Przejdź do głównej zawartości
Pomoc techniczna
Zaloguj się przy użyciu konta Microsoft
Zaloguj się lub utwórz konto.
Witaj,
Wybierz inne konto.
Masz wiele kont
Wybierz konto, za pomocą którego chcesz się zalogować.

Program Excel udostępnia funkcję DATA, która służy do utworzenia daty na podstawie trzech osobnych wartości.

Funkcja DATA zwraca kolejną liczbę porządkową reprezentującą konkretną datę.

Składnia: DATA(rok;miesiąc;dzień)

W składni funkcji DATA występują następujące argumenty:

 • Rok    Argument wymagany. Wartość argumentu rok może zawierać od jednej do czterech cyfr. Program Excel interpretuje argument rok zgodnie z systemem daty używanym na komputerze. Domyślnie program Microsoft Excel dla systemu Windows używa systemu daty 1900, co oznacza, że pierwsza data to 1 stycznia 1900 r.

  Porada: Aby zapobiec nieodpowiednim wynikom, używaj czterech cyfr jako argumentu rok. Na przykład użycie argumentu „07” daje wynik „1907” lub „2007” jako wartość roku. W przypadku użycia czterech cyfr wynik jest pewny.

  • Jeśli argument rok ma wartość między 0 (zero) a 1899 (włącznie), program Excel dodaje tę wartość do 1900, aby obliczyć rok. Na przykład funkcja DATA(108;1;2) zwraca datę 2 stycznia 2008 (1900+108).

  • Jeśli argument rok ma wartość między 1900 a 9999 (włącznie), program Excel używa tej wartości jako roku. Na przykład funkcja DATA(2008;1;2) zwraca datę 2 stycznia 2008.

  • Jeśli rok jest mniejszy niż 0 lub jest 10000 lub większy, program Excel zwraca #NUM! wartość błędu #ADR!.

 • Miesiąc    Argument wymagany. Dodatnia lub ujemna liczba całkowita z zakresu od 1 do 12, która oznacza miesiąc roku (od stycznia do grudnia).

  • Jeśli miesiąc jest określony liczbą większą niż 12, wartość argumentu miesiąc jest dodawana do pierwszego miesiąca danego roku. Na przykład funkcja DATA(2008;14;2) zwraca liczbę kolejną oznaczającą datę 2 lutego 2009.

  • Jeśli miesiąc jest określony liczbą mniejszą od 1, wartość bezwzględna argumentu miesiąc powiększona o 1 jest odejmowana od pierwszego miesiąca danego roku. Na przykład funkcja DATA(2008;-3;2) zwraca liczbę kolejną oznaczającą datę 2 września 2007.

 • Dzień    Argument wymagany. Dodatnia lub ujemna liczba całkowita z zakresu od 1 do 31, która oznacza dzień miesiąca.

  • Jeśli wartość argumentu dzień jest większa niż liczba dni w danym miesiącu, wartość argumentu dzień jest dodawana do pierwszego dnia danego miesiąca. Na przykład funkcja DATA(2008;1;35) zwraca liczbę kolejną oznaczającą datę 4 lutego 2008.

  • Jeśli dzień jest określony liczbą mniejszą od 1, wartość bezwzględna argumentu dzień powiększona o 1 jest odejmowana od pierwszego dnia danego miesiąca. Na przykład funkcja DATA(2008;1;-15) zwraca liczbę kolejną oznaczającą datę 16 grudnia 2007.

Uwaga: Program Excel przechowuje daty jako uporządkowane liczby kolejne, których można używać w obliczeniach. Data 1 stycznia 1900 r. jest liczbą kolejną 1, a data 1 stycznia 2008 r. jest liczbą kolejną 39448, ponieważ różnica między tymi datami jest równa 39 447 dniom. W celu wyświetlania prawidłowej daty należy zmienić format liczb (polecenie Formatuj komórki).

DATA, funkcja — przykład 1

Składnia: DATA(rok;miesiąc;dzień)

Na przykład wywołanie funkcji =DATA(C2;A2;B2) spowoduje połączenie roku z komórki C2, miesiąca z komórki A2 i dnia z komórki B2 oraz umieszczenie wynikowej daty w jednej komórce. Poniższy przykład przedstawia końcowy rezultat działania funkcji w komórce D2.

DATA, funkcja — przykład 2

Musisz wstawić daty bez używania formuły? Żaden problem. W komórce można wstawić bieżącą datę i godzinę lub wstawić zaktualizowaną datę. Możesz również automatycznie wypełnić dane w komórkach arkusza.

 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy komórkę lub komórki, które chcesz zmienić. Na komputerze Mac kliknij komórki, przytrzymując naciśnięty klawisz Ctrl.

 2. Na karcie Narzędzia główne kliknij pozycję Formatuj > Formatuj komórki lub naciśnij kombinację klawiszy Ctrl+1 (Command+1 na komputerze Mac).

