DATA, funkcja

Uwaga: Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Program Excel udostępnia funkcję DATA, która służy do utworzenia daty na podstawie trzech osobnych wartości.

Funkcja DATA zwraca kolejną liczbę porządkową reprezentującą konkretną datę.

Składnia: DATA(rok;miesiąc;dzień)

W składni funkcji DATA występują następujące argumenty:

 • Rok    Argument wymagany. Wartość argumentu rok może zawierać od jednej do czterech cyfr. Program Excel interpretuje argument rok zgodnie z systemem daty używanym na komputerze. Domyślnie program Microsoft Excel dla systemu Windows używa systemu daty 1900, co oznacza, że pierwsza data to 1 stycznia 1900 r.

  Porada: Aby zapobiec nieodpowiednim wynikom, używaj czterech cyfr jako argumentu rok. Na przykład użycie argumentu „07” daje wynik „1907” lub „2007” jako wartość roku. W przypadku użycia czterech cyfr wynik jest pewny.

  • Jeśli argument rok ma wartość między 0 (zero) a 1899 (włącznie), program Excel dodaje tę wartość do 1900, aby obliczyć rok. Na przykład funkcja DATA(108;1;2) zwraca datę 2 stycznia 2008 (1900+108).

  • Jeśli argument rok ma wartość między 1900 a 9999 (włącznie), program Excel używa tej wartości jako roku. Na przykład funkcja DATA(2008;1;2) zwraca datę 2 stycznia 2008.

  • Jeśli wartość argumentu rok jest mniejsza niż 0 albo jest większa lub równa 10000, program Excel zwraca wartość błędu #LICZBA!.

 • Miesiąc    Argument wymagany. Dodatnia lub ujemna liczba całkowita z zakresu od 1 do 12, która oznacza miesiąc roku (od stycznia do grudnia).

  • Jeśli miesiąc jest określony liczbą większą niż 12, wartość argumentu miesiąc jest dodawana do pierwszego miesiąca danego roku. Na przykład funkcja DATA(2008;14;2) zwraca liczbę kolejną oznaczającą datę 2 lutego 2009.

  • Jeśli miesiąc jest określony liczbą mniejszą od 1, wartość bezwzględna argumentu miesiąc powiększona o 1 jest odejmowana od pierwszego miesiąca danego roku. Na przykład funkcja DATA(2008;-3;2) zwraca liczbę kolejną oznaczającą datę 2 września 2007.

 • Dzień    Argument wymagany. Dodatnia lub ujemna liczba całkowita z zakresu od 1 do 31, która oznacza dzień miesiąca.

  • Jeśli wartość argumentu dzień jest większa niż liczba dni w danym miesiącu, wartość argumentu dzień jest dodawana do pierwszego dnia danego miesiąca. Na przykład funkcja DATA(2008;1;35) zwraca liczbę kolejną oznaczającą datę 4 lutego 2008.

  • Jeśli dzień jest określony liczbą mniejszą od 1, wartość bezwzględna argumentu dzień powiększona o 1 jest odejmowana od pierwszego dnia danego miesiąca. Na przykład funkcja DATA(2008;1;-15) zwraca liczbę kolejną oznaczającą datę 16 grudnia 2007.

Uwaga: Program Excel przechowuje daty jako uporządkowane liczby kolejne, których można używać w obliczeniach. Data 1 stycznia 1900 r. jest liczbą kolejną 1, a data 1 stycznia 2008 r. jest liczbą kolejną 39448, ponieważ różnica między tymi datami jest równa 39 447 dniom. W celu wyświetlania prawidłowej daty należy zmienić format liczb (polecenie Formatuj komórki).

DATA, funkcja — przykład 1

Składnia: DATA(rok;miesiąc;dzień)

Na przykład wywołanie funkcji =DATA(C2;A2;B2) spowoduje połączenie roku z komórki C2, miesiąca z komórki A2 i dnia z komórki B2 oraz umieszczenie wynikowej daty w jednej komórce. Poniższy przykład przedstawia końcowy rezultat działania funkcji w komórce D2.

DATA, funkcja — przykład 2

Trzeba wstawić dat bez formuły? Nie ma sprawy. Można wstawić bieżącą datę i godzinę w komórcelub można wstawić datę, która jest aktualizowana. Możesz także Automatyczne wypełnianie danych w komórkach arkusza.

 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy komórkę lub komórki, które chcesz zmienić. Na komputerze Mac kliknij komórki, przytrzymując naciśnięty klawisz Ctrl.

