Sign in with Microsoft
New to Microsoft? Create an account.

Ten artykuł dotyczy tylko wersji w witrynie Windows sieci Web. Ten artykuł nie dotyczy wersji zabezpieczeń produktów, które nie są obsługiwane przez Windows aktualizacji.

Ten artykuł jest przeznaczony dla administratorów usług Windows Server Update Services (WSUS), Windows Update i Microsoft Update. Ten artykuł zawiera skumulowaną listę zmian zawartości dostępnych w programach WSUS, Windows Update i Microsoft Update. Administratorzy mogą używać tej listy zarówno jako szybkiego odwołania do zmian zawartości wprowadzonych podczas rutynowych synchronizacji, jak i do objaśnienia tych zmian. Te informacje będą aktualizowane w trakcie naszych zwykłych aktualizacji w drugim i czwartym wtorek każdego miesiąca lub po wydaniu niezaplanowanych aktualizacji. Ten artykuł zawiera listę zmian wprowadzonych 3 stycznia 2013 r. lub później. Nie zawiera ona zmian wprowadzonych przed tym dniem. Aby uzyskać więcej informacji o zmianach, które miały miejsce przed 3 stycznia 2013 r., zobacz sekcję "Odwołania".

Podsumowanie

Ten artykuł zawiera skumulowaną listę aktualizacji Windows Aktualizacja zawartości, które zostały udostępnione dla usługi Windows Update, Microsoft Update i programu Windows Server Update Services (WSUS) w dniu 3 stycznia 2013 r. lub później.

WPROWADZENIE

Czwartek, 19 grudnia 2013 r.


Jest to podsumowanie nowej i zmienionej zawartości, która zostanie opublikowana w czwartek 19 grudnia 2013 r.

Zmiany istniejącej zawartości niezwiązywowej z zabezpieczeniami:

 • Aktualizacja dynamiczna dla (KB2917488)

  • Metadane zostały zmienione.

  • Pliki binarne nie uległy zmianie.

  • Nie trzeba ponownie instalować tej aktualizacji.

  Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu, aby wyświetlić ten artykuł w bazie wiedzy Microsoft Knowledge Base:

  http://support.microsoft.com/kb/2917488

Czwartek, 12 grudnia 2013 r.

Jest to podsumowanie nowej i zmienionej zawartości, która zostanie opublikowana w czwartek 12 grudnia 2013 r.

Nowa zawartość zabezpieczeń:

 • Aktualizacja zabezpieczeń dla systemów Windows 8.1, Windows 8, Windows 7, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003 i Windows XP (KB2917500) Ustawienia

  lokalne:
  wszystkie wdrożenia: Windows, Microsoft Update, Ważne/automatyczne aktualizacje, WSUS i Klasyfikacja wykazu: aktualizacje zabezpieczeń:

  KB2798897 w systemach Windows 8.1, Windows 8, Windows 7, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003 i Windows XP
  Target platformy: Windows 8.1, Windows 8, Windows 7, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003 i Windows XP Przybliżone rozmiary
  plików:


  • aktualizacja Windows 8.1/Windows 8/Windows 7/Windows Server 2008/Windows Vista/Windows Server 2003/Windows XP: ~ 192 KB

  Opis: zainstaluj tę aktualizację, aby rozwiązać problem, który wymaga aktualizacji niezaufanego magazynu certyfikatów w Windows systemach oraz aktualizowania systemów. Po zainstalowaniu tej aktualizacji może być konieczne ponowne uruchomienie systemu.
  http://support.microsoft.com/kb/2917500

Nowa zawartość niezwiązywowa z zabezpieczeniami:

 • Aktualizacja dynamiczna dla systemu Windows 8.1 (KB2917488) — ustawienia


  lokalne: wszystkie wdrożenia: Ważne/automatyczne, WSUS i Klasyfikacja wykazu: Wysoki priorytet, Platformy docelowe niezwiązane z
  zabezpieczeniami: Windows 8.1 przybliżone rozmiary

  plików:

  • Windows 8.1 dla systemów opartych na proc. x64: ~ 523 KB

  • Windows 8.1: ~ 453 KB

  Opis: Aktualizacje w ramach kategorii aktualizacji dynamicznej Windows 8.1 są używane przez Windows 8.1, Windows RT 8.1 i Windows Server 2012 R2 w celu uzyskania krytycznych ulepszeń sterownika, składników i konfiguracji podczas początkowej
  konfiguracji.

  http://support.microsoft.com/kb/2917488

Środa, 11 grudnia 2013 r.

Jest to podsumowanie nowej i zmienionej zawartości, która zostanie opublikowana w środę, 11 grudnia 2013 r.

Zmiany istniejącej zawartości niezwiązywowej z zabezpieczeniami:

 • Aktualizacja dla Windows 8.1 (KB2887595)

  • Poprawianie metadanych w celu dodania wymagań wstępnych dotyczących aktualizacji KB2883200.

  • Pliki binarne nie uległy zmianie.

  • Nie trzeba ponownie instalować tej aktualizacji.

  Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu, aby wyświetlić ten artykuł w bazie wiedzy Microsoft Knowledge Base:

  http://support.microsoft.com/kb/2887595

 • Aktualizacja dla Windows 8.1 (KB2903939)

  • Poprawianie metadanych w celu dodania wymagań wstępnych dotyczących aktualizacji KB2883200.

  • Pliki binarne nie uległy zmianie.

  • Nie trzeba ponownie instalować tej aktualizacji.

  Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu, aby wyświetlić ten artykuł w bazie wiedzy Microsoft Knowledge Base:

  http://support.microsoft.com/kb/2903939

Wtorek, 10 grudnia 2013 r.

Jest to podsumowanie nowej i zmienionej zawartości, która zostanie opublikowana we wtorek, 10 grudnia 2013 r.

Nowa zawartość zabezpieczeń:

 • Aktualizacja zabezpieczeń dla systemów Windows 8 i Windows Server 2012 (KB2871690) Ustawienia lokalne: Wszystkie


  wdrożenie: Ważne/automatyczne, WSUS i Klasyfikacja wykazu: Platformy docelowe aktualizacji

  zabezpieczeń: Windows 8 i Windows Server 2012 przybliżone rozmiary
  plików:

  • Windows 8/Windows Server 2012 x64: ~ 9989 KB

  • Windows 8: ~ 4511 KB

  Opis: W produkcie oprogramowania firmy Microsoft stwierdzono problem
  zabezpieczeń, który może mieć wpływ na system. Możesz pomóc w ochronie systemu, instalując tę aktualizację od firmy Microsoft. Aby uzyskać pełną listę problemów uwzględnionych w tej aktualizacji, zobacz skojarzony artykuł z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base. Po zainstalowaniu tej aktualizacji może być konieczne ponowne uruchomienie systemu.

  http://support.microsoft.com/kb/2871690

 • Aktualizacja zabezpieczeń programu Internet Explorer Flash Player Windows 8.1, Windows RT 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows RT i Windows Server 2012 (KB2907997)

  Locale: All
  Deployment: Important/Automatic Updates, WSUS, and Catalog
  Classification: Security Updates
  Supersedes: KB2898108 on Windows 8.1, Windows RT 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows RT and Windows Server 2012
  Target platforms : Windows 8.1, Windows RT* 8,1, Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows RT*i Windows Server 2012 przybliżonych rozmiarów
  plików:

  • Program Internet Explorer Flash Player Windows 8.1/Windows Server 2012 R2 x64: ~ 9985 KB

  • Program Internet Explorer Flash Player Windows 8.1 aktualizacji: ~ 5182 KB

  • Program Internet Explorer Flash Player Windows RT aktualizacji 8.1: ~ 6307KB

  • Program Internet Explorer Flash Player Windows 8/Windows Server 2012 x64: ~ 18314 KB

  • Program Internet Explorer Flash Player Windows 8 aktualizacji: ~ 10070 KB

  • Program Internet Explorer Flash Player Windows RT aktualizacji: ~ 6191 KB

  Opis: W produkcie oprogramowania firmy Microsoft stwierdzono problem
  zabezpieczeń, który może mieć wpływ na system. Możesz pomóc w ochronie systemu, instalując tę aktualizację od firmy Microsoft. Aby uzyskać pełną listę problemów uwzględnionych w tej aktualizacji, zobacz skojarzony artykuł z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base. Po zainstalowaniu tej aktualizacji może być konieczne ponowne uruchomienie systemu.

  http://support.microsoft.com/kb/2907997

 • MS13-096: Aktualizacja zabezpieczeń dla systemów Windows Server 2008 i Windows Vista (KB2901674) Ustawienia lokalne: wszystkie wdrożenia: ważne/automatyczne, wsus i klasyfikacja wykazu: ocena ważności aktualizacji zabezpieczeń: Krytyczne platformy

  docelowe: Windows Server 2008 i Windows Vista Przybliżone rozmiary
  plików:

  • Windows Aktualizacja serwera 2008 IA-64: ~ 2798 KB

  • Windows Aktualizacja serwera 2008/Windows Vista x64: ~ 1813 KB

  • Windows Aktualizacja serwera 2008/Windows Vista: ~ 866 KB

  Opis: W produkcie oprogramowania firmy Microsoft stwierdzono problem
  zabezpieczeń, który może mieć wpływ na system. Możesz pomóc w ochronie systemu, instalując tę aktualizację od firmy Microsoft. Aby uzyskać pełną listę problemów uwzględnionych w tej aktualizacji, zobacz skojarzony artykuł z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base. Po zainstalowaniu tej aktualizacji może być konieczne ponowne uruchomienie systemu.

  http://support.microsoft.com/kb/2901674

 • MS13-097: Skumulowana aktualizacja zabezpieczeń dla programu Internet Explorer (KB2898785) Ustawienia


  lokalne: Wszystkie wdrożenie: Windows Update, Microsoft Update, aktualizacje ważne/automatyczne, program WSUS i klasyfikacja wykazu: ocena ważności aktualizacji

  zabezpieczeń:

  • Krytyczne: Windows 8.1, Windows RT 8.1, Windows 8, Windows RT, Windows Embedded Standard 7, Windows 7, Windows Vista i Windows XP

  • Ważne: Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 i Windows Server 2003

  • Umiarkowany: Windows Server 2003


  Supersedyty:

  • MS13-088 (KB2888505) na Windows 8.1, Windows RT 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows RT, Windows Server 2012, Windows Embedded Standard 7, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003 i Windows XP


  Platformy docelowe: Windows 8.1, Windows RT* 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows RT*, Windows Server 2012, Windows Embedded Standard 7, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003 oraz Windows Xp Przybliżone rozmiary
  plików:

  • Internet Explorer 11 dla Windows 8.1: ~ 16875 KB

  • Aktualizacja przeglądarki Internet Explorer 11 Windows 8.1/Windows Server 2012 R2 x64: ~ 33830 KB

  • Internet Explorer 11 dla systemu Windows RT 8.1: ~ 17548 KB

  • Internet Explorer 10 aktualizacji Windows 8: ~ 16968 KB

  • Internet Explorer 10 aktualizacji Windows 8/Windows Server 2012 x64: ~ 36335 KB

  • Internet Explorer 10 aktualizacji Windows RT: ~ 13959 KB

  • Internet Explorer 10 dla Windows Embedded Standard 7/Windows 7 z dodatkiem Service Pack 1: ~ 19650 KB

  • Aktualizacja programu Internet Explorer 8 dla Windows Embedded Standard 7/Windows 7/Windows Server 2008 R2 x64: ~ 16935 KB

  • Program Internet Explorer 11 dla Windows Standard 7/Windows 7: ~ 17149 KB

  • Przeglądarka Internet Explorer 8 dla Windows Standardowa aktualizacja 7/Windows 7: ~ 8613 KB

  • Aktualizacja programu Internet Explorer 11 dla systemu Windows Embedded Standard 7/Windows 7/Windows Server 2008 R2 x64: ~ 34284KB

  • Internet Explorer 10 dla systemu Windows Embedded Standard 7/Windows 7/Windows Server 2008 R2 z dodatkiem Service Pack 1 dla systemów opartych na procesorze x64 — aktualizacja: ~ 41249 KB

  • Program Internet Explorer 9 dla Windows Embedded Standard 7/Windows 7 x64, aktualizacja: ~ 28787KB

  • Program Internet Explorer 9 dla Windows Standard 7/Windows 7: ~ 13969 KB

  • Aktualizacja programu Internet Explorer 8 dla Windows Server 2008 R2 IA-64: ~ 22268 KB

  • Dynamiczny instalator programu Internet Explorer 8 dla Windows Server 2008/Windows Vista: ~ 9963 KB

  • Aktualizacja programu Internet Explorer 7 dla Windows Server 2008/Windows Vista x64: ~ 13474 KB

  • Aktualizacja programu Internet Explorer 7 Windows Server 2008 IA-64: ~ 17319 KB

  • Aktualizacja programu Internet Explorer 9 Windows Server 2008/Windows Vista x64: ~ 28794 KB

  • Aktualizacja programu Internet Explorer 7 Windows Server 2008/Windows Vista: ~ 7084 KB

  • Aktualizacja programu Internet Explorer 8 Dynamic Installer Windows Server 2008/Windows Vista x64: ~ 19562KB

  • Aktualizacja programu Internet Explorer 9 Windows Server 2008/Windows Vista: ~ 13970 KB

  • Aktualizacja programu Internet Explorer 6 Windows Server 2003 IA-64: ~ 14013KB

  • Aktualizacja programu Internet Explorer 6 Windows Server 2003: ~ 4428 KB

  • Aktualizacja programu Internet Explorer 6 Windows Server 2003/Windows XP x64: ~ 10795 KB

  • Dynamiczny Instalator programu Internet Explorer 7 dla programu Windows Server 2003/Windows XP x64: ~ 19953KB

  • Aktualizacja programu Internet Explorer 8 Windows Server 2003: ~ 9423 KB

  • Aktualizacja systemu Internet Explorer 8 Dynamic Installer Windows Server 2003/Windows XP x64: ~ 22405 KB

  • Dynamiczny instalator programu Internet Explorer 7 dla programu Windows Server 2003: ~ 8463 KB

  • Aktualizacja programu Internet Explorer 7 Windows Server 2003 IA-64: ~ 25311 KB

  • Przeglądarka Internet Explorer 6 dla systemu Windows XP: ~ 4135 KB

  • Dynamiczny Instalator programu Internet Explorer 7 dla systemu Windows XP: ~ 8469 KB

  • Dynamiczny Instalator programu Internet Explorer 8 dla systemu Windows XP: ~ 9433 KB

  Opis: W produkcie oprogramowania firmy Microsoft stwierdzono problem
  zabezpieczeń, który może mieć wpływ na system. Możesz pomóc w ochronie systemu, instalując tę aktualizację od firmy Microsoft. Aby uzyskać pełną listę problemów uwzględnionych w tej aktualizacji, zobacz skojarzony artykuł z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base. Po zainstalowaniu tej aktualizacji może być konieczne ponowne uruchomienie systemu.

  http://support.microsoft.com/kb/2898785

 • MS13-098: Aktualizacja zabezpieczeń dla systemu Windows (KB2893294) Ustawienia lokalne: wszystkie wdrożenia: Windows Update, Microsoft Update, Ważne/automatyczne aktualizacje, WSUS i Klasyfikacja wykazu: Ocena ważności aktualizacji zabezpieczeń: Krytyczne platformy

  docelowe: Windows 8.1, Windows RT* 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows RT*, Windows Server 2012, Windows Embedded Standard 7, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003 i Windows
  przybliżonych rozmiarów plików XP:

  • Windows 8.1: ~ 68 KB

  • Windows 8.1/Windows Server 2012 R2 x64: ~ 96 KB

  • Windows RT 8.1: ~ 65 KB

  • Windows 8/Windows Server 2012 x64: ~ 101 KB

  • Windows 8: ~ 74 KB

  • Windows RT: ~ 62 KB

  • Windows Embedded Standard 7/Windows 7/Windows Server 2008 R2 x64 update: ~ 165KB

  • Windows Embedded Standard 7/Windows 7 update: ~ 131KB

  • Windows Aktualizacja serwera 2008 R2 IA-64: ~ 196 KB

  • Windows Aktualizacja serwera 2008/Windows Vista: ~ 137 KB

  • Windows Aktualizacja serwera 2008/Windows Vista x64: ~ 170 KB

  • Windows Aktualizacja serwera 2008 IA-64: ~ 201KB

  • Windows Aktualizacja z serwera 2003: ~ 565 KB

  • Windows Aktualizacja serwera 2003 IA-64: ~ 1123 KB

  • Windows Aktualizacja serwera 2003/Windows XP x64: ~ 763 KB

  • Windows Aktualizacja XP: ~ 571KB

  Opis: W produkcie oprogramowania firmy Microsoft stwierdzono problem
  zabezpieczeń, który może mieć wpływ na system. Możesz pomóc w ochronie systemu, instalując tę aktualizację od firmy Microsoft. Aby uzyskać pełną listę problemów uwzględnionych w tej aktualizacji, zobacz skojarzony artykuł z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base. Po zainstalowaniu tej aktualizacji może być konieczne ponowne uruchomienie systemu.

  http://support.microsoft.com/kb/2893294

 • MS13-099: Aktualizacja zabezpieczeń dla systemów Windows 8.1, Windows RT 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows RT, Windows Server 2012, Windows Embedded Standard 7, Windows 7 i Windows Server 2008 R2 (KB2892074) Locale: Wszystkie wdrożenia: ważne/automatyczne aktualizacje, WSUS i Klasyfikacja wykazu: Ocena ważności aktualizacji zabezpieczeń: Krytyczne platformy

  docelowe: Windows 8.1, Windows RT* 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows RT*, Windows Server 2012, Windows Embedded Standard 7, Windows 7 i Windows Server 2008 R2
  Przybliżone rozmiary plików:

  • Windows 8.1: ~ 254 KB

  • Windows 8.1/Windows Server 2012 R2 x64: ~ 506 KB

  • Windows RT 8.1: ~ 275 KB

  • Windows 8/Windows Server 2012 x64: ~ 586 KB

  • Windows 8: ~ 316 KB

  • Windows RT: ~ 271 KB

  • Windows Embedded Standard 7/Windows 7/Windows Server 2008 R2 x64 update: ~ 595KB

  • Windows Embedded Standard 7/Windows 7 update: ~ 276KB

  • Windows Aktualizacja serwera 2008 R2 IA-64: ~ 712 KB

  Opis: W produkcie oprogramowania firmy Microsoft stwierdzono problem
  zabezpieczeń, który może mieć wpływ na system. Możesz pomóc w ochronie systemu, instalując tę aktualizację od firmy Microsoft. Aby uzyskać pełną listę problemów uwzględnionych w tej aktualizacji, zobacz skojarzony artykuł z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base. Po zainstalowaniu tej aktualizacji może być konieczne ponowne uruchomienie systemu.

  http://support.microsoft.com/kb/2892074

 • MS13-099: aktualizacja zabezpieczeń dla programu Windows Server 2008, Windows Vista Windows Server 2003 i Windows XP (KB2892075) Ustawienia lokalne: wszystkie wdrożenia: aktualizacja Windows, Microsoft Update, aktualizacje ważne/automatyczne, program WSUS i klasyfikacja wykazu: ocena ważności aktualizacji zabezpieczeń: Krytyczne platformy

  docelowe: Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003 i Windows przybliżone rozmiary plików
  XP:

  • Windows Aktualizacja serwera 2008/Windows Vista: ~ 278 KB

  • Windows Aktualizacja serwera 2008 IA-64: ~ 717 KB

  • Windows Aktualizacja serwera 2008/Windows Vista x64: ~ 535 KB

  • Windows Aktualizacja serwera 2003/Windows XP x64: ~ 792 KB

  • Windows Aktualizacja serwera 2003 IA-64: ~ 1176 KB

  • Windows Aktualizacja z serwera 2003: ~ 557 KB

  • Windows Aktualizacja XP: ~ 564 KB

  Opis: W produkcie oprogramowania firmy Microsoft stwierdzono problem
  zabezpieczeń, który może mieć wpływ na system. Możesz pomóc w ochronie systemu, instalując tę aktualizację od firmy Microsoft. Aby uzyskać pełną listę problemów uwzględnionych w tej aktualizacji, zobacz skojarzony artykuł z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base. Po zainstalowaniu tej aktualizacji może być konieczne ponowne uruchomienie systemu.

  http://support.microsoft.com/kb/2892075

 • MS13-099: Aktualizacja zabezpieczeń dla programu Windows Server 2003 i Windows XP (KB2892076) Ustawienia lokalne: wszystkie wdrożenia: aktualizacja Windows, Microsoft Update, aktualizacje automatyczne, program WSUS i klasyfikacja wykazu: ocena ważności Aktualizacji zabezpieczeń: Krytyczne platformy

  docelowe: Windows Server 2003 i Windows XP Przybliżone rozmiary
  plików:

  • Windows Aktualizacja serwera 2003/Windows XP x64: ~ 795 KB

  • Windows Aktualizacja serwera 2003 IA-64: ~ 1150 KB

  • Windows Aktualizacja z serwera 2003: ~ 547 KB

  Opis: W produkcie oprogramowania firmy Microsoft stwierdzono problem
  zabezpieczeń, który może mieć wpływ na system. Możesz pomóc w ochronie systemu, instalując tę aktualizację od firmy Microsoft. Aby uzyskać pełną listę problemów uwzględnionych w tej aktualizacji, zobacz skojarzony artykuł z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base. Po zainstalowaniu tej aktualizacji może być konieczne ponowne uruchomienie systemu.

  http://support.microsoft.com/kb/2892076

 • MS13–101: Aktualizacja zabezpieczeń dla systemów Windows 8, Windows RT, Windows Server 2012, Windows Embedded Standard 7, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 i Windows Vista (KB2887069) Ustawienia lokalne: Wszystkie wdrożenia: aktualizacje ważne/automatyczne WSUS i Klasyfikacja wykazu: Ocena ważności aktualizacji zabezpieczeń: Ważne platformy

  docelowe: Windows 8, Windows RT*, Windows Server 2012, Windows Embedded Standard 7, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 i Windows Vista
  Przybliżone rozmiary plików:

  • Windows 8: ~ 636 KB

  • Windows 8/Windows Server 2012 x64: ~ 757 KB

  • Windows RT: ~ 602 KB

  • Windows Embedded Standard 7/Windows 7/Windows Server 2008 R2 x64 update: ~ 676KB

  • Windows Embedded Standard 7/Windows 7 update: ~ 584KB

  • Windows Aktualizacja serwera 2008 R2 IA-64: ~ 288 KB

  • Windows Aktualizacja serwera 2008/Windows Vista: ~ 623 KB

  • Windows Aktualizacja serwera 2008/Windows Vista x64: ~ 668 KB

  • Windows Aktualizacja serwera 2008 IA-64: ~ 298 KB

  Opis: W produkcie oprogramowania firmy Microsoft stwierdzono problem
  zabezpieczeń, który może mieć wpływ na system. Możesz pomóc w ochronie systemu, instalując tę aktualizację od firmy Microsoft. Aby uzyskać pełną listę problemów uwzględnionych w tej aktualizacji, zobacz skojarzony artykuł z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base. Po zainstalowaniu tej aktualizacji może być konieczne ponowne uruchomienie systemu.

  http://support.microsoft.com/kb/2887069

 • MS13–101: Aktualizacja zabezpieczeń dla systemu Windows (KB2893984) Ustawienia lokalne: wszystkie wdrożenia: Windows Update, Microsoft Update, ważne/automatyczne aktualizacje, WSUS i klasyfikacja wykazu: ocena ważności aktualizacji zabezpieczeń: Ważne nadsyłki:

  MS13-081 (KB2883150) w systemie Windows 8, Windows RT, Windows Server 2012, Windows Embedded Standard 7, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003 i Windows XP
  Target platformy: Windows 8.1, Windows RT* 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows RT*, Windows Server 2012, Windows Embedded Standard 7, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003 i Windows XP Przybliżone rozmiary
  plików:

  • Windows 8.1: ~ 1645 KB

  • Windows 8.1/Windows Server 2012 R2 x64: ~ 1944 KB

  • Windows RT 8.1: ~ 1668 KB

  • Windows 8/Windows Server 2012 x64: ~ 2270 KB

  • Windows 8: ~ 1881 KB

  • Windows RT: ~ 1577 KB

  • Windows Embedded Standard 7/Windows 7/Windows Server 2008 R2 x64 update: ~ 1491KB

  • Windows Embedded Standard 7/Windows 7 update: ~ 1126KB

  • Windows Aktualizacja serwera 2008 R2 IA-64: ~ 2941 KB

  • Windows Aktualizacja serwera 2008/Windows Vista x64: ~ 1340 KB

  • Windows Aktualizacja serwera 2008 IA-64: ~ 2686 KB

  • Windows Aktualizacja serwera 2008/Windows Vista: ~ 1025 KB

  • Windows Aktualizacja z serwera 2003: ~ 1416 KB

  • Windows Aktualizacja serwera 2003/Windows XP x64: ~ 2477 KB

  • Windows Aktualizacja serwera 2003 IA-64: ~ 3278 KB

  • Windows Aktualizacja XP: ~ 1414 KB

  Opis: W produkcie oprogramowania firmy Microsoft stwierdzono problem
  zabezpieczeń, który może mieć wpływ na system. Możesz pomóc w ochronie systemu, instalując tę aktualizację od firmy Microsoft. Aby uzyskać pełną listę problemów uwzględnionych w tej aktualizacji, zobacz skojarzony artykuł z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base. Po zainstalowaniu tej aktualizacji może być konieczne ponowne uruchomienie systemu.

  http://support.microsoft.com/kb/2893984

 • MS13-102: Aktualizacja zabezpieczeń dla programu Windows Server 2003 i Windows XP (KB2898715) — ustawienia lokalne: Windows aktualizacja: Microsoft Update, Aktualizacje automatyczne, WSUS i Klasyfikacja wykazu: Klasyfikacja ważności aktualizacji zabezpieczeń: Ważne nadsyłki:

  MS13-062 (KB2849470) na platformach Windows Server 2003 i Windows XP
  Platformy docelowe: Windows Server 2003
  i Windows XP Przybliżone rozmiary plików:

  • Windows Aktualizacja serwera 2003 IA-64: ~ 2166 KB

  • Windows Aktualizacja serwera 2003/Windows XP x64: ~ 1566 KB

  • Windows Aktualizacja z serwera 2003: ~ 817 KB

  • Windows Aktualizacja XP: ~ 789 KB

  Opis: W produkcie oprogramowania firmy Microsoft stwierdzono problem
  zabezpieczeń, który może mieć wpływ na system. Możesz pomóc w ochronie systemu, instalując tę aktualizację od firmy Microsoft. Aby uzyskać pełną listę problemów uwzględnionych w tej aktualizacji, zobacz skojarzony artykuł z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base. Po zainstalowaniu tej aktualizacji może być konieczne ponowne uruchomienie systemu.

  http://support.microsoft.com/kb/2898715

Nowa zawartość niezwiązywowa z zabezpieczeniami:

 • Aktualizacja dla systemów Windows 7 i Windows Server 2008 R2 (KB2847077) Ustawienia lokalne: Wszystkie wdrożenie: Aktualizacje


  zalecane/automatyczne, WSUS i Klasyfikacja wykazu: Aktualizacje, platformy docelowe niezwiązane z zabezpieczeniami: Windows 7 i
  Windows Server
  2008 R2
  Przybliżone rozmiary plików:

  • Windows 7/Windows Server 2008 R2 x64: ~ 15876 KB

  • Windows 7: ~ 11907KB

  Opis:
  zainstaluj tę aktualizację, aby rozwiązać problemy z Windows. Aby uzyskać pełną listę problemów uwzględnionych w tej aktualizacji, zobacz powiązany artykuł z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base, aby uzyskać więcej informacji. Po zainstalowaniu tej aktualizacji może być konieczne ponowne uruchomienie komputera.

  http://support.microsoft.com/kb/2847077

 • Pakiet zbiorczy aktualizacji dla programu Microsoft Windows MultiPoint Server 2012 (KB2864239) Ustawienia lokalne: Wszystkie wdrożenie: Aktualizacje ważne/automatyczne, WSUS i Klasyfikacja wykazu: wysoki priorytet, niezwiązany z zabezpieczeniami, pliki wsadowe
  aktualizacji: KB2791647 na platformach docelowych programu
  Windows Server 2012: Windows Server 2012 przybliżone rozmiary
  plików:

  • Pakiet zbiorczy aktualizacji dla programu Microsoft Windows MultiPoint Server 2012: ~ 411988 KB

  Opis:
  zainstaluj tę aktualizację, aby rozwiązać problemy z Windows. Aby uzyskać pełną listę problemów uwzględnionych w tej aktualizacji, zobacz powiązany artykuł z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base, aby uzyskać więcej informacji. Po zainstalowaniu tej aktualizacji może być konieczne ponowne uruchomienie komputera.

  http://support.microsoft.com/kb/2864239

 • Aktualizacja dla systemów Windows 8, Windows RT i Windows Server 2012 (KB2877213) Ustawienia lokalne: Wszystkie wdrożenie: Aktualizacje

  zalecane/automatyczne, WSUS i Klasyfikacja wykazu: aktualizacje, platformy docelowe niezwiązane z

  zabezpieczeniami:
  Windows 8, Windows RT*i Windows Server 2012 przybliżone
  rozmiary plików:

  • Windows 8/Windows Server 2012 x64: ~ 164 KB

  • Windows 8: ~ 142 KB

  • Windows RT: ~ 156 KB

  Opis:
  zainstaluj tę aktualizację, aby rozwiązać problemy z Windows. Aby uzyskać pełną listę problemów uwzględnionych w tej aktualizacji, zobacz powiązany artykuł z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base, aby uzyskać więcej informacji. Po zainstalowaniu tej aktualizacji może być konieczne ponowne uruchomienie komputera.

  http://support.microsoft.com/kb/2877213

 • Aktualizacja dla Windows 8, Windows RT, Windows Server 2012, Windows 7, Windows Server 2008 R2, i Windows Server 2008 (KB2891804) Ustawienia lokalne: Wszystkie wdrożenie: Aktualizacje zalecane/automatyczne, WSUS i Klasyfikacja wykazu: Aktualizacje, Platformy docelowe niezwiązane z  zabezpieczeniami:
  Windows 8, Windows RT*, Windows Server 2012, Windows 7, Windows Server 2008 R2 i Windows Server 2008
  Przybliżone rozmiary plików:

  • Windows 8: ~ 150 KB

  • Windows 8/Windows Server 2012 x64: ~ 221 KB

  • Windows RT: ~ 145 KB

  • Windows 7: ~ 163 KB

  • Windows 7/Windows Server 2008 R2 x64: ~ 235 KB

  • Windows Aktualizacja serwera 2008 R2 IA-64: ~ 294 KB

  • Windows Aktualizacja serwera 2008 IA-64: ~ 292 KB

  • Windows Aktualizacja serwera 2008 x64: ~ 235 KB

  • Windows Aktualizacja z serwera 2008: ~ 164 KB

  Opis:
  zainstaluj tę aktualizację, aby rozwiązać problemy z Windows. Aby uzyskać pełną listę problemów uwzględnionych w tej aktualizacji, zobacz powiązany artykuł z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base, aby uzyskać więcej informacji. Po zainstalowaniu tej aktualizacji może być konieczne ponowne uruchomienie komputera.

  http://support.microsoft.com/kb/2891804

 • Aktualizacja pakietu koderów-koderów-kamer firmy Microsoft dla systemów Windows 8.1 i Windows RT 8.1 (KB2899189) Ustawienia lokalne: Wszystkie wdrożenie: Aktualizacje zalecane/automatyczne, WSUS i Klasyfikacja wykazu: Aktualizacje, niezwiązane z zabezpieczeniami:
  KB2859675 w systemach Windows 8.1 i Windows RT 8.1 Platformy
  docelowe: Windows 8.1 i Windows RT* 8.1
  Przybliżone rozmiary plików:

  • Pakiet koderów-koderów-koderów-Windows 8.1 firmy Microsoft dla systemów opartych na proc. x64: ~ 14204KB

  • Pakiet koderów-koderów-Windows 8.1 firmy Microsoft dla systemu Windows: ~ 7041 KB

  • Pakiet koderów-koderów-koderów-Windows RT firmy Microsoft dla wersji 8.1: ~ 7207KB

  Opis: Zainstalowanie pakietu Microsoft Camera Codec Pack umożliwia wyświetlanie różnych formatów plików specyficznych dla urządzenia i umożliwia wyświetlanie obsługiwanych plików aparatu RAW w aplikacjach pakietu
  Windows. Aby uzyskać pełną listę obsługiwanych kamer, zobacz skojarzony artykuł z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base, aby uzyskać więcej informacji. Po zainstalowaniu tej aktualizacji może być konieczne ponowne uruchomienie komputera.

  http://support.microsoft.com/kb/2899189

 • Aktualizacja pakietu koderów-kamer firmy Microsoft dla systemów Windows 8 i Windows RT (KB2899190) — ustawienia lokalne: wszystkie wdrożenia: aktualizacje zalecane/automatyczne, wersja WSUS i klasyfikacja wykazu: aktualizacje, pliki niebędące  zabezpieczeniami:
  KB2859541

  na platformach docelowych Windows 8 i Windows RT: Windows 8 i Windows RT * Przybliżone rozmiary plików:

  • Pakiet koderów-koderów-Windows 8 firmy Microsoft dla systemu windows: ~ 13753KB

  • Pakiet microsoft Camera Codec Pack dla Windows 8 x64: ~ 27560KB

  • Pakiet koderów-koderów-Windows RT firmy Microsoft dla systemu Windows: ~ 7049 KB

  Opis: Zainstalowanie pakietu Microsoft Camera Codec Pack umożliwia wyświetlanie różnych formatów plików specyficznych dla urządzenia i umożliwia wyświetlanie obsługiwanych plików aparatu RAW w aplikacjach pakietu
  Windows. Aby uzyskać pełną listę obsługiwanych kamer, zobacz skojarzony artykuł z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base, aby uzyskać więcej informacji. Po zainstalowaniu tej aktualizacji może być konieczne ponowne uruchomienie komputera.

  http://support.microsoft.com/kb/2899190

 • Aktualizacja dla systemów Windows 8, Windows RT i Windows Server 2012 (KB2903938) Ustawienia lokalne: Wszystkie wdrożenie: Aktualizacje

  opcjonalne/automatyczne, WSUS i Klasyfikacja wykazu: aktualizacje, platformy docelowe niezwiązane z

  zabezpieczeniami:
  Windows 8, Windows RT*i Windows Server 2012 przybliżone
  rozmiary plików:

  • Windows 8/Windows Server 2012 x64: ~ 8462 KB

  • Windows 8: ~ 6617 KB

  • Windows RT: ~ 1021 KB

  Opis:
  zainstaluj tę aktualizację, aby rozwiązać problemy z Windows. Aby uzyskać pełną listę problemów uwzględnionych w tej aktualizacji, zobacz powiązany artykuł z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base, aby uzyskać więcej informacji. Po zainstalowaniu tej aktualizacji może być konieczne ponowne uruchomienie komputera.

  http://support.microsoft.com/kb/2903938

 • Aktualizacja dla systemów Windows 8.1, Windows RT 8.1 i Windows Server 2012 R2 (KB2903939) Ustawienia lokalne: Wszystkie


  wdrożenie: ważne/automatyczne aktualizacje, WSUS i klasyfikacja wykazu: wysoki
  priorytet, niezwiązane z
  zabezpieczeniami:

  • KB2895219 w Windows 8.1

  • KB2903601 w Windows RT 8.1

  • KB2904594 w Windows 8.1

  • KB2905029 w Windows RT 8.1

  Platformy docelowe: Windows 8.1,Windows RT * 8.1 i Windows Server 2012 przybliżonych rozmiarów plików
  W2:

  • Windows 8.1: ~ 27643 KB

  • Windows 8.1/Windows Server 2012 R2 x64: ~ 51225 KB

  • Windows RT 8.1: ~ 27906 KB

  Opis:
  zainstaluj tę aktualizację, aby rozwiązać problemy z Windows. Aby uzyskać pełną listę problemów uwzględnionych w tej aktualizacji, zobacz powiązany artykuł z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base, aby uzyskać więcej informacji. Po zainstalowaniu tej aktualizacji może być konieczne ponowne uruchomienie komputera.

  http://support.microsoft.com/kb/2903939

 • Aktualizacja dla Windows 8.1, Windows RT 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows RT, Windows Server 2012, Windows Embedded Standard 7, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Server 2003 i Windows XP (KB2904266) — ustawienia lokalne: wszystkie


  wdrożenia: aktualizacja Windows, aktualizacja Microsoft Update, aktualizacje ważne/automatyczne, program WSUS i klasyfikacja wykazu: wysoki priorytet, niezwiązane z zabezpieczeniami, rzuty aktualizacji — przesuniecie:

  • KB2863058 na Windows RT

  • KB2890882 w systemie Windows 8, Windows Server 2012, Windows Embedded Standard 7, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Server 2003 i Windows XP

  Platformy docelowe: Windows 8.1, Windows RT* 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows RT*, Windows Server 2012, Windows Embedded Standard 7, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Server 2003 i Windows XP Przybliżone rozmiary
  plików:

  • Windows 8.1: ~ 567 KB

  • Windows 8.1/Windows Server 2012 R2 x64: ~ 992 KB

  • Windows RT 8.1: ~ 638 KB

  • Windows 8/Windows Server 2012 x64: ~ 764 KB

  • Windows 8: ~ 487 KB

  • Windows RT: ~ 309 KB

  • Windows Embedded Standard 7/Windows 7/Windows Server 2008 R2 x64 update: ~ 729KB

  • Windows Embedded Standard 7/Windows 7 update: ~ 459KB

  • Windows Aktualizacja serwera 2008 R2 IA-64: ~ 159 KB

  • Windows Aktualizacja z serwera 2008: ~ 487 KB

  • Windows Aktualizacja serwera 2008 IA-64: ~ 179 KB

  • Windows Aktualizacja serwera 2008 x64: ~ 592 KB

  • Windows Aktualizacja z serwera 2003: ~ 512 KB

  • Windows Aktualizacja serwera 2003 IA-64: ~ 1046 KB

  • Windows Aktualizacja serwera 2003/Windows XP x64: ~ 704 KB

  • Windows Aktualizacja XP: ~ 519 KB

  Opis:
  zainstaluj tę aktualizację, aby rozwiązać problemy z Windows. Aby uzyskać pełną listę problemów uwzględnionych w tej aktualizacji, zobacz powiązany artykuł z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base, aby uzyskać więcej informacji. Po zainstalowaniu tej aktualizacji może być konieczne ponowne uruchomienie komputera.

  http://support.microsoft.com/kb/2904266

 • Aktualizacja dla Windows 8, Windows Server 2012, Windows 7, Windows Server 2008 R2 i Windows Server 2008 (KB2905454) Ustawienia lokalne: Całe wdrożenie: Klasyfikacja wykazu: aktualizacje, platformy docelowe niezwiązywaną z  zabezpieczeniami:
  Windows 8, Windows Server 2012, Windows 7, Windows Server 2008 R2 i Windows Server 2008 Przybliżone rozmiary
  plików:

  • Windows 8: ~ 3575 KB

  • Windows 8/Windows Server 2012 x64: ~ 4299 KB

  • Windows 7: ~ 4274 KB

  • Windows 7/Windows Server 2008 R2 x64: ~ 5210 KB

  • Windows Aktualizacja serwera 2008 R2 IA-64: ~ 169 KB

  • Windows Aktualizacja serwera 2008 x64: ~ 1437 KB

  • Windows Aktualizacja z serwera 2008: ~ 1436 KB

  • Windows Aktualizacja serwera 2008 IA-64: ~ 1434 KB

  Opis:
  zainstaluj tę aktualizację, aby rozwiązać problemy z Windows. Aby uzyskać pełną listę problemów uwzględnionych w tej aktualizacji, zobacz powiązany artykuł z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base, aby uzyskać więcej informacji. Po zainstalowaniu tej aktualizacji może być konieczne ponowne uruchomienie komputera.

  http://support.microsoft.com/kb/2905454

 • Aktualizacja dynamiczna dla systemów Windows 8.1, Windows RT 8.1 i Windows Server 2012 R2 (KB2907791) Ustawienia lokalne: Wszystkie wdrożenie: Zalecane/Automatyczne aktualizacje i Klasyfikacja programu WSUS: aktualizacje, platformy docelowe niezwiązane z  zabezpieczeniami:
  Windows 8.1, Windows RT* 8.1 i Windows Server 2012 R2 Przybliżone rozmiary
  plików:

  • Windows 8.1: ~ 187 KB

  • Windows 8.1 i Windows Server 2012 R2 dla systemów opartych na procesorze x64: ~ 220 KB

  • Windows RT 8.1: ~ 24 KB

  Opis: Aktualizacje w ramach kategorii aktualizacji dynamicznej Windows 8.1 są używane przez Windows 8.1, Windows RT 8.1 i Windows Server 2012 R2 w celu uzyskania krytycznych ulepszeń sterownika, składników i konfiguracji podczas początkowej
  konfiguracji.

  http://support.microsoft.com/kb/2907791

 • Aktualizacja dynamiczna Windows 8.1, Windows RT 8.1, oraz Windows Server 2012 R2 (KB2907800) — ustawienia lokalne: wszystkie wdrożenia: aktualizacje zalecane/automatyczne, wsus i klasyfikacja wykazu: aktualizacje, pliki niebędące  zabezpieczeniami:
  KB2890142 w systemie Windows 8.1, Windows RT 8.1 i Windows Server 2012 R2 Platformy
  docelowe: Windows 8.1, Windows RT* 8.1 i Windows Server 2012 R2
  Przybliżone rozmiary plików:

  • Windows 8.1 i Windows Server 2012 R2 dla systemów opartych na procesorze x64: ~ 2058 KB

  • Windows RT 8.1: ~ 112 KB

  • Windows 8.1: ~ 1856 KB

  Opis: Aktualizacje w ramach kategorii aktualizacji dynamicznej Windows 8.1 są używane przez Windows 8.1, Windows RT 8.1 i Windows Server 2012 R2 w celu uzyskania krytycznych ulepszeń sterownika, składników i konfiguracji podczas początkowej
  konfiguracji.

  http://support.microsoft.com/kb/2907800

 • Aktualizacja dla systemów Windows 8.1 i Windows RT 8.1 (KB2909569) Ustawienia lokalne: Wszystkie wdrożenie: Aktualizacje zalecane/automatyczne, WSUS i Klasyfikacja wykazu: Aktualizacje, platformy docelowe niezwiązane z zabezpieczeniami: Windows 8.1 i


  Windows RT

  * 8.1 Przybliżone rozmiary
  plików:

  • Windows 8.1: ~ 335 KB

  • Windows 8.1 x64: ~ 510 KB

  • Windows RT 8.1: ~ 408 KB

  Opis:
  zainstaluj tę aktualizację, aby rozwiązać problemy z Windows. Aby uzyskać pełną listę problemów uwzględnionych w tej aktualizacji, zobacz powiązany artykuł z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base, aby uzyskać więcej informacji. Po zainstalowaniu tej aktualizacji może być konieczne ponowne uruchomienie komputera.

  http://support.microsoft.com/kb/2909569

 • Aktualizacja dla Windows 8.1, Windows RT 8.1, Windows Server 2012 R2 Windows 8, Windows RT, Windows Server 2012, Windows 7 i Windows Server 2008 R2 (KB2913152) Ustawienia lokalne: Wszystkie wdrożenie: Aktualizacje zalecane/automatyczne, WSUS i Klasyfikacja wykazu: Aktualizacje, platformy docelowe niezwiązane z  zabezpieczeniami:
  Windows 8.1, Windows RT* 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows RT*, Windows Server 2012, Windows 7 i Windows przybliżonych rozmiarów plików w systemie Server 2008
  R2:

  • Windows 8.1: ~ 198 KB

  • Windows 8.1/Windows Server 2012 R2 x64: ~ 321 KB

  • Windows RT 8.1: ~ 196 KB

  • Windows 8/Windows Server 2012 x64: ~ 344 KB

  • Windows 8: ~ 209 KB

  • Windows RT: ~ 205 KB

  • Windows 7: ~ 206 KB

  • Windows 7/Windows Server 2008 R2 x64: ~ 335 KB

  Opis:
  zainstaluj tę aktualizację, aby rozwiązać problemy z Windows. Aby uzyskać pełną listę problemów uwzględnionych w tej aktualizacji, zobacz powiązany artykuł z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base, aby uzyskać więcej informacji. Po zainstalowaniu tej aktualizacji może być konieczne ponowne uruchomienie komputera.

  http://support.microsoft.com/kb/2913152

 • Aktualizacja dynamiczna dla systemów Windows 8.1, Windows RT 8.1 i Windows Server 2012 R2 (KB2913253) Ustawienia lokalne: Wszystkie wdrożenie: Zalecane/Automatyczne aktualizacje i Klasyfikacja programu WSUS: aktualizacje, platformy docelowe niezwiązane z  zabezpieczeniami:
  Windows 8.1, Windows RT* 8.1 i Windows Server 2012 R2 Przybliżone rozmiary
  plików:

  • Windows 8.1: ~ 1620 KB

  • Windows RT 8.1: ~ 1916 KB

  • aktualizacja Windows 8.1 i Windows Server 2012 R2 dla systemów opartych na procesorze x64: ~ 2046 KB

  Opis: Aktualizacje w kategorii Windows 8.1 aktualizacji dynamicznej są używane przez firmę Windows 8.1 i Windows Server 2012 R2 do uzyskiwania krytycznego sterownika, składników i ulepszeń konfiguracji podczas
  początkowej konfiguracji.

  http://support.microsoft.com/kb/2913253

 • Aktualizacja dla systemów Windows 8.1 i Windows RT 8.1 (KB2913320) Ustawienia lokalne: Wszystkie wdrożenie: Aktualizacje zalecane/automatyczne, WSUS i Klasyfikacja wykazu: Aktualizacje, platformy docelowe niezwiązane z zabezpieczeniami: Windows 8.1 i


  Windows RT

  * 8.1 Przybliżone rozmiary
  plików:

  • Windows 8.1: ~ 1093 KB

  • Windows 8.1 x64: ~ 1362 KB

  • Windows RT 8.1: ~ 1202 KB

  Opis:
  zainstaluj tę aktualizację, aby rozwiązać problemy z Windows. Aby uzyskać pełną listę problemów uwzględnionych w tej aktualizacji, zobacz powiązany artykuł z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base, aby uzyskać więcej informacji. Po zainstalowaniu tej aktualizacji może być konieczne ponowne uruchomienie komputera.

  http://support.microsoft.com/kb/2913320

 • Windows Narzędzie do usuwania złośliwego oprogramowania — grudzień 2013 (KB890830)/Windows Narzędzie do usuwania złośliwego oprogramowania — grudzień 2013 (KB890830) — wersja programu Internet Explorer : wszystkie wdrożenia: Windows Aktualizuj, Microsoft Update, Ważne/automatyczne aktualizacje, WSUS i Klasyfikacja wykazu: wysoki priorytet, niezwiązywany z zabezpieczeniami, rzuty aktualizacji, nowe
  aktualizacje: KB890830 w systemie Windows 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows Server 2012, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003 i Windows XP
  Platformy docelowe: Windows 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows Server 2012, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003
  i Windows XP Przybliżone rozmiary plików:

  • Windows Narzędzie do usuwania złośliwego oprogramowania — aktualizacja z grudnia 2013 r.: ~ 32012 KB

  • Windows Narzędzie do usuwania złośliwego oprogramowania x64 — aktualizacja z grudnia 2013 r.: ~ 33710 KB

  • Windows Narzędzie do usuwania złośliwego oprogramowania — grudzień 2013 — aktualizacja wersji programu IE: ~ 24224 KB

  Opis: Po pobraniu to narzędzie jest uruchamiane raz w celu sprawdzenia, czy komputer jest podraźny przez określone, dosyć złośliwe oprogramowanie (w tym rąbka, saza i mydoom) i pomaga usunąć wszelkie znalezione wirusi.
  W przypadku znalezionej infekcji narzędzie wyświetli raport o stanie przy następnym uruchomieniu komputera. Co miesiąc będzie oferowana nowa wersja tego narzędzia. Jeśli chcesz ręcznie uruchomić narzędzie na komputerze, możesz pobrać kopię z Centrum pobierania Microsoft lub uruchomić wersję online z witryny microsoft.com. To narzędzie nie zastępuje produktu antywirusowego. Aby chronić komputer, należy użyć produktu antywirusowego.

  http://support.microsoft.com/kb/890830

Zmiany istniejącej zawartości niezwiązywowej z zabezpieczeniami:

 • Aktualizacja dla Windows 8.1 (KB2883200)

  • Metadane zostały zmienione.

  • Pliki binarne nie uległy zmianie.

  • Nie trzeba ponownie instalować tej aktualizacji.

  Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu, aby wyświetlić ten artykuł w bazie wiedzy Microsoft Knowledge Base:

  http://support.microsoft.com/kb/2883200

 • Aktualizacja dla Windows 8, Windows RT i Windows Server 2012 (KB2889784)

  • Metadane zostały zmienione.

  • Pliki binarne nie uległy zmianie.

  • Nie trzeba ponownie instalować tej aktualizacji.

  Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu, aby wyświetlić ten artykuł w bazie wiedzy Microsoft Knowledge Base:

  http://support.microsoft.com/kb/2889784

 • Aktualizacja reguł analizatora najlepszych rozwiązań dla programu Access bezpośredniego dla programu Windows Server 2012 (KB2896496)

  • Metadane zostały zmienione.

  • Pliki binarne nie uległy zmianie.

  • Nie trzeba ponownie instalować tej aktualizacji.

  Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu, aby wyświetlić ten artykuł w bazie wiedzy Microsoft Knowledge Base:

  http://support.microsoft.com/kb/2896496

Wtorek, 26 listopada 2013 r.

Jest to podsumowanie nowej i zmienionej zawartości, która zostanie opublikowana we wtorek 26 listopada 2013 r.

Nowa zawartość niezwiązywowa z zabezpieczeniami:

 • Aktualizacja dla systemu Windows 8.1 (KB2913236) Ustawienia

  lokalne: Wszystkie wdrożenie: Aktualizacje ważne/automatyczne, WSUS i Klasyfikacja wykazu: Wysoki priorytet, Platformy docelowe niezwiązane z zabezpieczeniami: Windows 8.1 przybliżone rozmiary


  plików:

  • Windows 8.1: ~ 68 KB

  Opis:
  zainstaluj tę aktualizację, aby rozwiązać problemy z Windows. Aby uzyskać pełną listę problemów uwzględnionych w tej aktualizacji, zobacz powiązany artykuł z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base, aby uzyskać więcej informacji. Po zainstalowaniu tej aktualizacji może być konieczne ponowne uruchomienie komputera.
  http://support.microsoft.com/kb/2913236

 • Pakiety językowe dla programu Windows RT (KB2607607) — ustawienia lokalne: Wszystkie wdrożenie: Klasyfikacja instalatora dynamicznego: aktualizacje, platformy docelowe niezwiązywne z

  zabezpieczeniami: Windows RT * Przybliżone rozmiary  plików:

  • Ujgurski Language Interface Pack — Windows RT aktualizacji: ~ 12904KB

  Opis: Po zainstalowaniu tego pakietu językowego możesz zmienić język wyświetlania na język, który
  właśnie został zainstalowany. Szybko przesuń palcem do dołu od prawej krawędzi ekranu (jeśli korzystasz z myszy, wskaż prawy górny róg ekranu i przesuń wskaźnik myszy w dół) i naciśnij lub kliknij pozycję "Wyszukaj". Wprowadź tekst "język", wybierz pozycję "Ustawienia", a następnie naciśnij lub kliknij pozycję "Język". Wybierz zainstalowany pakiet językowy, a następnie naciśnij lub kliknij pozycję "Przenieś w górę", aż u góry listy. Wyloguj się, a następnie zaloguj się ponownie, aby zakończyć.

  http://support.microsoft.com/KB/2607607

 • Pakiety językowe dla programu Windows RT 8.1 (KB2839636) Ustawienia lokalne: Wszystkie wdrożenie: Klasyfikacja instalatora dynamicznego: aktualizacje, platformy docelowe niezwiązywne z


  zabezpieczeniami: Windows RT

  * 8.1 Przybliżone rozmiary
  plików:

  • Ujgurski Language Interface Pack — Windows RT 8.1, aktualizacja: ~ 12923KB

  Opis:
  Po zainstalowaniu tego pakietu językowego można ustawić go jako język wyświetlania. Szybko przesuń palcem do dołu od prawej krawędzi ekranu (jeśli korzystasz z myszy, wskaż prawy górny róg ekranu i przesuń wskaźnik myszy w dół) i naciśnij lub kliknij pozycję "Wyszukaj". Wprowadź tekst "język", naciśnij lub kliknij pozycję "język", a następnie naciśnij lub kliknij pozycję "Dodaj język do tego urządzenia". Wybierz zainstalowany pakiet językowy, a następnie naciśnij lub kliknij pozycję "Przenieś w górę", aż u góry listy. Wyloguj się, a następnie zaloguj się ponownie, aby zakończyć.

  http://support.microsoft.com/KB/2839636

 • Microsoft .NET Framework 4.5.1 (KB2858725)

  Locale: All
  Deployment: Recommended/Automatic Updates, (Zalecane/Automatyczne aktualizacje) WSUS i Klasyfikacja wykazu: Dodatki
  Feature
  Pack: KB2770445 na platformach Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 i Windows Vista
  Target platformy: Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 i Windows Vista
  Przybliżone rozmiary plików:

  • Aktualizacja .NET Framework 7 x86 firmy Microsoft 4.5.1 dla systemu Windows: ~ 54296KB

  • Aktualizacja systemu .NET Framework Microsoft Windows 4.5.1 dla systemu Windows 7/Windows Server 2008 R2 x64: ~ 54296 KB

  • Program Microsoft .NET Framework 4.5.1 dla systemu Windows Server 2008/Windows Vista: ~ 56283 KB

  • Aktualizacja .NET Framework Microsoft .NET Framework 4.5.1 dla systemu Windows Server 2008/Windows Vista x64-based Systems: ~ 59218KB

  Opis:
  System microsoft .NET Framework 4.5.1 to aktualizacja "w miejscu" do wersji .NET Framework 4 i 4.5, która jest wysoce zgodna. Używając języka .NET Framework 4.5.1 wraz z językami programowania C# lub Visual Basic, możesz pisać Windows aplikacjach ze Sklepu. Wersja .NET Framework 4.5.1 zapewnia wyższą wydajność, niezawodność i bezpieczeństwo niż poprzednie wersje. Po zainstalowaniu tej aktualizacji konieczne może być ponowne uruchomienie komputera.

  http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=245423
  językowy programu Microsoft .NET Framework 4.5.1 (KB2858725) Ustawienia lokalne: Wszystkie wdrożenie: Opcjonalne/automatyczne aktualizacje, WSUS i Klasyfikacja wykazu: Platformy docelowe pakietów feature  pack: Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 i Windows Vista
  Przybliżone rozmiary plików:

  • Pakiety językowe .NET Framework 4.5.1 firmy Microsoft (KB2858725) ~ 106000 KB

  Opis:
  Pakiet językowy programu Microsoft .NET Framework 4.5.1 zawiera zlokalizowane zasoby dla obsługiwanych języków. Po zainstalowaniu tej aktualizacji konieczne może być ponowne uruchomienie komputera.

  http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=248627pakietach językowych uaktualnienia do programu
  Microsoft .NET Framework 4.5.1 (KB2858725) Ustawienia lokalne: Wszystkie wdrożenie: Aktualizacje zalecane/automatyczne, WSUS i Klasyfikacja wykazu: Pakiety funkcji Platformy  docelowe: Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 i Windows Vista
  Przybliżone rozmiary plików:

  • Pakiety językowe dla oprogramowania Microsoft .NET Framework 4.5.1 (KB2858725): ~ 106000 KB

  Opis:
  Pakiet językowy programu Microsoft .NET Framework 4.5.1 zawiera zlokalizowane zasoby dla obsługiwanych języków. Po zainstalowaniu tej aktualizacji konieczne może być ponowne uruchomienie komputera.

  http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=248627

 • Pakiety językowe programu Microsoft .NET Framework 4.5.1 dla programu Windows Server 2012 (KB2858726) Ustawienia lokalne: Wszystkie

  wdrożenie: Aktualizacje zalecane/automatyczne, WSUS i Klasyfikacja wykazu: Platformy docelowe pakietów feature


  pack: Windows Server 2012
  przybliżone rozmiary plików:

  • Pakiety językowe .NET Framework 4.5.1 firmy Microsoft dla systemu Windows Server 2012 x64: ~ 117285KB

  Opis:
  Pakiet językowy programu Microsoft .NET Framework 4.5.1 zawiera zlokalizowane zasoby dla obsługiwanych języków. Ta aktualizacja zainstaluje nowe pakiety .NET Framework 4.5.1 dla wszystkich obsługiwanych języków zainstalowanych na komputerze. Po zainstalowaniu tej aktualizacji konieczne może być ponowne uruchomienie komputera.

  http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=331192

 • Microsoft .NET Framework 4.5.1 dla systemów opartych na systemie Windows Server 2012 x64 (KB2881468)

  Locale: Wszystkie
  wdrożenie: Zalecane/Automatyczne aktualizacje, WSUS i Klasyfikacja wykazu: Platformy docelowe pakietów Feature

  Pack: Windows Server 2012 przybliżone rozmiary
  plików:

  • Aktualizacja .NET Framework 4.5.1 firmy Microsoft dla systemów opartych Windows Server 2012 x64: ~ 45155 KB

  Opis:
  System microsoft .NET Framework 4.5.1 to aktualizacja "w miejscu" do wersji .NET Framework 4 i 4.5, która jest wysoce zgodna. Używając języka .NET Framework 4.5.1 wraz z językami programowania C# lub Visual Basic, możesz pisać Windows aplikacjach ze Sklepu. Wersja .NET Framework 4.5.1 zapewnia wyższą wydajność, niezawodność i bezpieczeństwo niż poprzednie wersje. Po zainstalowaniu tej aktualizacji konieczne może być ponowne uruchomienie komputera.

  http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=331193

 • Aktualizacja reguł dla analizatora najlepszych rozwiązań dla programu Windows Server 2012 (KB2896496) — ustawienia


  lokalne: wszystkie wdrożenie: aktualizacje opcjonalne/automatyczne, program WSUS i klasyfikacja wykazu: aktualizacje, platformy docelowe niezwiązane z
  zabezpieczeniami: Windows Server 2012 przybliżone rozmiary

  plików:

  • Analizator najlepszych rozwiązań z dostępem bezpośrednim dla Windows Server 2012 x64: ~ 372 KB

  Opis: Za pomocą aktualizacji reguł języka DA dla analizatora najlepszych rozwiązań można skanować serwer, na którym jest
  uruchomiona rola języka DA. Wyniki skanowania w aplikacji BPA są wyświetlane jako lista problemów, które można sortować według ważności, a wyniki zawierają zalecenia dotyczące rozwiązywania problemów oraz linki do instrukcji. Uruchomienie skanowania nie wprowadza żadnych zmian w konfiguracji. Po zainstalowaniu tej aktualizacji może być konieczne ponowne uruchomienie komputera.

  http://support.microsoft.com/kb/2896496

Zmiany istniejącej zawartości niezwiązywowej z zabezpieczeniami:

 • Aktualizacja dla Windows 8.1 (KB2904594)

  • Poprawianie metadanych w celu dodania kanałów dystrybucyjnych wykazu i programu WSUS.

