14 181 KB
  • Aktualizacja systemu Windows RT:~ 7 280 KB
  Opis:
  Zainstalowanie tej aktualizacji rozwiązuje problemy w systemie Windows.Aby uzyskać pełną listę problemów, które zostały uwzględnione w tej aktualizacji, należy zapoznać się z odpowiednim artykułem z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base w celu uzyskania dodatkowych informacji.Po zainstalowaniu tego elementu może być wymagane ponowne uruchomienie komputera.
 • Aktualizacja dla systemów Windows 8.1, Windows RT 8.1 i Windows Server 2012 R2 (KB2984006)

  Ustawienia regionalne:Wszystkie
  Wdrożenie:Aktualizacje opcjonalne/automatyczne, WSUS i wykaz
  Klasyfikacja:Aktualizacja, niezwiązana z zabezpieczeniami
  Zastępuje:KB2965699 w systemach Windows 8.1, Windows RT 8.1 i Windows Server 2012 R2
  Platformy docelowe:Windows 8.1, Windows RT* 8.1 i Windows Server 2012 R2
  Szacunkowe rozmiary plików:
  • Aktualizacja systemu Windows 8.1:~ 39 813 KB
  • Aktualizacja systemu Windows 8.1/Windows Server 2012 R2 x64:~ 69 448 KB
  • Aktualizacja systemu Windows RT 8.1:~ 41 617 KB
  Opis:
  Zainstalowanie tej aktualizacji rozwiązuje problemy w systemie Windows.Aby uzyskać pełną listę problemów, które zostały uwzględnione w tej aktualizacji, należy zapoznać się z odpowiednim artykułem z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base w celu uzyskania dodatkowych informacji.Po zainstalowaniu tego elementu może być wymagane ponowne uruchomienie komputera.
 • Aktualizacja dla systemów Windows 7 i Windows Server 2008 R2 (KB2985461)

  Ustawienia regionalne:Wszystkie
  Wdrożenie:Aktualizacje zalecane/automatyczne, WSUS i wykaz
  Klasyfikacja:Aktualizacja, niezwiązana z zabezpieczeniami
  Platformy docelowe:Windows 7 i Windows Server 2008 R2
  Szacunkowe rozmiary plików:
  • Aktualizacja systemu Windows 7:~ 702 KB
  • Aktualizacja systemu Windows 7/Windows Server 2008 R2 x64:~ 1 018 KB
  • Aktualizacja systemu Windows Server 2008 R2 IA-64:~ 852 KB
  Opis:
  Zainstalowanie tej aktualizacji rozwiązuje problemy w systemie Windows.Aby uzyskać pełną listę problemów, które zostały uwzględnione w tej aktualizacji, należy zapoznać się z odpowiednim artykułem z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base w celu uzyskania dodatkowych informacji.Po zainstalowaniu tego elementu może być wymagane ponowne uruchomienie komputera.
 • Aktualizacja dla systemów Windows 8, Windows RT i Windows Server 2012 (KB2989540)

  Ustawienia regionalne:Wszystkie
  Wdrożenie:Aktualizacje ważne/automatyczne, WSUS i wykaz
  Klasyfikacja:Aktualizacja o wysokim priorytecie, niezwiązana z zabezpieczeniami
  Platformy docelowe:Windows 8, Windows RT* i Windows Server 2012
  Szacunkowe rozmiary plików:
  • Aktualizacja systemu Windows 8/Windows Server 2012 x64:~ 4 156 KB
  • Aktualizacja systemu Windows 8:~ 3 329 KB
  • Aktualizacja systemu Windows RT:~ 2 323 KB
  Opis:
  Zainstalowanie tej aktualizacji rozwiązuje problemy w systemie Windows.Aby uzyskać pełną listę problemów, które zostały uwzględnione w tej aktualizacji, należy zapoznać się z odpowiednim artykułem z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base w celu uzyskania dodatkowych informacji.Po zainstalowaniu tego elementu może być wymagane ponowne uruchomienie komputera.
 • Aktualizacja dla systemów Windows 8.1, Windows RT 8.1 i Windows Server 2012 R2 (KB2989647)

  Ustawienia regionalne:Wszystkie
  Wdrożenie:Aktualizacje ważne/automatyczne, WSUS i wykaz
  Klasyfikacja:Aktualizacja o wysokim priorytecie, niezwiązana z zabezpieczeniami
  Zastępuje:KB2975061 w systemach Windows 8.1, Windows RT 8.1 i Windows Server 2012 R2
  Platformy docelowe:Windows 8.1, Windows RT* 8.1 i Windows Server 2012 R2
  Szacunkowe rozmiary plików:
  • Aktualizacja systemu Windows 8.1:~ 4 572 KB
  • Aktualizacja systemu Windows 8.1/Windows Server 2012 R2 x64:~ 10 358 KB
  • Aktualizacja systemu Windows RT 8.1:~ 9 624 KB
  Opis:
  Zainstalowanie tej aktualizacji rozwiązuje problemy w systemie Windows.Aby uzyskać pełną listę problemów, które zostały uwzględnione w tej aktualizacji, należy zapoznać się z odpowiednim artykułem z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base w celu uzyskania dodatkowych informacji.Po zainstalowaniu tego elementu może być wymagane ponowne uruchomienie komputera.
 • Aktualizacja dla systemów Windows Server 2012, Windows Server 2008 R2 i Windows Server 2008 (KB2989956)

  Ustawienia regionalne:Wszystkie
  Wdrożenie:Aktualizacje zalecane/automatyczne, WSUS i wykaz
  Klasyfikacja:Aktualizacja, niezwiązana z zabezpieczeniami
  Platformy docelowe:Windows Server 2012, Windows Server 2008 R2 i Windows Server 2008
  Szacunkowe rozmiary plików:
  • Aktualizacja systemu Windows Server 2012 x64:~ 747 KB
  • Aktualizacja systemu Windows Server 2008 R2 x64:~ 1 623 KB
  • Aktualizacja systemu Windows Server 2008:~ 1 634 KB
  • Aktualizacja systemu Windows Server 2008 x64:~ 1 634 KB
  Opis:
  Zainstalowanie tej aktualizacji rozwiązuje problemy w systemie Windows.Aby uzyskać pełną listę problemów, które zostały uwzględnione w tej aktualizacji, należy zapoznać się z odpowiednim artykułem z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base w celu uzyskania dodatkowych informacji.Po zainstalowaniu tego elementu może być wymagane ponowne uruchomienie komputera.
 • Aktualizacja dla systemów Windows 8, Windows RT i Windows Server 2012 (KB2996851)

  Ustawienia regionalne:Wszystkie
  Wdrożenie:Aktualizacje ważne/automatyczne, WSUS i wykaz
  Klasyfikacja:Aktualizacja, niezwiązana z zabezpieczeniami
  Platformy docelowe:Windows Server 8, Windows Server RT* i Windows Server 2012
  Szacunkowe rozmiary plików:
  • Aktualizacja systemu Windows 8/Windows Server 2012 x64:~ 4 476 KB
  • Aktualizacja systemu Windows 8:~ 3 651 KB
  • Aktualizacja systemu Windows RT 8:~ 25 041 KB
  Opis:
  Zainstalowanie tej aktualizacji rozwiązuje problemy w systemie Windows.Aby uzyskać pełną listę problemów, które zostały uwzględnione w tej aktualizacji, należy zapoznać się z odpowiednim artykułem z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base w celu uzyskania dodatkowych informacji.Po zainstalowaniu tego elementu może być wymagane ponowne uruchomienie komputera.
 • Narzędzie do usuwania złośliwego oprogramowania w systemie Windows — wrzesień 2014 (KB890830)/Narzędzie do usuwania złośliwego oprogramowania w systemie Windows — wrzesień 2014 (KB890830) — wersja dla programu Internet Explorer

  Ustawienia regionalne:Wszystkie
  Wdrożenie:Aktualizacje ważne/automatyczne, WSUS i wykaz
  Klasyfikacja:Aktualizacja o wysokim priorytecie, niezwiązana z zabezpieczeniami, pakiety zbiorcze
  Zastępuje:KB890830 w systemach Windows 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows Server 2012, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003 i Windows XP
  Platformy docelowe:Windows 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows Server 2012, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003 i Windows XP
  Szacunkowe rozmiary plików:
  • Aktualizacja narzędzia do usuwania złośliwego oprogramowania w systemie Windows dla systemów opartych na procesorach x64 — wrzesień 2014:~ 38 069 KB
  • Aktualizacja narzędzia do usuwania złośliwego oprogramowania w systemie Windows — wrzesień 2014:~ 36 299 KB
  • Aktualizacja narzędzia do usuwania złośliwego oprogramowania w systemie Windows — sierpień 2014 — wersja dla programu IE:~ 30 133 KB
  Opis:
  Po pobraniu narzędzie jest uruchamiane jednokrotnie w celu sprawdzenia komputera pod kątem zainfekowania przez określone, najbardziej rozpowszechnione złośliwe oprogramowanie (w tym Blaster, Sasser i Mydoom) i ułatwia usunięcie wykrytych infekcji.W przypadku wykrycia infekcji po kolejnym uruchomieniu komputera w narzędziu zostanie wyświetlony raport o stanie.Nowa wersja narzędzia będzie oferowana co miesiąc.Aby uruchomić narzędzie ręcznie, należy pobrać jego kopię z witryny Centrum pobierania Microsoft lub uruchomić wersję trybu online z witryny microsoft.com. To narzędzie nie zastępuje programu antywirusowego.Aby chronić komputer, należy zainstalować oprogramowanie antywirusowe.

Zmiany w istniejącej zawartości dotyczącej zabezpieczeń:

Zmiany w istniejącej zawartości niezwiązanej z zabezpieczeniami:

Wtorek, 02.09.14

Podsumowanie nowej i zmienionej zawartości, której wydanie zaplanowano na wtorek, 02.09.14.

Nowa zawartość niezwiązana z zabezpieczeniami:


 • Aktualizacja dla systemów Windows 7 i Windows Server 2008 R2 (KB2970228)

  Ustawienia regionalne:Wszystkie
  Wdrożenie:Aktualizacje opcjonalne/automatyczne, WSUS i wykaz
  Klasyfikacja:Aktualizacja, niezwiązana z zabezpieczeniami
  Platformy docelowe:Windows 7 i Windows Server 2008 R2
  Szacunkowe rozmiary plików:
  • Aktualizacja systemu Windows 7/Windows Server 2008 R2 x64:~ 8 076 KB
  • Aktualizacja systemu Windows 7:~ 7 695 KB
  • Aktualizacja systemu Windows Server 2008 R2 IA-64:~ 9 524 KB
  Opis:
  Zainstalowanie tej aktualizacji rozwiązuje problemy w systemie Windows.Aby uzyskać pełną listę problemów, które zostały uwzględnione w tej aktualizacji, należy zapoznać się z odpowiednim artykułem z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base w celu uzyskania dodatkowych informacji.Po zainstalowaniu tego elementu może być wymagane ponowne uruchomienie komputera.
 • Aktualizacja dla systemów Windows 8, Windows RT i Windows Server 2012 (KB2975331)

  Ustawienia regionalne:Wszystkie
  Wdrożenie:Aktualizacje opcjonalne/automatyczne, WSUS i wykaz
  Klasyfikacja:Aktualizacja, niezwiązana z zabezpieczeniami
  Zastępuje:KB2893519 w systemach Windows 8, Windows RT i Windows Server 2012
  Platformy docelowe:Windows 8, Windows RT* i Windows Server 2012
  Szacunkowe rozmiary plików:
  • Aktualizacja systemu Windows 8/Windows Server 2012 x64:~ 54 842 KB
  • Aktualizacja systemu Windows 8:~ 39 354 KB
  • Aktualizacja systemu Windows RT:~ 26 451 KB
  Opis:
  Zainstalowanie tej aktualizacji rozwiązuje problemy w systemie Windows.Aby uzyskać pełną listę problemów, które zostały uwzględnione w tej aktualizacji, należy zapoznać się z odpowiednim artykułem z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base w celu uzyskania dodatkowych informacji.Po zainstalowaniu tego elementu może być wymagane ponowne uruchomienie komputera.
 • Aktualizacja dla systemów Windows 8.1, Windows RT 8.1 i Windows Server 2012 R2 (KB2975719)

  Ustawienia regionalne:Wszystkie
  Wdrożenie:Aktualizacje opcjonalne/automatyczne, WSUS i wykaz
  Klasyfikacja:Aktualizacja, niezwiązana z zabezpieczeniami
  Zastępuje:
  • KB2966804 w systemie Windows Server 2012 R2
  • KB2972094 w systemach Windows 8.1 i Windows RT 8.1
  Platformy docelowe:Windows 8.1, Windows RT* 8.1 i Windows Server 2012 R2
  Szacunkowe rozmiary plików:
  • Aktualizacja systemu Windows 8.1/Windows Server 2012 R2 x64:~ 178 496 KB
  • Aktualizacja systemu Windows 8.1:~ 105 951 KB
  • Aktualizacja systemu Windows RT 8.1:~ 104 111 KB
  Opis:
  Zainstalowanie tej aktualizacji rozwiązuje problemy w systemie Windows.Aby uzyskać pełną listę problemów, które zostały uwzględnione w tej aktualizacji, należy zapoznać się z odpowiednim artykułem z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base w celu uzyskania dodatkowych informacji.Po zainstalowaniu tego elementu może być wymagane ponowne uruchomienie komputera.

Zmiany w istniejącej zawartości dotyczącej zabezpieczeń:

Zmiany w istniejącej zawartości niezwiązanej z zabezpieczeniami:

Wtorek, 27.08.14

Podsumowanie nowej i zmienionej zawartości, której wydanie zaplanowano na wtorek, 27.08.14.

Nowa zawartość dotycząca zabezpieczeń

 • MS14-045:Aktualizacja zabezpieczeń dla systemów Windows 8.1, Windows RT 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows RT, Windows Server 2012, Windows Embedded Standard 7, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003 i Windows XP Embedded (KB2993651)

  Ustawienia regionalne:Wszystkie
  Wdrożenie:Windows Update, Microsoft Update, Aktualizacje ważne/automatyczne, WSUS i wykaz
  Klasyfikacja:Aktualizacje zabezpieczeń
  Ocena ważności:Ważna
  Zastępuje:
  • MS13-036 (KB2808735) w systemie Windows 7
  • MS14-045 (KB2993651) w systemach Windows 8.1, Windows RT 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows RT, Windows Server 2012, Windows Embedded Standard 7, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003 i Windows XP Embedded
  Platformy docelowe:Windows 8.1, Windows RT* 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows RT*, Windows Server 2012, Windows Embedded Standard 7, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003 i Windows XP Embedded
  Szacunkowe rozmiary plików:
  • Aktualizacja systemu Windows 8.1/Windows Server 2012 R2 x64:~ 2 823 KB
  • Aktualizacja systemu Windows 8.1:~ 2 065 KB
  • Aktualizacja systemu Windows RT 8.1:~ 2 068 KB
  • Aktualizacja systemu Windows 8:~ 2 392 KB
  • Aktualizacja systemu Windows 8/Windows Server 2012 x64:~ 3 241 KB
  • Aktualizacja systemu Windows RT:~ 1 975 KB
  • Aktualizacja systemu Windows Embedded Standard 7/Windows 7:~ 1 271 KB
  • Aktualizacja systemu Windows Embedded Standard 7/Windows 7/Windows Server 2008 R2 x64:~ 1 812 KB
  • Aktualizacja systemu Windows Server 2008 R2 IA-64:~ 3 437 KB
  • Aktualizacja systemu Windows Server 2008/Windows Vista x64:~ 1 654 KB
  • Aktualizacja systemu Windows Server 2008/Windows Vista:~ 1 165 KB
  • Aktualizacja systemu Windows Server 2008 IA-64:~ 3 165 KB
  • Aktualizacja systemu Windows Server 2003:~ 1 546 KB
  • Aktualizacja systemu Windows Server 2003 x64:~ 2 851 KB
  • Aktualizacja systemu Windows Server 2003 IA-64:~ 3 753 KB
  • Aktualizacja systemów WEPOS i POSReady 2009:~ 1 547 KB
  Opis:
  W produkcie oprogramowania firmy Microsoft wykryto problem z zabezpieczeniami, który może mieć wpływ na używany system.Można chronić system przed tym zagrożeniem, instalując tę aktualizację firmy Microsoft.Aby uzyskać pełną listę problemów, które zostały uwzględnione w tej aktualizacji, zapoznaj się z odpowiednim artykułem z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base.Po zainstalowaniu tej aktualizacji może być konieczne ponowne uruchomienie systemu.

Wtorek, 26.08.14

Podsumowanie nowej i zmienionej zawartości, której wydanie zaplanowano na wtorek, 26.08.14.

Nowa zawartość niezwiązana z zabezpieczeniami

 • Aktualizacja dla systemów Windows 8 i Windows RT (KB2973544)

  Ustawienia regionalne:Wszystkie
  Wdrożenie:Aktualizacje zalecane/automatyczne
  Klasyfikacja:Aktualizacja, niezwiązana z zabezpieczeniami
  Zastępuje:KB2957026 w systemach Windows 8 i Windows RT
  Platformy docelowe:Windows 8 i Windows RT*
  Szacunkowe rozmiary plików:
  • Aktualizacja systemu Windows 8:~ 5 424 KB
  • Aktualizacja systemu Windows 8 x64:~ 9 920 KB
  • Aktualizacja systemu Windows RT:~ 4 208 KB
  Opis:
  Zainstalowanie tej aktualizacji rozwiązuje problemy w systemie Windows.Aby uzyskać pełną listę problemów, które zostały uwzględnione w tej aktualizacji, należy zapoznać się z odpowiednim artykułem z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base w celu uzyskania dodatkowych informacji.Po zainstalowaniu tego elementu może być wymagane ponowne uruchomienie komputera.

Zmiany w istniejącej zawartości niezwiązanej z zabezpieczeniami:

 • Dodatek Service Pack 1 dla systemu Windows 7 dla systemów opartych na procesorach x64 (KB976932)

  • Zmieniono metadane.
  • Pliki binarne nie uległy zmianie.
  • Tej aktualizacji nie trzeba instalować ponownie.
  Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

Wtorek, 19.08.14

Podsumowanie nowej i zmienionej zawartości, której wydanie zaplanowano na wtorek, 19.08.14.

Zmiany w istniejącej zawartości dotyczącej zabezpieczeń:

 • Aktualizacja zabezpieczeń dla systemu Windows 7 (KB978601)

  • Zmieniono metadane.
  • Pliki binarne nie uległy zmianie.
  • Tej aktualizacji nie trzeba instalować ponownie.
  Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

Zmiany w istniejącej zawartości niezwiązanej z zabezpieczeniami:

Wtorek, 14.08.14

Podsumowanie nowej i zmienionej zawartości, której wydanie zaplanowano na wtorek, 14.08.14.

Zmiany w istniejącej zawartości niezwiązanej z zabezpieczeniami:

 • Aktualizacja dla systemu Windows 8.1 (KB2975719)

  • Zmieniono metadane.
  • Pliki binarne nie uległy zmianie.
  • Tej aktualizacji nie trzeba instalować ponownie.
  Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
 • Dodatek Service Pack 1 dla systemu Windows 7 (KB976932)

  • Zmieniono metadane.
  • Pliki binarne nie uległy zmianie.
  • Tej aktualizacji nie trzeba instalować ponownie.
  Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

Wtorek, 12.08.14

Podsumowanie nowej i zmienionej zawartości, której wydanie zaplanowano na wtorek, 12.08.14.

Nowa zawartość dotycząca zabezpieczeń:

 • Aktualizacja zabezpieczeń programu Flash Player w programie Internet Explorer w systemach Windows 8.1, Windows RT 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows RT i Windows Server 2012 (KB2982794)

  Ustawienia regionalne:Wszystkie
  Wdrożenie:Aktualizacje ważne/automatyczne, WSUS i wykaz
  Klasyfikacja:Aktualizacje zabezpieczeń
  Zastępuje:KB2974008 w systemach Windows 8.1, Windows RT 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows RT i Windows Server 2012
  Platformy docelowe:Windows 8.1, Windows RT* 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows RT* i Windows Server 2012
  Szacunkowe rozmiary plików:
  • Aktualizacja programu Flash Player w programie Internet Explorer w systemie Windows 8.1/Windows Server 2012 R2 x64:~ 10 773 KB
  • Aktualizacja programu Flash Player w programie Internet Explorer w systemie Windows 8.1:~ 5 859 KB
  • Aktualizacja programu Flash Player w programie Internet Explorer w systemie Windows RT 8.1:~ 6 951 KB
  • Aktualizacja programu Flash Player w programie Internet Explorer w systemie Windows 8:~ 7 359 KB
  • Aktualizacja programu Flash Player w programie Internet Explorer w systemie Windows 8/Windows Server 2012 x64:~ 13 577 KB
  • Aktualizacja programu Flash Player w programie Internet Explorer w systemie Windows RT:~ 6 954 KB
  Opis:
  W produkcie oprogramowania firmy Microsoft wykryto problem z zabezpieczeniami, który może mieć wpływ na używany system.Można chronić system przed tym zagrożeniem, instalując tę aktualizację firmy Microsoft.Aby uzyskać pełną listę problemów, które zostały uwzględnione w tej aktualizacji, zapoznaj się z odpowiednim artykułem z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base.Po zainstalowaniu tej aktualizacji może być konieczne ponowne uruchomienie systemu.
 • Aktualizacja zabezpieczeń dla systemu Windows Server 2003 (KB942288)

  Ustawienia regionalne:Wszystkie
  Wdrożenie:Windows Update, Microsoft Update, Aktualizacje automatyczne, WSUS i wykaz
  Klasyfikacja:Aktualizacje zabezpieczeń
  Platformy docelowe:Windows Server 2003
  Szacunkowe rozmiary plików:
  • Aktualizacja systemu Windows Server 2003:~ 1 769 KB
  • Aktualizacja systemu Windows Server 2003 x64:~ 3 887 KB
  • Aktualizacja systemu Windows Server 2003 IA-64:~ 5 360 KB
  Opis:
  W produkcie oprogramowania firmy Microsoft wykryto problem z zabezpieczeniami, który może mieć wpływ na używany system.Można chronić system przed tym zagrożeniem, instalując tę aktualizację firmy Microsoft.Aby uzyskać pełną listę problemów, które zostały uwzględnione w tej aktualizacji, zapoznaj się z odpowiednim artykułem z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base.Po zainstalowaniu tej aktualizacji może być konieczne ponowne uruchomienie systemu.
 • MS14-043:Aktualizacja zabezpieczeń dla systemów Windows 8.1, Windows 8, Windows Embedded Standard 7, Windows 7 i Windows Vista (KB2978742)

  Ustawienia regionalne:Wszystkie
  Wdrożenie:Aktualizacje ważne/automatyczne, WSUS i wykaz
  Klasyfikacja:Aktualizacje zabezpieczeń
  Ocena ważności:Krytyczna
  Platformy docelowe:Windows 8.1, Windows 8, Windows Embedded Standard 7, Windows 7 i Windows Vista
  Szacunkowe rozmiary plików:
  • Aktualizacja systemu Windows 8.1 x64:~ 294 KB
  • Aktualizacja systemu Windows 8.1:~ 237 KB
  • Aktualizacja systemu Windows 8:~ 244 KB
  • Aktualizacja systemu Windows 8 x64:~ 297 KB
  • Aktualizacja systemu Windows Embedded Standard 7/Windows 7 x64:~ 301 KB
  • Aktualizacja systemu Windows Embedded Standard 7/Windows 7:~ 245 KB
  • Aktualizacja systemu Windows Vista x64:~ 284 KB
  • Aktualizacja systemu Windows Vista:~ 225 KB
  Opis:
  W produkcie oprogramowania firmy Microsoft wykryto problem z zabezpieczeniami, który może mieć wpływ na używany system.Można chronić system przed tym zagrożeniem, instalując tę aktualizację firmy Microsoft.Aby uzyskać pełną listę problemów, które zostały uwzględnione w tej aktualizacji, zapoznaj się z odpowiednim artykułem z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base.Po zainstalowaniu tej aktualizacji może być konieczne ponowne uruchomienie systemu.
 • MS14-045:Aktualizacja zabezpieczeń dla syst. Windows 8.1, Windows RT 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows RT, Windows Server 2012, Windows Embedded Standard 7, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 i Windows Vista (KB2976897)

  Ustawienia regionalne:Wszystkie
  Wdrożenie:Aktualizacje ważne/automatyczne, WSUS i wykaz
  Klasyfikacja:Aktualizacje zabezpieczeń
  Ocena ważności:Ważna
  Zastępuje:
  • KB2922474 w systemach Windows 8.1 i Windows RT 8.1
  • MS13-046 (KB2830290) w systemach Windows 8, Windows RT i Windows Server 2012
  • MS13-081 (KB2876284) w systemach Windows Embedded Standard 7, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 i Windows Vista
  Platformy docelowe:Windows 8.1, Windows RT* 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows RT*, Windows Server 2012, Windows Embedded Standard 7, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 i Windows Vista
  Szacunkowe rozmiary plików:
  • Aktualizacja systemu Windows 8.1/Windows Server 2012 R2 x64:~ 3 452 KB
  • Aktualizacja systemu Windows 8.1:~ 1 967 KB
  • Aktualizacja systemu Windows RT 8.1:~ 2 056 KB
  • Aktualizacja systemu Windows 8/Windows Server 2012 x64:~ 986 KB
  • Aktualizacja systemu Windows 8:~ 788 KB
  • Aktualizacja systemu Windows RT:~ 705 KB
  • Aktualizacja systemu Windows Embedded Standard 7/Windows 7:~ 478 KB
  • Aktualizacja systemu Windows Embedded Standard 7/Windows 7/Windows Server 2008 R2 x64:~ 622 KB
  • Aktualizacja systemu Windows Server 2008 R2 IA-64:~ 1 215 KB
  • Aktualizacja systemu Windows Server 2008 IA-64:~ 794 KB
  • Aktualizacja systemu Windows Server 2008/Windows Vista x64:~ 429 KB
  • Aktualizacja systemu Windows Server 2008/Windows Vista:~ 341 KB
  Opis:
  W produkcie oprogramowania firmy Microsoft wykryto problem z zabezpieczeniami, który może mieć wpływ na używany system.Można chronić system przed tym zagrożeniem, instalując tę aktualizację firmy Microsoft.Aby uzyskać pełną listę problemów, które zostały uwzględnione w tej aktualizacji, zapoznaj się z odpowiednim artykułem z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base.Po zainstalowaniu tej aktualizacji może być konieczne ponowne uruchomienie systemu.
 • MS14-045:Aktualizacja zabezpieczeń dla systemów Windows 8.1, Windows RT 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows RT, Windows Server 2012, Windows Embedded Standard 7, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003 i Windows XP Embedded (KB2982791)

  Ustawienia regionalne:Wszystkie
  Wdrożenie:Windows Update, Microsoft Update, Aktualizacje ważne/automatyczne, WSUS i wykaz
  Klasyfikacja:Aktualizacje zabezpieczeń
  Ocena ważności:Ważna
  Zastępuje:
  • MS14-015 (KB2930275) w systemach Windows Embedded Standard 7, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista i Windows Server 2003
  • MS14-036 (KB2964736) w systemach Windows RT 8.1, Windows 8, Windows RT i Windows Server 2012
  • MS14-036 (KB2965155) w systemach Windows 8.1 i Windows Server 2012 R2
  • MS14-039 (KB2973201) w systemie Windows Server 2008
  Platformy docelowe:Windows 8.1, Windows RT* 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows RT*, Windows Server 2012, Windows Embedded Standard 7, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003 i Windows XP Embedded
  Szacunkowe rozmiary plików:
  • Aktualizacja systemu Windows 8.1:~ 2 064 KB
  • Aktualizacja systemu Windows 8.1/Windows Server 2012 R2 x64:~ 2 822 KB
  • Aktualizacja systemu Windows RT 8.1:~ 2 069 KB
  • Aktualizacja systemu Windows 8:~ 2 390 KB
  • Aktualizacja systemu Windows 8/Windows Server 2012 x64:~ 3 244 KB
  • Aktualizacja systemu Windows RT:~ 1 978 KB
  • Aktualizacja systemu Windows Embedded Standard 7/Windows 7:~ 1 271 KB
  • Aktualizacja systemu Windows Embedded Standard 7/Windows 7/Windows Server 2008 R2 x64:~ 1 812 KB
  • Aktualizacja systemu Windows Server 2008 R2 IA-64:~ 3 437 KB
  • Aktualizacja systemu Windows Server 2008 IA-64:~ 3 164 KB
  • Aktualizacja systemu Windows Server 2008/Windows Vista:~ 1 167 KB
  • Aktualizacja systemu Windows Server 2008/Windows Vista x64:~ 1 655 KB
  • Aktualizacja systemu Windows Server 2003:~ 1 546 KB
  • Aktualizacja systemu Windows Server 2003 x64:~ 2 856 KB
  • Aktualizacja systemu Windows Server 2003 IA-64:~ 3 754 KB
  • Aktualizacja systemów WEPOS i POSReady 2009:~ 1 547 KB
  Opis:
  W produkcie oprogramowania firmy Microsoft wykryto problem z zabezpieczeniami, który może mieć wpływ na używany system.Można chronić system przed tym zagrożeniem, instalując tę aktualizację firmy Microsoft.Aby uzyskać pełną listę problemów, które zostały uwzględnione w tej aktualizacji, zapoznaj się z odpowiednim artykułem z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base.Po zainstalowaniu tej aktualizacji może być konieczne ponowne uruchomienie systemu.
 • MS14-046:Aktualizacja zabezpieczeń programu Microsoft .NET Framework 2.0 z dodatkiem SP2 w systemach Windows Server 2008 i Windows Vista (KB2937608)

  Ustawienia regionalne:Wszystkie
  Wdrożenie:Aktualizacje ważne/automatyczne, WSUS i wykaz
  Klasyfikacja:Aktualizacje zabezpieczeń
  Ocena ważności:Ważna
  Zastępuje:MS14-009 (KB2898858) w systemach Windows Server 2008 i Windows Vista
  Platformy docelowe:Windows Server 2008 i Windows Vista
  Szacunkowe rozmiary plików:
  • Aktualizacja programu Microsoft .NET Framework 2.0 z dodatkiem SP2 w systemie Windows Server 2008 z dodatkiem SP2 dla systemów opartych na procesorach Itanium:~ 34 898 KB
  • Aktualizacja programu Microsoft .NET Framework 2.0 z dodatkiem SP2 w systemie Windows Server 2008/Windows Vista dla systemów opartych na procesorach x64 z dodatkiem SP2:~ 55 022 KB
  • Aktualizacja programu Microsoft .NET Framework 2.0 z dodatkiem SP2 w systemie Windows Server 2008/Windows Vista x86 z dodatkiem SP2:~ 37 416 KB
  Opis:
  W produkcie oprogramowania firmy Microsoft wykryto problem z zabezpieczeniami, który może mieć wpływ na używany system.Można chronić system przed tym zagrożeniem, instalując tę aktualizację firmy Microsoft.Aby uzyskać pełną listę problemów, które zostały uwzględnione w tej aktualizacji, zapoznaj się z odpowiednim artykułem z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base.Po zainstalowaniu tej aktualizacji może być konieczne ponowne uruchomienie systemu.
 • MS14-046:Aktualizacja zabezpieczeń programu Microsoft .NET Framework 3.5.1 w systemach Windows Embedded Standard 7, Windows 7 i Windows Server 2008 R2 (KB2937610)

  Ustawienia regionalne:Wszystkie
  Wdrożenie:Aktualizacje ważne/automatyczne, WSUS i wykaz
  Klasyfikacja:Aktualizacje zabezpieczeń
  Ocena ważności:Ważna
  Platformy docelowe:Windows Embedded Standard 7, Windows 7 i Windows Server 2008 R2
  Szacunkowe rozmiary plików:
  • Aktualizacja programu Microsoft .NET Framework 3.5.1 w systemie Windows Embedded Standard 7/Windows 7/Windows Server 2008 R2 dla systemów opartych na procesorach x64 z dodatkiem SP1:~ 47 419 KB
  • Aktualizacja programu Microsoft .NET Framework 3.5.1 w systemie Windows Embedded Standard 7/Windows 7 x86 z dodatkiem SP1:~ 35 979 KB
  • Aktualizacja programu Microsoft .NET Framework 3.5.1 w systemie Windows Server 2008 R2 z dodatkiem SP1 dla systemów opartych na procesorach Itanium:~ 32 704 KB
  Opis:
  W produkcie oprogramowania firmy Microsoft wykryto problem z zabezpieczeniami, który może mieć wpływ na używany system.Można chronić system przed tym zagrożeniem, instalując tę aktualizację firmy Microsoft.Aby uzyskać pełną listę problemów, które zostały uwzględnione w tej aktualizacji, zapoznaj się z odpowiednim artykułem z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base.Po zainstalowaniu tej aktualizacji może być konieczne ponowne uruchomienie systemu.
 • MS14-046:Aktualizacja zabezpieczeń programu Microsoft .NET Framework 3.0 z dodatkiem SP2 w systemach Windows Server 2008 i Windows Vista (KB2943344)

  Ustawienia regionalne:Wszystkie
  Wdrożenie:Aktualizacje ważne/automatyczne, WSUS i wykaz
  Klasyfikacja:Aktualizacje zabezpieczeń
  Ocena ważności:Ważna
  Zastępuje:MS13-004 (KB2756919) w systemach Windows Server 2008 i Windows Vista
  Platformy docelowe:Windows Server 2008 i Windows Vista
  Szacunkowe rozmiary plików:
  • Aktualizacja programu Microsoft .NET Framework 3,0 z dodatkiem SP2 w systemie Windows Server 2008/Windows Vista dla systemów opartych na procesorach x64 z dodatkiem SP2:~ 21 704 KB
  • Aktualizacja programu Microsoft .NET Framework 3,0 z dodatkiem SP2 w systemie Windows Server 2008/Windows Vista x86 z dodatkiem SP2:~ 17 258 KB
  • Aktualizacja programu Microsoft .NET Framework 3,0 z dodatkiem SP2 w systemie Windows Server 2008 z dodatkiem SP2 dla systemów opartych na procesorach Itanium:~ 11 194 KB
  Opis:
  W produkcie oprogramowania firmy Microsoft wykryto problem z zabezpieczeniami, który może mieć wpływ na używany system.Można chronić system przed tym zagrożeniem, instalując tę aktualizację firmy Microsoft.Aby uzyskać pełną listę problemów, które zostały uwzględnione w tej aktualizacji, zapoznaj się z odpowiednim artykułem z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base.Po zainstalowaniu tej aktualizacji może być konieczne ponowne uruchomienie systemu.
 • MS14-046:Aktualizacja zabezpieczeń programu Microsoft .NET Framework 3.5.1 w systemach Windows Embedded Standard 7, Windows 7 i Windows Server 2008 R2 (KB2943357)

  Ustawienia regionalne:Wszystkie
  Wdrożenie:Aktualizacje ważne/automatyczne, WSUS i wykaz
  Klasyfikacja:Aktualizacje zabezpieczeń
  Ocena ważności:Ważna
  Zastępuje:MS13-004 (KB2756921) w systemach Windows Embedded Standard 7, Windows 7 i Windows Server 2008 R2
  Platformy docelowe:Windows Embedded Standard 7, Windows 7 i Windows Server 2008 R2
  Szacunkowe rozmiary plików:
  • Aktualizacja programu Microsoft .NET Framework 3.5.1 w systemie Windows Embedded Standard 7/Windows 7 x86 z dodatkiem SP1:~ 10 791 KB
  • Aktualizacja programu Microsoft .NET Framework 3.5.1 w systemie Windows Embedded Standard 7/Windows 7/Windows Server 2008 R2 dla systemów opartych na procesorach x64 z dodatkiem SP1:~ 15 008 KB
  • Aktualizacja programu Microsoft .NET Framework 3.5.1 w systemie Windows Server 2008 R2 z dodatkiem SP1 dla systemów opartych na procesorach Itanium:~ 6 577 KB
  Opis:
  W produkcie oprogramowania firmy Microsoft wykryto problem z zabezpieczeniami, który może mieć wpływ na używany system.Można chronić system przed tym zagrożeniem, instalując tę aktualizację firmy Microsoft.Aby uzyskać pełną listę problemów, które zostały uwzględnione w tej aktualizacji, zapoznaj się z odpowiednim artykułem z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base.Po zainstalowaniu tej aktualizacji może być konieczne ponowne uruchomienie systemu.
 • MS14-046:Aktualizacja zabezpieczeń programu Microsoft .NET Framework 3.5 w systemach Windows 8 i Windows Server 2012 (KB2966825)

  Ustawienia regionalne:Wszystkie
  Wdrożenie:Aktualizacje ważne/automatyczne, WSUS i wykaz
  Klasyfikacja:Aktualizacje zabezpieczeń
  Ocena ważności:Ważna
  Zastępuje:
  • MS14-009 (KB2898866) w systemach Windows 8 i Windows Server 2012
  • MS14-009 (KB2901120) w systemach Windows 8 i Windows Server 2012
  Platformy docelowe:Windows 8 i Windows Server 2012
  Szacunkowe rozmiary plików:
  • Aktualizacja programu Microsoft .NET Framework 3.5 w systemie Windows 8/Windows Server 2012 dla systemów opartych na procesorach x64:~ 88 254 KB
  • Aktualizacja programu Microsoft .NET Framework 3.5 w systemie Windows 8:~ 56 014 KB
  Opis:
  W produkcie oprogramowania firmy Microsoft wykryto problem z zabezpieczeniami, który może mieć wpływ na używany system.Można chronić system przed tym zagrożeniem, instalując tę aktualizację firmy Microsoft.Aby uzyskać pełną listę problemów, które zostały uwzględnione w tej aktualizacji, zapoznaj się z odpowiednim artykułem z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base.Po zainstalowaniu tej aktualizacji może być konieczne ponowne uruchomienie systemu.
 • MS14-046:Aktualizacja zabezpieczeń programu Microsoft .NET Framework 3.5 w systemach Windows 8.1 i Windows Server 2012 R2 (KB2966826)

  Ustawienia regionalne:Wszystkie
  Wdrożenie:Aktualizacje ważne/automatyczne, WSUS i wykaz
  Klasyfikacja:Aktualizacje zabezpieczeń
  Ocena ważności:Ważna
  Zastępuje:
  • MS14-009 (KB2898868) w systemach Windows 8.1 i Windows Server 2012 R2
  • MS14-009 (KB2901125) w systemach Windows 8.1 i Windows Server 2012 R2
  Platformy docelowe:Windows 8.1 i Windows Server 2012 R2
  Szacunkowe rozmiary plików:
  • Aktualizacja programu Microsoft .NET Framework 3.5 w systemie Windows 8.1/Windows Server 2012 R2 dla systemów opartych na procesorach x64:~ 86 712 KB
  • Aktualizacja programu Microsoft .NET Framework 3.5 w systemie Windows 8.1:~ 54 323 KB
  Opis:
  W produkcie oprogramowania firmy Microsoft wykryto problem z zabezpieczeniami, który może mieć wpływ na używany system.Można chronić system przed tym zagrożeniem, instalując tę aktualizację firmy Microsoft.Aby uzyskać pełną listę problemów, które zostały uwzględnione w tej aktualizacji, zapoznaj się z odpowiednim artykułem z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base.Po zainstalowaniu tej aktualizacji może być konieczne ponowne uruchomienie systemu.
 • MS14-046:Aktualizacja zabezpieczeń programu Microsoft .NET Framework 3.5 w systemach Windows 8 i Windows Server 2012 (KB2966827)

  Ustawienia regionalne:Wszystkie
  Wdrożenie:Aktualizacje ważne/automatyczne, WSUS i wykaz
  Klasyfikacja:Aktualizacje zabezpieczeń
  Ocena ważności:Ważna
  Zastępuje:MS13-004 (KB2756923) w systemach Windows 8 i Windows Server 2012
  Platformy docelowe:Windows 8 i Windows Server 2012
  Szacunkowe rozmiary plików:
  • Aktualizacja programu Microsoft .NET Framework 3.5 w systemie Windows 8:~ 12 521 KB
  • Aktualizacja programu Microsoft .NET Framework 3.5 w systemie Windows 8/Windows Server 2012 dla systemów opartych na procesorach x64:~ 13 391 KB
  Opis:
  W produkcie oprogramowania firmy Microsoft wykryto problem z zabezpieczeniami, który może mieć wpływ na używany system.Można chronić system przed tym zagrożeniem, instalując tę aktualizację firmy Microsoft.Aby uzyskać pełną listę problemów, które zostały uwzględnione w tej aktualizacji, zapoznaj się z odpowiednim artykułem z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base.Po zainstalowaniu tej aktualizacji może być konieczne ponowne uruchomienie systemu.
 • MS14-046:Aktualizacja zabezpieczeń programu Microsoft .NET Framework 3.5 w systemach Windows 8.1 i Windows Server 2012 R2 (KB2966828)

  Ustawienia regionalne:Wszystkie
  Wdrożenie:Aktualizacje ważne/automatyczne, WSUS i wykaz
  Klasyfikacja:Aktualizacje zabezpieczeń
  Ocena ważności:Ważna
  Platformy docelowe:Windows 8.1 i Windows Server 2012 R2
  Szacunkowe rozmiary plików:
  • Aktualizacja programu Microsoft .NET Framework 3.5 w systemie Windows 8.1/Windows Server 2012 R2 dla systemów opartych na procesorach x64:~ 12 026 KB
  • Aktualizacja programu Microsoft .NET Framework 3.5 w systemie Windows 8.1:~ 11 494 KB
  Opis:
  W produkcie oprogramowania firmy Microsoft wykryto problem z zabezpieczeniami, który może mieć wpływ na używany system.Można chronić system przed tym zagrożeniem, instalując tę aktualizację firmy Microsoft.Aby uzyskać pełną listę problemów, które zostały uwzględnione w tej aktualizacji, zapoznaj się z odpowiednim artykułem z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base.Po zainstalowaniu tej aktualizacji może być konieczne ponowne uruchomienie systemu.
 • MS14-047:Aktualizacja zabezpieczeń dla systemów Windows 8.1, Windows RT 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows RT, Windows Server 2012, Windows Embedded Standard 7, Windows 7 i Windows Server 2008 R2 (KB2978668)

  Ustawienia regionalne:Wszystkie
  Wdrożenie:Aktualizacje ważne/automatyczne, WSUS i wykaz
  Klasyfikacja:Aktualizacje zabezpieczeń
  Ocena ważności:Średnia
  Zastępuje:MS13-062 (KB2849470) w systemach Windows 8, Windows RT, Windows Server 2012, Windows Embedded Standard 7, Windows 7 i Windows Server 2008 R2
  Platformy docelowe:Windows 8.1, Windows RT* 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows RT*, Windows Server 2012, Windows Embedded Standard 7, Windows 7 i Windows Server 2008 R2
  Szacunkowe rozmiary plików:
  • Aktualizacja systemu Windows 8.1:~ 435 KB
  • Aktualizacja systemu Windows 8.1/Windows Server 2012 R2 x64:~ 942 KB
  • Aktualizacja systemu Windows RT 8.1:~ 431 KB
  • Aktualizacja systemu Windows 8:~ 550 KB
  • Aktualizacja systemu Windows 8/Windows Server 2012 x64:~ 1 186 KB
  • Aktualizacja systemu Windows RT:~ 441 KB
  • Aktualizacja systemu Windows Embedded Standard 7/Windows 7/Windows Server 2008 R2 x64:~ 1 081 KB
  • Aktualizacja systemu Windows Embedded Standard 7/Windows 7:~ 447 KB
  • Aktualizacja systemu Windows Server 2008 R2 IA-64:~ 1 553 KB
  Opis:
  W produkcie oprogramowania firmy Microsoft wykryto problem z zabezpieczeniami, który może mieć wpływ na używany system.Można chronić system przed tym zagrożeniem, instalując tę aktualizację firmy Microsoft.Aby uzyskać pełną listę problemów, które zostały uwzględnione w tej aktualizacji, zapoznaj się z odpowiednim artykułem z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base.Po zainstalowaniu tej aktualizacji może być konieczne ponowne uruchomienie systemu.
 • MS14-000:Aktualizacja zabezpieczeń dla systemów Windows 8.1, Windows RT 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows RT, Windows Server 2012, Windows Embedded Standard 7, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003 i Windows XP Embedded (KB2918614)

  Ustawienia regionalne:Wszystkie
  Wdrożenie:Windows Update, Microsoft Update, Aktualizacje ważne/automatyczne, WSUS i wykaz
  Klasyfikacja:Aktualizacje zabezpieczeń
  Ocena ważności:Ważna
  Zastępuje:
  • KB2661254 w systemie Windows Server 2003
  • KB2699779 w systemach Windows 7 i Windows Server 2008 R2
  • KB2893519 w systemach Windows 8, Windows RT i Windows Server 2012
  • MS10-100 (KB2442962) w systemach Windows Server 2008 i Windows Vista
  Platformy docelowe:Windows 8.1, Windows RT* 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows RT*, Windows Server 2012, Windows Embedded Standard 7, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003 i Windows XP Embedded
  Szacunkowe rozmiary plików:
  • Aktualizacja systemu Windows 8.1:~ 1 789 KB
  • Aktualizacja systemu Windows 8.1/Windows Server 2012 R2 x64:~ 3 383 KB
  • Aktualizacja systemu Windows RT 8.1:~ 1 634 KB
  • Aktualizacja systemu Windows 8/Windows Server 2012 x64:~ 9 711 KB
  • Aktualizacja systemu Windows 8:~ 5 069 KB
  • Aktualizacja systemu Windows RT:~ 4 372 KB
  • Aktualizacja systemu Windows Embedded Standard 7/Windows 7/Windows Server 2008 R2 x64:~ 3 344 KB
   Aktualizacja systemu Windows Embedded Standard 7/Windows 7:~ 1 841 KB
  • Aktualizacja systemu Windows Server 2008 R2 IA-64:~ 3 914 KB
  • Aktualizacja systemu Windows Server 2008 IA-64:~ 4 208 KB
  • Aktualizacja systemu Windows Server 2008/Windows Vista x64:~ 3 511 KB
  • Aktualizacja systemu Windows Server 2008/Windows Vista:~ 1 935 KB
  • Aktualizacja systemu Windows Server 2003 IA-64:~ 5 372 KB
  • Aktualizacja systemu Windows Server 2003:~ 1 860 KB
  • Aktualizacja systemu Windows Server 2003 x64:~ 3 922 KB
  • Aktualizacja systemów WEPOS i POSReady 2009:~ 1 616 KB
  Opis:
  W produkcie oprogramowania firmy Microsoft wykryto problem z zabezpieczeniami, który może mieć wpływ na używany system.Można chronić system przed tym zagrożeniem, instalując tę aktualizację firmy Microsoft.Aby uzyskać pełną listę problemów, które zostały uwzględnione w tej aktualizacji, zapoznaj się z odpowiednim artykułem z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base.Po zainstalowaniu tej aktualizacji może być konieczne ponowne uruchomienie systemu.
 • MS14-051:Skumulowana aktualizacja zabezpieczeń programu Internet Explorer (KB2976627)

  Ustawienia regionalne:Wszystkie
  Wdrożenie:Windows Update, Microsoft Update, Aktualizacje ważne/automatyczne, WSUS i wykaz
  Klasyfikacja:Aktualizacje zabezpieczeń
  Ocena ważności:
  • Krytyczna:Windows 8.1, Windows RT 8.1, Windows 8, Windows RT, Windows Embedded Standard 7, Windows 7, Windows Vista i Windows XP Embedded
  • Średnia:Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 i Windows Server 2003
  Zastępuje:
  • MS14-037 (KB2962872) w systemach Windows 8.1, Windows RT 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows RT, Windows Server 2012, Windows Embedded Standard 7, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003 i Windows XP Embedded
  Platformy docelowe:Windows 8.1, Windows RT* 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows RT*, Windows Server 2012, Windows Embedded Standard 7, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003 i Windows XP Embedded
  Szacunkowe rozmiary plików:
  • Aktualizacja programu Internet Explorer 11 w systemie Windows 8.1/Windows Server 2012 R2 x64:~ 46 616 KB
  • Aktualizacja programu Internet Explorer 11 w systemie Windows 8.1:~ 25 105 KB
  • Aktualizacja programu Internet Explorer 11 w systemie Windows RT 8.1:~ 25 687 KB
  • Aktualizacja programu Internet Explorer 10 w systemie Windows 8/Windows Server 2012 x64:~ 37 878 KB
  • Aktualizacja programu Internet Explorer 10 w systemie Windows 8:~ 17 744 KB
  • Aktualizacja programu Internet Explorer 10 w systemie Windows RT:~ 14 720 KB
  • Aktualizacja programu Internet Explorer 9 w systemie Windows Embedded Standard 7/Windows 7/Windows Server 2008 R2 x64:~ 29 640 KB
  • Aktualizacja programu Internet Explorer 8 w systemie Windows Embedded Standard 7/Windows 7:~ 9 540 KB
  • Aktualizacja programu Internet Explorer 11 w systemie Windows Embedded Standard 7/Windows 7/Windows Server 2008 R2 dla systemów opartych na procesorach x64:~ 52 325 KB
  • Aktualizacja programu Internet Explorer 11 w systemie Windows Embedded Standard 7/Windows 7:~ 29 823 KB
  • Aktualizacja programu Internet Explorer 10 w systemie Windows Embedded Standard 7/Windows 7 z dodatkiem Service Pack 1:~ 20 512 KB
  • Aktualizacja programu Internet Explorer 10 w systemie Windows Embedded Standard 7/Windows 7/Windows Server 2008 R2 dla systemów opartych na procesorach x64 z dodatkiem Service Pack 1:~ 42 794 KB
  • Aktualizacja programu Internet Explorer 8 w systemie Windows Embedded Standard 7/Windows 7/Windows Server 2008 R2 x64:~ 18 653 KB
  • Aktualizacja programu Internet Explorer 9 w systemie Windows Embedded Standard 7/Windows 7:~ 14 357 KB
  • Aktualizacja programu Internet Explorer 8 w systemie Windows Server 2008 R2 IA-64:~ 24 242 KB
  • Aktualizacja programu Internet Explorer 7 w systemie Windows Server 2008/Windows Vista x64:~ 13 937 KB
  • Aktualizacja programu Internet Explorer 7 w systemie Windows Server 2008 IA-64:~ 17 968 KB
  • Aktualizacja programu Internet Explorer 8 w systemie Windows Server 2008/Windows Vista:~ 9 953 KB
  • Aktualizacja programu Internet Explorer 8 w systemie Windows Server 2008/Windows Vista x64:~ 19 556 KB
  • Aktualizacja programu Internet Explorer 9 w systemie Windows Server 2008/Windows Vista:~ 14 355 KB
  • Aktualizacja programu Internet Explorer 7 w systemie Windows Server 2008/Windows Vista:~ 7 286 KB
  • Aktualizacja programu Internet Explorer 9 w systemie Windows Server 2008/Windows Vista x64:~ 29 646 KB
  • Aktualizacja programu Internet Explorer 6 w systemie Windows Server 2003 IA-64:~ 14 020 KB
  • Aktualizacja programu Internet Explorer 8 w systemie Windows Server 2003 x64:~ 22 391 KB
  • Aktualizacja programu Internet Explorer 7 w systemie Windows Server 2003:~ 8 456 KB
  • Aktualizacja programu Internet Explorer 7 w systemie Windows Server 2003 x64:~ 19 967 KB
  • Aktualizacja programu Internet Explorer 6 w systemie Windows Server 2003 x64:~ 10 803 KB
  • Aktualizacja programu Internet Explorer 8 w systemie Windows Server 2003:~ 9 425 KB
  • Aktualizacja programu Internet Explorer 7 w systemie Windows Server 2003 IA-64:~ 25 315 KB
  • Aktualizacja programu Internet Explorer 6 w systemie Windows Server 2003:~ 4 433 KB
  • Aktualizacja programu Internet Explorer XP Embedded 8 w systemach WEPOS i POSReady 2009:~ 9 482 KB
  • Aktualizacja programu Internet Explorer XP Embedded 7 w systemach WEPOS i POSReady 2009:~ 8 463 KB
  • Aktualizacja programu Internet Explorer XP Embedded 6 w systemach WEPOS i POSReady 2009:~ 4 311 KB
  • Aktualizacja Instalatora dynamicznego programu Internet Explorer 8 w systemie Windows Server 2008/Windows Vista:~ 9 953 KB
  • Aktualizacja Instalatora dynamicznego programu Internet Explorer 8 w systemie Windows Server 2008/Windows Vista x64:~ 19 556 KB
  • Aktualizacja Instalatora dynamicznego programu Internet Explorer 8 w systemie Windows Server 2003 x64:~ 22 391 KB
  • Aktualizacja Instalatora dynamicznego programu Internet Explorer 7 w systemie Windows Server 2003 x64:~ 19 967 KB
  • Aktualizacja Instalatora dynamicznego programu Internet Explorer 8 w systemie Windows Server 2003:~ 9 425 KB
  • Aktualizacja Instalatora dynamicznego programu Internet Explorer 7 w systemie Windows Server 2003:~ 8 456 KB
  • Aktualizacja Instalatora dynamicznego programu Internet Explorer 7 w systemie Windows Server 2003 IA-64:~ 25 315 KB
  Opis:
  W produkcie oprogramowania firmy Microsoft wykryto problem z zabezpieczeniami, który może mieć wpływ na używany system.Można chronić system przed tym zagrożeniem, instalując tę aktualizację firmy Microsoft.Aby uzyskać pełną listę problemów, które zostały uwzględnione w tej aktualizacji, zapoznaj się z odpowiednim artykułem z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base.Po zainstalowaniu tej aktualizacji może być konieczne ponowne uruchomienie systemu.
Nowa zawartość niezwiązana z zabezpieczeniami:

 • Aktualizacja dla systemu Windows 7 (KB2952664)

  Ustawienia regionalne:Wszystkie
  Wdrożenie:Aktualizacje zalecane/automatyczne, WSUS i wykaz
  Klasyfikacja:Aktualizacja, niezwiązana z zabezpieczeniami
  Platformy docelowe:Windows 7
  Szacunkowe rozmiary plików:
  • Aktualizacja systemu Windows 7 x64:~ 2 337 KB
  • Aktualizacja systemu Windows 7:~ 2 569 KB
  Opis:
  Zainstalowanie tej aktualizacji rozwiązuje problemy w systemie Windows.Aby uzyskać pełną listę problemów, które zostały uwzględnione w tej aktualizacji, należy zapoznać się z odpowiednim artykułem z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base w celu uzyskania dodatkowych informacji.Po zainstalowaniu tego elementu może być wymagane ponowne uruchomienie komputera.
 • Aktualizacja dla systemu Windows 7 (KB2959943)

  Ustawienia regionalne:Wszystkie
  Wdrożenie:Aktualizacje zalecane/automatyczne
  Klasyfikacja:Aktualizacja, niezwiązana z zabezpieczeniami
  Platformy docelowe:Windows 7
  Szacunkowe rozmiary plików:
  • Aktualizacja systemu Windows 7:~ 784 KB
  • Aktualizacja systemu Windows 7 x64:~ 784 KB
  Opis:
  Zainstalowanie tej aktualizacji rozwiązuje problemy w systemie Windows.Aby uzyskać pełną listę problemów, które zostały uwzględnione w tej aktualizacji, należy zapoznać się z odpowiednim artykułem z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base w celu uzyskania dodatkowych informacji.Po zainstalowaniu tego elementu może być wymagane ponowne uruchomienie komputera.
 • Aktualizacja dla systemów Windows 7 i Windows Server 2008 R2 (KB2970228)

  Ustawienia regionalne:Wszystkie
  Wdrożenie:Aktualizacje zalecane/automatyczne, WSUS i wykaz
  Klasyfikacja:Aktualizacja, niezwiązana z zabezpieczeniami
  Platformy docelowe:Windows 7 i Windows Server 2008 R2
  Szacunkowe rozmiary plików:
  • Aktualizacja systemu Windows 7/Windows Server 2008 R2 x64:~ 8 076 KB
  • Aktualizacja systemu Windows 7:~ 7 695 KB
  • Aktualizacja systemu Windows Server 2008 R2 IA-64:~ 9 524 KB
  Opis:
  Zainstalowanie tej aktualizacji rozwiązuje problemy w systemie Windows.Aby uzyskać pełną listę problemów, które zostały uwzględnione w tej aktualizacji, należy zapoznać się z odpowiednim artykułem z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base w celu uzyskania dodatkowych informacji.Po zainstalowaniu tego elementu może być wymagane ponowne uruchomienie komputera.
 • Aktualizacja dla systemów Windows 8.1 i Windows RT 8.1 (KB2971239)

  Ustawienia regionalne:Wszystkie
  Wdrożenie:Aktualizacje ważne/automatyczne, WSUS i wykaz
  Klasyfikacja:Aktualizacja o wysokim priorytecie, niezwiązana z zabezpieczeniami
  Platformy docelowe:Windows 8.1 i Windows RT* 8.1
  Szacunkowe rozmiary plików:
  • Aktualizacja systemu Windows 8.1:~ 324 KB
  • Aktualizacja systemu Windows 8.1 x64:~ 407 KB
  • Aktualizacja systemu Windows RT 8.1:~ 361 KB
  Opis:
  Zainstalowanie tej aktualizacji rozwiązuje problemy w systemie Windows.Aby uzyskać pełną listę problemów, które zostały uwzględnione w tej aktualizacji, należy zapoznać się z odpowiednim artykułem z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base w celu uzyskania dodatkowych informacji.Po zainstalowaniu tego elementu może być wymagane ponowne uruchomienie komputera.
 • Aktualizacja dla systemów Windows 8, Windows RT i Windows Server 2012 (KB2975331)

  Ustawienia regionalne:Wszystkie
  Wdrożenie:Aktualizacje opcjonalne/automatyczne, WSUS i wykaz
  Klasyfikacja:Aktualizacja, niezwiązana z zabezpieczeniami
  Zastępuje:KB2893519 w systemach Windows 8, Windows RT i Windows Server 2012
  Platformy docelowe:Windows 8, Windows RT* i Windows Server 2012
  Szacunkowe rozmiary plików:
  • Aktualizacja systemu Windows 8/Windows Server 2012 x64:~ 54 078 KB
  • Aktualizacja systemu Windows 8:~ 38 834 KB
  • Aktualizacja systemu Windows RT:~ 25 548 KB
  Opis:
  Zainstalowanie tej aktualizacji rozwiązuje problemy w systemie Windows.Aby uzyskać pełną listę problemów, które zostały uwzględnione w tej aktualizacji, należy zapoznać się z odpowiednim artykułem z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base w celu uzyskania dodatkowych informacji.Po zainstalowaniu tego elementu może być wymagane ponowne uruchomienie komputera.
 • Aktualizacja dla systemów Windows 8.1, Windows RT 8.1 i Windows Server 2012 R2 (KB2975719)

  Ustawienia regionalne:Wszystkie
  Wdrożenie:Aktualizacje opcjonalne/automatyczne, WSUS i wykaz
  Klasyfikacja:Aktualizacja o wysokim priorytecie, niezwiązana z zabezpieczeniami
  Zastępuje:
  • KB2966804 w systemie Windows Server 2012 R2
  • KB2972094 w systemach Windows 8.1 i Windows RT 8.1
  Platformy docelowe:Windows 8.1, Windows RT* 8.1 i Windows Server 2012 R2
  Szacunkowe rozmiary plików:
  • Aktualizacja systemu Windows 8.1/Windows Server 2012 R2 x64:~ 175 987 KB
  • Aktualizacja systemu Windows 8.1:~ 103 717 KB
  • Aktualizacja systemu Windows RT 8.1:~ 101 865 KB
  Opis:
  Zainstalowanie tej aktualizacji rozwiązuje problemy w systemie Windows.Aby uzyskać pełną listę problemów, które zostały uwzględnione w tej aktualizacji, należy zapoznać się z odpowiednim artykułem z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base w celu uzyskania dodatkowych informacji.Po zainstalowaniu tego elementu może być wymagane ponowne uruchomienie komputera.
 • Aktualizacja dla systemów Windows 8.1 i Windows 8 (KB2976978)

  Ustawienia regionalne:Wszystkie
  Wdrożenie:Aktualizacje zalecane/automatyczne, WSUS i wykaz
  Klasyfikacja:Aktualizacja, niezwiązana z zabezpieczeniami
  Platformy docelowe:Windows 8.1 i Windows 8
  Szacunkowe rozmiary plików:
  • Aktualizacja systemu Windows 8.1:~ 2 433 KB
  • Aktualizacja systemu Windows 8.1 x64:~ 2 693 KB
  • Aktualizacja systemu Windows 8:~ 2 526 KB
  • Aktualizacja systemu Windows 8 x64:~ 2 720 KB
  Opis:
  Zainstalowanie tej aktualizacji rozwiązuje problemy w systemie Windows.Aby uzyskać pełną listę problemów, które zostały uwzględnione w tej aktualizacji, należy zapoznać się z odpowiednim artykułem z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base w celu uzyskania dodatkowych informacji.Po zainstalowaniu tego elementu może być wymagane ponowne uruchomienie komputera.
 • Aktualizacja dla systemu Windows 7 (KB2977759)

  Ustawienia regionalne:Wszystkie
  Wdrożenie:Aktualizacje zalecane/automatyczne, WSUS i wykaz
  Klasyfikacja:Aktualizacja, niezwiązana z zabezpieczeniami
  Platformy docelowe:Windows 7
  Szacunkowe rozmiary plików:
  • Aktualizacja systemu Windows 7 x64:~ 2 337 KB
  • Aktualizacja systemu Windows 7:~ 2 569 KB
  Opis:
  Zainstalowanie tej aktualizacji rozwiązuje problemy w systemie Windows.Aby uzyskać pełną listę problemów, które zostały uwzględnione w tej aktualizacji, należy zapoznać się z odpowiednim artykułem z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base w celu uzyskania dodatkowych informacji.Po zainstalowaniu tego elementu może być wymagane ponowne uruchomienie komputera.
 • Aktualizacja dla systemów Windows 8.1 i Windows RT 8.1 (KB2978002)

  Ustawienia regionalne:Wszystkie
  Wdrożenie:Aktualizacje zalecane/automatyczne i WSUS
  Klasyfikacja:Aktualizacja, niezwiązana z zabezpieczeniami
  Zastępuje:
  • KB2917993 w systemie Windows RT 8.1
  • KB2968599 w systemie Windows 8.1
  Platformy docelowe:Windows 8.1 i Windows RT* 8.1
  Szacunkowe rozmiary plików:
  • Aktualizacja systemu Windows 8.1:~ 4 628 KB
  • Aktualizacja systemu Windows 8.1 x64:~ 7 451 KB
  • Aktualizacja systemu Windows RT 8.1:~ 4 788 KB
  Opis:
  Zainstalowanie tej aktualizacji rozwiązuje problemy w systemie Windows.Aby uzyskać pełną listę problemów, które zostały uwzględnione w tej aktualizacji, należy zapoznać się z odpowiednim artykułem z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base w celu uzyskania dodatkowych informacji.Po zainstalowaniu tego elementu może być wymagane ponowne uruchomienie komputera.
 • Aktualizacja dla systemów Windows 8.1 i Windows RT 8.1 (KB2979500)

  Ustawienia regionalne:Wszystkie
  Wdrożenie:Aktualizacje zalecane/automatyczne, WSUS i wykaz
  Klasyfikacja:Aktualizacja, niezwiązana z zabezpieczeniami
  Platformy docelowe:Windows 8.1 i Windows RT* 8.1
  Szacunkowe rozmiary plików:
  • Aktualizacja systemu Windows 8.1:~ 7 568 KB
  • Aktualizacja systemu Windows 8.1 x64:~ 15 237 KB
  • Aktualizacja systemu Windows RT 8.1:~ 7 724 KB
  Opis:
  Zainstalowanie tej aktualizacji rozwiązuje problemy w systemie Windows.Aby uzyskać pełną listę problemów, które zostały uwzględnione w tej aktualizacji, należy zapoznać się z odpowiednim artykułem z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base w celu uzyskania dodatkowych informacji.Po zainstalowaniu tego elementu może być wymagane ponowne uruchomienie komputera.
  http://support.microsoft.com/kb/2979500 (strona może być w języku angielskim)
 • Aktualizacja dla systemów Windows 7 i Windows Server 2008 R2 (KB2980245)

  Ustawienia regionalne:Wszystkie
  Wdrożenie:Aktualizacje zalecane/automatyczne, WSUS i wykaz
  Klasyfikacja:Aktualizacja, niezwiązana z zabezpieczeniami
  Zastępuje:KB2607576 w systemach Windows 7 i Windows Server 2008 R2
  Platformy docelowe:Windows 7 i Windows Server 2008 R2
  Szacunkowe rozmiary plików:
  • Aktualizacja systemu Windows 7/Windows Server 2008 R2 x64:~ 6 781 KB
  • Aktualizacja systemu Windows 7:~ 4 410 KB
  • Aktualizacja systemu Windows Server 2008 R2 IA-64:~ 17 413 KB
  Opis:
  Zainstalowanie tej aktualizacji rozwiązuje problemy w systemie Windows.Aby uzyskać pełną listę problemów, które zostały uwzględnione w tej aktualizacji, należy zapoznać się z odpowiednim artykułem z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base w celu uzyskania dodatkowych informacji.Po zainstalowaniu tego elementu może być wymagane ponowne uruchomienie komputera.
 • Aktualizacja dla systemów Windows 8.1, Windows RT 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows RT, Windows Server 2012, Windows Embedded Standard 7, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003 i Windows XP Embedded (KB2981580)

  Ustawienia regionalne:Wszystkie
  Wdrożenie:Windows Update, Microsoft Update, Aktualizacje ważne/automatyczne, WSUS i wykaz
  Klasyfikacja:Aktualizacja o wysokim priorytecie, niezwiązana z zabezpieczeniami, pakiety zbiorcze
  Zastępuje:
  • KB2904266 w systemach Windows RT 8.1 i Windows RT
  • KB2922717 w systemach Windows 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows Server 2012, Windows Embedded Standard 7, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista i Windows Server 2003
  Platformy docelowe:Windows 8.1, Windows RT* 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows RT*, Windows Server 2012, Windows Embedded Standard 7, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003 i Windows XP Embedded
  Szacunkowe rozmiary plików:
  • Aktualizacja systemu Windows 8.1/Windows Server 2012 R2 x64:~ 994 KB
  • Aktualizacja systemu Windows 8.1:~ 569 KB
  • Aktualizacja systemu Windows RT 8.1:~ 638 KB
  • Aktualizacja systemu Windows 8:~ 485 KB
  • Aktualizacja systemu Windows 8/Windows Server 2012 x64:~ 763 KB
  • Aktualizacja systemu Windows RT:~ 312 KB
  • Aktualizacja systemu Windows Embedded Standard 7/Windows 7/Windows Server 2008 R2 x64:~ 729 KB
  • Aktualizacja systemu Windows Embedded Standard 7/Windows 7:~ 459 KB
  • Aktualizacja systemu Windows Server 2008 R2 IA-64:~ 159 KB
  • Aktualizacja systemu Windows Server 2008/Windows Vista:~ 482 KB
  • Aktualizacja systemu Windows Server 2008 IA-64:~ 173 KB
  • Aktualizacja systemu Windows Server 2008/Windows Vista x64:~ 582 KB
  • Aktualizacja systemu Windows Server 2003:~ 512 KB
  • Aktualizacja systemu Windows Server 2003 IA-64:~ 1 047 KB
  • Aktualizacja systemu Windows Server 2003 x64:~ 704 KB
  • Aktualizacja systemów WEPOS i POSReady 2009:~ 519 KB
  Opis:
  Zainstalowanie tej aktualizacji rozwiązuje problemy w systemie Windows.Aby uzyskać pełną listę problemów, które zostały uwzględnione w tej aktualizacji, należy zapoznać się z odpowiednim artykułem z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base w celu uzyskania dodatkowych informacji.Po zainstalowaniu tego elementu może być wymagane ponowne uruchomienie komputera.
 • Aktualizacja dla systemów Windows 8.1 i Windows RT 8.1 (KB2981655)

  Ustawienia regionalne:Wszystkie
  Wdrożenie:Aktualizacje ważne/automatyczne, WSUS i wykaz
  Klasyfikacja:Aktualizacja o wysokim priorytecie, niezwiązana z zabezpieczeniami
  Platformy docelowe:Windows 8.1 i Windows RT* 8.1
  Szacunkowe rozmiary plików:
  • Aktualizacja systemu Windows 8.1 x64:~ 4 125 KB
  • Aktualizacja systemu Windows 8.1:~ 2 958 KB
  • Aktualizacja systemu Windows RT 8.1:~ 3 284 KB
  Opis:
  Zainstalowanie tej aktualizacji rozwiązuje problemy w systemie Windows.Aby uzyskać pełną listę problemów, które zostały uwzględnione w tej aktualizacji, należy zapoznać się z odpowiednim artykułem z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base w celu uzyskania dodatkowych informacji.Po zainstalowaniu tego elementu może być wymagane ponowne uruchomienie komputera.
 • Narzędzie Windows do usuwania złośliwego oprogramowania — sierpień 2014 (KB890830)/Narzędzie Windows do usuwania złośliwego oprogramowania — sierpień 2014 (KB890830) — wersja dla programu Internet Explorer

  Ustawienia regionalne:Wszystkie
  Wdrożenie:Windows Update, Microsoft Update, Aktualizacje ważne/automatyczne, WSUS i wykaz
  Klasyfikacja:Aktualizacja o wysokim priorytecie, niezwiązana z zabezpieczeniami, pakiety zbiorcze
  Zastępuje:KB890830 w systemach Windows 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows Server 2012, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003 i Windows XP
  Platformy docelowe:Windows 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows Server 2012, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003 i Windows XP
  Szacunkowe rozmiary plików:
  • Aktualizacja Narzędzia Windows do usuwania złośliwego oprogramowania x64 — sierpień 2014:~ 36 522 KB
  • Aktualizacja Narzędzia Windows do usuwania złośliwego oprogramowania — sierpień 2014:~ 34 384 KB
  • Aktualizacja Narzędzia Windows do usuwania złośliwego oprogramowania — sierpień 2014 — wersja dla programu IE:~ 28 899 KB
  Opis:
  Po pobraniu narzędzie jest uruchamiane jednokrotnie w celu sprawdzenia komputera pod kątem zainfekowania przez określone, najbardziej rozpowszechnione złośliwe oprogramowanie (w tym Blaster, Sasser i Mydoom) i ułatwia usunięcie wykrytych infekcji.W przypadku wykrycia infekcji po kolejnym uruchomieniu komputera w narzędziu zostanie wyświetlony raport o stanie.Nowa wersja narzędzia będzie oferowana co miesiąc.Aby uruchomić narzędzie ręcznie, należy pobrać jego kopię z witryny Centrum pobierania Microsoft lub uruchomić wersję trybu online z witryny microsoft.com. To narzędzie nie zastępuje programu antywirusowego.Aby chronić komputer, należy zainstalować oprogramowanie antywirusowe.

