Program Excel udostępnia funkcję DATA, która służy do utworzenia daty na podstawie trzech osobnych wartości.

Funkcja DATA zwraca kolejną liczbę porządkową reprezentującą konkretną datę.

Składnia: DATA(rok;miesiąc;dzień)

W składni funkcji DATA występują następujące argumenty:

 • Rok    Argument wymagany. Wartość argumentu rok może zawierać od jednej do czterech cyfr. Program Excel interpretuje argument rok zgodnie z systemem daty używanym na komputerze. Domyślnie program Microsoft Excel dla systemu Windows używa systemu daty 1900, co oznacza, że pierwsza data to 1 stycznia 1900 r.

  Porada: Aby zapobiec nieodpowiednim wynikom, używaj czterech cyfr jako argumentu rok. Na przykład użycie argumentu „07” daje wynik „1907” lub „2007” jako wartość roku. W przypadku użycia czterech cyfr wynik jest pewny.

  • Jeśli argument rok ma wartość między 0 (zero) a 1899 (włącznie), program Excel dodaje tę wartość do 1900, aby obliczyć rok. Na przykład funkcja DATA(108;1;2) zwraca datę 2 stycznia 2008 (1900+108).

  • Jeśli argument rok ma wartość między 1900 a 9999 (włącznie), program Excel używa tej wartości jako roku. Na przykład funkcja DATA(2008;1;2) zwraca datę 2 stycznia 2008.

  • Jeśli wartość roku jest mniejsza niż 0 lub jest większa niż 10000, program Excel zwraca wartość #NUM! wartość błędu.

 • Miesiąc    Argument wymagany. Dodatnia lub ujemna liczba całkowita z zakresu od 1 do 12, która oznacza miesiąc roku (od stycznia do grudnia).

  • Jeśli miesiąc jest określony liczbą większą niż 12, wartość argumentu miesiąc jest dodawana do pierwszego miesiąca danego roku. Na przykład funkcja DATA(2008;14;2) zwraca liczbę kolejną oznaczającą datę 2 lutego 2009.

  • Jeśli miesiąc jest określony liczbą mniejszą od 1, wartość bezwzględna argumentu miesiąc powiększona o 1 jest odejmowana od pierwszego miesiąca danego roku. Na przykład funkcja DATA(2008;-3;2) zwraca liczbę kolejną oznaczającą datę 2 września 2007.

 • Dzień    Argument wymagany. Dodatnia lub ujemna liczba całkowita z zakresu od 1 do 31, która oznacza dzień miesiąca.

  • Jeśli wartość argumentu dzień jest większa niż liczba dni w danym miesiącu, wartość argumentu dzień jest dodawana do pierwszego dnia danego miesiąca. Na przykład funkcja DATA(2008;1;35) zwraca liczbę kolejną oznaczającą datę 4 lutego 2008.

  • Jeśli dzień jest określony liczbą mniejszą od 1, wartość bezwzględna argumentu dzień powiększona o 1 jest odejmowana od pierwszego dnia danego miesiąca. Na przykład funkcja DATA(2008;1;-15) zwraca liczbę kolejną oznaczającą datę 16 grudnia 2007.

Uwaga: Program Excel przechowuje daty jako uporządkowane liczby kolejne, których można używać w obliczeniach. Data 1 stycznia 1900 r. jest liczbą kolejną 1, a data 1 stycznia 2008 r. jest liczbą kolejną 39448, ponieważ różnica między tymi datami jest równa 39 447 dniom. W celu wyświetlania prawidłowej daty należy zmienić format liczb (polecenie Formatuj komórki).

DATA, funkcja — przykład 1

Składnia: DATA(rok;miesiąc;dzień)

Na przykład wywołanie funkcji =DATA(C2;A2;B2) spowoduje połączenie roku z komórki C2, miesiąca z komórki A2 i dnia z komórki B2 oraz umieszczenie wynikowej daty w jednej komórce. Poniższy przykład przedstawia końcowy rezultat działania funkcji w komórce D2.

DATA, funkcja — przykład 2

Musisz wstawić daty bez używania formuły? Żaden problem. W komórce można wstawićbieżącą datę i godzinę lub wstawić datę, która będzie aktualizowana. Można również automatycznie wypełnić dane w komórkach arkusza.

 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy komórkę lub komórki, które chcesz zmienić. Na komputerze Mac kliknij komórki, przytrzymując naciśnięty klawisz Ctrl.