  • Pliki binarne nie uległy zmianie.

  • Nie trzeba ponownie instalować tej aktualizacji.

  Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu, aby wyświetlić ten artykuł w bazie wiedzy Microsoft Knowledge Base:

  http://support.microsoft.com/kb/2904594

Czwartek, 14 listopada 2013 r.

Jest to podsumowanie nowej i zmienionej zawartości, która zostanie opublikowana w czwartek 14 listopada 2013 r.

Nowa zawartość niezwiązywowa z zabezpieczeniami:

 • Program Internet Explorer 11 dla systemów Windows 7 i Windows Server 2008 R2 (KB2841134) Ustawienia lokalne: Wszystkie wdrożenie: Klasyfikacja aktualizacji opcjonalnych/automatycznych: aktualizacje, platformy docelowe niezwiązywaną z zabezpieczeniami: Windows 7 i

  Windows Server


  2008 R2
  Przybliżone rozmiary plików:

  • Aktualizacja programu Internet Explorer 11 dla systemu Windows 7/Windows Server 2008 R2 x64: ~ 8572938KB

  • Internet Explorer 11 dla systemu Windows 7: ~ 4556800 KB

  Opis:

  Pobierz szybką i płynną przeglądarkę zalecaną dla Windows 7.
  Internet Explorer 11. Szybka i płynna Windows 7.

  • Szybkie. Szybkie ładowanie witryn i płynne poruszanie się po nich.

  • Łatwe. Bezproblemowa Windows z innymi, działa tak, jak chcesz.

  • Bezpieczniejsze. Lepsza ochrona przed zagrożeniami i większa prywatność w Internecie.

  http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=329031

Wtorek, 12 listopada 2013 r.

Jest to podsumowanie nowej i zmienionej zawartości, która zostanie opublikowana we wtorek, 12 listopada 2013 r.

Nowa zawartość zabezpieczeń:


 • Aktualizacja zabezpieczeń systemu Windows (KB2862152)

  Ustawienia lokalne:
  Windows wdrożenie, Microsoft Update, Ważne/automatyczne aktualizacje, WSUS i Klasyfikacja wykazu: Platformy docelowe aktualizacji

  zabezpieczeń: Windows 8.1, Windows RT* 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows RT*, Windows Server 2012, Windows Embedded Standard 7, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Serwer 2003 i Windows przybliżonych rozmiarów plików

  XP:

  • Windows 8.1: ~ 813 KB

  • Windows 8.1/Windows Server 2012 R2 x64: ~ 1711 KB

  • Windows RT 8.1: ~ 977 KB

  • Windows 8: ~ 767 KB

  • Windows 8/Windows Server 2012 x64: ~ 1699 KB

  • Windows RT: ~ 854 KB

  • Windows Embedded Standard 7/Windows 7/Windows Server 2008 R2 x64 update: ~ 1027KB

  • Windows Embedded Standard 7/Windows 7 update: ~ 655KB

  • Windows Aktualizacja serwera 2008 R2 IA-64: ~ 1386 KB

  • Windows Aktualizacja serwera 2008 IA-64: ~ 1054 KB

  • Windows Aktualizacja serwera 2008/Windows Vista x64: ~ 744 KB

  • Windows Aktualizacja serwera 2008/Windows Vista: ~ 531 KB

  • Windows Aktualizacja serwera 2003 IA-64: ~ 1296 KB

  • Windows Aktualizacja z serwera 2003: ~ 598 KB

  • Windows Aktualizacja serwera 2003/Windows XP x64: ~ 904 KB

  • Windows Aktualizacja XP: ~ 596 KB

  Opis: W produkcie oprogramowania firmy Microsoft stwierdzono problem
  zabezpieczeń, który może mieć wpływ na system. Możesz pomóc w ochronie systemu, instalując tę aktualizację od firmy Microsoft. Aby uzyskać pełną listę problemów uwzględnionych w tej aktualizacji, zobacz skojarzony artykuł z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base. Po zainstalowaniu tej aktualizacji może być konieczne ponowne uruchomienie systemu.

  http://support.microsoft.com/kb/2862152

 • Aktualizacja zabezpieczeń dla Windows 8, Windows RT, Windows Server 2012, Windows Standard 7, Windows 7 i Windows Server 2008 R2 (KB2868725) Ustawienia lokalne: Wszystkie wdrożenie: Ważne/Automatyczne aktualizacje, WSUS i Klasyfikacja wykazu: Platformy docelowe aktualizacji

  zabezpieczeń: Windows 8, Windows RT*, Windows Server 2012, Windows Embedded Standard 7, Windows 7 i Windows Server 2008 R2

  Przybliżone rozmiary plików:

  • Windows 8: ~ 227 KB

  • Windows 8/Windows Server 2012 x64: ~ 461 KB

  • Windows RT: ~ 184 KB

  • Windows Embedded Standard 7/Windows 7/Windows Server 2008 R2 x64 update: ~ 2057KB

  • Windows Embedded Standard 7/Windows 7 update: ~ 1487KB

  • Windows Aktualizacja serwera 2008 R2 IA-64: ~ 2401 KB

  Opis: W produkcie oprogramowania firmy Microsoft stwierdzono problem
  zabezpieczeń, który może mieć wpływ na system. Możesz pomóc w ochronie systemu, instalując tę aktualizację od firmy Microsoft. Aby uzyskać pełną listę problemów uwzględnionych w tej aktualizacji, zobacz skojarzony artykuł z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base. Po zainstalowaniu tej aktualizacji może być konieczne ponowne uruchomienie systemu.

  http://support.microsoft.com/kb/2868725

 • Aktualizacja zabezpieczeń programu Internet Explorer Flash Player dla programu Windows 8.1 (KB2898108) Ustawienia lokalne: Wszystkie wdrożenie: ważne/automatyczne aktualizacje, WSUS i Klasyfikacja wykazu: Aktualizacje zabezpieczeń :

  KB2880289 w systemach Windows 8.1, Windows RT 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows RT i Windows Server 2012

  Platformy docelowe: Windows 8.1, Windows RT* 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows RT*i Windows Server 2012

  przybliżonych rozmiarów plików:

  • Program Internet Explorer Flash Player Windows 8.1/Windows Server 2012 R2 x64: ~ 9963 KB

  • Program Internet Explorer Flash Player Windows 8.1 aktualizacji: ~ 5173 KB

  • Program Internet Explorer Flash Player Windows RT aktualizacji 8.1: ~ 6299 KB

  • Program Internet Explorer Flash Player Windows 8 aktualizacji: ~ 9562 KB

  • Program Internet Explorer Flash Player Windows 8/Windows Server 2012 x64: ~ 18278 KB

  • Program Internet Explorer Flash Player Windows RT aktualizacji: ~ 6178 KB

  Opis: W produkcie oprogramowania firmy Microsoft stwierdzono problem
  zabezpieczeń, który może mieć wpływ na system. Możesz pomóc w ochronie systemu, instalując tę aktualizację od firmy Microsoft. Aby uzyskać pełną listę problemów uwzględnionych w tej aktualizacji, zobacz skojarzony artykuł z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base. Po zainstalowaniu tej aktualizacji może być konieczne ponowne uruchomienie systemu.

  http://support.microsoft.com/kb/2898108

 • MS13-088: Skumulowana aktualizacja zabezpieczeń dla programu Internet Explorer (KB2888505) Ustawienia


  lokalne: Wszystkie wdrożenie: Windows Update, Microsoft Update, Ważne/automatyczne, WSUS i Klasyfikacja
  wykazu: Klasyfikacja ważności aktualizacji
  zabezpieczeń:

  • Krytyczne: Windows 8.1, Windows RT 8.1, Windows 8, Windows RT, Windows Embedded Standard 7, Windows 7, Windows Vista i Windows XP

  • Ważne: Windows Server 2012, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 i Windows Server 2003

  • Umiarkowany: Windows Server 2012 R2

  Supersedes: MS13-080 (KB2879017) on Windows 8.1, Windows RT 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows RT, Windows Server 2012, Windows Embedded Standard 7, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003, and Windows XP

  Target platforms: Windows 8.1, Windows RT* 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows RT*, Windows Server 2012, Windows Embedded Standard 7, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003, and Windows XP

  Approximate file sizes:

  • Aktualizacja przeglądarki Internet Explorer 11 Windows 8.1/Windows Server 2012 R2 x64: ~ 33043 KB

  • Internet Explorer 11 dla Windows 8.1: ~ 16356 KB

  • Internet Explorer 11 dla systemu Windows RT 8.1: ~ 17041KB

  • Internet Explorer 10 dla Windows 8/Windows Server 2012 x64: ~ 36457 KB

  • Internet Explorer 10 dla Windows 8: ~ 16883KB

  • Internet Explorer 10 aktualizacji Windows RT: ~ 13963 KB

  • Internet Explorer 10 dla Windows Embedded Standard 7/Windows 7 z dodatkiem Service Pack 1: ~ 19519KB

  • Aktualizacja programu Internet Explorer 8 dla Windows Embedded Standard 7/Windows 7/Windows Server 2008 R2 x64: ~ 16683KB

  • Internet Explorer 8 dla Windows Standard 7/Windows 7: ~ 8593 KB

  • Aktualizacja programu Internet Explorer 9 Windows Embedded Standard 7/Windows 7/Windows Server 2008 R2 x64: ~ 28815KB

  • Internet Explorer 10 dla systemu Windows Embedded Standard 7/Windows 7/Windows Server 2008 R2 z dodatkiem Service Pack 1 dla systemów opartych na procesorze x64: ~ 41097 KB

  • Program Internet Explorer 9 dla Windows Standard 7/Windows 7: ~ 13905 KB

  • Aktualizacja programu Internet Explorer 8 dla Windows Server 2008 R2 IA-64: ~ 22104 KB

  • Aktualizacja programu Internet Explorer 9 dla Windows Server 2008/Windows Vista x64: ~ 28820 KB

  • Aktualizacja 8 dynamicznego instalatora programu Internet Explorer dla Windows Server 2008/Windows Vista x64: ~ 19487KB

  • Aktualizacja programu Internet Explorer 7 Windows Server 2008 IA-64: ~ 17262 KB

  • Aktualizacja programu Internet Explorer 8 Dynamic Installer Windows Server 2008/Windows Vista: ~ 9944 KB

  • Aktualizacja programu Internet Explorer 9 Windows Server 2008/Windows Vista: ~ 13905 KB

  • Aktualizacja programu Internet Explorer 7 Windows Server 2008/Windows Vista: ~ 7062 KB

  • Aktualizacja programu Internet Explorer 7 dla Windows Server 2008/Windows Vista x64: ~ 13451KB

  • Aktualizacja programu Internet Explorer 8 Windows Server 2003: ~ 9428 KB

  • Dynamiczny instalator programu Internet Explorer 7 dla programu Windows Server 2003/Windows XP x64: ~ 19958KB

  • Aktualizacja programu Internet Explorer 7 Windows Server 2003 IA-64: ~ 25310 KB

  • Dynamiczny Instalator programu Internet Explorer 7 dla programu Windows Server 2003: ~ 8455 KB

  • Aktualizacja programu Internet Explorer 6 Windows Server 2003: ~ 4428 KB

  • Aktualizacja programu Internet Explorer 8 dla Windows Server 2003/Windows XP x64: ~ 22404 KB

  • Aktualizacja programu Internet Explorer 6 Windows Server 2003/Windows XP x64: ~ 10792KB

  • Aktualizacja programu Internet Explorer 6 Windows Server 2003 IA-64: ~ 14013KB

  • Dynamiczny Instalator programu Internet Explorer 8 dla Windows XP: ~ 9431 KB

  • Przeglądarka Internet Explorer 7 dla systemu Windows XP: ~ 8463 KB

  • Przeglądarka Internet Explorer 6 dla systemu Windows XP: ~ 4135 KB

  Opis: W produkcie oprogramowania firmy Microsoft stwierdzono problem
  zabezpieczeń, który może mieć wpływ na system. Możesz pomóc w ochronie systemu, instalując tę aktualizację od firmy Microsoft. Aby uzyskać pełną listę problemów uwzględnionych w tej aktualizacji, zobacz skojarzony artykuł z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base. Po zainstalowaniu tej aktualizacji może być konieczne ponowne uruchomienie systemu.

  http://support.microsoft.com/kb/2888505

 • MS13-089: Aktualizacja zabezpieczeń dla programu Windows (KB2876331) Ustawienia lokalne: wszystkie wdrożenia: Windows Update, Microsoft Update, aktualizacje ważne/automatyczne, WSUS i klasyfikacja wykazu: ocena ważności aktualizacji zabezpieczeń: krytyczne nadsyłki:


  MS08-071 (KB956802) w systemie Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003 i Windows XP

  Platformy docelowe: Windows 8.1, Windows RT* 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows RT*, Windows Server 2012, Windows Osadzone pliki o rozmiarach Standard 7, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003 i Windows

  XP:

  • Windows 8.1/Windows Server 2012 R2 x64: ~ 927 KB

  • Windows 8.1: ~ 481 KB

  • Windows RT 8.1: ~ 456 KB

  • Windows 8: ~ 566 KB

  • Windows 8/Windows Server 2012 x64: ~ 1024 KB

  • Windows RT: ~ 436 KB

  • Windows Embedded Standard 7/Windows 7/Windows Server 2008 R2 x64 update: ~ 360 KB

  • Windows Embedded Standard 7/Windows 7 update: ~ 182KB

  • Windows Aktualizacja serwera 2008 R2 IA-64: ~ 532 KB

  • Windows Aktualizacja serwera 2008/Windows Vista: ~ 188 KB

  • Windows Aktualizacja serwera 2008/Windows Vista x64: ~ 358 KB

  • Windows Aktualizacja serwera 2008 IA-64: ~ 537 KB

  • Windows Aktualizacja serwera 2003 IA-64: ~ 1458 KB

  • Windows Aktualizacja serwera 2003/Windows XP x64: ~ 1026 KB

  • Windows Aktualizacja z serwera 2003: ~ 623 KB

  • Windows Aktualizacja XP: ~ 632 KB

  Opis: W produkcie oprogramowania firmy Microsoft stwierdzono problem
  zabezpieczeń, który może mieć wpływ na system. Możesz pomóc w ochronie systemu, instalując tę aktualizację od firmy Microsoft. Aby uzyskać pełną listę problemów uwzględnionych w tej aktualizacji, zobacz skojarzony artykuł z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base. Po zainstalowaniu tej aktualizacji może być konieczne ponowne uruchomienie systemu.

  http://support.microsoft.com/kb/2876331

 • MS13-090: Skumulowana aktualizacja zabezpieczeń dla programu ActiveX Killbits dla programu Windows (KB2900986) Ustawienia

  lokalne:
  Wszystkie wdrożenie: Windows Update, Microsoft Update, Aktualizacje ważne/automatyczne, WSUS i Klasyfikacja
  wykazu: Ocena ważności aktualizacji
  zabezpieczeń:

  • Krytyczne — Windows 8.1, Windows RT* 8.1, Windows 8, Windows RT*, Windows Osadzone standard 7, Windows 7, Windows Vista Windows XP

  • Umiarkowane — Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012, , Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 i Windows Server 2003

  Platformy docelowe: Windows 8.1, Windows RT* 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows RT*, Windows Server 2012, Windows Embedded Standard 7, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003 i Windows XP Przybliżone rozmiary

  plików:

  • ActiveX Killbits dla Windows 8.1/Windows Server 2012 R2 x64: ~ 34 KB

  • ActiveX Killbits do Windows 8.1: ~ 32 KB

  • ActiveX Killbits dla Windows RT 8.1: ~ 33 KB

  • ActiveX Killbits dla Windows 8/Windows Server 2012 x64: ~ 42 KB

  • ActiveX Killbits dla Windows 8: ~ 42 KB

  • ActiveX Killbits do Windows RT: ~ 33 KB

  • ActiveX KillBits for Windows Embedded Standard 7/Windows 7/Windows Server 2008 R2 x64 update: ~ 40 KB

  • ActiveX KillBits for Windows Embedded Standard 7/Windows 7 aktualizacji: ~ 38 KB

  • ActiveX Killbits dla Windows Server 2008 R2 IA-64: ~ 39 KB

  • ActiveX Killbits dla Windows Server 2008 IA-64: ~ 46 KB

  • ActiveX Killbits for Windows Server 2008/Windows Vista x64 update: ~ 53KB

  • ActiveX Killbits dla Windows Server 2008/Windows Vista: ~ 51 KB

  • ActiveX Killbits dla Windows Server 2003: ~ 498 KB

  • ActiveX Killbits dla Windows Server 2003/Windows XP x64: ~ 670 KB

  • ActiveX Killbits dla Windows Server 2003 IA-64: ~ 1001KB

  • ActiveX Killbits dla Windows XP: ~ 505 KB

  Opis: W produkcie oprogramowania firmy Microsoft stwierdzono problem
  zabezpieczeń, który może mieć wpływ na system. Możesz pomóc w ochronie systemu, instalując tę aktualizację od firmy Microsoft. Aby uzyskać pełną listę problemów uwzględnionych w tej aktualizacji, zobacz skojarzony artykuł z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base. Po zainstalowaniu tej aktualizacji może być konieczne ponowne uruchomienie systemu.

  http://support.microsoft.com/kb/2900986

 • MS13-092: Aktualizacja zabezpieczeń dla systemów Windows 8 i Windows Server 2012 (KB2893986) Ustawienia lokalne: Wszystkie

  wdrożenie: Ważne/Automatyczne aktualizacje, WSUS i Klasyfikacja wykazu: Ocena ważności aktualizacji zabezpieczeń: Ważne platformy


  docelowe: Windows 8 i Windows Server 2012 Przybliżone rozmiary  plików:

  • Windows 8/Windows Server 2012 x64: ~ 948 KB

  Opis: W produkcie oprogramowania firmy Microsoft stwierdzono problem
  zabezpieczeń, który może mieć wpływ na system. Możesz pomóc w ochronie systemu, instalując tę aktualizację od firmy Microsoft. Aby uzyskać pełną listę problemów uwzględnionych w tej aktualizacji, zobacz skojarzony artykuł z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base. Po zainstalowaniu tej aktualizacji może być konieczne ponowne uruchomienie systemu.

  http://support.microsoft.com/kb/2893986

 • MS13-093: aktualizacja zabezpieczeń dla systemów Windows 8, Windows Server 2012, Windows Embedded Standard 7, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003, i Windows XP (KB2875783) — ustawienia lokalne: wszystkie wdrożenia: Windows Update, Microsoft Update, Ważne/Automatyczne aktualizacje, WSUS i Klasyfikacja wykazu: ocena ważności aktualizacji zabezpieczeń: ważne supersądy:


  MS12-009 (KB2645640) w systemie Windows Embedded Standard 7, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Platformy docelowe serwerów 2008, Windows Vista, Windows Server 2003 i Windows

  XP: Windows 8, Windows Server 2012, Windows Embedded Standard 7, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003 oraz Windows XP Przybliżone rozmiary

  plików:

  • Windows 8/Windows Server 2012 x64: ~ 343 KB

  • Windows Embedded Standard 7/Windows 7/Windows Server 2008 R2 x64 update: ~ 257KB

  • Windows Aktualizacja serwera 2008 R2 IA-64: ~ 468 KB

  • Windows Aktualizacja serwera 2008/Windows Vista x64: ~ 255 KB

  • Windows Aktualizacja serwera 2008 IA-64: ~ 450 KB

  • Windows Aktualizacja serwera 2003/Windows XP x64: ~ 785 KB

  • Windows Aktualizacja serwera 2003 IA-64: ~ 1224 KB

  Opis: W produkcie oprogramowania firmy Microsoft stwierdzono problem
  zabezpieczeń, który może mieć wpływ na system. Możesz pomóc w ochronie systemu, instalując tę aktualizację od firmy Microsoft. Aby uzyskać pełną listę problemów uwzględnionych w tej aktualizacji, zobacz skojarzony artykuł z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base. Po zainstalowaniu tej aktualizacji może być konieczne ponowne uruchomienie systemu.

  http://support.microsoft.com/kb/2875783

 • MS13-095: Aktualizacja zabezpieczeń dla systemu Windows (KB2868626) Ustawienia lokalne: Windows wdrożenie: aktualizacja Windows, Microsoft Update, Ważne/automatyczne aktualizacje, WSUS i Klasyfikacja wykazu: Ocena ważności aktualizacji zabezpieczeń: Ważne nadsyłki:


  KB2661254 w systemie Windows Embedded Standard 7, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003 i Windows XP Platformy docelowe

  Windows 8.1, Windows RT* 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows RT*, Windows Server 2012, Windows Embedded Standard 7, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003

  i Windows XP Przybliżone rozmiary plików:

  • Windows 8.1/Windows Server 2012 R2 x64: ~ 1766 KB

  • Windows 8.1: ~ 1081 KB

  • Windows RT 8.1: ~ 1085 KB

  • Windows 8/Windows Server 2012 x64: ~ 2546 KB

  • Windows 8: ~ 1446 KB

  • Windows RT: ~ 1045 KB

  • Windows Embedded Standard 7/Windows 7 update: ~ 1173KB

  • Windows Embedded Standard 7/Windows 7/Windows Server 2008 R2 x64 update: ~ 1990 KB

  • Windows Aktualizacja serwera 2008 R2 IA-64: ~ 1762 KB

  • Windows Aktualizacja serwera 2008 IA-64: ~ 1618 KB

  • Windows Aktualizacja serwera 2008/Windows Vista x64: ~ 1743 KB

  • Windows Aktualizacja serwera 2008/Windows Vista: ~ 1097 KB

  • Windows Aktualizacja serwera 2003 IA-64: ~ 1822 KB

  • Windows Aktualizacja z serwera 2003: ~ 753 KB

  • Windows Aktualizacja serwera 2003/Windows XP x64: ~ 1418 KB

  Windows Aktualizacja XP: ~ 754 KB Opis: W produkcie oprogramowania firmy Microsoft stwierdzono problem zabezpieczeń,
  który może mieć wpływ na system. Możesz pomóc w ochronie systemu, instalując tę aktualizację od firmy Microsoft. Aby uzyskać pełną listę problemów uwzględnionych w tej aktualizacji, zobacz skojarzony artykuł z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base. Po zainstalowaniu tej aktualizacji może być konieczne ponowne uruchomienie systemu.

  http://support.microsoft.com/kb/2868626

Nowa zawartość niezwiązywowa z zabezpieczeniami:


 • Aktualizacja dla systemu Windows 7 (KB2830477) Ustawienia


  lokalne: Wszystkie wdrożenie: Aktualizacje opcjonalne/automatyczne, WSUS i Klasyfikacja wykazu: Aktualizacje, platformy docelowe niezwiązane z
  zabezpieczeniami: Windows

  7 przybliżonych

  rozmiarów plików:

  • Windows 7: ~ 5919 KB

  • Windows 7 x64: ~ 8312 KB

  Opis:
  zainstaluj tę aktualizację, aby rozwiązać problemy z Windows. Aby uzyskać pełną listę problemów uwzględnionych w tej aktualizacji, zobacz powiązany artykuł z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base, aby uzyskać więcej informacji. Po zainstalowaniu tej aktualizacji może być konieczne ponowne uruchomienie komputera.

  http://support.microsoft.com/kb/2830477

 • Pakiety językowe dla systemów Windows 8.1 i Windows RT 8.1 (KB2839636) — ustawienia lokalne: wszystkie wdrożenie: Instalator dynamiczny i klasyfikacja programu WSUS: aktualizacje, platformy docelowe niezwiązane z


  zabezpieczeniami: Windows 8.1 i
  Windows RT

  * 8.1 Przybliżone rozmiary

  plików:

  • Malajalam Language Interface Pack — Windows 8.1 aktualizacji: ~ 2793 KB

  • Luksemburski Language Interface Pack - Windows 8.1 dla systemów opartych na proc. x64: ~ 4146KB

  • Central Kurdish (Arabic) Language Interface Pack - Windows 8.1 for x64-based Systems update: ~ 4439KB

  • Gujarati Language Interface Pack — Windows 8.1 dla systemów opartych na proc. x64: ~ 4137 KB

  • Bangla (India) Language Interface Pack - Windows 8.1 update: ~ 2734KB

  • Yoruba Language Interface Pack — Windows 8.1 dla systemów opartych na proc. x64: ~ 4170 KB

  • Khmerski Language Interface Pack — Windows 8.1: ~ 2768 KB

  • Setswana (Republika Południowej Afryki) Language Interface Pack — Windows 8.1 aktualizacji: ~ 2709 KB

  • Telugu Language Interface Pack — Windows 8.1 dla systemów opartych na proc. x64: ~ 4155 KB

  • Serbski (cyrylica, Serbia) Language Interface Pack — Windows 8.1 dla systemów opartych na x64 aktualizacja: ~ 4542KB

  • Marathi Language Interface Pack — Windows 8.1 aktualizacja: ~ 2742KB

  • Aktualizacje języka Sindhi (arabskiego) Language Interface Pack - Windows 8.1 dla systemów opartych na proc. x64: ~ 4522 KB

  • Hausa (łaciński) Language Interface Pack - Windows 8.1 dla systemów opartych na proc. x64: ~ 4127 KB

  • Aktualizacja systemu Language Interface Pack białoruś — Windows 8.1 dla systemów opartych na x64: ~ 4189 KB

  • Quechua Language Interface Pack — Windows 8.1 dla systemów opartych na proc. x64: ~ 4121 KB

  • isiXhosa Language Interface Pack — Windows 8.1 aktualizacja: ~ 2740 KB

  • Kirgiz Language Interface Pack — Windows 8.1: ~ 2773 KB

  • Albański Language Interface Pack — Windows 8.1 aktualizacji: ~ 2736KB

  • Aktualizacja tamil (Indie) Language Interface Pack — Windows 8.1 dla systemów opartych na proc. x64: ~ 4162 KB

  • Kinjarwanda Language Interface Pack — Windows 8.1 aktualizacja: ~ 2680 KB

  • Dari Language Interface Pack — Windows 8.1: ~ 2828 KB

  • Aktualizacje Language Interface Pack Kannada — Windows 8.1 dla systemów opartych na proc. x64: ~ 4161 KB

  • isiZulu Language Interface Pack — Windows 8.1 aktualizacja: ~ 2737 KB

  • isiZulu Language Interface Pack — Windows 8.1 dla systemów opartych na proc. x64: ~ 4166 KB

  • Uzbecki (łaciński) Language Interface Pack — Windows 8.1 aktualizacja: ~ 2724 KB

  • Urdu Language Interface Pack — Windows 8.1 dla systemów opartych na proc. x64: ~ 4542 KB

  • Aktualizacja walijskiej Language Interface Pack — Windows 8.1 dla systemów opartych na proc. x64: ~ 4145 KB

  • Georgian Language Interface Pack - Windows 8.1 aktualizacja: ~ 2769 KB

  • Uzbecki (łaciński) Language Interface Pack - Windows 8.1 dla systemów opartych na proc. x64: ~ 4133KB

  • Aktualizacja języka pendżabskiego (arabskiego) Language Interface Pack — Windows 8.1 dla systemów opartych na proc. x64: ~ 4531 KB

  • Irlandzki Language Interface Pack — Windows 8.1 dla systemów opartych na proc. x64: ~ 4130 KB

  • Ormiański Language Interface Pack — Windows 8.1 dla systemów opartych na x64: ~ 4129 KB

  • Walenowski Language Interface Pack — Windows 8.1 dla systemów opartych na proc. x64: ~ 4173KB

  • Ujgurski Language Interface Pack — Windows 8.1 aktualizacji: ~ 2855 KB

  • Malajalam Language Interface Pack — Windows 8.1 dla systemów opartych na proc. x64: ~ 4239 KB

  • Hausa (łaciński) Language Interface Pack — Windows 8.1 aktualizacji: ~ 2709 KB

  • Macedoński Language Interface Pack — Windows 8.1 dla systemów opartych na proc. x64: ~ 4163KB

  • Albański Language Interface Pack - Windows 8.1 dla systemów opartych na x64: ~ 4174KB

  • Islandzki Language Interface Pack — Windows 8.1 aktualizacji: ~ 2695 KB

  • Marathi Language Interface Pack - Windows 8.1 dla systemów opartych na x64: ~ 4157KB

  • Kinyarwanda Language Interface Pack — Windows 8.1 systemu dla systemów opartych na proc. x64: ~ 4080 KB

  • Khmer Language Interface Pack — Windows 8.1 dla systemów opartych na x64: ~ 4192KB

  • Norweski (Nynorsk) Language Interface Pack - Windows 8.1 dla systemów opartych na proc. x64: ~ 4058 KB

  • Kannada Language Interface Pack — Windows 8.1 aktualizacji: ~ 2746 KB

  • Wolof Language Interface Pack — Windows 8.1 dla systemów opartych na proc. x64: ~ 4093KB

  • Filipino Language Interface Pack — Windows 8.1 dla systemów opartych na x64: ~ 4119 KB

  • Urdu Language Interface Pack — Windows 8.1: ~ 2901KB

  • Aktualizacje oprogramowania Assamese Language Interface Pack — Windows 8.1 dla systemów opartych na proc. x64: ~ 4152 KB

  • Turkmeański Language Interface Pack — aktualizacja Windows 8.1 dla systemów opartych na proc. x64: ~ 4117 KB

  • Walijski Language Interface Pack — Windows 8.1: ~ 2718 KB

  • Bengalski (Bangladesz) Language Interface Pack — Windows 8.1 dla systemów opartych na x64: ~ 4154 KB

  • Mongolski (cyrylica) Language Interface Pack - Windows 8.1 dla systemów opartych na x64 aktualizacja: ~ 4142 KB

  • KiSwahili Language Interface Pack - Windows 8.1 aktualizacja: ~ 2759 KB

  • Sesotho sa Leboa Language Interface Pack - Windows 8.1 aktualizacji: ~ 2703 KB

  • Dari Language Interface Pack — Windows 8.1 dla systemów opartych na x64: ~ 4397 KB

  • Aktualizacja systemu Language Interface Pack - Windows 8.1 dla systemów opartych na proc. x64: ~ 4183KB

  • Ormiański Language Interface Pack — Windows 8.1 aktualizacji: ~ 2720 KB

  • Aktualizacje Language Interface Pack tatar Windows 8.1 dla systemów opartych na proc. x64: ~ 4156 KB

  • Azerbejdżański (łaciński Language Interface Pack) — aktualizacja Windows 8.1 dla systemów opartych na proc. x64: ~ 4156KB

  • Tadżycki (cyrylica) Language Interface Pack — Windows 8.1 aktualizacji: ~ 2749 KB

  • Nepalski Language Interface Pack — Windows 8.1: ~ 2754 KB

  • Bengalski (Bangladesz) Language Interface Pack — Windows 8.1 aktualizacji: ~ 2740 KB

  • Tatar Language Interface Pack — Windows 8.1: ~ 2744 KB

  • KiSwahili Language Interface Pack — Windows 8.1 dla systemów opartych na x64: ~ 4240 KB

  • Odia Language Interface Pack — Windows 8.1 dla systemów opartych na proc. x64: ~ 4163 KB

  • Perski Language Interface Pack – Windows 8.1: ~ 2885 KB

  • Azerbejdżański (łacińsk Language Interface Pack i) — Windows 8.1 aktualizacja: ~ 2738 KB

  • Irlandzki Language Interface Pack — Windows 8.1: ~ 2713 KB

  • Nepalski Language Interface Pack — Windows 8.1 dla systemów opartych na proc. x64: ~ 4167 KB

  • Tadżycki (cyrylica) Language Interface Pack - Windows 8.1 dla systemów opartych na x64 aktualizacja: ~ 4176KB

  • Wolof Language Interface Pack — Windows 8.1: ~ 2695 KB

  • Pendżabski (arabski) Language Interface Pack — Windows 8.1 aktualizacja: ~ 2894 KB

  • K'iche' Language Interface Pack - Windows 8.1 aktualizacji: ~ 2744KB

  • Konkani Language Interface Pack — Windows 8.1 aktualizacji: ~ 2766 KB

  • Centralny kurdyjski (arabski) — Language Interface Pack — Windows 8.1: ~ 2858 KB

  • Sinhala Language Interface Pack — Windows 8.1 dla systemów opartych na proc. x64: ~ 4170 KB

  • Bangla (India) Language Interface Pack - Windows 8.1 for x64-based Systems update: ~ 4152KB

  • Bośniacki (łaciński) Language Interface Pack - Windows 8.1 aktualizacja: ~ 2748KB

  • Aktualizacje Language Interface Pack Maori Windows 8.1 dla systemów opartych na x64: ~ 4094 KB

  • Turkmeański Language Interface Pack — Windows 8.1 aktualizacji: ~ 2713 KB

  • Sesotho sa Leboa Language Interface Pack - Windows 8.1 systemu opartego na proc. x64: ~ 4114 KB

  • Mongolski (cyrylica) Language Interface Pack — Windows 8.1 aktualizacja: ~ 2732 KB

  • Telugu Language Interface Pack — Windows 8.1 aktualizacji: ~ 2742 KB

  • Aktualizacja systemu Language Interface Pack pendżabskiego — Windows 8.1 dla systemów opartych na proc. x64: ~ 4269 KB

  • Odia Language Interface Pack — Windows 8.1: ~ 2744 KB

  • Aktualizacje Afrikaans Language Interface Pack — Windows 8.1 dla systemów opartych na proc. x64: ~ 4094 KB

  • Bośniacki (łaciński) Language Interface Pack - Windows 8.1 dla systemów opartych na proc. x64: ~ 4193KB

  • Serbski (cyrylica, Bośnia i Hercegowina) Language Interface Pack - Windows 8.1 dla systemów opartych na x64: ~ 4185 KB

  • Walencyjska Language Interface Pack — Windows 8.1 aktualizacji: ~ 2723 KB

  • Gudżarrati Language Interface Pack — Windows 8.1 aktualizacja: ~ 2728 KB

  • Kirgiz Language Interface Pack — Windows 8.1 dla systemów opartych na proc. x64: ~ 4206 KB

  • Afrikaans Language Interface Pack — Windows 8.1 aktualizacji: ~ 2688 KB

  • K'iche' Language Interface Pack - Windows 8.1 systemu opartego na proc. x64: ~ 4183KB

  • Macedoński Language Interface Pack — Windows 8.1: ~ 2739 KB

  • Sinhala Language Interface Pack — Windows 8.1 aktualizacji: ~ 2747 KB

  • Amharską Language Interface Pack — Windows 8.1 dla systemów opartych na proc. x64: ~ 4149 KB

  • Białoruś Language Interface Pack — Windows 8.1 aktualizacji: ~ 2770 KB

  • Setswana (South Africa) Language Interface Pack - Windows 8.1 dla systemów opartych na proc. x64: ~ 4134 KB

  • Aktualizacja systemu Language Interface Pack Uyghur — Windows 8.1 dla systemów opartych na proc. x64: ~ 4404 KB

  • Norweski (Nynorsk) Language Interface Pack — Windows 8.1 aktualizacji: ~ 2668 KB

  • isiXhosa Language Interface Pack - Windows 8.1 systemu dla systemów opartych na proc. x64: ~ 4171KB

  • Yoruba Language Interface Pack — Windows 8.1 aktualizacja: ~ 2735 KB

  • Igbo Language Interface Pack — Windows 8.1: ~ 2744 KB

  • Filipino Language Interface Pack — Windows 8.1: ~ 2704 KB

  • Aktualizacja Igbo Language Interface Pack — Windows 8.1 dla systemów opartych na proc. x64: ~ 4201KB

  • Sindhi (arabski) Language Interface Pack — Windows 8.1 aktualizacji: ~ 2890 KB

  • Cherokee (Cherokee) Language Interface Pack - Windows 8.1 aktualizacja: ~ 2233 KB

  • Maori Language Interface Pack — Windows 8.1: ~ 2687 KB

  • Amharską Language Interface Pack — Windows 8.1: ~ 2744 KB

  • Tamil (Indie) Language Interface Pack — Windows 8.1: ~ 2748 KB

  • Tigrinya (Etiopia) — Language Interface Pack Windows 8.1 aktualizacja: ~ 2739 KB

  • Szkocki Language Interface Pack - Windows 8.1 dla systemów opartych na proc. x64: ~ 4145 KB

  • Wersja Language Interface Pack — Windows 8.1 dla systemów opartych na proc. x64: ~ 4503 KB

  • Tigrinya (Etiopia) Language Interface Pack — Windows 8.1 dla systemów opartych na x64: ~ 4143 KB

  • Pendżabski Language Interface Pack — Windows 8.1 aktualizacja: ~ 2796 KB

  • Szkocki gaelicki Language Interface Pack - Windows 8.1 aktualizacja: ~ 2727 KB

  • Serbski (cyrylica, Bośnia i Hercegowina) Language Interface Pack - Windows 8.1 aktualizacja: ~ 2759 KB

  • Asamski Language Interface Pack — Windows 8.1: ~ 2734 KB

  • Aktualizacja Language Interface Pack - Windows 8.1 dla systemów opartych na x64: ~ 4122 KB

  • Serbski (cyrylica, Serbia) Language Interface Pack - Windows 8.1 aktualizacja: ~ 3088 KB

  • Malta Language Interface Pack - Windows 8.1 aktualizacja: ~ 2710 KB

  • Quechua Language Interface Pack — Windows 8.1: ~ 2711KB

  • Islandzki Language Interface Pack - Windows 8.1 dla systemów opartych na x64: ~ 4097 KB

  • Luksemburski Language Interface Pack — Windows 8.1 aktualizacji: ~ 2724 KB

  • Cherokee (Cherokee) Language Interface Pack - Windows 8.1 systemu opartego na proc. x64: ~ 3642KB

  • Konkani Language Interface Pack — Windows 8.1 dla systemów opartych na x64: ~ 4200 KB

  • Bangla (India) Language Interface Pack - Windows RT 8.1 update: ~ 10462KB

  • Białoruś Language Interface Pack - Windows RT 8.1, aktualizacja: ~ 10331KB

  • Sesotho sa Leboa Language Interface Pack - Windows RT 8.1, aktualizacja: ~ 10772KB

  • Centralny kurdyjski (arabski) Language Interface Pack — Windows RT 8.1, aktualizacja: ~ 10323KB

  • Marathi Language Interface Pack — Windows RT 8.1, aktualizacja: ~ 11214KB

  • Quechua Language Interface Pack — Windows RT 8.1, aktualizacja: ~ 10288KB

  • Kirgiz Language Interface Pack — Windows RT 8.1, aktualizacja: ~ 10878KB

  • Serbski (cyrylica, Serbia) Language Interface Pack - Windows RT 8.1, aktualizacja: ~ 16288KB

  • Tadżycki (cyrylica) Language Interface Pack - Windows RT 8.1, aktualizacja: ~ 10283KB

  • Afrikaans Language Interface Pack - Windows RT 8.1 aktualizacja: ~ 13895KB

  • Hausa (łaciński) Language Interface Pack - Windows RT 8.1, aktualizacja: ~ 10183KB

  • Igbo Language Interface Pack — Windows RT 8.1: ~ 10333KB

  • isiXhosa Language Interface Pack — Windows RT 8.1, aktualizacja: ~ 12157KB

  • Dari Language Interface Pack — Windows RT 8.1, aktualizacja: ~ 10168KB

  • isiZulu Language Interface Pack — Windows RT 8.1, aktualizacja: ~ 12296KB

  • Albański Language Interface Pack — Windows RT 8.1, aktualizacja: ~ 10418KB

  • Ormiański Language Interface Pack — Windows RT 8.1, aktualizacja: ~ 10488KB

  • Mongolski (cyrylica) Language Interface Pack – Windows RT 8.1, aktualizacja: ~ 13339 KB

  • Pendżabski Language Interface Pack — Windows RT 8.1, aktualizacja: ~ 10971KB

  • KiSwahili Language Interface Pack — Windows RT 8.1, aktualizacja: ~ 10396KB

  • Konkani Language Interface Pack — Windows RT 8.1, aktualizacja: ~ 10703KB

  • Gudżarrati Language Interface Pack — Windows RT 8.1, aktualizacja: ~ 10930 KB

  • Macedoński Language Interface Pack - Windows RT 8.1, aktualizacja: ~ 10235KB

  • Norweski (Nynorsk) Language Interface Pack - Windows RT 8.1, aktualizacja: ~ 12412KB

  • Perski Language Interface Pack — Windows RT 8.1, aktualizacja: ~ 10815KB

  • Setswana (South Africa) Language Interface Pack - Windows RT 8.1, aktualizacja: ~ 10861KB

  • Serbski (cyrylica, Bośnia i Hercegowina) Language Interface Pack - Windows RT 8.1, aktualizacja: ~ 11028KB

  • Tamil (Indie) Language Interface Pack — Windows RT 8.1 aktualizacja: ~ 11013KB

  • Yoruba Language Interface Pack — Windows RT 8.1, aktualizacja: ~ 10365 KB

  • Maori Language Interface Pack - Windows RT 8.1, aktualizacja: ~ 10144KB

  • Telugu Language Interface Pack — Windows RT 8.1, aktualizacja: ~ 11419 KB

  • Uzbecki (łaciński) Language Interface Pack - Windows RT 8.1 aktualizacja: ~ 10336KB

  • Filipino Language Interface Pack — Windows RT 8.1, aktualizacja: ~ 10175KB

  • Pendżabski (arabski) Language Interface Pack — Windows RT 8.1, aktualizacja: ~ 10307KB

  • Walijski Language Interface Pack — Windows RT 8.1, aktualizacja: ~ 11264KB

  • Nepalski Language Interface Pack — Windows RT 8.1, aktualizacja: ~ 10675KB

  • Amharską Language Interface Pack — Windows RT 8.1, aktualizacja: ~ 10182KB

  • Georgian Language Interface Pack - Windows RT 8.1, aktualizacja: ~ 12670KB

  • Szkocki Language Interface Pack - Windows RT 8.1 aktualizacja: ~ 10249KB

  • Khmerski Language Interface Pack — Windows RT 8.1, aktualizacja: ~ 10205KB

  • Cherokee Language Interface Pack - Windows RT 8.1, aktualizacja: ~ 2088 KB

  • Odia Language Interface Pack — Windows RT 8.1, aktualizacja: ~ 10831KB

  • Sindhi (arabski) Language Interface Pack — Windows RT 8.1, aktualizacja: ~ 10270 KB

  • Luksemburski Language Interface Pack — Windows RT 8.1, aktualizacja: ~ 10499 KB

  • Irlandzki Language Interface Pack — Windows RT 8.1: ~ 11422 KB

  • K'iche' Language Interface Pack - Windows RT 8.1, aktualizacja: ~ 10204KB

  • Asamski Language Interface Pack — Windows RT 8.1: ~ 10753KB

  • Urdu Language Interface Pack — Windows RT 8.1, aktualizacja: ~ 10898 KB

  • Bengalski (Bangladesz) Language Interface Pack — Windows RT 8.1, aktualizacja: ~ 10532 KB

  • Malajalam Language Interface Pack — Windows RT 8.1, aktualizacja: ~ 10793KB

  • Kinyarwanda Language Interface Pack — Windows RT 8.1, aktualizacja: ~ 10426KB

  • Turkmeański Language Interface Pack — Windows RT 8.1, aktualizacja: ~ 13275 KB

  • Tigrinya (Etiopia) — Language Interface Pack — Windows RT 8.1, aktualizacja: ~ 10232KB

  • Azerbejdż Language Interface Pack ański (łaciński) — Windows RT 8.1, aktualizacja: ~ 10640KB

  • Kannada Language Interface Pack — Windows RT 8.1, aktualizacja: ~ 11252 KB

  • Islandzki Language Interface Pack — Windows RT 8.1, aktualizacja: ~ 10668KB

  • Tatarskiej Language Interface Pack — Windows RT 8.1: ~ 10461 KB

  • Wolof Language Interface Pack — Windows RT 8.1, aktualizacja: ~ 10189KB

  • Sinhala Language Interface Pack - Windows RT 8.1 aktualizacja: ~ 10393KB

  • Malta Language Interface Pack - Windows RT 8.1 aktualizacja: ~ 10343KB

  • Walenski Language Interface Pack — Windows RT 8.1, aktualizacja: ~ 10150 KB

  • Bośniacki (łaciński) Language Interface Pack - Windows RT 8.1 aktualizacja: ~ 10190KB

  Opis:
  Po zainstalowaniu tego pakietu językowego można ustawić go jako język wyświetlania. Szybko przesuń palcem do dołu od prawej krawędzi ekranu (jeśli korzystasz z myszy, wskaż prawy górny róg ekranu i przesuń wskaźnik myszy w dół) i naciśnij lub kliknij pozycję "Wyszukaj". Wprowadź tekst "język", naciśnij lub kliknij pozycję "język", a następnie naciśnij lub kliknij pozycję "Dodaj język do tego urządzenia". Wybierz zainstalowany pakiet językowy, a następnie naciśnij lub kliknij pozycję "Przenieś w górę", aż u góry listy. Wyloguj się, a następnie zaloguj się ponownie, aby zakończyć.

  http://support.microsoft.com/kb/2839636

 • Aktualizacja dla systemów Windows 8, Windows RT i Windows Server 2012 (KB2882780) Ustawienia lokalne: Wszystkie wdrożenie: Aktualizacje

  zalecane/automatyczne, WSUS i Klasyfikacja wykazu: aktualizacje, platformy docelowe niezwiązane z

  zabezpieczeniami:

  Windows 8, Windows RT*i Windows Server 2012 przybliżone

  rozmiary plików:

  • Windows 8/Windows Server 2012 x64: ~ 1330 KB

  • Windows 8: ~ 617 KB

  • Windows RT: ~ 525 KB

  Opis:
  zainstaluj tę aktualizację, aby rozwiązać problemy z Windows. Aby uzyskać pełną listę problemów uwzględnionych w tej aktualizacji, zobacz powiązany artykuł z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base, aby uzyskać więcej informacji. Po zainstalowaniu tej aktualizacji może być konieczne ponowne uruchomienie komputera.

  http://support.microsoft.com/kb/2882780

 • Aktualizacja dla programu Windows Small Business Server 2011 Essentials (KB2885313) Ustawienia lokalne: Wszystkie wdrożenie: Klasyfikacja zalecanych/automatycznych aktualizacji: aktualizacje, platformy docelowe niezwiązyane z zabezpieczeniami: przybliżone rozmiary plików programu

  Windows Server  2008

  R2:

  • Windows Aktualizacja oprogramowania Small Business Server 2011 Essentials: ~ 165 KB

  Opis:
  zainstaluj tę aktualizację, aby rozwiązać problemy z Windows. Aby uzyskać pełną listę problemów uwzględnionych w tej aktualizacji, zobacz powiązany artykuł z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base, aby uzyskać więcej informacji. Po zainstalowaniu tej aktualizacji może być konieczne ponowne uruchomienie komputera.

  http://support.microsoft.com/kb/2885313

 • Aktualizacja dla programu Windows Home Server 2011 (KB2885314) Ustawienia lokalne: Wszystkie wdrożenie: Klasyfikacja zalecanych/automatycznych aktualizacji: aktualizacje, platformy docelowe niezwiązywaną z zabezpieczeniami: przybliżone rozmiary plików programu

  Windows Server  2008

  R2:

  • Windows Aktualizacja programu Home Server 2011: ~ 562 KB

  Opis:
  zainstaluj tę aktualizację, aby rozwiązać problemy z Windows. Aby uzyskać pełną listę problemów uwzględnionych w tej aktualizacji, zobacz powiązany artykuł z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base, aby uzyskać więcej informacji. Po zainstalowaniu tej aktualizacji może być konieczne ponowne uruchomienie komputera.

  http://support.microsoft.com/kb/2885314

 • Aktualizacja dla programu Windows Storage Server 2008 R2 Essentials (KB2885315) Ustawienia lokalne: Wszystkie wdrożenie: zalecane/automatyczne aktualizacje i klasyfikacja programu WSUS: aktualizacje, platformy docelowe niezwiązane z zabezpieczeniami: przybliżone rozmiary plików programu

  Windows Server  2008

  R2:

  • Windows Storage Windows Server 2008 R2 x64 Essentials update: ~ 562 KB

  Opis:
  zainstaluj tę aktualizację, aby rozwiązać problemy z Windows. Aby uzyskać pełną listę problemów uwzględnionych w tej aktualizacji, zobacz powiązany artykuł z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base, aby uzyskać więcej informacji. Po zainstalowaniu tej aktualizacji może być konieczne ponowne uruchomienie komputera.

  http://support.microsoft.com/kb/2885315

 • Aktualizacja dla Windows 8.1, Windows RT 8.1, oraz Windows Server 2012 R2 (KB2887595) — ustawienia lokalne: wszystkie wdrożenia: aktualizacje ważne/automatyczne, wsus i klasyfikacja wykazu: wysoki priorytet, obszary niezwiązane z  zabezpieczeniami:

  KB2901549 w systemie Windows 8.1, Windows RT 8.1 i Windows Server 2012 R2 Platformy

  docelowe: Windows 8.1, Windows RT* 8.1 i Windows Server 2012 R2

  przybliżone rozmiary plików:

  • Windows 8.1/Windows Server 2012 R2 x64: ~ 176769KB

  • Windows 8.1: ~ 91817 KB

  • Windows RT 8.1: ~ 86315 KB

  Opis:
  zainstaluj tę aktualizację, aby rozwiązać problemy z Windows. Aby uzyskać pełną listę problemów uwzględnionych w tej aktualizacji, zobacz powiązany artykuł z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base, aby uzyskać więcej informacji. Po zainstalowaniu tej aktualizacji może być konieczne ponowne uruchomienie komputera.

  http://support.microsoft.com/kb/2887595

 • Aktualizacja dla systemów Windows 8, Windows RT i Windows Server 2012 (KB2889784) Ustawienia lokalne: Wszystkie wdrożenie: Aktualizacje opcjonalne/automatyczne, WSUS i Klasyfikacja wykazu: aktualizacje, pliki niebędące  zabezpieczeniami:

  KB2808380  na platformach docelowych programu Windows RT: Windows 8, Windows RT * i Windows Server 2012 przybliżone rozmiary plików:

  • Windows 8: ~ 7015 KB

  • Windows 8/Windows Server 2012 x64: ~ 10704KB

  • Windows RT: ~ 5000 KB

  Opis:
  zainstaluj tę aktualizację, aby rozwiązać problemy z Windows. Aby uzyskać pełną listę problemów uwzględnionych w tej aktualizacji, zobacz powiązany artykuł z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base, aby uzyskać więcej informacji. Po zainstalowaniu tej aktualizacji może być konieczne ponowne uruchomienie komputera.

  http://support.microsoft.com/kb/2889784

 • Aktualizacja dynamiczna Windows 8.1, Windows RT 8.1, i Windows Server 2012 R2 (KB2890141) — ustawienia lokalne: Wszystkie wdrożenie: zalecane/automatyczne aktualizacje i klasyfikacja programu WSUS: aktualizacje, funkcjezasadów niezwiązanych z  zabezpieczeniami:

  KB2882342 w systemie Windows 8.1, Windows RT 8.1 i Windows Server 2012 R2 Platformy

  docelowe: Windows 8.1, Windows RT* 8.1 i Windows Server 2012 R2

  Przybliżone rozmiary plików:

  • Windows 8.1: ~ 186 KB

  • Windows RT 8.1: ~ 24 KB

  • aktualizacja Windows 8.1 i Windows Server 2012 R2 dla systemów opartych na procesorze x64: ~ 217 KB

  Opis:
  SetupUpdate:

  http://support.microsoft.com/kb/2890141

 • Aktualizacja dynamiczna dla Windows 8.1, Windows RT 8.1, oraz Windows Server 2012 R2 (KB2890142) — ustawienia lokalne: wszystkie wdrożenia: aktualizacje zalecane/automatyczne i klasyfikacja programu WSUS: aktualizacje, funkcjezasadów niezwiązanych z  zabezpieczeniami:

  KB2882351 w systemie Windows 8.1, Windows RT 8.1 i Windows Server 2012 R2 Platformy

  docelowe: Windows 8.1, Windows RT* 8.1 i Windows Server 2012 R2

  Przybliżone rozmiary plików:

  • Windows RT 8.1: ~ 111 KB

  • Windows 8.1: ~ 1853 KB

  • aktualizacja Windows 8.1 i Windows Server 2012 R2 dla systemów opartych na procesorze x64: ~ 2049 KB

  Opis:
  ComponentUpdate:

  http://support.microsoft.com/kb/2890142

 • Aktualizacja dla systemów Windows 8, Windows RT, Windows Server 2012, Windows 7 i Windows Server 2008 R2 (KB2893519) Locale: Wszystkie wdrożenie: Zalecane/Automatyczne aktualizacje, WSUS i Klasyfikacja wykazu: Aktualizacje, niezwiązane z  zabezpieczeniami:

  KB2812822 w systemach Windows 8, Windows RT i Windows Server 2012

  Target platformy: Windows 8, Windows RT*, Windows Server 2012, Windows 7 i Windows Server 2008 R2

  Przybliżone rozmiary plików:

  • Windows 8/Windows Server 2012 x64: ~ 8433 KB

  • Windows 8: ~ 4427 KB

  • Windows RT: ~ 3409 KB

  • Windows 7: ~ 959 KB

  • Windows 7/Windows Server 2008 R2 x64: ~ 1405 KB

  • Windows Aktualizacja serwera 2008 R2 IA-64: ~ 1057 KB

  Opis:
  zainstaluj tę aktualizację, aby rozwiązać problemy z Windows. Aby uzyskać pełną listę problemów uwzględnionych w tej aktualizacji, zobacz powiązany artykuł z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base, aby uzyskać więcej informacji. Po zainstalowaniu tej aktualizacji może być konieczne ponowne uruchomienie komputera.

  http://support.microsoft.com/kb/2893519

 • Aktualizacja dynamiczna dla systemów Windows 8.1, Windows RT 8.1 i Windows Server 2012 R2 (KB2897942) Ustawienia lokalne: Wszystkie wdrożenie: Zalecane/Automatyczne aktualizacje i Klasyfikacja programu WSUS: aktualizacje, platformy docelowe niezwiązane z  zabezpieczeniami:

  Windows 8.1, Windows RT* 8.1 i Windows Server 2012 R2
  Przybliżone rozmiary
  plików:

  • Windows 8.1: ~ 127 KB

  • Windows 8.1 i Windows Server 2012 R2 dla systemów opartych na procesorze x64: ~ 153 KB

  • Windows RT 8.1: ~ 145 KB

  Opis:
  SetupUpdate:

  http://support.microsoft.com/kb/2897942

 • Aktualizacja dynamiczna dla programu Windows Server 2012 R2 (KB2902816) Ustawienia lokalne: Wszystkie wdrożenie: Ważne/automatyczne aktualizacje i

  Klasyfikacja programu WSUS: Wysoki priorytet, Platformy docelowe niezwiązane z
  zabezpieczeniami: Windows Server 2012 R2 Przybliżone rozmiary
  plików:

  • Windows 8.1 i Windows Server 2012 R2 dla systemów opartych na procesorze x64: ~ 97 KB

  • Windows 8.1: ~ 79 KB

  Opis:
  zainstaluj tę aktualizację, aby rozwiązać problemy z Windows. Aby uzyskać pełną listę problemów uwzględnionych w tej aktualizacji, zobacz powiązany artykuł z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base, aby uzyskać więcej informacji. Po zainstalowaniu tej aktualizacji może być konieczne ponowne uruchomienie komputera.

  http://support.microsoft.com/kb/2902816

 • Aktualizacja dla systemu Windows RT 8.1 (KB2903601) Ustawienia lokalne: Wszystkie wdrożenie: Ważne/automatyczne klasyfikacja aktualizacji: Wysoki priorytet, Platformy docelowe niezwiązywne z


  zabezpieczeniami: Windows RT


  * 8.1 Przybliżone rozmiary

  plików:

  • Windows RT 8.1: ~ 40 KB

  Opis:
  zainstaluj tę aktualizację, aby rozwiązać problemy z Windows. Aby uzyskać pełną listę problemów uwzględnionych w tej aktualizacji, zobacz powiązany artykuł z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base, aby uzyskać więcej informacji. Po zainstalowaniu tej aktualizacji może być konieczne ponowne uruchomienie komputera.

  http://support.microsoft.com/kb/2903601

 • Aktualizacja dla Windows 8.1 (KB2904594) Ustawienia lokalne: Wszystkie wdrożenie: Klasyfikacja aktualizacji ważnych/automatycznych: wysoki priorytet, platformy docelowe niezwiązywne z
  zabezpieczeniami: Windows 8.1 przybliżone rozmiary


  plików:

  • Windows 8.1: ~ 4675 KB

  Opis:
  zainstaluj tę aktualizację, aby rozwiązać problemy z Windows. Aby uzyskać pełną listę problemów uwzględnionych w tej aktualizacji, zobacz powiązany artykuł z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base, aby uzyskać więcej informacji. Po zainstalowaniu tej aktualizacji może być konieczne ponowne uruchomienie komputera.

  http://support.microsoft.com/kb/2904594

 • Aktualizacja dla systemu Windows RT 8.1 (KB2905029) Ustawienia lokalne: Wszystkie wdrożenie: Klasyfikacja aktualizacji ważnych/automatycznych: Wysoki priorytet, Platformy docelowe niezwiązywne z


  zabezpieczeniami: Windows RT


  * 8.1 Przybliżone rozmiary

  plików:

  • Windows RT 8.1: ~ 7313 KB

  Opis:
  zainstaluj tę aktualizację, aby rozwiązać problemy z Windows. Aby uzyskać pełną listę problemów uwzględnionych w tej aktualizacji, zobacz powiązany artykuł z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base, aby uzyskać więcej informacji. Po zainstalowaniu tej aktualizacji może być konieczne ponowne uruchomienie komputera.

  http://support.microsoft.com/kb/2905029

 • Windows Narzędzie do usuwania złośliwego oprogramowania — listopad 2013 (KB890830)/Windows narzędzie do usuwania złośliwego oprogramowania — listopad 2013 (KB890830) — wersja przeglądarki Internet Explorer : wszystkie wdrożenia: Windows Aktualizuj, Microsoft Update, Ważne/automatyczne aktualizacje, WSUS i Klasyfikacja wykazu: wysoki priorytet, niezwiązane z zabezpieczeniami, rzuty aktualizacji:

  KB890830 w systemie Windows 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows Server 2012, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003 i Windows XP

  Platformy docelowe: Windows 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows Server 2012, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003 i Windows XP

  Przybliżone rozmiary plików:

  • Windows Narzędzie do usuwania złośliwego oprogramowania x64 — aktualizacja z listopada 2013 r.: ~ 27894 KB

  • Windows Narzędzie do usuwania złośliwego oprogramowania — aktualizacja z listopada 2013 r.: ~ 26119 KB

  • Windows Narzędzie do usuwania złośliwego oprogramowania — listopad 2013 — aktualizacja wersji programu IE: ~ 21320 KB

  Opis: Po pobraniu to narzędzie jest uruchamiane raz w celu sprawdzenia, czy komputer jest podraźny przez określone, dosyć złośliwe oprogramowanie (w tym rąbka, saza i mydoom) i pomaga usunąć wszelkie znalezione wirusi.
  W przypadku znalezionej infekcji narzędzie wyświetli raport o stanie przy następnym uruchomieniu komputera. Co miesiąc będzie oferowana nowa wersja tego narzędzia. Jeśli chcesz ręcznie uruchomić narzędzie na komputerze, możesz pobrać kopię z Centrum pobierania Microsoft lub uruchomić wersję online z witryny microsoft.com. To narzędzie nie zastępuje produktu antywirusowego. Aby chronić komputer, należy użyć produktu antywirusowego.

  http://support.microsoft.com/kb/890830

 • Aktualizacja dla certyfikatów głównych dla systemów Windows 8.1, Windows 8, Windows 7, Windows Vista i Windows XP (KB931125) Locale: Wszystkie wdrożenie: Windows Update, Microsoft Update, Aktualizacje opcjonalne/automatyczne, WSUS i Klasyfikacja wykazu: Aktualizacje, niezwiązane z zabezpieczeniami:

  KB931125 na platformach Windows 8, Windows 7, Windows Vista i Windows XP

  Target platformy: Windows 8.1, Windows 8, Windows 7, Windows Vista

  i Windows XP Przybliżone rozmiary plików:

  • Certyfikaty główne dla programu Windows 8.1/Windows 8/Windows 7/Windows Vista/Windows XP x64 [listopad 2013] aktualizacji: ~ 447 KB

  Opis: Ten element aktualizuje listę certyfikatów głównych na komputerze tak, aby lista została zaakceptowana przez firmę Microsoft w ramach głównego
  programu certyfikatów firmy Microsoft. Dodanie kolejnych certyfikatów głównych do komputera umożliwia korzystanie z certyfikatów w funkcji rozszerzonej weryfikacji (EV) w programie Internet Explorer, większego zakresu funkcji przeglądania sieci Web z użyciem funkcji rozszerzonego zabezpieczeń, zaszyfrowanej poczty e-mail i rozszerzonego dostarczania kodu zabezpieczającego. Po zainstalowaniu tej aktualizacji może być konieczne ponowne uruchomienie komputera. Po zainstalowaniu tego elementu nie można go usunąć.

  http://support.microsoft.com/kb/931125

 • Narzędzie system Update Readiness dla systemów Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 i Windows Vista (KB947821) [listopad 2013] Locale: Wszystkie wdrożenia: ważne/automatyczne aktualizacje, WSUS i Klasyfikacja wykazu: Wysoki priorytet, Niezwiązane z  zabezpieczeniami:

  KB947821 w systemie Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 i Windows Vista

  Target platformy: Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008

  i Windows Vista Przybliżone rozmiary plików:

  • Narzędzie system Update Readiness dla programu Windows 7/Windows Server 2008 R2 x64 [aktualizacja z listopada 2013] — aktualizacja: ~ 446807 KB

  • Narzędzie System Update Readiness dla programu Windows 7 [listopad 2013] aktualizacji: ~ 179139 KB

  • Narzędzie system Update Readiness dla programu Windows Server 2008 R2 IA-64 [listopad 2013] aktualizacja: ~ 76553KB

  • Narzędzie system Update Readiness dla programu Windows Server 2008 IA-64 [listopad 2013] aktualizacja: ~ 54119 KB

  • Narzędzie system Update Readiness dla programu Windows Server 2008/Windows Vista dla systemów opartych na systemach x64 [aktualizacja z listopada 2013 r.: ~ 144101KB

  • Narzędzie do gotowości aktualizacji systemu dla programu Windows Server 2008/Windows Vista [listopad 2013] aktualizacja: ~ 202131KB

  Opis: To narzędzie jest oferowane, ponieważ w magazynie obsługi usługi Windows odnaleziono niespójność, która może uniemożliwić pomyślne zainstalowanie przyszłych aktualizacji, dodatków Service Pack i
  oprogramowania. To narzędzie sprawdza, czy na komputerze są takie niespójności, i próbuje rozwiązać znalezione problemy.

  http://support.microsoft.com/kb/947821

Zmiany istniejącej zawartości niezwiązywowej z zabezpieczeniami:


 • Aktualizacja dla Windows 7 i Windows Server 2008 R2 (KB2515325)

  • Metadane zostały zmienione.