Zmiany w istniejącej zawartości dotyczącej zabezpieczeń:

Zmiany w istniejącej zawartości niezwiązanej z zabezpieczeniami:


Wtorek, 05.08.14

Podsumowanie nowej i zmienionej zawartości, której wydanie zaplanowano na wtorek, 05.08.14.

Nowa zawartość niezwiązana z zabezpieczeniami:

 • Aktualizacja dla systemów Windows 8 i Windows RT (KB2973544)

  Ustawienia regionalne:Wszystkie
  Wdrożenie:Aktualizacje zalecane/automatyczne
  Klasyfikacja:Aktualizacja, niezwiązana z zabezpieczeniami
  Zastępuje:KB2957026 w systemach Windows 8 i Windows RT
  Platformy docelowe:Windows 8 i Windows RT*
  Szacunkowe rozmiary plików:
  • Aktualizacja systemu Windows 8 x64:~ 8 662 KB
  • Aktualizacja systemu Windows 8:~ 4 899 KB
  • Aktualizacja systemu Windows RT:~ 4 201 KB
  Opis:
  Zainstalowanie tej aktualizacji rozwiązuje problemy w systemie Windows.Aby uzyskać pełną listę problemów, które zostały uwzględnione w tej aktualizacji, należy zapoznać się z odpowiednim artykułem z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base w celu uzyskania dodatkowych informacji.Po zainstalowaniu tego elementu może być wymagane ponowne uruchomienie komputera.

Wtorek, 29 lipca 2014

Podsumowanie nowej i zmienionej zawartości, której wydanie zaplanowano na wtorek, 29 lipca 2014.

Zmiany w zawartości niezwiązanej z zabezpieczeniami:

 • Dodatek Service Pack 1 dla systemu Windows 7 (KB976932)

  • Zmieniono metadane w celu zaktualizowania zastępowania.
  • Pliki binarne nie uległy zmianie.
  • Tej aktualizacji nie trzeba instalować ponownie.

  Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

Wtorek, 22.07.14

Podsumowanie nowej i zmienionej zawartości, której wydanie zaplanowano na wtorek, 22.07.14.

Nowa zawartość niezwiązana z zabezpieczeniami:

 • Aktualizacja dla systemów Windows 8.1 i Windows RT 8.1 (KB2980654)

  Ustawienia regionalne:Wszystkie
  Wdrożenie:Aktualizacje ważne/automatyczne, WSUS i wykaz
  Klasyfikacja:Aktualizacja o wysokim priorytecie, niezwiązana z zabezpieczeniami
  Zastępuje:KB2913320 w systemach Windows 8.1 i Windows RT 8.1
  Platformy docelowe:Windows 8.1 i Windows RT* 8.1
  Szacunkowe rozmiary plików:
  • Aktualizacja systemu Windows 8.1:~ 1 668 KB
  • Aktualizacja systemu Windows RT 8.1:~ 1 862 KB
  Opis:
  Zainstalowanie tej aktualizacji rozwiązuje problemy w systemie Windows.Aby uzyskać pełną listę problemów, które zostały uwzględnione w tej aktualizacji, należy zapoznać się z odpowiednim artykułem z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base w celu uzyskania dodatkowych informacji.Po zainstalowaniu tego elementu może być wymagane ponowne uruchomienie komputera.

Zmiany w istniejącej zawartości niezwiązanej z zabezpieczeniami:

 • Aktualizacja dla systemów Windows 8, Windows RT i Windows Server 2012 (KB2962407)

  • Zmieniono metadane.
  • Zmieniono pliki binarne.
  • Tę aktualizację należy zainstalować ponownie.
  Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

Wtorek, 17.07.14

Podsumowanie nowej i zmienionej zawartości, której wydanie zaplanowano na wtorek, 17.07.14.

Nowa zawartość dotycząca zabezpieczeń:

 • Aktualizacja zabezpieczeń systemu Windows Server 2003 (KB2982792)

  Ustawienia regionalne:Wszystkie
  Wdrożenie:Windows Update, Microsoft Update, Aktualizacje automatyczne, WSUS i wykaz
  Klasyfikacja:Aktualizacje zabezpieczeń
  Zastępuje:KB2917500 w systemie Windows Server 2003
  Platformy docelowe:Windows Server 2003
  Szacunkowe rozmiary plików:
  • Aktualizacja systemu Windows Server 2003:~ 195 KB
  Opis:
  Zainstalowanie tej aktualizacji umożliwia rozwiązanie problemu, z którym jest związane wymaganie zaktualizowania magazynu certyfikatów niezaufanych w systemach Windows, oraz zapewnia aktualność systemów.Po zainstalowaniu tej aktualizacji może być konieczne ponowne uruchomienie systemu.

Zmiany w istniejącej zawartości niezwiązanej z zabezpieczeniami:

 • Aktualizacja dla systemu POSReady7 (KB2959943)

  • Zmieniono metadane.
  • Pliki binarne nie uległy zmianie.
  • Tej aktualizacji nie trzeba instalować ponownie.
  Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

Wtorek, 16.07.14

Podsumowanie nowej i zmienionej zawartości, której wydanie zaplanowano na wtorek, 16.07.14.

Zmiany w istniejącej zawartości niezwiązanej z zabezpieczeniami:

 • Aktualizacja dla systemów Windows 8, Windows RT i Windows Server 2012 (KB2962407)

  • Zmieniono metadane.
  • Pliki binarne nie uległy zmianie.
  • Tej aktualizacji nie trzeba instalować ponownie.
  Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

Wtorek, 14.07.14

Podsumowanie nowej i zmienionej zawartości, której wydanie zaplanowano na wtorek, 14.07.14.

Nowa zawartość niezwiązana z zabezpieczeniami:

 • Aktualizacja dla systemu Windows 8 (KB2973544)

  Ustawienia regionalne:Wszystkie
  Wdrożenie:Aktualizacje zalecane/automatyczne
  Klasyfikacja:Aktualizacja, niezwiązana z zabezpieczeniami
  Zastępuje:KB2957026 w systemie Windows 8
  Platformy docelowe:Windows 8
  Szacunkowe rozmiary plików:
  • Aktualizacja systemu Windows 8 x64:~ 8 662 KB
  • Aktualizacja systemu Windows 8:~ 4 899 KB
  Opis:
  Zainstalowanie tej aktualizacji rozwiązuje problemy w systemie Windows.Aby uzyskać pełną listę problemów, które zostały uwzględnione w tej aktualizacji, należy zapoznać się z odpowiednim artykułem z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base w celu uzyskania dodatkowych informacji.Po zainstalowaniu tego elementu może być wymagane ponowne uruchomienie komputera.

Zmiany w istniejącej zawartości niezwiązanej z zabezpieczeniami:

 • Dodatek Service Pack 1 dla systemu Windows 7 (KB976932)
  • Zmieniono metadane w celu zaktualizowania zastępowania.
  • Pliki binarne nie uległy zmianie.
  • Tej aktualizacji nie trzeba instalować ponownie.
  Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

Wtorek, 08.07.14

Podsumowanie nowej i zmienionej zawartości, której wydanie zaplanowano na wtorek, 08.07.14.

Nowa zawartość dotycząca zabezpieczeń:

 • Aktualizacja zabezpieczeń dla systemów Windows 8.1, Windows RT 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows RT, Windows Server 2012, Windows Embedded Standard 7, Windows 7 i Windows Server 2008 R2 (KB2973351)

  Ustawienia regionalne:Wszystkie
  Wdrożenie:Aktualizacje ważne/automatyczne, WSUS i wykaz
  Klasyfikacja:Aktualizacje zabezpieczeń
  Zastępuje:KB2868725 w systemach Windows Embedded Standard 7, Windows 7 i Windows Server 2008 R2
  Platformy docelowe:Windows 8.1, Windows RT* 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows RT*, Windows Server 2012, Windows Embedded Standard 7, Windows 7 i Windows Server 2008 R2
  Szacunkowe rozmiary plików:
  • Aktualizacja systemu Windows 8.1:~ 1 781 KB
  • Aktualizacja systemu Windows 8.1/Windows Server 2012 R2 x64:~ 2 859 KB
  • Aktualizacja systemu Windows RT 8.1:~ 1 799 KB
  • Aktualizacja systemu Windows 8/Windows Server 2012 x64:~ 6 177 KB
  • Aktualizacja systemu Windows 8:~ 2 912 KB
  • Aktualizacja systemu Windows RT:~ 2 278 KB
  • Aktualizacja systemu Windows Embedded Standard 7/Windows 7/Windows Server 2008 R2 x64:~ 5 560 KB
  • Aktualizacja systemu Windows Embedded Standard 7/Windows 7:~ 3 257 KB
  • Aktualizacja systemu Windows Server 2008 R2 IA-64:~ 4 568 KB
  Opis:
  W produkcie oprogramowania firmy Microsoft wykryto problem z zabezpieczeniami, który może mieć wpływ na używany system.Można chronić system przed tym zagrożeniem, instalując tę aktualizację firmy Microsoft.Aby uzyskać pełną listę problemów, które zostały uwzględnione w tej aktualizacji, zapoznaj się z odpowiednim artykułem z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base.Po zainstalowaniu tej aktualizacji może być konieczne ponowne uruchomienie systemu.
 • Aktualizacja zabezpieczeń programu Flash Player w programie Internet Explorer w systemach Windows 8.1, Windows RT 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows RT i Windows Server 2012 (KB2974008)

  Ustawienia regionalne:Wszystkie
  Wdrożenie:Aktualizacje ważne/automatyczne, WSUS i wykaz
  Klasyfikacja:Aktualizacje zabezpieczeń
  Zastępuje:KB2966072 w systemach Windows 8.1, Windows RT 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows RT i Windows Server 2012
  Platformy docelowe:Windows 8.1, Windows RT* 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows RT* i Windows Server 2012
  Szacunkowe rozmiary plików:
  • Aktualizacja programu Flash Player w programie Internet Explorer w systemie Windows 8.1/Windows Server 2012 R2 x64:~ 10 761 KB
  • Aktualizacja programu Flash Player w programie Internet Explorer w systemie Windows 8.1:~ 5 853 KB
  • Aktualizacja programu Flash Player w programie Internet Explorer w systemie Windows RT 8.1:~ 6 949 KB
  • Aktualizacja programu Flash Player w programie Internet Explorer w systemie Windows 8:~ 10 819 KB
  • Aktualizacja programu Flash Player w programie Internet Explorer w systemie Windows 8/Windows Server 2012 x64:~ 19 276 KB
  • Aktualizacja programu Flash Player w programie Internet Explorer w systemie Windows RT:~ 6 948 KB
  Opis:
  W produkcie oprogramowania firmy Microsoft wykryto problem z zabezpieczeniami, który może mieć wpływ na używany system.Można chronić system przed tym zagrożeniem, instalując tę aktualizację firmy Microsoft.Aby uzyskać pełną listę problemów, które zostały uwzględnione w tej aktualizacji, zapoznaj się z odpowiednim artykułem z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base.Po zainstalowaniu tej aktualizacji może być konieczne ponowne uruchomienie systemu.
 • Aktualizacja zabezpieczeń dla systemów Windows 8.1 i Windows Server 2012 R2 (KB2975625) bez aktualizacji KB2919355

  Ustawienia regionalne:Wszystkie
  Wdrożenie:WSUS i wykaz
  Klasyfikacja:Aktualizacje zabezpieczeń
  Platformy docelowe:Windows 8.1 i Windows Server 2012 R2
  Szacunkowe rozmiary plików:
  • Windows 8.1/Windows Server 2012 R2 x64 bez aktualizacji KB2919355:~ 961 KB
  • Windows 8.1 bez aktualizacji KB2919355:~ 774 KB
  Opis:
  W produkcie oprogramowania firmy Microsoft wykryto problem z zabezpieczeniami, który może mieć wpływ na używany system.Można chronić system przed tym zagrożeniem, instalując tę aktualizację firmy Microsoft.Aby uzyskać pełną listę problemów, które zostały uwzględnione w tej aktualizacji, zapoznaj się z odpowiednim artykułem z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base.Po zainstalowaniu tej aktualizacji może być konieczne ponowne uruchomienie systemu.
 • MS14-037:Skumulowana aktualizacja zabezpieczeń programu Internet Explorer (KB2962872)

  Ustawienia regionalne:Wszystkie
  Wdrożenie:Windows Update, Microsoft Update, Aktualizacje ważne/automatyczne, WSUS i wykaz
  Klasyfikacja:Aktualizacje zabezpieczeń
  Ocena ważności:
  • Krytyczna:Windows 8.1, Windows RT 8.1, Windows 8, Windows RT, Windows Embedded Standard 7, Windows 7, Windows Vista i Windows XP Embedded
  • Ważna:Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 i Windows Server 2003
  Zastępuje:MS14-035 (KB2957689) w systemach Windows 8.1, Windows RT 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows RT, Windows Server 2012, Windows Embedded Standard 7, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003 i Windows XP Embedded
  Platformy docelowe:Windows 8.1, Windows RT* 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows RT*, Windows Server 2012, Windows Embedded Standard 7, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003, Windows XP Embedded i Windows XP
  Szacunkowe rozmiary plików:
  • Aktualizacja programu Internet Explorer 11 w systemie Windows 8.1/Windows Server 2012 R2 x64:~ 36 681 KB
  • Aktualizacja programu Internet Explorer 11 w systemie Windows 8.1:~ 18 226 KB
  • Aktualizacja programu Internet Explorer 11 w systemie Windows RT 8.1:~ 18 884 KB
  • Aktualizacja programu Internet Explorer 10 w systemie Windows 8/Windows Server 2012 x64:~ 37 821 KB
  • Aktualizacja programu Internet Explorer 10 w systemie Windows 8:~ 17 710 KB
  • Aktualizacja programu Internet Explorer 10 w systemie Windows RT:~ 14 707 KB
  • Aktualizacja programu Internet Explorer 11 w systemie Windows Embedded Standard 7/Windows 7:~ 20 433 KB
  • Aktualizacja programu Internet Explorer 8 w systemie Windows Embedded Standard 7/Windows 7:~ 9 510 KB
  • Aktualizacja programu Internet Explorer 10 w systemie Windows Embedded Standard 7/Windows 7/Windows Server 2008 R2 dla systemów opartych na procesorach x64 z dodatkiem Service Pack 1:~ 42 721 KB
  • Aktualizacja programu Internet Explorer 8 w systemie Windows Embedded Standard 7/Windows 7/Windows Server 2008 R2 x64:~ 18 713 KB
  • Aktualizacja programu Internet Explorer 10 w systemie Windows Embedded Standard 7/Windows 7 z dodatkiem Service Pack 1:~ 20 470 KB
  • Aktualizacja programu Internet Explorer 11 w systemie Windows Embedded Standard 7/Windows 7/Windows Server 2008 R2 dla systemów opartych na procesorach x64:~ 40 571 KB
  • Aktualizacja programu Internet Explorer 9 w systemie Windows Embedded Standard 7/Windows 7/Windows Server 2008 R2 x64:~ 29 605 KB
  • Aktualizacja programu Internet Explorer 9 w systemie Windows Embedded Standard 7/Windows 7:~ 14 359 KB
  • Aktualizacja programu Internet Explorer 8 w systemie Windows Server 2008 R2 IA-64:~ 24 177 KB
  • Aktualizacja programu Internet Explorer 7 w systemie Windows Server 2008/Windows Vista x64:~ 13 941 KB
  • Aktualizacja programu Internet Explorer 9 w systemie Windows Server 2008/Windows Vista x64:~ 29 613 KB
  • Aktualizacja programu Internet Explorer 7 w systemie Windows Server 2008/Windows Vista:~ 7 286 KB
  • Aktualizacja programu Internet Explorer 8 w systemie Windows Server 2008/Windows Vista:~ 9 955 KB
  • Aktualizacja programu Internet Explorer 9 w systemie Windows Server 2008/Windows Vista:~ 14 359 KB
  • Aktualizacja programu Internet Explorer 8 w systemie Windows Server 2008/Windows Vista x64:~ 19 542 KB
  • Aktualizacja programu Internet Explorer 7 w systemie Windows Server 2008 IA-64:~ 17 965 KB
  • Aktualizacja programu Internet Explorer 7 w systemie Windows Server 2003:~ 8 456 KB
  • Aktualizacja programu Internet Explorer 6 w systemie Windows Server 2003:~ 4 431 KB
  • Aktualizacja programu Internet Explorer 8 w systemie Windows Server 2003:~ 9 423 KB
  • Aktualizacja programu Internet Explorer 6 w systemie Windows Server 2003 x64:~ 10 801 KB
  • Aktualizacja programu Internet Explorer 7 w systemie Windows Server 2003 IA-64:~ 25 305 KB
  • Aktualizacja programu Internet Explorer 6 w systemie Windows Server 2003 IA-64:~ 14 017 KB
  • Aktualizacja programu Internet Explorer 7 w systemie Windows Server 2003 x64:~ 19 962 KB
  • Aktualizacja programu Internet Explorer 8 w systemie Windows Server 2003 x64:~ 22 389 KB
  • Aktualizacja programu Internet Explorer 8 w systemach WEPOS i POSReady 2009:~ 9 478 KB
  • Aktualizacja programu Internet Explorer 7 w systemach WEPOS i POSReady 2009:~ 8 464 KB
  • Aktualizacja programu Internet Explorer 6 w systemach WEPOS i POSReady 2009:~ 4 326 KB
  Opis:
  W produkcie oprogramowania firmy Microsoft wykryto problem z zabezpieczeniami, który może mieć wpływ na używany system.Można chronić system przed tym zagrożeniem, instalując tę aktualizację firmy Microsoft.Aby uzyskać pełną listę problemów, które zostały uwzględnione w tej aktualizacji, zapoznaj się z odpowiednim artykułem z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base.Po zainstalowaniu tej aktualizacji może być konieczne ponowne uruchomienie systemu.
 • MS14-037:Skumulowana aktualizacja zabezpieczeń programu Internet Explorer (KB2963952) bez aktualizacji KB2919355

  Ustawienia regionalne:Wszystkie
  Wdrożenie:WSUS i wykaz
  Klasyfikacja:Aktualizacje zabezpieczeń
  Ocena ważności:
  • Krytyczna:Windows 8.1, Windows Embedded Standard 7 i Windows 7
  • Ważna:Windows Server 2012 R2 i Windows Server 2008 R2
  Zastępuje:MS14-035 (KB2963950) w systemach Windows 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows Embedded Standard 7, Windows 7 i Windows Server 2008 R2
  Platformy docelowe:Windows 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows Embedded Standard 7, Windows 7 i Windows Server 2008 R2
  Szacunkowe rozmiary plików:
  • Aktualizacja programu Internet Explorer 11 w systemie Windows 8.1 bez aktualizacji KB2919355:~ 17 906 KB
  • Aktualizacja programu Internet Explorer 11 w systemie Windows 8.1/Windows Server 2012 R2 x64 bez aktualizacji KB2919355:~ 36 142 KB
  • Aktualizacja programu Internet Explorer 11 w systemie Windows Embedded Standard 7/Windows 7/Windows Server 2008 R2 x64:~ 36 558 KB
  • Aktualizacja programu Internet Explorer 11 w systemie Windows Embedded Standard 7/Windows 7:~ 18 081 KB
  Opis:
  W produkcie oprogramowania firmy Microsoft wykryto problem z zabezpieczeniami, który może mieć wpływ na używany system.Można chronić system przed tym zagrożeniem, instalując tę aktualizację firmy Microsoft.Aby uzyskać pełną listę problemów, które zostały uwzględnione w tej aktualizacji, zapoznaj się z odpowiednim artykułem z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base.Po zainstalowaniu tej aktualizacji może być konieczne ponowne uruchomienie systemu.
 • MS14-038:Aktualizacja zabezpieczeń dla systemów Windows 8.1, Windows RT 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows RT, Windows Server 2012, Windows Embedded Standard 7, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista i Windows XP Embedded (KB2971850)

  Ustawienia regionalne:Wszystkie
  Wdrożenie:Aktualizacje ważne/automatyczne, WSUS i wykaz
  Klasyfikacja:Aktualizacje zabezpieczeń
  Ocena ważności:Krytyczna
  Zastępuje:MS13-054 (KB2835364) w systemach Windows 8, Windows RT, Windows Server 2012, Windows Embedded Standard 7, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 i Windows Vista
  Platformy docelowe:Windows 8.1, Windows RT* 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows RT*, Windows Server 2012, Windows Embedded Standard 7, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista i Windows XP Embedded
  Szacunkowe rozmiary plików:
  • Aktualizacja systemu Windows 8.1/Windows Server 2012 R2 x64:~ 4 467 KB
  • Aktualizacja systemu Windows 8.1:~ 2 888 KB
  • Aktualizacja systemu Windows RT 8.1:~ 1 176 KB
  • Aktualizacja systemu Windows 8/Windows Server 2012 x64:~ 4 651 KB
  • Aktualizacja systemu Windows 8:~ 2 976 KB
  • Aktualizacja systemu Windows RT:~ 1 151 KB
  • Aktualizacja systemu Windows Embedded Standard 7/Windows 7/Windows Server 2008 R2 x64:~ 4 895 KB
  • Aktualizacja systemu Windows Embedded Standard 7/Windows 7:~ 2 966 KB
  • Aktualizacja systemu Windows Server 2008/Windows Vista x64:~ 4 819 KB
  • Aktualizacja systemu Windows Server 2008/Windows Vista:~ 2 856 KB
  • Aktualizacja systemów WEPOS i POSReady 2009:~ 1 121 KB
  Opis:
  W produkcie oprogramowania firmy Microsoft wykryto problem z zabezpieczeniami, który może mieć wpływ na używany system.Można chronić system przed tym zagrożeniem, instalując tę aktualizację firmy Microsoft.Aby uzyskać pełną listę problemów, które zostały uwzględnione w tej aktualizacji, zapoznaj się z odpowiednim artykułem z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base.Po zainstalowaniu tej aktualizacji może być konieczne ponowne uruchomienie systemu.
 • MS14-038:Aktualizacja zabezpieczeń dla systemów Windows 8.1 i Windows Server 2012 R2 (KB2974286) bez aktualizacji KB2919355

  Ustawienia regionalne:Wszystkie
  Wdrożenie:WSUS i wykaz
  Klasyfikacja:Aktualizacje zabezpieczeń
  Ocena ważności:Krytyczna
  Platformy docelowe:Windows 8.1 i Windows Server 2012 R2
  Szacunkowe rozmiary plików:
  • Windows 8.1/Windows Server 2012 R2 x64 bez aktualizacji KB2919355:~ 4 464 KB
  • Windows 8.1 bez aktualizacji KB2919355:~ 2 886 KB
  Opis:
  W produkcie oprogramowania firmy Microsoft wykryto problem z zabezpieczeniami, który może mieć wpływ na używany system.Można chronić system przed tym zagrożeniem, instalując tę aktualizację firmy Microsoft.Aby uzyskać pełną listę problemów, które zostały uwzględnione w tej aktualizacji, zapoznaj się z odpowiednim artykułem z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base.Po zainstalowaniu tej aktualizacji może być konieczne ponowne uruchomienie systemu.
 • MS14-039:Aktualizacja zabezpieczeń dla systemów Windows 8.1, Windows RT 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows RT, Windows Server 2012, Windows Embedded Standard 7, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 i Windows Vista (KB2973201)

  Ustawienia regionalne:Wszystkie
  Wdrożenie:Aktualizacje ważne/automatyczne, WSUS i wykaz
  Klasyfikacja:Aktualizacje zabezpieczeń
  Ocena ważności:Ważna
  Zastępuje:MS14-015 (KB2930275) w systemach Windows 8.1, Windows RT 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows RT, Windows Server 2012, Windows Embedded Standard 7, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 i Windows Vista
  Platformy docelowe:Windows 8.1, Windows RT* 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows RT*, Windows Server 2012, Windows Embedded Standard 7, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 i Windows Vista
  Szacunkowe rozmiary plików:
  • Aktualizacja systemu Windows 8.1/Windows Server 2012 R2 x64:~ 4 194 KB
  • Aktualizacja systemu Windows 8.1:~ 3 582 KB
  • Aktualizacja systemu Windows RT 8.1:~ 3 575 KB
  • Aktualizacja systemu Windows 8/Windows Server 2012 x64:~ 5 016 KB
  • Aktualizacja systemu Windows 8:~ 4 131 KB
  • Aktualizacja systemu Windows RT:~ 3 614 KB
  • Aktualizacja systemu Windows Embedded Standard 7/Windows 7:~ 2 799 KB
  • Aktualizacja systemu Windows Embedded Standard 7/Windows 7/Windows Server 2008 R2 x64:~ 3 539 KB
  • Aktualizacja systemu Windows Server 2008 R2 IA-64:~ 3 471 KB
  • Aktualizacja systemu Windows Server 2008/Windows Vista:~ 2 364 KB
  • Aktualizacja systemu Windows Server 2008/Windows Vista x64:~ 2 885 KB
  • Aktualizacja systemu Windows Server 2008 IA-64:~ 2 681 KB
  Opis:
  W produkcie oprogramowania firmy Microsoft wykryto problem z zabezpieczeniami, który może mieć wpływ na używany system.Można chronić system przed tym zagrożeniem, instalując tę aktualizację firmy Microsoft.Aby uzyskać pełną listę problemów, które zostały uwzględnione w tej aktualizacji, zapoznaj się z odpowiednim artykułem z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base.Po zainstalowaniu tej aktualizacji może być konieczne ponowne uruchomienie systemu.
 • MS14-039:Aktualizacja zabezpieczeń dla systemów Windows 8.1 i Windows Server 2012 R2 (KB2973906) bez aktualizacji KB2919355

  Ustawienia regionalne:Wszystkie
  Wdrożenie:WSUS i wykaz
  Klasyfikacja:Aktualizacje zabezpieczeń
  Ocena ważności:Ważna
  Zastępuje:MS14-015 (KB2930275) w systemach Windows 8.1 i Windows Server 2012 R2
  Platformy docelowe:Windows 8.1 i Windows Server 2012 R2
  Szacunkowe rozmiary plików:
  • Windows 8.1 bez aktualizacji KB2919355:~ 3 521 KB
  • Windows 8.1/Windows Server 2012 R2 x64 bez aktualizacji KB2919355:~ 4 126 KB
  Opis:
  W produkcie oprogramowania firmy Microsoft wykryto problem z zabezpieczeniami, który może mieć wpływ na używany system.Można chronić system przed tym zagrożeniem, instalując tę aktualizację firmy Microsoft.Aby uzyskać pełną listę problemów, które zostały uwzględnione w tej aktualizacji, zapoznaj się z odpowiednim artykułem z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base.Po zainstalowaniu tej aktualizacji może być konieczne ponowne uruchomienie systemu.
 • MS14-040:Aktualizacja zabezpieczeń dla systemów Windows 8.1, Windows RT 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows RT, Windows Server 2012, Windows Embedded Standard 7, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003 i Windows XP Embedded (KB2961072)

  Ustawienia regionalne:Wszystkie
  Wdrożenie:Windows Update, Microsoft Update, Aktualizacje ważne/automatyczne, WSUS i wykaz
  Klasyfikacja:Aktualizacje zabezpieczeń
  Ocena ważności:Ważna
  Zastępuje:
  • MS11-046 (KB2503665) w systemach Windows Server 2008 i Windows Vista
  • MS12-009 (KB2645640) w systemie Windows Server 2003
  • MS13-093 (KB2875783) w systemach Windows 8, Windows Server 2012, Windows Embedded Standard 7, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista i Windows Server 2003
  Platformy docelowe:Windows 8.1, Windows RT* 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows RT*, Windows Server 2012, Windows Embedded Standard 7, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003 i Windows XP Embedded
  Szacunkowe rozmiary plików:
  • Aktualizacja systemu Windows 8.1:~ 237 KB
  • Aktualizacja systemu Windows 8.1/Windows Server 2012 R2 x64:~ 276 KB
  • Aktualizacja systemu Windows RT 8.1:~ 237 KB
  • Aktualizacja systemu Windows 8/Windows Server 2012 x64:~ 346 KB
  • Aktualizacja systemu Windows 8:~ 255 KB
  • Aktualizacja systemu Windows RT:~ 232 KB
  • Aktualizacja systemu Windows Embedded Standard 7/Windows 7/Windows Server 2008 R2 x64:~ 259 KB
  • Aktualizacja systemu Windows Embedded Standard 7/Windows 7:~ 188 KB
  • Aktualizacja systemu Windows Server 2008 R2 IA-64:~ 470 KB
  • Aktualizacja systemu Windows Server 2008 IA-64:~ 433 KB
  • Aktualizacja systemu Windows Server 2008/Windows Vista:~ 173 KB
  • Aktualizacja systemu Windows Server 2008/Windows Vista x64:~ 233 KB
  • Aktualizacja systemu Windows Server 2003:~ 568 KB
  • Aktualizacja systemu Windows Server 2003 IA-64:~ 1 224 KB
  • Aktualizacja systemu Windows Server 2003 x64:~ 783 KB
  • Aktualizacja systemów WEPOS i POSReady 2009:~ 568 KB
  Opis:
  W produkcie oprogramowania firmy Microsoft wykryto problem z zabezpieczeniami, który może mieć wpływ na używany system.Można chronić system przed tym zagrożeniem, instalując tę aktualizację firmy Microsoft.Aby uzyskać pełną listę problemów, które zostały uwzględnione w tej aktualizacji, zapoznaj się z odpowiednim artykułem z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base.Po zainstalowaniu tej aktualizacji może być konieczne ponowne uruchomienie systemu.
 • MS14-040:Aktualizacja zabezpieczeń dla systemów Windows 8.1 i Windows Server 2012 R2 (KB2973408) bez aktualizacji KB2919355

  Ustawienia regionalne:Wszystkie
  Wdrożenie:WSUS i wykaz
  Klasyfikacja:Aktualizacje zabezpieczeń
  Ocena ważności:Ważna
  Platformy docelowe:Windows 8.1 i Windows Server 2012 R2
  Szacunkowe rozmiary plików:
  • Windows 8.1 bez aktualizacji KB2919355:~ 237 KB
  • Windows 8.1/Windows Server 2012 R2 x64 bez aktualizacji KB2919355:~ 277 KB
  Opis:
  W produkcie oprogramowania firmy Microsoft wykryto problem z zabezpieczeniami, który może mieć wpływ na używany system.Można chronić system przed tym zagrożeniem, instalując tę aktualizację firmy Microsoft.Aby uzyskać pełną listę problemów, które zostały uwzględnione w tej aktualizacji, zapoznaj się z odpowiednim artykułem z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base.Po zainstalowaniu tej aktualizacji może być konieczne ponowne uruchomienie systemu.
 • MS14-041:Aktualizacja zabezpieczeń dla systemów Windows 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows Server 2012, Windows Embedded Standard 7, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 i Windows Vista (KB2972280)

  Ustawienia regionalne:Wszystkie
  Wdrożenie:Aktualizacje ważne/automatyczne, WSUS i wykaz
  Klasyfikacja:Aktualizacje zabezpieczeń
  Ocena ważności:Ważna
  Zastępuje:
  • MS14-013 (KB2929961) w systemach Windows 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows Server 2012, Windows Embedded Standard 7, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 i Windows Vista
  Platformy docelowe:Windows 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows Server 2012, Windows Embedded Standard 7, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 i Windows Vista
  Szacunkowe rozmiary plików:
  • Aktualizacja systemu Windows 8.1/Windows Server 2012 R2 x64:~ 447 KB
  • Aktualizacja systemu Windows 8.1:~ 239 KB
  • Aktualizacja systemu Windows 8/Windows Server 2012 x64:~ 459 KB
  • Aktualizacja systemu Windows 8:~ 249 KB
  • Aktualizacja systemu Windows Embedded Standard 7/Windows 7/Windows Server 2008 R2 x64:~ 452 KB
  • Aktualizacja systemu Windows Embedded Standard 7/Windows 7:~ 238 KB
  • Aktualizacja systemu Windows Server 2008/Windows Vista x64:~ 455 KB
  • Aktualizacja systemu Windows Server 2008/Windows Vista:~ 242 KB
  Opis:
  W produkcie oprogramowania firmy Microsoft wykryto problem z zabezpieczeniami, który może mieć wpływ na używany system.Można chronić system przed tym zagrożeniem, instalując tę aktualizację firmy Microsoft.Aby uzyskać pełną listę problemów, które zostały uwzględnione w tej aktualizacji, zapoznaj się z odpowiednim artykułem z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base.Po zainstalowaniu tej aktualizacji może być konieczne ponowne uruchomienie systemu.
 • MS14-041:Aktualizacja zabezpieczeń dla systemów Windows 8.1 i Windows Server 2012 R2 (KB2973932) bez aktualizacji KB2919355

  Ustawienia regionalne:Wszystkie
  Wdrożenie:WSUS i wykaz
  Klasyfikacja:Aktualizacje zabezpieczeń
  Ocena ważności:Ważna
  Zastępuje:MS14-013 (KB2929961) w systemach Windows 8.1 i Windows Server 2012 R2
  Platformy docelowe:Windows 8.1 i Windows Server 2012 R2
  Szacunkowe rozmiary plików:
  • Windows 8.1 bez aktualizacji KB2919355:~ 238 KB
  • Windows 8.1/Windows Server 2012 R2 x64 bez aktualizacji KB2919355:~ 445 KB
  Opis:
  W produkcie oprogramowania firmy Microsoft wykryto problem z zabezpieczeniami, który może mieć wpływ na używany system.Można chronić system przed tym zagrożeniem, instalując tę aktualizację firmy Microsoft.Aby uzyskać pełną listę problemów, które zostały uwzględnione w tej aktualizacji, zapoznaj się z odpowiednim artykułem z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base.Po zainstalowaniu tej aktualizacji może być konieczne ponowne uruchomienie systemu.

Nowa zawartość niezwiązana z zabezpieczeniami:

 • Aktualizacja dla systemów Windows 8 i Windows Server 2012 (KB2937636)

  Ustawienia regionalne:Wszystkie
  Wdrożenie:WSUS i wykaz
  Klasyfikacja:Aktualizacja o wysokim priorytecie, niezwiązana z zabezpieczeniami
  Platformy docelowe:Windows 8 i Windows Server 2012
  Szacunkowe rozmiary plików:
  • Aktualizacja systemu Windows 8:~ 3 652 KB
  • Aktualizacja systemu Windows 8/Windows Server 2012 x64:~ 4 478 KB
  Opis:
  Zainstalowanie tej aktualizacji rozwiązuje problemy w systemie Windows.Aby uzyskać pełną listę problemów, które zostały uwzględnione w tej aktualizacji, należy zapoznać się z odpowiednim artykułem z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base w celu uzyskania dodatkowych informacji.Po zainstalowaniu tego elementu może być wymagane ponowne uruchomienie komputera.
  http://support.microsoft.com/kb/2937636 (strona może być w języku angielskim)
 • Aktualizacja dla systemów Windows 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows 8 i Windows Server 2012 (KB2938066)

  Ustawienia regionalne:Wszystkie
  Wdrożenie:Aktualizacje zalecane/automatyczne, WSUS i wykaz
  Klasyfikacja:Aktualizacja, niezwiązana z zabezpieczeniami
  Platformy docelowe:Windows 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows 8 i Windows Server 2012
  Szacunkowe rozmiary plików:
  • Aktualizacja systemu Windows 8.1:~ 73 KB
  • Aktualizacja systemu Windows 8.1/Windows Server 2012 R2 x64:~ 11 219 KB
  • Aktualizacja systemu Windows 8/Windows Server 2012 x64:~ 20 238 KB
  • Aktualizacja systemu Windows 8:~ 194 KB
  Opis:
  Zainstalowanie tej aktualizacji rozwiązuje problemy w systemie Windows.Aby uzyskać pełną listę problemów, które zostały uwzględnione w tej aktualizacji, należy zapoznać się z odpowiednim artykułem z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base w celu uzyskania dodatkowych informacji.Po zainstalowaniu tego elementu może być wymagane ponowne uruchomienie komputera.
  http://support.microsoft.com/kb/2938066 (strona może być w języku angielskim)
 • Aktualizacja dla systemu Windows 7 (KB2952664)

  Ustawienia regionalne:Wszystkie
  Wdrożenie:Aktualizacje zalecane/automatyczne, WSUS i wykaz
  Klasyfikacja:Aktualizacja, niezwiązana z zabezpieczeniami
  Platformy docelowe:Windows 7
  Szacunkowe rozmiary plików:
  • Aktualizacja systemu Windows 7 x64:~ 2 543 KB
  • Aktualizacja systemu Windows 7:~ 2 657 KB
  Opis:
  Zainstalowanie tej aktualizacji rozwiązuje problemy w systemie Windows.Aby uzyskać pełną listę problemów, które zostały uwzględnione w tej aktualizacji, należy zapoznać się z odpowiednim artykułem z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base w celu uzyskania dodatkowych informacji.Po zainstalowaniu tego elementu może być wymagane ponowne uruchomienie komputera.
 • Aktualizacja dla systemów Windows 8.1, Windows RT 8.1 i Windows Server 2012 R2 (KB2959626)

  Ustawienia regionalne:Wszystkie
  Wdrożenie:Aktualizacje zalecane/automatyczne i WSUS
  Klasyfikacja:Aktualizacja, niezwiązana z zabezpieczeniami
  Platformy docelowe:Windows 8.1, Windows RT* 8.1 i Windows Server 2012 R2
  Szacunkowe rozmiary plików:
  • Aktualizacja systemu Windows 8.1:~ 1 457 KB
  • Aktualizacja systemu Windows 8.1/Windows Server 2012 R2 x64:~ 2 070 KB
  • Aktualizacja systemu Windows RT 8.1:~ 507 KB
  Opis:
  Zainstalowanie tej aktualizacji rozwiązuje problemy w systemie Windows.Aby uzyskać pełną listę problemów, które zostały uwzględnione w tej aktualizacji, należy zapoznać się z odpowiednim artykułem z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base w celu uzyskania dodatkowych informacji.Po zainstalowaniu tego elementu może być wymagane ponowne uruchomienie komputera.
 • Aktualizacja dla systemów Windows 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows Server 2012, Windows 7 i Windows Server 2008 R2 (KB2959936)

  Ustawienia regionalne:Wszystkie
  Wdrożenie:Aktualizacje zalecane/automatyczne, WSUS i wykaz
  Klasyfikacja:Aktualizacja, niezwiązana z zabezpieczeniami
  Zastępuje:KB2932354 w systemach Windows 8.1 i Windows Server 2012 R2
  Platformy docelowe:Windows 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows Server 2012, Windows 7 i Windows Server 2008 R2
  Szacunkowe rozmiary plików:
  • Aktualizacja systemu Windows 8.1:~ 488 KB
  • Aktualizacja systemu Windows 8.1/Windows Server 2012 R2 x64:~ 489 KB
  • Aktualizacja systemu Windows 8/Windows Server 2012 x64:~ 489 KB
  • Aktualizacja systemu Windows 8:~ 488 KB
  • Aktualizacja systemu Windows 7:~ 486 KB
  • Aktualizacja systemu Windows 7/Windows Server 2008 R2 x64:~ 487 KB
  Opis:
  Zainstalowanie tej aktualizacji rozwiązuje problemy w systemie Windows.Aby uzyskać pełną listę problemów, które zostały uwzględnione w tej aktualizacji, należy zapoznać się z odpowiednim artykułem z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base w celu uzyskania dodatkowych informacji.Po zainstalowaniu tego elementu może być wymagane ponowne uruchomienie komputera.
 • Aktualizacja dla systemów Windows Embedded POSReady 7 i Windows 8.1 (KB2959943)

  Ustawienia regionalne:Wszystkie
  Wdrożenie:Aktualizacje zalecane/automatyczne
  Klasyfikacja:Aktualizacja, niezwiązana z zabezpieczeniami
  Platformy docelowe:Windows Embedded POSReady 7 i Windows 8.1
  Szacunkowe rozmiary plików:
  • Windows Embedded POSReady 7/Windows 8.1:~ 784 KB
  • Aktualizacja systemów Windows Embedded POSReady 7 i Windows 8.1 dla systemów opartych na procesorach x64:~ 784 KB
  Opis:
  Zainstalowanie tej aktualizacji rozwiązuje problemy w systemie Windows.Aby uzyskać pełną listę problemów, które zostały uwzględnione w tej aktualizacji, należy zapoznać się z odpowiednim artykułem z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base w celu uzyskania dodatkowych informacji.Po zainstalowaniu tego elementu może być wymagane ponowne uruchomienie komputera.
 • Aktualizacja dla systemów Windows 8, Windows RT i Windows Server 2012 (KB2960837)

  Ustawienia regionalne:Wszystkie
  Wdrożenie:Aktualizacje zalecane/automatyczne, WSUS i wykaz
  Klasyfikacja:Aktualizacja, niezwiązana z zabezpieczeniami
  Platformy docelowe:Windows 8, Windows RT* i Windows Server 2012
  Szacunkowe rozmiary plików:
  • Aktualizacja systemu Windows 8/Windows Server 2012 x64:~ 824 KB
  • Aktualizacja systemu Windows 8:~ 381 KB
  • Aktualizacja systemu Windows RT:~ 377 KB
  Opis:
  Zainstalowanie tej aktualizacji rozwiązuje problemy w systemie Windows.Aby uzyskać pełną listę problemów, które zostały uwzględnione w tej aktualizacji, należy zapoznać się z odpowiednim artykułem z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base w celu uzyskania dodatkowych informacji.Po zainstalowaniu tego elementu może być wymagane ponowne uruchomienie komputera.
 • Aktualizacja dla systemu Windows 8.1 (KB2962183)

  Ustawienia regionalne:Wszystkie
  Wdrożenie:WSUS i wykaz
  Klasyfikacja:Aktualizacja, niezwiązana z zabezpieczeniami
  Platformy docelowe:Windows 8.1
  Szacunkowe rozmiary plików:
  • Aktualizacja systemu Windows 8.1 x64:~ 32 523 KB
  • Aktualizacja systemu Windows 8.1:~ 31 566 KB
  Opis:
  Zainstalowanie tej aktualizacji rozwiązuje problemy w systemie Windows.Aby uzyskać pełną listę problemów, które zostały uwzględnione w tej aktualizacji, należy zapoznać się z odpowiednim artykułem z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base w celu uzyskania dodatkowych informacji.Po zainstalowaniu tego elementu może być wymagane ponowne uruchomienie komputera.
 • Aktualizacja dla systemu Windows 8.1 (KB2962184)

  Ustawienia regionalne:Wszystkie
  Wdrożenie:WSUS i wykaz
  Klasyfikacja:Aktualizacja, niezwiązana z zabezpieczeniami
  Platformy docelowe:Windows 8.1
  Szacunkowe rozmiary plików:
  • Aktualizacja systemu Windows 8.1 x64:~ 43 444 KB
  • Aktualizacja systemu Windows 8.1:~ 41 078 KB
  Opis:
  Zainstalowanie tej aktualizacji rozwiązuje problemy w systemie Windows.Aby uzyskać pełną listę problemów, które zostały uwzględnione w tej aktualizacji, należy zapoznać się z odpowiednim artykułem z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base w celu uzyskania dodatkowych informacji.Po zainstalowaniu tego elementu może być wymagane ponowne uruchomienie komputera.
 • Aktualizacja dla systemu Windows 8.1 (KB2962185)

  Ustawienia regionalne:Wszystkie
  Wdrożenie:WSUS i wykaz
  Klasyfikacja:Aktualizacja, niezwiązana z zabezpieczeniami
  Platformy docelowe:Windows 8.1
  Szacunkowe rozmiary plików:
  • Aktualizacja systemu Windows 8.1 x64:~ 33 126 KB
  • Aktualizacja systemu Windows 8.1:~ 30 759 KB
  Opis:
  Zainstalowanie tej aktualizacji rozwiązuje problemy w systemie Windows.Aby uzyskać pełną listę problemów, które zostały uwzględnione w tej aktualizacji, należy zapoznać się z odpowiednim artykułem z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base w celu uzyskania dodatkowych informacji.Po zainstalowaniu tego elementu może być wymagane ponowne uruchomienie komputera.
 • Aktualizacja dla systemu Windows 8.1 (KB2962186)

  Ustawienia regionalne:Wszystkie
  Wdrożenie:WSUS i wykaz
  Klasyfikacja:Aktualizacja, niezwiązana z zabezpieczeniami
  Platformy docelowe:Windows 8.1
  Szacunkowe rozmiary plików:
  • Aktualizacja systemu Windows 8.1 x64:~ 24 806 KB
  • Aktualizacja systemu Windows 8.1:~ 23 849 KB
  Opis:
  Zainstalowanie tej aktualizacji rozwiązuje problemy w systemie Windows.Aby uzyskać pełną listę problemów, które zostały uwzględnione w tej aktualizacji, należy zapoznać się z odpowiednim artykułem z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base w celu uzyskania dodatkowych informacji.Po zainstalowaniu tego elementu może być wymagane ponowne uruchomienie komputera.
 • Aktualizacja dla systemu Windows 8.1 (KB2962187)

  Ustawienia regionalne:Wszystkie
  Wdrożenie:WSUS i wykaz
  Klasyfikacja:Aktualizacja, niezwiązana z zabezpieczeniami
  Platformy docelowe:Windows 8.1
  Szacunkowe rozmiary plików:
  • Aktualizacja systemu Windows 8.1:~ 20 555 KB
  • Aktualizacja systemu Windows 8.1 x64:~ 21 510 KB
  Opis:
  Zainstalowanie tej aktualizacji rozwiązuje problemy w systemie Windows.Aby uzyskać pełną listę problemów, które zostały uwzględnione w tej aktualizacji, należy zapoznać się z odpowiednim artykułem z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base w celu uzyskania dodatkowych informacji.Po zainstalowaniu tego elementu może być wymagane ponowne uruchomienie komputera.
 • Aktualizacja dla systemu Windows 8.1 (KB2962188)

  Ustawienia regionalne:Wszystkie
  Wdrożenie:WSUS i wykaz
  Klasyfikacja:Aktualizacja, niezwiązana z zabezpieczeniami
  Platformy docelowe:Windows 8.1
  Szacunkowe rozmiary plików:
  • Aktualizacja systemu Windows 8.1:~ 19 073 KB
  • Aktualizacja systemu Windows 8.1 x64:~ 20 029 KB
  Opis:
  Zainstalowanie tej aktualizacji rozwiązuje problemy w systemie Windows.Aby uzyskać pełną listę problemów, które zostały uwzględnione w tej aktualizacji, należy zapoznać się z odpowiednim artykułem z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base w celu uzyskania dodatkowych informacji.Po zainstalowaniu tego elementu może być wymagane ponowne uruchomienie komputera.
 • Aktualizacja dla systemu Windows 8.1 (KB2962189)

  Ustawienia regionalne:Wszystkie
  Wdrożenie:WSUS i wykaz
  Klasyfikacja:Aktualizacja, niezwiązana z zabezpieczeniami
  Platformy docelowe:Windows 8.1
  Szacunkowe rozmiary plików:
  • Aktualizacja systemu Windows 8.1 x64:~ 26 877 KB
  • Aktualizacja systemu Windows 8.1:~ 25 921 KB
  Opis:
  Zainstalowanie tej aktualizacji rozwiązuje problemy w systemie Windows.Aby uzyskać pełną listę problemów, które zostały uwzględnione w tej aktualizacji, należy zapoznać się z odpowiednim artykułem z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base w celu uzyskania dodatkowych informacji.Po zainstalowaniu tego elementu może być wymagane ponowne uruchomienie komputera.
 • Aktualizacja dla systemu Windows 8.1 (KB2962190)

  Ustawienia regionalne:Wszystkie
  Wdrożenie:WSUS i wykaz
  Klasyfikacja:Aktualizacja, niezwiązana z zabezpieczeniami
  Platformy docelowe:Windows 8.1
  Szacunkowe rozmiary plików:
  • Aktualizacja systemu Windows 8.1:~ 20 545 KB
  • Aktualizacja systemu Windows 8.1 x64:~ 21 501 KB
  Opis:
  Zainstalowanie tej aktualizacji rozwiązuje problemy w systemie Windows.Aby uzyskać pełną listę problemów, które zostały uwzględnione w tej aktualizacji, należy zapoznać się z odpowiednim artykułem z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base w celu uzyskania dodatkowych informacji.Po zainstalowaniu tego elementu może być wymagane ponowne uruchomienie komputera.
 • Aktualizacja dla systemu Windows 8.1 (KB2962191)

  Ustawienia regionalne:Wszystkie
  Wdrożenie:WSUS i wykaz
  Klasyfikacja:Aktualizacja, niezwiązana z zabezpieczeniami
  Platformy docelowe:Windows 8.1
  Szacunkowe rozmiary plików:
  • Aktualizacja systemu Windows 8.1 x64:~ 26 038 KB
  • Aktualizacja systemu Windows 8.1:~ 25 082 KB
  Opis:
  Zainstalowanie tej aktualizacji rozwiązuje problemy w systemie Windows.Aby uzyskać pełną listę problemów, które zostały uwzględnione w tej aktualizacji, należy zapoznać się z odpowiednim artykułem z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base w celu uzyskania dodatkowych informacji.Po zainstalowaniu tego elementu może być wymagane ponowne uruchomienie komputera.
 • Aktualizacja dla systemu Windows 8.1 (KB2962192)

  Ustawienia regionalne:Wszystkie
  Wdrożenie:WSUS i wykaz
  Klasyfikacja:Aktualizacja, niezwiązana z zabezpieczeniami
  Platformy docelowe:Windows 8.1
  Szacunkowe rozmiary plików:
  • Aktualizacja systemu Windows 8.1:~ 17 798 KB
  • Aktualizacja systemu Windows 8.1 x64:~ 18 754 KB
  Opis:
  Zainstalowanie tej aktualizacji rozwiązuje problemy w systemie Windows.Aby uzyskać pełną listę problemów, które zostały uwzględnione w tej aktualizacji, należy zapoznać się z odpowiednim artykułem z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base w celu uzyskania dodatkowych informacji.Po zainstalowaniu tego elementu może być wymagane ponowne uruchomienie komputera.
 • Aktualizacja dla systemu Windows 8.1 (KB2962195)

  Ustawienia regionalne:Wszystkie
  Wdrożenie:WSUS i wykaz
  Klasyfikacja:Aktualizacja, niezwiązana z zabezpieczeniami
  Platformy docelowe:Windows 8.1
  Szacunkowe rozmiary plików:
  • Aktualizacja systemu Windows 8.1:~ 6 606 KB
  • Aktualizacja systemu Windows 8.1 x64:~ 7 562 KB
  Opis:
  Zainstalowanie tej aktualizacji rozwiązuje problemy w systemie Windows.Aby uzyskać pełną listę problemów, które zostały uwzględnione w tej aktualizacji, należy zapoznać się z odpowiednim artykułem z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base w celu uzyskania dodatkowych informacji.Po zainstalowaniu tego elementu może być wymagane ponowne uruchomienie komputera.
 • Aktualizacja dla systemu Windows 8.1 (KB2962196)

  Ustawienia regionalne:Wszystkie
  Wdrożenie:WSUS i wykaz
  Klasyfikacja:Aktualizacja, niezwiązana z zabezpieczeniami
  Platformy docelowe:Windows 8.1
  Szacunkowe rozmiary plików:
  • Aktualizacja systemu Windows 8.1:~ 6 698 KB
  • Aktualizacja systemu Windows 8.1 x64:~ 7 654 KB
  Opis:
  Zainstalowanie tej aktualizacji rozwiązuje problemy w systemie Windows.Aby uzyskać pełną listę problemów, które zostały uwzględnione w tej aktualizacji, należy zapoznać się z odpowiednim artykułem z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base w celu uzyskania dodatkowych informacji.Po zainstalowaniu tego elementu może być wymagane ponowne uruchomienie komputera.
 • Aktualizacja dla systemu Windows 8.1 (KB2962197)

  Ustawienia regionalne:Wszystkie
  Wdrożenie:WSUS i wykaz
  Klasyfikacja:Aktualizacja, niezwiązana z zabezpieczeniami
  Platformy docelowe:Windows 8.1
  Szacunkowe rozmiary plików:
  • Aktualizacja systemu Windows 8.1 x64:~ 7 550 KB
  • Aktualizacja systemu Windows 8.1:~ 6 594 KB
  Opis:
  Zainstalowanie tej aktualizacji rozwiązuje problemy w systemie Windows.Aby uzyskać pełną listę problemów, które zostały uwzględnione w tej aktualizacji, należy zapoznać się z odpowiednim artykułem z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base w celu uzyskania dodatkowych informacji.Po zainstalowaniu tego elementu może być wymagane ponowne uruchomienie komputera.
 • Aktualizacja dla systemu Windows 8.1 (KB2962198)

  Ustawienia regionalne:Wszystkie
  Wdrożenie:WSUS i wykaz
  Klasyfikacja:Aktualizacja, niezwiązana z zabezpieczeniami
  Platformy docelowe:Windows 8.1
  Szacunkowe rozmiary plików:
  • Aktualizacja systemu Windows 8.1 x64:~ 8 115 KB
  • Aktualizacja systemu Windows 8.1:~ 7 158 KB
  Opis:
  Zainstalowanie tej aktualizacji rozwiązuje problemy w systemie Windows.Aby uzyskać pełną listę problemów, które zostały uwzględnione w tej aktualizacji, należy zapoznać się z odpowiednim artykułem z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base w celu uzyskania dodatkowych informacji.Po zainstalowaniu tego elementu może być wymagane ponowne uruchomienie komputera.
 • Aktualizacja dla systemu Windows 8.1 (KB2962199)

