Delegowanie kalendarza w aplikacji Outlook w sieci Web

Za pomocą aplikacji Outlook w sieci Web dla firm możesz nadać innej osobie w Twojej organizacji uprawnienia do zarządzania Twoim kalendarzem. Możesz nadać im dostęp do redaktora, który umożliwia edytowanie kalendarza lub udzielanie pełnomocnictw, co umożliwia nie tylko edytowanie kalendarza, ale także planowanie i odpowiadanie na spotkania w Twoim imieniu.

Uwaga: Jeśli instrukcje nie pasują do tego, co widzisz, być może używasz starszej wersji Outlook w sieci Web. Wypróbuj instrukcje dotyczące klasycznego środowiska aplikacji Outlook w sieci Web.

Możesz nadać uprawnienia edytora lub pełnomocnika do kalendarza dowolnej osobie w organizacji. Edytorów można przypisywać do kalendarza podstawowego (o nazwie „Kalendarz”) oraz do dowolnego z dodatkowo utworzonych kalendarzy. Pełnomocników można przypisywać tylko do kalendarza podstawowego. Nie można nadawać uprawnień edytora ani pełnomocnika osobom spoza organizacji.

 1. W usłudze Outlook w sieci Web wybierz pozycję Kalendarz u dołu strony.

 2. W górnej części strony wybierz pozycję udostępnij > Kalendarz.

  Zrzut ekranu przedstawiający przycisk Udostępnij.

 3. Na stronie Udostępnianie i uprawnienia wpisz nazwisko lub adres e-mail osoby, której chcesz udostępnić kalendarz. Choć możesz udostępnić kalendarz więcej niż jednej osobie, aplikacja Outlook w sieci Web umożliwia dodawanie tylko jednej osoby jednocześnie.

 4. Po dodaniu osoby, która ma otrzymać uprawnienia do zarządzania Twoim kalendarzem, wybierz listę rozwijaną obok jej nazwiska i wybierz żądany poziom dostępu dla tej osoby.

  • Wybierz pozycję Może edytować, aby nadać uprawnienia do wprowadzania zmian w kalendarzu.

  • Wybierz pozycję Pełnomocnik, aby nadać to samo uprawnienie, które ma edytor, oraz umożliwić odbieranie zaproszeń na spotkania i odpowiadania na nie w Twoim imieniu.

   Uwaga: Gdy pełnomocnik odpowie na zaproszenie na spotkanie w Twoim imieniu, w przypadku korzystania z aplikacji Outlook w sieci Web nie ujrzysz tej odpowiedzi w folderze Skrzynka odbiorcza. Zaakceptowane lub wstępnie zaakceptowane zaproszenia na spotkania zostaną wyświetlone w Twoim kalendarzu wraz z informacją o zaakceptowaniu ich przez pełnomocnika.

  • Opcje Może wyświetlać, kiedy mam stan zajęty, Może wyświetlać tytuły i lokalizacje oraz Może wyświetlać wszystkie szczegóły umożliwiają innym osobom wyświetlanie Twojego kalendarza, ale bez możliwości wprowadzania zmian. Dostęp osób spoza organizacji do tych opcji jest ograniczony.

 5. Po zakończeniu dodawania osoby, której chcesz udostępnić kalendarz, i wybraniu poziomu uprawnień, wybierz pozycję Udostępnij. Jeśli nie chcesz teraz udostępniać kalendarza, wybierz pozycję Usuń Usuń.

Osoba, której udostępniono kalendarz, otrzyma wiadomość e-mail z powiadomieniem. Po naciśnięciu przycisku Zaakceptujw zaproszeniu Twój kalendarz zostanie dodany do listy kalendarzy tej osoby.

Uwaga: Elementy kalendarza oznaczone jako Prywatne są chronione. Większość osób, którym udostępnisz kalendarz, będzie widzieć tylko godziny elementów oznaczonych jako Prywatne, bez ich tematu, lokalizacji i innych szczegółów. Jedynym wyjątkiem jest zaznaczenie pola wyboru Zezwalanie pełnomocnikowi na wyświetlanie zdarzeń prywatnych.

Oprócz opcji redaktor i Delegate, które zezwalają innym użytkownikom na edytowanie kalendarza, dostępne są opcje umożliwiające innym użytkownikom wyświetlanie kalendarza, ale nie jego edytowanie ani działanie jako pełnomocnik w Twoim imieniu.

Uwaga: Dostęp osób spoza organizacji do tych opcji jest ograniczony.

 1. W usłudze Outlook w sieci Web wybierz pozycję Kalendarz u dołu strony.

 2. W górnej części strony wybierz pozycję udostępnij > Kalendarz.

  Zrzut ekranu przedstawiający przycisk Udostępnij.

