Spis treści
×
Przewodnik Szybki start dla aplikacji PowerPoint dla sieci Web
Przewodnik Szybki start dla aplikacji PowerPoint dla sieci Web

Dodawanie i formatowanie

Dodawanie i formatowanie tekstu

 1. Wybierz pole tekstowe i wpisz tekst.

 2. Aby sformatować tekst, zaznacz go i wybierz opcję, aby zmienić czcionkę, odstępy lub wyrównanie.

  Aby utworzyć listę punktowaną lub numerowaną, zaznacz tekst, a następnie wybierz pozycję Punktory lub Numerowanie.

Formatowanie tekstu

Wstawianie obrazów

 1. Wybierz miejsce, w którym chcesz wstawić obraz na slajdzie.

 2. Wybierz pozycję wstaw > obrazy i miejsce, w którym chcesz znaleźć obraz: to urządzenie, OneDrivelub obrazy Bing.

 3. W oknie dialogowym, które zostanie otwarte, przejdź do obrazu, który chcesz wstawić, naciśnij ten obraz, a następnie Wstaw.

Wstawianie obrazu

Wstawianie kształtów, ikon i grafiki SmartArt

Karta Wstawianie umożliwia dodanie wizualnego odwołania do slajdów.

 • Wybierz pozycję wstaw kształty >, a następnie z listy rozwijanej wybierz kształt.

 • Wybierz pozycję wstaw >ikony , a następnie z listy rozwijanej wybierz ikonę.

 • Wybierz pozycję wstaw >SmartArt , a następnie w galerii naciśnij odpowiedni układ grafiki SmartArt.

Karta Wstawianie

Wstawianie klipów wideo

 1. W przeglądarce internetowej znajdź odpowiedni klip wideo.

 2. W przypadku klipu wideo online Skopiuj adres URL strony internetowej z paska adresu przeglądarki.

 3. Przejdź z powrotem do programu PowerPoint i zaznacz slajd, na którym chcesz umieścić klip wideo.

 4. Na karcie Wstawianie na wstążce wybierz pozycję wideo online.

 5. W oknie dialogowym Internetowy klip wideo wklej adres URL skopiowany w kroku 2.

 6. Wybierz Wstaw.

Menu wprowadzanie wideo w programie PowerPoint

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów Microsoft Office

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Dziękujemy za opinię!

×