  Ustawienia regionalne:Wszystkie
  Wdrożenie:WSUS i wykaz
  Klasyfikacja:Aktualizacja, niezwiązana z zabezpieczeniami
  Platformy docelowe:Windows 8.1
  Szacunkowe rozmiary plików:
  • Aktualizacja systemu Windows 8.1 x64:~ 19 677 KB
  • Aktualizacja systemu Windows 8.1:~ 18 721 KB
  Opis:
  Zainstalowanie tej aktualizacji rozwiązuje problemy w systemie Windows.Aby uzyskać pełną listę problemów, które zostały uwzględnione w tej aktualizacji, należy zapoznać się z odpowiednim artykułem z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base w celu uzyskania dodatkowych informacji.Po zainstalowaniu tego elementu może być wymagane ponowne uruchomienie komputera.
 • Aktualizacja dla systemu Windows 8.1 (KB2962200)

  Ustawienia regionalne:Wszystkie
  Wdrożenie:WSUS i wykaz
  Klasyfikacja:Aktualizacja, niezwiązana z zabezpieczeniami
  Platformy docelowe:Windows 8.1
  Szacunkowe rozmiary plików:
  • Aktualizacja systemu Windows 8.1 x64:~ 5 522 KB
  • Aktualizacja systemu Windows 8.1:~ 4 566 KB
  Opis:
  Zainstalowanie tej aktualizacji rozwiązuje problemy w systemie Windows.Aby uzyskać pełną listę problemów, które zostały uwzględnione w tej aktualizacji, należy zapoznać się z odpowiednim artykułem z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base w celu uzyskania dodatkowych informacji.Po zainstalowaniu tego elementu może być wymagane ponowne uruchomienie komputera.
 • Aktualizacja dla systemu Windows 8.1 (KB2962201)

  Ustawienia regionalne:Wszystkie
  Wdrożenie:WSUS i wykaz
  Klasyfikacja:Aktualizacja, niezwiązana z zabezpieczeniami
  Platformy docelowe:Windows 8.1
  Szacunkowe rozmiary plików:
  • Aktualizacja systemu Windows 8.1:~ 46 714 KB
  • Aktualizacja systemu Windows 8.1 x64:~ 47 670 KB
  Opis:
  Zainstalowanie tej aktualizacji rozwiązuje problemy w systemie Windows.Aby uzyskać pełną listę problemów, które zostały uwzględnione w tej aktualizacji, należy zapoznać się z odpowiednim artykułem z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base w celu uzyskania dodatkowych informacji.Po zainstalowaniu tego elementu może być wymagane ponowne uruchomienie komputera.
 • Aktualizacja dla systemów Windows 7 i Windows Server 2008 R2 (KB2966583)

  Ustawienia regionalne:Wszystkie
  Wdrożenie:Aktualizacje zalecane/automatyczne, WSUS i wykaz
  Klasyfikacja:Aktualizacja, niezwiązana z zabezpieczeniami
  Platformy docelowe:Windows 7 i Windows Server 2008 R2
  Szacunkowe rozmiary plików:
  • Aktualizacja systemu Windows 7:~ 1 385 KB
  • Aktualizacja systemu Windows 7/Windows Server 2008 R2 x64:~ 2 527 KB
  • Aktualizacja systemu Windows Server 2008 R2 IA-64:~ 2 610 KB
  Opis:
  Zainstalowanie tej aktualizacji rozwiązuje problemy w systemie Windows.Aby uzyskać pełną listę problemów, które zostały uwzględnione w tej aktualizacji, należy zapoznać się z odpowiednim artykułem z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base w celu uzyskania dodatkowych informacji.Po zainstalowaniu tego elementu może być wymagane ponowne uruchomienie komputera.
 • Aktualizacja dla systemów Windows 8, Windows RT i Windows Server 2012 (KB2967916)

  Ustawienia regionalne:Wszystkie
  Wdrożenie:Aktualizacje opcjonalne/automatyczne, WSUS i wykaz
  Klasyfikacja:Aktualizacja, niezwiązana z zabezpieczeniami
  Platformy docelowe:Windows 8, Windows RT* i Windows Server 2012
  Szacunkowe rozmiary plików:
  • Aktualizacja systemu Windows 8/Windows Server 2012 x64:~ 892 KB
  • Aktualizacja systemu Windows 8:~ 683 KB
  • Aktualizacja systemu Windows RT:~ 328 KB
  Opis:
  Zainstalowanie tej aktualizacji rozwiązuje problemy w systemie Windows.Aby uzyskać pełną listę problemów, które zostały uwzględnione w tej aktualizacji, należy zapoznać się z odpowiednim artykułem z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base w celu uzyskania dodatkowych informacji.Po zainstalowaniu tego elementu może być wymagane ponowne uruchomienie komputera.
  http://support.microsoft.com/kb/2967916 (strona może być w języku angielskim)
 • Aktualizacja dla systemów Windows 8.1, Windows RT 8.1 i Windows Server 2012 R2 (KB2967917)

  Ustawienia regionalne:Wszystkie
  Wdrożenie:Aktualizacje opcjonalne/automatyczne, WSUS i wykaz
  Klasyfikacja:Aktualizacja, niezwiązana z zabezpieczeniami
  Platformy docelowe:Windows 8.1, Windows RT* 8.1 i Windows Server 2012 R2
  Szacunkowe rozmiary plików:
  • Aktualizacja systemu Windows 8.1:~ 10 836 KB
  • Aktualizacja systemu Windows 8.1/Windows Server 2012 R2 x64:~ 21 953 KB
  • Aktualizacja systemu Windows RT 8.1:~ 9 040 KB
  Opis:
  Zainstalowanie tej aktualizacji rozwiązuje problemy w systemie Windows.Aby uzyskać pełną listę problemów, które zostały uwzględnione w tej aktualizacji, należy zapoznać się z odpowiednim artykułem z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base w celu uzyskania dodatkowych informacji.Po zainstalowaniu tego elementu może być wymagane ponowne uruchomienie komputera.
 • Aktualizacja dla systemów Windows 8.1, Windows RT 8.1 i Windows Server 2012 R2 (KB2971203)

  Ustawienia regionalne:Wszystkie
  Wdrożenie:Aktualizacje ważne/automatyczne, WSUS i wykaz
  Klasyfikacja:Aktualizacja o wysokim priorytecie, niezwiązana z zabezpieczeniami
  Zastępuje:KB2965699 w systemach Windows 8.1, Windows RT 8.1 i Windows Server 2012 R2
  Platformy docelowe:Windows 8.1, Windows RT* 8.1 i Windows Server 2012 R2
  Szacunkowe rozmiary plików:
  • Aktualizacja systemu Windows 8.1:~ 7 348 KB
  • Aktualizacja systemu Windows 8.1/Windows Server 2012 R2 x64:~ 11 571 KB
  • Aktualizacja systemu Windows RT 8.1:~ 7 591 KB
  Opis:
  Zainstalowanie tej aktualizacji rozwiązuje problemy w systemie Windows.Aby uzyskać pełną listę problemów, które zostały uwzględnione w tej aktualizacji, należy zapoznać się z odpowiednim artykułem z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base w celu uzyskania dodatkowych informacji.Po zainstalowaniu tego elementu może być wymagane ponowne uruchomienie komputera.
 • Aktualizacja dla systemów Windows 8.1 i Windows RT 8.1 (KB2972094)

  Ustawienia regionalne:Wszystkie
  Wdrożenie:Aktualizacje zalecane/automatyczne, WSUS i wykaz
  Klasyfikacja:Aktualizacja, niezwiązana z zabezpieczeniami
  Platformy docelowe:Windows 8.1 i Windows RT* 8.1
  Szacunkowe rozmiary plików:
  • Aktualizacja systemu Windows 8.1 x64:~ 372 KB
  • Aktualizacja systemu Windows 8.1:~ 362 KB
  • Aktualizacja systemu Windows RT 8.1:~ 360 KB
  Opis:
  Zainstalowanie tej aktualizacji rozwiązuje problemy w systemie Windows.Aby uzyskać pełną listę problemów, które zostały uwzględnione w tej aktualizacji, należy zapoznać się z odpowiednim artykułem z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base w celu uzyskania dodatkowych informacji.Po zainstalowaniu tego elementu może być wymagane ponowne uruchomienie komputera.
 • Aktualizacja dla systemów Windows 7 i Windows Server 2008 R2 (KB2973337)

  Ustawienia regionalne:Wszystkie
  Wdrożenie:Aktualizacje zalecane/automatyczne, WSUS i wykaz
  Klasyfikacja:Aktualizacja, niezwiązana z zabezpieczeniami
  Platformy docelowe:Windows 7 i Windows Server 2008 R2
  Szacunkowe rozmiary plików:
  • Aktualizacja systemu Windows 7:~ 2 974 KB
  • Aktualizacja systemu Windows 7/Windows Server 2008 R2 x64:~ 5 168 KB
  • Aktualizacja systemu Windows Server 2008 R2 IA-64:~ 4 343 KB
  Opis:
  Zainstalowanie tej aktualizacji rozwiązuje problemy w systemie Windows.Aby uzyskać pełną listę problemów, które zostały uwzględnione w tej aktualizacji, należy zapoznać się z odpowiednim artykułem z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base w celu uzyskania dodatkowych informacji.Po zainstalowaniu tego elementu może być wymagane ponowne uruchomienie komputera.
 • Aktualizacja dla systemów Windows 8.1, Windows RT 8.1 i Windows Server 2012 R2 (KB2975061)

  Ustawienia regionalne:Wszystkie
  Wdrożenie:Aktualizacje ważne/automatyczne, WSUS i wykaz
  Klasyfikacja:Aktualizacja o wysokim priorytecie, niezwiązana z zabezpieczeniami
  Zastępuje:KB2969339 w systemach Windows 8.1, Windows RT 8.1 i Windows Server 2012 R2
  Platformy docelowe:Windows 8.1, Windows RT* 8.1 i Windows Server 2012 R2
  Szacunkowe rozmiary plików:
  • Aktualizacja systemu Windows 8.1/Windows Server 2012 R2 x64:~ 10 330 KB
  • Aktualizacja systemu Windows 8.1:~ 4 587 KB
  • Aktualizacja systemu Windows RT 8.1:~ 9 614 KB
  Opis:
  Zainstalowanie tej aktualizacji rozwiązuje problemy w systemie Windows.Aby uzyskać pełną listę problemów, które zostały uwzględnione w tej aktualizacji, należy zapoznać się z odpowiednim artykułem z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base w celu uzyskania dodatkowych informacji.Po zainstalowaniu tego elementu może być wymagane ponowne uruchomienie komputera.
 • Aktualizacja dla systemów Windows 8.1 i Windows 8 (KB2976978)

  Ustawienia regionalne:Wszystkie
  Wdrożenie:Aktualizacje zalecane/automatyczne, WSUS i wykaz
  Klasyfikacja:Aktualizacja, niezwiązana z zabezpieczeniami
  Platformy docelowe:Windows 8.1 i Windows 8
  Szacunkowe rozmiary plików:
  • Aktualizacja systemu Windows 8.1:~ 2 744 KB
  • Aktualizacja systemu Windows 8.1 x64:~ 2 659 KB
  • Aktualizacja systemu Windows 8:~ 2 839 KB
  • Aktualizacja systemu Windows 8 x64:~ 2 690 KB
  Opis:
  Zainstalowanie tej aktualizacji rozwiązuje problemy w systemie Windows.Aby uzyskać pełną listę problemów, które zostały uwzględnione w tej aktualizacji, należy zapoznać się z odpowiednim artykułem z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base w celu uzyskania dodatkowych informacji.Po zainstalowaniu tego elementu może być wymagane ponowne uruchomienie komputera.
 • Aktualizacja dla systemu Windows 7 (KB2977759)

  Ustawienia regionalne:Wszystkie
  Wdrożenie:Aktualizacje zalecane/automatyczne, WSUS i wykaz
  Klasyfikacja:Aktualizacja, niezwiązana z zabezpieczeniami
  Platformy docelowe:Windows 7
  Szacunkowe rozmiary plików:
  • Aktualizacja systemu Windows 7 x64:~ 2 543 KB
  • Aktualizacja systemu Windows 7:~ 2 654 KB
  Opis:
  Zainstalowanie tej aktualizacji rozwiązuje problemy w systemie Windows.Aby uzyskać pełną listę problemów, które zostały uwzględnione w tej aktualizacji, należy zapoznać się z odpowiednim artykułem z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base w celu uzyskania dodatkowych informacji.Po zainstalowaniu tego elementu może być wymagane ponowne uruchomienie komputera.
 • Narzędzie Windows do usuwania złośliwego oprogramowania — lipiec 2014 (KB890830)/Narzędzie Windows do usuwania złośliwego oprogramowania — lipiec 2014 (KB890830) — wersja dla programu Internet Explorer

  Ustawienia regionalne:Wszystkie
  Wdrożenie:Windows Update, Microsoft Update, Aktualizacje ważne/automatyczne, WSUS i wykaz
  Klasyfikacja:Aktualizacja o wysokim priorytecie, niezwiązana z zabezpieczeniami, pakiety zbiorcze
  Zastępuje:KB890830 w systemach Windows 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows Server 2012, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003 i Windows XP
  Platformy docelowe:Windows 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows Server 2012, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003 i Windows XP
  Szacunkowe rozmiary plików:
  • Aktualizacja Narzędzia Windows do usuwania złośliwego oprogramowania — lipiec 2014:~ 33 245 KB
  • Aktualizacja Narzędzia Windows do usuwania złośliwego oprogramowania dla systemów opartych na procesorach x64 — lipiec 2014:~ 35 099 KB
  • Aktualizacja Narzędzia Windows do usuwania złośliwego oprogramowania — lipiec 2014 — wersja dla programu IE:~ 28 022 KB
  Opis:
  Po pobraniu narzędzie jest uruchamiane jednokrotnie w celu sprawdzenia komputera pod kątem zainfekowania przez określone, najbardziej rozpowszechnione złośliwe oprogramowanie (w tym Blaster, Sasser i Mydoom) i ułatwia usunięcie wykrytych infekcji.W przypadku wykrycia infekcji po kolejnym uruchomieniu komputera w narzędziu zostanie wyświetlony raport o stanie.Nowa wersja narzędzia będzie oferowana co miesiąc.Aby uruchomić narzędzie ręcznie, należy pobrać jego kopię z witryny Centrum pobierania Microsoft lub uruchomić wersję trybu online z witryny microsoft.com. To narzędzie nie zastępuje programu antywirusowego.Aby chronić komputer, należy zainstalować oprogramowanie antywirusowe.

Zmiany w istniejącej zawartości dotyczącej zabezpieczeń:

 • Aktualizacja zabezpieczeń programu Microsoft .NET Framework 3.5 w systemach Windows 8 i Windows Server 2012 (KB2898845)

  • Zmieniono metadane.
  • Pliki binarne nie uległy zmianie.
  • Tej aktualizacji nie trzeba instalować ponownie.
  Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
 • Aktualizacja zabezpieczeń programu Microsoft .NET Framework 4.5.2 w systemach Windows 8 i Windows Server 2012 (KB2898849)

  • Zmieniono metadane.
  • Pliki binarne nie uległy zmianie.
  • Tej aktualizacji nie trzeba instalować ponownie.
  Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
 • Aktualizacja zabezpieczeń programu Microsoft .NET Framework 3.5.1 w systemach Windows Embedded Standard 7, Windows 7 i Windows Server 2008 R2 (KB2898851)

  • Zmieniono metadane.
  • Pliki binarne nie uległy zmianie.
  • Tej aktualizacji nie trzeba instalować ponownie.
  Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
 • Aktualizacja zabezpieczeń programu Microsoft .NET Framework 4 w systemach Windows 7 i Windows Server 2008 R2 (KB2938780)

  • Zmieniono metadane.
  • Pliki binarne nie uległy zmianie.
  • Tej aktualizacji nie trzeba instalować ponownie.
  Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
 • Aktualizacja zabezpieczeń programów Microsoft .NET Framework 4.5 i 4.5.1 w systemach Windows 7 i Windows Server 2008 R2 (KB2938782)

  • Zmieniono metadane.
  • Pliki binarne nie uległy zmianie.
  • Tej aktualizacji nie trzeba instalować ponownie.
  Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
 • Aktualizacja zabezpieczeń programu Microsoft .NET Framework 4.5.2 w systemach Windows 7 i Windows Server 2008 R2 (KB2954853)

  • Zmieniono metadane.
  • Pliki binarne nie uległy zmianie.
  • Tej aktualizacji nie trzeba instalować ponownie.
  Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

Zmiany w istniejącej zawartości niezwiązanej z zabezpieczeniami:

 • Aktualizacja dla systemów Windows 8, Windows RT i Windows Server 2012 (KB2962407)

  • Zmieniono metadane.
  • Pliki binarne nie uległy zmianie.
  • Tej aktualizacji nie trzeba instalować ponownie.
  Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
  http://support.microsoft.com/kb/2962407/pl

Wtorek, 01.07.14

Podsumowanie nowej i zmienionej zawartości, której wydanie zaplanowano na wtorek, 01.07.14.

Nowa zawartość niezwiązana z zabezpieczeniami:

 • Aktualizacja dla systemu Windows RT (KB2973544)

  Ustawienia regionalne:Wszystkie
  Wdrożenie:Aktualizacje zalecane/automatyczne
  Klasyfikacja:Aktualizacja, niezwiązana z zabezpieczeniami
  Zastępuje:KB2957026 w systemie Windows RT
  Platformy docelowe:Windows RT*
  Szacunkowe rozmiary plików:
  • Aktualizacja systemu Windows RT:~ 4 201 KB
  Opis:
  Zainstalowanie tej aktualizacji rozwiązuje problemy w systemie Windows.Aby uzyskać pełną listę problemów, które zostały uwzględnione w tej aktualizacji, należy zapoznać się z odpowiednim artykułem z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base w celu uzyskania dodatkowych informacji.Po zainstalowaniu tego elementu może być wymagane ponowne uruchomienie komputera.

Wtorek, 24.06.14

Podsumowanie nowej i zmienionej zawartości, której wydanie zaplanowano na wtorek, 24.06.14.

Nowa zawartość niezwiązana z zabezpieczeniami:

 • Aktualizacja dla systemu Windows 8 (KB2962156)

  Ustawienia regionalne:Wszystkie
  Wdrożenie:WSUS i wykaz
  Klasyfikacja:Aktualizacja, niezwiązana z zabezpieczeniami
  Platformy docelowe:Windows 8
  Szacunkowe rozmiary plików:
  • Aktualizacja systemu Windows 8:~ 1 117 KB
  • Aktualizacja systemu Windows 8 x64:~ 2 073 KB
  Opis:
  Zainstalowanie tej aktualizacji rozwiązuje problemy w systemie Windows.Aby uzyskać pełną listę problemów, które zostały uwzględnione w tej aktualizacji, należy zapoznać się z odpowiednim artykułem z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base w celu uzyskania dodatkowych informacji.Po zainstalowaniu tego elementu może być wymagane ponowne uruchomienie komputera.
 • Aktualizacja dla systemu Windows 8 (KB2962163)

  Ustawienia regionalne:Wszystkie
  Wdrożenie:WSUS i wykaz
  Klasyfikacja:Aktualizacja, niezwiązana z zabezpieczeniami
  Platformy docelowe:Windows 8
  Szacunkowe rozmiary plików:
  • Aktualizacja systemu Windows 8 x64:~ 15 075 KB
  • Aktualizacja systemu Windows 8:~ 11 774 KB
  Opis:
  Zainstalowanie tej aktualizacji rozwiązuje problemy w systemie Windows.Aby uzyskać pełną listę problemów, które zostały uwzględnione w tej aktualizacji, należy zapoznać się z odpowiednim artykułem z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base w celu uzyskania dodatkowych informacji.Po zainstalowaniu tego elementu może być wymagane ponowne uruchomienie komputera.
 • Aktualizacja dla systemu Windows 8 (KB2962168)

  Ustawienia regionalne:Wszystkie
  Wdrożenie:WSUS i wykaz
  Klasyfikacja:Aktualizacja, niezwiązana z zabezpieczeniami
  Platformy docelowe:Windows 8
  Szacunkowe rozmiary plików:
  • Aktualizacja systemu Windows 8:~ 7 562 KB
  • Aktualizacja systemu Windows 8 x64:~ 9 568 KB
  Opis:
  Zainstalowanie tej aktualizacji rozwiązuje problemy w systemie Windows.Aby uzyskać pełną listę problemów, które zostały uwzględnione w tej aktualizacji, należy zapoznać się z odpowiednim artykułem z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base w celu uzyskania dodatkowych informacji.Po zainstalowaniu tego elementu może być wymagane ponowne uruchomienie komputera.
 • Aktualizacja dla systemu Windows 8 (KB2962169)

  Ustawienia regionalne:Wszystkie
  Wdrożenie:WSUS i wykaz
  Klasyfikacja:Aktualizacja, niezwiązana z zabezpieczeniami
  Platformy docelowe:Windows 8
  Szacunkowe rozmiary plików:
  • Aktualizacja systemu Windows 8 x64:~ 29 298 KB
  • Aktualizacja systemu Windows 8:~ 27 775 KB
  Opis:
  Zainstalowanie tej aktualizacji rozwiązuje problemy w systemie Windows.Aby uzyskać pełną listę problemów, które zostały uwzględnione w tej aktualizacji, należy zapoznać się z odpowiednim artykułem z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base w celu uzyskania dodatkowych informacji.Po zainstalowaniu tego elementu może być wymagane ponowne uruchomienie komputera.
 • Aktualizacja dla systemu Windows 8 (KB2962171)

  Ustawienia regionalne:Wszystkie
  Wdrożenie:WSUS i wykaz
  Klasyfikacja:Aktualizacja, niezwiązana z zabezpieczeniami
  Platformy docelowe:Windows 8
  Szacunkowe rozmiary plików:
  • Aktualizacja systemu Windows 8 x64:~ 17 082 KB
  • Aktualizacja systemu Windows 8:~ 13 976 KB
  Opis:
  Zainstalowanie tej aktualizacji rozwiązuje problemy w systemie Windows.Aby uzyskać pełną listę problemów, które zostały uwzględnione w tej aktualizacji, należy zapoznać się z odpowiednim artykułem z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base w celu uzyskania dodatkowych informacji.Po zainstalowaniu tego elementu może być wymagane ponowne uruchomienie komputera.
 • Aktualizacja dla systemu Windows 8 (KB2962173)

  Ustawienia regionalne:Wszystkie
  Wdrożenie:WSUS i wykaz
  Klasyfikacja:Aktualizacja, niezwiązana z zabezpieczeniami
  Platformy docelowe:Windows 8
  Szacunkowe rozmiary plików:
  • Aktualizacja systemu Windows 8 x64:~ 15 934 KB
  • Aktualizacja systemu Windows 8:~ 14 870 KB
  Opis:
  Zainstalowanie tej aktualizacji rozwiązuje problemy w systemie Windows.Aby uzyskać pełną listę problemów, które zostały uwzględnione w tej aktualizacji, należy zapoznać się z odpowiednim artykułem z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base w celu uzyskania dodatkowych informacji.Po zainstalowaniu tego elementu może być wymagane ponowne uruchomienie komputera.
 • Aktualizacja dla systemu Windows 8 (KB2962175)

  Ustawienia regionalne:Wszystkie
  Wdrożenie:WSUS i wykaz
  Klasyfikacja:Aktualizacja, niezwiązana z zabezpieczeniami
  Platformy docelowe:Windows 8
  Szacunkowe rozmiary plików:
  • Aktualizacja systemu Windows 8:~ 9 299 KB
  • Aktualizacja systemu Windows 8 x64:~ 10 354 KB
  Opis:
  Zainstalowanie tej aktualizacji rozwiązuje problemy w systemie Windows.Aby uzyskać pełną listę problemów, które zostały uwzględnione w tej aktualizacji, należy zapoznać się z odpowiednim artykułem z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base w celu uzyskania dodatkowych informacji.Po zainstalowaniu tego elementu może być wymagane ponowne uruchomienie komputera.
 • Aktualizacja dla systemu Windows 8 (KB2962176)

  Ustawienia regionalne:Wszystkie
  Wdrożenie:WSUS i wykaz
  Klasyfikacja:Aktualizacja, niezwiązana z zabezpieczeniami
  Platformy docelowe:Windows 8
  Szacunkowe rozmiary plików:
  • Aktualizacja systemu Windows 8:~ 13 186 KB
  • Aktualizacja systemu Windows 8 x64:~ 14 251 KB
  Opis:
  Zainstalowanie tej aktualizacji rozwiązuje problemy w systemie Windows.Aby uzyskać pełną listę problemów, które zostały uwzględnione w tej aktualizacji, należy zapoznać się z odpowiednim artykułem z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base w celu uzyskania dodatkowych informacji.Po zainstalowaniu tego elementu może być wymagane ponowne uruchomienie komputera.
 • Aktualizacja dla systemu Windows 8 (KB2962177)

  Ustawienia regionalne:Wszystkie
  Wdrożenie:WSUS i wykaz
  Klasyfikacja:Aktualizacja, niezwiązana z zabezpieczeniami
  Platformy docelowe:Windows 8
  Szacunkowe rozmiary plików:
  • Aktualizacja systemu Windows 8:~ 33 265 KB
  • Aktualizacja systemu Windows 8 x64:~ 34 326 KB
  Opis:
  Zainstalowanie tej aktualizacji rozwiązuje problemy w systemie Windows.Aby uzyskać pełną listę problemów, które zostały uwzględnione w tej aktualizacji, należy zapoznać się z odpowiednim artykułem z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base w celu uzyskania dodatkowych informacji.Po zainstalowaniu tego elementu może być wymagane ponowne uruchomienie komputera.
 • Aktualizacja dla systemu Windows 8 (KB2962178)

  Ustawienia regionalne:Wszystkie
  Wdrożenie:WSUS i wykaz
  Klasyfikacja:Aktualizacja, niezwiązana z zabezpieczeniami
  Platformy docelowe:Windows 8
  Szacunkowe rozmiary plików:
  • Aktualizacja systemu Windows 8 x64:~ 19 695 KB
  • Aktualizacja systemu Windows 8:~ 18 691 KB
  Opis:
  Zainstalowanie tej aktualizacji rozwiązuje problemy w systemie Windows.Aby uzyskać pełną listę problemów, które zostały uwzględnione w tej aktualizacji, należy zapoznać się z odpowiednim artykułem z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base w celu uzyskania dodatkowych informacji.Po zainstalowaniu tego elementu może być wymagane ponowne uruchomienie komputera.
 • Aktualizacja dla systemu Windows 8 (KB2962179)

  Ustawienia regionalne:Wszystkie
  Wdrożenie:WSUS i wykaz
  Klasyfikacja:Aktualizacja, niezwiązana z zabezpieczeniami
  Platformy docelowe:Windows 8
  Szacunkowe rozmiary plików:
  • Aktualizacja systemu Windows 8:~ 4 239 KB
  • Aktualizacja systemu Windows 8 x64:~ 5 195 KB
  Opis:
  Zainstalowanie tej aktualizacji rozwiązuje problemy w systemie Windows.Aby uzyskać pełną listę problemów, które zostały uwzględnione w tej aktualizacji, należy zapoznać się z odpowiednim artykułem z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base w celu uzyskania dodatkowych informacji.Po zainstalowaniu tego elementu może być wymagane ponowne uruchomienie komputera.
 • Aktualizacja dla systemu Windows 8 (KB2962180)

  Ustawienia regionalne:Wszystkie
  Wdrożenie:WSUS i wykaz
  Klasyfikacja:Aktualizacja, niezwiązana z zabezpieczeniami
  Platformy docelowe:Windows 8
  Szacunkowe rozmiary plików:
  • Aktualizacja systemu Windows 8:~ 5 733 KB
  • Aktualizacja systemu Windows 8 x64:~ 7 123 KB
  Opis:
  Zainstalowanie tej aktualizacji rozwiązuje problemy w systemie Windows.Aby uzyskać pełną listę problemów, które zostały uwzględnione w tej aktualizacji, należy zapoznać się z odpowiednim artykułem z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base w celu uzyskania dodatkowych informacji.Po zainstalowaniu tego elementu może być wymagane ponowne uruchomienie komputera.
 • Aktualizacja dla systemu Windows 8 (KB2962181)

  Ustawienia regionalne:Wszystkie
  Wdrożenie:WSUS i wykaz
  Klasyfikacja:Aktualizacja, niezwiązana z zabezpieczeniami
  Platformy docelowe:Windows 8
  Szacunkowe rozmiary plików:
  • Aktualizacja systemu Windows 8 x64:~ 6 857 KB
  • Aktualizacja systemu Windows 8:~ 5 177 KB
  Opis:
  Zainstalowanie tej aktualizacji rozwiązuje problemy w systemie Windows.Aby uzyskać pełną listę problemów, które zostały uwzględnione w tej aktualizacji, należy zapoznać się z odpowiednim artykułem z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base w celu uzyskania dodatkowych informacji.Po zainstalowaniu tego elementu może być wymagane ponowne uruchomienie komputera.
 • Aktualizacja dla systemu Windows 8.1 (KB2962182)

  Ustawienia regionalne:Wszystkie
  Wdrożenie:WSUS i wykaz
  Klasyfikacja:Aktualizacja, niezwiązana z zabezpieczeniami
  Platformy docelowe:Windows 8.1
  Szacunkowe rozmiary plików:
  • Aktualizacja systemu Windows 8.1:~ 39 749 KB
  • Aktualizacja systemu Windows 8.1 x64:~ 40 706 KB
  Opis:
  Zainstalowanie tej aktualizacji rozwiązuje problemy w systemie Windows.Aby uzyskać pełną listę problemów, które zostały uwzględnione w tej aktualizacji, należy zapoznać się z odpowiednim artykułem z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base w celu uzyskania dodatkowych informacji.Po zainstalowaniu tego elementu może być wymagane ponowne uruchomienie komputera.
 • Aktualizacja dla systemu Windows 8.1 (KB2962193)

  Ustawienia regionalne:Wszystkie
  Wdrożenie:WSUS i wykaz
  Klasyfikacja:Aktualizacja, niezwiązana z zabezpieczeniami
  Platformy docelowe:Windows 8.1
  Szacunkowe rozmiary plików:
  • Aktualizacja systemu Windows 8.1 x64:~ 16 844 KB
  • Aktualizacja systemu Windows 8.1:~ 15 888 KB
  Opis:
  Zainstalowanie tej aktualizacji rozwiązuje problemy w systemie Windows.Aby uzyskać pełną listę problemów, które zostały uwzględnione w tej aktualizacji, należy zapoznać się z odpowiednim artykułem z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base w celu uzyskania dodatkowych informacji.Po zainstalowaniu tego elementu może być wymagane ponowne uruchomienie komputera.
 • Aktualizacja dla systemu Windows 8.1 (KB2962194)

  Ustawienia regionalne:Wszystkie
  Wdrożenie:WSUS i wykaz
  Klasyfikacja:Aktualizacja, niezwiązana z zabezpieczeniami
  Platformy docelowe:Windows 8.1
  Szacunkowe rozmiary plików:
  • Aktualizacja systemu Windows 8.1:~ 384 678 KB
  • Aktualizacja systemu Windows 8.1 x64:~ 385 635 KB
  Opis:
  Zainstalowanie tej aktualizacji rozwiązuje problemy w systemie Windows.Aby uzyskać pełną listę problemów, które zostały uwzględnione w tej aktualizacji, należy zapoznać się z odpowiednim artykułem z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base w celu uzyskania dodatkowych informacji.Po zainstalowaniu tego elementu może być wymagane ponowne uruchomienie komputera.

Wtorek, 17.06.14

Podsumowanie nowej i zmienionej zawartości, której wydanie zaplanowano na wtorek, 17.06.14.

Zmiany w istniejącej zawartości niezwiązanej z zabezpieczeniami:

 • MS14-018:Aktualizacja dla Windows 8.1 (KB2919355)
  • Zmieniono metadane w celu zaktualizowania zlokalizowanego tekstu i mechanizmu wykrywania.
  • Pliki binarne nie uległy zmianie.
  • Tej aktualizacji nie trzeba instalować ponownie.
  Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

Wtorek, 16.06.14

Podsumowanie nowej i zmienionej zawartości, której wydanie zaplanowano na wtorek, 16.06.14.

Zmiany w istniejącej zawartości dotyczącej zabezpieczeń:

 • MS14-030:Aktualizacja zabezpieczeń dla systemów Windows 8.1 i Windows Server 2012 R2 (KB2966034) bez aktualizacji KB2919355
 • MS14-031:Aktualizacja zabezpieczeń dla systemów Windows 8.1 i Windows Server 2012 R2 (KB2961858) bez aktualizacji KB2919355
 • MS14-033:Aktualizacja zabezpieczeń dla systemów Windows 8.1 i Windows Server 2012 R2 (KB2966631) bez aktualizacji KB2919355
 • MS14-035:Skumulowana aktualizacja zabezpieczeń programu Internet Explorer (KB2963950) bez aktualizacji KB2919355
 • MS14-036:Aktualizacja zabezpieczeń dla systemów Windows 8.1 i Windows Server 2012 R2 (KB2965155) bez aktualizacji KB2919355
 • MS14-036:Aktualizacja zabezpieczeń dla systemów Windows 8.1 i Windows Server 2012 R2 (KB2965161) bez aktualizacji KB2919355
 • Aktualizacja zabezpieczeń dla programu Flash Player w programie Internet Explorer w systemach Windows 8.1 i Windows Server 2012 R2 (KB2966072) bez aktualizacji KB2919355
  • Poprawiono metadane w celu dodania kanału dystrybucji przez wykaz.
  • Pliki binarne nie uległy zmianie.
  • Tej aktualizacji nie trzeba instalować ponownie.
  Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

Wtorek, 10.06.14

Podsumowanie nowej i zmienionej zawartości, której wydanie zaplanowano na wtorek, 10.06.14.

Nowa zawartość dotycząca zabezpieczeń:

 • Aktualizacja zabezpieczeń dla systemów Windows 8, Windows RT i Windows Server 2012 (KB2862973)

  Ustawienia regionalne:Wszystkie
  Wdrożenie:Aktualizacje ważne/automatyczne, WSUS i wykaz
  Klasyfikacja:Aktualizacje zabezpieczeń
  Zastępuje:KB2862973 w systemach Windows 8, Windows RT i Windows Server 2012
  Platformy docelowe:Windows 8, Windows RT* i Windows Server 2012
  Szacunkowe rozmiary plików:
  • Aktualizacja systemu Windows 8:~ 34 KB
  • Aktualizacja systemu Windows 8/Windows Server 2012 x64:~ 34 KB
  • Aktualizacja systemu Windows RT:~ 27 KB
  Opis:
  W produkcie oprogramowania firmy Microsoft wykryto problem z zabezpieczeniami, który może mieć wpływ na używany system.Można chronić system przed tym zagrożeniem, instalując tę aktualizację firmy Microsoft.Aby uzyskać pełną listę problemów, które zostały uwzględnione w tej aktualizacji, zapoznaj się z odpowiednim artykułem z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base.Po zainstalowaniu tej aktualizacji może być konieczne ponowne uruchomienie systemu.
 • Aktualizacja zabezpieczeń programu Flash Player w programie Internet Explorer w systemach Windows 8.1, Windows RT 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows RT i Windows Server 2012 (KB2966072)

  Ustawienia regionalne:Wszystkie
  Wdrożenie:Aktualizacje ważne/automatyczne, WSUS i wykaz
  Klasyfikacja:Aktualizacje zabezpieczeń
  Zastępuje:KB2957151 w systemach Windows 8.1, Windows RT 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows RT i Windows Server 2012
  Platformy docelowe:Windows 8.1, Windows RT* 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows RT* i Windows Server 2012
  Szacunkowe rozmiary plików:
  • Aktualizacja programu Flash Player w programie Internet Explorer w systemie Windows 8.1 bez aktualizacji KB2919355:~ 5 851 KB
  • Aktualizacja programu Flash Player w programie Internet Explorer w systemie Windows 8.1/Windows Server 2012 R2 x64:~ 10 757 KB
  • Aktualizacja programu Flash Player w programie Internet Explorer w systemie Windows RT 8.1:~ 6 946 KB
  • Aktualizacja programu Flash Player w programie Internet Explorer w systemie Windows 8:~ 10 811 KB
  • Aktualizacja programu Flash Player w programie Internet Explorer w systemie Windows 8/Windows Server 2012 x64:~ 19 267 KB
  • Aktualizacja programu Flash Player w programie Internet Explorer w systemie Windows RT:~ 6 945 KB
  Opis:
  W produkcie oprogramowania firmy Microsoft wykryto problem z zabezpieczeniami, który może mieć wpływ na używany system.Można chronić system przed tym zagrożeniem, instalując tę aktualizację firmy Microsoft.Aby uzyskać pełną listę problemów, które zostały uwzględnione w tej aktualizacji, zapoznaj się z odpowiednim artykułem z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base.Po zainstalowaniu tej aktualizacji może być konieczne ponowne uruchomienie systemu.
 • MS14-030:Aktualizacja zabezpieczeń dla systemów Windows 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows Server 2012, Windows Embedded Standard 7 i Windows 7 (KB2965788)

  Ustawienia regionalne:Wszystkie
  Wdrożenie:Aktualizacje ważne/automatyczne, WSUS i wykaz
  Klasyfikacja:Aktualizacje zabezpieczeń
  Ocena ważności:Ważna
  Platformy docelowe:Windows 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows Server 2012, Windows Embedded Standard 7 i Windows 7
  Szacunkowe rozmiary plików:
  • Aktualizacja systemu Windows 8.1:~ 1 009 KB
  • Aktualizacja systemu Windows 8.1/Windows Server 2012 R2 x64:~ 1 323 KB
  • Aktualizacja systemu Windows 8:~ 1 142 KB
  • Aktualizacja systemu Windows 8/Windows Server 2012 x64:~ 1 400 KB
  • Aktualizacja systemu Windows Embedded Standard 7/Windows 7:~ 1 494 KB
  • Aktualizacja systemu Windows Embedded Standard 7/Windows 7 x64:~ 1 816 KB
  Opis:
  W produkcie oprogramowania firmy Microsoft wykryto problem z zabezpieczeniami, który może mieć wpływ na używany system.Można chronić system przed tym zagrożeniem, instalując tę aktualizację firmy Microsoft.Aby uzyskać pełną listę problemów, które zostały uwzględnione w tej aktualizacji, zapoznaj się z odpowiednim artykułem z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base.Po zainstalowaniu tej aktualizacji może być konieczne ponowne uruchomienie systemu.
 • MS14-030:Aktualizacja zabezpieczeń dla systemów Windows 8.1 i Windows Server 2012 R2 (KB2966034) bez aktualizacji KB2919355

  Ustawienia regionalne:Wszystkie
  Wdrożenie:WSUS
  Klasyfikacja:Aktualizacje zabezpieczeń
  Ocena ważności:Ważna
  Platformy docelowe:Windows 8.1 i Windows Server 2012 R2
  Szacunkowe rozmiary plików:
  • Windows 8.1 bez aktualizacji KB2919355:~ 1 006 KB
  • Windows 8.1/Windows Server 2012 R2 x64 bez aktualizacji KB2919355:~ 1 337 KB
  Opis:
  W produkcie oprogramowania firmy Microsoft wykryto problem z zabezpieczeniami, który może mieć wpływ na używany system.Można chronić system przed tym zagrożeniem, instalując tę aktualizację firmy Microsoft.Aby uzyskać pełną listę problemów, które zostały uwzględnione w tej aktualizacji, zapoznaj się z odpowiednim artykułem z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base.Po zainstalowaniu tej aktualizacji może być konieczne ponowne uruchomienie systemu.
  http://support.microsoft.com/kb/2966034/pl
 • MS14-031:Aktualizacja zabezpieczeń dla systemów Windows 8.1, Windows RT 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows RT, Windows Server 2012, Windows Embedded Standard 7, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 i Windows Vista (KB2957189)

  Ustawienia regionalne:Wszystkie
  Wdrożenie:Aktualizacje ważne/automatyczne, WSUS i wykaz
  Klasyfikacja:Aktualizacje zabezpieczeń
  Ocena ważności:Ważna
  Zastępuje:
  • KB2913431 w systemach Windows 7 i Windows Server 2008 R2
  • MS13-065 (KB2868623) w systemach Windows Embedded Standard 7, Windows Server 2008 i Windows Vista
  • MS14-006 (KB2904659) w systemach Windows 8, Windows RT i Windows Server 2012
  Platformy docelowe:Windows 8.1, Windows RT* 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows RT*, Windows Server 2012, Windows Embedded Standard 7, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 i Windows Vista
  Szacunkowe rozmiary plików:
  • Aktualizacja systemu Windows 8.1:~ 893 KB
  • Aktualizacja systemu Windows 8.1/Windows Server 2012 R2 x64:~ 1 181 KB
  • Aktualizacja systemu Windows RT 8.1:~ 918 KB
  • Aktualizacja systemu Windows 8:~ 1 087 KB
  • Aktualizacja systemu Windows 8/Windows Server 2012 x64:~ 1 321 KB
  • Aktualizacja systemu Windows RT:~ 900 KB
  • Aktualizacja systemu Windows Embedded Standard 7/Windows 7/Windows Server 2008 R2 x64:~ 1 188 KB
  • Aktualizacja systemu Windows Embedded Standard 7/Windows 7:~ 777 KB
  • Aktualizacja systemu Windows Server 2008 R2 IA-64:~ 1 978 KB
  • Aktualizacja systemu Windows Server 2008 IA-64:~ 1 343 KB
  • Aktualizacja systemu Windows Server 2008/Windows Vista:~ 500 KB
  • Aktualizacja systemu Windows Server 2008/Windows Vista x64:~ 810 KB
  Opis:
  W produkcie oprogramowania firmy Microsoft wykryto problem z zabezpieczeniami, który może mieć wpływ na używany system.Można chronić system przed tym zagrożeniem, instalując tę aktualizację firmy Microsoft.Aby uzyskać pełną listę problemów, które zostały uwzględnione w tej aktualizacji, zapoznaj się z odpowiednim artykułem z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base.Po zainstalowaniu tej aktualizacji może być konieczne ponowne uruchomienie systemu.
 • MS14-031:Aktualizacja zabezpieczeń dla systemów Windows 8.1 i Windows Server 2012 R2 (KB2961858) bez aktualizacji KB2919355

  Ustawienia regionalne:Wszystkie
  Wdrożenie:WSUS
  Klasyfikacja:Aktualizacje zabezpieczeń
  Ocena ważności:Ważna
  Platformy docelowe:Windows 8.1 i Windows Server 2012 R2
  Szacunkowe rozmiary plików:
  • Aktualizacja systemu Windows 8.1/Windows Server 2012 R2 x64:~ 1 195 KB
  • Aktualizacja systemu Windows 8.1:~ 901 KB
  Opis:
  W produkcie oprogramowania firmy Microsoft wykryto problem z zabezpieczeniami, który może mieć wpływ na używany system.Można chronić system przed tym zagrożeniem, instalując tę aktualizację firmy Microsoft.Aby uzyskać pełną listę problemów, które zostały uwzględnione w tej aktualizacji, zapoznaj się z odpowiednim artykułem z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base.Po zainstalowaniu tej aktualizacji może być konieczne ponowne uruchomienie systemu.
 • MS14-033:Aktualizacja zabezpieczeń dla systemów Windows 8.1, Windows RT 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows RT, Windows Server 2012, Windows Embedded Standard 7, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003 i Windows XP Embedded (KB2939576)

  Ustawienia regionalne:Wszystkie
  Wdrożenie:Windows Update, Microsoft Update, Aktualizacje ważne/automatyczne, WSUS i wykaz
  Klasyfikacja:Aktualizacje zabezpieczeń
  Ocena ważności:
  Ważna:Windows 8.1, Windows RT 8.1, Windows 8, Windows RT, Windows Embedded Standard 7, Windows 7, Windows Vista i Windows XP Embedded
  Niska:Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 i Windows Server 2003
  Zastępuje:MS14-005 (KB2916036) w systemach Windows 8.1, Windows RT 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows RT, Windows Server 2012, Windows Embedded Standard 7, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista i Windows Server 2003
  Platformy docelowe:Windows 8.1, Windows RT* 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows RT*, Windows Server 2012, Windows Embedded Standard 7, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003 i Windows XP Embedded
  Szacunkowe rozmiary plików:
  • Aktualizacja systemu Windows 8.1/Windows Server 2012 R2 x64:~ 1 074 KB
  • Aktualizacja systemu Windows 8.1:~ 541 KB
  • Aktualizacja systemu Windows RT 8.1:~ 565 KB
  • Aktualizacja systemu Windows 8/Windows Server 2012 x64:~ 1 405 KB
  • Aktualizacja systemu Windows 8:~ 694 KB
  • Aktualizacja systemu Windows RT:~ 567 KB
  • Aktualizacja systemu Windows Embedded Standard 7/Windows 7:~ 937 KB
  • Aktualizacja systemu Windows Embedded Standard 7/Windows 7/Windows Server 2008 R2 x64:~ 2 195 KB
  • Aktualizacja systemu Windows Server 2008 R2 IA-64:~ 2 710 KB
  • Aktualizacja systemu Windows Server 2008 IA-64:~ 2 739 KB
  • Aktualizacja systemu Windows Server 2008/Windows Vista:~ 954 KB
  • Aktualizacja systemu Windows Server 2008/Windows Vista x64:~ 2 124 KB
  • Aktualizacja systemu Windows Server 2003 IA-64:~ 2 341 KB
  • Aktualizacja systemu Windows Server 2003 x64:~ 1 698 KB
  • Aktualizacja systemu Windows Server 2003:~ 922 KB
  • Aktualizacja systemów WEPOS i POSReady 2009:~ 1 348 KB
  Opis:
  W produkcie oprogramowania firmy Microsoft wykryto problem z zabezpieczeniami, który może mieć wpływ na używany system.Można chronić system przed tym zagrożeniem, instalując tę aktualizację firmy Microsoft.Aby uzyskać pełną listę problemów, które zostały uwzględnione w tej aktualizacji, zapoznaj się z odpowiednim artykułem z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base.Po zainstalowaniu tej aktualizacji może być konieczne ponowne uruchomienie systemu.
 • MS14-033:Aktualizacja zabezpieczeń programu Microsoft XML Core Services 6.0 z dodatkiem Service Pack 2 (KB2957482)

  Ustawienia regionalne:Wszystkie
  Wdrożenie:Windows Update, Microsoft Update, Aktualizacje automatyczne, WSUS i wykaz
  Klasyfikacja:Aktualizacje zabezpieczeń
  Ocena ważności: Niska
  Zastępuje:MS07-042 (KB933579) w systemie Windows Server 2003
  Platformy docelowe:Windows Server 2003
  Szacunkowe rozmiary plików:
  • Aktualizacja programu Microsoft XML Core Services 6.0 z dodatkiem Service Pack 2 dla systemów opartych na procesorach Itanium:~ 35 318 KB
  • Aktualizacja programu Microsoft XML Core Services 6.0 z dodatkiem Service Pack 2 dla systemów opartych na procesorach x64:~ 23 938 KB
  • Aktualizacja programu Microsoft XML Core Services 6.0 z dodatkiem Service Pack 2:~ 12 349 KB
  Opis:
  W produkcie oprogramowania firmy Microsoft wykryto problem z zabezpieczeniami, który może mieć wpływ na używany system.Można chronić system przed tym zagrożeniem, instalując tę aktualizację firmy Microsoft.Aby uzyskać pełną listę problemów, które zostały uwzględnione w tej aktualizacji, zapoznaj się z odpowiednim artykułem z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base.Po zainstalowaniu tej aktualizacji może być konieczne ponowne uruchomienie systemu.
 • MS14-033:Aktualizacja zabezpieczeń dla systemów Windows 8.1 i Windows Server 2012 R2 (KB2966631) bez aktualizacji KB2919355

  Ustawienia regionalne:Wszystkie
  Wdrożenie:WSUS
  Klasyfikacja:Aktualizacje zabezpieczeń
  Ocena ważności:
  Ważna:Windows 8.1
  Niska:Windows Server 2012 R2
  Zastępuje:MS14-005 (KB2916036) w systemach Windows 8.1 i Windows Server 2012 R2
  Platformy docelowe:Windows 8.1 i Windows Server 2012 R2
  Szacunkowe rozmiary plików:
  • Aktualizacja systemu Windows 8.1:~ 541 KB
  • Aktualizacja systemu Windows 8.1/Windows Server 2012 R2 x64:~ 1 077 KB
  Opis:
  W produkcie oprogramowania firmy Microsoft wykryto problem z zabezpieczeniami, który może mieć wpływ na używany system.Można chronić system przed tym zagrożeniem, instalując tę aktualizację firmy Microsoft.Aby uzyskać pełną listę problemów, które zostały uwzględnione w tej aktualizacji, zapoznaj się z odpowiednim artykułem z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base.Po zainstalowaniu tej aktualizacji może być konieczne ponowne uruchomienie systemu.
 • MS14-035:Skumulowana aktualizacja zabezpieczeń dla programu Internet Explorer (KB2957689)

  Ustawienia regionalne:Wszystkie
  Wdrożenie:Windows Update, Microsoft Update, Aktualizacje ważne/automatyczne, WSUS i wykaz
  Klasyfikacja:Aktualizacje zabezpieczeń
  Ocena ważności:
  • Krytyczna:Windows 8.1, Windows RT 8.1, Windows 8, Windows RT, Windows Embedded Standard 7, Windows 7, Windows Vista i Windows XP Embedded
  • Ważna:Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 i Windows Server 2003
  Zastępuje:
  • MS14-021 (KB2964358) w systemach Windows Embedded Standard 7, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2003, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows 8, Windows RT, Windows Server 2012, Windows 8.1, Windows RT 8.1 i Windows Server 2012 R2
  • MS14-029 (KB2953522) w systemie Windows XP Embedded
  Platformy docelowe:Windows 8.1, Windows RT* 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows RT*, Windows Server 2012, Windows Embedded Standard 7, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003 i Windows XP Embedded
  Szacunkowe rozmiary plików:
  • Aktualizacja programu Internet Explorer 11 w systemie Windows 8.1:~ 18 219 KB
  • Aktualizacja programu Internet Explorer 11 w systemie Windows 8.1/Windows Server 2012 R2 x64:~ 36 644 KB
  • Aktualizacja programu Internet Explorer 11 w systemie Windows RT 8.1:~ 18 815 KB
  • Aktualizacja programu Internet Explorer 10 w systemie Windows 8/Windows Server 2012 x64:~ 37 619 KB
  • Aktualizacja programu Internet Explorer 10 w systemie Windows 8:~ 17 607 KB
  • Aktualizacja programu Internet Explorer 10 w systemie Windows RT:~ 14 645 KB
  • Aktualizacja programu Internet Explorer 11 w systemie Windows Embedded Standard 7/Windows 7:~ 20 410 KB
  • Aktualizacja programu Internet Explorer 10 w systemie Windows Embedded Standard 7/Windows 7 z dodatkiem Service Pack 1:~ 20 375 KB
  • Aktualizacja programu Internet Explorer 8 w systemie Windows Embedded Standard 7/Windows 7:~ 9 353 KB
  • Aktualizacja programu Internet Explorer 9 w systemie Windows Embedded Standard 7/Windows 7/Windows Server 2008 R2 x64:~ 29 540 KB
  • Aktualizacja programu Internet Explorer 8 w systemie Windows Embedded Standard 7/Windows 7/Windows Server 2008 R2 x64:~ 17 983 KB
  • Aktualizacja programu Internet Explorer 9 w systemie Windows Embedded Standard 7/Windows 7:~ 14 329 KB
  • Aktualizacja programu Internet Explorer 10 w systemie Windows Embedded Standard 7/Windows 7/Windows Server 2008 R2 dla systemów opartych na procesorach x64 z dodatkiem Service Pack 1:~ 42 522 KB
  • Aktualizacja programu Internet Explorer w systemie Windows Embedded Standard 7/Windows 7/Windows Server 2008 R2 dla systemów opartych na procesorach x64:~ 40 485 KB
  • Aktualizacja programu Internet Explorer 8 w systemie Windows Server 2008 R2 IA-64:~ 23 662 KB
  • Aktualizacja programu Internet Explorer 9 w systemie Windows Server 2008/Windows Vista:~ 14 325 KB
  • Aktualizacja programu Internet Explorer 7 w systemie Windows Server 2008/Windows Vista x64:~ 13 485 KB
  • Aktualizacja programu Internet Explorer 7 w systemie Windows Server 2008 IA-64:~ 17 329 KB
  • Aktualizacja programu Internet Explorer 7 w systemie Windows Server 2008/Windows Vista:~ 7 085 KB
  • Aktualizacja programu Internet Explorer 9 w systemie Windows Server 2008/Windows Vista x64:~ 29 546 KB
  • Aktualizacja programu Internet Explorer 8 w systemie Windows Server 2008/Windows Vista:~ 9 967 KB
  • Aktualizacja programu Internet Explorer 8 w systemie Windows Server 2008/Windows Vista x64:~ 19 568 KB
  • Aktualizacja dla programu Internet Explorer 8 w systemie Windows XP dla systemów opartych na procesorach x64 (niestandardowa pomoc techniczna):~ 22 391 KB
  • Aktualizacja programu Internet Explorer 6 w systemie Windows Server 2003:~ 4 431 KB
  • Aktualizacja programu Internet Explorer 8 w systemie Windows Server 2003:~ 9 417 KB
  • Aktualizacja programu Internet Explorer 7 w systemie Windows Server 2003 x64:~ 19 957 KB
  • Aktualizacja programu Internet Explorer 6 w systemie Windows Server 2003 IA-64:~ 14 015 KB
  • Aktualizacja programu Internet Explorer 7 w systemie Windows Server 2003:~ 8 465 KB
  • Aktualizacja programu Internet Explorer 7 w systemie Windows Server 2003 IA-64:~ 25 312 KB
  • Aktualizacja programu Internet Explorer 6 w systemie Windows Server 2003 x64:~ 10 805 KB
  • Aktualizacja programu Internet Explorer 8 w systemach WEPOS i POSReady 2009:~ 9 475 KB
  • Aktualizacja programu Internet Explorer 6 w systemach WEPOS i POSReady 2009:~ 4 137 KB
  • Aktualizacja programu Internet Explorer 7 w systemach WEPOS i POSReady 2009:~ 8 467 KB
  Opis:
  W produkcie oprogramowania firmy Microsoft wykryto problem z zabezpieczeniami, który może mieć wpływ na używany system.Można chronić system przed tym zagrożeniem, instalując tę aktualizację firmy Microsoft.Aby uzyskać pełną listę problemów, które zostały uwzględnione w tej aktualizacji, zapoznaj się z odpowiednim artykułem z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base.Po zainstalowaniu tej aktualizacji może być konieczne ponowne uruchomienie systemu.
 • MS14-035:Skumulowana aktualizacja zabezpieczeń dla programu Internet Explorer (KB2963950)

  Ustawienia regionalne:Wszystkie
  Wdrożenie:WSUS
  Klasyfikacja:Aktualizacje zabezpieczeń
  Ocena ważności:
  • Krytyczna:Windows 8.1, Windows Embedded Standard 7 i Windows 7
  • Ważna:Windows Server 2012 R2 i Windows Server 2008 R2
  Zastępuje:MS14-021 (KB2964444) w systemach Windows 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows Embedded Standard 7, Windows 7 i Windows Server 2008 R2
  Platformy docelowe:Windows 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows Embedded Standard 7, Windows 7 i Windows Server 2008 R2
  Szacunkowe rozmiary plików:
  • Aktualizacja programu Internet Explorer 11 w systemie Windows 8.1/Windows Server 2012 R2 x64 bez aktualizacji KB2919355:~ 36 154 KB
  • Aktualizacja programu Internet Explorer 11 w systemie Windows 8.1 bez aktualizacji KB2919355:~ 17 909 KB
  • Aktualizacja programu Internet Explorer 11 w systemie Windows Embedded Standard 7/Windows 7/Windows Server 2008 R2 x64:~ 36 551 KB
  • Aktualizacja programu Internet Explorer 11 w systemie Windows Embedded Standard 7/Windows 7:~ 18 081 KB
  Opis:
  W produkcie oprogramowania firmy Microsoft wykryto problem z zabezpieczeniami, który może mieć wpływ na używany system.Można chronić system przed tym zagrożeniem, instalując tę aktualizację firmy Microsoft.Aby uzyskać pełną listę problemów, które zostały uwzględnione w tej aktualizacji, zapoznaj się z odpowiednim artykułem z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base.Po zainstalowaniu tej aktualizacji może być konieczne ponowne uruchomienie systemu.
 • MS14-036:Aktualizacja zabezpieczeń dla systemów Windows Embedded Standard 7, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003 i Windows XP Embedded (KB2957503)

  Ustawienia regionalne:Wszystkie
  Wdrożenie:Windows Update, Microsoft Update, Aktualizacje ważne/automatyczne, WSUS i wykaz
  Klasyfikacja:Aktualizacje zabezpieczeń
  Ocena ważności:Krytyczna
  Zastępuje:
  • MS13-054 (KB2834886) w systemach Windows Embedded Standard 7, Windows 7 i Windows Server 2008 R2
  • MS13-096 (KB2901674) w systemach Windows Server 2008 i Windows Vista
  Platformy docelowe:Windows Embedded Standard 7, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003 i Windows XP Embedded
  Szacunkowe rozmiary plików:
  • Aktualizacja systemu Windows Embedded Standard 7/Windows 7/Windows Server 2008 R2 x64:~ 2 149 KB
  • Aktualizacja systemu Windows Embedded Standard 7/Windows 7:~ 1 013 KB
  • Aktualizacja systemu Windows Server 2008 R2 IA-64:~ 3 309 KB
  • Aktualizacja systemu Windows Server 2008/Windows Vista x64:~ 2 354 KB
  • Aktualizacja systemu Windows Server 2008 IA-64:~ 3 539 KB
  • Aktualizacja systemu Windows Server 2008/Windows Vista:~ 1 168 KB
  • Aktualizacja systemu Windows Server 2003 IA-64:~ 3 615 KB
  • Aktualizacja systemu Windows Server 2003:~ 1 284 KB
  • Aktualizacja systemów WEPOS i POSReady 2009:~ 1 290 KB
  Opis:
  W produkcie oprogramowania firmy Microsoft wykryto problem z zabezpieczeniami, który może mieć wpływ na używany system.Można chronić system przed tym zagrożeniem, instalując tę aktualizację firmy Microsoft.Aby uzyskać pełną listę problemów, które zostały uwzględnione w tej aktualizacji, zapoznaj się z odpowiednim artykułem z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base.Po zainstalowaniu tej aktualizacji może być konieczne ponowne uruchomienie systemu.
 • MS14-036:Aktualizacja zabezpieczeń dla systemów Windows Embedded Standard 7, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003 i Windows XP Embedded (KB2957509)

  Ustawienia regionalne:Wszystkie
  Wdrożenie:Windows Update, Microsoft Update, Aktualizacje ważne/automatyczne, WSUS i wykaz
  Klasyfikacja:Aktualizacje zabezpieczeń
  Ocena ważności:Krytyczna
  Zastępuje:
  • KB2786400 w systemach Windows 7 i Windows Server 2008 R2
  • MS10-063 (KB981322) w systemach Windows Server 2008 i Windows Vista
  • MS13-060 (KB2850869) w systemie Windows Server 2003
  Platformy docelowe:Windows Embedded Standard 7, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003 i Windows XP Embedded
  Szacunkowe rozmiary plików:
  • Aktualizacja systemu Windows Embedded Standard 7/Windows 7:~ 276 KB
  • Aktualizacja systemu Windows Embedded Standard 7/Windows 7/Windows Server 2008 R2 x64:~ 508 KB
  • Aktualizacja systemu Windows Server 2008 R2 IA-64:~ 676 KB
  • Aktualizacja systemu Windows Server 2008/Windows Vista:~ 269 KB
  • Aktualizacja systemu Windows Server 2008 IA-64:~ 628 KB
  • Aktualizacja systemu Windows Server 2008/Windows Vista x64:~ 465 KB
  • Aktualizacja systemu Windows Server 2003 IA-64:~ 1 423 KB
  • Aktualizacja systemu Windows Server 2003:~ 656 KB
  • Aktualizacja systemu Windows Server 2003 x64:~ 974 KB
  • Aktualizacja systemów WEPOS i POSReady 2009:~ 664 KB
  Opis:
  W produkcie oprogramowania firmy Microsoft wykryto problem z zabezpieczeniami, który może mieć wpływ na używany system.Można chronić system przed tym zagrożeniem, instalując tę aktualizację firmy Microsoft.Aby uzyskać pełną listę problemów, które zostały uwzględnione w tej aktualizacji, zapoznaj się z odpowiednim artykułem z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base.Po zainstalowaniu tej aktualizacji może być konieczne ponowne uruchomienie systemu.
 • MS14-036:Aktualizacja zabezpieczeń dla systemów Windows 8.1, Windows RT 8.1 i Windows Server 2012 R2 (KB2964718)

  Ustawienia regionalne:Wszystkie
  Wdrożenie:Aktualizacje ważne/automatyczne, WSUS i wykaz
  Klasyfikacja:Aktualizacje zabezpieczeń
  Ocena ważności:Krytyczna
  Platformy docelowe:Windows 8.1, Windows RT* 8.1 i Windows Server 2012 R2
  Szacunkowe rozmiary plików:
  • Aktualizacja systemu Windows 8.1/Windows Server 2012 R2 x64:~ 1 626 KB
  • Aktualizacja systemu Windows 8.1:~ 823 KB
  • Aktualizacja systemu Windows RT 8.1:~ 822 KB
  Opis:
  W produkcie oprogramowania firmy Microsoft wykryto problem z zabezpieczeniami, który może mieć wpływ na używany system.Można chronić system przed tym zagrożeniem, instalując tę aktualizację firmy Microsoft.Aby uzyskać pełną listę problemów, które zostały uwzględnione w tej aktualizacji, zapoznaj się z odpowiednim artykułem z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base.Po zainstalowaniu tej aktualizacji może być konieczne ponowne uruchomienie systemu.
 • MS14-036:Aktualizacja zabezpieczeń dla systemów Windows 8.1, Windows RT 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows RT i Windows Server 2012 (KB2964736)

  Ustawienia regionalne:Wszystkie
  Wdrożenie:Aktualizacje ważne/automatyczne, WSUS i wykaz
  Klasyfikacja:Aktualizacje zabezpieczeń
  Ocena ważności:Krytyczna
  Zastępuje:MS13-089 (KB2876331) w systemach Windows 8.1, Windows RT 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows RT i Windows Server 2012
  Platformy docelowe:Windows 8.1, Windows RT* 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows RT* i Windows Server 2012
  Szacunkowe rozmiary plików:
  • Aktualizacja systemu Windows 8.1/Windows Server 2012 R2 x64:~ 925 KB
  • Aktualizacja systemu Windows 8.1:~ 483 KB
  • Aktualizacja systemu Windows RT 8.1:~ 460 KB
  • Aktualizacja systemu Windows 8:~ 563 KB
  • Aktualizacja systemu Windows 8/Windows Server 2012 x64:~ 1 028 KB
  • Aktualizacja systemu Windows RT:~ 437 KB
  Opis:
  W produkcie oprogramowania firmy Microsoft wykryto problem z zabezpieczeniami, który może mieć wpływ na używany system.Można chronić system przed tym zagrożeniem, instalując tę aktualizację firmy Microsoft.Aby uzyskać pełną listę problemów, które zostały uwzględnione w tej aktualizacji, zapoznaj się z odpowiednim artykułem z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base.Po zainstalowaniu tej aktualizacji może być konieczne ponowne uruchomienie systemu.
 • MS14-036:Aktualizacja zabezpieczeń dla systemów Windows 8.1 i Windows Server 2012 R2 (KB2965155) bez aktualizacji KB2919355

  Ustawienia regionalne:Wszystkie
  Wdrożenie:WSUS
  Klasyfikacja:Aktualizacje zabezpieczeń
  Ocena ważności:Krytyczna
  Zastępuje:MS13-089 (KB2876331) w systemach Windows 8.1 i Windows Server 2012 R2
  Platformy docelowe:Windows 8.1 i Windows Server 2012 R2
  Szacunkowe rozmiary plików:
  • Aktualizacja systemu Windows 8.1/Windows Server 2012 R2 x64:~ 924 KB
  • Aktualizacja systemu Windows 8.1:~ 479 KB
  Opis:
  W produkcie oprogramowania firmy Microsoft wykryto problem z zabezpieczeniami, który może mieć wpływ na używany system.Można chronić system przed tym zagrożeniem, instalując tę aktualizację firmy Microsoft.Aby uzyskać pełną listę problemów, które zostały uwzględnione w tej aktualizacji, zapoznaj się z odpowiednim artykułem z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base.Po zainstalowaniu tej aktualizacji może być konieczne ponowne uruchomienie systemu.
 • MS14-036:Aktualizacja zabezpieczeń dla systemów Windows 8.1 i Windows Server 2012 R2 (KB2965161) bez aktualizacji KB2919355

  Ustawienia regionalne:Wszystkie
  Wdrożenie:WSUS
  Klasyfikacja:Aktualizacje zabezpieczeń
  Ocena ważności:Krytyczna
  Platformy docelowe:Windows 8.1 i Windows Server 2012 R2
  Szacunkowe rozmiary plików:
  • Aktualizacja systemu Windows 8.1/Windows Server 2012 R2 x64:~ 1 581 KB
  • Aktualizacja systemu Windows 8.1:~ 802 KB
  Opis:
  W produkcie oprogramowania firmy Microsoft wykryto problem z zabezpieczeniami, który może mieć wpływ na używany system.Można chronić system przed tym zagrożeniem, instalując tę aktualizację firmy Microsoft.Aby uzyskać pełną listę problemów, które zostały uwzględnione w tej aktualizacji, zapoznaj się z odpowiednim artykułem z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base.Po zainstalowaniu tej aktualizacji może być konieczne ponowne uruchomienie systemu.