  • Pliki binarne nie uległy zmianie.

  • Nie trzeba ponownie instalować tej aktualizacji.

  Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu, aby wyświetlić ten artykuł w bazie wiedzy Microsoft Knowledge Base:

  http://support.microsoft.com/kb/2515325

 • Aktualizacja dla Windows 7 i Windows Server 2008 R2 (KB2647753)

  • Metadane zostały zmienione.

  • Pliki binarne nie uległy zmianie.

  • Nie trzeba ponownie instalować tej aktualizacji.

  Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu, aby wyświetlić ten artykuł w bazie wiedzy Microsoft Knowledge Base:

  http://support.microsoft.com/kb/2647753

 • Aktualizacja dla Windows 8, Windows RT i Windows Server 2012 (KB2883201)

  • Metadane zostały zmienione.

  • Pliki binarne nie uległy zmianie.

  • Nie trzeba ponownie instalować tej aktualizacji.

  Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu, aby wyświetlić ten artykuł w bazie wiedzy Microsoft Knowledge Base:

  http://support.microsoft.com/kb/2883201

Więcej informacji

poniedziałek, 11 listopada 2013 r.

Jest to podsumowanie nowej i zmienionej zawartości, która zostanie opublikowana w poniedziałek, 11 listopada 2013 r.

Zmiany istniejącej zawartości niezwiązywowej z zabezpieczeniami:

 • Internet Explorer 11 dla Windows 7 i Windows Server 2008 R2 (KB2841134)

  • Metadane zostały zmienione.

  • Pliki binarne nie uległy zmianie.

  • Nie trzeba ponownie instalować tej aktualizacji.

  Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu, aby wyświetlić ten artykuł w bazie wiedzy Microsoft Knowledge Base:

  http://support.microsoft.com/kb/2841134

Czwartek, 7 listopada 2013 r.

Jest to podsumowanie nowej i zmienionej zawartości, która zostanie opublikowana w czwartek 7 listopada 2013 r.

Nowa zawartość niezwiązywowa z zabezpieczeniami:

 • Program Internet Explorer 11 dla systemów Windows 7 i Windows Server 2008 R2 (KB2841134) Ustawienia lokalne: Wszystkie wdrożenie: Klasyfikacja ważnych/automatycznych aktualizacji: wysoki priorytet, niezwiązywany z zabezpieczeniami, platformy docelowe pakietu


  aktualizacji: Windows 7 i
  Windows
  2008 R2 Przybliżone rozmiary
  plików:

  • Aktualizacja programu Internet Explorer 11 Windows 7 x64: ~ 268980 KB

  • Internet Explorer 11 dla systemu Windows 7: ~ 184976KB

  • Aktualizacja systemu Internet Explorer 11 Windows Server 2008 R2 dla systemów opartych na procesorze x64: ~ 268980 KB

  Opis:
  Pobierz szybką i płynną przeglądarkę zalecaną dla Windows 7. Internet Explorer 11. Szybka i płynna Windows 7.

  • Szybkie. Szybkie ładowanie witryn i płynne poruszanie się po nich.

  • Łatwe. Bezproblemowa Windows z innymi, działa tak, jak chcesz.

  • Bezpieczniejsze. Lepsza ochrona przed zagrożeniami i większa prywatność w Internecie.

  http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=329031

 • Program Internet Explorer 11 dla systemów Windows 7 i Windows Server 2008 R2 (KB2841134) Ustawienia lokalne: Wszystkie wdrożenie: Klasyfikacja wykazu: aktualizacje, platformy docelowe niezwiązywane z zabezpieczeniami: Windows 7 i

  Windows Server


  2008 R2
  Przybliżone rozmiary plików:

  • Aktualizacja programu Internet Explorer 11 Windows 7 x64: ~ 268980 KB

  • Internet Explorer 11 dla systemu Windows 7: ~ 184976KB

  • Aktualizacja systemu Internet Explorer 11 Windows Server 2008 R2 dla systemów opartych na procesorze x64: ~ 268980 KB

  Opis:
  Pobierz szybką i płynną przeglądarkę zalecaną dla Windows 7. Internet Explorer 11. Szybka i płynna Windows 7.

  • Szybkie. Szybkie ładowanie witryn i płynne poruszanie się po nich.

  • Łatwe. Bezproblemowa Windows z innymi, działa tak, jak chcesz.

  • Bezpieczniejsze. Lepsza ochrona przed zagrożeniami i większa prywatność w Internecie.

  http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=329031

 • Pakiet językowy programu Internet Explorer 11 dla systemów Windows 7 i Windows Server 2008 R2 (KB2841134) Ustawienia lokalne: Wszystkie wdrożenie: Aktualizacje opcjonalne/automatyczne i Klasyfikacja wykazu: Aktualizacje, platformy docelowe niezwiązywaną z zabezpieczeniami: Windows 7 i

  Windows Server


  2008 R2 Przybliżone rozmiary
  plików:

  • Pakiet językowy programu Internet Explorer 11 Windows 7: ~ 83128KB

  • Pakiet językowy programu Internet Explorer 11 dla programu Windows 7/Windows Server 2008 R2 x64: ~ 123711KB

  Opis: Pakiety językowe programu Internet Explorer 11 pozwalają instalować pliki zasobów specyficzne dla języka, umożliwiając użytkownikom wyświetlanie interfejsu użytkownika programu
  Internet Explorer 11 w innym obsługiwanym języku. Ta aktualizacja zainstaluje pakiety językowe programu Internet Explorer 11 dla wszystkich obsługiwanych języków zainstalowanych na Windows komputerze. Po zainstalowaniu tej aktualizacji może być konieczne ponowne uruchomienie komputera. Ta aktualizacja jest dostarczana dla Ciebie i licencjonowana na mocy postanowień Windows 7.

  http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=329031

Poniedziałek, 28 października 2013 r.

Jest to podsumowanie nowej i zmienionej zawartości, która zostanie opublikowana w poniedziałek, 28 października 2013 r.

Nowa zawartość niezwiązywowa z zabezpieczeniami:

 • Aktualizacja dla systemów Windows 8.1, Windows RT 8.1 i Windows Server 2012 R2 (KB2902892) Ustawienia lokalne: Wszystkie wdrożenie: Ważne/automatyczne, WSUS i Klasyfikacja wykazu: Wysoki priorytet, Platformy docelowe niezwiązane z  zabezpieczeniami:
  Windows 8.1, Windows RT* 8.1 i przybliżone rozmiary plików Windows Server 2012
  R2:

  • Windows 8.1/Windows Server 2012 R2 x64: ~ 603 KB

  • Windows 8.1: ~ 314 KB

  • Windows RT 8.1: ~ 331 KB

  Opis:
  zainstaluj tę aktualizację, aby rozwiązać problemy z Windows. Aby uzyskać pełną listę problemów uwzględnionych w tej aktualizacji, zobacz powiązany artykuł z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base, aby uzyskać więcej informacji. Po zainstalowaniu tej aktualizacji może być konieczne ponowne uruchomienie komputera.

  http://support.microsoft.com/kb/2902892

Piątek, 25 października 2013 r.

Jest to podsumowanie nowej i zmienionej zawartości, która zostanie opublikowana w piątek, 25 października 2013 r.

Nowa zawartość niezwiązywowa z zabezpieczeniami:

 • Aktualizacja dla programu Windows RT (KB2885699) Ustawienia lokalne: Wszystkie wdrożenie: Klasyfikacja

  aktualizacji
  zalecanych/automatycznych:
  aktualizacje,
  platformy docelowe niezwiązyane z zabezpieczeniami: Windows RT * Przybliżone rozmiary
  plików:

  • Windows RT: ~ 27 KB

  Opis:
  zainstaluj tę aktualizację, aby rozwiązać problemy z Windows. Aby uzyskać pełną listę problemów uwzględnionych w tej aktualizacji, zobacz powiązany artykuł z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base, aby uzyskać więcej informacji. Po zainstalowaniu tej aktualizacji może być konieczne ponowne uruchomienie komputera.

  http://support.microsoft.com/kb/2885699

Czwartek, 24 października 2013 r.

Jest to podsumowanie nowej i zmienionej zawartości, która zostanie opublikowana w czwartek 24 października 2013 r.

Nowa zawartość niezwiązywowa z zabezpieczeniami:

 • Aktualizacja dla systemów Windows 8.1, Windows RT 8.1 i Windows Server 2012 R2 (KB2901549) Ustawienia lokalne: Wszystkie wdrożenie: Ważne/Automatyczne aktualizacje, WSUS i Klasyfikacja wykazu: Wysoki priorytet, Platformy docelowe niezwiązane z  zabezpieczeniami:
  Windows 8.1, Windows RT* 8.1 i Windows Server 2012 R2 Przybliżone rozmiary
  plików:

  • Windows 8.1/Windows Server 2012 R2 x64: ~ 23845 KB

  • Windows 8.1: ~ 11437 KB

  • Windows RT 8.1: ~ 11668 KB

  Opis:
  zainstaluj tę aktualizację, aby rozwiązać problemy z Windows. Aby uzyskać pełną listę problemów uwzględnionych w tej aktualizacji, zobacz powiązany artykuł z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base, aby uzyskać więcej informacji. Po zainstalowaniu tej aktualizacji może być konieczne ponowne uruchomienie komputera.

  http://support.microsoft.com/kb/2901549

Wtorek, 22 października 2013 r.

Jest to podsumowanie nowej i zmienionej zawartości, która zostanie opublikowana we wtorek, 22 października 2013 r.

Nowa zawartość niezwiązywowa z zabezpieczeniami:

 • Aktualizacja dynamiczna dla systemu Windows RT 8.1 (KB2901630) — ustawienia lokalne: Wszystkie wdrożenie: Klasyfikacja aktualizacji dynamicznych: aktualizacje, platformy docelowe  niezwiązywne z
  zabezpieczeniami: Windows RT*
  Przybliżone rozmiary plików:

  • Windows RT 8.1: ~ 62 KB

  Opis: Aktualizacje w kategorii Windows 8.1 aktualizacji dynamicznej są używane przez firmę Windows 8.1 i Windows Server 2012 R2 do uzyskiwania krytycznego sterownika, składników i ulepszeń konfiguracji podczas
  początkowej konfiguracji.

  http://support.microsoft.com/kb/2901630

 • Pakiety językowe dla programu Windows RT (KB2607607) — ustawienia lokalne: Wszystkie wdrożenie: Klasyfikacja instalatora dynamicznego: aktualizacje, platformy docelowe niezwiązywne z

  zabezpieczeniami: Windows RT * Przybliżone rozmiary  plików:

  • Odia Language Interface Pack — Windows RT: ~ 2588 KB

  • Centralna aktualizacja Language Interface Pack — Windows RT: ~ 2643 KB

  • Sindhi (arabski) Language Interface Pack — Windows RT aktualizacja: ~ 2654 KB

  • Pendżabski (arabski) Language Interface Pack — Windows RT aktualizacji: ~ 2644KB

  Opis: Po zainstalowaniu tego pakietu językowego możesz zmienić język wyświetlania na język, który
  właśnie został zainstalowany. Szybko przesuń palcem do dołu od prawej krawędzi ekranu (jeśli korzystasz z myszy, wskaż prawy górny róg ekranu i przesuń wskaźnik myszy w dół) i naciśnij lub kliknij pozycję "Wyszukaj". Wprowadź tekst "język", wybierz pozycję "Ustawienia", a następnie naciśnij lub kliknij pozycję "Język". Wybierz zainstalowany pakiet językowy, a następnie naciśnij lub kliknij pozycję "Przenieś w górę", aż u góry listy. Wyloguj się, a następnie zaloguj się ponownie, aby zakończyć.

  http://support.microsoft.com/KB/2607607

 • Aktualizacja dla Windows 8 (KB2885699) Ustawienia lokalne: Wszystkie wdrożenie: Zalecane/Automatyczne aktualizacje i


  Klasyfikacja
  wykazu: aktualizacje,
  platformy docelowe niezwiązyane z zabezpieczeniami: Windows 8 * Przybliżone rozmiary
  plików:

  • Windows 8 x64: ~ 31 KB

  • Windows 8: ~ 31 KB

  Opis:
  zainstaluj tę aktualizację, aby rozwiązać problemy z Windows. Aby uzyskać pełną listę problemów uwzględnionych w tej aktualizacji, zobacz powiązany artykuł z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base, aby uzyskać więcej informacji. Po zainstalowaniu tej aktualizacji może być konieczne ponowne uruchomienie komputera.

  http://support.microsoft.com/kb/2885699

 • Aktualizacja dla Windows 8, Windows Server 2012, Windows Embedded Standard 7, Windows 7, Windows Server 2008 R2 Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003 i Windows XP (KB2890882) Ustawienia lokalne: Całe wdrożenie: Klasyfikacja wykazu: aktualizacje, pliki Windows bez
  zabezpieczeń: KB2863058 w systemie Windows 8, Windows Server 2012, Windows Embedded Standard 7, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Platformy docelowe systemów Vista, Windows Server 2003 i Windows
  XP: Windows 8, Windows Server 2012, Windows Embedded Standard 7, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003 i Windows XP Przybliżone rozmiary
  plików:

  • Windows 8/Windows Server 2012 x64: ~ 760 KB

  • Windows 8: ~ 483 KB

  • Windows Embedded Standard 7/Windows 7 update: ~ 444KB

  • Windows Embedded Standard 7/Windows 7/Windows Server 2008 R2 x64 update: ~ 667KB

  • Windows Aktualizacja serwera 2008 R2 IA-64: ~ 152 KB

  • Windows Aktualizacja serwera 2008/Windows Vista x64: ~ 590 KB

  • Windows Aktualizacja serwera 2008 IA-64: ~ 180 KB

  • Windows Aktualizacja serwera 2008/Windows Vista: ~ 485 KB

  • Windows Aktualizacja serwera 2003/Windows XP x64: ~ 704 KB

  • Windows Aktualizacja serwera 2003 IA-64: ~ 1047 KB

  • Windows Aktualizacja z serwera 2003: ~ 512 KB

  • Windows Aktualizacja XP: ~ 519 KB

  Opis:
  zainstaluj tę aktualizację, aby rozwiązać problemy z Windows. Aby uzyskać pełną listę problemów uwzględnionych w tej aktualizacji, zobacz powiązany artykuł z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base, aby uzyskać więcej informacji. Po zainstalowaniu tej aktualizacji może być konieczne ponowne uruchomienie komputera.

  http://support.microsoft.com/kb/2890882

Poniedziałek, 21 października 2013 r.

Podsumowanie nowej i zmienionej zawartości, która zostanie opublikowana w poniedziałek, 21 października 2013 r.

Zmiany istniejącej zawartości zabezpieczeń:

 • MS13-081: Aktualizacja zabezpieczeń dla systemów Windows Embedded Standard 7, Windows 7 i Windows Server 2008 R2 (KB2862330)

  • Metadane uległy zmianie

  • Pliki binarne nie uległy zmianie.

  • Nie trzeba ponownie instalować tej aktualizacji.

  Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu, aby wyświetlić ten artykuł w bazie wiedzy Microsoft Knowledge Base:

  http://support.microsoft.com/kb/2862330

Zmiany istniejącej zawartości niezwiązywowej z zabezpieczeniami:

 • Aktualizacja .NET Framework 3.5 firmy Microsoft dla oprogramowania Service Pack 1 i .NET Framework 3.5 Family Update (KB951847) x86

  • Klasyfikacja AU zmieniona z Ważne na Opcjonalna.

  • Pliki binarne nie uległy zmianie.

  • Nie trzeba ponownie instalować tej aktualizacji.

  Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu, aby wyświetlić ten artykuł w bazie wiedzy Microsoft Knowledge Base:

  http://support.microsoft.com/kb/951847

Czwartek, 17 października 2013 r.

Jest to podsumowanie nowej i zmienionej zawartości, która zostanie opublikowana w czwartek 17 października 2013 r.

Nowa zawartość niezwiązywowa z zabezpieczeniami:

 • Aktualizacja dynamiczna dla systemów Windows 8.1, Windows Server 2012 R2 i Windows RT 8.1 (KB2882342) Ustawienia lokalne: Wszystkie wdrożenie: Aktualizacja dynamiczna i Klasyfikacja WSUS: Aktualizacje, platformy docelowe niezwiązane z  zabezpieczeniami: Windows 8.1, Windows Server 2012 R2 i Windows RT
  * 8.1
  Przybliżone rozmiary plików:

  • Windows RT 8.1: ~ 24 KB

  • Windows 8.1 i Windows Server 2012 R2 dla systemów opartych na procesorze x64: ~ 215 KB

  • Windows 8.1: ~ 184 KB

  Opis: Aktualizacje w kategorii Windows 8.1 aktualizacji dynamicznej są używane przez firmę Windows 8.1 i Windows Server 2012 R2 do uzyskiwania krytycznego sterownika, składników i ulepszeń konfiguracji podczas
  początkowej konfiguracji.

  http://support.microsoft.com/kb/2882342

 • Aktualizacja dynamiczna dla systemów Windows 8.1, Windows Server 2012 R2 i Windows RT 8.1 (KB2882351) Ustawienia lokalne: Wszystkie wdrożenie: aktualizacja dynamiczna, WSUS i Klasyfikacja wykazu: Wysoki priorytet, Platformy docelowe niezwiązane z  zabezpieczeniami: Windows 8.1, Windows Server 2012 R2 i Windows RT
  * 8.1
  Przybliżone rozmiary plików:

  • aktualizacja Windows 8.1 i Windows Server 2012 R2 dla systemów opartych na procesorze x64: ~ 2044 KB

  • Windows 8.1: ~ 1844 KB

  • Windows RT 8.1: ~ 110 KB

  Opis: Aktualizacje w kategorii Windows 8.1 aktualizacji dynamicznej są używane przez firmę Windows 8.1 i Windows Server 2012 R2 do uzyskiwania krytycznego sterownika, składników i ulepszeń konfiguracji podczas
  początkowej konfiguracji.

  http://support.microsoft.com/kb/2882351

 • Aktualizacja dla systemów Windows 8.1, Windows RT 8.1 i Windows Server 2012 R2 (KB2883200) Ustawienia lokalne: Wszystkie wdrożenie: Ważne/Automatyczne aktualizacje, WSUS i Klasyfikacja wykazu: Wysoki priorytet, Platformy docelowe niezwiązane z  zabezpieczeniami:
  Windows 8.1, Windows RT* 8.1 i Windows Server 2012 R2 Przybliżone rozmiary
  plików:

  • Windows 8.1: ~ 133857KB

  • Windows 8.1/Windows Server 2012 R2 x64: ~ 235598 KB

  • Windows RT 8.1: ~ 130742KB

  Opis:
  zainstaluj tę aktualizację, aby rozwiązać problemy z Windows. Aby uzyskać pełną listę problemów uwzględnionych w tej aktualizacji, zobacz powiązany artykuł z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base, aby uzyskać więcej informacji. Po zainstalowaniu tej aktualizacji może być konieczne ponowne uruchomienie komputera.

  http://support.microsoft.com/kb/2883200

 • Aktualizacja dla systemów Windows 8.1, Windows RT 8.1 i Windows Server 2012 R2 (KB2884846) Ustawienia lokalne: Wszystkie wdrożenie: Ważne/Automatyczne aktualizacje, WSUS i Klasyfikacja wykazu: Wysoki priorytet, Platformy docelowe niezwiązane z  zabezpieczeniami:
  Windows 8.1, Windows RT* 8.1 i Windows Server 2012 R2 Przybliżone rozmiary
  plików:

  • Windows 8.1: ~ 6381 KB

  • Windows 8.1/Windows Server 2012 R2 x64: ~ 9853 KB

  • Windows RT 8.1: ~ 5030 KB

  Opis:
  zainstaluj tę aktualizację, aby rozwiązać problemy z Windows. Aby uzyskać pełną listę problemów uwzględnionych w tej aktualizacji, zobacz powiązany artykuł z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base, aby uzyskać więcej informacji. Po zainstalowaniu tej aktualizacji może być konieczne ponowne uruchomienie komputera.

  http://support.microsoft.com/kb/2884846

 • Aktualizacja dynamiczna dla systemów Windows 8.1, Windows Server 2012 R2 i Windows RT 8.1 (KB2890139) Ustawienia lokalne: Wszystkie wdrożenie: aktualizacja dynamiczna i klasyfikacja programu WSUS: aktualizacje, platformy docelowe niezwiązane z  zabezpieczeniami: Windows 8.1, Windows Server 2012 R2 i Windows RT
  * 8.1
  Przybliżone rozmiary plików:

  • Windows RT 8.1: ~ 198 KB

  • Windows 8.1: ~ 176 KB

  • Windows 8.1 i Windows Server 2012 R2 dla systemów opartych na procesorze x64: ~ 207 KB

  Opis: Aktualizacje w kategorii Windows 8.1 aktualizacji dynamicznej są używane przez firmę Windows 8.1 i Windows Server 2012 R2 do uzyskiwania krytycznego sterownika, składników i ulepszeń konfiguracji podczas
  początkowej konfiguracji.

  http://support.microsoft.com/kb/2890139

 • Aktualizacja dynamiczna dla systemów Windows 8.1 i Windows Server 2012 R2 (KB2890660) — ustawienia lokalne: wszystkie wdrożenie: aktualizacja dynamiczna i klasyfikacja


  programu WSUS: aktualizacje, platformy docelowe niezwiązane z zabezpieczeniami: przybliżone rozmiary plików Windows 8.1 i
  Windows Server 2012

  R2:

  • Windows 8.1 i Windows Server 2012 R2 dla systemów opartych na procesorze x64: ~ 372 KB

  Opis: Aktualizacje w kategorii Windows 8.1 aktualizacji dynamicznej są używane przez firmę Windows 8.1 i Windows Server 2012 R2 do uzyskiwania krytycznego sterownika, składników i ulepszeń konfiguracji podczas
  początkowej konfiguracji.

  http://support.microsoft.com/kb/2890660

 • Aktualizacja dynamiczna dla systemów Windows 8.1, Windows Server 2012 R2 i Windows RT 8.1 (KB2891213) Ustawienia lokalne: Wszystkie wdrożenie: aktualizacja dynamiczna i klasyfikacja WSUS: Wysoki priorytet, Platformy docelowe niezwiązane z  zabezpieczeniami: Windows 8.1, Windows Server 2012 R2 i Windows RT
  * 8.1
  Przybliżone rozmiary plików:

  • Windows RT 8.1: ~ 17 KB

  • Windows 8.1 i Windows Server 2012 R2 dla systemów opartych na procesorze x64: ~ 17 KB

  • Windows 8.1: ~ 17 KB

  Opis: Aktualizacje w kategorii Windows 8.1 aktualizacji dynamicznej są używane przez firmę Windows 8.1 i Windows Server 2012 R2 do uzyskiwania krytycznego sterownika, składników i ulepszeń konfiguracji podczas
  początkowej konfiguracji.

  http://support.microsoft.com/kb/2891213

 • Aktualizacja dynamiczna dla systemów Windows 8.1, Windows Server 2012 R2 i Windows RT 8.1 (KB2891214) Ustawienia lokalne: Wszystkie wdrożenie: aktualizacja dynamiczna, WSUS i Klasyfikacja wykazu: Wysoki priorytet, Platformy docelowe niezwiązane z  zabezpieczeniami: Windows 8.1, Windows Server 2012 R2 i Windows RT
  * 8.1
  Przybliżone rozmiary plików:

  • Windows 8.1: ~ 29 KB

  • Windows 8.1 i Windows Server 2012 R2 dla systemów opartych na procesorze x64: ~ 28 KB

  • Windows RT 8.1: ~ 29 KB

  Opis: Aktualizacje w kategorii Windows 8.1 aktualizacji dynamicznej są używane przez firmę Windows 8.1 i Windows Server 2012 R2 do uzyskiwania krytycznego sterownika, składników i ulepszeń konfiguracji podczas
  początkowej konfiguracji.

  http://support.microsoft.com/kb/2891214

 • Aktualizacja dynamiczna dla systemów Windows 8.1, Windows Server 2012 R2 i Windows RT 8.1 (KB2892082) Ustawienia lokalne: Wszystkie wdrożenie: aktualizacja dynamiczna i klasyfikacja WSUS: aktualizacje, platformy docelowe niezwiązane z  zabezpieczeniami: Windows 8.1, Windows Server 2012 R2 i
  Windows RT* 8.1
  Przybliżone rozmiary plików:

  • Windows RT 8.1: ~ 16 KB

  • Windows 8.1: ~ 16 KB

  • Windows 8.1 i Windows Server 2012 R2 dla systemów opartych na procesorze x64: ~ 16 KB

  Opis: Aktualizacje w kategorii Windows 8.1 aktualizacji dynamicznej są używane przez firmę Windows 8.1 i Windows Server 2012 R2 do uzyskiwania krytycznego sterownika, składników i ulepszeń konfiguracji podczas
  początkowej konfiguracji.

  http://support.microsoft.com/kb/2892082

 • Aktualizacja dla systemów Windows 8.1, Windows RT 8.1 i Windows Server 2012 R2 (KB2895219) Ustawienia lokalne: Wszystkie wdrożenie: Aktualizacje ważne/automatyczne, WSUS i Klasyfikacja wykazu: Wysoki priorytet, Platformy docelowe niezwiązane z  zabezpieczeniami:
  Windows 8.1, Windows RT* 8.1 i Windows Server 2012 R2 Przybliżone rozmiary
  plików:

  • Windows 8.1/Windows Server 2012 R2 x64: ~ 1678 KB

  • Windows 8.1: ~ 957 KB

  • Windows RT 8.1: ~ 1090 KB

  Opis:
  zainstaluj tę aktualizację, aby rozwiązać problemy z Windows. Aby uzyskać pełną listę problemów uwzględnionych w tej aktualizacji, zobacz powiązany artykuł z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base, aby uzyskać więcej informacji. Po zainstalowaniu tej aktualizacji może być konieczne ponowne uruchomienie komputera.

  http://support.microsoft.com/kb/2895219

 • Aktualizacja dynamiczna dla systemów Windows 8.1, Windows Server 2012 R2 i Windows RT 8.1 (KB2895233) Ustawienia lokalne: Wszystkie wdrożenie: aktualizacja dynamiczna i klasyfikacja WSUS: aktualizacje, platformy docelowe niezwiązane z  zabezpieczeniami: Windows 8.1, Windows Server 2012 R2 i Windows RT
  * 8.1
  Przybliżone rozmiary plików:

  • Windows 8.1 i Windows Server 2012 R2 dla systemów opartych na procesorze x64: ~ 32 KB

  • Windows 8.1: ~ 32 KB

  • Windows RT 8.1: ~ 32 KB

  Opis: Aktualizacje w kategorii Windows 8.1 aktualizacji dynamicznej są używane przez firmę Windows 8.1 i Windows Server 2012 R2 do uzyskiwania krytycznego sterownika, składników i ulepszeń konfiguracji podczas
  początkowej konfiguracji.

  http://support.microsoft.com/kb/2895233

 • Aktualizacja dla programu Windows 8.1 (KB2895586) — ustawienia


  lokalne: wszystkie wdrożenia: aktualizacje ważne/automatyczne, wsus i klasyfikacja wykazu: wysoki priorytet, platformy docelowe niezwiązane z
  zabezpieczeniami: Windows 8.1 przybliżone rozmiary

  plików:

  • Windows 8.1: ~ 1816 KB

  Opis:
  zainstaluj tę aktualizację, aby rozwiązać problemy z Windows. Aby uzyskać pełną listę problemów uwzględnionych w tej aktualizacji, zobacz powiązany artykuł z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base, aby uzyskać więcej informacji. Po zainstalowaniu tej aktualizacji może być konieczne ponowne uruchomienie komputera.

  http://support.microsoft.com/kb/2895586

 • Aktualizacja dla Windows 8.1 (KB2895592) Ustawienia


  lokalne: Wszystkie wdrożenie: Ważne/automatyczne, WSUS i Klasyfikacja wykazu: Wysoki priorytet, Platformy docelowe niezwiązane z
  zabezpieczeniami: Windows 8.1 przybliżone rozmiary

  plików:

  • Windows 8.1: ~ 103 KB

  Opis:
  zainstaluj tę aktualizację, aby rozwiązać problemy z Windows. Aby uzyskać pełną listę problemów uwzględnionych w tej aktualizacji, zobacz powiązany artykuł z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base, aby uzyskać więcej informacji. Po zainstalowaniu tej aktualizacji może być konieczne ponowne uruchomienie komputera.

  http://support.microsoft.com/kb/2895592

 • Aktualizacja dla pakietu Windows 8.1 (KB2895614) Ustawienia


  lokalne: wszystkie wdrożenia: Ważne/automatyczne, WSUS i Klasyfikacja wykazu: Wysoki priorytet, Platformy docelowe niezwiązane z
  zabezpieczeniami: Windows 8.1 przybliżone rozmiary

  plików:

  • Windows 8.1: ~ 842 KB

  Opis:
  zainstaluj tę aktualizację, aby rozwiązać problemy z Windows. Aby uzyskać pełną listę problemów uwzględnionych w tej aktualizacji, zobacz powiązany artykuł z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base, aby uzyskać więcej informacji. Po zainstalowaniu tej aktualizacji może być konieczne ponowne uruchomienie komputera.

  http://support.microsoft.com/kb/2895614

 • Aktualizacja dynamiczna dla systemów Windows 8.1 i Windows Server 2012 R2 (KB2898464) — ustawienia lokalne: wszystkie wdrożenie: aktualizacja dynamiczna i klasyfikacja

  programu WSUS: wysoki priorytet, platformy docelowe niezwiązane z zabezpieczeniami: przybliżone rozmiary plików Windows 8.1 i

  Windows Server 2012

  R2:

  • Windows 8.1: ~ 16 KB

  • Windows 8.1 i Windows Server 2012 R2 dla systemów opartych na procesorze x64: ~ 16 KB

  Opis: Aktualizacje w kategorii Windows 8.1 aktualizacji dynamicznej są używane przez firmę Windows 8.1 i Windows Server 2012 R2 do uzyskiwania krytycznego sterownika, składników i ulepszeń konfiguracji podczas
  początkowej konfiguracji.

  http://support.microsoft.com/kb/2898464

Środa, 16 października 2013 r.

Jest to podsumowanie nowej i zmienionej zawartości, która zostanie opublikowana w środę, 16 października 2013 r.

Zmiany istniejącej zawartości niezwiązywowej z zabezpieczeniami:

 • Aktualizacja .NET Framework 3.5 firmy Microsoft z dodatkiem Service Pack 1 i .NET Framework 3.5 Family Update (KB951847)

  • Metadane zostały zmienione.

  • Pliki binarne nie uległy zmianie.

  • Nie trzeba ponownie instalować tej aktualizacji.

  Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu, aby wyświetlić ten artykuł w bazie wiedzy Microsoft Knowledge Base:

  http://support.microsoft.com/kb/951847

Środa, 9 października 2013 r.

Jest to podsumowanie nowej i zmienionej zawartości, która zostanie opublikowana w środę, 9 października 2013 r.

Zmiany istniejącej zawartości zabezpieczeń:

 • MS13-081: Aktualizacja zabezpieczeń dla programu Windows Server 2008 (KB2847311)

  • Metadane zostały zmienione.

  • Pliki binarne nie uległy zmianie.

  • Nie trzeba ponownie instalować tej aktualizacji.

  Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu, aby wyświetlić ten artykuł w bazie wiedzy Microsoft Knowledge Base:

  http://support.microsoft.com/kb/2847311

Wtorek, 8 października 2013 r.

Jest to podsumowanie nowej i zmienionej zawartości, która zostanie opublikowana we wtorek, 8 października 2013 r.

Nowa zawartość zabezpieczeń:

 • MS13-080: Aktualizacja zabezpieczeń dla programu Internet Explorer (KB2884101) Ustawienia lokalne: Wszystkie wdrożenie: Ważne/automatyczne, WSUS i Klasyfikacja wykazu: Ocena ważności aktualizacji zabezpieczeń: Krytyczne platformy

  docelowe: Windows 8.1, Windows RT* 8.1 i Windows Server 2012 R2 Przybliżone rozmiary
  plików:

  • Internet Explorer 11 dla Windows 8.1 aktualizacji: ~ 18587KB

  • Aktualizacja przeglądarki Internet Explorer 11 dla Windows 8.1/Windows Server 2012 R2 x64: ~ 36580 KB

  • Internet Explorer 11 dla systemu Windows RT 8.1: ~ 19241KB

  Opis: W produkcie oprogramowania firmy Microsoft stwierdzono problem
  zabezpieczeń, który może mieć wpływ na system. Możesz pomóc w ochronie systemu, instalując tę aktualizację od firmy Microsoft. Aby uzyskać pełną listę problemów uwzględnionych w tej aktualizacji, zobacz skojarzony artykuł z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base. Po zainstalowaniu tej aktualizacji może być konieczne ponowne uruchomienie systemu.

  http://support.microsoft.com/kb/2884101

 • MS13-080: Skumulowana aktualizacja zabezpieczeń dla programu Internet Explorer (KB2879017) Ustawienia  lokalne: wszystkie wdrożenie: Windows Update, Microsoft Update, aktualizacje ważne/automatyczne, program WSUS i klasyfikacja

  wykazu:
  ocena ważności aktualizacji
  zabezpieczeń:

  • Krytyczne: Windows 8.1, Windows RT 8.1, Windows 8, Windows RT, Windows Embedded Standard 7, Windows 7, Windows Vista i Windows XP

  • Umiarkowany: Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 i Windows Server 2003

  Supersedes: MS13-069 (KB2870699) on Windows 8.1, Windows RT 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows RT, Windows Server 2012, Windows Embedded Standard 7, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003, and Windows XP

  Target platforms: Windows 8.1, Windows RT* 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows RT*, Windows Server 2012, Windows Embedded Standard 7, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003, and Windows XP

  Approximate file sizes:

  • Internet Explorer 10 dla Windows 8: ~ 16843 KB

  • Internet Explorer 10 dla Windows 8/Windows Server 2012 x64: ~ 36216 KB

  • Internet Explorer 10 aktualizacji Windows RT: ~ 13964 KB

  • Przeglądarka Internet Explorer 9 dla Windows Standard 7/Windows 7: ~ 13948 KB

  • Przeglądarka Internet Explorer 8 dla Windows standardowa aktualizacja 7/Windows 7: ~ 8592 KB

  • Aktualizacja programu Internet Explorer 8 Windows Embedded Standard 7/Windows 7/Windows Server 2008 R2 x64: ~ 16676KB

  • Internet Explorer 10 dla dodatku Windows Embedded Standard 7/Windows 7/Windows Server 2008 R2 z dodatkiem Service Pack 1 dla systemów opartych na procesorze x64: ~ 41044 KB

  • Aktualizacja programu Internet Explorer 9 dla systemu Windows Embedded Standard 7/Windows 7/Windows Server 2008 R2 x64: ~ 28789 KB

  • Internet Explorer 10 dla Windows Embedded Standard 7/Windows 7 z dodatkiem Service Pack 1: ~ 19479KB

  • Aktualizacja programu Internet Explorer 8 dla Windows Server 2008 R2 IA-64: ~ 22104 KB

  • Aktualizacja programu Internet Explorer 7 Windows Server 2008/Windows Vista: ~ 7062 KB

  • Dynamiczny Instalator programu Internet Explorer 8 dla systemu Windows Server 2008/Windows Vista: ~ 9945 KB

  • Aktualizacja programu Internet Explorer 7 Windows Server 2008/Windows Vista x64: ~ 13449 KB

  • Aktualizacja programu Internet Explorer 9 dla Windows Server 2008/Windows Vista x64: ~ 28796 KB

  • Program Internet Explorer 8 Windows — aktualizacja: ~ 19488KB Windows Server 2008/Windows Vista x64: ~ 19488KB

  • Aktualizacja programu Internet Explorer 9 Windows Server 2008/Windows Vista: ~ 13948 KB

  • Aktualizacja programu Internet Explorer 7 Windows Server 2008 IA-64: ~ 17264 KB

  • Aktualizacja programu Internet Explorer 6 Windows Server 2003/Windows XP x64: ~ 10792KB

  • Aktualizacja programu Internet Explorer 7 Windows Server 2003: ~ 8456 KB

  • Aktualizacja dynamiczna programu Internet Explorer 8 Windows Server 2003/Windows XP x64: ~ 22398 KB

  • Aktualizacja programu Internet Explorer 7 Windows Server 2003/Windows XP x64: ~ 19950 KB

  • Aktualizacja programu Internet Explorer 7 Dynamic Installer Windows Server 2003 IA-64: ~ 25300 KB

  • Aktualizacja programu Internet Explorer 6 Windows Server 2003: ~ 4428 KB

  • Dynamiczny Instalator programu Internet Explorer 8 dla programu Windows Server 2003: ~ 9421 KB

  • Aktualizacja programu Internet Explorer 6 Windows Server 2003 IA-64: ~ 14014 KB

  • Przeglądarka Internet Explorer 7 dla systemu Windows XP: ~ 8466 KB

  • Aktualizacja XP przeglądarki Internet Explorer 6 Windows: ~ 4132 KB

  • Dynamiczny Instalator programu Internet Explorer 8 dla systemu Windows XP: ~ 9430 KB

  Opis: W produkcie oprogramowania firmy Microsoft stwierdzono problem

  zabezpieczeń, który może mieć wpływ na system. Możesz pomóc w ochronie systemu, instalując tę aktualizację od firmy Microsoft. Aby uzyskać pełną listę problemów uwzględnionych w tej aktualizacji, zobacz skojarzony artykuł z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base. Po zainstalowaniu tej aktualizacji może być konieczne ponowne uruchomienie systemu.

  http://support.microsoft.com/kb/2879017

 • MS13-081: Aktualizacja zabezpieczeń dla programu Windows (KB2847311) Ustawienia lokalne: Wszystkie wdrożenie: aktualizacja Windows, Microsoft Update, aktualizacje ważne/automatyczne, program WSUS i klasyfikacja wykazu: ocena istotności aktualizacji zabezpieczeń: krytyczne supersądy:

  MS12-078 (KB2753842) w systemie Windows 8, Windows RT, Windows Server 2012, Windows Embedded Standard 7, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 i Windows Vista

  Target platformy: Windows 8.1, Windows RT* 8.1, Windows Server 2012 Formaty R2, Windows 8, Windows RT*, Windows Server 2012, Windows Embedded Standard 7, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003 i Windows XP Przybliżone rozmiary

  plików:

  • Windows 8/Windows Server 2012 x64: ~ 479 KB

  • Windows 8: ~ 250 KB

  • Windows RT: ~ 219 KB

  • Windows Embedded Standard 7/Windows 7 update: ~ 252KB

  • Windows Embedded Standard 7/Windows 7/Windows Server 2008 R2 x64 update: ~ 498 KB

  • Windows Aktualizacja serwera 2008 R2 IA-64: ~ 704 KB

  • Windows Aktualizacja serwera 2008/Windows Vista: ~ 259 KB

  • Windows Aktualizacja serwera 2008/Windows Vista x64: ~ 498 KB

  • Windows Aktualizacja serwera 2008 IA-64: ~ 716 KB

  • Windows Aktualizacja serwera 2003 IA-64: ~ 1333 KB

  • Windows Aktualizacja serwera 2003/Windows XP x64: ~ 854 KB

  • Windows Aktualizacja z serwera 2003: ~ 636 KB

  • Windows Aktualizacja XP: ~ 644 KB

  Opis: W produkcie oprogramowania firmy Microsoft stwierdzono problem

  zabezpieczeń, który może mieć wpływ na system. Możesz pomóc w ochronie systemu, instalując tę aktualizację od firmy Microsoft. Aby uzyskać pełną listę problemów uwzględnionych w tej aktualizacji, zobacz skojarzony artykuł z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base. Po zainstalowaniu tej aktualizacji może być konieczne ponowne uruchomienie systemu.

  http://support.microsoft.com/kb/2847311

 • MS13-081: Aktualizacja zabezpieczeń dla Windows Embedded Standard 7, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 i Windows Vista (KB2855844) Ustawienia lokalne: Całe wdrażanie: aktualizacje ważne/automatyczne, program WSUS i klasyfikacja wykazu: ocena ważności aktualizacji zabezpieczeń: krytyczne

  supersądy: MS13-054 (KB2835361) w systemie Windows Embedded Standard 7, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 i Windows Vista

  Target platformy: Windows Embedded Standard 7, Windows 7, Windows Server 2008 Pliki w Windows R2, Windows Server 2008 Windows

  Vista:

  • Windows Embedded Standard 7/Windows 7 update: ~ 528KB

  • Windows Embedded Standard 7/Windows 7/Windows Server 2008 R2 x64 update: ~ 1088KB

  • Windows Aktualizacja serwera 2008 R2 IA-64: ~ 1589 KB

  • Windows Aktualizacja serwera 2008/Windows Vista x64: ~ 3833 KB

  • Windows Aktualizacja serwera 2008/Windows Vista: ~ 1785 KB

  Opis: W produkcie oprogramowania firmy Microsoft stwierdzono problem

  zabezpieczeń, który może mieć wpływ na system. Możesz pomóc w ochronie systemu, instalując tę aktualizację od firmy Microsoft. Aby uzyskać pełną listę problemów uwzględnionych w tej aktualizacji, zobacz skojarzony artykuł z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base. Po zainstalowaniu tej aktualizacji może być konieczne ponowne uruchomienie systemu.

  http://support.microsoft.com/kb/2855844

 • MS13-081: aktualizacja zabezpieczeń dla systemów Windows 8, Windows RT, Windows Server 2012, Windows Embedded Standard 7, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003 i Windows XP (KB2862330) Ustawienia lokalne: Wszystkie wdrożenie: aktualizacja Windows, Microsoft Update, aktualizacje ważne/automatyczne, program WSUS i klasyfikacja wykazu: klasyfikacja ważności aktualizacji zabezpieczeń: Ważne nadsyłki:

  KB2529073 w systemie Windows 7 i Windows Server 2008 R2

  Platformy docelowe: Windows 8, Windows RT*, Windows Server 2012, Windows Embedded Standard 7, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003 i Windows XP Przybliżone rozmiary

  plików:

  • Windows 8: ~ 428 KB

  • Windows 8/Windows Server 2012 x64: ~ 717 KB

  • Windows RT: ~ 377 KB

  • Windows Embedded Standard 7 USB Boot system update: ~ 335KB

  • Windows Embedded Standard 7/Windows 7 update: ~ 313KB

  • Windows Embedded Standard 7/Windows 7/Windows Server 2008 R2 x64 update: ~ 379KB

  • Windows Embedded Standard 7 for x64-based USB Boot system update: ~ 407KB

  • Windows Aktualizacja serwera 2008 R2 IA-64: ~ 771 KB

  • Windows Aktualizacja serwera 2008/Windows Vista x64: ~ 381 KB

  • Windows Aktualizacja serwera 2008 IA-64: ~ 807 KB

  • Windows Aktualizacja serwera 2008/Windows Vista: ~ 314 KB

  • Windows Aktualizacja serwera 2003 IA-64: ~ 1280 KB

  • Windows Aktualizacja z serwera 2003: ~ 601 KB

  • Windows Aktualizacja serwera 2003/Windows XP x64: ~ 807 KB

  • Windows Aktualizacja XP: ~ 590 KB

  Opis: W produkcie oprogramowania firmy Microsoft stwierdzono problem

  zabezpieczeń, który może mieć wpływ na system. Możesz pomóc w ochronie systemu, instalując tę aktualizację od firmy Microsoft. Aby uzyskać pełną listę problemów uwzględnionych w tej aktualizacji, zobacz skojarzony artykuł z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base. Po zainstalowaniu tej aktualizacji może być konieczne ponowne uruchomienie systemu.

  http://support.microsoft.com/kb/2862330

 • MS13-081: Aktualizacja zabezpieczeń dla systemów Windows 8, Windows RT, Windows Server 2012, Windows Embedded Standard 7, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003 i Windows XP (KB2862335) Ustawienia lokalne: Wszystkie  wdrożenie: Windows Update, Microsoft Update, Ważne/automatyczne aktualizacje, WSUS i Klasyfikacja

  wykazu:  ocena istotności aktualizacji zabezpieczeń: Ważne platformy docelowe: Windows 8, Windows RT * , Windows Server 2012, Windows Embedded Standard 7, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003 i Windows XP Przybliżone rozmiary

  plików:

  • Windows 8: ~ 205 KB

  • Windows 8/Windows Server 2012 x64: ~ 236 KB

  • Windows RT: ~ 149 KB

  • Windows Embedded Standard 7/Windows 7/Windows Server 2008 R2 x64 update: ~ 189KB

  • Windows Embedded Standard 7/Windows 7 update: ~ 164KB

  • Windows Aktualizacja serwera 2008 R2 IA-64: ~ 158 KB

  • Windows Aktualizacja serwera 2008 IA-64: ~ 313 KB

  • Windows Aktualizacja serwera 2008/Windows Vista x64: ~ 197 KB

  • Windows Aktualizacja serwera 2008/Windows Vista: ~ 176 KB

  • Windows Aktualizacja serwera 2003 IA-64: ~ 1041 KB

  • Windows Aktualizacja z serwera 2003: ~ 512 KB

  • Windows Aktualizacja serwera 2003/Windows XP x64: ~ 690 KB

  • Windows Aktualizacja XP: ~ 519 KB

  Opis: W produkcie oprogramowania firmy Microsoft stwierdzono problem

  zabezpieczeń, który może mieć wpływ na system. Możesz pomóc w ochronie systemu, instalując tę aktualizację od firmy Microsoft. Aby uzyskać pełną listę problemów uwzględnionych w tej aktualizacji, zobacz skojarzony artykuł z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base. Po zainstalowaniu tej aktualizacji może być konieczne ponowne uruchomienie systemu.

  http://support.microsoft.com/kb/2862335

 • MS13-081: Aktualizacja zabezpieczeń dla systemów Windows 8 i Windows Server 2012 (KB2863725) Ustawienia lokalne: Wszystkie  wdrożenie: Ważne/automatyczne aktualizacje, WSUS i Klasyfikacja wykazu: Ocena ważności aktualizacji zabezpieczeń: Ważne platformy  docelowe: Windows 8 i Windows Server 2012 Przybliżone rozmiary  plików:

  • Windows 8/Windows Server 2012 x64: ~ 376 KB

  • Windows 8: ~ 322 KB

  Opis: W produkcie oprogramowania firmy Microsoft stwierdzono problem

  zabezpieczeń, który może mieć wpływ na system. Możesz pomóc w ochronie systemu, instalując tę aktualizację od firmy Microsoft. Aby uzyskać pełną listę problemów uwzględnionych w tej aktualizacji, zobacz skojarzony artykuł z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base. Po zainstalowaniu tej aktualizacji może być konieczne ponowne uruchomienie systemu.

  http://support.microsoft.com/kb/2863725

 • MS13-081: Aktualizacja zabezpieczeń dla systemów Windows 8, Windows RT, Windows Server 2012, Windows Embedded Standard 7, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 i Windows Vista (KB2864202) Ustawienia lokalne: wszystkie wdrożenia: aktualizacje ważne/automatyczne WSUS i Klasyfikacja wykazu: Klasyfikacja ważności aktualizacji zabezpieczeń: Ważne Platformy

  docelowe: Windows 8, Windows RT*, Windows Server 2012, Windows Embedded Standard 7, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008

  i Windows Vista Przybliżone rozmiary plików:

  • Windows 8: ~ 265 KB

  • Windows 8/Windows Server 2012 x64: ~ 346 KB

  • Windows RT: ~ 268 KB

  • Windows Embedded Standard 7/Windows 7/Windows Server 2008 R2 x64 update: ~ 343KB

  • Windows Embedded Standard 7/Windows 7 update: ~ 262KB

  • Windows Aktualizacja serwera 2008 R2 IA-64: ~ 528 KB

  • Windows Aktualizacja serwera 2008/Windows Vista: ~ 270 KB

  • Windows Aktualizacja serwera 2008 IA-64: ~ 535 KB

  • Windows Aktualizacja serwera 2008/Windows Vista x64: ~ 348 KB

  Opis: W produkcie oprogramowania firmy Microsoft stwierdzono problem

  zabezpieczeń, który może mieć wpływ na system. Możesz pomóc w ochronie systemu, instalując tę aktualizację od firmy Microsoft. Aby uzyskać pełną listę problemów uwzględnionych w tej aktualizacji, zobacz skojarzony artykuł z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base. Po zainstalowaniu tej aktualizacji może być konieczne ponowne uruchomienie systemu.

  http://support.microsoft.com/kb/2864202

 • MS13-081: Aktualizacja zabezpieczeń dla systemów Windows 8, Windows RT, Windows Server 2012, Windows Embedded Standard 7, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003 i Windows XP (KB2868038) Ustawienia lokalne: Wszystkie  wdrożenie: Windows Update, Microsoft Update, Ważne/automatyczne aktualizacje, WSUS i Klasyfikacja

  wykazu:  ocena istotności aktualizacji zabezpieczeń: Ważne platformy docelowe: Windows 8, Windows RT * , Windows Server 2012, Windows Embedded Standard 7, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista,
  Windows Server 2003 i Windows XP Przybliżone rozmiary

  plików:

  • Windows 8: ~ 221 KB

  • Windows 8/Windows Server 2012 x64: ~ 259 KB

  • Windows RT: ~ 85 KB

  • Windows Embedded Standard 7/Windows 7 update: ~ 201KB

  • Windows Embedded Standard 7/Windows 7/Windows Server 2008 R2 x64 update: ~ 236KB

  • Windows Aktualizacja serwera 2008 R2 IA-64: ~ 148 KB

  • Windows Aktualizacja serwera 2008 IA-64: ~ 228 KB

  • Windows Aktualizacja serwera 2008/Windows Vista x64: ~ 221 KB

  • Windows Aktualizacja serwera 2008/Windows Vista: ~ 191 KB

  • Windows Aktualizacja serwera 2003 IA-64: ~ 1094 KB

  • Windows Aktualizacja z serwera 2003: ~ 579 KB

  • Windows Aktualizacja serwera 2003/Windows XP x64: ~ 791 KB

  • Windows Aktualizacja XP: ~ 606 KB

  Opis: W produkcie oprogramowania firmy Microsoft stwierdzono problem

  zabezpieczeń, który może mieć wpływ na system. Możesz pomóc w ochronie systemu, instalując tę aktualizację od firmy Microsoft. Aby uzyskać pełną listę problemów uwzględnionych w tej aktualizacji, zobacz skojarzony artykuł z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base. Po zainstalowaniu tej aktualizacji może być konieczne ponowne uruchomienie systemu.

