Przechodzenie do aplikacji PowerPoint dla systemu Windows z usługi Prezentacje

Tworzenie i otwieranie

Tworzenie i otwieranie prezentacji programu PowerPoint

Rozpocznij współpracę, korzystając z tych krótkich instrukcji dotyczących tworzenia, udostępniania i edytowania prezentacji we własnym lub z zespołem.

Aby przekonwertować slajdy Google na program PowerPoint, przejdź do pliku > Pobierz > programu Microsoft PowerPoint (pptx). Następnie otwórz plik w programie PowerPoint. Zobacz więcej informacji na temat rozpoczynania pracy z arkuszami.

Uwaga: Funkcje i informacje w tym przewodniku dotyczą programu PowerPoint dostępnego za pośrednictwem Microsoft 365.

Tworzenie nowej prezentacji

  1. Otwórz program PowerPoint.

  2. Wybierz pozycję pusta Prezentacjalub wybierz jedną z motywów.

  3. Wybierz pozycję więcej motywów , aby wyświetlić galerię i wyszukać więcej.

Tworzenie nowej prezentacji w programie PowerPoint

Dodawanie slajdu

  1. Wybierz slajd, po którym ma następować nowy slajd.

  2. Wybierz pozycję Narzędzia główne > Nowy slajd.

  3. Z listy rozwijanej wybierz pozycję Układ, a następnie żądany typ.

Układy slajdów w programie PowerPoint

Zapisywanie

Po zapisaniu plików w chmurze możesz udostępniać i współpracować z innymi osobami.

  1. Wybierz pozycję Plik > Zapisz jako.

  2. Wybierz folder OneDrive i Nadaj plikowi nazwę.

Po zapisaniu pliku w usłudze OneDrive program Autozapis jest włączony do automatycznego zapisywania plików w ciągu kilku sekund w trakcie działania.

Ekran Zapisz jako z opcjami

Zmienianie nazwy prezentacji

  1. Zaznacz nazwę pliku na pasku tytułu.

  2. W wyświetlonym menu możesz zmienić nazwę pliku, wybrać nową lokalizację, do której chcesz go przenieść, lub wyświetlić historię wersji pliku.

Menu rozwijane z tytułu dokumentu w programie Word dla usługi Office 365

Offline

Będąc w trybie online, funkcja Autozapis jest zawsze włączona i zapisuje Twoje zmiany, gdy pracujesz. Jeśli w jakiejkolwiek chwili utracisz połączenie internetowe lub je wyłączysz, wszystkie oczekujące zmiany zostaną zsynchronizowane zaraz po Twoim powrocie do trybu online.

Przycisk przełączania funkcji Autozapis w pakiecie Office

Wyszukiwanie

W górnej części aplikacji pakietu Microsoft Office w systemie Windows znajdziesz pole Wyszukaj . To zaawansowane narzędzie ułatwia wyszukiwanie poleceń programu PowerPoint, uzyskiwanie pomocy lub wyszukiwanie w sieci Web.

Pole wyszukiwania w akcji w programie PowerPoint z wyszukiwanymi obrazami

Uwaga:  Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Czy możesz dać nam znać, czy te informacje były pomocne? Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

×