Nowa zawartość niezwiązana z zabezpieczeniami:

 • Aktualizacja dla systemów Windows 7 i Windows Server 2008 R2 (KB2800095)

  Ustawienia regionalne:Wszystkie
  Wdrożenie:Aktualizacje zalecane/automatyczne, WSUS i wykaz
  Klasyfikacja:Aktualizacja, niezwiązana z zabezpieczeniami
  Zastępuje:KB2800095 w systemach Windows 7 i Windows Server 2008 R2
  Platformy docelowe:Windows 7 i Windows Server 2008 R2
  Szacunkowe rozmiary plików:
  • Aktualizacja systemu Windows 7:~ 72 KB
  • Aktualizacja systemu Windows 7/Windows Server 2008 R2 x64:~ 84 KB
  • Aktualizacja systemu Windows Server 2008 R2 IA-64:~ 128 KB

  Opis:
  Zainstalowanie tej aktualizacji rozwiązuje problemy w systemie Windows.Aby uzyskać pełną listę problemów, które zostały uwzględnione w tej aktualizacji, należy zapoznać się z odpowiednim artykułem z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base w celu uzyskania dodatkowych informacji.Po zainstalowaniu tego elementu może być wymagane ponowne uruchomienie komputera.

 • Aktualizacja dla systemu Windows 7 (KB2891638)

  Ustawienia regionalne:Wszystkie
  Wdrożenie:Wykaz
  Klasyfikacja:Aktualizacja, niezwiązana z zabezpieczeniami
  Platformy docelowe:Windows 7
  Szacunkowe rozmiary plików:
  • Aktualizacja systemu Windows 7:~ 1 323 KB

  Opis:
  Zainstalowanie tej aktualizacji rozwiązuje problemy w systemie Windows.Aby uzyskać pełną listę problemów, które zostały uwzględnione w tej aktualizacji, należy zapoznać się z odpowiednim artykułem z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base w celu uzyskania dodatkowych informacji.Po zainstalowaniu tego elementu może być wymagane ponowne uruchomienie komputera.
  http://support.microsoft.com/kb/2891638 (strona może być w języku angielskim)

 • Aktualizacja dla systemu Windows 7 (KB2952664)

  Ustawienia regionalne:Wszystkie
  Wdrożenie:Aktualizacje zalecane/automatyczne, WSUS i wykaz
  Klasyfikacja:Aktualizacja, niezwiązana z zabezpieczeniami
  Platformy docelowe:Windows 7
  Szacunkowe rozmiary plików:
  • Aktualizacja systemu Windows 7:~ 2 314 KB
  • Aktualizacja systemu Windows 7 x64:~ 2 541 KB

  Opis:
  Zainstalowanie tej aktualizacji rozwiązuje problemy w systemie Windows.Aby uzyskać pełną listę problemów, które zostały uwzględnione w tej aktualizacji, należy zapoznać się z odpowiednim artykułem z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base w celu uzyskania dodatkowych informacji.Po zainstalowaniu tego elementu może być wymagane ponowne uruchomienie komputera.

 • Aktualizacja dla systemów Windows 8, Windows RT i Windows Server 2012 (KB2962407)

  Ustawienia regionalne:Wszystkie
  Wdrożenie:Aktualizacje opcjonalne/automatyczne, WSUS i wykaz
  Klasyfikacja:Aktualizacja, niezwiązana z zabezpieczeniami
  Zastępuje:KB2917499 w systemach Windows 8, Windows RT i Windows Server 2012
  Platformy docelowe:Windows 8, Windows RT* i Windows Server 2012
  Szacunkowe rozmiary plików:
  • Aktualizacja systemu Windows 8/Windows Server 2012 x64:~ 8 093 KB
  • Aktualizacja systemu Windows 8:~ 4 342 KB
  • Aktualizacja systemu Windows RT:~ 3 860 KB

  Opis:
  Zainstalowanie tej aktualizacji rozwiązuje problemy w systemie Windows.Aby uzyskać pełną listę problemów, które zostały uwzględnione w tej aktualizacji, należy zapoznać się z odpowiednim artykułem z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base w celu uzyskania dodatkowych informacji.Po zainstalowaniu tego elementu może być wymagane ponowne uruchomienie komputera.

 • Aktualizacja dla systemów Windows 8.1, Windows RT 8.1 i Windows Server 2012 R2 (KB2962409)

  Ustawienia regionalne:Wszystkie
  Wdrożenie:Aktualizacje opcjonalne/automatyczne, WSUS i wykaz
  Klasyfikacja:Aktualizacja, niezwiązana z zabezpieczeniami
  Zastępuje:
  • KB2923768 w systemie Windows RT 8.1
  • KB2965065 w systemach Windows 8.1 i Windows Server 2012 R2

  Platformy docelowe:Windows 8.1, Windows RT* 8.1 i Windows Server 2012 R2
  Szacunkowe rozmiary plików:
  • Aktualizacja systemu Windows 8.1/Windows Server 2012 R2 x64:~ 50 692 KB
  • Aktualizacja systemu Windows 8.1:~ 26 419 KB
  • Aktualizacja systemu Windows RT 8.1:~ 24 621 KB

  Opis:
  Zainstalowanie tej aktualizacji rozwiązuje problemy w systemie Windows.Aby uzyskać pełną listę problemów, które zostały uwzględnione w tej aktualizacji, należy zapoznać się z odpowiednim artykułem z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base w celu uzyskania dodatkowych informacji.Po zainstalowaniu tego elementu może być wymagane ponowne uruchomienie komputera.

 • Aktualizacja dla systemów Windows 8.1 i Windows RT 8.1 (KB2965142)

  Ustawienia regionalne:Wszystkie
  Wdrożenie:Aktualizacje ważne/automatyczne, WSUS i wykaz
  Klasyfikacja:Aktualizacja o wysokim priorytecie, niezwiązana z zabezpieczeniami
  Platformy docelowe:Windows 8.1 i Windows RT* 8.1
  Szacunkowe rozmiary plików:
  • Aktualizacja systemu Windows 8.1:~ 3 828 KB
  • Aktualizacja systemu Windows 8.1 x64:~ 5 090 KB
  • Aktualizacja systemu Windows RT 8.1:~ 4 218 KB

  Opis:
  Zainstalowanie tej aktualizacji rozwiązuje problemy w systemie Windows.Aby uzyskać pełną listę problemów, które zostały uwzględnione w tej aktualizacji, należy zapoznać się z odpowiednim artykułem z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base w celu uzyskania dodatkowych informacji.Po zainstalowaniu tego elementu może być wymagane ponowne uruchomienie komputera.

 • Aktualizacja dla systemów Windows 8.1, Windows RT 8.1 i Windows Server 2012 R2 (KB2965699)

  Ustawienia regionalne:Wszystkie
  Wdrożenie:Aktualizacje ważne/automatyczne, WSUS i wykaz
  Klasyfikacja:Aktualizacja o wysokim priorytecie, niezwiązana z zabezpieczeniami
  Zastępuje:KB2895219 w systemach Windows 8.1 i Windows RT 8.1
  Platformy docelowe:Windows 8.1, Windows RT* 8.1 i Windows Server 2012 R2
  Szacunkowe rozmiary plików:
  • Aktualizacja systemu Windows 8.1/Windows Server 2012 R2 x64:~ 1 962 KB
  • Aktualizacja systemu Windows 8.1:~ 1 183 KB
  • Aktualizacja systemu Windows RT 8.1:~ 1 263 KB

  Opis:
  Zainstalowanie tej aktualizacji rozwiązuje problemy w systemie Windows.Aby uzyskać pełną listę problemów, które zostały uwzględnione w tej aktualizacji, należy zapoznać się z odpowiednim artykułem z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base w celu uzyskania dodatkowych informacji.Po zainstalowaniu tego elementu może być wymagane ponowne uruchomienie komputera.

 • Aktualizacja dla systemów Windows 8.1 i Windows Server 2012 R2 (KB2966407)

  Ustawienia regionalne:Wszystkie
  Wdrożenie:Aktualizacje ważne/automatyczne, WSUS i wykaz
  Klasyfikacja:Aktualizacja o wysokim priorytecie, niezwiązana z zabezpieczeniami
  Platformy docelowe:Windows 8.1 i Windows Server 2012 R2
  Szacunkowe rozmiary plików:
  • Aktualizacja systemu Windows 8.1/Windows Server 2012 R2 x64:~ 4 982 KB

  Opis:
  Zainstalowanie tej aktualizacji rozwiązuje problemy w systemie Windows.Aby uzyskać pełną listę problemów, które zostały uwzględnione w tej aktualizacji, należy zapoznać się z odpowiednim artykułem z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base w celu uzyskania dodatkowych informacji.Po zainstalowaniu tego elementu może być wymagane ponowne uruchomienie komputera.

 • Aktualizacja dla systemów Windows 8.1, Windows RT 8.1 i Windows Server 2012 R2 (KB2966804)

  Ustawienia regionalne:Wszystkie
  Wdrożenie:Aktualizacje zalecane/automatyczne, WSUS i wykaz
  Klasyfikacja:Aktualizacja, niezwiązana z zabezpieczeniami
  Platformy docelowe:Windows 8.1, Windows RT* 8.1 i Windows Server 2012 R2
  Szacunkowe rozmiary plików:
  • Aktualizacja systemu Windows 8.1:~ 132 KB
  • Aktualizacja systemu Windows 8.1/Windows Server 2012 R2 x64:~ 160 KB
  • Aktualizacja systemu Windows RT 8.1:~ 136 KB

  Opis:
  Zainstalowanie tej aktualizacji rozwiązuje problemy w systemie Windows.Aby uzyskać pełną listę problemów, które zostały uwzględnione w tej aktualizacji, należy zapoznać się z odpowiednim artykułem z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base w celu uzyskania dodatkowych informacji.Po zainstalowaniu tego elementu może być wymagane ponowne uruchomienie komputera.

 • Aktualizacja dla systemów Windows 8.1 i Windows Server 2012 R2 (KB2966870)

  Ustawienia regionalne:Wszystkie
  Wdrożenie:Aktualizacje ważne/automatyczne, WSUS i wykaz
  Klasyfikacja:Aktualizacja o wysokim priorytecie, niezwiązana z zabezpieczeniami
  Platformy docelowe:Windows 8.1 i Windows Server 2012 R2
  Szacunkowe rozmiary plików:
  • Aktualizacja systemu Windows 8.1/Windows Server 2012 R2 x64:~ 180 KB
  • Aktualizacja systemu Windows 8.1:~ 158 KB

  Opis:
  Zainstalowanie tej aktualizacji rozwiązuje problemy w systemie Windows.Aby uzyskać pełną listę problemów, które zostały uwzględnione w tej aktualizacji, należy zapoznać się z odpowiednim artykułem z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base w celu uzyskania dodatkowych informacji.Po zainstalowaniu tego elementu może być wymagane ponowne uruchomienie komputera.

 • Aktualizacja dynamiczna dla systemów Windows 8.1 i Windows Server 2012 R2 (KB2967162)

  Ustawienia regionalne:Wszystkie
  Wdrożenie:Aktualizacje ważne/automatyczne i WSUS
  Klasyfikacja:Aktualizacja o wysokim priorytecie, niezwiązana z zabezpieczeniami
  Platformy docelowe:Windows 8.1 i Windows Server 2012 R2
  Szacunkowe rozmiary plików:
  • Aktualizacja systemu Windows 8.1:~ 156 KB
  • Aktualizacja systemów Windows 8.1 i Windows Server 2012 R2 dla systemów opartych na procesorach x64:~ 176 KB

  Opis:
  Za pomocą aktualizacji z kategorii aktualizacji dynamicznych systemu Windows 8.1 systemy Windows 8.1, Win8.1 RT i Windows Server 2012 R2 uzyskują w trakcie instalacji początkowej krytyczne sterowniki, składniki i ulepszenia konfiguracji.

 • Aktualizacja dla systemów Windows 8.1 i Windows Server 2012 R2 (KB2968599)

  Ustawienia regionalne:Wszystkie
  Wdrożenie:Aktualizacje ważne/automatyczne i WSUS
  Klasyfikacja:Aktualizacja o wysokim priorytecie, niezwiązana z zabezpieczeniami
  Zastępuje:KB2917993 w systemach Windows 8.1 i Windows Server 2012 R2
  Platformy docelowe:Windows 8.1 i Windows Server 2012 R2
  Szacunkowe rozmiary plików:
  • Aktualizacja systemu Windows 8.1:~ 4 622 KB
  • Aktualizacja systemu Windows 8.1/Windows Server 2012 R2 x64:~ 7 444 KB

  Opis:
  Zainstalowanie tej aktualizacji rozwiązuje problemy w systemie Windows.Aby uzyskać pełną listę problemów, które zostały uwzględnione w tej aktualizacji, należy zapoznać się z odpowiednim artykułem z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base w celu uzyskania dodatkowych informacji.Po zainstalowaniu tego elementu może być wymagane ponowne uruchomienie komputera.

 • Aktualizacja dla systemów Windows 8.1, Windows RT 8.1 i Windows Server 2012 R2 (KB2969339)

  Ustawienia regionalne:Wszystkie
  Wdrożenie:Aktualizacje ważne/automatyczne, WSUS i wykaz
  Klasyfikacja:Aktualizacja o wysokim priorytecie, niezwiązana z zabezpieczeniami
  Zastępuje:KB2919442 w systemach Windows 8.1, Windows RT 8.1 i Windows Server 2012 R2
  Platformy docelowe:Windows 8.1, Windows RT* 8.1 i Windows Server 2012 R2
  Szacunkowe rozmiary plików:
  • Aktualizacja systemu Windows 8.1:~ 4 589 KB
  • Aktualizacja systemu Windows 8.1/Windows Server 2012 R2 x64:~ 10 332 KB
  • Aktualizacja systemu Windows RT 8.1:~ 9 614 KB

  Opis:
  Zainstalowanie tej aktualizacji rozwiązuje problemy w systemie Windows.Aby uzyskać pełną listę problemów, które zostały uwzględnione w tej aktualizacji, należy zapoznać się z odpowiednim artykułem z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base w celu uzyskania dodatkowych informacji.Po zainstalowaniu tego elementu może być wymagane ponowne uruchomienie komputera.

 • Aktualizacja dla systemu Windows 8.1 (KB2969817)

  Ustawienia regionalne:Wszystkie
  Wdrożenie:Aktualizacje ważne/automatyczne, WSUS i wykaz
  Klasyfikacja:Aktualizacja o wysokim priorytecie, niezwiązana z zabezpieczeniami
  Platformy docelowe:Windows 8.1
  Szacunkowe rozmiary plików:
  • Aktualizacja systemu Windows 8.1:~ 122 KB
  Opis:
  Zainstalowanie tej aktualizacji rozwiązuje problemy w systemie Windows.Aby uzyskać pełną listę problemów, które zostały uwzględnione w tej aktualizacji, należy zapoznać się z odpowiednim artykułem z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base w celu uzyskania dodatkowych informacji.Po zainstalowaniu tego elementu może być wymagane ponowne uruchomienie komputera.
 • Narzędzie Windows do usuwania złośliwego oprogramowania — czerwiec 2014 (KB890830)/Narzędzie Windows do usuwania złośliwego oprogramowania — czerwiec 2014 (KB890830) — wersja dla programu Internet Explorer

  Ustawienia regionalne:Wszystkie
  Wdrożenie:Windows Update, Microsoft Update, Aktualizacje ważne/automatyczne, WSUS i wykaz
  Klasyfikacja:Aktualizacja o wysokim priorytecie, niezwiązana z zabezpieczeniami, pakiety zbiorcze
  Zastępuje:KB890830 w systemach Windows 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows Server 2012, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003 i Windows XP
  Platformy docelowe:Windows 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows Server 2012, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003 i Windows XP
  Szacunkowe rozmiary plików:
  • Aktualizacja narzędzia Windows do usuwania złośliwego oprogramowania dla systemów opartych na procesorach x64 — czerwiec 2014:~ 34 804 KB
  • Aktualizacja Narzędzia Windows do usuwania złośliwego oprogramowania — czerwiec 2014:~ 33 053 KB
  • Aktualizacja narzędzia Windows do usuwania złośliwego oprogramowania — czerwiec 2014 — wersja dla programu IE:~ 27 668 KB

  Opis:
  Po pobraniu narzędzie jest uruchamiane jednokrotnie w celu sprawdzenia komputera pod kątem zainfekowania przez określone, najbardziej rozpowszechnione złośliwe oprogramowanie (w tym Blaster, Sasser i Mydoom) i ułatwia usunięcie wykrytych infekcji.W przypadku wykrycia infekcji po kolejnym uruchomieniu komputera w narzędziu zostanie wyświetlony raport o stanie.Nowa wersja narzędzia będzie oferowana co miesiąc.Aby uruchomić narzędzie ręcznie, należy pobrać jego kopię z witryny Centrum pobierania Microsoft lub uruchomić wersję trybu online z witryny microsoft.com. To narzędzie nie zastępuje programu antywirusowego.Aby chronić komputer, należy zainstalować oprogramowanie antywirusowe.

Zmiany w istniejącej zawartości dotyczącej zabezpieczeń:

 • Aktualizacja zabezpieczeń dla systemów Windows 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows 8 i Windows Server 2012 (KB2920189)

  • Zmieniono metadane.
  • Pliki binarne nie uległy zmianie.
  • Tej aktualizacji nie trzeba instalować ponownie.
  Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
 • Aktualizacja zabezpieczeń dla systemów Windows 8.1 i Windows Server 2012 R2 (KB2961908) bez aktualizacji KB2919355

  • Zmieniono metadane.
  • Pliki binarne nie uległy zmianie.
  • Tej aktualizacji nie trzeba instalować ponownie.
  Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

Zmiany w istniejącej zawartości niezwiązanej z zabezpieczeniami:

 • Aktualizacja dla systemu Windows 8 (KB2938459)

  • Poprawiono metadane w celu zaktualizowania kanału dystrybucji.
  • Pliki binarne nie uległy zmianie.
  • Tej aktualizacji nie trzeba instalować ponownie.
  Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
 • Aktualizacja dla systemów Windows 8, Windows RT i Windows Server 2012 (KB2955163)
  • Zmieniono metadane.
  • Pliki binarne nie uległy zmianie.
  • Tej aktualizacji nie trzeba instalować ponownie.
  Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
 • Aktualizacja dla systemów Windows 8.1, Windows RT 8.1 i Windows Server 2012 R2 (KB2955164)
  • Zmieniono metadane.
  • Pliki binarne nie uległy zmianie.
  • Tej aktualizacji nie trzeba instalować ponownie.
  Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
 • Aktualizacja dla systemów Windows 8.1 i Windows RT 8.1 (KB2969817)

  • Zmieniono metadane.
  • Pliki binarne nie uległy zmianie.
  • Tej aktualizacji nie trzeba instalować ponownie.
  Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

Wtorek, 04.06.14

Podsumowanie nowej i zmienionej zawartości, której wydanie zaplanowano na wtorek, 04.06.14.

Nowa zawartość niezwiązana z zabezpieczeniami:

 • Aktualizacja dla systemów Windows 8.1 i Windows RT 8.1 (KB2936897)

  Ustawienia regionalne:Wszystkie
  Wdrożenie:Aktualizacje ważne/automatyczne i WSUS
  Klasyfikacja:Aktualizacja o wysokim priorytecie, niezwiązana z zabezpieczeniami
  Platformy docelowe:Windows 8.1 i Windows RT 8.1
  Szacunkowe rozmiary plików:
  • Aktualizacja systemu Windows 8.1:~ 50 KB
  • Aktualizacja systemu Windows RT 8.1:~ 62 KB
  Opis:
  Za pomocą aktualizacji z kategorii aktualizacji dynamicznych systemu Windows 8.1 systemy Windows 8.1, Win8.1 RT i Windows Server 2012 R2 uzyskują w trakcie instalacji początkowej krytyczne sterowniki, składniki i ulepszenia konfiguracji.
  http://support.microsoft.com/kb/2936897 (strona może być w języku angielskim)

Wtorek, 28.05.14

Podsumowanie nowej i zmienionej zawartości, której wydanie zaplanowano na wtorek, 28.05.14.

Nowa zawartość niezwiązana z zabezpieczeniami:

 • Aktualizacja dla systemów Windows 8.1 i Windows RT 8.1 (KB2969817)

  Ustawienia regionalne:Wszystkie
  Wdrożenie:Aktualizacje ważne/automatyczne, WSUS i wykaz
  Klasyfikacja:Aktualizacja o wysokim priorytecie, niezwiązana z zabezpieczeniami
  Platformy docelowe:Windows 8.1 i Windows RT 8.1
  Szacunkowe rozmiary plików:
  • Aktualizacja systemu Windows 8.1 x64:~ 172 KB
  • Aktualizacja systemu Windows RT 8.1:~ 121 KB
  Opis:
  Zainstalowanie tej aktualizacji rozwiązuje problemy w systemie Windows.Aby uzyskać pełną listę problemów, które zostały uwzględnione w tej aktualizacji, należy zapoznać się z odpowiednim artykułem z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base w celu uzyskania dodatkowych informacji.Po zainstalowaniu tego elementu może być wymagane ponowne uruchomienie komputera.

Wtorek, 27.05.14

Podsumowanie nowej i zmienionej zawartości, której wydanie zaplanowano na wtorek, 27.05.14.

Nowa zawartość niezwiązana z zabezpieczeniami:

 • Aktualizacja reguł analizatora najlepszych rozwiązań dla funkcji dostępu bezpośredniego w systemie Windows Server 2012 R2 (KB2896496)

  Ustawienia regionalne:Wszystkie
  Wdrożenie:Aktualizacje opcjonalne/automatyczne, WSUS i wykaz
  Klasyfikacja:Aktualizacja, niezwiązana z zabezpieczeniami
  Zastępuje:KB2928193 w systemie Windows Server 2012 R2
  Platformy docelowe:Windows Server 2012 R2
  Szacunkowe rozmiary plików:
  • Aktualizacja analizatora najlepszych rozwiązań dla funkcji dostępu bezpośredniego w systemie Windows Server 2012 R2 x64:~ 427 KB
  Opis:
  Za pomocą aktualizacji reguł dostępu bezpośredniego dla analizatora najlepszych rozwiązań można przeskanować serwer, na którym jest uruchomiona rola dostępu bezpośredniego.Wyniki skanowania analizatora najlepszych rozwiązań są wyświetlane w postaci listy problemów, które można sortować według ważności. Lista wyników zawiera także zalecenia dotyczące rozwiązywania tych problemów i łącza do instrukcji.Przeprowadzenie skanowania nie powoduje żadnych zmian w konfiguracji.Po zainstalowaniu tego elementu może być wymagane ponowne uruchomienie komputera.

Zmiany w istniejącej zawartości dotyczącej zabezpieczeń:

 • MS14-029:Aktualizacja zabezpieczeń programu Internet Explorer (KB2961851)

  • Zmieniono metadane.
  • Pliki binarne nie uległy zmianie.
  • Tej aktualizacji nie trzeba instalować ponownie.
  Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

Zmiany w istniejącej zawartości niezwiązanej z zabezpieczeniami:

 • Aktualizacja dynamiczna dla systemu Windows 8.1 (KB2920540)

  • Zmieniono metadane.
  • Pliki binarne nie uległy zmianie.
  • Tej aktualizacji nie trzeba instalować ponownie.
  Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:


Wtorek, 19.05.14

Podsumowanie nowej i zmienionej zawartości, której wydanie zaplanowano na wtorek, 19.05.14.

Nowa zawartość niezwiązana z zabezpieczeniami:

 • Aktualizacja dla systemu Windows RT 8.1 (KB2966478)

  Ustawienia regionalne:Wszystkie
  Wdrożenie:Aktualizacje ważne/automatyczne
  Klasyfikacja:Aktualizacja o wysokim priorytecie, niezwiązana z zabezpieczeniami
  Platformy docelowe:Windows RT* 8.1
  Szacunkowe rozmiary plików:
  • Aktualizacja systemu Windows RT 8.1:~ 65 KB
  Opis:
  Zainstalowanie tej aktualizacji rozwiązuje problemy w systemie Windows.Aby uzyskać pełną listę problemów, które zostały uwzględnione w tej aktualizacji, należy zapoznać się z odpowiednim artykułem z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base w celu uzyskania dodatkowych informacji.Po zainstalowaniu tego elementu może być wymagane ponowne uruchomienie komputera.
  http://support.microsoft.com/kb/2966478 (strona może być w języku angielskim)

Wtorek, 15.05.14

Podsumowanie nowej i zmienionej zawartości, której wydanie zaplanowano na wtorek, 15.05.14.

Zmiany w istniejącej zawartości dotyczącej zabezpieczeń:

 • MS14-018:Aktualizacja zabezpieczeń dla systemów Windows 8.1 i Windows Server 2012 R2 (KB2919355)

  • Zmieniono metadane.
  • Pliki binarne nie uległy zmianie.
  • Tej aktualizacji nie trzeba instalować ponownie.
  Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

Wtorek, 13.05.14

Podsumowanie nowej i zmienionej zawartości, której wydanie zaplanowano na wtorek, 13.05.14.

Nowa zawartość dotycząca zabezpieczeń:

 • Aktualizacja zabezpieczeń dla systemów Windows 8, Windows RT, Windows Server 2012, Windows Embedded Standard 7, Windows 7 i Windows Server 2008 R2 (KB2871997)

  Ustawienia regionalne:Wszystkie
  Wdrożenie:Aktualizacje ważne/automatyczne, WSUS i wykaz
  Klasyfikacja:Aktualizacje zabezpieczeń
  Zastępuje:KB2868725 w systemach Windows 8, Windows RT, Windows Server 2012, Windows Embedded Standard 7, Windows 7 i Windows Server 2008 R2
  Platformy docelowe:Windows 8, Windows RT*, Windows Server 2012, Windows Embedded Standard 7, Windows 7 i Windows Server 2008 R2
  Szacunkowe rozmiary plików:
  • Aktualizacja systemu Windows 8/Windows Server 2012 x64:~ 12 156 KB
  • Aktualizacja systemu Windows 8:~ 6 902 KB
  • Aktualizacja systemu Windows RT:~ 5 708 KB
  • Aktualizacja systemu Windows Embedded Standard 7/Windows 7/Windows Server 2008 R2 x64:~ 12 986 KB
  • Aktualizacja systemu Windows Embedded Standard 7/Windows 7:~ 6 846 KB
  • Aktualizacja systemu Windows Server 2008 R2 IA-64:~ 16 148 KB
  Opis:
  W produkcie oprogramowania firmy Microsoft wykryto problem z zabezpieczeniami, który może mieć wpływ na używany system.Można chronić system przed tym zagrożeniem, instalując tę aktualizację firmy Microsoft.Aby uzyskać pełną listę problemów, które zostały uwzględnione w tej aktualizacji, zapoznaj się z odpowiednim artykułem z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base.Po zainstalowaniu tej aktualizacji może być konieczne ponowne uruchomienie systemu.
 • Aktualizacja zabezpieczeń programu Microsoft .NET Framework 3.5 w systemach Windows 8 i Windows Server 2012 (KB2898845)

  Ustawienia regionalne:Wszystkie
  Wdrożenie:Wykaz
  Klasyfikacja:Aktualizacje zabezpieczeń
  Platformy docelowe:Windows 8 i Windows Server 2012
  Szacunkowe rozmiary plików:
  • Aktualizacja programu Microsoft .NET Framework 3.5 w systemie Windows 8/Windows Server 2012 dla systemów opartych na procesorach x64:~ 2 112 KB
  • Aktualizacja programu Microsoft .NET Framework 3.5 w systemie Windows 8:~ 2 070 KB
  Opis:
  W produkcie oprogramowania firmy Microsoft wykryto problem z zabezpieczeniami, który może mieć wpływ na używany system.Można chronić system przed tym zagrożeniem, instalując tę aktualizację firmy Microsoft.Aby uzyskać pełną listę problemów, które zostały uwzględnione w tej aktualizacji, zapoznaj się z odpowiednim artykułem z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base.Po zainstalowaniu tej aktualizacji może być konieczne ponowne uruchomienie systemu.
 • Aktualizacja zabezpieczeń programu Microsoft .NET Framework 3.5 w systemach Windows 8.1 i Windows Server 2012 R2 (KB2898847)

  Ustawienia regionalne:Wszystkie
  Wdrożenie:Wykaz
  Klasyfikacja:Aktualizacje zabezpieczeń
  Platformy docelowe:Windows 8.1 i Windows Server 2012 R2
  Szacunkowe rozmiary plików:
  • Aktualizacja programu Microsoft .NET Framework 3.5 w systemie Windows 8.1:~ 1 960 KB
  • Aktualizacja programu Microsoft .NET Framework 3.5 w systemie Windows 8.1/Windows Server 2012 R2 dla systemów opartych na procesorach x64:~ 1 972 KB
  Opis:
  W produkcie oprogramowania firmy Microsoft wykryto problem z zabezpieczeniami, który może mieć wpływ na używany system.Można chronić system przed tym zagrożeniem, instalując tę aktualizację firmy Microsoft.Aby uzyskać pełną listę problemów, które zostały uwzględnione w tej aktualizacji, zapoznaj się z odpowiednim artykułem z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base.Po zainstalowaniu tej aktualizacji może być konieczne ponowne uruchomienie systemu.
 • Aktualizacja zabezpieczeń programów Microsoft .NET Framework 4.5, 4.5.1 i 4.5.2 w systemach Windows 8 i Windows Server 2012 (KB2898849)

  Ustawienia regionalne:Wszystkie
  Wdrożenie:Wykaz
  Klasyfikacja:Aktualizacje zabezpieczeń
  Platformy docelowe:Windows 8 i Windows Server 2012
  Szacunkowe rozmiary plików:
  • Aktualizacja programów Microsoft .NET Framework 4.5, 4.5.1 i 4.5.2 w systemie Windows 8:~ 2 280 KB
  • Aktualizacja programów Microsoft .NET Framework 4.5, 4.5.1 i 4.5.2 w systemie Windows 8/Windows Server 2012 dla systemów opartych na procesorach x64:~ 2 289 KB
  Opis:
  W produkcie oprogramowania firmy Microsoft wykryto problem z zabezpieczeniami, który może mieć wpływ na używany system.Można chronić system przed tym zagrożeniem, instalując tę aktualizację firmy Microsoft.Aby uzyskać pełną listę problemów, które zostały uwzględnione w tej aktualizacji, zapoznaj się z odpowiednim artykułem z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base.Po zainstalowaniu tej aktualizacji może być konieczne ponowne uruchomienie systemu.
 • Aktualizacja zabezpieczeń programów Microsoft .NET Framework 4.5.1 i 4.5.2 w systemach Windows 8.1 i Windows Server 2012 R2 (KB2898850)

  Ustawienia regionalne:Wszystkie
  Wdrożenie:Wykaz
  Klasyfikacja:Aktualizacje zabezpieczeń
  Platformy docelowe:Windows 8.1 i Windows Server 2012 R2
  Szacunkowe rozmiary plików:
  • Aktualizacja programów Microsoft .NET Framework 4.5.1 i 4.5.2 w systemie Windows 8.1:~ 2 376 KB
  • Aktualizacja programów Microsoft .NET Framework 4.5.1 i 4.5.2 w systemie Windows 8.1/Windows Server 2012 R2 x64:~ 3 104 KB
  Opis:
  W produkcie oprogramowania firmy Microsoft wykryto problem z zabezpieczeniami, który może mieć wpływ na używany system.Można chronić system przed tym zagrożeniem, instalując tę aktualizację firmy Microsoft.Aby uzyskać pełną listę problemów, które zostały uwzględnione w tej aktualizacji, zapoznaj się z odpowiednim artykułem z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base.Po zainstalowaniu tej aktualizacji może być konieczne ponowne uruchomienie systemu.
 • Aktualizacja zabezpieczeń programu Microsoft .NET Framework 3.5.1 w systemach Windows Embedded Standard 7, Windows 7 i Windows Server 2008 R2 (KB2898851)

  Ustawienia regionalne:Wszystkie
  Wdrożenie:Wykaz
  Klasyfikacja:Aktualizacje zabezpieczeń
  Platformy docelowe:Windows Embedded Standard 7, Windows 7 i Windows Server 2008 R2
  Szacunkowe rozmiary plików:
  • Aktualizacja programu Microsoft .NET Framework 3.5.1 w systemie Windows Embedded Standard 7/Windows 7/Windows Server 2008 R2 dla systemów opartych na procesorach x64 z dodatkiem SP1:~ 1 906 KB
  • Aktualizacja programu Microsoft .NET Framework 3.5.1 w systemie Windows Embedded Standard 7/Windows 7 x86 z dodatkiem SP1:~ 1 899 KB
  • Aktualizacja programu Microsoft .NET Framework 3.5.1 w systemie Windows Server 2008 R2 z dodatkiem SP1 dla systemów opartych na procesorach Itanium:~ 1 256 KB
  Opis:
  W produkcie oprogramowania firmy Microsoft wykryto problem z zabezpieczeniami, który może mieć wpływ na używany system.Można chronić system przed tym zagrożeniem, instalując tę aktualizację firmy Microsoft.Aby uzyskać pełną listę problemów, które zostały uwzględnione w tej aktualizacji, zapoznaj się z odpowiednim artykułem z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base.Po zainstalowaniu tej aktualizacji może być konieczne ponowne uruchomienie systemu.
 • Aktualizacja zabezpieczeń dla systemów Windows 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows 8 i Windows Server 2012 (KB2920189)

  Ustawienia regionalne:Wszystkie
  Wdrożenie:Aktualizacje ważne/automatyczne, WSUS i wykaz
  Klasyfikacja:Aktualizacje zabezpieczeń
  Zastępuje:KB2871690 w systemach Windows 8 i Windows Server 2012
  Platformy docelowe:Windows 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows 8 i Windows Server 2012
  Szacunkowe rozmiary plików:
  • Aktualizacja systemu Windows 8.1:~ 32 KB
  • Aktualizacja systemu Windows 8.1/Windows Server 2012 R2 x64:~ 31 KB
  • Aktualizacja systemu Windows 8:~ 4 512 KB
  • Aktualizacja systemu Windows 8/Windows Server 2012 x64:~ 9 990 KB
  Opis:
  W produkcie oprogramowania firmy Microsoft wykryto problem z zabezpieczeniami, który może mieć wpływ na używany system.Można chronić system przed tym zagrożeniem, instalując tę aktualizację firmy Microsoft.Aby uzyskać pełną listę problemów, które zostały uwzględnione w tej aktualizacji, zapoznaj się z odpowiednim artykułem z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base.Po zainstalowaniu tej aktualizacji może być konieczne ponowne uruchomienie systemu.
 • Aktualizacja zabezpieczeń programu Microsoft .NET Framework 4 w systemach Windows 7 i Windows Server 2008 R2 (KB2938780)

  Ustawienia regionalne:Wszystkie
  Wdrożenie:Wykaz
  Klasyfikacja:Aktualizacje zabezpieczeń
  Platformy docelowe:Windows 7 i Windows Server 2008 R2
  Szacunkowe rozmiary plików:
  • Aktualizacja programu Microsoft .NET Framework 4 w systemie Windows 7:~ 4 037 KB
  • Aktualizacja programu Microsoft .NET Framework 4 w systemie Windows 7/Windows Server 2008 R2 dla systemów opartych na procesorach x64:~ 4 085 KB
  • Aktualizacja programu Microsoft .NET Framework 4 w systemie Windows Server 2008 R2 IA-64:~ 4 237 KB
  Opis:
  W produkcie oprogramowania firmy Microsoft wykryto problem z zabezpieczeniami, który może mieć wpływ na używany system.Można chronić system przed tym zagrożeniem, instalując tę aktualizację firmy Microsoft.Aby uzyskać pełną listę problemów, które zostały uwzględnione w tej aktualizacji, zapoznaj się z odpowiednim artykułem z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base.Po zainstalowaniu tej aktualizacji może być konieczne ponowne uruchomienie systemu.
 • Aktualizacja zabezpieczeń programów Microsoft .NET Framework 4.5 i 4.5.1 w systemach Windows 7 i Windows Server 2008 R2 (KB2938782)

  Ustawienia regionalne:Wszystkie
  Wdrożenie:Wykaz
  Klasyfikacja:Aktualizacje zabezpieczeń
  Platformy docelowe:Windows 7 i Windows Server 2008 R2
  Szacunkowe rozmiary plików:
  • Aktualizacja programów Microsoft .NET Framework 4.5 i 4.5.1 w systemie Windows 7:~ 3 336 KB
  • Aktualizacja programów Microsoft .NET Framework 4.5 i 4.5.1 w systemie Windows 7/Windows Server 2008 R2 dla systemów opartych na procesorach x64:~ 3 337 KB
  Opis:
  W produkcie oprogramowania firmy Microsoft wykryto problem z zabezpieczeniami, który może mieć wpływ na używany system.Można chronić system przed tym zagrożeniem, instalując tę aktualizację firmy Microsoft.Aby uzyskać pełną listę problemów, które zostały uwzględnione w tej aktualizacji, zapoznaj się z odpowiednim artykułem z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base.Po zainstalowaniu tej aktualizacji może być konieczne ponowne uruchomienie systemu.
 • Aktualizacja zabezpieczeń programu Microsoft .NET Framework 4.5.2 w systemach Windows 7 i Windows Server 2008 R2 (KB2954853)

  Ustawienia regionalne:Wszystkie
  Wdrożenie:Wykaz
  Klasyfikacja:Aktualizacje zabezpieczeń
  Ocena ważności:Ważna
  Platformy docelowe:Windows 7 i Windows Server 2008 R2
  Szacunkowe rozmiary plików:
  • Aktualizacja programu Microsoft .NET Framework 4.5.2 w systemie Windows 7/Windows Server 2008 R2:~ 20 KB
  Opis:
  W produkcie oprogramowania firmy Microsoft wykryto problem z zabezpieczeniami, który może mieć wpływ na używany system.Można chronić system przed tym zagrożeniem, instalując tę aktualizację firmy Microsoft.Aby uzyskać pełną listę problemów, które zostały uwzględnione w tej aktualizacji, zapoznaj się z odpowiednim artykułem z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base.Po zainstalowaniu tej aktualizacji może być konieczne ponowne uruchomienie systemu.
 • Aktualizacja zabezpieczeń programu Flash Player w programie Internet Explorer w systemach Windows 8.1, Windows RT 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows RT i Windows Server 2012 (KB2957151)

  Ustawienia regionalne:Wszystkie
  Wdrożenie:Aktualizacje ważne/automatyczne, WSUS i wykaz
  Klasyfikacja:Aktualizacje zabezpieczeń
  Zastępuje:KB2961887 w systemach Windows 8.1, Windows RT 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows RT i Windows Server 2012
  Platformy docelowe:Windows 8.1, Windows RT* 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows RT* i Windows Server 2012
  Szacunkowe rozmiary plików:
  • Aktualizacja programu Flash Player w programie Internet Explorer w systemie Windows 8.1/Windows Server 2012 R2 x64:~ 10 130 KB
  • Aktualizacja programu Flash Player w programie Internet Explorer w systemie Windows 8.1:~ 5 265 KB
  • Aktualizacja programu Flash Player w programie Internet Explorer w systemie Windows RT 8.1:~ 6 376 KB
  • Aktualizacja programu Flash Player w programie Internet Explorer w systemie Windows 8:~ 10 204 KB
  • Aktualizacja programu Flash Player w programie Internet Explorer w systemie Windows 8/Windows Server 2012 x64:~ 18 549 KB
  • Aktualizacja programu Flash Player w programie Internet Explorer w systemie Windows RT:~ 6 265 KB
  Opis:
  W produkcie oprogramowania firmy Microsoft wykryto problem z zabezpieczeniami, który może mieć wpływ na używany system.Można chronić system przed tym zagrożeniem, instalując tę aktualizację firmy Microsoft.Aby uzyskać pełną listę problemów, które zostały uwzględnione w tej aktualizacji, zapoznaj się z odpowiednim artykułem z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base.Po zainstalowaniu tej aktualizacji może być konieczne ponowne uruchomienie systemu.
 • Aktualizacja zabezpieczeń dla systemów Windows 8.1 i Windows Server 2012 R2 (KB2961908) bez aktualizacji KB2919355

  Ustawienia regionalne:Wszystkie
  Wdrożenie:Aktualizacje ważne/automatyczne, WSUS i wykaz
  Klasyfikacja:Aktualizacje zabezpieczeń
  Platformy docelowe:Windows 8.1 i Windows Server 2012 R2
  Szacunkowe rozmiary plików:
  • Aktualizacja systemu Windows 8.1:~ 29 KB
  • Aktualizacja systemu Windows 8.1/Windows Server 2012 R2 x64:~ 29 KB
  Opis:
  W produkcie oprogramowania firmy Microsoft wykryto problem z zabezpieczeniami, który może mieć wpływ na używany system.Można chronić system przed tym zagrożeniem, instalując tę aktualizację firmy Microsoft.Aby uzyskać pełną listę problemów, które zostały uwzględnione w tej aktualizacji, zapoznaj się z odpowiednim artykułem z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base.Po zainstalowaniu tej aktualizacji może być konieczne ponowne uruchomienie systemu.
 • MS14-022:Aktualizacja zabezpieczeń dla systemów Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 i Windows Server 2003 (KB2837616)

  Ustawienia regionalne:Wszystkie
  Wdrożenie:Windows Update, Microsoft Update, Aktualizacje ważne/automatyczne, WSUS i wykaz
  Klasyfikacja:Aktualizacje zabezpieczeń
  Ocena ważności:Krytyczna
  Zastępuje:MS13-067 (KB2760420) w systemach Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 i Windows Server 2003
  Platformy docelowe:Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 i Windows Server 2003
  Szacunkowe rozmiary plików:
  • Aktualizacja programu Windows SharePoint Services 3.0 X64 Edition:~ 18 849 KB
  • Aktualizacja programu Windows SharePoint Services 3.0:~ 15 687 KB
  Opis:
  W produkcie oprogramowania firmy Microsoft wykryto problem z zabezpieczeniami, który może mieć wpływ na używany system.Można chronić system przed tym zagrożeniem, instalując tę aktualizację firmy Microsoft.Aby uzyskać pełną listę problemów, które zostały uwzględnione w tej aktualizacji, zapoznaj się z odpowiednim artykułem z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base.Po zainstalowaniu tej aktualizacji może być konieczne ponowne uruchomienie systemu.
 • MS14-025:Aktualizacja zabezpieczeń dla systemów Windows 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows Server 2012, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 i Windows Vista (KB2928120)

  Ustawienia regionalne:Wszystkie
  Wdrożenie:WSUS i wykaz
  Klasyfikacja:Aktualizacje zabezpieczeń
  Ocena ważności:Ważna
  Platformy docelowe:Windows 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows Server 2012, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 i Windows Vista
  Szacunkowe rozmiary plików:
  • Aktualizacja systemu Windows 8.1:~ 2 632 KB
  • Aktualizacja systemu Windows 8.1/Windows Server 2012 R2 x64:~ 4 144 KB
  • Aktualizacja systemu Windows 8/Windows Server 2012 x64:~ 4 431 KB
  • Aktualizacja systemu Windows 8:~ 2 749 KB
  • Aktualizacja systemu Windows 7:~ 2 586 KB
  • Aktualizacja systemu Windows 7/Windows Server 2008 R2 x64:~ 4 218 KB
  • Aktualizacja systemu Windows Server 2008 R2 IA-64:~ 3 871 KB
  • Aktualizacja systemu Windows Server 2008 IA-64:~ 4 432 KB
  • Aktualizacja systemu Windows Server 2008/Windows Vista x64:~ 4 693 KB
  • Aktualizacja systemu Windows Server 2008/Windows Vista:~ 2 762 KB
  Opis:
  W produkcie oprogramowania firmy Microsoft wykryto problem z zabezpieczeniami, który może mieć wpływ na używany system.Można chronić system przed tym zagrożeniem, instalując tę aktualizację firmy Microsoft.Aby uzyskać pełną listę problemów, które zostały uwzględnione w tej aktualizacji, zapoznaj się z odpowiednim artykułem z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base.Po zainstalowaniu tej aktualizacji może być konieczne ponowne uruchomienie systemu.
 • MS14-025:Aktualizacja zabezpieczeń dla systemów Windows 8.1 i Windows Server 2012 R2 (KB2961899) bez aktualizacji KB2919355

  Ustawienia regionalne:Wszystkie
  Wdrożenie:Aktualizacje ważne/automatyczne, WSUS i wykaz
  Klasyfikacja:Aktualizacje zabezpieczeń
  Ocena ważności:Ważna
  Platformy docelowe:Windows 8.1 i Windows Server 2012 R2
  Szacunkowe rozmiary plików:
  • Aktualizacja systemu Windows 8.1/Windows Server 2012 R2 x64:~ 4 154 KB
  • Aktualizacja systemu Windows 8.1:~ 2 636 KB
  Opis:
  W produkcie oprogramowania firmy Microsoft wykryto problem z zabezpieczeniami, który może mieć wpływ na używany system.Można chronić system przed tym zagrożeniem, instalując tę aktualizację firmy Microsoft.Aby uzyskać pełną listę problemów, które zostały uwzględnione w tej aktualizacji, zapoznaj się z odpowiednim artykułem z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base.Po zainstalowaniu tej aktualizacji może być konieczne ponowne uruchomienie systemu.
 • MS14-026:Aktualizacja zabezpieczeń programu Microsoft .NET Framework 1.1 z dodatkiem SP1 w systemach Windows Server 2003 i Windows Server 2003 R2 x86 (KB2931352)

  Ustawienia regionalne:Wszystkie
  Wdrożenie:Windows Update, Microsoft Update, Aktualizacje automatyczne, WSUS i wykaz
  Klasyfikacja:Aktualizacje zabezpieczeń
  Ocena ważności:Ważna
  Zastępuje:MS14-009 (KB2898860) w systemie Windows Server 2003
  Platformy docelowe:Windows Server 2003
  Szacunkowe rozmiary plików:
  • Aktualizacja programu Microsoft .NET Framework 1.1 z dodatkiem SP1 w systemie Windows Server 2003 R2 x86:~ 3 090 KB
  Opis:
  W produkcie oprogramowania firmy Microsoft wykryto problem z zabezpieczeniami, który może mieć wpływ na używany system.Można chronić system przed tym zagrożeniem, instalując tę aktualizację firmy Microsoft.Aby uzyskać pełną listę problemów, które zostały uwzględnione w tej aktualizacji, zapoznaj się z odpowiednim artykułem z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base.Po zainstalowaniu tej aktualizacji może być konieczne ponowne uruchomienie systemu.
 • MS14-026:Aktualizacja zabezpieczeń programu Microsoft .NET Framework 2.0 z dodatkiem SP2 w systemach Windows Server 2008 i Windows Vista (KB2931354)

  Ustawienia regionalne:Wszystkie
  Wdrożenie:Aktualizacje ważne/automatyczne, WSUS i wykaz
  Klasyfikacja:Aktualizacje zabezpieczeń
  Ocena ważności:Ważna
  Zastępuje:MS14-009 (KB2901113) w systemach Windows Server 2008 i Windows Vista
  Platformy docelowe:Windows Server 2008 i Windows Vista
  Szacunkowe rozmiary plików:
  • Aktualizacja programu Microsoft .NET Framework 2.0 z dodatkiem SP2 w systemie Windows Server 2008/Windows Vista dla systemów opartych na procesorach x64 z dodatkiem SP2:~ 8 609 KB
  • Aktualizacja programu Microsoft .NET Framework 2.0 z dodatkiem SP2 w systemie Windows Server 2008/Windows Vista x86 z dodatkiem SP2:~ 8 045 KB
  • Aktualizacja programu Microsoft .NET Framework 2.0 z dodatkiem SP2 w systemie Windows Server 2008 z dodatkiem SP2 dla systemów opartych na procesorach Itanium:~ 5 716 KB
  Opis:
  W produkcie oprogramowania firmy Microsoft wykryto problem z zabezpieczeniami, który może mieć wpływ na używany system.Można chronić system przed tym zagrożeniem, instalując tę aktualizację firmy Microsoft.Aby uzyskać pełną listę problemów, które zostały uwzględnione w tej aktualizacji, zapoznaj się z odpowiednim artykułem z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base.Po zainstalowaniu tej aktualizacji może być konieczne ponowne uruchomienie systemu.
 • MS14-026:Aktualizacja zabezpieczeń programu Microsoft .NET Framework 3.5.1 w systemach Windows Embedded Standard 7, Windows 7 i Windows Server 2008 R2 (KB2931356)

  Ustawienia regionalne:Wszystkie
  Wdrożenie:Aktualizacje ważne/automatyczne, WSUS i wykaz
  Klasyfikacja:Aktualizacje zabezpieczeń
  Ocena ważności:Ważna
  Zastępuje:MS14-009 (KB2901112) w systemach Windows Embedded Standard 7, Windows 7 i Windows Server 2008 R2
  Platformy docelowe:Windows Embedded Standard 7, Windows 7 i Windows Server 2008 R2
  Szacunkowe rozmiary plików:
  • Aktualizacja programu Microsoft .NET Framework 3.5.1 w systemie Windows Embedded Standard 7/Windows 7/Windows Server 2008 R2 dla systemów opartych na procesorach x64 z dodatkiem SP1:~ 6 391 KB
  • Aktualizacja programu Microsoft .NET Framework 3.5.1 w systemie Windows Embedded Standard 7/Windows 7 x86 z dodatkiem SP1:~ 5 803 KB
  • Aktualizacja programu Microsoft .NET Framework 3.5.1 w systemie Windows Server 2008 R2 z dodatkiem SP1 dla systemów opartych na procesorach Itanium:~ 4 264 KB
  Opis:
  W produkcie oprogramowania firmy Microsoft wykryto problem z zabezpieczeniami, który może mieć wpływ na używany system.Można chronić system przed tym zagrożeniem, instalując tę aktualizację firmy Microsoft.Aby uzyskać pełną listę problemów, które zostały uwzględnione w tej aktualizacji, zapoznaj się z odpowiednim artykułem z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base.Po zainstalowaniu tej aktualizacji może być konieczne ponowne uruchomienie systemu.
 • MS14-026:Aktualizacja zabezpieczeń programu Microsoft .NET Framework 3.5 w systemach Windows 8 i Windows Server 2012 (KB2931357)

  Ustawienia regionalne:Wszystkie
  Wdrożenie:Aktualizacje ważne/automatyczne, WSUS i wykaz
  Klasyfikacja:Aktualizacje zabezpieczeń
  Ocena ważności:Ważna
  Platformy docelowe:Windows 8 i Windows Server 2012
  Szacunkowe rozmiary plików:
  • Aktualizacja programu Microsoft .NET Framework 3.5 w systemie Windows 8:~ 371 KB
  • Aktualizacja programu Microsoft .NET Framework 3.5 w systemie Windows 8/Windows Server 2012 dla systemów opartych na procesorach x64:~ 379 KB
  Opis:
  W produkcie oprogramowania firmy Microsoft wykryto problem z zabezpieczeniami, który może mieć wpływ na używany system.Można chronić system przed tym zagrożeniem, instalując tę aktualizację firmy Microsoft.Aby uzyskać pełną listę problemów, które zostały uwzględnione w tej aktualizacji, zapoznaj się z odpowiednim artykułem z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base.Po zainstalowaniu tej aktualizacji może być konieczne ponowne uruchomienie systemu.
 • MS14-026:Aktualizacja zabezpieczeń programu Microsoft .NET Framework 3.5 w systemach Windows 8.1 i Windows Server 2012 R2 (KB2931358)

  Ustawienia regionalne:Wszystkie
  Wdrożenie:Aktualizacje ważne/automatyczne, WSUS i wykaz
  Klasyfikacja:Aktualizacje zabezpieczeń
  Ocena ważności:Ważna
  Platformy docelowe:Windows 8.1 i Windows Server 2012 R2
  Szacunkowe rozmiary plików:
  • Aktualizacja programu Microsoft .NET Framework 3.5 w systemie Windows 8.1/Windows Server 2012 R2 dla systemów opartych na procesorach x64:~ 322 KB
  • Aktualizacja programu Microsoft .NET Framework 3.5 w systemie Windows 8.1:~ 317 KB
  Opis:
  W produkcie oprogramowania firmy Microsoft wykryto problem z zabezpieczeniami, który może mieć wpływ na używany system.Można chronić system przed tym zagrożeniem, instalując tę aktualizację firmy Microsoft.Aby uzyskać pełną listę problemów, które zostały uwzględnione w tej aktualizacji, zapoznaj się z odpowiednim artykułem z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base.Po zainstalowaniu tej aktualizacji może być konieczne ponowne uruchomienie systemu.
 • MS14-026:Aktualizacja zabezpieczeń programu Microsoft .NET Framework 4 w systemach Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003 i Windows XP Embedded (KB2931365)

  Ustawienia regionalne:Wszystkie
  Wdrożenie:Windows Update, Microsoft Update, Aktualizacje ważne/automatyczne, WSUS i wykaz
  Klasyfikacja:Aktualizacje zabezpieczeń
  Ocena ważności:Ważna
  Platformy docelowe:Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003 i Windows XP Embedded
  Szacunkowe rozmiary plików:
  • Aktualizacja programu Microsoft .NET Framework 4 w systemie Windows 7/Windows Server 2008/Windows Vista/Windows Server 2003/Windows XP Embedded x86:~ 2 142 KB
  • Aktualizacja programu Microsoft .NET Framework 4 w systemie Windows 7/Windows Server 2008 R2/Windows Server 2008/Windows Vista/Windows Server 2003 x64:~ 2 192 KB
  • Aktualizacja programu Microsoft .NET Framework 4 w systemie Windows Server 2008 R2/Windows Server 2008/Windows Server 2003 dla systemów opartych na procesorach IA-64:~ 2 348 KB
  Opis:
  W produkcie oprogramowania firmy Microsoft wykryto problem z zabezpieczeniami, który może mieć wpływ na używany system.Można chronić system przed tym zagrożeniem, instalując tę aktualizację firmy Microsoft.Aby uzyskać pełną listę problemów, które zostały uwzględnione w tej aktualizacji, zapoznaj się z odpowiednim artykułem z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base.Po zainstalowaniu tej aktualizacji może być konieczne ponowne uruchomienie systemu.
 • MS14-026:Aktualizacja zabezpieczeń programu Microsoft .NET Framework 4.5.1 w systemach Windows 8.1, Windows RT 8.1 i Windows Server 2012 R2 (KB2931366)

  Ustawienia regionalne:Wszystkie
  Wdrożenie:Aktualizacje ważne/automatyczne, WSUS i wykaz
  Klasyfikacja:Aktualizacje zabezpieczeń
  Ocena ważności:Ważna
  Platformy docelowe:Windows 8.1, Windows RT* 8.1 i Windows Server 2012 R2
  Szacunkowe rozmiary plików:
  • Aktualizacja programu Microsoft .NET Framework 4.5.1 w systemie Windows 8.1/Windows Server 2012 R2 dla systemów opartych na procesorach x64:~ 584 KB
  • Aktualizacja programu Microsoft .NET Framework 4.5.1 w systemie Windows 8.1:~ 482 KB
  • Aktualizacja programu Microsoft .NET Framework 4.5.1 w systemie Windows RT 8.1:~ 341 KB
  Opis:
  W produkcie oprogramowania firmy Microsoft wykryto problem z zabezpieczeniami, który może mieć wpływ na używany system.Można chronić system przed tym zagrożeniem, instalując tę aktualizację firmy Microsoft.Aby uzyskać pełną listę problemów, które zostały uwzględnione w tej aktualizacji, zapoznaj się z odpowiednim artykułem z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base.Po zainstalowaniu tej aktualizacji może być konieczne ponowne uruchomienie systemu.
 • MS14-026:Aktualizacja zabezpieczeń programu Microsoft .NET Framework 4.5 i 4.5.1 w systemach Windows 8, Windows RT i Windows Server 2012 (KB2931367)

  Ustawienia regionalne:Wszystkie
  Wdrożenie:Aktualizacje ważne/automatyczne, WSUS i wykaz
  Klasyfikacja:Aktualizacje zabezpieczeń
  Ocena ważności:Ważna
  Platformy docelowe:Windows 8, Windows RT* i Windows Server 2012
  Szacunkowe rozmiary plików:
  • Aktualizacja programów Microsoft .NET Framework 4.5 i 4.5.1 w systemie Windows 8:~ 529 KB
  • Aktualizacja programów Microsoft .NET Framework 4.5 i 4.5.1 w systemie Windows 8/Windows Server 2012 dla systemów opartych na procesorach x64:~ 539 KB
  • Aktualizacja programów Microsoft .NET Framework 4.5 i 4.5.1 w systemie Windows RT:~ 322 KB
  Opis:
  W produkcie oprogramowania firmy Microsoft wykryto problem z zabezpieczeniami, który może mieć wpływ na używany system.Można chronić system przed tym zagrożeniem, instalując tę aktualizację firmy Microsoft.Aby uzyskać pełną listę problemów, które zostały uwzględnione w tej aktualizacji, zapoznaj się z odpowiednim artykułem z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base.Po zainstalowaniu tej aktualizacji może być konieczne ponowne uruchomienie systemu.
 • MS14-026:Aktualizacja zabezpieczeń programów Microsoft .NET Framework 4.5 i 4.5.1 w systemach Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 i Windows Vista (KB2931368)

  Ustawienia regionalne:Wszystkie
  Wdrożenie:Aktualizacje ważne/automatyczne, WSUS i wykaz
  Klasyfikacja:Aktualizacje zabezpieczeń
  Ocena ważności:Ważna
  Platformy docelowe:Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 i Windows Vista
  Szacunkowe rozmiary plików:
  • Aktualizacja programów Microsoft .NET Framework 4.5 i 4.5.1 w systemie Windows 7/Windows Server 2008 R2/Windows Server 2008/Windows Vista x64:~ 1 278 KB
  • Aktualizacja programów Microsoft .NET Framework 4.5 i 4.5.1 w systemie Windows 7/Windows Server 2008/Windows Vista x86:~ 1 278 KB
  Opis:
  W produkcie oprogramowania firmy Microsoft wykryto problem z zabezpieczeniami, który może mieć wpływ na używany system.Można chronić system przed tym zagrożeniem, instalując tę aktualizację firmy Microsoft.Aby uzyskać pełną listę problemów, które zostały uwzględnione w tej aktualizacji, zapoznaj się z odpowiednim artykułem z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base.Po zainstalowaniu tej aktualizacji może być konieczne ponowne uruchomienie systemu.
 • MS14-026:Aktualizacja zabezpieczeń programu Microsoft .NET Framework 2.0 z dodatkiem SP2 w systemach Windows Server 2003 i Windows XP Embedded (KB2932079)