  http://support.microsoft.com/kb/2868038

 • MS13-081: Aktualizacja zabezpieczeń dla systemów Windows Embedded Standard 7, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 i Windows Vista (KB2876284) — ustawienia lokalne: wszystkie wdrożenia: ważne/automatyczne aktualizacje, program WSUS, Klasyfikacja i klasyfikacja wykazu: Ocena ważności aktualizacji zabezpieczeń: Ważne supersądy:

  MS13-046 (KB2830290) na platformie Windows Embedded Standard 7, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 i Windows Vista

  Target platforms: Windows Embedded Standard 7, Windows 7, Windows Server 2008 Pliki w Windows R2, Windows Server 2008 Windows

  Vista:

  • Windows Embedded Standard 7/Windows 7/Windows Server 2008 R2 x64 update: ~ 610KB

  • Windows Embedded Standard 7/Windows 7 update: ~ 477KB

  • Windows Aktualizacja serwera 2008 R2 IA-64: ~ 1202 KB

  • Windows Aktualizacja serwera 2008/Windows Vista: ~ 342 KB

  • Windows Aktualizacja serwera 2008 IA-64: ~ 794 KB

  • Windows Aktualizacja serwera 2008/Windows Vista x64: ~ 429 KB

  Opis: W produkcie oprogramowania firmy Microsoft stwierdzono problem

  zabezpieczeń, który może mieć wpływ na system. Możesz pomóc w ochronie systemu, instalując tę aktualizację od firmy Microsoft. Aby uzyskać pełną listę problemów uwzględnionych w tej aktualizacji, zobacz skojarzony artykuł z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base. Po zainstalowaniu tej aktualizacji może być konieczne ponowne uruchomienie systemu.

  http://support.microsoft.com/kb/2876284

 • MS13-081: Security Update for Windows (KB2883150)

  Locale: All

  Deployment: Windows Update, Microsoft Update, Important/Automatic Updates, WSUS, and Catalog

  Classification: Security Updates

  Security severity rating: Critical

  Supersedes: MS13-076 (KB2876315) on Windows 8, Windows RT, Windows Server 2012, Windows Embedded Standard 7, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003, and Windows XP

  Target platforms: Windows 8.1, Windows RT* 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows RT*, Windows Server 2012, Windows Embedded Standard 7, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003, and Windows XP

  Approximate file sizes:

  • Windows 8: ~ 1883 KB

  • Windows 8/Windows Server 2012 x64: ~ 2279 KB

  • Windows RT: ~ 1579 KB

  • Windows Embedded Standard 7/Windows 7 update: ~ 1125KB

  • Windows Embedded Standard 7/Windows 7/Windows Server 2008 R2 x64 update: ~ 1489KB

  • Windows Aktualizacja serwera 2008 R2 IA-64: ~ 2951 KB

  • Windows Aktualizacja serwera 2008 IA-64: ~ 2691 KB

  • Windows Aktualizacja serwera 2008/Windows Vista x64: ~ 1342 KB

  • Windows Aktualizacja serwera 2008/Windows Vista: ~ 1025 KB

  • Windows Aktualizacja serwera 2003 IA-64: ~ 3279 KB

  • Windows Aktualizacja serwera 2003/Windows XP x64: ~ 2478 KB

  • Windows Aktualizacja z serwera 2003: ~ 1416 KB

  • Windows Aktualizacja XP: ~ 1414 KB

  Opis: W produkcie oprogramowania firmy Microsoft stwierdzono problem

  zabezpieczeń, który może mieć wpływ na system. Możesz pomóc w ochronie systemu, instalując tę aktualizację od firmy Microsoft. Aby uzyskać pełną listę problemów uwzględnionych w tej aktualizacji, zobacz skojarzony artykuł z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base. Po zainstalowaniu tej aktualizacji może być konieczne ponowne uruchomienie systemu.

  http://support.microsoft.com/kb/2883150

 • MS13-081: Aktualizacja zabezpieczeń dla systemów Windows 8, Windows Server 2012, Windows Embedded Standard 7, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003 i Windows XP (KB2884256) Ustawienia lokalne: Wszystkie  wdrożenie: Windows Update, Microsoft Update, Ważne/automatyczne aktualizacje, WSUS i Klasyfikacja wykazu: Ocena ważności aktualizacji zabezpieczeń: Ważne platformy

  docelowe: Windows 8, Windows Server 2012, Windows Osadzone pliki o rozmiarach Standard 7, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003 i Windows

  XP:

  • Windows 8: ~ 75 KB

  • Windows 8/Windows Server 2012 x64: ~ 79 KB

  • Windows Embedded Standard 7/Windows 7/Windows Server 2008 R2 x64 update: ~ 74KB

  • Windows Embedded Standard 7/Windows 7 update: ~ 71KB

  • Windows Aktualizacja serwera 2008 R2 IA-64: ~ 83 KB

  • Windows Aktualizacja serwera 2008/Windows Vista: ~ 73 KB

  • Windows Aktualizacja serwera 2008 IA-64: ~ 88 KB

  • Windows Aktualizacja serwera 2008/Windows Vista x64: ~ 77 KB

  • Windows Aktualizacja serwera 2003/Windows XP x64: ~ 680 KB

  • Windows Aktualizacja serwera 2003 IA-64: ~ 1024 KB

  • Windows Aktualizacja z serwera 2003: ~ 505 KB

  • Windows Aktualizacja XP: ~ 512 KB

  Opis: W produkcie oprogramowania firmy Microsoft stwierdzono problem

  zabezpieczeń, który może mieć wpływ na system. Możesz pomóc w ochronie systemu, instalując tę aktualizację od firmy Microsoft. Aby uzyskać pełną listę problemów uwzględnionych w tej aktualizacji, zobacz skojarzony artykuł z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base. Po zainstalowaniu tej aktualizacji może być konieczne ponowne uruchomienie systemu.

  http://support.microsoft.com/kb/2884256

 • MS13-082: Aktualizacja zabezpieczeń dla systemu Microsoft .NET Framework 4 w systemach Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003 i Windows XP (KB2858302) — ustawienia lokalne: Windows Update, Microsoft Update, Ważne/Automatyczne aktualizacje, WSUS i Klasyfikacja wykazu: Ocena ważności aktualizacji zabezpieczeń: Ważne nadsyłki:

  MS13-040 (KB2804576) w systemie Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003 i Windows Platformy docelowe

  XP: Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003 oraz Windows przybliżonych rozmiarów plików

  XP:

  • Program Microsoft .NET Framework 4 w systemie Windows 7/Windows Server 2008/Windows Vista/Windows Server 2003/Windows XP x86: ~ 6379 KB

  • System Microsoft .NET Framework 4 w systemie Windows 7/Windows Server 2008 R2/Windows Server 2008/Windows Vista/Windows Server 2003/Windows XP dla procesorów x64: ~ 10029 KB

  • Program Microsoft .NET Framework 4 w systemie Windows Server 2008 R2/Windows Server 2008/Windows Server 2003 IA-64 dla systemu IA64: ~ 10480 KB

  Opis: W produkcie oprogramowania firmy Microsoft stwierdzono problem

  zabezpieczeń, który może mieć wpływ na system. Możesz pomóc w ochronie systemu, instalując tę aktualizację od firmy Microsoft. Aby uzyskać pełną listę problemów uwzględnionych w tej aktualizacji, zobacz skojarzony artykuł z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base. Po zainstalowaniu tej aktualizacji może być konieczne ponowne uruchomienie systemu.

  http://support.microsoft.com/kb/2858302

 • MS13-082: Aktualizacja zabezpieczeń systemu Microsoft .NET Framework 4 w systemach XP, Server 2003, Vista, Server 2008 x86 (KB2861188) Ustawienia lokalne: Wszystkie wdrożenia: Windows Update, Microsoft Update, Ważne/automatyczne aktualizacje, WSUS, Klasyfikacja i klasyfikacja wykazu: Ocena ważności aktualizacji zabezpieczeń: Krytyczne

  supersądy: MS13-052 (KB2832407) w systemie Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003 i Windows XP

  Platformy docelowe: Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003

  oraz Windows Przybliżone rozmiary plików XP:

  • Program Microsoft .NET Framework 4 w systemie Windows Server 2008/Windows Vista/Windows Server 2003/Windows XP x86, aktualizacja: ~ 11326 KB

  • System Microsoft .NET Framework 4 w systemie Windows Server 2008/Windows Vista/Windows Server 2003/Windows XP dla wersji x64: ~ 16766 KB

  Opis: W produkcie oprogramowania firmy Microsoft stwierdzono problem

  zabezpieczeń, który może mieć wpływ na system. Możesz pomóc w ochronie systemu, instalując tę aktualizację od firmy Microsoft. Aby uzyskać pełną listę problemów uwzględnionych w tej aktualizacji, zobacz skojarzony artykuł z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base. Po zainstalowaniu tej aktualizacji może być konieczne ponowne uruchomienie systemu.

  http://support.microsoft.com/kb/2861188

 • MS13-082: Aktualizacja zabezpieczeń programu Microsoft .NET Framework 3.0 z dodatkiem SP2 w systemach Windows Server 2003 i Windows XP (KB2861189) Ustawienia lokalne: wszystkie wdrożenia: Windows Update, Microsoft Update, Aktualizacje automatyczne, WSUS i Klasyfikacja wykazu: ocena ważności aktualizacji zabezpieczeń: Krytyczne platformy

  docelowe: Windows Server 2003

  i Windows przybliżone rozmiary plików XP:

  • Aktualizacja .NET Framework XP x86 firmy Microsoft .NET Framework 3.0 z dodatkiem SP2 Windows Server 2003/Windows XP x86: ~ 951 KB

  • Program Microsoft .NET Framework 3.0 z dodatkiem SP2 w systemie Windows Server 2003/Windows XP dla systemów opartych na proc. x64: ~ 1077 KB

  Opis: W produkcie oprogramowania firmy Microsoft stwierdzono problem

  zabezpieczeń, który może mieć wpływ na system. Możesz pomóc w ochronie systemu, instalując tę aktualizację od firmy Microsoft. Aby uzyskać pełną listę problemów uwzględnionych w tej aktualizacji, zobacz skojarzony artykuł z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base. Po zainstalowaniu tej aktualizacji może być konieczne ponowne uruchomienie systemu.

  http://support.microsoft.com/kb/2861189

 • MS13-082: Aktualizacja zabezpieczeń systemu Microsoft .NET Framework 3.0 z dodatkiem SP2 w systemach Windows Server 2008 i Windows Vista (KB2861190) Ustawienia lokalne: Wszystkie wdrożenie: aktualizacje ważne/automatyczne, wersja WSUS i klasyfikacja wykazu: ocena ważności aktualizacji zabezpieczeń: Krytyczne platformy

  docelowe: Windows Server 2008

  i Windows Vista Przybliżone rozmiary plików:

  • Aktualizacja .NET Framework Microsoft .NET Framework 3.0 z dodatkiem SP2 Windows Server 2008/Windows Vista z dodatkiem SP2 x86: ~ 92 KB

  • Program Microsoft .NET Framework 3.0 z dodatkiem SP2 Windows Server 2008/Windows Vista z dodatkiem SP2 dla systemów x64, aktualizacja: ~ 151 KB

  Opis: W produkcie oprogramowania firmy Microsoft stwierdzono problem

  zabezpieczeń, który może mieć wpływ na system. Możesz pomóc w ochronie systemu, instalując tę aktualizację od firmy Microsoft. Aby uzyskać pełną listę problemów uwzględnionych w tej aktualizacji, zobacz skojarzony artykuł z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base. Po zainstalowaniu tej aktualizacji może być konieczne ponowne uruchomienie systemu.

  http://support.microsoft.com/kb/2861190

 • MS13-082: Aktualizacja zabezpieczeń dla programu Microsoft .NET Framework 3.5.1 w systemie Windows Embedded Standard 7, Windows 7 i Windows Server 2008 R2 (KB2861191) Ustawienia lokalne: Wszystkie wdrożenie: Ważne/automatyczne aktualizacje, WSUS i Klasyfikacja wykazu: Ocena ważności aktualizacji zabezpieczeń: Krytyczne platformy

  docelowe: Windows Embedded Standard 7, Windows 7 i Windows Server 2008 R2

  Przybliżone rozmiary plików:

  • Program Microsoft .NET Framework 3.5.1 w systemie Windows Embedded Standard 7/Windows 7 SP1 x86, aktualizacja: ~ 86 KB

  • Program Microsoft .NET Framework 3.5.1 w systemie Windows Embedded Standard 7/Windows 7/Windows Server 2008 R2 dla systemów opartych na procesorze x64: ~ 144 KB

  Opis: W produkcie oprogramowania firmy Microsoft stwierdzono problem

  zabezpieczeń, który może mieć wpływ na system. Możesz pomóc w ochronie systemu, instalując tę aktualizację od firmy Microsoft. Aby uzyskać pełną listę problemów uwzględnionych w tej aktualizacji, zobacz skojarzony artykuł z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base. Po zainstalowaniu tej aktualizacji może być konieczne ponowne uruchomienie systemu.

  http://support.microsoft.com/kb/2861191

 • MS13-082: Aktualizacja zabezpieczeń dla programu Microsoft .NET Framework 4.5 w systemach Windows Server 2008 i Windows Vista (KB2861193) Ustawienia lokalne: Wszystkie wdrożenia: ważne/automatyczne aktualizacje, WSUS i Klasyfikacja wykazu: Ocena ważności aktualizacji zabezpieczeń: Krytyczne

  supersedyty: MS13-052 (KB2835622) w systemie Windows Server 2008 i Windows Vista

  Target platformy: Windows Server 2008

  i Windows Vista Przybliżone rozmiary plików:

  • Program Microsoft .NET Framework 4.5 w systemie Windows Server 2008/Windows Vista dla wersji x64: ~ 3103 KB

  • Program Microsoft .NET Framework 4.5 w systemie Windows Server 2008/Windows Vista x86: ~ 1991KB

  Opis: W produkcie oprogramowania firmy Microsoft stwierdzono problem

  zabezpieczeń, który może mieć wpływ na system. Możesz pomóc w ochronie systemu, instalując tę aktualizację od firmy Microsoft. Aby uzyskać pełną listę problemów uwzględnionych w tej aktualizacji, zobacz skojarzony artykuł z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base. Po zainstalowaniu tej aktualizacji może być konieczne ponowne uruchomienie systemu.

  http://support.microsoft.com/kb/2861193

 • MS13-082: Aktualizacja zabezpieczeń dla programu Microsoft .NET Framework 3.5 w systemach Windows 8 i Windows Server 2012 (KB2861194) Ustawienia  lokalne: Wszystkie wdrożenie: Aktualizacje ważne/automatyczne, WSUS i Klasyfikacja wykazu: ocena ważności aktualizacji zabezpieczeń: Krytyczne platformy docelowe: Windows 8 i  Windows Server 2012 Przybliżone rozmiary  plików:

  • Aktualizacja .NET Framework Microsoft Windows 8 3.5: ~ 90 KB

  • Aktualizacja .NET Framework Microsoft .NET Framework 3.5 w Windows 8/Windows Server 2012 dla systemów opartych na proc. x64: ~ 150 KB

  Opis: W produkcie oprogramowania firmy Microsoft stwierdzono problem

  zabezpieczeń, który może mieć wpływ na system. Możesz pomóc w ochronie systemu, instalując tę aktualizację od firmy Microsoft. Aby uzyskać pełną listę problemów uwzględnionych w tej aktualizacji, zobacz skojarzony artykuł z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base. Po zainstalowaniu tej aktualizacji może być konieczne ponowne uruchomienie systemu.

  http://support.microsoft.com/kb/2861194

 • MS13-082: Aktualizacja zabezpieczeń dla oprogramowania Microsoft .NET Framework 4.5 w systemie Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 i Windows Vista (KB2861208) Ustawienia lokalne: Wszystkie wdrożenie: Ważne/automatyczne aktualizacje, WSUS i Klasyfikacja wykazu: ocena ważności aktualizacji zabezpieczeń: ważne nadsyłki:

  MS13-040 (KB2804582) w systemie Windows 7. Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 i Windows Vista

  Target platformy: Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 i Windows Przybliżone

  rozmiary plików w systemie Vista:

  • Program Microsoft .NET Framework 4.5 w systemie Windows 7/Windows Server 2008/Windows Vista x86, aktualizacja: ~ 9708 KB

  • Program Microsoft .NET Framework 4.5 w systemie Windows 7/Windows Server 2008 R2/Windows Server 2008/Windows Vista dla procesorów x64, aktualizacja: ~ 13367 KB

  Opis: W produkcie oprogramowania firmy Microsoft stwierdzono problem

  zabezpieczeń, który może mieć wpływ na system. Możesz pomóc w ochronie systemu, instalując tę aktualizację od firmy Microsoft. Aby uzyskać pełną listę problemów uwzględnionych w tej aktualizacji, zobacz skojarzony artykuł z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base. Po zainstalowaniu tej aktualizacji może być konieczne ponowne uruchomienie systemu.

  http://support.microsoft.com/kb/2861208

 • MS13-082: Aktualizacja zabezpieczeń systemu Microsoft .NET Framework 3.5 z dodatkiem SP1 w systemach Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003 i Windows XP (KB2861697) — ustawienia lokalne: wszystkie wdrożenia: Windows Update, Microsoft Update, ważne/automatyczne aktualizacje, WSUS, Klasyfikacja i klasyfikacja wykazu: Ocena ważności aktualizacji zabezpieczeń: Ważne nadsyłki:

  MS11–100 (KB2657424) w systemach Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003 i Windows XP

  Target platformy: Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003

  oraz Windows XP Przybliżone rozmiary plików:

  • Program Microsoft .NET Framework 3.5 z dodatkiem SP1 w systemie Windows Server 2008/Windows Vista/Windows Server 2003/Windows XP x86: ~ 1870 KB

  • Program Microsoft .NET Framework 3.5 z dodatkiem SP1 w systemie Windows Server 2008/Windows Vista/Windows Server 2003/Windows XP dla wersji x64: ~ 2352 KB

  • Aktualizacja .NET Framework Microsoft .NET Framework 3.5 z dodatkiem SP1 w systemie Windows Server 2008/Windows Server 2003 IA-64 dla IA64: ~ 2505 KB

  Opis: W produkcie oprogramowania firmy Microsoft stwierdzono problem

  zabezpieczeń, który może mieć wpływ na system. Możesz pomóc w ochronie systemu, instalując tę aktualizację od firmy Microsoft. Aby uzyskać pełną listę problemów uwzględnionych w tej aktualizacji, zobacz skojarzony artykuł z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base. Po zainstalowaniu tej aktualizacji może być konieczne ponowne uruchomienie systemu.

  http://support.microsoft.com/kb/2861697

 • MS13-082: Aktualizacja zabezpieczeń dla programu Microsoft .NET Framework 3.5.1 w systemie Windows Embedded Standard 7, Windows 7 i Windows Server 2008 R2 (KB2861698) Ustawienia lokalne: Wszystkie wdrożenie: Ważne/automatyczne aktualizacje, WSUS i Klasyfikacja wykazu: Ocena ważności aktualizacji zabezpieczeń: Ważne platformy

  docelowe: Windows Embedded Standard 7, Windows 7 i Windows Server 2008 R2

  Przybliżone rozmiary plików:

  • Program Microsoft .NET Framework 3.5.1 w systemie Windows Embedded Standard 7/Windows 7/Windows Server 2008 R2 SP1 (aktualizacja systemu opartego na procesorze x64): ~ 533 KB

  • Program Microsoft .NET Framework 3.5.1 w systemie Windows Embedded Standard 7/Windows 7 SP1 x86, aktualizacja: ~ 520 KB

  • Program Microsoft .NET Framework 3.5.1 w systemie Windows Server 2008 R2 SP1 dla systemów opartych na procesorze Itanium: ~ 520 KB

  Opis: W produkcie oprogramowania firmy Microsoft stwierdzono problem

  zabezpieczeń, który może mieć wpływ na system. Możesz pomóc w ochronie systemu, instalując tę aktualizację od firmy Microsoft. Aby uzyskać pełną listę problemów uwzględnionych w tej aktualizacji, zobacz skojarzony artykuł z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base. Po zainstalowaniu tej aktualizacji może być konieczne ponowne uruchomienie systemu.

  http://support.microsoft.com/kb/2861698

 • MS13-082: Aktualizacja zabezpieczeń dla oprogramowania Microsoft .NET Framework 4.5 w systemie Windows 8, Windows RT oraz Windows Server 2012 (KB2861702) — ustawienia lokalne: Wszystkie wdrożenie: Aktualizacje ważne/automatyczne, WSUS i Klasyfikacja wykazu: Ocena ważności aktualizacji zabezpieczeń: Ważne

  supersady: MS13-040 (KB2804583)  na platformach Windows 8, Windows RT i Windows Server 2012 Platformy docelowe: Windows 8, Windows RT * i Windows Server 2012 przybliżonych rozmiarów plików:

  • Wersja .NET Framework Microsoft 4.5 w Windows 8 x86: ~ 11065 KB

  • Firma Microsoft .NET Framework 4.5 w systemie Windows 8/Windows Server 2012 dla systemów opartych na proc. x64: ~ 12541 KB

  • Wersja .NET Framework Microsoft 4.5 w Windows RT: ~ 8522 KB

  Opis: W produkcie oprogramowania firmy Microsoft stwierdzono problem

  zabezpieczeń, który może mieć wpływ na system. Możesz pomóc w ochronie systemu, instalując tę aktualizację od firmy Microsoft. Aby uzyskać pełną listę problemów uwzględnionych w tej aktualizacji, zobacz skojarzony artykuł z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base. Po zainstalowaniu tej aktualizacji może być konieczne ponowne uruchomienie systemu.

  http://support.microsoft.com/kb/2861702

 • MS13-082: Aktualizacja zabezpieczeń dla programu Microsoft .NET Framework 3.5 w systemach Windows 8 i Windows Server 2012 (KB2861704) Ustawienia  lokalne: Wszystkie wdrożenie: Aktualizacje ważne/automatyczne, WSUS i Klasyfikacja wykazu: Ocena ważności aktualizacji zabezpieczeń: Ważne platformy docelowe: Windows 8 i  Windows Server 2012 Przybliżone rozmiary  plików:

  • Aktualizacja .NET Framework Microsoft .NET Framework 3.5 w systemie Windows 8/Windows Server 2012 dla systemów opartych na proc. x64: ~ 507 KB

  • Aktualizacja .NET Framework Microsoft .NET Framework 3.5 w Windows 8: ~ 499 KB

  Opis: W produkcie oprogramowania firmy Microsoft stwierdzono problem

  zabezpieczeń, który może mieć wpływ na system. Możesz pomóc w ochronie systemu, instalując tę aktualizację od firmy Microsoft. Aby uzyskać pełną listę problemów uwzględnionych w tej aktualizacji, zobacz skojarzony artykuł z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base. Po zainstalowaniu tej aktualizacji może być konieczne ponowne uruchomienie systemu.

  http://support.microsoft.com/kb/2861704

 • MS13-082: Aktualizacja zabezpieczeń systemu Microsoft .NET Framework 2.0 z dodatkiem SP2 w systemach Windows Server 2003 i Windows XP (KB2863239) Ustawienia lokalne: Wszystkie wdrożenie: Windows Aktualizacja, Microsoft Update, Aktualizacje automatyczne, WSUS i Klasyfikacja wykazu: Klasyfikacja ważności aktualizacji zabezpieczeń: Ważne

  rozszerzenia: MS13-040 (KB2804577) na platformach Windows Server 2003 i Windows XP

  Platformy docelowe: Windows Server 2003 i Windows XP Przybliżone

  rozmiary plików:

  • Program Microsoft .NET Framework 2.0 z dodatkiem SP2 w systemie Windows Server 2003/Windows XP x86: ~ 1077 KB

  • Aktualizacja systemu .NET Framework Microsoft .NET Framework 2.0 z dodatkiem SP2 Windows Server 2003/Windows XP dla systemów opartych na proc. x64: ~ 1146 KB

  • Aktualizacja .NET Framework Microsoft .NET Framework 2.0 z dodatkiem SP2 Windows Server 2003 IA-64: ~ 1303 KB

  Opis: W produkcie oprogramowania firmy Microsoft stwierdzono problem

  zabezpieczeń, który może mieć wpływ na system. Możesz pomóc w ochronie systemu, instalując tę aktualizację od firmy Microsoft. Aby uzyskać pełną listę problemów uwzględnionych w tej aktualizacji, zobacz skojarzony artykuł z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base. Po zainstalowaniu tej aktualizacji może być konieczne ponowne uruchomienie systemu.

  http://support.microsoft.com/kb/2863239

 • MS13-082: Aktualizacja zabezpieczeń programu Microsoft .NET Framework 3.5.1 w systemie Windows Embedded Standard 7, Windows 7 i Windows Server 2008 R2 (KB2863240) — ustawienia lokalne: wszystkie wdrożenia: ważne/automatyczne aktualizacje WSUS i Klasyfikacja wykazu: Ocena ważności aktualizacji zabezpieczeń: Ważne

  superzakładki: MS13-040 (KB2804579) na platformach Windows Embedded Standard 7, Windows 7 i Windows Server 2008 R2

  Platformy docelowe: Windows Embedded Standard 7, Windows 7 i Windows Server 2008 R2

  Przybliżone rozmiary plików:

  • Program Microsoft .NET Framework 3.5.1 w systemie Windows Embedded Standard 7/Windows 7/Windows Server 2008 R2 SP1 (aktualizacja systemu opartego na procesorze x64): ~ 320 KB

  • Program Microsoft .NET Framework 3.5.1 na Windows Embedded Standard 7/Windows 7 SP1 x86: ~ 311KB

  • Program Microsoft .NET Framework 3.5.1 w systemie Windows Server 2008 R2 SP1 dla systemów opartych na procesorze Itanium: ~ 159 KB

  Opis: W produkcie oprogramowania firmy Microsoft stwierdzono problem

  zabezpieczeń, który może mieć wpływ na system. Możesz pomóc w ochronie systemu, instalując tę aktualizację od firmy Microsoft. Aby uzyskać pełną listę problemów uwzględnionych w tej aktualizacji, zobacz skojarzony artykuł z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base. Po zainstalowaniu tej aktualizacji może być konieczne ponowne uruchomienie systemu.

  http://support.microsoft.com/kb/2863240

 • MS13-082: Aktualizacja zabezpieczeń dla programu Microsoft .NET Framework 3.5 w systemach Windows 8 i Windows Server 2012 (KB2863243) Ustawienia lokalne: Wszystkie wdrożenia: aktualizacje ważne/automatyczne WSUS i Klasyfikacja wykazu: Ocena ważności aktualizacji zabezpieczeń: Ważne nadsyłki:

  MS13-040 (KB2804584)  na platformach Windows 8 i Windows Server 2012 Platformy docelowe: Windows 8 i Windows Server 2012 Przybliżone rozmiary plików:

  • Aktualizacja .NET Framework Microsoft .NET Framework 3.5 w Windows 8/Windows Server 2012 dla systemów opartych na proc. x64: ~ 348 KB

  • Aktualizacja .NET Framework Microsoft .NET Framework 3.5 w Windows 8: ~ 340 KB

  Opis: W produkcie oprogramowania firmy Microsoft stwierdzono problem

  zabezpieczeń, który może mieć wpływ na system. Możesz pomóc w ochronie systemu, instalując tę aktualizację od firmy Microsoft. Aby uzyskać pełną listę problemów uwzględnionych w tej aktualizacji, zobacz skojarzony artykuł z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base. Po zainstalowaniu tej aktualizacji może być konieczne ponowne uruchomienie systemu.

  http://support.microsoft.com/kb/2863243

 • MS13-082: Aktualizacja zabezpieczeń dla programu Microsoft .NET Framework 2.0 z dodatkiem SP2 w systemach Windows Server 2008 i Windows Vista (KB2863253) Ustawienia lokalne: Wszystkie wdrożenia: ważne/automatyczne aktualizacje, WSUS i Klasyfikacja wykazu: Ocena ważności aktualizacji zabezpieczeń: Ważne

  superzakładki: MS13-040 (KB2804580) w systemie Windows Server 2008 i Windows Vista

  Target platformy: Windows Server 2008

  i Windows Vista Przybliżone rozmiary plików:

  • Program Microsoft .NET Framework 2.0 z dodatkiem SP2 w systemie Windows Server 2008/Windows Vista z dodatkiem SP2 x86: ~ 374 KB

  • Program Microsoft .NET Framework 2.0 z dodatkiem SP2 w systemie Windows Server 2008/Windows Vista z dodatkiem SP2 dla systemów x64, aktualizacja: ~ 379 KB

  • Program Microsoft .NET Framework 2.0 z dodatkiem SP2 Windows Server 2008 z dodatkiem SP2 dla systemów opartych na procesorze Itanium: ~ 180 KB

  Opis: W produkcie oprogramowania firmy Microsoft stwierdzono problem

  zabezpieczeń, który może mieć wpływ na system. Możesz pomóc w ochronie systemu, instalując tę aktualizację od firmy Microsoft. Aby uzyskać pełną listę problemów uwzględnionych w tej aktualizacji, zobacz skojarzony artykuł z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base. Po zainstalowaniu tej aktualizacji może być konieczne ponowne uruchomienie systemu.

  http://support.microsoft.com/kb/2863253

 • MS13-083: aktualizacja zabezpieczeń dla systemów Windows 8, Windows RT, Windows Server 2012, Windows Embedded Standard 7, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003 i Windows XP (KB2864058) Ustawienia lokalne: Wszystkie wdrożenie: aktualizacja Windows, Microsoft Update, aktualizacje ważne/automatyczne, program WSUS i klasyfikacja wykazu: klasyfikacja ważności aktualizacji zabezpieczeń: krytyczne

  supersądy: MS10-081 (KB2296011) w systemie Windows Server 2003
  i Windows XP Platformy
  docelowe: Windows 8, Windows RT*, Windows Server 2012, Windows Embedded Standard 7, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003 i Windows XP Przybliżone rozmiary plików:

  • Windows 8/Windows Server 2012 x64: ~ 668 KB

  • Windows 8: ~ 332 KB

  • Windows RT: ~ 309 KB

  • Windows Embedded Standard 7/Windows 7 update: ~ 311KB

  • Windows Embedded Standard 7/Windows 7/Windows Server 2008 R2 x64 update: ~ 628KB

  • Windows Aktualizacja serwera 2008 R2 IA-64: ~ 953 KB

  • Windows Aktualizacja serwera 2008/Windows Vista x64: ~ 624 KB

  • Windows Aktualizacja serwera 2008 IA-64: ~ 959 KB

  • Windows Aktualizacja serwera 2008/Windows Vista: ~ 318 KB

  • Windows Aktualizacja z serwera 2003: ~ 1036 KB

  • Windows Aktualizacja serwera 2003/Windows XP x64: ~ 2523 KB

  • Windows Aktualizacja serwera 2003 IA-64: ~ 3908 KB

  Opis: W produkcie oprogramowania firmy Microsoft stwierdzono problem

  zabezpieczeń, który może mieć wpływ na system. Możesz pomóc w ochronie systemu, instalując tę aktualizację od firmy Microsoft. Aby uzyskać pełną listę problemów uwzględnionych w tej aktualizacji, zobacz skojarzony artykuł z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base. Po zainstalowaniu tej aktualizacji może być konieczne ponowne uruchomienie systemu.

  http://support.microsoft.com/kb/2864058

Nowa zawartość niezwiązywowa z zabezpieczeniami:

 • Aktualizacja dla systemów Windows 8, Windows RT i Windows Server 2012 (KB2802618) Ustawienia lokalne: Wszystkie wdrożenie: Aktualizacje  ważne/automatyczne, WSUS i Klasyfikacja wykazu: Wysoki priorytet, Platformy docelowe niezwiązane z  zabezpieczeniami: Windows 8, Windows RT*i Windows Server 2012 przybliżone

  rozmiary plików:

  • Windows 8: ~ 56 KB

  • Windows 8/Windows Server 2012 x64: ~ 55 KB

  • Windows RT: ~ 50 KB

  Opis:

  Zainstaluj tę aktualizację, aby rozwiązać problemy z Windows. Aby uzyskać pełną listę problemów uwzględnionych w tej aktualizacji, zobacz powiązany artykuł z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base, aby uzyskać więcej informacji. Po zainstalowaniu tej aktualizacji może być konieczne ponowne uruchomienie komputera.

  http://support.microsoft.com/kb/2802618

 • Aktualizacja dla wersji Windows Embedded Standard 7, Windows 7 i Windows Server 2008 R2 (KB2834140) — ustawienia lokalne: wszystkie wdrożenia: aktualizacje zalecane/automatyczne, wsus i klasyfikacja wykazu: aktualizacje, platformy docelowe niezwiązane z

  zabezpieczeniami: Windows Embedded

  Standard 7, Windows 7 i Windows Server 2008 R2

  o przybliżonych rozmiarach:

  • Windows Embedded Standard 7/Windows 7 update: ~ 417KB

  • Windows Embedded Standard 7/Windows 7/Windows Server 2008 R2 x64 update: ~ 811KB

  Opis:

  Zainstaluj tę aktualizację, aby rozwiązać problemy z Windows. Aby uzyskać pełną listę problemów uwzględnionych w tej aktualizacji, zobacz powiązany artykuł z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base, aby uzyskać więcej informacji. Po zainstalowaniu tej aktualizacji może być konieczne ponowne uruchomienie komputera.

  http://support.microsoft.com/kb/2834140

 • Aktualizacja dla systemu Microsoft .NET Framework 4 w systemach XP, Server 2003, Vista, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003, i Windows XP (KB2836939) — ustawienia lokalne: wszystkie wdrożenia: Windows Update, Microsoft Update, zalecane/automatyczne, WSUS i Klasyfikacja wykazu: Aktualizacje, platformy docelowe niezwiązane z

  zabezpieczeniami:

  Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003

  oraz Windows XP Approximate rozmiary plików:

  • System Microsoft .NET Framework 4 w systemie Windows 7/Windows Server 2008/Windows Vista/Windows Server 2003/Windows XP x86: ~ 5630 KB

  • System Microsoft .NET Framework 4 w systemie Windows 7/Windows Server 2008 R2/Windows Server 2008/Windows Vista/Windows Server 2003/Windows XP dla procesorów x64: ~ 9301 KB

  • Program Microsoft .NET Framework 4 w systemie Windows Server 2008 R2/Windows Server 2008/Windows Server 2003 IA-64 dla IA64: ~ 9721 KB

  Opis:

  Zainstaluj tę aktualizację, aby rozwiązać problemy z Windows. Aby uzyskać pełną listę problemów uwzględnionych w tej aktualizacji, zobacz powiązany artykuł z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base, aby uzyskać więcej informacji. Po zainstalowaniu tej aktualizacji może być konieczne ponowne uruchomienie komputera.

  http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=299084

 • Aktualizacja dla systemów Windows 7 i Windows Server 2008 R2 (KB2846960) Ustawienia lokalne: Wszystkie wdrożenie: Zalecane/Automatyczne aktualizacje i Klasyfikacja WSUS: aktualizacje, platformy docelowe niezwiązane z zabezpieczeniami: Windows 7 i  Windows  Server 2008 R2

  Przybliżone rozmiary plików:

  • Windows 7: ~ 225 KB

  • Windows 7/Windows Server 2008 R2 x64: ~ 475 KB

  Opis:

  Zainstaluj tę aktualizację, aby rozwiązać problemy z Windows. Aby uzyskać pełną listę problemów uwzględnionych w tej aktualizacji, zobacz powiązany artykuł z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base, aby uzyskać więcej informacji. Po zainstalowaniu tej aktualizacji może być konieczne ponowne uruchomienie komputera.

  http://support.microsoft.com/kb/2846960

 • Aktualizacja dla systemu Windows 7 (KB2852386) Ustawienia  lokalne: Wszystkie wdrożenie: Aktualizacje zalecane/automatyczne, WSUS i Klasyfikacja

  wykazu: aktualizacje,  platformy docelowe niezwiązane z zabezpieczeniami: Windows 7 przybliżonych rozmiarów plików:

  • Windows 7: ~ 366 KB

  • Windows 7 x64: ~ 378 KB

  Opis:

  Zainstaluj tę aktualizację, aby rozwiązać problemy z Windows. Aby uzyskać pełną listę problemów uwzględnionych w tej aktualizacji, zobacz powiązany artykuł z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base, aby uzyskać więcej informacji. Po zainstalowaniu tej aktualizacji może być konieczne ponowne uruchomienie komputera.

  http://support.microsoft.com/kb/2852386

 • Rzutowanie aktualizacji dla systemu Windows Server 2012 Essentials (KB2862551) Ustawienia lokalne: Wszystkie wdrożenie: Aktualizacje ważne/automatyczne, WSUS i Klasyfikacja wykazu: wysoki priorytet, niezwiązywane z zabezpieczeniami, rzuty  aktualizacji: KB2824160  na platformach docelowych programu Windows Server 2012: Windows Server 2012 przybliżone rozmiary plików:

  • Update Rollup for Windows Server 2012 x64 Essentials update: ~ 137333KB

  Opis:

  Zainstaluj tę aktualizację, aby rozwiązać problemy z Windows. Aby uzyskać pełną listę problemów zawartych w tej aktualizacji skumulowanej, zobacz powiązany artykuł z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base, aby uzyskać więcej informacji. Po zainstalowaniu tej aktualizacji może być konieczne ponowne uruchomienie komputera.

  http://support.microsoft.com/kb/2862551

 • Aktualizacja dla systemów Windows 8, Windows RT i Windows Server 2012 (KB2869628) Ustawienia lokalne: Wszystkie wdrożenie: Aktualizacje zalecane/automatyczne, wersja WSUS i Klasyfikacja wykazu: aktualizacje, niezwiązane z

  zabezpieczeniami:

  KB2820330 na platformach Windows 8, Windows RT i Windows Server 2012

  Platformy docelowe: Windows 8, Windows RT*i Windows Server 2012

  przybliżonych rozmiarów plików:

  • Windows 8: ~ 1850 KB

  • Windows 8/Windows Server 2012 x64: ~ 1904 KB

  • Windows RT: ~ 98 KB

  Opis:

  Zainstaluj tę aktualizację, aby rozwiązać zestaw znanych problemów ze zgodnością aplikacji Windows. Aby uzyskać pełną listę problemów uwzględnionych w tej aktualizacji, zobacz powiązany artykuł z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base, aby uzyskać więcej informacji. Po zainstalowaniu tej aktualizacji może być konieczne ponowne uruchomienie komputera.

  http://support.microsoft.com/kb/2869628

 • Aktualizacja dla Windows embedded Standard 7, Windows 7 i Windows Server 2008 R2 (KB2882822) Locale: Wszystkie wdrożenia: Zalecane/Automatyczne aktualizacje, WSUS i Klasyfikacja wykazu: Aktualizacje, niezwiązane z

  zabezpieczeniami:

  KB2679255 w systemach Windows 7 i Windows Server 2008 R2

  Platformy docelowe: Windows Embedded Standard 7, Windows 7 i Windows Server 2008 R2

  Przybliżone rozmiary plików:

  • Windows Embedded Standard 7/Windows 7/Windows Server 2008 R2 x64 update: ~ 8092KB

  • Windows Embedded Standard 7/Windows 7 update: ~ 2958KB

  Opis:

  Zainstaluj tę aktualizację, aby rozwiązać problemy z Windows. Aby uzyskać pełną listę problemów uwzględnionych w tej aktualizacji, zobacz powiązany artykuł z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base, aby uzyskać więcej informacji. Po zainstalowaniu tej aktualizacji może być konieczne ponowne uruchomienie komputera.

  http://support.microsoft.com/kb/2882822

 • Aktualizacja dla systemów Windows 8, Windows RT i Windows Server 2012 (KB2883201) Ustawienia lokalne: Wszystkie wdrożenie: Aktualizacje opcjonalne/automatyczne, WSUS i Klasyfikacja wykazu: aktualizacje, niezwiązane z

  zabezpieczeniami:

  KB2808380  na platformach docelowych programu Windows RT: Windows 8, Windows RT * i Windows Server 2012 Przybliżone rozmiary plików:

  • Windows 8: ~ 10545 KB

  • Windows 8/Windows Server 2012 x64: ~ 16962KB

  • Windows RT: ~ 7963 KB

  Opis:

  Zainstaluj tę aktualizację, aby rozwiązać problemy z Windows. Aby uzyskać pełną listę problemów uwzględnionych w tej aktualizacji, zobacz powiązany artykuł z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base, aby uzyskać więcej informacji. Po zainstalowaniu tej aktualizacji może być konieczne ponowne uruchomienie komputera.

  http://support.microsoft.com/kb/2883201

 • Aktualizacja programu Internet Explorer Flash Player dla systemu Windows 8 dla systemów opartych na standardach x64 (KB2886439) Ustawienia lokalne: wszystkie wdrożenia: aktualizacje ważne/automatyczne, program WSUS i klasyfikacja wykazu: wysoki priorytet, niezwiązane z

  zabezpieczeniami:

  KB2889543  w systemach Windows 8, Windows RT i Windows Server 2012 Docelowych: Windows 8, Windows RT * i Windows Server 2012 przybliżonych rozmiarów plików:

  • Program Internet Explorer Flash Player Windows 8/Windows Server 2012 x64: ~ 18269 KB

  • Program Internet Explorer Flash Player Windows 8 aktualizacji: ~ 9556 KB

  • Program Internet Explorer Flash Player Windows RT aktualizacji: ~ 6181 KB

  Opis:

  Zainstaluj tę aktualizację, aby rozwiązać problemy z Windows. Aby uzyskać pełną listę problemów uwzględnionych w tej aktualizacji, zobacz powiązany artykuł z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base, aby uzyskać więcej informacji. Po zainstalowaniu tej aktualizacji może być konieczne ponowne uruchomienie komputera.

  http://support.microsoft.com/kb/2886439

 • Aktualizacja dla systemów Windows 7 i Windows Server 2008 R2 (KB2888049) Locale: Wszystkie wdrożenie: zalecane/automatyczne aktualizacje WSUS i Klasyfikacja wykazu: Aktualizacje, pliki niezwiązane z

  zabezpieczeniami:

  KB2735855 w systemach Windows 7 i Windows Server 2008 R2

  Platformy docelowe: Windows 7 i Windows Server 2008 R2

  Przybliżone rozmiary plików:

  • Windows 7: ~ 1140 KB

  • Windows 7/Windows Server 2008 R2 x64: ~ 1824 KB

  • Windows Aktualizacja serwera 2008 R2 IA-64: ~ 2933 KB

  Opis:

  Zainstaluj tę aktualizację, aby rozwiązać problemy z Windows. Aby uzyskać pełną listę problemów uwzględnionych w tej aktualizacji, zobacz powiązany artykuł z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base, aby uzyskać więcej informacji. Po zainstalowaniu tej aktualizacji może być konieczne ponowne uruchomienie komputera.

  http://support.microsoft.com/kb/2888049

 • Aktualizacja dynamiczna dla systemów Windows 8.1 i Windows RT 8.1 (KB2891300) — ustawienia lokalne: wszystkie wdrożenia: aktualizacje zalecane/automatyczne, wsus i klasyfikacja wykazu: aktualizacje, platformy docelowe niezwiązane z zabezpieczeniami: Windows 8.1 i

  Windows RT

  * 8.1 Przybliżone

  rozmiary plików:

  • Windows RT 8.1: ~ 1916 KB

  • Windows 8.1: ~ 1619 KB

  • Windows 8.1 dla systemów opartych na proc. x64: ~ 2046 KB

  Opis: Aktualizacje w kategorii Windows 8.1 aktualizacji dynamicznej są używane przez firmę Windows 8.1 i Windows Server 2012 R2 w celu uzyskania krytycznego sterownika, składników i ulepszeń konfiguracji podczas

  początkowej konfiguracji.

  http://support.microsoft.com/kb/2891300

 • Windows Narzędzie do usuwania złośliwego oprogramowania — październik 2013 (KB890830)/Windows Narzędzie do usuwania złośliwego oprogramowania — październik 2013 (KB890830) — wersja programu Internet Explorer : wszystkie wdrożenia: Windows Aktualizuj, Microsoft Update, Ważne/automatyczne aktualizacje, WSUS i Klasyfikacja wykazu: wysoki priorytet, niezwiązywany z zabezpieczeniami, aktualizacje wsadów:  KB890830 w systemie Windows 8, Windows Server 2012, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003 i Windows XP

  Platformy docelowe: Windows 8, Windows Server 2012, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003 i Windows XP Przybliżone

  rozmiary plików:

  • Windows Narzędzie do usuwania złośliwego oprogramowania x64 — aktualizacja z października 2013 r.: ~ 26878 KB

  • Windows Narzędzie do usuwania złośliwego oprogramowania — aktualizacja z października 2013 r.: ~ 25258 KB

  • Windows Narzędzie do usuwania złośliwego oprogramowania — październik 2013 — aktualizacja wersji programu IE: ~ 20909 KB

  Opis: Po pobraniu to narzędzie jest uruchamiane raz w celu sprawdzenia, czy komputer jest podraźny przez określone, dosyć złośliwe oprogramowanie (w tym
  rąbka, saza i mydoom) i pomaga usunąć wszelkie znalezione wirusi.
  W przypadku znalezionej infekcji narzędzie wyświetli raport o stanie przy następnym uruchomieniu komputera. Co miesiąc będzie oferowana nowa wersja tego narzędzia. Jeśli chcesz ręcznie uruchomić narzędzie na komputerze, możesz pobrać kopię z Centrum pobierania Microsoft lub uruchomić wersję online z witryny microsoft.com. To narzędzie nie zastępuje produktu antywirusowego. Aby chronić komputer, należy użyć produktu antywirusowego.

  http://support.microsoft.com/kb/890830

Zmiany istniejącej zawartości zabezpieczeń:

 • MS13-034: Aktualizacja zabezpieczeń dla Windows 8 i Windows RT (KB2781197)

  • Metadane zostały zmienione.

  • Pliki binarne nie uległy zmianie.

  • Nie trzeba ponownie instalować tej aktualizacji.

  Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu, aby wyświetlić ten artykuł w bazie wiedzy Microsoft Knowledge Base:

  http://support.microsoft.com/kb/2781197

Zmiany istniejącej zawartości niezwiązywowej z zabezpieczeniami:

 • Internet Explorer 10 dla Windows 7 i Windows Server 2008 R2 (KB2718695)

  • Metadane zostały zmienione.

  • Pliki binarne nie uległy zmianie.

  • Nie trzeba ponownie instalować tej aktualizacji.

  Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu, aby wyświetlić ten artykuł w bazie wiedzy Microsoft Knowledge Base:

  http://support.microsoft.com/kb/2718695

 • Aktualizacja dla systemów Windows Embedded Standard 7, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003 i Windows XP (KB2808679)

  • Metadane zostały zmienione.

  • Pliki binarne nie uległy zmianie.

  • Nie trzeba ponownie instalować tej aktualizacji.

  Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu, aby wyświetlić ten artykuł w bazie wiedzy Microsoft Knowledge Base:

  http://support.microsoft.com/kb/2808679

 • Aktualizacja dla Windows 8 i Windows RT (KB2856373)

  • Metadane zostały zmienione.

  • Pliki binarne nie uległy zmianie.

  • Nie trzeba ponownie instalować tej aktualizacji.

  Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu, aby wyświetlić ten artykuł w bazie wiedzy Microsoft Knowledge Base:

  http://support.microsoft.com/kb/2856373

 • Aktualizacja dla Windows 8, Windows RT i Windows Server 2012 (KB2876415)

  • Metadane poprawione w celu zaktualizowania klasyfikacji z aktualizacji do krytycznej.

  • Pliki binarne nie uległy zmianie.

  • Nie trzeba ponownie instalować tej aktualizacji.

  Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu, aby wyświetlić ten artykuł w bazie wiedzy Microsoft Knowledge Base:

  http://support.microsoft.com/kb/2876415

Wtorek, 1 października 2013 r.

Jest to podsumowanie nowej i zmienionej zawartości, która zostanie opublikowana we wtorek, 1 października 2013 r.

Nowa zawartość niezwiązywowa z zabezpieczeniami:

 • Aktualizacja ekranu wyboru przeglądarki Microsoft dla użytkowników EEA Windows 8.1 (KB976002) Ustawienia lokalne: Wszystkie


  wdrożenie: Ważne/automatyczne, WSUS i Klasyfikacja wykazu: wysoki priorytet, niezwiązane z zabezpieczeniami, platformy docelowe pakietu

  aktualizacji: Windows 8.1 przybliżone rozmiary
  plików:

  • Aktualizacja ekranu wyboru przeglądarki Microsoft dla użytkowników systemu Windows 8.1 dla systemów opartych na x64: ~ 405 KB

  • Aktualizacja ekranu wyboru przeglądarki Microsoft dla użytkowników sieci Windows 8.1 EEA: ~ 403 KB

  Opis: Zainstaluj tę aktualizację, aby uzyskać dostęp do ekranu wyboru, który umożliwia określenie, czy i które przeglądarki internetowe mają być zainstalowane oprócz
  programu Internet Explorer. Po zainstalowaniu tej aktualizacji oprogramowania nie można jej usunąć.

  http://support.microsoft.com/kb/976002

Wtorek, 24 września 2013 r.

Jest to podsumowanie nowej i zmienionej zawartości, która zostanie opublikowana we wtorek, 24 września 2013 r.