 3. 3. Wybierz ustawienia regionalne (lokalizację) oraz format daty.

 4. Aby uzyskać więcej informacji o formatowaniu dat, zobacz Dostosowywanie formatu daty do potrzeb.

  Formatowanie komórki jako daty

Za pomocą funkcji DATA można utworzyć datę opartą na dacie innej komórki. Za pomocą funkcji ROK, MIESIĄC i DZIEŃ można na przykład utworzyć datę rocznicy opartą na innej komórce. Załóżmy, że pierwszy dzień pracy pracownika to 2016-10-01. funkcja DATA może służyć do ustalania daty piątej rocznicy:

Obliczanie daty na podstawie innej daty

 1. Funkcja DATA tworzy datę.

  =DATA(ROK(C2)+5;MIESIĄC(C2);DZIEŃ(C2))

 2. Funkcja ROK sprawdza komórkę C2 i wyodrębnia wartość „2012”.

 3. Element „+5” powoduje dodanie 5 lat, co umożliwia przypisanie wartości „2017” tej części daty rocznicy w komórce D2, która określa rok.

 4. Funkcja MIESIĄC wyodrębnia wartość „3” z komórki C2. W efekcie tej części daty w komórce D2, która określa miesiąc, zostaje przypisana wartość „3”.

 5. Funkcja DZIEŃ wyodrębnia wartość „14” z komórki C2. W efekcie tej części daty w komórce D2, która określa dzień, zostaje przypisana wartość „14”.

Jeśli otworzysz plik pochodzący z innego programu, program Excel spróbuje rozpoznać daty zawarte w danych. Jednak czasami nie jest to możliwe. Dzieje się tak, na przykład gdy liczby nie wyglądają tak jak typowe daty lub gdy dane są sformatowane jako tekst. W takim przypadku możesz przekonwertować dane na daty za pomocą funkcji DATA. Na przykład na poniższej ilustracji komórka C2 zawiera datę w formacie RRRRMMDD. Zawartość komórki jest również sformatowana jako tekst. Aby przekonwertować ją na datę, użyto funkcji DATA oraz funkcji LEWY, FRAGMENT.TEKSTU i PRAWY.

Konwertowanie ciągów tekstowych i liczb na daty

 1. Funkcja DATA tworzy datę.

  =DATA(LEWY(C2;4);FRAGMENT.TEKSTU(C2;5;2);PRAWY(C2;2))

 2. Funkcja LEWY analizuje komórkę C2 i pobiera pierwsze cztery znaki z lewej strony. W efekcie tej części przekonwertowanej daty w komórce D2, która określa rok, zostaje przypisana wartość „2014”.

 3. Funkcja FRAGMENT.FRAGMENT.POŚW analizuje komórkę C2. Zaczyna się od piątego znaku, a następnie pobiera 2 znaki w prawo. Spowoduje to ustanowienie "03" jako miesiąca przekonwertowanej daty w komórce D2. Ze względu na to, że formatowanie wartości D2 ustawiono na wartość Data, wartość "0" nie jest uwzględniana w końcowym wyniku.

 4. Funkcja PRAWY sprawdza komórkę C2 i pobiera dwa skrajne znaki znajdujące się z prawej strony. W efekcie tej części daty w komórce D2, która określa dzień, zostaje przypisana wartość „14”.

Aby zwiększyć lub zmniejszyć datę o określoną liczbę dni, wystarczy dodać liczbę dni do wartości daty lub odwołania do komórki zawierającej datę bądź odjąć tę liczbę od wartości lub odwołania.

W poniższym przykładzie komórka A5 zawiera datę, którą chcemy zwiększyć i zmniejszyć o 7 dni (wartość w komórce C5).

Zwiększanie lub zmniejszanie daty o określoną liczbę dni

Zobacz też

Dodawanie lub odejmowanie dat

Wstawianie bieżącej daty i godziny do komórki

Automatyczne wypełnianie danych w komórkach arkusza

ROK

MIESIĄC

DZIEŃ

DZIŚ

DATA.WARTOŚĆ

Funkcje daty i godziny (informacje)

Wszystkie funkcje programu Excel (według kategorii)

Wszystkie funkcje programu Excel (alfabetycznie)

Potrzebujesz dalszej pomocy?

Chcesz uzyskać więcej opcji?

Poznaj korzyści z subskrypcji, przeglądaj kursy szkoleniowe, dowiedz się, jak zabezpieczyć urządzenie i nie tylko.

Społeczności pomagają zadawać i odpowiadać na pytania, przekazywać opinie i słuchać ekspertów z bogatą wiedzą.

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?
Jeśli naciśniesz pozycję „Wyślij”, Twoja opinia zostanie użyta do ulepszania produktów i usług firmy Microsoft. Twój administrator IT będzie mógł gromadzić te dane. Oświadczenie o ochronie prywatności.

Dziękujemy za opinię!

×