  Ustawienia regionalne:Wszystkie
  Wdrożenie:Windows Update, Microsoft Update, Aktualizacje ważne/automatyczne, WSUS i wykaz
  Klasyfikacja:Aktualizacje zabezpieczeń
  Ocena ważności:Ważna
  Platformy docelowe:Windows Server 2003 i Windows XP Embedded
  Szacunkowe rozmiary plików:
  • Aktualizacja programu Microsoft .NET Framework 2.0 z dodatkiem SP2 w systemie Windows Server 2003/Windows XP Embedded:~ 1 116 KB
  • Aktualizacja programu Microsoft .NET Framework 2.0 z dodatkiem SP2 w systemie Windows Server 2003 dla systemów opartych na procesorach x64:~ 1 375 KB
  • Aktualizacja programu Microsoft .NET Framework 2.0 z dodatkiem SP2 w systemie Windows Server 2003 IA-64:~ 1 531 KB
  Opis:
  W produkcie oprogramowania firmy Microsoft wykryto problem z zabezpieczeniami, który może mieć wpływ na używany system.Można chronić system przed tym zagrożeniem, instalując tę aktualizację firmy Microsoft.Aby uzyskać pełną listę problemów, które zostały uwzględnione w tej aktualizacji, zapoznaj się z odpowiednim artykułem z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base.Po zainstalowaniu tej aktualizacji może być konieczne ponowne uruchomienie systemu.
 • MS14-027:Aktualizacja zabezpieczeń dla systemów Windows 8.1, Windows RT 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows RT, Windows Server 2012, Windows Embedded Standard 7, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista i Windows Server 2003 (KB2926765)

  Ustawienia regionalne:Wszystkie
  Wdrożenie:Windows Update, Microsoft Update, Aktualizacje ważne/automatyczne, WSUS i wykaz
  Klasyfikacja:Aktualizacje zabezpieczeń
  Ocena ważności:Ważna
  Zastępuje:
  • MS10-007 (KB975713) w systemie Windows Server 2003
  • MS12-048 (KB2691442) w systemach Windows Embedded Standard 7, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 i Windows Vista
  Platformy docelowe:Windows 8.1, Windows RT* 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows RT*, Windows Server 2012, Windows Embedded Standard 7, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003 i Windows XP Embedded
  Szacunkowe rozmiary plików:
  • Aktualizacja systemu Windows 8.1:~ 6 253 KB
  • Aktualizacja systemu Windows 8.1/Windows Server 2012 R2 x64:~ 13 406 KB
  • Aktualizacja systemu Windows RT 8.1:~ 6 414 KB
  • Aktualizacja systemu Windows 8/Windows Server 2012 x64:~ 13 124 KB
  • Aktualizacja systemu Windows 8:~ 8 714 KB
  • Aktualizacja systemu Windows RT:~ 8 190 KB
  • Aktualizacja systemu Windows Embedded Standard 7/Windows 7/Windows Server 2008 R2 x64:~ 6 782 KB
  • Aktualizacja systemu Windows Embedded Standard 7/Windows 7:~ 4 414 KB
  • Aktualizacja systemu Windows Server 2008 R2 IA-64:~ 17 412 KB
  • Aktualizacja systemu Windows Server 2008 IA-64:~ 7 618 KB
  • Aktualizacja systemu Windows Server 2008/Windows Vista:~ 4 057 KB
  • Aktualizacja systemu Windows Server 2008/Windows Vista x64:~ 6 250 KB
  • Aktualizacja systemu Windows Server 2003:~ 626 KB
  • Aktualizacja systemu Windows Server 2003 x64:~ 1 007 KB
  • Aktualizacja systemu Windows Server 2003 IA-64:~ 1 372 KB
  • Aktualizacja systemów WEPOS i POSReady 2009:~ 692 KB
  Opis:
  W produkcie oprogramowania firmy Microsoft wykryto problem z zabezpieczeniami, który może mieć wpływ na używany system.Można chronić system przed tym zagrożeniem, instalując tę aktualizację firmy Microsoft.Aby uzyskać pełną listę problemów, które zostały uwzględnione w tej aktualizacji, zapoznaj się z odpowiednim artykułem z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base.Po zainstalowaniu tej aktualizacji może być konieczne ponowne uruchomienie systemu.
 • MS14-027:Aktualizacja zabezpieczeń dla systemów Windows 8.1 i Windows Server 2012 R2 (KB2962123) bez aktualizacji KB2919355

  Ustawienia regionalne:Wszystkie
  Wdrożenie:Aktualizacje ważne/automatyczne, WSUS i wykaz
  Klasyfikacja:Aktualizacje zabezpieczeń
  Ocena ważności:Ważna
  Platformy docelowe:Windows 8.1 i Windows Server 2012 R2
  Szacunkowe rozmiary plików:
  • Aktualizacja systemu Windows 8.1/Windows Server 2012 R2 x64:~ 13 367 KB
  • Aktualizacja systemu Windows 8.1:~ 6 239 KB
  • Aktualizacja systemu Windows RT 8.1:~ 6 410 KB
  Opis:
  W produkcie oprogramowania firmy Microsoft wykryto problem z zabezpieczeniami, który może mieć wpływ na używany system.Można chronić system przed tym zagrożeniem, instalując tę aktualizację firmy Microsoft.Aby uzyskać pełną listę problemów, które zostały uwzględnione w tej aktualizacji, zapoznaj się z odpowiednim artykułem z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base.Po zainstalowaniu tej aktualizacji może być konieczne ponowne uruchomienie systemu.
 • MS14-028:Aktualizacja zabezpieczeń dla systemów Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012 i Windows Server 2008 R2 (KB2933826)

  Ustawienia regionalne:Wszystkie
  Wdrożenie:Aktualizacje ważne/automatyczne, WSUS i wykaz
  Klasyfikacja:Aktualizacje zabezpieczeń
  Ocena ważności:Ważna
  Platformy docelowe:Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012 i Windows Server 2008 R2
  Szacunkowe rozmiary plików:
  • Aktualizacja systemu Windows Server 2012 R2 x64:~ 463 KB
  • Aktualizacja systemu Windows Server 2012 x64:~ 432 KB
  • Aktualizacja systemu Windows Server 2008 R2 x64:~ 5 479 KB
  Opis:
  W produkcie oprogramowania firmy Microsoft wykryto problem z zabezpieczeniami, który może mieć wpływ na używany system.Można chronić system przed tym zagrożeniem, instalując tę aktualizację firmy Microsoft.Aby uzyskać pełną listę problemów, które zostały uwzględnione w tej aktualizacji, zapoznaj się z odpowiednim artykułem z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base.Po zainstalowaniu tej aktualizacji może być konieczne ponowne uruchomienie systemu.
 • MS14-028:Aktualizacja zabezpieczeń dla systemu Windows Server 2012 R2 (KB2962073) bez aktualizacji KB2919355

  Ustawienia regionalne:Wszystkie
  Wdrożenie:Aktualizacje ważne/automatyczne, WSUS i wykaz
  Klasyfikacja:Aktualizacje zabezpieczeń
  Ocena ważności:Ważna
  Platformy docelowe:Windows Server 2012 R2
  Szacunkowe rozmiary plików:
  • Aktualizacja systemu Windows Server 2012 R2 x64:~ 461 KB
  Opis:
  W produkcie oprogramowania firmy Microsoft wykryto problem z zabezpieczeniami, który może mieć wpływ na używany system.Można chronić system przed tym zagrożeniem, instalując tę aktualizację firmy Microsoft.Aby uzyskać pełną listę problemów, które zostały uwzględnione w tej aktualizacji, zapoznaj się z odpowiednim artykułem z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base.Po zainstalowaniu tej aktualizacji może być konieczne ponowne uruchomienie systemu.
 • MS14-029:Aktualizacja zabezpieczeń programu Internet Explorer (KB2953522)

  Ustawienia regionalne:Wszystkie
  Wdrożenie:Windows Update, Microsoft Update, Aktualizacje ważne/automatyczne, WSUS i wykaz
  Klasyfikacja:Aktualizacje zabezpieczeń
  Ocena ważności:
  • Krytyczna:Windows 8.1, Windows RT 8.1, Windows 8, Windows RT, Windows Embedded Standard 7, Windows 7, Windows Vista i Windows XP Embedded
  • Średnia:Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 i Windows Server 2003
  Zastępuje:
  • MS14-021 (KB2964358) w systemach Windows 8.1, Windows RT 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows RT, Windows Server 2012, Windows Embedded Standard 7, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003 i Windows XP Embedded
  Platformy docelowe:Windows 8.1, Windows RT* 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows RT*, Windows Server 2012, Windows Embedded Standard 7, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003 i Windows XP Embedded
  Szacunkowe rozmiary plików:
  • Aktualizacja programu Internet Explorer 11 w systemie Windows 8.1:~ 15 362 KB
  • Aktualizacja programu Internet Explorer 11 w systemie Windows 8.1/Windows Server 2012 R2 x64:~ 31 862 KB
  • Aktualizacja programu Internet Explorer 11 w systemie Windows RT 8.1:~ 15 592 KB
  • Aktualizacja programu Internet Explorer 10 w systemie Windows 8/Windows Server 2012 x64:~ 36 961 KB
  • Aktualizacja programu Internet Explorer 10 w systemie Windows 8:~ 17 367 KB
  • Aktualizacja programu Internet Explorer 10 w systemie Windows RT:~ 14 407 KB
  • Aktualizacja programu Internet Explorer 9 w systemie Windows Embedded Standard 7/Windows 7/Windows Server 2008 R2 x64:~ 28 926 KB
  • Aktualizacja programu Internet Explorer w systemie Windows Embedded Standard 7/Windows 7/Windows Server 2008 R2 dla systemów opartych na procesorach x64:~ 38 863 KB
  • Aktualizacja programu Internet Explorer 10 w systemie Windows Embedded Standard 7/Windows 7/Windows Server 2008 R2 dla systemów opartych na procesorach x64 z dodatkiem Service Pack 1:~ 41 926 KB
  • Aktualizacja programu Internet Explorer 10 w systemie Windows Embedded Standard 7/Windows 7 z dodatkiem Service Pack 1:~ 20 090 KB
  • Aktualizacja programu Internet Explorer 8 w systemie Windows Embedded Standard 7/Windows 7:~ 9 023 KB
  • Aktualizacja programu Internet Explorer 9 w systemie Windows Embedded Standard 7/Windows 7:~ 14 030 KB
  • Aktualizacja programu Internet Explorer 11 w systemie Windows Embedded Standard 7/Windows 7:~ 19 518 KB
  • Aktualizacja programu Internet Explorer 8 w systemie Windows Embedded Standard 7/Windows 7/Windows Server 2008 R2 x64:~ 17 532 KB
  • Aktualizacja programu Internet Explorer 8 w systemie Windows Server 2008 R2 IA-64:~ 23 029 KB
  • Aktualizacja programu Internet Explorer 7 w systemie Windows Server 2008 IA-64:~ 17 322 KB
  • Aktualizacja programu Internet Explorer 9 w systemie Windows Server 2008/Windows Vista:~ 14 030 KB
  • Aktualizacja programu Internet Explorer 9 w systemie Windows Server 2008/Windows Vista x64:~ 28 932 KB
  • Aktualizacja programu Internet Explorer 8 w systemie Windows Server 2008/Windows Vista:~ 9 954 KB
  • Aktualizacja programu Internet Explorer 7 w systemie Windows Server 2008/Windows Vista x64:~ 13 482 KB
  • Aktualizacja programu Internet Explorer 7 w systemie Windows Server 2008/Windows Vista:~ 7 083 KB
  • Aktualizacja programu Internet Explorer 6 w systemie Windows Server 2003:~ 4 524 KB
  • Aktualizacja programu Internet Explorer 8 w systemie Windows Server 2003:~ 9 419 KB
  • Aktualizacja programu Internet Explorer 6 w systemie Windows Server 2003 IA-64:~ 14 299 KB
  • Aktualizacja programu Internet Explorer 6 w systemie Windows Server 2003 x64:~ 11 032 KB
  • Aktualizacja programu Internet Explorer 8 w systemach WEPOS i POSReady 2009:~ 9 432 KB
  • Aktualizacja programu Internet Explorer 6 w systemach WEPOS i POSReady 2009:~ 4 137 KB
  • Aktualizacja programu Internet Explorer 7 w systemach WEPOS i POSReady 2009:~ 8 467 KB
  Opis:
  W produkcie oprogramowania firmy Microsoft wykryto problem z zabezpieczeniami, który może mieć wpływ na używany system.Można chronić system przed tym zagrożeniem, instalując tę aktualizację firmy Microsoft.Aby uzyskać pełną listę problemów, które zostały uwzględnione w tej aktualizacji, zapoznaj się z odpowiednim artykułem z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base.Po zainstalowaniu tej aktualizacji może być konieczne ponowne uruchomienie systemu.
 • MS14-029:Aktualizacja zabezpieczeń programu Internet Explorer (KB2961851) bez aktualizacji KB2919355

  Ustawienia regionalne:Wszystkie
  Wdrożenie:Aktualizacje ważne/automatyczne, WSUS i wykaz
  Klasyfikacja:Aktualizacje zabezpieczeń
  Ocena ważności:
  • Krytyczna:Windows 8.1, Windows Embedded Standard 7 i Windows 7
  • Średnia:Windows Server 2012 R2 i Windows Server 2008 R2
  Zastępuje:MS14-021 (KB2964444) w systemach Windows 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows Embedded Standard 7, Windows 7 i Windows Server 2008 R2
  Platformy docelowe:Windows 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows Embedded Standard 7, Windows 7 i Windows Server 2008 R2
  Szacunkowe rozmiary plików:
  • Aktualizacja programu Internet Explorer 11 w systemie Windows 8.1:~ 17 399 KB
  • Aktualizacja programu Internet Explorer 11 w systemie Windows 8.1/Windows Server 2012 R2 x64:~ 34 795 KB
  • Aktualizacja programu Internet Explorer 11 w systemie Windows Embedded Standard 7/Windows 7/Windows Server 2008 R2 x64:~ 35 511 KB
  • Aktualizacja programu Internet Explorer 11 w systemie Windows Embedded Standard 7/Windows 7:~ 17 806 KB
  Opis:
  W produkcie oprogramowania firmy Microsoft wykryto problem z zabezpieczeniami, który może mieć wpływ na używany system.Można chronić system przed tym zagrożeniem, instalując tę aktualizację firmy Microsoft.Aby uzyskać pełną listę problemów, które zostały uwzględnione w tej aktualizacji, zapoznaj się z odpowiednim artykułem z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base.Po zainstalowaniu tej aktualizacji może być konieczne ponowne uruchomienie systemu.

Nowa zawartość niezwiązana z zabezpieczeniami:

 • Aktualizacja dla systemu Windows Server 2008 R2 x64 Edition (KB2852386)

  Ustawienia regionalne:Wszystkie
  Wdrożenie:Aktualizacje zalecane/automatyczne, WSUS i wykaz
  Klasyfikacja:Aktualizacja, niezwiązana z zabezpieczeniami
  Platformy docelowe:Windows Server 2008 R2
  Szacunkowe rozmiary plików:
  • Aktualizacja systemu Windows Server 2008 R2 x64:~ 380 KB
  Opis:
  Zainstalowanie tej aktualizacji rozwiązuje problemy w systemie Windows.Aby uzyskać pełną listę problemów, które zostały uwzględnione w tej aktualizacji, należy zapoznać się z odpowiednim artykułem z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base w celu uzyskania dodatkowych informacji.Po zainstalowaniu tego elementu może być wymagane ponowne uruchomienie komputera.
 • Aktualizacja dynamiczna systemów Windows 8.1, Windows RT 8.1 i Windows Server 2012 R2 (KB2920540)

  Ustawienia regionalne:Wszystkie
  Wdrożenie:Aktualizacje automatyczne i WSUS
  Klasyfikacja:Aktualizacja o wysokim priorytecie, niezwiązana z zabezpieczeniami
  Platformy docelowe:Windows 8.1 i Windows Server 2012 R2
  Szacunkowe rozmiary plików:
  • Aktualizacja systemów Windows 8.1 i Windows Server 2012 R2 dla systemów opartych na procesorach x64:~ 900 KB
  • Aktualizacja systemu Windows 8.1:~ 766 KB
  Opis:
  Za pomocą aktualizacji z kategorii aktualizacji dynamicznych systemu Windows 8.1 systemy Windows 8.1, Win8.1 RT i Windows Server 2012 R2 uzyskują w trakcie instalacji początkowej krytyczne sterowniki, składniki i ulepszenia konfiguracji.
 • Aktualizacja dla systemu Windows 8.1 (KB2932074)

  Ustawienia regionalne:Wszystkie
  Wdrożenie:Aktualizacje zalecane/automatyczne, WSUS i wykaz
  Klasyfikacja:Aktualizacja, niezwiązana z zabezpieczeniami
  Platformy docelowe:Windows 8.1
  Szacunkowe rozmiary plików:
  • Aktualizacja systemu Windows 8.1:~ 43 KB
  • Aktualizacja systemu Windows 8.1 x64:~ 57 KB
  Opis:
  Zainstalowanie tej aktualizacji rozwiązuje problemy w systemie Windows.Aby uzyskać pełną listę problemów, które zostały uwzględnione w tej aktualizacji, należy zapoznać się z odpowiednim artykułem z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base w celu uzyskania dodatkowych informacji.Po zainstalowaniu tego elementu może być wymagane ponowne uruchomienie komputera.
 • Aktualizacja dla systemów Windows 8.1 i Windows 7 (KB2932354)

  Ustawienia regionalne:Wszystkie
  Wdrożenie:Aktualizacje zalecane/automatyczne, WSUS i wykaz
  Klasyfikacja:Aktualizacja, niezwiązana z zabezpieczeniami
  Platformy docelowe:Windows 8.1 i Windows 7
  Szacunkowe rozmiary plików:
  • Aktualizacja systemu Windows 8.1 x64:~ 489 KB
  • Aktualizacja systemu Windows 8.1:~ 489 KB
  • Aktualizacja systemu Windows 7:~ 486 KB
  • Aktualizacja systemu Windows 7 x64:~ 486 KB
  Opis:
  Zainstalowanie tej aktualizacji rozwiązuje problemy w systemie Windows.Aby uzyskać pełną listę problemów, które zostały uwzględnione w tej aktualizacji, należy zapoznać się z odpowiednim artykułem z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base w celu uzyskania dodatkowych informacji.Po zainstalowaniu tego elementu może być wymagane ponowne uruchomienie komputera.
 • Aktualizacja dla systemu Windows Server 2008 R2 (KB2934950)

  Ustawienia regionalne:Wszystkie
  Wdrożenie:Aktualizacje zalecane/automatyczne, WSUS i wykaz
  Klasyfikacja:Aktualizacja, niezwiązana z zabezpieczeniami
  Platformy docelowe:Windows Server 2008 R2
  Szacunkowe rozmiary plików:
  • Aktualizacja systemu Windows Home Server 2011:~ 431 KB
  • Aktualizacja systemu Windows Small Business Server 2011 Essentials:~ 431 KB
  • Aktualizacja systemu Windows Storage Server 2008 R2 Essentials:~ 431 KB
  Opis:
  Zainstalowanie tej aktualizacji rozwiązuje problemy w systemie Windows.Aby uzyskać pełną listę problemów, które zostały uwzględnione w tej aktualizacji, należy zapoznać się z odpowiednim artykułem z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base w celu uzyskania dodatkowych informacji.Po zainstalowaniu tego elementu może być wymagane ponowne uruchomienie komputera.
 • Aktualizacja dla systemu Windows Server 2008 R2 (KB2934953)

  Ustawienia regionalne:Wszystkie
  Wdrożenie:Aktualizacje zalecane/automatyczne, WSUS i wykaz
  Klasyfikacja:Aktualizacja, niezwiązana z zabezpieczeniami
  Platformy docelowe:Windows Server 2008 R2
  Szacunkowe rozmiary plików:
  • Aktualizacja systemu Windows Home Server 2011:~ 431 KB
  • Aktualizacja systemu Windows Small Business Server 2011 Essentials:~ 431 KB
  • Aktualizacja systemu Windows Storage Server 2008 R2 Essentials:~ 431 KB
  Opis:
  Zainstalowanie tej aktualizacji rozwiązuje problemy w systemie Windows.Aby uzyskać pełną listę problemów, które zostały uwzględnione w tej aktualizacji, należy zapoznać się z odpowiednim artykułem z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base w celu uzyskania dodatkowych informacji.Po zainstalowaniu tego elementu może być wymagane ponowne uruchomienie komputera.
 • Aktualizacja dla systemu Windows Server 2012 Essentials (KB2934957)

  Ustawienia regionalne:Wszystkie
  Wdrożenie:Aktualizacje zalecane/automatyczne, WSUS i wykaz
  Klasyfikacja:Aktualizacja, niezwiązana z zabezpieczeniami
  Platformy docelowe:Windows Server 2012
  Szacunkowe rozmiary plików:
  • Aktualizacja systemu Windows Server 2012 x64 Essentials:~ 417 KB
  Opis:
  Zainstalowanie tej aktualizacji rozwiązuje problemy w systemie Windows.Aby uzyskać pełną listę problemów, które zostały uwzględnione w tej aktualizacji, należy zapoznać się z odpowiednim artykułem z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base w celu uzyskania dodatkowych informacji.Po zainstalowaniu tego elementu może być wymagane ponowne uruchomienie komputera.
 • Aktualizacja dla systemów Windows 8 i Windows RT (KB2938459)

  Ustawienia regionalne:Wszystkie
  Wdrożenie:Aktualizacje zalecane/automatyczne, WSUS i wykaz
  Klasyfikacja:Aktualizacja, niezwiązana z zabezpieczeniami
  Platformy docelowe:Windows 8 i Windows RT*
  Szacunkowe rozmiary plików:
  • Aktualizacja systemu Windows 8 x64:~ 15 389 KB
  • Aktualizacja systemu Windows 8:~ 13 350 KB
  • Aktualizacja systemu Windows RT:~ 13 125 KB
  Opis:
  Zainstalowanie tej aktualizacji rozwiązuje problemy w systemie Windows.Aby uzyskać pełną listę problemów, które zostały uwzględnione w tej aktualizacji, należy zapoznać się z odpowiednim artykułem z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base w celu uzyskania dodatkowych informacji.Po zainstalowaniu tego elementu może być wymagane ponowne uruchomienie komputera.
 • Aktualizacja dla systemów Windows 8.1, Windows RT 8.1, Windows 8 i Windows RT (KB2939153)

  Ustawienia regionalne:Wszystkie
  Wdrożenie:Aktualizacje ważne/automatyczne, WSUS i wykaz
  Klasyfikacja:Aktualizacja o wysokim priorytecie, niezwiązana z zabezpieczeniami, pakiety zbiorcze
  Zastępuje:KB2894853 w systemach Windows 8.1, Windows RT 8.1, Windows 8 i Windows RT
  Platformy docelowe:Windows 8.1, Windows RT* 8.1, Windows 8 i Windows RT*
  Szacunkowe rozmiary plików:
  • Aktualizacja systemu Windows 8.1 x64:~ 4 794 KB
  • Aktualizacja systemu Windows 8.1:~ 3 826 KB
  • Aktualizacja systemu Windows RT 8.1:~ 3 523 KB
  • Aktualizacja systemu Windows 8 x64:~ 5 988 KB
  • Aktualizacja systemu Windows 8:~ 4 308 KB
  • Aktualizacja systemu Windows RT:~ 3 067 KB
  Opis:
  Zainstalowanie tej aktualizacji pozwala ulepszyć działanie ochrony w programie Windows Defender.Aby uzyskać więcej informacji, zobacz skojarzony artykuł z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base.Po zainstalowaniu tego elementu może być wymagane ponowne uruchomienie komputera.
 • Aktualizacja dla systemów Windows 8.1 i Windows Server 2012 R2 (KB2950153)

  Ustawienia regionalne:Wszystkie
  Wdrożenie:Aktualizacje zalecane/automatyczne, WSUS i wykaz
  Klasyfikacja:Aktualizacja, niezwiązana z zabezpieczeniami
  Platformy docelowe:Windows 8.1 i Windows Server 2012 R2
  Szacunkowe rozmiary plików:
  • Aktualizacja systemu Windows 8.1:~ 169 KB
  • Aktualizacja systemu Windows 8.1/Windows Server 2012 R2 x64:~ 213 KB
  Opis:
  Zainstalowanie tej aktualizacji rozwiązuje problemy w systemie Windows.Aby uzyskać pełną listę problemów, które zostały uwzględnione w tej aktualizacji, należy zapoznać się z odpowiednim artykułem z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base w celu uzyskania dodatkowych informacji.Po zainstalowaniu tego elementu może być wymagane ponowne uruchomienie komputera.
 • Aktualizacja składnika .NET Native w systemach Windows 8.1, Windows RT 8.1 i Windows Server 2012 R2 (KB2954879)

  Ustawienia regionalne:Wszystkie
  Wdrożenie:Aktualizacje zalecane/automatyczne, WSUS i wykaz
  Klasyfikacja:Aktualizacja, niezwiązana z zabezpieczeniami
  Platformy docelowe:Windows 8.1, Windows RT* 8.1 i Windows Server 2012 R2
  Szacunkowe rozmiary plików:
  • Aktualizacja składnika .NET Native w systemie Windows 8.1/Windows Server 2012 R2 dla systemów opartych na procesorach x64:~ 105 KB
  • Aktualizacja składnika .NET Native w systemie Windows 8.1:~ 68 KB
  • Aktualizacja składnika .NET Native w systemie Windows RT 8.1:~ 68 KB
  Opis:
  Zainstalowanie tej aktualizacji rozwiązuje problemy w systemie Windows.Aby uzyskać pełną listę problemów, które zostały uwzględnione w tej aktualizacji, należy zapoznać się z odpowiednim artykułem z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base w celu uzyskania dodatkowych informacji.Po zainstalowaniu tego elementu może być wymagane ponowne uruchomienie komputera.
 • Aktualizacja dla systemów Windows 8, Windows RT i Windows Server 2012 (KB2955163)

  Ustawienia regionalne:Wszystkie
  Wdrożenie:Aktualizacje opcjonalne/automatyczne, WSUS i wykaz
  Klasyfikacja:Aktualizacja, niezwiązana z zabezpieczeniami
  Platformy docelowe:Windows 8, Windows RT* i Windows Server 2012
  Szacunkowe rozmiary plików:
  • Aktualizacja systemu Windows 8/Windows Server 2012 x64:~ 6 160 KB
  • Aktualizacja systemu Windows 8:~ 926 KB
  • Aktualizacja systemu Windows RT:~ 647 KB
  Opis:
  Zainstalowanie tej aktualizacji rozwiązuje problemy w systemie Windows.Aby uzyskać pełną listę problemów, które zostały uwzględnione w tej aktualizacji, należy zapoznać się z odpowiednim artykułem z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base w celu uzyskania dodatkowych informacji.Po zainstalowaniu tego elementu może być wymagane ponowne uruchomienie komputera.
 • Aktualizacja dla systemów Windows 8.1, Windows RT 8.1 i Windows Server 2012 R2 (KB2955164)

  Ustawienia regionalne:Wszystkie
  Wdrożenie:Aktualizacje opcjonalne/automatyczne, WSUS i wykaz
  Klasyfikacja:Aktualizacja, niezwiązana z zabezpieczeniami
  Zastępuje:
  • KB2923300 w systemie Windows RT 8.1
  • KB2957390 w systemach Windows 8.1 i Windows Server 2012 R2
  Platformy docelowe:Windows 8.1, Windows RT* 8.1 i Windows Server 2012 R2
  Szacunkowe rozmiary plików:
  • Aktualizacja systemu Windows 8.1:~ 49 293 KB
  • Aktualizacja systemu Windows 8.1/Windows Server 2012 R2 x64:~ 99 648 KB
  • Aktualizacja systemu Windows RT 8.1:~ 45 168 KB
  Opis:
  Zainstalowanie tej aktualizacji rozwiązuje problemy w systemie Windows.Aby uzyskać pełną listę problemów, które zostały uwzględnione w tej aktualizacji, należy zapoznać się z odpowiednim artykułem z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base w celu uzyskania dodatkowych informacji.Po zainstalowaniu tego elementu może być wymagane ponowne uruchomienie komputera.
 • Aktualizacja dla systemów Windows 8, Windows RT i Windows Server 2012 (KB2956037)

  Ustawienia regionalne:Wszystkie
  Wdrożenie:Aktualizacje zalecane/automatyczne, WSUS i wykaz
  Klasyfikacja:Aktualizacja, niezwiązana z zabezpieczeniami
  Platformy docelowe:Windows 8, Windows RT* i Windows Server 2012
  Szacunkowe rozmiary plików:
  • Aktualizacja systemu Windows 8:~ 329 KB
  • Aktualizacja systemu Windows 8/Windows Server 2012 x64:~ 513 KB
  • Aktualizacja systemu Windows RT:~ 331 KB
  Opis:
  Zainstalowanie tej aktualizacji rozwiązuje problemy w systemie Windows.Aby uzyskać pełną listę problemów, które zostały uwzględnione w tej aktualizacji, należy zapoznać się z odpowiednim artykułem z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base w celu uzyskania dodatkowych informacji.Po zainstalowaniu tego elementu może być wymagane ponowne uruchomienie komputera.
 • Aktualizacja dla systemów Windows 8.1, Windows RT 8.1 i Windows Server 2012 R2 (KB2956575)

  Ustawienia regionalne:Wszystkie
  Wdrożenie:Aktualizacje ważne/automatyczne, WSUS i wykaz
  Klasyfikacja:Aktualizacja o wysokim priorytecie, niezwiązana z zabezpieczeniami
  Zastępuje:KB2895219 w systemach Windows 8.1 i Windows RT 8.1
  Platformy docelowe:Windows 8.1, Windows RT* 8.1 i Windows Server 2012 R2
  Szacunkowe rozmiary plików:
  • Aktualizacja systemu Windows 8.1/Windows Server 2012 R2 x64:~ 13 047 KB
  • Aktualizacja systemu Windows 8.1:~ 8 629 KB
  • Aktualizacja systemu Windows RT 8.1:~ 8 823 KB
  Opis:
  Zainstalowanie tej aktualizacji rozwiązuje problemy w systemie Windows.Aby uzyskać pełną listę problemów, które zostały uwzględnione w tej aktualizacji, należy zapoznać się z odpowiednim artykułem z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base w celu uzyskania dodatkowych informacji.Po zainstalowaniu tego elementu może być wymagane ponowne uruchomienie komputera.
 • Aktualizacja dla systemów Windows 8.1, Windows RT 8.1 i Windows Server 2012 R2 (KB2958262)

  Ustawienia regionalne:Wszystkie
  Wdrożenie:Aktualizacje zalecane/automatyczne, WSUS i wykaz
  Klasyfikacja:Aktualizacja, niezwiązana z zabezpieczeniami
  Zastępuje:KB2933809 w systemach Windows 8.1, Windows RT 8.1 i Windows Server 2012 R2
  Platformy docelowe:Windows 8.1, Windows RT* 8.1 i Windows Server 2012 R2
  Szacunkowe rozmiary plików:
  • Aktualizacja systemu Windows 8.1/Windows Server 2012 R2 x64:~ 2 019 KB
  • Aktualizacja systemu Windows 8.1:~ 1 846 KB
  • Aktualizacja systemu Windows RT 8.1:~ 118 KB
  Opis:
  Zainstalowanie tej aktualizacji rozwiązuje problemy w systemie Windows.Aby uzyskać pełną listę problemów, które zostały uwzględnione w tej aktualizacji, należy zapoznać się z odpowiednim artykułem z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base w celu uzyskania dodatkowych informacji.Po zainstalowaniu tego elementu może być wymagane ponowne uruchomienie komputera.
 • Aktualizacja dynamiczna dla systemów Windows 8.1, Windows RT 8.1 i Windows Server 2012 R2 (KB2958263)

  Ustawienia regionalne:Wszystkie
  Wdrożenie:Aktualizacje ważne/automatyczne i WSUS
  Klasyfikacja:Aktualizacja o wysokim priorytecie, niezwiązana z zabezpieczeniami
  Platformy docelowe:Windows 8.1, Windows RT* 8.1 i Windows Server 2012 R2
  Szacunkowe rozmiary plików:
  • Aktualizacja systemów Windows 8.1 i Windows Server 2012 R2 dla systemów opartych na procesorach x64:~ 2 106 KB
  • Aktualizacja systemu Windows 8.1:~ 1 875 KB
  • Aktualizacja systemu Windows RT 8.1:~ 113 KB
  Opis:
  Za pomocą aktualizacji z kategorii aktualizacji dynamicznych systemu Windows 8.1 systemy Windows 8.1, Win8.1 RT i Windows Server 2012 R2 uzyskują w trakcie instalacji początkowej krytyczne sterowniki, składniki i ulepszenia konfiguracji.
 • Aktualizacja dynamiczna dla systemów Windows 8.1, Windows RT 8.1 i Windows Server 2012 R2 (KB2958265)

  Ustawienia regionalne:Wszystkie
  Wdrożenie:Aktualizacje ważne/automatyczne i WSUS
  Klasyfikacja:Aktualizacja o wysokim priorytecie, niezwiązana z zabezpieczeniami
  Platformy docelowe:Windows 8.1, Windows RT* 8.1 i Windows Server 2012 R2
  Szacunkowe rozmiary plików:
  • Aktualizacja systemu Windows RT 8.1:~ 24 KB
  • Aktualizacja systemów Windows 8.1 i Windows Server 2012 R2 dla systemów opartych na procesorach x64:~ 226 KB
  • Aktualizacja systemu Windows 8.1:~ 192 KB
  Opis:
  Za pomocą aktualizacji z kategorii aktualizacji dynamicznych systemu Windows 8.1 systemy Windows 8.1, Win8.1 RT i Windows Server 2012 R2 uzyskują w trakcie instalacji początkowej krytyczne sterowniki, składniki i ulepszenia konfiguracji.
 • Aktualizacja dla systemów Windows 8.1 i Windows Server 2012 R2 (KB2965065)

  Ustawienia regionalne:Wszystkie
  Wdrożenie:Aktualizacje ważne/automatyczne, WSUS i wykaz
  Klasyfikacja:Aktualizacja o wysokim priorytecie, niezwiązana z zabezpieczeniami
  Platformy docelowe:Windows 8.1 i Windows Server 2012 R2
  Szacunkowe rozmiary plików:
  • Aktualizacja systemu Windows 8.1:~ 402 KB
  • Aktualizacja systemu Windows 8.1/Windows Server 2012 R2 x64:~ 401 KB
  Opis:
  Zainstalowanie tej aktualizacji rozwiązuje problemy w systemie Windows.Aby uzyskać pełną listę problemów, które zostały uwzględnione w tej aktualizacji, należy zapoznać się z odpowiednim artykułem z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base w celu uzyskania dodatkowych informacji.Po zainstalowaniu tego elementu może być wymagane ponowne uruchomienie komputera.
 • Narzędzie Windows do usuwania złośliwego oprogramowania — maj 2014 (KB890830)/Narzędzie Windows do usuwania złośliwego oprogramowania — maj 2014 (KB890830) — wersja dla programu Internet Explorer

  Ustawienia regionalne:Wszystkie
  Wdrożenie:Windows Update, Microsoft Update, Aktualizacje ważne/automatyczne, WSUS i wykaz
  Klasyfikacja:Aktualizacja o wysokim priorytecie, niezwiązana z zabezpieczeniami, pakiety zbiorcze
  Zastępuje:KB890830 w systemach Windows 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows Server 2012, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003 i Windows XP
  Platformy docelowe:Windows 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows Server 2012, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003 i Windows XP
  Szacunkowe rozmiary plików:
  • Aktualizacja Narzędzia Windows do usuwania złośliwego oprogramowania dla systemów opartych na procesorach x64 — maj 2014:~ 33 799 KB
  • Aktualizacja Narzędzia Windows do usuwania złośliwego oprogramowania — maj 2014:~ 32 118 KB
  • Aktualizacja Narzędzia Windows do usuwania złośliwego oprogramowania — maj 2014 — w wersji dla programu IE:~ 26 278 KB
  Opis:
  Po pobraniu narzędzie jest uruchamiane jednokrotnie w celu sprawdzenia komputera pod kątem zainfekowania przez określone, najbardziej rozpowszechnione złośliwe oprogramowanie (w tym Blaster, Sasser i Mydoom) i ułatwia usunięcie wykrytych infekcji.W przypadku wykrycia infekcji po kolejnym uruchomieniu komputera w narzędziu zostanie wyświetlony raport o stanie.Nowa wersja narzędzia będzie oferowana co miesiąc.Aby uruchomić narzędzie ręcznie, należy pobrać jego kopię z witryny Centrum pobierania Microsoft lub uruchomić wersję trybu online z witryny microsoft.com. To narzędzie nie zastępuje programu antywirusowego.Aby chronić komputer, należy zainstalować oprogramowanie antywirusowe.
 • Narzędzie analizy gotowości aktualizacji systemu dla systemów Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 i Windows Vista (KB947821) — maj 2014

  Ustawienia regionalne:Wszystkie
  Wdrożenie:Aktualizacje ważne/automatyczne, WSUS i wykaz
  Klasyfikacja:Aktualizacja o wysokim priorytecie, niezwiązana z zabezpieczeniami
  Zastępuje:KB947821 w systemach Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 i Windows Vista
  Platformy docelowe:Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 i Windows Vista
  Szacunkowe rozmiary plików:
  • Narzędzie analizy gotowości aktualizacji systemu dla systemu Windows 7 — maj 2014:~ 225 876 KB
  • Narzędzie analizy gotowości aktualizacji systemu dla systemu Windows 7/Windows Server 2008 R2 x64 — maj 2014:~ 538 935 KB
  • Narzędzie analizy gotowości aktualizacji systemu dla systemu Windows Server 2008 R2 IA-64 — maj 2014:~ 80 505 KB
  • Narzędzie analizy gotowości aktualizacji systemu dla systemu Windows Server 2008/Windows Vista x64 — maj 2014:~ 208 645 KB
  • Narzędzie analizy gotowości aktualizacji systemu dla systemu Windows Server 2008 IA-64 — maj 2014:~ 57 115 KB
  • Narzędzie analizy gotowości aktualizacji systemu dla systemu Windows Server 2008/Windows Vista — maj 2014:~ 148 474 KB
  Opis:
  To narzędzie jest oferowane z powodu niezgodności znalezionej w magazynie obsługi systemu Windows, która może uniemożliwić pomyślną instalację przyszłych aktualizacji, dodatków Service Pack i oprogramowania.To narzędzie sprawdza, czy na komputerze nie ma takich niezgodności, i w przypadku ich znalezienia próbuje rozwiązać problemy.

Zmiany w istniejącej zawartości dotyczącej zabezpieczeń:

 • MS14-021:Aktualizacja zabezpieczeń programu Internet Explorer (KB2964358)

  • Zmieniono metadane, poprawiając lokalizację tekstu.
  • Pliki binarne nie uległy zmianie.
  • Tej aktualizacji nie trzeba instalować ponownie.
  Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
 • MS14-021:Aktualizacja zabezpieczeń programu Internet Explorer (KB2964444) bez aktualizacji KB2919355

  • Zmieniono metadane, poprawiając lokalizację tekstu.
  • Pliki binarne nie uległy zmianie.
  • Tej aktualizacji nie trzeba instalować ponownie.
  Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
 • Aktualizacja zabezpieczeń dla systemów Windows 8.1 i Windows RT 8.1 (KB2964757) bez aktualizacji KB2919355

  • Zmieniono metadane, poprawiając lokalizację tekstu.
  • Pliki binarne nie uległy zmianie.
  • Tej aktualizacji nie trzeba instalować ponownie.
  Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
 • MS14-018:Aktualizacja zabezpieczeń dla systemów Windows 8.1 i Windows Server 2012 R2 (KB2919355)

  • Zmieniono metadane.
  • Pliki binarne nie uległy zmianie.
  • Tej aktualizacji nie trzeba instalować ponownie.
  Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

Zmiany w istniejącej zawartości niezwiązanej z zabezpieczeniami:

 • Aktualizacja dla systemu Windows 8 (KB2802618)
  • Zmieniono metadane.
  • Pliki binarne nie uległy zmianie.
  • Tej aktualizacji nie trzeba instalować ponownie.
  Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
  http://support.microsoft.com/kb/2802618 (strona może być w języku angielskim)
 • Program Internet Explorer 11 dla systemów Windows 7 i Windows Server 2008 R2 (KB2841134)

  • Zmieniono metadane.
  • Pliki binarne nie uległy zmianie.
  • Tej aktualizacji nie trzeba instalować ponownie.
  Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
  http://support.microsoft.com/kb/2841134 (strona może być w języku angielskim)
 • Aktualizacja dla systemów Windows 8, Windows RT i Windows Server 2012 (KB2934016)

  • Zmieniono metadane.
  • Pliki binarne nie uległy zmianie.
  • Tej aktualizacji nie trzeba instalować ponownie.
  Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
 • Aktualizacja dla systemu Windows 7 (KB2952664)
  • Metadane się nie zmieniły.
  • Zmieniono pliki binarne.
  • Tę aktualizację należy zainstalować ponownie.
  Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

Wtorek, 05.05.14

Podsumowanie nowej i zmienionej zawartości, której wydanie zaplanowano na wtorek, 05.05.14.

Nowa zawartość dotycząca zabezpieczeń:

 • Aktualizacja zabezpieczeń dla Windows 8.1 i Windows RT 8.1 (KB2962140)

  Ustawienia regionalne:Wszystkie
  Wdrożenie:Aktualizacje ważne/automatyczne, WSUS i wykaz
  Klasyfikacja:Aktualizacje zabezpieczeń
  Platformy docelowe:Windows 8.1 i Windows RT* 8.1
  Szacunkowe rozmiary plików:
  • Aktualizacja systemu Windows 8.1 x64:~ 2 303 KB
  • Aktualizacja systemu Windows 8.1:~ 1 656 KB
  • Aktualizacja systemu Windows RT 8.1:~ 1 799 KB

  Opis:
  W produkcie oprogramowania firmy Microsoft wykryto problem z zabezpieczeniami, który może mieć wpływ na używany system.Można chronić system przed tym zagrożeniem, instalując tę aktualizację firmy Microsoft.Aby uzyskać pełną listę problemów, które zostały uwzględnione w tej aktualizacji, zapoznaj się z odpowiednim artykułem z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base.Po zainstalowaniu tej aktualizacji może być konieczne ponowne uruchomienie systemu.

 • Aktualizacja zabezpieczeń dla systemów Windows 8.1 i Windows RT 8.1 (KB2964757) bez aktualizacji KB2919355

  Ustawienia regionalne:Wszystkie
  Wdrożenie:Aktualizacje ważne/automatyczne, WSUS i wykaz
  Klasyfikacja:Aktualizacje zabezpieczeń
  Platformy docelowe:Windows 8.1 i Windows RT* 8.1
  Szacunkowe rozmiary plików:
  • Aktualizacja systemu Windows 8.1 x64:~ 1 705 KB
  • Aktualizacja systemu Windows 8.1:~ 1 395 KB
  • Aktualizacja systemu Windows RT 8.1:~ 1 510 KB
  Opis:
  W produkcie oprogramowania firmy Microsoft wykryto problem z zabezpieczeniami, który może mieć wpływ na używany system.Można chronić system przed tym zagrożeniem, instalując tę aktualizację firmy Microsoft.Aby uzyskać pełną listę problemów, które zostały uwzględnione w tej aktualizacji, zapoznaj się z odpowiednim artykułem z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base.Po zainstalowaniu tej aktualizacji może być konieczne ponowne uruchomienie systemu.

Zmiany w istniejącej zawartości dotyczącej zabezpieczeń:

 • MS14-018:Aktualizacja zabezpieczeń dla systemów Windows 8.1, Windows RT 8.1 i Windows Server 2012 R2 (KB2919355)

  • Dodano ładunek w celu wyeliminowania znanej usterki instalacyjnej.
  • Pliki binarne nie uległy zmianie.
  • Tej aktualizacji nie trzeba instalować ponownie.
  Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

Wtorek, 01.05.14

Podsumowanie nowej i zmienionej zawartości, której wydanie zaplanowano na wtorek, 01.05.14.

Nowa zawartość dotycząca zabezpieczeń:

 • MS14-021:Aktualizacja zabezpieczeń programu Internet Explorer (KB2964358)

  Ustawienia regionalne:Wszystkie
  Wdrożenie:Aktualizacje ważne/automatyczne, WSUS i wykaz
  Klasyfikacja:Aktualizacje zabezpieczeń
  Ocena ważności:
  • Krytyczna:Windows 8.1, Windows RT 8.1, Windows 8, Windows RT, Windows Embedded Standard 7, Windows 7, Windows Vista i Windows XP
  • Średnia:Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 i Windows Server 2003
  Platformy docelowe:Windows 8.1, Windows RT* 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows RT*, Windows Server 2012, Windows Embedded Standard 7, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003 i Windows XP
  Szacunkowe rozmiary plików:
  • Aktualizacja programu Internet Explorer 11 w systemie Windows 8.1:~ 7 083 KB
  • Aktualizacja programu Internet Explorer 11 w systemie Windows 8.1/Windows Server 2012 R2 x64:~ 15 670 KB
  • Aktualizacja programu Internet Explorer 11 w systemie Windows RT 8.1:~ 7 188 KB
  • Aktualizacja programu Internet Explorer 10 w systemie Windows 8/Windows Server 2012 x64:~ 16 339 KB
  • Aktualizacja programu Internet Explorer 10 w systemie Windows 8:~ 7 362 KB
  • Aktualizacja programu Internet Explorer 10 w systemie Windows RT:~ 6 021 KB
  • Aktualizacja programu Internet Explorer 10 w systemie Windows Embedded Standard 7/Windows 7/Windows Server 2008 R2 x64 Edition:~ 18 813 KB
  • Aktualizacja programu Internet Explorer 9 w systemie Windows Embedded Standard 7/Windows 7:~ 6 087 KB
  • Aktualizacja programu Internet Explorer 10 w systemie Windows Embedded Standard 7/Windows 7:~ 8 626 KB
  • Aktualizacja programu Internet Explorer 9 w systemie Windows Embedded Standard 7/Windows 7/Windows Server 2008 R2 x64 Edition:~ 13 730 KB
  • Aktualizacja programu Internet Explorer 11 w systemie Windows Embedded Standard 7/Windows 7:~ 7 026 KB
  • Aktualizacja programu Internet Explorer 8 w systemie Windows Embedded Standard 7/Windows 7:~ 3 017 KB
  • Aktualizacja programu Internet Explorer 8 w systemie Windows Embedded Standard 7/Windows 7/Windows Server 2008 R2 x64:~ 6 453 KB
  • Aktualizacja programu Internet Explorer 11 w systemie Windows Embedded Standard 7/Windows 7/Windows Server 2008 R2 x64:~ 15 528 KB
  • Aktualizacja programu Internet Explorer 8 w systemie Windows Server 2008 R2 IA-64:~ 8 967 KB
  • Aktualizacja programu Internet Explorer 8 w systemie Windows Server 2008/Windows Vista x64:~ 6 687 KB
  • Aktualizacja programu Internet Explorer 9 w systemie Windows Server 2008/Windows Vista:~ 6 086 KB
  • Aktualizacja programu Internet Explorer 7 w systemie Windows Server 2008 IA-64:~ 5 259 KB
  • Aktualizacja programu Internet Explorer 8 w systemie Windows Server 2008/Windows Vista:~ 3 010 KB
  • Aktualizacja programu Internet Explorer 7 w systemie Windows Server 2008/Windows Vista x64:~ 4 130 KB
  • Aktualizacja programu Internet Explorer 7 w systemie Windows Server 2008/Windows Vista:~ 1 882 KB
  • Aktualizacja programu Internet Explorer 9 dla systemu Windows Server 2008/Windows Vista x64 Edition:~ 13 767 KB
  • Aktualizacja programu Internet Explorer 6 w systemie Windows Server 2003 IA-64:~ 5 373 KB
  • Aktualizacja programu Internet Explorer 6 w systemie Windows Server 2003/Windows XP x64:~ 4 118 KB
  • Aktualizacja programu Internet Explorer 7 w systemie Windows Server 2003:~ 2 158 KB
  • Aktualizacja programu Internet Explorer 8 w systemie Windows Server 2003:~ 3 233 KB
  • Aktualizacja programu Internet Explorer 8 w systemie Windows Server 2003/Windows XP x64:~ 6 966 KB
  • Aktualizacja programu Internet Explorer 6 w systemie Windows Server 2003:~ 1 847 KB
  • Aktualizacja programu Internet Explorer 7 w systemie Windows Server 2003/Windows XP x64:~ 4 561 KB
  • Aktualizacja programu Internet Explorer 7 w systemie Windows Server 2003 IA-64:~ 6 254 KB
  • Aktualizacja programu Internet Explorer 8 w systemie Windows XP:~ 3 240 KB
  • Aktualizacja programu Internet Explorer 7 w systemie Windows XP:~ 2 163 KB
  • Aktualizacja programu Internet Explorer 6 w systemie Windows XP:~ 1 788 KB
  Opis:
  W produkcie oprogramowania firmy Microsoft wykryto problem z zabezpieczeniami, który może mieć wpływ na używany system.Można chronić system przed tym zagrożeniem, instalując tę aktualizację firmy Microsoft.Aby uzyskać pełną listę problemów, które zostały uwzględnione w tej aktualizacji, zapoznaj się z odpowiednim artykułem z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base.Po zainstalowaniu tej aktualizacji może być konieczne ponowne uruchomienie systemu.
 • MS14-021:Aktualizacja zabezpieczeń programu Internet Explorer (KB2964444)

  Ustawienia regionalne:Wszystkie
  Wdrożenie:Aktualizacje ważne/automatyczne, WSUS i wykaz
  Klasyfikacja:Aktualizacje zabezpieczeń
  Ocena ważności:
  • Krytyczna:Windows 8.1, Windows RT 8.1, Windows Embedded Standard 7 i Windows 7
  • Średnia:Windows Server 2012 R2 i Windows Server 2008 R2
  Platformy docelowe:Windows 8.1, Windows RT* 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows Embedded Standard 7, Windows 7 i Windows Server 2008 R2
  Szacunkowe rozmiary plików:
  • Aktualizacja programu Internet Explorer 11 w systemie Windows 8.1/Windows Server 2012 R2 x64 bez aktualizacji KB2919355:~ 15 316 KB
  • Aktualizacja programu Internet Explorer 11 w systemie Windows 8.1 bez aktualizacji KB2919355:~ 6 928 KB
  • Aktualizacja programu Internet Explorer 11 w systemie Windows RT 8.1 bez aktualizacji KB2919355:~ 7 043 KB
  • Aktualizacja programu Internet Explorer 11 w systemie Windows Embedded Standard 7/Windows 7:~ 6 875 KB
  • Aktualizacja programu Internet Explorer 11 w systemie Windows Embedded Standard 7/Windows 7/Windows Server 2008 R2 x64:~ 15 195 KB
  Opis:
  W produkcie oprogramowania firmy Microsoft wykryto problem z zabezpieczeniami, który może mieć wpływ na używany system.Można chronić system przed tym zagrożeniem, instalując tę aktualizację firmy Microsoft.Aby uzyskać pełną listę problemów, które zostały uwzględnione w tej aktualizacji, zapoznaj się z odpowiednim artykułem z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base.Po zainstalowaniu tej aktualizacji może być konieczne ponowne uruchomienie systemu.

Wtorek, 28.04.14

Podsumowanie nowej i zmienionej zawartości, której wydanie zaplanowano na wtorek, 28.04.14.

Nowa zawartość dotycząca zabezpieczeń:

 • Aktualizacja zabezpieczeń programu Flash Player w programie Internet Explorer w systemach Windows 8.1, Windows RT 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows RT i Windows Server 2012 (KB2961887)

  Ustawienia regionalne:Wszystkie
  Wdrożenie:Aktualizacje ważne/automatyczne, WSUS i wykaz
  Klasyfikacja:Aktualizacje zabezpieczeń
  Zastępuje:KB2942844 w systemach Windows 8.1, Windows RT 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows RT i Windows Server 2012
  Platformy docelowe:Windows 8.1, Windows RT* 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows RT* i Windows Server 2012
  Szacunkowe rozmiary plików:
  • Aktualizacja programu Flash Player w programie Internet Explorer w systemie Windows 8.1/Windows Server 2012 R2 x64:~ 10 139 KB
  • Aktualizacja programu Flash Player w programie Internet Explorer w systemie Windows 8.1:~ 5 282 KB
  • Aktualizacja programu Flash Player w programie Internet Explorer w systemie Windows RT 8.1:~ 6 396 KB
  • Aktualizacja programu Flash Player w programie Internet Explorer w systemie Windows 8/Windows Server 2012 x64:~ 18 395 KB
  • Aktualizacja programu Flash Player w programie Internet Explorer w systemie Windows 8:~ 9 565 KB
  • Aktualizacja programu Flash Player w programie Internet Explorer w systemie Windows RT:~ 6 277 KB
  Opis:
  W produkcie oprogramowania firmy Microsoft wykryto problem z zabezpieczeniami, który może mieć wpływ na używany system.Można chronić system przed tym zagrożeniem, instalując tę aktualizację firmy Microsoft.Aby uzyskać pełną listę problemów, które zostały uwzględnione w tej aktualizacji, zapoznaj się z odpowiednim artykułem z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base.Po zainstalowaniu tej aktualizacji może być konieczne ponowne uruchomienie systemu.

Wtorek, 24.04.14

Podsumowanie nowej i zmienionej zawartości, której wydanie zaplanowano na wtorek, 24.04.14.

Nowa zawartość niezwiązana z zabezpieczeniami:

 • Aktualizacja dla systemów Windows 8 i Windows RT (KB2957026)

  Ustawienia regionalne:Wszystkie
  Wdrożenie:Aktualizacje zalecane/automatyczne, WSUS i wykaz
  Klasyfikacja:Aktualizacja, niezwiązana z zabezpieczeniami
  Zastępuje:KB2917499 w systemach Windows 8 i Windows RT
  Platformy docelowe:Windows 8 i Windows RT*
  Szacunkowe rozmiary plików:
  • Aktualizacja systemu Windows 8 x64:~ 1 235 KB
  • Aktualizacja systemu Windows 8:~ 885 KB
  • Aktualizacja systemu Windows RT:~ 783 KB
  Opis:
  Zainstalowanie tej aktualizacji rozwiązuje problemy w systemie Windows.Aby uzyskać pełną listę problemów, które zostały uwzględnione w tej aktualizacji, należy zapoznać się z odpowiednim artykułem z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base w celu uzyskania dodatkowych informacji.Po zainstalowaniu tego elementu może być wymagane ponowne uruchomienie komputera.

Wtorek, 22.04.14

Podsumowanie nowej i zmienionej zawartości, której wydanie zaplanowano na wtorek, 22.04.14.

Nowa zawartość niezwiązana z zabezpieczeniami:

 • Aktualizacja dla systemu Windows 7 (KB2952664)

  Ustawienia regionalne:Wszystkie
  Wdrożenie:Aktualizacje zalecane/automatyczne, WSUS i wykaz
  Klasyfikacja:Aktualizacja, niezwiązana z zabezpieczeniami
  Platformy docelowe:Windows 7
  Szacunkowe rozmiary plików:
  • Aktualizacja systemu Windows 7:~ 2 286 KB
  • Aktualizacja systemu Windows 7 x64:~ 2 499 KB
  Opis:
  Zainstalowanie tej aktualizacji rozwiązuje problemy w systemie Windows.Aby uzyskać pełną listę problemów, które zostały uwzględnione w tej aktualizacji, należy zapoznać się z odpowiednim artykułem z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base w celu uzyskania dodatkowych informacji.Po zainstalowaniu tego elementu może być wymagane ponowne uruchomienie komputera.

Zmiany w istniejącej zawartości niezwiązanej z zabezpieczeniami:

 • Program Internet Explorer 11 dla systemów Windows 7 i Windows Server 2008 R2 (KB2841134)

  • Zmieniono metadane.
  • Pliki binarne nie uległy zmianie.
  • Tej aktualizacji nie trzeba instalować ponownie.
  Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
  http://support.microsoft.com/kb/2841134 (strona może być w języku angielskim)

Wtorek, 16.04.14

Podsumowanie nowej i zmienionej zawartości, której wydanie zaplanowano na wtorek, 16.04.14.

Nowa zawartość niezwiązana z zabezpieczeniami:

 • Aktualizacja dla systemu Windows 7 (KB2952664)

  Ustawienia regionalne:Wszystkie
  Wdrożenie:Aktualizacje zalecane/automatyczne, WSUS i wykaz
  Klasyfikacja:Aktualizacja, niezwiązana z zabezpieczeniami
  Platformy docelowe:Windows 7
  Szacunkowe rozmiary plików:
  • Aktualizacja systemu Windows 7:~ 2 286 KB
  • Aktualizacja systemu Windows 7 x64:~ 2 499 KB
  Opis:
  Zainstalowanie tej aktualizacji rozwiązuje problemy w systemie Windows.Aby uzyskać pełną listę problemów, które zostały uwzględnione w tej aktualizacji, należy zapoznać się z odpowiednim artykułem z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base w celu uzyskania dodatkowych informacji.Po zainstalowaniu tego elementu może być wymagane ponowne uruchomienie komputera.
 • Aktualizacja dla systemów Windows 8 i Windows RT (KB2957026)

  Ustawienia regionalne:Wszystkie
  Wdrożenie:Aktualizacje zalecane/automatyczne, WSUS i wykaz
  Klasyfikacja:Aktualizacja, niezwiązana z zabezpieczeniami
  Zastępuje:KB2917499 w systemach Windows 8 i Windows RT
  Platformy docelowe:Windows 8 i Windows RT*
  Szacunkowe rozmiary plików:
  • Aktualizacja systemu Windows 8:~ 878 KB
  • Aktualizacja systemu Windows 8 x64:~ 1 224 KB
  • Aktualizacja systemu Windows RT:~ 782 KB
  Opis:
  Zainstalowanie tej aktualizacji rozwiązuje problemy w systemie Windows.Aby uzyskać pełną listę problemów, które zostały uwzględnione w tej aktualizacji, należy zapoznać się z odpowiednim artykułem z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base w celu uzyskania dodatkowych informacji.Po zainstalowaniu tego elementu może być wymagane ponowne uruchomienie komputera.

Zmiany w istniejącej zawartości dotyczącej zabezpieczeń:

 • MS14-018:Aktualizacja zabezpieczeń dla systemów Windows 8.1, Windows RT 8.1 i Windows Server 2012 R2 (KB2919355)

  • Pakiety uległy zmianie.
  • Zmieniono pliki binarne.
  • Tę aktualizację należy zainstalować ponownie.
  Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

Zmiany w istniejącej zawartości niezwiązanej z zabezpieczeniami:

 • Aktualizacja dla systemu Windows Server 2012 R2 (KB2919394)

  • Zmieniono metadane.
  • Pliki binarne nie uległy zmianie.
  • Tej aktualizacji nie trzeba instalować ponownie.
  Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
 • Aktualizacja dla systemów Windows 8.1, Windows RT 8.1 i Windows Server 2012 R2 (KB2928680)

  • Zmieniono metadane.
  • Pliki binarne nie uległy zmianie.
  • Tej aktualizacji nie trzeba instalować ponownie.
  Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

Wtorek, 08.04.14

Podsumowanie nowej i zmienionej zawartości, której wydanie zaplanowano na wtorek, 08.04.14.