Nowa zawartość niezwiązywowa z zabezpieczeniami:

 • Pakiety językowe dla programu Windows RT (KB2607607) — ustawienia lokalne: Wszystkie wdrożenie: Klasyfikacja instalatora
  dynamicznego: aktualizacje, platformy docelowe niezwiązywne z zabezpieczeniami: Windows RT * Przybliżone rozmiary  plików:

  • Pendżabski Language Interface Pack — Windows RT: ~ 13466KB

  • Telugu Language Interface Pack — Windows RT: ~ 13841 KB

  • Tigrinya Language Interface Pack — Windows RT aktualizacja: ~ 12864KB

  Opis: Po zainstalowaniu tego pakietu językowego możesz zmienić język wyświetlania na język, który

  właśnie został zainstalowany. Szybko przesuń palcem do dołu od prawej krawędzi ekranu (jeśli korzystasz z myszy, wskaż prawy górny róg ekranu i przesuń wskaźnik myszy w dół) i naciśnij lub kliknij pozycję "Wyszukaj". Wprowadź tekst "język", wybierz pozycję "Ustawienia", a następnie naciśnij lub kliknij pozycję "Język". Wybierz zainstalowany pakiet językowy, a następnie naciśnij lub kliknij pozycję "Przenieś w górę", aż u góry listy. Wyloguj się, a następnie zaloguj się ponownie, aby zakończyć.

  http://support.microsoft.com/KB/2607607

 • Pakiety językowe dla systemów Windows 8.1, Windows RT 8.1 i Windows Server 2012 R2 (KB2839636) Ustawienia lokalne: Wszystkie wdrożenie: Instalator dynamiczny, Klasyfikacja programu WSUS: aktualizacje, platformy docelowe niezwiązane z

  zabezpieczeniami:

  Windows 8.1, Windows RT* 8.1

  i Windows Server 2012 R2 Przybliżone rozmiary plików:

  • Pakiet językowy dla języka angielskiego (Stany Zjednoczone) — Windows RT 8.1, aktualizacja: ~ 81454KB

  • Pakiet językowy dla języka bułgarskiego — Windows 8.1 aktualizacji: ~ 14764 KB

  • Pakiet językowy fiński — Windows RT 8.1: ~ 23863KB

  • Pakiet językowy chiński (tradycyjny) (Hongkong Sar) — aktualizacja Windows 8.1: ~ 111026KB

  • Pakiet językowy dla języka tajskiego Windows 8.1 dla systemów opartych na proc. x64: ~ 21250 KB

  • Indonezyjski Language Interface Pack — Windows 8.1 aktualizacji: ~ 2687 KB

  • Pakiet językowy dla języka angielskiego (Stany Zjednoczone) — Windows Server 2012 R2: ~ 41726KB

  • Pakiet językowy grecki — Windows 8.1 aktualizacji: ~ 29433 KB

  • Pakiet językowy dla języka angielskiego (Zjednoczone Królestwo) — Windows RT 8.1, aktualizacja: ~ 86006KB

  • Pakiet językowy słowacki — Windows 8.1 aktualizacji: ~ 14281KB

  • Pakiet językowy turecki — Windows RT 8.1, aktualizacja: ~ 12368KB

  • Pakiet językowy dla języka estońskiego — Windows 8.1 aktualizacji: ~ 14002KB

  • Wietnamski Language Interface Pack — Windows RT 8.1, aktualizacja: ~ 2578 KB

  • Pakiet językowy dla języka estońskiego — Windows RT 8.1 w aktualizacji: ~ 10490 KB

  • Pakiet językowy chiński (uproszczony) — Windows 8.1: ~ 102140 KB

  • Pakiet językowy dla języka japońskiego — Windows RT 8.1, aktualizacja: ~ 71104KB

  • Pakiet językowy dla języka rosyjskiego — Windows Server 2012 R2: ~ 55337 KB

  • Wersja Language Interface Pack kataloński — Windows RT 8.1, aktualizacja: ~ 16159KB

  • Pakiet językowy węgierski — Windows RT 8.1 w aktualizacji: ~ 12736KB

  • Pakiet językowy dla języka rosyjskiego — Windows 8.1: ~ 36882 KB

  • Pakiet językowy norweski (Bokmal) — Windows RT 8.1, aktualizacja: ~ 19359 KB

  • Pakiet językowy słowacki — Windows 8.1 dla systemów opartych na proc. x64: ~ 20894KB

  • Baskijski Language Interface Pack — Windows 8.1 aktualizacji: ~ 2740 KB

  • Pakiet językowy dla języka polskiego — Windows 8.1 aktualizacji: ~ 36373KB

  • Malajski Language Interface Pack — Windows 8.1 aktualizacji: ~ 2766 KB

  • Pakiet językowy dla Windows 8.1 dla systemów opartych na proc. x64: ~ 45103KB

  • Pakiet językowy dla języka niemieckiego — Windows Server 2012 R2: ~ 56385 KB

  • Hindi Language Interface Pack — Windows 8.1 aktualizacji: ~ 2757 KB

  • Pakiet językowy dla języka portugalskiego (Brazylia) — Windows Server 2012 R2: ~ 62361KB

  • Pakiet językowy szwedzki — Windows 8.1 aktualizacji: ~ 33745 KB

  • Pakiet językowy dla języka chorwackiego — Windows 8.1 aktualizacji: ~ 18744 KB

  • Pakiet językowy dla języka łotewskiego — Windows 8.1 dla systemów opartych na proc. x64: ~ 20672KB

  • Pakiet językowy dla języka portugalskiego (Brazylia) — Windows RT 8.1 aktualizacji: ~ 36261KB

  • Pakiet językowy słowacki — Windows RT 8.1, aktualizacja: ~ 10709 KB

  • Pakiet językowy norweski (Bokmal) — Windows 8.1 aktualizacji: ~ 28500 KB

  • Pakiet językowy dla języka słoweńskiego — Windows Server 2012 R2: ~ 28452KB

  • Pakiet językowy węgierski — Windows 8.1 dla systemów opartych na proc. x64: ~ 32859 KB

  • Pakiet językowy dla języka Windows RT 8.1: ~ 16941KB

  • Pakiet językowy węgierski — Windows Server 2012 R2: ~ 42932 KB

  • Pakiet językowy dla języka rumuńskiego Windows RT 8.1: ~ 13536KB

  • Pakiet językowy dla języka włoskiego — Windows Server 2012 R2: ~ 58622KB

  • Pakiet językowy turecki — Windows 8.1 dla systemów opartych na proc. x64: ~ 31866KB

  • Pakiet językowy dla języka Windows 8.1 dla systemów opartych na proc. x64: ~ 21502KB

  • Pakiet językowy francuski — Windows 8.1 aktualizacji: ~ 77105 KB

  • Pakiet językowy dla języka duńskiego — Windows 8.1 aktualizacji: ~ 32984KB

  • Pakiet językowy dla języka włoskiego — Windows RT 8.1: ~ 32493 KB

  • Pakiet językowy dla języka angielskiego (Zjednoczone Królestwo) — Windows 8.1 aktualizacji: ~ 89547 KB

  • Pakiet językowy chiński (uproszczony) — Windows Server 2012 R2: ~ 56054KB

  • Kazachski Language Interface Pack — Windows 8.1 dla systemów opartych na proc. x64: ~ 4209 KB

  • Pakiet językowy hebrajski — Windows 8.1 dla systemów opartych na proc. x64: ~ 32694KB

  • Pakiet językowy dla języka niemieckiego — Windows RT 8.1, aktualizacja: ~ 87200 KB

  • Pakiet językowy francuski — Windows 8.1 dla systemów opartych na proc. x64: ~ 88743KB

  • Aktualizacja systemu Language Interface Pack wietnamskiego — Windows 8.1 dla systemów opartych na proc. x64: ~ 4150 KB

  • Pakiet językowy dla języka tajskiego — Windows Server 2012 R2: ~ 29062 KB

  • Pakiet językowy hebrajski — aktualizacja Windows 8.1: ~ 20738KB

  • Pakiet językowy dla języka portugalskiego (Portugalia) — Windows 8.1: ~ 37106 KB

  • Pakiet językowy fiński — Windows 8.1: ~ 33313 KB

  • Pakiet językowy dla języka portugalskiego (Portugalia) — Windows RT 8.1, aktualizacja: ~ 27470 KB

  • Pakiet językowy dla Windows 8.1 dla systemów opartych na proc. x64: ~ 101643KB

  • Pakiet językowy dla języka chorwackiego Windows 8.1 dla systemów opartych na proc. x64: ~ 25320 KB

  • Pakiet językowy dla języka czeskiego — Windows 8.1 aktualizacji: ~ 27726 KB

  • Pakiet językowy dla języka Windows 8.1 aktualizacja: ~ 26652KB

  • Pakiet językowy dla języka łotewskiego — Windows 8.1: ~ 14082KB

  • Wersja indonezyjskia Language Interface Pack — Windows 8.1 dla systemów opartych na proc. x64: ~ 4101 KB

  • Pakiet językowy dla Windows 8.1 dla systemów opartych na proc. x64: ~ 52629 KB

  • Baskijski Language Interface Pack — Windows RT 8.1, aktualizacja: ~ 14474 KB

  • Pakiet językowy dla języka koreańskiego — Windows Server 2012 R2: ~ 55023 KB

  • Pakiet językowy holenderski — Windows 8.1 dla systemów opartych na proc. x64: ~ 44351KB

  • Pakiet językowy dla języka rumuńskiego — Windows Server 2012 R2: ~ 28442KB

  • Pakiet językowy dla języka angielskiego (Stany Zjednoczone) — Windows 8.1 dla systemów opartych na proc. x64: ~ 91239KB

  • Wersja Language Interface Pack — Windows 8.1 dla systemu opartego na proc. x64: ~ 4216KB

  • Pakiet językowy turecki — Windows 8.1 aktualizacji: ~ 20373KB

  • Pakiet językowy dla języka serbskiego (łacińskiego) — aktualizacja Windows 8.1 dla systemów opartych na proc. x64: ~ 20776KB

  • Pakiet językowy dla języka litewskiego — Windows 8.1 dla systemów opartych na proc. x64: ~ 20781KB

  • Wietnamski Language Interface Pack — Windows 8.1 aktualizacji: ~ 2711KB

  • Pakiet językowy dla języka serbskiego (łacińskiego) — Windows 8.1 aktualizacji: ~ 14285 KB

  • Pakiet językowy dla języka japońskiego — Windows Server 2012 R2: ~ 54132 KB

  • Pakiet językowy dla języka włoskiego — Windows 8.1 aktualizacji: ~ 41112 KB

  • Pakiet językowy dla języka portugalskiego (Portugalia) — Windows Server 2012 R2: ~ 53037KB

  • Pakiet językowy dla języka serbskiego (łacińskiego) — aktualizacja Windows Server 2012 R2: ~ 28491KB

  • Pakiet językowy dla języka ukraińskiego — Windows 8.1 aktualizacji: ~ 14753 KB

  • Pakiet językowy dla języka estońskiego — Windows Server 2012 R2: ~ 28352KB

  • Pakiet językowy dla języka bułgarskiego — Windows RT 8.1: ~ 11141KB

  • Pakiet językowy chiński (tradycyjny) (Hongkong) — aktualizacja Windows Server 2012 R2: ~ 65014 KB

  • Pakiet językowy dla języka polskiego — Windows RT 8.1, aktualizacja: ~ 25280 KB

  • Pakiet językowy dla języka angielskiego (Zjednoczone Królestwo) — Windows 8.1 dla systemów opartych na proc. x64: ~ 95903KB

  • Pakiet językowy dla języka rosyjskiego — Windows RT 8.1, aktualizacja: ~ 25366 KB

  • Pakiet językowy grecki — Windows RT 8.1: ~ 20611KB

  • Pakiet językowy grecki — Windows 8.1 dla systemów opartych na proc. x64: ~ 42219 KB

  • Pakiet językowy dla języka słoweńskiego — Windows RT 8.1, aktualizacja: ~ 10624KB

  • Kazachski Language Interface Pack — Windows 8.1: ~ 2761 KB

  • Pakiet językowy holenderski — Windows 8.1: ~ 32909 KB

  • Pakiet językowy hebrajski — aktualizacja Windows Server 2012 R2: ~ 41692KB

  • Pakiet językowy norweski (Bokmal) — aktualizacja Windows Server 2012 R2: ~ 40928 KB

  • Pakiet językowy dla Windows 8.1 dla systemów opartych na proc. x64: ~ 41569 KB

  • Pakiet językowy dla języka holenderskiego — Windows Server 2012 R2: ~ 48802KB

  • Pakiet językowy dla języka czeskiego — Windows 8.1 dla systemów opartych na proc. x64: ~ 39386KB

  • Pakiet językowy dla języka chorwackiego — Windows Server 2012 R2: ~ 28441KB

  • Hindi Language Interface Pack — Windows RT 8.1, aktualizacja: ~ 2618 KB

  • Pakiet językowy dla języka portugalskiego (Brazylia) — Windows 8.1 dla systemów opartych na proc. x64: ~ 57644KB

  • Pakiet językowy dla języka czeskiego — Windows RT 8.1, aktualizacja: ~ 17827KB

  • Pakiet językowy hebrajski — Windows RT 8.1, aktualizacja: ~ 12721KB

  • Pakiet językowy dla języka litewskiego — Windows Server 2012 R2: ~ 28505KB

  • Indonezyjski Language Interface Pack — Windows RT 8.1, aktualizacja: ~ 2554 KB

  • Pakiet językowy dla języka angielskiego (Stany Zjednoczone) — Windows 8.1 aktualizacji: ~ 84896KB

  • Galicyjski Language Interface Pack — Windows RT 8.1, aktualizacja: ~ 14182KB

  • Pakiet językowy dla języka hiszpańskiego — Windows Server 2012 R2: ~ 64565 KB

  • Kazachski Language Interface Pack — Windows RT 8.1, aktualizacja: ~ 2620 KB

  • Hindi Language Interface Pack — Windows 8.1 dla systemów opartych na proc. x64: ~ 4186KB

  • Pakiet językowy dla języka czeskiego — Windows Server 2012 R2: ~ 42401KB

  • Pakiet językowy dla języka niemieckiego — Windows 8.1 dla systemów opartych na proc. x64: ~ 109043KB

  • Pakiet językowy chiński (uproszczony) — Windows RT 8.1 w aktualizacji: ~ 93728KB

  • Pakiet językowy chiński (tradycyjny) (Hongkong Sar) — aktualizacja Windows 8.1 dla systemów opartych na proc. x64: ~ 184199KB

  • Galicyjski Language Interface Pack — Windows 8.1: ~ 2715 KB

  • Pakiet językowy szwedzki — Windows Server 2012 R2: ~ 48126KB

  • Pakiet językowy dla języka łotewskiego — Windows RT 8.1, aktualizacja: ~ 10570KB

  • Pakiet językowy dla języka estońskiego — Windows 8.1 dla systemów opartych na proc. x64: ~ 20539KB

  • Pakiet językowy fiński — aktualizacja Windows Server 2012 R2: ~ 48241 KB

  • Pakiet językowy dla języka koreańskiego — Windows 8.1 dla systemów opartych na proc. x64: ~ 68407KB

  • Pakiet językowy dla języka hiszpańskiego — Windows 8.1 aktualizacji: ~ 90128 KB

  • Pakiet językowy dla języka rumuńskiego Windows 8.1 dla systemów opartych na proc. x64: ~ 24635KB

  • Pakiet językowy dla języka serbskiego (łacińskiego) — Windows RT 8.1 aktualizacji: ~ 10633KB

  • Pakiet językowy dla języka koreańskiego — Windows 8.1 aktualizacji: ~ 44873 KB

  • Pakiet językowy dla języka japońskiego — Windows 8.1 dla systemów opartych na proc. x64: ~ 102799KB

  • Pakiet językowy dla języka chorwackiego Windows RT aktualizacji 8.1: ~ 13951KB

  • Pakiet językowy dla języka Windows RT aktualizacji 8.1: ~ 80320KB

  • Pakiet językowy dla Windows 8.1 dla systemów opartych na proc. x64: ~ 49885 KB

  • Pakiet językowy grecki — Windows Server 2012 R2: ~ 51523 KB

  • Pakiet językowy dla języka ukraińskiego Windows RT aktualizacji 8.1: ~ 11049KB

  • Pakiet językowy dla języka ukraińskiego — Windows Server 2012 R2: ~ 29383KB

  • Pakiet językowy dla języka bułgarskiego — Windows Server 2012 R2: ~ 29300 KB

  • Pakiet językowy fiński — Windows 8.1 dla systemów opartych na proc. x64: ~ 44804 KB

  • Pakiet językowy dla języka angielskiego (Stany Zjednoczone) — Windows RT 8.1, aktualizacja: ~ 81454KB

  • Pakiet językowy turecki — aktualizacja Windows Server 2012 R2: ~ 41380 KB

  • Pakiet językowy dla Windows 8.1 dla systemów opartych na proc. x64: ~ 48116KB

  • Pakiet językowy słowacki — Windows Server 2012 R2: ~ 28575 KB

  • Malajski Language Interface Pack — Windows 8.1 dla systemów opartych na x64: ~ 4194 KB

  • Baskijski Language Interface Pack — Windows 8.1 dla systemów opartych na x64: ~ 4205 KB

  • Pakiet językowy dla języka angielskiego (Zjednoczone Królestwo) — Windows Server 2012 R2, aktualizacja: ~ 44365 KB

  • Pakiet językowy niemiecki — Windows 8.1 aktualizacji: ~ 97271KB

  • Pakiet językowy chiński (tradycyjny) (Hongkong) — Windows RT 8.1, aktualizacja: ~ 102516KB

  • Pakiet językowy dla języka polskiego — Windows Server 2012 R2: ~ 51711KB

  • Pakiet językowy chiński (uproszczony) — Windows 8.1 dla systemów opartych na proc. x64: ~ 140242KB

  • Pakiet językowy dla języka angielskiego (Zjednoczone Królestwo) — Windows RT 8.1, aktualizacja: ~ 86006KB

  • Pakiet językowy dla języka słoweńskiego — Windows 8.1 dla systemów opartych na proc. x64: ~ 20791KB

  • Pakiet językowy dla języka duńskiego — Windows RT 8.1, aktualizacja: ~ 23738 KB

  • Pakiet językowy dla języka Windows 8.1 aktualizacji: ~ 79780 KB

  • Pakiet językowy dla języka litewskiego — Windows 8.1: ~ 14143 KB

  • Pakiet językowy dla języka słoweńskiego — Windows 8.1 aktualizacji: ~ 14271KB

  • Pakiet językowy dla języka portugalskiego (Brazylia) — Windows 8.1 aktualizacji: ~ 46008KB

  • Pakiet językowy dla Windows 8.1 dla systemów opartych na proc. x64: ~ 44413 KB

  • Pakiet językowy dla języka tajskiego — Windows RT 8.1: ~ 11066 KB

  • Pakiet językowy francuski — Windows RT 8.1, aktualizacja: ~ 67938 KB

  • Pakiet językowy dla języka bułgarskiego — Windows 8.1 dla systemów opartych na proc. x64: ~ 21542 KB

  • Pakiet językowy norweski (Bokmal) — Windows 8.1 dla systemów opartych na x64: ~ 39807KB

  • Pakiet językowy dla języka Windows RT 8.1: ~ 24407KB

  • Pakiet językowy dla języka łotewskiego — Windows Server 2012 R2: ~ 28442KB

  • Pakiet językowy dla języka litewskiego — Windows RT 8.1, aktualizacja: ~ 10610 KB

  • Pakiet językowy francuski — Windows Server 2012 R2: ~ 54316 KB

  • Pakiet językowy węgierski — Windows 8.1: ~ 21171KB

  • Aktualizacja Language Interface Pack galicyjska — Windows 8.1 dla systemów opartych na x64: ~ 4161KB

  • Pakiet językowy dla języka duńskiego — Windows Server 2012 R2: ~ 47935 KB

  • Wersja Language Interface Pack kataloński — Windows 8.1: ~ 2744 KB

  • Pakiet językowy dla języka rumuńskiego — Windows 8.1 aktualizacji: ~ 18075KB

  • Pakiet językowy dla języka tajskiego — Windows 8.1: ~ 14600 KB

  • Pakiet językowy holenderski — Windows RT 8.1, aktualizacja: ~ 23542 KB

  • Pakiet językowy dla języka Windows RT 8.1: ~ 36490 KB

  • Malajski Language Interface Pack — Windows RT 8.1, aktualizacja: ~ 2629 KB

  • Pakiet językowy dla języka portugalskiego (Portugalia) — Windows 8.1 dla systemów opartych na proc. x64: ~ 48597 KB

  • Pakiet językowy dla języka Windows Server 2012 R2: ~ 56193KB

  Opis:

  Po zainstalowaniu tego pakietu językowego można ustawić go jako język wyświetlania. Szybko przesuń palcem do dołu od prawej krawędzi ekranu (jeśli korzystasz z myszy, wskaż prawy górny róg ekranu i przesuń wskaźnik myszy w dół), a następnie naciśnij lub kliknij pozycję "Wyszukaj". Wprowadź tekst "język", naciśnij lub kliknij pozycję "język", a następnie naciśnij lub kliknij pozycję "Dodaj język do tego urządzenia". Wybierz zainstalowany pakiet językowy, a następnie naciśnij lub kliknij pozycję "Przenieś w górę", aż u góry listy. Wyloguj się, a następnie zaloguj się ponownie, aby zakończyć.

  http://support.microsoft.com/KB/2839636

 • Aktualizacja dla systemów Windows 7 i Windows Server 2008 R2 (KB2846960) Ustawienia lokalne: Całe wdrożenie: Klasyfikacja wykazu: aktualizacje, platformy docelowe niezwiązywaną z zabezpieczeniami: Windows 7 i

  Windows Server


  2008 R2
  Przybliżone rozmiary plików:

  • Windows 7: ~ 225 KB

  • Windows 7/Windows Server 2008 R2 x64: ~ 475 KB

  Opis:
  zainstaluj tę aktualizację, aby rozwiązać problemy z Windows. Aby uzyskać pełną listę problemów uwzględnionych w tej aktualizacji, zobacz powiązany artykuł z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base, aby uzyskać więcej informacji. Po zainstalowaniu tej aktualizacji może być konieczne ponowne uruchomienie komputera.

  http://support.microsoft.com/kb/2846960

 • Aktualizacja dla pakietu Microsoft Camera Codec Pack dla systemów Windows 8.1 i Windows RT 8.1 (KB2859675) Ustawienia lokalne: Wszystkie

  wdrożenie: Klasyfikacja polecanych/automatycznych aktualizacji: aktualizacje, platformy docelowe niezwiązywane z zabezpieczeniami: Windows 8.1 i  Windows RT

  * 8.1 Przybliżone

  rozmiary plików:

  • Pakiet koderów-koderów-koderów-Windows 8.1 firmy Microsoft dla systemów opartych na proc. x64: ~ 6697 KB

  • Pakiet koderów-Windows 8.1 firmy Microsoft dla systemu Windows: ~ 5889 KB

  • Pakiet koderów-koderów-Windows RT firmy Microsoft dla wersji 8.1: ~ 6013KB

  Opis: Zainstalowanie pakietu Microsoft Camera Codec Pack umożliwia wyświetlanie różnych formatów plików specyficznych dla urządzenia i umożliwi wyświetlanie obsługiwanych plików aparatu RAW w aplikacjach pakietu

  Windows. Aby uzyskać pełną listę obsługiwanych kamer, zobacz skojarzony artykuł z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base, aby uzyskać więcej informacji. Po zainstalowaniu tej aktualizacji może być konieczne ponowne uruchomienie komputera.

  http://support.microsoft.com/kb/2859675

 • Aktualizacja programu Internet Explorer Flash Player dla Windows 8.1, Windows RT 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows RT i Windows Server 2012 (KB2889543) Ustawienia lokalne: Wszystkie wdrożenie: Ważne/Automatyczne aktualizacje, WSUS i Klasyfikacja wykazu: Wysoki priorytet, Platformy docelowe niezwiązane z

  zabezpieczeniami:

  Windows 8.1, Windows RT* 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows RT*i Windows Server 2012

  przybliżonych rozmiarów plików:

  • Program Internet Explorer Flash Player Windows 8.1/Windows Server 2012 R2 x64: ~ 9930 KB

  • Program Internet Explorer Flash Player Windows 8.1 aktualizacji: ~ 5153 KB

  • Program Internet Explorer Flash Player Windows RT aktualizacji 8.1: ~ 6271KB

  • Program Internet Explorer Flash Player Windows 8 aktualizacji: ~ 10001 KB

  • Program Internet Explorer Flash Player Windows 8/Windows Server 2012 x64: ~ 18209 KB

  • Program Internet Explorer Flash Player Windows RT aktualizacji: ~ 6203 KB

  Opis:

  Zainstaluj tę aktualizację, aby rozwiązać problemy z Windows. Aby uzyskać pełną listę problemów uwzględnionych w tej aktualizacji, zobacz powiązany artykuł z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base, aby uzyskać więcej informacji. Po zainstalowaniu tej aktualizacji może być konieczne ponowne uruchomienie komputera.

  http://support.microsoft.com/kb/2889543

Środa, 11 września 2013 r.

Jest to podsumowanie nowej i zmienionej zawartości, która zostanie opublikowana w środę, 11 września 2013 r.

Zmiany istniejącej zawartości zabezpieczeń:

 • MS13-079: Aktualizacja zabezpieczeń systemu Windows 8 dla systemów opartych na proc. x64 (KB2853587)

  • Metadane zostały zmienione w celu naprawienia lokalizacji tekstu.

  • Pliki binarne nie uległy zmianie.

  • Nie trzeba ponownie instalować tej aktualizacji.

  Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu, aby wyświetlić ten artykuł w bazie wiedzy Microsoft Knowledge Base:

  http://support.microsoft.com/kb/2853587

 • MS13-076: Aktualizacja zabezpieczeń systemu Windows 8 dla systemów opartych na proc. x64 (KB2876315)

  • Metadane zostały zmienione w celu naprawienia lokalizacji tekstu.

  • Pliki binarne nie uległy zmianie.

  • Nie trzeba ponownie instalować tej aktualizacji.

  Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu, aby wyświetlić ten artykuł w bazie wiedzy Microsoft Knowledge Base:

  http://support.microsoft.com/kb/2876315

Wtorek, 10 września 2013 r.

Jest to podsumowanie nowej i zmienionej zawartości, która zostanie opublikowana we wtorek, 10 września 2013 r.

Nowa zawartość zabezpieczeń:

 • Aktualizacja zabezpieczeń programu Internet Explorer Flash Player dla systemów Windows 8.1, Windows RT 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows RT i Windows Server 2012 (KB2880289) — ustawienia lokalne: wszystkie wdrożenia: aktualizacje  ważne/automatyczne, program WSUS


  i klasyfikacja wykazu: aktualizacje zabezpieczeń nie są
  dostępne:

  • KB2857645 na Windows 8, Windows RT i Windows Server 2012

  • KB2871676 na Windows 8.1, Windows RT 8.1 i Windows Server 2012 R2

  Platformy docelowe: Windows 8.1, Windows RT* 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows RT*i Windows Server 2012 przybliżonych rozmiarów

  plików:

  • Program Internet Explorer Flash Player Windows 8.1 aktualizacji: ~ 5154 KB

  • Program Internet Explorer Flash Player Windows 8.1/Windows Server 2012 R2: ~ 9951 KB

  • Program Internet Explorer Flash Player Windows RT aktualizacji 8.1: ~ 6270 KB

  • Program Internet Explorer Flash Player Windows 8/Windows Server 2012 aktualizacji: ~ 10691KB

  • Program Internet Explorer Flash Player Windows 8 aktualizacji: ~ 9980 KB

  • Program Internet Explorer Flash Player Windows RT aktualizacji: ~ 6178 KB

  Opis: W produkcie oprogramowania firmy Microsoft stwierdzono problem

  zabezpieczeń, który może mieć wpływ na system. Możesz pomóc w ochronie systemu, instalując tę aktualizację od firmy Microsoft. Aby uzyskać pełną listę problemów uwzględnionych w tej aktualizacji, zobacz skojarzony artykuł z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base. Po zainstalowaniu tej aktualizacji może być konieczne ponowne uruchomienie systemu.

  http://support.microsoft.com/kb/2880289

 • MS13-067: Aktualizacja zabezpieczeń dla systemów Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 i Windows Server 2003 (KB2760420) — ustawienia lokalne: wszystkie  wdrożenia: Windows Update, Microsoft Update, ważne/automatyczne aktualizacje, WSUS, i Klasyfikacja wykazu: Ocena ważności aktualizacji zabezpieczeń: Ważne

  supersądy: MS12-066 (KB2687442) w Windows Server 2008 R2, Windows Server 2 Platformy docelowe usług Windows Server 2008 i Windows Server 2003:

  Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 i Windows Server 2003

  Przybliżone rozmiary plików:

  • Windows SharePoint Services 3,0 x64: ~ 18818KB

  • Windows SharePoint Services 3.0: ~ 15666 KB

  Opis: W produkcie oprogramowania firmy Microsoft stwierdzono problem

  zabezpieczeń, który może mieć wpływ na system. Możesz pomóc w ochronie systemu, instalując tę aktualizację od firmy Microsoft. Aby uzyskać pełną listę problemów uwzględnionych w tej aktualizacji, zobacz skojarzony artykuł z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base. Po zainstalowaniu tej aktualizacji może być konieczne ponowne uruchomienie systemu.

  http://support.microsoft.com/kb/2760420

 • MS13-067: Aktualizacja zabezpieczeń dla systemu Windows SharePoint Services 2.0 (KB2810061) — ustawienia lokalne: wszystkie wdrożenia: Windows aktualizacji Microsoft Update, Aktualizacje automatyczne, WSUS i Klasyfikacja wykazu: Ocena ważności aktualizacji zabezpieczeń: Ważne nadsyłki:

  MS11-074 (KB2494007) na platformach docelowych programu Windows Server 2003:

  Windows Server 2003

  Przybliżone rozmiary plików:

  • Windows SharePoint Services 2.0: ~ 3487 KB

  Opis: W produkcie oprogramowania firmy Microsoft stwierdzono problem

  zabezpieczeń, który może mieć wpływ na system. Możesz pomóc w ochronie systemu, instalując tę aktualizację od firmy Microsoft. Aby uzyskać pełną listę problemów uwzględnionych w tej aktualizacji, zobacz skojarzony artykuł z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base. Po zainstalowaniu tej aktualizacji może być konieczne ponowne uruchomienie systemu.

  http://support.microsoft.com/kb/2810061

 • MS13-069: Skumulowana aktualizacja zabezpieczeń dla programu Internet Explorer (KB2870699) Ustawienia  lokalne: Wszystkie wdrożenie: aktualizacja Windows, Microsoft Update, aktualizacje ważne/automatyczne, program WSUS


  i klasyfikacja wykazu: ocena ważności aktualizacji
  zabezpieczeń:

  • Krytyczne: Windows 8.1, Windows RT 8.1, Windows 8, Windows RT, Windows Embedded Standard 7, Windows 7, Windows Vista i Windows XP

  • Umiarkowany: Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 i Windows Server 2003

  Supersedyty:

  • MS13-038 (KB2847204) w systemie Windows Server 2003 i Windows XP

  • MS13-059 (KB2862772) na Windows 8.1, Windows RT 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows RT, Windows Server 2012, Windows Embedded Standard 7, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003 i Windows XP

  Platformy docelowe: Windows 8.1, Windows RT* 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows RT*, Windows Server 2012, Windows Embedded Standard 7, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003 i Windows XP Przybliżone rozmiary

  plików:

  • Internet Explorer 10 aktualizacji Windows 8: ~ 16778 KB

  • Internet Explorer 10 dla Windows 8 x64/Windows Server 2012 x64: ~ 36279KB

  • Internet Explorer 10 dla Windows RT: ~ 13965 KB

  • Program Internet Explorer 9 dla Windows Standard osadzony 7/Windows 7: ~ 13804 KB

  • Internet Explorer 10 dla pakietu Windows Embedded Standard 7/Windows 7 z dodatkiem Service Pack 1: ~ 19472KB

  • Program Internet Explorer 8 dla Windows Standard 7/Windows 7: ~ 8587 KB

  • Internet Explorer 10 dla Windows Server 2008 R2 z dodatkiem Service Pack 1 dla systemów opartych na procesorze x64: ~ 41032KB

  • Aktualizacja programu Internet Explorer 9 dla systemu Windows Embedded Standard 7 x64/Windows 7 x64/Windows Server 2008 R2 x64: ~ 28508 KB

  • Aktualizacja programu Internet Explorer 8 dla systemu Windows Embedded Standard 7 x64/Windows 7 x64/Windows Server 2008 R2 x64: ~ 16662 KB

  • Aktualizacja programu Internet Explorer 8 dla Windows Server 2008 R2 IA-64: ~ 22099KB

  • Aktualizacja programu Internet Explorer 7 Windows Server 2008/Windows Vista: ~ 7064 KB

  • Aktualizacja programu Internet Explorer 8 Dynamic Installer Windows Server 2008/Windows Vista: ~ 9947 KB

  • Aktualizacja programu Internet Explorer 9 Windows Server 2008/Windows Vista: ~ 13803 KB

  • Aktualizacja programu Internet Explorer 7 Windows Server 2008 IA-64: ~ 17253 KB

  • Aktualizacja programu Internet Explorer 7 dla Windows Server 2008 x64/Windows Vista x64: ~ 13447KB

  • Aktualizacja programu Internet Explorer 8 dla Windows Server 2008 x64/Windows Vista x64: ~ 19498KB

  • Aktualizacja programu Internet Explorer 9 dla Windows Server 2008 x64/Windows Vista x64: ~ 28511KB

  • Aktualizacja programu Internet Explorer 6 Windows Server 2003: ~ 4428 KB

  • Aktualizacja programu Internet Explorer 7 Windows Server 2003: ~ 8463 KB

  • Aktualizacja programu Internet Explorer 8 Windows Server 2003: ~ 9419 KB

  • Aktualizacja programu Internet Explorer 7 Windows Server 2003 IA-64: ~ 25305 KB

  • Aktualizacja programu Internet Explorer 6 Windows Server 2003 IA-64: ~ 14005 KB

  • Dynamiczny instalator programu Internet Explorer 7 dla systemu Windows Server 2003 x64/Windows XP x64: ~ 19953KB

  • Aktualizacja programu Internet Explorer 6 Windows Server 2003 x64/Windows XP x64: ~ 10790 KB

  • Aktualizacja systemu Internet Explorer 8 dla Windows Server 2003 x64/Windows XP x64: ~ 22403 KB

  • Aktualizacja XP przeglądarki Internet Explorer 6 Windows: ~ 4134 KB

  • Internet Explorer 7 dla Windows XP: ~ 8465 KB

  Opis: W produkcie oprogramowania firmy Microsoft stwierdzono problem

  zabezpieczeń, który może mieć wpływ na system. Możesz pomóc w ochronie systemu, instalując tę aktualizację od firmy Microsoft. Aby uzyskać pełną listę problemów uwzględnionych w tej aktualizacji, zobacz skojarzony artykuł z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base. Po zainstalowaniu tej aktualizacji może być konieczne ponowne uruchomienie systemu.

  http://support.microsoft.com/kb/2870699

 • MS13-070: Aktualizacja zabezpieczeń dla programu Windows Server 2003 i Windows XP (KB2876217) Ustawienia lokalne: wszystkie wdrożenia: aktualizacja Windows, Microsoft Update, aktualizacje automatyczne, program WSUS i klasyfikacja wykazu: ocena ważności aktualizacji zabezpieczeń: Krytyczne platformy

  docelowe: Windows Server 2003 i Windows XP Przybliżone rozmiary

  plików:

  • Windows Aktualizacja z serwera 2003: ~ 1046 KB

  • Windows Aktualizacja serwera 2003 IA-64: ~ 2872 KB

  • Windows Aktualizacja serwera 2003 x64/Windows XP x64: ~ 2131 KB

  • Windows Aktualizacja XP: ~ 1044 KB

  Opis: W produkcie oprogramowania firmy Microsoft stwierdzono problem

  zabezpieczeń, który może mieć wpływ na system. Możesz pomóc w ochronie systemu, instalując tę aktualizację od firmy Microsoft. Aby uzyskać pełną listę problemów uwzględnionych w tej aktualizacji, zobacz skojarzony artykuł z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base. Po zainstalowaniu tej aktualizacji może być konieczne ponowne uruchomienie systemu.

  http://support.microsoft.com/kb/2876217

 • MS13-071: Aktualizacja zabezpieczeń dla programu Windows Server 2008, Windows Vista Windows Server 2003 i Windows XP (KB2864063) Ustawienia lokalne: wszystkie wdrożenia: aktualizacja Windows, Microsoft Update, aktualizacje ważne/automatyczne, program WSUS i klasyfikacja wykazu: ocena ważności aktualizacji zabezpieczeń: Ważne platformy

  docelowe: Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003 i Windows przybliżone rozmiary

  plików XP:

  • Windows Aktualizacja serwera 2008/Windows Vista: ~ 265 KB

  • Windows Aktualizacja serwera 2008 IA-64: ~ 493 KB

  • Windows Aktualizacja serwera 2008 x64/Windows Vista x64: ~ 397 KB

  • Windows Aktualizacja z serwera 2003: ~ 624 KB

  • Windows Aktualizacja serwera 2003 IA-64: ~ 1364 KB

  • Windows Aktualizacja serwera 2003 x64/Windows XP x64: ~ 944 KB

  • Windows Aktualizacja XP: ~ 631 KB

  Opis: W produkcie oprogramowania firmy Microsoft stwierdzono problem

  zabezpieczeń, który może mieć wpływ na system. Możesz pomóc w ochronie systemu, instalując tę aktualizację od firmy Microsoft. Aby uzyskać pełną listę problemów uwzględnionych w tej aktualizacji, zobacz skojarzony artykuł z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base. Po zainstalowaniu tej aktualizacji może być konieczne ponowne uruchomienie systemu.

  http://support.microsoft.com/kb/2864063

 • MS13-076: aktualizacja zabezpieczeń dla systemów Windows 8, Windows RT, Windows Server 2012, Windows Embedded Standard 7, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003 i Windows XP (KB2876315) Ustawienia lokalne: Wszystkie wdrożenie: aktualizacja Windows, Microsoft Update, aktualizacje ważne/automatyczne, program WSUS i klasyfikacja wykazu: klasyfikacja ważności aktualizacji zabezpieczeń: ważne nadsyłki:

  MS13-053 (KB2850851) w systemie Windows 8, Windows RT, Windows Server 2012, Windows Embedded Standard 7, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003 i Windows XP

  Platformy docelowe: Windows 8, Windows RT*, Windows Server 2012, Windows Embedded Standard 7, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003, i Windows

  przybliżonych rozmiarów plików XP:

  • Windows 8: ~ 1887 KB

  • Windows 8 x64/Windows Server 2012 x64: ~ 2278 KB

  • Windows RT: ~ 1578 KB

  • Windows Embedded Standard 7/Windows 7 update: ~ 1125KB

  • Windows Embedded Standard 7 x64/Windows 7 x64/Windows Server 2008 R2 x64 update: ~ 1491KB

  • Windows Aktualizacja serwera 2008 R2 IA-64: ~ 2953 KB

  • Windows Aktualizacja serwera 2008/Windows Vista: ~ 1024 KB

  • Windows Aktualizacja serwera 2008 IA-64: ~ 2689 KB

  • Windows Aktualizacja serwera 2008 x64/Windows Vista x64: ~ 1341 KB

  • Windows Aktualizacja z serwera 2003: ~ 1416 KB

  • Windows Aktualizacja serwera 2003 IA-64: ~ 3278 KB

  • Windows Aktualizacja serwera 2003 x64/Windows XP x64: ~ 2474 KB

  • Windows Aktualizacja XP: ~ 1413 KB

  Opis: W produkcie oprogramowania firmy Microsoft stwierdzono problem

  zabezpieczeń, który może mieć wpływ na system. Możesz pomóc w ochronie systemu, instalując tę aktualizację od firmy Microsoft. Aby uzyskać pełną listę problemów uwzględnionych w tej aktualizacji, zobacz skojarzony artykuł z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base. Po zainstalowaniu tej aktualizacji może być konieczne ponowne uruchomienie systemu.

  http://support.microsoft.com/kb/2876315

 • MS13-077: Aktualizacja zabezpieczeń dla osadzonych standardu Windows 7, Windows 7 i Windows Server 2008 R2 (KB2872339) Ustawienia lokalne: Wszystkie  wdrożenie: Ważne/automatyczne, WSUS
  i Klasyfikacja wykazu: Ocena
  ważności aktualizacji zabezpieczeń: Ważne supersądy:

  • MS13-019 (KB2790113) na Windows Embedded Standard 7 i Windows 7

  • MS13-063 (KB2859537) na Windows Embedded Standard 7, Windows 7 i Windows Server 2008 R2

  Platformy docelowe: Windows plików o rozmiarach Osadzony standard 7, Windows 7 i Windows Server 2008

  R2:

  • Windows Embedded Standard 7/Windows 7 update: ~ 742KB

  • Windows Embedded Standard 7 x64/Windows 7 x64/Windows Server 2008 R2 x64 update: ~ 7058KB

  • Windows Aktualizacja serwera 2008 R2 IA-64: ~ 11323 KB

  Opis: W produkcie oprogramowania firmy Microsoft stwierdzono problem

  zabezpieczeń, który może mieć wpływ na system. Możesz pomóc w ochronie systemu, instalując tę aktualizację od firmy Microsoft. Aby uzyskać pełną listę problemów uwzględnionych w tej aktualizacji, zobacz skojarzony artykuł z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base. Po zainstalowaniu tej aktualizacji może być konieczne ponowne uruchomienie systemu.

  http://support.microsoft.com/kb/2872339

 • MS13-079: aktualizacja zabezpieczeń dla Windows 8, Windows Server 2012, Windows 7 i Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 i Windows Vista (KB2853587) Ustawienia lokalne: Wszystkie wdrożenie: Ważne/automatyczne aktualizacje, WSUS i Klasyfikacja wykazu: Ocena ważności aktualizacji zabezpieczeń: Ważne platformy

  docelowe: Windows 8, Windows Server 2012, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 oraz Windows Vista Przybliżone rozmiary

  plików:

  • Windows 8: ~ 55 KB

  • Windows 8 x64/Windows Server 2012 x64: ~ 58 KB

  • Windows 7: ~ 52 KB

  • Windows 7 x64/Windows Server 2008 R2 x64: ~ 57 KB

  • Windows Aktualizacja serwera 2008/Windows Vista: ~ 66 KB

  • Windows Aktualizacja serwera 2008 x64/Windows Vista x64: ~ 69 KB

  Opis: W produkcie oprogramowania firmy Microsoft stwierdzono problem

  zabezpieczeń, który może mieć wpływ na system. Możesz pomóc w ochronie systemu, instalując tę aktualizację od firmy Microsoft. Aby uzyskać pełną listę problemów uwzględnionych w tej aktualizacji, zobacz skojarzony artykuł z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base. Po zainstalowaniu tej aktualizacji może być konieczne ponowne uruchomienie systemu.

  http://support.microsoft.com/kb/2853587

Nowa zawartość niezwiązywowa z zabezpieczeniami:

 • Aktualizacja dla systemów Windows 7 i Windows Server 2008 R2 (KB2574819) Ustawienia lokalne: Wszystkie


  wdrożenie: Opcjonalne/automatyczne aktualizacje, WSUS i Klasyfikacja wykazu: Aktualizacje, platformy docelowe niezwiązane z zabezpieczeniami: Windows 7 i


  Windows

  Server 2008 R2

  Przybliżone rozmiary plików:

  • Windows 7: ~ 1547 KB

  • Windows 7 x64/Windows Server 2008 R2 x64: ~ 2117 KB

  Opis:

  Zainstaluj tę aktualizację, aby rozwiązać problemy z Windows. Aby uzyskać pełną listę problemów uwzględnionych w tej aktualizacji, zobacz powiązany artykuł z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base, aby uzyskać więcej informacji. Po zainstalowaniu tej aktualizacji może być konieczne ponowne uruchomienie komputera.

  http://support.microsoft.com/kb/2574819

 • Aktualizacja dla programu Microsoft .NET Framework 2.0 z dodatkiem SP2 w systemach Windows Server 2003 i Windows XP (KB2836941) Ustawienia lokalne: Wszystkie


  wdrożenie: aktualizacja Windows, Microsoft Update, WSUS i klasyfikacja wykazu: aktualizacje, platformy docelowe niezwiązane z
  zabezpieczeniami: Windows Server 2003 i Windows XP Przybliżone

  rozmiary plików:

  • Program Microsoft .NET Framework 2.0 z dodatkiem SP2 w systemie Windows Server 2003/Windows XP x86, aktualizacja: ~ 6799 KB

  • Aktualizacja .NET Framework Microsoft .NET Framework 2.0 z dodatkiem SP2 Windows Server 2003 IA-64: ~ 13281KB

  • Program Microsoft .NET Framework 2.0 z dodatkiem SP2 w systemie Windows Server 2003 i Windows XP dla systemów opartych na proc. x64: ~ 13040 KB

  Opis:

  Zainstaluj tę aktualizację, aby rozwiązać problemy z Windows. Aby uzyskać pełną listę problemów uwzględnionych w tej aktualizacji, zobacz powiązany artykuł z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base, aby uzyskać więcej informacji. Po zainstalowaniu tej aktualizacji może być konieczne ponowne uruchomienie komputera.

  http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=299088

 • Aktualizacja dla programu Microsoft .NET Framework 3.5.1 w systemie Windows 7 i Windows Server 2008 R2 (KB2836943) Ustawienia


  lokalne: Wszystkie wdrożenie: Zalecane/Automatyczne aktualizacje, WSUS i Klasyfikacja wykazu: Aktualizacje, platformy docelowe niezwiązane z zabezpieczeniami: Windows 7 i


  Windows

  Server 2008 R2

  Przybliżone rozmiary plików:

  • Program Microsoft .NET Framework 3.5.1 w systemie Windows 7 z dodatkiem SP1 x86: ~ 3572 KB

  • Aktualizacja .NET Framework Microsoft .NET Framework 3.5.1 w systemach Windows 7 i Windows Server 2008 R2 SP1 dla systemów opartych na procesorze x64: ~ 3966 KB

  • Program Microsoft .NET Framework 3.5.1 w systemie Windows Server 2008 R2 SP1 dla systemów opartych na procesorze Itanium: ~ 2840 KB

  Opis:

  Zainstaluj tę aktualizację, aby rozwiązać problemy z Windows. Aby uzyskać pełną listę problemów uwzględnionych w tej aktualizacji, zobacz powiązany artykuł z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base, aby uzyskać więcej informacji. Po zainstalowaniu tej aktualizacji może być konieczne ponowne uruchomienie komputera.

  http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=299092

 • Aktualizacja dla programu Microsoft .NET Framework 2.0 z dodatkiem SP2 w systemie Windows Server 2008 (KB2836945) Ustawienia lokalne: Wszystkie

  wdrożenie: Aktualizacje zalecane/automatyczne, WSUS i Klasyfikacja wykazu: Aktualizacje, platformy docelowe niezwiązane z

  zabezpieczeniami: Windows Server 2008

  Przybliżone rozmiary plików:

  • Program Microsoft .NET Framework 2.0 z dodatkiem SP2 Windows Server 2008 z dodatkiem SP2 x86: ~ 5828 KB

  • Program Microsoft .NET Framework 2.0 z dodatkiem SP2 Windows Server 2008 z dodatkiem SP2 dla systemów opartych na proc. Itanium: ~ 4367 KB

  • Aktualizacja .NET Framework Microsoft .NET Framework 2.0 z dodatkiem SP2 Windows Server 2008 z dodatkiem SP2 dla systemów opartych na proc. x64: ~ 6217 KB

  Opis:

  Zainstaluj tę aktualizację, aby rozwiązać problemy z Windows. Aby uzyskać pełną listę problemów uwzględnionych w tej aktualizacji, zobacz powiązany artykuł z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base, aby uzyskać więcej informacji. Po zainstalowaniu tej aktualizacji może być konieczne ponowne uruchomienie komputera.

  http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=299094

 • Aktualizacja dla programu Microsoft .NET Framework 3.5 w systemach Windows 8 i Windows Server 2012 (KB2836946) Ustawienia lokalne: Wszystkie  wdrożenie: Zalecane/Automatyczne aktualizacje, WSUS i Klasyfikacja

  wykazu: Aktualizacje,  platformy docelowe niezwiązane z zabezpieczeniami: Windows 8 i Windows Server 2012 Przybliżone rozmiary plików:

  • Aktualizacja .NET Framework Microsoft Windows 8 3.5: ~ 3806 KB

  • Firma Microsoft .NET Framework 3.5 w systemie Windows 8 i Windows Server 2012 dla systemów opartych na proc. x64: ~ 4189 KB

  Opis:

  Zainstaluj tę aktualizację, aby rozwiązać problemy z Windows. Aby uzyskać pełną listę problemów uwzględnionych w tej aktualizacji, zobacz powiązany artykuł z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base, aby uzyskać więcej informacji. Po zainstalowaniu tej aktualizacji może być konieczne ponowne uruchomienie komputera.

  http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=299096

 • Aktualizacja dla systemów Windows 7 i Windows Server 2008 R2 (KB2853952) Ustawienia lokalne: Wszystkie wdrożenie: Aktualizacje zalecane/automatyczne, WSUS i Klasyfikacja wykazu: Aktualizacje, platformy docelowe niezwiązane z zabezpieczeniami: Windows 7 i  Windows  Server 2008 R2

  Przybliżone rozmiary plików:

  • Windows 7: ~ 156 KB

  • Windows 7 x64/Windows Server 2008 R2 x64: ~ 1456 KB

  • Windows Aktualizacja serwera 2008 R2 IA-64: ~ 299 KB

  Opis:

  Zainstaluj tę aktualizację, aby rozwiązać problemy z Windows. Aby uzyskać pełną listę problemów uwzględnionych w tej aktualizacji, zobacz powiązany artykuł z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base, aby uzyskać więcej informacji. Po zainstalowaniu tej aktualizacji może być konieczne ponowne uruchomienie komputera.

  http://support.microsoft.com/kb/2853952

 • Aktualizacja dla systemów Windows 8, Windows RT, Windows Server 2012, Windows 7, Windows Server 2008 R2 i Windows Server 2008 (KB2868116) Locale: Wszystkie wdrożenie: Ważne/automatyczne aktualizacje, WSUS i Klasyfikacja wykazu: Platformy docelowe o wysokim priorytecie, niezwiązane z

  zabezpieczeniami:

  KB2607576 w systemach Windows 7 i Windows Server 2008 R2

  Platformy docelowe: Windows 8, Windows RT*, Windows Server 2012, Windows 7, Windows Server 2008 R2 i Windows Server 2008

  Przybliżone rozmiary plików:

  • Windows 8: ~ 9181 KB

  • Windows 8 x64/Windows Server 2012 x64: ~ 13709 KB

  • Windows RT: ~ 8372 KB

  • Windows 7: ~ 4733 KB

  • Windows 7 x64/Windows Server 2008 R2 x64: ~ 7194 KB

  • Windows Aktualizacja serwera 2008 R2 IA-64: ~ 17610 KB

  • Windows Aktualizacja z serwera 2008: ~ 4742 KB

  • Windows Aktualizacja serwera 2008 IA-64: ~ 8358 KB

  • Windows Aktualizacja serwera 2008 x64: ~ 7292 KB

  Opis:

  Zainstaluj tę aktualizację, aby rozwiązać problemy z Windows. Aby uzyskać pełną listę problemów uwzględnionych w tej aktualizacji, zobacz powiązany artykuł z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base, aby uzyskać więcej informacji. Po zainstalowaniu tej aktualizacji może być konieczne ponowne uruchomienie komputera.

  http://support.microsoft.com/kb/2868116

 • Aktualizacja dla systemów Windows 8, Windows RT i Windows Server 2012 (KB2871389) Ustawienia lokalne: Wszystkie wdrożenie: Aktualizacje ważne/automatyczne, WSUS i Klasyfikacja wykazu: Wysoki priorytet, Niezwiązane z

  zabezpieczeniami:

  KB2808380  na platformach docelowych programu Windows RT: Windows 8, Windows RT * i Windows Server 2012 przybliżone rozmiary plików:

  • Windows 8: ~ 10051 KB

  • Windows 8 x64/Windows Server 2012 x64: ~ 13286KB

  • Windows RT: ~ 8132 KB

  Opis:

  Zainstaluj tę aktualizację, aby rozwiązać problemy z Windows. Aby uzyskać pełną listę problemów uwzględnionych w tej aktualizacji, zobacz powiązany artykuł z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base, aby uzyskać więcej informacji. Po zainstalowaniu tej aktualizacji może być konieczne ponowne uruchomienie komputera.

  http://support.microsoft.com/kb/2871389

 • Aktualizacja dla Windows 8, Windows RT i Windows Server 2012 (KB2871777) Ustawienia lokalne: Wszystkie  wdrożenie: ważne/automatyczne aktualizacje, wersja WSUS  i klasyfikacja wykazu: wysoki priorytet, funkcje innych niż zabezpieczenia:

  • KB2771431 w Windows Server 2012

  • KB2821895 na Windows 8 i Windows RT

  Platformy docelowe: Windows 8, Windows RT*i Windows Server 2012

  przybliżonych rozmiarów plików:

  • Windows 8: ~ 4473 KB

  • Windows 8 x64/Windows Server 2012 x64: ~ 9953 KB

  • Windows RT: ~ 9133 KB

  Opis:

  Zainstaluj tę aktualizację, aby rozwiązać problemy z Windows. Aby uzyskać pełną listę problemów uwzględnionych w tej aktualizacji, zobacz powiązany artykuł z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base, aby uzyskać więcej informacji. Po zainstalowaniu tej aktualizacji może być konieczne ponowne uruchomienie komputera.

  http://support.microsoft.com/kb/2871777

 • Aktualizacja dla systemów Windows 8, Windows RT i Windows Server 2012 (KB2876415) Ustawienia lokalne: Wszystkie wdrożenie: Aktualizacje opcjonalne/automatyczne, WSUS i Klasyfikacja wykazu: aktualizacje, niezwiązane z

  zabezpieczeniami:

  KB2812822 na platformach Windows 8, Windows RT i Windows Server 2012

  Docelowych: Windows 8, Windows RT*i Windows Server 2012

  przybliżonych rozmiarów plików:

  • Windows 8: ~ 16789 KB

  • Windows 8 x64/Windows Server 2012 x64: ~ 28665 KB

  • Windows RT: ~ 14668 KB

  Opis:

  Zainstaluj tę aktualizację, aby rozwiązać problemy z Windows. Aby uzyskać pełną listę problemów uwzględnionych w tej aktualizacji, zobacz powiązany artykuł z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base, aby uzyskać więcej informacji. Po zainstalowaniu tej aktualizacji może być konieczne ponowne uruchomienie komputera.

  http://support.microsoft.com/kb/2876415

 • Windows Narzędzie do usuwania złośliwego oprogramowania — wrzesień 2013 (KB890830)/Windows narzędzie do usuwania złośliwego oprogramowania — wrzesień 2013 (KB890830) — wersja programu Internet Explorer : wszystkie wdrożenia: Windows Aktualizuj, Microsoft Update, Ważne/Automatyczne aktualizacje, WSUS i Klasyfikacja wykazu: wysoki priorytet, niezwiązane z zabezpieczeniami, rzuty aktualizacji, nowe  aktualizacje: KB890830 w systemie Windows 8, Windows Server 2012, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003 i Windows XP

  Platformy docelowe: Windows 8, Windows Server 2012, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003

  i Windows XP Przybliżone rozmiary plików:

  • Windows Narzędzie do usuwania złośliwego oprogramowania — aktualizacja z września 2013 r.: ~ 25189 KB

  • Windows Narzędzie do usuwania złośliwego oprogramowania x64 — aktualizacja z września 2013 r.: ~ 26832 KB

  • Windows Narzędzie do usuwania złośliwego oprogramowania — wrzesień 2013 — aktualizacja wersji programu IE: ~ 20405 KB

  Opis: Po pobraniu to narzędzie jest uruchamiane raz w celu sprawdzenia, czy komputer jest podraźny przez określone, dosyć złośliwe oprogramowanie (w tym
  rąbka, saza i mydoom) i pomaga usunąć wszelkie znalezione wirusi.
  W przypadku znalezionej infekcji narzędzie wyświetli raport o stanie przy następnym uruchomieniu komputera. Co miesiąc będzie oferowana nowa wersja tego narzędzia. Jeśli chcesz ręcznie uruchomić narzędzie na komputerze, możesz pobrać kopię z Centrum pobierania Microsoft lub uruchomić wersję online z witryny microsoft.com. To narzędzie nie zastępuje produktu antywirusowego. Aby chronić komputer, należy użyć produktu antywirusowego.

  http://support.microsoft.com/kb/890830

Zmiany istniejącej zawartości niezwiązywowej z zabezpieczeniami:

 • Aktualizacja dla Windows 7 i Windows Server 2008 R2 (KB2592687)

  • Poprawione metadane, aby uwzględnić zaktualizowany pakiet dla współinstalowanych aktualizacji KB2574819.

  • Pliki binarne nie uległy zmianie.

  • Nie trzeba ponownie instalować tej aktualizacji.

  Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu, aby wyświetlić ten artykuł w bazie wiedzy Microsoft Knowledge Base:

  http://support.microsoft.com/kb/2592687

Wtorek, 27 sierpnia 2013 r.

Jest to podsumowanie nowej i zmienionej zawartości, która zostanie opublikowana we wtorek, 27 sierpnia 2013 r.

Nowa zawartość zabezpieczeń:

 • Aktualizacja zabezpieczeń dla Windows 8, Windows Server 2012, Windows Embedded Standard 7, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 i Windows Vista (KB2862973) Ustawienia lokalne: Wszystkie wdrożenie: Klasyfikacja wykazu: Aktualizacje zabezpieczeń Platformy
  docelowe: Windows 8, Windows Server 2012, Windows Embedded Standard 7, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 i Windows Vista Przybliżone rozmiary
  plików:

  • Windows 8: ~ 32 KB

  • Windows 8 x64/Windows Server 2012 x64: ~ 32 KB

  • Windows Embedded Standard 7/Windows 7 update: ~ 35KB

  • Windows Embedded Standard 7 x64/Windows 7 x64/Windows Server 2008 R2 x64 update: ~ 36KB

  • Windows Aktualizacja serwera 2008 R2 IA-64: ~ 29 KB

  • Windows Aktualizacja serwera 2008/Windows Vista: ~ 43 KB

  • Windows Aktualizacja serwera 2008 IA-64: ~ 37 KB

  • Windows Aktualizacja serwera 2008 x64/Windows Vista x64: ~ 43 KB

  Opis: W produkcie oprogramowania firmy Microsoft stwierdzono problem
  zabezpieczeń, który może mieć wpływ na system. Możesz pomóc w ochronie systemu, instalując tę aktualizację od firmy Microsoft. Aby uzyskać pełną listę problemów uwzględnionych w tej aktualizacji, zobacz skojarzony artykuł z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base. Po zainstalowaniu tej aktualizacji może być konieczne ponowne uruchomienie systemu.
  http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=314259

Nowa zawartość niezwiązywowa z zabezpieczeniami:

 • Narzędzie system Update Readiness dla systemów Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 i Windows Vista (KB947821) [Sierpień 2013] Locale: Wszystkie wdrożenia: ważne/automatyczne aktualizacje WSUS i Klasyfikacja wykazu: Wysoki priorytet, Inne niż
  zabezpieczenia: KB947821 w systemie Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 i Windows Vista
  Target platformy: Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 i Windows Vista
  Przybliżone rozmiary plików:

  • Narzędzie system Update Readiness dla programu Windows 7 [sierpień 2013] aktualizacji: ~ 163372KB

  • Narzędzie system Update Readiness dla systemu Windows 7 x64 [sierpień 2013] aktualizacji: ~ 262000 KB

  • Narzędzie system Update Readiness dla programu Windows Server 2008 R2 IA-64 [sierpień 2013] aktualizacji: ~ 70514KB

  • Narzędzie system Update Readiness dla programu Windows Server 2008 R2 x64 [sierpień 2013] aktualizacja: ~ 285190 KB

  • Narzędzie system Update Readiness dla programu Windows Server 2008 [sierpień 2013] aktualizacji: ~ 97395 K

  • Narzędzie system Update Readiness dla programu Windows Server 2008 IA-64 [sierpień 2013] aktualizacji: ~ 51290 KB

  • Narzędzie system Update Readiness dla systemu Windows Server 2008 x64 [sierpień 2013] aktualizacja: ~ 136056KB

  • Narzędzie System Update Readiness dla systemu Windows Vista [sierpień 2013] aktualizacji: ~ 118083 KB

  • Narzędzie System Update Readiness dla systemu Windows Vista x64 [sierpień 2013] aktualizacja: ~ 166008 KB

  Opis: To narzędzie jest oferowane, ponieważ w magazynie obsługi usługi Windows odnaleziono niespójność, która może uniemożliwić pomyślne zainstalowanie przyszłych aktualizacji, dodatków Service Pack i
  oprogramowania. To narzędzie sprawdza, czy na komputerze są takie niespójności, i próbuje rozwiązać znalezione problemy.
  http://support.microsoft.com/kb/947821

Zmiany istniejącej zawartości zabezpieczeń:

 • MS13-057: aktualizacja zabezpieczeń dla programu Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003 i Windows XP (KB2803821)

 • MS13-057: Aktualizacja zabezpieczeń środowiska Windows Media Format Runtime dla programu Windows Server 2003 i Windows XP (KB2834902)

 • MS13-057: Aktualizacja zabezpieczeń środowiska Windows Media Format Runtime 9.5 dla programu Windows XP (KB2834903)

 • MS13-057: Aktualizacja zabezpieczeń środowiska Windows Media Format Runtime dla programu Windows Server 2003 i Windows XP (KB2834904)

 • MS13-057: Aktualizacja zabezpieczeń środowiska Windows Media Format Runtime 9.5 dla programu Windows XP (KB2834905)

  • Pakiety zostały poprawione.

  • Pliki binarne uległy zmianie.

  • Ta aktualizacja musi zostać ponownie zainstalowana.

  Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu, aby wyświetlić ten artykuł w bazie wiedzy Microsoft Knowledge Base:
  http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=301528

Poniedziałek, 19 sierpnia 2013 r.

Jest to podsumowanie nowej i zmienionej zawartości, która zostanie opublikowana w poniedziałek, 19 sierpnia 2013 r.

Zmiany istniejącej zawartości zabezpieczeń:

 • MS13-066: aktualizacja zabezpieczeń dla oprogramowania Windows Server 2012, Windows Server 2008 R2 i Windows Server 2008 (KB2843639)

  • Pakiety zostały zmienione dla programu Windows Server 2008 R2 i Windows Server 2008. Pakiet został ponownie opublikowany dla Windows Server 2012.

  • W przypadku serwerów Windows Server 2008 R2 i Windows Server 2008 Windows binaries. Nie ma żadnych zmian binarnych dla Windows Server 2012.

  • Ta aktualizacja musi zostać ponownie zainstalowana w Windows Server 2008 R2 i Windows Server 2008. Tej aktualizacji nie trzeba instalować ponownie w celu zainstalowania Windows Server 2012.

  Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu, aby wyświetlić ten artykuł w bazie wiedzy Microsoft Knowledge Base:

  http://support.microsoft.com/kb/2843639

Wtorek, 13 sierpnia 2013 r.

Jest to podsumowanie nowej i zmienionej zawartości, która zostanie opublikowana we wtorek, 13 sierpnia 2013 r.