 3. Na stronie Udostępnianie i uprawnienia wpisz nazwisko lub adres e-mail osoby, której chcesz udostępnić kalendarz. Choć możesz udostępnić kalendarz więcej niż jednej osobie, aplikacja Outlook w sieci Web umożliwia dodawanie tylko jednej osoby jednocześnie.

 4. Po dodaniu osoby, która ma otrzymać uprawnienia do zarządzania Twoim kalendarzem, wybierz listę rozwijaną obok jej nazwiska i wybierz żądany poziom dostępu dla tej osoby.

  • Wybierz pozycję może wyświetlać, gdy jestem zajęty , aby nadać im uprawnienia do wyświetlania tylko wtedy, gdy jesteś zajęty, ale nie zawiera szczegółów dotyczących elementów w kalendarzu.

  • Wybierz pozycję może wyświetlać tytuły i lokalizacje , aby nadać im uprawnienia do oglądania, kiedy jesteś zajęty, oraz tytułów i lokalizacji elementów w kalendarzu.

  • Wybierz pozycję może wyświetlać wszystkie szczegóły , aby nadać im uprawnienia do wyświetlania wszystkich szczegółów elementów w kalendarzu. Wyświetlanie kalendarza przez inne osoby, ale nie wprowadzaj w nim zmian.

 5. Po zakończeniu dodawania osoby, której chcesz udostępnić kalendarz, i wybraniu poziomu uprawnień, wybierz pozycję Udostępnij. Jeśli nie chcesz teraz udostępniać kalendarza, wybierz pozycję Usuń Usuń.

Po udzieleniu innej osobie pełnomocnictwa do kalendarza w obszarze Udostępnianie i uprawnienia pojawi się dodatkowa opcja, która pozwala kontrolować sposób przetwarzania zaproszeń na spotkania i odpowiedzi na zaproszenia na spotkania. Jeśli masz większą liczbę pełnomocników, to ustawienie będzie stosowane do wszystkich z nich.

Aby ustawić te opcje:

 1. W usłudze Outlook w sieci Web wybierz pozycję Kalendarz u dołu strony.

 2. W górnej części strony wybierz pozycję udostępnij > Kalendarz.

  Zrzut ekranu przedstawiający przycisk Udostępnij.

 3. W obszarze Pełnomocnicy wybierz jedną z następujących opcji obok pozycji Wyślij zaproszenia i odpowiedzi do:

  • <c0>Tylko pełnomocnik</c0>. Zaproszenia na spotkania i odpowiedzi trafiają tylko do Twoich pełnomocników.

  • <c0>Pełnomocnik i wyślij mi kopię</c0>. Zaproszenia na spotkania i odpowiedzi będą wysyłane do Ciebie i Twoich pełnomocników. Opcja zaakceptowania lub odrzucenia zaproszenia na spotkanie jest widoczna tylko dla Twoich pełnomocników, a powiadomienie wysłane do Ciebie będzie wyglądało jak zwykła wiadomość e-mail. Nadal możesz odpowiedzieć na zaproszenie, otwierając odpowiedni element kalendarza i wybierając opcję odpowiedzi.

  • <c0>Pełnomocnik i ja</c0>. Zaproszenia na spotkania i odpowiedzi będą wysyłane do Ciebie i Twoich pełnomocników. Wszyscy możecie odpowiedzieć na zaproszenie na spotkanie.

Za pomocą ustawień w oknie dialogowym Udostępnianie i uprawnienia możesz nadać pełnomocnikom uprawnienia do wyświetlania szczegółów elementów oznaczonych jako prywatne.

 1. W usłudze Outlook w sieci Web wybierz pozycję Kalendarz u dołu strony.

 2. W górnej części strony wybierz pozycję udostępnij > Kalendarz.

  Zrzut ekranu przedstawiający przycisk Udostępnij.

 3. Zaznacz pole wyboru Zezwól pełnomocnikowi na wyświetlanie zdarzeń prywatnych obok pełnomocnika, któremu chcesz nadać uprawnienia do wyświetlania terminów prywatnych.

  Zrzut ekranu przedstawiający pole wyboru Zezwól pełnomocnikowi na wyświetlanie zdarzeń prywatnych.

Jeśli chcesz zatrzymać udostępnianie kalendarza innej osobie, usuń uprawnienia tej osoby w aplikacji Outlook w sieci Web.

 1. W usłudze Outlook w sieci Web wybierz pozycję Kalendarz u dołu strony.

 2. U góry strony wybierz polecenie Udostępnij i wybierz kalendarz, którego nie chcesz już udostępniać.

  Zrzut ekranu przedstawiający przycisk Udostępnij.

