Powiązane tematy
×
Przechodzenie do aplikacji PowerPoint dla systemu Windows z usługi Prezentacje
We couldn’t sign you in
Select the account you want to use.
Przechodzenie do aplikacji PowerPoint dla systemu Windows z usługi Prezentacje

Dodawanie i formatowanie

Dodawanie tekstu

Naciśnij znak w symbolu zastępczym, a następnie wpisz lub wklej tekst.

Jeśli tekst przekracza rozmiar symbolu zastępczego, program PowerPoint stopniowo zmniejsza rozmiar czcionki i interlinię podczas pisania, aby dopasować tekst.

Formatowanie tekstu w programie PowerPoint

Wstawianie obrazów

 1. Wybierz miejsce, w którym chcesz wstawić obraz na slajdzie.

 2. Na karcie Wstawianie wybierz pozycję obrazy lub obrazy online.

 3. W oknie dialogowym, które zostanie otwarte, przejdź do obrazu, który chcesz wstawić, naciśnij ten obraz, a następnie Wstaw.

Na karcie Wstawianie kliknij pozycję Obrazy.

Wstawianie kształtów, ikon, wykresów i grafiki SmartArt

Karta Wstawianie umożliwia dodanie wizualnego odwołania do slajdów.

 • Wybierz Insert pozycję wstaw kształty >, a następnie z listy rozwijanej wybierz kształt.

 • Wybierz pozycję wstaw >ikony , a następnie z listy rozwijanej wybierz ikonę.

 • Wybierz pozycję wstaw >SmartArt , a następnie w galerii naciśnij odpowiedni układ grafiki SmartArt.

 • Wybierz Insert pozycję wstaw Wykres >owy i naciśnij typ wykresu, a następnie kliknij dwukrotnie odpowiedni wykres.

Karta Wstawianie w programie PowerPoint

Wstawianie klipów wideo

 1. W przeglądarce internetowej znajdź odpowiedni klip wideo.

 2. W przypadku klipu wideo online Skopiuj adres URL strony internetowej z paska adresu przeglądarki.

 3. Przejdź z powrotem do programu PowerPoint i zaznacz slajd, na którym chcesz umieścić klip wideo.

 4. Na karcie Wstawianie na wstążce wybierz pozycję Klip wideo > Internetowy klip wideo.

 5. W oknie dialogowym Internetowy klip wideo wklej adres URL skopiowany w kroku 2.

 6. Wybierz Wstaw.

Dodawanie klipów wideo do slajdów

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów Microsoft Office

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Dziękujemy za opinię!

×