 2. Na karcie Narzędzia główne kliknij pozycję Formatuj > Formatuj komórki lub naciśnij kombinację klawiszy Ctrl+1 (Command+1 na komputerze Mac).

 3. 3. Wybierz ustawienia regionalne (lokalizację) oraz format daty.

 4. Aby uzyskać więcej informacji o formatowaniu dat, zobacz Dostosowywanie formatu daty do potrzeb.

  Formatowanie komórki jako daty

Za pomocą funkcji DATA można utworzyć datę na podstawie daty w innej komórce. Na przykład za pomocą funkcji ROK,MIESIĄC i DZIEŃ można utworzyć datę rocznicy na podstawie innej komórki. Załóżmy, że pierwszy dzień pracy pracownika to 2016-10-01. Funkcji DATA można użyć do ustalenia daty piątej rocznicy tego dnia:

Obliczanie daty na podstawie innej daty

 1. Funkcja DATA tworzy datę.

  =DATA(ROK(C2)+5;MIESIĄC(C2);DZIEŃ(C2))

 2. Funkcja ROK sprawdza komórkę C2 i wyodrębnia wartość „2012”.

 3. Element „+5” powoduje dodanie 5 lat, co umożliwia przypisanie wartości „2017” tej części daty rocznicy w komórce D2, która określa rok.

 4. Funkcja MIESIĄC wyodrębnia wartość „3” z komórki C2. W efekcie tej części daty w komórce D2, która określa miesiąc, zostaje przypisana wartość „3”.

 5. Funkcja DZIEŃ wyodrębnia wartość „14” z komórki C2. W efekcie tej części daty w komórce D2, która określa dzień, zostaje przypisana wartość „14”.

Jeśli otworzysz plik pochodzący z innego programu, program Excel spróbuje rozpoznać daty zawarte w danych. Jednak czasami nie jest to możliwe. Dzieje się tak, na przykład gdy liczby nie wyglądają tak jak typowe daty lub gdy dane są sformatowane jako tekst. W takim przypadku możesz przekonwertować dane na daty za pomocą funkcji DATA. Na przykład na poniższej ilustracji komórka C2 zawiera datę w formacie RRRRMMDD. Zawartość komórki jest również sformatowana jako tekst. Aby przekonwertować ją na datę, użyto funkcji DATA oraz funkcji LEWY, FRAGMENT.TEKSTU i PRAWY.

Konwertowanie ciągów tekstowych i liczb na daty

 1. Funkcja DATA tworzy datę.

  =DATA(LEWY(C2;4);FRAGMENT.TEKSTU(C2;5;2);PRAWY(C2;2))

 2. Funkcja LEWY analizuje komórkę C2 i pobiera pierwsze cztery znaki z lewej strony. W efekcie tej części przekonwertowanej daty w komórce D2, która określa rok, zostaje przypisana wartość „2014”.

 3. Funkcja MID wyszukuje wartości w komórce C2. Zaczyna się od 5. znaku, a następnie pobiera 2 znaki w prawo. W komórce D2, która określa miesiąc przekonwertowanych dat, w tej komórce jest ustanawiana data "03". Ponieważ formatowanie komórki D2 jest ustawione na wartość Data,wartość "0" nie jest uwzględniana w końcowym wyniku.

 4. Funkcja PRAWY sprawdza komórkę C2 i pobiera dwa skrajne znaki znajdujące się z prawej strony. W efekcie tej części daty w komórce D2, która określa dzień, zostaje przypisana wartość „14”.

Aby zwiększyć lub zmniejszyć datę o określoną liczbę dni, wystarczy dodać liczbę dni do wartości daty lub odwołania do komórki zawierającej datę bądź odjąć tę liczbę od wartości lub odwołania.

W poniższym przykładzie komórka A5 zawiera datę, którą chcemy zwiększyć i zmniejszyć o 7 dni (wartość w komórce C5).

Zwiększanie lub zmniejszanie daty o określoną liczbę dni

Zobacz też

Dodawanie lub odejmowanie dat

Wstawianie bieżącej daty i godziny do komórki

Automatyczne wypełnianie danych w komórkach arkusza

ROK

MIESIĄC

DZIEŃ

DZIŚ

DATA.WARTOŚĆ

Funkcje daty i godziny (informacje)

Wszystkie funkcje programu Excel (według kategorii)

Wszystkie funkcje programu Excel (alfabetycznie)

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów Microsoft Office

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Dziękujemy za opinię!

×