Spis treści
×
Przewodnik Szybki start dla aplikacji PowerPoint dla sieci Web
Przewodnik Szybki start dla aplikacji PowerPoint dla sieci Web

Udostępnianie i współpraca

Udostępnianie prezentacji

 1. Wybierz pozycję Udostępnij na wstążce.

 2. Wpisz nazwy lub adresy e-mail osób, którym chcesz udostępnić plik.

  Możesz też wybrać listę rozwijaną, aby zmienić uprawnienia. Opcja Zezwalaj na edytowanie jest zaznaczona domyślnie. Aby zmienić uprawnienia na umożliwiające tylko wyświetlanie, wyczyść to pole wyboru i wybierz pozycję Zastosuj.

 3. Jeśli chcesz, Dołącz wiadomość, a następnie wybierz pozycję Wyślij.

Możesz również wybrać opcję Uzyskaj link , aby utworzyć link, który możesz skopiować do wiadomości e-mail.

Okno dialogowe Udostępnianie

Współtworzenie prezentacji

Po udostępnieniu pliku możesz nad nim współpracować w tym samym czasie.

 • W obszarze Udostępnij zostaną wyświetlone nazwy osób, które jeszcze nie edytują pliku.

 • Kolorowe flagi pokazują, gdzie edytują poszczególne osoby.

Flagi obecności wskazują miejsca, w których nad dokumentem pracuje wielu autorów

Komentarze w prezentacjach

 1. Wybierz pozycję recenzja >Nowy komentarz. Lub wybierz przycisk Nowy, jeśli jest otwarte okienko Komentarze.

 2. W okienku Komentarze wpisz wiadomość w polu, a następnie naciśnij klawisz Enter.

 3. Wybierz pozycję Odpowiedz i wpisz odpowiedź.

 4. Wybieraj przyciski Dalej lub Wstecz, aby przechodzić między komentarzami i slajdami.

 5. Zaznacz znak X w górnym rogu komentarza.

Dodawanie komentarza

Rozmawianie na czacie podczas edycji

 1. Jeśli inna osoba edytuje plik, wybierz ich zdjęcie lub nazwę w prawym górnym rogu, aby otworzyć okno czatu.

 2. Wpisz tekst i naciśnij klawisz Enter.

Uwaga: Konwersacje nie zostają zachowane po zamknięciu pliku.

Czat w dokumencie — 3

Historia wersji

 1. Wybierz pozycję plik informacje o > > historia wersji.

 2. W okienku historia wersji wybierz wersję, którą chcesz otworzyć, i wyświetl ją w osobnym oknie.

Przycisk historia wersji na stronie info

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów Microsoft Office

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Dziękujemy za opinię!

×