Nowa zawartość dotycząca zabezpieczeń:

 • Aktualizacja zabezpieczeń programu Flash Player w programie Internet Explorer w systemach Windows 8.1, Windows RT 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows RT i Windows Server 2012 (KB2942844)

  Ustawienia regionalne:Wszystkie
  Wdrożenie:Aktualizacje ważne/automatyczne, WSUS i wykaz
  Klasyfikacja:Aktualizacje zabezpieczeń
  Zastępuje:KB2938527 w systemach Windows 8.1, Windows RT 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows RT i Windows Server 2012
  Platformy docelowe:Windows 8.1, Windows RT* 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows RT* i Windows Server 2012
  Szacunkowe rozmiary plików:
  • Aktualizacja programu Flash Player w programie Internet Explorer w systemie Windows 8.1/Windows Server 2012 R2 x64:~ 9 344 KB
  • Aktualizacja programu Flash Player w programie Internet Explorer w systemie Windows 8.1:~ 4 682 KB
  • Aktualizacja programu Flash Player w programie Internet Explorer w systemie Windows RT 8.1:~ 6 170 KB
  • Aktualizacja programu Flash Player w programie Internet Explorer w systemie Windows 8:~ 8 985 KB
  • Aktualizacja programu Flash Player w programie Internet Explorer w systemie Windows 8/Windows Server 2012 x64:~ 17 333 KB
  • Aktualizacja programu Flash Player w programie Internet Explorer w systemie Windows RT:~ 6 059 KB
  Opis:
  W produkcie oprogramowania firmy Microsoft wykryto problem z zabezpieczeniami, który może mieć wpływ na używany system.Można chronić system przed tym zagrożeniem, instalując tę aktualizację firmy Microsoft.Aby uzyskać pełną listę problemów, które zostały uwzględnione w tej aktualizacji, zapoznaj się z odpowiednim artykułem z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base.Po zainstalowaniu tej aktualizacji może być konieczne ponowne uruchomienie systemu.
  http://support.microsoft.com/kb/2942844 (strona może być w języku angielskim)
 • MS14-018:Aktualizacja zabezpieczeń dla systemów Windows 8.1, Windows RT 8.1 i Windows Server 2012 R2 (KB2919355)

  Ustawienia regionalne:Wszystkie
  Wdrożenie:Aktualizacje ważne/automatyczne i wykaz
  Klasyfikacja:Aktualizacje zabezpieczeń
  Ocena ważności:Krytyczna
  Zastępuje:
  • KB2913270 w systemach Windows 8.1, Windows RT 8.1 i Windows Server 2012 R2
  • KB2913760 w systemach Windows 8.1, Windows RT 8.1 i Windows Server 2012 R2
  • KB2919394 w systemach Windows 8.1, Windows RT 8.1 i Windows Server 2012 R2
  • KB2928680 w systemach Windows 8.1, Windows RT 8.1 i Windows Server 2012 R2
  • MS14-012 (KB2925418) w systemach Windows 8.1, Windows RT 8.1 i Windows Server 2012 R2
  • MS14-013 (KB2929961) w systemach Windows 8.1 i Windows Server 2012 R2
  • MS14-015 (KB2930275) w systemach Windows 8.1, Windows RT 8.1 i Windows Server 2012 R2
  • MS14-016 (KB2923392) w systemie Windows Server 2012 R2
  Platformy docelowe:Windows 8.1, Windows RT* 8.1 i Windows Server 2012 R2
  Szacunkowe rozmiary plików:
  • Aktualizacja systemu Windows 8.1/Windows Server 2012 R2 x64:~ 908 861 KB
  • Aktualizacja systemu Windows 8.1:~ 437 632 KB
  • Aktualizacja systemu Windows RT 8.1:~ 381 821 KB
  Opis:
  Aktualizacja systemu Windows 8.1 to skumulowany zestaw aktualizacji zabezpieczeń, aktualizacji krytycznych i aktualizacji.Należy zainstalować aktualizację systemu Windows 8.1, aby zapewnić, że komputer będzie w przyszłości nadal otrzymywać aktualizacje systemu Windows, w tym aktualizacje zabezpieczeń.Aby uzyskać pełną listę problemów, które zostały uwzględnione w tej aktualizacji, należy zapoznać się z odpowiednim artykułem z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base w celu uzyskania dodatkowych informacji.Po zainstalowaniu tego elementu może być wymagane ponowne uruchomienie komputera.
 • MS14-018:Skumulowana aktualizacja zabezpieczeń dla programu Internet Explorer (KB2929437)

  Ustawienia regionalne:Wszystkie
  Wdrożenie:Aktualizacje ważne/automatyczne, WSUS i wykaz
  Klasyfikacja:Aktualizacje zabezpieczeń
  Ocena ważności:
  • Krytyczna:Windows Embedded Standard 7 i Windows 7
  • Średnia:Windows Server 2008 R2
  Zastępuje:MS14-012 (KB2925418) w systemach Windows Embedded Standard 7, Windows 7 i Windows Server 2008 R2
  Platformy docelowe:Windows Embedded Standard 7, Windows 7 i Windows Server 2008 R2
  Szacunkowe rozmiary plików:
  • Aktualizacja programu Internet Explorer 11 w systemie Windows Embedded Standard 7/Windows 7:~ 24 916 KB
  • Aktualizacja programu Internet Explorer 11 w systemie Windows Embedded Standard 7/Windows 7/Windows Server 2008 R2 x64:~ 46 060 KB
  Opis:
  W produkcie oprogramowania firmy Microsoft wykryto problem z zabezpieczeniami, który może mieć wpływ na używany system.Można chronić system przed tym zagrożeniem, instalując tę aktualizację firmy Microsoft.Aby uzyskać pełną listę problemów, które zostały uwzględnione w tej aktualizacji, zapoznaj się z odpowiednim artykułem z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base.Po zainstalowaniu tej aktualizacji może być konieczne ponowne uruchomienie systemu.
 • MS14-018:Skumulowana aktualizacja zabezpieczeń dla programu Internet Explorer (KB2936068)

  Ustawienia regionalne:Wszystkie
  Wdrożenie:Windows Update, Microsoft Update, Aktualizacje ważne/automatyczne, WSUS i wykaz
  Klasyfikacja:Aktualizacje zabezpieczeń
  Ocena ważności:
  • Krytyczna:Windows 8.1, Windows RT 8.1, Windows Embedded Standard 7, Windows 7, Windows Vista i Windows XP
  • Średnia:Windows Server 2012 R2, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 i Windows Server 2003
  Zastępuje:MS14-012 (KB2925418) w systemach Windows Embedded Standard 7, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003 i Windows XP
  Platformy docelowe:Windows 8.1, Windows RT* 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows RT*, Windows Server 2012, Windows Embedded Standard 7, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003 i Windows XP
  Szacunkowe rozmiary plików:
  • Aktualizacja programu Internet Explorer 11 w systemie Windows 8.1/Windows Server 2012 R2 x64:~ 15 316 KB
  • Aktualizacja programu Internet Explorer 11 w systemie Windows 8.1:~ 6 926 KB
  • Aktualizacja programu Internet Explorer 11 w systemie Windows RT 8.1:~ 7 046 KB
  • Aktualizacja programu Internet Explorer 10 w systemie Windows 8:~ 17 057 KB
  • Aktualizacja programu Internet Explorer 10 w systemie Windows 8/Windows Server 2012 x64:~ 36 723 KB
  • Aktualizacja programu Internet Explorer 10 w systemie Windows RT:~ 14 031 KB
  • Aktualizacja programu Internet Explorer 8 w systemie Windows Embedded Standard 7/Windows 7:~ 8 660 KB
  • Aktualizacja programu Internet Explorer 11 w systemie Windows Embedded Standard 7/Windows 7/Windows Server 2008 R2 dla systemów opartych na procesorach x64:~ 15 180 KB
  • Aktualizacja programu Internet Explorer 8 w systemie Windows Embedded Standard 7/Windows 7/Windows Server 2008 R2 x64:~ 17 059 KB
  • Aktualizacja programu Internet Explorer 9 w systemie Windows Embedded Standard 7/Windows 7:~ 14 039 KB
  • Aktualizacja programu Internet Explorer 11 w systemie Windows Embedded Standard 7/Windows 7:~ 6 871 KB
  • Aktualizacja programu Internet Explorer 9 w systemie Windows Embedded Standard 7/Windows 7/Windows Server 2008 R2 x64:~ 29 008 KB
  • Aktualizacja programu Internet Explorer 10 w systemie Windows 7/Windows Server 2008 R2 dla systemów opartych na procesorach x64 z dodatkiem Service Pack 1:~ 41 395 KB
  • Aktualizacja programu Internet Explorer 10 w systemie Windows 7 z dodatkiem Service Pack 1:~ 19 714 KB
  • Aktualizacja programu Internet Explorer 8 w systemie Windows Server 2008 R2 IA-64:~ 22 386 KB
  • Aktualizacja programu Internet Explorer 8 w systemie Windows Server 2008/Windows Vista:~ 9 965 KB
  • Aktualizacja programu Internet Explorer 9 w systemie Windows Server 2008/Windows Vista:~ 14 040 KB
  • Aktualizacja programu Internet Explorer 7 w systemie Windows Server 2008/Windows Vista x64:~ 13 475 KB
  • Aktualizacja programu Internet Explorer 7 w systemie Windows Server 2008 IA-64:~ 17 329 KB
  • Aktualizacja programu Internet Explorer 7 w systemie Windows Server 2008/Windows Vista:~ 7 085 KB
  • Aktualizacja programu Internet Explorer 8 w systemie Windows Server 2008/Windows Vista x64:~ 19 561 KB
  • Aktualizacja programu Internet Explorer 9 w systemie Windows Server 2008/Windows Vista x64:~ 29 010 KB
  • Aktualizacja programu Internet Explorer 6 w systemie Windows Server 2003:~ 4 429 KB
  • Aktualizacja programu Internet Explorer 7 w systemie Windows Server 2003:~ 8 462 KB
  • Aktualizacja programu Internet Explorer 7 w systemie Windows Server 2003/Windows XP x64:~ 19 955 KB
  • Aktualizacja programu Internet Explorer 6 w systemie Windows Server 2003 IA-64:~ 14 015 KB
  • Aktualizacja programu Internet Explorer 8 w systemie Windows Server 2003:~ 9 427 KB
  • Aktualizacja programu Internet Explorer 6 w systemie Windows Server 2003/Windows XP x64:~ 10 800 KB
  • Aktualizacja programu Internet Explorer 8 w systemie Windows Server 2003/Windows XP x64:~ 22 409 KB
  • Aktualizacja programu Internet Explorer 7 w systemie Windows Server 2003 IA-64:~ 25 314 KB
  • Aktualizacja programu Internet Explorer 7 w systemie Windows XP:~ 8 470 KB
  • Aktualizacja programu Internet Explorer 8 w systemie Windows XP:~ 9 435 KB
  • Aktualizacja programu Internet Explorer 6 w systemie Windows XP:~ 4 133 KB
  • Aktualizacja Instalatora dynamicznego programu Internet Explorer 8 w systemie Windows Server 2008/Windows Vista:~ 9 965 KB
  • Aktualizacja Instalatora dynamicznego programu Internet Explorer 8 w systemie Windows Server 2008/Windows Vista x64:~ 19 561 KB
  • Aktualizacja Instalatora dynamicznego programu Internet Explorer 8 w systemie Windows Server 2003/Windows XP x64:~ 22 409 KB
  • Aktualizacja Instalatora dynamicznego programu Internet Explorer 7 w systemie Windows Server 2003/Windows XP x64:~ 19 955 KB
  • Aktualizacja Instalatora dynamicznego programu Internet Explorer 7 w systemie Windows Server 2003:~ 8 462 KB
  • Aktualizacja Instalatora dynamicznego programu Internet Explorer 7 w systemie Windows Server 2003 IA-64:~ 25 314 KB
  • Aktualizacja Instalatora dynamicznego programu Internet Explorer 8 w systemie Windows Server 2003:~ 9 427 KB
  • Aktualizacja Instalatora dynamicznego programu Internet Explorer 8 w systemie Windows XP:~ 9 435 KB
  • Aktualizacja Instalatora dynamicznego programu Internet Explorer 7 w systemie Windows XP:~ 8 470 KB
  Opis:
  W produkcie oprogramowania firmy Microsoft wykryto problem z zabezpieczeniami, który może mieć wpływ na używany system.Można chronić system przed tym zagrożeniem, instalując tę aktualizację firmy Microsoft.Aby uzyskać pełną listę problemów, które zostały uwzględnione w tej aktualizacji, zapoznaj się z odpowiednim artykułem z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base.Po zainstalowaniu tej aktualizacji może być konieczne ponowne uruchomienie systemu.
 • MS14-019:Aktualizacja zabezpieczeń dla systemów Windows 8.1, Windows RT 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows RT, Windows Server 2012, Windows Embedded Standard 7, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003 i Windows XP (KB2922229)

  Ustawienia regionalne:Wszystkie
  Wdrożenie:Windows Update, Microsoft Update, Aktualizacje ważne/automatyczne, WSUS i wykaz
  Klasyfikacja:Aktualizacje zabezpieczeń
  Ocena ważności:Ważna
  Zastępuje:
  • KB2908816 w systemach Windows 8.1, Windows RT 8.1 i Windows Server 2012 R2
  • MS12-081 (KB2758857) w systemach Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003 i Windows XP
  • MS13-019 (KB2790113) w systemach Windows Embedded Standard 7, Windows 7 i Windows Server 2008 R2
  • MS13-077 (KB2872339) w systemach Windows Embedded Standard 7 i Windows 7
  Platformy docelowe:Windows 8.1, Windows RT* 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows RT*, Windows Server 2012, Windows Embedded Standard 7, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003 i Windows XP
  Szacunkowe rozmiary plików:
  • Aktualizacja systemu Windows 8.1/Windows Server 2012 R2 x64:~ 1 567 KB
  • Aktualizacja systemu Windows 8.1:~ 795 KB
  • Aktualizacja systemu Windows RT 8.1:~ 765 KB
  • Aktualizacja systemu Windows 8/Windows Server 2012 x64:~ 1 773 KB
  • Aktualizacja systemu Windows 8:~ 920 KB
  • Aktualizacja systemu Windows RT:~ 703 KB
  • Aktualizacja systemu Windows Embedded Standard 7/Windows 7/Windows Server 2008 R2 x64:~ 1 575 KB
  • Aktualizacja systemu Windows Embedded Standard 7/Windows 7:~ 733 KB
  • Aktualizacja systemu Windows Server 2008 R2 IA-64:~ 3 648 KB
  • Aktualizacja systemu Windows Server 2008/Windows Vista:~ 428 KB
  • Aktualizacja systemu Windows Server 2008/Windows Vista x64:~ 859 KB
  • Aktualizacja systemu Windows Server 2008 IA-64:~ 1 115 KB
  • Aktualizacja systemu Windows Server 2003:~ 806 KB
  • Aktualizacja systemu Windows Server 2003/Windows XP x64:~ 1 315 KB
  • Aktualizacja systemu Windows Server 2003 IA-64:~ 1 814 KB
  • Aktualizacja systemu Windows XP:~ 800 KB
  Opis:
  W produkcie oprogramowania firmy Microsoft wykryto problem z zabezpieczeniami, który może mieć wpływ na używany system.Można chronić system przed tym zagrożeniem, instalując tę aktualizację firmy Microsoft.Aby uzyskać pełną listę problemów, które zostały uwzględnione w tej aktualizacji, zapoznaj się z odpowiednim artykułem z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base.Po zainstalowaniu tej aktualizacji może być konieczne ponowne uruchomienie systemu.

Nowa zawartość niezwiązana z zabezpieczeniami:

 • Aktualizacja dla systemów Windows 7 i Windows Server 2008 R2 (KB2800095)

  Ustawienia regionalne:Wszystkie
  Wdrożenie:Aktualizacje zalecane/automatyczne, WSUS i wykaz
  Klasyfikacja:Aktualizacja, niezwiązana z zabezpieczeniami
  Platformy docelowe:Windows 7 i Windows Server 2008 R2
  Szacunkowe rozmiary plików:
  • Aktualizacja systemu Windows 7:~ 73 KB
  • Aktualizacja systemu Windows 7/Windows Server 2008 R2 x64:~ 83 KB
  • Aktualizacja systemu Windows Server 2008 R2 IA-64:~ 127 KB
  Opis:
  Zainstalowanie tej aktualizacji rozwiązuje problemy w systemie Windows.Aby uzyskać pełną listę problemów, które zostały uwzględnione w tej aktualizacji, należy zapoznać się z odpowiednim artykułem z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base w celu uzyskania dodatkowych informacji.Po zainstalowaniu tego elementu może być wymagane ponowne uruchomienie komputera.
 • Aktualizacja dla systemów Windows 7 i Windows Server 2008 R2 (KB2908783)

  Ustawienia regionalne:Wszystkie
  Wdrożenie:Aktualizacje zalecane/automatyczne, WSUS i wykaz
  Klasyfikacja:Aktualizacja, niezwiązana z zabezpieczeniami
  Zastępuje:KB2541014 w systemach Windows 7 i Windows Server 2008 R2
  Platformy docelowe:Windows 7 i Windows Server 2008 R2
  Szacunkowe rozmiary plików:
  • Aktualizacja systemu Windows 7:~ 504 KB
  • Aktualizacja systemu Windows 7/Windows Server 2008 R2 x64:~ 676 KB
  • Aktualizacja systemu Windows Server 2008 R2 IA-64:~ 599 KB
  Opis:
  Zainstalowanie tej aktualizacji rozwiązuje problemy w systemie Windows.Aby uzyskać pełną listę problemów, które zostały uwzględnione w tej aktualizacji, należy zapoznać się z odpowiednim artykułem z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base w celu uzyskania dodatkowych informacji.Po zainstalowaniu tego elementu może być wymagane ponowne uruchomienie komputera.
 • Pakiet zbiorczy aktualizacji dla systemu Microsoft Windows MultiPoint Server 2011 (KB2927581)

  Ustawienia regionalne:Wszystkie
  Wdrożenie:Aktualizacje ważne/automatyczne, WSUS i wykaz
  Klasyfikacja:Aktualizacja o wysokim priorytecie, niezwiązana z zabezpieczeniami, pakiety zbiorcze
  Zastępuje:KB2626067 w systemie Windows Server 2008 R2
  Platformy docelowe:Windows Server 2008 R2
  Szacunkowe rozmiary plików:
  • Pakiet zbiorczy aktualizacji dla systemu Microsoft Windows MultiPoint Server 2011:~ 73 428 KB
  Opis:
  Zainstalowanie tej aktualizacji rozwiązuje problemy w systemie Windows.Aby uzyskać pełną listę problemów, które zostały uwzględnione w tej aktualizacji, należy zapoznać się z odpowiednim artykułem z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base w celu uzyskania dodatkowych informacji.Po zainstalowaniu tego elementu może być wymagane ponowne uruchomienie komputera.
 • Aktualizacja reguł analizatora najlepszych rozwiązań dla funkcji Routing i dostęp zdalny w systemie Windows Server 2012 R2 (KB2928193)

  Ustawienia regionalne:Wszystkie
  Wdrożenie:Aktualizacje zalecane/automatyczne, WSUS i wykaz
  Klasyfikacja:Aktualizacja, niezwiązana z zabezpieczeniami
  Platformy docelowe:Windows Server 2012 R2
  Szacunkowe rozmiary plików:
  • Aktualizacja analizatora najlepszych rozwiązań dla funkcji Routing i dostęp zdalny w systemie Windows Server 2012 R2 x64:~ 373 KB
  Opis:
  Za pomocą aktualizacji reguł routingu i dostępu zdalnego dla analizatora najlepszych rozwiązań można przeskanować serwer, na którym jest uruchomiona rola Routing i dostęp zdalny.Wyniki skanowania analizatora najlepszych rozwiązań są wyświetlane w postaci listy problemów, które można sortować według ważności. Lista wyników zawiera także zalecenia dotyczące rozwiązywania tych problemów i łącza do instrukcji.Przeprowadzenie skanowania nie powoduje żadnych zmian w konfiguracji.Po zainstalowaniu tego elementu może być wymagane ponowne uruchomienie komputera.
 • Aktualizacja dla systemów Windows 7 i Windows Server 2008 R2 (KB2928562)

  Ustawienia regionalne:Wszystkie
  Wdrożenie:Aktualizacje zalecane/automatyczne, WSUS i wykaz
  Klasyfikacja:Aktualizacja, niezwiązana z zabezpieczeniami
  Zastępuje:KB2739159 w systemach Windows 7 i Windows Server 2008 R2
  Platformy docelowe:Windows 7 i Windows Server 2008 R2
  Szacunkowe rozmiary plików:
  • Aktualizacja systemu Windows 7:~ 560 KB
  • Aktualizacja systemu Windows 7/Windows Server 2008 R2 x64:~ 777 KB
  • Aktualizacja systemu Windows Server 2008 R2 IA-64:~ 1 533 KB
  Opis:
  Zainstalowanie tej aktualizacji rozwiązuje problemy w systemie Windows.Aby uzyskać pełną listę problemów, które zostały uwzględnione w tej aktualizacji, należy zapoznać się z odpowiednim artykułem z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base w celu uzyskania dodatkowych informacji.Po zainstalowaniu tego elementu może być wymagane ponowne uruchomienie komputera.
 • Aktualizacja dla systemów Windows 8.1, Windows RT 8.1 i Windows Server 2012 R2 (KB2933809)

  Ustawienia regionalne:Wszystkie
  Wdrożenie:Aktualizacje zalecane/automatyczne, WSUS i wykaz
  Klasyfikacja:Aktualizacja, niezwiązana z zabezpieczeniami
  Platformy docelowe:Windows 8.1, Windows RT* 8.1 i Windows Server 2012 R2
  Szacunkowe rozmiary plików:
  • Aktualizacja systemu Windows 8.1:~ 1 846 KB
  • Aktualizacja systemu Windows 8.1/Windows Server 2012 R2 x64:~ 2 019 KB
  • Aktualizacja systemu Windows RT 8.1:~ 118 KB
  Opis:
  Zainstalowanie tej aktualizacji rozwiązuje problemy w systemie Windows.Aby uzyskać pełną listę problemów, które zostały uwzględnione w tej aktualizacji, należy zapoznać się z odpowiednim artykułem z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base w celu uzyskania dodatkowych informacji.Po zainstalowaniu tego elementu może być wymagane ponowne uruchomienie komputera.
 • Aktualizacja dynamiczna dla systemów Windows 8.1, Windows RT 8.1 i Windows Server 2012 R2 (KB2933810)

  Ustawienia regionalne:Wszystkie
  Wdrożenie:Aktualizacje ważne/automatyczne i WSUS
  Klasyfikacja:Aktualizacja o wysokim priorytecie, niezwiązana z zabezpieczeniami
  Platformy docelowe:Windows 8.1, Windows RT* 8.1 i Windows Server 2012 R2
  Szacunkowe rozmiary plików:
  • Aktualizacja systemów Windows 8.1 i Windows Server 2012 R2 dla systemów opartych na procesorach x64:~ 2 106 KB
  • Aktualizacja systemu Windows RT 8.1:~ 112 KB
  • Aktualizacja systemu Windows 8.1:~ 1 874 KB
  Opis:
  Za pomocą aktualizacji z kategorii aktualizacji dynamicznych systemu Windows 8.1 systemy Windows 8.1, Win8.1 RT i Windows Server 2012 R2 uzyskują w trakcie instalacji początkowej krytyczne sterowniki, składniki i ulepszenia konfiguracji.
 • Aktualizacja dynamiczna dla systemów Windows 8.1, Windows RT 8.1 i Windows Server 2012 R2 (KB2933811)

  Ustawienia regionalne:Wszystkie
  Wdrożenie:Aktualizacje ważne/automatyczne i WSUS
  Klasyfikacja:Aktualizacja o wysokim priorytecie, niezwiązana z zabezpieczeniami
  Platformy docelowe:Windows 8.1, Windows RT* 8.1 i Windows Server 2012 R2
  Szacunkowe rozmiary plików:
  • Aktualizacja systemu Windows 8.1:~ 192 KB
  • Aktualizacja systemów Windows 8.1 i Windows Server 2012 R2 dla systemów opartych na procesorach x64:~ 225 KB
  • Aktualizacja systemu Windows RT 8.1:~ 24 KB
  Opis:
  Za pomocą aktualizacji z kategorii aktualizacji dynamicznych systemu Windows 8.1 systemy Windows 8.1, Win8.1 RT i Windows Server 2012 R2 uzyskują w trakcie instalacji początkowej krytyczne sterowniki, składniki i ulepszenia konfiguracji.
 • Aktualizacja dla systemów Windows 8, Windows RT i Windows Server 2012 (KB2934016)

  Ustawienia regionalne:Wszystkie
  Wdrożenie:Aktualizacje opcjonalne/automatyczne, WSUS i wykaz
  Klasyfikacja:Aktualizacja, niezwiązana z zabezpieczeniami
  Platformy docelowe:Windows 8, Windows RT* i Windows Server 2012
  Szacunkowe rozmiary plików:
  • Aktualizacja systemu Windows 8:~ 1 933 KB
  • Aktualizacja systemu Windows 8/Windows Server 2012 x64:~ 4 389 KB
  • Aktualizacja systemu Windows RT:~ 1 588 KB
  Opis:
  Zainstalowanie tej aktualizacji rozwiązuje problemy w systemie Windows.Aby uzyskać pełną listę problemów, które zostały uwzględnione w tej aktualizacji, należy zapoznać się z odpowiednim artykułem z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base w celu uzyskania dodatkowych informacji.Po zainstalowaniu tego elementu może być wymagane ponowne uruchomienie komputera.
 • Aktualizacja dynamiczna dla systemów Windows 8.1, Windows RT 8.1 i Windows Server 2012 R2 (KB2936897)

  Ustawienia regionalne:Wszystkie
  Wdrożenie:Aktualizacje ważne/automatyczne
  Klasyfikacja:Aktualizacja o wysokim priorytecie, niezwiązana z zabezpieczeniami
  Platformy docelowe:Windows 8.1, Windows RT* 8.1 i Windows Server 2012 R2
  Szacunkowe rozmiary plików:
  • Aktualizacja systemów Windows 8.1 i Windows Server 2012 R2 dla systemów opartych na procesorach x64:~ 58 KB
  • Aktualizacja systemu Windows RT 8.1:~ 62 KB
  • Aktualizacja systemu Windows 8.1:~ 50 KB
  Opis:
  Za pomocą aktualizacji z kategorii aktualizacji dynamicznych systemu Windows 8.1 systemy Windows 8.1, Win8.1 RT i Windows Server 2012 R2 uzyskują w trakcie instalacji początkowej krytyczne sterowniki, składniki i ulepszenia konfiguracji.
  http://support.microsoft.com/kb/2936897 (strona może być w języku angielskim)
 • Aktualizacja dla systemów Windows 8.1, Windows RT 8.1 i Windows Server 2012 R2 (KB2939087)

  Ustawienia regionalne:Wszystkie
  Wdrożenie:Aktualizacje ważne/automatyczne, WSUS i wykaz
  Klasyfikacja:Aktualizacja o wysokim priorytecie, niezwiązana z zabezpieczeniami
  Platformy docelowe:Windows 8.1, Windows RT* 8.1 i Windows Server 2012 R2
  Szacunkowe rozmiary plików:
  • Aktualizacja systemu Windows 8.1/Windows Server 2012 R2 x64:~ 1 051 KB
  • Aktualizacja systemu Windows 8.1:~ 900 KB
  • Aktualizacja systemu Windows RT 8.1:~ 909 KB
  Opis:
  Zainstalowanie tej aktualizacji rozwiązuje problemy w systemie Windows.Aby uzyskać pełną listę problemów, które zostały uwzględnione w tej aktualizacji, należy zapoznać się z odpowiednim artykułem z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base w celu uzyskania dodatkowych informacji.Po zainstalowaniu tego elementu może być wymagane ponowne uruchomienie komputera.
 • Aktualizacja dynamiczna dla systemów Windows 8.1 i Windows Server 2012 R2 (KB2953600)

  Ustawienia regionalne:Wszystkie
  Wdrożenie:Aktualizacje ważne/automatyczne, WSUS i wykaz
  Klasyfikacja:Aktualizacja o wysokim priorytecie, niezwiązana z zabezpieczeniami
  Platformy docelowe:Windows 8.1 i Windows Server 2012 R2
  Szacunkowe rozmiary plików:
  • Aktualizacja systemu Windows 8.1:~ 84 KB
  • Aktualizacja systemów Windows 8.1 i Windows Server 2012 R2 dla systemów opartych na procesorach x64:~ 96 KB
  Opis:
  Za pomocą aktualizacji z kategorii aktualizacji dynamicznych systemu Windows 8.1 systemy Windows 8.1, Win8.1 RT i Windows Server 2012 R2 uzyskują w trakcie instalacji początkowej krytyczne sterowniki, składniki i ulepszenia konfiguracji.
 • Aktualizacja dla systemów Windows 8.1 i Windows Server 2012 R2 (KB2957390)

  Ustawienia regionalne:Wszystkie
  Wdrożenie:Aktualizacje ważne/automatyczne
  Klasyfikacja:Aktualizacja o wysokim priorytecie, niezwiązana z zabezpieczeniami
  Platformy docelowe:Windows 8.1 i Windows Server 2012 R2
  Szacunkowe rozmiary plików:
  • Aktualizacja systemu Windows 8.1/Windows Server 2012 R2 x64:~ 1 601 KB
  • Aktualizacja systemu Windows 8.1:~ 813 KB
  Opis:
  Zainstalowanie tej aktualizacji rozwiązuje problemy w systemie Windows.Aby uzyskać pełną listę problemów, które zostały uwzględnione w tej aktualizacji, należy zapoznać się z odpowiednim artykułem z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base w celu uzyskania dodatkowych informacji.Po zainstalowaniu tego elementu może być wymagane ponowne uruchomienie komputera.
 • Narzędzie Windows do usuwania złośliwego oprogramowania — kwiecień 2014 (KB890830)/Narzędzie Windows do usuwania złośliwego oprogramowania — kwiecień 2014 (KB890830) — wersja dla programu Internet Explorer

  Ustawienia regionalne:Wszystkie
  Wdrożenie:Windows Update, Microsoft Update, Aktualizacje ważne/automatyczne, WSUS i wykaz
  Klasyfikacja:Aktualizacja o wysokim priorytecie, niezwiązana z zabezpieczeniami, pakiety zbiorcze
  Zastępuje:KB890830 w systemach Windows 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows Server 2012, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003 i Windows XP
  Platformy docelowe:Windows 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows Server 2012, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003 i Windows XP
  Szacunkowe rozmiary plików:
  • Aktualizacja Narzędzia Windows do usuwania złośliwego oprogramowania — kwiecień 2014:~ 29 581 KB
  • Aktualizacja Narzędzia Windows do usuwania złośliwego oprogramowania dla systemów opartych na procesorach x64 — kwiecień 2014:~ 31 298 KB
  • Aktualizacja Narzędzia Windows do usuwania złośliwego oprogramowania — kwiecień 2014 — wersja dla programu IE:~ 25 301 KB
  Opis:
  Po pobraniu narzędzie jest uruchamiane jednokrotnie w celu sprawdzenia komputera pod kątem zainfekowania przez określone, najbardziej rozpowszechnione złośliwe oprogramowanie (w tym Blaster, Sasser i Mydoom) i ułatwia usunięcie wykrytych infekcji.W przypadku wykrycia infekcji po kolejnym uruchomieniu komputera w narzędziu zostanie wyświetlony raport o stanie.Nowa wersja narzędzia będzie oferowana co miesiąc.Aby uruchomić narzędzie ręcznie, należy pobrać jego kopię z witryny Centrum pobierania Microsoft lub uruchomić wersję trybu online z witryny microsoft.com. To narzędzie nie zastępuje programu antywirusowego.Aby chronić komputer, należy zainstalować oprogramowanie antywirusowe.

Zmiany w istniejącej zawartości niezwiązanej z zabezpieczeniami:

 • Aktualizacja dynamiczna systemów Windows 8.1, Windows RT 8.1 i Windows Server 2012 R2 (KB2890139)

  • Zmieniono metadane.
  • Pliki binarne nie uległy zmianie.
  • Tej aktualizacji nie trzeba instalować ponownie.
  Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
 • Aktualizacja dla systemów Windows 8.1 i Windows RT 8.1 (KB2895219)

  • Zmieniono metadane.
  • Pliki binarne nie uległy zmianie.
  • Tej aktualizacji nie trzeba instalować ponownie.
  Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
 • Aktualizacja dynamiczna systemów Windows 8.1, Windows RT 8.1 i Windows Server 2012 R2 (KB2895233)

  • Zmieniono metadane.
  • Pliki binarne nie uległy zmianie.
  • Tej aktualizacji nie trzeba instalować ponownie.
  Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
 • Aktualizacja dla systemu Windows 8.1 (KB2895586)

  • Zmieniono metadane.
  • Pliki binarne nie uległy zmianie.
  • Tej aktualizacji nie trzeba instalować ponownie.
  Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
 • Aktualizacja dla systemu Windows 8.1 (KB2895592)

  • Zmieniono metadane.
  • Pliki binarne nie uległy zmianie.
  • Tej aktualizacji nie trzeba instalować ponownie.
  Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
 • Aktualizacja dla systemu Windows 8.1 (KB2895614)

  • Zmieniono metadane.
  • Pliki binarne nie uległy zmianie.
  • Tej aktualizacji nie trzeba instalować ponownie.
  Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
 • Aktualizacja dynamiczna systemów Windows 8.1, Windows RT 8.1 i Windows Server 2012 R2 (KB2897942)

  • Zmieniono metadane.
  • Pliki binarne nie uległy zmianie.
  • Tej aktualizacji nie trzeba instalować ponownie.
  Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
 • Aktualizacja dla systemu Windows RT 8.1 (KB2903601)

  • Zmieniono metadane.
  • Pliki binarne nie uległy zmianie.
  • Tej aktualizacji nie trzeba instalować ponownie.
  Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
 • Aktualizacja dynamiczna dla systemów Windows 8.1, Windows RT 8.1 i Windows Server 2012 R2 (KB2913253)

  • Zmieniono metadane.
  • Pliki binarne nie uległy zmianie.
  • Tej aktualizacji nie trzeba instalować ponownie.
  Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
 • Aktualizacja dla systemów Windows 8, Windows RT i Windows Server 2012 (KB2928678)

  • Zmieniono metadane.
  • Pliki binarne nie uległy zmianie.
  • Tej aktualizacji nie trzeba instalować ponownie.
  Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
 • Aktualizacja dynamiczna dla systemów Windows 8.1, Windows RT 8.1 i Windows Server 2012 R2 (KB2930294)

  • Zmieniono metadane.
  • Pliki binarne nie uległy zmianie.
  • Tej aktualizacji nie trzeba instalować ponownie.
  Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

Wtorek, 18.03.14

Podsumowanie nowej i zmienionej zawartości, której wydanie zaplanowano na wtorek, 18.03.14.

Nowa zawartość niezwiązana z zabezpieczeniami:

 • Aktualizacja dynamiczna dla systemów Windows 8 i Windows Server 2012 (KB2939103)

  Ustawienia regionalne:Wszystkie
  Wdrożenie:Aktualizacje ważne/automatyczne i WSUS
  Klasyfikacja:Aktualizacja o wysokim priorytecie, niezwiązana z zabezpieczeniami
  Platformy docelowe:Windows 8 i Windows Server 2012
  Szacunkowe rozmiary plików:
  • Aktualizacja systemu Windows 8:~ 16 KB
  • Aktualizacja systemów Windows 8 i Windows Server 2012 dla systemów opartych na procesorach x64:~ 16 KB
  Opis:
  Za pomocą aktualizacji z kategorii aktualizacji dynamicznych systemu Windows 8 systemy Windows 8 i Windows Server 2012 uzyskują w trakcie instalacji początkowej krytyczne sterowniki, składniki i ulepszenia konfiguracji.

Wtorek, 11.03.14

Podsumowanie nowej i zmienionej zawartości, której wydanie zaplanowano na wtorek, 11.03.14.

Nowa zawartość dotycząca zabezpieczeń

 • Aktualizacja zabezpieczeń programu Flash Player w programie Internet Explorer w systemach Windows 8.1, Windows RT 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows RT i Windows Server 2012 (KB2938527)

  Ustawienia regionalne:Wszystkie
  Wdrożenie:Aktualizacje ważne/automatyczne, WSUS i wykaz
  Klasyfikacja:Aktualizacje zabezpieczeń
  Zastępuje:KB2934802 w systemach Windows 8.1, Windows RT 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows RT i Windows Server 2012
  Platformy docelowe:Windows 8.1, Windows RT* 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows RT* i Windows Server 2012
  Szacunkowe rozmiary plików:
  • Aktualizacja programu Flash Player w programie Internet Explorer w systemie Windows 8.1:~ 5 213 KB
  • Aktualizacja programu Flash Player w programie Internet Explorer w systemie Windows 8.1/Windows Server 2012 R2 x64:~ 10 036 KB
  • Aktualizacja programu Flash Player w programie Internet Explorer w systemie Windows RT 8.1:~ 6 331 KB
  • Aktualizacja programu Flash Player w programie Internet Explorer w systemie Windows 8:~ 10 102 KB
  • Aktualizacja programu Flash Player w programie Internet Explorer w systemie Windows 8/Windows Server 2012 x64:~ 18 244 KB
  • Aktualizacja programu Flash Player w programie Internet Explorer w systemie Windows RT:~ 6 221 KB
  Opis:
  W produkcie oprogramowania firmy Microsoft wykryto problem z zabezpieczeniami, który może mieć wpływ na używany system.Można chronić system przed tym zagrożeniem, instalując tę aktualizację firmy Microsoft.Aby uzyskać pełną listę problemów, które zostały uwzględnione w tej aktualizacji, zapoznaj się z odpowiednim artykułem z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base.Po zainstalowaniu tej aktualizacji może być konieczne ponowne uruchomienie systemu.
  http://support.microsoft.com/kb/2938527 (strona może być w języku angielskim)
 • MS14-012:Skumulowana aktualizacja zabezpieczeń dla programu Internet Explorer (KB2925418)

  Ustawienia regionalne:Wszystkie
  Wdrożenie:Windows Update, Microsoft Update, Aktualizacje ważne/automatyczne, WSUS i wykaz
  Klasyfikacja:Aktualizacje zabezpieczeń
  Ocena ważności:
  • Krytyczna:Windows 8.1, Windows RT 8.1, Windows 8, Windows RT, Windows Embedded Standard 7, Windows 7, Windows Vista i Windows XP
  • Średnia:Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 i Windows Server 2003
  Zastępuje:MS14-010 (KB2909921) w systemach Windows 8.1, Windows RT 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows RT, Windows Server 2012, Windows Embedded Standard 7, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003 i Windows XP
  Platformy docelowe:Windows 8.1, Windows RT* 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows RT*, Windows Server 2012, Windows Embedded Standard 7, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003 i Windows XP
  Szacunkowe rozmiary plików:
  • Aktualizacja programu Internet Explorer 11 w systemie Windows 8.1/Windows Server 2012 R2 x64:~ 34 818 KB
  • Aktualizacja programu Internet Explorer 11 w systemie Windows 8.1:~ 17 405 KB
  • Aktualizacja programu Internet Explorer 11 w systemie Windows RT 8.1:~ 18 026 KB
  • Aktualizacja programu Internet Explorer 10 w systemie Windows 8/Windows Server 2012 x64:~ 36 485 KB
  • Aktualizacja programu Internet Explorer 10 w systemie Windows 8:~ 17 009 KB
  • Aktualizacja programu Internet Explorer 10 w systemie Windows RT:~ 14 029 KB
  • Aktualizacja programu Internet Explorer 11 w systemie Windows Embedded Standard 7/Windows 7/Windows Server 2008 R2 x64:~ 35 526 KB
  • Aktualizacja programu Internet Explorer 8 w systemie Windows Embedded Standard 7/Windows 7/Windows Server 2008 R2 x64:~ 17 049 KB
  • Aktualizacja programu Internet Explorer 9 w systemie Windows Embedded Standard 7/Windows 7:~ 14 059 KB
  • Aktualizacja programu Internet Explorer 11 w systemie Windows Embedded Standard 7/Windows 7:~ 17 813 KB
  • Aktualizacja programu Internet Explorer 10 w systemie Windows Embedded Standard 7/Windows 7 z dodatkiem Service Pack 1:~ 19 704 KB
  • Aktualizacja programu Internet Explorer 8 w systemie Windows Embedded Standard 7/Windows 7:~ 8 658 KB
  • Aktualizacja programu Internet Explorer 9 w systemie Windows Embedded Standard 7/Windows 7/Windows Server 2008 R2 x64:~ 29 007 KB
  • Aktualizacja programu Internet Explorer 10 w systemie Windows Embedded Standard 7/Windows 7/Windows Server 2008 R2 dla systemów opartych na procesorach x64 z dodatkiem Service Pack 1:~ 41 410 KB
  • Aktualizacja programu Internet Explorer 8 w systemie Windows Server 2008 R2 IA-64:~ 22 377 KB
  • Aktualizacja programu Internet Explorer 8 w systemie Windows Server 2008 R2 IA-64:~ 22 385 KB
  • Aktualizacja programu Internet Explorer 8 w systemie Windows Server 2008/Windows Vista x64:~ 19 571 KB
  • Aktualizacja programu Internet Explorer 7 w systemie Windows Server 2008/Windows Vista:~ 7 084 KB
  • Aktualizacja programu Internet Explorer 9 w systemie Windows Server 2008/Windows Vista:~ 14 059 KB
  • Aktualizacja programu Internet Explorer 7 w systemie Windows Server 2008/Windows Vista x64:~ 13 476 KB
  • Aktualizacja programu Internet Explorer 9 w systemie Windows Server 2008/Windows Vista x64:~ 29 016 KB
  • Aktualizacja programu Internet Explorer 7 w systemie Windows Server 2008 IA-64:~ 17 327 KB
  • Aktualizacja programu Internet Explorer 8 w systemie Windows Server 2008/Windows Vista:~ 9 963 KB
  • Aktualizacja programu Internet Explorer 7 w systemie Windows Server 2003:~ 8 455 KB
  • Aktualizacja programu Internet Explorer 8 w systemie Windows Server 2003:~ 9 428 KB
  • Aktualizacja programu Internet Explorer 6 w systemie Windows Server 2003/Windows XP x64:~ 10 796 KB
  • Aktualizacja programu Internet Explorer 7 w systemie Windows Server 2003/Windows XP x64:~ 19 957 KB
  • Aktualizacja programu Internet Explorer 7 w systemie Windows Server 2003 IA-64:~ 25 301 KB
  • Aktualizacja programu Internet Explorer 8 w systemie Windows Server 2003/Windows XP x64:~ 22 415 KB
  • Aktualizacja programu Internet Explorer 6 w systemie Windows Server 2003:~ 4 427 KB
  • Aktualizacja programu Internet Explorer 6 w systemie Windows Server 2003 IA-64:~ 14 010 KB
  • Aktualizacja programu Internet Explorer 7 w systemie Windows XP:~ 8 465 KB
  • Aktualizacja programu Internet Explorer 8 w systemie Windows XP:~ 9 430 KB
  • Aktualizacja programu Internet Explorer 6 w systemie Windows XP:~ 4 135 KB
  Opis:
  W produkcie oprogramowania firmy Microsoft wykryto problem z zabezpieczeniami, który może mieć wpływ na używany system.Można chronić system przed tym zagrożeniem, instalując tę aktualizację firmy Microsoft.Aby uzyskać pełną listę problemów, które zostały uwzględnione w tej aktualizacji, zapoznaj się z odpowiednim artykułem z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base.Po zainstalowaniu tej aktualizacji może być konieczne ponowne uruchomienie systemu.
 • MS14-013:Aktualizacja zabezpieczeń dla systemów Windows 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows Server 2012, Windows Embedded Standard 7, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003 i Windows XP (KB2929961)

  Ustawienia regionalne:Wszystkie
  Wdrożenie:Windows Update, Microsoft Update, Aktualizacje ważne/automatyczne, WSUS i wykaz
  Klasyfikacja:Aktualizacje zabezpieczeń
  Ocena ważności:Krytyczna
  Zastępuje:MS13-056 (KB2845187) w systemach Windows 8, Windows Server 2012, Windows Embedded Standard 7, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003 i Windows XP
  Platformy docelowe:Windows 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows Server 2012, Windows Embedded Standard 7, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003 i Windows XP
  Szacunkowe rozmiary plików:
  • Aktualizacja systemu Windows 8.1/Windows Server 2012 R2 x64:~ 445 KB
  • Aktualizacja systemu Windows 8.1:~ 237 KB
  • Aktualizacja systemu Windows 8/Windows Server 2012 x64:~ 460 KB
  • Aktualizacja systemu Windows 8:~ 248 KB
  • Aktualizacja systemu Windows Embedded Standard 7/Windows 7/Windows Server 2008 R2 x64:~ 452 KB
  • Aktualizacja systemu Windows Embedded Standard 7/Windows 7:~ 238 KB
  • Aktualizacja systemu Windows Server 2008/Windows Vista:~ 242 KB
  • Aktualizacja systemu Windows Server 2008/Windows Vista x64:~ 453 KB
  • Aktualizacja systemu Windows Server 2003/Windows XP x64:~ 1 110 KB
  • Aktualizacja systemu Windows Server 2003:~ 688 KB
  • Aktualizacja systemu Windows Server 2003 IA-64:~ 1 639 KB
  • Aktualizacja systemu Windows XP:~ 722 KB
  Opis:
  W produkcie oprogramowania firmy Microsoft wykryto problem z zabezpieczeniami, który może mieć wpływ na używany system.Można chronić system przed tym zagrożeniem, instalując tę aktualizację firmy Microsoft.Aby uzyskać pełną listę problemów, które zostały uwzględnione w tej aktualizacji, zapoznaj się z odpowiednim artykułem z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base.Po zainstalowaniu tej aktualizacji może być konieczne ponowne uruchomienie systemu.
 • MS14-015:Aktualizacja zabezpieczeń dla systemów Windows 8.1, Windows RT 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows RT, Windows Server 2012, Windows Embedded Standard 7, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003 i Windows XP (KB2930275)

  Ustawienia regionalne:Wszystkie
  Wdrożenie:Windows Update, Microsoft Update, Aktualizacje ważne/automatyczne, WSUS i wykaz
  Klasyfikacja:Aktualizacje zabezpieczeń
  Ocena ważności:Ważna
  Zastępuje:
  • MS13-101 (KB2893984) w systemach Windows 8.1, Windows RT 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows RT, Windows Server 2012, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003 i Windows XP
  • MS14-003 (KB2913602) w systemach Windows Embedded Standard 7, Windows 7 i Windows Server 2008 R2
  Platformy docelowe:Windows 8.1, Windows RT* 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows RT*, Windows Server 2012, Windows Embedded Standard 7, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003 i Windows XP
  Szacunkowe rozmiary plików:
  • Aktualizacja systemu Windows 8.1:~ 1 643 KB
  • Aktualizacja systemu Windows 8.1/Windows Server 2012 R2 x64:~ 1 942 KB
  • Aktualizacja systemu Windows RT 8.1:~ 1 664 KB
  • Aktualizacja systemu Windows 8:~ 1 886 KB
  • Aktualizacja systemu Windows 8/Windows Server 2012 x64:~ 2 267 KB
  • Aktualizacja systemu Windows RT:~ 1 577 KB
  • Aktualizacja systemu Windows Embedded Standard 7/Windows 7:~ 1 127 KB
  • Aktualizacja systemu Windows Embedded Standard 7/Windows 7/Windows Server 2008 R2 x64:~ 1 490 KB
  • Aktualizacja systemu Windows Server 2008 R2 IA-64:~ 2 947 KB
  • Aktualizacja systemu Windows Server 2008/Windows Vista:~ 1 025 KB
  • Aktualizacja systemu Windows Server 2008/Windows Vista x64:~ 1 339 KB
  • Aktualizacja systemu Windows Server 2008 IA-64:~ 2 687 KB
  • Aktualizacja systemu Windows Server 2003/Windows XP x64:~ 2 475 KB
  • Aktualizacja systemu Windows Server 2003:~ 1 416 KB
  • Aktualizacja systemu Windows Server 2003 IA-64:~ 3 277 KB
  • Aktualizacja systemu Windows XP:~ 1 414 KB
  Opis:
  W produkcie oprogramowania firmy Microsoft wykryto problem z zabezpieczeniami, który może mieć wpływ na używany system.Można chronić system przed tym zagrożeniem, instalując tę aktualizację firmy Microsoft.Aby uzyskać pełną listę problemów, które zostały uwzględnione w tej aktualizacji, zapoznaj się z odpowiednim artykułem z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base.Po zainstalowaniu tej aktualizacji może być konieczne ponowne uruchomienie systemu.
 • MS14-016:Aktualizacja zabezpieczeń dla systemów Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003 i Windows XP (KB2923392)

  Ustawienia regionalne:Wszystkie
  Wdrożenie:Windows Update, Microsoft Update, Aktualizacje ważne/automatyczne, WSUS i wykaz
  Klasyfikacja:Aktualizacje zabezpieczeń
  Ocena ważności:Ważna
  Zastępuje:MS13-032 (KB2772930) w systemach Windows Server 2008 i Windows Vista
  Platformy docelowe:Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003 i Windows XP
  Szacunkowe rozmiary plików:
  • Aktualizacja systemu Windows Server 2012 R2 x64:~ 453 KB
  • Aktualizacja systemu Windows Server 2012 x64:~ 488 KB
  • Aktualizacja systemu Windows Server 2008 R2 x64:~ 1 236 KB
  • Aktualizacja systemu Windows Server 2008/Windows Vista x64:~ 2 825 KB
  • Aktualizacja systemu Windows Server 2008/Windows Vista:~ 2 430 KB
  • Aktualizacja systemu Windows Server 2003:~ 696 KB
  • Aktualizacja systemu Windows Server 2003 x64:~ 1 043 KB
  • Aktualizacja systemu Windows Server 2003 IA-64:~ 1 433 KB
  Opis:
  W produkcie oprogramowania firmy Microsoft wykryto problem z zabezpieczeniami, który może mieć wpływ na używany system.Można chronić system przed tym zagrożeniem, instalując tę aktualizację firmy Microsoft.Aby uzyskać pełną listę problemów, które zostały uwzględnione w tej aktualizacji, zapoznaj się z odpowiednim artykułem z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base.Po zainstalowaniu tej aktualizacji może być konieczne ponowne uruchomienie systemu.
 • MS14-016:Aktualizacja zabezpieczeń dla systemów Windows Server 2003 i Windows XP (KB2933528)

  Ustawienia regionalne:Wszystkie
  Wdrożenie:Windows Update, Microsoft Update, Aktualizacje automatyczne, WSUS i wykaz
  Klasyfikacja:Aktualizacje zabezpieczeń
  Ocena ważności:Ważna
  Zastępuje:
  • MS11-095 (KB2626416) w systemie Windows XP
  • MS13-032 (KB2801109) w systemach Windows Server 2003 i Windows XP
  Platformy docelowe:Windows Server 2003 i Windows XP
  Szacunkowe rozmiary plików:
  • Aktualizacja systemu Windows Server 2003:~ 1 247 KB
  • Aktualizacja systemu Windows Server 2003/Windows XP x64:~ 1 814 KB
  • Aktualizacja systemu Windows XP:~ 1 228 KB
  Opis:
  W produkcie oprogramowania firmy Microsoft wykryto problem z zabezpieczeniami, który może mieć wpływ na używany system.Można chronić system przed tym zagrożeniem, instalując tę aktualizację firmy Microsoft.Aby uzyskać pełną listę problemów, które zostały uwzględnione w tej aktualizacji, zapoznaj się z odpowiednim artykułem z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base.Po zainstalowaniu tej aktualizacji może być konieczne ponowne uruchomienie systemu.

Nowa zawartość niezwiązana z zabezpieczeniami:

 • Aktualizacja dla systemów Windows 8.1, Windows RT 8.1, Windows 8 i Windows RT (KB2894853)

  Ustawienia regionalne:Wszystkie
  Wdrożenie:Aktualizacje ważne/automatyczne, WSUS i wykaz
  Klasyfikacja:Aktualizacja o wysokim priorytecie, niezwiązana z zabezpieczeniami, pakiety zbiorcze
  Zastępuje:KB2856373 w systemach Windows 8 i Windows RT
  Platformy docelowe:Windows 8.1, Windows RT* 8.1, Windows 8 i Windows RT*
  Szacunkowe rozmiary plików:
  • Aktualizacja systemu Windows 8.1:~ 3 716 KB
  • Aktualizacja systemu Windows 8.1 x64:~ 4 646 KB
  • Aktualizacja systemu Windows RT 8.1:~ 3 452 KB
  • Aktualizacja systemu Windows 8 x64:~ 5 859 KB
  • Aktualizacja systemu Windows 8:~ 4 151 KB
  • Aktualizacja systemu Windows RT:~ 2 965 KB
  Opis:
  Zainstalowanie tej aktualizacji pozwala ulepszyć działanie ochrony w programie Windows Defender.Aby uzyskać więcej informacji, zobacz skojarzony artykuł z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base.Po zainstalowaniu tego elementu może być wymagane ponowne uruchomienie komputera.
  http://support.microsoft.com/kb/2894853 (strona może być w języku angielskim)
 • Aktualizacja dla systemu Windows Vista (KB2904266)

  Ustawienia regionalne:Wszystkie
  Wdrożenie:Aktualizacje ważne/automatyczne, WSUS i wykaz
  Klasyfikacja:Aktualizacja o wysokim priorytecie, niezwiązana z zabezpieczeniami, pakiety zbiorcze
  Zastępuje:KB2890882 w systemie Windows Vista
  Platformy docelowe:Windows Vista
  Szacunkowe rozmiary plików:
  • Aktualizacja systemu Windows Vista x64:~ 592 KB
  • Aktualizacja systemu Windows Vista:~ 487 KB
  Opis:
  Zainstalowanie tej aktualizacji rozwiązuje problemy w systemie Windows.Aby uzyskać pełną listę problemów, które zostały uwzględnione w tej aktualizacji, należy zapoznać się z odpowiednim artykułem z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base w celu uzyskania dodatkowych informacji.Po zainstalowaniu tego elementu może być wymagane ponowne uruchomienie komputera.
 • Aktualizacja dla systemów Windows 8.1 i Windows Server 2012 R2 (KB2913760)

  Ustawienia regionalne:Wszystkie
  Wdrożenie:Aktualizacje ważne/automatyczne, WSUS i wykaz
  Klasyfikacja:Aktualizacja o wysokim priorytecie, niezwiązana z zabezpieczeniami
  Platformy docelowe:Windows 8.1 i Windows Server 2012 R2
  Szacunkowe rozmiary plików:
  • Aktualizacja systemu Windows 8.1/Windows Server 2012 R2 x64:~ 1 117 KB
  • Aktualizacja systemu Windows 8.1:~ 946 KB
  Opis:
  Zainstalowanie tej aktualizacji rozwiązuje problemy w systemie Windows.Aby uzyskać pełną listę problemów, które zostały uwzględnione w tej aktualizacji, należy zapoznać się z odpowiednim artykułem z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base w celu uzyskania dodatkowych informacji.Po zainstalowaniu tego elementu może być wymagane ponowne uruchomienie komputera.
 • Aktualizacja dla systemu Windows 7 (KB2918077)

  Ustawienia regionalne:Wszystkie
  Wdrożenie:Aktualizacje zalecane/automatyczne, WSUS i wykaz
  Klasyfikacja:Aktualizacja, niezwiązana z zabezpieczeniami
  Zastępuje:KB2813956 w systemie Windows 7
  Platformy docelowe:Windows 7
  Szacunkowe rozmiary plików:
  • Aktualizacja systemu Windows 7:~ 128 KB
  • Aktualizacja systemu Windows 7 x64:~ 153 KB
  Opis:
  Zainstalowanie tej aktualizacji rozwiązuje problemy w systemie Windows.Aby uzyskać pełną listę problemów, które zostały uwzględnione w tej aktualizacji, należy zapoznać się z odpowiednim artykułem z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base w celu uzyskania dodatkowych informacji.Po zainstalowaniu tego elementu może być wymagane ponowne uruchomienie komputera.
 • Aktualizacja dla systemów Windows 8.1, Windows RT 8.1 i Windows Server 2012 R2 (KB2919442)

  Ustawienia regionalne:Wszystkie
  Wdrożenie:Aktualizacje ważne/automatyczne, WSUS i wykaz
  Klasyfikacja:Aktualizacja o wysokim priorytecie, niezwiązana z zabezpieczeniami
  Zastępuje:KB2904440 w systemach Windows 8.1, Windows RT 8.1 i Windows Server 2012 R2
  Platformy docelowe:Windows 8.1, Windows RT* 8.1 i Windows Server 2012 R2
  Szacunkowe rozmiary plików:
  • Aktualizacja systemu Windows 8.1/Windows Server 2012 R2 x64:~ 10 295 KB
  • Aktualizacja systemu Windows 8.1:~ 4 544 KB
  • Aktualizacja systemu Windows RT 8.1:~ 9 542 KB
  Opis:
  Zainstalowanie tej aktualizacji rozwiązuje problemy w systemie Windows.Aby uzyskać pełną listę problemów, które zostały uwzględnione w tej aktualizacji, należy zapoznać się z odpowiednim artykułem z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base w celu uzyskania dodatkowych informacji.Po zainstalowaniu tego elementu może być wymagane ponowne uruchomienie komputera.
 • Aktualizacja dynamiczna dla systemów Windows 8.1 i Windows Server 2012 R2 (KB2920540)

  Ustawienia regionalne:Wszystkie
  Wdrożenie:Aktualizacje automatyczne
  Klasyfikacja:Aktualizacja o wysokim priorytecie, niezwiązana z zabezpieczeniami
  Platformy docelowe:
  Szacunkowe rozmiary plików:
  • Aktualizacja systemów Windows 8.1 i Windows Server 2012 R2 dla systemów opartych na procesorach x64:~ 894 KB
  • Aktualizacja systemu Windows 8.1:~ 758 KB
  Opis:
  Za pomocą aktualizacji z kategorii aktualizacji dynamicznych systemu Windows 8.1 systemy Windows 8.1, Win8.1 RT i Windows Server 2012 R2 uzyskują w trakcie instalacji początkowej krytyczne sterowniki, składniki i ulepszenia konfiguracji.
 • Aktualizacja zabezpieczeń dla systemów Windows 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows Server 2012, Windows Embedded Standard 7, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003 i Windows XP (KB2922717)

  Ustawienia regionalne:Wszystkie
  Wdrożenie:Wykaz
  Klasyfikacja:Aktualizacja, niezwiązana z zabezpieczeniami
  Zastępuje:
  • KB2890882 w systemie Windows Vista
  • KB2904266 w systemach Windows 8.1, Windows 8, Windows Server 2012, Windows Embedded Standard 7, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Server 2003 i Windows XP
  Platformy docelowe:Windows 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows Server 2012, Windows Embedded Standard 7, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003 i Windows XP
  Szacunkowe rozmiary plików:
  • Aktualizacja systemu Windows 8.1/Windows Server 2012 R2 x64:~ 859 KB
  • Aktualizacja systemu Windows 8.1:~ 526 KB
  • Aktualizacja systemu Windows 8:~ 484 KB
  • Aktualizacja systemu Windows 8/Windows Server 2012 x64:~ 764 KB
  • Aktualizacja systemu Windows Embedded Standard 7/Windows 7:~ 461 KB
  • Aktualizacja systemu Windows Embedded Standard 7/Windows 7/Windows Server 2008 R2 x64:~ 729 KB
  • Aktualizacja systemu Windows Server 2008 R2 IA-64:~ 159 KB
  • Aktualizacja systemu Windows Server 2008/Windows Vista x64:~ 579 KB
  • Aktualizacja systemu Windows Server 2008 IA-64:~ 173 KB
  • Aktualizacja systemu Windows Server 2008/Windows Vista:~ 481 KB
  • Aktualizacja systemu Windows Server 2003:~ 512 KB
  • Aktualizacja systemu Windows Server 2003/Windows XP x64:~ 704 KB
  • Aktualizacja systemu Windows Server 2003 IA-64:~ 1 044 KB
  • Aktualizacja systemu Windows XP:~ 519 KB
  Opis:
  Zainstalowanie tej aktualizacji rozwiązuje problemy w systemie Windows.Aby uzyskać pełną listę problemów, które zostały uwzględnione w tej aktualizacji, należy zapoznać się z odpowiednim artykułem z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base w celu uzyskania dodatkowych informacji.Po zainstalowaniu tego elementu może być wymagane ponowne uruchomienie komputera.
 • Aktualizacja dla systemu Windows Server 2003 (KB2927811)

  Ustawienia regionalne:Wszystkie
  Wdrożenie:Windows Update, Microsoft Update, WSUS i wykaz
  Klasyfikacja:Aktualizacja, niezwiązana z zabezpieczeniami
  Platformy docelowe:Windows Server 2003
  Szacunkowe rozmiary plików:
  • Aktualizacja systemu Windows Server 2003:~ 587 KB
  • Aktualizacja systemu Windows Server 2003 x64:~ 816 KB
  • Aktualizacja systemu Windows Server 2003 IA-64:~ 1 193 KB
  Opis:
  Zainstalowanie tej aktualizacji rozwiązuje problemy w systemie Windows.Aby uzyskać pełną listę problemów, które zostały uwzględnione w tej aktualizacji, należy zapoznać się z odpowiednim artykułem z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base w celu uzyskania dodatkowych informacji.Po zainstalowaniu tego elementu może być wymagane ponowne uruchomienie komputera.
 • Aktualizacja dla systemów Windows 8, Windows RT i Windows Server 2012 (KB2928678)

  Ustawienia regionalne:Wszystkie
  Wdrożenie:Aktualizacje opcjonalne/automatyczne, WSUS i wykaz
  Klasyfikacja:Aktualizacja, niezwiązana z zabezpieczeniami
  Zastępuje:
  • KB2917499 w systemach Windows 8, Windows Server 2012 i Windows RT
  Platformy docelowe:Windows 8, Windows RT* i Windows Server 2012
  Szacunkowe rozmiary plików:
  • Aktualizacja systemu Windows 8:~ 23 416 KB
  • Aktualizacja systemu Windows 8/Windows Server 2012 x64:~ 30 665 KB
  • Aktualizacja systemu Windows RT:~ 19 254 KB
  Opis:
  Zainstalowanie tej aktualizacji rozwiązuje problemy w systemie Windows.Aby uzyskać pełną listę problemów, które zostały uwzględnione w tej aktualizacji, należy zapoznać się z odpowiednim artykułem z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base w celu uzyskania dodatkowych informacji.Po zainstalowaniu tego elementu może być wymagane ponowne uruchomienie komputera.
 • Aktualizacja dla systemów Windows 8.1, Windows RT 8.1 i Windows Server 2012 R2 (KB2928680)

  Ustawienia regionalne:Wszystkie
  Wdrożenie:Aktualizacje ważne/automatyczne, WSUS i wykaz
  Klasyfikacja:Aktualizacja o wysokim priorytecie, niezwiązana z zabezpieczeniami
  Platformy docelowe:Windows 8.1, Windows RT* 8.1 i Windows Server 2012 R2
  Szacunkowe rozmiary plików:
  • Aktualizacja systemu Windows 8.1:~ 12 657 KB
  • Aktualizacja systemu Windows 8.1/Windows Server 2012 R2 x64:~ 21 421 KB
  • Aktualizacja systemu Windows RT 8.1:~ 10 398 KB
  Opis:
  Zainstalowanie tej aktualizacji rozwiązuje problemy w systemie Windows.Aby uzyskać pełną listę problemów, które zostały uwzględnione w tej aktualizacji, należy zapoznać się z odpowiednim artykułem z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base w celu uzyskania dodatkowych informacji.Po zainstalowaniu tego elementu może być wymagane ponowne uruchomienie komputera.
 • Aktualizacja dla systemów Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 i Windows Vista (KB2929733)

  Ustawienia regionalne:Wszystkie
  Wdrożenie:Aktualizacje ważne/automatyczne, WSUS i wykaz
  Klasyfikacja:Aktualizacja o wysokim priorytecie, niezwiązana z zabezpieczeniami
  Platformy docelowe:Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 i Windows Vista
  Szacunkowe rozmiary plików:
  • Aktualizacja systemu Windows 7/Windows Server 2008 R2 x64:~ 473 KB
  • Aktualizacja systemu Windows 7:~ 237 KB
  • Aktualizacja systemu Windows Server 2008 R2 IA-64:~ 623 KB
  • Aktualizacja systemu Windows Server 2008 IA-64:~ 1 172 KB
  • Aktualizacja systemu Windows Server 2008/Windows Vista:~ 482 KB
  • Aktualizacja systemu Windows Server 2008/Windows Vista x64:~ 861 KB
  Opis:
  Zainstalowanie tej aktualizacji rozwiązuje problemy w systemie Windows.Aby uzyskać pełną listę problemów, które zostały uwzględnione w tej aktualizacji, należy zapoznać się z odpowiednim artykułem z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base w celu uzyskania dodatkowych informacji.Po zainstalowaniu tego elementu może być wymagane ponowne uruchomienie komputera.
 • Aktualizacja dla systemów Windows 8, Windows RT, Windows Server 2012, Windows 7 i Windows Server 2008 R2 (KB2929755)

  Ustawienia regionalne:Wszystkie
  Wdrożenie:Aktualizacje zalecane/automatyczne, WSUS i wykaz
  Klasyfikacja:Aktualizacja, niezwiązana z zabezpieczeniami
  Zastępuje:KB2836502 w systemach Windows 7 i Windows Server 2008 R2
  Platformy docelowe:Windows 8, Windows RT*, Windows Server 2012, Windows 7 i Windows Server 2008 R2
  Szacunkowe rozmiary plików:
  • Aktualizacja systemu Windows 8/Windows Server 2012 x64:~ 1 649 KB
  • Aktualizacja systemu Windows 8:~ 791 KB
  • Aktualizacja systemu Windows RT:~ 546 KB
  • Aktualizacja systemu Windows 7/Windows Server 2008 R2 x64:~ 1 040 KB
  • Aktualizacja systemu Windows 7:~ 518 KB
  Opis:
  Zainstalowanie tej aktualizacji rozwiązuje problemy w systemie Windows.Aby uzyskać pełną listę problemów, które zostały uwzględnione w tej aktualizacji, należy zapoznać się z odpowiednim artykułem z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base w celu uzyskania dodatkowych informacji.Po zainstalowaniu tego elementu może być wymagane ponowne uruchomienie komputera.
 • Aktualizacja dynamiczna dla systemów Windows 8.1, Windows RT 8.1 i Windows Server 2012 R2 (KB2930169)

  Ustawienia regionalne:Wszystkie
  Wdrożenie:Aktualizacje ważne/automatyczne i WSUS
  Klasyfikacja:Aktualizacja o wysokim priorytecie, niezwiązana z zabezpieczeniami
  Platformy docelowe:Windows 8.1, Windows RT* 8.1 i Windows Server 2012 R2
  Szacunkowe rozmiary plików:
  • Aktualizacja systemu Windows 8.1:~ 189 KB
  • Aktualizacja systemów Windows 8.1 i Windows Server 2012 R2 dla systemów opartych na procesorach x64:~ 224 KB
  • Aktualizacja systemu Windows RT 8.1:~ 24 KB
  Opis:
  Za pomocą aktualizacji z kategorii aktualizacji dynamicznych systemu Windows 8.1 systemy Windows 8.1, Win8.1 RT i Windows Server 2012 R2 uzyskują w trakcie instalacji początkowej krytyczne sterowniki, składniki i ulepszenia konfiguracji.
 • Aktualizacja dynamiczna dla systemów Windows 8.1, Windows RT 8.1 i Windows Server 2012 R2 (KB2930294)

  Ustawienia regionalne:Wszystkie
  Wdrożenie:Aktualizacje ważne/automatyczne i WSUS
  Klasyfikacja:Aktualizacja o wysokim priorytecie, niezwiązana z zabezpieczeniami
  Platformy docelowe:Windows 8.1, Windows RT* 8.1 i Windows Server 2012 R2
  Szacunkowe rozmiary plików:
  • Aktualizacja systemów Windows 8.1 i Windows Server 2012 R2 dla systemów opartych na procesorach x64:~ 367 KB
  • Aktualizacja systemu Windows 8.1:~ 319 KB
  • Aktualizacja systemu Windows RT 8.1:~ 344 KB
  Opis:
  Za pomocą aktualizacji z kategorii aktualizacji dynamicznych systemu Windows 8.1 systemy Windows 8.1, Win8.1 RT i Windows Server 2012 R2 uzyskują w trakcie instalacji początkowej krytyczne sterowniki, składniki i ulepszenia konfiguracji.
 • Narzędzie Windows do usuwania złośliwego oprogramowania — marzec 2014 (KB890830)/Narzędzie Windows do usuwania złośliwego oprogramowania — marzec 2014 (KB890830) — wersja dla programu Internet Explorer

  Ustawienia regionalne:Wszystkie
  Wdrożenie:Windows Update, Microsoft Update, Aktualizacje ważne/automatyczne, WSUS i wykaz
  Klasyfikacja:Aktualizacja o wysokim priorytecie, niezwiązana z zabezpieczeniami, pakiety zbiorcze
  Zastępuje:KB890830 w systemach Windows 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows Server 2012, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003 i Windows XP
  Platformy docelowe:Windows 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows Server 2012, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003 i Windows XP
  Szacunkowe rozmiary plików:
  • Aktualizacja Narzędzia Windows do usuwania złośliwego oprogramowania — marzec 2014:~ 30 063 KB
  • Aktualizacja Narzędzia Windows do usuwania złośliwego oprogramowania x64 — marzec 2014:~ 31 930 KB
  • Aktualizacja Narzędzia Windows do usuwania złośliwego oprogramowania — marzec 2014 — wersja dla programu IE:~ 24 979 KB
  Opis:
  Po pobraniu narzędzie jest uruchamiane jednokrotnie w celu sprawdzenia komputera pod kątem zainfekowania przez określone, najbardziej rozpowszechnione złośliwe oprogramowanie (w tym Blaster, Sasser i Mydoom) i ułatwia usunięcie wykrytych infekcji.W przypadku wykrycia infekcji po kolejnym uruchomieniu komputera w narzędziu zostanie wyświetlony raport o stanie.Nowa wersja narzędzia będzie oferowana co miesiąc.Aby uruchomić narzędzie ręcznie, należy pobrać jego kopię z witryny Centrum pobierania Microsoft lub uruchomić wersję trybu online z witryny microsoft.com. To narzędzie nie zastępuje programu antywirusowego.Aby chronić komputer, należy zainstalować oprogramowanie antywirusowe.
 • Aktualizacja certyfikatów głównych dla systemów Windows 8.1, Windows 8, Windows 7, Windows Vista i Windows XP (KB931125)

  Ustawienia regionalne:Wszystkie
  Wdrożenie:Windows Update, Microsoft Update, Aktualizacje opcjonalne/automatyczne, WSUS i wykaz
  Klasyfikacja:Aktualizacja, niezwiązana z zabezpieczeniami
  Zastępuje:KB931125 w systemach Windows 8.1, Windows 8, Windows 7, Windows Vista i Windows XP
  Platformy docelowe:Windows 8.1, Windows 8, Windows 7, Windows Vista i Windows XP
  Szacunkowe rozmiary plików:
  • Aktualizacja certyfikatów głównych dla systemu Windows 8.1/Windows 8/Windows 7/Windows Vista/Windows XP — marzec 2014:~ 448 KB
  Opis:
  Ten element aktualizuje listy certyfikatów głównych na komputerze do wersji akceptowanej przez firmę Microsoft w ramach programu certyfikatów głównych dla produktów firmy Microsoft.Dodanie certyfikatów głównych na komputerze umożliwia zastosowanie certyfikatów o rozszerzonej weryfikacji w programie Internet Explorer, przeglądanie sieci Web przy ulepszonych zabezpieczeniach, szyfrowanie wiadomości e-mail oraz bezpieczniejsze dostarczanie kodu.Po zainstalowaniu tego elementu może być wymagane ponowne uruchomienie komputera.Po zainstalowaniu tego elementu nie można go usunąć.