Nowa zawartość zabezpieczeń

 • Aktualizacja zabezpieczeń dla Windows Embedded Standard 7, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 i Windows Vista (KB2861855) Ustawienia lokalne: Wszystkie wdrożenie: Aktualizacje ważne/automatyczne, WSUS i Klasyfikacja wykazu: Platformy docelowe aktualizacji  zabezpieczeń: Windows Embedded Standard 7, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 oraz Windows Vista

  Przybliżone rozmiary plików:

  • Windows Embedded Standard 7/Windows 7 update: ~ 454KB

  • Windows Embedded Standard 7 x64/Windows 7 x64/Windows Server 2008 R2 x64 update: ~ 552KB

  • Windows Aktualizacja serwera 2008 R2 IA-64: ~ 85 KB

  • Windows Aktualizacja serwera 2008/Windows Vista: ~ 66 KB

  • Windows Aktualizacja serwera 2008 IA-64: ~ 88 KB

  • Windows Aktualizacja serwera 2008 x64/Windows Vista x64: ~ 70 KB

  Opis: W produkcie oprogramowania firmy Microsoft stwierdzono problem

  zabezpieczeń, który może mieć wpływ na system. Możesz pomóc w ochronie systemu, instalując tę aktualizację od firmy Microsoft. Aby uzyskać pełną listę problemów uwzględnionych w tej aktualizacji, zobacz skojarzony artykuł z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base. Po zainstalowaniu tej aktualizacji może być konieczne ponowne uruchomienie systemu.

  http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=317346

 • Aktualizacja zabezpieczeń dla systemów Windows 8, Windows RT, Windows Server 2012, Windows Embedded Standard 7, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 i Windows Vista (KB2862966) Ustawienia lokalne: wszystkie  wdrożenia: ważne/automatyczne aktualizacje, program WSUS


  i klasyfikacja
  wykazu: aktualizacje zabezpieczeń, ale nie:

  • KB2661254 na Windows Embedded Standard 7, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 i Windows Vista

  • KB2749655 w systemie Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 i Windows Vista

  Platformy docelowe: Windows 8, Windows RT*, Windows Server 2012, Windows Embedded Standard 7, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 i Windows Vista Przybliżone rozmiary

  plików:

  • Windows 8: ~ 1659 KB

  • Windows 8 x64/Windows Server 2012 x64: ~ 2958 KB

  • Windows RT: ~ 1226 KB

  • Windows Embedded Standard 7/Windows 7 update: ~ 1240KB

  • Windows Embedded Standard 7 x64/Windows 7 x64/Windows Server 2008 R2 x64 update: ~ 2143KB

  • Windows Aktualizacja serwera 2008 R2 IA-64: ~ 1983 KB

  • Windows Aktualizacja serwera 2008/Windows Vista: ~ 1161 KB

  • Windows Aktualizacja serwera 2008 IA-64: ~ 1835 KB

  • Windows Aktualizacja serwera 2008 x64/Windows Vista x64: ~ 1892 KB

  Opis: W produkcie oprogramowania firmy Microsoft stwierdzono problem

  zabezpieczeń, który może mieć wpływ na system. Możesz pomóc w ochronie systemu, instalując tę aktualizację od firmy Microsoft. Aby uzyskać pełną listę problemów uwzględnionych w tej aktualizacji, zobacz skojarzony artykuł z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base. Po zainstalowaniu tej aktualizacji może być konieczne ponowne uruchomienie systemu.

  http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=302334

 • MS13-059: Skumulowana aktualizacja zabezpieczeń dla programu Internet Explorer (KB2862772) Ustawienia  lokalne: Wszystkie wdrożenie: aktualizacja Windows, Microsoft Update, aktualizacje ważne/automatyczne, program WSUS


  i klasyfikacja wykazu: klasyfikacja ważności aktualizacji
  zabezpieczeń:

  • Krytyczne: Windows 8, Windows RT, Windows Standard 7, Windows 7, Windows Vista i Windows XP

  • Umiarkowany: Windows Server 2012, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 i Windows Server 2003

  Supersedyty:

  • MS13-055 (KB2846071) w systemach Windows 8, Windows RT, Windows Server 2012, Windows Embedded Standard 7, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003 i Windows XP

  Platformy docelowe: Windows 8, Windows RT*, Windows Server 2012, Windows Embedded Standard 7, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003 i Windows XP Przybliżone rozmiary

  plików:

  • Internet Explorer 10 dla Windows 8: ~ 16776 KB

  • Internet Explorer 10 dla Windows 8 x64/Windows Server 2012 x64: ~ 36035 KB

  • Internet Explorer 10 aktualizacji Windows RT: ~ 13962 KB

  • Przeglądarka Internet Explorer 9 dla Windows standardowa aktualizacja 7/Windows 7: ~ 13973 KB

  • Przeglądarka Internet Explorer 8 dla Windows standardowa aktualizacja 7/Windows 7: ~ 9302 KB

  • Internet Explorer 10 dla Windows Embedded Standard 7/Windows 7 z dodatkiem Service Pack 1: ~ 19466KB

  • Aktualizacja programu Internet Explorer 9 dla systemu Windows Embedded Standard 7 x64/Windows 7 x64/Windows Server 2008 R2 x64: ~ 28716KB

  • Aktualizacja programu Internet Explorer 8 dla systemu Windows Embedded Standard 7 x64/Windows 7 x64/Windows Server 2008 R2 x64: ~ 18277 KB

  • Internet Explorer 10 dla Windows Embedded Standard 7 z dodatkiem Service Pack 1 dla systemów opartych na proc. x64: ~ 41016KB

  • Aktualizacja programu Internet Explorer 8 Windows Server 2008 R2 IA-64: ~ 24099 KB

  • Aktualizacja programu Internet Explorer 7 Windows Server 2008/Windows Vista: ~ 7052 KB

  • Aktualizacja programu Internet Explorer 9 Windows Server 2008/Windows Vista: ~ 13973 KB

  • Aktualizacja programu Internet Explorer 8 Windows Server 2008/Windows Vista: ~ 9934 KB

  • Aktualizacja programu Internet Explorer 7 Windows Server 2008 IA-64: ~ 17233 KB

  • Aktualizacja programu Internet Explorer 7 dla Windows Server 2008 x64/Windows Vista x64: ~ 13422 KB

  • Aktualizacja programu Internet Explorer 9 dla Windows Server 2008 x64/Windows Vista x64: ~ 28721KB

  • Dynamiczny instalator programu Internet Explorer 8 dla systemu Windows Server 2008 x64/Windows Vista x64, aktualizacja: ~ 19478KB

  • Aktualizacja programu Internet Explorer 7 Windows Server 2003: ~ 8454 KB

  • Aktualizacja programu Internet Explorer 6 Windows Server 2003: ~ 4428 KB

  • Aktualizacja programu Internet Explorer 8 Windows Server 2003: ~ 9415 KB

  • Aktualizacja programu Internet Explorer 6 Windows Server 2003 IA-64: ~ 14011KB

  • Aktualizacja programu Internet Explorer 7 Windows Server 2003 IA-64: ~ 25300 KB

  • Aktualizacja programu Internet Explorer 6 Windows Server 2003 x64/Windows XP x64: ~ 10786KB

  • Aktualizacja instalatora dynamicznego programu Internet Explorer 8 Windows Server 2003 x64/Windows XP x64: ~ 22394 KB

  • Aktualizacja dynamiczna programu Internet Explorer 7 dla Windows Server 2003 x64/Windows XP x64: ~ 19950 KB

  • Przeglądarka Internet Explorer 6 dla systemu Windows XP: ~ 4135 KB

  • Aktualizacja XP przeglądarki Internet Explorer 8 Windows: ~ 9422 KB

  • Dynamiczny instalator programu Internet Explorer 7 dla programu Windows XP: ~ 8463 KB Opis: w produkcie oprogramowania Firmy Microsoft stwierdzono problem zabezpieczeń, który może mieć

   wpływ na

   system. Możesz pomóc w ochronie systemu, instalując tę aktualizację od firmy Microsoft. Aby uzyskać pełną listę problemów uwzględnionych w tej aktualizacji, zobacz skojarzony artykuł z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base. Po zainstalowaniu tej aktualizacji może być konieczne ponowne uruchomienie systemu.

   http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=313330

 • MS13-060: Aktualizacja zabezpieczeń dla programu Windows Server 2003 i Windows XP (KB2850869) — ustawienia lokalne: Windows aktualizacja Microsoft Update, Aktualizacje automatyczne, WSUS i Klasyfikacja wykazu: Klasyfikacja ważności aktualizacji zabezpieczeń: Krytyczne nadsyłki:

  MS10-063 (KB981322) w systemie Windows Server 2003 i Windows XP

  Platformy docelowe: Windows Server 2003

  i Windows XP Przybliżone rozmiary plików:

  • Windows Aktualizacja z serwera 2003: ~ 657 KB

  • Windows Aktualizacja serwera 2003 IA-64: ~ 1421 KB

  • Windows Aktualizacja serwera 2003 x64/Windows XP x64: ~ 973 KB

  • Windows Aktualizacja XP: ~ 664 KB

  Opis: W produkcie oprogramowania firmy Microsoft stwierdzono problem

  zabezpieczeń, który może mieć wpływ na system. Możesz pomóc w ochronie systemu, instalując tę aktualizację od firmy Microsoft. Aby uzyskać pełną listę problemów uwzględnionych w tej aktualizacji, zobacz skojarzony artykuł z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base. Po zainstalowaniu tej aktualizacji może być konieczne ponowne uruchomienie systemu.

  http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=314044

 • MS13-062: Aktualizacja zabezpieczeń dla systemów Windows 8, Windows RT, Windows Server 2012, Windows Embedded Standard 7, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003 i Windows XP (KB2849470) Ustawienia lokalne: Wszystkie  wdrożenie: aktualizacja Windows, Microsoft Update, ważne/automatyczne aktualizacje, program WSUS
  i klasyfikacja wykazu: ocena
  ważności aktualizacji zabezpieczeń: ważne nadsyłki:

  • MS09-026 (KB970238) w systemach Windows Server 2008 i Windows Vista

  • MS10-084 (KB2360937) w systemie Windows Server 2003 i Windows XP

  Platformy docelowe: Windows 8, Windows RT*, Windows Server 2012, Windows Embedded Standard 7, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003 i Windows XP Przybliżone rozmiary

  plików:

  • Windows 8: ~ 550 KB

  • Windows 8 x64/Windows Server 2012 x64: ~ 1185 KB

  • Windows RT: ~ 440 KB

  • Windows Embedded Standard 7/Windows 7 update: ~ 444KB

  • Windows Embedded Standard 7 x64/Windows 7 x64/Windows Server 2008 R2 x64 update: ~ 1079KB

  • Windows Aktualizacja serwera 2008 R2 IA-64: ~ 1549 KB

  • Windows Aktualizacja serwera 2008/Windows Vista: ~ 450 KB

  • Windows Aktualizacja serwera 2008 IA-64: ~ 1465 KB

  • Windows Aktualizacja serwera 2008 x64/Windows Vista x64: ~ 968 KB

  • Windows Aktualizacja z serwera 2003: ~ 817 KB

  • Windows Aktualizacja serwera 2003 IA-64: ~ 2167 KB

  • Windows Aktualizacja serwera 2003 x64/Windows XP x64: ~ 1567 KB

  • Windows Aktualizacja XP: ~ 789 KB

  Opis: W produkcie oprogramowania firmy Microsoft stwierdzono problem

  zabezpieczeń, który może mieć wpływ na system. Możesz pomóc w ochronie systemu, instalując tę aktualizację od firmy Microsoft. Aby uzyskać pełną listę problemów uwzględnionych w tej aktualizacji, zobacz skojarzony artykuł z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base. Po zainstalowaniu tej aktualizacji może być konieczne ponowne uruchomienie systemu.

  http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=309337

 • MS13-063: aktualizacja zabezpieczeń dla oprogramowania Windows 8, Windows standard osadzony 7, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003 i Windows XP (KB2859537) Ustawienia lokalne: wszystkie  wdrożenia: Windows Update, Microsoft Update, Ważne/automatyczne aktualizacje, WSUS
  i Klasyfikacja wykazu: ocena
  ważności aktualizacji zabezpieczeń: ważne nadsyłki:

  • MS11-097 (KB2620712) w systemie Windows Vista

  • MS12-001 (KB2644615) w systemie Windows Vista

  • MS13-031 (KB2813170) w systemach Windows Embedded Standard 7, Windows 7, Windows Server 2008 R2 i Windows Server 2008

  • MS13-048 (KB2839229) w systemach Windows 8, Windows Embedded Standard 7, Windows 7, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003 i Windows XP

  Platformy docelowe: Windows 8, Windows Embedded Standard 7, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003 i Windows XP Przybliżone rozmiary

  plików:

  • Windows 8: ~ 2877 KB

  • Windows Embedded Standard 7/Windows 7 update: ~ 2942KB

  • Windows Embedded Standard 7 x64/Windows 7 x64/Windows Server 2008 R2 x64 update: ~ 7853KB

  • Windows Aktualizacja serwera 2008 R2 IA-64: ~ 12160 KB

  • Windows Aktualizacja serwera 2008/Windows Vista: ~ 2644 KB

  • Windows Aktualizacja serwera 2008 IA-64: ~ 7220 KB

  • Windows Aktualizacja serwera 2008 x64/Windows Vista x64: ~ 3658 KB

  • Windows Aktualizacja z serwera 2003: ~ 2453 KB

  • Windows Aktualizacja XP: ~ 2217 KB

  Opis: W produkcie oprogramowania firmy Microsoft stwierdzono problem

  zabezpieczeń, który może mieć wpływ na system. Możesz pomóc w ochronie systemu, instalując tę aktualizację od firmy Microsoft. Aby uzyskać pełną listę problemów uwzględnionych w tej aktualizacji, zobacz skojarzony artykuł z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base. Po zainstalowaniu tej aktualizacji może być konieczne ponowne uruchomienie systemu.

  http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=309338

 • MS13-065: aktualizacja zabezpieczeń dla systemów Windows 8, Windows RT, Windows Server 2012, Windows Embedded Standard 7, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 i Windows Vista (KB2868623) Ustawienia lokalne: Wszystkie wdrożenie: Aktualizacje ważne/automatyczne, WSUS i Klasyfikacja wykazu: Klasyfikacja ważności aktualizacji zabezpieczeń: ważne nadsyłki:

  MS13-049 (KB2845690) w systemie Windows 8, Windows RT, Windows Server 2012, Windows Embedded Standard 7, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 i Windows Vista

  Target platformy: Windows 8, Windows RT*, Windows Server 2012, Windows Embedded Standard 7, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 i Windows Vista

  Przybliżone rozmiary plików:

  • Windows 8: ~ 1087 KB

  • Windows 8 x64/Windows Server 2012 x64: ~ 1317 KB

  • Windows RT: ~ 900 KB

  • Windows Embedded Standard 7/Windows 7 update: ~ 781KB

  • Windows Embedded Standard 7 x64/Windows 7 x64/Windows Server 2008 R2 x64 update: ~ 1206KB

  • Windows Aktualizacja serwera 2008 R2 IA-64: ~ 1991KB

  • Windows Aktualizacja serwera 2008/Windows Vista: ~ 501 KB

  • Windows Aktualizacja serwera 2008 IA-64: ~ 1332 KB

  • Windows Aktualizacja serwera 2008 x64/Windows Vista x64: ~ 805 KB

  Opis: W produkcie oprogramowania firmy Microsoft stwierdzono problem

  zabezpieczeń, który może mieć wpływ na system. Możesz pomóc w ochronie systemu, instalując tę aktualizację od firmy Microsoft. Aby uzyskać pełną listę problemów uwzględnionych w tej aktualizacji, zobacz skojarzony artykuł z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base. Po zainstalowaniu tej aktualizacji może być konieczne ponowne uruchomienie systemu.

  http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=314047

 • MS13-066: Aktualizacja zabezpieczeń dla oprogramowania Windows Server 2012, Windows Server 2008 R2 i Windows Server 2008 (KB2843639) Ustawienia lokalne: Wszystkie wdrożenie: Ważne/Automatyczne aktualizacje, WSUS i Klasyfikacja wykazu: Klasyfikacja ważności aktualizacji zabezpieczeń: Ważne platformy

  docelowe: Windows Server 2012, Windows Server 2008 R2 i Windows Server 2008 Przybliżone rozmiary

  plików:

  • Windows Server 2012 x64: ~ 1027 KB

  • Windows Aktualizacja serwera 2008 R2 x64: ~ 1211 KB

  • Windows Aktualizacja z serwera 2008: ~ 1215 KB

  • Windows Aktualizacja serwera 2008 x64: ~ 1215 KB

  Opis: W produkcie oprogramowania firmy Microsoft stwierdzono problem

  zabezpieczeń, który może mieć wpływ na system. Możesz pomóc w ochronie systemu, instalując tę aktualizację od firmy Microsoft. Aby uzyskać pełną listę problemów uwzględnionych w tej aktualizacji, zobacz skojarzony artykuł z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base. Po zainstalowaniu tej aktualizacji może być konieczne ponowne uruchomienie systemu.

  http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=309325

 • MS13-066: aktualizacja zabezpieczeń dla Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 i Windows Server 2003 (KB2868846) Ustawienia lokalne: Wszystkie wdrożenie: Windows Update, Microsoft Update, Aktualizacje ważne/automatyczne, WSUS i Klasyfikacja wykazu: Platformy docelowe aktualizacji  zabezpieczeń: Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 i Windows Server 2003

  Przybliżone rozmiary plików:

  • Windows Aktualizacja serwera 2008 R2 x64: ~ 206 KB

  • Windows Aktualizacja z serwera 2008: ~ 208 KB

  • Windows Aktualizacja serwera 2008 x64: ~ 208 KB

  • Windows Aktualizacja z serwera 2003: ~ 742 KB

  • Windows Aktualizacja serwera 2003 x64: ~ 934 KB

  Opis: W produkcie oprogramowania firmy Microsoft stwierdzono problem

  zabezpieczeń, który może mieć wpływ na system. Możesz pomóc w ochronie systemu, instalując tę aktualizację od firmy Microsoft. Aby uzyskać pełną listę problemów uwzględnionych w tej aktualizacji, zobacz skojarzony artykuł z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base. Po zainstalowaniu tej aktualizacji może być konieczne ponowne uruchomienie systemu.

  http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=309325

Nowa zawartość niezwiązywowa z zabezpieczeniami:

 • Aktualizacja dla systemów Windows 8 i Windows RT (KB2856373) Ustawienia lokalne: Wszystkie wdrożenie: Aktualizacje  ważne/automatyczne, WSUS  i Klasyfikacja wykazu: wysoki priorytet, niezwiązane z zabezpieczeniami, platformy docelowe pakietu aktualizacji: Windows 8 i Windows RT *
  Przybliżone rozmiary plików:

  • Windows 8: ~ 4161 KB

  • Windows 8 x64: ~ 5559 KB

  • Windows RT: ~ 4344 KB

  Opis:

  zainstaluj tę aktualizację, aby usprawnić funkcje ochrony w Windows Defender. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz skojarzony artykuł z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base. Po zainstalowaniu tej aktualizacji może być konieczne ponowne uruchomienie komputera.

  http://support.microsoft.com/kb/2856373

 • Aktualizacja dla systemów Windows 8, Windows RT i Windows Server 2012 (KB2862768) — ustawienia lokalne: wszystkie wdrożenia: aktualizacje ważne/automatyczne, program WSUS i klasyfikacja wykazu: wysoki priorytet, platformy docelowe niezwiązane z

  zabezpieczeniami:

  Windows 8, Windows RT*i Windows Server 2012 przybliżone

  rozmiary plików:

  • Windows 8: ~ 7504 KB

  • Windows 8 x64/Windows Server 2012 x64: ~ 12846 KB

  • Windows RT: ~ 6616 KB

  Opis:

  Zainstaluj tę aktualizację, aby rozwiązać problemy z Windows. Aby uzyskać pełną listę problemów uwzględnionych w tej aktualizacji, zobacz powiązany artykuł z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base, aby uzyskać więcej informacji. Po zainstalowaniu tej aktualizacji może być konieczne ponowne uruchomienie komputera.

  http://support.microsoft.com/kb/2862768

 • Aktualizacja dla Windows 8, Windows RT, Windows Server 2012, Windows Embedded Standard 7, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003 i Windows XP (KB2863058) — ustawienia lokalne: wszystkie  wdrożenia: aktualizacja Windows, microsoft update, aktualizacje ważne/automatyczne, program WSUS


  i klasyfikacja wykazu: wysoki priorytet, niezwiązywany z zabezpieczeniami, pakiet zbiorczy aktualizacji — przesłoty:

  • KB2779562 w systemie Windows RT, Windows osadzone standard 7 i Windows Vista

  • KB2794119 w systemach Windows 8, Windows Server 2012, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Server 2003 i Windows XP

  Platformy docelowe: Windows 8, Windows RT*, Windows Server 2012, Windows Embedded Standard 7, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003 i Windows XP Przybliżone rozmiary

  plików:

  • Windows 8: ~ 484 KB

  • Windows 8 x64/Windows Server 2012 x64: ~ 761 KB

  • Windows RT: ~ 309 KB

  • Windows Embedded Standard 7/Windows 7 update: ~ 444KB

  • Windows Embedded Standard 7 x64/Windows 7 x64/Windows Server 2008 R2 x64 update: ~ 667KB

  • Windows Aktualizacja serwera 2008 R2 IA-64: ~ 152 KB

  • Windows Aktualizacja serwera 2008/Windows Vista: ~ 487 KB

  • Windows Aktualizacja serwera 2008 IA-64: ~ 180 KB

  • Windows Aktualizacja serwera 2008 x64/Windows Vista x64: ~ 590 KB

  • Windows Aktualizacja z serwera 2003: ~ 512 KB

  • Windows Aktualizacja serwera 2003 IA-64: ~ 1047 KB

  • Windows Aktualizacja serwera 2003 x64/Windows XP x64: ~ 704 KB

  • Windows Aktualizacja XP: ~ 519 KB

  Opis:

  Zainstaluj tę aktualizację, aby rozwiązać problemy z Windows. Aby uzyskać pełną listę problemów uwzględnionych w tej aktualizacji, zobacz powiązany artykuł z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base, aby uzyskać więcej informacji. Po zainstalowaniu tej aktualizacji może być konieczne ponowne uruchomienie komputera.

  http://support.microsoft.com/kb/2863058

 • Windows Narzędzie do usuwania złośliwego oprogramowania — sierpień 2013 r. (KB890830)/Windows Narzędzie do usuwania złośliwego oprogramowania — sierpień 2013 (KB890830) — wersja programu Internet Explorer : wszystkie wdrożenia: Windows Aktualizuj, Microsoft Update, Ważne/automatyczne aktualizacje, WSUS i Klasyfikacja wykazu: wysoki priorytet, niezwiązane z zabezpieczeniami, pliki do zb.  aktualizacji: KB890830 w systemie Windows 8, Windows Server 2012, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003 i Windows XP

  Platformy docelowe: Windows 8, Windows Server 2012, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003

  i Windows XP Przybliżone rozmiary plików:

  • Windows Narzędzie do usuwania złośliwego oprogramowania — aktualizacja z sierpnia 2013 r.: ~ 29206 KB

  • Windows Narzędzie do usuwania złośliwego oprogramowania x64 – aktualizacja z sierpnia 2013 r.: ~ 25860 KB

  • Windows Narzędzie do usuwania złośliwego oprogramowania — sierpień 2013 r. — aktualizacja wersji programu IE: ~ 20115KB

  Opis: Po pobraniu to narzędzie jest uruchamiane raz w celu sprawdzenia, czy komputer jest podraźny przez określone, dosyć złośliwe oprogramowanie (w tym
  rąbka, saza i mydoom) i pomaga usunąć wszelkie znalezione wirusi.
  W przypadku znalezionej infekcji narzędzie wyświetli raport o stanie przy następnym uruchomieniu komputera. Co miesiąc będzie oferowana nowa wersja tego narzędzia. Jeśli chcesz ręcznie uruchomić narzędzie na komputerze, możesz pobrać kopię z Centrum pobierania Microsoft lub uruchomić wersję online z witryny microsoft.com. To narzędzie nie zastępuje produktu antywirusowego. Aby chronić komputer, należy użyć produktu antywirusowego.

  http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=39987

 • Aktualizacja certyfikatów głównych dla systemów Windows 8, Windows 7, Windows Vista i Windows XP (KB931125) Locale: Wszystkie wdrożenia: Windows aktualizuj Microsoft Update, Aktualizacje opcjonalne/automatyczne, WSUS i Klasyfikacja wykazu: Aktualizacje, niezwiązane z zabezpieczeniami:  KB931125 w systemach Windows 8, Windows 7, Windows Vista i Windows XP

  Target platformy: Windows 8, Windows 7, Windows Vista

  i Windows XP Przybliżone rozmiary plików:

  • Certyfikaty główne dla systemów Windows 8/Windows 8 x64/Windows 7/Windows 7 x64/Windows Vista/Windows Vista x64/Windows XP/Windows XP x64 [sierpień 2013] aktualizacja: ~ 436 KB

  Opis: Ten element aktualizuje listę certyfikatów głównych na komputerze tak, aby lista została zaakceptowana przez firmę Microsoft w ramach głównego

  programu certyfikatów firmy Microsoft. Dodanie kolejnych certyfikatów głównych do komputera umożliwia korzystanie z certyfikatów w funkcji rozszerzonej weryfikacji (EV) w programie Internet Explorer, większego zakresu funkcji przeglądania sieci Web z użyciem funkcji rozszerzonego zabezpieczeń, zaszyfrowanej poczty e-mail i rozszerzonego dostarczania kodu zabezpieczającego. Po zainstalowaniu tej aktualizacji może być konieczne ponowne uruchomienie komputera. Po zainstalowaniu tego elementu nie można go usunąć.

  http://support.microsoft.com/kb/931125

Zmiany istniejącej zawartości zabezpieczeń:

 • MS13-052: Aktualizacja zabezpieczeń dla systemu Microsoft .NET Framework 4 w systemach Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003 i Windows XP (KB2840628)

  • Metadane zostały zmienione.

  • Pliki binarne uległy zmianie.

  • Ta aktualizacja musi zostać ponownie zainstalowana.

  Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu, aby wyświetlić ten artykuł w bazie wiedzy Microsoft Knowledge Base:

  http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=304149

 • MS13-052: Aktualizacja zabezpieczeń dla programu Microsoft .NET Framework 4.5 w systemach Windows 8, Windows RT i Windows Server 2012 (KB2840632)

  • Metadane zostały zmienione.

  • Pliki binarne uległy zmianie.

  • Ta aktualizacja musi zostać ponownie zainstalowana.

  Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu, aby wyświetlić ten artykuł w bazie wiedzy Microsoft Knowledge Base:

  http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=304155

 • MS13-052: Aktualizacja zabezpieczeń dla programu Microsoft .NET Framework 4.5 w systemie Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 i Windows Vista (KB2840642)

  • Metadane zostały zmienione.

  • Pliki binarne uległy zmianie.

  • Ta aktualizacja musi zostać ponownie zainstalowana.

  Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu, aby wyświetlić ten artykuł w bazie wiedzy Microsoft Knowledge Base:

  http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=304159

 • MS13-052: Aktualizacja zabezpieczeń systemu Microsoft .NET Framework 2.0 z dodatkiem SP2 w systemach Windows Server 2003 i Windows XP (KB2844285)

  • Metadane zostały zmienione.

  • Pliki binarne uległy zmianie.

  • Ta aktualizacja musi zostać ponownie zainstalowana.

  Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu, aby wyświetlić ten artykuł w bazie wiedzy Microsoft Knowledge Base:

  http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=304161

 • MS13-052: Aktualizacja zabezpieczeń dla programu Microsoft .NET Framework 3.5.1 w systemie Windows Embedded Standard 7, Windows 7 i Windows Server 2008 R2 (KB2844286)

  • Metadane zostały zmienione.

  • Pliki binarne uległy zmianie.

  • Ta aktualizacja musi zostać ponownie zainstalowana.

  Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu, aby wyświetlić ten artykuł w bazie wiedzy Microsoft Knowledge Base:

  http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=304163

 • MS13-052: Aktualizacja zabezpieczeń dla programu Microsoft .NET Framework 2.0 z dodatkiem SP2 w systemach Windows Server 2008 i Windows Vista (KB2844287)

  • Metadane zostały zmienione.

  • Pliki binarne uległy zmianie.

  • Ta aktualizacja musi zostać ponownie zainstalowana.

  Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu, aby wyświetlić ten artykuł w bazie wiedzy Microsoft Knowledge Base:

  http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=304165

 • MS13-052: Aktualizacja zabezpieczeń dla programu Microsoft .NET Framework 3.5 w systemach Windows 8 i Windows Server 2012 (KB2844289)

  • Metadane zostały zmienione.

  • Pliki binarne uległy zmianie.

  • Ta aktualizacja musi zostać ponownie zainstalowana.

  Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu, aby wyświetlić ten artykuł w bazie wiedzy Microsoft Knowledge Base:

  http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=304167

 • MS13-057: Aktualizacja zabezpieczeń dla Windows Embedded Standard 7, Windows 7 i Windows Server 2008 R2 (KB2803821)

  • Metadane zostały zmienione.

  • Pliki binarne uległy zmianie.

  • Ta aktualizacja musi zostać ponownie zainstalowana.

  Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu, aby wyświetlić ten artykuł w bazie wiedzy Microsoft Knowledge Base:

  http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=301528

Wtorek, 23 lipca 2013 r.

Jest to podsumowanie nowej i zmienionej zawartości, która zostanie opublikowana we wtorek 23 lipca 2013 r.

Nowa zawartość niezwiązywowa z zabezpieczeniami:

 • Pakiety językowe dla programu Windows RT (KB2607607) — ustawienia lokalne: Wszystkie wdrożenie: Klasyfikacja instalatora
  dynamicznego: aktualizacje, platformy docelowe niezwiązywne z zabezpieczeniami: Windows RT * Przybliżone rozmiary  plików:

  • Szkocki Language Interface Pack - Windows RT aktualizacja: ~ 2665 KB

  • Bengalski (Bangladesz) — Language Interface Pack — Windows RT aktualizacji: ~ 2583 KB

  • Cherokee (Cherokee) Language Interface Pack - Windows RT aktualizacja: ~ 1606 KB

  • K'iche' Language Interface Pack - Windows RT aktualizacji: ~ 2686KB

  • Wolof Language Interface Pack — Windows RT: ~ 2452 KB

  • Białoruś Language Interface Pack — Windows RT aktualizacji: ~ 2735 KB

  • Kinjarwanda Language Interface Pack — Windows RT aktualizacja: ~ 2473 KB

  • Aktualizacja języka serbskiego (cyrylica, Bośnia i Hercegowina) Language Interface Pack: ~ 2603 KB

  • Walencyjska Language Interface Pack — Windows RT aktualizacji: ~ 2492 KB

  • Tadżycki (cyrylica) Language Interface Pack - Windows RT aktualizacja: ~ 2690 KB

  Opis: Po zainstalowaniu tego pakietu językowego możesz zmienić język wyświetlania na język, który

  właśnie został zainstalowany. Szybko przesuń palcem do dołu od prawej krawędzi ekranu (jeśli korzystasz z myszy, wskaż prawy górny róg ekranu i przesuń wskaźnik myszy w dół) i naciśnij lub kliknij pozycję "Wyszukaj". Wprowadź tekst "język", wybierz pozycję "Ustawienia", a następnie naciśnij lub kliknij pozycję "Język". Wybierz zainstalowany pakiet językowy, a następnie naciśnij lub kliknij pozycję "Przenieś w górę", aż u góry listy. Wyloguj się, a następnie zaloguj się ponownie, aby zakończyć.

  http://support.microsoft.com/KB/2607607

Zmiany istniejącej zawartości niezwiązywowej z zabezpieczeniami:

 • Pakiety językowe dla Windows RT i Windows 8 (KB2607607)

  • Metadane zostały zmienione.

  • Pliki binarne nie uległy zmianie.

  • Nie trzeba ponownie instalować tej aktualizacji.

  Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu, aby wyświetlić ten artykuł w bazie wiedzy Microsoft Knowledge Base:

  http://support.microsoft.com/kb/2607607

Wtorek, 9 lipca 2013 r.

Jest to podsumowanie nowej i zmienionej zawartości, która zostanie opublikowana we wtorek 9 lipca 2013 r.

Nowa zawartość zabezpieczeń:

 • Aktualizacja zabezpieczeń programu Internet Explorer Flash Player dla programu Windows Server 2012 (KB2857645) Ustawienia lokalne: wszystkie wdrożenia: aktualizacja Windows, Microsoft Update, aktualizacje ważne/automatyczne, program WSUS i klasyfikacja wykazu: aktualizacje zabezpieczeń — tylko  aktualizacje: KB2847928 na platformach Windows 8, Windows RT i Windows Server 2012

  Docelowych: Windows 8, Windows RT*i Windows Server 2012

  przybliżonych rozmiarów plików:

  • Program Internet Explorer Flash Player Windows 8 aktualizacji: ~ 9945 KB

  • Program Internet Explorer Flash Player Windows 8 x64/Windows Server 2012 x64: ~ 18008 KB

  • Program Internet Explorer Flash Player Windows RT aktualizacji: ~ 6161 KB

  Opis: W produkcie oprogramowania firmy Microsoft stwierdzono problem

  zabezpieczeń, który może mieć wpływ na system. Możesz pomóc w ochronie systemu, instalując tę aktualizację od firmy Microsoft. Aby uzyskać pełną listę problemów uwzględnionych w tej aktualizacji, zobacz skojarzony artykuł z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base. Po zainstalowaniu tej aktualizacji może być konieczne ponowne uruchomienie systemu.

  http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=264959

 • MS13-052: Security Update for Microsoft .NET Framework 4 on XP, Server 2003, Vista, Server 2008 (KB2832407)

  Locale: All

  Deployment: Windows Update, Microsoft Update, Important/Automatic Updates, WSUS, and Catalog

  Classification: Security Updates

  Security severity rating: Critical

  Supersedes: MS12-034 (KB2656405) on Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003, and Windows XP

  Target platforms: Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003, and Windows XP

  Approximate file sizes:

  • Microsoft .NET Framework 4 w systemie XP, Server 2003, Vista, Server 2008 x86 update: ~ 11299KB

  • Microsoft .NET Framework 4 w systemie XP, Server 2003, Vista, Server 2008 dla x64 aktualizacja: ~ 16752KB

  Opis: W produkcie oprogramowania firmy Microsoft stwierdzono problem

  zabezpieczeń, który może mieć wpływ na system. Możesz pomóc w ochronie systemu, instalując tę aktualizację od firmy Microsoft. Aby uzyskać pełną listę problemów uwzględnionych w tej aktualizacji, zobacz skojarzony artykuł z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base. Po zainstalowaniu tej aktualizacji może być konieczne ponowne uruchomienie systemu.

  http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=299308

 • MS13-052: Aktualizacja zabezpieczeń dla programu Microsoft .NET Framework 3.0 z dodatkiem SP2 w systemach Windows Server 2003 i Windows XP (KB2832411) Ustawienia lokalne: wszystkie  wdrożenia: Windows Update, Microsoft Update, Aktualizacje automatyczne, WSUS i Klasyfikacja wykazu: Ocena ważności aktualizacji zabezpieczeń: Krytyczne

  supersądy:

  • MS12-034 (KB2656407) w systemie Windows Server 2003 i Windows XP

  • Ms12-035 (KB2604110) w systemie Windows Server 2003 i Windows XP

  Platformy docelowe: Windows Server 2003 i Windows

  przybliżonych rozmiarów plików XP:

  • Program Microsoft .NET Framework 3.0 z dodatkiem SP2 Windows Server 2003/Windows XP x86: ~ 18929 KB

  • Firma Microsoft .NET Framework 3.0 z dodatkiem SP2 w systemie Windows Server 2003 i Windows XP dla systemów opartych na proc. x64: ~ 34617KB

  Opis: W produkcie oprogramowania firmy Microsoft stwierdzono problem

  zabezpieczeń, który może mieć wpływ na system. Możesz pomóc w ochronie systemu, instalując tę aktualizację od firmy Microsoft. Aby uzyskać pełną listę problemów uwzględnionych w tej aktualizacji, zobacz skojarzony artykuł z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base. Po zainstalowaniu tej aktualizacji może być konieczne ponowne uruchomienie systemu. http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=299310

 • MS13-052: Aktualizacja zabezpieczeń dla programu Microsoft .NET Framework 3.0 z dodatkiem SP2 w systemach Windows Server 2008 i Windows Vista (KB2832412) Ustawienia lokalne: wszystkie  wdrożenia: aktualizacja Windows, usługa Microsoft Update, aktualizacje ważne/automatyczne, program WSUS
  i klasyfikacja wykazu: ocena
  ważności aktualizacji zabezpieczeń: krytyczne przesuniecie:

  • MS12-034 (KB2656409) w systemach Windows Server 2008 i Windows Vista

  • Ms12-035 (KB2604105) w systemach Windows Server 2008 i Windows Vista

  Platformy docelowe: pliki Windows Server 2008 i Windows Vista

  Przybliżone rozmiary plików:

  • Program Microsoft .NET Framework 3.0 z dodatkiem SP2 w systemie Windows Server 2008/Windows Vista SP2 x86, aktualizacja: ~ 5981KB

  • Program Microsoft .NET Framework 3.0 z dodatkiem SP2 w systemach Windows Vista SP2 i Windows Server 2008 z dodatkiem SP2 dla systemów x64, aktualizacja: ~ 8158 KB

  Opis: W produkcie oprogramowania firmy Microsoft stwierdzono problem

  zabezpieczeń, który może mieć wpływ na system. Możesz pomóc w ochronie systemu, instalując tę aktualizację od firmy Microsoft. Aby uzyskać pełną listę problemów uwzględnionych w tej aktualizacji, zobacz skojarzony artykuł z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base. Po zainstalowaniu tej aktualizacji może być konieczne ponowne uruchomienie systemu.

  http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=299312

 • MS13-052: Aktualizacja zabezpieczeń systemu Microsoft .NET Framework 3.5.1 w systemie Windows Embedded Standard 7, Windows 7 i Windows Server 2008 R2 (KB2832414) — ustawienia lokalne: wszystkie  wdrożenia: Windows Update, Microsoft Update, ważne/automatyczne aktualizacje, WSUS i Klasyfikacja wykazu: Ocena ważności aktualizacji zabezpieczeń: Krytyczne

  supersedyty: Platformy docelowe ms12-034 (KB2656411) na platformach Windows Embedded Standard 7, Windows 7 i Windows Server 2008 R2

  Target: Windows Embedded Standard 7, Windows 7 i Windows Server 2008 R2

  Przybliżony rozmiar plików:

  • Program Microsoft .NET Framework 3.5.1 na Windows Embedded Standard 7/Windows 7 SP1 x86, aktualizacja: ~ 5407 KB

  • Program Microsoft .NET Framework 3.5.1 w systemie Windows 7 i Windows Server 2008 R2 dla systemów opartych na procesorze x64: ~ 7544 KB

  Opis: W produkcie oprogramowania firmy Microsoft stwierdzono problem

  zabezpieczeń, który może mieć wpływ na system. Możesz pomóc w ochronie systemu, instalując tę aktualizację od firmy Microsoft. Aby uzyskać pełną listę problemów uwzględnionych w tej aktualizacji, zobacz skojarzony artykuł z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base. Po zainstalowaniu tej aktualizacji może być konieczne ponowne uruchomienie systemu.

  http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=299314

 • MS13-052: Aktualizacja zabezpieczeń dla programu Microsoft .NET Framework 3.5 w systemach Windows 8 i Windows Server 2012 (KB2832418) Ustawienia lokalne: wszystkie  wdrożenia: Windows Update, Microsoft Update, aktualizacje ważne/automatyczne, program WSUS i klasyfikacja wykazu: ocena ważności aktualizacji zabezpieczeń: Krytyczne platformy docelowe: Windows 8 i  Windows Server 2012 Przybliżone rozmiary  plików:

  • Microsoft .NET Framework 3.5 w Windows 8 x86: ~ 4212 KB

  • Aktualizacja .NET Framework Microsoft .NET Framework 3.5 w Windows 8 i Windows Server 2012 dla systemów opartych na proc. x64: ~ 5890 KB

  Opis: W produkcie oprogramowania firmy Microsoft stwierdzono problem

  zabezpieczeń, który może mieć wpływ na system. Możesz pomóc w ochronie systemu, instalując tę aktualizację od firmy Microsoft. Aby uzyskać pełną listę problemów uwzględnionych w tej aktualizacji, zobacz skojarzony artykuł z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base. Po zainstalowaniu tej aktualizacji może być konieczne ponowne uruchomienie systemu.

  http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=299316

 • MS13-052: Aktualizacja zabezpieczeń systemu Microsoft .NET Framework 2.0 z dodatkiem SP2 w systemach Windows Server 2003 i Windows XP (KB2833940) — ustawienia lokalne: wszystkie wdrożenia: Windows, Microsoft Update, Aktualizacje automatyczne, WSUS i Klasyfikacja wykazu: Klasyfikacja ważności Aktualizacji zabezpieczeń: Krytyczne nadsyłki:

  MS11-078 (KB2572073) w systemie Windows Server 2003 i Windows XP Platformy

  docelowe: Windows Server 2003

  i Windows XP Przybliżone rozmiary plików:

  • Program Microsoft .NET Framework 2.0 z dodatkiem SP2 w systemie Windows Server 2003/Windows XP x86: ~ 11731KB

  • Aktualizacja .NET Framework Microsoft .NET Framework 2.0 z dodatkiem SP2 Windows Server 2003 IA-64: ~ 31336 KB

  • Program Microsoft .NET Framework 2.0 z dodatkiem SP2 w systemie Windows Server 2003 i Windows XP dla systemów opartych na proc. x64: ~ 25269 KB

  Opis: W produkcie oprogramowania firmy Microsoft stwierdzono problem

  zabezpieczeń, który może mieć wpływ na system. Możesz pomóc w ochronie systemu, instalując tę aktualizację od firmy Microsoft. Aby uzyskać pełną listę problemów uwzględnionych w tej aktualizacji, zobacz skojarzony artykuł z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base. Po zainstalowaniu tej aktualizacji może być konieczne ponowne uruchomienie systemu.

  http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=296792

 • MS13-052: Security Update for Microsoft .NET Framework 1.1 SP1 on Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003, and Windows XP (KB2833941)

  Locale: All

  Deployment: Windows Update, Microsoft Update, Important/Automatic Updates, WSUS, and Catalog

  Classification: Security Updates

  Security severity rating: Important

  Supersedes: MS13-004 (KB2742597) on Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003, and Windows XP

  Target platforms: Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003, and Windows XP

  Approximate file sizes:

  • Aktualizacja .NET Framework Xp x86 firmy Microsoft dla systemu Windows Server 2008/Windows Vista/Windows XP x86: ~ 15663 KB

  • Program Microsoft .NET Framework 1.1 z dodatkiem SP1 w systemach Windows Server 2003 i Windows Server 2008 dla IA64: ~ 15861KB

  • Aktualizacja .NET Framework Microsoft .NET Framework 1.1 SP1 w systemach Windows XP, Server 2003, Vista i Server 2008 dla systemów x64: ~ 15705 KB

  Opis: W produkcie oprogramowania firmy Microsoft stwierdzono problem

  zabezpieczeń, który może mieć wpływ na system. Możesz pomóc w ochronie systemu, instalując tę aktualizację od firmy Microsoft. Aby uzyskać pełną listę problemów uwzględnionych w tej aktualizacji, zobacz skojarzony artykuł z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base. Po zainstalowaniu tej aktualizacji może być konieczne ponowne uruchomienie systemu.

  http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=296794

 • MS13-052: Aktualizacja zabezpieczeń dla programu Microsoft .NET Framework 3.5.1 w systemie Windows Embedded Standard 7, Windows 7 i Windows Server 2008 R2 (KB2833946) — ustawienia lokalne: wszystkie  wdrożenia: Windows Update, Microsoft Update, ważne/automatyczne aktualizacje, WSUS i Klasyfikacja wykazu: Ocena ważności aktualizacji zabezpieczeń: Krytyczne

  supersedyty: platformy docelowe MS11–078 (KB2572077) na platformach Windows Embedded Standard 7, Windows 7 i Windows Server 2008 R2

  Target: Windows Embedded Standard 7, Windows 7 i Windows Server 2008 R2

  Przybliżone rozmiary plików:

  • Program Microsoft .NET Framework 3.5.1 z Windows Embedded Standard 7/Windows 7 SP1 x86: ~ 6157KB

  • Firma Microsoft .NET Framework 3.5.1 w systemie Windows 7 i Windows Server 2008 R2 z dodatkiem SP1 dla systemów opartych na procesorze x64: ~ 11459 KB

  • Program Microsoft .NET Framework 3.5.1 w systemie Windows Server 2008 R2 SP1 dla systemów opartych na proc. Itanium: ~ 12119KB

  Opis: W produkcie oprogramowania firmy Microsoft stwierdzono problem

  zabezpieczeń, który może mieć wpływ na system. Możesz pomóc w ochronie systemu, instalując tę aktualizację od firmy Microsoft. Aby uzyskać pełną listę problemów uwzględnionych w tej aktualizacji, zobacz skojarzony artykuł z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base. Po zainstalowaniu tej aktualizacji może być konieczne ponowne uruchomienie systemu.

  http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=296796

 • MS13-052: Aktualizacja zabezpieczeń systemu Microsoft .NET Framework 2.0 z dodatkiem SP2 w systemach Windows Server 2008 i Windows Vista (KB2833947) — ustawienia lokalne: wszystkie wdrożenia: Windows Aktualizacja, Microsoft Update, Ważne/Automatyczne aktualizacje, WSUS i Klasyfikacja wykazu: Ocena ważności aktualizacji zabezpieczeń: Krytyczne nadsyłki:

  MS11-078 (KB2572075) w systemie Windows Server 2008 i Windows Vista

  Target platformy: Windows Server 2008 i Windows Vista

  Przybliżone rozmiary plików:

  • Program Microsoft .NET Framework 2.0 z dodatkiem SP2 w systemie Windows Server 2008/Windows Vista z dodatkiem SP2 x86: ~ 6349 KB

  • Program Microsoft .NET Framework 2.0 z dodatkiem SP2 Windows Server 2008 z dodatkiem SP2 dla systemów opartych na proc. Itanium: ~ 12458 KB

  • Program Microsoft .NET Framework 2.0 z dodatkiem SP2 dla systemów Windows Vista SP2 i Windows Server 2008 z dodatkiem SP2 dla systemów x64, aktualizacja: ~ 12046KB

  Opis: W produkcie oprogramowania firmy Microsoft stwierdzono problem

  zabezpieczeń, który może mieć wpływ na system. Możesz pomóc w ochronie systemu, instalując tę aktualizację od firmy Microsoft. Aby uzyskać pełną listę problemów uwzględnionych w tej aktualizacji, zobacz skojarzony artykuł z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base. Po zainstalowaniu tej aktualizacji może być konieczne ponowne uruchomienie systemu.

  http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=296798

 • MS13-052: Aktualizacja zabezpieczeń dla programu Microsoft .NET Framework 1.1 z dodatkiem SP1 w systemach Windows Server 2003 i Windows Server 2003 R2 x86 (KB2833949) Ustawienia lokalne: Windows Update, Microsoft Update, Aktualizacje automatyczne, WSUS i Klasyfikacja wykazu: Ocena ważności aktualizacji zabezpieczeń: Ważne nadsyłki:

  MS12-074 (KB2698032) na platformach docelowych programu Windows Server 2003:

  Windows Server 2003

  Przybliżone rozmiary plików:

  • Aktualizacja .NET Framework Microsoft .NET Framework 1.1 z dodatkiem SP1 Windows Server 2003 R2 x86: ~ 2991KB

  Opis: W produkcie oprogramowania firmy Microsoft stwierdzono problem

  zabezpieczeń, który może mieć wpływ na system. Możesz pomóc w ochronie systemu, instalując tę aktualizację od firmy Microsoft. Aby uzyskać pełną listę problemów uwzględnionych w tej aktualizacji, zobacz skojarzony artykuł z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base. Po zainstalowaniu tej aktualizacji może być konieczne ponowne uruchomienie systemu.

  http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=296800

 • MS13-052: Aktualizacja zabezpieczeń programu Microsoft .NET Framework 1.0 z dodatkiem SP3 w systemie Windows XP Tablet PC i media Center (KB2833951) — ustawienia lokalne: chiński (tradycyjny), holenderski, Wdrażanie języka angielskiego, francuskiego, niemieckiego, włoskiego, japońskiego, koreańskiego, hiszpańskiego: Windows Update, Microsoft Update, aktualizacji automatycznych, programu WSUS i klasyfikacji wykazu: ocena ważności aktualizacji zabezpieczeń: krytyczne
  supersądy: MS12-074 (KB2698035)  na platformach docelowych programu Windows XP: Windows przybliżone rozmiary plików XP:

  • Aktualizacja programu Microsoft .NET Framework 1.0 z dodatkiem SP3 Windows xp tabletu i programu Media Center: ~ 4072 KB

  Opis: W produkcie oprogramowania firmy Microsoft stwierdzono problem

  zabezpieczeń, który może mieć wpływ na system. Możesz pomóc w ochronie systemu, instalując tę aktualizację od firmy Microsoft. Aby uzyskać pełną listę problemów uwzględnionych w tej aktualizacji, zobacz skojarzony artykuł z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base. Po zainstalowaniu tej aktualizacji może być konieczne ponowne uruchomienie systemu.

  http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=296802

 • MS13-052: Aktualizacja zabezpieczeń .NET Framework Microsoft .NET Framework 4.5 w systemie Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 i Windows Vista (KB2833957) Ustawienia lokalne: Wszystkie wdrożenie: aktualizacja Windows, Microsoft Update, aktualizacje ważne/automatyczne, program WSUS i klasyfikacja wykazu: ocena ważności aktualizacji zabezpieczeń: Krytyczne platformy

  docelowe: Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 oraz Windows Vista Przybliżone rozmiary

  plików:

  • Program Microsoft .NET Framework 4.5 w systemie Windows 7/Windows Server 2008/Windows Vista x86, aktualizacja: ~ 11427 KB

  • Program Microsoft .NET Framework 4.5 w systemie Windows 7, Vista, Windows Server 2008 i Windows Server 2008 R2 dla procesorów x64: ~ 24581 KB

  Opis: W produkcie oprogramowania firmy Microsoft stwierdzono problem

  zabezpieczeń, który może mieć wpływ na system. Możesz pomóc w ochronie systemu, instalując tę aktualizację od firmy Microsoft. Aby uzyskać pełną listę problemów uwzględnionych w tej aktualizacji, zobacz skojarzony artykuł z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base. Po zainstalowaniu tej aktualizacji może być konieczne ponowne uruchomienie systemu.

  http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=296804

 • MS13-052: Aktualizacja zabezpieczeń dla programu Microsoft .NET Framework 4.5 w systemach Windows 8, Windows RT i Windows Server 2012 (KB2833958) Ustawienia lokalne: Wszystkie wdrożenie: aktualizacje


  ważne/automatyczne, wersja WSUS i klasyfikacja wykazu: ocena ważności aktualizacji zabezpieczeń: Krytyczne platformy


  docelowe: Windows 8, Windows RT*i Windows Server 2012 przybliżone rozmiary

  plików:

  • Aktualizacja .NET Framework 4.5 firmy Microsoft: ~ 7085 KB Windows 8 aktualizacji: ~ 7085 KB

  • Firma Microsoft .NET Framework 4.5 w systemie Windows 8 i Windows Server 2012 dla systemów opartych na proc. x64: ~ 13454 KB

  • Microsoft .NET Framework 4.5 w Windows RT: ~ 6782 KB

  Opis: W produkcie oprogramowania firmy Microsoft stwierdzono problem

  zabezpieczeń, który może mieć wpływ na system. Możesz pomóc w ochronie systemu, instalując tę aktualizację od firmy Microsoft. Aby uzyskać pełną listę problemów uwzględnionych w tej aktualizacji, zobacz skojarzony artykuł z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base. Po zainstalowaniu tej aktualizacji może być konieczne ponowne uruchomienie systemu.

  http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=296806

 • MS13-052: Aktualizacja zabezpieczeń dla programu Microsoft .NET Framework 3.5 w systemach Windows 8 i Windows Server 2012 (KB2833959) Ustawienia lokalne: wszystkie  wdrożenia: Windows Update, Microsoft Update, Aktualizacje ważne/automatyczne, WSUS i Klasyfikacja wykazu: ocena ważności aktualizacji zabezpieczeń Ocena ważności zabezpieczeń: Krytyczne platformy  docelowe: Windows 8 i Windows Server 2012 Przybliżone rozmiary  plików:

  • Wersja .NET Framework Microsoft 3.5 Windows 8 aktualizacji: ~ 6279 KB

  • Firma Microsoft .NET Framework 3.5 w systemie Windows 8 i Windows Server 2012 dla systemów opartych na proc. x64: ~ 11513KB

  Opis: W produkcie oprogramowania firmy Microsoft stwierdzono problem

  zabezpieczeń, który może mieć wpływ na system. Możesz pomóc w ochronie systemu, instalując tę aktualizację od firmy Microsoft. Aby uzyskać pełną listę problemów uwzględnionych w tej aktualizacji, zobacz skojarzony artykuł z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base. Po zainstalowaniu tej aktualizacji może być konieczne ponowne uruchomienie systemu.

  http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=296808

 • MS13-052: Aktualizacja zabezpieczeń dla systemu Microsoft .NET Framework 4 w systemach Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003 i Windows XP (KB2835393) — ustawienia lokalne: Windows Aktualizacja, Microsoft Update, Ważne/Automatyczne aktualizacje, WSUS i Klasyfikacja wykazu: Ocena ważności aktualizacji zabezpieczeń: Krytyczne nadsyłki:

  MS11-078 (KB2572078) w systemie Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003 i Windows Platformy docelowe

  XP: Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003 oraz Windows przybliżonych rozmiarów plików

  XP:

  • System Microsoft .NET Framework 4 w systemie XP, Server 2003, Vista, Windows 7/Windows Server 2008/Windows Vista/Windows Server 2003/Windows XP, aktualizacja Server 2008 x86: ~ 11197KB

  • Microsoft .NET Framework 4 w systemie XP, Server 2003, Vista, Windows 7, Server 2008, Server 2008 R2 dla x64, aktualizacja: ~ 23552KB

  • Program Microsoft .NET Framework 4 w systemie Windows Server 2003, Server 2008, Server 2008 R2 dla IA64, aktualizacja: ~ 30033KB

  Opis: W produkcie oprogramowania firmy Microsoft stwierdzono problem

  zabezpieczeń, który może mieć wpływ na system. Możesz pomóc w ochronie systemu, instalując tę aktualizację od firmy Microsoft. Aby uzyskać pełną listę problemów uwzględnionych w tej aktualizacji, zobacz skojarzony artykuł z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base. Po zainstalowaniu tej aktualizacji może być konieczne ponowne uruchomienie systemu.

  http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=296810

 • MS13-052: Aktualizacja zabezpieczeń dla programu Microsoft .NET Framework 4.5 w systemach Windows Server 2008 i Windows Vista (KB2835622) Ustawienia lokalne: wszystkie  wdrożenia: Windows Update, Microsoft Update, ważne/automatyczne aktualizacje, WSUS i Klasyfikacja wykazu: Ocena ważności aktualizacji zabezpieczeń: Krytyczne platformy

  docelowe: Windows Server 2008 i Windows Vista

  Przybliżony rozmiar plików:

  • Program Microsoft .NET Framework 4.5 w systemie Windows Server 2008/Windows Vista x86, aktualizacja: ~ 1989 KB

  • Program Microsoft .NET Framework 4.5 w systemach Vista i Server 2008 dla systemów x64: ~ 3105 KB

  Opis: W produkcie oprogramowania firmy Microsoft stwierdzono problem

  zabezpieczeń, który może mieć wpływ na system. Możesz pomóc w ochronie systemu, instalując tę aktualizację od firmy Microsoft. Aby uzyskać pełną listę problemów uwzględnionych w tej aktualizacji, zobacz skojarzony artykuł z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base. Po zainstalowaniu tej aktualizacji może być konieczne ponowne uruchomienie systemu.

  http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=299318

 • MS13-052: Aktualizacja zabezpieczeń systemu Microsoft .NET Framework 4 w systemach XP, Server 2003, Vista, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003 i Windows XP (KB2840628) — ustawienia lokalne: wszystkie wdrożenie: Windows Update, Microsoft Update, Ważne/Automatyczne aktualizacje, WSUS i Klasyfikacja wykazu: Ocena ważności aktualizacji zabezpieczeń: Ważne nadsyłki:

  MS12-034 (KB2656405) w systemie Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server Platformy docelowe wersji 2003 i Windows

  XP: Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003 i Windows XP Przybliżone rozmiary

  plików:

  • System Microsoft .NET Framework 4 w systemach XP, Server 2003, Vista, Windows 7/Windows Server 2008/Windows Vista/Windows Server 2003/Windows XP, aktualizacja server 2008 x86: ~ 13105 KB

  • Microsoft .NET Framework 4 w systemie XP, Server 2003, Vista, Windows 7, Server 2008, Server 2008 R2 dla x64, aktualizacja: ~ 17873KB

  • System Microsoft .NET Framework 4 w systemie Windows Server 2003, Server 2008, Server 2008 R2 dla IA64: ~ 13250 KB

  Opis: W produkcie oprogramowania firmy Microsoft stwierdzono problem

  zabezpieczeń, który może mieć wpływ na system. Możesz pomóc w ochronie systemu, instalując tę aktualizację od firmy Microsoft. Aby uzyskać pełną listę problemów uwzględnionych w tej aktualizacji, zobacz skojarzony artykuł z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base. Po zainstalowaniu tej aktualizacji może być konieczne ponowne uruchomienie systemu.

  http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=304149

 • MS13-052: Aktualizacja zabezpieczeń .NET Framework Microsoft .NET Framework 3.5 z dodatkiem SP1 w Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003 i Windows XP (KB2840629) Ustawienia lokalne: Wszystkie wdrożenie: Windows Update, Microsoft Update, Aktualizacje ważne/automatyczne, WSUS i Klasyfikacja wykazu: Klasyfikacja ważności aktualizacji zabezpieczeń: Ważne platformy

  docelowe: Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003 oraz Windows przybliżone rozmiary

  plików XP:

  • Program Microsoft .NET Framework 3.5 z dodatkiem SP1 w systemie Windows Server 2008/Windows Vista/Windows Server 2003/Windows XP, Server 2003, Vista, Aktualizacja server 2008 x86: ~ 1311 KB

  • Program Microsoft .NET Framework 3.5 z dodatkiem SP1 w Windows Server 2003 i Server 2008 dla IA64: ~ 1969 KB

  • Microsoft .NET Framework 3.5 SP1 w systemach Windows XP, Server 2003, Vista i Server 2008 dla systemów x64: ~ 1812 KB

  Opis: W produkcie oprogramowania firmy Microsoft stwierdzono problem

  zabezpieczeń, który może mieć wpływ na system. Możesz pomóc w ochronie systemu, instalując tę aktualizację od firmy Microsoft. Aby uzyskać pełną listę problemów uwzględnionych w tej aktualizacji, zobacz skojarzony artykuł z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base. Po zainstalowaniu tej aktualizacji może być konieczne ponowne uruchomienie systemu.