 2. Na karcie Narzędzia główne kliknij pozycję Formatuj > Formatuj komórki lub naciśnij kombinację klawiszy Ctrl+1 (Command+1 na komputerze Mac).

 3. 3. Wybierz ustawienia regionalne (lokalizację) oraz format daty.

 4. Aby uzyskać więcej informacji o formatowaniu dat, zobacz Dostosowywanie formatu daty do potrzeb.

  Formatowanie komórki jako daty

Funkcja DATA umożliwia utworzenie daty na podstawie daty zawartej w innej komórce. Na przykład za pomocą funkcji ROK, MIESIĄC i DZIEŃ można określić datę rocznicy na podstawie zawartości innej komórki. Załóżmy że 1.10.2016 to pierwszy dzień pracownika w pracy. Za pomocą funkcji DATA można określić datę piątej rocznicy tego dnia:

Obliczanie daty na podstawie innej daty

 1. Funkcja DATA tworzy datę.

  =DATA(ROK(C2)+5;MIESIĄC(C2);DZIEŃ(C2))

 2. Funkcja ROK sprawdza komórkę C2 i wyodrębnia wartość „2012”.

 3. Element „+5” powoduje dodanie 5 lat, co umożliwia przypisanie wartości „2017” tej części daty rocznicy w komórce D2, która określa rok.

 4. Funkcja MIESIĄC wyodrębnia wartość „3” z komórki C2. W efekcie tej części daty w komórce D2, która określa miesiąc, zostaje przypisana wartość „3”.

 5. Funkcja DZIEŃ wyodrębnia wartość „14” z komórki C2. W efekcie tej części daty w komórce D2, która określa dzień, zostaje przypisana wartość „14”.

Jeśli otworzysz plik pochodzący z innego programu, program Excel spróbuje rozpoznać daty zawarte w danych. Jednak czasami nie jest to możliwe. Dzieje się tak, na przykład gdy liczby nie wyglądają tak jak typowe daty lub gdy dane są sformatowane jako tekst. W takim przypadku możesz przekonwertować dane na daty za pomocą funkcji DATA. Na przykład na poniższej ilustracji komórka C2 zawiera datę w formacie RRRRMMDD. Zawartość komórki jest również sformatowana jako tekst. Aby przekonwertować ją na datę, użyto funkcji DATA oraz funkcji LEWY, FRAGMENT.TEKSTU i PRAWY.

Konwertowanie ciągów tekstowych i liczb na daty

 1. Funkcja DATA tworzy datę.

  =DATA(LEWY(C2;4);FRAGMENT.TEKSTU(C2;5;2);PRAWY(C2;2))

 2. Funkcja LEWY analizuje komórkę C2 i pobiera pierwsze cztery znaki z lewej strony. W efekcie tej części przekonwertowanej daty w komórce D2, która określa rok, zostaje przypisana wartość „2014”.

 3. Funkcja FRAGMENT.TEKSTU sprawdza komórkę C2 i pobiera pierwsze dwa znaki, począwszy od piątego znaku. W efekcie tej części przekonwertowanej daty w komórce D2, która określa miesiąc, zostaje przypisana wartość „03”. Komórka D2 ma format daty, dlatego znak „0” nie jest uwzględniany w końcowym wyniku.

 4. Funkcja PRAWY sprawdza komórkę C2 i pobiera dwa skrajne znaki znajdujące się z prawej strony. W efekcie tej części daty w komórce D2, która określa dzień, zostaje przypisana wartość „14”.

Aby zwiększyć lub zmniejszyć datę o określoną liczbę dni, wystarczy dodać liczbę dni do wartości daty lub odwołania do komórki zawierającej datę bądź odjąć tę liczbę od wartości lub odwołania.

W poniższym przykładzie komórka A5 zawiera datę, którą chcemy zwiększyć i zmniejszyć o 7 dni (wartość w komórce C5).

Zwiększanie lub zmniejszanie daty o określoną liczbę dni

Zobacz też

Dodawanie lub odejmowanie dat

Wstawianie bieżącej daty i godziny do komórki

Automatyczne wypełnianie danych w komórkach arkusza

ROK

MIESIĄC

DZIEŃ

DZIŚ

DATA.WARTOŚĆ

Funkcje daty i godziny (informacje)

Wszystkie funkcje programu Excel (według kategorii)

Wszystkie funkcje programu Excel (lista alfabetyczna)

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×