  Domyślnie kalendarz podstawowy nosi nazwę „Kalendarz”. Jeśli utworzono inne kalendarze, zamiast kalendarza podstawowego możesz wybrać jeden z nich. Nie można usuwać uprawnień do udostępnionych kalendarzy, których właścicielami są inne osoby.

 3. Wybierz pozycję Usuń Usuń obok osoby, której chcesz zatrzymać udostępnianie kalendarza.

  Ta osoba zostanie usunięta z listy osób mających dostęp do Twojego kalendarza. Jeśli ta osoba znajduje się w organizacji, Kalendarz zostanie usunięty z listy kalendarzy. Jeśli dana osoba jest spoza organizacji, jej kopia kalendarza nie jest usuwana, ale nie będzie już synchronizowana z kalendarzem ani odbierać aktualizacji.

Instrukcje dotyczące klasycznego środowiska aplikacji Outlook w sieci Web

Możesz nadać uprawnienia edytora lub pełnomocnika do kalendarza dowolnej osobie w organizacji. Edytorów można przypisywać do kalendarza podstawowego (o nazwie „Kalendarz”) oraz do dowolnego z dodatkowo utworzonych kalendarzy. Pełnomocników można przypisywać tylko do kalendarza podstawowego. Nie można nadawać uprawnień edytora ani pełnomocnika osobom spoza organizacji.

 1. U góry strony wybierz ikonę Uruchamianie aplikacji Wybierz ikonę Uruchamianie aplikacji , a następnie pozycję Kalendarz.

 2. Na pasku nawigacyjnym wybierz kolejno pozycje Udostępnij > Kalendarz.

  Zrzut ekranu przedstawiający przycisk Udostępnij.

 3. W oknie dialogowym Udostępnij ten kalendarz wpisz nazwisko lub adres e-mail osoby, której chcesz udostępnić kalendarz. To pole działa tak samo, jak pole Do w wiadomości e-mail. Możesz udostępnić kalendarz więcej niż jednej osobie, ale aplikacja Outlook w sieci Web umożliwia dodawanie tylko jednej osoby jednocześnie.

  Zrzut ekranu przedstawiający okno dialogowe Udostępnij ten kalendarz.

 4. Po dodaniu osoby, która ma otrzymać uprawnienia do zarządzania Twoim kalendarzem, wybierz pole listy rozwijanej obok jej nazwiska i określ poziom dostępu dla tej osoby.

  • Wybierz pozycję Może edytować, aby nadać uprawnienia do wprowadzania zmian w kalendarzu.

  • Wybierz pozycję Pełnomocnik, aby nadać to samo uprawnienie, które ma edytor, oraz umożliwić odbieranie zaproszeń i odpowiadania na nie w Twoim imieniu.

  • Opcje Może wyświetlać, kiedy mam stan zajęty, Może wyświetlać tytuły i lokalizacje oraz Może wyświetlać wszystkie szczegóły umożliwiają innym osobom tylko wyświetlanie Twojego kalendarza, bez możliwości wprowadzania zmian.

 5. Po zakończeniu dodawania osoby, której chcesz udostępnić kalendarz, i wybraniu poziomu uprawnień wybierz pozycję Udostępnij. Jeśli nie chcesz teraz udostępnić kalendarza, wybierz przycisk Usuń Usuń .

  Zrzut ekranu przedstawiający okno dialogowe Udostępnij ten kalendarz.

Osoba, której udostępniono kalendarz, otrzyma wiadomość e-mail z powiadomieniem. Po naciśnięciu przycisku Zaakceptuj w zaproszeniu Twój kalendarz zostanie dodany do listy kalendarzy tej osoby.

Zrzut ekranu przedstawiający zaproszenie w kalendarzu udostępnionym.

Uwagi: 

 • Elementy kalendarza oznaczone jako Prywatne są chronione. Większość osób, którym udostępnisz kalendarz, będzie widzieć tylko godziny elementów oznaczonych jako Prywatne, bez ich tematu, lokalizacji i innych szczegółów. Jedynym wyjątkiem są ci pełnomocnicy, którym przydzielisz uprawnienia do wyświetlania elementów oznaczonych jako Prywatne.

 • Zrzut ekranu przedstawiający pole wyboru Zezwól pełnomocnikowi na wyświetlanie zdarzeń prywatnych.