  http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=304151

 • MS13-052: Aktualizacja zabezpieczeń dla programu Microsoft .NET Framework 3.5.1 na Windows Embedded Standard 7, Windows 7 i Windows Server 2008 R2 (KB2840631) Ustawienia lokalne: Wszystkie wdrożenie: Windows Update, Microsoft Update, ważne/automatyczne, wsus i klasyfikacja wykazu: ocena ważności aktualizacji zabezpieczeń: Ważne platformy

  docelowe: Windows Embedded Standard 7, Windows 7 i Windows Server 2008 R2

  Przybliżone rozmiary plików:

  • Program Microsoft .NET Framework 3.5.1 na Windows Embedded Standard 7/Windows 7 SP1 x86, aktualizacja: ~ 248 KB

  • Program Microsoft .NET Framework 3.5.1 w systemie Windows 7 i Windows Server 2008 R2 SP1 dla systemów opartych na procesorze x64: ~ 256 KB

  • Program Microsoft .NET Framework 3.5.1 w systemie Windows Server 2008 R2 SP1 dla systemów opartych na procesorze Itanium: ~ 248 KB

  Opis: W produkcie oprogramowania firmy Microsoft stwierdzono problem

  zabezpieczeń, który może mieć wpływ na system. Możesz pomóc w ochronie systemu, instalując tę aktualizację od firmy Microsoft. Aby uzyskać pełną listę problemów uwzględnionych w tej aktualizacji, zobacz skojarzony artykuł z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base. Po zainstalowaniu tej aktualizacji może być konieczne ponowne uruchomienie systemu.

  http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=304153

 • MS13-052: Aktualizacja zabezpieczeń dla programu Microsoft .NET Framework 4.5 w systemach Windows 8, Windows RT i Windows Server 2012 (KB2840632) Ustawienia lokalne: Wszystkie  wdrożenie: Windows Update, Microsoft Update, Aktualizacje ważne/automatyczne, WSUS i Klasyfikacja wykazu: ocena ważności aktualizacji zabezpieczeń: Ważne platformy

  docelowe: Windows 8, Windows RT*i Windows Server 2012 przybliżony rozmiar

  plików:

  • Aktualizacja .NET Framework microsoft 4.5 w Windows 8: ~ 9264 KB

  • Firma Microsoft .NET Framework 4.5 w systemie Windows 8/Windows Server 2012 dla systemów opartych na proc. x64: ~ 10174KB

  • Microsoft .NET Framework 4.5 w Windows RT: ~ 2417 KB

  Opis: W produkcie oprogramowania firmy Microsoft stwierdzono problem

  zabezpieczeń, który może mieć wpływ na system. Możesz pomóc w ochronie systemu, instalując tę aktualizację od firmy Microsoft. Aby uzyskać pełną listę problemów uwzględnionych w tej aktualizacji, zobacz skojarzony artykuł z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base. Po zainstalowaniu tej aktualizacji może być konieczne ponowne uruchomienie systemu.

  http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=304155

 • MS13-052:Aktualizacja zabezpieczeń dla systemów Windows 8 i Windows Server 2012 (KB2840633) Ustawienia lokalne: wszystkie  wdrożenie: aktualizacja Windows, Microsoft Update, aktualizacje ważne/automatyczne, program WSUS i klasyfikacja wykazu: ocena ważności aktualizacji zabezpieczeń: Ważne platformy docelowe: Windows 8 i  Windows Server 2012 Przybliżone rozmiary  plików:

  • Aktualizacja .NET Framework Microsoft Windows 8 3.5: ~ 252 KB

  • Aktualizacja .NET Framework Microsoft .NET Framework 3.5 w Windows 8/Windows Server 2012 dla systemów opartych na proc. x64: ~ 254 KB

  Opis: W produkcie oprogramowania firmy Microsoft stwierdzono problem

  zabezpieczeń, który może mieć wpływ na system. Możesz pomóc w ochronie systemu, instalując tę aktualizację od firmy Microsoft. Aby uzyskać pełną listę problemów uwzględnionych w tej aktualizacji, zobacz skojarzony artykuł z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base. Po zainstalowaniu tej aktualizacji może być konieczne ponowne uruchomienie systemu.

  http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=304157

 • MS13-052: Aktualizacja zabezpieczeń dla programu Microsoft .NET Framework 4.5 w systemie Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 i Windows Vista (KB2840642) Ustawienia lokalne: wszystkie wdrożenia: aktualizacja Windows, Microsoft Update, aktualizacje ważne/automatyczne, program WSUS i klasyfikacja wykazu: klasyfikacja ważności aktualizacji zabezpieczeń: Ważne platformy

  docelowe: Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 oraz Windows Vista Przybliżone rozmiary

  plików:

  • Program Microsoft .NET Framework 4.5 w systemie Windows 7/Windows Server 2008/Windows Vista x86: ~ 10840 KB

  • Program Microsoft .NET Framework 4.5 w systemie Windows 7, Vista, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2 dla procesorów x64, aktualizacja: ~ 12893 KB

  Opis: W produkcie oprogramowania firmy Microsoft stwierdzono problem

  zabezpieczeń, który może mieć wpływ na system. Możesz pomóc w ochronie systemu, instalując tę aktualizację od firmy Microsoft. Aby uzyskać pełną listę problemów uwzględnionych w tej aktualizacji, zobacz skojarzony artykuł z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base. Po zainstalowaniu tej aktualizacji może być konieczne ponowne uruchomienie systemu.

  http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=304159

 • MS13-052: Aktualizacja zabezpieczeń dla programu Microsoft .NET Framework 2.0 z dodatkiem SP2 w systemach Windows Server 2003 i Windows XP (KB2844285) Ustawienia lokalne: wszystkie wdrożenia: Windows Update, Microsoft Update, Aktualizacje automatyczne, WSUS i Klasyfikacja wykazu: ocena ważności aktualizacji zabezpieczeń: Ważne platformy

  docelowe: Windows Server 2003 i Windows przybliżone rozmiary

  plików XP:

  • Program Microsoft .NET Framework 2.0 z dodatkiem SP2 w systemie Windows Server 2003/Windows XP x86: ~ 2793 KB

  • Aktualizacja .NET Framework Microsoft .NET Framework 2.0 z dodatkiem SP2 Windows Server 2003 IA-64: ~ 5170 KB

  • Program Microsoft .NET Framework 2.0 z dodatkiem SP2 w systemie Windows Server 2003 i Windows XP dla systemów opartych na proc. x64: ~ 5009 KB

  Opis: W produkcie oprogramowania firmy Microsoft stwierdzono problem

  zabezpieczeń, który może mieć wpływ na system. Możesz pomóc w ochronie systemu, instalując tę aktualizację od firmy Microsoft. Aby uzyskać pełną listę problemów uwzględnionych w tej aktualizacji, zobacz skojarzony artykuł z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base. Po zainstalowaniu tej aktualizacji może być konieczne ponowne uruchomienie systemu.

  http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=304161

 • MS13-052: Aktualizacja zabezpieczeń dla programu Microsoft .NET Framework 3.5.1 w systemie Windows Embedded Standard 7, Windows 7 i Windows Server 2008 R2 (KB2844286) Ustawienia lokalne: Wszystkie wdrożenie: Ważne/automatyczne aktualizacje, WSUS i Klasyfikacja wykazu: Klasyfikacja ważności aktualizacji zabezpieczeń: Ważne

  platformy

  docelowe: Windows Embedded Standard 7, Windows 7 i Windows Server 2008 R2

  Przybliżone rozmiary plików:

  • Program Microsoft .NET Framework 3.5.1 w systemie Windows Embedded Standard 7/Windows 7 SP1 x86, aktualizacja: ~ 1987KB

  • Program Microsoft .NET Framework 3.5.1 w systemie Windows 7 i Windows Server 2008 R2 z dodatkiem SP1 dla systemów opartych na procesorze x64: ~ 1997 KB

  • Program Microsoft .NET Framework 3.5.1 w systemie Windows Server 2008 R2 SP1 dla systemów opartych na procesorze Itanium: ~ 1244 KB

  Opis: W produkcie oprogramowania firmy Microsoft stwierdzono problem

  zabezpieczeń, który może mieć wpływ na system. Możesz pomóc w ochronie systemu, instalując tę aktualizację od firmy Microsoft. Aby uzyskać pełną listę problemów uwzględnionych w tej aktualizacji, zobacz skojarzony artykuł z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base. Po zainstalowaniu tej aktualizacji może być konieczne ponowne uruchomienie systemu.

  http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=304163

 • MS13-052: Aktualizacja zabezpieczeń dla programu Microsoft .NET Framework 2.0 z dodatkiem SP2 w systemach Windows Server 2008 i Windows Vista (KB2844287) Ustawienia lokalne: Wszystkie wdrożenie: Aktualizacje ważne/automatyczne, WSUS i Klasyfikacja wykazu: ocena istotności zabezpieczeń Aktualizacje zabezpieczeń: Ważne platformy

  docelowe: Windows Server 2008 i Windows Vista Przybliżone rozmiary

  plików:

  • Program Microsoft .NET Framework 2.0 z dodatkiem SP2 w systemie Windows Server 2008/Windows Vista z dodatkiem SP2 x86: ~ 2264 KB

  • Program Microsoft .NET Framework 2.0 z dodatkiem SP2 Windows Server 2008 z dodatkiem SP2 dla systemów opartych na procesorze Itanium: ~ 1475 KB

  • Program Microsoft .NET Framework 2.0 z dodatkiem SP2 w systemach Windows Vista SP2 i Windows Server 2008 z dodatkiem SP2 dla systemów x64, aktualizacja: ~ 2271 KB

  Opis: W produkcie oprogramowania firmy Microsoft stwierdzono problem

  zabezpieczeń, który może mieć wpływ na system. Możesz pomóc w ochronie systemu, instalując tę aktualizację od firmy Microsoft. Aby uzyskać pełną listę problemów uwzględnionych w tej aktualizacji, zobacz skojarzony artykuł z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base. Po zainstalowaniu tej aktualizacji może być konieczne ponowne uruchomienie systemu.

  http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=304165

 • MS13-052: Aktualizacja zabezpieczeń dla programu Microsoft .NET Framework 3.5 w systemach Windows 8 i Windows Server 2012 (KB2844289) Ustawienia lokalne: Wszystkie  wdrożenie: Ważne/automatyczne aktualizacje, WSUS i Klasyfikacja

  wykazu:
  Klasyfikacja
  ważności aktualizacji zabezpieczeń: Ważne platformy docelowe: Windows 8 i Windows Server 2012 Przybliżone rozmiary plików:

  • Wersja .NET Framework Microsoft 3.5 w Windows 8: ~ 2144 KB

  • Aktualizacja .NET Framework Microsoft .NET Framework 3.5 w systemie Windows 8/Windows Server 2012 dla systemów opartych na proc. x64: ~ 2149 KB

  Opis: W produkcie oprogramowania firmy Microsoft stwierdzono problem

  zabezpieczeń, który może mieć wpływ na system. Możesz pomóc w ochronie systemu, instalując tę aktualizację od firmy Microsoft. Aby uzyskać pełną listę problemów uwzględnionych w tej aktualizacji, zobacz skojarzony artykuł z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base. Po zainstalowaniu tej aktualizacji może być konieczne ponowne uruchomienie systemu.

  http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=304167

 • MS13-053: Aktualizacja zabezpieczeń dla systemu Windows (KB2850851) Ustawienia  lokalne: wszystkie wdrożenia: aktualizacja Windows, Microsoft Update, aktualizacje ważne/automatyczne, program WSUS i klasyfikacja wykazu: ocena istotności aktualizacji zabezpieczeń: krytyczne

  nadsyłki:

  • Ms13-036 (KB2808735) na Windows 8, Windows RT i Windows Server 2012

  • MS13-046 (KB2829361) w systemie Windows Embedded Standard 7, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003 i Windows XP

  Platformy docelowe: Windows 8, Windows RT*, Windows Server 2012, Windows Embedded Standard 7, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003 i Windows XP Przybliżone rozmiary

  plików:

  • Windows 8: ~ 1888 KB

  • Windows 8 x64/Windows Server 2012 x64: ~ 2280 KB

  • Windows RT: ~ 1577 KB

  • Windows Embedded Standard 7/Windows 7 update: ~ 1125KB

  • Windows Embedded Standard 7 x64/Windows 7 x64/Windows Server 2008 R2 x64 update: ~ 1488KB

  • Windows Aktualizacja serwera 2008 R2 IA-64: ~ 2950 KB

  • Windows Aktualizacja serwera 2008/Windows Vista: ~ 1024 KB

  • Windows Aktualizacja serwera 2008 IA-64: ~ 2692 KB

  • Windows Aktualizacja serwera 2008 x64/Windows Vista x64: ~ 1339 KB

  • Windows Aktualizacja z serwera 2003: ~ 1415 KB

  • Windows Aktualizacja serwera 2003 IA-64: ~ 3276 KB

  • Windows Aktualizacja serwera 2003 x64/Windows XP x64: ~ 2476 KB

  • Windows Aktualizacja XP: ~ 1412 KB

  Opis: W produkcie oprogramowania firmy Microsoft stwierdzono problem

  zabezpieczeń, który może mieć wpływ na system. Możesz pomóc w ochronie systemu, instalując tę aktualizację od firmy Microsoft. Aby uzyskać pełną listę problemów uwzględnionych w tej aktualizacji, zobacz skojarzony artykuł z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base. Po zainstalowaniu tej aktualizacji może być konieczne ponowne uruchomienie systemu.

  http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=301423

 • MS13-054: Aktualizacja zabezpieczeń dla systemów Windows Embedded Standard 7, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003 i Windows XP (KB2834886) — ustawienia lokalne: wszystkie wdrożenia: Windows Update, Microsoft Update, Ważne/Automatyczne aktualizacje, WSUS i Klasyfikacja wykazu: Ocena ważności aktualizacji zabezpieczeń: Krytyczne nadsyłki:

  MS12-034 (KB2659262) w systemie Windows Embedded Standard 7, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008
  i Windows Vista
  Target platformy: Windows Embedded Standard 7, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003 i Windows XP Przybliżone rozmiary

  plików:

  • Windows Embedded Standard 7/Windows 7 update: ~ 1014KB

  • Windows Embedded Standard 7 x64/Windows 7 x64/Windows Server 2008 R2 x64 update: ~ 2150KB

  • Windows Aktualizacja serwera 2008 R2 IA-64: ~ 3312 KB

  • Windows Aktualizacja serwera 2008/Windows Vista: ~ 1168 KB

  • Windows Aktualizacja serwera 2008 IA-64: ~ 3539 KB

  • Windows Aktualizacja serwera 2008 x64/Windows Vista x64: ~ 2352 KB

  • Windows Aktualizacja z serwera 2003: ~ 1283 KB

  • Windows Aktualizacja serwera 2003 IA-64: ~ 3616 KB

  • Windows Aktualizacja serwera 2003 x64/Windows XP x64: ~ 2315 KB

  • Windows Aktualizacja XP: ~ 1290 KB

  Opis: W produkcie oprogramowania firmy Microsoft stwierdzono problem

  zabezpieczeń, który może mieć wpływ na system. Możesz pomóc w ochronie systemu, instalując tę aktualizację od firmy Microsoft. Aby uzyskać pełną listę problemów uwzględnionych w tej aktualizacji, zobacz skojarzony artykuł z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base. Po zainstalowaniu tej aktualizacji może być konieczne ponowne uruchomienie systemu.

  http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=301531

 • MS13-054: aktualizacja zabezpieczeń dla systemów Windows 8, Windows RT, Windows Server 2012, Windows Embedded Standard 7, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, i Windows Vista (KB2835361) Ustawienia lokalne: Wszystkie wdrożenie: Windows Update, Microsoft Update, Ważne/Automatyczne aktualizacje, WSUS i Klasyfikacja wykazu: Klasyfikacja ważności aktualizacji zabezpieczeń: Krytyczne

  supersądy: MS12-034 (KB2658846) w systemie Windows Embedded Standard 7, Windows 7, Windows Server 2008 R2 Windows Platformy docelowe serwerów 2008 i Windows

  Vista: Windows 8, Windows RT*, Windows Server 2012, Windows Embedded Standard 7, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 i Windows Vista Przybliżone rozmiary

  plików:

  • Windows 8: ~ 726 KB

  • Windows 8 x64/Windows Server 2012 x64: ~ 1546 KB

  • Windows RT: ~ 588 KB

  • Windows Embedded Standard 7/Windows 7 update: ~ 881KB

  • Windows Embedded Standard 7 x64/Windows 7 x64/Windows Server 2008 R2 x64 update: ~ 1861KB

  • Windows Aktualizacja serwera 2008 R2 IA-64: ~ 1445 KB

  • Windows Aktualizacja serwera 2008/Windows Vista: ~ 1784 KB

  • Windows Aktualizacja serwera 2008 x64/Windows Vista x64: ~ 3831 KB

  Opis: W produkcie oprogramowania firmy Microsoft stwierdzono problem

  zabezpieczeń, który może mieć wpływ na system. Możesz pomóc w ochronie systemu, instalując tę aktualizację od firmy Microsoft. Aby uzyskać pełną listę problemów uwzględnionych w tej aktualizacji, zobacz skojarzony artykuł z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base. Po zainstalowaniu tej aktualizacji może być konieczne ponowne uruchomienie systemu.

  http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=301531

 • MS13-054: aktualizacja zabezpieczeń dla systemów Windows 8, Windows RT, Windows Server 2012, Windows Embedded Standard 7, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista, i Windows XP (KB2835364) — ustawienia lokalne: wszystkie wdrożenia: Windows Update, Microsoft Update, Ważne/Automatyczne aktualizacje, WSUS i Klasyfikacja wykazu: ocena ważności aktualizacji zabezpieczeń: krytyczne

  supersądy: MS12-034 (KB2660649) w systemie Windows Embedded Standard 7, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Platformy docelowe serwerów 2008 i Windows

  Vista: Windows 8, Windows RT*, Windows Server 2012, Windows Embedded Standard 7, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista i Windows XP Przybliżone rozmiary

  plików:

  • Windows 8: ~ 2997 KB

  • Windows 8 x64/Windows Server 2012 x64: ~ 4778 KB

  • Windows RT: ~ 1151 KB

  • Windows Embedded Standard 7/Windows 7 update: ~ 2867KB

  • Windows Embedded Standard 7 x64/Windows 7 x64/Windows Server 2008 R2 x64 update: ~ 4803KB

  • Windows Aktualizacja serwera 2008/Windows Vista: ~ 2759 KB

  • Windows Aktualizacja serwera 2008 x64/Windows Vista x64: ~ 4727 KB

  • Windows Aktualizacja XP: ~ 1120 KB

  Opis: W produkcie oprogramowania firmy Microsoft stwierdzono problem

  zabezpieczeń, który może mieć wpływ na system. Możesz pomóc w ochronie systemu, instalując tę aktualizację od firmy Microsoft. Aby uzyskać pełną listę problemów uwzględnionych w tej aktualizacji, zobacz skojarzony artykuł z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base. Po zainstalowaniu tej aktualizacji może być konieczne ponowne uruchomienie systemu. g

  http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=301531

 • MS13-055: Skumulowana aktualizacja zabezpieczeń dla programu Internet Explorer (KB2846071) Ustawienia  lokalne: Wszystkie wdrożenie: aktualizacja Windows, Microsoft Update, aktualizacje ważne/automatyczne, program WSUS i klasyfikacja

  wykazu:
  ocena ważności aktualizacji
  zabezpieczeń:

  • Krytyczne: Windows 8, Windows RT, Windows Standard 7, Windows 7, Windows Vista i Windows XP

  • Umiarkowany: Windows Server 2012, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 i Windows Server 2003

  Supersedyty:

  • KB2859903 w Windows Server 2008 R2

  • MS13-047 (KB2838727) w systemach Windows 8, Windows RT, Windows Server 2012, Windows Embedded Standard 7, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003 i Windows XP

  Platformy docelowe: Windows 8, Windows RT*, Windows Server 2012, Windows Embedded Standard 7, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003 i Windows XP Przybliżone rozmiary

  plików:

  • Internet Explorer 10 aktualizacji Windows 8: ~ 16826 KB

  • Internet Explorer 10 dla Windows 8 x64/Windows Server 2012 x64: ~ 36352 KB

  • Internet Explorer 10 aktualizacji Windows RT: ~ 13963 KB

  • Internet Explorer 9 dla Windows Standard 7/Windows 7 aktualizacji: ~ 13934 KB

  • Przeglądarka Internet Explorer 8 dla Windows Standardowa aktualizacja 7/Windows 7: ~ 8586 KB

  • Internet Explorer 10 dla Windows Embedded Standard 7/Windows 7 z dodatkiem Service Pack 1: ~ 19153KB

  • Aktualizacja programu Internet Explorer 8 dla systemu Windows Embedded Standard 7 x64/Windows 7 x64/Windows Server 2008 R2 x64: ~ 16670 KB

  • Internet Explorer 10 dla Windows Standardowa 7 z dodatkiem Service Pack 1 dla systemów opartych na proc. x64: ~ 40410 KB

  • Aktualizacja programu Internet Explorer 9 dla systemu Windows Embedded Standard 7 x64/Windows 7 x64/Windows Server 2008 R2 x64: ~ 28680 KB

  • Aktualizacja programu Internet Explorer 8 Windows Server 2008 R2 IA-64: ~ 22092 KB

  • Aktualizacja programu Internet Explorer 8 Windows Server 2008/Windows Vista: ~ 9932 KB

  • Aktualizacja programu Internet Explorer 9 Windows Server 2008/Windows Vista: ~ 13935 KB

  • Aktualizacja programu Internet Explorer 7 Windows Server 2008/Windows Vista: ~ 7051 KB

  • Aktualizacja IA-64 programu Internet Explorer 7 dla systemu Windows Server 2008: ~ 17238 KB

  • Aktualizacja programu Internet Explorer 7 dla Windows Server 2008 x64/Windows Vista x64: ~ 13416 KB

  • Aktualizacja programu Internet Explorer 9 dla Windows Server 2008 x64/Windows Vista x64: ~ 28686 KB

  • Aktualizacja programu Internet Explorer 8 dla Windows Server 2008 x64/Windows Vista x64: ~ 19473KB

  • Aktualizacja programu Internet Explorer 7 Windows Server 2003: ~ 8457 KB

  • Aktualizacja programu Internet Explorer 6 Windows Server 2003: ~ 4427 KB

  • Aktualizacja programu Internet Explorer 8 Windows Server 2003: ~ 9417 KB

  • Aktualizacja programu Internet Explorer 7 Windows Server 2003 IA-64: ~ 25301 KB

  • Aktualizacja programu Internet Explorer 6 Windows Server 2003 IA-64: ~ 14004 KB

  • Aktualizacja systemu Internet Explorer 8 dla Windows Server 2003 x64/Windows XP x64: ~ 22394 KB

  • Aktualizacja programu Internet Explorer 6 Windows Server 2003 x64/Windows XP x64: ~ 10797KB

  • Aktualizacja programu Internet Explorer 7 Windows Server 2003 x64/Windows XP x64: ~ 19950 KB

  • Aktualizacja systemu WINDOWS XP Windows Internet Explorer 8: ~ 9425 KB

  • Aktualizacja XP przeglądarki Internet Explorer 6 Windows: ~ 4132 KB

  • Przeglądarka Internet Explorer 7 dla systemu Windows XP: ~ 8463 KB

  • Aktualizacja dynamiczna programu Internet Explorer 8 Windows Server 2008/Windows Vista: ~ 9932 KB

  • Aktualizacja dynamiczna programu Internet Explorer 8 dla Windows Server 2008 x64/Windows Vista x64: ~ 19473KB

  • Dynamiczny Instalator programu Internet Explorer 7 dla programu Windows Server 2003: ~ 8457 KB

  • Dynamiczny instalator programu Internet Explorer 8 dla programu Windows Server 2003: ~ 9417 KB

  • Aktualizacja programu Internet Explorer 7 Dynamic Installer Windows Server 2003 IA-64: ~ 25301KB

  • Aktualizacja dynamiczna programu Internet Explorer 7 dla Windows Server 2003 x64/Windows XP x64: ~ 19950 KB

  • Aktualizacja instalatora dynamicznego programu Internet Explorer 8 Windows Server 2003 x64/Windows XP x64: ~ 22394 KB

  • Dynamiczny Instalator programu Internet Explorer 7 dla systemu Windows XP: ~ 8463 KB

  • Dynamiczny Instalator programu Internet Explorer 8 dla systemu Windows XP: ~ 9425 KB

  Opis: W produkcie oprogramowania firmy Microsoft stwierdzono problem

  zabezpieczeń, który może mieć wpływ na system. Możesz pomóc w ochronie systemu, instalując tę aktualizację od firmy Microsoft. Aby uzyskać pełną listę problemów uwzględnionych w tej aktualizacji, zobacz skojarzony artykuł z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base. Po zainstalowaniu tej aktualizacji może być konieczne ponowne uruchomienie systemu.

  http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=309324

 • MS13-056: aktualizacja zabezpieczeń dla systemów Windows 8, Windows Server 2012, Windows Embedded Standard 7, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003 i Windows XP (KB2845187) Ustawienia lokalne: wszystkie  wdrożenia: Windows Update, Microsoft Update, Aktualizacje ważne/automatyczne, WSUS i Klasyfikacja wykazu: Ocena ważności aktualizacji zabezpieczeń: Krytyczne platformy

  docelowe: Windows 8, Windows Server 2012, Windows Embedded Standardowe 7, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003 i Windows XP Przybliżone rozmiary

  plików:

  • Windows 8: ~ 249 KB

  • Windows 8 x64/Windows Server 2012 x64: ~ 458 KB

  • Windows Embedded Standard 7/Windows 7 update: ~ 236KB

  • Windows Embedded Standard 7 x64/Windows 7 x64/Windows Server 2008 R2 x64 update: ~ 448KB

  • Windows Aktualizacja serwera 2008/Windows Vista: ~ 242 KB

  • Windows Aktualizacja serwera 2008 x64/Windows Vista x64: ~ 452 KB

  • Windows Aktualizacja z serwera 2003: ~ 688 KB

  • Windows Aktualizacja serwera 2003 IA-64: ~ 1639 KB

  • Windows Aktualizacja serwera 2003 x64/Windows XP x64: ~ 1109 KB

  • Windows Aktualizacja XP: ~ 721 KB

  Opis: W produkcie oprogramowania firmy Microsoft stwierdzono problem

  zabezpieczeń, który może mieć wpływ na system. Możesz pomóc w ochronie systemu, instalując tę aktualizację od firmy Microsoft. Aby uzyskać pełną listę problemów uwzględnionych w tej aktualizacji, zobacz skojarzony artykuł z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base. Po zainstalowaniu tej aktualizacji może być konieczne ponowne uruchomienie systemu.

  http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=309326

 • MS13-057: Aktualizacja zabezpieczeń dla systemów Windows 8, Windows RT, Windows Server 2012, Windows Embedded Standard 7, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003 i Windows XP (KB2803821) Ustawienia lokalne: wszystkie  wdrożenia: Windows Update, Microsoft Update, Ważne/automatyczne aktualizacje, WSUS i Klasyfikacja wykazu: Ocena ważności aktualizacji zabezpieczeń: Krytyczne platformy

  docelowe: Windows 8, Windows RT*, , Windows Server 2012, Windows Embedded Standard 7, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003 i Windows XP Przybliżone rozmiary

  plików:

  • Windows 8: ~ 891 KB

  • Windows 8 x64/Windows Server 2012 x64: ~ 1803 KB

  • Windows RT: ~ 727 KB

  • Windows Embedded Standard 7/Windows 7 update: ~ 629KB

  • Windows Embedded Standard 7 x64/Windows 7 x64/Windows Server 2008 R2 x64 update: ~ 1221KB

  • Windows Aktualizacja serwera 2008/Windows Vista: ~ 565 KB

  • Windows Aktualizacja serwera 2008 x64/Windows Vista x64: ~ 1112 KB

  • Windows Aktualizacja z serwera 2003: ~ 767 KB

  • Windows Aktualizacja serwera 2003 x64/Windows XP x64: ~ 944 KB

  • Windows Media Format Runtime 9 dla Windows XP: ~ 761KB

  Opis: W produkcie oprogramowania firmy Microsoft stwierdzono problem

  zabezpieczeń, który może mieć wpływ na system. Możesz pomóc w ochronie systemu, instalując tę aktualizację od firmy Microsoft. Aby uzyskać pełną listę problemów uwzględnionych w tej aktualizacji, zobacz skojarzony artykuł z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base. Po zainstalowaniu tej aktualizacji może być konieczne ponowne uruchomienie systemu.

  http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=301528

 • MS13-057: Aktualizacja zabezpieczeń dla środowiska Windows Media Format Runtime 9.5 dla programu Windows Server 2003 i Windows XP (KB2834902) Ustawienia lokalne: wszystkie wdrożenia: Windows Update, Microsoft Update, Aktualizacje automatyczne, WSUS i Klasyfikacja wykazu: ocena ważności aktualizacji zabezpieczeń: Krytyczne platformy

  docelowe: Windows Server 2003

  i Windows przybliżony rozmiar plików XP:

  • Windows Format multimedialny Runtime 9.5 dla systemów Windows XP i Windows Server 2003 x64/Windows XP x64: ~ 1068 KB

  • Windows Media Format Runtime 9.5 dla Windows XP: ~ 783 KB

  Opis: W produkcie oprogramowania firmy Microsoft stwierdzono problem

  zabezpieczeń, który może mieć wpływ na system. Możesz pomóc w ochronie systemu, instalując tę aktualizację od firmy Microsoft. Aby uzyskać pełną listę problemów uwzględnionych w tej aktualizacji, zobacz skojarzony artykuł z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base. Po zainstalowaniu tej aktualizacji może być konieczne ponowne uruchomienie systemu.

  http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=301528

 • MS13-057: Aktualizacja zabezpieczeń środowiska Windows Media Format Runtime 9.5 dla programu Windows XP (KB2834903) Ustawienia lokalne: wszystkie  wdrożenia: aktualizacja Windows, Microsoft Update, aktualizacje automatyczne, program WSUS i klasyfikacja wykazu: ocena istotności aktualizacji zabezpieczeń: Krytyczne platformy

  docelowe: przybliżone rozmiary

  plików Windows XP:

  • Windows Media Format Runtime 9.5 dla Windows XP: ~ 789 KB

  Opis: W produkcie oprogramowania firmy Microsoft stwierdzono problem

  zabezpieczeń, który może mieć wpływ na system. Możesz pomóc w ochronie systemu, instalując tę aktualizację od firmy Microsoft. Aby uzyskać pełną listę problemów uwzględnionych w tej aktualizacji, zobacz skojarzony artykuł z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base. Po zainstalowaniu tej aktualizacji może być konieczne ponowne uruchomienie systemu.

  http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=301528

 • MS13-057: Aktualizacja zabezpieczeń środowiska Windows Media Format Runtime 11 dla programu Windows Server 2003 i Windows XP (KB2834904) Ustawienia lokalne: Wszystkie wdrożenie: aktualizacja programu Windows, aktualizacja Microsoft Update, aktualizacje automatyczne, program WSUS i klasyfikacja wykazu: ocena istotności aktualizacji zabezpieczeń: Krytyczne platformy

  docelowe: Windows Server 2003 i Windows przybliżone rozmiary

  plików XP:

  • Windows Format multimedialny Runtime 11 dla Windows XP i Windows Server 2003 x64/Windows XP x64: ~ 1090 KB

  • Windows Media Format Runtime 11 dla Windows XP: ~ 965 KB

  Opis: W produkcie oprogramowania firmy Microsoft stwierdzono problem

  zabezpieczeń, który może mieć wpływ na system. Możesz pomóc w ochronie systemu, instalując tę aktualizację od firmy Microsoft. Aby uzyskać pełną listę problemów uwzględnionych w tej aktualizacji, zobacz skojarzony artykuł z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base. Po zainstalowaniu tej aktualizacji może być konieczne ponowne uruchomienie systemu.

  http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=301528

 • MS13-057: Aktualizacja zabezpieczeń środowiska Windows Media Format Runtime 9.5 dla programu Windows XP (KB2834905) Ustawienia lokalne: Wszystkie wdrożenie: aktualizacja Windows, Microsoft Update, aktualizacje automatyczne, WSUS i Klasyfikacja wykazu: ocena ważności aktualizacji zabezpieczeń: Krytyczne platformy

  docelowe: przybliżone rozmiary

  plików Windows XP:

  • Windows Media Format Runtime 9.5 dla Windows XP: ~ 766 KB

  Opis: W produkcie oprogramowania firmy Microsoft stwierdzono problem

  zabezpieczeń, który może mieć wpływ na system. Możesz pomóc w ochronie systemu, instalując tę aktualizację od firmy Microsoft. Aby uzyskać pełną listę problemów uwzględnionych w tej aktualizacji, zobacz skojarzony artykuł z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base. Po zainstalowaniu tej aktualizacji może być konieczne ponowne uruchomienie systemu.

  http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=301528

 • MS13-057: aktualizacja zabezpieczeń dla systemu Windows Vista Windows Server 2003 i Windows XP (KB2845142) Ustawienia lokalne: wszystkie wdrożenia: aktualizacja Windows, Microsoft Update, aktualizacje ważne/automatyczne, program WSUS i klasyfikacja wykazu: klasyfikacja ważności aktualizacji zabezpieczeń: Krytyczne platformy

  docelowe: Windows Vista, Windows Server 2003 i Windows przybliżone rozmiary

  plików XP:

  • Windows Aktualizacja systemu Vista: ~ 1018 KB

  • Windows Aktualizacja systemu Vista x64 Edition: ~ 1142 KB

  • Windows Aktualizacja z serwera 2003: ~ 1019 KB

  • Windows Aktualizacja serwera 2003 x64/Windows XP x64: ~ 1142 KB

  • Windows Aktualizacja XP: ~ 1018KB

  Opis: W produkcie oprogramowania firmy Microsoft stwierdzono problem

  zabezpieczeń, który może mieć wpływ na system. Możesz pomóc w ochronie systemu, instalując tę aktualizację od firmy Microsoft. Aby uzyskać pełną listę problemów uwzględnionych w tej aktualizacji, zobacz skojarzony artykuł z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base. Po zainstalowaniu tej aktualizacji może być konieczne ponowne uruchomienie systemu.

  http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=301528

 • MS13-058: Aktualizacja zabezpieczeń dla Windows Embedded Standard 7, Windows 7 i Windows Server 2008 R2 (KB2847927) Ustawienia lokalne: Wszystkie wdrożenie: Windows Update, Microsoft Update, ważne/automatyczne aktualizacje, WSUS i klasyfikacja wykazu: ocena ważności aktualizacji zabezpieczeń: Ważne platformy

  docelowe: Windows Embedded Standard 7, Windows 7 i Windows Server 2008 R2

  Przybliżone rozmiary plików:

  • Windows Embedded Standard 7/Windows 7 update: ~ 1016KB

  • Windows Embedded Standard 7 x64/Windows 7 x64/Windows Server 2008 R2 x64 update: ~ 1460KB

  Opis: W produkcie oprogramowania firmy Microsoft stwierdzono problem

  zabezpieczeń, który może mieć wpływ na system. Możesz pomóc w ochronie systemu, instalując tę aktualizację od firmy Microsoft. Aby uzyskać pełną listę problemów uwzględnionych w tej aktualizacji, zobacz skojarzony artykuł z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base. Po zainstalowaniu tej aktualizacji może być konieczne ponowne uruchomienie systemu.

  http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=308992

Nowa zawartość niezwiązywowa z zabezpieczeniami:

 • Pakiety językowe dla programu Windows RT (KB2607607) — ustawienia lokalne: Wszystkie wdrożenie: Klasyfikacja instalatora
  dynamicznego: aktualizacje, platformy docelowe niezwiązywne z zabezpieczeniami: Windows RT * Przybliżone rozmiary  plików:

  • Turkmeański Language Interface Pack — Windows RT: ~ 15779 KB

  • Maori Language Interface Pack — Windows RT: ~ 12413 KB

  • Kannada Language Interface Pack — Windows RT: ~ 13286 KB

  • Norweski (Nynorsk) — Language Interface Pack — Windows RT aktualizacji: ~ 14687KB

  • Konkani Language Interface Pack — Windows RT: ~ 13193KB

  • Irlandzki Language Interface Pack — Windows RT: ~ 13776 KB

  • Maltański Language Interface Pack — Windows RT: ~ 12747 KB

  • Urdu Language Interface Pack — Windows RT: ~ 13526 KB

  • Tatar Language Interface Pack — Windows RT: ~ 13083 KB

  • Asamski Language Interface Pack — Windows RT aktualizacji: ~ 12753 KB

  • Bangla (India) Language Interface Pack — Windows RT aktualizacja: ~ 12903 KB

  Opis: Po zainstalowaniu tego pakietu językowego możesz zmienić język wyświetlania na język, który

  właśnie został zainstalowany. Szybko przesuń palcem do dołu od prawej krawędzi ekranu (jeśli korzystasz z myszy, wskaż prawy górny róg ekranu i przesuń wskaźnik myszy w dół) i naciśnij lub kliknij pozycję "Wyszukaj". Wprowadź tekst "język", wybierz pozycję "Ustawienia", a następnie naciśnij lub kliknij pozycję "Język". Wybierz zainstalowany pakiet językowy, a następnie naciśnij lub kliknij pozycję "Przenieś w górę", aż u góry listy. Wyloguj się, a następnie zaloguj się ponownie, aby zakończyć.

  http://support.microsoft.com/kb/2607607

 • Aktualizacja dla systemów Windows 7 i Windows Server 2008 R2 (KB2829104) Ustawienia lokalne: Całe wdrożenie: Klasyfikacja wykazu: aktualizacje, funkcje zarządzania  zabezpieczeniami: KB2786400 w systemach Windows 7 i Windows Server 2008 R2 Platformy

  docelowe: Windows 7 i Windows Server 2008 R2

  Przybliżone rozmiary plików:

  • Windows 7: ~ 594 KB

  • Windows 7 x64/Windows Server 2008 R2 x64: ~ 1281 KB

  • Windows Aktualizacja serwera 2008 R2 IA-64: ~ 1796 KB

  Opis:

  Zainstaluj tę aktualizację, aby rozwiązać problemy z Windows. Aby uzyskać pełną listę problemów uwzględnionych w tej aktualizacji, zobacz powiązany artykuł z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base, aby uzyskać więcej informacji. Po zainstalowaniu tej aktualizacji może być konieczne ponowne uruchomienie komputera.

  http://support.microsoft.com/kb/2829104

 • Aktualizacja dla programu Microsoft .NET Framework 2.0 z dodatkiem SP2 w systemie Windows Server 2008 (KB2836945) Ustawienia lokalne: Wszystkie

  wdrożenie: Aktualizacje zalecane/automatyczne, WSUS i Klasyfikacja wykazu: Aktualizacje, platformy docelowe niezwiązane z

  zabezpieczeniami: Windows Server 2008

  Przybliżone rozmiary plików:

  • Program Microsoft .NET Framework 2.0 z dodatkiem SP2 Windows Server 2008 z dodatkiem SP2 x86: ~ 5808 KB

  • Program Microsoft .NET Framework 2.0 z dodatkiem SP2 Windows Server 2008 SP2 dla systemów opartych na procesorze Itanium: ~ 4346 KB

  • Program Microsoft .NET Framework 2.0 z dodatkiem SP2 Windows Server 2008 z dodatkiem SP2 dla systemów opartych na x64 aktualizacja: ~ 6195 KB

  Opis:

  Zainstaluj tę aktualizację, aby rozwiązać problemy z Windows. Aby uzyskać pełną listę problemów uwzględnionych w tej aktualizacji, zobacz powiązany artykuł z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base, aby uzyskać więcej informacji. Po zainstalowaniu tej aktualizacji może być konieczne ponowne uruchomienie komputera.

  http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=299094

 • Aktualizacja dla systemów Windows 8, Windows RT i Windows Server 2012 (KB2855336) — ustawienia lokalne: wszystkie wdrożenia: aktualizacje  ważne/automatyczne, program WSUS i klasyfikacja wykazu: Wysoki

  priorytet,  Platformy docelowe niezwiązane z zabezpieczeniami: Windows 8, Windows RT * i Windows Server 2012 przybliżone rozmiary plików:

  • Windows 8: ~ 14357 KB

  • Windows 8 x64/Windows Server 2012 x64: ~ 27069 KB

  • Windows RT: ~ 11911 KB

  Opis:

  Zainstaluj tę aktualizację, aby rozwiązać problemy z Windows. Aby uzyskać pełną listę problemów uwzględnionych w tej aktualizacji, zobacz powiązany artykuł z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base, aby uzyskać więcej informacji. Po zainstalowaniu tej aktualizacji może być konieczne ponowne uruchomienie komputera.

  http://support.microsoft.com/kb/2855336

 • Aktualizacja pakietu koderów-koderów-kamer firmy Microsoft dla systemów Windows 8 i Windows RT (KB2859541) Ustawienia lokalne: Wszystkie wdrożenie: aktualizacje zalecane/automatyczne, program WSUS i klasyfikacja wykazu: aktualizacje, pliki niebędące

  zabezpieczeniami:

  KB2836187


  na platformach docelowych Windows 8 i Windows RT: Windows 8 i Windows RT * Przybliżone rozmiary plików:

  • Pakiet koderów-koderów-koderów-Windows 8 firmy Microsoft dla systemu Windows: ~ 6083 KB

  • Pakiet koderów-koderów-koderów-Windows 8 firmy Microsoft dla systemu windows x64: ~ 6907 KB

  • Pakiet koderów-koderów-koderów-Windows RT firmy Microsoft dla systemu Windows: ~ 6032 KB

  Opis: Zainstalowanie pakietu Microsoft Camera Codec Pack umożliwia wyświetlanie różnych formatów plików specyficznych dla urządzenia i umożliwi wyświetlanie obsługiwanych plików aparatu RAW w aplikacjach pakietu

  Windows. Aby uzyskać pełną listę obsługiwanych kamer, zobacz skojarzony artykuł z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base, aby uzyskać więcej informacji. Po zainstalowaniu tej aktualizacji może być konieczne ponowne uruchomienie komputera.

  http://support.microsoft.com/kb/2859541

 • Windows Narzędzie do usuwania złośliwego oprogramowania — lipiec 2013 (KB890830)/Windows Narzędzie do usuwania złośliwego oprogramowania — lipiec 2013 (KB890830) — wersja programu Internet Explorer — locale: Wszystkie wdrożenie: Windows Aktualizuj, Microsoft Update, Ważne/automatyczne aktualizacje, WSUS i Klasyfikacja wykazu: wysoki priorytet, niezwiązywany z zabezpieczeniami, aktualizacje wsadów:  KB890830 w systemie Windows 8, Windows Server 2012, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003 i Windows XP

  Platformy docelowe: Windows 8, Windows Server 2012, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003 i Windows XP Przybliżone

  rozmiary plików:

  • Windows Narzędzie do usuwania złośliwego oprogramowania — aktualizacja z lipca 2013 r.: ~ 24734 KB

  • Windows Narzędzie do usuwania złośliwego oprogramowania x64 — aktualizacja z lipca 2013 r.: ~ 26330 KB

  • Windows Narzędzie do usuwania złośliwego oprogramowania — lipiec 2013 — aktualizacja wersji programu IE: ~ 20328 KB

  Opis: Po pobraniu to narzędzie jest uruchamiane raz w celu sprawdzenia, czy komputer jest podraźny przez określone, dosyć złośliwe oprogramowanie (w tym
  rąbka, saza i mydoom) i pomaga usunąć wszelkie znalezione wirusi.
  W przypadku znalezionej infekcji narzędzie wyświetli raport o stanie przy następnym uruchomieniu komputera. Co miesiąc będzie oferowana nowa wersja tego narzędzia. Jeśli chcesz ręcznie uruchomić narzędzie na komputerze, możesz pobrać kopię z Centrum pobierania Microsoft lub uruchomić wersję online z witryny microsoft.com. To narzędzie nie zastępuje produktu antywirusowego. Aby chronić komputer, należy użyć produktu antywirusowego.

  http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=39987

Zmiany istniejącej zawartości zabezpieczeń:

 • MS11-007: Aktualizacja zabezpieczeń dla systemu Windows XP x64 Edition (KB2485376)

  • Metadane zostały zmienione.

  • Pliki binarne nie uległy zmianie.

  • Nie trzeba ponownie instalować tej aktualizacji.

  Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu, aby wyświetlić ten artykuł w bazie wiedzy Microsoft Knowledge Base:

  http://support.microsoft.com/kb/2485376

 • MS11-043: Aktualizacja zabezpieczeń dla systemu Windows Vista (KB2536276)

  • Metadane zostały zmienione.

  • Pliki binarne nie uległy zmianie.

  • Nie trzeba ponownie instalować tej aktualizacji.

  Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu, aby wyświetlić ten artykuł w bazie wiedzy Microsoft Knowledge Base:

  http://support.microsoft.com/kb/2536276

 • MS11-076: Aktualizacja zabezpieczeń dla systemu Windows Vista (KB2579686)

  • Metadane zostały zmienione.

  • Pliki binarne nie uległy zmianie.

  • Nie trzeba ponownie instalować tej aktualizacji.

  Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu, aby wyświetlić ten artykuł w bazie wiedzy Microsoft Knowledge Base:

  http://support.microsoft.com/kb/2579686

 • MS12-006: aktualizacja zabezpieczeń dla systemu Windows Vista (KB2585542)

  • Metadane zostały zmienione.

  • Pliki binarne nie uległy zmianie.

  • Nie trzeba ponownie instalować tej aktualizacji.

  Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu, aby wyświetlić ten artykuł w bazie wiedzy Microsoft Knowledge Base:

  http://support.microsoft.com/kb/2585542

 • MS12-049: Aktualizacja zabezpieczeń dla systemu Windows Vista (KB2655992)

  • Metadane zostały zmienione.

  • Pliki binarne nie uległy zmianie.

  • Nie trzeba ponownie instalować tej aktualizacji.

  Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu, aby wyświetlić ten artykuł w bazie wiedzy Microsoft Knowledge Base:

  http://support.microsoft.com/kb/2655992

 • MS12-036: aktualizacja zabezpieczeń dla systemu Windows Vista (KB2685939)

  • Metadane zostały zmienione.

  • Pliki binarne nie uległy zmianie.

  • Nie trzeba ponownie instalować tej aktualizacji.

  Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu, aby wyświetlić ten artykuł w bazie wiedzy Microsoft Knowledge Base:

  http://support.microsoft.com/kb/2685939

 • MS12-048: aktualizacja zabezpieczeń dla systemu Windows Vista (KB2691442)

  • Metadane zostały zmienione.

  • Pliki binarne nie uległy zmianie.

  • Nie trzeba ponownie instalować tej aktualizacji.

  Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu, aby wyświetlić ten artykuł w bazie wiedzy Microsoft Knowledge Base:

  http://support.microsoft.com/kb/2691442

 • MS12-054: aktualizacja zabezpieczeń dla systemu Windows Vista (KB2705219)

  • Metadane zostały zmienione.

  • Pliki binarne nie uległy zmianie.

  • Nie trzeba ponownie instalować tej aktualizacji.

  Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu, aby wyświetlić ten artykuł w bazie wiedzy Microsoft Knowledge Base:

  http://support.microsoft.com/kb/2705219

 • MS12-056: Aktualizacja zabezpieczeń dla systemu Windows Vista dla systemów opartych na proc. x64 (KB2706045)

  • Metadane zostały zmienione.

  • Pliki binarne nie uległy zmianie.

  • Nie trzeba ponownie instalować tej aktualizacji.

  Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu, aby wyświetlić ten artykuł w bazie wiedzy Microsoft Knowledge Base:

  http://support.microsoft.com/kb/2706045

 • MS12-082: aktualizacja zabezpieczeń dla systemu Windows Vista (KB2770660)

  • Metadane zostały zmienione.

  • Pliki binarne nie uległy zmianie.

  • Nie trzeba ponownie instalować tej aktualizacji.

  Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu, aby wyświetlić ten artykuł w bazie wiedzy Microsoft Knowledge Base:

  http://support.microsoft.com/kb/2770660

 • MS13-006: aktualizacja zabezpieczeń dla systemu Windows Vista (KB2785220)

  • Metadane zostały zmienione.

  • Pliki binarne nie uległy zmianie.

  • Nie trzeba ponownie instalować tej aktualizacji.

  Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu, aby wyświetlić ten artykuł w bazie wiedzy Microsoft Knowledge Base:

  http://support.microsoft.com/kb/2785220

 • MS13-027: Aktualizacja zabezpieczeń dla systemu Windows Vista (KB2807986)

  • Metadane zostały zmienione.

  • Pliki binarne nie uległy zmianie.

  • Nie trzeba ponownie instalować tej aktualizacji.

  Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu, aby wyświetlić ten artykuł w bazie wiedzy Microsoft Knowledge Base:

  http://support.microsoft.com/kb/2807986

Zmiany istniejącej zawartości niezwiązywowej z zabezpieczeniami:

 • Aktualizacja dla Windows 8, Windows RT i Windows Server 2012 (KB2822241)

  • Pakiety zostały zmienione.

  • Pliki binarne uległy zmianie.

  • Ta aktualizacja musi zostać ponownie zainstalowana.

  Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu, aby wyświetlić ten artykuł w bazie wiedzy Microsoft Knowledge Base:

  http://support.microsoft.com/kb/2822241

Wtorek, 25 czerwca 2013 r.

Jest to podsumowanie nowej i zmienionej zawartości, która zostanie opublikowana we wtorek 25 czerwca 2013 r.

Nowa zawartość niezwiązywowa z zabezpieczeniami:

 • Windows Narzędzie do usuwania złośliwego oprogramowania — czerwiec 2013 (KB890830) — ustawienia lokalne wersji programu IE: Wszystkie wdrożenie: aktualizacje automatyczne, program WSUS i klasyfikacja wykazu: wysoki priorytet, niezwiązany z zabezpieczeniami, rzutnie aktualizacji, pliki  lokalne: KB890830

  przybliżone rozmiary plików:

  • Windows Narzędzie do usuwania złośliwego oprogramowania — czerwiec 2013 — aktualizacja wersji programu IE: ~ 19500 KB

  Opis: Po pobraniu to narzędzie jest uruchamiane raz w celu sprawdzenia, czy komputer jest podraźny przez określone, dosyć złośliwe oprogramowanie (w tym
  rąbka, saza i mydoom) i pomaga usunąć wszelkie znalezione wirusi.
  W przypadku znalezionej infekcji narzędzie wyświetli raport o stanie przy następnym uruchomieniu komputera. Co miesiąc będzie oferowana nowa wersja tego narzędzia. Jeśli chcesz ręcznie uruchomić narzędzie na komputerze, możesz pobrać kopię z Centrum pobierania Microsoft lub uruchomić wersję online z witryny microsoft.com. To narzędzie nie zastępuje produktu antywirusowego. Aby chronić komputer, należy użyć produktu antywirusowego.

  http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=39987

Zmiany istniejącej zawartości zabezpieczeń:

 • MS13-029: aktualizacja zabezpieczeń systemu Windows XP (KB2813347)

  • Pakiety zostały zmienione.

  • Pliki binarne uległy zmianie.

  • Ta aktualizacja musi zostać ponownie zainstalowana.

  Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu, aby wyświetlić ten artykuł w bazie wiedzy Microsoft Knowledge Base:

  http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=286679

Wtorek, 18 czerwca 2013 r.

Jest to podsumowanie nowej i zmienionej zawartości, która zostanie opublikowana we wtorek, 18 czerwca 2013 r.

Zmiany istniejącej zawartości zabezpieczeń:

 • MS13-048: aktualizacja zabezpieczeń dla systemów Windows 8, Windows Embedded Standard 7, Windows 7, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003 i Windows XP (KB2839229)

  • Metadane zostały zmienione.

  • Pliki binarne nie uległy zmianie.

  • Nie trzeba ponownie instalować tej aktualizacji.

  Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu, aby wyświetlić ten artykuł w bazie wiedzy Microsoft Knowledge Base:

  http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=301748

Wtorek, 12 czerwca 2013 r.

Jest to podsumowanie nowej i zmienionej zawartości, która zostanie opublikowana we wtorek, 12 czerwca 2013 r.

Zmiany istniejącej zawartości zabezpieczeń:

 • MS13-047: Skumulowana aktualizacja zabezpieczeń dla systemu Internet Explorer 10 systemu Windows 7 (KB2838727)

  • Tekst został zmieniony.

  • Pliki binarne nie uległy zmianie.

  • Nie trzeba ponownie instalować tej aktualizacji.

  Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu, aby wyświetlić ten artykuł w bazie wiedzy Microsoft Knowledge Base:

  http://support.microsoft.com/kb/2838727

Wtorek, 11 czerwca 2013 r.

Jest to podsumowanie nowej i zmienionej zawartości, która zostanie opublikowana we wtorek, 11 czerwca 2013 r.