Zmiany w istniejącej zawartości niezwiązanej z zabezpieczeniami:

 • Aktualizacja dla systemu Windows Server 2012 R2 (KB2913270)

  • Zmieniono metadane.
  • Pliki binarne nie uległy zmianie.
  • Tej aktualizacji nie trzeba instalować ponownie.
  Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
 • Aktualizacja dla systemu Windows RT 8.1 (KB2913760)

  • Zmieniono metadane.
  • Pliki binarne nie uległy zmianie.
  • Tej aktualizacji nie trzeba instalować ponownie.
  Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
 • Aktualizacja dla systemów Windows 8, Windows RT i Windows Server 2012 (KB2919393)

  • Zmieniono metadane.
  • Pliki binarne nie uległy zmianie.
  • Tej aktualizacji nie trzeba instalować ponownie.
  Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
 • Aktualizacja dla systemu Windows Server 2012 R2 (KB2919394)
  • Zmieniono metadane.
  • Pliki binarne nie uległy zmianie.
  • Tej aktualizacji nie trzeba instalować ponownie.
  Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

Wtorek, 05.03.14

Podsumowanie nowej i zmienionej zawartości, której wydanie zaplanowano na wtorek, 05.03.14.

Nowa zawartość niezwiązana z zabezpieczeniami:

 • Powiadomienie o zakończeniu świadczenia pomocy technicznej dla systemów Windows XP Home x86 i XP Professional x86 (KB2934207)

  Ustawienia regionalne:Wszystkie
  Wdrożenie:Windows Update, Microsoft Update i Aktualizacje automatyczne
  Klasyfikacja:Aktualizacja o wysokim priorytecie, niezwiązana z zabezpieczeniami
  Platformy docelowe:Windows XP
  Szacunkowe rozmiary plików:
  • Aktualizacja powiadomienia o zakończeniu świadczenia pomocy technicznej dla systemów Windows XP Home x86 i XP Professional x86:~ 504 KB
  Opis:
  Ta aktualizacja służy do powiadamiania klientów o dacie zakończenia świadczenia pomocy technicznej dla systemu Windows XP (8 marca 2014).

Wtorek, 28.02.14

Podsumowanie nowej i zmienionej zawartości, której wydanie zaplanowano na wtorek, 28.02.14.

Zmiany w istniejącej zawartości dotyczącej zabezpieczeń:

Zmiany w istniejącej zawartości niezwiązanej z zabezpieczeniami:

Wtorek, 27.02.14

Podsumowanie nowej i zmienionej zawartości, której wydanie zaplanowano na wtorek, 27.02.14.

Zmiany w istniejącej zawartości dotyczącej zabezpieczeń:

 • Aktualizacja zabezpieczeń dla systemów Windows 8 i Windows Server 2012 (KB2871690)
  • Pakiety uległy zmianie.
  • Pliki binarne nie uległy zmianie.
  • Tej aktualizacji nie trzeba instalować ponownie.
  Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

Wtorek, 25.02.14

Podsumowanie nowej i zmienionej zawartości, której wydanie zaplanowano na wtorek, 25.02.14.

Nowa zawartość niezwiązana z zabezpieczeniami:

 • Aktualizacja dla systemów Windows 7 i Windows Server 2008 R2 (KB2923545)

  Ustawienia regionalne:Wszystkie
  Wdrożenie:Aktualizacje zalecane/automatyczne, WSUS i wykaz
  Klasyfikacja:Aktualizacja, niezwiązana z zabezpieczeniami
  Zastępuje:KB2913751 w systemach Windows 7 i Windows Server 2008 R2
  Platformy docelowe:Windows 7 i Windows Server 2008 R2
  Szacunkowe rozmiary plików:
  • Aktualizacja systemu Windows 7:~ 2 814 KB
  • Aktualizacja systemu Windows 7/Windows Server 2008 R2 x64:~ 5 214 KB
  Opis:
  Zainstalowanie tej aktualizacji rozwiązuje problemy w systemie Windows.Aby uzyskać pełną listę problemów, które zostały uwzględnione w tej aktualizacji, należy zapoznać się z odpowiednim artykułem z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base w celu uzyskania dodatkowych informacji.Po zainstalowaniu tego elementu może być wymagane ponowne uruchomienie komputera.
 • Narzędzie analizy gotowości aktualizacji systemu dla systemów Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 i Windows Vista (KB947821) — luty 2014

  Ustawienia regionalne:Wszystkie
  Wdrożenie:Aktualizacje ważne/automatyczne, WSUS i wykaz
  Klasyfikacja:Aktualizacja o wysokim priorytecie, niezwiązana z zabezpieczeniami
  Zastępuje:KB947821 w systemach Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 i Windows Vista
  Platformy docelowe:Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 i Windows Vista
  Szacunkowe rozmiary plików:
  • Narzędzie analizy gotowości aktualizacji systemu dla systemu Windows 7 x64 — luty 2014:~ 307 468 KB
  • Narzędzie analizy gotowości aktualizacji systemu dla systemu Windows 7 — luty 2014:~ 186 973 KB
  • Narzędzie analizy gotowości aktualizacji systemu dla systemu Windows Server 2008 R2 IA-64 — luty 2014:~ 78 953 KB
  • Narzędzie analizy gotowości aktualizacji systemu dla systemu Windows Server 2008 R2 x64 — luty 2014:~ 330 658 KB
  • Narzędzie analizy gotowości aktualizacji systemu dla systemu Windows Server 2008 x64 — luty 2014:~ 147 951 KB
  • Narzędzie analizy gotowości aktualizacji systemu dla systemu Windows Server 2008 — luty 2014:~ 105 178 KB
  • Narzędzie analizy gotowości aktualizacji systemu dla systemu Windows Server 2008 IA-64 — luty 2014:~ 56 255 KB
  • Narzędzie analizy gotowości aktualizacji systemu dla systemu Windows Vista — luty 2014:~ 125 865 KB
  • Narzędzie analizy gotowości aktualizacji systemu dla systemu Windows Vista x64 — luty 2014:~ 177 903 KB
  Opis:
  To narzędzie jest oferowane z powodu niezgodności znalezionej w magazynie obsługi systemu Windows, która może uniemożliwić pomyślną instalację przyszłych aktualizacji, dodatków Service Pack i oprogramowania.To narzędzie sprawdza, czy na komputerze nie ma takich niezgodności, i w przypadku ich znalezienia próbuje rozwiązać problemy.

Wtorek, 20.02.14

Podsumowanie nowej i zmienionej zawartości, której wydanie zaplanowano na wtorek, 20.02.14.

Nowa zawartość dotycząca zabezpieczeń:

 • Aktualizacja zabezpieczeń programu Flash Player w programie Internet Explorer w systemach Windows 8.1, Windows RT 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows RT i Windows Server 2012 (KB2934802)

  Ustawienia regionalne:Wszystkie
  Wdrożenie:Aktualizacje ważne/automatyczne, WSUS i wykaz
  Klasyfikacja:Aktualizacje zabezpieczeń
  Zastępuje:KB2929825 w systemach Windows 8.1, Windows RT 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows RT i Windows Server 2012
  Platformy docelowe:Windows 8.1, Windows RT* 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows RT* i Windows Server 2012
  Szacunkowe rozmiary plików:
  • Aktualizacja programu Flash Player w programie Internet Explorer w systemie Windows 8.1/Windows Server 2012 R2 x64:~ 10 027 KB
  • Aktualizacja programu Flash Player w programie Internet Explorer w systemie Windows 8.1:~ 5 203 KB
  • Aktualizacja programu Flash Player w programie Internet Explorer w systemie Windows RT 8.1:~ 6 326 KB
  • Aktualizacja programu Flash Player w programie Internet Explorer w systemie Windows 8:~ 9 460 KB
  • Aktualizacja programu Flash Player w programie Internet Explorer w systemie Windows 8/Windows Server 2012 x64:~ 18 227 KB
  • Aktualizacja programu Flash Player w programie Internet Explorer w systemie Windows RT:~ 6 209 KB
  Opis:
  W produkcie oprogramowania firmy Microsoft wykryto problem z zabezpieczeniami, który może mieć wpływ na używany system.Można chronić system przed tym zagrożeniem, instalując tę aktualizację firmy Microsoft.Aby uzyskać pełną listę problemów, które zostały uwzględnione w tej aktualizacji, zapoznaj się z odpowiednim artykułem z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base.Po zainstalowaniu tej aktualizacji może być konieczne ponowne uruchomienie systemu.
  http://support.microsoft.com/kb/2934802 (strona może być w języku angielskim)

Wtorek, 19.02.14

Podsumowanie nowej i zmienionej zawartości, której wydanie zaplanowano na wtorek, 19.02.14.

Zmiany w istniejącej zawartości niezwiązanej z zabezpieczeniami:

 • Aktualizacja dla systemu Windows 8.1 (KB2911106)
  • Zmieniono metadane.
  • Pliki binarne nie uległy zmianie.
  • Tej aktualizacji nie trzeba instalować ponownie.
  Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
  http://support.microsoft.com/kb/2911106 (strona może być w języku angielskim)

Wtorek, 11.02.14

Podsumowanie nowej i zmienionej zawartości, której wydanie zaplanowano na wtorek, 11.02.14.

Nowa zawartość dotycząca zabezpieczeń

 • Aktualizacja zabezpieczeń dla systemów Windows 8, Windows RT, Windows Server 2012, Windows Embedded Standard 7, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 i Windows Vista (KB2862973)

  Ustawienia regionalne:Wszystkie
  Wdrożenie:Aktualizacje ważne/automatyczne i WSUS
  Klasyfikacja:Aktualizacje zabezpieczeń
  Platformy docelowe:Windows 8, Windows RT*, Windows Server 2012, Windows Embedded Standard 7, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 i Windows Vista
  Szacunkowe rozmiary plików:
  • Aktualizacja systemu Windows 8:~ 32 KB
  • Aktualizacja systemu Windows 8/Windows Server 2012 x64:~ 32 KB
  • Aktualizacja systemu Windows RT:~ 26 KB
  • Aktualizacja systemu Windows Embedded Standard 7/Windows 7:~ 35 KB
  • Aktualizacja systemu Windows Embedded Standard 7/Windows 7/Windows Server 2008 R2 x64:~ 36 KB
  • Aktualizacja systemu Windows Server 2008 R2 IA-64:~ 29 KB
  • Aktualizacja systemu Windows Server 2008/Windows Vista x64:~ 43 KB
  • Aktualizacja systemu Windows Server 2008/Windows Vista:~ 43 KB
  • Aktualizacja systemu Windows Server 2008 IA-64:~ 37 KB
  Opis:
  W produkcie oprogramowania firmy Microsoft wykryto problem z zabezpieczeniami, który może mieć wpływ na używany system.Można chronić system przed tym zagrożeniem, instalując tę aktualizację firmy Microsoft.Aby uzyskać pełną listę problemów, które zostały uwzględnione w tej aktualizacji, zapoznaj się z odpowiednim artykułem z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base.Po zainstalowaniu tej aktualizacji może być konieczne ponowne uruchomienie systemu.
 • MS14-005:Aktualizacja zabezpieczeń dla systemu Windows (KB2916036)

  Ustawienia regionalne:Wszystkie
  Wdrożenie:Windows Update, Microsoft Update, Aktualizacje ważne/automatyczne, WSUS i wykaz
  Klasyfikacja:Aktualizacje zabezpieczeń
  Ocena ważności:Ważna
  Zastępuje:MS10-051 (KB2079403) w systemach Windows Server 2008 i Windows Vista
  Platformy docelowe:Windows 8.1, Windows RT* 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows RT*, Windows Server 2012, Windows Embedded Standard 7, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003 i Windows XP
  Szacunkowe rozmiary plików:
  • Aktualizacja systemu Windows 8.1:~ 542 KB
  • Aktualizacja systemu Windows 8.1/Windows Server 2012 R2 x64:~ 1 076 KB
  • Aktualizacja systemu Windows RT 8.1:~ 564 KB
  • Aktualizacja systemu Windows 8/Windows Server 2012 x64:~ 1 406 KB
  • Aktualizacja systemu Windows 8:~ 694 KB
  • Aktualizacja systemu Windows RT:~ 566 KB
  • Aktualizacja systemu Windows Embedded Standard 7/Windows 7:~ 512 KB
  • Aktualizacja systemu Windows Embedded Standard 7/Windows 7/Windows Server 2008 R2 x64:~ 1 086 KB
  • Aktualizacja systemu Windows Server 2008 R2 IA-64:~ 1 362 KB
  • Aktualizacja systemu Windows Server 2008/Windows Vista x64:~ 1 118 KB
  • Aktualizacja systemu Windows Server 2008 IA-64:~ 1 382 KB
  • Aktualizacja systemu Windows Server 2008/Windows Vista:~ 527 KB
  • Aktualizacja systemu Windows Server 2003:~ 922 KB
  • Aktualizacja systemu Windows Server 2003 IA-64:~ 2 342 KB
  • Aktualizacja systemu Windows Server 2003/Windows XP x64:~ 1 699 KB
  • Aktualizacja systemu Windows XP:~ 913 KB
  Opis:
  W produkcie oprogramowania firmy Microsoft wykryto problem z zabezpieczeniami, który może mieć wpływ na używany system.Można chronić system przed tym zagrożeniem, instalując tę aktualizację firmy Microsoft.Aby uzyskać pełną listę problemów, które zostały uwzględnione w tej aktualizacji, zapoznaj się z odpowiednim artykułem z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base.Po zainstalowaniu tej aktualizacji może być konieczne ponowne uruchomienie systemu.
 • MS14-006:Aktualizacja zabezpieczeń dla systemów Windows 8, Windows RT i Windows Server 2012 (KB2904659)

  Ustawienia regionalne:Wszystkie
  Wdrożenie:Aktualizacje ważne/automatyczne, WSUS i wykaz
  Klasyfikacja:Aktualizacje zabezpieczeń
  Ocena ważności:Ważna
  Zastępuje:MS13-065 (KB2868623) w systemach Windows 8, Windows RT i Windows Server 2012
  Platformy docelowe:Windows 8, Windows RT* i Windows Server 2012
  Szacunkowe rozmiary plików:
  • Aktualizacja systemu Windows 8/Windows Server 2012 x64:~ 1 317 KB
  • Aktualizacja systemu Windows 8:~ 1 083 KB
  • Aktualizacja systemu Windows RT:~ 900 KB
  Opis:
  W produkcie oprogramowania firmy Microsoft wykryto problem z zabezpieczeniami, który może mieć wpływ na używany system.Można chronić system przed tym zagrożeniem, instalując tę aktualizację firmy Microsoft.Aby uzyskać pełną listę problemów, które zostały uwzględnione w tej aktualizacji, zapoznaj się z odpowiednim artykułem z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base.Po zainstalowaniu tej aktualizacji może być konieczne ponowne uruchomienie systemu.
 • MS14-007:Aktualizacja zabezpieczeń dla systemów Windows 8.1, Windows RT 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows RT, Windows Server 2012, Windows Embedded Standard 7, Windows 7 i Windows Server 2008 R2 (KB2912390)

  Ustawienia regionalne:Wszystkie
  Wdrożenie:Aktualizacje ważne/automatyczne, WSUS i wykaz
  Klasyfikacja:Aktualizacje zabezpieczeń
  Ocena ważności:Krytyczna
  Platformy docelowe:Windows 8.1, Windows RT* 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows RT*, Windows Server 2012, Windows Embedded Standard 7, Windows 7 i Windows Server 2008 R2
  Szacunkowe rozmiary plików:
  • Aktualizacja systemu Windows 8.1:~ 1 827 KB
  • Aktualizacja systemu Windows 8.1/Windows Server 2012 R2 x64:~ 3 792 KB
  • Aktualizacja systemu Windows RT 8.1:~ 1 918 KB
  • Aktualizacja systemu Windows 8:~ 1 784 KB
  • Aktualizacja systemu Windows 8/Windows Server 2012 x64:~ 3 970 KB
  • Aktualizacja systemu Windows RT:~ 1 612 KB
  • Aktualizacja systemu Windows Embedded Standard 7/Windows 7/Windows Server 2008 R2 x64:~ 2 908 KB
  • Aktualizacja systemu Windows Embedded Standard 7/Windows 7:~ 1 370 KB
  Opis:
  W produkcie oprogramowania firmy Microsoft wykryto problem z zabezpieczeniami, który może mieć wpływ na używany system.Można chronić system przed tym zagrożeniem, instalując tę aktualizację firmy Microsoft.Aby uzyskać pełną listę problemów, które zostały uwzględnione w tej aktualizacji, zapoznaj się z odpowiednim artykułem z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base.Po zainstalowaniu tej aktualizacji może być konieczne ponowne uruchomienie systemu.
 • MS14-009:Aktualizacja zabezpieczeń programu Microsoft .NET Framework 4 w systemach Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003 i Windows XP (KB2898855)

  Ustawienia regionalne:Wszystkie
  Wdrożenie:Windows Update, Microsoft Update, Aktualizacje ważne/automatyczne, WSUS i wykaz
  Klasyfikacja:Aktualizacje zabezpieczeń
  Ocena ważności:Ważna
  Zastępuje:MS13-052 (KB2835393) w systemach Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003 i Windows XP
  Platformy docelowe:Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003 i Windows XP
  Szacunkowe rozmiary plików:
  • Aktualizacja programu Microsoft .NET Framework 4 w systemie Windows 7/Windows Server 2008/Windows Vista/Windows Server 2003/Windows XP x86:~ 11 746 KB
  • Aktualizacja programu Microsoft .NET Framework 4 w systemie Windows 7/Windows Server 2008 R2/Windows Server 2008/Windows Vista/Windows Server 2003/Windows XP dla systemów opartych na procesorach x64:~ 24 091 KB
  • Aktualizacja programu Microsoft .NET Framework 4 w systemie Windows Server 2008 R2/Windows Server 2008/Windows Server 2003 dla systemów opartych na procesorach IA-64:~ 30 606 KB
  Opis:
  W produkcie oprogramowania firmy Microsoft wykryto problem z zabezpieczeniami, który może mieć wpływ na używany system.Można chronić system przed tym zagrożeniem, instalując tę aktualizację firmy Microsoft.Aby uzyskać pełną listę problemów, które zostały uwzględnione w tej aktualizacji, zapoznaj się z odpowiednim artykułem z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base.Po zainstalowaniu tej aktualizacji może być konieczne ponowne uruchomienie systemu.
 • MS14-009:Aktualizacja zabezpieczeń programu Microsoft .NET Framework 2.0 z dodatkiem SP2 w systemach Windows Server 2003 i Windows XP (KB2898856)

  Ustawienia regionalne:Wszystkie
  Wdrożenie:Windows Update, Microsoft Update, Aktualizacje automatyczne, WSUS i wykaz
  Klasyfikacja:Aktualizacje zabezpieczeń
  Ocena ważności:Ważna
  Zastępuje:MS13-052 (KB2833940) w systemach Windows Server 2003 i Windows XP
  Platformy docelowe:Windows Server 2003 i Windows XP
  Szacunkowe rozmiary plików:
  • Aktualizacja programu Microsoft .NET Framework 2.0 z dodatkiem SP2 w systemie Windows Server 2003/Windows XP x86:~ 11 746 KB
  • Aktualizacja programu Microsoft .NET Framework 2.0 z dodatkiem SP2 w systemie Windows Server 2003/Windows XP dla systemów opartych na procesorach x64:~ 25 270 KB
  • Aktualizacja programu Microsoft .NET Framework 2.0 z dodatkiem SP2 w systemie Windows Server 2003 IA-64:~ 31 350 KB
  Opis:
  W produkcie oprogramowania firmy Microsoft wykryto problem z zabezpieczeniami, który może mieć wpływ na używany system.Można chronić system przed tym zagrożeniem, instalując tę aktualizację firmy Microsoft.Aby uzyskać pełną listę problemów, które zostały uwzględnione w tej aktualizacji, zapoznaj się z odpowiednim artykułem z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base.Po zainstalowaniu tej aktualizacji może być konieczne ponowne uruchomienie systemu.
 • MS14-009:Aktualizacja zabezpieczeń programu Microsoft .NET Framework 3.5.1 w systemach Windows Embedded Standard 7, Windows 7 i Windows Server 2008 R2 (KB2898857)

  Ustawienia regionalne:Wszystkie
  Wdrożenie:Aktualizacje ważne/automatyczne, WSUS i wykaz
  Klasyfikacja:Aktualizacje zabezpieczeń
  Ocena ważności:Ważna
  Zastępuje:MS13-052 (KB2833946) w systemach Windows Embedded Standard 7, Windows 7 i Windows Server 2008 R2
  Platformy docelowe:Windows Embedded Standard 7, Windows 7 i Windows Server 2008 R2
  Szacunkowe rozmiary plików:
  • Aktualizacja programu Microsoft .NET Framework 3.5.1 w systemie Windows Embedded Standard 7/Windows 7/Windows Server 2008 R2 dla systemów opartych na procesorach x64 z dodatkiem SP1:~ 11 488 KB
  • Aktualizacja programu Microsoft .NET Framework 3.5.1 w systemie Windows Embedded Standard 7/Windows 7 x86 z dodatkiem SP1:~ 6 163 KB
  • Aktualizacja programu Microsoft .NET Framework 3.5.1 w systemie Windows Server 2008 R2 z dodatkiem SP1 dla systemów opartych na procesorach Itanium:~ 12 125 KB
  Opis:
  W produkcie oprogramowania firmy Microsoft wykryto problem z zabezpieczeniami, który może mieć wpływ na używany system.Można chronić system przed tym zagrożeniem, instalując tę aktualizację firmy Microsoft.Aby uzyskać pełną listę problemów, które zostały uwzględnione w tej aktualizacji, zapoznaj się z odpowiednim artykułem z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base.Po zainstalowaniu tej aktualizacji może być konieczne ponowne uruchomienie systemu.
 • MS14-009:Aktualizacja zabezpieczeń programu Microsoft .NET Framework 2.0 z dodatkiem SP2 w systemach Windows Server 2008 i Windows Vista (KB2898858)

  Ustawienia regionalne:Wszystkie
  Wdrożenie:Aktualizacje ważne/automatyczne, WSUS i wykaz
  Klasyfikacja:Aktualizacje zabezpieczeń
  Ocena ważności:Ważna
  Zastępuje:MS13-052 (KB2833947) w systemach Windows Server 2008 i Windows Vista
  Platformy docelowe:Windows Server 2008 i Windows Vista
  Szacunkowe rozmiary plików:
  • Aktualizacja programu Microsoft .NET Framework 2.0 z dodatkiem SP2 w systemie Windows Server 2008 z dodatkiem SP2 dla systemów opartych na procesorach Itanium:~ 12 468 KB
  • Aktualizacja programu Microsoft .NET Framework 2.0 z dodatkiem SP2 w systemie Windows Server 2008/Windows Vista x86 z dodatkiem SP2:~ 6 349 KB
  • Aktualizacja programu Microsoft .NET Framework 2.0 z dodatkiem SP2 w systemie Windows Server 2008/Windows Vista dla systemów opartych na procesorach x64 z dodatkiem SP2:~ 12 061 KB
  Opis:
  W produkcie oprogramowania firmy Microsoft wykryto problem z zabezpieczeniami, który może mieć wpływ na używany system.Można chronić system przed tym zagrożeniem, instalując tę aktualizację firmy Microsoft.Aby uzyskać pełną listę problemów, które zostały uwzględnione w tej aktualizacji, zapoznaj się z odpowiednim artykułem z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base.Po zainstalowaniu tej aktualizacji może być konieczne ponowne uruchomienie systemu.
 • MS14-009:Aktualizacja zabezpieczeń programu Microsoft .NET Framework 1.1 z dodatkiem SP1 w systemach Windows Server 2003 i Windows Server 2003 R2 x86 (KB2898860)

  Ustawienia regionalne:Wszystkie
  Wdrożenie:Windows Update, Microsoft Update, Aktualizacje automatyczne, WSUS i wykaz
  Klasyfikacja:Aktualizacje zabezpieczeń
  Ocena ważności:Ważna
  Zastępuje:MS13-052 (KB2833949) w systemie Windows Server 2003
  Platformy docelowe:Windows Server 2003
  Szacunkowe rozmiary plików:
  • Aktualizacja programu Microsoft .NET Framework 1.1 z dodatkiem SP1 w systemach Windows Server 2003 i Windows Server 2003 R2 x86:~ 2 983 KB
  Opis:
  W produkcie oprogramowania firmy Microsoft wykryto problem z zabezpieczeniami, który może mieć wpływ na używany system.Można chronić system przed tym zagrożeniem, instalując tę aktualizację firmy Microsoft.Aby uzyskać pełną listę problemów, które zostały uwzględnione w tej aktualizacji, zapoznaj się z odpowiednim artykułem z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base.Po zainstalowaniu tej aktualizacji może być konieczne ponowne uruchomienie systemu.
 • MS14-009:Aktualizacja zabezpieczeń programu Microsoft .NET Framework 4.5 w systemach Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 i Windows Vista (KB2898864)

  Ustawienia regionalne:Wszystkie
  Wdrożenie:Aktualizacje ważne/automatyczne, WSUS i wykaz
  Klasyfikacja:Aktualizacje zabezpieczeń
  Ocena ważności:Ważna
  Zastępuje:MS13-052 (KB2833957) w systemach Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 i Windows Vista
  Platformy docelowe:Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 i Windows Vista
  Szacunkowe rozmiary plików:
  • Aktualizacja programu Microsoft .NET Framework 4.5 w systemie Windows 7/Windows Server 2008/Windows Vista x86:~ 11 430 KB
  • Aktualizacja programu Microsoft .NET Framework 4.5 w systemie Windows 7/Windows Server 2008 R2/Windows Server 2008/Windows Vista dla systemów opartych na procesorach x64:~ 24 577 KB
  Opis:
  W produkcie oprogramowania firmy Microsoft wykryto problem z zabezpieczeniami, który może mieć wpływ na używany system.Można chronić system przed tym zagrożeniem, instalując tę aktualizację firmy Microsoft.Aby uzyskać pełną listę problemów, które zostały uwzględnione w tej aktualizacji, zapoznaj się z odpowiednim artykułem z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base.Po zainstalowaniu tej aktualizacji może być konieczne ponowne uruchomienie systemu.
 • MS14-009:Aktualizacja zabezpieczeń programu Microsoft .NET Framework 4.5 w systemach Windows 8, Windows RT i Windows Server 2012 (KB2898865)

  Ustawienia regionalne:Wszystkie
  Wdrożenie:Aktualizacje ważne/automatyczne, WSUS i wykaz
  Klasyfikacja:Aktualizacje zabezpieczeń
  Ocena ważności:Ważna
  Zastępuje:MS13-052 (KB2833958) w systemach Windows 8, Windows RT i Windows Server 2012
  Platformy docelowe:Windows 8, Windows RT* i Windows Server 2012
  Szacunkowe rozmiary plików:
  • Aktualizacja programu Microsoft .NET Framework 4,5 w systemie Windows 8/Windows Server 2012 dla systemów opartych na procesorach x64:~ 15 557 KB
  • Aktualizacja programu Microsoft .NET Framework 4,5 w systemie Windows 8:~ 7 989 KB
  • Aktualizacja programu Microsoft .NET Framework 4.5 w systemie Windows RT:~ 7 144 KB
  Opis:
  W produkcie oprogramowania firmy Microsoft wykryto problem z zabezpieczeniami, który może mieć wpływ na używany system.Można chronić system przed tym zagrożeniem, instalując tę aktualizację firmy Microsoft.Aby uzyskać pełną listę problemów, które zostały uwzględnione w tej aktualizacji, zapoznaj się z odpowiednim artykułem z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base.Po zainstalowaniu tej aktualizacji może być konieczne ponowne uruchomienie systemu.
 • MS14-009:Aktualizacja zabezpieczeń programu Microsoft .NET Framework 3.5 w systemach Windows 8 i Windows Server 2012 (KB2898866)

  Ustawienia regionalne:Wszystkie
  Wdrożenie:Aktualizacje ważne/automatyczne, WSUS i wykaz
  Klasyfikacja:Aktualizacje zabezpieczeń
  Ocena ważności:Ważna
  Zastępuje:MS13-052 (KB2833959) w systemach Windows 8 i Windows Server 2012
  Platformy docelowe:Windows 8 i Windows Server 2012
  Szacunkowe rozmiary plików:
  • Aktualizacja programu Microsoft .NET Framework 3.5 w systemie Windows 8:~ 6 272 KB
  • Aktualizacja programu Microsoft .NET Framework 3.5 w systemie Windows 8/Windows Server 2012 dla systemów opartych na procesorach x64:~ 11 529 KB
  Opis:
  W produkcie oprogramowania firmy Microsoft wykryto problem z zabezpieczeniami, który może mieć wpływ na używany system.Można chronić system przed tym zagrożeniem, instalując tę aktualizację firmy Microsoft.Aby uzyskać pełną listę problemów, które zostały uwzględnione w tej aktualizacji, zapoznaj się z odpowiednim artykułem z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base.Po zainstalowaniu tej aktualizacji może być konieczne ponowne uruchomienie systemu.
 • MS14-009:Aktualizacja zabezpieczeń programu Microsoft .NET Framework 3.5 w systemach Windows 8.1 i Windows Server 2012 R2 (KB2898868)

  Ustawienia regionalne:Wszystkie
  Wdrożenie:Aktualizacje ważne/automatyczne, WSUS i wykaz
  Klasyfikacja:Aktualizacje zabezpieczeń
  Ocena ważności:Ważna
  Platformy docelowe:Windows 8.1 i Windows Server 2012 R2
  Szacunkowe rozmiary plików:
  • Aktualizacja programu Microsoft .NET Framework 3.5 w systemie Windows 8.1:~ 5 518 KB
  • Aktualizacja programu Microsoft .NET Framework 3.5 w systemie Windows 8.1/Windows Server 2012 R2 dla systemów opartych na procesorach x64:~ 10 150 KB
  Opis:
  W produkcie oprogramowania firmy Microsoft wykryto problem z zabezpieczeniami, który może mieć wpływ na używany system.Można chronić system przed tym zagrożeniem, instalując tę aktualizację firmy Microsoft.Aby uzyskać pełną listę problemów, które zostały uwzględnione w tej aktualizacji, zapoznaj się z odpowiednim artykułem z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base.Po zainstalowaniu tej aktualizacji może być konieczne ponowne uruchomienie systemu.
 • MS14-009:Aktualizacja zabezpieczeń programu Microsoft .NET Framework 4.5.1 w systemach Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 i Windows Vista (KB2898869)

  Ustawienia regionalne:Wszystkie
  Wdrożenie:Aktualizacje ważne/automatyczne, WSUS i wykaz
  Klasyfikacja:Aktualizacje zabezpieczeń
  Ocena ważności:Ważna
  Platformy docelowe:Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 i Windows Vista
  Szacunkowe rozmiary plików:
  • Aktualizacja programu Microsoft .NET Framework 4.5.1 w systemie Windows 7/Windows Server 2008/Windows Vista x86:~ 12 202 KB
  • Aktualizacja programu Microsoft .NET Framework 4.5.1 w systemie Windows 7/Windows Server 2008 R2/Windows Server 2008/Windows Vista dla systemów opartych na procesorach x64:~ 26 675 KB
  Opis:
  W produkcie oprogramowania firmy Microsoft wykryto problem z zabezpieczeniami, który może mieć wpływ na używany system.Można chronić system przed tym zagrożeniem, instalując tę aktualizację firmy Microsoft.Aby uzyskać pełną listę problemów, które zostały uwzględnione w tej aktualizacji, zapoznaj się z odpowiednim artykułem z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base.Po zainstalowaniu tej aktualizacji może być konieczne ponowne uruchomienie systemu.
 • MS14-009:Aktualizacja zabezpieczeń programu Microsoft .NET Framework 4.5.1 w systemach Windows 8, Windows RT i Windows Server 2012 (KB2898870)

  Ustawienia regionalne:Wszystkie
  Wdrożenie:Aktualizacje ważne/automatyczne, WSUS i wykaz
  Klasyfikacja:Aktualizacje zabezpieczeń
  Ocena ważności:Ważna
  Platformy docelowe:Windows 8, Windows RT* i Windows Server 2012
  Szacunkowe rozmiary plików:
  • Aktualizacja programu Microsoft .NET Framework 4.5.1 w systemie Windows 8:~ 9 140 KB
  • Aktualizacja programu Microsoft .NET Framework 4.5.1 w systemie Windows 8/Windows Server 2012 dla systemów opartych na procesorach x64:~ 18 002 KB
  • Aktualizacja programu Microsoft .NET Framework 4.5.1 w systemie Windows RT:~ 7 169 KB
  Opis:
  W produkcie oprogramowania firmy Microsoft wykryto problem z zabezpieczeniami, który może mieć wpływ na używany system.Można chronić system przed tym zagrożeniem, instalując tę aktualizację firmy Microsoft.Aby uzyskać pełną listę problemów, które zostały uwzględnione w tej aktualizacji, zapoznaj się z odpowiednim artykułem z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base.Po zainstalowaniu tej aktualizacji może być konieczne ponowne uruchomienie systemu.
 • MS14-009:Aktualizacja zabezpieczeń programu Microsoft .NET Framework 4.5.1 w systemach Windows 8.1, Windows RT 8.1 i Windows Server 2012 R2 (KB2898871)

  Ustawienia regionalne:Wszystkie
  Wdrożenie:Aktualizacje ważne/automatyczne, WSUS i wykaz
  Klasyfikacja:Aktualizacje zabezpieczeń
  Ocena ważności:Ważna
  Platformy docelowe:Windows 8.1, Windows RT* 8.1 i Windows Server 2012 R2
  Szacunkowe rozmiary plików:
  • Aktualizacja programu Microsoft .NET Framework 4.5.1 w systemie Windows 8.1/Windows Server 2012 R2 dla systemów opartych na procesorach x64:~ 36 111 KB
  • Aktualizacja programu Microsoft .NET Framework 4.5.1 w systemie Windows 8.1:~ 14 964 KB
  • Aktualizacja programu Microsoft .NET Framework 4.5.1 w systemie Windows RT 8.1:~ 12 071 KB
  Opis:
  W produkcie oprogramowania firmy Microsoft wykryto problem z zabezpieczeniami, który może mieć wpływ na używany system.Można chronić system przed tym zagrożeniem, instalując tę aktualizację firmy Microsoft.Aby uzyskać pełną listę problemów, które zostały uwzględnione w tej aktualizacji, zapoznaj się z odpowiednim artykułem z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base.Po zainstalowaniu tej aktualizacji może być konieczne ponowne uruchomienie systemu.
 • MS14-009:Aktualizacja zabezpieczeń programu Microsoft .NET Framework 4 w systemach Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003 i Windows XP (KB2901110)

  Ustawienia regionalne:Wszystkie
  Wdrożenie:Windows Update, Microsoft Update, Aktualizacje ważne/automatyczne, WSUS i wykaz
  Klasyfikacja:Aktualizacje zabezpieczeń
  Ocena ważności:Ważna
  Zastępuje:MS11-100 (KB2656351) w systemach Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003 i Windows XP
  Platformy docelowe:Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003 i Windows XP
  Szacunkowe rozmiary plików:
  • Aktualizacja programu Microsoft .NET Framework 4 w systemie Windows 7/Windows Server 2008/Windows Vista/Windows Server 2003/Windows XP x86:~ 6 131 KB
  • Aktualizacja programu Microsoft .NET Framework 4 w systemie Windows 7/Windows Server 2008 R2/Windows Server 2008/Windows Vista/Windows Server 2003/Windows XP dla systemów opartych na procesorach x64:~ 9 811 KB
  • Aktualizacja programu Microsoft .NET Framework 4 w systemie Windows Server 2008 R2/Windows Server 2008/Windows Server 2003 dla systemów opartych na procesorach IA-64:~ 10 229 KB
  Opis:
  W produkcie oprogramowania firmy Microsoft wykryto problem z zabezpieczeniami, który może mieć wpływ na używany system.Można chronić system przed tym zagrożeniem, instalując tę aktualizację firmy Microsoft.Aby uzyskać pełną listę problemów, które zostały uwzględnione w tej aktualizacji, zapoznaj się z odpowiednim artykułem z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base.Po zainstalowaniu tej aktualizacji może być konieczne ponowne uruchomienie systemu.
 • MS14-009:Aktualizacja zabezpieczeń programu Microsoft .NET Framework 2.0 z dodatkiem SP2 w systemach Windows Server 2003 i Windows XP (KB2901111)

  Ustawienia regionalne:Wszystkie
  Wdrożenie:Windows Update, Microsoft Update, Aktualizacje automatyczne, WSUS i wykaz
  Klasyfikacja:Aktualizacje zabezpieczeń
  Ocena ważności:Ważna
  Zastępuje:MS11-100 (KB2656351) w systemach Windows Server 2003 i Windows XP
  Platformy docelowe:Windows Server 2003 i Windows XP
  Szacunkowe rozmiary plików:
  • Aktualizacja programu Microsoft .NET Framework 2.0 z dodatkiem SP2 w systemie Windows Server 2003/Windows XP x86:~ 6 805 KB
  • Aktualizacja programu Microsoft .NET Framework 2.0 z dodatkiem SP2 w systemie Windows Server 2003/Windows XP dla systemów opartych na procesorach x64:~ 13 049 KB
  • Aktualizacja programu Microsoft .NET Framework 2.0 z dodatkiem SP2 w systemie Windows Server 2003 IA-64:~ 13 166 KB
  Opis:
  W produkcie oprogramowania firmy Microsoft wykryto problem z zabezpieczeniami, który może mieć wpływ na używany system.Można chronić system przed tym zagrożeniem, instalując tę aktualizację firmy Microsoft.Aby uzyskać pełną listę problemów, które zostały uwzględnione w tej aktualizacji, zapoznaj się z odpowiednim artykułem z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base.Po zainstalowaniu tej aktualizacji może być konieczne ponowne uruchomienie systemu.
 • MS14-009:Aktualizacja zabezpieczeń programu Microsoft .NET Framework 3.5.1 w systemach Windows Embedded Standard 7, Windows 7 i Windows Server 2008 R2 (KB2901112)

  Ustawienia regionalne:Wszystkie
  Wdrożenie:Aktualizacje ważne/automatyczne, WSUS i wykaz
  Klasyfikacja:Aktualizacje zabezpieczeń
  Ocena ważności:Ważna
  Platformy docelowe:Windows Embedded Standard 7, Windows 7 i Windows Server 2008 R2
  Szacunkowe rozmiary plików:
  • Aktualizacja programu Microsoft .NET Framework 3.5.1 w systemie Windows Embedded Standard 7/Windows 7/Windows Server 2008 R2 dla systemów opartych na procesorach x64 z dodatkiem SP1:~ 3 968 KB
  • Aktualizacja programu Microsoft .NET Framework 3.5.1 w systemie Windows Embedded Standard 7/Windows 7 x86 z dodatkiem SP1:~ 3 576 KB
  • Aktualizacja programu Microsoft .NET Framework 3.5.1 w systemie Windows Server 2008 R2 z dodatkiem SP1 dla systemów opartych na procesorach Itanium:~ 2 839 KB
  Opis:
  W produkcie oprogramowania firmy Microsoft wykryto problem z zabezpieczeniami, który może mieć wpływ na używany system.Można chronić system przed tym zagrożeniem, instalując tę aktualizację firmy Microsoft.Aby uzyskać pełną listę problemów, które zostały uwzględnione w tej aktualizacji, zapoznaj się z odpowiednim artykułem z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base.Po zainstalowaniu tej aktualizacji może być konieczne ponowne uruchomienie systemu.
 • MS14-009:Aktualizacja zabezpieczeń programu Microsoft .NET Framework 2.0 z dodatkiem SP2 w systemach Windows Server 2008 i Windows Vista (KB2901113)

  Ustawienia regionalne:Wszystkie
  Wdrożenie:Aktualizacje ważne/automatyczne, WSUS i wykaz
  Klasyfikacja:Aktualizacje zabezpieczeń
  Ocena ważności:Ważna
  Zastępuje:MS11-100 (KB2656362) w systemach Windows Server 2008 i Windows Vista
  Platformy docelowe:Windows Server 2008 i Windows Vista
  Szacunkowe rozmiary plików:
  • Aktualizacja programu Microsoft .NET Framework 2.0 z dodatkiem SP2 w systemie Windows Server 2008/Windows Vista dla systemów opartych na procesorach x64 z dodatkiem SP2:~ 6 223 KB
  • Aktualizacja programu Microsoft .NET Framework 2.0 z dodatkiem SP2 w systemie Windows Server 2008/Windows Vista x86 z dodatkiem SP2:~ 5 833 KB
  • Aktualizacja programu Microsoft .NET Framework 2.0 z dodatkiem SP2 w systemie Windows Server 2008 z dodatkiem SP2 dla systemów opartych na procesorach Itanium:~ 4 371 KB
  Opis:
  W produkcie oprogramowania firmy Microsoft wykryto problem z zabezpieczeniami, który może mieć wpływ na używany system.Można chronić system przed tym zagrożeniem, instalując tę aktualizację firmy Microsoft.Aby uzyskać pełną listę problemów, które zostały uwzględnione w tej aktualizacji, zapoznaj się z odpowiednim artykułem z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base.Po zainstalowaniu tej aktualizacji może być konieczne ponowne uruchomienie systemu.
 • MS14-009:Aktualizacja zabezpieczeń programu Microsoft .NET Framework 1.1 z dodatkiem SP1 w systemach Windows Server 2003 i Windows Server 2003 R2 x86 (KB2901115)

  Ustawienia regionalne:Wszystkie
  Wdrożenie:Windows Update, Microsoft Update, Aktualizacje automatyczne, WSUS i wykaz
  Klasyfikacja:Aktualizacje zabezpieczeń
  Ocena ważności:Ważna
  Zastępuje:MS11-100 (KB2656358) w systemie Windows Server 2003
  Platformy docelowe:Windows Server 2003
  Szacunkowe rozmiary plików:
  • Aktualizacja programu Microsoft .NET Framework 1.1 z dodatkiem SP1 w systemie Windows Server 2003 R2 x86:~ 1 059 KB
  Opis:
  W produkcie oprogramowania firmy Microsoft wykryto problem z zabezpieczeniami, który może mieć wpływ na używany system.Można chronić system przed tym zagrożeniem, instalując tę aktualizację firmy Microsoft.Aby uzyskać pełną listę problemów, które zostały uwzględnione w tej aktualizacji, zapoznaj się z odpowiednim artykułem z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base.Po zainstalowaniu tej aktualizacji może być konieczne ponowne uruchomienie systemu.
 • MS14-009:Aktualizacja zabezpieczeń programu Microsoft .NET Framework 4.5 w systemach Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 i Windows Vista (KB2901118)

  Ustawienia regionalne:Wszystkie
  Wdrożenie:Aktualizacje ważne/automatyczne, WSUS i wykaz
  Klasyfikacja:Aktualizacje zabezpieczeń
  Ocena ważności:Ważna
  Platformy docelowe:Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 i Windows Vista
  Szacunkowe rozmiary plików:
  • Aktualizacja programu Microsoft .NET Framework 4.5 w systemie Windows 7/Windows Server 2008 R2/Windows Server 2008/Windows Vista dla systemów opartych na procesorach x64:~ 8 200 KB
  • Aktualizacja programu Microsoft .NET Framework 4.5 w systemie Windows 7/Windows Server 2008/Windows Vista x86:~ 4 569 KB
  Opis:
  W produkcie oprogramowania firmy Microsoft wykryto problem z zabezpieczeniami, który może mieć wpływ na używany system.Można chronić system przed tym zagrożeniem, instalując tę aktualizację firmy Microsoft.Aby uzyskać pełną listę problemów, które zostały uwzględnione w tej aktualizacji, zapoznaj się z odpowiednim artykułem z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base.Po zainstalowaniu tej aktualizacji może być konieczne ponowne uruchomienie systemu.
 • MS14-009:Aktualizacja zabezpieczeń programu Microsoft .NET Framework 4.5 w systemach Windows 8, Windows RT i Windows Server 2012 (KB2901119)

  Ustawienia regionalne:Wszystkie
  Wdrożenie:Aktualizacje ważne/automatyczne, WSUS i wykaz
  Klasyfikacja:Aktualizacje zabezpieczeń
  Ocena ważności:Ważna
  Platformy docelowe:Windows 8, Windows RT* i Windows Server 2012
  Szacunkowe rozmiary plików:
  • Aktualizacja programu Microsoft .NET Framework 4,5 w systemie Windows 8/Windows Server 2012 dla systemów opartych na procesorach x64:~ 6 139 KB
  • Aktualizacja programu Microsoft .NET Framework 4,5 w systemie Windows 8:~ 5 616 KB
  • Aktualizacja programu Microsoft .NET Framework 4.5 w systemie Windows RT:~ 4 090 KB
  Opis:
  W produkcie oprogramowania firmy Microsoft wykryto problem z zabezpieczeniami, który może mieć wpływ na używany system.Można chronić system przed tym zagrożeniem, instalując tę aktualizację firmy Microsoft.Aby uzyskać pełną listę problemów, które zostały uwzględnione w tej aktualizacji, zapoznaj się z odpowiednim artykułem z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base.Po zainstalowaniu tej aktualizacji może być konieczne ponowne uruchomienie systemu.
 • MS14-009:Aktualizacja zabezpieczeń programu Microsoft .NET Framework 3.5 w systemach Windows 8 i Windows Server 2012 (KB2901120)

  Ustawienia regionalne:Wszystkie
  Wdrożenie:Aktualizacje ważne/automatyczne, WSUS i wykaz
  Klasyfikacja:Aktualizacje zabezpieczeń
  Ocena ważności:Ważna
  Platformy docelowe:Windows 8 i Windows Server 2012
  Szacunkowe rozmiary plików:
  • Aktualizacja programu Microsoft .NET Framework 3.5 w systemie Windows 8:~ 3 816 KB
  • Aktualizacja programu Microsoft .NET Framework 3.5 w systemie Windows 8/Windows Server 2012 dla systemów opartych na procesorach x64:~ 4 199 KB
  Opis:
  W produkcie oprogramowania firmy Microsoft wykryto problem z zabezpieczeniami, który może mieć wpływ na używany system.Można chronić system przed tym zagrożeniem, instalując tę aktualizację firmy Microsoft.Aby uzyskać pełną listę problemów, które zostały uwzględnione w tej aktualizacji, zapoznaj się z odpowiednim artykułem z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base.Po zainstalowaniu tej aktualizacji może być konieczne ponowne uruchomienie systemu.
 • MS14-009:Aktualizacja zabezpieczeń programu Microsoft .NET Framework 3.5 w systemach Windows 8.1 i Windows Server 2012 R2 (KB2901125)

  Ustawienia regionalne:Wszystkie
  Wdrożenie:Aktualizacje ważne/automatyczne, WSUS i wykaz
  Klasyfikacja:Aktualizacje zabezpieczeń
  Ocena ważności:Ważna
  Platformy docelowe:Windows 8.1 i Windows Server 2012 R2
  Szacunkowe rozmiary plików:
  • Aktualizacja programu Microsoft .NET Framework 3.5 w systemie Windows 8.1:~ 3 051 KB
  • Aktualizacja programu Microsoft .NET Framework 3.5 w systemie Windows 8.1/Windows Server 2012 R2 dla systemów opartych na procesorach x64:~ 3 378 KB
  Opis:
  W produkcie oprogramowania firmy Microsoft wykryto problem z zabezpieczeniami, który może mieć wpływ na używany system.Można chronić system przed tym zagrożeniem, instalując tę aktualizację firmy Microsoft.Aby uzyskać pełną listę problemów, które zostały uwzględnione w tej aktualizacji, zapoznaj się z odpowiednim artykułem z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base.Po zainstalowaniu tej aktualizacji może być konieczne ponowne uruchomienie systemu.
 • MS14-009:Aktualizacja zabezpieczeń programu Microsoft .NET Framework 4.5.1 w systemach Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 i Windows Vista (KB2901126)

  Ustawienia regionalne:Wszystkie
  Wdrożenie:Aktualizacje ważne/automatyczne, WSUS i wykaz
  Klasyfikacja:Aktualizacje zabezpieczeń
  Ocena ważności:Ważna
  Platformy docelowe:Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 i Windows Vista
  Szacunkowe rozmiary plików:
  • Aktualizacja programu Microsoft .NET Framework 4.5.1 w systemie Windows 7/Windows Server 2008 R2/Windows Server 2008/Windows Vista dla systemów opartych na procesorach x64:~ 8 439 KB
  • Aktualizacja programu Microsoft .NET Framework 4.5.1 w systemie Windows 7/Windows Server 2008 R2/Windows Server 2008/Windows Vista x86:~ 4 772 KB
  Opis:
  W produkcie oprogramowania firmy Microsoft wykryto problem z zabezpieczeniami, który może mieć wpływ na używany system.Można chronić system przed tym zagrożeniem, instalując tę aktualizację firmy Microsoft.Aby uzyskać pełną listę problemów, które zostały uwzględnione w tej aktualizacji, zapoznaj się z odpowiednim artykułem z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base.Po zainstalowaniu tej aktualizacji może być konieczne ponowne uruchomienie systemu.
 • MS14-009:Aktualizacja zabezpieczeń programu Microsoft .NET Framework 4.5.1 w systemach Windows 8, Windows RT i Windows Server 2012 (KB2901127)

  Ustawienia regionalne:Wszystkie
  Wdrożenie:Aktualizacje ważne/automatyczne, WSUS i wykaz
  Klasyfikacja:Aktualizacje zabezpieczeń
  Ocena ważności:Ważna
  Platformy docelowe:Windows 8, Windows RT* i Windows Server 2012
  Szacunkowe rozmiary plików:
  • Aktualizacja programu Microsoft .NET Framework 4.5.1 w systemie Windows 8:~ 5 021 KB
  • Aktualizacja programu Microsoft .NET Framework 4.5.1 w systemie Windows 8/Windows Server 2012 dla systemów opartych na procesorach x64:~ 5 541 KB
  • Aktualizacja programu Microsoft .NET Framework 4.5.1 w systemie Windows RT:~ 3 405 KB
  Opis:
  W produkcie oprogramowania firmy Microsoft wykryto problem z zabezpieczeniami, który może mieć wpływ na używany system.Można chronić system przed tym zagrożeniem, instalując tę aktualizację firmy Microsoft.Aby uzyskać pełną listę problemów, które zostały uwzględnione w tej aktualizacji, zapoznaj się z odpowiednim artykułem z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base.Po zainstalowaniu tej aktualizacji może być konieczne ponowne uruchomienie systemu.
 • MS14-009:Aktualizacja zabezpieczeń programu Microsoft .NET Framework 4.5.1 w systemach Windows 8.1, Windows RT 8.1 i Windows Server 2012 R2 (KB2901128)

  Ustawienia regionalne:Wszystkie
  Wdrożenie:Aktualizacje ważne/automatyczne, WSUS i wykaz
  Klasyfikacja:Aktualizacje zabezpieczeń
  Ocena ważności:Ważna
  Platformy docelowe:Windows 8.1, Windows RT* 8.1 i Windows Server 2012 R2
  Szacunkowe rozmiary plików:
  • Aktualizacja programu Microsoft .NET Framework 4.5.1 w systemie Windows 8.1/Windows Server 2012 R2 dla systemów opartych na procesorach x64:~ 4 979 KB
  • Aktualizacja programu Microsoft .NET Framework 4.5.1 w systemie Windows 8.1:~ 4 543 KB
  • Aktualizacja programu Microsoft .NET Framework 4.5.1 w systemie Windows RT 8.1:~ 4 292 KB
  Opis:
  W produkcie oprogramowania firmy Microsoft wykryto problem z zabezpieczeniami, który może mieć wpływ na używany system.Można chronić system przed tym zagrożeniem, instalując tę aktualizację firmy Microsoft.Aby uzyskać pełną listę problemów, które zostały uwzględnione w tej aktualizacji, zapoznaj się z odpowiednim artykułem z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base.Po zainstalowaniu tej aktualizacji może być konieczne ponowne uruchomienie systemu.
 • MS14-009:Aktualizacja zabezpieczeń programu Microsoft .NET Framework 1.0 z dodatkiem SP3 w systemach Windows XP Tablet PC i Media Center (KB2904878)

  Ustawienia regionalne:angielski, chiński (tradycyjny), francuski, hiszpański, holenderski, japoński, koreański, niemiecki, włoski
  Wdrożenie:Windows Update, Microsoft Update, Aktualizacje automatyczne, WSUS i wykaz
  Klasyfikacja:Aktualizacje zabezpieczeń
  Ocena ważności:Ważna
  Zastępuje:MS13-052 (KB2833951) w systemie Windows XP
  Platformy docelowe:Windows XP
  Szacunkowe rozmiary plików:
  • Aktualizacja programu Microsoft .NET Framework 1.0 z dodatkiem SP3 w systemach Windows XP Tablet PC i Media Center:~ 4 060 KB
  Opis:
  W produkcie oprogramowania firmy Microsoft wykryto problem z zabezpieczeniami, który może mieć wpływ na używany system.Można chronić system przed tym zagrożeniem, instalując tę aktualizację firmy Microsoft.Aby uzyskać pełną listę problemów, które zostały uwzględnione w tej aktualizacji, zapoznaj się z odpowiednim artykułem z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base.Po zainstalowaniu tej aktualizacji może być konieczne ponowne uruchomienie systemu.
 • MS14-009:Aktualizacja zabezpieczeń programu Microsoft .NET Framework 3.5.1 w systemach Windows Embedded Standard 7, Windows 7 i Windows Server 2008 R2 (KB2911501)

  Ustawienia regionalne:Wszystkie
  Wdrożenie:Aktualizacje ważne/automatyczne, WSUS i wykaz
  Klasyfikacja:Aktualizacje zabezpieczeń
  Ocena ważności:Ważna
  Platformy docelowe:Windows Embedded Standard 7, Windows 7 i Windows Server 2008 R2
  Szacunkowe rozmiary plików:
  • Aktualizacja programu Microsoft .NET Framework 3.5.1 w systemie Windows Embedded Standard 7/Windows 7 x86 z dodatkiem SP1:~ 602 KB
  • Aktualizacja programu Microsoft .NET Framework 3.5.1 w systemie Windows Embedded Standard 7/Windows 7/Windows Server 2008 R2 dla systemów opartych na procesorach x64 z dodatkiem SP1:~ 607 KB
  • Aktualizacja programu Microsoft .NET Framework 3.5.1 w systemie Windows Server 2008 R2 z dodatkiem SP1 dla systemów opartych na procesorach Itanium:~ 601 KB
  Opis:
  W produkcie oprogramowania firmy Microsoft wykryto problem z zabezpieczeniami, który może mieć wpływ na używany system.Można chronić system przed tym zagrożeniem, instalując tę aktualizację firmy Microsoft.Aby uzyskać pełną listę problemów, które zostały uwzględnione w tej aktualizacji, zapoznaj się z odpowiednim artykułem z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base.Po zainstalowaniu tej aktualizacji może być konieczne ponowne uruchomienie systemu.
 • MS14-009:Aktualizacja zabezpieczeń programu Microsoft .NET Framework 2.0 z dodatkiem SP2 w systemach Windows Server 2008 i Windows Vista (KB2911502)