Po udzieleniu innej osobie pełnomocnictwa do kalendarza w obszarze Udostępnij ten kalendarz pojawi się dodatkowa opcja, która pozwala kontrolować sposób przetwarzania zaproszeń na spotkania i odpowiedzi na zaproszenia na spotkania. Jeśli masz większą liczbę pełnomocników, to ustawienie będzie stosowane do wszystkich z nich.

Aby ustawić te opcje:

 1. U góry strony wybierz ikonę Uruchamianie aplikacji Wybierz ikonę Uruchamianie aplikacji , a następnie pozycję Kalendarz.

 2. Na pasku nawigacyjnym wybierz kolejno pozycje Udostępnij > Kalendarz.

  Zrzut ekranu przedstawiający przycisk Udostępnij.

 3. W obszarze Pełnomocnicy wybierz jedną z następujących opcji obok pozycji Wyślij zaproszenia i odpowiedzi do:

  Zrzut ekranu przedstawiający okno dialogowe „Udostępnij ten kalendarz”.

  • Tylko pełnomocnik. Wyślij mi powiadomienia. Zaproszenia na spotkania i odpowiedzi będą wysyłane do Ciebie i Twoich pełnomocników. Opcja zaakceptowania lub odrzucenia zaproszenia na spotkanie jest widoczna tylko dla Twoich pełnomocników, a powiadomienie wysłane do Ciebie będzie wyglądało jak zwykła wiadomość e-mail. Nadal możesz odpowiedzieć na zaproszenie, otwierając odpowiedni element kalendarza i wybierając opcję odpowiedzi.

  • Tylko pełnomocnicy. Zaproszenia na spotkania i odpowiedzi trafiają tylko do Twoich pełnomocników.

  • Pełnomocnik i ja. Zaproszenia na spotkania i odpowiedzi będą wysyłane do Ciebie i Twoich pełnomocników. Wszyscy możecie odpowiedzieć na zaproszenie na spotkanie.

 4. Wybierz pozycję Gotowe, aby zapisać zmiany.

Za pomocą ustawień w oknie dialogowym Udostępnij ten kalendarz możesz nadać pełnomocnikom uprawnienia do wyświetlania szczegółów elementów oznaczonych jako prywatne.

 1. U góry strony wybierz ikonę Uruchamianie aplikacji Wybierz ikonę Uruchamianie aplikacji , a następnie pozycję Kalendarz.

 2. Na pasku nawigacyjnym wybierz kolejno pozycje Udostępnij > Kalendarz.

  Zrzut ekranu przedstawiający przycisk Udostępnij.

 3. Zaznacz pole wyboru Zezwól pełnomocnikowi na wyświetlanie zdarzeń prywatnych obok pełnomocnika, któremu chcesz nadać uprawnienia do wyświetlania terminów prywatnych.

  Zrzut ekranu przedstawiający pole wyboru Zezwól pełnomocnikowi na wyświetlanie zdarzeń prywatnych.

 4. Wybierz pozycję Gotowe, aby zapisać zmiany.

Jeśli chcesz zatrzymać udostępnianie kalendarza innej osobie, usuń uprawnienia tej osoby w aplikacji Outlook w sieci Web.

 1. U góry strony wybierz ikonę Uruchamianie aplikacji Wybierz ikonę Uruchamianie aplikacji , a następnie pozycję Kalendarz.

 2. U góry strony wybierz polecenie Udostępnij i wybierz kalendarz, którego nie chcesz już udostępniać.

  Zrzut ekranu przedstawiający przycisk Udostępnij.

  Domyślnie kalendarz podstawowy nosi nazwę „Kalendarz”. Jeśli utworzono inne kalendarze, zamiast kalendarza podstawowego możesz wybrać jeden z nich. Nie można usuwać uprawnień do udostępnionych kalendarzy, których właścicielami są inne osoby.

 3. Wybierz osobę, której nie chcesz już udostępniać kalendarza, i wybierz pozycję Usuń Usuń .

  Zrzut ekranu przedstawiający okno dialogowe Udostępnij ten kalendarz.

  Ta osoba zostanie usunięta z listy osób mających dostęp do Twojego kalendarza. Jeśli jest to osoba z Twojej organizacji, Twój kalendarz zostanie usunięty z listy kalendarzy tej osoby. Jeśli jest to osoba spoza organizacji, kopia Twojego kalendarza posiadana przez tę osobę nie zostanie usunięta, ale nie będzie już synchronizowana z Twoim kalendarzem, a ta osoba nie będzie otrzymywać aktualizacji.

Zobacz też

Udostępnianie kalendarza w aplikacji Outlook w sieci Web dla firm

Zarządzanie kalendarzem innej osoby w aplikacji Outlook w sieci Web

Uwaga:  Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Czy możesz dać nam znać, czy te informacje były pomocne? Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×