Nowa zawartość zabezpieczeń:

 • Aktualizacja zabezpieczeń dla systemów Windows 8, Windows RT, Windows Server 2012, Windows Embedded Standard 7, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, and Windows Vista (KB2813430)  Locale: All Deployment: Windows Update, Microsoft Update, Important/Automatic Updates, WSUS, and Catalog

  Classification: Security Updates

  Supersedes: KB2661254 on Windows Embedded Standard 7, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 oraz Windows Vista
  Platformy
  docelowe: Windows 8, Windows RT*, Windows Server 2012, Windows Embedded Standard 7, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 i Windows Vista

  Przybliżone rozmiary plików:

  • Windows 8: ~ 1939 KB

  • Windows 8 x64/Windows Server 2012 x64: ~ 3518 KB

  • Windows RT: ~ 1534 KB

  • Windows Embedded Standard 7/Windows 7 update: ~ 2221KB

  • Windows Embedded Standard 7 x64/Windows 7 x64/Windows Server 2008 R2 x64 update: ~ 3772KB

  • Windows Aktualizacja serwera 2008 R2 IA-64: ~ 3296 KB

  • Windows Aktualizacja serwera 2008/Windows Vista: ~ 2010 KB

  • Windows Aktualizacja serwera 2008 IA-64: ~ 2996 KB

  • Windows Aktualizacja serwera 2008 x64/Windows Vista x64: ~ 3336 KB

  Opis: W produkcie oprogramowania firmy Microsoft stwierdzono problem

  zabezpieczeń, który może mieć wpływ na system. Możesz pomóc w ochronie systemu, instalując tę aktualizację od firmy Microsoft. Aby uzyskać pełną listę problemów uwzględnionych w tej aktualizacji, zobacz skojarzony artykuł z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base. Po zainstalowaniu tej aktualizacji może być konieczne ponowne uruchomienie systemu.

  http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=302334

 • Aktualizacja zabezpieczeń programu Internet Explorer Flash Player dla programu Windows 8 (KB2847928) — ustawienia lokalne: wszystkie wdrożenia: aktualizacje ważne/automatyczne, wsus i klasyfikacja wykazu: aktualizacje zabezpieczeń , ale nie więcej  niż: KB2837385  w systemach Windows 8, Windows RT i Windows Server 2012 Platformy docelowe: Windows 8, Windows RT * i Windows Server 2012 przybliżone rozmiary plików:

  • Program Internet Explorer Flash Player Windows 8 aktualizacji: ~ 9445 KB

  • Program Internet Explorer Flash Player dla Windows 8 x64/Windows Server 2012 x64: ~ 18062 KB

  • Program Internet Explorer Flash Player Windows RT aktualizacji: ~ 6012 KB

  Opis: ta aktualizacja rozwiązuje luki w zabezpieczeniach omówione w poradach firmy Microsoft w zakresie zabezpieczeń

  (KB2847928). Stwierdzono problemy dotyczące zabezpieczeń, które mogą umożliwić atakującemu złamanie dostępu do komputera z programem Internet Explorer Flash Player Windows 8 uzyskanie nad nim kontroli. Możesz chronić komputer, instalując tę aktualizację od firmy Microsoft. Po zainstalowaniu tej aktualizacji może być konieczne ponowne uruchomienie komputera.

  http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=264959

 • MS13-047: Skumulowana aktualizacja zabezpieczeń dla programu Internet Explorer (KB2838727) Ustawienia  lokalne: Wszystkie wdrożenie: aktualizacja Windows, Microsoft Update, aktualizacje ważne/automatyczne, program WSUS i klasyfikacja

  wykazu:
  klasyfikacja ważności aktualizacji
  zabezpieczeń:

  • Krytyczne: Windows 8, Windows RT, Windows Standard 7, Windows 7, Windows Vista i Windows XP

  • Umiarkowany: Windows Server 2012, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 i Windows Server 2003

  Supersedyty:

  • MS13-037 (KB2829530) w systemach Windows 8, Windows RT, Windows Server 2012, Windows Embedded Standard 7, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003 i Windows XP

  • MS13-038 (KB2847204) w systemie Windows Embedded Standard 7, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003 i Windows XP

  Platformy docelowe: Windows 8, Windows RT*, Windows Server 2012, Windows Embedded Standard 7, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003 i Windows XP Przybliżone rozmiary

  plików:

  • Internet Explorer 10 aktualizacji Windows 8: ~ 18018 KB

  • Internet Explorer 10 dla Windows 8 x64/Windows Server 2012 x64: ~ 38878 KB

  • Internet Explorer 10 dla Windows RT: ~ 13965 KB

  • Internet Explorer 9 dla Windows Standard 7/Windows 7: ~ 13839 KB

  • Internet Explorer 10 dla Windows Embedded Standard 7/Windows 7 z dodatkiem Service Pack 1 dla systemów opartych na proc. x64: ~ 19129KB

  • Internet Explorer 8 dla Windows Standard 7/Windows 7 aktualizacji: ~ 8523 KB

  • Aktualizacja programu Internet Explorer 9 dla systemu Windows Embedded Standard 7 x64/Windows 7 x64/Windows Server 2008 R2 x64: ~ 28532KB

  • Internet Explorer 10 dla Windows Embedded Standard 7 z dodatkiem Service Pack 1 dla systemów opartych na proc. x64: ~ 40311KB

  • Aktualizacja programu Internet Explorer 8 dla systemu Windows Embedded Standard 7 x64/Windows 7 x64/Windows Server 2008 R2 x64: ~ 16524 KB

  • Aktualizacja programu Internet Explorer 8 Windows Server 2008 R2 IA-64: ~ 21910 KB

  • Aktualizacja programu Internet Explorer 7 Windows Server 2008/Windows Vista: ~ 6929 KB

  • Aktualizacja programu Internet Explorer 8 Windows Server 2008/Windows Vista: ~ 9929 KB

  • Aktualizacja programu Internet Explorer 9 Windows Server 2008/Windows Vista: ~ 13842 KB

  • Aktualizacja programu Internet Explorer 7 Windows Server 2008 IA-64: ~ 17048 KB

  • Aktualizacja programu Internet Explorer 8 dla Windows Server 2008 x64/Windows Vista x64: ~ 19453KB

  • Aktualizacja programu Internet Explorer 9 Windows Server 2008 x64/Windows Vista x64: ~ 28540 KB

  • Aktualizacja programu Internet Explorer 7 dla Windows Server 2008 x64/Windows Vista x64: ~ 13237KB

  • Aktualizacja programu Internet Explorer 8 Windows Server 2003: ~ 9418 KB

  • Aktualizacja programu Internet Explorer 6 Windows Server 2003: ~ 4427 KB

  • Aktualizacja programu Internet Explorer 7 Windows Server 2003: ~ 8462 KB

  • Aktualizacja programu Internet Explorer 7 Windows Server 2003 IA-64: ~ 25299 KB

  • Aktualizacja programu Internet Explorer 6 Windows Server 2003 IA-64: ~ 14011KB

  • Aktualizacja systemu Internet Explorer 8 dla Windows Server 2003 x64/Windows XP x64: ~ 22389 KB

  • Aktualizacja programu Internet Explorer 7 Windows Server 2003 x64/Windows XP x64: ~ 19951KB

  • Aktualizacja programu Internet Explorer 6 Windows Server 2003 x64/Windows XP x64: ~ 10790 KB

  • Aktualizacja XP przeglądarki Internet Explorer 6 Windows: ~ 4132 KB

  • Przeglądarka Internet Explorer 7 dla systemu Windows XP: ~ 8461 KB

  • Przeglądarka Internet Explorer 8 dla systemu Windows XP: ~ 9424 KB

  • Dynamiczny instalator programu Internet Explorer 8 dla Windows Server 2008/Windows Vista: ~ 9929 KB

  • Dynamiczny instalator programu Internet Explorer 8 dla systemu Windows Server 2008 x64/Windows Vista x64, aktualizacja: ~ 19453KB

  • Dynamiczny Instalator programu Internet Explorer 7 dla programu Windows Server 2003: ~ 8462 KB

  • Dynamiczny Instalator programu Internet Explorer 8 dla programu Windows Server 2003: ~ 9418 KB

  • Aktualizacja programu Internet Explorer 7 Dynamic Installer Windows Server 2003 IA-64: ~ 25299 KB

  • Aktualizacja dynamiczna programu Internet Explorer 7 dla Windows Server 2003 x64/Windows XP x64: ~ 19951KB

  • Aktualizacja instalatora dynamicznego programu Internet Explorer 8 Windows Server 2003 x64/Windows XP x64: ~ 22389 KB

  • Dynamiczny Instalator programu Internet Explorer 8 dla systemu Windows XP: ~ 9424 KB

  • Dynamiczny Instalator programu Internet Explorer 7 dla systemu Windows XP: ~ 8461 KB

  Opis: W produkcie oprogramowania firmy Microsoft stwierdzono problem

  zabezpieczeń, który może mieć wpływ na system. Możesz pomóc w ochronie systemu, instalując tę aktualizację od firmy Microsoft. Aby uzyskać pełną listę problemów uwzględnionych w tej aktualizacji, zobacz skojarzony artykuł z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base. Po zainstalowaniu tej aktualizacji może być konieczne ponowne uruchomienie systemu.

  http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=299498

 • MS13-048: Aktualizacja zabezpieczeń dla Windows 8, Windows Osadzone ustawienia standardowe 7, Windows 7, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003 i Windows XP (KB2839229) Ustawienia lokalne: wszystkie  wdrożenia: aktualizacja Windows, aktualizacja Microsoft Update, aktualizacje ważne/automatyczne, program WSUS i
  klasyfikacja wykazu:
  ocena istotności aktualizacji zabezpieczeń: ważne supersyłki:

  • MS13-031 (KB2813170) w systemie Windows Embedded Standard 7, Windows 7, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003 i Windows XP

  • MS13-046 (KB2829361) w Windows 8

  Platformy docelowe: Windows 8, Windows Embedded Standard 7, Windows 7, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003 i Windows XP Przybliżone rozmiary

  plików:

  • Windows 8: ~ 2871 KB

  • Windows Embedded Standard 7/Windows 7 update: ~ 2067KB

  • Windows Aktualizacja serwera 2008/Windows Vista: ~ 1817 KB

  • Windows Aktualizacja z serwera 2003: ~ 2453 KB

  • Windows Aktualizacja XP: ~ 2217 KB

  Opis: W produkcie oprogramowania firmy Microsoft stwierdzono problem

  zabezpieczeń, który może mieć wpływ na system. Możesz pomóc w ochronie systemu, instalując tę aktualizację od firmy Microsoft. Aby uzyskać pełną listę problemów uwzględnionych w tej aktualizacji, zobacz skojarzony artykuł z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base. Po zainstalowaniu tej aktualizacji może być konieczne ponowne uruchomienie systemu.

  http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=301748

 • MS13-064: Aktualizacja zabezpieczeń dla programu Windows Server 2012 (KB2849568) Ustawienia lokalne: Wszystkie

  wdrożenie: Ważne/automatyczne aktualizacje, WSUS i Klasyfikacja wykazu: Ocena ważności aktualizacji zabezpieczeń: Ważne platformy  docelowe: Windows Server 2012
  przybliżone rozmiary plików:

  • Windows Server 2012 x64: ~ 80 KB

  Opis: W produkcie oprogramowania firmy Microsoft stwierdzono problem
  zabezpieczeń, który może mieć wpływ na system. Możesz pomóc w ochronie systemu, instalując tę aktualizację od firmy Microsoft. Aby uzyskać pełną listę problemów uwzględnionych w tej aktualizacji, zobacz skojarzony artykuł z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base. Po zainstalowaniu tej aktualizacji może być konieczne ponowne uruchomienie systemu.

  http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=314043

 • MS13-049: Aktualizacja zabezpieczeń dla systemu Windows 8, Windows RT, Windows Server 2012, Windows Embedded Standard 7, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 i Windows Vista (KB2845690) Ustawienia lokalne: Wszystkie  wdrożenie: Ważne/automatyczne aktualizacje, WSUS


  i Klasyfikacja wykazu: ocena istotności aktualizacji
  zabezpieczeń:

  • Ważne: Windows 8, Windows RT i Windows Server 2012

  • Umiarkowany: Windows Embedded Standard 7, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 i Windows Vista

   Supersedes:

   • MS13-018 (KB2790655) w systemach Windows 8, Windows RT, Windows Server 2012, Windows Embedded Standard 7, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 i Windows Vista

   Platformy docelowe: Windows 8, Windows RT*, Windows Server 2012, Windows Embedded Standard 7, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 i Windows Vista Przybliżone rozmiary

   plików:

   • Windows 8: ~ 1083 KB

   • Windows 8 x64/Windows Server 2012 x64: ~ 1318 KB

   • Windows RT: ~ 900 KB

   • Windows Embedded Standard 7/Windows 7 update: ~ 777KB

   • Windows Embedded Standard 7 x64/Windows 7 x64/Windows Server 2008 R2 x64 update: ~ 1198KB

   • Windows Aktualizacja serwera 2008 R2 IA-64: ~ 1989 KB

   • Windows Aktualizacja serwera 2008/Windows Vista: ~ 500 KB

   • Windows Aktualizacja serwera 2008 IA-64: ~ 1333 KB

   • Windows Aktualizacja serwera 2008 x64/Windows Vista x64: ~ 809 KB

  Opis: W produkcie oprogramowania firmy Microsoft stwierdzono problem

  zabezpieczeń, który może mieć wpływ na system. Możesz pomóc w ochronie systemu, instalując tę aktualizację od firmy Microsoft. Aby uzyskać pełną listę problemów uwzględnionych w tej aktualizacji, zobacz skojarzony artykuł z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base. Po zainstalowaniu tej aktualizacji może być konieczne ponowne uruchomienie systemu.

  http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=301749

 • MS13-050: aktualizacja zabezpieczeń dla systemów Windows 8, Windows RT, Windows Server 2012, Windows Embedded Standard 7, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 i Windows Vista (KB2839894) — ustawienia lokalne: wszystkie wdrożenia: Windows, Microsoft Update, Ważne/Automatyczne aktualizacje, WSUS i Klasyfikacja wykazu: Ocena ważności aktualizacji zabezpieczeń: Ważne nadsyłki:

  MS13-001 (KB2769369) na platformach Windows Embedded Standard 7, Windows 7 i Windows Server 2008 R2

  Platformy docelowe: Windows 8, Windows RT*, Windows Server 2012, Windows Embedded Standard 7, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 i Windows Vista Przybliżone rozmiary

  plików:

  • Windows 8: ~ 245 KB

  • Windows 8 x64/Windows Server 2012 x64: ~ 312 KB

  • Windows RT: ~ 250 KB

  • Windows Embedded Standard 7/Windows 7 update: ~ 232KB

  • Windows Embedded Standard 7 x64/Windows 7 x64/Windows Server 2008 R2 x64 update: ~ 504KB

  • Windows Aktualizacja serwera 2008 R2 IA-64: ~ 682 KB

  • Windows Aktualizacja serwera 2008/Windows Vista: ~ 232 KB

  • Windows Aktualizacja serwera 2008 IA-64: ~ 632 KB

  • Windows Aktualizacja serwera 2008 x64/Windows Vista x64: ~ 486 KB

  Opis: W produkcie oprogramowania firmy Microsoft stwierdzono problem

  zabezpieczeń, który może mieć wpływ na system. Możesz pomóc w ochronie systemu, instalując tę aktualizację od firmy Microsoft. Aby uzyskać pełną listę problemów uwzględnionych w tej aktualizacji, zobacz skojarzony artykuł z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base. Po zainstalowaniu tej aktualizacji może być konieczne ponowne uruchomienie systemu.

  http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=299243

Nowa zawartość niezwiązywowa z zabezpieczeniami:

 • Aktualizacja dla systemu Windows (KB2808679) Ustawienia lokalne: wszystkie wdrożenia: Windows Update, Microsoft Update, Aktualizacje zalecane/automatyczne, WSUS i Klasyfikacja wykazu: aktualizacje, pliki, które nie są

  zabezpieczeniami:

  KB2661254 w systemie Windows Embedded Standard 7, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003 i Windows XP

  Platformy docelowe: Windows 8, Windows RT*, Windows Server 2012, Windows Embedded Standard 7, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003

  i Windows XP Przybliżone rozmiary plików:

  • Windows 8: ~ 1007 KB

  • Windows 8 x64/Windows Server 2012 x64: ~ 1862 KB

  • Windows RT: ~ 748 KB

  • Windows Embedded Standard 7/Windows 7 update: ~ 1171KB

  • Windows Embedded Standard 7 x64/Windows 7 x64/Windows Server 2008 R2 x64 update: ~ 1994KB

  • Windows Aktualizacja serwera 2008 R2 IA-64: ~ 1777 KB

  • Windows Aktualizacja serwera 2008/Windows Vista: ~ 1097 KB

  • Windows Aktualizacja serwera 2008 IA-64: ~ 1630 KB

  • Windows Aktualizacja serwera 2008 x64/Windows Vista x64: ~ 1744 KB

  • Windows Aktualizacja z serwera 2003: ~ 777 KB

  • Windows Aktualizacja serwera 2003 IA-64: ~ 1896 KB

  • Windows Aktualizacja serwera 2003 x64/Windows XP x64: ~ 1475 KB

  • Windows Aktualizacja XP: ~ 784 KB

  Opis:

  Zainstaluj tę aktualizację, aby rozwiązać problemy z Windows. Aby uzyskać pełną listę problemów uwzględnionych w tej aktualizacji, zobacz powiązany artykuł z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base, aby uzyskać więcej informacji. Po zainstalowaniu tej aktualizacji może być konieczne ponowne uruchomienie komputera.

  http://support.microsoft.com/kb/2808679

 • Aktualizacja dla systemu Windows Server 2012 (KB2818604) — ustawienia  lokalne: wszystkie wdrożenia: aktualizacje zalecane/automatyczne, wsus i klasyfikacja

  wykazu: aktualizacje,  platformy docelowe niezwiązane z zabezpieczeniami: Windows Server 2012 przybliżone rozmiary plików:

  • Windows Server 2012 x64: ~ 59 KB

  Opis:

  Zainstaluj tę aktualizację, aby rozwiązać problemy z Windows. Aby uzyskać pełną listę problemów uwzględnionych w tej aktualizacji, zobacz powiązany artykuł z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base, aby uzyskać więcej informacji. Po zainstalowaniu tej aktualizacji może być konieczne ponowne uruchomienie komputera.

  http://support.microsoft.com/kb/2818604

 • Aktualizacja dla systemów Windows 8, Windows RT i Windows Server 2012 (KB2821895) Ustawienia lokalne: Wszystkie wdrożenie: Ważne/automatyczne, WSUS i Klasyfikacja wykazu: Wysoki priorytet, Inne niż zabezpieczenia:  KB2771431 na platformach Windows 8, Windows RT i Windows Server 2012

  Platformy docelowe: Windows 8, Windows RT*i Windows Server 2012
  przybliżonych rozmiarów plików:

  • Windows 8: ~ 4406 KB

  • Windows 8 x64/Windows Server 2012 x64: ~ 9779 KB

  • Windows RT: ~ 9065 KB

  Opis:

  Zainstaluj tę aktualizację, aby rozwiązać problemy z Windows. Aby uzyskać pełną listę problemów uwzględnionych w tej aktualizacji, zobacz powiązany artykuł z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base, aby uzyskać więcej informacji. Po zainstalowaniu tej aktualizacji może być konieczne ponowne uruchomienie komputera.

  http://support.microsoft.com/kb/2821895

 • Rzutowanie aktualizacji dla programu Windows Server 2012 Essentials (KB2824160) Ustawienia lokalne: Wszystkie wdrożenie: Aktualizacje ważne/automatyczne, WSUS i Klasyfikacja wykazu: wysoki priorytet, niezwiązywane z zabezpieczeniami, rzuty  aktualizacji: KB2781267  na platformach docelowych programu Windows Server 2012: Windows Server 2012 przybliżone rozmiary plików:

  • Update Rollup for Windows Server 2012 x64 Essentials update: ~ 104975KB

  Opis:

  Zainstaluj tę aktualizację, aby rozwiązać problemy z Windows. Aby uzyskać pełną listę problemów zawartych w tej aktualizacji skumulowanej, zobacz powiązany artykuł z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base, aby uzyskać więcej informacji. Po zainstalowaniu tej aktualizacji może być konieczne ponowne uruchomienie komputera.

  http://support.microsoft.com/kb/2824160

 • Aktualizacja dla systemów Windows 7 i Windows Server 2008 R2 (KB2834140) Ustawienia lokalne: Wszystkie


  wdrożenie: Zalecane/Automatyczne aktualizacje, WSUS i Klasyfikacja wykazu: Aktualizacje, platformy docelowe niezwiązane z zabezpieczeniami: Windows 7 i


  Windows

  Server 2008 R2

  Przybliżone rozmiary plików:

  • Windows 7: ~ 415 KB

  • Windows 7 x64/Windows Server 2008 R2 x64: ~ 812 KB

  Opis:

  Zainstaluj tę aktualizację, aby rozwiązać problemy z Windows. Aby uzyskać pełną listę problemów uwzględnionych w tej aktualizacji, zobacz powiązany artykuł z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base, aby uzyskać więcej informacji. Po zainstalowaniu tej aktualizacji może być konieczne ponowne uruchomienie komputera.

  http://support.microsoft.com/kb/2834140

 • Aktualizacja pakietu koderów-kamer firmy Microsoft dla systemów Windows 8 i Windows RT (KB2836187) Ustawienia lokalne: Wszystkie wdrożenie: aktualizacje  zalecane/automatyczne, program WSUS i klasyfikacja

  wykazu: aktualizacje,

  platformy docelowe
  niezwiązane z zabezpieczeniami: Windows 8 i Windows RT * Przybliżone rozmiary plików:

  • Pakiet koderów-koderów-Windows 8 firmy Microsoft dla systemu Windows: ~ 5491 KB

  • Pakiet microsoft Camera Codec Pack dla Windows 8 x64: ~ 6166KB

  • Pakiet koderów-koderów-Windows RT firmy Microsoft dla systemu Windows: ~ 5642 KB

  Opis: Zainstalowanie pakietu Microsoft Camera Codec Pack umożliwia wyświetlanie różnych formatów plików specyficznych dla urządzenia i umożliwi wyświetlanie obsługiwanych plików aparatu RAW w aplikacjach pakietu

  Windows. Aby uzyskać pełną listę obsługiwanych kamer, zobacz skojarzony artykuł z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base, aby uzyskać więcej informacji. Po zainstalowaniu tej aktualizacji może być konieczne ponowne uruchomienie komputera.

  http://support.microsoft.com/kb/2836187

 • Aktualizacja dla systemów Windows 7 i Windows Server 2008 R2 (KB2836502) Ustawienia lokalne: Wszystkie  wdrożenie: Zalecane/Automatyczne aktualizacje, WSUS i Klasyfikacja wykazu: Aktualizacje, platformy docelowe niezwiązane z zabezpieczeniami: Windows 7 i

  Windows Server

  2008 R2

  Przybliżone rozmiary plików:

  • Windows 7: ~ 515 KB

  • Windows 7 x64/Windows Server 2008 R2 x64: ~ 1037 KB

  Opis:

  Zainstaluj tę aktualizację, aby rozwiązać problemy z Windows. Aby uzyskać pełną listę problemów uwzględnionych w tej aktualizacji, zobacz powiązany artykuł z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base, aby uzyskać więcej informacji. Po zainstalowaniu tej aktualizacji może być konieczne ponowne uruchomienie komputera.

  http://support.microsoft.com/kb/2836502

 • Aktualizacja dla systemu Microsoft .NET Framework 4 w systemie Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003 i Windows XP (KB2836939)

  Locale:

  wszystkie wdrożenia: Windows Update, Microsoft Update, Aktualizacje zalecane/automatyczne, WSUS i Klasyfikacja wykazu: Aktualizacje, platformy docelowe niezwiązane z

  zabezpieczeniami: Windows

  7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003

  i Windows XP Przybliżone rozmiary plików:

  • System Microsoft .NET Framework 4 w systemach XP, Server 2003, Vista, Windows 7/Windows Server 2008/Windows Vista/Windows Server 2003/Windows XP, aktualizacja server 2008 x86: ~ 5614 KB

  • Microsoft .NET Framework 4 w systemie XP, Server 2003, Vista, Windows 7, Server 2008, Server 2008 R2 dla x64, aktualizacja: ~ 9279 KB

  • Program Microsoft .NET Framework 4 w systemie Windows Server 2003, Server 2008, Server 2008 R2 dla IA64 aktualizacja: ~ 9711 KB

  Opis:

  Zainstaluj tę aktualizację, aby rozwiązać problemy z Windows. Aby uzyskać pełną listę problemów uwzględnionych w tej aktualizacji, zobacz powiązany artykuł z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base, aby uzyskać więcej informacji. Po zainstalowaniu tej aktualizacji może być konieczne ponowne uruchomienie komputera.

  http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=299084

 • Aktualizacja dla oprogramowania Microsoft .NET Framework 3.5 z dodatkiem SP1 Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003 i Windows XP (KB2836940) Ustawienia lokalne: Wszystkie wdrożenie: aktualizacja Windows, Microsoft Update, aktualizacje zalecane/automatyczne, program WSUS i klasyfikacja wykazu: aktualizacje, platformy docelowe niezwiązane z

  zabezpieczeniami: Windows

  Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003

  oraz Windows przybliżonych rozmiarów plików XP:

  • Program Microsoft .NET Framework 3.5 z dodatkiem SP1 w systemie Windows Server 2008/Windows Vista/Windows Server 2003/Windows XP, Server 2003, Vista i Server 2008 x86, aktualizacja: ~ 1505 KB

  • Program Microsoft .NET Framework 3.5 z dodatkiem SP1 w systemach Windows Server 2003 i Server 2008 dla systemów opartych na procesorze Itanium: ~ 2062 KB

  • System .NET Framework Microsoft .NET Framework 3.5 SP1 w systemach Windows XP, Server 2003, Vista i Server 2008 dla systemów opartych na proc. x64: ~ 1908 KB

  Opis:

  Zainstaluj tę aktualizację, aby rozwiązać problemy z Windows. Aby uzyskać pełną listę problemów uwzględnionych w tej aktualizacji, zobacz powiązany artykuł z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base, aby uzyskać więcej informacji. Po zainstalowaniu tej aktualizacji może być konieczne ponowne uruchomienie komputera.

  http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=299086

 • Aktualizacja dla programu Microsoft .NET Framework 2.0 z dodatkiem SP2 w systemach Windows Server 2003 i Windows XP (KB2836941) Ustawienia lokalne: Wszystkie


  wdrożenie: aktualizacja Windows, Microsoft Update, WSUS i klasyfikacja wykazu: aktualizacje, platformy docelowe niezwiązane z
  zabezpieczeniami: Windows Server 2003 i Windows XP Przybliżone

  rozmiary plików:

  • Program Microsoft .NET Framework 2.0 z dodatkiem SP2 w systemie Windows Server 2003/Windows XP x86: ~ 6797 KB

  • Aktualizacja .NET Framework Microsoft .NET Framework 2.0 z dodatkiem SP2 Windows Server 2003 IA-64: ~ 13284KB

  • Program Microsoft .NET Framework 2.0 z dodatkiem SP2 w systemie Windows Server 2003 i Windows XP dla systemów opartych na proc. x64: ~ 13027KB

  Opis:

  Zainstaluj tę aktualizację, aby rozwiązać problemy z Windows. Aby uzyskać pełną listę problemów uwzględnionych w tej aktualizacji, zobacz powiązany artykuł z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base, aby uzyskać więcej informacji. Po zainstalowaniu tej aktualizacji może być konieczne ponowne uruchomienie komputera.

  http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=299088

 • Aktualizacja dla programu Microsoft .NET Framework 3.5.1 w systemie Windows 7 i Windows Server 2008 R2 (KB2836942) Ustawienia lokalne: Wszystkie wdrożenie: Aktualizacje zalecane/automatyczne, WSUS i Klasyfikacja wykazu: aktualizacje, platformy docelowe niezwiązane z zabezpieczeniami: Windows 7 i  Windows  Server 2008 R2

  Przybliżone rozmiary plików:

  • Program Microsoft .NET Framework 3.5.1 w systemie Windows 7 z dodatkiem SP1 x86: ~ 346 KB

  • Program Microsoft .NET Framework 3.5.1 w systemach Windows 7 i Windows Server 2008 R2 SP1 dla systemów opartych na procesorze x64: ~ 353 KB

  • Program Microsoft .NET Framework 3.5.1 w systemie Windows Server 2008 R2 SP1 dla systemów opartych na procesorze Itanium: ~ 346 KB

  Opis:

  Zainstaluj tę aktualizację, aby rozwiązać problemy z Windows. Aby uzyskać pełną listę problemów uwzględnionych w tej aktualizacji, zobacz powiązany artykuł z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base, aby uzyskać więcej informacji. Po zainstalowaniu tej aktualizacji może być konieczne ponowne uruchomienie komputera.

  http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=299090

 • Aktualizacja dla programu Microsoft .NET Framework 3.5.1 w systemie Windows 7 i Windows Server 2008 R2 (KB2836943) Ustawienia


  lokalne: Wszystkie wdrożenie: Zalecane/Automatyczne aktualizacje, WSUS i Klasyfikacja wykazu: Aktualizacje, platformy docelowe niezwiązane z zabezpieczeniami: Windows 7 i


  Windows

  Server 2008 R2

  Przybliżone rozmiary plików:

  • Program Microsoft .NET Framework 3.5.1 w systemie Windows 7 z dodatkiem SP1 x86: ~ 3560 KB

  • Firma Microsoft .NET Framework 3.5.1 w systemie Windows 7 i Windows Server 2008 R2 SP1 dla systemów opartych na procesorze x64: ~ 3951 KB

  • Program Microsoft .NET Framework 3.5.1 w systemie Windows Server 2008 R2 z dodatkiem SP1 dla systemów opartych na proc. Itanium: ~ 2819 KB

  Opis:

  Zainstaluj tę aktualizację, aby rozwiązać problemy z Windows. Aby uzyskać pełną listę problemów uwzględnionych w tej aktualizacji, zobacz powiązany artykuł z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base, aby uzyskać więcej informacji. Po zainstalowaniu tej aktualizacji może być konieczne ponowne uruchomienie komputera.

  http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=299092

 • Aktualizacja dla systemów Windows 8 i Windows Server 2012 (KB2836946) Ustawienia lokalne: Wszystkie wdrożenie: Aktualizacje  zalecane/automatyczne, WSUS i Klasyfikacja

  wykazu: aktualizacje,


  platformy docelowe
  niezwiązane z zabezpieczeniami: Windows 8 i Windows Server 2012 przybliżone rozmiary plików:

  • Wersja .NET Framework Microsoft 3.5 Windows 8 aktualizacji: ~ 3788 KB

  • Firma Microsoft .NET Framework 3.5 w systemie Windows 8 i Windows 8 x64/Windows Server 2012 x64 dla systemów opartych na proc. x64: ~ 4169 KB

  Opis:

  Zainstaluj tę aktualizację, aby rozwiązać problemy z Windows. Aby uzyskać pełną listę problemów uwzględnionych w tej aktualizacji, zobacz powiązany artykuł z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base, aby uzyskać więcej informacji. Po zainstalowaniu tej aktualizacji może być konieczne ponowne uruchomienie komputera.

  http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=299096

 • Aktualizacja dla systemu Microsoft .NET Framework 3.5 w systemach Windows 8 i Windows Server 2012 (KB2836947) Ustawienia lokalne: Wszystkie  wdrożenie: Zalecane/Automatyczne aktualizacje, WSUS i Klasyfikacja

  wykazu: Aktualizacje,

  platformy

  docelowe niezwiązane z zabezpieczeniami: Windows 8 i Windows Server 2012 przybliżone rozmiary plików:

  • Microsoft .NET Framework 3.5 w Windows 8 x86: ~ 332 KB

  • Aktualizacja .NET Framework Microsoft .NET Framework 3.5 w systemie Windows 8 i Windows 8 x64/Windows Server 2012 x64 dla systemów opartych na proc. x64: ~ 333 KB

  Opis:

  Zainstaluj tę aktualizację, aby rozwiązać problemy z Windows. Aby uzyskać pełną listę problemów uwzględnionych w tej aktualizacji, zobacz powiązany artykuł z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base, aby uzyskać więcej informacji. Po zainstalowaniu tej aktualizacji może być konieczne ponowne uruchomienie komputera.

  http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=299098

 • Aktualizacja dla systemów Windows 8, Windows RT i Windows Server 2012 (KB2845533) Ustawienia lokalne: Wszystkie wdrożenie: Aktualizacje ważne/automatyczne, WSUS i Klasyfikacja wykazu: Wysoki priorytet, Niezwiązane z

  zabezpieczeniami:

  KB2812822 na platformach Windows 8, Windows RT i Windows Server 2012

  Docelowych: Windows 8, Windows RT*i Windows Server 2012
  przybliżonych rozmiarów plików:

  • Windows 8: ~ 23369 KB

  • Windows 8 x64/Windows Server 2012 x64: ~ 37408 KB

  • Windows RT: ~ 19782 KB

  Opis:

  Zainstaluj tę aktualizację, aby rozwiązać problemy z Windows. Aby uzyskać pełną listę problemów uwzględnionych w tej aktualizacji, zobacz powiązany artykuł z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base, aby uzyskać więcej informacji. Po zainstalowaniu tej aktualizacji może być konieczne ponowne uruchomienie komputera.

  http://support.microsoft.com/kb/2845533

 • Windows Narzędzie do usuwania złośliwego oprogramowania — czerwiec 2013 (KB890830)/Windows Narzędzie do usuwania złośliwego oprogramowania — czerwiec 2013 (KB890830) — wersja programu Internet Explorer — locale: Wszystkie wdrożenie: Windows Aktualizuj, Microsoft Update, Ważne/automatyczne aktualizacje, WSUS i Klasyfikacja wykazu: wysoki priorytet, niezwiązywany z zabezpieczeniami, aktualizacje wsadów:  KB890830 w systemie Windows 8, Windows Server 2012, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Platformy docelowe systemów Windows Vista, Windows Server 2003 i Windows

  XP: Windows 8, Windows Server 2012, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003 i Windows XP Przybliżone

  rozmiary plików:

  • Windows Narzędzie do usuwania złośliwego oprogramowania — aktualizacja z czerwca 2013 r.: ~ 23370 KB

  • Windows Narzędzie do usuwania złośliwego oprogramowania x64 — aktualizacja z czerwca 2013 r.: ~ 24887 KB

  Opis: Po pobraniu to narzędzie jest uruchamiane raz w celu sprawdzenia, czy komputer jest podraźny przez określone, dosyć złośliwe oprogramowanie (w tym
  rąbka, saza i mydoom) i pomaga usunąć wszelkie znalezione wirusi.
  W przypadku znalezionej infekcji narzędzie wyświetli raport o stanie przy następnym uruchomieniu komputera. Co miesiąc będzie oferowana nowa wersja tego narzędzia. Jeśli chcesz ręcznie uruchomić narzędzie na komputerze, możesz pobrać kopię z Centrum pobierania Microsoft lub uruchomić wersję online z witryny microsoft.com. To narzędzie nie zastępuje produktu antywirusowego. Aby chronić komputer, należy użyć produktu antywirusowego.

  http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=39987

 • Aktualizacja Internet Explorer 10 dla systemów Windows 7 i Windows Server 2008 R2 (KB2859903) Ustawienia lokalne: Wszystkie
  wdrożenie: Ważne/Automatyczne aktualizacje, WSUS i Klasyfikacja wykazu: Wysoki priorytet, Platformy docelowe niezwiązane z zabezpieczeniami: Windows 7 i  Windows  Server 2008 R2

  Przybliżone rozmiary plików:

  • Internet Explorer 10 dla Windows 7 z dodatkiem Service Pack 1: ~ 15163KB

  • Internet Explorer 10 dla systemu Windows 7 x64/Windows Server 2008 R2 z dodatkiem Service Pack 1 dla systemów opartych na procesorze x64: ~ 31485 KB

  Opis:

  Zainstaluj tę aktualizację, aby rozwiązać problemy z Windows. Aby uzyskać pełną listę problemów uwzględnionych w tej aktualizacji, zobacz powiązany artykuł z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base, aby uzyskać więcej informacji. Po zainstalowaniu tej aktualizacji może być konieczne ponowne uruchomienie komputera.

  http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=309017

Wtorek, 28 maja 2013 r.

Jest to podsumowanie nowej i zmienionej zawartości, która zostanie opublikowana we wtorek, 28 maja 2013 r.

Nowa zawartość niezwiązywowa z zabezpieczeniami:

 • Narzędzie system Update Readiness tool for Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 i Windows Vista (KB947821) [May 2013]

  Locale: All Deployment: Important/Automatic Updates, WSUS i Klasyfikacja wykazu: Wysoki priorytet, Inne niż

  zabezpieczenia: KB947821 w systemie Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 i Windows Vista

  Target platformy: Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 oraz Windows Vista

  Przybliżone rozmiary plików:

  • Narzędzie System Update Readiness dla systemu Windows 7 maja 2013 r.: ~ 154678 KB

  • Narzędzie system Update Readiness dla systemu Windows 7 x64 [maj 2013] aktualizacja: ~ 247734 KB

  • Narzędzie do gotowości aktualizacji systemu dla programu Windows Server 2008 R2 IA-64 [maj 2013] aktualizacja: ~ 66716KB

  • Narzędzie system Update Readiness dla programu Windows Server 2008 R2 x64 [maj 2013] aktualizacja: ~ 270923KB

  • Narzędzie system Update Readiness dla programu Windows Server 2008 [maj 2013] aktualizacji: ~ 93526 KB

  • Narzędzie do gotowości aktualizacji systemu dla programu Windows Server 2008 IA-64 [maj 2013] aktualizacja: ~ 49636 KB

  • Narzędzie system Update Readiness dla programu Windows Server 2008 x64 [maj 2013] aktualizacji: ~ 129373KB

  • Narzędzie System Update Readiness dla systemu Windows Vista [maj 2013] aktualizacja: ~ 114213 KB

  • Narzędzie System Update Readiness dla systemu Windows Vista x64 [maj 2013] aktualizacja: ~ 159325KB

  Opis: To narzędzie jest oferowane, ponieważ w magazynie obsługi usługi Windows odnaleziono niespójność, która może uniemożliwić pomyślne zainstalowanie przyszłych aktualizacji, dodatków Service Pack i

  oprogramowania. To narzędzie sprawdza, czy na komputerze są takie niespójności, i próbuje rozwiązać znalezione problemy.

  http://support.microsoft.com/kb/947821

Wtorek, 14 maja 2013 r.

Jest to podsumowanie nowej i zmienionej zawartości, która zostanie opublikowana we wtorek, 14 maja 2013 r.

Nowa zawartość zabezpieczeń:

 • Skumulowana aktualizacja zabezpieczeń ActiveX Killbits dla Windows (KB2820197)

  Locale: Wszystkie
  wdrożenie: Windows aktualizacja, Microsoft Update, Ważne/automatyczne aktualizacje, WSUS i Klasyfikacja wykazu: Platformy docelowe  aktualizacji zabezpieczeń: Windows 8, Windows RT*, Windows Server 2012, Windows Embedded Standard 7, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003

  i Windows XP Przybliżone rozmiary plików:

  • ActiveX Killbits dla Windows 8: ~ 40 KB

  • ActiveX Killbits dla Windows 8 x64/Windows Server 2012 x64: ~ 43 KB

  • ActiveX Killbits do Windows RT: ~ 33 KB

  • ActiveX Killbits for Windows Embedded Standard 7/Windows 7 update: ~ 47KB

  • ActiveX Killbits for Windows Embedded Standard 7 x64/Windows 7 x64/Windows Server 2008 R2 x64 update: ~ 49KB

  • ActiveX Killbits dla Windows Server 2008 R2 IA-64: ~ 45 KB

  • ActiveX Killbits dla Windows Server 2008/Windows Vista: ~ 49 KB

  • ActiveX Killbits dla Windows Server 2008 IA-64: ~ 44 KB

  • ActiveX Killbits for Windows Server 2008 x64/Windows Vista x64 update: ~ 51KB

  • ActiveX Killbits dla Windows Server 2003: ~ 497 KB

  • ActiveX Killbits dla Windows Server 2003 IA-64: ~ 1000 KB

  • ActiveX Killbits dla Windows Server 2003 x64/Windows XP x64: ~ 670 KB

  • ActiveX Killbits dla Windows XP: ~ 500 KB

  Opis: W produkcie oprogramowania firmy Microsoft stwierdzono problem

  zabezpieczeń, który może mieć wpływ na system. Możesz pomóc w ochronie systemu, instalując tę aktualizację od firmy Microsoft. Aby uzyskać pełną listę problemów uwzględnionych w tej aktualizacji, zobacz skojarzony artykuł z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base. Po zainstalowaniu tej aktualizacji może być konieczne ponowne uruchomienie systemu.

  http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=286676

 • Aktualizacja zabezpieczeń programu Internet Explorer Flash Player dla systemu Windows 8 dla systemu opartego na systemie X64 (KB2837385) — ustawienia lokalne: wszystkie wdrożenia: ważne/automatyczne aktualizacje, program WSUS i klasyfikacja wykazu: aktualizacje zabezpieczeń — nowe  wartości: KB2833510  na platformach Windows 8, Windows RT i Windows Server 2012 Docelowych: Windows 8, Windows RT * oraz Windows Server 2012 przybliżonych rozmiarów plików:

  • Program Internet Explorer Flash Player Windows 8 aktualizacji: ~ 9237 KB

  • Program Internet Explorer Flash Player Windows 8 systemu opartego na proc. X64: ~ 17884 KB

  • Program Internet Explorer Flash Player Windows RT aktualizacji: ~ 5975 KB

  Opis: ta aktualizacja rozwiązuje luki omówione w poradach firmy Microsoft w zakresie zabezpieczeń

  (KB2837385). Stwierdzono problemy dotyczące zabezpieczeń, które mogą umożliwić atakującemu złamanie dostępu do komputera z programem Internet Explorer Flash Player Windows 8 uzyskanie nad nim kontroli. Możesz chronić komputer, instalując tę aktualizację od firmy Microsoft. Po zainstalowaniu tej aktualizacji może być konieczne ponowne uruchomienie komputera.

  http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=264959

 • MS13-037: Skumulowana aktualizacja zabezpieczeń dla programu Internet Explorer (KB2829530) Ustawienia  lokalne: wszystkie wdrożenie: Windows Update, Microsoft Update, aktualizacje ważne/automatyczne, program WSUS i klasyfikacja

  wykazu:
  ocena ważności aktualizacji
  zabezpieczeń:

  • Krytyczne: Windows 8, Windows RT, Windows Standard 7, Windows 7, Windows Vista i Windows XP

  • Umiarkowany: Windows Server 2012, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 i Windows Server 2003

  Supersedyty:

  • MS13-028 (KB2817183) w systemach Windows 8, Windows RT, Windows Server 2012, Windows Embedded Standard 7, Windows 7, Windows Vista, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003 i Windows XP

  Platformy docelowe: Windows 8, Windows RT*, Windows Server 2012, Windows Embedded Standard 7, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003 i Windows XP Przybliżone rozmiary

  plików:

  • Internet Explorer 10 aktualizacji Windows 8: ~ 16695 KB

  • Internet Explorer 10 dla Windows 8 x64/Windows Server 2012 x64: ~ 36060 KB

  • Internet Explorer 10 aktualizacji Windows RT: ~ 13922 KB

  • Internet Explorer 10 dla Windows Embedded Standard 7/Windows 7 z dodatkiem Service Pack 1 dla systemów opartych na proc. x64: ~ 19073KB

  • Przeglądarka Internet Explorer 9 dla systemu Windows 7 — aktualizacja niestandardowa: ~ 13852 KB

  • Program Internet Explorer 8 dla Windows Standard 7/Windows 7: ~ 8544 KB

  • Aktualizacja programu Internet Explorer 8 dla systemu Windows Embedded Standard 7 x64/Windows 7 x64/Windows Server 2008 R2 x64: ~ 16551KB

  • Internet Explorer 10 dla Windows 7 z dodatkiem Service Pack 1: ~ 40188KB

  • Aktualizacja programu Internet Explorer 9 dla systemu Windows Embedded Standard 7 x64/Windows 7 x64/Windows Server 2008 R2 x64: ~ 28517KB

  • Aktualizacja programu Internet Explorer 8 Windows Server 2008 R2 IA-64: ~ 21952KB

  • Aktualizacja programu Internet Explorer 8 Windows Server 2008/Windows Vista: ~ 9932 KB

  • Aktualizacja programu Internet Explorer 7 Windows Server 2008/Windows Vista: ~ 6929 KB

  • Aktualizacja programu Internet Explorer 9 Windows Server 2008/Windows Vista: ~ 13852 KB

  • Aktualizacja programu Internet Explorer 7 Windows Server 2008 IA-64: ~ 17048 KB

  • Aktualizacja programu Internet Explorer 8 dla Windows Server 2008 x64/Windows Vista x64: ~ 19467KB

  • Aktualizacja programu Internet Explorer 7 dla Windows Server 2008 x64/Windows Vista x64: ~ 13234 KB

  • Aktualizacja programu Internet Explorer 9 dla Windows Server 2008 x64/Windows Vista x64: ~ 28525 KB

  • Aktualizacja programu Internet Explorer 6 Windows Server 2003: ~ 4426 KB

  • Aktualizacja programu Internet Explorer 7 Windows Server 2003: ~ 8456 KB

  • Aktualizacja programu Internet Explorer 8 Windows Server 2003: ~ 9415 KB

  • Aktualizacja programu Internet Explorer 7 Windows Server 2003 IA-64: ~ 25293 KB

  • Aktualizacja programu Internet Explorer 6 Windows Server 2003 IA-64: ~ 14002 KB

  • Aktualizacja programu Internet Explorer 6 Windows Server 2003 x64/Windows XP x64: ~ 10788 KB

  • Aktualizacja programu Internet Explorer 7 dla Windows Server 2003 x64/Windows XP x64: ~ 19944KB

  • Aktualizacja systemu Internet Explorer 8 dla Windows Server 2003 x64/Windows XP x64: ~ 22384 KB

  • Aktualizacja systemu WINDOWS XP Windows Internet Explorer 8: ~ 9425 KB

  • Przeglądarka Internet Explorer 6 dla systemu Windows XP: ~ 4133 KB

  • Przeglądarka Internet Explorer 7 dla systemu Windows XP: ~ 8463 KB

  • Aktualizacja niestandardowej pomocy technicznej dla przeglądarki Internet Explorer 8 Windows standardu Embedded Standard 7 dla systemów opartych na systemie x64: ~ 22646 KB

  • Aktualizacja niestandardowej pomocy technicznej Windows Przeglądarki Internet Explorer 8 dla systemu Windows Standard 7: ~ 10037KB

  • Aktualizacja dynamiczna programu Internet Explorer 8 Windows Server 2008/Windows Vista: ~ 9932 KB

  • Dynamiczny instalator programu Internet Explorer 8 dla systemu Windows Server 2008 x64/Windows Vista x64, aktualizacja: ~ 19467KB

  • Dynamiczny Instalator programu Internet Explorer 7 dla programu Windows Server 2003: ~ 8456 KB

  • Dynamiczny Instalator programu Internet Explorer 8 dla programu Windows Server 2003: ~ 9415 KB

  • Aktualizacja programu Internet Explorer 7 Dynamic Installer Windows Server 2003 IA-64: ~ 25293 KB

  • Aktualizacja dynamiczna programu Internet Explorer 7 dla Windows Server 2003 x64/Windows XP x64: ~ 19944KB

  • Dynamiczny instalator programu Internet Explorer 8 dla systemu Windows Server 2003 x64/Windows XP x64: ~ 22384 KB

  • Dynamiczny Instalator programu Internet Explorer 7 dla systemu Windows XP: ~ 8463 KB

  • Dynamiczny Instalator programu Internet Explorer 8 dla systemu Windows XP: ~ 9425 KB

  Opis: W produkcie oprogramowania firmy Microsoft stwierdzono problem

  zabezpieczeń, który może mieć wpływ na system. Możesz pomóc w ochronie systemu, instalując tę aktualizację od firmy Microsoft. Aby uzyskać pełną listę problemów uwzględnionych w tej aktualizacji, zobacz skojarzony artykuł z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base. Po zainstalowaniu tej aktualizacji może być konieczne ponowne uruchomienie systemu.

  http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=294283

 • MS13-038: Aktualizacja zabezpieczeń dla programu Internet Explorer (KB2847204) Ustawienia  lokalne: Wszystkie wdrożenie: Windows Update, Microsoft Update, ważne/automatyczne aktualizacje, WSUS i Klasyfikacja

  wykazu:
  klasyfikacja ważności aktualizacji
  zabezpieczeń:

  • Krytyczne: Windows osadzone standard 7, Windows 7, Windows Vista i Windows XP

  • Umiarkowany: Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 i Windows Server 2003

  • Brak oceny ważności: program Internet Explorer 9 na Windows Embedded Standard 7, Windows 7, Windows Vista, Windows Server 2008 R2 i Windows Server 2008

  Platformy docelowe: Windows Embedded Standard 7, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003 i Windows XP Przybliżone rozmiary

  plików:

  • Program Internet Explorer 8 dla Windows Standard 7/Windows 7 aktualizacji: ~ 3009 KB

  • Internet Explorer 9 dla Windows Standard 7/Windows 7 aktualizacji: ~ 6061 KB

  • Aktualizacja programu Internet Explorer 9 dla systemu Windows Embedded Standard 7 x64/Windows 7 x64/Windows Server 2008 R2 x64: ~ 13557 KB

  • Aktualizacja programu Internet Explorer 8 dla systemu Windows Embedded Standard 7 x64/Windows 7 x64/Windows Server 2008 R2 x64: ~ 6416 KB

  • Aktualizacja programu Internet Explorer 8 Windows Server 2008 R2 IA-64: ~ 8939 KB

  • Aktualizacja programu Internet Explorer 9 Windows Server 2008/Windows Vista: ~ 6060 KB

  • Aktualizacja programu Internet Explorer 8 Windows Server 2008/Windows Vista: ~ 3006 KB

  • Aktualizacja programu Internet Explorer 8 dla Windows Server 2008 x64/Windows Vista x64: ~ 6681 KB

  • Aktualizacja programu Internet Explorer 9 dla Windows Server 2008 x64/Windows Vista x64: ~ 13592KB

  • Aktualizacja programu Internet Explorer 8 Windows Server 2003: ~ 3230 KB

  • Aktualizacja systemu Internet Explorer 8 dla Windows Server 2003 x64/Windows XP x64: ~ 6954 KB

  • Aktualizacja XP przeglądarki Internet Explorer 8 Windows: ~ 3237 KB

  Opis: W produkcie oprogramowania firmy Microsoft stwierdzono problem

  zabezpieczeń, który może mieć wpływ na system. Możesz pomóc w ochronie systemu, instalując tę aktualizację od firmy Microsoft. Aby uzyskać pełną listę problemów uwzględnionych w tej aktualizacji, zobacz skojarzony artykuł z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base. Po zainstalowaniu tej aktualizacji może być konieczne ponowne uruchomienie systemu.

  http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=299892

 • MS13-039: Aktualizacja zabezpieczeń dla programu Windows (KB2829254) Ustawienia  lokalne: wszystkie wdrożenia: Windows Update, Microsoft Update, aktualizacje ważne/automatyczne, program WSUS i klasyfikacja

  wykazu:
  klasyfikacja ważności aktualizacji
  zabezpieczeń:

  • Ważne: Windows 8 i Windows Server 2012

  • Umiarkowany: Windows RT

  Platformy docelowe: Windows 8, Windows RT*i Windows Server 2012

  przybliżonych rozmiarów plików:

  • Windows 8: ~ 341 KB

  • Windows 8 x64/Windows Server 2012 x64: ~ 480 KB

  • Windows RT: ~ 329 KB

  Opis: W produkcie oprogramowania firmy Microsoft stwierdzono problem

  zabezpieczeń, który może mieć wpływ na system. Możesz pomóc w ochronie systemu, instalując tę aktualizację od firmy Microsoft. Aby uzyskać pełną listę problemów uwzględnionych w tej aktualizacji, zobacz skojarzony artykuł z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base. Po zainstalowaniu tej aktualizacji może być konieczne ponowne uruchomienie systemu.

  http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=293363

 • MS13-040: aktualizacja zabezpieczeń systemu Microsoft .NET Framework 4 w systemach XP, Server 2003, Vista, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003, i Windows XP (KB2804576) Ustawienia lokalne: wszystkie wdrożenia: Windows Update, Microsoft Update, Ważne/Automatyczne aktualizacje, WSUS i Klasyfikacja wykazu: Ocena ważności aktualizacji zabezpieczeń: Ważne platformy

  docelowe: Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003 oraz Windows Przybliżone

  rozmiary plików XP:

  • System Microsoft .NET Framework 4 w systemie XP, Server 2003, Vista, Windows 7/Windows Server 2008/Windows Vista/Windows Server 2003/Windows XP, aktualizacja server 2008 x86: ~ 1643 KB

  • Microsoft .NET Framework 4 w systemie XP, Server 2003, Vista, Windows 7, Server 2008, Server 2008 R2 dla x64, aktualizacja: ~ 1689 KB

  • Firma Microsoft .NET Framework 4 w systemie Windows Server 2003, Server 2008, Server 2008 R2 dla IA64: ~ 1848 KB

  Opis:
  zidentyfikowano problem zabezpieczeń, który może umożliwić atakującemu wprowadzanie w błąd akcji lub zachowania systemowego bez wiedzy
  użytkownika. Możesz pomóc w ochronie systemu, instalując tę aktualizację od firmy Microsoft. Po zainstalowaniu tej aktualizacji może być konieczne ponowne uruchomienie systemu.

  http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=279576

 • MS13-040: Aktualizacja zabezpieczeń systemu Microsoft .NET Framework 2.0 z dodatkiem SP2 w systemach Windows Server 2003 i Windows XP (KB2804577) — ustawienia lokalne: wszystkie wdrożenia: Windows, Microsoft Update, Aktualizacje automatyczne, WSUS i Klasyfikacja wykazu: Klasyfikacja ważności Aktualizacji zabezpieczeń: Ważne nadsyłki:

  MS10-041 (KB979909) na platformach Windows Server 2003 i Windows XP

  Platformy docelowe: Windows Server 2003

  i Windows XP Przybliżone rozmiary plików:

  • Aktualizacja .NET Framework XP x86 firmy Microsoft .NET Framework 2.0 z dodatkiem SP2 Windows Server 2003/Windows XP x86: ~ 1074 KB

  • Aktualizacja .NET Framework Microsoft .NET Framework 2.0 z dodatkiem SP2 Windows Server 2003 IA-64: ~ 1293 KB

  • Program Microsoft .NET Framework 2.0 z dodatkiem SP2 w systemie Windows Server 2003 i Windows XP dla systemów opartych na proc. x64: ~ 1137 KB

  Opis:
  zidentyfikowano problem zabezpieczeń, który może umożliwić atakującemu wprowadzanie w błąd akcji lub zachowania systemowego bez wiedzy
  użytkownika. Możesz pomóc w ochronie systemu, instalując tę aktualizację od firmy Microsoft. Po zainstalowaniu tej aktualizacji może być konieczne ponowne uruchomienie systemu. g

  http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=279578

 • MS13-040: Aktualizacja zabezpieczeń dla programu Microsoft .NET Framework 3.5.1 w systemie Windows Embedded Standard 7, Windows 7 i Windows Server 2008 R2 (KB2804579) Ustawienia lokalne: Wszystkie wdrożenie: Ważne/automatyczne aktualizacje, WSUS i Klasyfikacja wykazu: Klasyfikacja ważności aktualizacji zabezpieczeń: Ważne platformy docelowe: Windows Embedded

  Standard  7, Windows 7 i Windows Server 2008 R2

  Przybliżone rozmiary plików:

  • Program Microsoft .NET Framework 3.5.1 na Windows Embedded Standard 7/Windows 7 SP1 x86, aktualizacja: ~ 309 KB

  • Aktualizacja .NET Framework Microsoft .NET Framework 3.5.1 w systemach Windows 7 i Windows Server 2008 R2 SP1 dla systemów opartych na procesorze x64: ~ 318 KB

  • Program Microsoft .NET Framework 3.5.1 w systemie Windows Server 2008 R2 SP1 dla systemów opartych na procesorze Itanium: ~ 157 KB

  Opis: zidentyfikowano problem zabezpieczeń, który może umożliwić atakującemu wprowadzanie w błąd akcji lub zachowania systemowego bez wiedzy użytkownika. Możesz pomóc w ochronie systemu, instalując tę aktualizację od firmy Microsoft. Po zainstalowaniu tej aktualizacji może być konieczne ponowne uruchomienie systemu.

  http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=279582

 • MS13-040: Aktualizacja zabezpieczeń programu Microsoft .NET Framework 2.0 z dodatkiem SP2 w systemach Windows Server 2008 i Windows Vista (KB2804580) — ustawienia lokalne: Wszystkie wdrożenia: aktualizacje ważne/automatyczne WSUS i Klasyfikacja wykazu: Ocena ważności aktualizacji zabezpieczeń: Ważne

  superzakładki: MS10-041 (KB979910) w systemie Windows Server 2008 i Windows Vista

  Target platformy: Windows Server 2008 i Windows Vista

  Przybliżone rozmiary plików:

  • Program Microsoft .NET Framework 2.0 z dodatkiem SP2 w systemie Windows Server 2008/Windows Vista SP2 x86, aktualizacja: ~ 372 KB

  • Program Microsoft .NET Framework 2.0 z dodatkiem SP2 Windows Server 2008 z dodatkiem SP2 dla systemów opartych na proc. Itanium: ~ 178 KB

  • Aktualizacja .NET Framework Microsoft .NET Framework 2.0 z dodatkiem SP2 dla systemów Windows Vista SP2 i Windows Server 2008 z dodatkiem SP2 dla systemów x64: ~ 377 KB

  Opis:
  zidentyfikowano problem zabezpieczeń, który może umożliwić atakującemu wprowadzanie w błąd akcji lub zachowania systemowego bez wiedzy
  użytkownika. Możesz pomóc w ochronie systemu, instalując tę aktualizację od firmy Microsoft. Po zainstalowaniu tej aktualizacji może być konieczne ponowne uruchomienie systemu.

  http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=279584

 • MS13-040: Aktualizacja zabezpieczeń dla programu Microsoft .NET Framework 4.5 w systemie Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 i Windows Vista (KB2804582) Ustawienia lokalne: Wszystkie wdrożenie: Ważne/automatyczne aktualizacje, WSUS i Klasyfikacja wykazu: Ocena ważności aktualizacji zabezpieczeń: Ważne platformy

  docelowe: Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 i Windows Vista Przybliżone rozmiary

  plików:

  • Program Microsoft .NET Framework 4.5 w systemie Windows 7/Windows Server 2008/Windows Vista x86: ~ 5402 KB

  • Program Microsoft .NET Framework 4.5 w systemach Windows 7, Vista, Server 2008 i Server 2008 R2 dla procesorów x64: ~ 5402 KB

  Opis:
  zidentyfikowano problem zabezpieczeń, który może umożliwić atakującemu wprowadzanie w błąd akcji lub zachowania systemowego bez wiedzy
  użytkownika. Możesz pomóc w ochronie systemu, instalując tę aktualizację od firmy Microsoft. Po zainstalowaniu tej aktualizacji może być konieczne ponowne uruchomienie systemu.

  http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=279586

 • MS13-040: Aktualizacja zabezpieczeń dla programu Microsoft .NET Framework 4.5 w systemach Windows 8, Windows RT i Windows Server 2012 (KB2804583) Ustawienia lokalne: Wszystkie wdrożenie: aktualizacje


  ważne/automatyczne, wersja WSUS i klasyfikacja wykazu: ocena ważności aktualizacji zabezpieczeń: Ważne platformy


  docelowe: Windows 8, Windows RT*i Windows Server 2012 przybliżone rozmiary

  plików:

  • Aktualizacja .NET Framework Microsoft Windows 8 4.5: ~ 6038 KB

  • System .NET Framework Microsoft .NET Framework 4.5 w systemie Windows 8 x64/Windows Server 2012 dla systemów opartych na proc. x64: ~ 6949 KB

  • Aktualizacja .NET Framework Microsoft Windows RT 4.5: ~ 4648 KB

  Opis:
  zidentyfikowano problem zabezpieczeń, który może umożliwić atakującemu wprowadzanie w błąd akcji lub zachowania systemowego bez wiedzy
  użytkownika. Możesz pomóc w ochronie systemu, instalując tę aktualizację od firmy Microsoft. Po zainstalowaniu tej aktualizacji może być konieczne ponowne uruchomienie systemu.

  http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=279588

 • MS13-040: Aktualizacja zabezpieczeń dla programu Microsoft .NET Framework 3.5 w systemach Windows 8 i Windows Server 2012 (KB2804584) Ustawienia  lokalne: Wszystkie wdrożenie: Aktualizacje ważne/automatyczne, WSUS i Klasyfikacja wykazu: Ocena ważności aktualizacji zabezpieczeń: Ważne platformy docelowe: Windows 8 i  Windows Server 2012 Przybliżone rozmiary  plików:

  • W .NET Framework 3.5 firmy Microsoft: ~ 338 KB Windows 8 aktualizacji: ~ 338 KB

  • Microsoft .NET Framework 3.5 w systemie Windows 8 x64/Windows Server 2012 dla systemów opartych na proc. x64: ~ 347 KB

  Opis:
  zidentyfikowano problem zabezpieczeń, który może umożliwić atakującemu wprowadzanie w błąd akcji lub zachowania systemowego bez wiedzy
  użytkownika. Możesz pomóc w ochronie systemu, instalując tę aktualizację od firmy Microsoft. Po zainstalowaniu tej aktualizacji może być konieczne ponowne uruchomienie systemu.

  http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=279590

 • MS13-046: Aktualizacja zabezpieczeń dla programu Windows (KB2829361) Ustawienia  lokalne: wszystkie wdrożenie: Windows Update, Microsoft Update, aktualizacje ważne/automatyczne, program WSUS i klasyfikacja

  wykazu:
  ocena ważności aktualizacji
  zabezpieczeń:

  • Ważne: Windows osadzone w standardzie 7, Windows 7 i Windows XP

  • Brak oceny ważności: Windows 8, Windows RT, Windows Server 2012, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008,