  Ustawienia regionalne:Wszystkie
  Wdrożenie:Aktualizacje ważne/automatyczne, WSUS i wykaz
  Klasyfikacja:Aktualizacje zabezpieczeń
  Ocena ważności:Ważna
  Platformy docelowe:Windows Server 2008 i Windows Vista
  Szacunkowe rozmiary plików:
  • Aktualizacja programu Microsoft .NET Framework 2.0 z dodatkiem SP2 w systemie Windows Server 2008/Windows Vista x86 z dodatkiem SP2:~ 612 KB
  • Aktualizacja programu Microsoft .NET Framework 2.0 z dodatkiem SP2 w systemie Windows Server 2008 z dodatkiem SP2 dla systemów opartych na procesorach Itanium:~ 606 KB
  • Aktualizacja programu Microsoft .NET Framework 2.0 z dodatkiem SP2 w systemie Windows Server 2008/Windows Vista dla systemów opartych na procesorach x64 z dodatkiem SP2:~ 613 KB
  Opis:
  W produkcie oprogramowania firmy Microsoft wykryto problem z zabezpieczeniami, który może mieć wpływ na używany system.Można chronić system przed tym zagrożeniem, instalując tę aktualizację firmy Microsoft.Aby uzyskać pełną listę problemów, które zostały uwzględnione w tej aktualizacji, zapoznaj się z odpowiednim artykułem z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base.Po zainstalowaniu tej aktualizacji może być konieczne ponowne uruchomienie systemu.
 • MS14-010:Skumulowana aktualizacja zabezpieczeń dla programu Internet Explorer (KB2909921)

  Ustawienia regionalne:Wszystkie
  Wdrożenie:Windows Update, Microsoft Update, Aktualizacje ważne/automatyczne, WSUS i wykaz
  Klasyfikacja:Aktualizacje zabezpieczeń
  Ocena ważności:
  • Krytyczna:Windows 8.1, Windows RT 8.1, Windows 8, Windows RT, Windows Embedded Standard 7, Windows 7, Windows Vista i Windows XP
  • Ważna:Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 i Windows Server 2003
  • Średnia:Windows Server 2008 i Windows Server 2003
  Zastępuje:MS13-097 (KB2898785) w systemach Windows 8.1, Windows RT 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows RT, Windows Server 2012, Windows Embedded Standard 7, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003 i Windows XP
  Platformy docelowe:Windows 8.1, Windows RT* 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows RT*, Windows Server 2012, Windows Embedded Standard 7, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003 i Windows XP
  Szacunkowe rozmiary plików:
  • Aktualizacja programu Internet Explorer 11 w systemie Windows 8.1/Windows Server 2012 R2 x64:~ 34 555 KB
  • Aktualizacja programu Internet Explorer 11 w systemie Windows 8.1:~ 17 285 KB
  • Aktualizacja programu Internet Explorer 11 w systemie Windows RT 8.1:~ 17 887 KB
  • Aktualizacja programu Internet Explorer 10 w systemie Windows 8/Windows Server 2012 x64:~ 36 728 KB
  • Aktualizacja programu Internet Explorer 10 w systemie Windows 8:~ 17 043 KB
  • Aktualizacja programu Internet Explorer 10 w systemie Windows RT:~ 14 033 KB
  • Aktualizacja programu Internet Explorer 10 w systemie Windows Embedded Standard 7/Windows 7/Windows Server 2008 R2 dla systemów opartych na procesorach x64 z dodatkiem Service Pack 1:~ 41 397 KB
  • Aktualizacja programu Internet Explorer 11 w systemie Windows Embedded Standard 7/Windows 7:~ 17 455 KB
  • Aktualizacja programu Internet Explorer 9 w systemie Windows Embedded Standard 7/Windows 7/Windows Server 2008 R2 x64:~ 29 071 KB
  • Aktualizacja programu Internet Explorer 8 w systemie Windows Embedded Standard 7/Windows 7:~ 8 614 KB
  • Aktualizacja programu Internet Explorer 11 w systemie Windows Embedded Standard 7/Windows 7/Windows Server 2008 R2 dla systemów opartych na procesorach x64:~ 34 962 KB
  • Aktualizacja programu Internet Explorer 9 w systemie Windows Embedded Standard 7/Windows 7:~ 14 162 KB
  • Aktualizacja programu Internet Explorer 10 w systemie Windows Embedded Standard 7/Windows 7 z dodatkiem Service Pack 1:~ 19 698 KB
  • Aktualizacja programu Internet Explorer 8 w systemie Windows Embedded Standard 7/Windows 7/Windows Server 2008 R2 x64:~ 16 945 KB
  • Aktualizacja programu Internet Explorer 8 w systemie Windows Server 2008 R2 IA-64:~ 22 270 KB
  • Aktualizacja programu Internet Explorer 7 w systemie Windows Server 2008/Windows Vista x64:~ 13 478 KB
  • Aktualizacja programu Internet Explorer 7 w systemie Windows Server 2008/Windows Vista:~ 7 083 KB
  • Aktualizacja programu Internet Explorer 7 w systemie Windows Server 2008 IA-64:~ 17 332 KB
  • Aktualizacja programu Internet Explorer 8 w systemie Windows Server 2008/Windows Vista:~ 9 964 KB
  • Aktualizacja programu Internet Explorer 8 w systemie Windows Server 2008/Windows Vista x64:~ 19 567 KB
  • Aktualizacja programu Internet Explorer 9 w systemie Windows Server 2008/Windows Vista:~ 14 161 KB
  • Aktualizacja programu Internet Explorer 9 w systemie Windows Server 2008/Windows Vista x64:~ 29 083 KB
  • Aktualizacja programu Internet Explorer 8 w systemie Windows Server 2003/Windows XP x64:~ 22 405 KB
  • Aktualizacja programu Internet Explorer 8 w systemie Windows Server 2003:~ 9 423 KB
  • Aktualizacja Instalatora dynamicznego programu Internet Explorer 7 w systemie Windows Server 2003 IA-64:~ 25 305 KB
  • Aktualizacja programu Internet Explorer 6 w systemie Windows Server 2003:~ 4 428 KB
  • Aktualizacja programu Internet Explorer 6 w systemie Windows Server 2003/Windows XP x64:~ 10 791 KB
  • Aktualizacja Instalatora dynamicznego programu Internet Explorer 7 w systemie Windows Server 2003:~ 8 464 KB
  • Aktualizacja programu Internet Explorer 7 w systemie Windows Server 2003/Windows XP x64:~ 19 955 KB
  • Aktualizacja programu Internet Explorer 6 w systemie Windows Server 2003 IA-64:~ 14 017 KB
  • Aktualizacja Instalatora dynamicznego programu Internet Explorer 7 w systemie Windows XP:~ 8 471 KB
  • Aktualizacja programu Internet Explorer 6 w systemie Windows XP:~ 4 133 KB
  • Aktualizacja programu Internet Explorer 8 w systemie Windows XP:~ 9 434 KB
  Opis:
  W produkcie oprogramowania firmy Microsoft wykryto problem z zabezpieczeniami, który może mieć wpływ na używany system.Można chronić system przed tym zagrożeniem, instalując tę aktualizację firmy Microsoft.Aby uzyskać pełną listę problemów, które zostały uwzględnione w tej aktualizacji, zapoznaj się z odpowiednim artykułem z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base.Po zainstalowaniu tej aktualizacji może być konieczne ponowne uruchomienie systemu.
 • MS14-011:Aktualizacja zabezpieczeń dla systemu Windows (KB2909210)

  Ustawienia regionalne:Wszystkie
  Wdrożenie:Windows Update, Microsoft Update, Aktualizacje ważne/automatyczne, WSUS i wykaz
  Klasyfikacja:Aktualizacje zabezpieczeń
  Ocena ważności:Krytyczna
  Zastępuje:MS10-022 (KB981332) w systemach Windows 7, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003 i Windows XP
  Platformy docelowe:Windows 8.1, Windows RT* 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows RT*, Windows Server 2012, Windows Embedded Standard 7, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003 i Windows XP
  Szacunkowe rozmiary plików:
  • Aktualizacja systemu Windows 8.1:~ 240 KB
  • Aktualizacja systemu Windows 8.1/Windows Server 2012 R2 x64:~ 454 KB
  • Aktualizacja systemu Windows RT 8.1:~ 234 KB
  • Aktualizacja systemu Windows 8:~ 307 KB
  • Aktualizacja systemu Windows 8/Windows Server 2012 x64:~ 584 KB
  • Aktualizacja systemu Windows RT:~ 243 KB
  • Aktualizacja systemu Windows Embedded Standard 7/Windows 7/Windows Server 2008 R2 x64:~ 807 KB
  • Aktualizacja systemu Windows Embedded Standard 7/Windows 7/Windows Server 2008 R2 x64:~ 467 KB
  • Aktualizacja programu Internet Explorer 11 w systemie Windows Embedded Standard 7/Windows 7/Windows Server 2008 R2 x64:~ 450 KB
  • Aktualizacja systemu Windows Embedded Standard 7/Windows 7:~ 233 KB
  • Aktualizacja systemu Windows Embedded Standard 7/Windows 7:~ 420 KB
  • Aktualizacja programu Internet Explorer 11 w systemie Windows Embedded Standard 7/Windows 7:~ 237 KB
  • Aktualizacja systemu Windows Server 2008 R2 IA-64:~ 613 KB
  • Aktualizacja systemu Windows Server 2008/Windows Vista:~ 225 KB
  • Aktualizacja systemu Windows Server 2008/Windows Vista x64:~ 457 KB
  • Aktualizacja systemu Windows Server 2003:~ 678 KB
  • Aktualizacja systemu Windows Server 2003/Windows XP x64:~ 1 070 KB
  • Aktualizacja systemu Windows XP:~ 685 KB
  Opis:
  W produkcie oprogramowania firmy Microsoft wykryto problem z zabezpieczeniami, który może mieć wpływ na używany system.Można chronić system przed tym zagrożeniem, instalując tę aktualizację firmy Microsoft.Aby uzyskać pełną listę problemów, które zostały uwzględnione w tej aktualizacji, zapoznaj się z odpowiednim artykułem z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base.Po zainstalowaniu tej aktualizacji może być konieczne ponowne uruchomienie systemu.
 • MS14-011:Aktualizacja zabezpieczeń dla systemów Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003 i Windows XP (KB2909212)

  Ustawienia regionalne:Wszystkie
  Wdrożenie:Windows Update, Microsoft Update, Aktualizacje ważne/automatyczne, WSUS i wykaz
  Klasyfikacja:Aktualizacje zabezpieczeń
  Ocena ważności:Krytyczna
  Zastępuje:MS10-022 (KB981349) w systemach Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003 i Windows XP
  Platformy docelowe:Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003 i Windows XP
  Szacunkowe rozmiary plików:
  • Aktualizacja systemu Windows Server 2008/Windows Vista x64:~ 473 KB
  • Aktualizacja systemu Windows Server 2008/Windows Vista:~ 234 KB
  • Aktualizacja systemu Windows Server 2008 IA-64:~ 615 KB
  • Aktualizacja systemu Windows Server 2003/Windows XP x64:~ 1 068 KB
  • Aktualizacja systemu Windows Server 2003:~ 677 KB
  • Aktualizacja systemu Windows Server 2003 IA-64:~ 1 567 KB
  • Aktualizacja systemu Windows XP:~ 684 KB
  Opis:
  W produkcie oprogramowania firmy Microsoft wykryto problem z zabezpieczeniami, który może mieć wpływ na używany system.Można chronić system przed tym zagrożeniem, instalując tę aktualizację firmy Microsoft.Aby uzyskać pełną listę problemów, które zostały uwzględnione w tej aktualizacji, zapoznaj się z odpowiednim artykułem z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base.Po zainstalowaniu tej aktualizacji może być konieczne ponowne uruchomienie systemu.
 • MS14-011:Aktualizacja zabezpieczeń dla systemów Windows Server 2003 i Windows XP (KB2909213)

  Ustawienia regionalne:Wszystkie
  Wdrożenie:Windows Update, Microsoft Update, Aktualizacje automatyczne, WSUS i wykaz
  Klasyfikacja:Aktualizacje zabezpieczeń
  Ocena ważności:Krytyczna
  Zastępuje:MS10-022 (KB981350) w systemach Windows Server 2003 i Windows XP
  Platformy docelowe:Windows Server 2003 i Windows XP
  Szacunkowe rozmiary plików:
  • Aktualizacja systemu Windows Server 2003/Windows XP x64:~ 1 055 KB
  • Aktualizacja systemu Windows Server 2003 IA-64:~ 1 537 KB
  • Aktualizacja systemu Windows Server 2003:~ 666 KB
  Opis:
  W produkcie oprogramowania firmy Microsoft wykryto problem z zabezpieczeniami, który może mieć wpływ na używany system.Można chronić system przed tym zagrożeniem, instalując tę aktualizację firmy Microsoft.Aby uzyskać pełną listę problemów, które zostały uwzględnione w tej aktualizacji, zapoznaj się z odpowiednim artykułem z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base.Po zainstalowaniu tej aktualizacji może być konieczne ponowne uruchomienie systemu.

Nowa zawartość niezwiązana z zabezpieczeniami:

 • Aktualizacja dla systemów Windows 7 i Windows Server 2008 R2 (KB2830477)

  Ustawienia regionalne:Wszystkie
  Wdrożenie:Aktualizacje opcjonalne/automatyczne, WSUS i wykaz
  Klasyfikacja:Aktualizacja, niezwiązana z zabezpieczeniami
  Platformy docelowe:Windows 7 i Windows Server 2008 R2
  Szacunkowe rozmiary plików:
  • Aktualizacja systemu Windows 7:~ 5 919 KB
  • Aktualizacja systemu Windows 7/Windows Server 2008 R2 x64:~ 9 568 KB

  Opis:
  Zainstalowanie tej aktualizacji rozwiązuje problemy w systemie Windows.Aby uzyskać pełną listę problemów, które zostały uwzględnione w tej aktualizacji, należy zapoznać się z odpowiednim artykułem z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base w celu uzyskania dodatkowych informacji.Po zainstalowaniu tego elementu może być wymagane ponowne uruchomienie komputera.
 • Aktualizacja dla systemów Windows 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows Server 2012, Windows 7 i Windows Server 2008 R2 (KB2843630)

  Ustawienia regionalne:Wszystkie
  Wdrożenie:Aktualizacje zalecane/automatyczne, WSUS i wykaz
  Klasyfikacja:Aktualizacja, niezwiązana z zabezpieczeniami
  Platformy docelowe:Windows 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows Server 2012, Windows 7 i Windows Server 2008 R2
  Szacunkowe rozmiary plików:
  • Aktualizacja systemu Windows 8.1/Windows Server 2012 R2 x64:~ 670 KB
  • Aktualizacja systemu Windows 8.1:~ 350 KB
  • Aktualizacja systemu Windows 8/Windows Server 2012 x64:~ 829 KB
  • Aktualizacja systemu Windows 8:~ 522 KB
  • Aktualizacja systemu Windows 7/Windows Server 2008 R2 x64:~ 3 818 KB
  • Aktualizacja systemu Windows 7:~ 2 046 KB

  Opis:
  Zainstalowanie tej aktualizacji rozwiązuje problemy w systemie Windows.Aby uzyskać pełną listę problemów, które zostały uwzględnione w tej aktualizacji, należy zapoznać się z odpowiednim artykułem z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base w celu uzyskania dodatkowych informacji.Po zainstalowaniu tego elementu może być wymagane ponowne uruchomienie komputera.
 • Aktualizacja dla systemów Windows 8.1, Windows RT 8.1 i Windows Server 2012 R2 (KB2908816)

  Ustawienia regionalne:Wszystkie
  Wdrożenie:Aktualizacje zalecane/automatyczne, WSUS i wykaz
  Klasyfikacja:Aktualizacja, niezwiązana z zabezpieczeniami
  Platformy docelowe:Windows 8.1, Windows RT* 8.1 i Windows Server 2012 R2
  Szacunkowe rozmiary plików:
  • Aktualizacja systemu Windows 8.1/Windows Server 2012 R2 x64:~ 867 KB
  • Aktualizacja systemu Windows 8.1:~ 427 KB
  • Aktualizacja systemu Windows RT 8.1:~ 421 KB

  Opis:
  Zainstalowanie tej aktualizacji rozwiązuje problemy w systemie Windows.Aby uzyskać pełną listę problemów, które zostały uwzględnione w tej aktualizacji, należy zapoznać się z odpowiednim artykułem z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base w celu uzyskania dodatkowych informacji.Po zainstalowaniu tego elementu może być wymagane ponowne uruchomienie komputera.
 • Aktualizacja dla systemów Windows 7 i Windows Server 2008 R2 (KB2913751)

  Ustawienia regionalne:Wszystkie
  Wdrożenie:Aktualizacje ważne/automatyczne, WSUS i wykaz
  Klasyfikacja:Aktualizacja o wysokim priorytecie, niezwiązana z zabezpieczeniami
  Platformy docelowe:Windows 7 i Windows Server 2008 R2
  Szacunkowe rozmiary plików:
  • Aktualizacja systemu Windows 7:~ 2 117 KB
  • Aktualizacja systemu Windows 7/Windows Server 2008 R2 x64:~ 4 455 KB

  Opis:
  Zainstalowanie tej aktualizacji rozwiązuje problemy w systemie Windows.Aby uzyskać pełną listę problemów, które zostały uwzględnione w tej aktualizacji, należy zapoznać się z odpowiednim artykułem z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base w celu uzyskania dodatkowych informacji.Po zainstalowaniu tego elementu może być wymagane ponowne uruchomienie komputera.
 • Aktualizacja dla systemu Windows RT 8.1 (KB2913760)

  Ustawienia regionalne:Wszystkie
  Wdrożenie:Aktualizacje ważne/automatyczne
  Klasyfikacja:Aktualizacja o wysokim priorytecie, niezwiązana z zabezpieczeniami
  Platformy docelowe:Windows RT* 8.1
  Szacunkowe rozmiary plików:
  • Aktualizacja systemu Windows RT 8.1:~ 451 KB

  Opis:
  Zainstalowanie tej aktualizacji rozwiązuje problemy w systemie Windows.Aby uzyskać pełną listę problemów, które zostały uwzględnione w tej aktualizacji, należy zapoznać się z odpowiednim artykułem z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base w celu uzyskania dodatkowych informacji.Po zainstalowaniu tego elementu może być wymagane ponowne uruchomienie komputera.
 • Aktualizacja dla systemów Windows 8.1, Windows RT 8.1 i Windows Server 2012 R2 (KB2917929)

  Ustawienia regionalne:Wszystkie
  Wdrożenie:Aktualizacje zalecane/automatyczne, WSUS i wykaz
  Klasyfikacja:Aktualizacja, niezwiązana z zabezpieczeniami
  Zastępuje:KB2895586 w systemie Windows 8.1
  Platformy docelowe:Windows 8.1, Windows RT* 8.1 i Windows Server 2012 R2
  Szacunkowe rozmiary plików:
  • Aktualizacja systemu Windows 8.1:~ 1 835 KB
  • Aktualizacja systemu Windows 8.1/Windows Server 2012 R2 x64:~ 2 007 KB
  • Aktualizacja systemu Windows RT 8.1:~ 116 KB

  Opis:
  Zainstalowanie tej aktualizacji rozwiązuje problemy w systemie Windows.Aby uzyskać pełną listę problemów, które zostały uwzględnione w tej aktualizacji, należy zapoznać się z odpowiednim artykułem z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base w celu uzyskania dodatkowych informacji.Po zainstalowaniu tego elementu może być wymagane ponowne uruchomienie komputera.
 • Aktualizacja dynamiczna dla systemów Windows 8.1, Windows RT 8.1 i Windows Server 2012 R2 (KB2917931)

  Ustawienia regionalne:Wszystkie
  Wdrożenie:Aktualizacje zalecane/automatyczne i WSUS
  Klasyfikacja:Aktualizacja, niezwiązana z zabezpieczeniami
  Zastępuje:KB2895586
  Platformy docelowe:Windows 8.1, Windows RT* 8.1 i Windows Server 2012 R2
  Szacunkowe rozmiary plików:
  • Aktualizacja systemów Windows 8.1 i Windows Server 2012 R2 dla systemów opartych na procesorach x64:~ 2 067 KB
  • Aktualizacja systemu Windows 8.1:~ 1 860 KB
  • Aktualizacja systemu Windows RT 8.1:~ 112 KB

  Opis:
  Aktualizacje z kategorii aktualizacji dynamicznych systemu Windows 8.1 pozwalają systemom Windows 8.1, Windows RT 8.1 i Windows Server 2012 R2 uzyskiwać w trakcie instalacji początkowej krytyczne sterowniki, składniki i ulepszenia konfiguracji.
 • Aktualizacja dynamiczna dla systemów Windows 8.1, Windows RT 8.1 i Windows Server 2012 R2 (KB2917932)

  Ustawienia regionalne:Wszystkie
  Wdrożenie:Aktualizacje zalecane/automatyczne i WSUS
  Klasyfikacja:Aktualizacja, niezwiązana z zabezpieczeniami
  Platformy docelowe:Windows 8.1, Windows RT* 8.1 i Windows Server 2012 R2
  Szacunkowe rozmiary plików:
  • Aktualizacja systemu Windows 8.1:~ 187 KB
  • Aktualizacja systemów Windows 8.1 i Windows Server 2012 R2 dla systemów opartych na procesorach x64:~ 224 KB
  • Aktualizacja systemu Windows RT 8.1:~ 24 KB

  Opis:
  Aktualizacje z kategorii aktualizacji dynamicznych systemu Windows 8.1 pozwalają systemom Windows 8.1, Windows RT 8.1 i Windows Server 2012 R2 uzyskiwać w trakcie instalacji początkowej krytyczne sterowniki, składniki i ulepszenia konfiguracji.
 • Aktualizacja dla systemów Windows 8, Windows RT i Windows Server 2012 (KB2919393)

  Ustawienia regionalne:Wszystkie
  Wdrożenie:Aktualizacje opcjonalne/automatyczne, WSUS i wykaz
  Klasyfikacja:Aktualizacja, niezwiązana z zabezpieczeniami
  Platformy docelowe:Windows 8, Windows RT* i Windows Server 2012
  Szacunkowe rozmiary plików:
  • Aktualizacja systemu Windows 8/Windows Server 2012 x64:~ 13 725 KB
  • Aktualizacja systemu Windows 8:~ 8 874 KB
  • Aktualizacja systemu Windows RT:~ 8 186 KB

  Opis:
  Zainstalowanie tej aktualizacji rozwiązuje problemy w systemie Windows.Aby uzyskać pełną listę problemów, które zostały uwzględnione w tej aktualizacji, należy zapoznać się z odpowiednim artykułem z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base w celu uzyskania dodatkowych informacji.Po zainstalowaniu tego elementu może być wymagane ponowne uruchomienie komputera.
 • Aktualizacja dla systemów Windows 8.1, Windows RT 8.1 i Windows Server 2012 R2 (KB2919394)

  Ustawienia regionalne:Wszystkie
  Wdrożenie:Aktualizacje opcjonalne/automatyczne, WSUS i wykaz
  Klasyfikacja:Aktualizacja, niezwiązana z zabezpieczeniami
  Platformy docelowe:Windows 8.1, Windows RT* 8.1 i Windows Server 2012 R2
  Szacunkowe rozmiary plików:
  • Aktualizacja systemu Windows 8.1/Windows Server 2012 R2 x64:~ 47 965 KB
  • Aktualizacja systemu Windows 8.1:~ 24 146 KB
  • Aktualizacja systemu Windows RT 8.1:~ 24 929 KB

  Opis:
  Zainstalowanie tej aktualizacji rozwiązuje problemy w systemie Windows.Aby uzyskać pełną listę problemów, które zostały uwzględnione w tej aktualizacji, należy zapoznać się z odpowiednim artykułem z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base w celu uzyskania dodatkowych informacji.Po zainstalowaniu tego elementu może być wymagane ponowne uruchomienie komputera.
 • Aktualizacja dla systemów Windows 7 i Windows Server 2008 R2 (KB2919469)

  Ustawienia regionalne:Wszystkie
  Wdrożenie:Aktualizacje zalecane/automatyczne, WSUS i wykaz
  Klasyfikacja:Aktualizacja, niezwiązana z zabezpieczeniami
  Platformy docelowe:Windows 7 i Windows Server 2008 R2
  Szacunkowe rozmiary plików:
  • Aktualizacja systemu Windows 7:~ 4 574 KB
  • Aktualizacja systemu Windows 7/Windows Server 2008 R2 x64:~ 5 389 KB
  • Aktualizacja systemu Windows Server 2008 R2 IA-64:~ 167 KB

  Opis:
  Zainstalowanie tej aktualizacji rozwiązuje problemy w systemie Windows.Aby uzyskać pełną listę problemów, które zostały uwzględnione w tej aktualizacji, należy zapoznać się z odpowiednim artykułem z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base w celu uzyskania dodatkowych informacji.Po zainstalowaniu tego elementu może być wymagane ponowne uruchomienie komputera.
  http://support.microsoft.com/kb/2919469 (strona może być w języku angielskim)
 • Aktualizacja dla systemu Windows 8.1 (KB2919907)

  Ustawienia regionalne:Wszystkie
  Wdrożenie:Aktualizacje zalecane/automatyczne, WSUS i wykaz
  Klasyfikacja:Aktualizacja, niezwiązana z zabezpieczeniami
  Platformy docelowe:Windows 8.1
  Szacunkowe rozmiary plików:
  • Aktualizacja systemu Windows 8.1 x64:~ 60 KB
  • Aktualizacja systemu Windows 8.1:~ 53 KB

  Opis:
  Zainstalowanie tej aktualizacji rozwiązuje problemy w systemie Windows.Aby uzyskać pełną listę problemów, które zostały uwzględnione w tej aktualizacji, należy zapoznać się z odpowiednim artykułem z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base w celu uzyskania dodatkowych informacji.Po zainstalowaniu tego elementu może być wymagane ponowne uruchomienie komputera.
  http://support.microsoft.com/kb/2919907 (strona może być w języku angielskim)
 • Aktualizacja dla systemów Windows 8.1 i Windows RT 8.1 (KB2922474)

  Ustawienia regionalne:Wszystkie
  Wdrożenie:Aktualizacje ważne/automatyczne, WSUS i wykaz
  Klasyfikacja:Aktualizacja o wysokim priorytecie, niezwiązana z zabezpieczeniami
  Platformy docelowe:Windows 8.1 i Windows RT* 8.1
  Szacunkowe rozmiary plików:
  • Aktualizacja systemu Windows 8.1 x64:~ 3 433 KB
  • Aktualizacja systemu Windows RT 8.1:~ 2 044 KB

  Opis:
  Zainstalowanie tej aktualizacji rozwiązuje problemy w systemie Windows.Aby uzyskać pełną listę problemów, które zostały uwzględnione w tej aktualizacji, należy zapoznać się z odpowiednim artykułem z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base w celu uzyskania dodatkowych informacji.Po zainstalowaniu tego elementu może być wymagane ponowne uruchomienie komputera.
 • Aktualizacja dla systemów Windows 8.1, Windows RT 8.1 i Windows Server 2012 R2 (KB2923300)

  Ustawienia regionalne:Wszystkie
  Wdrożenie:Aktualizacje zalecane/automatyczne, WSUS i wykaz
  Klasyfikacja:Aktualizacja, niezwiązana z zabezpieczeniami
  Platformy docelowe:Windows 8.1, Windows RT* 8.1 i Windows Server 2012 R2
  Szacunkowe rozmiary plików:
  • Aktualizacja systemu Windows 8.1/Windows Server 2012 R2 x64:~ 10 516 KB
  • Aktualizacja systemu Windows 8.1:~ 5 672 KB
  • Aktualizacja systemu Windows RT 8.1:~ 6 159 KB

  Opis:
  Zainstalowanie tej aktualizacji rozwiązuje problemy w systemie Windows.Aby uzyskać pełną listę problemów, które zostały uwzględnione w tej aktualizacji, należy zapoznać się z odpowiednim artykułem z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base w celu uzyskania dodatkowych informacji.Po zainstalowaniu tego elementu może być wymagane ponowne uruchomienie komputera.
 • Aktualizacja dla systemów Windows 8.1, Windows RT 8.1 i Windows Server 2012 R2 (KB2923528)

  Ustawienia regionalne:Wszystkie
  Wdrożenie:Aktualizacje zalecane/automatyczne, WSUS i wykaz
  Klasyfikacja:Aktualizacja, niezwiązana z zabezpieczeniami
  Platformy docelowe:Windows 8.1, Windows RT* 8.1 i Windows Server 2012 R2
  Szacunkowe rozmiary plików:
  • Aktualizacja systemu Windows 8.1:~ 46 KB
  • Aktualizacja systemu Windows 8.1/Windows Server 2012 R2 x64:~ 63 KB
  • Aktualizacja systemu Windows RT 8.1:~ 47 KB

  Opis:
  Zainstalowanie tej aktualizacji rozwiązuje problemy w systemie Windows.Aby uzyskać pełną listę problemów, które zostały uwzględnione w tej aktualizacji, należy zapoznać się z odpowiednim artykułem z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base w celu uzyskania dodatkowych informacji.Po zainstalowaniu tego elementu może być wymagane ponowne uruchomienie komputera.
 • Aktualizacja dla systemów Windows 8.1, Windows RT 8.1 i Windows Server 2012 R2 (KB2923768)

  Ustawienia regionalne:Wszystkie
  Wdrożenie:Aktualizacje zalecane/automatyczne, WSUS i wykaz
  Klasyfikacja:Aktualizacja, niezwiązana z zabezpieczeniami
  Zastępuje:KB2913320 w systemach Windows 8.1 i Windows RT 8.1
  Platformy docelowe:Windows 8.1, Windows RT* 8.1 i Windows Server 2012 R2
  Szacunkowe rozmiary plików:
  • Aktualizacja systemu Windows 8.1/Windows Server 2012 R2 x64:~ 11 190 KB
  • Aktualizacja systemu Windows 8.1:~ 8 033 KB
  • Aktualizacja systemu Windows RT 8.1:~ 10 166 KB

  Opis:
  Zainstalowanie tej aktualizacji rozwiązuje problemy w systemie Windows.Aby uzyskać pełną listę problemów, które zostały uwzględnione w tej aktualizacji, należy zapoznać się z odpowiednim artykułem z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base w celu uzyskania dodatkowych informacji.Po zainstalowaniu tego elementu może być wymagane ponowne uruchomienie komputera.
  http://support.microsoft.com/kb/2923768 (strona może być w języku angielskim)
 • Narzędzie Windows do usuwania złośliwego oprogramowania — luty 2014 (KB890830)/Narzędzie Windows do usuwania złośliwego oprogramowania — luty 2014 (KB890830) — wersja dla programu Internet Explorer

  Ustawienia regionalne:Wszystkie
  Wdrożenie:Windows Update, Microsoft Update, Aktualizacje ważne/automatyczne, WSUS i wykaz
  Klasyfikacja:Aktualizacja o wysokim priorytecie, niezwiązana z zabezpieczeniami, pakiety zbiorcze
  Zastępuje:KB890830 w systemach Windows 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows Server 2012, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003 i Windows XP
  Platformy docelowe:Windows 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows Server 2012, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003 i Windows XP
  Szacunkowe rozmiary plików:
  • Aktualizacja Narzędzia Windows do usuwania złośliwego oprogramowania — luty 2014:~ 27 374 KB
  • Aktualizacja Narzędzia Windows do usuwania złośliwego oprogramowania x64 — luty 2014:~ 28 234 KB
  • Aktualizacja Narzędzia Windows do usuwania złośliwego oprogramowania — luty 2014 — wersja dla programu IE:~ 24 215 KB

  Opis:
  Po pobraniu narzędzie jest uruchamiane jednokrotnie w celu sprawdzenia komputera pod kątem zainfekowania przez określone, najbardziej rozpowszechnione złośliwe oprogramowanie (w tym Blaster, Sasser i Mydoom) i ułatwia usunięcie wykrytych infekcji.W przypadku wykrycia infekcji po kolejnym uruchomieniu komputera w narzędziu zostanie wyświetlony raport o stanie.Nowa wersja narzędzia będzie oferowana co miesiąc.Aby uruchomić narzędzie ręcznie, należy pobrać jego kopię z witryny Centrum pobierania Microsoft lub uruchomić wersję trybu online z witryny microsoft.com. To narzędzie nie zastępuje programu antywirusowego.Aby chronić komputer, należy zainstalować oprogramowanie antywirusowe.

Zmiany w istniejącej zawartości niezwiązanej z zabezpieczeniami:

 • Aktualizacja programu Microsoft .NET Framework 4 w systemach Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003 i Windows XP (KB2836939)
  • Zmieniono metadane.
  • Pliki binarne nie uległy zmianie.
  • Tej aktualizacji nie trzeba instalować ponownie.

  Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
 • Aktualizacja programu Microsoft .NET Framework 3.5 z dodatkiem SP1 w systemach Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003 i Windows XP (KB2836940)
  • Zmieniono metadane.
  • Pliki binarne nie uległy zmianie.
  • Tej aktualizacji nie trzeba instalować ponownie.

  Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
 • Aktualizacja programu Microsoft .NET Framework 2.0 z dodatkiem SP2 w systemach Windows Server 2003 i Windows XP (KB2836941)
  • Zmieniono metadane.
  • Pliki binarne nie uległy zmianie.
  • Tej aktualizacji nie trzeba instalować ponownie.

  Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
 • Aktualizacja programu Microsoft .NET Framework 3.5.1 w systemach Windows 7 i Windows Server 2008 R2 (KB2836942)
  • Zmieniono metadane.
  • Pliki binarne nie uległy zmianie.
  • Tej aktualizacji nie trzeba instalować ponownie.

  Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
 • Aktualizacja programu Microsoft .NET Framework 3.5.1 w systemach Windows 7 i Windows Server 2008 R2 (KB2836943)
  • Zmieniono metadane.
  • Pliki binarne nie uległy zmianie.
  • Tej aktualizacji nie trzeba instalować ponownie.

  Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
 • Aktualizacja programu Microsoft .NET Framework 2.0 z dodatkiem SP2 w systemie Windows Server 2008 (KB2836945)
  • Zmieniono metadane.
  • Pliki binarne nie uległy zmianie.
  • Tej aktualizacji nie trzeba instalować ponownie.

  Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
 • Aktualizacja programu Microsoft .NET Framework 3.5 w systemach Windows 8 i Windows Server 2012 (KB2836946)
  • Zmieniono metadane.
  • Pliki binarne nie uległy zmianie.
  • Tej aktualizacji nie trzeba instalować ponownie.

  Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
 • Aktualizacja programu Microsoft .NET Framework 3.5 w systemach Windows 8 i Windows Server 2012 (KB2836947)
  • Zmieniono metadane.
  • Pliki binarne nie uległy zmianie.
  • Tej aktualizacji nie trzeba instalować ponownie.

  Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
 • Aktualizacja dla systemów Windows 8, Windows RT i Windows Server 2012 (KB2911101)
  • Zmieniono metadane.
  • Pliki binarne nie uległy zmianie.
  • Tej aktualizacji nie trzeba instalować ponownie.

  Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
 • Aktualizacja dla systemów Windows 8.1, Windows RT 8.1 i Windows Server 2012 R2 (KB2911106)
  • Zmieniono metadane.
  • Pliki binarne nie uległy zmianie.
  • Tej aktualizacji nie trzeba instalować ponownie.

  Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
  http://support.microsoft.com/kb/2911106 (strona może być w języku angielskim)

Wtorek, 04.02.14

Podsumowanie nowej i zmienionej zawartości, której wydanie zaplanowano na wtorek, 04.02.14.

Nowa zawartość dotycząca zabezpieczeń:

 • Aktualizacja zabezpieczeń programu Flash Player w programie Internet Explorer w systemach Windows 8.1, Windows RT 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows RT i Windows Server 2012 (KB2929825)

  Ustawienia regionalne:Wszystkie
  Wdrożenie:Aktualizacje ważne/automatyczne, WSUS i wykaz
  Klasyfikacja:Aktualizacje zabezpieczeń
  Zastępuje:KB2916626 w systemach Windows 8.1, Windows RT 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows RT i Windows Server 2012
  Platformy docelowe:Windows 8.1, Windows RT* 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows RT* i Windows Server 2012
  Szacunkowe rozmiary plików:
  • Aktualizacja programu Flash Player w programie Internet Explorer w systemie Windows 8.1/Windows Server 2012 R2 x64:~ 10 036 KB
  • Aktualizacja programu Flash Player w programie Internet Explorer w systemie Windows 8.1:~ 5 220 KB
  • Aktualizacja programu Flash Player w programie Internet Explorer w systemie Windows RT 8.1:~ 6 351 KB
  • Aktualizacja programu Flash Player w programie Internet Explorer w systemie Windows 8/Windows Server 2012 x64:~ 18 226 KB
  • Aktualizacja programu Flash Player w programie Internet Explorer w systemie Windows 8:~ 9 468 KB
  • Aktualizacja programu Flash Player w programie Internet Explorer w systemie Windows RT:~ 6 227 KB
  Opis:
  W produkcie oprogramowania firmy Microsoft wykryto problem z zabezpieczeniami, który może mieć wpływ na używany system.Można chronić system przed tym zagrożeniem, instalując tę aktualizację firmy Microsoft.Aby uzyskać pełną listę problemów, które zostały uwzględnione w tej aktualizacji, zapoznaj się z odpowiednim artykułem z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base.Po zainstalowaniu tej aktualizacji może być konieczne ponowne uruchomienie systemu.

Wtorek, 28.01.14

Podsumowanie nowej i zmienionej zawartości, której wydanie zaplanowano na wtorek, 28.01.14.

Nowa zawartość niezwiązana z zabezpieczeniami:

 • Aktualizacja dla systemu Windows Server 2012 R2 (KB2904440)

  Ustawienia regionalne:Wszystkie
  Wdrożenie:Aktualizacje ważne/automatyczne, WSUS i wykaz
  Klasyfikacja:Aktualizacja o wysokim priorytecie, niezwiązana z zabezpieczeniami
  Platformy docelowe:Windows Server 2012 R2
  Szacunkowe rozmiary plików:
  • Aktualizacja systemu Windows Server 2012 R2 x64:~ 9 984 KB
  Opis:
  Zainstalowanie tej aktualizacji rozwiązuje problemy w systemie Windows.Aby uzyskać pełną listę problemów, które zostały uwzględnione w tej aktualizacji, należy zapoznać się z odpowiednim artykułem z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base w celu uzyskania dodatkowych informacji.Po zainstalowaniu tego elementu może być wymagane ponowne uruchomienie komputera.

Wtorek, 14.01.14

Podsumowanie nowej i zmienionej zawartości, której wydanie zaplanowano na wtorek, 14.01.14.

Nowa zawartość dotycząca zabezpieczeń:

 • Aktualizacja zabezpieczeń programu Flash Player w programie Internet Explorer w systemach Windows 8.1, Windows RT 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows RT i Windows Server 2012 (KB2916626)

  Ustawienia regionalne:Wszystkie
  Wdrożenie:Aktualizacje ważne/automatyczne, WSUS i wykaz
  Klasyfikacja:Aktualizacje zabezpieczeń
  Zastępuje:KB2907997 w systemach Windows 8.1, Windows RT 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows RT i Windows Server 2012
  Platformy docelowe:Windows 8.1, Windows RT* 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows RT* i Windows Server 2012
  Szacunkowe rozmiary plików:
  • Aktualizacja programu Flash Player w programie Internet Explorer w systemie Windows 8.1/Windows Server 2012 R2 x64:~ 10 009 KB
  • Aktualizacja programu Flash Player w programie Internet Explorer w systemie Windows 8.1:~ 5 197 KB
  • Aktualizacja programu Flash Player w programie Internet Explorer w systemie Windows RT 8.1:~ 6 325 KB
  • Aktualizacja programu Flash Player w programie Internet Explorer w systemie Windows 8:~ 10 096 KB
  • Aktualizacja programu Flash Player w programie Internet Explorer w systemie Windows 8/Windows Server 2012 x64:~ 18 225 KB
  • Aktualizacja programu Flash Player w programie Internet Explorer w systemie Windows RT:~ 6 208 KB
  Opis:
  W produkcie oprogramowania firmy Microsoft wykryto problem z zabezpieczeniami, który może mieć wpływ na używany system.Można chronić system przed tym zagrożeniem, instalując tę aktualizację firmy Microsoft.Aby uzyskać pełną listę problemów, które zostały uwzględnione w tej aktualizacji, zapoznaj się z odpowiednim artykułem z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base.Po zainstalowaniu tej aktualizacji może być konieczne ponowne uruchomienie systemu.
 • MS14-002:Aktualizacja zabezpieczeń dla systemów Windows Server 2003 i Windows XP (KB2914368)

  Ustawienia regionalne:Wszystkie
  Wdrożenie:Windows Update, Microsoft Update, Aktualizacje automatyczne, WSUS i wykaz
  Klasyfikacja:Aktualizacje zabezpieczeń
  Ocena ważności:Ważna
  Zastępuje:MS10-099 (KB2440591) w systemach Windows Server 2003 i Windows XP
  Platformy docelowe:Windows Server 2003 i Windows XP
  Szacunkowe rozmiary plików:
  • Aktualizacja systemu Windows Server 2003/Windows XP x64:~ 690 KB
  • Aktualizacja systemu Windows Server 2003:~ 511 KB
  • Aktualizacja systemu Windows Server 2003 IA-64:~ 1 044 KB
  • Aktualizacja systemu Windows XP:~ 518 KB
  Opis:
  W produkcie oprogramowania firmy Microsoft wykryto problem z zabezpieczeniami, który może mieć wpływ na używany system.Można chronić system przed tym zagrożeniem, instalując tę aktualizację firmy Microsoft.Aby uzyskać pełną listę problemów, które zostały uwzględnione w tej aktualizacji, zapoznaj się z odpowiednim artykułem z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base.Po zainstalowaniu tej aktualizacji może być konieczne ponowne uruchomienie systemu.
 • MS14-003:Aktualizacja zabezpieczeń dla systemów Windows Embedded Standard 7, Windows 7 i Windows Server 2008 R2 (KB2913602)

  Ustawienia regionalne:Wszystkie
  Wdrożenie:Aktualizacje ważne/automatyczne, WSUS i wykaz
  Klasyfikacja:Aktualizacje zabezpieczeń
  Ocena ważności:Ważna
  Zastępuje:MS13-101 (KB2893984) w systemach Windows Embedded Standard 7, Windows 7 i Windows Server 2008 R2
  Platformy docelowe:Windows Embedded Standard 7, Windows 7 i Windows Server 2008 R2
  Szacunkowe rozmiary plików:
  • Aktualizacja systemu Windows Embedded Standard 7/Windows 7:~ 1 126 KB
  • Aktualizacja systemu Windows Embedded Standard 7/Windows 7/Windows Server 2008 R2 x64:~ 1 490 KB
  • Aktualizacja systemu Windows Server 2008 R2 IA-64:~ 2 946 KB
  Opis:
  W produkcie oprogramowania firmy Microsoft wykryto problem z zabezpieczeniami, który może mieć wpływ na używany system.Można chronić system przed tym zagrożeniem, instalując tę aktualizację firmy Microsoft.Aby uzyskać pełną listę problemów, które zostały uwzględnione w tej aktualizacji, zapoznaj się z odpowiednim artykułem z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base.Po zainstalowaniu tej aktualizacji może być konieczne ponowne uruchomienie systemu.

Nowa zawartość niezwiązana z zabezpieczeniami:

 • Aktualizacja dla systemów Windows 8.1 i Windows RT 8.1 (KB2904440)

  Ustawienia regionalne:Wszystkie
  Wdrożenie:Aktualizacje ważne/automatyczne, WSUS i wykaz
  Klasyfikacja:Aktualizacja o wysokim priorytecie, niezwiązana z zabezpieczeniami
  Platformy docelowe:Windows 8.1 i Windows RT* 8.1
  Szacunkowe rozmiary plików:
  • Aktualizacja systemu Windows 8.1 dla systemów opartych na procesorach x64:~ 9 984 KB
  • Aktualizacja systemu Windows 8.1:~ 4 425 KB
  • Aktualizacja systemu Windows RT 8.1:~ 9 597 KB
  Opis:
  Zainstalowanie tej aktualizacji rozwiązuje problemy w systemie Windows.Aby uzyskać pełną listę problemów, które zostały uwzględnione w tej aktualizacji, należy zapoznać się z odpowiednim artykułem z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base w celu uzyskania dodatkowych informacji.Po zainstalowaniu tego elementu może być wymagane ponowne uruchomienie komputera.
 • Aktualizacja dla systemów Windows 8, Windows RT i Windows Server 2012 (KB2911101)

  Ustawienia regionalne:Wszystkie
  Wdrożenie:Aktualizacje zalecane/automatyczne, WSUS i wykaz
  Klasyfikacja:Aktualizacja, niezwiązana z zabezpieczeniami
  Platformy docelowe:Windows 8, Windows RT* i Windows Server 2012
  Szacunkowe rozmiary plików:
  • Aktualizacja systemu Windows 8/Windows Server 2012 x64:~ 1 703 KB
  • Aktualizacja systemu Windows 8:~ 1 210 KB
  • Aktualizacja systemu Windows RT:~ 1 010 KB
  Opis:
  Zainstalowanie tej aktualizacji rozwiązuje problemy w systemie Windows.Aby uzyskać pełną listę problemów, które zostały uwzględnione w tej aktualizacji, należy zapoznać się z odpowiednim artykułem z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base w celu uzyskania dodatkowych informacji.Po zainstalowaniu tego elementu może być wymagane ponowne uruchomienie komputera.
 • Aktualizacja dla systemów Windows 8.1, Windows RT 8.1 i Windows Server 2012 R2 (KB2911106)

  Ustawienia regionalne:Wszystkie
  Wdrożenie:Aktualizacje zalecane/automatyczne, WSUS i wykaz
  Klasyfikacja:Aktualizacja, niezwiązana z zabezpieczeniami
  Zastępuje:
  • KB2895614 w systemie Windows 8.1
  • KB2905029 w systemie Windows RT 8.1
  Platformy docelowe:Windows 8.1, Windows RT* 8.1 i Windows Server 2012 R2
  Szacunkowe rozmiary plików:
  • Aktualizacja systemu Windows 8.1:~ 47 784 KB
  • Aktualizacja systemu Windows 8.1/Windows Server 2012 R2 x64:~ 75 251 KB
  • Aktualizacja systemu Windows RT 8.1:~ 47 183 KB
  Opis:
  Zainstalowanie tej aktualizacji rozwiązuje problemy w systemie Windows.Aby uzyskać pełną listę problemów, które zostały uwzględnione w tej aktualizacji, należy zapoznać się z odpowiednim artykułem z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base w celu uzyskania dodatkowych informacji.Po zainstalowaniu tego elementu może być wymagane ponowne uruchomienie komputera.
  http://support.microsoft.com/kb/2911106 (strona może być w języku angielskim)
 • Aktualizacja dla systemów Windows 8.1, Windows RT 8.1 i Windows Server 2012 R2 (KB2913270)

  Ustawienia regionalne:Wszystkie
  Wdrożenie:Aktualizacje zalecane/automatyczne, WSUS i wykaz
  Klasyfikacja:Aktualizacja, niezwiązana z zabezpieczeniami
  Platformy docelowe:Windows 8.1, Windows RT* 8.1 i Windows Server 2012 R2
  Szacunkowe rozmiary plików:
  • Aktualizacja systemu Windows 8.1:~ 2 838 KB
  • Aktualizacja systemu Windows 8.1/Windows Server 2012 R2 x64:~ 4 148 KB
  • Aktualizacja systemu Windows RT 8.1:~ 2 323 KB
  Opis:
  Zainstalowanie tej aktualizacji rozwiązuje problemy w systemie Windows.Aby uzyskać pełną listę problemów, które zostały uwzględnione w tej aktualizacji, należy zapoznać się z odpowiednim artykułem z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base w celu uzyskania dodatkowych informacji.Po zainstalowaniu tego elementu może być wymagane ponowne uruchomienie komputera.
 • Aktualizacja dla systemów Windows 7 i Windows Server 2008 R2 (KB2913431)

  Ustawienia regionalne:Wszystkie
  Wdrożenie:Aktualizacje zalecane/automatyczne, WSUS i wykaz
  Klasyfikacja:Aktualizacja, niezwiązana z zabezpieczeniami
  Zastępuje:KB2735855 w systemach Windows 7 i Windows Server 2008 R2
  Platformy docelowe:Windows 7 i Windows Server 2008 R2
  Szacunkowe rozmiary plików:
  • Aktualizacja systemu Windows 7:~ 880 KB
  • Aktualizacja systemu Windows 7/Windows Server 2008 R2 x64:~ 1 346 KB
  • Aktualizacja systemu Windows Server 2008 R2 IA-64:~ 2 125 KB
  Opis:
  Zainstalowanie tej aktualizacji rozwiązuje problemy w systemie Windows.Aby uzyskać pełną listę problemów, które zostały uwzględnione w tej aktualizacji, należy zapoznać się z odpowiednim artykułem z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base w celu uzyskania dodatkowych informacji.Po zainstalowaniu tego elementu może być wymagane ponowne uruchomienie komputera.
 • Aktualizacja dynamiczna systemów Windows 8.1, Windows RT 8.1 i Windows Server 2012 R2 (KB2914220)

  Ustawienia regionalne:Wszystkie
  Wdrożenie:Aktualizacje ważne/automatyczne i WSUS
  Klasyfikacja:Aktualizacja o wysokim priorytecie, niezwiązana z zabezpieczeniami
  Platformy docelowe:Windows 8.1, Windows RT* 8.1 i Windows Server 2012 R2
  Szacunkowe rozmiary plików:
  • Aktualizacja systemu Windows RT 8.1:~ 24 KB
  • Aktualizacja systemów Windows 8.1 i Windows Server 2012 R2 dla systemów opartych na procesorach x64:~ 220 KB
  • Aktualizacja systemu Windows 8.1:~ 187 KB
  Opis:
  Aktualizacje z kategorii aktualizacji dynamicznych systemu Windows 8.1 pozwalają systemom Windows 8.1, Windows RT 8.1 i Windows Server 2012 R2 uzyskiwać w trakcie instalacji początkowej krytyczne sterowniki, składniki i ulepszenia konfiguracji.
  http://support.microsoft.com/kb/2914220 (strona może być w języku angielskim)
 • Aktualizacja dla systemów Windows 8 i Windows RT (KB2917499)

  Ustawienia regionalne:Wszystkie
  Wdrożenie:Aktualizacje zalecane/automatyczne, WSUS i wykaz
  Klasyfikacja:Aktualizacja, niezwiązana z zabezpieczeniami
  Platformy docelowe:Windows 8, Windows RT*
  Szacunkowe rozmiary plików:
  • Aktualizacja systemu Windows 8 x64:~ 660 KB
  • Aktualizacja systemu Windows 8:~ 361 KB
  • Aktualizacja systemu Windows RT:~ 424 KB
  Opis:
  Zainstalowanie tej aktualizacji rozwiązuje problemy w systemie Windows.Aby uzyskać pełną listę problemów, które zostały uwzględnione w tej aktualizacji, należy zapoznać się z odpowiednim artykułem z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base w celu uzyskania dodatkowych informacji.Po zainstalowaniu tego elementu może być wymagane ponowne uruchomienie komputera.
 • Aktualizacja dla systemów Windows 8.1, Windows RT 8.1 i Windows Server 2012 R2 (KB2917993)

  Ustawienia regionalne:Wszystkie
  Wdrożenie:Aktualizacje zalecane/automatyczne, WSUS i wykaz
  Klasyfikacja:Aktualizacja, niezwiązana z zabezpieczeniami
  Platformy docelowe:Windows 8.1, Windows RT* 8.1 i Windows Server 2012 R2
  Szacunkowe rozmiary plików:
  • Aktualizacja systemu Windows 8.1:~ 301 KB
  • Aktualizacja systemu Windows 8.1/Windows Server 2012 R2 x64:~ 368 KB
  • Aktualizacja systemu Windows RT 8.1:~ 317 KB
  Opis:
  Zainstalowanie tej aktualizacji rozwiązuje problemy w systemie Windows.Aby uzyskać pełną listę problemów, które zostały uwzględnione w tej aktualizacji, należy zapoznać się z odpowiednim artykułem z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base w celu uzyskania dodatkowych informacji.Po zainstalowaniu tego elementu może być wymagane ponowne uruchomienie komputera.
 • Narzędzie Windows do usuwania złośliwego oprogramowania — styczeń 2014 (KB890830)/Narzędzie Windows do usuwania złośliwego oprogramowania — styczeń 2014 (KB890830) — wersja dla programu Internet Explorer

  Ustawienia regionalne:Wszystkie
  Wdrożenie:Windows Update, Microsoft Update, Aktualizacje ważne/automatyczne, WSUS i wykaz
  Klasyfikacja:Aktualizacja o wysokim priorytecie, niezwiązana z zabezpieczeniami, pakiety zbiorcze
  Zastępuje:KB890830 w systemach Windows 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows Server 2012, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003 i Windows XP
  Platformy docelowe:Windows 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows Server 2012, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003 i Windows XP
  Szacunkowe rozmiary plików:
  • Aktualizacja narzędzia Windows do usuwania złośliwego oprogramowania — styczeń 2014:~ 27 427 KB
  • Aktualizacja narzędzia Windows do usuwania złośliwego oprogramowania dla systemów opartych na procesorach x64 — styczeń 2014:~ 29 082 KB
  • Aktualizacja narzędzia Windows do usuwania złośliwego oprogramowania — styczeń 2014 — wersja dla programu IE:~ 23 193 KB
  Opis:
  Po pobraniu narzędzie jest uruchamiane jednokrotnie w celu sprawdzenia komputera pod kątem zainfekowania przez określone, najbardziej rozpowszechnione złośliwe oprogramowanie (w tym Blaster, Sasser i Mydoom) i ułatwia usunięcie wykrytych infekcji.W przypadku wykrycia infekcji po kolejnym uruchomieniu komputera w narzędziu zostanie wyświetlony raport o stanie.Nowa wersja narzędzia będzie oferowana co miesiąc.Aby uruchomić narzędzie ręcznie, należy pobrać jego kopię z witryny Centrum pobierania Microsoft lub uruchomić wersję trybu online z witryny microsoft.com. To narzędzie nie zastępuje programu antywirusowego.Aby chronić komputer, należy zainstalować oprogramowanie antywirusowe.

Zmiany w istniejącej zawartości dotyczącej zabezpieczeń:

 • MS13-081:Aktualizacja zabezpieczeń dla systemów Windows Embedded Standard 7, Windows 7 i Windows Server 2008 R2 (KB2862330)

  Ustawienia regionalne:Wszystkie
  Wdrożenie:Aktualizacje ważne/automatyczne, WSUS i wykaz
  Klasyfikacja:Aktualizacje zabezpieczeń
  Ocena ważności:Ważna
  Zastępuje:KB2529073 w systemach Windows 7 i Windows Server 2008 R2
  Platformy docelowe:Windows Embedded Standard 7, Windows 7 i Windows Server 2008 R2
  Szacunkowe rozmiary plików:
  • Aktualizacja systemu Windows Embedded Standard 7/Windows 7:~ 322 KB
  • Aktualizacja systemu Windows Embedded Standard 7/Windows 7/Windows Server 2008 R2 x64:~ 388 KB
  • Aktualizacja systemu Windows Server 2008 R2 IA-64:~ 780 KB
  Opis:
  W produkcie oprogramowania firmy Microsoft wykryto problem z zabezpieczeniami, który może mieć wpływ na używany system.Można chronić system przed tym zagrożeniem, instalując tę aktualizację firmy Microsoft.Aby uzyskać pełną listę problemów, które zostały uwzględnione w tej aktualizacji, zapoznaj się z odpowiednim artykułem z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base.Po zainstalowaniu tej aktualizacji może być konieczne ponowne uruchomienie systemu.
 • MS12-050:Aktualizacja zabezpieczeń dla systemów Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 i Windows Server 2003 (KB2596911)
  • Zmieniono metadane.
  • Pliki binarne nie uległy zmianie.
  • Tej aktualizacji nie trzeba instalować ponownie.
  Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
 • MS12-066:Aktualizacja zabezpieczeń programu Windows SharePoint Services 3.0 (KB2687442)
  • Zmieniono metadane.
  • Pliki binarne nie uległy zmianie.
  • Tej aktualizacji nie trzeba instalować ponownie.
  Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
 • Aktualizacja zabezpieczeń dla systemów Windows 8.1, Windows 8, Windows 7, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003 i Windows XP (KB2917500)
  • Zmieniono metadane w celu zaktualizowania zlokalizowanego tekstu.
  • Pliki binarne nie uległy zmianie.
  • Tej aktualizacji nie trzeba instalować ponownie.
  Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

Zmiany w istniejącej zawartości niezwiązanej z zabezpieczeniami:

 • Dodatek Service Pack 3 dla programu Windows SharePoint Services 3.0 x64 Edition (KB2526305)
  • Zmieniono metadane.
  • Pliki binarne nie uległy zmianie.
  • Tej aktualizacji nie trzeba instalować ponownie.
  Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
 • Aktualizacja dla systemu Windows 8.1 (KB2887595)
  • Zmieniono metadane.
  • Pliki binarne nie uległy zmianie.
  • Tej aktualizacji nie trzeba instalować ponownie.
  Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
 • Aktualizacja dla systemów Windows 8, Windows RT i Windows Server 2012 (KB2903938)
  • Zmieniono metadane.
  • Pliki binarne nie uległy zmianie.
  • Tej aktualizacji nie trzeba instalować ponownie.
  Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
 • Aktualizacja dla systemu Windows 8.1 (KB2903939)
  • Zmieniono metadane.
  • Pliki binarne nie uległy zmianie.
  • Tej aktualizacji nie trzeba instalować ponownie.
  Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
  http://support.microsoft.com/kb/2903939 (strona może być w języku angielskim)

Wtorek, 6 stycznia 2014

Podsumowanie nowej i zmienionej zawartości, której wydanie zaplanowano na wtorek, 6 stycznia 2014.

Nowa zawartość niezwiązana z zabezpieczeniami:

 • Aktualizacja dla systemu Windows RT 8.1 (KB2921482)

  Ustawienia regionalne:Wszystkie
  Wdrożenie:Aktualizacje ważne/automatyczne
  Klasyfikacja:Aktualizacja o wysokim priorytecie, niezwiązana z zabezpieczeniami
  Platformy docelowe:Windows RT* 8.1
  Szacunkowe rozmiary plików:
  • Aktualizacja systemu Windows RT 8.1:~ 221 KB
  Opis:
  Zainstalowanie tej aktualizacji rozwiązuje problemy w systemie Windows.Aby uzyskać pełną listę problemów, które zostały uwzględnione w tej aktualizacji, należy zapoznać się z odpowiednim artykułem z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base w celu uzyskania dodatkowych informacji.Po zainstalowaniu tego elementu może być wymagane ponowne uruchomienie komputera.
* Uwaga: wdrożenia przez program WSUS i wykaz nie dotyczą systemu Windows RT ani Windows RT 8.1.
Materiały referencyjne
Aby uzyskać więcej informacji dotyczących zmian w zawartości programów SUS i WSUS w 2013 roku, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
2921911 Opis zmian w zawartości programów SUS (Software Update Services) i WSUS (Windows Server Update Services) w roku 2013
Aby uzyskać więcej informacji dotyczących zmian w zawartości programów SUS i WSUS w 2012 roku, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
2800436Opis zmian w zawartości programów SUS (Software Update Services) i WSUS (Windows Server Update Services) w roku 2012
Aby uzyskać więcej informacji dotyczących zmian w zawartości programów SUS i WSUS w 2011 roku, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
2662694Opis zmian w zawartości programów SUS (Software Update Services) i WSUS (Windows Server Update Services) w roku 2011
Aby uzyskać więcej informacji dotyczących zmian w zawartości programów SUS i WSUS w 2010 roku, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
2492172Opis zmian w zawartości programów SUS (Software Update Services) i WSUS (Windows Server Update Services) w roku 2010
Aby uzyskać więcej informacji dotyczących zmian w zawartości programów SUS i WSUS w 2009 roku, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
979198Opis zmian w zawartości programów SUS (Software Update Services) i WSUS (Windows Server Update Services) w roku 2009
Aby uzyskać więcej informacji dotyczących zmian w zawartości programów SUS i WSUS w 2008 roku, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
961825Opis zmian w zawartości programów SUS (Software Update Services) i WSUS (Windows Server Update Services) w roku 2008
Aby uzyskać więcej informacji dotyczących zmian w zawartości programów SUS i WSUS w 2007 roku, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
947503 Opis zmian w zawartości programów SUS (Software Update Services) i WSUS (Windows Server Update Services) w roku 2007
Aby uzyskać więcej informacji dotyczących zmian w zawartości programów SUS i WSUS w 2006 roku, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
930858 Opis zmian w zawartości programów SUS (Software Update Services) i WSUS (Windows Server Update Services) w roku 2006
Aby uzyskać więcej informacji dotyczących zmian w zawartości programów SUS i WSUS w 2005 roku, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
918043 Opis zmian w zawartości programów SUS (Software Update Services) i WSUS (Windows Server Update Services) w roku 2005
Właściwości

Identyfikator artykułu: 894199 — ostatni przegląd: 10/17/2014 18:38:00 — zmiana: 69.0

 • kbsecurity kbinfo KB894199
Opinia